Læger og behandlere Hvem, hvad, hvor?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læger og behandlere Hvem, hvad, hvor?"

Transkript

1 Læger og behandlere Hvem, hvad, hvor? for dig med en piskesmældsskade og dine pårørende

2

3 Læger og behandlere Hvem, hvad, hvor? Indhold 4 Forord 5 Hvad er piskesmæld / whiplash? 5 Undersøgelser og behandlinger 7 Forberedelse inden undersøgelsen 8 Beskrivelse af speciallæger 9 Øvrige specialister / behandlere 13 Gode råd 14 Depression 15 Speciallæger og forsikringsselskaber 16 Kontaktinformation Whiplashforeningen.dk foreningen for dig med en piskesmældsskade 3

4 Forord Hvis man er uheldig at pådrage sig et piskesmæld, kan der være ualmindelig stor forskel på, hvordan man bliver behandlet i behandlingssystemet. Den praktiserende læge er ofte den første kontakt, patienten har med behandlingssystemet efter f.eks. et piskesmæld. Når lægen har undersøgt patienten skal han/hun efter bedste evne visitere patienten videre i behandlingssystemet. Det er derfor udelukkende baseret på lægens vurdering, om patienten havner hos en kiropraktor, en fysioterapeut, en speciallæge eller hos andre faggrupper. Nogle praktiserende læger er meget forstående og imødekommende overfor patienter med piskesmæld. De møder patienterne med empati/indføling og en kompetent/opdateret faglig viden, og patienterne føler, at deres symptomer bliver taget seriøst. Desværre findes der også læger, der aldrig har forstået alvoren i et piskesmæld. Enten fordi de ikke kan eller ikke vil. Er dette tilfældet, vil patienterne typisk føle sig misforstået og endda mistænkeliggjorte. Patienterne bliver måske visiteret til en helt forkert behandling eller ganske enkelt bare sendt hjem igen uden at få noget som helst behandlingstilbud. Denne mangelfulde viden, vilje og indføling gælder ikke bare praktiserende læger men desværre også speciallæger, neurologer, reumatologer osv. Dette er selvfølgelig meget problematisk, da behandlingen efter et piskesmæld har stor indflydelse på patientens fremtidige liv og førlighed. På samme måde forholder det sig med resten af behandlingssystemet. Der findes terapeuter/behandlere, der har stort kendskab til piskesmæld og de symptomer, der følger med, og hvor tillid og forståelse er et absolut must. Andre terapeuter/behandlere arbejder nærmest i blinde, og ved knap nok hvordan de skal undersøge eller behandle. Dette kan resultere i en nærmest bevidstløs behandling (massage/ultralyd osv.), der som regel ikke har nogen effekt. Hverken umiddelbart eller på længere sigt. Desværre udgør denne skeptiske og inkompetente kategori (stadig) en overvejende stor del af sundhedsvæsenet, så derfor er det nærmest et mirakel, hvis en piskesmældspatient kommer hele vejen igennem behandlingssystemet med en kompetent behandling, uden på noget tidspunkt at blive mødt med mistro eller mistænkeliggørelse. Den bedste måde at sikre sig, at man som piskesmældspatient får en seriøs og tillidsfuld læge/behandler, er ved at høre, hvem andre piskesmældspatienter anbefaler. Hvis man som patient har gode erfaringer med bestemte læger/behandlere, vil man som regel gerne give dem videre. Mund til mund er og bliver den bedste anbefaling. På Whiplashforeningens hjemmeside findes et lukket forum, hvor medlemmerne har mulighed for at udveksle erfaringer omkring læger/behandlere og meget andet. Hvis man som piskesmældspatient har en advokat, kan denne som regel anbefale nogle læger/behandlere frem for andre. Kim Pedersen, Fysioterapeut, FynsFys 4

5 Hvad er piskesmæld? Ordet piskesmæld eller det engelske whiplash beskriver traumemekanismen ved skaden og ikke selve typen af skade. Dette betyder, at man ikke har piskesmæld eller kronisk piskesmæld, som mange, både tilskadekomne og andre i systemet, i daglig tale benævner skaden, og dette er med til at skabe forvirring. Diagnosen piskesmældsskade gives ofte til personer, hvor det ikke er muligt at identificere en egentlig vævsskade. Denne diagnose bunder ofte i uoverensstemmelser mellem sundhedsfaglige grupper, idet man definerer en piskesmældsskade forskelligt. Det kan være svært at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger om at genoptage sin sædvanlige levevis efter at have været udsat for et piskesmældstraume. Her er det vigtigt at lytte til din egen krop. Har du for eksempel mange smerter eller bevægeindskrænkninger, kontakt da din praktiserende læge som kan hjælpe dig videre i systemet. Med denne folder har vi forsøgt at beskrive de forskellige læger og behandlere, man som piskesmældsskadet kan komme ud for. Whiplashforeningen.dk foreningen for dig med en piskesmældsskade Undersøgelser og behandlinger Når man er skadet, vil man ofte komme i kontakt med mange forskellige speciallæger. Blandt læger er der vidt forskellige holdninger til de skader/gener piskesmæld kan medføre. I Danmark er der desværre stadig mange læger, der tvivler på, at følgerne/ diagnosen overhovedet er reel men mener, at årsagen til symptomerne er psykosomatisk. Dette er fordi symptomer for piskesmældsforårsagede skader ligner meget de symptomer, man har, når man har en depression. Så derfor er der mange læger, der tager fejl. I fx, Tyskland og Sverige er piskesmældsrelaterede skader generelt langt mere anerkendt blandt læger end i Danmark. 5

6 6

7 Forberedelse inden undersøgelsen hos en speciallæge Det er en fordel at have en bisidder med til undersøgelsen, dvs. en person der kender dig og har forståelse for din situation. Det kan ofte være en fordel, at man er 2 til at huske alt det, man gerne vil sige samt at huske det, som speciallægen siger. Det kan være svært at huske alle sine gener, når man sidder og skal remse dem alle op på en gang. Derfor er det vigtigt, at man nedskriver alle sine gener og medbringer dette papir til undersøgelsen. Det er vigtigt at graduere generne, dvs. nævn de 3 gener der virkelig har en stor indflydelse på din hverdag. De andre gener skal selvfølgelig også nævnes, men det kan give et forvirrende sygdomsbillede, hvis de alle bliver nævnt i flæng. Hvis der er variation i gener/ smerter, er det vigtigt at speciallægen gøres opmærksom på dette. Beskriv så klart som muligt, hvornår eventuelle smerter opstår og om de er konstante eller varierende i styrke. Hvis der er nogle bevægelser, der provokerer smerterne/generne, fortæl da speciallægen herom. Vær ærlig omkring dine smerter og gener både overfor speciallægen, men også overfor dig selv. Dette er vigtigt for at give så klart et billede af din skade som muligt. Lige netop ved sådan en undersøgelse hjælper det ikke at overdrive situationen eller for den sags skyld at underdrive. Det er vigtigt, at speciallægen fatter sympati for dig og din situation. Brug dine egne ord til at beskrive, hvordan din oplevelse af generne er det virker mest troværdigt. Undgå at benytte de lister der er publiceret over gener, der kan opstå som følge af et piskesmældstraume. Speciallægen er oftest en neurolog eller neurokirurg, og ud fra den objektive neurologiske undersøgelse (dvs. den undersøgelse lægen foretager), vurderer de niveauet af gener. Lad endelig være med at overspille balanceproblemerne, svaje unødvendigt osv. Det giver et utroværdigt indtryk, da det er meget let at skelne skuespil fra reelle neurologiske fund og bestemt ikke gavner din egen eller andre piskesmældsskadedes sag. Ved selve undersøgelsen kan du blive bedt om at tage dit tøj af. For de fleste er det en ubehagelig og sårbar følelse at stå der i sit undertøj. Så tænk over hvad du tager på af undertøj inden undersøgelsen, således at du ikke føler dig nøgen og udstillet. Der er vigtigt at skelne mellem at komme til en undersøgelse i offentligt regi henvist af din praktiserende læge og en undersøgelse udbedt af et forsikringsselskab. En undersøgelse, du bliver henvist til af din egen læge, har til formål at afklare, hvad du fejler, og der bliver (bør blive) lagt en plan for, hvordan du kan afhjælpes med symptomer f. eks. ved operation eller ved fysioterapi. En speciallægeundersøgelse foranlediget af et forsikringsselskab (eller evt. din kommune) har udelukkende det formål at fastslå eventuelle gener/mén samt fastslå, hvorvidt disse kan betragtes som varige. 7

8 Beskrivelse af speciallæger Egen praktiserende Læge» lægen kan oversætte speciallægeerklæringer, således det er muligt at forstå betydningen af indholdet» lægen kan hjælpe med at koordinere i forhold til speciallæger, erklæringer, arbejdsprøvninger m.v. Ortopædkirurg Ortopædkirurg er speciallæge i den kirurgiske og ikke-kirurgiske behandling af skader samt medfødte og erhvervede lidelser i bevægeapparatet. Ortopædkirurgen varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af lidelser i ekstremiteter (fx arme/ben) og rygraden. Neurokirurg Neurokirurgen undersøger og opererer for sygdomme og unormale tilstande i det centrale nervesystem. F.eks. neurologiske udfald, dvs. svimmelhed, manglende følesans, død fornemmelse i fingre, arme eller ben, og at man ikke kan holde fast på genstande i hænderne samt meget andet. En neurokirurg er en speciallæge, der opererer i hjernen, rygsøjlen og nerverne generelt. Rygsøjlekirurgi omfatter f. eks operationer for diskusprolaps. Neurolog Hos neurologen bliver der spurgt ind til gener (kaldet subjektive gener), og der bliver lavet en neurologisk undersøgelse. Dette forgår blandt andet ved, at patienten skal udføre nogle simple øvelser f.eks. Stå på et ben, gå på tæer, stå stille og lukke øjnene osv. Derudover vil neurologen foretage en fysisk undersøgelse med henblik på at afsløre neurologiske skader, dvs. skader på nervesystemet. En neurolog er en speciallæge i neurologi og som er uddannet til at varetage diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter med neurologiske og neurobiologiske sygdomme. Reumatolog En reumatolog/fysiurg beskæftiger sig med bevægeapparatets fysiologi og med sygdomme, der rammer bevægeapparatet og fremkalder smerte og medfører tab af bevægefunktionen i led, knogler og muskler. Det er ofte gigtlignende lidelser, som reumatologen tager sig af. En reumatolog har forståelse og kendskab til smertetilstande og nedsat fysisk funktion. Øjenlæge En øjenlæge undersøger ens syn og behandler synsproblemer, nystagmus dvs. ufrivillige rykvise bevægelser af øjenæblerne, problemer med at fokusere, afstandsbedømmelse og andre synsproblemer. Ørelæge En ørelæge undersøger ens hørelse og behandler nedsat hørelse eller lydoverfølsomhed, kaldet hyperacusis dvs. man hører alt for godt og kan have svært ved at retningsbestemme lyd, tinnitus dvs. mere eller mindre konstant susen eller ringen for ørerne, propper eller tryklignende tilstande. Ørelægen kan også diagnosticere skader i det indre øre, der kan medføre bla. balanceproblemer. 8

9 Øvrige specialister / behandlere Afspændingspædagog Kan give nogle redskaber, der hos de fleste vil kunne hjælpe med at lindre smerter, bl.a. ved at få spændte muskler til at slappe af. For at opnå et positivt resultat kræves der, at man selv deltager i behandlingen/ undervisningen. Akupunktur Akupunktur betyder blot nåle-indstik. Akupunktur er en asiatisk diagnose- og behandlingsmetode og har først og fremmest en stor smertestillende effekt. Man ved, at den smertestillende virkning bl.a. har noget at gøre med, hvad man kan kalde for kroppens eget morfinsystem. Under akupunkturbehandling bliver der frigjort et hormonstof, det såkaldte endorfin. Dette endorfin er kroppens eget morfin. Filosofien bag akupunktur er holistisk, dvs. at krop og sind er en helhed. Sygdomssymptomer er tegn på, at kroppen er i ubalance, og derfor er det vigtig at finde den bagved liggende årsag til problemet og ikke kun symptombehandle. Akupunkturbehandling, uanset om det er kropsakupunktur eller øre-akupunktur, har til formål at rette op på energierne mellem din krops forskellige organer, således at din krop kan finde sin naturlige balance igen. Ergoterapeut Genoptræner syge mennesker ved at behandle gennem aktivitet, og målet er at gøre den enkelte så selvhjulpen, som det er muligt, dvs. hjælp til selvhjælp. De færdigheder, som en whiplashskadet har mistet, kan en ergoterapeut være med til at træne op igen. Det kan f.eks. være at klare indkøb eller bruge en computer. For andre kan det være et mål i sig selv at kunne planlægge og overskue en time, dag eller uge. I det forebyggende arbejde kan ergoterapien handle om øvelser og handlingsmønstre, så en dårlig ryg eller arm ikke belastes unødigt. På arbejdspladsen forebygger ergotera peuten ved at tilpasse de ansattes omgivelser og redskaber, så risikoen for arbejdsskader bliver mindre. Ernæringsterapi Lærer dig hvor stor betydning kosten har for dit velbefindende, og hvor let man kan fjerne diverse skavanker med den rette kost. Du vil få et kendskab til din egen krop og dens sprog. Hvad er det kroppen prøver at fortælle, når symptomer som fx hovedpine, eksem, allergi, overvægt, hormonelle ubalancer, uren hud, dårlig fordøjelse, betændelser osv. bare er hverdag. Ernæringsterapeuten arbejder som regel i forløb, hvilket giver den optimale forbedring. Der udarbejdes først en sundhedsprofil og ud fra den et personligt forløb og en madplan, som passer præcis til dig og dine forudsætninger. Fysioterapeut Masserer og behandler de områder på kroppen hvor smerterne er. Beskæftiger sig med behandling og forebygning af gener i bevægeapparatet, herunder muskler, led, nervesystemet, kredsløbet og vejrtrækningen. Det kan bl.a. være ved aktivering af Fortsættes næste side 9

10 inaktive muskler og behandling af myoser, forstrækninger m.m. Fysioterapeuten kan også sammensætte et skånsomt individuelt træningsprogram, således nogle af generne kan afhjælpes ved at forbedre kroppens funktionsniveau. Kiropraktor Diagnosticerer og behandler knogle- og ledproblemer, diskosprolaps, ledskred samt mange andre knoglerelaterede sygdomme. Nogle opnår en bedring af deres almene tilstand ved at få behandlinger hos en kiropraktor. Kan også være med til at lindre smerter. Udover behandling forestår kiropraktoren også røntgenundersøgelse, klinisk undersøgelse, diagnostik (det at kunne finde ud af hvad patienten fejler) og rådgivning, fx træningsvejledning. WHO har lavet nogle guidelines, for hvorledes behandlere skal håndtere patienter med ustabil nakke. Mange, der har været udsat for et piskesmæld, har i mere eller mindre grad en form for instabilitet i nakken. Dette er der desværre ikke konsensus for, at man undersøger for i Danmark. Spørg kiropraktoren om han/hun er bekendt med WHO s retningslinier til behandling af ustabil nakke, og om de følger disse retningslinier. Kranio-sakral terapeut Kranio-sakral terapi (KST) er en meget blid men også dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med det sigte at påvirke kroppen til selvhelbredelse. Ved hjælp af terapeutens blide tryk kan kroppen ofte selv rette ubalancer, som kan være opstået efter slag eller stød, influenza, chok og andre påvirkninger. Behandlingen udspringer fra en osteopatisk (manuel-medicinsk) metode. Kranio-sakral terapi udøves i dag af læger, tandlæger, sygeplejersker, fysiotera peuter, jordemødre og alternative behandlere, men anvendes også af pårørende til ulykkesramte. Behandlingsformen bygger på en rytme, der ligesom hjertets eller åndedrættets rytme, kan mærkes over hele kroppen. Rytmen kaldes den kranio-sakrale puls og har en hastighed på 6-12 gange i minuttet, hvormed cerebrospinalvæsken (hjernevæsken) pumpes rundt omkring hjerne og rygmarv mellem kraniet og korsbenet (sacrum). Heraf kommer navnet Kraniosakral terapi. Den kranio-sakrale puls bliver også kaldt livets åndedræt, fordi den kan opfattes som et udtryk for en persons vitalitet, og forandringer i denne rytme kan derfor medføre forandringer i både krop og sjæl. Mensendieck Mensendieck gymnastik er en anderledes form for styrketræning, som forbedrer muskelkontrol, koordination og balance. Mensendieck gymnastik er en individuel gymnastik, hvis formål er at skabe den størst mulige harmoni og balance i kroppen i såvel ro som i bevægelse. Mensendieck lærer dig den rette brug af kroppens muskler og led og øger dermed din kropsbevidsthed. De relativt langsomme glidende muskelspændinger og afspændinger i øvelserne virker tilbage på hele nervesystemet, og øvelserne har derfor en beroligende virkning. Osteopat Osteopaten ser på kroppen som en helhed, og arbejder på at finde årsagssammenhængen til smerterne/generne. 10

11 Osteopati er en medicinsk videnskab, som benytter sig af manuelle teknikker til at undersøge, diagnosticere og behandle smerter og funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet. Osteopati er baseret på traditionelle medicinske begreber som anatomi, fysiologi, biomekanik, neurologi og patologi. Disse begreber anskues i sammenhæng, og der fokuseres på hvordan forskellige dele af kroppen knogler, led, bindevæv, muskler, organer m.m. arbejder og påvirker hinanden. Kroppen betragtes som en helhed, og i behandlingen inddrages derfor typisk flere områder og strukturer, som på forskellig måde påvirker hinanden. Osteopati har altså til formål at undersøge og behandle hele kroppen, ikke bare dele af den. En osteopat udfører derved ikke symptombehandling men sigter mod at afklare og fjerne årsagen til en patients symptomer. Hos whiplashskadede er der i de fleste tilfælde primært tale om skade i de bløde væv dvs. bindevæv og muskler og ledbånd som årsag til de fleste af symptomerne. Efter skader på bindevæv og muskler får de mindsket blodtilførselen på det tidspunkt hvor det er mest krævet. Dette sker blandt andet på grund af det sympatiske nervesystem indflydelse på blodtilførslen, der resulterer I sammentrækning af blodkarrene og derfor ophobning af affaldsstoffer i området. Smerten reflekterer ikke kun den nedsatte blodforsyning men også relativ iltmangel og ophobning af affaldsstoffer i området af skaden. En osteopat arbejder med at optimere led bevægeligheden, hvor denne er nedsat og reducerer muskelsammentrækning og dermed normaliserer drænage af det beskadigede område. Dette kan også gøres ved at løsne området, hvor der evt. er afklemte nerver. Psykiater Er en læge med specialistuddannelse i psykiatri dvs. læren om det syge sind. En psykiater behandler psykoser, manier, depressioner, tvangsforestillinger, angstanfald, samt mange andre sindslidelser. Flere psykiatere gennemfører en efteruddannelse i psykoterapi. En psykiater kan i modsætning til en psykolog ordinere medicin. Mange piskesmældsramte bliver henvist til en psykiater i langt de fleste tilfælde uden grund, og vi må endnu engang slå fast, at piskesmældsskader IKKE er en psykisk sygdom Psykolog Læren om det raske sind, dvs. lettere neuroser, traumer, forskellige fobier, adfærdsforstyrrelser og andet. Altså tilstande der ikke kan anses som psykiatriske lidelser. En psykolog eller smertepsykolog kan hjælpe den piskesmældsramte via kognitiv terapi. Kognitiv terapi er en veldokumenteret terapiform, der er målrettet, praktisk, aktiv, samarbejds- og korttidsorienteret psykologisk behandling, der kan hjælpe den piskesmældsramte til at komme overens med de ændringer, der er sket siden piskesmældsskaden, både de fysiske, mentale og følelsesmæssige. Psykolog er en beskyttet titel i Danmark. Kun personer, som er kandidater eller magistre i psykologi ved universiteterne, har ret til at kalde sig psykolog. Psykologens primære arbejdsmetode er samtalen, evt. kombineret med brug af forskellige psykologiske metoder. Psykologer kan autoriseres af Psykolognævnet. En autorisation gives til en kandidat i psykologi, som har gennemgået en nærmere bestemt praktisk uddannelse af Fortsættes næste side 11

12 2 års varighed. Derefter kan psykologer blive godkendte specialister. Specialistuddannelsen forudsætter autorisation og er normeret til 3 år. Neuropsykolog En neuropsykolog er en universitetsuddannet psykolog med speciale i neuropsykologi. Meget overordnet handler neuropsykologens viden og arbejde om forholdet mellem processer i hjernen og menneskelig adfærd. Neuropsykologen undersøger for kognitive dysfunktioner, dvs. nedsat hukommelse, koncentration, problemer med indlæring og meget andet. En grundig neuropsykologisk undersøgelse har til formål at finde ud af, hvad hjerneskaden eller sygdommen betyder for tænkning og følelsesliv. De funktioner, man undersøger, er f.eks. individets sprog, opmærksomhed, indlæring, hukommelse, planlægning, finmotorik, synsopfattelse samt følelsesregister også kaldet de højere hjernefunktioner. Neuropsykologen stiller patienten en række forskellige prøver og opgaver, der er specielt udviklet til at teste hans færdigheder på de nævnte områder. Den neuropsykologiske undersøgelse er således en del af den information, der sammen med eksempelvis den neurologiske undersøgelse danner baggrund for, hvad hjerneskaden eller sygdommen kan forventes at betyde for uddannelses- eller arbejdsmuligheder. ler erfaringsmæssige baggrund. Hvis du vælger at undergå behandling/psykoterapi hos en psykoterapeut, undersøg om psykoterapeuten er Medlem af Psykoterapeut Foreningen (MPF) og følger deres retningslinier. Smerteklinikken Et tværfagligt samarbejde mellem forskellige speciallæger og behandlere, der har til formål at lære patienten at håndtere og lindre smerter, bl.a. ved egenterapi. Zoneterapi Her arbejdes ud fra teorien om, at kroppen er forsynet med energibaner også kaldet meridianer. Via tryk og massage af reflekszoner fordelt på fødder og ben, kan zoneterapien hjælpe kroppen til at opretholde eller genoprette balance, så energien kan få lov at flyde frit, og organerne kan fungere optimalt. Mange bruger i dag zoneterapien, ikke blot til sygdomsbehandling, men som forebyggelse og generel velværebehandling. Psykoterapeut En psykoterapeut tilbyder psykoterapi. Psykoterapeut er en ubeskyttet titel i Danmark, hvorfor enhver kan kalde sig psykoterapeut, uden at dette siger noget om personens udannelsesmæssige el- 12

13 Gode råd» Hvis egen læge er skeptisk overfor piskesmældsrelaterede skader, skift til en læge, der ikke er.» Hvis den behandling, du er i gang med, ikke virker, så stop! Spar din tid og dine penge. Det er altså individuelt, hvad der virker. Der findes ingen skudsikre løsninger d.v.s. at der eksempelvis ikke findes en sikker kur mod smerter. F.eks. har nogle tilskadekomne haft stor hjælp af at være på Smerteklinikken, hvorimod andre ikke har oplevet nogen effekt. OBS! Det er vigtigt at huske på, at det som måske har en gavnlig effekt på ét menneske med piskesmældsforårsagede skader er virkningsløst på en anden person, der har været udsat for et piskesmæld. 13

14 Depression Selvom vi nu endnu engang vil slå fast, at en piskesmældsskade IKKE sidder mellem ørene og IKKE er et psykisk problem, kan man ikke komme uden om, at en piskesmældsforårsaget skade kan have en indvirkning på psyken. Det er helt normalt at opleve en slags sorg over at opleve nogle tab af færdigheder, både fysisk og kognitivt. Systemet som det er i dag, og her er det det både sagsbehandlere i det offentlige samt læger i sundhedssektoren, henviser til psykisk udredning hos en psykiater eller en psykolog og det er to vidt forskellige ting. Der er ligeledes mange, der får stemplet: Mistanke om depression. Her er det vigtigt at vide, hvad en depression faktisk er. Hvis man lider af depression, kan man ikke bare tage sig sammen og få det bedre. Man har behov for professionel hjælp. Det drejer sig ikke om naturlig sorg og savn. Til forskel fra sorg føler man snarere tomhed og mangel på følelser. Når man sørger, kan ens humør godt være sort, men ens selvopfattelse og virkelighedsopfattelse er ikke ændret som ved depression. Almindeligt dårligt humør eller bekymring over problemer er kendetegnet ved at humøret bedres i takt med, at problemerne løses. Det sker ikke ved en depression. Kort sagt kan det siges, at når man har en klinisk depression, så ved man ikke, hvad man er ked af, eller hvorfor man har det sådan. Efter en piskesmældsskade ved man udmærket, hvorfor man er ked af det og/ eller sørger over sin nyerhvervede tilstand. Et godt råd er derfor at holde fast i overfor dine omgivelser, at du ikke lider af depression men sørger eller er ked af din situation. Hvis kommunerne og forsikringsselskaberne har mistanke om, at der er tale om en depression, kan det være, at de beder om en udredning hos en psykiater. Det er vigtigt at være sig selv og svare helt ærligt på psykiaterens spørgsmål. Det er helt i orden at spørge ind til de forskellige spørgsmål om hvorfor de bliver stillet. En depression er der behandlingsmuligheder for, og derfor kan kommuner og forsikringsselskaber ikke færdigbehandle sager, hvor der er denne mistanke, idet behandlingsmulighederne ikke er udtømte. 14

15 Speciallæger og forsikringsselskaber Hvis du er en af dem, der er så uheldige at få varige mén, vil forsikringsselskabet udbede sig en speciallægeerklæring. De vil foreslå en speciallæge til at foretage undersøgelsen. Du er i din gode ret til at afslå den foreslåede speciallæge, og forsikringsselskabet vil så give dig et valg mellem 3 forskellige. Her er det rart at få råd og vejledning fra en advokat med speciale i erstatningssager. Advokaten vil være i stand til at rådgive dig om, hvorvidt en af de foreslåede speciallæger vil være den rette til at foretage undersøgelsen. Det er muligt at afvise en af de af forsikringsselskabet foreslåede speciallæger og selv stille forslag om 3 egnede, som forsikringsselskabet så kan vælge imellem. Hele ideen med at få foretaget en speciallægeundersøgelse er at få en objektiv undersøgelse, dvs. en undersøgelse hvor lægen ikke er forudindtaget omkring typen af skaden, man har fået. Speciallægen skal beskrive de fysiske gener, man har og vurdere, om disse er relaterede til ulykken, samt om disse er varige. Det er vigtigt, at man kommer til den rigtige type af speciallæge, når der skal la- ves en speciallægeerklæring. Hvis man har neurologiske udfald f. eks. snurren i fingre, balanceproblemer, udstrålende smerter og lignende, er det relevant at blive undersøgt af en neurokirurg eller en neurolog. Hvis man ikke har neurologiske udfald men mere har smerter, bevægelsesindskrænkninger og/eller problemer med træthed, er det mere relevant at blive undersøgt af en reumatolog & fysiurg. Valget af relevant speciallæge er meget vigtig. Hvis man bliver undersøgt af en neurokirurg eller neurolog uden at have nogle neurologiske udfald, bliver erklæringen fyldt med negative resultater af objektive tests, og tilbage står kun de subjektive klager altså dem man selv beretter om. Det tilrådes at undersøge, hvad den pågældende speciallæge er specialiseret indenfor, og det kan hurtigt gøres ved at benytte internettet eller ringe til vedkommende. For eksempel kan man godt stille spørgsmål til valget af speciallæge, hvis vedkommende er neurokirurg med speciale i hjernetumorer. Whiplashforeningen har udgivet en advokatfolder, hvor du kan læse mere om dine rettigheder. Whiplashforeningen.dk foreningen for dig med en piskesmældsskade 15

16 Foreningens telefon rosengrenen.dk er åben tirsdage fra kl og torsdage fra kl Præstevænget 30 Falsled 5642 Milling Klik ind på foreningens hjemmeside:

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash værd at vide om whiplash 2 værd at vide om whiplash Hvad er whiplash? Begrebet whiplash eller piskesmæld, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme,

Læs mere

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Hvad er Kranio Sakral Terapi? Biomekanisk kranio-sakral Terapi er en meget blid men dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse:

Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse: Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse: Kranio Sakral Terapi 1 Indblik i Kranio Sakral Terapiens historie og den bagvedliggende filosofi. Den nødvendige teoretiske anatomi og fysiologi for forståelsen

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 2 værd at vide om ulykker Hvad er en ulykke? Over 80.000 danskere har store daglige gener som følge af en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker hovedsageligt i hjemmet og i forbindelse

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI BEHANDLERE Kropsakademiet_12 s brochure_4+4f_sept14.indd 1 08-09-2014 12:20:12 Om STEDET Dansk Akademi for Kropsterapi er et alternativt sundhedshus, hvor vi har et tværfagligt

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

når den spirituelle hos børn intelligens og voksne er under udvikling.

når den spirituelle hos børn intelligens og voksne er under udvikling. Institut for Holisme og Forskning Identifikation af af SIQ SIQ (Spirituel i den fysiske Intelligens) krop, når den spirituelle hos børn intelligens og voksne er under udvikling. Udfyld det efterfølgende

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere 1 Forord I denne folder har vi oplistet en række af de diagnoser, lidelser og problematikker, vi har stor erfaring med at håndtere

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn.

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn. Osteopati ved indlæringsvanskeligheder. Om indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskeligheder kan hindre et barn i at udvikles optimalt. På trods af at alle børn er selvstændige individer med hver sine

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer.

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Nedenstående undervisning finder sted på Fysioterapeutskolen, Troensevej 8 i Næstved. OBS. I alle fag deltager kursisterne

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK. Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre

A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK. Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre ANSIGTET ER SJÆLENS SPEJL Efter få behandlinger med blid og behagelig bindevævsbehandling, vil du opleve, hvor

Læs mere

FOR RYTTER OG HEST. r i d e h e s t e n - h i p p o l o g i s k h 1 0 / 0 7

FOR RYTTER OG HEST. r i d e h e s t e n - h i p p o l o g i s k h 1 0 / 0 7 Fysioterapi FOR RYTTER OG HEST Målet med ridning og uddannelse af hesten er, at hest og rytter skal smelte sammen og arbejde som en helhed, men når ekvipagen ikke arbejder i harmoni, så kan det give både

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 NB. Med forbehold for ændringer. Undervisning i 2015 10. januar Andre behandlingsformer: Thai massage, Zoneterapi, Akupunktur. 11. januar Andre behandlingsformer:

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

"Whip-lash" - skade Piskesmældsskade af nakken Træningsprogram for tilskadekomne Finn Johannsen, speciallæge i reumatologi, fysiurgi og idrætsmedicin

Whip-lash - skade Piskesmældsskade af nakken Træningsprogram for tilskadekomne Finn Johannsen, speciallæge i reumatologi, fysiurgi og idrætsmedicin "Whip-lash" - skade Piskesmældsskade af nakken Træningsprogram for tilskadekomne Finn Johannsen, speciallæge i reumatologi, fysiurgi og idrætsmedicin Hvad er Whip-lash En whip-lash skade opstår oftest

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Stanley Rosenberg W W W. S T A N L E Y R O S E N B E R G. C O M Stanley Rosenberg, forfatter til denne tekst, har copyright til denne tekst og er hermed fuldt beskyttet af

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1

Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1 Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1 1. Henvisningskriterier 2. Mål med rehabiliteringen 3. Henvisningsblanket 4. Visitationsforløb Da det drejer sig om et projekt, hvor

Læs mere

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Merete Bertelsen Afd. Fysioterapeut i poliogruppen / PTU PTUs Sundhedsdag d. 25.9.08 Polioens 4 faser 1. Akut fase 2. Rehabiliteringsfasen 3. Stabil fase 4. Senfølger

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14. Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard...

Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14. Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard... INDHOLD Forord af læge Søs Wollesen... 11 Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14 Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard... 17 Kranio-Sakral terapi kort fortalt

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN ALT OM HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Hukommelsestab og tab af koncentration er almindelige kognitive problemer hos patienter med sklerosems

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS-OG FOREBYGGELSESUDVALG - høring om funktionelle lidelser 19. marts 2014 EMNER Diagnosen placering

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TITEL Hvad kan PTU tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et godt helbred,

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

SRI KRANIO-SAKRAL TERAPI BEDRE LIVSKVALITET. for børn og voksne

SRI KRANIO-SAKRAL TERAPI BEDRE LIVSKVALITET. for børn og voksne SRI STANLEY ROSENBERG INSTITUT KRANIO-SAKRAL TERAPI OG KROPSTERAPI SIDEN 1993 KRANIO-SAKRAL TERAPI Stress Piskesmæld Depression Rygproblemer Sportsskader Arbejdsskader Muskelspændinger Motorik og indlæring

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke 2007 Udredning af det faglige individ tilsyn 2006 - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Danmarks mest omfattende Kranio Sakral terapeut uddannelse

Danmarks mest omfattende Kranio Sakral terapeut uddannelse Danmarks mest omfattende Kranio Sakral terapeut uddannelse Bliv professionel Kranio Sakral terapeut på under 2 år Hos Dig i Centrum - Roskilde Kranio Sakral terapeut Uddannelsen hos Dig i Centrum Vores

Læs mere

Har du smerter! Den officielle definition på smerter er ifølge IASP International Association for the Study of Pain:

Har du smerter! Den officielle definition på smerter er ifølge IASP International Association for the Study of Pain: Har du smerter! Disse informationer om smerter er inspireret af en temadag om smerter afholdt af Gigtforeningen, samt fra info-aftener med GynObs fysioterapeut Laila Breum for medlemmer af Endometriose

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn)

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Patientvejledning Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Skader på de ledbånd, der forbinder kravebenet med skulderbladet, opstår oftest ved fald

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere