TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39"

Transkript

1 Instruktion TWIN enhed (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af udsæds-mængde... 4 Kalibrering af såvalse sensor... 5 Kalibrering af såvalsesensor med kalibreringsværdi... 7 Kalibrering af arbejdsbredde... 8 Kalibrering af hastighed... 8 Tilpasning og kontrol af blæser hastighed... 9 Arbejde i marken Tilhørende fuktioner Simuleret hastighed Nulstilling af monitor Test af udstyr Nødtilstand Plejespors funktion Vedhæftning 1 Parameter tilpasning Vedhæftning 2 Alarm signaler/fejlkoder Forbindelse med skema... 22

2 Beskrivelse Display TWIN enhed Knapper til enhed A Knapper til enhed B Switch KONTROLLBOX (monteret på såmaskine) Knap til hastigheds kalibrering Program version Efter opstart af program versionen for enheden og kontrolboksen vises nedenstående tekst: Program version TWIN unit : Program version controllbox 08:39 Opstart = Efter forbindelse af TWIN unit med batteriet. På displayet vises stiplet linie. En lampe på display vil lyse. 1 S e i t e

3 SKIFT AF VÆRDIER I nogle dele af instruktionen skal der indsættes værdier. Indsæt værdier ved at trykke SET og bruge +10% / -10% knapperne. Se nedenstående: Værdierne kan skiftes individuelt. Tryk op og ned for at ændre værdierne. En linje nedenfor viser hvilket niveau såmaskinen er indstillet på, på det givne tidspunkt Skift tallene med +10% / -10% knapperne. Tryk derefter kort på SET - knappen. Underlinjen skifter nu til det næste tal. Ændring af dette tal, skiftes med +10% / - 10% knapperne. 125 Bliv ved med at bruge +10 % / - 10 % indtil den ønskede værdi vises. TILPASNING AF PARAMETRE SEEDER+, kan kontrollere motoren med forskellige tekniske detaljer. Derfor er det vigtigt at at indstille parametrene korrekt. Nogle parametre er for sensorer ( sensor hastighed, ON / OFF sensor, niveau sensor) Det er vigtigt at undersøge parametrene inden den første kalibrering. De korrekte værdier for parametrene er i vedhæftning 1 1. Tryk SET og RESET samtidig I 2 sekunder Display et viser nu parameter nummeret. Værdien blinker derefter. (00=Parameter no. 0). Indstil værdien til den korrekte parameter med SET og +10% /-10% knapperne. 2 S e i t e

4 00 3. Tryk SET-knappen I 2 sekunder. Display et viser nu den værdi den er programmet for dette parameter Indsæt den korrekte værdi ved hjælp af knapperne SET og +10% / -10 % Tryk på SET knappen I 2 sekunder. Den nye værdi er nu indstillet Display et viser nu parameter tallet igen. For at gå til næste parameter, indstilles med SET og +10% / -10% knapperne Tryk på SET knappen I 2 sekunder. Display et viser nu den værdi som er programmeret for den givne parameter Indsæt den korrekte værdi med SET og +10% / -10% knapperne Tryk på SET knappen I 2 sekunder. Den nye værdi er indstillet Display et viser nu det valgte parameter tal igen. Derefter kan man gå videre til indstilling af næste parameter med SET og +10% / -10% knapperne. 3 S e i t e

5 Følg nu trin 7 10 indtil alle parametrene til den ønskede værdi For at gå ud af parameter menuen, kan der trykkes på RESET knappen. Vil man ud af indstillingerne, trykkes også på RESET knappen. KALIBRERING KALIBRERING AF UDSÆDSMÆNGDE 1. Tryk på knappen: kg/ha. for enhed A. Den grønne lampe begynder nu at lyse. 2. Tryk på SET knappen I 2 sekunder. Den grønne lampe, samt værdien på display et begynder nu at blinke Indsæt nu den udsædsmængde du ønsker ( i kg/ha ) med SET og +10% / -10% Knapperne Tryk SET I 2 sekunder. Udsædsmængden er herefter bekræftet 5. Tryk på knappen: kg/ha. for enhed B. Den grønne lampe begynder nu at lyse. Følg afsnit 2-4 og tast værdierne for enhed B. 4 S e i t e

6 KALIBRERING AF SÅVALSE SENSOR 6. Tryk på knappen kg/kg+ for enhed A. Den Grønne lampe begynder at blinke. Placer vippekontakten på OFF Tryk på SET knappen i 2 sekunder. Den Grønne lampe begynder at blinke. Værdien blinker i displayet Den viste værdi er g/impuls under kalibreringen. Denne værdi skal være (Juster med SET og +10% / -10% knapperne) Hold SET knappen nede I 2 sekunder for at bekræfte værdien. Lampen på on/off knappen lyser Åben bunddækslet og placer en bakke herunder, til opsamling af frø. Fyld frø i beholderen 11a Sæt vippekontakten på ON. Såvalsen starter herefter med at køre. 11b. Lad den køre I 15 sek. Og sæt herefter vippekontaten I off. Hermed er såvalsen fyldt op. Tryk RESET for at nulstille kalibreringen. Følg punkt 5-10 igen. Gå herefter til 11c. Vigtigt at såvalsen er fyldt op. Især ved små frø, i små mængder. 11c. Kør så meget frø ud, at det er muligt at lave en nøjagtig vejning. Jo større mængde, jo større nøjagtighed! 12. Sæt vippekontakten på OFF for at stoppe valsen. Vej den opsamlede mængde. Husk at fratrække vægt af bakke. 5 S e i t e

7 Tryk kort SET. Værdien I display begynder at blinke. Lyset i on/off knappen slukker Værdien på displayet viser den teroretiske vægt i kg med 3 decimaler. Ret denne værdi til den mængde, du lige har vejet. (Med SET og +10% / -10%-knapperne) Tryk SET i 2 sekunder. Værdien er herefter bekræftet Den viste værdi er den korrekte g/impuls. (Husk: Første gang indtastes 1.00) Noter forholdstallene til brug for fremtidige kalibreringer. (Bemærk: Vægtfylden af frø kan ændre under forskellige forhold. Det kan påvirke den korrekte udsædsmængde.) Tryk kort på SET for at bekræfte. 17. Tryk på knappen kg/kg+ for enhed B. Den grønne lampe på knappen lyser. Følg trin 7-16 for at kalibrere enhed B. 6 S e i t e

8 KALIBRERING AF Såvalse SENSOR MED kalibreringsværdi 18. Tryk kg / kg + knappen. Den grønne lysdiode på knappen lyser Tryk på SET i 2 sekunder. Den grønne LED lampe på knappen blinker. Værdien på displayet blinker Justér på display med SET og +10% / - 10% for at indstille den noterede kalibrerings værdi Tryk på SET i 2 sekunder. Værdien bekræftes. LED på on / off knappen lyser Tryk kort på SET. Værdien på displayet blinker. Tænd / sluk-knap LED slukker Tryk på SET i 2 sekunder. Du har ændret kalibreringen Displayet viser kalibrerings værdien igen. Tryk på SET for at bekræfte. 25. Tryk på kg/kg+ knappen for enhed B. Den Den grønne lampe på knappen lyser. Følg trin og udfør kalibreringen med værdierne for enhed B. 7 S e i t e

9 KALIBRERING AF ARBEJDSBREDDE 26. Tryk ha / ha + knappen. Den grønne lysdiode på knappen lyser. 27. Tryk på SET i 2 sekunder. Den grønne LED lampe på knappen blinker. Værdien på displayet blinker Juster værdien til din arbejdsbredde. 6m = 600 (Med SET og +10% / -10%-knapperne) 29. Tryk på SET I 2 sec. for at bekræfte Kalibreringen for arbejdsbredde er udført, og gælder for begge enheder. KALIBRERING AF HASTIGHED 27. Tryk på km/h knappen. Den grønne lampe på knappen blinker. 28. Tryk på SET I 2 sec. Den grønne lampe på knappen blinker. Værdien blinker på display Vælg SET og +10% / -10% for at justere skønnet distance, som traktor hjulet har fra signal til signal. (Værdi mellem 1-500, se på montering af hastighedssensoren). Hvis du tager speed signaler fra et signal stik i traktor, indtast værdien 7,3 8 S e i t e

10 30. Tryk på SET I 2 sec. for at bekræfte Kør en kendt længde med traktoren (100 m i mark anbefales) Når 100 m er passeret trykkes kort på SET Værdien på displayet viser afstanden i meter. Denne værdi må nu ændres til den kørte 100m (med SET og +10% / -10%- knapperne) 34. Tryk på set I 2 sec. for at bekræfte Denne værdi på displayet er nu den rigtige afstand fra impuls til impuls. Du må ikke ændre denne værdi! Tryk kort på SET for at bekræfte. 40. Kalibreringeren er nu fuldført for begge enheder. BLÆSER HASTIGHED 29. Justering og kontrol af blæserhastighed. (Ved hydraulisk drevet blæser med blæser styrings sensor): OBS! Juster ikke BLÆSERHASTIGHED før Olien til hydraulik har driftstemperatur Tryk på "fan" knappen i 2 sekunder. LED lampe på knappen blinker S e i t e

11 Displayet viser nu hastighed (i rpm) på blæseren. Reguler denne hastighed med hydraulisk flow på det hydrauliske system. (max. 50lit./min i system. Max 25 ltr/min til blæser.). Tryk på fan knappen for forlade fan menu ARBEJDE I MARKEN 1.. Tryk på knappen "fan" for at tænde blæseren. 2. Tryk på ON/OFF knappen 3. Sæt vippekontakten til den korrekte position: ON = Såvalsen kører i forhold til kørehastighed. ON / OFF-Sensoren er deaktiveret. OFF = Såvalse er stoppet.. I displayet blinker et Dobbelt tegn ":". AUTO = Såvalsen kører i forhold til kørehastighedenog vil stoppe og køre i forhold til ON / OFF-sensoren. Ved stop vises i displayet Blink et dobbelt blink ":". Polariteten of Sensoren kan ændres. (se parameter 04) 4. Begge enheder er tændt. Når vippekontakten på off > er begge enheder slukket. Hvis du ønsker kun at køre med en enhed, tryk on/off knappen for enhed A eller B. 10 S e i t e

12 BEGGE ENHEDER ER NU AKTIVE, OG FØLGENDE VÆRDIER KAN TJEKKES.: 5. Tryk på kg/ha knappen enten for enhed A eller B. Displayet viser det valgte kg/ha. 6 Tryk kg/ha knappen igen. Displayet viser nu den effektive kg/ha. Værdien kan være anderledes end det valgte hvis: 1. Traktoren stoppes brat. 2. Traktoren sættes hurtigt i gang. 3. Såvalse motoren ikke roterer. 6. Tryk på, kg/kg+ knappen enten for enhed A eller B. Displayet viser den tidligere 38.2 udsædsmængde i kg Tryk på ha/ha+ knappen enten for enhed A eller B. Displayet viser det bearbejdede areal i ha Tryk på km/h knappen. Display viser den aktuelle hastighed i km/t. Gælder for begge enheder. 11 S e i t e

13 YDERLIGERE FUNKTIONER OPSTART = Efter tilslutning af såmaskinen + enhed. På displayet vises en stiplet linie, og de grønne lamper begynder at lyse en efter en. Simuleret hastighed: I normal tilstand kører såvalsen, når enheden får hastigheds signaler (= når traktoren kører). Nogle gange kan det være nyttigt, at såvalsen kan køre selv om traktoren ikke kører. (f. eks. Ved start i marken, afprøvning på gården). Der kan gøres ved at simulere en kørt hastighed 1. Indstil paramter no. 29 til den hastighed du vil simulere. (f.eks. 2.0 = 2 km/t) 2. Tænd for såmaskinen ( fan -knappen lyser, on/off -knappen lyser, skifte knappen skal være i position auto ). Tryk nu på km/h -knappen I 2 sec.. På displayed vises den indstillede hastighed (2.0 = 2 km/t). 3. Såvalsen begynder aat køre med en fast hastighed, svarende til den indstillede simuleringshastighed. ( for eksempel 2 km/t) 4. Tryk kort på Reset. Så er maskinen tilbage I normal tilstand, og hastigheden på såvalsen tilpasses den kørte hastighed med traktoren. Nulstilling af TWIN enhed I tilfælde af at hukommelsen er gået i nul (ER 10) eller du anden grund gerne vil nulstille alle parametre, kan dette gøres ved at holde en række knapper nede ved opstart. 1. Afbryd enheden fra batteriet. 2. Slut SEEDER + til batteriet igen. 3. Sørg for, at kontakten er i position til. 4. Tryk på +10% og kg / ha og ha / ha + knapperne sammen under opstart. 5. SEEDER + starter igen. Parametre og kalibreringer slettes. Hardware Test: Enheden har en indbygget test med henblik på at kontrollere, at alle knapper, lysdioder, switch og display arbejder ordentligt. For at aktivere denne hardware test fuldføres følgende procedure: 1. Afbryd enheden fra batteriet. 2. Sørg for, at kontakten er i position off. 3. Slut enheden til batteriet. Tryk på tænd / sluk og ha / ha + knapperne sammen under opstart. 4. Enheden er nu i hardware test tilstand. Start med kg / ha knappen. Tryk på en knap efter den anden. Følgende skal ske: : 12 S e i t e

14 Knappen Display viser LED lys på knappen kg/ha (unit A) 1111 lyser kg/kg+ (unit A) 2222 lyser ha/ha+ (unit A) 3333 lyser on/off (unit A) 4444 lyser kg/ha (unit B) 5555 lyser kg/kg+ (unit B) 6666 lyser ha/ha+ (unit B) 7777 lyser on/off (unit B) 8888 lyser + 10% Displayet er rullende gennem de enkelte segmenter for det første tal (afslutter med et "8") - 10% Displayet er rullende gennem de enkelte segmenter for det andet tal (afslutter med et "8") set Displayet er rullende gennem de enkelte segmenter for 3.. nummer (efterbehandling med et "8") reset Displayet er rullende gennem de enkelte segmenter for det fjerde nummer (afslutter med et "8") km/h 9999 shines fan ƋƋƋƋ shines Skifte kontakt on off auto Display viser colon 3 decimaler 13 S e i t e

15 For at forlade hardware testtilstand afbrydes enheden fra batteriet. Slut enheden til batteriet. Du er i normal tilstand igen. Nøddrift (OBS: Parameter justering og kalibrering vil blive annulleret, og skal programmeres / kalibreres til den normale arbejdstilstand Det kan ske, af forskellige grunde, at SEEDER + styring eller styreboks ikke fungerer korrekt. I dette tilfælde er der en nøddrift. Så du kan afslutte dit arbejde i marken, indtil reservedele er ankommet, eller du kan sende seeder + kontrollen til reparation. 1. Afbryd enheden fra batteriet. 2. Sørg for, at kontakten er i position OFF. 3. Slut enheden til batteriet. Tryk på +10% og -10% knapper sammen under opstart. 4. Enheden er nu i nøddrift. I nøddrift, er følgende funktioner mulige: 1. Justering af udsædmængde 2. Justering af blæserhastighed. (På hydraulisk drevet blæser med blæser kontrol sensor) 3. Visning af kørselshastighed, hvis køresignalet aktiveres. (I nøddrift vil denne værdi, ikke blive anvendt til en beregning af den totale udsæds mængde eller samlet arbejdsareal.) 4. (I nøddrift vil denne værdi, ikke blive anvendt til en beregning af den totale udsæds mængde eller samlet arbejdsareal.) 5. Alarmer og fejlkoder er ikke tilgængelige! 1.. Justering af udsædsmængde: Tryk kg / ha knappen. LED på knappen begynder at blinke. Nu kan du justere hastigheden på såvalsen mellem 0 (off) og 100 (max. hastighed) Lav en kalibrering for korrekt justering: Sæt en opsamlingsbeholder under såenheden og åbn den nederste flap. Tryk nu på knappen ON / OFF. Vippekontakten skal være på "ON" eller "AUTO". (I nøddrift har begge knapper "on" og "auto" samme funktion). Såmaaskinen er nu tændt. Lad sårullen køre et minut og sluk derefter med vippekontakt.vej frøene nu. Ved at bruge denne formel, kan du se, om din indstilling var korrekt: 14 S e i t e

16 Arbejdsbredde (m) x hastighed (km/t) x udsædsmængde ( kg/ha) 600 = kg/ pr. minut Sammenlign de vejede frø med resultatet af denne formel. Hvis de to værdier er i overensstemmelse, så er din indstilling korrekt. Ellers skal du rette hastighed på såvalsen. 2.. Justering af blæserhastighed. (Ved hydraulisk drevet ventilator med ventilator styring sensor): Tryk på knappen "fan". LED på knappen begynder at blinke. Nu kan du justere hastigheden på ventilatoren mellem 0 (off) og 10 (maks. hastighed) 3.. Læsning af kørehastigheden, hvis hastighedssignalerne arbejder: Tryk på knappen "km / t". Køre hastighed vil være vist på skærmen. 4.. Aktivering af så enhed: Tryk på "fan" knappen. Ventilatoren er nu tændt. Tryk på ON / OFF knappen. Vippekontakten skal være på "ON" eller "AUTO". (I nøddrift har begge knapper "on" og "auto" har samme funktion). Såmaskinen er nu tændt For at blive i nøddrift, skal du afbryde apparatet fra batteriet. Tilslut enheden igen til batteriet, og du er nu tilbage i normal tilstand. Plejespors funktion Bemærk venligst, at motorer / ventiler til plejesporsautomatik er nødvendige. (Ikke inkluderet i leverancen!) 15 S e i t e

17 For plejespors funktionen skal du trykke på plejespors knap: Flere oplysninger om plejspors menu på anmodning. 16 S e i t e

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

YDERLIGERE FUNKTIONER

YDERLIGERE FUNKTIONER YDERLIGERE FUNKTIONER Opstart = Det er efter tilslutning af såmaskinen + enhed med batteriet. På displayet vises en stiplet linje og en LED efter den anden begynder at lyse. Nulstilling af såmaskinen +

Læs mere

YDERLIGERE FUNKTIONER

YDERLIGERE FUNKTIONER YDERLIGERE FUNKTIONER Opstart = Det er efter tilslutning af såmaskinen + enhed med batteriet. På displayet vises en stiplet linje og en LED efter den anden begynder at lyse. Nulstilling af såmaskinen +

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE. for. EuroPart såmaskine

FUNKTIONSBESKRIVELSE. for. EuroPart såmaskine FUNKTIONSBESKRIVELSE for EuroPart såmaskine 1 1. Display Fig 1. Styreboks. 1.1 Værdier Displayet kan vise følgende fire forskellige former for værdier: Kg/ha: Kg i alt: Ha: Km/t: Denne værdi viser, hvor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion en fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige enheder som rumsensorer,

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR TeeJet No. 020-122-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1200

Læs mere

HE-VA Auto-Controller AC-LITE Installation, Indsåning og Anvendelse Software Reference WZ rev.15

HE-VA Auto-Controller AC-LITE Installation, Indsåning og Anvendelse Software Reference WZ rev.15 HE-VA Auto-Controller AC-LITE Installation, Indsåning og Anvendelse Software Reference WZ704-000 rev.15 Brugervejledning Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) Dette produkt er i overensstemmelse med Direktiv

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Bruger manual for SW 3.06

Bruger manual for SW 3.06 Ecco 101 VÆGTE & VEJESYSTEMER Power Tare Charge KG Max 200 Kg O T Bruger manual for SW 3.06 Nyskovvej 13 DK-6580 Vamdrup Tlf. +45 76 92 02 00 Fax +45 75 58 06 31 E-mail: scales@farmertronic.com www.farmertronic.com

Læs mere

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Til brug for Motorline MC2 kontrolpanel i kombination med Motorline JAG eller Motorline LINCE 230Vac lågeautomatik. Motorline LINCE (kører på tid)

Læs mere

Brugervejledning E-Fly Nova Max. Brugervejledning. Dansk MAX C966 MAX C10. Nova Max

Brugervejledning E-Fly Nova Max. Brugervejledning. Dansk MAX C966 MAX C10. Nova Max Brugervejledning Dansk MAX C966 MAX C10 Nova Max 1 Indhold Display MAX C966 & MAX C10 3/4 Betjeningspanel.5/6/7 Indstillinger 8/9/10/11 Fejlkodevisning.11/12 Batteripakken.13 Vedligeholdelse af batteripakken

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning Jasopels Farm Assist V3 Bruger vejledning Denne bruger vejledning beskriver de forskellige funktioner som farm assisten indeholder. Ved opstart af farm assisten vises et skærm billede (se nedenfor) med

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V 1602494800 - Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V Kompakt og avanceret timer-relæ, med 18 forskellige og smarte funktioner. Det opsættes nemt med kontakterne og displayet, hvor det også er muligt at

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

Megatherm WD Termostat VVS nr

Megatherm WD Termostat VVS nr Megatherm WD Termostat VVS nr. 046529830 Brugs- og monteringsanvisning Lars Møller Side 1 26-10-2012 Milton-Megatherm trådførte termostat benytter kun en 2-leder ledning på min. 0,52 Termostaten har et

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Patent nummer: J.nr. US JK7343I. Tlf

Patent nummer: J.nr. US JK7343I.   Tlf Patent nummer: J.nr. US74765294-JK7343I Side 2 of 9 Montering af enheden: Det er vigtigt, at den positive ledning +, altid får konstant fødestrøm. Bemærk: Nogle maskiner og biler kan, efter at have været

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

RAAM / CULTIMA. BRUGER Manual C961

RAAM / CULTIMA. BRUGER Manual C961 RAAM / CULTIMA BRUGER Manual C961 Indhold Materiale og farve 3 Funktioner og knapper 3 Funktioner 3 Brugergrænseflade 4 TÆND/SLUK 5 Gå-funktion 6 Baggrundslys 6 Batteriniveau 7 TRIP nulstilling 7 Fejlkode

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf Quick Guide for: Laser nivellering Tryk på den grønne ON knap. Instrumentet vil begynde at selvnivellere. Når nivelleringen er færdig, så vil laseren begynde at rotere. Hvis instrumentet forstyrres eller

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Energiklasse A

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Energiklasse A Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Energiklasse A Beskrivelse af fjernbetjening Fjernbetjeningens knapper Fjernbetjeningens display A LCD display B Driftvalg C ON/OFF D Øgning arbejdstemperatur

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

Trådløs Sengealarm. Brugervejledning K2267-EU

Trådløs Sengealarm. Brugervejledning K2267-EU Trådløs Sengealarm Brugervejledning K2267-EU Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

ITC-308 Bruger manual

ITC-308 Bruger manual Enhed til styring af temperatur ITC-308 Bruger manual Version 2.2s Copyright Copyright 2019 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument må gengives uden forudgående skriftlig tilladelse.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere.

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR har siden 1991 været løsningen på intelligent kørselsafhængighed vha. computerstyring. Herved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse,

Læs mere

SVINGNING. 2 x 5,3 kw AC

SVINGNING. 2 x 5,3 kw AC SVINGNING 2 x 5,3 kw AC SIDE 1/8 MOTOR TEGNING SIDE 2/8 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC SVINGNING FUNKTIONSBESKRIVELSE AF SVINGNING Svingningen er drevet af to parallel koblet kortslutningsmotorer. Fra frekvensomformer

Læs mere

Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring

Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring Indholdsfortegenelse 1 Arbejdsdisplay...2 2 Special display....3 2.1 Indstilling af areal enhed...3 2.2 Nulstilling af tællere...3 2.3 Visning af totaler...3 3 Display

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Sirene Brugervejledning August 2012 BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

Sirene Brugervejledning August 2012 BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE 1 Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en indbrudstyv yderligere. Sirenen

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Tak, fordi du har købt dette airconditionanlæg. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Betjeningsvejledning

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Yamaha el-system fejlsøgning

Yamaha el-system fejlsøgning Yamaha el-system fejlsøgning I denne guide omtaler vi de mest almindelige fejl, der kan opstå i el-systemet. Før du prøver at finde en fejl: 1: Sluk og tænd igen. 2: Sluk og tænd igen. Lad derefter cyklen

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

STYREENHED BRUGSANVISNING SPREDERNE HILLTIP 550 OG 850

STYREENHED BRUGSANVISNING SPREDERNE HILLTIP 550 OG 850 STYREENHED BRUGSANVISNING SPREDERNE HILLTIP 550 OG 850 Indledning 2 Styreenhedens dele 2 Betjening af styreenheden 3 Hovedmenu 3 Valg af spredningsfunktion 3 3 Indstillinger 3 Indstillingsmenu 4 Oversigt

Læs mere

Brugervejledning. Centerdisplay

Brugervejledning. Centerdisplay Brugervejledning Centerdisplay Indholdsfortegnelse 1. Funktioner... 3 1.1Display og gashåndtag... 3 1.2 Displayfunktioner... 3 1.3 Fejlfinding... 7 1.4 Gashåndtag... 8 2 1. Funktioner 1.1Display og gashåndtag

Læs mere

Toorx ERX 100 Vejledning

Toorx ERX 100 Vejledning Toorx ERX 100 Vejledning COMPUTER VEJLEDNING BUTTON FUNCTION: MODE/ENTER Her vælges træningsprogram. RESET Her nulstilles alle træningsresultater START/STOP Tryk for at starte / stoppe træningen. RECOVERY

Læs mere

LASTSPIL 37 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF dk SIDE 1/9

LASTSPIL 37 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF dk SIDE 1/9 LASTSPIL 37 kw AC SIDE 1/9 TEGNING SIDE 2/9 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC LASTSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF LASTSPIL Lastspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med encoder for hastighedskontrol.

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere