Program Delegation og kommunal praksis på området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program Delegation og kommunal praksis på området"

Transkript

1 Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding

2 Program Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet) Velkomst. v/kontorchef Christian Harsløf, KL Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed hvad siger loven og hvor går det ofte galt? Kommunerne udfører opgaver som en del af et samlet sundhedsvæsen. En række af disse opgaver er underlagt reglerne om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Delegation, hvor en læge overdrager en opgave til en medhjælp, er en praktisk foranstaltning, der sikrer, at opgaverne lokalt kan varetages på den mest hensigtsmæssige måde. Sundhedsstyrelsen stiller i gældende lovgivning en række krav, som skal efterleves, når man delegerer opgaver. Det gælder både for den, der delegerer en opgave og for den, opgaven delegeres til (medhjælpen). Det er kommunalbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for medhjælpen i kommunerne. Og Sundhedsstyrelsen kan udstede påbud og forbud, såfremt gældende lovgivning ikke overholdes. v/konstitueret enhedschef for Sundhedsstyrelsen Anne-Marie Vangsted samt overlæge Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Ledelsens værktøjskasse hvordan håndterer ledelsen delegation? Hvordan håndterer ledelsen konkret de krav, der følger af reglerne om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed? Hvilke værktøjer kan ledelsen anvende i forhold til den konkrete delegationsopgave? Og hvilke værktøjer kan ledelsen tage i brug i forhold til de særlige rammedelegationer, der knytter sig til undersøgelsesopgaver rettet mod en gruppe af patienter, der ofte har mere komplekse pleje- og behandlingsbehov? Rammedelegationer er bl.a. nødvendige for, at kommunerne mest fleksibelt kan varetage nye og mere komplekse sygeplejefaglige opgaver i fx akutfunktioner. v/områdechef Susanne Sejer, Aarhus Kommune og chefkonsulent Karen Marie Myrndorff, KL Frokost (og besøg i udstillerområdet) runde af sessioner Pause (og besøg i udstillerområdet) runde af sessioner Pause (og besøg i udstillerområdet) Her går ledelsen forrest! Den nye sygehusstruktur skaber nye muligheder for samarbejde i det nære sundhedsvæsen bl.a. forankret i og omkring de nye sundhedshuse, som opføres rundt om i landet, herunder i Holstebro. Et sundhedshus er et nært sundhedstilbud med et stærkt fundament hos både kommune, almen praksis og region og forudsætter koordination, informationsudveksling og kommunikation mellem parterne. Hør, hvordan

3 Holstebro Kommune arbejder med ledelsesforankret styring i den nye struktur, kommunen er ved at opbygge med Region Midtjylland, hvor samarbejde og delegation er helt centralt, hvis kabalen skal gå op. v/direktør Anders Kjærulff, Kultur og Sundhed, Holstebro Kommune Afslutning v/kontorchef Christian Harsløf, KL.

4 Sessioner Session 1: Tværsektorielt samarbejde om intravenøs behandling Den kommunale hjemmesygepleje varetager i stigende grad pleje og behandling af patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov. Sygehusets læger har derfor i visse situationer, fx i forbindelse med intravenøs behandling, fortsat ansvaret for patienten og for at udarbejde den fornødne ordination og instruks vedrørende den enkelte patient. Det stiller særlige krav til samarbejde. På sessionen kan du høre om, hvordan Holstebro Kommune samarbejder med Hospitalsenhed Vest om varetagelse af intravenøs væske og antibiotika til patienter med fx dehydrering eller infektioner. v/sygeplejechef Merete Kjærsgaard Kristensen, Holstebro kommune og kvalitetskonsulent Else Rose Hjortbak, Hospitalsenheden Vest. Session 2: Samarbejde med praktiserende læger om delegation Den kommunale hjemmesygepleje leverer en række indsatser ordineret af en læge. Den behandlingsansvarlige læge, fx alment praktiserende læge, tager stilling til den specifikke behandling af den konkrete patient og er derfor forpligtet til at sikre, at ordinationen er klar og entydig. Den kommunale hjemmesygepleje varetager også undersøgelser, som ikke er specifik behandling. Sådanne undersøgelser skal ordineres af en læge inden for samme organisation som plejepersonalet, fx den lokale praksiskonsulent. På sessionen kan du høre, hvordan Varde Kommune samarbejder med praktiserende læger og praksiskonsulenter om varetagelse af delegeret virksomhed. v/sundhedschef Kirsten Enevoldsen Myrup, Varde Kommune og praktiserende læge Anette Buch Partsch, Jacobilægerne Session 3: Brug af kompetenceprofiler og rammedelegation ved udvalgte undersøgelsesopgaver I plenum præsenteres værktøjer, kommunerne kan anvende i forhold til varetagelse af den konkrete delegationsopgave og i forhold til de særlige rammedelegationer. På denne session går vi mere i dybden med de konkrete værktøjer præsenteret i plenum. Vi ser på, hvordan kompetenceprofiler kan anvendes som ledelsesværktøj og vi ser på, hvordan ledelsen med udgangspunkt i kompetenceprofilerne kan planlægge kompetenceudviklingsstrategier. Vi viser også eksempler på rammedelegationsinstrukser og giver ideer til, hvordan de udvikles i samarbejde med lægerne og til, hvordan de anvendes i praksis. På sessionen sætter vi endelig fokus på ledelsens tilsynsforpligtelse både i forhold til egne institutioner og i forhold til evt. private leverandører af hjemmesygepleje. v/sundhedskonsulent Margrethe Riddersholm, Varde Kommune, områdechef Susanne Sejr, Aarhus Kommune og fagkonsulent Pernille Bæklund, Frederiksberg Kommune. Session 4: Sundhedsfaglige indsatser i socialfaglige botilbud Sociale botilbud er bl.a. rettet mod personer med betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Det er personer, som i gennemsnit har et større forbrug af lægemidler end resten af befolkningen. På de sociale botilbud bliver medicinhåndteringen oftest varetaget af ikke-sundhedsfagligt personale. Det er lægens ansvar at ordinere medicin til beboere på de sociale botilbud. Lægen kan i den forbindelse vælge at delegere behandling med medicin til plejepersonalet. Det er botilbuddets ledelses ansvar at plejepersonalet er instrueret og oplært i medicinhåndteringen. På sessionen kan du høre om, hvordan Tønder Kommunes Psykiatri- og Handicapområde gennem kompetenceudvikling og medicinkursus til det pædagogiske personale har styrket kvaliteten i medicinadministration på de sociale botilbud. v/sygeplejerske Christina Iwang Søndergård, Tønder Kommune. Session 5: Fælles medicinkort Medicinhåndtering er et af de områder, hvor kommunerne gennem mange år har arbejdet efter lægelig ordination i henhold til reglerne om forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Det er også et område, der undertiden har været udsat for kritik. Med indførelsen af det fælles medicinkort bliver den kommunale håndtering af delegation af forbeholdt virksomhed imidlertid langt mere transparent end tidligere. Hvad

5 kan din kommune gøre for at få styr på delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed? På sessionen kan du høre de første kommuners erfaring med at håndtere delegation af forbeholdt virksomhed i forbindelse med indførelse af det fælles medicinkort. v/udviklingssygeplejerske og projektleder (Fælles Medicin Kort) Kirsten Damgaard, Aalborg Kommune.

6 Praktiske oplysninger Tid og sted: Den 10. november 2014 på Hotel Comwell i Kolding. KL afholder primo 2015 en opfølgningsdag, hvor én repræsentant pr. deltagende organisation ved konferencen d. 10. november kan tilmelde sig. Yderligere information om opfølgningsdagen vil blive sendt til konferencedeltagerne senere på året. Målgruppe: Konferencen er primært rettet mod ledere og udviklingsmedarbejdere i kommunerne. Konferencen er også relevant for interessenter og sundhedsvæsenets øvrige aktører, bl.a. sygehuse og praktiserende læger, der samarbejder med kommunerne om delegation. Deltagergebyr: Kr ,- ekskl. moms. Faktura fremsendes efter konferenceafholdelse og opfølgningsdag. Tilmelding: Tilmelding er bindende og foretages via KL s hjemmeside Der er ikke nogen tilmeldingsfrist. Afbud: Skulle du blive forhindret i at deltage, bedes du venligst kontakte Anne Hagen Nielsen, tlf Du er velkommen til at overdrage din plads til en anden, dog kun efter forudgående aftale. Deltagerliste: Deltagerlisten offentliggøres på og vil løbende blive ajourført med nye tilmeldinger. Plancher: Efter konferencen vil du kunne se oplægsholdernes plancher på Yderligere information: Konferencens faglige del: Chefkonsulent Karen Marie Myrndorff, tlf eller konsulent Jacob Meller Jacobsen, tlf Konferencens praktiske del: Anne Hagen Nielsen, tlf Standområde: Sofie Leth-Møller, tlf Kommende KL-konferencer på social- og sundhedsområdet: Hvis du ønsker mere information om kommende konferencer på social- og sundhedsområdet, kan du holde øje med arrangementer på KL s hjemmeside: og Her informeres løbende om både nyheder og konferencer på området. Dato Konference Sted 30. september 2014 KL s Ældrekonference Hotel Comwell Kolding 7. oktober 2014 KL s Misbrugskonference Hotel Comwell Kolding 26. november 2014 KL s Handicap- og Psykiatrikonference Hotel Comwell Kolding 20. januar 2015 KL s Sundhedskonference Hotel Comwell Kolding maj 2015 KL s sociale temamøde Aalborg Kongres og Kultur Center

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Center for Politil< og Organisation PolJtisl< Service 13/743 Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Deltagere: Politikere: Jørgen E. Hansen Bente Borg Donl

Læs mere

KL s Sundhedskonference 2014 Fokus på kvalitet i det nære sundhedsvæsen Er kvalitet svært, når det er nært?

KL s Sundhedskonference 2014 Fokus på kvalitet i det nære sundhedsvæsen Er kvalitet svært, når det er nært? KL s Sundhedskonference 2014 Fokus på kvalitet i det nære sundhedsvæsen Er kvalitet svært, når det er nært? Den 21. januar 2014 på Hotel Comwell Kolding Program: Teatersalen 09.15 09.45 Morgenkaffe/te

Læs mere

KL s Ældrekonference 2014

KL s Ældrekonference 2014 Program KL s Ældrekonference 2014 Når ældre ikke længere er ældre. Hvornår giver hverdagsrehabilitering mening? Den 30. september 2014 på Hotel Comwell Kolding 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker

Læs mere

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov Program 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov 09.40 10.00 Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Indlæggelsestiden

Læs mere

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5299 E-mail STB-KAP-H@regionh.dk

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Oversigt over vigtige deadlines 3 Om logospecifikationer 4 Om tekst om temasession til web 5 Om tekst om temasession til trykt program

Læs mere