ÅRSBERETNING Årsberetning 2014 Udgivet af: Grønlands Statistik. Findes også på:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014. Årsberetning 2014 Udgivet af: Grønlands Statistik. Findes også på: www.stat.gl"

Transkript

1

2 Årsberetning 2014 Udgivet af: Grønlands Statistik Findes også på: Adresse Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax: GLN ÅRSBERETNING 2014

3

4 Forord Hermed foreligger Grønlands Statistiks årsberetning for Rapporten beskriver Grønlands Statistiks opgaver, herunder organisationens lovgrundlag og ledelsesforhold. Derudover indeholder rapporten en gennemgang af året i Grønlands Statistik med en oversigt over statistikproduktionen i 2014 samt virksomhedens økonomiske, menneskelige og fysiske ressourcer. I året rapport er der særligt fokus på brugen af Grønlands Statistiks hjemmeside. Årsberetningen 2014 er kortere end sædvanligt. Bestyrelsen har i stedet prioriteret at bruge ressourcer på et virksomhedsprogram for årene , som udgives i tilknytning til nærværende årsberetning. Vøgg Løwe Nielsen Formand for bestyrelsen

5 1. Grønlands Statistiks opgaver og ledelse Grønlands Statistik Organisatorisk indplacering Grønlands Statistik er den centrale myndighed for officiel statistik i Grønland. Det overordnede ansvar for Grønlands Statistik varetages af en bestyrelse, der består af fem medlemmer med indsigt i samfundsforhold. Den daglige ledelse varetages af statistikchefen, som tillige repræsenterer institutionen udadtil. Grønlands Statistik er ressortmæssigt placeret under Finansdepartementet. 1.1 Bestyrelsens opgaver og sammensætning Bestyrelsens opgaver Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver, som fremgår af Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999, er: At varetage det overordnede ansvar for Grønlands Statistik At udarbejde forslag til samordning af offentlig statistik At påse at Grønlands Statistik arbejder i overensstemmelse med formålsbestemmelserne At godkende Grønlands Statistiks langsigtede planlægning af indsatsområderne At godkende Grønlands Statistiks arbejdsplaner Én gang årligt at afgive beretning om institutionens virksomhed til landsstyret Bestyrelsen bestod ved udgangen af 2014 af følgende medlemmer med angivelse af deres beskikkelsers udløb i parentes: Vøgg Løwe Nielsen, tidl. kontorchef i Danmarks Statistik (5. juni 2017) Henrik Leth, bestyrelsesformand i Polar Seafood (5. juni 2016) Kim Neumann Nielsen, Styrelseschef i Skattestyrelsen (5. juni 2016) Aaja Chemnitz Larsen, børnetalsmand i børnerettighedsorganisationen MIO (5. juni 2015) Lulu Nielsen, ledende konsulent i Sermersooq kommune (5. juni 2017) Ledende Konsulent Josef Kâjangmat var i 2014 tilknyttet bestyrelsen som observatør på vegne af medarbejderne i Grønlands Statistik. I 2014 genudnævnte Naalakkersuisut Vøgg Løve Nielsen som bestyrelsesformand, mens Lulu Nielsen erstattede Karl Davidsen som bestyrelsesmedlem. Grønlands Statistiks bestyrelse holdt tre møder i Det første møde havde fokus på evaluering af indsatsen i 2013, herunder udarbejdelse af årsberetningen. Det andet møde havde primært fokus på arbejdsmarkedsområdet og formidling, mens det sidste møde havde fokus på planlægning af 2015 i form af budgetter og arbejdsplaner. Efter indstilling fra Bestyrelsen blev statistikchef Anders Blaabjergs åremålsansættelse i 2014 forlænget til udgangen af november Årsberetning Side 5

6 2. Året i Grønlands Statistik 2.1 Statistikproduktionen Udgivelsernes fordeling på forskellige statistikområder fremgår af oversigten nedenfor. En mere detaljeret oversigt over Grønlands Statistiks udgivelsesvirksomhed i 2014 og foregående år findes på Grønlands Statistiks hjemmeside. Oversigt1.Antal faktiske udgivelser og planlagte udgivelser 2015 efter statistikområde Årbøger Økonomisk statistik Personstatistik Arbejdsmarkedsstatistik I alt Nedenfor oplistes kort de væsentligste ændringer i udgivelserne i 2014 i forhold til tidligere år. Nationalregnskab Energi Turisme Pristal Befolkningsfremskrivninger Erhvervenes inputstruktur blev revurderet i Udgivelsen i 2014 indeholdt foreløbige tal for og endelige tal for Hermed er nationalregnskabet i almindelig drift, således at der hvert år udarbejdes foreløbige tal for de nærmest foregående to år og endelig tal for et år (t-3). I 2014 blev energistatistikken forbedret på en række punkter. Blandt andet blev den årlige energitælling udvidet fra 100 til 150 virksomheder. Nyt materiale fra Polaroil gav anledning til at revidere den maritime bunkring af gasolie og fuelolie. Endelig gjorde en teknisk analyse af den grønlandske gasolie det for første gang muligt at implementere en specifik grønlandsk emissionsfaktor og brændværdi for gasolien. Grønlands Statistik udgav i 2014 for første gang en statistik over flypassagerenes hjemland. Statistikken er baseret på spørgsmål om hjemland for flypassagerer, der forlader Grønland. Statistikken for 2014 omhandler alene sommermånederne og omfattede på grund af begyndervanskeligheder i interviewfasen - ikke alle flypassagerer. Fra 2015 forventes statistikken at dække hele året og samtidig omfatte en større andel af passagerne. Med konsulentbistand fra Danmarks Statistik blev der i 2014 udgivet en sammenligning af niveauet for forbrugerpriser mellem Danmark og Grønland. Undersøgelsen er i udgangspunktet en enkeltstående udgivelse, men kan gentages efter behov i det omfang, der kan findes ressourcer til opgaven. Grønlands Statistik har siden 2012 udgivet befolkningsfremskrivning for perioden frem til I 2014 indeholdt publikationen om befolkningsfremskrivninger for første gang kommunefordelte fremskrivninger. Årsberetning Side 6

7 Uddannelsesstatistik ISCED2011 Arbejdssøgende Børn i relativ fattigdom Arbejdsmarked og uddannelsesniveau Fangst og fiskeri I 2014 introducerede Grønlands Statistik en ny standard for uddannelsesniveau og uddannelsesområder ISCED2011. Den nye standard betyder, at uddannelsesstatistikken i 2014 indeholdt en mere detaljeret opdeling af niveauet for de videregående uddannelser. For at imødekomme behov for hurtig information om udviklingen på arbejdsmarkedet udsendes månedlige opgørelser af registrerede arbejdssøgende. De månedlige opgørelser af arbejdssøgende blev i 2014 suppleret med kvartalsvise opgørelser, over antallet af måneder som arbejdssøgende. Den nye opgørelse har fokus på gennemstrømningen af personer blandt gruppen af arbejdssøgende og længden af perioderne som arbejdssøgende. Indkomststatistikken blev i 2014 suppleret med opgørelser, der viser udvikling i indkomstfordeling blandt familier med børn. Fra 2012 er der etableret en sammenhængende beskæftigelses- og ledighedsstatistik med udgangspunkt i international standarder fra ILO. I 2014 blev arbejdsmarkedsstatistikkerne udvidet med opgørelser af uddannelsesniveau for henholdsvis beskæftigede, ledige og personer udenfor arbejdsstyrken. På baggrund af oplysninger fra fiskerilicenskontrollen udgav Grønlands Statistik i 2014 for første gang opgørelser af indhandlede mængder fordelt på fartøjer i årene Opgørelsen vil indgå i den årlige produktion i årene fremover. Årsberetning Side 7

8 2.2 Statistikformidlingen Elektronisk formidling Grønlands Statistiks eksterne kommunikation er i altovervejende grad elektronisk. Den elektroniske formidling er relativt billig, hurtig og let at tilpasse i overensstemmelse med flere modtageres behov. Hjemmesiden tilbyder én samlet indgang til pressemeddelelser, publikationer, specialpublikationer, årbog og statistikbank. Hjemmesiden er primært på dansk og grønlandsk, men centrale dele er oversat til engelsk. 63 % flere besøgende i 2014 I alt modtog Grønlands Statistiks hjemmeside besøg fra forskellige personer i Der blev vist forskellige sider. Det svarer til 3,85 sidevisninger pr. besøg, jvf. oversigten nedenfor. Det samlede besøgstal er steget med 63 % siden Oversigt 2. Besøgsstatistik for Grønlands Statistiks hjemmeside, 2014 Besøg Sidevisninger Sidevisninger pr. besøg I alt ,85 Januar ,38 Februar ,56 Marts ,62 April ,2 Maj ,23 Juni ,16 Juli ,81 August ,75 September ,02 Oktober ,95 November ,63 December ,33 Det gennemsnitlige antal besøg er nu oppe på 151 om dagen med betydelige variationer over året. Besøgene stammer fra 123 forskellige lande. 41 % af alle besøg på Grønlands Statistiks hjemmeside var fra internetbrugere i Danmark, mens brugere i Grønland gennemførte godt 39 % af besøgene. Årsberetning Side 8

9 Oversigt 3. Besøgene på Grønlands Statistiks hjemmeside efter lande, 2014 Land Antal I alt Danmark Grønland USA Norge Storbritannien Tyskland Canada Sverige Island Frankrig Øvrige lande Udgivelser Alle udgivelser fra Grønlands Statistik er gratis og kan downloades fra hjemmesiden. I 2014 skulle Grønlands Statistik efter arbejdsplanen udgive 56 publikationer eksklusiv Statistisk Årbog. Heraf udkom 91 % til tiden i 2014 mod 87 % i Rettidigheden har aldrig været højere. Oversigt 4. Rettidighed for udgivelser i 2013 og 2014 Antal udgivelser Rettidig Udgivet med op til en uges forsinkelse Udgivet med op til en måneds forsinkelse Udgivet med over en måneds forsinkelse Udsat til næste år eller udgået I alt Statistikbank I tilknytning til udgivelserne findes der mere detaljerede data i en række tabeller i statistikbanken. Der er adgang til statistikbanken via Grønlands Statistiks hjemmeside eller direkte på adressen Ved udgangen af 2014 kunne statistikbankens brugere vælge mellem mere end 220 forskellige tabeller mod 215 året inden. Tallene fra statistikbanken kan uddrages og bearbejdes i brugerens egne programmer eller behandles via en række funktioner, der er tilknyttet statistikbankens brugerflade. Alle tabeller findes parallelt på tre sprog: Grønlandsk, dansk og engelsk. Årsberetning Side 9

10 Oversigt 5. Besøgsstatistik for Grønlands Statistiks statistikbank, 2014 Besøg Sidevisninger Sidevisninger pr. besøg I alt ,14 Januar ,4 Februar ,25 Marts ,29 April ,18 Maj ,21 Juni ,93 Juli ,13 August ,04 September ,14 Oktober ,09 November ,93 December ,02 Statistisk Årbog Grønlands Statistik har siden 2010 udgivet Statistisk Årbog i en elektronisk udgave. Fra 1. juli 2014 udkom årbogen i både Epub og pdf-format på både grønlandsk og dansk. E-bogen kan hentes som den dannes af Grønlands Statistik eller man kan vælge, at hente den senest opdaterede udgave, som personlig udgave af Årbogen. En personlig udgave indeholder kun valgte kapitler, igen enten på grønlandsk eller dansk, som epub eller pdf. Oversigt 6: Antal downloadede ebøger(2014) Reference ebøger 1 Personlige 2 I alt Jul Aug Sept Okt Nov Dec I alt I alt Dansk pdf Dansk epub Grønlandsk pdf Grønlandsk epub Kulturnat og foredragsvirksomhed Grønlands Statistik har igen i 2014 deltaget i kulturnatten den anden sidste lørdag i januar med henblik på at give offentligheden et indblik i institutionens virke. Arrangementet blev afholdt på Ilimmarfik. I 2014 er der afholdt kurser i brug af statistikbanken for studerende og for ansatte i Selvstyrets centraladministration. Desuden har Grønlands Statistik bidraget til undervisningsforløb for journaliststuderende og for bachelorstuderende i faget moderne Samfundsforhold. KNR-tv har i 2014 produceret et virksomhedsportræt af Grønlands Statistik. Udsendelsen blev udsendt første gang primo januar Facebook Grønlands Statistik har ultimo 2014 oprettet en profil på Facebook. Profilen er oprettet i forventning om at nyheder fra Grønlands Statistik kan nå et bredere publikum. Primo 2015 havde Facebook-profilen knap 420 følgere. Årsberetning Side 10

11 2.3 Økonomiske ressourcer Grønlands Statistik fastlægger en arbejdsplan, der finansieres af den bevilling, der stilles til rådighed på den årlige finanslov samt af indtægter fra rekvirerede opgaver. Bevillingen for 2014 var på t.kr. Regnskabsresultatet viste et mindreforbrug på 988 t.kr. Mindreforbruget skyldes primært en række ledige stillinger i sidste halvår af 2014 samt færre konsulentudgifter til nationalregnskabet og færre udgifter til flytning til nye lokaler end forudsat i forbindelse med budgetlægningen. Stigningen i konsulentudgifter fra 2013 til 2014 skyldes primært udgifter til konsulentbistand i forbindelse med den sammenlignende prisundersøgelse. Faldet i bygningsudgifter skyldes bortfald af huslejebetaling i forbindelse med fraflytning fra Ilimmarfik. Oversigt 7. Regnskabsresultat Art Løn Tjenesterejser Repræsentation / gaver Kursusudgifter Eksterne konsulenter Til- og fratrædelsesudgifter, vakantbolig Tjenesteydelser Varekøb og administrationsudgifter Bygninger Indtægter It-udgifter og anskaffelser Hovedtotal Årsberetning Side 11

12 2.4 Personale Personalet ultimo 2014 Gennemsnitsanciennitet på 8,3 år blandt månedslønnede Pr. 31. december 2014 bestod personalet af en chef, en souschef, ti statistikkonsulenter, en informationsmedarbejder, en tolk, to kontoransatte og en studentermedhjælper. I 2014 blev der ansat to nye medarbejdere. Den ene af de nye medarbejdere stoppede inden årets udgang ligesom to af de øvrige medarbejdere. Der var ved årets udgang en timelønnet ansat. Gennemsnitsancienniteten blandt de månedslønnede var 8,3 år. Medianen for anciennitet blandt de månedslønnede var 7,7 år. 2.5 Fysiske ressourcer Grønlands Statistik har siden primo 2008 haft til huse i Ilimmarfikkomplekset sammen med en række andre grønlandske vidensorganisationer. Grønlands Statistisk flyttede den 25. april 2014 til lokaler i Nuuk centrum er blevet ledige i forbindelse med dele af centraladministrationens flytning til kontortårnet. Formålet med flytningen er at komme tættere på de væsentligste samarbejdspartnere i centraladministrationen inkl. styrelser, kommunen, større selskaber og interesseorganisationer. Årsberetning Side 12

SDAG ÅRSRAPPORT 2011 GRØNLANDS STATISTIK

SDAG ÅRSRAPPORT 2011 GRØNLANDS STATISTIK SDAG ÅRSRAPPORT 2011 GRØNLANDS STATISTIK Side 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Udgivet af Grønlands Statistik April 2012 Findes også på: www.stat.gl Adresse Grønlands Statistik Postboks

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:1 8. januar 2002. Danske kommuners brug af it 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:1 8. januar 2002. Danske kommuners brug af it 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:1 8. januar 2002 Danske kommuners brug af it 2001 Alle danske kommuner havde hjemmeside med udgangen af 2001. Elektronisk borgerbetjening er i vækst, herunder især elektronisk betaling

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

Evaluering af Videnscenter om Alkohol

Evaluering af Videnscenter om Alkohol Evaluering af Videnscenter om Alkohol 2002 Birgit Munkholm Dabney Bo Ertmann 2 Hvad er viden i en centertankegang kontra viden i praksistankegang? Kan behovet for at sprede viden konverteres til behovet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jesper Kiel, Hanne

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 5. december kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA) Ane

Læs mere

REDEGØRELSE OM KOMMUNERNE 2011

REDEGØRELSE OM KOMMUNERNE 2011 28. juli 2011 EM 2011 / 40 Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø EM 2011 / 40 NNPAN sags nr.: 2010-039182 Indhold Forord.........................................................................................3

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2013 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

Politisk Økonomisk Beretning 2011

Politisk Økonomisk Beretning 2011 Departementet for Finanser Politisk Økonomisk Beretning 2011 FM 2011 / 10 Naalakkersuisut er i henhold til budgetloven forpligtet til at fremlægge en årlig Politisk- Økonomisk Beretning på Inatsisartuts

Læs mere

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Fem boligorganisationer og Slagelse Kommune Sammen sætter vi kurs for bæredygtige boligområder

Fem boligorganisationer og Slagelse Kommune Sammen sætter vi kurs for bæredygtige boligområder 0 2014 Beretning 1 Indhold Indledning... 2 0-punktsanalysen et fælles udgangspunkt... 3 Årlige opfølgninger... 3 Beretningen for 2014... 3 Sekstanten... 4 Sekstantens sekretariat... 5 Aktiviteter 2014...

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Februar 2013 J.nr. 2013-1161 1. Indledning Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til ligelønslovens 6 a, hvorefter beskæftigelsesministeren

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Visit Greenland A/S Reg.nr. A/S 203.075. Årsrapport 2013

Visit Greenland A/S Reg.nr. A/S 203.075. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Visit Greenland A/S Reg.nr. A/S 203.075

Læs mere