Jesus opstod med kød og knogler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesus opstod med kød og knogler"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler Dobbelt op på nye gavebreve 1

2 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes Kandidatstipendiat på MF Gud har oprejst Jesus fra de døde. Og det er vi vidner på. De to sætninger var virkelig vigtige for apostlen Peter, så han gentog dem, næsten hver gang han tog ordet. Det kan man se i de af hans taler, der er med i Apostlenes Gerninger. Og man får indtryk af, at det simpelthen hører med til grundskabelonen for apostlenes prædikener: Uden opstandelse ingen kristendom. Men hvorfor, egentlig? De havde jo hørt alt, hvad Jesus havde sagt lignelserne, bjergprædikenen og alt det andet kunne de ikke bare have fortalt dét videre? Jesus havde været deres lærer, og det man har lært af en lærer, mister jo ikke sin betydning, når han eller hun er død. Det ved jeg af erfaring. Spørgsmålet er mere aktuelt, end man måske skulle tro. Jeg har hvert fald fået det en del gange de seneste måneder: Skulle det virkelig være nødvendigt, at Jesus er stået op fra de døde det er jo trods alt hans budskab, det kommer an på. Og budskabet har vi jo, uanset om han er død eller levende. Sandt nok: Hvis det bare handler om et budskab, fx om næstekærlighed, selvopofrelse, retfærdighed eller fællesskab, så er det jo nok med en lærer. Og Jesus kunne så være den største lærer, der lærte mennesker budskabet fra Gud på den smukkeste og mest overbevisende måde, verden har set. Sådan cirka er der nogen også præster! der forstår ham. Men det var ikke nok for Peter og de andre, og det er heller ikke nok for mig. Kristendom handler ikke først og fremmest om et budskab, men om en begivenhed. Ikke først og fremmest om, hvad læreren Jesus har sagt, men om, hvad frelseren Jesus har gjort. Og hvad han gør nu, og hvad han vil gøre til sidst, når han kommer og vil give os del i sit eget opstandelsesliv i fuld skala. Modsat en død lærer kan man ikke rigtig bruge en død frelser til noget. Med en levende frelser er det en anden sag. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Thomas Bjerg Mikkelsen Sekretariatsleder: Walther Plauborg Hansen Juni årgang Oplag: 6500 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i marts, juni, september og december. Redaktion Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen Stud. theol. Cæcilie Hoffmann Stud. theol. Jesper Risbjerg Kristensen Journaliststuderende Simon Thidemann Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Forsidebillede: Tvivleren Thomas. Maleri af Michelangelo di Caravaggio 2

3 Vi er afhængige af et stort og engageret bagland Menighedsfakultetet står over for et generationsskifte og en økonomisk udfordring. Thomas Bjerg Mikkelsen fakultetsleder Det har været spændende og lærerigt at tiltræde stillingen som ny fakultetsleder på Menighedsfakultetet. Jeg vidste ikke på forhånd, hvad jeg gik ind til men gennem samtaler med bestyrelsen og alle ansatte har jeg hurtigt kunne danne mig et overblik over de væsentligste udfordringer netop nu. Dialog med baglandet Den meste centrale opgave består i at bevare og styrke fællesskabet med de mange venner, som historisk set har stået bag MF. Samtidig har vi behov for at kunne udvide baglandet ved at byde nye samarbejdspartnere ind i fællesskabet. Vi er helt afhængige af et stort og engageret bagland, der har tillid til, at MF kan løfte opgaven med at uddanne dygtige teologer med livsnær og bibelsk forståelse af kristendommen. Ny generation af undervisere Undervisningsmiljøet på MF er kendetegnet ved et stærkt fokus på kirke og mission, en levende og livsnær teologi, et højt forskningsniveau, et internationalt udsyn og ikke mindst en gruppe ambitiøse og engagerede studerende og medarbejdere. Det er et vigtigt fundament, som vi også skal bygge på i fremtiden. En anden presserende opgave er derfor at frembringe en ny generation af højt kvalificerede undervisere, der kan overtage stafetten fra de pionerer, som har været med til at bygge MF op fra bunden. Vi skal fortsat kunne levere undervisning og forskning på det høje internationale niveau, der er en forsætning for, at studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere finder MF attraktiv. Det koster mange penge at gennemføre et generationsskifte på et fakultet, hvor der er behov for medarbejdere på det højeste akademiske niveau. Men det er en nødvendig investering, da vi kun kan markere os i kirken og i samfundet, hvis vi lever op til alle standarder for et moderne fakultet. Økonomien skal styrkes Det økonomiske grundlag er forudsætningen for, at vi overhovedet kan uddanne nye præster og teologer. Vi står imidlertid over for en stor udfordring, fordi udgifterne vil stige i de kommende år. Den tredje udfordring er således at øge indtjeningen. Behovet for nye indtægter skyldes blandt andet det nye samarbejde med University of South Africa (UNISA). Desuden kalkulerer vi med større holdstørrelser og dermed stigende udgifter til stipendier til studerende. Et forsigtigt skøn er, at vi har brug for en indtægtsstigning på et sted mellem en og halvanden million kroner. Jeg er overbevist om, at vi nok skal finde veje igennem de mange udfordringer. Gud har velsignet MF rigt og det vil han også gøre fortsat i den udstrækning, at vi følger hans plan! 3

4 Jesus opstod med kød og knogler Hvis ikke Jesus er legemligt opstået fra de døde, er Jesus slet ikke opstået. Hvis man fandt Jesu lig i en grav i Jerusalem, ville der ikke eksistere nogen kristen kirke eller nogen kristen tro. Diskussionen om historiciteten af Jesu opstandelse handler i virkeligheden om kristendommens opståen. og falder med troværdigheden af budskabet om Jesu opstandelse. Hvis ikke Jesus er opstået fra de døde, er troen ifølge Paulus tom og evangeliet ét stort bedrag. Så reduceres opstandelsesbudskabet til nogle almene betragtninger om, at Jesus giver os mod på livet. Peter V. Legarth Professor i Ny Testamente Det Nye Testamente er ikke i tvivl: Jesus er korporligt opstået fra de døde. Intet sted hedder det, at det blot var Jesu ånd eller sjæl, der opstod. Det siges heller ikke, at det var troen på Jesus, der opstod. Nej, forfatterne proklamerer med triumf, at Jesus opstod med kød og blod (Luk 24,39), så at tvivleren Thomas endda kunne stikke sine fingre ind i Jesu sårmærker (Joh 20,27). Skepsis over for budskabet om opstandelse fra de døde fandtes allerede i den første kirke. Mange i den græske verden fandt det anstødeligt, at også Jesu legeme skulle være opstået. Paulus tager stilling til en sådan skepsis i 1 Kor 15. Paulus svar er, at evangeliet står Opstandelseslegemet Når Paulus skal beskrive opstandelseslegemet (1 Kor 15,31-57), bruger han formuleringen åndeligt legeme (1 Kor 15,44). Der er her tale om både diskontinuitet og kontinuitet. Diskontinuiteten kommer til udtryk på den måde, at opstandelseslegemet ikke er det samme legeme som det, der lægges i graven. Der lægges et jordisk legeme i graven, og der opstår et åndeligt legeme. Paulus udtrykker det på den måde: Det, du sår, er ikke den plante, der kommer op, men et nøgent korn (1 Kor 15,37). Jesu opstandelseslegeme var et andet end hans jordiske legeme. Jesus gik nu igennem lukkede døre. Hans nærmeste kunne ikke umiddelbart genkende ham. Der var noget forandret over den opstandne Jesus. Paulus betoner på den anden side også kontinuiteten i opstandelsen. Der er både før og efter opstandelsen 4

5 Caravaggio: tale om et konkret legeme. Paulus kalder det et åndeligt legeme, men altså et legeme. Den opstandne Jesus var ikke et uhåndgribeligt spøgelse, men et konkret menneske af kød og blod. De troværdige beretninger Er det historisk sandsynligt, at Jesus opstod fra de døde tre dage efter sin død? For at svare på det spørgsmål, må vi hente hjælp i tre sæt data: a) Den tomme grav, b) Jesu tilsynekomster for en række personer og c) disciplenes tro på Jesu opstandelse fra de døde. Disse data foreligger ifølge NT som et historisk faktum. Evangelisterne beretter om den tomme grav, og de fortæller, at disciplene hævdede at have mødt den opstandne Jesus, og at de derefter faktisk troede på Jesu opstandelse fra de døde. Ser man disse data under ét, er konklusionen, at den mest sandsynlige forklaring er, at Jesus opstod fra de døde på tredjedagen. Indicier Findes der gode holdepunkter for, at det er en overbevisende forklaring af de nævnte data, at Jesus opstod fra de døde påskedag? For mig at se er det vigtigste indicium, at kvinder var de første øjenvidner. Hvis man havde konstrueret disse fortællinger, er det yderst usandsynligt, at man i datidens samfund ville lade kvinder være de første og vigtigste vidner, da kvinders vidnesbyrd ikke havde samme bærekraft som mænds. For det andet er opstandelsestroen meget gammel. Paulus taler i 1 Kor 15 om opstandelsen - ca. år 55. Han citerer i v. 3-5 en endnu ældre tradition. Den stammer fra den ældste menighed. I denne Jesus-tradition indgik fortællingen om Jesu opstandelse fra de døde. Budskabet om Jesu opstandelse var med andre ord ikke en senere tilføjelse til budskabet om Jesus og hans død. For det tredje var Jesu opstandelse fra de døde det helt uventede. Ingen i den antikke jødedom forventede, at Messias skulle opstå fra de døde. Begrundelsen var den enkle, at ingen forventede, at Messias skulle dø. Selvom 5

6 Jesus opstod med kød og knogler... (fortsat) Jesus havde forudsagt sin opstandelse fra de døde, kom opstandelsen alligevel bag på disciplene. De lukkede sig inde bag låste døre af frygt for overgreb og repressalier. Pludselig stod Jesus så midt iblandt dem. Det havde de slet ikke regnet med. Det utænkelige skete, og Jesus overbeviste dem ved at vise dem sine sårmærker. Når de senere forkyndte, at Jesus lever, forkyndte de noget, som de på ingen måde havde kunnet sige sig selv. Noget uventet var sket. For det fjerde er der intet som helst vidnesbyrd om, at de første kristne holdt Jesu grav hellig. Der er ikke i NT noget vidnesbyrd om, at de første kristne helliggjorde Jesu grav. Hvis man vidste, at Jesus lå i graven, ville den naturligvis blive omgærdet med stor interesse. Men man havde ikke en sådan grav, hvor den døde Jesus lå begravet, og der skete ingen helliggørelse af nogen grav. For det femte begyndte de kristne meget snart at holde gudstjeneste, ikke om lørdagen, men om søndagen. Hvilken forklaring skal man give på det, hvis ikke Jesus var opstået fra de døde netop på den første dag i ugen? For det sjette, er der intet som helst vidnesbyrd om, at Jesus senere blev begravet på ordinær vis. Normalt skete der det, at man efter ½ - 2 år vendte tilbage til en grav for at samle knoglerne sammen og lægge dem i en benkiste på traditionel vis. Hvis man tænker sig, at dette var sket med Jesu lig, så ville denne samling af Jesu knogler være sket samtidig med, at menigheden proklamerede, at Jesus var opstået fra de døde, og at hans legeme ikke havde set forrådnelse (ApG 2,25-36). Det er meget vanskeligt at forestille sig et sådant begivenhedsforløb. Jesus lever Vi har tre sæt data, når det gælder Jesu opstandelse fra de døde: den tomme grav, tilsynekomsterne og disciplenes tro på Jesu opstandelse fra de døde. Det, der bedst forklarer disse data, er, at Jesus faktisk opstod fra de døde. At det er en pålidelig forklaring, kan som nævnt bekræftes af en række indicier. Der er størst sandsynlighed for, at teksterne har ret i deres proklamation om Jesu opstandelse fra de døde. Dermed har vi fået et begrundet håb om, at også vi skal opstå fra de døde. Det håb udfolder Flemming Baatz Kristensen i sin artikel side 8-9 6

7 Sporty 65 årig fra Aabenraa løb en time for MF Roberta Channell løb over 7000 kr. ind til MF s sponsorløb 1. september 2014 velvilligt sponsoreret af mennesker i Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa Hvad fik Roberta til at køre hele vejen til Aarhus for at støtte MF på denne måde? Roberta nævner sin egen præst, Jørgen Jørgensen, der er formand for MFs bestyrelse samt adskillige praktikanter fra MF, der har været ved menigheden, som en væsentlig årsag til hendes hjerte for MF. Her fik jeg og min menighed lov at opleve nogle mennesker, som virkelig brændte for troen og teologien. Det viste mig, hvor stor forskel, der kan være på præster. De studerende, vi har haft fra MF, har bidraget med noget helt specielt til menigheden, været meget ægte. Roberta håber på at få mulighed for at stille op til sponsorløbet igen i år. Hun bruger lejlighedsvist sin T-shirt fra sidste år til sine løbeture og glæder sig over at forklare nysgerrige interesserede, hvad bogstaverne MF på hendes trøje står for. Giv MF 60 minutter af din tid stil op til Sponsorløb 2015! Følg Roberta Channells gode eksempel og deltag i MFs Sponsorløb 2015 den 31. august kl Du kan vælge mellem at cykle på en 2 km rute eller gå eller løbe på en 1 km rute. Se på hvordan du kan melde dig til eller ring til landssekretær Nils Andersen på for yderligere oplysninger. Hver deltager finder så mange sponsorer som muligt, og pengene går til stipendiepuljen, så vore bachelorstuderende får kompensation for deres manglende SU. I 2014 deltog ikke kun studerende og ansatte ved MF og TORVET, men også tre eksterne venner af MF som Roberta Channell, og vi håber, at flere vil følge deres gode eksempel i Læs teologi på MF ansøgningsfrist 3. juli MF optager et nyt hold bachelorstuderende efter sommerferien. Der er tale om en 4 ½ årig akademisk uddannelse i teologi, som giver adgang til at søge ind på kandidatuddannelser på universiteter i Danmark. Uddannelsen sigter mod at uddanne præster og andre ledere inden for kirke og mission. Du kan læse om uddannelsen på www. teologi.dk eller kontakte studiekoordinator, Filip Odgaard Bodilsen på for yderligere oplysninger. Ansøgningsfrist for 2015-holdet er 3. juli. TORVETs Højskole september Tag på højskoleophold i naturskønne omgivelser lige ud til Limfjordens vande under en blå septemberhimmel i inspirerende fællesskab og med kompetent undervisning. TORVET inviterer for tredje år i træk alle interesserede til TORVETs Højskole. Temaet er i år Forankring og forandring, og der er undervisning ved Bodil Skjøtt fra Israelsmissionen, Morten Hørning Jensen fra MF og Finn Hougaard fra Promissio. Programmet kan rekvireres på TORVET, tlf eller ses på kalender Kursusdag om kristen kommunikation med Iben Thranholm 19. juni Vil du blive bedre til at kommunikere din kristne tro? Så find din kristne stemme og lær at bruge den, som journalist Iben Thranholm udtrykker det. Hun giver både åndelig inspiration og underviser i kommunikationsteknikker på temadagen den 19. juni på Menighedsfakultetet. Kurset afholdes kl og er åbent for alle interesserede. Se flere oplysninger på eller kontakt os på Kom til eksamensfest 28. august Alle er velkomne til eksamensfest på Menighedsfakultetet. Her fejrer vi både vores fjerde hold bachelorer, der, om alt går vel, bliver færdige med deres uddannelse til sommer og de MF-studerende, som er blevet kandidater på universitetet siden sidste eksamensfest for to år siden. Festen holdes den fredag den 28. august kl , programmet kommer på 7

8 Som han opstod, skal vi opstå Flemming Baatz Kristensen Sognepræst Vi mennesker har brug for et håb. Ellers mister vi retning og perspektiv og mening. Hvis alt er sagt med det, som en graffitimaler en gang skrev på en mur: Livet er som en golfkugle. Først får vi en række hårde slag, og så ender vi et sort hul så ville det hele være trøstesløst. Så havde jeg som præst ikke meget at sige i sjælesorgen, så kunne jeg ikke række et håb til et menneske, som lige har mistet en af sine kære. Men nu er alt ikke sagt med det! Evangeliet proklamerer, at Jesus er opstået fra de døde, og det gør en alt afgørende forskel. Som han selv siger: Jeg er opstandelsen og livet, og enhver som tror på mig, skal leve om han end dør. Joh.11,25. Jesu opstandelse og vores opstandelse hænger altså sammen. Det udfolder Paulus i Bibelens store opstandelseskapitel: 1. kor.15. Det store enten eller Paulus er tydelig i sin undervisning: hvis vi hævder, at Jesus er opstået, så trækker det med nødvendighed de dødes opstandelse med sig: Når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? (v.12). Men det gælder også den anden vej: hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået (v.13). Man kan ikke hævde det ene uden det andet. Som han opstod, skal vi opstå Paulus udtrykker sammenhængen mellem Jesu opstandelse og vores opstandelse med ordet førstegrøden. Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen (v.20). Jesus er første del af den store livets høst. Hans opstandelse garanterer, at der følger opstandelse efter for menneskene. Det første trækker det andet med sig. Jesus er gennembruddet til livet og sætter håbets horisont over menneskelivet. Selv om døden stadig truer os, skyder den med løst krudt, den har ikke den kraft i sig, som vi føler, den har. For døden er opslugt og besejret (v.54) Paulus forventer, at han skal erfare denne virkelighed engang og føjer triumferende til: Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod, Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus (v.55f). Paulus taler nærmest til døden og håner døden som en besejret fjende Alle mennesker skal opstå Jesu opstandelse har rækkevidde for alle mennesker. Som Jesus selv udtrykker det: den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans (Guds søns) røst (Joh 5,28), og så føjer han til: og gå ud af dem de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til dom (v.29). Vi har her Jesu egne ord for, at gravene skal åbnes og give de døde tilbage. Efter opstandelsen følger så dommen og derpå enten evigt liv eller evig dom. Men i 1 Kor 15 er Paulus alene fokuseret på de troendes opstandelse. Han taler om de, der er sovet hen i Kristus (v.17), vi, der har sat vort håb til Kristus (v.19). Når Jesus kommer igen, skal den, som hører Kristus til (v.23) gøres levende med Kristus, og det gælder alle Kristustroende (v.22 og v.50, 58) Kødets opstandelse Hvorfor kødets opstandelse, som vi siger i den apostolske trosbekendelse? Det er faktisk en bevidst skærpelse af sprogbrugen, for Paulus taler blot om legemets opstandelse i 1 Kor 15. Det skyldes en tydelig brod mod gnostikerne, som ville befri sjælen fra kroppen. Over for denne åndeliggørelse uden krop er trosbekendelsen ekstra tydelig. Man vil fastholde legemligheden og underet. Men man forklarer den ikke, man bekender den kun. Den nikænske trosbekendelse siger blot: vi forventer de dødes opstandelse, sikkert fordi man i Øst ikke kæmpe- 8

9 de så voldsomt med gnostikerne, og man derfor nøjedes med dette ikke så markante udtryk. De to måder at sige det samme på kan gensidigt belyse hinanden, og det er godt, at vi har begge trosbekendelser, så vi holdes på plads i troen på de dødes opstandelse som noget, der har med krop/legeme at gøre uden dog at materialisere det for voldsomt. Identitet og forvandling Men hvad slags legeme får de, der opstår fra de døde? spørger Paulus (v 35). Korinterne kan ikke forlige sig med, at det evige liv har noget at gøre med deres legemlighed. Heroverfor pointerer Paulus først, at vi må dø for at kunne opstå: Det, du sår, får ikke liv, hvis ikke det dør (v.36). Og så fortsætter han: Og det, du sår, er ikke den plante, der kommer op, men et nøgent korn. Men Gud giver det den skikkelse, han vil, og hver slags korn i sin skikkelse (v.37f). Altså: Der sås et korn, der opstår en plante. Det betyder to ting: Identitet og forvandling. Overført på os: Det enkelte menneskes person og identitet forsvinder ikke, men forbliver den samme og opstår. Men det bliver i totalt forvandlet skikkelse. Vi ser denne dobbelthed i Jesu opstandelse: Kvinderne og disciplene kunne ikke kende Jesus efter opstandelsen. Først da han gav sig tilkende, kunne de se, at det virkelig var ham. Altså: samme Jesus og dog totalt forvandlet til den nye verdens skikkelse. For det er sådan, at der må og skal en forvandling til: kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige (v.50). Det må en forvandling til, og den gælder alle, både de afdøde kristne og de kristne, der er jordisk levende, når Jesus kommer: vi skal alle forvandles, i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun og de døde skal opstå som uforkrænkelige, og vi skal forvandles (v.51-54). Mon ikke der er en pointe her med hensyn til gensynet med de døde kristne engang? Vi kan ikke let genkende dem, ligesom disciplene ikke let kunne genkende den opstandne Jesus. Men når vore afdøde kristne slægtninge og venner giver sig til kende for os, og vi ser godt efter, kan vi genkende dem i den kommende verden. Håbet trøster og motiverer Dette er grænseoverskridende! Det er vort kristne håb og det budskab, som Paulus vil række de skeptiske kristne i Korinth. På basis af Jesu legemlige opstandelse har de et håb, som både rækker ind i evigheden, og som motiverer til at engagere sig på jorden. Derfor slutter Paulus med ordene: Derfor, min kære brødre, stå urokkeligt fast, og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren (v.58). 9

10 Etiopiernes bønsliv motiverer I oktober 2014 var 2011-holdet i praktik i tre uger, og for Martin Nørremark betød det en tur til Etiopien. Jesper Risbjerg Kristensen BA-studerende I Awassa, i det sydlige Etiopien, ligger Tabor Evangelical College, hvor Martin Nørremark i to og en halv uge fulgte LM-missionæren Christian Pedersen. Martin drog af sted fra Danmark med to mål: At finde ud af om missionærlivet var noget for ham og at lære af etiopiernes åndelighed og bønsliv. Missionærlivet er ikke afskrækkende Forud for rejsen havde Martin overvejet, om teologiuddannelsen skulle bruges som missionær. Derfor greb Martin chancen for at rejse ud i sin praktik og gennem direkte erfaring og samtaler med fastboende missionærer finde ud af, hvad der er de positive og negative sider ved missionærlivet. Under opholdet blev han sat til at undervise de etiopiske studerende, hvilket var lærerigt: der fandt jeg virkelig ud af, hvor vigtigt det er at være bevidst om tilhørernes forudsætninger. I en af deres lærebøger bruges udtrykket en motorvej til himlen, men da læreren spurgte, hvor mange i klassen der havde set en motorvej, var der kun to, der havde set en. Derfor er det vigtigt, at man kan sætte sig ind i etiopiernes situation og undervise på deres vilkår. Martin fortæller om opholdet, at det i hvert fald ikke har afskrækket for missionærlivet. Før opholdet var han lidt skeptisk over for Afrika efter et tidligere ophold i Kenya, hvor han oplevede en kultur, hvor man ikke kunne stole på folk. I Etiopien oplevede han et andet miljø, hvor man ikke konstant behøvede at være på vagt over for dem, man omgås. Alt i alt oplever han at være blevet bekræftet i, at missionærlivet er én mulighed af mange, men siger med et smil på læben, at fremtiden jo også kommer an på, hvad han og konen Rebekka bliver enige om. Bønneformiddag med løb, råb og sang Under opholdet stiftede Martin bekendtskab med Mekane Yesus-kirken, den lutherske kirke i Etiopien, med fem mio. medlemmer. Han havde set frem til at lære noget af etiopiernes åndelighed og fortæller begejstret om deres stærke bønsliv. En formiddag deltog han i en bønneformiddag i den lokale kirke: Der fik jeg virkelig øjnene op for, hvad bøn også kan være: det var bøn, hvor man hoppede, gik lidt frem og tilbage, løb lidt frem og tilbage, råbte lidt, sang lidt, var på knæ, lå ned, læste i bibelen og tilføjer med et grin, at han undervejs også prøvede at sidde og synge lidt for sig selv for at se, om det var en bønneform, der virkede for ham, og han oplevede, at det egentlig fungerede meget fint!. Det inderlige bønsliv fik ham til at spekulere på, om etiopierne har en bedre forbindelse til Gud end han selv, men deres bønsliv blev et forbillede og ikke en fornemmelse af, at der var noget i vejen med hans eget bønsliv. Opholdet i Etiopien efterlader et indtryk af en kirke med udfordringer fra fremgangsteologi, der lokker fattige etiopiere med tvivlsomme løfter om materiel fremgang. Men Martin glæder sig over, at nogle studerende var kritiske over for denne usunde teologi og tog beriget og opmuntret hjem til danske sammenhænge. 10

11 ... deres bønsliv blev et forbillede og ikke en fornemmelse af, at der var noget i vejen med hans eget bønsliv. 11

12 Menighederne kan godt glæde sig Jeg har nu i en årrække undervist studerende på MF i prædikenlære, de sidste seks år som eksamensfag. Som semesteropgave skal de holde en prædiken for en gruppe af deres holdkammerater og derefter er der evaluering! En kommenterer på sproget, en på fremtræden (kropssprog og stemmeføring), en eller to på indhold. Under evalueringen er der den regel, at prædikanten intet siger, kun lytter. For det er jo sådan, dagligdagen er for en forkynder: Man får ikke lejlighed til at rende rundt og forklare sig bagefter og opklare misforståelser. Efterfølgende får prædikanten af mig en karakter, der indgår som delkarakter i faget. Det giver sig selv, at situationen er løjerlig: Med den ene hjernehalvdel lytter vi fagligt og kritisk til en prædiken; med den anden hjernehalvdel lytter vi til forkyndelse af Guds ord. Men med begge halvdele har jeg ofte tænkt, at danske menigheder kan altså godt se frem til at få disse unge mennesker ud som forkyndere! De er dygtige, og de har indsigt. Jeg er blevet både meget opmuntret og meget opbygget. Leif Andersen, lektor i Praktisk Teologi MF-teolog ordineret 28. april Cand. theol. Michael Zülow, der gennem hele sin teologiuddannelse på Aarhus Universitet har færdedes dagligt på MF og blandt andet været studenterrepræsentant i lærerådet, blev ordineret i Haderslev Domkirke den 28. april. Michael har fået et vikariat som sognepræst i Nordborg og Oksbøl på Als fra den 1. maj. MF-teolog ansat som ungdomspræst i Randers Simon Struntze Andersen, som forventeligt afslutter sin bacheloruddannelse til sommer, har allerede fået arbejde som ungdoms- og hjælpepræst i Kronjyllands Frimenighed, hvor han begynder 1. august. Her skal han indgå i menighedens store og voksende ungdomsarbejde og medvirke i konfirmandundervisningen samt 4-6 gudstjenester om året. Endnu en MF-teolog bliver KFS-sekretær Hans-Christian Vindum Pettersson, der blev bachelor på Menighedsfakultetet i 2013, afslutter sin kandidatuddannelse på Aarhus Universitet til sommer. Herefter skal han arbejde som gymnasie- og studentersekretær i Aarhus for KFS (Kristeligt Forbund for Studerende). Han får til opgave at støtte og opmuntre KFS ere i deres studieliv og deres opgave med at gøre Jesus kendt på studiestederne. I forvejen er MF-teologerne: Jan Pahus Nissen og Kristian Kappel ansat som KFS-sekretærer i henholdsvis Aalborg og København. 12

13 Teologi handler ikke om at have ret Filip Torp Kildeholm er ungdomskonsulent i Indre Missions Unge i Aarhus. Han brænder, for at unge mennesker må møde Jesus, og at IMU må kunne favne mennesker, der har et andet forhold til troen. Udfordringer er der masser af, men den største lige nu er teenagerne Af Simon Thidemann Min opgave er at smøre olie de rigtige steder, så arbejdet glider, siger Filip Torp Kildeholm, når han skal beskrive sit arbejde som ungdomskonsulent i Aarhus. Meget af Filips arbejde går med at motivere og sparre med de frivillige, så de trives i deres opgaver. De frivillige er motoren i det meste af Aarhus IMU s arbejde. Uden dem var der ingenting, der fungerede. Derfor har jeg en del møder med ledere, udvalg og kontaktpersoner, hvor jeg forsøger at skabe nogle gode rammer for arbejdet, siger Filip. Teologi, en ydmyghedsdisciplin Filip fremhæver, at han fra sin studietid på MF har fået en endnu større tillid til, at biblen virkelig er Guds ord, og at han bl.a. har lært, at teologi er ydmyghedens disciplin. Teologi handler ikke om at have ret. Teologi er ydmyghedens disciplin, hvor man nærmer sig Gud i en længsel efter selv at lære ham bedre at kende, siger Filip. Og det er netop, hvad han brænder for i sit arbejde. Jeg brænder for, at IMU i Aarhus må være et sted, hvor unge mennesker møder Jesus og evangeliet, og hvor de udfordres, vokser og modnes i troen og tilliden til Gud. Men for Filip er det også vigtigt, at IMU ikke bliver en lukket fest for en bestemt type mennesker. Jeg brænder for, at IMU består af favnende fællesskaber, som også er klar til at tage imod skæve eksistenser og møde folk, der har et andet forhold til troen end flertallet i IMU, siger han. Vil ikke være skrivebordsgeneral Som ungdomskonsulent er der både administrative og åndelige lederopgaver. Især til den sidste kategori er Filip blevet godt rustet på MF. Særligt bibelfagene, dogmatikken og den praktiske teologi har givet mig et direkte afkast ind i mit arbejde. Men hele min uddannelse på MF har givet mig en teologisk forståelse, som hele tiden ligger bag de ting, jeg gør i mit arbejde, siger Filip. Meget af den daglige inspiration bliver dog ikke hentet i tykke teologiske afhandlinger, men til gengæld fra samtaler og dialog med andre mennesker. Og det er vigtigt for Filip. Faren i mit arbejde kan være, at jeg får mig barrikaderet bag et skrivebord. Men at møde mennesker face-to-face giver enormt meget, og er utroligt motiverende og nødvendigt for at kunne fungere i mit arbejde. Teenager = udfordring Filip har også fokus på teenarbejdet i Aarhus. Og, som ved noget der næsten kan minde om en naturlov, er det teenagerne, der lige i øjeblikket udgør den største udfordring. Der er mange tilbud til teenagere i Aarhus, og det kirkelige arbejde kan have svært ved at vinde konkurrencen om opmærksomhed. Mange af de store beslutninger, der tages i et menneskes liv, har rødder tilbage til teenageårene. Derfor er det utroligt vigtigt, at der er nogle gode kristne tilbud til og forbilleder for teenagere, så de bliver hjulpet med at tage de beslutninger, der har evighedsværdi, siger Filip Torp Kildeholm. Jeg brænder for, at IMU består af favnende fællesskaber, som også er klar til at tage imod skæve eksistenser og møde folk, der har et andet forhold til troen end flertallet i IMU. Filip Torp Kildeholm 31 år Ungdomskonsulent i Aarhus siden april Har læst teologi på Aarhus Universitet Har læst teologi på Menighedsfakultetet

14 Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Tom WrighT Nyt studiekredsmateriale på dansk af den kendte engelske teolog Nt Wright. Serien består pt af Lukas for alle Jakob for alle timotheus-titus for alle tlf Med Bibelen som rejseguide Jordan og Israel dg. Rom og Assisi fortiden og nutiden dg. Israel under løvhyttefesten dg. Tyrkiet i Paulus fodspor dg. Israel i efterårsferien dg. Israel menighedsrejse åben for alle dg. Israel klassisk rundrejse dg. Israel rundrejse åben for alle dg Uforglemmelige oplevelser! Bestil katalog med uforglemmelige rejser q Vækst og fornyelse i liv og parforhold Gunhild Aaen Madsen Par-, familie- og psykoterapeut Medlem af Psykoterapeutforeningen Kurser for par Terapeutiske samtaler i: Bramming, Århus og Aalborg Tlf: Psykoterapi & supervision af ledere Mob Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Christian 8.s 37 Vej , Silkeborg Reparation af alle bilmærker IPSICC International Psychotherapeutic School in Christian Culture Fokus på seksuelle, emotionelle, fysiske og åndelige overgrebsproblematikker. IPSICC uddanner certificerede psykoterapeuter og starter nyt hold i Kolding den august 2015, se International leder for IPSICC: Vibeke Møller, læge og psykoterapeut MPF, Telefon: og

15 MFs Økonomi Udnyt dobbelt op tilbud! Vær med i et fælles løft, så vi når målet inden den 30. juni! Walther Plauborg Hansen sekretariatsleder tlf Tak til alle trofaste og spontane bidragydere for jeres gavebidrag til Menighedsfakultetet. I er med jeres støtte med til at uddanne teologer med et stærkt fokus på kirke og mission. Dem er der brug for flere af, og behovet bliver ikke mindre de kommende år. Dobbelt op på nye gavebreve En ven af MF dobler op på nytegnede gavebreve i maj og juni, så vi opfordrer alle på og omkring MF - og dermed også dig - til at tegne gavebrev til MF. Udfyld og returnér den vedlagte gavebrevsformular. De kommende år venter en stor økonomisk udfordring. Et generationsskifte blandt underviserne er påbegyndt, og større hold vil øge udgifterne til stipendier. Derfor får MF brug for øget støtte fremover. 1,7 mio. fra målet Det har glædet os meget, at gaveindtægterne i regnskabsårets første tre kvartaler (juli til marts) steg kr. i forhold til året før, hvor der var en nedgang i de måneder. Men i april kvartal har vi desværre indtil nu haft en nedgang. Frem til 30. juni har MF brug for 1,7 mio. kr. i gaver, og derfor beder vi også om din støtte. Benyt det vedlagte indbetalingskort eller støttemulighederne nævnt nedenfor til indbetaling af dit gavebidrag. Overvej også at tegne et gavebrev, da det lige nu udløser ekstra gave. Kontakt mig på eller tlf , hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan støtte, herunder, hvordan du opretter et testamente. Sådan kan du støtte Benyt en af nedenstående muligheder eller se flere på Dankort MobilePay Til nr Skriv dit navn og adresse i meddelelsesfeltet Netbank Overførsel til: reg.nr kontonr QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse. Tegn et gavebrev det udløser ekstra gave til MF Tegn et gavebrev til MF, som din investering i en fortsat uddannelse af teologer til kirke og mission. En anonym giver tilskynder til at tegne gavebreve og vil give MF et engangsbeløb svarende til beløbet for alle nytegnede gavebreve i maj og juni. Hvis du tegner et gavebrev på f.eks , eller kr., får MF det samme beløb fra denne giver nu. Gavebreve kan tegnes på små eller store beløb eller en procentsats og er i alle tilfælde en langsigtet støtte, som er meget værdifuld for MF. Benyt den vedlagte gavebrevsformular eller hent den her: 15

16 Magasinpost SMP ID nr Tegn et gavebrev til MF nu - i juni måned tæller det dobbelt! Hvis du gerne vil støtte MF på den lange bane, er det nu, du skal tegne et gavebrev. En anonym giver har lovet at give en enkeltgave svarende til beløbet på alle nytegnede gavebreve i maj og juni. Din støtte tæller således dobbelt, hvis du slår til nu. Gavebreve er med til at langtidssikre MFs økonomi, så vi kan videreføre og videreudvikle MF til gavn for kirke og mission. Hvis du ikke er parat til at forpligte dig på et gavebrev, kan du støtte på andre måder. Læs mere side 15 om både dobbelt op og forskellige andre måder at støtte MF på. d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Anelystparken 21 Tilst Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet jeppe bach nicolajsen (red.) National kristendom til debat 288 sider 299,95 kr. Lohse LogosMedia Credo Fokal Kolon Refleks Forlagsgruppen Lohse Er og bør Danmark være et kristent land? Det har tidligere været en væsentlig del af dansk selvforståelse at betragte kristen tro og national identitet som sammenfaldende størrelser. Men er dette gangbart i et multikulturelt og tiltagende multireligiøst samfund som vort? Er og bør Danmark være et kristent land?»ingen, der er seriøst optaget af kirkens rolle i samfundet i dag, kan komme udenom denne bog den råber på at blive læst og debatteret!«henrik Højlund, sognepræst og formand for Evangelisk Luthersk Netværk Kolon udgiver teologiske bøger og er anerkendt som et videnskabeligt forlag af Kundskabsdepartementet i Norge og af Forskningsministeriet i Danmark. forlagetkolon.dk Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Påskedag 27. marts 2016

Påskedag 27. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristi opstandelse Salmer: 223, 218, 400; 240, 473, 233 Evangelium: Matt. 28,1-8 I Det Nye Testamente har vi fire forskellige beretninger om Jesu opstandelse. Hvert af de fire

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord!

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. oktober 2016 Kirkedag: 19.s.e.Trin/B Tekst: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51 Salmer: SK: 731 * 26 * 164 * 334,1-2+5 LL: 731 * 26 * 335 * 164

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

TROEN - MISTET OG GENFUNDEN

TROEN - MISTET OG GENFUNDEN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 17. april 2017 Tekst: Luk 24,13-35 TROEN - MISTET OG GENFUNDEN Vi havde håbet... Vi hører i dag om to af Jesu disciple, der er på vej væk fra Jerusalem

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Bibeltro i den akademiske verden

Bibeltro i den akademiske verden MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1 Leder Nej tak til selvglade

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Jesu fysiske opstandelse

Jesu fysiske opstandelse Apologetisk set Jesu fysiske opstandelse Hvorfor? Er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden.

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden. Prædiken til 16. Søndag efter trinitatis 2016, Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke Stine Munch I tirsdags på personalemødet besluttede vi, at drengekoret skulle stå nede i koret i dag. Så kan vi både

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. marts 2016 Kirkedag: Påskedag/B Tekst: Matt 28,1-8 Salmer: SK: 219 * 235 * 233 * 236 * 227,9 * 240 LL: 219 * 235 * 233 * 236 * 240 Jeg kan godt lide

Læs mere

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2.

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2. Til videre studie Til dig som har lyst at studere lidt på egen hånd Har du lyst til at beskæftige dig mere med det tema, som er gennemgået på kurset, kan du spørge din leder om forslag til litteratur.

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Jesu opstandelse en historisk begivenhed

Jesu opstandelse en historisk begivenhed Jesu opstandelse en historisk begivenhed Introduktion til lederen Kristendommen har altid mødt modstand fra personer, der har påstået, at kristendommen er irrationel, overtroisk, absurd og upålidelig.

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234 1 2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: 241 434, 218, 236, 230, 233, 234 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus

Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus Prædiken til 5. april 2014 ved Brian Christensen. Lemvig Bykirke 10.30 Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus v1

Læs mere

MED HÅBET SOM FORTEGN

MED HÅBET SOM FORTEGN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 6. april 2015 Tekst: Luk 24,13-35 MED HÅBET SOM FORTEGN Uindfriede forhåbninger Vi havde håbet..., sådan siger de to vandrere. Vi kan alle færdiggøre

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Forord. Thomas Kristensen

Forord. Thomas Kristensen Forord Der blev stor opstandelse i Jerusalem, da Jesus opstod. Han var virkelig Kristus, Guds Søn! Disciplene glædede sig. Men alligevel var de bange og holdt sig inden døre. Hvordan skulle de dog få dette

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter helligtrekonger, Mark 10,13-16. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter helligtrekonger, Mark 10,13-16. 2. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 12. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter helligtrekonger, Mark 10,13-16. 2. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8. Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408

Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8. Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408 Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8 Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408 Der er ingen af evangelisterne, der har set Jesus stå op fra de døde. Der var heller ingen af disciplene der

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

I den salme, vi skal synge efter prædikenen er der et vers, der handler om den fortælling, vi netop har hørt:

I den salme, vi skal synge efter prædikenen er der et vers, der handler om den fortælling, vi netop har hørt: Es 43,10-12, ApG 2,22-28, Joh 21,15-19 Salmer: 235 Verdens igenfødelse 238 Der er så sandt (Mel. Gør døren høj) 241 Tag det sorte kors (mel. Lasse lunderskov) 249 Hvad er det at møde 438 Hellig 477Som

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt.

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt. Tekster: Es 2,2-5, Kol 1,25d-28, Joh 12,23-33 Salmer Lem 9.00: 10, 580, 54,399 Rødding 10.30:4, 318,580, 54, 438, 476, 557 Det dybe mysterium i kristendommen og vel i grunden også det, der gør, at vi ikke

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere