Transpersonlig efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transpersonlig efteruddannelse"

Transkript

1 Transpersonlig efteruddannelse September Maj 2008 Klaregade 13, 5000 Odense C Transpersonlig psykoterapeut Medlem af Psykoterapeut Foreningen

2 Hvem kan søge? Efteruddannelsen henvender sig specielt til faggrupper, der arbejder professionelt med mennesker - men andre, der ønsker et dybtgående udviklingsforløb, er også velkomne. Uddannelsen er målrettet til dig, som ønsker: Et dyberegående selvudviklingsforløb der frisætter dine menneskelige og spirituelle potentialer. En tættere kontakt med sjælen og hermed en større evne til at være dig selv, intuitivt og nærværende, i samspillet med andre mennesker. At udvikle nye visioner og mål, såvel fagligt som personligt. At styrke dine faglige kompetencer ved at inddrage transpersonlige perspektiver og metoder i dit arbejde. Grundlæggende færdigheder i organisk psykoterapi og psykosyntese. Målgruppen er således fagpersoner, der anvender deres personlighed som deres primære redskab i mødet med andre mennesker. Et møde som kan vække følelser, hvor sårbare eller uafklarede dele af personligheden berøres og har behov for at blive hørt og mødt. Den transpersonlige efteruddannelsen er et dybtgående selvudviklingsforløb som, sideløbende med din egen healingsproces, giver metoder og færdigheder til at frigøre dine menneskelige og spirituelle potentialer. Den giver dig endvidere muligheden for at bringe nye visioner og mål ind i din hverdag.

3 Rammer Mine mange års erfaring som psykoterapeut har vist mig, at vi på linie med vores fysiske, følelsesmæssige og mentale behov også har et spirituelt behov for vækst. Derfor har jeg, i forbindelse med den transpersonlige efteruddannelse, skabt nogle rammer og et indhold, hvor jeg har kombineret de forskellige indfaldsvinkler i en harmonisk helhed: Fysiske rammer i naturskønne omgivelser på spidsen af Fyns Hoved, i to smukke huse helt ud til vandet. Fem gange fire døgns internat med plads til fordybelse og integra- tion. Tre timers lange frokostpauser og fri de fleste aftner. Intens og inspirerende undervisning med udgangspunkt i interna- tionalt anerkendte transpersonlige principper og metoder. Daglige meditationer og vitaliserende arbejde med kroppen. En gennemgående underviser på alle fem moduler, for at under støtte kontinuiteten i healings - og vækstprocesserne. Respektfuldt og fintfølende nærvær omkring den enkelte og grup- pen, som fundamentet for at kunne give slip på gammel frygt og begrænsende selvbilleder. Glæden, spontaniteten, kreativiteten og oplevelsen af gruppesyntesen, den stærke healende kraft der rejser sig, når mennesker står åbent ved deres sårbarheder og sjælskvaliteter. Udsøgt, let og sund kost og en omsorgsfuld forplejning, hvor du blot kan læne dig tilbage, modtage og nyde.

4 Modul 1 - Præsentation gruppeforankring Underviser - Anne Strange På første modul ligger fokus på at komme til stede i gruppen som det unikke menneske, du er og på arbejdet med at afdække de barndoms- og ungdomsoplevelser, der især påvirker din voksne adfærd. Smertefulde delpersonligheder især dine indre børn mødes bevidstgørende og healende. Arbejdet med psykosyntesens reflekterende dynamiske meditation og oplevelsen af gruppesyntese påbegyndes. Gruppesyntesen som den særlige healende merenergi, der opstår, når flere mennesker er sammen om et højere formål. Deltagerne introduceres endvidere til organisk psykoterapis respektfulde og dybtgående måde at arbejde på - og du præsenteres for psykosyntesens grundlæggende menneskesyn, gennem *Roberto Assagiolis ovaldiagram. * se metode. Horseklint

5 Modul 2 - Forvandling af negative selvbilleder Undervisere - Kenneth Sørensen (de tre første dage) - Anne Strange. Når vi er præget af negative selvbilleder, begrænses evnen til at udfolde vores bedste menneskelige potentialer. Det personlige nærvær forsvinder, og det fører til, at vi reagerer uhensigtsmæssigt, såvel indad mod os selv, som udad mod omgivelserne. Der arbejdes i praksis på at forvandle de negative selvbilleder gennem psykosyntesens centreringsøvelser. Her lærer du at skelne mellem dit virkelige Selv og de mange delpersonligheder, du måske identificerer dig med. Modulet giver dig en introduktion til psykosyntesens teori om mennesket og dets plads i den større helhed. - I følge psykosyntesen er vi forvaltere af et større livs formål; et større liv som leves og udfolder sig igennem os hvert eneste øjeblik. Modul 3 - Kroppen spejler dit sind Underviser - Anne Strange Kroppen er sjælens tempel. Den afspejler de følelser og tanker, vi har om os selv og vores omverden. Når vi gennem længere tid ikke lever i overensstemmelse med vores ægte behov, reagerer kroppen bl.a. gennem stress, angst og depression. På modulet arbejder du med at opløse de gamle tankeformer og forestillinger, som skaber frygt og negative følelser med efterfølgende ubalancer og sygdom i din krop. Dine autentiske behov bevidstgøres, der bringes liv til pansrede kropsområder, og undertrykte følelser bringes frem og heales. Der arbejdes, ud fra Eckhart Tolle, med at skabe kontakt til den indre

6 krop og sjælens fine impuls, med Alexander Lowens bioenergetiske grounding og afpansringsteknikker samt med organisk psykoterapis grundbegreber omkring healende berøring og katalyserende tryk. Modul 4 - Livsformål og viljekraft Undervisere - Kenneth Sørensen Anne Strange. Viljen har ikke til formål at undertrykke dele af din personlighed, men derimod at lede og styre dine tanker og følelser i retning af de mål, du ønsker at realisere. Der arbejdes med at sætte nye faglige og personlige mål. Mål der harmonerer med dine værdier og det, du virkelig ønsker dig, fra dit hjertes dyb. Med udgangspunkt i psykosyntesens metode og plads til fordybelse og integration - reflekteres over værdier og livsformål, samt hvad der gør dit liv meningsfuldt. Udforskningen og udviklingen af din vilje den gode, den stærke og den intelligente vilje - vil indgå som et centralt element i dette modul. Horseklint

7 Modul 5 - Integration og videreudvikling Underviser Anne Strange På sidste modul ligger fokus på, hvordan du kan integrere og videreudvikle de erfaringer og erkendelser, efteruddannelsen har bragt dig. Gruppesyntese, meditation, kropslige vitaliserende øvelser, healing samt din viden om, at du er en del af noget større, er, hver på deres måde, stærke redskaber til at holde dig opmærksom på dine vækstprocesser. Der arbejdes med at skaber en daglig praksis, hvor du bevidst samarbejder med det store liv. Det liv, som får de sande, kærlige og stærke potentialer frem i dig. Sømærkevej

8 Metode Mit faglige fundament er organisk psykoterapi med særlig vægtning af arbejdet med sjælsaspektet. Jeg arbejder endvidere ud fra psykosyntesen, som er en transpersonlig psykoterapi og selvudviklingsretning, der i disse år ser dagens lys i Danmark. Læs artiklen her! Organisk kroppsykoterapi Organisk psykoterapi viderefører en lang tradition, og er bl.a. inspireret af Jung, Reich, Perls, Lowen, Boadella, Malcolm Brown og Daniel Stern. Det er en humanistisk, eksistentialistisk terapi, som har fokus på de healende kræfter, der er i det kontaktfulde nærvær mellem mennesker. Gennem en bevidstgørende kontakt til din indre krop arbejdes nænsomt med at opløse tankemæssige, følelsesmæssige og kropslige blokeringer, for at give plads til sjælens fine impuls. Sigtet er den enkeltes evne til at være sig selv, intuitivt og nærværende, i kontakten med omgivelserne. Læs mere på Psykosyntese Psykosyntese er en humanistisk, transpersonlig psykoterapi, der inddrager menneskets højere åndelige kvaliteter i sit menneskesyn. Den er udformet af den italienske psykiater Roberto Assagioli, der var kollega med Jung, og den fokuserer på at udvikle større kærlighed, visdom og kreativitet. Psykosyntesen er langt mere end et terapeutisk værktøj den er en udviklingsmetode, hvor vi lærer at forbinde os med de højeste aspekter i vores indre - med Selvet (sjælen) og vores vilje. Der arbejdes med at balancere vore mangeartede behov, forløse gammel smerte og skabe en helhed - en syntese - hvor krop, sjæl og psyke hænger sammen. Psykosyntesen er godkendt som en transpersonlig psykoterapi i den europæiske psykoterapeut sammenslutning EAP. Læs mere på

9 Litteraturliste Formålet med litteraturlisten er at give en fornemmelse af det faglige fundament, der arbejdes ud fra. Det er ikke ment som et krav, men som et tilbud, der giver deltagerne mulighed for at udbygger deres teoretiske viden gennem selvstudier. Kroppsykoterapi Alexander Lowen, Den guddommelige krop, Borgen, 2002 Alexander Lowen, Bioenergetik, Borgen, 1988 Malcolm Brown, Den healende berøring, Colèphilos, 1999 Psykosyntese / spirituel udvikling Roberto Assagioli, Viljens psykologi, Kentaur Forlag, 2005 Roberto Assagioli, Transpersonlig Udvikling, Kentaur Forlag, 2006 Roberto Assagioli, Psykosyntese Typologi, Kentaur Forlag, 2006 Diana Whitmore, Psykosyntese Terapi, Kentaur Forlag, 2006 Piero Ferrucci, Bli den du er, Huma Nova, 2002 Kenneth Sørensen, Fuldmånemeditation, Virgo 1999 Eckhart Tolle, En ny jord, Borgen, 2005 Eskild Tjalve, Når ånd og stof mødes, Bogan, 1998 Kenneth Wapnick, W.W. Whitson, Et kursus i Mirakler, Sphinx, 2001

10 Praktiske oplysninger Efteruddannelsen er bygget op omkring fem moduler af fire døgns varighed. Alle moduler løber fra onsdag kl til søndag kl Datoer: september januar oktober - 4 november februar - 2 marts maj 2008 Depositum: kr betales ved optagelsen Kursusafgift: De resterende kr betales pr. 1. september eller i 4 rater af pr. 1 september, 1. november, 1. februar og 1. maj Kursusafgiften beløber sig i alt til kr Folkesparekassen, Reg.nr konto Kost og logi: kr. 450 pr. døgn - kr ,- pr. modul. Afregnes på delkurserne. Kost og logi beløber sig i alt til kr Deltagerantal: Max. 10 Kursussted: Forsamtaler - Institut for Personlig udvikling, Klaregade 13, Odense C Internaterne - Horseklint 104 og Sømærkevej 1, Fyns Hoved. Kursusbevis: Der udstedes kursusbevis. Timeantal: 150 timers / 200 sessioners aktiv undervisningstid. Godkendelse: Efteruddannelsen blev i januar 2006 godkendt som tilskudsberettiget af Den almindelige danske lægeforenings uddannelsessekretariat. Det vil sige, at praktiserende læger får fuld dækning af samtlige udgifter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Kvalitetskriterier: Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen opstillede i 2004, i samarbejde med psykoterapeutforeningen, kvalitetskriterier til de psykoterapeutiske uddannelser. Efteruddannelsen følger disse kriterier og danner et godt grundlag for en senere terapeutuddannelse inden for en af de anerkendte psykoterapiretninger, der giver ret til optagelse i Psykoterapeut Foreningen. Tilmelding: Du er velkommen til at kontakte mig og høre nærmere, tlf Brochure kan downloades eller rekvireres. Inden optagelse og indbetaling af depositum vil du blive indkaldt til en samtale. Afmelding: Senest 1. august. Ved afmelding beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 300,- Sker afmelding efter 1. august tilbagebetales depositum ikke, og tilmeldingen er økonomisk bindende for hele uddannelsesforløbet. 10

11 Institut for personlig udvikling Klaregade 13, 1. sal 5000 Odense C Instituttet blev grundlagt i 1988 på Elisevej, og i 1999 flyttet ind til Odense Centrum, hvor det i dag har til huse i smukke, atmosfærefyldte lokaler i gågadekvarteret i byens hjerte. Der arbejdes med individualterapi, parterapi, coaching, supervision, vækstgrupper og efteruddannelse. Jeg samarbejder med andre psykoterapeuter omkring længerevarende kurser og efteruddannelsesforløb. Kursussted Internaterne foregår i naturskønne omgivelser på spidsen af Fyns Hoved: Sømærkevej 1 og Horseklint 104, 5390 Martofte, Fyns Hoved Flere fotos af kursussted og vejviser: www. anne-strange.dk Nærmere oplysninger Anne Strange Tlf mobil

12 Kursusleder Anne Strange Uddannet pædagog, socialrådgiver og organisk psykoterapeut, MPF. Ti år som behandler på familievejledning, ungdomsrådgivning og amtsungdomscenter. Siden 1988 fuldtidspraktiserende psykoterapeut og supervisor på Institut for personlig udvikling. Efteruddannet i esoterisk healing, psykosyntese og coaching. / Gæstelærer Kenneth Sørensen Leder af Kentaur Træning, hvor han bl.a. arbejder med psykosynteseterapi, coaching, forlagsvirksomhed og Skolen for Spirituel Psykologi. Er forfatter og redaktør på flere bøger og ansvarshavende på VisdomsMagasinet /

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness Baseret Relationsarbejde

Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness Baseret Relationsarbejde Efteruddannelsestilbud til behandlere, ledere og sundhedspersonale mm. Ny 1-årig efteruddannelse i 3 moduler (60 timer) Start den 13 nov. 2015 Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness

Læs mere

UDDANNELSE TIL ESSENSVEJLEDER OG SOUL FLOW GUIDE

UDDANNELSE TIL ESSENSVEJLEDER OG SOUL FLOW GUIDE ESSENSVEJLEDER OG Baseret på Psykosyntese, Joyful Metoden og Energipsykologi SKAB SOUL FLOW I DIT LIV GENNEM KERNETYPOLOGI Læs også på www.e-academy.dk Soul Flow - 1 SOUL FLOW FRA KROP TIL SJÆL E-Academy

Læs mere

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi?

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Af Ole Vadum Dahl, stifter og grundlægger af ID Academy Side 1 af 9 Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er identitets-orienteret. Det

Læs mere

Yogalæreruddannelse. opstart august 2015

Yogalæreruddannelse. opstart august 2015 1 Yogalæreruddannelse opstart august 2015 v. Kristine Mikkelsen Center for Terapi og Selvudvikling Skolestræde 7, Randers C Forløb over 1½ år med undervisning hver fredag fra 9.30-14.30 Yogalæreruddannelse

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1 Kentaur Forlag S T O R H E D E N S K A L D Indholdsfortegnelse 10 14 26 42 66 Forord Mediter hver dag, elsk hver dag og vælg friheden

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut STUDIEHÅNDBOG Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Indholdsfortegnelse Velkommen til Life Academy... 3 Uddannelsens formål... 4 Optagelseskriterier... 8 Uddannelsens

Læs mere

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi 2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi August 2014 Maj 2006 Specialistuddannelse for psykologer, læger, psykiatere og andre akademikere, der arbejder med samtaler

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Alt, hvad vi ønsker at ændre i livet, starter med os selv. o Et godt helbred o Kærlighed o En god økonomi o Succesfuld karriere o Gode relationer

Alt, hvad vi ønsker at ændre i livet, starter med os selv. o Et godt helbred o Kærlighed o En god økonomi o Succesfuld karriere o Gode relationer En rejse ind i den ny tids energi Kursus i Portugal d. 8.-15. maj 2015 Denne rejse, ind i den nye tids energi, er en rejse, der skaber vejen ind til dit sande selv. Find vejen ind til din indre kilde,

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Face-it Institute Becksvej 6, 4600 Køge Tlf. 566 34416 - Mobil 2372 8403

Face-it Institute Becksvej 6, 4600 Køge Tlf. 566 34416 - Mobil 2372 8403 Profil: I de senere år har jeg gennem mine evner som Formidlingscoach og terapeut, opnået anerkendelse som en autentisk og dygtig behandler og coach. Jeg har undervist i det hjertet har været fyldt af,

Læs mere

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1 S T O R H E D E N S K A L D Kenneth Sørensen, 1962, er spirituel underviser, forfatter og forlægger. Han har en MA i Psykosyntese

Læs mere

Fra redaktøren. er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark

Fra redaktøren. er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark Nr. 1 Januar 2009 Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark Psykoterapeuten udkommer i februar, maj og oktober. Redaktion og layout

Læs mere

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE MED KATINKA GØTZSCHE, CHARLOTTE WEPPENAAR PEDERSEN & ANNE SÆLEBAKKE AKADEMISK FORLAG HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Massageterapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

DANMARKS MASSAGESKOLE

DANMARKS MASSAGESKOLE DANMARKS MASSAGESKOLE NORDLYS MASSAGE Massage Terapeut Uddannelse Triggerpunkt Massage Chakraterapi Selvmassage Berøringsterapi - Barn til Barn Pædagogisk Massage Terapeutisk Berøring Berørings Terapeut

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode - MBIM

Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode - MBIM Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode - MBIM Overblik Dette forløb, over i alt 1 1/2 år, er en mulighed for intensiv undervisning og efteruddannelse for mennesker der ønsker at anvende

Læs mere