Psyke og Logos konference Københavns Universitet Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psyke og Logos konference Københavns Universitet 18.01.08. Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet"

Transkript

1 Evidenskravet til psykologisk forskning: Psykoterapiforskning og evidens Psyke og Logos konference Københavns Universitet Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet Referencer med evidensbaseret praksis eller medicin i titlen i PubMed Referencer til "evidedence-based practice" or "evidencebased medicine" 1

2 Den første definition af evidensbaseret medicin (Evidence Based Medicine Working Group, 1992) Evidensbaseret medicin er et "nyt paradigme, der afsvækker betydningen af intuition, usystematiske kliniske erfaringer og patofysiologisk rationale [dvs. teorier om patologi] som tilstrækkelige grunde til klinisk beslutningstagen og vægter undersøgelse af dokumentation fra klinisk forskning" Tre forskellige bevægelser forbundet med evidensbaseret psykoterapi 1. Kliniske praksisvejledninger (referenceprogrammer) 2. Bevægelsen for empirisk valideret psykoterapi 3. Individualiseret evidensbaseret praksis 2

3 Individualiseret evidensbaseret praksis Evidensbaseret medicin er en klinisk beslutningsproces, der [1] tager udgangspunkt i de bedste forskningsresultater og sammenholder disse med [2] klinikerens erfaring og [3] patientens ønsker. Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ 1996; 312: Figure 1. The three circles of evidence-based clinical practice.evidence-based Practice in Psychology. Journal of Clinical Psychology, 2007, 63, 613 (B. Spring) 3

4 Hvad er særegent for individualiseret evidensbaseret praksis? Tager udgangspunkt i patienten (modsat bevægelsen for empirisk valideret psykoterapi som tager udgangspunkt i behandlingsmetoder) Vægter klinisk bedømmelse og ekspertise i valg af behandling Understreger patientens individualitet Er på nogle punkter i modsætning til normative indfaldsvinkler såsom empirisk valideret psykoterapi og kliniske praksisanbefalinger Definition af evidensbaseret praksis vedtaget af den Amerikanske Psykolog Forening i 2005 Evidensbaseret psykologisk praksis består i integrationen af [1] den bedste, tilgængelige forskning med [2] klinisk ekspertise sammenholdt med [3] patientens karakteristika, kultur og præferencer Svarer til definitionen af evidensbaseret medicin, men der gøres mere ud af pkt. 2 og 3 og der nævnes flere forskningstyper APA presidential Task Force (2006). Evidence based practice in psychology. American Psychologist, 61,

5 Klinisk ekspertise omfatter iflg. Den Amerikanske Psykolog Forening (APA, 2006): A) Undersøgelse, diagnose, case-formulering B) Klinisk beslutningstagen, behandlingsudførelse og monitorering af patientens fremskridt C) Interpersonelle færdigheder D) Fortsat selvrefleksion og tilegnelse af færdigheder E) Evne til vurdering og brug af forskning F) Forståelse af individuelle og kulturelle forskelle G) Søge tilgængelige hjælp, hvis der er behov H) Arbejde ud fra et sammenhængende teoretisk rationale APA (2006) Hvor der er tale om veldefinerede problemer eller lidelser med omfattende evidens for virkningen af særlige metoder, skal denne evidens tages i betragtning i udfærdigelsen af behandlingsplan (jf. punkt E). Over for de mange tilfælde, hvor der ikke foreligger en sådan klar evidens, skal psykologen gøre brug af klinisk ekspertise i sin fortolkning og anvendelse af den bedste tilgængelige evidens og samtidig monitorere patientens fremskridt og modificere fremgangsmåden, hvis der er brug herfor (jf. punkt B). Generelt skal der tilstræbes en effektiv balance mellem konsistens i brugen af interventioner og responsivitet over for feedback fra patienten. 5

6 APA (2006) om forskellige forskningstyper -I a) Klinisk observation, individuelle case-studier og almen psykologisk videnskab er værdifulde i forbindelse med innovation og hypotesedannelse b) Kvalitativ forskning kan anvendes til at beskrive patienters subjektive oplevelser c) Aggregerede case-studier kan anvendes som en form for praksisforskning d) Enkelt-case eksperimentel forskning er særligt egnet til at etablere kausale sammenhænge på individniveau e) Epidemiologisk og etnografisk forskning er særligt egnet til at undersøge tilgængelighed, brug og accept af særlige behandlingsmetoder APA (2006) om forskellige forskningstyper -II f) Proces-effekt studier er særligt egnede til at identificere forandringsmekanismer g) Naturalistisk forskning under almindelige kliniske vilkår (forskning i klinisk brugbarhed eller effectiveness ) er egnet til at undersøge behandlingers økologiske eller eksterne validitet h) Randomiserede kontrollerede forsøg er standarden for at drage konklusioner om behandlingers effekt (efficacy) med kontrol af interne validitetstrusler i) Metaanalyser er et systematisk middel til at syntetisere forskning, teste hypoteser og estimere effektstørrelser 6

7 Nogle åbne spørgsmål i APA (2006) Den relative vægt forskellige forskningsmetoder tillægges Forskningens repræsentativitet Hvorvidt forskningen skal vejlede praksis mht. a) forandringsprincipper, b) interventionsstrategier eller 3) specifikke terapiprotokoller Forholdet mellem forskning i effekt og i klinisk brugbarhed Effektforskning med fokus på efficacy jf. Shadish, Cook & Campbell (2002). Experimental and quasi-experimental designs Korrekt randomisering sikrer, at grupperne i gennemsnit er probabilistisk ensartede Randomiserede eksperimenter giver den bedste sikring af interne validitetstrusler og dermed det bedste grundlag for kausalslutninger Randomiserede eksperimenter giver den bedste mulighed for vurdering af effektstørrelser med tilhørende sikkerhedsgrænser 7

8 Evidens ved effektstudier Sundhedsstyrelsen:Graduering af litteratur Publikationstype Evidens Styrke Metaanalyse, systematisk oversigt over RCT (Randomised Controlled Trial) Randomiseret, kontrolleret studie Kontrolleret, ikke-randomiseret studie Kohorteundersøgelse Casekontrolundersøgelse Deskriptiv undersøgelse Mindre serier, oversigtsartikel Ekspertvurdering, ledende artikel Ia Ib IIa IIb III IV A B C D Eksempler på evidensudsagn fra Referenceprogram for Angstlidelser hos voksne (Sundhedsstyrelsen, 2007) Ved alle angsttilstande er der dokumentation for virkning af kognitiv adfærdsterapi (KAT) (evidensniveau Ia) Der er utilstrækkeligt grundlag for at vurdere andre psykoterapiformer Der er praktisk talt ingen undersøgelser, der sammenligner KAT med andre psykoterapiformer 8

9 Opsummering af evidens ved forholdet mellem farmaka og psykoterapi 1. Kognitiv adfærdsterapi (KAT) og medicin (SSRI) opnår omtrent tilsvarende virkning på kort sigt (måske lidt bedre virkning af KAT ved OCD og PTSD evidensklassifikation II) 2. KAT opnår mere holdbar virkning end tidsbegrænset medicin (I-III) 3. Kombinationsbehandling opnår lidt bedre initialvirkning end KAT alene ved svære angsttilstande (OCD, agorafobi - II), men ikke bedre virkning på længere sigt (>/= et år) (II) 4. Kombinationsbehandling opnår måske dårligere langtidsvirkning end KAT alene (panikangst) (II) Michael Lamberts lagkagefigur (Asay & Lambert, 1999) 30% 15% 15% 40% Ekstraterapeutisk forandring [spontan bedring*] (40%) Teknik (en metode frem for en anden) (15%) Forventninger (placebovirkninger) (15%) Terapeutisk forhold [fælles terapeutiske kompetencer*] (30%) *: betegnelse i andre udgave af modellen I Hubble, Miller & Duncan (1999): The heart and soul of change: What works in therapy. New York: APA 9

10 Effektstørrelser i psykoterapiforskning Iflg. en meta-analyse af al effektforskning i perioden opnås gennemsnitligt følgende effektstørrelser (Wampold et al., 1997): 1. Sammenligning af forskellige terapiformer: d = 0,00-0,21 2. Psykoterapi over for placebo: d = 0,48 3. Psykoterapi over for ingen behandling: d = 0,82 4. Placebogrupper over for ingen behandling: d = 0,42 Eksempler på undersøgelser, hvor metoden (specifik KAT) spiller en betydelig rolle Undersøgelse og patienttype Lindsay (1997) OCD Barlow (2000) Panikangst Clark (2006) Socialfobi Kontrolbetingelse Procentdel af resultatet forklaret af Nonsp. Specif. Angstmestring 10% 60% Placebopille + samtaler Anvendt afspænding 13% 40% Followup-data 5% 21% Alliancemål Nonsp: nonspecifikke faktorer; Specif.: specifikke tekniske faktorer 10

11 Alment for angstområdet 11

12 Evidens ved proces-effektstudiereffektstudier Jf. Alan E. Kazdin (2007). Mediators and mechanisms of change in psychotherapy research (Annu Rev Clin Psychol, 3, 1-27) En medierende variabel forklarer sammenhængen mellem den uafhængige og den afhængende variabel: A (årsag)---> B (mediator)---> C (virkning) Mekanisme refererer til den teoretisk specificerede forklaring på sammenhængen Krav til dokumentation for medierende variabler A (årsag)---> B (mediator)---> C (virkning) 1. Stærk sammenhæng (mellem A, B og C) 2. Specificitet (mellem A, B og C) 3. Konsistens (replikation over studier) 4. Eksperimentel manipulation 5. Tidslinie (A og B må tidsmæssigt forudgå C) 6. Gradueret reaktion (højere grad af A fører til højere grad af B og C) 7. Plausibilitet eller koherens (resultatet stemmer overens med det videnskabelige vidensgrundlag) 12

13 Metaanalyser af sammenhæng mellem terapeutisk alliance og effekt Sammenhængen er moderat; Martin, Garske & Davis (2001): r = 0,22 (N = 79); Horvath & Bedi (2002): r = 0,21 (N = 90) Sammenhængen er yderst konsistent og ser ud til at gælde for alle terapiformer Den kan tænkes at medieres af tidlig klientbedring (seks studier har korrigeret herfor og tre af dem fandt stadig sammenhæng, jf. Gastonguay et al., 2006) Gastonguay, L.G. Constantino, M.J. & Holtforth, M.G. (2006). The working alliance: Where are we and where should we go? Psychotherapy, 43, Mulige årsagsrelationer i allianceforskning: En Grafisk illustration Metode Tidlig Ændring 1 Tidlig Ændring 2 Patientvariabler Relationsfærdigheder Alliance Effekt +: Sammenhæng (men ikke særlig stor) (1), konsistens (3), gradueret respons (6) og (klinisk og teoretisk) plausibilitet (7) -: Specificitet (2), eksperimentel manipulation (som næppe er mulig) (4) og (utilstrækkeligt) afklaret tidslinie (5) 13

14 Nogle ikkebehandlede temaer 1. Teknologisk vs. teoretisk vidensanvendelse 2. Regelstyret vs. case-baseret vidensanvendelse 3. Tavs praksisviden 4. Færre almengyldige lovmæssigheder i psykologi end i biologi (som igen har færre end naturvidenskab) Selv om psykoterapi ifølge sin natur er ueksakt, er det alligevel vigtigt at tilstræbe en kvasieksakt udforskning af feltet Psykoterapi baseret på empirisk, teoretisk og klinisk plausibilitet 14

Psykoterapi. for angstlidelser & unipolar depression

Psykoterapi. for angstlidelser & unipolar depression illustrationer: lisbeth e. christensen Referenceprogrammer I slutningen af 2007 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen to referenceprogrammer om angstlidelser og unipolar depression hos voksne (Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2013

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2013 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2013 1. Abramowitz, J.S., Taylor, S. & McKay, D. (2009). Obsessive-compulsive Disorder. The Lancet,

Læs mere

for angstlidelser hos voksne

for angstlidelser hos voksne Referenceprogram for angstlidelser hos voksne 2007 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2014

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2014 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2014 1. Abramowitz, J.S., Taylor, S. & McKay, D. (2009). Obsessive-compulsive Disorder. The Lancet,

Læs mere

LÆS BL.A. OM: KAMERAETS ANVENDELSE I ET BØRNE- OG FAMILIECENTER NYT FRA FORSKNINGSGRUPPEN EVIDENS UNDER LUP MINDEORD OM W.

LÆS BL.A. OM: KAMERAETS ANVENDELSE I ET BØRNE- OG FAMILIECENTER NYT FRA FORSKNINGSGRUPPEN EVIDENS UNDER LUP MINDEORD OM W. 2012 25. årgang NR. 2 MEDLEMSBLAD FOR Dansk forening for systemisk og narrativ terapi og konsultation LÆS BL.A. OM: KAMERAETS ANVENDELSE I ET BØRNE- OG FAMILIECENTER NYT FRA FORSKNINGSGRUPPEN EVIDENS UNDER

Læs mere

Computerbaseret terapi til angst og depression. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5)

Computerbaseret terapi til angst og depression. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5) Computerbaseret terapi til angst og depression 2008 Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5) Computerbaseret terapi til angst og depression en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering

Læs mere

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER 2004 Udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Sekretariatet for Referenceprogrammer,

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2010

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2010 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2010 1. Anastopoulos, A.D. & Gerrad, L.M. (2003). Facilitating understanding and management of

Læs mere

Personas. En domæneanalytisk tilgang. Af Eva Sønderstrup-Andersen. Indledning. Abstract

Personas. En domæneanalytisk tilgang. Af Eva Sønderstrup-Andersen. Indledning. Abstract Personas En domæneanalytisk tilgang Af Eva Sønderstrup-Andersen Abstract Denne artikel refererer til en pilotundersøgelse udarbejdet med det formål, at afdække muligheden for at anvende en domæneanalyse

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

Kliniske vejledninger i almen praksis

Kliniske vejledninger i almen praksis Kliniske vejledninger i almen praksis Kåre Jansbøl Ann Nielsen Marie Henriette Madsen Jessica Larsen Pia Kürstein Kjellberg RAPPORT 2012.03 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

Når evidens møder den pædagogiske hverdag

Når evidens møder den pædagogiske hverdag VIA UNIVERSITY COLLEGE OG AALBORG UNIVERSITET MED STØTTE FRA BUPL Når evidens møder den pædagogiske hverdag Foreløbig arbejdsrapport september 2010 Anne Mette Buus, Stine Del Pin Hamilton, Palle Rasmussen,

Læs mere

Betydningen af opmærksomheden på specificitet for den terapeutiske holdnings

Betydningen af opmærksomheden på specificitet for den terapeutiske holdnings Betydningen af opmærksomheden på specificitet for den terapeutiske holdnings Forord/abstrakt Opgaven skrives som en fri opgave på studieordningen 1998 i faget Forskning i intervention. I faget Personlighedspsykologiske

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI 2015 National Klinisk Retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Metaanalyser som grundlag for evidensbaseret misbrugsbehandling

Metaanalyser som grundlag for evidensbaseret misbrugsbehandling MORTEN HESSE Metaanalyser som grundlag for evidensbaseret misbrugsbehandling En diskussion af fem metaanalyser af behandlingseffekter Indledning Metaanalyser er opgørelser, hvori forskellige undersøgelsers

Læs mere

Erfaringer med anvendelsen af IT-løsninger i behandlingen af lettere angst og depression

Erfaringer med anvendelsen af IT-løsninger i behandlingen af lettere angst og depression Erfaringer med anvendelsen af IT-løsninger i behandlingen af lettere angst og depression Hvad er der gjort? Og hvordan virker det? Kåre Jansbøl Anja Elkjær Rahbek Louise Herbild NOTAT / PROJEKT 3542 APRIL

Læs mere

Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning

Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning Jørgen Folkersen MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 1 Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning Af Jørgen Folkersen Copyright

Læs mere

med traumatiserede flygtninge Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer

med traumatiserede flygtninge Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer PSYKOTERAPI med traumatiserede flygtninge Behandlingsmanual Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer Seks psykologer har udarbejdet en behandlingsmanual

Læs mere

Evidens - men hvordan? Medicinsk teknologivurdering og evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge

Evidens - men hvordan? Medicinsk teknologivurdering og evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge Evidens - men hvordan? Medicinsk teknologivurdering og evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge 32 I november 2008 udgav Center for Kvalitet, Region Syddanmark, en såkaldt medicinsk teknologivurdering

Læs mere

#!$%&'$(!)!$("*) ' %(! '%,.&&!$%

#!$%&'$(!)!$(*) ' %(! '%,.&&!$% !" #!$%&'$(!)!$("*) ' %(!!'(# +!&'$(!)% $"!'$",-'('$ '%,.&&!$% Nærværende projekt var medfinansieret af Fonden for Velfærdsteknologi (Anvendt Borgernær Teknologi) under finansministeriet (ansøgnings id

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI. Hvad er POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY

POSITIV PSYKOLOGI. Hvad er POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY POSITIV PSYKOLOGI Står arbejdet med problemer og sygdom for højt på dagsordenen, og glemmer psykologien at være fag og profession for mentalt velvære og menneskelige

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE 2015 National klinisk retningsline for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline

Læs mere

En organisationssociologisk tilgang til indføring af evidensbaseret praksis i misbrugsbehandling

En organisationssociologisk tilgang til indføring af evidensbaseret praksis i misbrugsbehandling Artikel Leif Vind En organisationssociologisk tilgang til indføring af evidensbaseret praksis i misbrugsbehandling Indledning I Danmark er der som I mange andre europæiske lande en forholdsvis løs kobling

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

I en sal på hospitalet

I en sal på hospitalet 14 14. august 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening I en sal på hospitalet Svend Aage Madsen er leder af Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet. Her leverer man psykologiske

Læs mere

På vej mod en teori om Motivational Interviewing

På vej mod en teori om Motivational Interviewing Oversat af Tina Haren og Gregers Rosdahl efter Toward a Theory of, American Psychologist, 2009 (64)6, 527-537. Den vidt udbredte kliniske metode, (MI) (dansk: den motiverende samtale), opstod gennem en

Læs mere

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Pensumliste AU Library, BSS http://library.au.dk/

Pensumliste AU Library, BSS http://library.au.dk/ Klinisk grundfag A efterår 2015 7. semester Psykologisk Institut Pensumlisten findes på fagets side på Blackboard med links og oplysninger om semesterhylde. Ved problemer med adgang til litteraturen kontakt

Læs mere

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere

At åbne klientens øjne, mens de er lukkede

At åbne klientens øjne, mens de er lukkede At åbne klientens øjne, mens de er lukkede Om klinisk hypnose i kombination med kognitiv terapi ved behandling af depressioner. Kognitiv Hypnoterapi Af Lone Kærvang Som privatpraktiserende psykolog med

Læs mere