EPILEPSI KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING. Nye jobmuligheder - KLAP. Ny professor på epilepsiområdet. Vigtig afgørelse om rejseforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EPILEPSI KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING. Nye jobmuligheder - KLAP. Ny professor på epilepsiområdet. Vigtig afgørelse om rejseforsikring"

Transkript

1 EPILEPSI MEDLEMSBLAD DANSK EPILEPSIFORENING ÅRGANG 49 NR Nye jobmuligheder - KLAP Ny professor på epilepsiområdet Vigtig afgørelse om rejseforsikring KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING

2 Blik for helheden Sans for detaljen det handler om dig og din epilepsi. det ved vi på danmarks eneste specialhospital for epilepsi. derfor koncentrerer vi os også om, hvorfor lige netop du har epilepsi. det betyder, at læger, plejepersonale, psykologer, socialrådgivere, diætister og andre bidrager med viden og erfaring, så vi kan sætte ind med den bedste behandling. Vi har blik for helheden og sans for detaljen. læs mere på DANMARKS ENESTE SPECIALHOSPITAL FOR EPILEPSI GØR EN FORSKEL BLIV MEDLEM JO FLERE MEDLEMMER VI ER, DESTO STØRRE GENNEMSLAGSKRAFT FÅR VI. VI HAR BRUG FOR DIN OPBAKNING TIL AT GØRE MERE AF DET, VI VED BETYDER NOGET I DAGLIGDAGEN FOR MENNESKER MED EPILEPSI: INFORMATION OM EPILEPSI BÅDE TIL MENNESKER, DER ER BERØRT AF EPILEPSI OG TIL DEN BREDE BEFOLKNING RÅDGIVNING KURSER OG SOCIALE AKTIVITETER NETVÆRK STØTTE TIL FORSKNING BLIV MEDLEM VIA BLIV MEDLEM MØD DANSK EPILEPSIFORENING PÅ FACEBOOK: ÉT KLIK OG DU FÅR NÆSTEN NYE VENNER! SIDE 2 DANSK EPILEPSIFORENING

3 LEDER Lidt om kasser. Lone Nørager Kristensen, Landsformand Jeg køber ikke idé en med, at vi hver især kan standardiseres og puttes i kasser. Det gælder også for mennesker med epilepsi. Mange har det - heldigvis godt, når behandlingen virker, mens andre har en svær dagligdag med anfald, bivirkninger, kognitive problemer, uheld og i værste fald død. Man skal altid hjælpe eller behandle et menneske med epilepsi ud fra et individuelt perspektiv; ikke ud fra en diagnose. Diagnoser i sig selv siger nemli g ikke nødvendigvis ret meget om, hvordan behandlingen virker, hvordan live t med diagnosen leves eller hvilke begrænsninger og muligheder, dagligdagen byder på for den enkelte. Det samme gælder i forhold til den støtte, der ellers skal ydes i daglig dagen. I den sammenhæng er det meget tilfredsstillende at konstatere, at blandt andet pres fra Dansk Epilepsi forening har medført, at Socialminister Manu Sareen har trukket i håndbremsen på et nyt udspil omkring det, vi populært sagt kalder servicelovens voksenbestemmelser. Det skal han have ros for! Kommunernes Landsforening er - naturligvis - uenig og går i deres sædvanlige, kollektive selvsving om alle lyksalighederne i det kommunale landskab. Men vores medlemmer fortæller os en ganske anden, og langt mere trist, historie om et offentligt system, der ofte fremstår uden basal empati og med stadigt strammere rammer for den helt nødvendige hjælp, mange har brug for i dagligdagen. I det her blad tænker vi også ud over de vanlige kasser og kaster os over emnet komplementær, alternativ behandling. Vi kan mærke på vores medlemmer, at der er stigende interesse for emnet på behandlingsområdet og selv om emnet rummer en masse, kontroversielle vinkler, er vores medlemmers behov i fokus. De behov lytter vi til. Vi er nemlig mere interesserede i medlemmerne end i kasser. Og det passer! Lone Nørager Kristensen INDHOLD 8 4 KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING 16 NYT FRA RÅDGIVNINGEN»» Klage over rejseforsikring gav pote KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING DRENGEN MED HØRETELEFONERNE 19 SIDEN SIDST»» Ny professor på epilepsiområdet 20 INFO-SIDEN»» KLAP: Nye jobmuligheder for førtidspensionister med epilepsi»» Ny behandlingsmetode: T-VNS 22 KREDSSTOF 4 DET INFORMEREDE VALG 12 FØRST; UNDGÅ AT GØRE SKADE Epilepsi udgives af Dansk Epilepsiforening. Tlf.: Hjemmeside: Protektor: H.K.H. Prinsesse Marie. Ansvarshavende redaktør: Per Olesen. Kun artikler underskrevet af landsformanden udtrykker Dansk Epilepsiforenings officielle holdning. Der kan frit citeres fra bladet med tydelig kildeangivelse. Deadline for næste blad: 1. april Annoncer: tlf ISSN-nr Layout/tryk: clausengrafisk.dk. Oplag: Forsidefoto af Michael Lybker. Svanemærket tryksag DANSK EPILEPSIFORENING SIDE 3

4 TEMA: KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING DET INFORMEREDE Af Per Vad VALG Et sted står en epilepsipatient i Den Stående Bjergstilling eller Kobraen, fordi han har oplevet, at yoga hjælper på hans epilepsi. Et andet sted står en zoneterapeut og trykker på reflekspunkterne på en epilepsipatients fødder. En tredje er ved at få placeret akupunkturnåle. Nogle supplerer epilepsimedicinen med mineraler, vitaminer eller kosttilskud. Folketingets sundhedsudvalg har været i Colorado for bl.a. at høre om statens erfaringer med medicinsk cannabis til behandling af epilepsi. Der er forskellige forsøg med nye teknologier, der kan stimulere hjernes nerver. I Epilepsi har vi tidligere talt med mennesker, der mediterede for at restituere sig efter et anfald, ligesom vi har fortalt om Signe, der blev forvandlet fra at sidde passivt i en kørestol til en frisk og markant anfaldsreduceret pige ved hjælp af ketogen diæt. Man kommer ikke uden om, at traditionel medicinsk behandling ikke længer e har behandlingsbanen for sig selv. Sådan ser Dansk Epilepsiforenings fag lige konsulent og sygeplejerske, Lotte Hillebrandt, også på det: På Den Europæiske Epilepsikongres, 2014, i Stockholm overværede jeg et oplæg, der beskrev, hvor man havde spillet et bestemt stykke musik for en række patienter, og der var faktisk en del, der havde fået nedsat anfaldsfrekvensen. Det er noget nyt, at der overhovedet er den slags oplæg på en konference, der traditionelt er meget klassisk epilepsifaglig. Det siger noget om, at der er ved at ske noget - selvom det går langsomt. På konferencen var der, blandt de mange traditionelle, fagligt tunge oplæg, også oplæg om Lifestyle Factors som omega-3 fedtsyrer, tilskud af magnesium og fysisk aktivitet. En læge fortalte om begyndende positive resultater af tilskud af magnesium. Det var starte t med, at lægen henkastet havde sagt til en patient med en svært behandlelig epilepsi, der var på vej ud af døren, at hun jo kunne prøve at tage noget magnesium. Bagefter fik han lidt dårlig samvittighed over sit råd, for det var bare noget, der var sluppet ud af ham, fordi han fornylig havde læst en artikel om det. Så går der et halvt år, og patienten kommer tilbage og fortæller, at hun nu er anfaldsfri. Lægen er meget overrasket, men så fortæller patienten: Jeg gjorde jo bare, som du foreslog og startede med at tage noget magnesium. "Det er vigtigt, at man, udover at fokusere på effekt, også får undersøgt, hvad bivirkningerne kan være; ikke bare på kort, men på lang sigt" "Det er vigtigt at bemærke, at det på mødet også blev konkluderet, at der skal mere forskning til for at afklare virkninger og bivirkninger på kort og lang sigt, både hvad angår tilskud af magnesium og Omega-3 fedtsyrer. SIDE 4 DANSK EPILEPSIFORENING

5 KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING "Jeg har helt generelt en tro på, at jo større viden man har om sin egen epilepsi, desto bedre er man i stand til at varetage omsorgen for sig selv og indgå i et ligeværdigt samarbejde med sin læge med medansvar for egen behandling" Foto: Eric Ward BEVAR EN SUND SKEPSIS Hun kan godt forstå, at nogen søger komplementære, alternative behandlinger: Når man står i den situation, at man har epilepsi eller er pårørende til en med en intraktabel epilepsi fx et barn, der har rigtig mange anfald så vil man altid have et håb om, at der findes en behandling, der kan hjælpe. Og det håb skal man have lov til at have. Der er nogen, der står med ryggen mod muren, hvor der ikke er flere behandlingsmuligheder inden for det etablerede system. Det er fx forældre til børn med meget svær epilepsi, der finder hinanden i grupper, hvor man på godt og ondt deler sine erfaringer og viden. Men hvis man skal blive klogere på det her område, er det vigtigt at være opmærksom på, at epilepsi er mange ting og at det, der hjælper for den ene ikke nødvendigvis hjælper for den anden. Det kan skyldes sygdommen i sig selv. Det kan være noget med de omstændigheder, personerne er i. Det kan være mange forskellige faktorer, der gør sig gældende. Det er vigtigt, at man bevarer en sund portion skepsis over for alt, der kan opfattes som en anden behandling. For det handler ikke kun om, hvordan det påvirker ens anfald. Det handler også om, hvordan det påvirker ens helbred. Uanset om det er naturmedicin, kropsbehandling, vitaminer, mineraler eller andet. Det er vigtigt at man, udover at fokusere på effekten på kort og lang sigt, også får undersøgt, hvad bivirkningerne kan være. Ikke bare på kort, men også på lang sigt. Når det er naturmedicin, er der nogen, der tænker: Det er jo naturligt, så det kan ikke skade mig. Det er noget skidt at tænke sådan. For alt hvad man putter i munden, smører på huden eller på anden måde optager i ens krop kan påvirke én på en eller anden måde og den behandling, man ellers får. DET INFORMEREDE VALG Lotte Hillebrandt taler med mange medlemmer, der ringer til Dansk Epilepsiforenings rådgivning: Nogle gange ringer de udelukkende for at fortælle om det her. Andre gange kommer vi ind på det i forbindelse med noget andet. Det er vigtigt for mig at være nysgerrig og lytte til, hvad det er, der hjælper den enkelte. For ligegyldigt hvordan man end vender og drejer det: Hvis den her person har en oplevelse af, at det her hjælper ham eller hende, er det den oplevelse, personen har, og så kan jeg ikke sige: Jamen, det kan ikke passe. For det er jo personens egen subjektive oplevelse på egen krop; at det hjælper og virkelig har en effekt. Hun anbefaler aldrig konkrete behandlinger. Når folk stiller hende spørgsmål, stiller hun tit spørgsmål tilbage til dem: Har I tænkt på, at...? Har i undersøgt om...? Det kan godt være noget, de godt ved. Det kan også være noget, de ikke har tænkt på. Jeg har helt generelt en tro på, at jo større viden man har om sin egen epilepsi, desto bedre er man i stand til at varetage omsorgen for sig selv og indgå i et ligeværdigt samarbejde med sin læge med medansvar for egen behandling" DANSK EPILEPSIFORENING SIDE 5

6 KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING "Her er det i øvrigt vigtigt at huske at inddrage pårørende og støttepersoner hos den gruppe mennesker med epilepsi, der har behov for det". Jeg siger altid til dem, at de skal tale med deres læge om det, vel vidende at nogle af dem ikke har lyst til at drøft e emnet med deres læge. Men det er vigtigt, at man kommer frem med sine ønsker og tanker om det her. Så tror jeg, at man nogle gange vil opleve, at ens læge faktisk gerne vil lytte til en. Når man har fundet ud af, hvad man vil starte med, er det vigtigt, at lægen også ved det, så han eller hun er der til at bakke en op, hvis man f.eks. begynder at få flere anfald eller der sker noget andet. "Jeg tror også meget på effekten og værdien af det, man kalder det informerede valg. Jo mere man ved som patient, og jo tættere man er på sin behandlende læge, desto bedre er man stillet i det her system." Jeg tror også meget på effekten og værdien af det, man kalder det informerede valg. Jo mere man ved som patient, og jo tættere man er på sin behandlende læge, desto bedre er man stillet i det her system. Det tror jeg er meget vigtigt, for jo flere informationer man har, desto bedre kan man afgøre, hvad der bedst for en selv. Og når man sidder med lægen, er det jo ham eller hende der har den faglige viden om sygdommen og de behandlingsmuligheder, der findes inden for det etablerede system. Men det er omvendt patienten, der suverænt har det bedste kendskab til sin egen krop og det er de ting, der skal smelte sammen på den bedst mulige måde. Vi ved for eksempel, at stress kan fremprovokere anfald. Du har sikkert din måde at stresse af på, og jeg har en anden. Det er vigtigt, at man som patien t får talt med sin læge om de faktorer i ens livsstil og livsvilkår, der på den ene eller anden måde kan medvirke til anfaldsforebyggelse. Lægen kan ikke lave en optimal behandling for patienten, hvis der ikke er en god dialog: Hvordan er det for dig? Hvornår har du det godt? Har du gjort noget særligt i de tilfælde? Den slags skal lægen vide. Meditation, yoga og mindfulness er jo meget oppe i tiden, og det er alt sammen noget, der drejer sig om forebyggelse og behandling af stress. Det hører jeg, at nogen bruger, og oplever en god effekt af". "Vi hører også fra nogen, der har positive erfaringer med brug af bl.a. akupunktur og refleksterapi samt tilskud af magnesium og B6-vitamin. Nogen oplever i øvrigt også, at komplementær, alternativ behandling går ind og mindsker bivirkningerne af den traditionelle behandling". "Hvis man har oplevet, at nogle af de ting gør en forskel hos én selv, så lyt til din egen krop og tal med din læge. Så tror jeg, at mange vil opleve, at lægen siger: 'Så prøv det stille og roligt og lad os se, hvad der sker'. MANGLENDE VIDEN Foto: Victoria Garcia Der findes ikke tal for, hvor mange epilepsipatienter der supplerer deres medicinske behandling med en eller anden form for komplementær behandling. Hos Gigtforeningen gennemførte man i 2003 en mindre spørgeskemaundersøgelse, der viste, at 76 procent havde anvendt en eller anden form for alternativ behandling inden for det seneste år. En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse har vist, at hver tredje kræftpatient supplerer sin behandling med alternativ behandling især kosttilskud og naturlægemidler. Og i følge Danske Patienter har 45 procent af danskerne forsøgt sig med alternativ behandling eller natur medicin. "Jeg siger altid til dem, at de skal tale med deres læge om det, vel vidende at nogle af dem ikke har lyst til at drøfte emnet med deres læge" Lotte Hillebrandt synes, at det er ærgerligt, at der forskes så lidt og indsamles så lidt viden om effekten af de forskelige behandlingsformer. Lige som hos de andre patientforeninger er det klart Lotte Hillebrandts oplevelse, at interessen for komplementære, alternative behandlingsmuligheder blandt personer med epilepsi er stigende. Hun syntes derfor, at det ville være godt, hvis man kunne få lavet nogle undersøgelser af flere forskellige former for behandling. Det er jo vigtigt, at der bliver bygget bro imellem de forskellige områder, så vi kan komme videre, siger hun og nævner Holland som et positivt eksempel på, at det kunne være anderledes: I Holland er sundhedsmyndighederne mere proaktive end de danske og de går på eget initiativ ud og samarbejder med behandlere, som det danske sundhedsvæsen aldrig ville gå i samarbejde med. Herhjemme har vi ikke længere nogle steder, hvor der laves opdateret viden om det her. Tidligere havde man det der hed ViFAB - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Det er blevet nedlagt og området er i stedet henlagt til en kommission under Sundhedsstyrelsen. På ViFABs hjemmeside står der nu: Hvis du søger rådgivning om alternati v SIDE 6 DANSK EPILEPSIFORENING

7 KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING behandling i forhold til specifikke sygdomme eller lidelser, kontakt relevant patientorganisation. Og det er jo faktisk helt håbløst, når man tænker over det. Jeg synes, at det er trist, at centret ikke længere er en del af en offentligt prioriteret indsats på sundhedsområdet. Når Lotte har brug for viden om et emne, opsøger hun det selv: Når man kan finde noget, er det tit og ofte enkeltstående case stories, en læge har skrevet om, og hvor det ender med, at de skriver, at der er noget, der tyder på, at det har hjulpet i det her tilfælde eller det modsatte, har medført flere anfald. Men at det er nødvendigt med undersøgelser på en større gruppe patiente r for at kunne konkludere noget endeligt. Og så ender den ligesom der. Hvis komplementær, alternativ behandling for alvor skal vinde indpas, kræver det forskning: Dét, der gjorde diætbehandling til en anerkendt behandling, var, at der var nogen, der lavede de her store undersøgelser, der opfyldte de krav til validitet, som kræves af klassisk behandling. Og i dag er der jo ingen, der er i tvivl om, at den behandling har fundet sin plads i epilepsilandskabet. Så der er brug for interesse og fokus på hele dette spændende felt. Her, synes jeg, at vi alle har et ansvar for at gå ud og fortælle, hvor møghamrende interessant, vi synes, at det her er. Især fordi mange ikke har en tilfredsstillende dagligdag uden anfald og bivirkninger. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi ikke hele tiden går rundt og problematiserer det her område, men også får skabt en interesse for området og så skal der altså afsættes ressourcer til det; interesse gør det ikke alene! En anden ting er, at vi på epilepsiområdet kan opleve, at flere og flere traditionelle behandlere siger, at vi er ved at nå til vejs ende med medicinske behandlingsmuligheder det var faktisk en af hovedpointerne i et af de centrale indlæg i Stockholm. Så det gør jo også, at man bliver nødt til at brede paletten ud. LOTTES GENERELLE RÅD Man kan ikke få hende til at anbefale nogle konkrete former for komplementære, alternative behandlinger, men et par generelle råd vil hun gerne komme med: Nu har jeg jo arbejdet en del med diæt. Jeg vil altid sige, at kosten er vigtig. Så Lotte Hillebrandt de gode råd og anbefalinger, man kan finde på hjemmesiden Alt om kost, vil jeg til enhver tid anbefale, at man kigger på. "Regelmæssig fysisk aktivitet ved vi, at de fleste med epilepsi får det bedre af. Og så er der sådan noget som at tænke på, hvordan man får den bedst mulige søvn, for der ved man også, at der er en sammenhæng mellem enten manglende eller en dårlig søvn og problemer med at få behandlingen til at lykkes. Endelig skal man bruge de erfaringer, man har med sin egen krop. Fx hvis man føler, at man gør noget godt for sig selv ved at sidde fem minutter og meditere eller der er noget andet, man har erfaret, er rart for en selv. Jeg tror det er rigtig vigtigt at tænke på både direkte og indirekte effekter. FAKTA OM KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING Der findes mange forskellige definitioner og opfattelser af komplementær og alternativ behandling. Komplementær behandling er behandling, der supplerer og fuldstændiggør konventionel behandling. Komplementær behandling bruges dermed i mange tilfælde som et andet ord for alternativ behandling. Hvor mange forbinder alternativ behandling med noget, der ofte ligge meget langt væk fra den etablerede traditionelle behandling, bruges komplementær som et begreb til at fremhæve, at det alternative ikke udelukker det etablerede. Vær opmærksom Sammen med de mange forskellige definitioner og opfattelser af komplementær og alternativ behandling findes der et væld af tilbud og oplysninger på bl.a. internettet, der i mange tilfælde absolut ikke er pålidelige. Det er derfor vigtigt at bruge sin sunde fornuft og f.eks. være skeptisk over for hjemmesider, der: Udelukkende bygger på solstrålehistorier fra tidligere brugere Markedsfører og/eller sælger bestemte produkter Er skjult markedsføring, hvor producenter af f.eks. kosttilskud står bag Kun refererer til forskning, hvor producenten selv står bag DANSK EPILEPSIFORENING SIDE 7

8 MARTS 2015 FAMILIEWEEKEND I HO FERIECENTER VI GENTAGER SUCCESSEN MED SOCIAL WEEKEND FOR HELE FAMILIEN Foto: Stefan_Kellner Tæt på Vesterhavets naturskønne område med klitter og strand og et center med bl.a. badeland og bowlingbaner. Prisen er kr. 375 for medlemmer og kr. 675 for ikke-medlemmer (inkluderer et års medlemskab). Prisen er incl. fællesspisning fredag og lørdag aften, morgenmad lørdag og søndag morgen samt fri adgang til badeland. Strømforbrug er excl. og afregnes separat ved afrejse. Kontakt Lars Frich på mail hvis du ønsker tilmeldingsblanket eller har spørgsmål. (Priserne er baseret på minimum 2 betalende pr. lejlighed). FORLÆNGET FAMILIEWEEKEND I SMÅLANDSHAVET I KARREBÆKSMINDE 25. JUNI JUNI Egen ferielejlighed, fællesmåltider, fri adgang til indendørs svømmehal, sejltur til Gavnø slot med mulighed for "Go High" samt oplæg og debat om epilepsi for både børn, unge og voksne. Alt sammen for 950 kr. pr. person over 12 år og 525 kr. pr. person under 12 år. Børn under 2 år er gratis. Tilmelding hos Berit Andersen, - mobil SOCIAL WEEKEND FOR UNGE MELLEM 16 OG 35 ÅR I SKOVLYST, GEELSKOV, KERTEMINDE DEN APRIL. Man skal være selvhjulpen eller have hjælper med. Pris kr. 300 pr. person, Prisen dækker kost og logi. Transport og drikke varer betaler du selv. Weekenden er alkoholfri. Tilmelding til Line Andrup senest 1. marts på telefon eller mail

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Dansk Epilepsiforening

Dansk Epilepsiforening Dansk Epilepsiforening Fleksjob og epilepsi sådan ser virkeligheden ud Dansk Epilepsiforening, 17. april 2012 Ledige fleksjob-visiterede, som uheldigvis har epilepsi er topmotiverede og flittige med at

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1 GENEREL INFORMATION OM KEMOTERAPI At få en kræftsygdom kan vende op og ned på mange forhold i livet. Mange spørgsmål melder sig og det er helt almindeligt, at de dukker op, når du har forladt lægen og

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Sundhed: Det handler også om mig

Sundhed: Det handler også om mig x x Sporets navn Mål og formål Sundhed: Det handler også om mig Formålet er at få dybere indsigt i de ting der handler om os selv og vores velbefindende, både i de små hverdagsting, men også i en overordnet

Læs mere

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk ældre og epilepsi Ældre og epilepsi er forfattet af specialeansvarlig overlæge, Birthe Pedersen, Epilepsihospitalet i Dianalund, og sygeplejerske, Helene Meinild, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Når din nærmeste har en rygmarvsskade

Når din nærmeste har en rygmarvsskade Når din nærmeste har en rygmarvsskade 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR EN RYGMARVSSKADE Til DIG SOM PÅRØRENDE En rygmarvsskade påvirker ikke alene den tilskadekomne, men også de pårørende. Denne brochure henvender

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

LAUGESENS HAVE. Transport. Velkommen til. Få folderen læst højt på www.3f.dk/kursusinfo

LAUGESENS HAVE. Transport. Velkommen til. Få folderen læst højt på www.3f.dk/kursusinfo Transport Få folderen læst højt på www.3f.dk/kursusinfo Laugesens Have ligger ved Videbæk mellem Herning og Ringkøbing. I bil Der er en halv times kørsel fra Herning, Holstebro, Ringkøbing og Skjern. Se

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig rådgivning Region midt- og nordjylland Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Aarhus 11-12 Aktiviteter

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder.

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Uddannelsen som kost-/og livsstilsvejleder er en speciel uddannelse til dig der ønsker at vejlede og inspirere andre indenfor kost, sundhed og livsstil. Men

Læs mere

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald. sund. på jobbet

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald. sund. på jobbet Foto: Iris Guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Styrk dit liv med Chris MacDonald Sådan sund holder du på jobbet Sådan holder du d PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM NYHEDSMAGASIN TIL DIG DER TÆNKER PÅ SUNDHEDEN NR. 8, OKTOBER 2008 NYHEDER DAGENSPULS Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: Elsker pizza og søde sager Undgå tør hud: Brug mindre varmt

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Sommer 2011 Indledning Mennesker med alvorlig eller kronisk sygdom har øget risiko for at få en psykisk

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Patientvejledning. Hårfjerning med laser. Cosmetic

Patientvejledning. Hårfjerning med laser. Cosmetic Patientvejledning Hårfjerning med laser Cosmetic Laserbehandling for uønsket hårvækst foretages oftest på overlæbe, hage, bikini-linje, ben, armhuler og ryg. Hårfjernelse foregår af flere omgange Hårvæksten

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk svar på epilepsi Svar på epilepsi er forfattet af Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling F., Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere