KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP"

Transkript

1 VEJREGEL TYPEKATALOG TRAFIKAREALER, BY KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP September 213 Vejregelrådet

2

3 FORORD Dette katalog indeholder bump, som er typegodkendte jævnfør en test, der er beskrevet i Udbudsforskrifter for asfaltbump. I katalogets kapitel 1 til 3 redegøres kort for bump og for kravene til deres udformning. For nærmere beskrivelse henvises til Vejregler for Byernes trafikarealer, Håndbog om Fartdæmpere afsnit 4.8 Bump. Kataloget blev udarbejdet i 22, revideret i januar 24 og efterfølgende i november 27, maj 28, marts 29, juni 21, november 211, december 212 samt august 213 (nærværende udgave). I november 27 blev trapezbump med modificerede ramper, pudebump, kombibump, præfabrikerede permanente bump, midlertidige bump og variable bump indføjet. I maj 28 blev kataloget tilrettet bekendtgørelsen om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger og endnu en type præfabrikeret permanent bump blev indføjet. I marts 29 blev kataloget suppleret med 2 nye typer af præfabrikerede permanente bump. I juni 21 blev kataloget udbygget med endnu et præfabrikeret permanent bump. I november 211 blev kataloget tilrettet AAB for asfaltbump, dateret den 1. februar 211 i forhold til tolerancer for asfaltbump. I december 212 er tilføjet 2 nye typer af præfabrikerede bump. Igen i september 213 er der tilføjet 2 nye typer af præfabrikerede bump. Kataloget er udarbejdet af Vejregelsekretariatet og Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer.

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Ændringer i forhold til 212-udgaven 9 2. FUNKTIONSKRAV Generelle funktionskrav Andre funktionskrav Godkendte bump Andre bump 1 3. UDFORMNING AF GODKENDTE VEJBUMP Cirkelformede bump Modificerede cirkelbump Modificerede sinusbump Kuppelformede bump Trapezformet bump Trapezbump med modificerede ramper Kombibump Pudebump Pukkelbump Præfabrikerede permanente bumptyper Midlertidige bump Variable bump UDFØRELSE AF VEJBUMP 16 Bilagsoversigt findes på næste side.

6 BILAGSOVERSIGT Cirkelformede bump Ønsket hastighed km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h Modificerede cirkelbump km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h Modificerede sinusbump 3-1 (rev. januar 24) 5 km/h Trapezbump km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h Pukkelbump km/h Trapezbump med modificerede ramper km/h Kombibump km/h Pudebump km/h Præfabrikerede permanente bump km/h km/h km/h km/h km/h km/h

7 9-7 3 km/h km/h km/h km/h Midlertidige bump 1-1

8

9 1. INDLEDNING Vejbump kan anvendes som hastighedsdæmpende foranstaltning på veje med ønsket hastighed 5 km/h og derunder. De kan benyttes både i fartdæmpere med to spor og ved indsnævring til kun ét spor. Vejbump er en fælles betegnelse for permanente, midlertidige og variable fysiske foranstaltninger, der udsætter førere af køretøjer for en lodret acceleration med henblik på at nedsætte deres hastighed. Permanente vejbump er bump, der anlægges blivende. Midlertidige vejbump er bump, der kun etableres for en kort periode f.eks. i forbindelse med ulykker, vejarbejde eller skolepatruljer. Variable vejbump er fysiske foranstaltninger, som kun påvirker trafikanter, der kører hurtigere end den skiltede hastighed. Permanente vejbump kan udføres som: cirkelformede, dvs. som en del af en cylinderflade modificerede cirkelbump modificerede sinusbump kuppelformede, dvs. som en del af en kugleflade trapezformet, dvs. som en plan flade med ramper (hvis den plane flade er 1 m eller mere i længderetningen benævnes foranstaltningen hævet flade ) trapezbump med modificerede ramper, dvs. som en plan flade med cirkel- eller sinusformede ramper kombibump (hvor hastighed for busser og personbiler ønskes dæmpet til samme hastighed og komfortniveau) pudebump (hvor hastigheden for personbiler ønskes dæmpet, men hvor hastigheden for busser og lastbiler ikke ønskes dæmpet) pukkelbump, bestående af 6 paddehatteformede kupler (hvor hastigheden for personbiler ønskes dæmpet, men hvor hastigheden for busser og lastbiler ikke ønskes dæmpet) præfabrikerede permanente bump. 1.1 Ændringer i forhold til 212-udgaven Kataloget er sidst blevet revideret i september 213, og i forhold til udgaven fra december 212 er der indsat 2 nye bilag (9-9 og 9-1) med beskrivelse af 2 nye typegodkendte præfabrikerede bump. katalog_september_213.docx 9

10 2. FUNKTIONSKRAV 2.1 Generelle funktionskrav Permanente vejbump skal være udformet således, at 1. en fører af en personbil ved passage med den ønskede hastighed, og en fører af et tungt køretøj ved passage med den ønskede hastighed minus 15 km/h udsættes for en lodret acceleration på,65 til,75 gange tyngdeaccelerationen G. 2. den lodrette acceleration skal være stigende med stigende hastighed. Se i øvrigt Bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger. 2.2 Andre funktionskrav Undtagelser for de generelle funktionskrav er pukkelbump, midlertidige bump og variable bump. Pukkelbump skal være udformet således, at 1. en fører af en personbil ved passage med den ønskede hastighed udsættes for en lodret acceleration på,5-,75 gange tyngdeaccelerationen G, 2. en fører af et tungt køretøj skal ved passage med den ønskede hastighed udsættes for en lodret acceleration på mindre end,5 gange tyngdeaccelerationen G. Midlertidige vejbump skal være udformet, således at en fører af en personbil udsættes for en lodret acceleration på højst,75 gange tyngdeaccelerationen G, uanset hastighed. Variable vejbump skal opfylde funktionskravene for permanente vejbump, således at den lodrette acceleration skal være stigende med stigende hastighed. Ved hastigheder over den ønskede hastighed skal den lodrette acceleration være mindst,75 gange tyngdeaccelerationen G. 2.3 Godkendte bump Bump som er indeholdt i dette katalog over typegodkendte bump, lever op til ovennævnte funktionskrav. 2.4 Andre bump Der er på nuværende tidspunkt typegodkendt 1 præfabrikerede permanente vejbump, som er beskrevet i bilag Der er på nuværende tidspunkt typegodkendt ét midlertidigt vejbump, som er beskrevet i bilag katalog_september_213.docx

11 Der er på nuværende tidspunkt ingen variable vejbump, som er typegodkendte. Andre bump må kun anvendes, hvis de, jævnfør en prøvning (prvi 9-11:24 Måling af G-påvirkning ved passage af vejbump) omtalt i Udbudsforskriften for asfaltbump, opfylder funktionskravene i Bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger. Følgende er link til Udbudsforskrift for asfaltbump, Vejledningog Udbudsforskrift for asfaltbump, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Testrapporten skal indeholde oplysninger om blandt andet geometri, tolerancekrav og anvendelseshastighed V ø. Vejbestyrelserne bør indsende testrapporten til Vejdirektoratet. Det testede bump vil efter typegodkendelsen på dette grundlag kunne indgå i nærværende katalog Hvis ovennævnte funktionskrav ikke kan dokumenteres, skal der søges godkendelse hos Vejdirektoratet. katalog_september_213.docx 11

12 3. UDFORMNING AF GODKENDTE VEJBUMP 3.1 Cirkelformede bump Cirkelbump er bump, som er udformet som en del af en cylinderflade. Cirkelbump kan udføres til hastighederne 2 km/h, 25 km/h, 3 km/h, 35 km/h, 4 km/h, 45 km/h og 5 km/h. Bilag 1-1 til 1-7 viser udformningen for disse. 3.2 Modificerede cirkelbump Modificerede cirkelbump er bump, hvor der i overgangen mellem den rette linie og cirkelbuen er indlagt en kontrakurve i længeprofilet. Disse bump reducerer generne for busser og andre køretøjer ved passage af bumpet. Modificerede cirkelbump kan udføres til hastighederne 2 km/h, 25 km/h, 3 km/h, 35 km/h, 4 km/h, 45 km/h og 5 km/h. Bilag 2-1 til 2-7 viser udformningen for disse. 3.3 Modificerede sinusbump Modificerede sinusbump er ligeledes bump, hvor der i overgangen mellem den rette linie og cirkelbuen er indlagt en kontrakurve i længeprofilet. Disse bump reducerer generne for busser og andre køretøjer ved passage af bumpet. Modificerede sinusbump kan udføres til 5 km/h, hvilket ses i bilag Kuppelformede bump Kuppelformede bump udformes med en geometri, som vist for cirkelbump i bilag 1-1 til Trapezformet bump Trapezformede bump er udformet som en plan flade med ramper. Hvis den plane flade er 1 m eller mere i længderetningen benævnes foranstaltningen hævet flade. Trapezformerede bump kan udføres til hastighederne 2 km/h, 25 km/h, 3 km/h, 35 km/h, 4 km/h, 45 km/h og 5 km/h. Bilag 4-1 til 4-7 viser udformningen for disse. 12 katalog_september_213.docx

13 3.6 Trapezbump med modificerede ramper Trapezbump med modificerede ramper består af en plan flade med ramper udformet som enten: halve cirkelbump halve modificerede cirkelbump halve modificerede sinusbump Trapezbump med ramper udformet som halve cirkelformede bump kan udføres til hastighederne 2 km/h, 25 km/h, 3 km/h, 35 km/h, 4 km/h, 45 km/h, 5 km/h i henhold til bilag 1-1 til 1-7. Trapezbump med ramper udformet som halve modificerede cirkelbump kan udføres til hastighederne 2 km/h, 25 km/h, 3 km/h, 35 km/h, 4 km/h, 45 km/h, 5 km/h i henhold til bilag 2-1 til 2-7. Trapezbump med ramper udformet som halve modificerede sinusbump kan udføres til 5 km/h i henhold til bilag 3-1. Som eksempel viser bilag 6-1 udformningen af et trapezbump med halve modificerede cirkelformede ramper til 4 km/h. 3.7 Kombibump Kombibump er bump, hvor hastighed for busser og personbiler ønskes dæmpet til samme hastighed og komfortniveau. Kombibump består af et bump for personbiler flankeret af to bump for busser og andre tunge køretøjer. Bumpene for både personbiler og busser kan udformes som cirkelbump, modificerede cirkelbump og modificerede sinusbump. Cirkelbump kan udføres til hastighederne 2 km/h, 25 km/h, 3 km/h, 35 km/h, 4 km/h, 45 km/h, 5 km/h for personbiler og 15 km/h lavere for busser i henhold til bilag 1-1 til 1-7. Modificerede cirkelbump kan udføres til hastighederne 2 km/h, 25 km/h, 3 km/h, 35 km/h 4 km/h, 45 km/h, 5 km/h for personbiler og 15 km/h lavere for busser i henhold til bilag 2-1 til 2-7. Modificerede sinusbump kan udformes til 5 km/h for personbiler og 35 km/h for busser i henhold til bilag 3-1. Som eksempel viser bilag 7-1 et kombibump bestående af et cirkelbump til 3 km/h for personbiler og et modificeret cirkelbump til 3 km/h for busser. katalog_september_213.docx 13

14 3.8 Pudebump Pudebump er bump, hvor hastigheden for personbiler ønskes dæmpet, men hvor hastigheden for busser og lastbiler ikke ønskes dæmpet. Pudebump består af et bump for personbiler flankeret af en plan flade på begge sider, så der ingen hastighedsdæmpning er for busser og andre tunge køretøjer. Bumpene for personbiler kan udformes som cirkelbump, modificerede cirkelbump og modificerede sinusbump. Cirkelbump kan udføres til hastighederne 2 km/h, 25 km/h, 3 km/h, 35 km/h, 4 km/h, 45 km/h, 5 km/h for personbiler i henhold til bilag 1-1 til 1-7. Modificerede cirkelbump kan udføres til hastighederne 2 km/h, 25 km/h, 3 km/h, 35 km/h, 4 km/h, 45 km/h, 5 km/h for personbiler i henhold til bilag 2-1 til 2-7. Modificerede sinusbump kan udformes til 5 km/h for personbiler i henhold til bilag 3-1. Som eksempel viser bilag 8-1 et pudebump bestående af et cirkelbump til 4 km/h for personbiler. 3.9 Pukkelbump Pukkelbump er bump bestående af 6 paddehatteformede kupler. Bumpene anvendes, hvor hastigheden for personbiler ønsket dæmpet, men hvor hastigheden for busser og lastbiler ikke ønskes dæmpet. Pukkelbump kan udføres til 5 km/h, hvilket ses i bilag Præfabrikerede permanente bumptyper Der er desuden typegodkendt 1 præfabrikerede permanente bump til 2 km/h, 3 km/h og 4 km/h. Udformningen af disse bump ses i bilag Midlertidige bump Midlertidige bump kan anvendes i forbindelse med særlige begivenheder f.eks. vejarbejder, skolepatrulje etc. Der findes ét typegodkendt midlertidigt bump. Udformningen ses af bilag katalog_september_213.docx

15 3.12 Variable bump Variable bump er fysiske foranstaltninger, som kun påvirker trafikanter, der kører hurtigere end den skiltede hastighed. Der findes i dag ikke typegodkendte variable bump i Danmark. katalog_september_213.docx 15

16 4. UDFØRELSE AF VEJBUMP For asfaltbump er tolerancegrænsen for lodrette mål i forhold til bumphøjden beskrevet i Udbudsforskrift for asfaltbump, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB). Tolerancegrænsen for ikke-asfaltbump fremgår af de følgende bilag. Den nødvendige præcision ved udlægning af bump opnås bedst og hurtigst, hvis bumpene opbygges efter skabelon. En vejledende arbejdsprocedure for udlægning af asfaltbump ses og downloades her. Erfaringsmæssigt kan selv små afvigelser fra den testede geometri påvirke den lodrette acceleration betragteligt. Vejbestyrelserne bør derfor sikre, at de udlagte bump følger den for bumptypen fastlagte form. Et præcisionsnivellement i hjulsporene i begge køreretninger vil være tilstrækkelig kontrol jf. prvi 9-1:23 Geometrisk kontrolmåling af vejbump. 16 katalog_september_213.docx

17 Cirkelbump Ønsket hastighed 2 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 5 km/h Bilag nr. 1-1 Cirkelbump 2 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, Bumplængde (m),,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

18 Cirkelbump Ønsket hastighed 25 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 1 km/h Bilag nr. 1-2 Cirkelbump 25 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 Bumplængde (m),,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

19 Cirkelbump Ønsket hastighed 3 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 15 km/h Bilag nr. 1-3 Cirkelbump 3 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, Bumplængde (m),,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

20 Cirkelbump Ønsket hastighed 35 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 2 km/h Bilag nr. 1-4 Cirkelbump 35 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, Bumplængde (m),,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

21 Cirkelbump Ønsket hastighed 4 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 25 km/h Bilag nr. 1-5 Cirkelbump 4 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 Bumplængde (m),,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

22 Cirkelbump Ønsket hastighed 45 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 3 km/h Bilag nr. 1-6 Cirkelbump 45 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 6,75 7, 7,25 7,5 7,75 8, Bumplængde (m),,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Bumplængde (m) 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 6,75 7, 7,25 7,5 7,75 8, Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

23 Cirkelbump Ønsket hastighed 5 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 35 km/h Bilag nr. 1-7 Cirkelbump 5 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 6,75 7, 7,25 7,5 7,75 8, 8,25 8,5 8,75 9, 9,25 9,5 Bumplængde (m),,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Bumplængde (m) 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 6,75 7, 7,25 7,5 7,75 8, 8,25 8,5 8,75 9, 9,25 9,5 Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

24 Modificeret cirkelbump Ønsket hastighed 2 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 5 km/h Bilag nr. 2-1 Modificeret cirkelbump 2 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 Bumplængde (m),,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

25 Modificeret cirkelbump Ønsket hastighed 25 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 1 km/h Bilag nr. 2-2 Modificeret cirkelbump 25 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, Bumplængde (m),,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

26 Modificeret cirkelbump Ønsket hastighed 3 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 15 km/h Bilag nr. 2-3 Modificeret cirkelbump 3 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, Bumplængde (m),,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

27 Modificeret cirkelbump Ønsket hastighed 35 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 2 km/h Bilag nr. 2-4 Modificeret cirkelbump 35 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, Bumplængde (m),,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

28 Modificeret cirkelbump Ønsket hastighed 4 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 25 km/h Bilag nr. 2-5 Modificeret cirkelbump 4 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 6,75 7, 7,25 7,5 Bumplængde (m),,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Bumplængde (m) 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 6,75 7, 7,25 7,5 Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

29 Modificeret cirkelbump Ønsket hastighed 45 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 3 km/h Bilag nr. 2-6 Modificeret cirkelbump 45 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 6,75 7, 7,25 7,5 7,75 8, 8,25 8,5 8,75 9, 9,25 9,5 Bumplængde (m),,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Bumplængde (m) 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 6,75 7, 7,25 7,5 7,75 8, 8,25 8,5 8,75 9, 9,25 9,5 Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

30 Modificeret cirkelbump Ønsket hastighed 5 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 35 km/h Bilag nr. 2-7 Modificeret cirkelbump 5 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 6,75 7, 7,25 7,5 7,75 8, 8,25 8,5 8,75 9, 9,25 9,5 9,75 1, 1,25 1,5 1,75 11, Bumplængde (m),,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4, ,25 5,5 Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Bumplængde (m) 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 6,75 7, 7,25 7,5 7,75 8, 8,25 8,5 8,75 9, 9,25 9,5 9,751,1,251,5 1,7511, Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

31 Modificeret sinusbump Rev. januar 24 Ønsket hastighed 5 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 35 km/h Bilag nr. 3-1 Modificeret sinusbump 5 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 6,75 7, 7,25 7,5 7,75 8, 8,25 8,5 8,75 9, 9,25 9,5 Bumplængde (m),,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Bumplængde (m) 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 6,75 7, 7,25 7,5 7,75 8, 8,25 8,5 8,75 9, 9,25 9,5 Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

32 Trapezbump Ønsket hastighed 2 km/h Passagehastighed tunge køretøjer < 5 km/h Bilag nr. 4-1 Trapezbump 2 km/h Rampehældning 14 / ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 Bumplængde (m),,7 1, 2, 3, 4, 4,7 5,4 Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

33 Trapezbump Ønsket hastighed 25 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 5 km/h Bilag nr. 4-2 Trapezbump 25 km/h Rampehældning 125 / ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 Bumplængde (m),,8 1, 2, 3, 4, 4,8 5,5 Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

34 Trapezbump Ønsket hastighed 3 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 1 km/h Bilag nr. 4-3 Trapezbump 3 km/h Rampehældning 1 / ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, Bumplængde (m),,1 2, 3, 4, 5, 6, Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

35 Trapezbump Ønsket hastighed 35 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 15 km/h Bilag nr. 4-4 Trapezbump 35 km/h Rampehældning 75 / ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 Bumplængde (m), 1,3 2, 3, 4, 5, 5,3 6,6 Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

36 Trapezbump Ønsket hastighed 4 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 2 km/h Bilag nr. 4-5 Trapezbump 4 km/h Rampehældning 6 / ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 6,75 7, 7,25 Bumplængde (m), 1,7 2, 3, 4, 5, 5,7 7,4 Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

37 Trapezbump Ønsket hastighed 45 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 25 km/h Bilag nr. 4-6 Trapezbump 45 km/h Rampehældning 5 / ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 6,75 7, 7,25 7,5 7,75 8, Bumplængde (m), 2, 3, 4, 5, 6, 8, Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

38 Trapezbump Ønsket hastighed 5 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 3 km/h Bilag nr. 4-7 Trapezbump 5 km/h Rampehældning 4 / ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 6,75 7, 7,25 7,5 7,75 8, 8,25 8,5 8,75 9, Bumplængde (m), 2,5 3, 4, 5, 6,5 9, Bumphøjde (mm) Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) Neg. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm)

39 Pukkelbump Ønsket hastighed 5 km/h Passagehastighed tunge køretøjer - Bilag nr. 5-1 Pukkelbump skal afmærkes som almindelige bump med A 36 Bump og S 32 Bump jf. vejreglerne for afmærkning med færdselstavler og vejreglerne for kørebaneafmærkning. Af hensyn til motorcyklisternes sikkerhed skal pukkelbump placeres mindst 25 m fra vejkryds. Bilspor Busspor b a Rødt materiale Hvidt retroflekterende materiale d 6 o f g a/2 c e Kantsten (anvendes steler skal de være eftergivelige og placeres mindst 3 cm fra asfaltkant) Kørebanebredde meter 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,5 Stribetype Vognbanelinie Spærrelinie a meter 1,1 b meter,25 c meter 1,8 d meter,4,5,6,7 1, 1,1 1,2 1,3 1,4 e f g meter meter meter,3,4,5,6,55,65,8,95 1,5 1,15 1,25 1,25,125, , ,5 5 47, Tolerance +/- 5 mm

40 Trapezbump med modificerede ramper Ønsket hastighed 4 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 25 km/h Bilag nr. 6-1 Trapezbump med modificerede ramper 4 km/h ,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, 7,5 8, 8,5 9, 9,5 1, 1,5 11, 11,5 Se i øvrigt bilag 2-5 og for udformning til andre hastigheder og modificeringer se afsnit 3.6 Bumplængde (m),,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 Bumphøjde (mm) Bumplængde (m) 6,75 7, 7,25 7,5 7,75 8, 8,25 8,5 8,75 9, 9,25 9,5 9,75 1, 1,25 1,5 1,75 11, 11,25 11,5 Bumphøjde (mm)

41 Kombibump Ønsket hastighed 3 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 3 km/h Bilag nr , m 9,5 m a=1:2 1,5 m,6 m max 1,7 m,6 m Længdeprofil bilbump (jævnfør bilag nr. 1-3) Cirkelbump 3 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, Længdeprofil busbump (jævnfør bilag 2-6) Modificeret cirkelbump 45 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 6,75 7, 7,25 7,5 7,75 8, 8,25 8,5 8,75 9, 9,25 9,5 For udformning til andre ønskede hastigheder og modificeringer se afsnit 3.7

42 Pudebump Ønsket hastighed 4 km/h Passagehastighed tunge køretøjer Bilag nr ,5 m 1,7 m 1,3 m,2 m 1,3 m,2 m 6, m Længdeprofil (jævnfør bilag nr. 1-5) Cirkelbump 4 km/h ,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 2,5 2,75 3, 3,25 3,5 3,75 4, 4,25 4,5 4,75 5, 5,25 5,5 5,75 6, 6,25 6,5 For udformning til andre ønskede hastigheder og modificeringer se afsnit 3.8

43 Præfabrikerede permanente bump type 3M - 2 km/h Ønsket hastighed 2 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 5 km/h Bilag nr. 9-1 Dimension - han/hun midterstykke Længde: 5 mm Bredde: 6 mm pr. enhed (total bredde 1.2 mm) Højde: 7 mm Længdeprofil bump 1 Dimension- han/hun endestykke Længde: 3 mm Bredde: 6 mm pr. enhed (total bredde 1.2 mm) Højde: 7 mm 3M - 2 km/h ,2,4,6,8 1 1,2 Bumplængde (m),,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, 1,1 1,2 Bumphøjde (mm) Tværprofil bump 2 3M - 2 km/h ,2,4,6,8 1 1,2 Bumplængde (m),,1,2,3,8 1,3 Tværprofilet tilpasses vejens bredde Bumphøjde (mm)

44 Præfabrikerede permanente bump type 3M - 4 km/h Ønsket hastighed 4 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 25 km/h Bilag nr. 9-2 Dimension - han/hun midterstykke Længde: 5 mm Bredde: 9 mm pr. enhed Højde: 5 mm Længdeprofil bump 1 Dimension- han/hun endestykke Længde: 27 mm Bredde: 9 mm pr. enhed Højde: 5 mm 3M - 4 km/h ,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Bumplængde (m),,1,2,3,4,45,5,6,7,8,9 Bumphøjde (mm) Tværprofil bump 2 3M - 4 km/h ,2,4,6,8 1 1,2 Bumplængde (m),,1,2,27,77 1,27 Tværprofilet tilpasses vejens bredde Bumphøjde (mm)

45 Præfabrikerede permanente bump type Slowdown - 2 km/h Ønsket hastighed 2 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 5 km/h Bilag nr Dimension - midterstykke Længde: 48 mm 1 Bredde: 4 mm pr. enhed Højde: 55 mm Længdeprofil bump 1 Dimension - endestykke Længde: 48 mm Bredde: 4 mm pr. enhed Højde: 55 mm Slowdown km/h ,5,1,15,2,25,3,35,4 Bumplængde (m),,2,4,6,8,1,11,2,29,3,32,34,36,38,4 Bumphøjde (mm) 5, 24,8 38,2 51,8 54,7 55, 55, 55, 55, 55, 54,7 51,8 38,2 24,8 5, Tværprofil bump o Slowdown km/h,5,2,1,15,4,2,25,6,3,35,8,4,45 1 Bumplængde (m),,5,8,48 Tværprofilet tilpasses vejens bredde Bumphøjde (mm) 5, 36,7 55, 55,

46 Præfabrikerede permanente bump type Slowdown - 3 km/h Ønsket hastighed 3 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 15 km/h Bilag nr Dimension - midterstykke Længde: 48 mm 1 Bredde: 4 mm pr. enhed Højde: 5 mm Længdeprofil bump 1 Dimension - endestykke Længde: 48 mm Bredde: 4 mm pr. enhed Højde: 5 mm Slowdown - 3 km/h ,5,5,1,15,2,25,3,35,4 Bumplængde (m),,2,4,6,8,1,15,2,295,3,32,34,36,38,4 Bumphøjde (mm) Tværprofil bump 2 Slowdown 3 km/h ,2,4,6,8 1 Bumplængde (m),,8,2,5 1, Tværprofilet tilpasses vejens bredde Bumphøjde (mm)

47 Præfabrikerede permanente bump type Slowdown - 4 km/h Ønsket hastighed 4 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 25 km/h Bilag nr Dimension - midterstykke Længde: 48 mm 1 Bredde: 4 mm pr. enhed Højde: 45 mm Længdeprofil bump 1 Dimension - endestykke Længde: 48 mm Bredde: 4 mm pr. enhed Højde: 45 mm Slowdown - 4 km/h ,5,1,15,2,25,3,35,4 Bumplængde (m),,2,4,6,8,1,11,2,29,3,32,34,36,38,4 Bumphøjde (mm) 5, 2, 3,9 37,6 42,7 44,7 45, 45, 45, 44,7 42,7 37,6 3,9 2, 5, Tværprofil bump 2 Slowdown - 4 km/h o,5,1,15,2,25,3,35,4,45 Bumplængde (m),,5,94,48 Tværprofilet tilpasses vejens bredde Bumphøjde (mm)

48 Præfabrikerede permanente bump type TDJ-PH3 Ønsket hastighed 3 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 15 km/h Bilag nr x 14,5 Durch alles / 4x 3, 5mm Mat. bleibt stehen x 45 R3 12 R3 1 R3 R3

49 Katalog Præfabrikerede permanente bump type TDJ-PH4 Ønsket hastighed 4 km/h Passagehastighed tunge køretøjer R R R R5 R5 R x 14,5 DURCH ALLES/ 5x 3,5mm Mat. bleibt stehen 25 km/h Bilag nr. 9-8

50 Præfabrikeret permanent bump type Daluiso A/S, Safety Rider 5 mm Ønsket hastighed 4 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 25 km/h Bilag nr. 9-1 side 1

51 Præfabrikeret permanent bump type Daluiso A/S, Safety Rider 5 mm Ønsket hastighed 4 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 25 km/h Bilag nr. 9-1 side 2

52 Midlertidigt bump - safety bump Ønsket hastighed Passagehastighed tunge køretøjer Bilag nr. 1-1 Længdeprofil bump Safety bump R=5mm R=5mm, 2,5 5, 7,5 1, 12,5 15, 17,5 2, 22,5 Længde (cm) Bumplængde (cm), 5,81 11,25 16,69 22,5 Bumphøjde (mm)

53 Titel: Katalog over typegodkendte bump Dato: September 213 Redaktion: Vejdirektoratet Foto: Tegninger: Copyright: Vejdirektoratet Udgiver: Vejdirektoratet EAN:

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Vejbump kan udformes på mange forskellige måder. I kataloget for typegodkendte vejbump findes følgende typer asfaltbump:

Vejbump kan udformes på mange forskellige måder. I kataloget for typegodkendte vejbump findes følgende typer asfaltbump: NOTAT Sagsbehandler: Jón Petersen Oprettet: 24-03-2014 Notat om vejbump I Danmark findes der fjorten typer fartdæmpere, som man almindeligvis anvender. Af disse er vejbump den type, som bruges hyppigst

Læs mere

Fartdæmpere Vejbump, kabel- og slangebeskyttere, mobile rullebump, flytbarerumlestriber og typegodkendelser

Fartdæmpere Vejbump, kabel- og slangebeskyttere, mobile rullebump, flytbarerumlestriber og typegodkendelser Fartdæmpere Vejbump, kabel- og slangebeskyttere, mobile rullebump, flytbarerumlestriber og typegodkendelser Safety Rider Safety Rider er en typegodkendt fartdæmper, beregnet til nedsænkning af hastigheden

Læs mere

Erfaringer med busvenlige bump

Erfaringer med busvenlige bump Erfaringer med busvenlige bump Forfatter: Projektleder Jacob Deichmann, Rambøll Nyvig A/S Tlf. 45 74 36 43, e-mail jpd@nyvig.dk. Indledning Bump er den mest anvendte type fartdæmper i Danmark. Bump er

Læs mere

Safety Rider. Safety Rider fartdæmper 40 km/t. 2 www.daluiso.dk. - trafiksikkerhed for livet

Safety Rider. Safety Rider fartdæmper 40 km/t. 2 www.daluiso.dk. - trafiksikkerhed for livet Fartdæmpere m.m. 1 - trafiksikkerhed for livet Safety Rider Safety Rider er en typegodkendt fartdæmper, beregnet til nedsænkning af hastigheden til max 40 km/t. De flade kanter forhindrer et kraftigt stød,

Læs mere

Grf. Dronningborg, Kastrup

Grf. Dronningborg, Kastrup Grf. Dronningborg, Kastrup Vurdering af muligheder for etablering af hastighedsnedsættende vejbump RAPPORT NR.: 1702-001 TI-OPGAVENR.: 726278 13. februar 2017 Titel: Grundejerforeningen Dronningborg, Kastrup

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Thomas Varn Mortensen og Peter Nielsen Bachelorprojekt, Vej og Trafik, Forår 2011 Aalborg Universitet, Institut for Planlægning

Thomas Varn Mortensen og Peter Nielsen Bachelorprojekt, Vej og Trafik, Forår 2011 Aalborg Universitet, Institut for Planlægning Thomas Varn Mortensen og Peter Nielsen Bachelorprojekt, Vej og Trafik, Forår 2011 Aalborg Universitet, Institut for Planlægning BACHELORPROJEKT Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Planlægning

Læs mere

Forslag til afstemning på Generalforsamling i grundejerforeningen Trylleskoven d.13-juni-2012:

Forslag til afstemning på Generalforsamling i grundejerforeningen Trylleskoven d.13-juni-2012: Vedr. forslag til etablering af hastighedsbegrænsende foranstaltninger på de veje, i grundejerforeningen Trylleskoven, som ikke allerede har vejbump. Forslag til afstemning på Generalforsamling i grundejerforeningen

Læs mere

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 Der har i de seneste år været udgivet en række rapporter vedr. færdselsuheld

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Erfaringsopsamling om trafiksanering med hastighedsdæmpning. Vejbump

Erfaringsopsamling om trafiksanering med hastighedsdæmpning. Vejbump Erfaringsopsamling om trafiksanering med hastighedsdæmpning Vejbump Vejdirektoratet Vejstandardafdelingen 29. marts 2004 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Godkendte bumptyper... 4 2.1 De fem hovedtyper...

Læs mere

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Bump & busser - to verdener mødes på vejen Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Busser og bump svært forenelige størrelser på det danske vejnet Til januar 2007 overtager kommunerne det økonomiske

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød)

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød) Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard v. Christina Dahl Christiansen Herman Bangs Vej 32 3460 Birkerød Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3643 F: +45 4576 7640

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Gladsaxe Kommune Værebrovej Trafikregulerende tiltag ved omlægning af bus 400S NOTAT REV. 3 6. juli 2011 MKK/jvl Indholdsfortegnelse 0 Baggrund og forudsætninger... 1 1 Reduktion af eksisterende

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 8. september 2016 Kl , Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale 505

Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 8. september 2016 Kl , Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale 505 Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 8. september 2016 Kl. 16.00 18.00, Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale 505 Ordstyrer Referent Fraværende Punkt 1 Punkt 2 Bo Jul Nielsen (TEK) Jannich

Læs mere

Udbygningsaftale. vejarbejder i forbindelse med udbygning af den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj med

Udbygningsaftale. vejarbejder i forbindelse med udbygning af den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj med 11.11.2016 -/rs Østre Stationsvej 43 DK 5000 Odense C Tlf. +45 66 12 03 03 Sag nr. 3 26618 Advokat: Iben Lindhardt Olsson Ansvarlig advokat: Erik Ellebye Sagsbehandler: Advokat Regitse Stampe rs@atlas-ellebye.dk

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

BYERNES TRAFIKAREALER

BYERNES TRAFIKAREALER HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET TRAFIKAREALER, BY BYERNES TRAFIKAREALER Hæfte 9. Anlæg for parkering og standsning mv. HØRING September 2009 Vejregelrådet 2 VRA-2232-v1k_Høringsbog_BT_hæfte

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag B: Virkemiddelkatalog 01 FORORD Denne vejledning indeholder det virkemiddelkatalog, som Bornholms Regionskommune har besluttet at udarbejde i tillæg til Trafikplan

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE NORDRE BYDEL.

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE NORDRE BYDEL. SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE NORDRE BYDEL. SE Trafik 11. august 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr.

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Velkommen til. Grundkursus i vej- og trafikteknik. Vejteknik. Kursusgang 4 - B3/IFS

Velkommen til. Grundkursus i vej- og trafikteknik. Vejteknik. Kursusgang 4 - B3/IFS Velkommen til Grundkursus i vej- og trafikteknik Vejteknik i byen Velkommen til Vejteknik - Hvem er jeg? Navn: Erik Kjems Uddannet på AAU, Konstruktion, spec. Offshore Vejingeniør i amtet (1988 1991) Ph.d.

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat. April 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat. April 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat April 2015 Baggrund På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. dec. 2014 blev besluttet, at trafiksikkerhedsprojekter med en forventet pris på 100.000 kr. er der

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Til Dokumenttype Tilstandsrapport Dato September, 2015 Område Stamvej A-G, boligvej C-D og G-H, sti a-b, h-i, j-h, c, d-e og f-h NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Revision

Læs mere

HÅNDBOG MIDLERTIDIG VEJAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013

HÅNDBOG MIDLERTIDIG VEJAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 FORORD Denne vejregel om tavletyper for midlertidig vejafmærkning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om færdselstavler: Generelt om færdselstavler

Læs mere

Dagens emner og formål

Dagens emner og formål Dagens emner og formål Vertikal geometri (Længdeprofil) Gradienter, radier (erfaringsværdier) Udformning (sikre og gode veje) Tværprofilet Vejens tracé plus tværprofilet udgør vejens tre planer. Tilsammen

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet Projektgennemgang Arbejde: AAB ledningsgrave december 2008 og Ledningsgrave

Læs mere

BYERNES TRAFIKAREALER

BYERNES TRAFIKAREALER HØRINGSBOG TRAFIKAREALER, BY BYERNES TRAFIKAREALER Hæfte 4. Vejkryds HØRING September 2010 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen...

Læs mere

Strandjægervej - ønsket om en tryg og sikker lokalvej

Strandjægervej - ønsket om en tryg og sikker lokalvej Strandjægervej - ønsket om en tryg og sikker lokalvej 1.0 Resumé Strandjægervej er en lokalvej med en længde på 1,0 km og en kørebanebredde på 5,1 m, og den betjener udover et parcelhusområde dels et socialt

Læs mere

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter v. Ole Rosbach, Vejdirektoratet og Jesper Mertner, COWI 1 Indledning Vejdirektoratet ønsker at opsamle erfaringer med trafiksaneringer af hovedlandeveje gennem

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK DANSK INDLÆG TIL PKT. 1.2 Vejdirektoratet Vejstandardafdelingen Vejregelgrupper og ad hoc grupper Håndbøger, Vejledninger mv.

Læs mere

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO UDKAST Bascon Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO 1 Indledning Bascon har anmodet Via Trafik om at vurdere de trafikale konsekvenser af at udvide bostedet på Damsagervej fra 9 til 18 lejligheder. Herudover

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Trafiksikkerhedsprincipperne er opdelt på følgende:

Trafiksikkerhedsprincipperne er opdelt på følgende: Bilag 1 Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsinspektion - Østrupvej 25. marts 2014 Vores reference:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land GÆLDENDE Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land af 1. september 2017 (Vejdirektoratet) OVERSIGT OVER TEGNINGER GRUPPE 1: VEJARBEJDE I YDERRABAT Se originaldokumentet her L0101 L0102 L0103

Læs mere

Håndbog om supercykelstier

Håndbog om supercykelstier Håndbog om supercykelstier Henrik Grell, COWIs projektleder 1 Introduktion 2 Introduktion Baggrund og formål Supercykelstier har medvind lige nu => Vigtigt at smede mens jernet er varmt Men hvad er supercykelstier?

Læs mere

Virkemiddelkatalog 2014-2020

Virkemiddelkatalog 2014-2020 2014-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 1.1 sprincipper 5 1.2 Generelle anbefalede mål for vejelementer 7 1.3 Skala til bestemmelse af vurderet trafiksikkerhed mv 10 2 VIRKEMIDLER I BYZONE 12

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED HØRINGSBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED Februar 2013 HØRINGSBOG Endelig udgave Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 6 2

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb UDKAST Dragør Kommune Hastighedszoner Analyse NOTAT 10. september 2009 mkk/sb 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Konklusion... 4 2 Inddeling

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Bump kan anvendes i to forskellige typer af trafiksaneringer:

Bump kan anvendes i to forskellige typer af trafiksaneringer: 6W MIUDYHMEXPS Seniorforsker Hans Bendtsen, Ingeniør Lars Ellebjerg Larsen og Økonom Karen Reif Vejdirektoratet, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø Niels Juels Gade 13, 1020 København K Tel: 33 93

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE. Oktober 2012 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE. Oktober 2012 HØRINGSBOG HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 7 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 2015

VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 2015 VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 015 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders tillæg til håndbog om Afmærkning af vejarbejder

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Dagens emner og formål

Dagens emner og formål Dagens emner og formål Horisontal geometri færdig (Linieføring) Vertikal geometri (Længdeprofilet) Tværprofilet Vejens tracé plus tværprofilet udgør vejens tre planer. Tilsammen den rumlige beskrivelse

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 56 af 6 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE TÅSINGE.

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE TÅSINGE. SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE TÅSINGE. SE Trafik 11. august 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. januar 2015 14/15596-1 Ditte Holst Nielsen dihn@vd.dk 7244 2269 VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG 1. BESKRIVELSE INDLEDNING Vejdirektoratets

Læs mere

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER HØRINGSBOG HÅNDBOG GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 5 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

Bilag A Spørgeskema. Undersøgelse af 2 minus 1 veje i Danmark. På forhånd tak for hjælpen. Telefonnummer på kontaktperson:

Bilag A Spørgeskema. Undersøgelse af 2 minus 1 veje i Danmark. På forhånd tak for hjælpen. Telefonnummer på kontaktperson: Bilag A Spørgeskema Undersøgelse af 2 minus 1 veje i Danmark Vejdirektoratet ønsker at samle erfaringer om brugen af 2 minus 1 veje i Danmark. Vi er derfor interesserede i oplysninger om eventuelle 2 minus

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT JANUAR 2012 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT PRIORITEREDE PROJEKTER FRA TRAFIKSIKKERHEDSHANDLINGSPLAN 2010 TEKNISK NOTAT Nørretorv 14, 4100 Ringsted JANUAR 2012 RINGSTED

Læs mere

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne.

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne. Dato Sagsbehandler Mail Telefon Dokument Side 26. januar 2016 Inger Foldager IFO@vd.dk +45 7244 3333 15/17211-3 1/5 Nye Æ10 faktorer i Mastra fra 2016 Vejdirektoratet har i 2015 gennemført en analyse med

Læs mere

I afsnit 2 omtales tavleforsidetyper, hvor typerne 3, 4 og 5 er for retroreflekterende tavleforsider.

I afsnit 2 omtales tavleforsidetyper, hvor typerne 3, 4 og 5 er for retroreflekterende tavleforsider. Retroreflekterende vejtavler i Danmark Kai Sørensen, DELTA, 28. september 2010 Forord Dette notat er udarbejdet på foranledning af NMF. 1. Indledning I det følgende refereres der til pren 12899-6, som

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE TVED OG ØSTRE BYDEL.

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE TVED OG ØSTRE BYDEL. SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE TVED OG ØSTRE BYDEL. SE Trafik 11. august 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk

Læs mere

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9

Læs mere

Evaluering af gul svelle

Evaluering af gul svelle Evaluering af gul svelle Undersøgelse af trafikantadfærd ved benyttelse af gul svelle med påsat N42 afmærkning på M60 Skærup-Vejle. Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 10. August 2012 Scion-DTU

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 REFERAT EMNE NORTEK-vejarbejde TIDSPUNKT 15-16. maj 2013 STED Vejdirektoratet, København mødelokale

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

PLANLÆGNING AF VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OG EKSEMPELSAMLING

PLANLÆGNING AF VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OG EKSEMPELSAMLING HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OG EKSEMPELSAMLING Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen...

Læs mere

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet Peter Andersen Vejdirektoratet Dagens situation: Kommuner 60.000 km vej Amter 10.000 km vej Vejdirektoratet 1.700 km vej, heraf 1.000 km motorvej Trafikarbejde (mio. kørte km): Motorveje 10.400 Øvrige

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Fællessti Restbredde: N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde Spærret

Læs mere