Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening NOVEMBER 09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening NOVEMBER 09"

Transkript

1 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening NOVEMBER 09

2 Ilinniartitsisoq November 09 VALG TIL MEDLEM AF REPRÆSENTANTSKABET FOR PENSIONEREDE MEDLEMMER AF IMAK IMAKs repræsentantskab besluttede på det ordinære repræsentantskabsmøde i april 009, at pensionisterne fremover skal have deres eget medlem i repræsentantskabet. Denne beslutning blev bl.a. truffet for, at IMAK kan være med til at sikre rimelige vilkår for pensionisterne, f.eks. ved at inddrage pensionisterne i forbindelse med høringer osv. og for at pensionisterne, med deres erfaring og viden, kan bidrage til fortsat udvikling. Opstillingsberettigede er alle, der er gået på pension, og som er medlem af IMAK. Opstillingsfristen er fastsat til.december. Alle, der ønsker at stille op til dette valg, bedes derfor meddele dette til IMAKs sekretariat inden fristens udløb. Meddelelsen skal være skriftlig og underskrevet af den, der ønsker at stille op. Meddelelsen kan fremsendes enten pr. post til IMAK, Box 867, 3900 Nuuk, pr. fax til eller som scannet dokument pr. mail til Efter fristens udløb vil IMAKs sekretariat udsende stemmesedler til alle stemmeberettigede pensionister. Såfremt der kun er én opstillet kandidat ved fristens udløb, vil vedkommende være valgt ved fredsvalg. IMAK-IMI ILAASORTANUT SORAARNINNGORSIMASUNUT SINNIISOQARFIMMUT ILAASORTASSAMIK QINERSINEQ IMAK-ip sinniisoqarfiani 009-mi apriilimi ileqquusumik ataatsimeersuartoqarnerani soraarninngorsimasut siunissami sinniisoqarfimmi sinniisuutitaqalernissaat aalajangerneqarpoq. Soraarninngorsimasut atugassarisaasa naammaginartuunissaasa qulakkeerneqarnissaat IMAK-ip ilaatigut peqataaffigissammagu taamatut aalajangiisoqarpoq, assersuutigalugu tusarniaanerni il.il. soraarninngorsimasullu misilittagaat ilisimasaallu ineriartortuarnissamut iluaqutaanissaat pissutigalugit. Qinigassanngortissinnaatitaasut tassaapput soraarninngorsimasut IMAKimullu ilaasortaasut. Qinigassanngortinnissamut piffissaritaasoq kingulleq tassaavoq decembari aallaqqaataat. Taamaattumik tassunga qinigassanngorterusuttut tamarmik piffissarititaasup qaangiutinnginnerani IMAK-ip allatseqarfianut nalunaaqquneqarput. Nalunaarut allaganngorlugu tunniunneqassaaq qinigassanngorterusuttumillu atsiorneqarsimassalluni. Nalunaarutigineqartoq allakkatigut uunga nassiunneqarsinnaavoq: IMAK, Box 867, 3900 Nuuk, imaluunniit uunga faxerutigalugu: , aamma scanersinnarlugu ikkut uunga nassiunneqarsinnaavoq: Qinigassanngortinnissamut piffissarititaasup qaangiunnerani taasiffissat IMAK-ip allatseqarfianit soraarninngorsimasunut taasisinnaatitaasunut tamanut nassiussuunneqassapput. Qinigassanngortinnissamut piffissarititaasup qaangiunnerani qinigassanngortittoq ataasiinnaappat pineqartoq unammillerneqarani qinigaassaaq. Ilinniartitsisoq Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK Ansvarshavende redaktør: Sivso Dorph Redaktion: Justus Kaspersen Ilulissat Tlf Jan Ellesgaard Aasiaat Tlf Oversættelse: Søren Kristiansen Layout og foto: Jan Ellesgaard Oplag:.300 stk. Tryk: TOPTRYK, Gråsten Næste nummer: Deadline. januar. IMAK Sdr. Herrnhutvej 3 Postboks Nuuk Tlf Fax Siulittarsoq/Formand Sivso Dorph Sdr. Herrnhutvej 3 Postboks Nuuk Arb Mobil Pri. tlf

3 Inuuneq naallugu ilinniarneq All. Sivso Dorph, IMAK Nunatta meerai ilinniartissallugit sulisitaavugut, taamaallutik inersimasunngorunik nammineersinnaalerseqqullugit. Ilinniartitsisup inuunermi ilarujussua ilinniartitsilluni atuarfimmiiffigisarpaa. Assersuutigalugu ilinniartitsisoq 5-nik ukioqarluni ilinniartitsisunngorsimasoq 65-inillu ukioqarluni soraarninngortoq ukiut 40-t atuarfik sullissimassavaa. Atuarfiup pitsaassusaata aaliangertarpaa, atuartuutitta atuarfimmiit anigaangamik sunik piginnaasaqarnerat. Meeqqat atuarfianni atuartut pissusilersuutaasa inuiaqatigiinni pissutsit tarrarsortarpai. Angerlarsimaffik ajornartorsiorfiusimappat tamakku atuarfimmi pissusilersornermut nassarneqartarput. Taamaattumik sumiginnaasarnerit kinguaassiuutitigullu atornerluisarnerit atuartut atuarfimmi pissusilersuutaannut annertuumik sunniuteqartarput. Atuarfimmi nalinginnaasumik ilinniartitsisutut sulinerup saniatigut tamakku sillimaffissaapput, atuartut taakku malugeqqullutik pissusilersornermikkut atuarfimmi initoorujussuanngorsinnaammata, ilinniartitsisutut maluginiagassavut, suleqatigiiffissavut, minnerunngitsumillu pisariaqarpoq ilinniartitsisunut taakkuninnga pitsaasumik sullissinissatsinnut sakkussalerneqarsimanissarput, isumagisassat pitsaasumik suliarineqassappata. Maluginiagassat suliassallu allat tassaapputtaaq ADHDertut, naqinnernik ilisarinnissinnaanngitsut ilaalu ilanngullugit. Ilinniartitsisunngorniarnitsinni amerlanerpaartavut pineqartunut sakkussalerneqarnikuunnginnatta, imaluunnit meeqqat aaliangersimasumik ajornartorsiutillit pissusilersuutimikkut takutittagaat arlalitsigut ilinniarnikuuneq ajoratsigit, pisariaqarpoq taakkununnga tunngasunik ilinniartitsisunut ilinniartitseqqittarnissat. Inuiaqatigiiit sukkasoorujussuarmik ineriartorput. Meeraagallaratta silarsuaq nunatsinni allarluinnaavoq. Nunaqarfippassuaqarpoq. Illut amerlanersaat aamaruutissanik kiassagaapput. Fjersyneqanngilaq. Ikittuinnaat oqarasuaateqarput. Atuakkallu ilinniutissat killeqaqalutik. Taamaattumik atuarfik ingerlaavartariaqarpoq. Atuarfik tassaavoq suliffeqarfik siunissamut sullissisoq. Tamatumalu pisariaqartippaa ilinniartitsisut pikkorissartuarnissaat ilinniaqqittuarnissaallu, inuiaqatigiit ineriartortitsinissamut piumasaqaataannut naammassinnikkumallutik. Ilinniartitsisutut suliassatta pingaarnersaraat ilinniartitsinissaq. Ukiut kingulliit pikkorissaanerit annertuut ingerlanneqarsimapput, 003-mi atuarfimmik nutarterinermut attuumassuteqartut. Pikkorissarnerpassuit qanoq atuartitsinissamut pikkorissaanerusimapput. Atuartitsivinnulli aalaingersimasunut pikkorissaanerit amerlanerusut amigaatigaavut. Taamaattumik kukkunerujussaassaaq Aningaasanut inatsisissaq aqqutigalugu pikkorissaanernik ikilisaaneq aallartinneqassappat. Atuartitsivinnut aaliangersimasunut pikkorissaanerit atuarfiup pitsaassusaanut kivitseqataassapput, ilinniaqqinnerillu aamma liniefagitut ilinniakkanik ilaqartariaqarlutik, atuartitsivippassuarni liniefagillit amigaatigigatsigit. Pikkorissaqqinnissamut ilinniaqqinnissamullu neqeroorutit arlalinnut saaffiginnittuusariaqarput inuiaqatigiit ineriartornissamut pitsaassutsimullu piumasaqaataat naammassisinnaajumallugit. Ullumikkut silarsuarmi allarluinnarmi inuuvugut. Tamarmik fjersyneqarput. Amerlanersaat mobiltelefoneqarput. Internettikkut attaveqatigiittarpugut. Illorpassuit immermit nukiliuutiniit kiassarneqarput. Ilinniutissatsinnik qinigassaqarneroqaagut. Qularutissaanngilaq ineriartornerup ikiuutissarpassuit allat aamma pilersikkumaarai, ullumikkut takorloorsinnaanngisavut. Ilinniartitsisoq 3

4 Læring hele livet Af Sivso Dorph, IMAK Vi er sat til at undervise vort lands børn, således at de bliver i stand til at klare sig selv, når de engang bliver voksne. En lærer underviser i skolen gennem et langt liv. Eksempelvis vil en lærer, der blev færdiguddannet som 5-årig og bliver pensionist som 65-årig have arbejdet for folkeskolen i 40 år. Det er folkeskolens kvalitet, der bestemmer, hvilke kompetencer, vores elever kommer ud med, når de forlader folkeskolen. Folkeskolens elever er en spejling af samfundets sammensætning. Har hjemmet problemer overføres disse også til skolens hverdag. Omsorgssvigt og seksuel misbrug af børn har derfor stor indflydelse på elevernes væremåde, når de er i skolen. Udover de normale udfordringer, man må regne med som lærer, kan disse elever komme til at fylde meget i en skoles situation, som lærerne skal være opmærksomme på, have samarbejdsforhold om, der kan sættes ind og ikke mindst skal lærerne have, de nødvendige redskaber, til at kunne tackle situationer, som opstår som følge af nævnte problemstillinger. Andre typer af udfordringer i folkeskolen er elever med ADHD, elever, der er ordblinde m.m. Da langt de fleste af os i læreruddannelsen ikke har fået de nødvendige redskaber til at kunne tackle nævnte udfordringer eller at kunne aflæse adfærdsmønstre for børn med specifikke problemer, er det nødvendigt, der også gives efteruddannelser på nævnte type af problemer. Samfundet udvikler sig voldsomt hurtigt. Da vi var børn var verden en hel anden i Grønland. Der var mange bygder. Næsten samtlige huse var kul opvarmede. Der var ingen fjernsyn. Kun ganske få havde telefoner. Undervisningsmaterialet var meget begrænset. I dag lever vi i en helt anden verden. Alle har fjernsyn. De fleste har mobiltelefoner. Vi kommunikerer gennem internettet. Mange huse opvarmes fra vandkraftværker. Vi har langt flere valgmuligheder i undervisningsmaterialer. Udviklingen vil sikkert bringe en masse hjælpemidler med sig i fremtiden. Forhold, som vi sikkert ikke kan forestille os i dag. Derfor skal folkeskolen hele tiden være i bevægelse. Folkeskolen er en institution, der arbejder for fremtiden. Det kræver, at lærerne hele tiden skal på efter- og videreuddannelse, for at kunne tilfredsstille samfundets krav om udvikling. Vores kerneopgave som lærere er at undervise. I de seneste år har der været en del kurser, som relaterer sig Ilinniartitsisoq 4 til folkeskolereformen fra 003. Mange af kurserne har været metode kurser. Kurser, der retter sig mod fag har vi manglet. Derfor vil det være en stor fejl, hvis Finansloven nu begynder at nedskære i kursusmidlerne. De fag rettede kurser, skal være med til at løfte kvaliteten i folkeskolen, videre- og efteruddannelserne skal også indeholde liniefagsuddannelser, da vi mangler liniefaguddannede i alt for mange fag. Kursusudbuddet skal derfor favne bredt for at tilfredsstille samfundets behov og krav om udvikling og faglighed.

5 Inerisaavik: Kun de anbefalede ansøgere slipper igennem nåleøjet Af Juana Petrussen, journalist Det er skoleinspektørerne og forvaltningerne, der afgør, hvem der skal på de eftertragtede kurser og/eller videre- og efteruddannelser, siger ansvarlige nøglepersoner i Inerisaavik. Lone Hindby, leder af udviklingsafdelingen og forskningsmedarbejder Aviâja Egede Lynge i forsknings- og videreuddannelsesinstituttet sidder begge i nøglepositioner i Inerisaaviks kursus- og efter- og videreuddannelsessektorer. De to siger samstemmende, at de mange ansøgere til kurser og videreuddannelser filtreres undervejs i systemet, så kun de anbefalede ansøgere når frem til Inerisaavik. Der kan dog være så mange ansøgere til kurser og efteruddannelser, at Inerisaavik må give afslag til ansøgere, for at holde sig indenfor deres økonomiske rammer og muligheder. Eller give afslag til ansøgere, da kurset ikke kan oprettes grundet for få ansøgere. Behov og ressourcer opvejes - Skoleinspektørerne har naturligvis meget at skulle have sagt, når deres lærere søger at komme på kurser og efter- og videreuddannelser. Der er mange ting at tage hensyn til, når der skal frigøres ressourcer fra undervisningen. Derfor er det dem, der kommer med forslag til enten anbefalinger eller afslag til de enkelte ansøgere, inden forvaltningerne tager over og behandler ansøgningerne påny, med enten nye anbefalinger og/eller afslag til følge. Først derfra får vi her i Inerisaavik de anbefalede ansøgninger, fortæller Lone Hindby. Vil det sige, at I ikke sender afslag til ansøgere på kurser og videreuddannelser? - Jo,da, nu taler jeg kun for min afdeling, der tager sig udelukkende af kursusaktiviteter og kursusudbud. Her vurderer vi behovet for kurser i forhold til de ressourcer, vi har fået tildelt. Og på baggrund af den vurdering tilbyder vi kurser, som sendes ud til skolerne. Vi beder også om input fra skolerne, men får meget få tilbagemeldinger. Når vi så har fået ansøgningerne fra forvaltningerne optager vi dem på de ønskede hold. Dog giver vi afslag, hvis der er for mange ansøgere. Nogle gange opretter vi ekstra hold ved mange ansøgere, hvis kursusholderen har tid, og det kan holdes indenfor budgettet. Vi siger som regel, at der skal være mindst 0 og højst 5 i et kursushold. Hvis der er for mange ansøgere, til f.eks. specialundervisningskursus, kan der laves ekstra hold for dem. Hvordan beslutter I, hvilke kurser, der skal igangsættes? - Fagkonsulenterne i udviklingsafdelingen diskuterer udfra tilbagemeldinger og indtryk med andre ansatte i Inerisaavik hvad der er behov for at holde kurser i, eller hvad der skal satses på i de kommende skoleår. Der er lokale kurilinniartitsisoq 5

6 ser på skolerne og centrale kurser. Selvsagt er de centrale kurser meget dyrere at arrangere, da rejser og ophold er så dyre her. Er der en bestemt procedure for optagelse af kursister? - Proceduren for optagelse af kursister kan være forskellig, afhængig af kursusindhold og -form. Nogle gange beslutter vi, at den enkelte skole skal prioritere mellem flere ansøgere fra egen skole, hvis et kursus er overtegnet, ved andre kurser prioriterer vi måske de skoler, hvor et helt team eller trin ansøger, da de har det som indsatsområde. I nogle tilfælde trækker vi lod blandt ansøgere. Dog gives der også en del afslag, hvis optagelseskriterier om fx. hele teams eller et bestemt liniefag eller lignende ikke er opfyldt. Flere og flere ansøgere til videreuddannelserne - Udover kurser tilbyder Inerisaavik som bekendt efter- og videreuddannelser, der p.t. er akademisk diplomuddannelse (AD), Masteruddannelse og Kandidatuddannelse. Normeringen er i dag 90 studerende i de tre uddannelser tilsammen, og fordelingen af antallet i de enkelte studieområder er meget svingende. Der er f.eks. lige nu så mange AD-studerende, at de må deles i tre hold. Således er der 3 studerende, der er i gang med AD Almen pædagogik på. År, 0 studerende læser AD Pædagogisk psykologi på 3. år, og 3 studerende er i gang med Pædagogisk psykologi på. år, fortæller Aviâja Egede Lynge. Hun fortsætter: - Efter- og videreuddannelserne har aldrig været så populære som de er nu og vi får mange flere ansøgere end vi har normeringer til. Derfor har det ikke været muligt at op- Ilinniartitsisoq 6 tage alle ansøgerne til de tre Akademiske Diplomuddannelser, selv om der er tale om anbefalede ansøgere. Vi har simpelthen måttet sortere ansøgningerne og sende afslag til mange. Der er i alt 65 Akademisk Diplomstuderende i tre hold og 5 Masterstuderende, delt i to hold. Holdene fordeler sig på retningerne Almen pædagogik, Pædagogisk psykologi & Sprogdidaktik. Der var i år 43 ansøgere til den nye AD i Pæd. Psykologi. Heraf er 3 blevet optaget, 4 fået afslag, og 6 har trukket deres ansøgninger tilbage. Med hensyn til optagelsesproceduren har vi haft et godt samarbejde med IMAK, KANUKOKA, skoleledere og forvaltninger. I 00 bliver et hold på 0 personer færdige med deres AD. Resten af holdene fortsætter. Det betyder, at vi i 00 kan optage 0 nye studerende. Hvordan eller af hvem besluttes det, hvad indholdet i disse videreuddannelser skal være? - Indholdet i disse uddannelser besluttes i samarbejde imellem forskere, Inerisaavik og Atuarfitsialak ud fra studieordningerne og behovet i Atuarfitsialak. Der er således mange AD ere, der er i gang med psykologi, hvilket forklarer at der er to hold psykologistuderende AD ere og et hold i almen pædagogik. Her er baggrunden de mange sociale problemer, som skolerne i høj grad må leve med og er vidne til i disse år, siger Aviâja Egede Lynge. Kort sagt skal videreuddannelserne give lærerne redskaber til den forskningsbaserede undervisning, som lovgivningen og udviklingen i de grønlandske skoler kræver. Herudover skal uddannelserne danne grobund for de kommende ledere i folkeskolen.

7 Inerisaavik: Taperserneqartut kisimik annguttarput Juana Petrussen-imit Atuarfiit pisortaasa ingerlatsiviillu aalajangertarpaat kikkut pikkorissassanersut aamma/imaluunniit ilinniaqqiffinni pilerigineqarluartuni akuerineqassanersut, Inerisaavimmi akisussaasut oqarput. Lone Hindby, inerisaanermut immikkoortumi pisortaq, aamma ilisimatusarnermut ilinniaqqittarnermullu instituttimi sulisoq Aviâja Egede Lynge qitiusumik inissisimaffeqartuupput. Taakku oqarput, pikkorissarnissanut ilinniaqqinnissanullu qinnuteqartartorpassuit pisortaqarfinni ilanngarterneqareertartut, taperserneqarsimasullu kisimik Inerisaavimmut annguttartut. Pikkorissarniartulli ilinniaqqikkumasullu ima amerlatigisarsinnaapput Inerisaavik aamma itigartitsisariaqartarluni, aningaasatigut allatigullu periarfissat pissutigalugit. Itigartitsisoqarsinnaavorli aamma qinnuteqartut ikippallaarnerat pissutigalugu pikkorissaasoqarsinnaanngimmat. Pisariartitsineq nukissallu nalimmassarneqartarput - Atuarfinni pisortat pissusissamisoortumik annertuumik aalajangiisuusarput ilinniartitsisutik pikkorissarniarlutik imaluunniit ilinniaqqinniarlutik qinnuteqaraangata. Eqqarsaatigisassammi amerlaqaat, atuartitsinermiit nukissanik illuartitsisoqassatillugu. Taakkuusarpullu qinnuteqartut ataasiakkaat taperserneqarlutilluunniit itigartinneqarnissaannik siunnersuuteqartartut, qinnuteqaatit kommuunini ingerlatsivimmut anngutsinnagit. Tassanilu suliarineqareeraangata, immaqalu innersuussinerit itigartitsinissamullu inassutit nutaamik eqqartorneqarlutik, akuerineqartut kisimik Inerisaavimmi annguttarput, Lone Hindby oqaluttuarpoq. Ima paasissavarput ilissi pikkorissarnernut ilinniaqqinnissanullu qinnuteqartunut itigartitsissutinik natsitsineq ajortusi? - Ilumut, immikkoortortaqarfik suliffiga kisiat sinnerlugu soorunami oqaaseqarsinnaavunga, tassanilu pikkorissarnerit pikkorissarnissanullu neqeroorutit suliarisarpavut. Tassani pikkorissarnissamik pisariaqartitsinerit aningaasat uatsinnut atugassarititaasut naapertorlugit nalilersortarpagut. Naliliinerpullu tunngavigalugu pikkorissaanissanik neqerooruteqartarpugut atuarfinnut nassiuttakkatsinnik. Atuarfiittaaq isummernissaannut periarfissittarpagut, ikittuaraannaalli qisuariartarput. Ingerlatsivinniit qinnuteqaatit tigugaangatsigit pikkorissaanernut qinnutigisaannut akuerisarpagut. Itigartitsisinnaasarpugulli qinnuteqartut amerlavallaaraangata. Ilinniartitsisoq 7

8 Ilaanneeriarlutali hold-inik nutaanik pilersitsisarpugut, pikkorissaasussaq piffissaqaraangat aningaasallu atugassatta iluanni pisinnaagaangat. Nalinginnaasumik pikkorissartuni hold-imi ataatsimi minnerpaamik inuit quliusarput amerlanerpaamillu 5-usinnaallutik. Qinnuteqartut amerlavallaarpata, soorlu immikkut ittumik atuartitsinermut pikkorissarnissamut, taava hold-inik nutaanik pilersitsisinnaasarpugut. Pikkorissaanerit sorliit ingerlanneqassanersut qanoq aalajangerneqartarpa? - Inerisaanermut immikkoortumi atuartitsissutinut siunnersortit qisuariaatit paasisallu aallaavigalugit Inerisaavimmilu atorfillit allat peqatigalugit oqaluuserisarpaat pikkorissaanerit sorliit pisariaqartinneqarnersut, ukiuniluunniit aggersuni sulissutigineqassanersut. Atuarfinni aammalu qitiusumik pikkorissaasoqartarpoq. Soorunalumi qitiusumi pikkorissaanerit akisunerusaqaat, angalaneq najugaqartitsinerlu maani akisoqimmata. Aalajangersimasumik periuseqarlusi qinnuteqartut akornanni akuersisarpisi? - Pikkorissartussanik akuersisarnermi periuseq allanngorarsinnaavoq, pikkorissarnerup imassaa ilusaalu apeqqutaallutik. Ilaanni aalajangiuttarparput atuarfiit ataasiakkaat qinnuteqartuutimik akornanni tulleriiaarisariaqartut, tassa qinnuteqartut amerlavallaaraangata. Pikkorissaanerni allani imaassinnaavoq uagut atuarfiit aalajangersimasut salliutikkigut, soorlu suleqatigiiaat ataatsimoortut imaluunniit alloriarfinni sulisut ataatsimut qinnuteqarsimagaangata, tamannalu immikkut suliniutissatut aalajangiussimappassuk. Ilaanneeriarluta qinnuteqartut akornanni makitsisinnaasarpugut. Aammattaarli itigartitsingaatsiartariaqartarpugut akuerineqarnissamut piumasaqaatit, soorlu suleqatigiiaat ataatsimoortuunissaannik imaluunniit liniefagit aalajangersimasuunissannik assigisaannilluunniit piumasat, naammassineqarsimatinnagit. Ilinniaqqinniartut amerligaluttuinnartut - Naluneqanngitsutut Inerisaavik pikkorissaanerit saniatigut ilinniaqqinnernik ingerlataqarpoq, maannamut tassaasunik Akademisk Diplomuddannelse (AD), Masterinngorniarneq amma Kandidatinngorniarneq. - Ullumikkut ilinniartitaanerni taakkunani pingasuni katillugit ilinniartut 90-iusinnaapput, ilinniakkanilu ataasiakkaaniittut amerlassusaat nikerartaqaaq. Soorlu assersuutigalu- Ilinniartitsisoq 8 gu maannakkorpiaq AD-mik ilinniartut ima amerlatigipput, hold-it pingasunngortittariaqarlutik. Taamalu ilinniartut 3-t AD Almen pædagogik ukiut aappassaanni ingerlappaat, qulit ukiut pingajussaanni AD Pædagogisk psykologi atuarlugu, 3-llu Pædagogisk psykologi ukioq siulleq ingerlallugu, Aviâja Egede Lynge nassuiaavoq. Nangipporlu: - Ilinniaqqiffiit aatsaat taama pilerigineqartigilerput, inissaatigullu sinneqalugit qinnuteqartoqartarpoq. Taamaattumik AD-mik ilinniartitaanernut pingasunut qinnuteqartut tamaasa tigusinnaasimanngilagut, naak tamarmik taperserneqarsimagaluit. Allatut ajornartumik qinnuteqaatit immikkoortitertariaqarsimavagut amerlasuullu itigartittariaqarsimallugit. AD-mik atuartut Akademisk Diplomstuderende hold-inut pingasunut avitat 65-iupput Masterinngorniallu 5-ullutik, hold-inut marlunnut avitat. Holdit sammisanut ukununnga tunngapput: Almen pædagogik, Pædagogisk psykologi & Sprogdidaktik. Ukioq manna ADmik ilinniakkamut nutaamut Pædagosigk Psykologi-mut qinnuteqartut 43-uusimapput. Taakkunannga 3-t akuerineqarput, 4-it itigartitaallutik arfinillillu qinnuteqaatitik tunuartillugit. Qinnuteqartunik akuersisarneq eqqarsaatigalugu IMAK, KANUKOKA, atuarfiit pisortaat ingerlatsiviillu suleqatigilluarsimavagut. 00-mi inuit qulit AD-ernertik naammassissavaat, sinnerilu ingerlaqqillutik. Taamaalilluta 00-mi ilinniartut nutaat qulit tigusinnaanngussavagut. Qanoq kimillu aalajangerneqartarpa ilinniaqqinnerit taakku sunik imaqassanersut? - Ilinniaqqinnerit imaat ilisimatuut, Inerisaaviup Atuarfitsialaallu suleqatigiinnerisigut aalajangerneqartarput, ilinniakkat aaqqissuussaaneri Atuarfitsialammilu pisariaqartitsineq naapertorlugit. Taamaattumik AD-erit ilarpassuisa psykologi ingerlappaat, tamannalu peqqutaavoq psykologeertut holdit marluunerannut holdilu ataaseq Almen pædagogik-erlutik. Tamatumani tunuliaqutaavoq isumaginninnikkut ajornartorsiuterpassuit ullumikkut atuarfinni annertuumik misigineqartut atugaasullu, Aviâja Egede Lynge oqarpoq. Naatsumik oqaatigalugu ilinniaqqinnertigut ilinniartitsisut sakkussanik tunineqassapput ilisimatusarneq aallaavigalugu atuartitsinermut atugassaannik, soorluli tamanna inatsisitigut nunatsinnilu atuarfiit ineriartornerini piumasaqaataasoq. Taamatuttaaq ilinniartitaanerit meeqqat atuarfiini siunissami pisortassat inerisaanissaannut tunngaviussapput.

9 Inerisaavik: Inerisaaviks kursusvirksomhed i tal Af Jan Ellesgaard Det kan være ganske vanskeligt at få overblik over Inerisaaviks kursusvirksomhed gennem årene, da der er nogen egentlig årsberetning tilgængelig. Ilinniartitsisoq har, på baggrund af Inerisaaviks egne kursusoversigter forsøgt at tegne et billede af de seneste års aktiviteter. Oversigten er en sammenfatning af antallet af kurser, og viser således ikke hvor mange lærere, der har deltaget Generel pædagogik Fagrelaterede kurser Evaluering 3 6 Ledelse 0 Andet Effektiv pædagogik * Efteruddannelse i alt Videreuddannelse i alt I alt Generl pædagogik Fagrelaterede kurser Evaluering Ledelse Andet *Tallene for kursusvirksomheden vedr. Effektiv pædagogik for har ikke kunnet fremskaffes, idet denne kursusvirksomhed i år har skiftet organisatorisk placering på Inerisaavik. De fagrelaterede kurser fordeler sig således: Sprog - generelt 3 Dansk Engelsk Tysk Matematik Fysik/kemi Naturfag Samfundsfag Religion/filosofi Lokale valg Fagrelaterede kurser i alt Sprog - generelt Grønlandsk Dansk Engelsk Tysk Matematik Fysik/kemi Naturfag Samfundsfag Religio/filosofi Lokale valg Grønlandsk Ilinniartitsisoq 9

10 Inerisaavik: Inerisaaviup pikkorissartitsisarneri kisitsisinngorlugit All.: Jan Ellesgaard Ukiut ingerlaneranni Inerisaaviup pikkorissartitsisarsisimaneri ataatsimoortumik takussallugit ajornakusoorsinnaavoq, tassami tamakku pillugit ukiumoortumik nalunaarusianik peqartoqanngimmat. Ilinniartitsisoq Inerisaaviup nammineq pikkorissartarnernut takussutissaataa tunngavigalugu ukiuni kingullerni sulianik takussutissiiniarsarivoq. Takussutissaq pikkorissarsimanerit amerlassusaannik eqikkaaneruvoq taamaalillunilu ilinniartitsisut qassit peqataasimanersut pillugit takussutissiinani Nalinginnaasumik perorsaaneq Pikkorissarnerit faginut attuumassuteqartut Naliliinerit 3 6 Aqutsineq 0 Allat Crede / Siunertaqarluartumik perorsaaneq * Ilinniaqqinnerit katillugit Ilinniakkanik nangitsinerit katillugit Katillugit Nalinginnaasumik perorsaaneq Pikkorissarnerit faginut attuumassuteqartut Naliliinerit Aqutsineq Allat * mi siunertaqarluartumik perorsaaneq pillugu pikkorissarsimanernut kisitsisit pissarsiarineqarsinnaasimanngillat, tassami ukioq manna tamakkuninnga pikkorissartitsisarnerit aaqqissuussaanikkut Inerisaavimmut nuunneqarsimammata Oqaatsit nalinginnaasumik Kalaallisut Tuluttut 3 Tyskisut Qallunaatut Matematik Uumaatsulerineq/kemi Pinngortitaq pillugu fagi Inuiaqatigiilerineq Upperisarsiorneq/filosofi Fagit najugarisami toqqarneqarsinnaasut Pikkorissarnerit faginut attuumassuteqartut katillugit 3 Ilinniartitsisoq

11 Ilinniarfissuaq: Ilinniartitsisut sunik neqerooruteqarnersut apeqqutaasarpoq Juana Petrussen-imit Else Søndergaard Ilinniarfissuarmi pikkorissaanernut siunnersortaavoq, uanilu oqaluttuarpoq ilinniarfissuarmi rektori ilinniartitsisullu suleqatigalugit pikkorissaanerit suut neqeroorutigissanerlugit aalajangiuttaritik. Pikkorissaanissamik neqeroorutisi qanoq pilertarpat? - Ukiakkut ilinniartitsisoqatigiit ataatsimiinnerini immikkut oqaluuserisassaqartarpoq taasasamik pikkorissaanissat, tassanilu Ilinniarfissuarmi suleqatikka qinnuigisarpakka ukiumi atuarfiusumi tassani pikkorissaanerit suut neqeroorutigisinnaanerlugit isumaliutigeqqullugu. Ilinniartitsisut siunnersuumminnik tunniussinissaannut killissalerneqartarput, tigoreeraangatsigillu misissortarpagut ilinniartitsisullu oqaloqatigalugit siunnersuutaat naapertuunnersut aaqqiivigisassaanersulluunniit. Tamakku aaqqereeraangata Dorthe uangalu oqaluuserisarparput sorliit kursuskatalog-itsinnut ilanngutissanerlugit. Katalogi Ilinniarfissuup nittartagaaniippoq Tassa atuarfinnut paasiniaaneq ajorpusi pisariaqartitaat suunersut? - Meeqqat atuarfiinit ilinniartitsisut pisortallu pikkorissaanissanut siunnersuuteqarlutik kissaateqarlutilluunniit saaffiginnikkaangata tusaaniartarpagut. Ilinniarfissuarmilu ilinniartitsisut sinerissami pikkorissaareerlutik Nuummut uteraangamik pikkorisaanissanut isumassarsianik ulikkaartarput. Avataaniit pikkorissaasussanik pissarsiorneq ajorpugut, illumili nammineq ilinniartitsisutta nukissaqarnerat neqeroorutigisinnaasaallu apeqqutaasarput. Atuarfinni pikkorissaanerit sorliit pisariaqartinneqarnerunersut oqaatigisinnaaviuk? - Ukiumi atuarfiusumi uani atuarfinni pikkorissaanerit -t ingerlatissavagut qitiusumillu fysikkertitsisartunut pikkorissaaneq ataaseq, tassani peqataasussat Nuummukartissallutigit. Pikkorissaanerit assigiinngittaqaat sammineqartullu tassaasinnaapput atuarfimmi ilinniartitsisoqatigiit (lærerteam), atuartitsissutit akimorlugit atuartitsineq, aalajangersimasumik sammisaqarluni sulineq, meeqqanik filosofi-qateqarneq, ilinniartitsisut praktikkertitsisartut pikkorissarnerat, eqqumiitsuliorneq illussanillu titartaaneq / sananeq, najukkami qinigassaq, oqaatsinik paasinninneq nalingissaasoq timersornerlu. Pikkorissaanerit ukiumi atuarfimmi siammarlugit ingerlanneqartarput, taamaattorli malunnarpoq atuarfippassuit aasaanerani atuanngiffiup kingorna meeqqat atualernissaat sap. akunneranik sioqqullugu pikkorissartitsisalersut, imaluunniit ukiakkut atuanngiffimmi pikkorissartitserusuttartut. Najukkani pikkorissartitsisarnerit tamakku atuarfiit ataasiakkaat pisariaqartitaannik tunngaveqartarpat? - Atuarfinni ilinniartitsisut imaluunniit alloriarfinni aqutsisut pikkorissaanerit atorfissaqartitatik qinnutigisarpaat, kursuskatalogitsinni neqeroorutigut aallaavigalugit. Qinnutigineqartut atuarfinnit taperserneqaraangata, pikkorissaanerit pilersittarpagut. Pikkorissaanerit sumi ingerlanneqassanersut aalajangiunneqaraangat atuarfimmi pisortat attavigiuaannarpagut qaqugu ingerlakkutsigit pitsaanerunersoq paasiniarlugu. Atuarfiit/atuarfiit pisortaasa namminneq aalajangertarpaat, kikkut pikkorissaanissinni peqataassanersut? - Aap, tassami atuarfiit ataatsiakkaat neqeroorfigineqartarput, namminnerlu aalajangertarlugu kikkut peqataassanersut. Ilinniartitsisoq

12 Effektiv pædagogik Af Justus Kaspersen. Den interviewede person fungerer som coacher for effektiv pædagogik i Atuarfik Mathias Storch (AMS), Lisbeth Davidsen. Hvornår indførte man effektiv pædagogik i Atuarfik Mathias Storch? Hvis man skal betragte hele skolen som helhed, begyndte man gradvis at indføre effektiv pædagogik på skolen i september 009, efter at lærerne til de ældste klasser (angaju) har afholdt kursus i modulet, i februar måned skal de så fortsætte med modul. Det var lærerne i nukaaraq som de Ilinniartitsisoq første, der holdt kursus i det, og hvis jeg ikke husker galt, skete det vistnok i 005, sidste år gjaldt det det for lærerne i nuka, dvs. den første modul i 008, og den anden i 009. På den måde har ca % af lærerne på AMS erfaret, hvad effektiv pædagogik går ud på. Hvad gjorde man under opstartfasen? I opstartfasen vedr. nuka, måske mest af hensyn til de mindste klasser, eller måske er man begyndt i de mindste klasser på grund økonomiske årsager. Efter dem gjaldt det for angaju. Da man skal have lært strategier, traditioner og masse andet der findes i effektiv pædagogik og fortsat skal kunne videreføre dem ved flytninger fra trin til trin, f.eks. fra nukaaraq til angaju og fra nuka til angaju, og som skal hjælpe eleverne i deres udvikling løbende, har alle lærerne på skolen afholdt kursus. Da man også skal tænke på, at man gradvis skal væk fra de traditionelle undervisningsmetoder (forordning #8) skal man af hensyn til Atuarfitsialak benytte sig af gode værktøjer i effektiv pædagogik, således at man kan fremme og støtte Atuarfitsialak. Forstået på den måde, at hvis man benytter sig af effektiv pædagogik vil man i høj grad støtte og fremme formål om teoretisk- og personlig udvikling i Atuarfitsialak gevaldigt meget. Og vi skal som lærere videreføre disse formål og hensigter til eleverne. Hvad mente lærerne om effektiv pædagogik som var med i starten af forsøget?

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Inerisaavik Inerisaaviup pilersinnerani anguniakkat ilagivaat: Iliniartitsisut atuartullu ataasiakkaat iluaqutissaannik

Læs mere

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole.

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole. 1 Kontakt Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk Forstander: Gyrite Andersen gyrite.andersen2@mejlby-eft.dk Viceforstander: Jørn Frank

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

Meeqqat atuarfiani peqqussut 2002-meersup pillugu naliliigallarneq Midtvejsevaluering af Atuarfitsialak Ilulissat 10. 13.

Meeqqat atuarfiani peqqussut 2002-meersup pillugu naliliigallarneq Midtvejsevaluering af Atuarfitsialak Ilulissat 10. 13. Pingasunngorneq 10/11 0. klassemik / Børnehaveklassemik pilersitsineq, ukiut 10-t atuartitaanerup saniatigut 11. klassep utertinnissaa Trinfordeling-it 2-nut avinneqarnissaa, 3-junnarsillugit Læringsmål

Læs mere

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & 2 Ant. Modul Ant Oqaatigiumasat - bemærkninger

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Ilulissani atuarfik nutaaq Ny skole i Ilulissat Oktober 14 Ilinniartitsisoq Oktober 14 Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK Oktober 14 Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. August 15

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. August 15 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening August 15 Ilinniartitsisoq August 15 3 Ullormut oqaluuserisassat nalunaarusiamut EVA mut tunngapput 3 EVA-rapport satte dagsordenen 4 Status quo er ganske

Læs mere

4. 2004. Piareersimassusermi? Hvad med paratheden? Pædagogisk diplomuddannelse; Pinngortitalerineq. Pædagogisk diplomuddannelse i naturfag

4. 2004. Piareersimassusermi? Hvad med paratheden? Pædagogisk diplomuddannelse; Pinngortitalerineq. Pædagogisk diplomuddannelse i naturfag Piareersimassusermi? Hvad med paratheden? Pædagogisk diplomuddannelse; Pinngortitalerineq Pædagogisk diplomuddannelse i naturfag Naliliisarneq atuartitsinerup ilassaraa Evaluering en del af undervisning

Læs mere

Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit. Kunstdage i svømmehallen Malik. Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq

Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit. Kunstdage i svømmehallen Malik. Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit Kunstdage i svømmehallen Malik Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq Ny gæsteprofessor i evaluering Nunat Avannarliit KappAbel-imi ajugaaniutivinnerat

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Februar 14

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Februar 14 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Februar 14 Ilinniartitsisoq Februar 14 Fakta om lærersituationen Lærersituationen i folkeskolen I skoleåret 2011/2012 havde 14 skoler ingen uddannede lærere

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Qeqertarsuup Atuarfia 2013 December 14 Ilinniartitsisoq December 14 3 Atuarfik piorsartuartigu nunarput pillugu 4 Lad os udvikle folkeskolen for landets

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

Ilinniartitsisoq. Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk. IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11

Ilinniartitsisoq. Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk. IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11 Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk Ilinniartitsisoq 3 Atuarfitsialaap siunniussai angujuminaappallaarput 5 Dæmp ambitionsniveauet i Atuarfitsialak

Læs mere

Sullivik ilungersunartoq

Sullivik ilungersunartoq Ilinniartitsisoq nr. 4 2006 - juni Foto: Brian Karstensen, Kathrine foran Nuuk Internationale Friskole. Atuarfik namminersortoq Atuarfik namminersortoq siullerpaaq Nuummi pilersinneqalerpoq. Nuuk Internationale

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 13

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 13 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Oktober 13 Ilinniartitsisoq Oktober 13 Ilaasortaaneq Atorfi ttaanni aatsaat aallartikkuit nutaamilluunniit suliffi ttaarsimaguit, taava eqqaamassavat ilinnut

Læs mere

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen 1 Atuarfitsialak, 1. august 2003 Peqqussummi allassimavoq IT InformationsTeknologi

Læs mere

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Inuusuttunik suliaqarnissamut efterskolit paasissutissanik sunik atorfissaqartitsinersut nikerarsinnaavoq.

Læs mere

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV Din erhvervsbank GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling At starte en ny virksomhed GTE & GV GrønlandsBANKEN-ip inuussutissarsiornermut immikkoortortaqarfia Suliffeqarfimmik nutaamik aallartitsineq GTE & GV

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfianni atorfininniarluni qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

Siulequt. Aammattaaq Natsat eqqarsarniaraanni atisassat atuartitsinermi isumassarsialattut allaaserineqarput.

Siulequt. Aammattaaq Natsat eqqarsarniaraanni atisassat atuartitsinermi isumassarsialattut allaaserineqarput. 2 2006 1 PI - Paasissutissat/Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut/ ilinniartitsisunut.

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI. 2 2015 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT CAIRN KALAALLIT NUNAANNI Cairn Energy PLC EUROPAMI UULIAQARNERANIK GASSEQARNERANILLU MISISSUISARTUT TUNISASSIORTULLU PITUTTORSIMANNGITSUT ANNERIT ILAGAAT. Nittartagarput

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

Allaganngorlugu nalunaarusiaq

Allaganngorlugu nalunaarusiaq Allaganngorlugu nalunaarusiaq 2015 Allaganngorlugu nalunaarusiaq Sinniisoqarfik Ilulissani Hotel Arcticimi 2015-imi ileqquusumik ataatsimiissaaq. Tamanna tassaavoq maannakkut siulersuisuusut piffissami

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. April 14

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. April 14 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening April 14 Ilinniartitsisoq April 14 Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK April 14 OK 14: Akissarsiat tunngaviusut 5 procentingajannik qaffassapput OK 14: Knap

Læs mere

SIULEQUT FORORD. Ukioq atuarfiusoq nutaaq pissaganartunik aqqusaagassaqarnarumaartussaq

SIULEQUT FORORD. Ukioq atuarfiusoq nutaaq pissaganartunik aqqusaagassaqarnarumaartussaq SIULEQUT FORORD Ukioq atuarfiusoq nutaaq pissaganartunik aqqusaagassaqarnarumaartussaq aallarnerporaasiit, atuarfinnilu ilinniarnititsisut ukiumi atuarfiusussami suleqatiginissaat qilanaarilereerparput.

Læs mere

IMAI INDHOLD. PI - Paasissutissat / Information SIULEQUT

IMAI INDHOLD. PI - Paasissutissat / Information SIULEQUT PI 3 2013 PI - Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk: Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Ilinniartitsisumik ilisarititsineq Portræt af en lærer

Ilinniartitsisumik ilisarititsineq Portræt af en lærer Ilinniartitsisumik ilisarititsineq Portræt af en lærer Atuarfimmi timersorneq annerusumik minnerusumilluunniit! Mere eller mindre idræt i skolen! Atuartut Aviisiat Skoleavisen 4. 2003 PI Paasissutissaq/

Læs mere

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Tlf.: 70 1234 www.banken.gl j u u n i / j u n i 2 0 1 0 Pitsaanerusumik Siunnersuineq Suliffeqarfinnut karsip ammasarfigai 10.00 14.00 Erhvervskassen holder

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. december 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 202/14

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT Indledning 4 Aallaqqaasiut 5 Danskuddannelse 6 Danmark pillugu ilinniartitaaneq 7 Tolkning 8 Oqalutseqarneq 9 Folkeregister og lægevalg 8 Inuit allattorsimaffiat

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : 1 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Imai Indhold. Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk. Aaqqisuisut: Kirsten Olsen (akisuss.): kir@inerisaavik.gl

Imai Indhold. Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk. Aaqqisuisut: Kirsten Olsen (akisuss.): kir@inerisaavik.gl 3 2006 1 PI - Paasissutissat/Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut/ilinniartitsisunut.

Læs mere

Imai. Indhold. PI-mit nutaarsiassat Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfimmi ilinniartitsisunut/atuartitsisunut tamanut tusaatitut saqqummertassaaq.

Imai. Indhold. PI-mit nutaarsiassat Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfimmi ilinniartitsisunut/atuartitsisunut tamanut tusaatitut saqqummertassaaq. Naqiterisitsisoq: Pilersuiffik aamma Inerisaavik. Pilersuiffik tassaavoq Kalaallit Nunaanni atuartitsinermi atortussanik pilersuiffik, Inerisaavik pamersaanermut tunngasunik ilinniartitsisullu ilinniaqqittarnerannik

Læs mere

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte?

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte? Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Skal du flytte til Danmark Eller overvejer du at flytte? Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie

Læs mere

Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?... 4

Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?... 4 Appa News nr. 2 2014 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?............. 4 Sungiusaasoq arpaqqusippat, arpannissaq piareersimaffigisariaqarpoq Man skal være

Læs mere

ATTAT pillugu paasissutissiineq. Orientering om ATTAT

ATTAT pillugu paasissutissiineq. Orientering om ATTAT ATTAT pillugu paasissutissiineq Orientering om ATTAT December 2006 1 Imai / Indholdsfortegnelse ATTAT pillugu paasissutissiineq... 3 Allakkanut systemi... 3 Oqalliffiit... 4 Chat... 5 Suliffeqarfimmi allakkanut

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

Udgives af: Redaktion:

Udgives af: Redaktion: 2 2012 PI - Paasissutissat/ Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut. Ilanngutassianik

Læs mere

IMAI INDHOLD. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

IMAI INDHOLD. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI 2 2014 1 2 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

Imai. Indhold. Saqqummersitsisoq / Udgives af: Naqiterivik / Trykkes af: Aaqqisuisut / Redaktion: Ilusilersuisoq / Grafisk tilrettelæggelse:

Imai. Indhold. Saqqummersitsisoq / Udgives af: Naqiterivik / Trykkes af: Aaqqisuisut / Redaktion: Ilusilersuisoq / Grafisk tilrettelæggelse: 2 * 2013 1 PI - Paasissutissat / Information Imai Saqqummersitsisoq / Udgives af: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterivik / Trykkes af: Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU

NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU 2011-MI ILULISSANI YOUTH FORUM PILLUGU NANGITSINEQ 12:13 Else Christensen 12:13 NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU 2011-MI ILULISSANI YOUTH FORUM PILLUGU NANGITSINEQ ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Appa News nr. 2 2013. Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial... 2. Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt...4

Appa News nr. 2 2013. Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial... 2. Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt...4 Appa News nr. 2 2013 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial........................ 2 Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt....................4 Kalaallit Nunaanni telefuunit

Læs mere

Imminut tatigaluni anguniakkani angusarpai

Imminut tatigaluni anguniakkani angusarpai UPERNAAQ FORÅR 2005 PAARISA SAMMISAQTEMA NAKKARSAASARNEQ J A N T E L O V E N Imminut tatigaluni anguniakkani angusarpai Suliffimmik piginneqataaffia ukiumut 30 mio. kr-t angullugit kaaviiaartitaqartarpoq

Læs mere

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut Oqaasileriffik Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut 1 Oqaasileriffimmi 2011-mi sulisut ataatsimiititalianullu ilaasortat...3 Aallaqqaasiut...4 Oqaasileriffik, suliallu assigiinngitsut...5 2010-mi saaffiginnissutit...8

Læs mere

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & Ant. Modul 3 Ant. Oqaatigiumasat - bemærkninger

Læs mere

Imai Indhold ... Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk. Aaqqisuisut: Kirsten Olsen (akisuss.): kir@inerisaavik.gl

Imai Indhold ... Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk. Aaqqisuisut: Kirsten Olsen (akisuss.): kir@inerisaavik.gl 1 2007 1 PI - Paasissutissat/Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut/ ilinniartitsisunut.

Læs mere

SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT QUNGUJUGIT QUNGUJUTSITSISARPOQ! Peqqissimissanngilagut

SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT QUNGUJUGIT QUNGUJUTSITSISARPOQ! Peqqissimissanngilagut I N U U S U T T U N U T A T U A G A S S I A Q * U N G D O M S M A G A S I N E T IMMIKKUT SAQQUMMERSITAQ * EKSTRA * nr. 2 Upernaaq Forår 2007 PAARISA SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT

Læs mere

Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes

Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes Kalaallit Nunaanni atuarfik 2010-2011 Folkeskolen i Grønland Ditte Bendtsen Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes Kalaallit Nunaanni atuarfik 2010-2011 Folkeskolen

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI 1 2015 1 PI Paasissutissat / Information Imai Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

Hvor langt var der til Kangaatsiaq? var det en god tur?

Hvor langt var der til Kangaatsiaq? var det en god tur? Ilinniartitsisoq nr. 6 2007 - Oktober Foto: Ilaqutariit Kleeman Kalaallit Nunaanniit Amerikamut Timmisartornikkut aqqut nutaaq Airgreenlandimit aasaq 2007 pilersinneqartoq periarfissanik allaanerusumik

Læs mere

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Kangia/kitaa vest/øst Adolf Holm 491160 ado@ia.gl ado.ia.gl Nunarput nutaaq ataatsimoorneq nutaaq Kitaani Kangianilu Inuit Ataqatigiit Nuummi februarip 23-niit

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

Upperisalerinermi isumalioqqissaarnermilu ilikkagassatut pilersaarutit

Upperisalerinermi isumalioqqissaarnermilu ilikkagassatut pilersaarutit Upperisalerinermi isumalioqqissaarnermilu ilikkagassatut pilersaarutit *********** A: Siunertat ilisarititsinerlu A 2 Upperisarsiorneq isumalioqqissaarnerlu september 2002 Upperisalerinermik isumalioqqissaarnermillu

Læs mere

aurora GA In the eye of the climate change-mi Allaaserisaq qupperneq 22-mi GA In the eye of the climate change Se reportagen side 24

aurora GA In the eye of the climate change-mi Allaaserisaq qupperneq 22-mi GA In the eye of the climate change Se reportagen side 24 aurora Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 6 APR. 2010 GA In the eye of the climate change-mi Allaaserisaq qupperneq 22-mi Eqqumiitsualiortoq Inuk Silis Høegh Københavnimi silaannaq

Læs mere

SammisaqTema Avalanneq At flytte hjemmefra. Niaqornaarsummiit Aasiannut Fra Niaqornaarsuk til Aasiaat

SammisaqTema Avalanneq At flytte hjemmefra. Niaqornaarsummiit Aasiannut Fra Niaqornaarsuk til Aasiaat I n u u s u t t u n u t a t u a g a s s i a q * U n g d o m s m a g a s i n e t Immikkut saqqummersitaq * Ekstra * X-tra Upernaaq Forår 2008 PAARISA Allat aamma angerlarsertarput Alle de andre havde også

Læs mere

Utoqqarnut sullissisunut isumasioqatiigii nneq 2012 Ulloq 2: Ileqqorissaarneq Else Thygesen Rosemarie Elsner Inunnik sullissineq/attaveqarneq Under arbejdet med mennesker møder du sider i livet som man

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet ARCTIC HOUSE Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet Avatangiisit Ikiliartortitsinnginneq Naleqqussarsinnaassuseq Namminerisamik pissuseqarneq 1 ARCTIC HOUSE MILJØ & BÆREDYGTIGHED Avatangiisit

Læs mere

APPA News nr. 1 2011. Maniitsoq 2. Nutarsaaneq / Miljølån 4. Ukiup aallarnisaasua / Årets iværksætter 9. Mobilbank 14. Tlf.: 70 1234 www.banken.

APPA News nr. 1 2011. Maniitsoq 2. Nutarsaaneq / Miljølån 4. Ukiup aallarnisaasua / Årets iværksætter 9. Mobilbank 14. Tlf.: 70 1234 www.banken. APPA News nr. 1 2011 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Maniitsoq 2 Nutarsaaneq / Miljølån 4 Ukiup aallarnisaasua / Årets iværksætter 9 Mobilbank 14 APPA News nr. 1 2011 2 Maniitsoq GrønlandsBANKEN-ip immikkoortortaqarfiani

Læs mere

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS. KA AUTO ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS. KA AUTO ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 1 Qaqortoq, den 19. januar 2012 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Royal Arctic Line. 58 Ukiaq efterår 2013

Royal Arctic Line. 58 Ukiaq efterår 2013 58 Ukiaq efterår 2013 Imarisai Indhold 03 Siulequt Forord 04 Issittumi imaatigut angalaneq 06 Arktisk sejllads 08 Umiarsualiviup isikkiviginnerpaaffia 10 Havnens bedste udsigt 12 Akisussaassuseqartumik

Læs mere

kujataamlu Q-offset Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput 9. februar 2012

kujataamlu Q-offset Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput 9. februar 2012 Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput sammassuk suliffeqarfiusoq aamma atuartitaanissamut neqerooruteqarfiusumit naapinneqarnissaq, Piareersarfik Kujallermi

Læs mere

Ivaaq. inuuneq imigassartaqanngitsoq et liv uden alkohol

Ivaaq. inuuneq imigassartaqanngitsoq et liv uden alkohol INUK 2_lk 27/03/03 15:54 Side 1 nr. 2 upernaaq - forår 2003 paarisa Inuutilluni imertariaqarpoq! Man må drikke mens man lever! Imigassaq ooqattaaqqaarakku ajoq! Pinligt at være fuld første gang! Ivaaq

Læs mere

Ilinniartsisoq -mi ilanngutassiisartoq nutaaq

Ilinniartsisoq -mi ilanngutassiisartoq nutaaq Ilinniartitsisoq nr. 8 2007 - December Juullip orpia Juulleriartornera aallarnerlugu nunatsinni illoqarfippassuarni nunaqarfippassuarnilu nunarsuatsinnilu tamani tamaani orpiup ikinneratigut juulleriartornera

Læs mere

Kisitsineq/matematikki. Regning/matematik. Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinnerit

Kisitsineq/matematikki. Regning/matematik. Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinnerit Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinnerit Kisitsineq/matematikki Allattariarsorluni aamma oqaluttariarsorluni misiliineq 2005 Misilitsinnerit, naliliineq, atuartitsineq Folkeskolens afsluttende

Læs mere

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Tlf.: 70 1234 www.banken.gl N O V E M b a r i / N O V E M B E R 2 0 1 0 SR Naqinninnguit pingasut pingaarutilerujussuit Tre små bogstaver med stor betydning

Læs mere

Nr. 47 aasaq Sommer 2009

Nr. 47 aasaq Sommer 2009 Nr. 47 aasaq Sommer 2009 Ananias Olsen s ilisarnaataa eqitaaneqartoq. Asseq p iluani assiliinermik unammisitsinerani 2009-mi upernaakkut ingerlanneqartumi ajugaasuuvoq. Assiliisuuvoq Ananias Olsen, Qaqortoq.

Læs mere

TIMERSORNEQ & NERISASSAT SPORT & MAD HÆNGER SAMMEN ATAQATIGIIPPUT. H 2 O pitsaanerpaavoq H 2 O er bedst

TIMERSORNEQ & NERISASSAT SPORT & MAD HÆNGER SAMMEN ATAQATIGIIPPUT. H 2 O pitsaanerpaavoq H 2 O er bedst IN U US U T T U N U T AT UAG AS S IAQ U N G D O MS MAG AS IN E T nr. 2 ukiaq efterår 2005 paarisa KRISTIAN & NAJA MARIE TIMERSORNEQ & NERISASSAT ATAQATIGIIPPUT SPORT & MAD HÆNGER SAMMEN Ë Ë Peqqinneq pillugu

Læs mere

Tunniutiinnarneq naluaat

Tunniutiinnarneq naluaat SILA 1_2003 26/03/03 9:55 Side 1 TEMA sammisaq Naartulersoortarneq U P E R N A AQ F O R Å R 2 0 0 3 PA A R I S A Tunniutiinnarneq naluaat DE GIVER ALDRIG OP UØNSKET GRAVIDITET Panigiit akioriittut MOR

Læs mere

Skoleseminar i Kommune Kujalleq på baggrund af Midtsvejsevalueringen af Folkeskoleforordningen af 2002

Skoleseminar i Kommune Kujalleq på baggrund af Midtsvejsevalueringen af Folkeskoleforordningen af 2002 Inatsisartut peqqussutaa 2002 meersup naliliiffigineqarnerani inassutaasut aallaavigalugit Kommune Kujallermi atuarfeqarfiup ingerlaqqeriarnissaa pillugu isumasioqatigiinneq Skoleseminar i Kommune Kujalleq

Læs mere

aurora Konference kusanaq Flot konference

aurora Konference kusanaq Flot konference aurora Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 2 mar. 2009 Ass./Fotos: GA Lars Reimers, greenland tourism Konference kusanaq Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornermut ataatsimeersuarneq

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009

Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009 Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009 Konkurrencenævnet Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009 Indhold

Læs mere

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ Generalforsamling Nuuk 21. april 2011 Katuami Nalunaaqutaq 13.00 17.00 Dansk resume Nuuk apriilimi 2011 KALAALLIT ATUAKKIORTUT H. J. Rinksvej 35 Postboks 43 3900

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2015-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

sammisaq ikinngutigiinneq tema venskab

sammisaq ikinngutigiinneq tema venskab Inuusuttunut atuagassiaq Ungdomsmagasinet nr. 2 * Ukiaq Efterår 2010 * PAARISA sammisaq ikinngutigiinneq tema venskab Kammagiitta? Lad os være venner? Internetikkut kammagiinneq Venner på internettet Pinngitsoortinnissaa

Læs mere

Helbredserklæring til brug ved adoption Peqqissuseq pillugu nalunaarut qitornavissiartaartitsinermi atugassaq

Helbredserklæring til brug ved adoption Peqqissuseq pillugu nalunaarut qitornavissiartaartitsinermi atugassaq RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171 E-mail: riomgr@gl.stm.dk Udfyldes af adoptionsafdeling Qitornavissiartaartitsisarfimmit

Læs mere

Nr. 48 ukiaq efterår 2009

Nr. 48 ukiaq efterår 2009 Nr. 48 ukiaq efterår 2009 Jakob Strøm Naalakkersuisunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, nalakkersuisunngornermi kinguninngua A/S-imut pulaarpoq. Medlem af naalakkersuisut, Jens B. Frederiksen, besøgte

Læs mere

Paasisassanik nutaanik pissarserusuttuaannarneq

Paasisassanik nutaanik pissarserusuttuaannarneq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Paasisassanik nutaanik pissarserusuttuaannarneq Aqutsisutut ilinniarnerit nutaat paasisaqarfigikkit: Pre MBA aamma Top Governance Quppersagaq pdf-itut ugguuna aasinnaavat www.kursus.gl

Læs mere

I l a q u t a r i i n n e q a a p p a r i i n n e r l u. U p e r n a a q f o r å r 2 0 0 7

I l a q u t a r i i n n e q a a p p a r i i n n e r l u. U p e r n a a q f o r å r 2 0 0 7 U p e r n a a q f o r å r 2 0 0 7 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet SammisaqTema I l a q u t a r i i n n e q a a p p a r i i n n e r l u Familie og parforhold Ullutsinni aappariit oqartussaaqatigiinnerupput

Læs mere

Kujataamiu 109,- Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS. -Rørarbejde. -Blikkenslagerarbejde

Kujataamiu 109,- Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS. -Rørarbejde. -Blikkenslagerarbejde Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 23 Qaqortoq, den 16. december 2010 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde Juullimi

Læs mere

SIF s Grønlandsskrifter nr. 27. Trivsel og sundhed blandt folkeskoleelever i Grønland

SIF s Grønlandsskrifter nr. 27. Trivsel og sundhed blandt folkeskoleelever i Grønland SIF s Grønlandsskrifter nr. 27 Trivsel og sundhed blandt folkeskoleelever i Grønland - resultater fra skolebørnsundersøgelsen HBSC Greenland i 14 SIF s Grønlandsskrifter nr. 27 Trivsel og sundhed blandt

Læs mere

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 5. decembari 2014 Kalaallit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfianit

Læs mere

Ilusilersuisoq: Nutserisoq/Oversætter: Imai. PI - Paasissutissat/ Information. Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk

Ilusilersuisoq: Nutserisoq/Oversætter: Imai. PI - Paasissutissat/ Information. Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk 3 2010 PI - Paasissutissat/ Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut/ilinniartitsisunut.

Læs mere

Kujataamiu. KA Auto ApS Service og reparation af alle bilmærker. Permagreen Grønland ApS. Nutaaq. QAQORTOQ VVS ApS

Kujataamiu. KA Auto ApS Service og reparation af alle bilmærker. Permagreen Grønland ApS. Nutaaq. QAQORTOQ VVS ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 11 Qaqortoq, den 7. juni 2012 QAQORTOQ VVS ApS v/ Johnny Petersen Mestervej B-838. Boks 25. 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94. Fax 64 28 94. Johnny 49 23 94 E-mail:qaqvvs@greennet.gl

Læs mere

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasai MIO s viden om børn og unge Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 Allaaserinnittut Tekst Clara Klint Jentzsch Aaqqissuisut

Læs mere

Nr. 35 Aasaq Sommer 2006

Nr. 35 Aasaq Sommer 2006 Nr. 35 Aasaq Sommer 2006 Line A/S-imi ataatsimeersuarneq Line A/S-imi ataatsimeersuarnermi pingasunngornermi apriilip ulluisa 26-anni 2006 siulittaasutut tunuartoq Jørgen A. Høy ilaatigut ima oqarpoq:

Læs mere

Nr. 49 AASAQ SOMMER 2010

Nr. 49 AASAQ SOMMER 2010 Nr. 49 AASAQ SOMMER 2010 Ole G. Jensen Umiarsuaq Hans Hedtoft assilillugu sananeqarpoq M/S Hans Hedtoftip umiuneraniit ukiut 50-it qaangiunnerannut atatillugu Kommuni Kujalleq aalajangerpoq umiarsuup sananeqarnerani

Læs mere

>> Imeq sodavandinut taarsiullugu Vand i stedet for sodavand. >> Kigutigissaasut sullissilluaqaat Tandplejerne giver en god service

>> Imeq sodavandinut taarsiullugu Vand i stedet for sodavand. >> Kigutigissaasut sullissilluaqaat Tandplejerne giver en god service Upernaaq Forår 2007 PAARISA Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasin Immikkut saqqummersitaq * Ekstra * SammisaqTema >> KigutitTænder Kigulluttoq / En klient: >> Kigutigissaasut sullissilluaqaat Tandplejerne

Læs mere

NOVEMBARIP 28-IANI 2014-IMI INATSISARTUNUT QINERSINEQ ATAATSIMOORNEQ TOQQISSISIMANEQ INERIARTORNEQ

NOVEMBARIP 28-IANI 2014-IMI INATSISARTUNUT QINERSINEQ ATAATSIMOORNEQ TOQQISSISIMANEQ INERIARTORNEQ SIUMUT NOVEMBARIP 28-IANI 2014-IMI INATSISARTUNUT QINERSINEQ ATAATSIMOORNEQ TOQQISSISIMANEQ INERIARTORNEQ VALG TIL INATSISARTUT DEN 28. NOVEMBER 2014 SAMMENHOLD TRYGHED UDVIKLING WWW.SIUMUT2014.GL 1 AALLARNIUT

Læs mere

NAMMINERSORLUNI INUUSSUTISSARSIUTILIMMUT TIL SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE

NAMMINERSORLUNI INUUSSUTISSARSIUTILIMMUT TIL SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE ANINGAASANIK AQUTSINEQ ØKONOMISTYRING NAMMINERSORLUNI INUUSSUTISSARSIUTILIMMUT TIL SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE 1 ANINGAASARTUUTISSANIK NAATSORSUINEQ BUDGETLÆGNING KAAVIIAARTITAT Kaaviaartitarisassat naatsorsoruminaapput.

Læs mere

Peqataanissamut nalunaarneq/tilmeldingsblanket Ukioq sisorarfik/skisæson 2013 Ateq / Navn:

Peqataanissamut nalunaarneq/tilmeldingsblanket Ukioq sisorarfik/skisæson 2013 Ateq / Navn: Peqataanissamut nalunaarneq/tilmeldingsblanket Ukioq sisorarfik/skisæson 2013 Ateq / Navn: UKIUT AGGUATAARNERI / ALDERSKLASSER Meeqqat / Børn Nivi/Piger 0 9 år Nuka/Dreng 0 9 år Nivi/Piger 10 13 år Nuka/Dreng

Læs mere

KUANNERSUIT. SIUNNERSUISARFIIT ARLAANNAANNULLUUNNIT pituttorsimanngitsut N E W S D E C E M B E R 2 0 1 1

KUANNERSUIT. SIUNNERSUISARFIIT ARLAANNAANNULLUUNNIT pituttorsimanngitsut N E W S D E C E M B E R 2 0 1 1 16 KUANNERSUIT N E W S SIUNNERSUISARFIIT ARLAANNAANNULLUUNNIT pituttorsimanngitsut Aatsitassarsiornermik suliffeqarfiit ingerlataqartut Kalaallit Nunaanni misissuinissamik akuersissummik qinnuteqaraangamik,

Læs mere

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Jeg har rettigheder! Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Pisinnaatitaaffeqarpunga!

Læs mere