Før-skoleskak Drejebog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Før-skoleskak Drejebog"

Transkript

1 Før-skoleskak Drejebog Dansk Skoleskak - Leg & læring

2 Indhold Indledning... 3 Hvorfor før-skoleskak i daginstitutionen?... 4 Inkluderende læringsaktivitet... 4 Fra daginstitution til skole... 4 Undervisningen i før-skoleskak... 5 Én brik ad gangen Leg og læring... 6 Lektionsplan... 7 Forældre... 7 Materialerne Undervisningsbogen... 8 Opgavehæftet... 9 Vendespillet... 9 Demobrættet Skakspillet Det store skakbræt Kæmpeskak Skakuret Online mini-spil Opsummering

3 Indledning -skoleskak styrkelse af overgangen fra daginstitution til skole for er et 1-årigt ( ) pilotprojekt, der er gennemført på otte daginstitutioner og fem folkeskoler i Danmark. Det overordnede mål har været at udvikle en model for skoleskak i daginstitutioner. Projektet, som var støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning, handlede om at udarbejde, teste og vurdere før-skoleskak som et læringsredskab til at gøre førskolebørn skoleparate og samtidig bygge bro mellem daginstitution og skole. Erfaringerne fra projektet er samlet i denne drejebog, der har til formål at inspirere og hjælpe daginstitutioner og eventuelle skoler, der er interesserede i eller vil samarbejde om skoleskak. Før-skoleskak danner en naturlig overgang fra daginstitution til skole og kan således også være i skolens interesse, hvorfor det også er relevant for en skole med skoleskak at opsøge samarbejdet med en daginstitution og bistå med vejledning. Drejebogen kan give idéer til og indsigt i arbejdet med før-skoleskak. For yderligere information omkring før-skoleskak, se Skoleskak.dk/forskoleskak. /Dansk Skoleskak januar

4 Hvorfor før-skoleskak i daginstitutionen? Før-skoleskak kan med kombinationen af leg og læring gøre førskolebørns møde med skolen sjovere og forberede dem til skolegang. Projektet bygger oprindeligt på erfaringer fra Tyrkiet, Sverige samt Dansk Skoleskaks arbejde på skoler og øvrige lærings- og socialprojekter, hvor det har vist sig, at især indskolingsbørn drages af skoleskakkens legende element. -skoleskak er et godt set- Niels Therkildsen, Børnehuset Chilli (afdelingen for idræt) Inkluderende læringsaktivitet Alle kan få udbytte af skoleskak. Undervisningsmaterialet i før-skoleskak indeholder også ekstra materiale, så der er mulighed for undervisningsdifferentiering. På denne måde kan alle børn blive udfordret undervejs i forløbet. Men det er ikke kun fagligt, at skoleskakken er en læringsaktivitet med fokus på inklusion. Førskoleskak har nemlig vist sig at være en Her spiller førskolebørnene kondiskak. kønsneutral læringsaktivitet, der vækker interesse hos både drenge og piger. Fra daginstitution til skole Før-skoleskak kan styrke forbindelsen mellem daginstitution og skole. I daginstitutionen (førskoleskakken) kan de fundamentale skak-elementer læres, og på skolen (skoleskakken) kan arbejdet fortsættes og bygge videre fra dér, hvor daginstitutionen slap. Før-skoleskak fungerer altså som en lempelig introduktion til skoleskak og Der kan planlægges venskabskampe med andre daginstitutioner eller børnehaveklassen på den nærtliggende skole. 4

5 undervisning i al almindelighed, og der stilles intet krav til, hvor langt man skal komme i et før-skoleskakforløb. Skoleskakaktiviteterne på og uden for daginstitutionen kan bygge bro på tværs af alder, køn og etnicitet. Derfor kan der med fordel planlægges venskabskampe mellem daginstitutionerne eller mellem en daginstitution og en skole. Venskabskampene giver desuden børnene mulighed for at komme lidt væk fra nærmiljøet og opleve en anden daginstitution eller en skole. børnehavebørnene kan komme op at møde skolen. Førskoleskakken kan skabe en god og tryg overgang fra børnehave Ann Jensen, Møllegården Undervisningen i før-skoleskak Før-skoleskak kan med fordel inddrages i forårshalvåret som en del af et førskoleforløb i daginstitutionen, da dette er perioden lige inden, børnene skal starte i skolen efter sommerferien. Børnene bør have kendskab til bogstaver og de et-cifrede tal, hvilket de typisk lærer i et førskoleforløb. Forud for undervisningen kan Dansk Skoleskak bistå med råd og vejledning Førskolebørn lærer typisk tal og bogstaver inden de starter i skolen. eller en skoleskak-ansvarlig fra en nærtliggende skole kan måske være behjælpelig med, at børnehavens pædagoger bliver klædt på til arbejdet med før-skoleskak. Igennem forløbet med før-skoleskak er vores børn blevet bedre til at koncentrere sig, og de har dannet nye sociale relationer Anne Jakobsen, Børnehaven Myretuen 5

6 Én brik ad gangen.. Børnene introduceres for skakbrikkerne én for én gennem højtlæsnings-historier, hvori brikkerne bliver levendegjort. Når reglerne er på plads, har børnene mulighed for at spille forskellige mini-spil, som er forsimplede skakspil med enkelte brikker, der er nemmere og mere overskueligt end et almindeligt skakspil med alle brikker. Baseret på Dansk Skoleskaks øvrige projekter læres brikkerne bedst på denne måde. Her er et billede fra kapitlet om springeren Signe i billedbogen Intellektuelt bliver børnene skoleparate. Og de kommenterer Bente Prüsse Hansen, Slagelse Børneasyl Leg og læring Børnene bliver i før-skoleskakundervisningen stillet over for flere opgaver, der både kan underholde og udfordre dem fra at farvelægge skakbrikker til eksempelvis at sætte kryds dér, hvor de respektive skakbrikker kan flytte til, og cirkler omkring de skakbrikker, der kan slås. Der Før-skoleskak har fanget nogle af de børn, der normalt ellers har svært ved at sidde Frederik Winding, Dronning Louisegårdens Børneby kan også være mulighed for alternative skakaktiviteter bl.a. kondiskak, som er en Her er et barn i gang med at sætte cirkler om de brikker, der kan slås. slags skak-stafet, hvor børnene kan få lov at udfolde sig fysisk og blive præsenteret for det at skulle samarbejde. Alle opgaver og aktiviteter i førskoleskak ligger i tråd med det, børnene allerede laver i børnehaven og er en kombination af leg og læring. 6

7 Lektionsplan Der er udfærdiget en undervisningsbog med lektionsplaner. Førskolebørnene skal øves i, snart skal til at gå i skole. Men da koncentrationen hos børnene i daginstitutionen ikke kan holdes særligt længe, varer den egentlige undervisning kun en halv time og består af både undervisning, det er spændende, og de kan se, hvor lærerigt det er for børnene. Dina Jeppesen, Børnehaven Skanderborgvej Her er en pædagog i gang med at give et barn nogle instruktioner. og spil. Lektionsplanerne er vejledende og bør kun følges så længe, børnene kan følge med. Er der brug for at dele en lektion op eller at repetere, skal dette selvfølgelig gøres også gerne gentagne gange. Det er desuden vigtigt, at eleverne deles op i mindre grupper af ca. 5-8 elever pr. pædagog, da børnene godt kan være på forskelligt niveau, hvilket kræver mere opmærksomhed af den enkelte pædagog. Forældre Forældrene kan være en vigtig ressource i førskoleskakken. Nogle forældre vil kunne hjælpe børnene med at spille skak derhjemme, og enkelte forældre har måske endda lyst til at tilbyde deres hjælp med at lære børnene at spille i børnehaven. Derved bidrager forældrene også til de aktiviteter, der er i børnehaven. Her er en pædagog i gang med at give et barn nogle instruktioner, men det kunne også være en forælder. derhjemme. Og en forælder, der selv spiller skak, spurgte, Ann Jensen, Møllegården 7

8 Materialerne Til brug for undervisning i før-skoleskak er der udviklet en billedbog, en undervisningsbog, et opgavehæfte og et vendespil. Der har desuden været brugt et demobræt, almindelige skakspil, stort skakbræt, kæmpeskak, skakur og online mini-spil. Billedbogen skaber et skakunivers i børnehøjde. Den skal lære børnene om skakspillets eventyrlige verden og samtidig lære dem, hvordan brikkerne flytter. Ved at give brikkerne navne og menneskeliggøre dem, bliver de gjort nemmere at forholde sig til for børnene. Historierne er et pædagogisk redskab, der samtidig fungerer som underholdning. Billedbogen kan således både læses op i forbindelse med undervisningsmaterialet i før-skoleskak eller i børnenes fantasi og gør Frederik Winding, Dronning Louisegårdens Børneby Undervisningsbogen Undervisningsbogen er henvendt til den pædagog eller børnehaveklasselæren på skolen, som skal stå for undervisningen. Undervisningsbogen er delt op i 22 lektioner á 30 minutters varighed. Til hver lektion er det udførligt beskrevet, hvordan tiden skal forløbe, og hvilke materialer, der skal bruges. Undervisningsbogen findes som pdf på Skoleskak.dk/forskoleskak. frokostpausen. Billedbogen følger undervisningsbogen og opgavehæftet i forløbet. Bogen kan købes i Skakshoppen.dk. Undervisningsbogen vejleder pædagogen eller underviseren i de lektioner, som børnene kommer igennem. 8

9 Opgavehæftet Opgavehæftet er til det enkelte barn, som løser opgaverne i forbindelse med de 22 lektioner i undervisningsbogen. I denne bog har børnene desuden mulighed for at farvelægge både deres egen figur fra billedbogen og deres egne brikker, som de kan spille med. Opgavehæftet kan printes ud løbende i de forskellige lektioner efter eget ønske og deles ud til børnene. Det kan være Farvelægning af springeren i opgavehæftet. en god idé at have en mappe til den enkelte elev, som så kan samle papirerne undervejs. Hele materialet kan også printes som et opgavehæfte. Opgavehæftet findes som pdf på Skoleskak.dk/forskoleskak. måde for dem at lære på. Én af drengene kom hen til mig og sagde, at han ikke var bange for at starte i skole, hvis det var Niels Therkildsen, Børnehuset Chilli (afdelingen for idræt) Vendespillet Vendespillet er et simpelt huskespil, der indeholder et legende element, træner børnene i at koncentrere sig og lærer dem brikkerne at kende. Der er afbilledet skakbrikker på nogle små kort, som bliver lagt ud med forsiden nedad. Børnene skal på skift vende to kort i forsøget på at finde Her ses to springere i vendespillet. to ens brikker. Vendespillet kan printes på Skoleskak.dk/forskoleskak, og kan klippes ud (og lamineres) som et projekt. 9

10 Demobrættet Demobrættet (eller demonstrationsbrættet, som det officielt hedder) er oplagt at bruge for underviseren, når der skal gives instruktioner eller præsenteres opgaver. Brættet er med magnetiske brikker, kan hænges på væggen og er af en størrelse, så brikkerne også kan ses på afstand. Demobrættet er todimensionelt og viser skakbræt og skakbrikker meget overskueligt på samme måde som Her er et barn kommet frem og skal udføre et træk i kondiskak på et demobræt. opgaverne bliver vist i undervisningsbogen. Læg mærke til, at Demobrættet er desuden velegnet til kondiskak. Det kan købes i Skakshoppen.dk Skakspillet Skakspillene bruges til børnene, når de spiller med hinanden i de forskellige mini-spil. De kan også sættes i midten af en gruppe børn, så de har skakbrættet at kigge på, når de løser opgaver. Her kan de enkelte opgaver også opstilles på. Skakbrætterne kan klappes sammen, så de fylder mindre og kan sættes væk i en kasse. Disse skakspil kan købes i Skakshoppen.dk Bondeskak med 4 bønder hver. Børnene har været gode til at vente på hinanden og hjælpe hinanden. Deres analytiske evner er i spil, når de sætter Lisa Bertz, Børnehuset Chilli (afdelingen Marstal) 10

11 Det store skakbræt Her kan børnene selv bevæge sig som brikker og tage fysisk del i et skakspil. Det kan være en god idé at have sorte og hvide t-shirts til børnene, når de spiller. Det kan også være, at børnene har sorte og hvide kasketter på. Det store skakbræt kan også kombineres med brikkerne fra kæmpeskak, hvor det ene barn flytter kæmpeskak-bønderne, og det andet barn selv agerer skakbrik, der skal slå Her er det ene barn et tårn i hjørnet og det anden flytter de tre bønder i et mini- spil. bønderne, som det foregår i mini-spillene. Dette skakbræt kan købes i Skakshoppen.dk Alle børnene elsker at spille på det store skakbræt. Og især drengene nyder godt af det fysiske element. Mette Larsen, Sct. Michaels Børnehave Kæmpeskak Dette skaksæt er perfekt til lokaler med sparsom plads, hvor man dog gerne vil have et stort skakspil stående. Det er perfekt til de små i daginstitutionen, da de nemt bliver tiltrukket af de større brikker og samtidig på en anden måde kan overskue skakspillet. Kæmpeskak kan også bruges i stedet for et demobræt, hvor børnene så sidder i en rundkreds omkring spillet. Dette skakspil kan købes på Skakshoppen.dk. Kæmpeskak kan virke mere overskueligt og tiltrækker børns interesse. frem om eftermiddagen udover Bente Prüsse Hansen, Slagelse Børneasyl 11

12 Skakuret Et skakur består af to ure, der skiftevis går. Når man har udført et træk, trykker man på uret, hvorefter ens tid stopper, og modstanderens tid starter. Løber man tør for tid, har man tabt. Skakuret bruges bl.a. til kondiskak og giver børnene en fornemmelse af tid. Kan købes på Skakshoppen.dk. Et skakur, der bl.a. bruges i kondiskak. Online mini-spil På Skoleskak.dk/play har børnene mulighed for at øve brikkernes gang, spille mini-spil eller slå brikker på tid. Dette kan gøres derhjemme som supplement til undervisningen eller på de daginstitutioner, hvor der er computere eller på et smartboard i børnehaveklassen. Opsummering Her er en skoleelev i gang med at spille et mini- spil på et smartboard. De medvirkende daginstitutioner i projekt -skoleskak styrkelse af overgangen fra daginstitution til skole for førskolebørn gennem leg og læring har deltaget i telefoninterviews, og både daginstitutioner og skoler er blevet bedt om at udfylde et evalueringsskema undervejs i forløbet. Deres synspunkter og observationer er med i denne drejebog, så det giver andre daginstitutioner det bedste udgangspunkt for at benytte før-skoleskak. Det er vigtigt at understrege, at lektionsplanen (22 lektioner) er vejledende, og det er derfor op til den enkelte daginstitution at finde ud af, hvor langt børnene skal nå i før-skoleskak. Det skal først og fremmest give mening for de pædagoger, der skal bruge materialet til førskolebørnene. Tilbagemeldingen fra pædagogerne i projektet har været, at før-skoleskak bl.a. har været med til at udvikle børnenes koncentrationsevne, evne til at tænke fremad samt sociale kompetencer. Det er også vigtigt, at eleverne deles op i mindre grupper af ca. 12

13 5-8 elever pr. pædagog, da børnene godt kan være på forskelligt niveau, hvilket kræver mere opmærksomhed af den enkelte pædagog. Børnene kan også deles op i 1-3 delinger, alt afhængig af deres kendskab til og forståelse for før-skoleskak-opgaver og skakspillets regler. Det er anbefalet at benytte før-skoleskak i det sidste halve år af børnenes tid i daginstitutionen, når børnene er bekendt med bogstaverne og de et-cifrede tal, så de kan løse opgaverne i materialet. Det er muligt at finde links samt billeder inde på projektets hjemmeside Skoleskak.dk/forskoleskak som inspiration. Desuden kan Dansk Skoleskak kontaktes for yderligere information omkring før-skoleskak. 13

Skoleskak.dk/start. Start skoleskak, og styrk børn og unge intellektuelt og socialt!

Skoleskak.dk/start. Start skoleskak, og styrk børn og unge intellektuelt og socialt! Skoleskak.dk/start Start skoleskak, og styrk børn og unge intellektuelt og socialt! Børn og unge er udfordret på koncentration og læring. Skoleskak er en af løsningerne! Er du interesseret i skoleskak

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Metodehæfte Ud på gulvet Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet Kolofon En en del af Dansk dansk flygtningehjælp Flygtningehjælp

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

SådAn GØR VI. Ugeskemaer er sagen. November 2014

SådAn GØR VI. Ugeskemaer er sagen. November 2014 SådAn GØR VI November 2014 Ugeskemaer er sagen Ugeskemaer på 3. årgang på Gistrup Skole styrker elevernes motivation og lærerteamets mulighed for at inkludere og differentiere. Der er elever i snart sagt

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere