Årsberetning Daglig leder og koordinator for Selvhjælpsgrupper i Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælpsgrupper i Århus"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælpsgrupper i Århus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælpsgrupper i Århus 4. Skift af revisor 5. Formandens beretning 6. Kvalitet i Selvhjælpsarbejdet 7. Synliggørelse 8. Projekt Selvhjælpsgrupper for frafaldtruede unge på Erhvervsskolerne. 9. Grupper og antal igangsættere 10. Frivillig pleje 11. Samarbejde 12. Det Sociale Forbrugerråd 13. Pjecer og annoncering 1

2 1. Foreningens formål - At lave netværksskabende, forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter til gavn for den enkelte og samfundet. - At bringe mennesker sammen om fælles problemer eller ønsker og hermed give mulighed for i selvhjælpsgrupper at udveksle erfaringer og at støtte og styrke hinanden. - At skabe rammer der giver mennesker mulighed for selv at handle til fordel for egen og andres sundhed og velvære. - At den enkelte - i samspillet med de andre i gruppen - udvikler egne ressourcer til i højere grad aktivt at udforme sit eget liv. 2. Bestyrelsen for Selvhjælpsgrupper i Århus 2011 Formand: Jens Christensen Næstformand: Ellen Brinch Jørgensen Kasserer: Gurli Sindung Bestyrelsesmedlem: Karina Warming Bestyrelsesmedlem: Tove Riemer Bestyrelsesmedlem: Dutter Folkerman Suppleant: Kirsten Larsen Suppleant: Lone Gaarde 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælpsgrupper i Århus Anita Torlyn er ansat som lønnet daglig leder og koordinator med 22 timer pr. uge. Daglig leder og koordinator varetager bl.a.: - afdækning af behov for hjælp og visitation til selvhjælpsgrupperne - viderehenvisning til anden form for hjælp - sammensætning af selvhjælpsgrupper - supervisering af de frivillige igangsættere, - administration og bogføring - samarbejde med andre organisationer - opgaven som deltager i Det Sociale Forbrugerråd 4. Skift af revisor. Vi har skiftet revisor fra Rdg revision til revisor Kresten Hyldahl med baggrund i en væsentlig økonomisk besparelse. 5. Formandens beretning I 2011 havde vi lagt brand og 2 flytninger bag os. I 2011 havde vi fået os indrettet i Grønnegade, og der var tid og overskud til at lægge større linjer ud. Linjer der som mål havde at sikre Selvhjælp på den lange bane. Anita fortsatte arbejdet med at sikre den daglige drift, rekruttering af nye deltagere og IG til grupperne, sammensætte grupperne og få dem godt opstartet. 2

3 Af udviklingsarbejder fortsatte Anita at forsøge at få etableret Selvhjælp på erhvervsskolerne. Idéer skal udvikles, støtte skal etableres, og net-working skal foretages. Det er nødvendigt at opsøge nye målgrupper, da de ændrer sig med tiden. Desuden skal grupperne afspejle de problemer og ønsker folk har i deres daglige liv, og som er relevante for Selvhjælp. Vi har fortsat professionalisering af løn og ansættelsesforhold. Dette mål har vi konkretiseret og udmøntet ved løbende at sætte Anitas løn op, fortsat holde fokus på MUS samtaler og mere generelt at professionalisere forholdet mellem daglig ledelse og bestyrelsen. Bestyrelsens ønske om at professionalisere sit virke tager udgangspunkt i, at vi er en lille forening med en deltidsansat. Det er nødvendigt både at give en hånd i det dagligdagen og tage sig af de overordnede linjer. Sådan må det være, når vi ikke er, større end vi er. Fordeling af roller og opgaver i bestyrelsen har taget udgangspunkt i vores alles forskellige udgangspunkter. Nogle er blevet tændt til bestyrelsesarbejde via det konkrete arbejde som Igangsætter, andre ved at give en hånd i det daglige, andre i det at have været engageret i Selvhjælp i mange år og derfor ser Selvhjælp i historisk perspektiv, atter andre har engageret sig mest i den overordnede politiske strategiske. Vi har arbejdet vedholdende og fokuseret på de opgaver, vi har påtaget os, da det at gøre en forskel tager tid og kræver indsigt. Men når man har gjort en forskel på Selvhjælp via sit engagement betales lønnen ud uden skat. Udfordringen har været og er at få fordelt roller og opgaver, så der er sammenhæng mellem den enkeltes evner og lyster og foreningens behov for at kunne udvikle og forandre sig med tiden. Dette arbejde vil vi fortsætte med. Efter i flere år at have arbejdet med kvaliteten i Selvhjælp blev det endelig konkret i Kvalitetspapiret. Kvalitetspapiret er et dokument, der beskriver den særlige kvalitet, der er ved Selvhjælp. En kvalitet, hvor målet er at det findes i hele landet hos alle, der tilbyder Selvhjælp via Frise. Vi har i Frise lavet et udmøntningspapir, som er en beskrivelse af, hvordan kvaliteten så sikres. Herunder rekruttering og udvælgelse af nye IG, hvordan der løbende sikres kvalificering af daglige ledere og koordinatorer etc. En politisk diskussion i Frise er, hvilken status denne beskrivelse skal have. Der er enighed om at kvalitet skal alle have, men hvad med den måde vi sikrer den på. I hvor høj grad er det en skal opgave alle følger og i hvor høj grad er det en kan opgave man kan følge. Sikring af Selvhjælp på den lange bane er ikke fuldført endnu. Det forudsætter fortsat fokus på nye målgrupper, nyt indhold til grupperne, forankring af Selvhjælp som en del af både et lokalt engagement og i at være en national aktør. 6. Kvalitet i Selvhjælpsarbejdet I 2010 fik selvhjælp både et nyt kvalitetsgrundlag og en ny måde at tale om selvhjælpen på. I 2011 skulle det implementeres konkret. Derfor inviterede FriSe selvhjælpsledere og - koordinatorer til to dages seminar med formålet at igangsætte en kollegial proces om konkret 3

4 og målrettet udvikling af kvalitet i selvhjælpsarbejdet. Der blev arbejdet med følgende emner: 1. Udvælgelse og fravælgelse. 2.Krav og betingelser. 3.Uddannelse (herunder supervision) At få de rigtige frivillige til opgaven er grundlaget for god kvalitet. Resultatet af arbejdet på seminaret udmøntede sig i: Uddannelsesplan for frivillige og ansatte i selvhjælp 2. Udvælgelsesproducere for nye frivillige i selvhjælp 3. Ønsker og krav til den frivilliges personlige ressourcer 4. Introbrev til nye frivillige forud for samtalen 5. Spørgeguide til udvælgelsessamtalen med nye frivillige 6. Aftalepapir mellem frivillig og organisation. 7. Synliggørelse Synliggørelseskampagne på landsbasis Selvhjælpsgrupper i Århus har synliggørelse som et væsentligt fokusområde. Således har vi støttet og glædet os over den igangsatte synliggørelseskampagne på landsbasis i I foråret og efteråret kørte således den landsdækkende kampagne. Go-cards til Caféer rundt om i landet inkl. her i Aarhus blev uddelt, reklame i Ud & Se samt Samvirke. Der blev lavet en youtube film, som også ligger på den fælles landsdækkende facebookside. Reklame via facebook er nok er den største succes: Reklamerne for selvhjælp og frivilligcentre er blevet vist gange til forskellige personer i løbet af kampagnens levetid. Der er blevet klikket ind på hjemmesiderne gange. Sideløbende hermed har vi også fået lavet en anden youtube film om Selvhjælpsgrupper i Århus. Se den via vores hjemmeside Vi fik filmen vist i biografen Øst for Paradis i 3 måneder. Studiemesse på Århus universitet. Selvhjælpsgrupper i Århus deltog med en stand på Århusuniversitetets studiemesse i september og i oktober 2011 på Frivilligmessen på Psykologisk Institut. Her møder vi mange unge, hvoraf nogle har interesse i at blive frivillig og andre har interesse i at komme i gruppe. Andre kender nogen, der har behov for at komme i en gruppe. Frivillig Fredag 2011 er europæisk år for frivilligt arbejde, og i den anledning lanceres Frivillig Fredag, der skal være en årligt tilbagevendende begivenhed den sidste fredag i september. Det blev en solrig fredag den 30. september, hvor alle borgere blev opfordret til at deltage og være frivillige for en dag. På Bispetorv blev dagen markeret med diverse events og stande fra de forskellige frivillige organisationer herunder naturligvis også Selvhjælpsgrupper i Århus. 8. Projekt Selvhjælpsgrupper for frafaldtruede unge på Erhvervsskolerne. Selvhjælp Aarhus foreslår, at der etableres selvhjælpsgrupper for elever på erhvervsskoler, der er truet af frafald fra uddannelserne. Projektet skal udvikle og afprøve selvhjælpsgrupper som metode til at forebygge og begrænse frafaldet blandt elever på erhvervsskoler. De tre erhvervsuddannelser Aarhus Købmandsskole, Social- og Sundhedsskolen i Aarhus og Aarhus Tekniske skole har alle har givet tilsagn om at deltage i en følgegruppe. Selvhjælpsgrupper i Århus søgte i november 2011 Egmontfonden om støtte til dette treårs projekt. 4

5 9. Grupper og antal igangsættere I 2011 har foreningen oprettet 15 nye grupper, som er det samme som i Foreningen har 50 frivillige igangsættere tilknyttet, hvor nogle har grupper og nogle har pause som igangsætter. 16 af de 50 er nye igangsættere, som blev uddannet i efteråret I 2011 havde foreningen 96 medlemmer. Der er skrevet 98 personer op, som ønsker at deltage i en gruppe. Ønskerne er fordelt på 51 emner. I alt har der været 40 grupper i gang i perioden 1/ / Grupper 1/ / : Nuværende grupper Grupper startet i 2011 Benzoafhængig 1 Depression 1 Efterladte efter selvmord, mistet forælder 1 Efterladte efter selvmord, mistet voksne børn 1 1 Forælder til adopterede med adfærdsforstyrrelser Forholdet til voksen datter 1 1 KEM 2 Ledig til flexjob 1 1 Post Traumatisk Stress 1 1 Pårørende til ADHD Pårørende til depression Samvær og netværk år Samvær og netværk år med plads til livet kan være svært 1 1 Selvværd og grænser Skilsmisse Sorg, mistet kæreste/ægtefælle 1 Sorg, mistet søskende Stress Voksne børn af Alkoholiker 1 1 I alt Afsluttede grupper 5

6 10. Frivillig pleje. Til afholdelse af kurser kan vi ikke anvende vores almindelige tilskud, men skal søge i en særlig pulje forbeholdt kurser og uddannelser. Der er i de senere år sket en kraftig forøgelse af antallet af ansøgere, men de økonomiske midler er uændret. Foreningen fik ikke bevilget midler til vores obligatoriske Igangsætterkursus for nye frivillige fra den særlige pulje forbeholdt kurser. Bestyrelsens bekymring for, om støtten til vore interne kurser fremover kan være helt fraværende i nogle år, ser således ud til at være blevet til virkelighed. Det går ud over kvaliteten af det frivillige arbejde og ud over de få mærkbare anerkendelser, som de frivillige kan opnå for deres store og ulønnede indsats. Vi anser vores obligatoriske Igangsætterkursus som et uhyre vigtigt fundament for arbejdet med vore frivillige. Det er en af de vigtige forudsætninger for at bibeholde kvaliteten i vores frivillige arbejde. Foreningen søgte efter afslaget fra Socialministeriet Århus Kommune om støtte til det obligatoriske Igangsætter kursus og fik bevilget ca. en fjerdedel. Foredrag 23. november om spiseforstyrrelser En tidligere Igangsætter og nu uddannet ID-psykoterapeut afholdt et foredrag om spiseforstyrrelser for de frivillige i Selvhjælpsgrupper i Århus. Det er en aften hvor man ud over det faglige input også fik mulighed for at mødes med andre frivillige i foreningen. Igangsætteraften På opfordring fra det nye hold frivillige Igangsættere 2011 inviterede vi til kaffe/te komsammen for alle Igangsættere den første tirsdag i måneden Man behøver ikke tilmelde sig. Dem der kommer, er dem der komme. Der er ikke en tovholder. Der var dog ikke i praksis tilslutning, hvilket sandsynligvis skyldes, at mange af vores frivillige har nok at se til med arbejde, familie mv. Derfor skal vores tilbud til de frivillige have mere at byde på end det rent sociale. 11. Samarbejde Samarbejde med foreningen Efterladte efter selvmord Daglig leder og koordinator har ved flere lejligheder deltaget i foreningen Efterladte efter selvmord cafeaftner og foredrag. På den måde bliver flere potentielle gruppedeltagere også gjort opmærksom på vores tilbud. Samarbejde med foreningen BenzoRådgivningen. Vi afholdt sammen med BenzoRådgivningen den 27. oktober 2010 en temaaften om afhængighed af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner). Psykiater Jens Frydenlund, som har mange års erfaring med nedtrapning af langtidsbrugere fortalte om afhængighed og bivirkninger. Desuden forelagde han modeller for nedtrapning. Temaaftnen var arrangeret med henblik på også at tilbyde støttegrupper for afhængige, som ønsker at komme ud af afhængigheden. 60 deltog i arrangementet. Efterfølgende er der startet en støttegruppe op i samarbejde med BenzoRådgivningen. Støttegruppe afsluttede i 2011, men vort samarbejde fortsætter med BenzoRådgivningen. 6

7 Samarbejde med Trivselsgruppen Trivselsgruppen har folk i aktivering, som har svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet. Det kan være stress, depression mv. Det er et tilbud med løbende indtag. I samarbejde med Trivselsgruppen holder vi løbende informationsmøder for deres deltagere om vores tilbud om selvhjælpsgrupper. TUBA Vi har talt en ung kvinde, som havde henvendt sig til TUBA (tilbud til unge, som er vokset op i en familie med misbrug af alkohol). Hun fik at vide, at der er et års ventetid. Det har vi hørt før, så vi tænkte, at TUBA måske ikke kender så meget til os. Vi kontaktede TUBA, hvor vi fortalte om vores tilbud på et personalemøde med teamlederen og fire terapeuter/psykologer. Landsforeningen Voksenmobning Nej tak! Vi havde et møde med næstformanden, som efterfølgende har fået ja fra dennes bestyrelse til at henvise til os, hvis der er interesse for at mødes med andre i samme situation. Dialogmøde frivillige foreninger og Århus Kommune 12. april. Selvhjælpsgrupper i Århus deltog i et dialogmøde med Århus Kommune: Oplæg v/knud Aarup, Social- og Arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune: Frivillighedens velfærdssamfund. Inspirationsoplæg v/lars Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne: Eksempler fra Projekt Kommunen og civilsamfundet. Begge med inspirerende og vedkommende oplæg. Derefter var der en ½ times workshops med forskellige overskrifter fx Omsorg. De samme emner for workshop gentog sig igen i ½ time efter en pause. Netværk for svære livssituationer. Det er en styregruppe i samarbejde med Århus Kommune der er sammensat af flere frivillige organisationer, som alle tilbyder netværk for ældre i svære livssituationer. Arbejdsopgaven for styregruppen er i høj grad at synliggøre tilbuddet om sorg- og livsmodsgrupper. Styregruppen satser især på synliggørelse hos frontpersonalet, da den oplever, at dette vil have den største effekt mht. udbredelse af budskabet om vores tilbud. Der blev afholdt en temaeftermiddag som trækplaster. Oplægsholderne var journalist Anders Agger ( fra tv-serien Sømanden og juristen ) og præst Lars L. Sørensen for at synliggøre vores tilbud. Der kom ca. 100 deltagere. 12. Det sociale Forbrugerråd: Selvhjælpsgrupper i Århus er fra efteråret 2006 medlem af Det Sociale Forbrugerråd; et forbrugerråd, der fungerer som talerør for brugerne over for Social og Beskæftigelsesforvaltningen og som idéforum i forhold til forvaltningen. Vores repræsentant i Det sociale Forbrugerråd for Selvhjælpsgrupper i Århus er daglig leder og koordinator Anita Torlyn og suppleant bestyrelsesmedlem Tove Riemer. I Det Sociale Forbrugerråd er der repræsenteret medarbejdere fra Social- og Beskæftigelsesforvaltningen og repræsentanter for dem, der modtager sociale ydelser - herunder også frivillige foreninger som Selvhjælpsgrupper i Århus, og alle spørgsmål, som generelt eller principielt vedrører den sociale indsats i Århus Kommune, kan tages op i rådet. I dette forum ønsker bestyrelsen for Selvhjælpsgrupper i Århus at deltage, fordi vi her vil få aktuel information om, hvad der sker på de kommunale områder, der er væsentlige for 7

8 foreningen, ligesom vi vil få mulighed for at øve indflydelse til gavn for deltagerne i selvhjælpsgrupperne. 13. Pjecer og annoncering En gang om måneden annoncerer vi i Århus Onsdag om nuværende efterspurgte gruppeemner. Vi har nu en pjece, der er i udtryk ligger op ad vores hjemmeside. Den indeholder alle facts om, hvad Selvhjælpsgrupper i Århus kan tilbyde, d.v.s. både børne-, unge og voksengrupper. Vi sender efter behov pjecer ud til følgende samarbejdspartnere: Familieværkstederne i Århus, Ungekontakten, Ungdomsvejledningen, Børn og Ungecenter, nord, syd, vest, centrum, Modtagelsen, Socialcenter Nord, Syd, Vest og Centrum, Revacentre Sundhedsplejens fire områdekontorer. (Sundhedsplejerskerne), Socialvagten Biblioteker, Læger, Præster, kirkekontorer m.v., Skoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Psykologer, som har kontaktet os. Organisationer mv. ArbejdsSkade Klubben, Astma-Allergiforeningen for Århus Amt, Baglandet, Café Anna Café Plus, Cafe Lytten, Center for Selvmordsforebyggelse, Center for Spiseforstyrelser Christine Centret, Drivremmen, Folkekirkesamvirket, Fribørsen, Frivillig åben rådgivning, Gallo Krise rådgivning, Hamlet, Hiv-gruppen, Iogt-Husets Rådgivning, Joan Søstrene, Jysk børneforsorg/fredehjem, Kofoeds Skole, KRIS, Kræfter til Kræft, Kræftens Bekæmpelse Kræftforeningen Tidslerne, Kulturgyngens Rådgivning, Kvisten, Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Landforeningen mod Spiseforstyrelser M/K rådgivningen, Mødrehjælpen, Nyt Netværk, Plexus Hamlet, PsykInfo, Selvhjælpsgruppen ved Kirken, SIND pårørenderådgivningen, Spiserøret, Studenterpræster, Studenterrådgivningen, Ung til Ung Rådgivningen, Tuba Århus, Ung Mor, Unge og Sorg, Ventilen Århus, Værestedet Solsikken, Århus Krisecenter for voldsramte kvinder. Bestyrelsen vil gerne sige tak til de frivillige igangsættere, som med deres uvurderlige arbejdsindsats har bidraget til, at Selvhjælpsgrupper i Århus har været og fortsat er et godt tilbud til borgerne i kommunen. Vi siger også tak til Aarhus Kommune, Socialministeriet og Uddannelsesudvalget for de økonomiske midler, der gør det muligt for Selvhjælpsgrupper i Århus at kunne tilbyde selvhjælpsgrupper. 8

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning Årsberetning 2013 1 Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus Årsberetning 2014 1 Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014.

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. Bestyrelsen blev fotograferet under sidste generalforsamling 2014 Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve fra generalforsamling 2014 består af: Nederst fra venstre:

Læs mere

Fem lokale historier. fodspor

Fem lokale historier. fodspor Fem lokale historier I frivillighedens fodspor Årsberetning for frivilligcentrene i København 2014 02 Mod stærkere fællesskaber Alle mennesker bør have chancen for at bidrage og føle sig som en del af

Læs mere

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2012 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse DEN DAGLIGE DRIFT... 5 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 5 Styregruppen/Årsmøde... 7 Styregruppens sammensætning...

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 Frivilligmarked 2012 i Aalborg Fejring af frivillige, swingende jazzmusik, taler og prisoverrækkelser Lørdag den 25. august blev der for 17. gang afviklet Frivilligmarked

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Udgiver: Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Frederiksgade 78B, 1. 8000 Aarhus E-mail: frise@frise.dk Tlf.: 98 12 24 24 www.frise.dk Redaktør: Marianne

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 Bliv frivillig i Aalborgs sociale foreninger! De Frivilliges Hus inviterer til infomøde for nye frivillige Tirsdag 29. januar el. tirsdag 26. februar kl.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere