Postkort til Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postkort til Byrådet"

Transkript

1 Postkort til Byrådet

2 Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning ifm. håndtering af statsamt, advokater o.lign. Vi har hjulpet mænd til at skabe overblik i en følelsesmæssig krisesituation. Vi har via samtaler fået den kriseramte mand til at agere aktivt at forbedre/løse sin livssituation/-krise. Vi har hjulpet i kontakt med det professionelle behandlersystem. Dette har ofte krævet stor overvindelse af manden. Vi henviser gerne kriseramte mænd til andre professionelle behandlingstilbud Vi tilbyder et midlertidigt bo-tilbud til kriseramte mænd/m/u børn. Venlig hilsen Mandecentret

3 Silkeborg Oasekirke Udsatte børn og voksne særligt enlige mødre Praktisk hjælp Netværk Økonomisk rådgivning Julehjælp Fælles sommerferie Fællesskab. En familie der modtog en julepakke. I pakken var der invitation til fællesspisning. De er kommet til de månedlige fællesspisninger gennem et par år. Har dannet netværk og været med på sommerferie. Kvinden har deltaget i netværksgruppe. Parret er nu selv frivillige til julepakkeuddeling og i vores sommerferieprojekt og oplever sig selv som en del af fællesskabet og tager ansvar også ved vores fællesspisninger. Enlig mor til 2 børn boede på krisecentret og fik julepakke. Herefter henvender hun sig og spørger efter en reservebedste som endte med at blive en kontaktfamilie. Hun har fået økonomisk rådgivning og praktisk hjælp, været med på sommerferie og fælles spisning. Det har givet hende og børnene et nyt netværk og fået mere balance i /ro over hverdagen, som også har påvirket sønnen, som bor hos hende. Hun er nu selv omsorgs fuld og hjælper andre i det omfang hun har ressourcer. Venlig hilsen Silkeborg Oasekirke

4 Ældresagens lokalafdeling i Kjellerup Ældre (55+) At leve aktivt og godt så længe som muligt Sociale- og kulturelle Hjælp til ensomme Motionsaktiviteter Læring IT-undervisning IT-undervisning à stigende behov à økonomi à Der skal hele tiden investeres for at følge med i udviklingen à 79 kunne være en hjælp her Staugang Petanque med konkurrencer Besøgsvenner stigende behov Demenscafe en gang mdl. Ture, foredrag, musik-arrangementer m.m. Seniorbio Aftale med to fitnesscentre Venlig hilsen Ældresagens lokalafdeling i Kjellerup

5 Børns voksenvenner Børn med svagt netværk Familier med små børn ofte enlige mødre, ofte med udenlandsk baggrund, med svagt netværk Kontakt til en ressourcestærk voksen. Tryghed tid accept. Først og fremmest stiller vi os til rådighed. Målet er at barnet bliver så trygt, at de tør bruge venskabet. At se sin ven på 12 år, når han har fanget en ørred på 5 kg, eller se ham når han kan hjælpe mig med min computer eller se ham køre traktor. Venlig hilsen Børns voksenvenner

6 Røde Kors besøgstjeneste Yngre, ældre, ensomme og svage Opleve naturen sammen med en god besøgsven God dialog i medborgers hjem Oplevelser af enhver art sammen med venner Vi gør meget ud af at finde det rigtige match. Kernen skal være i orden En ung fraskilt sygeplejerske som er mor til en datter på 7 år. Bedsteforældrene bor ikke i byen. Henvender sig med ønsket om at være besøgsven en slags bedstemor. Forestiller sig, at når datteren bliver lidt ældre kan gå hen til bedstemor. Kontakten er i gang. De besøger en dame på 95 år. Er startet med hver 14. dag. Venlig hilsen Røde Kors besøgstjeneste

7 Ældresagen Gjern Vågetjenesten og besøgsvenner ensomme ung/gammel Aflastning af pårørende Skabe ro og tryghed omkring den døende. Omkring vågetjenesten: For 2 år siden opstart af vågetjenesten i et område svarende til gl Gjern kommune. Har været ude omkring 80 gange. Fortrinsvis på vores 2 plejehjem, men også ude i eget hjem. Der er 11 frivillige vågekoner Besøgsvenner: Der er i alt 28 besøgsmodtagere. Vi bestræber os på at brugere og ydere boer i nærheden af hinanden pga. kørselsomkostninger. Aktiviteter: Det er svært at lave foredrag og lignende, da vores tilskud er lille i forhold til de aktiviteter vi har hver frivillig koster. Nov 2012 opstart af suppe-aftner (1 gang mdl. i vinterhalvåret) i samarbejde med menighedsrådet i Skorup der deltager ca. 30 personer hver gang. Venlig hilsen Ældresagen Gjern

8 Silkeborg Kirke Middag på tværs. Et månedligt spisefællesskab for danskere og udlændinge. Flygtninge og indvandrerne i Silkeborg uanset nationalitet, status eller uddannelse Sociale netværk Anerkendelse for det de står for og har Integration Åndeligt fællesskab Arranger en månedlig middag med efterfølgende underholdning eller fælles aktivitet og aftensang i Kirken. Det har fungeret godt i år I starten var deltagerne asylsøgere og danskere. I dag udgør de ny kvoteflygtninge meget sammen med gamle kontakter deltagere hver gang Tilbyder udlændinge en dansk kontaktfamilie. Pt. ca. 10 kontaktfamilier. Udfordringen for at videreudvikle dette er et stort behov for en frivillig-koordinator Flere aktiviteter har været under opsejling (bl.a. lektiecafe for voksne udlændinge) men de dør igen. Måske pga. manglende støtte/koordinering. Venlig hilsen Silkeborg Kirke Middag på tværs

9 Kræftens Bekæmpelse Vi vil gerne gøre opmærksom på vi er der Lyserød Lørdag hvor en stor del af forretningerne deltog for at gøre en stor indsat med lotteri og aktion i gå-gaderne, og der var pyntet op med lyserøde balloner. En stor tak. Venlig hilsen Kræftens Bekæmpelse

10 Glæd Børnene startet for 2 år siden på Facebook. Socialt udsatte børn og unge mellem 0 og 17 år. Bliv kendt/find de som har et behov/ opfylde ønsker for familier og børn via genbrugstøj og legetøj. 4. Hvad gør I i din forening for at opfylde borgerens behov (den gode historie) Glæden ved at se et barn blive glad Sprede vores budskab Samarbejde med kommunen/familiecentret/børn- og unge-afdelingen, så vi rammer de rigtige, som har et behov I 2012 hjalp vi 700 børn/unge/familier i år er antallet nået for længe siden Venlig hilsen Glæd Børnene

11 SOS Børnebyernes lokalgruppe i Silkeborg Forældreløse børn i 133 lande. Ca. 500 projekter på verdensplan. Tegne fadderskaber for børnene Samle penge ind til børnebyerne. Du giver skolegang og uddannelse samt et kærligt hjem og en SOS mor til alle børn 4. Hvad gør I i din forening for at opfylde SOS-børnenes behov (den gode historie) Laver arrangementer der gerne skulle give et overskud til projekter ude i verden. Tegne fadderskaber Sprede det gode kendskab: Et kærligt hjem til alle børn Hvad kan kommunens gøre for os? Give os underskudsgaranti ved store arrangementer Hjælpe med tag over hovedet ved udendørs arrangementer Venlig hilsen SOS Børnebyernes lokalgruppe i Silkeborg

12 Natteravnene i Silkeborg Børn og unge i byens natteliv der kan have behov for hjælp. Kan fx være kraftig berusede, der ikke kan klare sig selv. Støtte-hjælp-samtale (kontakt til forældre/kammerater) Evt. henvisning til professionel hjælp Mange gode historier J Fx: Meget beruset ung pige alene sad/lå på trappesten. Næsten ikke til at få i tale. Via mobil lykkes det at få kontakt til forældre. Ventede ved pigen til forældrene kom. Dejligt at oplevet forældrenes taknemlighed for vores omsorg. Venlig hilsen Natteravnene i Silkeborg

13 Sind Silkeborg Psykisk sårbare medborgere i alle aldre, pårørende, fagfolk og alle interesserede. At tabuer og fordomme om psykisk sårbarhed overvindes At oplysende arbejde (foredrag, temaftner mv.) bidrager til det At pårørende får tilbud om foredrag og samtale At der er midler (økonomi) til målgruppen Vi er med i SINDETS DAG, der for 3. gang på Psykiatriens Hus har forenet Lokal- og Hospitals-psykiatri, Frivilligcentret og foreninger i et arbejde til gavn for psykisk sårbare. Temaet Mod - muligheder for unge psykisk sårbare blev belyst af film, workshop og gode indlæg af unge med psykisk sårbarhed og helbredelse, en præstationsprinsesse, en triatlet der har overvundet skizofreni og en Mathilde Falck. Det er en god historie, fordi alle fra forskellig side bidrager til en god dag for psykisk sårbare unge og ældre. Den peger på behovet for at skabe værested/klub for unge psykisk syge, et oplagt valgtema! Venlig hilsen Sind Silkeborg

14 Dansk Blindesamfund Klub Silkeborg. Blinde og svagtseende voksne/ældre. Lære at leve med blindhed/nedsat syn og turde være socialt udadvendte og få livsmodet igen. Blinde og svagtseende har ofte svært ved at komme ud blandt andre. Foreningen giver mulighed for at møde andre i samme situation, og i det hele taget mulighed for oplevelser og støtte til at klare livet som blind/svagtseende. Tidligere mødtes vi i Medborgerhuset, nu mødes vi i Rosengårdscentret, hvor de fleste føler sig mere trygge, fordi en del er ældre. Det har givet venskaber på tværs mellem seende og svagtseende. Det betyder, at medlemmer nu deltager i flere aktiviteter på Rosengårdcentret end tidligere. Modet til deltagelse er vokset og modet breder sig til aktiviteter også uden for Rosengårdscentret. Nye svagtseende/blinde lærer af de gamle. Venlig hilsen Dansk Blindesamfund Klub Silkeborg

15 Sclerose Foreningen Medlemmer af den lokale forening Oplysning om sygdommen og sociale arrangementer/underholdning mv. At arbejde aktivt for at dække medlemmernes behov for støtte og sociale arrangementer At indsamle midler til forskning Venlig hilsen Sclerose Foreningen

16 ProAktive Diabetikere Diabetikere og pårørende som vil gøre en indsats for at tage hånd/ansvar for deres sygdom. Et sundere liv: 1. Mad 2. Motion 3. Medicin Hele tiden at hjælpe hinanden til at fastholde det rigtige/gode. Vi hjælper/støtter hinanden til ikke at dø på grund af vores diabetes Vi har 4 tiltag (Foreningen startede 31. jan. 13. D.D. 21 medlemmer) Motion hver onsdag kl ved Silkeborg Bad med Idræt om Dagen Medlemsmøde 1. onsdag i måneden kl med oplæg, dialog, sund madlavning og lidt gang 4-årigt projekt med Hotel- og Restaurant-skolen, Sundhedshuset og proaktive diabetikere med det mål at få en bedre/sundere adfærd med støtte fra Trygfonden. 2 gange årligt sammen med hjerteforeningen foredrag og 3 sunde retter Venlig hilsen ProAktive Diabetikere

17 Kvisten Det er mennesker, der har været udsat for seksuelt overgreb Det er samtaler med udvikling for øje At blive lyttet til At få stillet relevante spørgsmål som flytter den enkelte borger fra offer til selv at tage ansvar for eget liv Først og fremmest skal den frivillige være uddannet psykoterapeut. Derefter bliver den frivillige løbende uddannet og specialiseret i forhold til at træne ofre for overgreb. Der er krav til løbende supervision Den gode historie: En af ofrene for overgreb har efterfølgende selv uddannet sig til psykoterapeut. Holder nu foredrag omkring det at have været udsat for overgreb. Har i dag sin egen klinik og er derved med at til at flytte den enkelte til en bedre udvikling. Venlig hilsen Kvisten

18 Selvhjælp Silkeborg I dette tilfælde: børn af skilte forældre. Samtale Samvær Være som andre En pige ca. 8 år i Trivselsgruppe. I starten tavs, indesluttet, ked af det. Hul på bylden Mod til at fortælle. Børnene spørger ind til hinanden. Er eksperter i eget liv! Pigen taler med forældrene om det, der tynger hende forældrene medvirker til løsning til pigens bedste. Et barn går i starten på toilet 5-6 gange pr. session. Når isen er brudt er toiletbesøg ikke nødvendige. Børnene ønsker generelt at fortsætte i gruppen Anne der mistede sin kæreste i trafikulykke. Anne og kammeraterne kommer sammen i en selvhjælpsgruppe, som hjælper dem gennem krisen og sorgen. Anne fortæller i dag gerne om sine oplevelser med selvhjælp og vejen tilbage uden sin kæreste. I dag er dette et tilbud i selvhjælp, som bl.a. politiet henviser til. Voksne der mister ægtefælle/partner kommer videre i livet sammen med ligesindede. På 5. år har gruppen aktivitet rejser, hjemmebesøg, tæt netværk Venlig hilsen Selvhjælp Silkeborg

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2014 René Vinding Christensen er en af de frivillige ved mandecentret Aalborg. 1 Månedens frivillig-portræt: Navn/forening: René Vinding Christensen, mandecentret

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 Bliv frivillig i Aalborgs sociale foreninger! De Frivilliges Hus inviterer til infomøde for nye frivillige Tirsdag 29. januar el. tirsdag 26. februar kl.

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

#2009. til stofmisbrugere i behandling. Jeg har fået min mor tilbage. Her kan alt det usagte blive sagt. Projekt med effekt

#2009. til stofmisbrugere i behandling. Jeg har fået min mor tilbage. Her kan alt det usagte blive sagt. Projekt med effekt PROJEKT PÅRØRENDE til stofmisbrugere i behandling Jeg har fået min mor tilbage - Om relationssamtaler mellem stofmisbruger og pårørende Her kan alt det usagte blive sagt - Det er trygt at mødes i en pårørendegruppe

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015

MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015 MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015 Michelle fik støtte til at starte uddannelse som ung mor Reportage Unge forældre i Odense får hjælp 360 rundt om deres situation Frivillig Frivillige gav indspark til

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året I dette nummer: Julehjælpen gav mig ro i sindet Troen på en bedre fremtid Rudekuverterne kommer frem i lyset Ekspertens svar på fattigdomsspørgsmål N R. 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 Julehjælp... og Mødrehjælp

Læs mere

Recovery fortalt gennem livshistorier

Recovery fortalt gennem livshistorier fra TRAUME til RECOVERY Recovery fortalt gennem livshistorier ALICIA: Alt dette er sket, fordi jeg tog et valg! Jeg er en pige på 27 år. Jeg blev indlagt første gang i 2001. De følgende 6 år tilbragte

Læs mere

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Kortlægning af julehjælpen 2013 Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Betragtninger på tværs af undersøgelsen Fondens julehjælp dækker bredt geografisk og gives til forskellige

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

SE MIG! Kampagnebeskrivelse

SE MIG! Kampagnebeskrivelse SE MIG! Kampagnebeskrivelse // 3 BLIV EN DEL AF NOGET STORT Nu er jeg med! Jeg har skrevet under på, at intet barn eller ung skal stå uden for fællesskabet. Det kan jo ikke passe, at børn og unge, der

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere