Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5 Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen, passer desværre fuldstændig til de problemer danske ME/CFS patienter har i social- og sundhedsvæsenet. M.E. i Storbritannien realiteterne Bredt anslået regner man med, at der er mindst mennesker i Storbritannien, der lider af M.E. Trods hyppigheden, bliver der ved med at komme beretninger om, at alvorligt syge mennesker ikke har adgang til de mest grundlæggende tjenester, tjenester som mennesker, der har andre kroniske sygdomme, der er mere anerkendt end M.E. får som en selvfølge. Det er på dette grundlag, at Action for M.E. udførte en større undersøgelse blandt dets medlemmer for at konstatere, hvordan deres erfaringer var med hensyn til social- og sundhedsvæsenet og for at vurdere det bredere perspektiv for M.E. i hele Storbritannien. Undersøgelsen blev omdelt til AfME s medlemmer i august 2000, af hvilke 2338 svarede (31 %). Dette gjorde den til den største undersøgelse, der nogensinde er lavet omkring M.E. i Storbritannien. Som undersøgelsen viser, er resultaterne dybt alarmerende. Den åbenbarer en serie af svigt og diskrimination. Det nok mest foruroligende er, at de, der er mest alvorligt syge, er dem, der får mindst støtte og pleje. I sammendrag er konklusionen at: 77 % oplever alvorlige smerter på grund af sygdommen Over 50 % har haft lyst til selvmord som et resultat af sygdommen 33 % ventede 18 måneder på en diagnose, og 52 % rapporterede, at det havde gjort en stor forskel i alvoren af deres lidelse Næsten 2 ud af 3 var ikke blevet rådgivet af deres læge om, hvordan de skulle takle sygdommen 70 % er enten aldrig i stand til, eller er sommetider for utilpas til at besøge lægens praksis 80 % af dem, der i øjeblikket er bundet til sengen på grund af M.E. rapporterer, at en anmodning om hjemmebesøg af lægen er blevet afslået Mange mennesker modtager ikke den sociale ydelse, de helt klart er berettiget til og desperat har brug for, for at kunne klare sig Action for M.E. mener, at denne rapport skal tjene som en advarsel for de lovgivende myndigheder, der i øjeblikket svigter et stort antal mennesker med M.E. Vi har lavet et antal anbefalinger, som er i slutningen af denne rapport.

6 Alvor og indvirkning M.E. er beskrevet af World Health Organisation (WHO) som en sygdom i nervesystemet. For nogle er sygdommen forholdsvis mild, og tillader fortsat et nogenlunde normalt liv. Imidlertid er mange så alvorlig ramt, at de er bundet til sengen i måneder, endog år, eller resten af livet. Deltagerne blev spurgt om alvoren i deres niveau af sygdommen: (89 %) af de adspurgte (28 % af de tilsendte) svarede, at de er eller har været alvorligt ramt (dvs. enten bundet til sengen eller bundet til hjemmet). 2. Af de 2.338, der svarede, er 710 (30,4 %) i øjeblikket alvorligt ramt (4,7 %) er meget alvorligt ramt, det vil sige bundet til sengen totalt afhængige af pleje. 89 % svarede, at de er eller har været alvorlig ramt (41 %) rapporterede, at de var bundet til sengen nu eller havde været det før. 5. Hos 1211 (58 %) stod denne invaliditetsgrad på i over 1 år og 495 (24 %) var på dette stadie i over 4 år (50,3 %) svarede ja på spørgsmålet: Har du nogensinde haft tanker om selvmord på grund af sygdommen. 7. De, der har været hårdest ramt af sygdommen med de mest alvorlige smerter og som sent havde fået diagnose og vejledning, var mest tilbøjelige til at overveje selvmord % af de, der svarede, brugte kørestol % beskrev deres tilstand som i forværring, mens 25 % var i bedring ud af 5 led af alvorlige smerter som et resultat af deres sygdom. 29 % rapporterede, at de havde smerter det meste af tiden Forværring 14 % Hverken bedring eller forværring 60 % Bedring 25 % Andet 1 % Har du alvorlige smerter?

7 Diagnose 33 % ventede mere end 18 måneder på en diagnose Der er ingen definitive tests til diagnosen M.E., så sygdommen delfineres ud fra en udelukkelses proces. Action for M.E. tror på, at en tidlig diagnose sammen med en grundig vejledning i at takle sygdommen kan hjælpe med at forebygge, at den bliver så alvorlig. Deltagerne blev spurgt om diagnosticeringen af deres sygdom: 1. Mens 30 % blev diagnosticeret indenfor 6 måneder, ventede 33 % mere end 18 måneder og 6 % blev først diagnosticeret efter 10 år % blev diagnosticeret af deres læge, 39 % af en overlæge og 19 % af en M.E. specialist 3. Deltagerne blev spurgt om, hvilken forskel en tidlig diagnose ville have gjort i forhold til alvorsgrad og/eller at sygdommen blev kronisk: Den betydning en tidlig diagnose ville have haft Ingen forskel 26 % En lille forskel 22 % En vældig forskel 52 % Behandling og rådgivning 65 % modtog ikke vejledning i at håndtere deres sygdom Fornuftig rådgivning i at takle M.E. på et tidligt stadie af sygdommen kan i mange tilfælde fremme bedring. Det er vigtigt, at læge og patient arbejder sammen om at skabe den bedste metode til bedring. Deltagerne blev spurgt om deres erfaringer med behandling og rådgivning: 1. Spørgsmålet blev stillet som Fik du vejledning fra din læge i, hvordan du skulle takle din sygdom indenfor de første 6 måneder fra udbruddet / efter 6 måneder / slet ikke % følte at denne mangel på vejledning bidrog til, at sygdommen blev mere alvorlig eller kronisk Fik du lægelig vejledning i at takle sygdommen? Før 6 måneder 19 % Efter 6 måneder 17 % Slet ikke 65 %

8 Adgangsforhold til sundhedsydelser Action for M.E. mener, at det er en basal ret at de, der er syge har adgang til sundhedsydelser. Undersøgelsen åbenbarede dog, at de der var hårdest ramt af M.E. var de patienter, der modtog den dårligste grad af støtte. Deltagerne blev spurgt om deres tilgang til sundhedsydelser efter udviklingen af M.E.: 1. Deltagerne blev spurgt, om deres tilstand var regelmæssigt tilset, og hvis, så af hvem. Kun 47 % rapporterede, at deres tilstand var tilset. I kun 16 % af tilfældene var en specialist involveret. Kun 47 % rapporterede at deres tilstand blev overvåget Er din tilstand jævnligt tilset af en behandler fra sundhedsvæsenet? Nej 53 % Læge 31 % Overlæge 3 % Psykiater 1 % Specialist i M.E. 6 % Kombination (f.eks. læge og specialist) 6 % 2. Af de 110 der i øjeblikket er bundet til sengen rapporterede kun 50, at de bliver tilset % af dem, som har overvejet en eller anden form for selvmord, blev ikke tilset af deres læge % rapporterede. at de aldrig var i stand til, og 62 % var undertiden for dårlige til at besøge lægens praksis havde bedt om et hjemmebesøg af lægen, 17 % fortalte, at deres anmodning var blevet afslået. 6. Af de 110, der i øjeblikket er bundet til sengen, er 88 (80 %) blevet nægtet et hjemmebesøg af en læge efter anmodning har bedt om hjemmebesøg af en sygeplejerske, 13 % rapporterede at deres anmodning var blevet afslået bliver tilset af sundhedspersonale. Ergoterapeut 182 Hjemmesygeplejerske 92 Fysioterapeut Af de 110, der i øjeblikket er bundet til sengen, rapporterede kun 60, at de fik besøg af ansatte fra deres sundhedsvæsen

9 Pleje af hospitalspatienter Af de, der blev henvist til hospital, fortalte et flertal, at det havde gjort dem mere syge Der er en enorm kløft mellem antallet af mennesker, der er alvorligt ramt af M.E. og hospitalspersonale, der er specialiseret i sygdommen i Storbritannien. De hårdest ramte patienter med M.E. har ofte en smertefuld overfølsomhed overfor lys, støj og kemikalier. Undersøgelsen åbenbarede, at hvor patienterne var indlagt på almindelige afdelinger, rapporterede mange, at de blev dårligere på grund af omgivelserne eller behandlingen, de modtog for deres sygdom. Deltagerne blev spurgt om deres erfaringer i forbindelse med hospitals indlæggelse: 1. Blandt dem, der havde været indlagt på hospitalet (22 %), rapporterede flere, at de var blevet dårligere af opholdet i stedet for bedre. Ydelser Som alle alvorligt syge mennesker er patienter med M.E. berettiget til offentlige ydelser. Imidlertid er der gentagne beviser på, at mange, der lider af M.E., er blevet nægtet de ydelser, deres grad af invaliditet synes at skulle berettige dem til. 44 % af dem, der ansøgte om førtidspension, måtte anke sagen Deltagerne blev spurgt om deres tilgang til ydelser: % af dem der svarede (1,490) modtog offentlige ydelser % af de adspurgte (1,039) havde ansøgt om førtidspension % af dem, der ansøgte om førtidspension, måtte anke sagen 4. Af dem, der ansøgte om førtidspension, fik 25 % afslag (med og uden anke) Bemærkninger til undersøgelsen svar på undersøgelsen blev modtaget en responsrate på 31 % % var under 18 år % af dem, der svarede var kvinder % var i aldersgruppen mellem 26 og 40 på det tidspunkt, de blev syge af M.E.. 38 % var i aldersgruppen mellem 41 og 65 på det tidspunkt, de blev syge. 5. Hos 15 % var der mere end et familiemedlem, der fik M.E., og ved 4% var to eller flere ramt

10 Takling og behandling Tilpasset fysisk aktivitet (pacing) og hvile blev rapporteret som værende mest gavnlig og gradvis øget motion (graded exercise) blev rapporteret, som den behandling, der havde gjort flest mennesker mere syge. Gavnlig Ingen forskel Forværret Smertestillende medicin 61 % 28 % 11 % Sovemedicin 67 % 17 % 16 % Tilpasse aktiviteten 89 % 9 % 2 % Gradvis øget motion 34 % 16 % 50 % Kostændring 65 % 32 % 3 % Ernæringstilskud 62 % 36 % 3 % Hvile/ro, inklusiv sengehvile 91 % 8 % 1 % Adfærds terapi (CBT) 7 % 67 % 26 % Andre 75 % 11 % 14 % Privatpraktiserende Der var et omfattende forbrug af alternativ behandling, hvor kun homøopat og naturlæge havde en respons på under 50 % for, om behandlingen var gavnlig. Gavnlig Ingen forskel Forværret Læge 50 % 39 % 11 % Rådgiver /psykoterapeut 52 % 36 % 12 % Osteopat / kiropraktor 58 % 29 % 13 % Homøopat 44 % 45 % 11 % Naturlæge 41 % 46 % 13 % Ernæringsekspert 60 % 33 % 7 % Healer 51 % 44 % 5 % Alternativ behandling (andre)* 61 % 29 % 10 % * f.eks. akupunktur, aromaterapi, massage, zoneterapi, yoga

11 En øjeblikkelig indsats er tiltrængt Det ville være unfair at påstå, at denne undersøgelses detaljer svarer til hver eneste M.E. patients oplevelser i Storbritannien. På den anden side ville det være absurd at påstå, at det kun er Action for M.E. medlemmer, der oplever et sundhedsvæsen, der svigter dem og et socialvæsen, der synes at diskriminere dem. Det tyder snarere på, at denne rapport karakteriserer den forfærdelige kamp, som mange M.E. patienter må udholde blot for at opnå den mest basale pleje og støtte. Den indikerer også, at de tusinder af mennesker, der er værst ramt af M.E., de, som er bundet til sengen og udelukket fra samfundet, modtager den mest elendige behandling fra sundheds- og socialvæsenet. Action for M.E. kommer med følgende forslag, som løsning på de problemer, denne rapport fremhæver: 1. Oprettelse af sundhedstjeneste, inklusiv tilsyn med de meget syge patienter. 2. Oprettelse af specialiseret enhed inklusiv behørig hospitalspleje med specialist hjemmeservice rettet mod dem, som er bundet til sengen af M.E. 3. Vejledninger i tidlig diagnosticering og hurtig information udleveret til alle læger. 4. Statsstøttet forskning i årsagen til og behandling af M.E. 5. Uddannelse og oplæring for alt sundhedspersonel i M.E. 6. Uddannelse og oplæring af personalet i socialsektoren i indvirkningen af M.E. Det er klart en misforståelse at tænke på M.E. som en mild sygdom. Den er ikke mild for de personer, der har den, og det er indvirkningerne, den har på det videre samfund heller ikke. Det økonomiske tab er betydeligt, både hvad angår tab af indtægt og sociale udgifter. En stor del af den gruppe, der er ramt af M.E., er på den ene side usynlig, men det skulle ikke undre om virkningerne af denne sygdom berører langt flere end de mennesker, som faktisk lider af den. Denne undersøgelse demonstrerer klart niveauet af isolation og udelukkelse, som tusinder af patienter med M.E. lider under. Det er på tide at de, der lider af M.E. får givet den behandling og service, som de på grund af deres sygdom så klart behøver. Oversat og offentliggjort med tilladelse fra Action for M.E. ME/CFS Foreningen Rådhustorvet 1, 1.sal 3520 Farum Tlf (mandag & onsdag fra 10-12) Hjemmeside:

12 ME/CFS Foreningen Rådhustorvet 1, 1.sal 3520 Farum Tlf (mandag & onsdag fra 10-12) Hjemmeside:

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet 3F s bud på de sundhedspolitiske udfordringer, september 2005 Ventetid der gør ondt værre - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet q 2 SUNDHEDSPOLITISKE

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

Sundhedsfremmende tilbud til Socialudsatte borgere med risiko for KOL. Aktivitets tilbud på væresteder August 2009-juni 2011

Sundhedsfremmende tilbud til Socialudsatte borgere med risiko for KOL. Aktivitets tilbud på væresteder August 2009-juni 2011 Sundhedsfremmende tilbud til Socialudsatte borgere med risiko for KOL. Aktivitets tilbud på væresteder August 2009-juni 2011 Evalueringsrapport Denne gruppe har brug for nogen, som er tæt på dem Juni 2011

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Intro. Før indlæggelse

Intro. Før indlæggelse Intro I 2009 var jeg indlagt i en periode på knapt 2 mdr på Brøndbylund. Under den sidste del af indlæggelsen havde jeg en meget dygtig psykiatrisk overlæge som læge. Jeg fik den bedst tænkelige behandling

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet Resumé Formålet med dette projekt har været, at afdække hvad Nyreforeningen kan gøre for at hjælpe og støtte unge med nyresygdom. Projektet er gennemført

Læs mere

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com SmerteLiv > No. 3-2014 DeVIce - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Psykiske problemer har mange ansigter

Psykiske problemer har mange ansigter Psykiske problemer har mange ansigter mød nogle af dem her DANSKE PATIENTER Psykiske problemer har mange ansigter mød nogle af dem her Danske Patienter, maj 2011 Kan downloades fra: www.danskepatienter.dk

Læs mere

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Deltagerne i undersøgelsen... 2 Metode... 3 Den digitale virkelighed... 4 Den sociale virkelighed... 5 Den

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ N SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 2015 1 SAMMENFATNING Vold og trusler er et udbredt problem for det uniformerede personale i landets fængsler og arresthuse. Og hjælpen er ikke

Læs mere