STATIONSBYER I FORANDRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATIONSBYER I FORANDRING"

Transkript

1 KONFERENCE STATIONSBYER I FORANDRING Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen, Realdania og Ikast- Brande Kommune inviterer kommuner, rådgivere og ildsjæle til konference om de mindre stationsbyers fremtid. Visualisering fra vinderprojektet Bording + udarbejdet af Gottlieb Paludan Architects Tid og sted: Onsdag den 27. august 2014 kl i Bording Mødested: Bording Hallen, Klochsvej 25, 7441 Bording Pris: Konferencen er gratis, men der er begrænsede pladser Tilmeldingsfrist: Den 15. august 2014 Tilmelding til konferencen: Kontaktperson: Projektleder Jeanette Ishi Lehn, tlf

2 Hvad gør man, når butikkerne lukker og livet forsvinder fra hovedgaden? Stationsbyerne er gode bosætningsbyer med præcis det blomstrende frivilligheds- og fritidsliv, som alle taler om skal bære fremtidens bysamfund. Men hvor mødes man spontant og på tværs af interesser, hvis det ikke længere er foran butikkerne? Og hvad med de tomme lokaler, som signalerer at forandring er et vilkår? Konferencen i Bording sætter fokus på stationsbyernes muligheder for at bruge de strukturelle forandringer som afsæt for positiv gentænkning af byernes selvforståelse. I stationsbyen Glamsbjerg har et aktivt foreningsliv investeret i byens fremtid ved at forpagte hotellet i hovedgaden. I Kolind har indbyggere imod alle odds fastholdt en levende handelsgade med 30 aktive butikker. I Durup har en privat fond og lokale borgere samarbejdet om at nedrive forfaldne bygninger. Og i Bording har man pustet nyt liv i det frivillige engagement med en fælles vision, som bl.a. bygger på værdien af at være forandringsfokuseret. På konferencen kan du møde disse fire stationsbyer og folkene bag projekterne. Fælles for dem alle er, at de med afsæt i de strukturelle forandringer har skabt en ny vision på tværs af kommune, fonde, erhvervsliv og ildsjæle. Vi inviterer til debat om en række principielle spørgsmål om stationsbyens fremtid for hvad er egentlig bedst: At fastholde den historiske hovedgade eller rive de tomme huse ned og i stedet satse på livet ved skolen og hallen? At acceptere butiksdøden og lade discountbutikker flytte til omfartsvejen eller at kæmpe for den klassiske handelsgade for enhver pris? Og hvilken rolle har kommunen? Hvor meget kan holdes oppe af ildsjæle og foreningsliv? På konferencen griber vi både fat i de store strukturelle spørgsmål med et stærkt felt af danske eksperter og deler ud af erfaringerne fra de fire demonstrationsprojekter i mindre casestudies, hvor det er muligt at debattere og dele viden i øjenhøjde med projektledere, arkitekter og ildsjælene bag. Der er tid til at debattere to cases, som du kan læse mere om nedenfor. Konferencen åbnes af minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen, som byder velkommen og efterfølgende debatterer med borgmester Carsten Kissmeyer fra Ikast-Brande Kommune og deltagerne i salen. Der er ikke deltagergebyr for konferencen, men der er begrænsede pladser deadline for tilmelding er den 15. august Tilmelding til konferencen:

3 PROGRAM SESSION 1 / KEYNOTES I BORDING HALLEN ANKOMST / Indtjekning, kaffe, klapstol og croissant VELKOMST / v. minister Carsten Hansen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune STATIONSBYERNES ROLLE I FREMTIDENS SAMFUND / Debat v. minister Carsten Hansen og borgmester Carsten Kissmeyer STATIONSBYERNE OG DET NYE DANMARKSKORT / Oplæg v. arkitekt Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus FIRE STATIONSBYER I FORANDRING / Kort introduktion til eftermiddagens casestudies og erfaringerne fra de fire stationsbyer: Glamsbjerg, Kolind, Durup og Bording GÅTUR TIL BORDING CENTRUM / Husk paraply i tilfælde af regnvejr FROKOST / På brandtomten i Bording centrum. SESSION 2 / CASESTUDIES I STATIONSBYENS RAMMER MØD DE FIRE STATIONSBYER / Få inspiration og debatter med folkene bag de fire projekter. De fire casestudies foregår fire forskellige steder i Bording, som er typiske for stationsbyen. Vælg mellem: Case 1) Glamsbjerg Forskydning af hovedgadens centrum / på Bording Station Case 2) Kolind 30 butikker til indbyggere / i en tom butik i hovedgaden Case 3) Durup Fra program til exit-strategi / i en tidl. fabriksbygning Case 4) Bording Organisatorisk, kulturel og fysisk transformation / i Bording Forsamlingshus. De fire casestudies er beskrevet yderligere på de næste sider. Der er tid til, at alle deltagere kan nå at debattere to cases. SESSION 3 / DEBAT OG GRILL MED BYEN FORFRISKNINGER / Kaffe og kage i Bording Forsamlingshus eller Friluftsbadet hvis vejret tillader det FÆLLES DEBAT / Hvad er næste skridt? Hvordan kan stationsbyerne bruge de strukturelle forandringer som afsæt for nye muligheder? Debat mellem publikum og projektchef Anne-Mette Gjeraa fra Realdania, arkitekt Tom Nielsen fra Arkitektskolen Aarhus, planchef Karina Kisum Jensen fra Ikast-Brande Kommune, projektleder Inger Haarup Borchmann fra Bascon og formand for TMU i Ikast-Brande Kommune og ildsjæl i Bording, Henrik Engedahl AFSLUTNING / Projektchef fra Realdania Anne-Mette Gjeraa afrunder dagen FÆLLESSPISNING / Grill med Bording langs poolkanten Tak for i dag.

4 CASE 1: Glamsbjerg FORSKYDNING AF HOVEDGADENS CENTRUM Susanne Aagaard, byplanarkitekt og byfornyelseskonsulent i AABYfornyelse. Bent Schmidt og Inger Krarup, begge fra Foreningen Glamsbjerg. Kort om Glamsbjerg Glamsbjerg er en skole- og handelsby med ca indbyggere, beliggende midt i Assens Kommune med 25 km. til Odense og hurtig adgang til motorvejsnettet. Her findes grundskole, handelsskole, gymnasium, VUC/HF, efterskoler, 10. klasse center og børneinstitutioner. Befolkningstallet er svagt stigende, og inden for de seneste år har flere nye dagligvarebutikker etableret sig i byen. Det går på mange måder ganske godt i Glamsbjerg. En del af forklaringen er måske, at byen meget tidligt forskønnede og investerede i de fysiske rammer, hvilket bragte byen på forkant i konkurrencen om vækst og udvikling i regionen. Allerede for ti år siden tog Glamsbjerg fat i mange af de udfordringer, som i stigende grad kendetegner mange mindre danske byer. Bymidten var nedslidt; der manglede både uden- og indendørs mødesteder; butikslukninger var undervejs m.m. Områdefornyelsen i Glamsbjerg stod på fra 2005 til Visionen var bl.a. at renovere og forskønne bymidten og fastholde gennemkørende trafik og p-pladser. Nu er det fire år siden, at områdefornyelsen sluttede så hvordan går det i Glamsbjerg i dag? Casestudiet sætter særligt fokus på Glamsbjergs erfaringer med at forskønne og fastholde hovedgaden som en trafikeret gade og resultatet af områdefornyelsens tiltag, hvor byens borgere bl.a. investerede i hovedgadens hotel for at opretholde funktionen og bevare bygningen. Glamsbjerg er nemlig også fortællingen om hovedgaden, hvor centrum har forskudt sig med hotellet og handelslivet som de to vigtige drivere. Områdefornyelse hvordan ser byen ud fire år efter? Kulturaksen / forskønnelse og øget visuel sammenhæng i stationsbyens fysiske rum. Handelsaksen / drømmen om den hyggelige handelsgade fastholdelse af trafik i hovedgaden. Stærk lokal organisering investeringer gennem folkeaktier.

5 CASE 2: Kolind 30 BUTIKKER TIL INDBYGGERE Alette Skov-Hansen, udviklingskonsulent i Syddjurs Kommune. Jørn Schmidt, brugsuddeler og formand for Handelstandsforeningen. Bent Nielsen, ejendomsmægler og medlem af Distriktsrådet for Kolind og Omegn. Kort om Kolind Kolind ligger i Syddjurs Kommune og har indbyggere. Handelslivet i Kolind har historisk set nydt godt af et relativt stort opland. Selvom flere af de tidligere butikker som fx cykelsmeden, farvehandleren, optikeren, radio/ tv-forhandleren og senest banken, blomsterbutikken samt tømmerhandlen har måttet lukke, er der stadig et for byens størrelse imponerende stort butiksliv og et aktivt socialt liv. Kolind er fortællingen om stationsbyen med de få indbyggere og mange butikker. Historisk set har Kolind altid været et trafikalt knudepunkt på Djursland, hvor mange tunge landbrugsmaskiner har kørt direkte gennem hovedgaden og forbi de mange butikker. For at holde på byens butikker har byens borgere derfor som en del af områdefornyelsen arbejdet med at gentænke hovedgadens identitet. På baggrund af et stærkt ønske om at fredeliggøre hovedgaden er resultatet blevet etableringen af en omfartsvej, der skal lede den tunge trafik udenom byen. Etableringen af omfartsvejen har betydet, at der har opstået nyt samarbejde mellem Kolinds foreninger, men har omvendt betydet en mærkbar nedgang i antallet af kunder. Casestudiet sætter særligt fokus på Kolinds erfaringer med omlægningen af handelsgaden på godt og ondt og hele spørgsmålet om trafik versus byliv. Forskønnelse og fastholdelse af handelsliv i hovedgaden. Trafik eller ej: Hvad gør trafikken for livet i hovedgaden? Nye samarbejder på tværs af kommune, foreninger og handelsliv.

6 CASE 3: Durup FRA PROGRAM TIL EXIT-STRATEGI Jens Eskildsen, arkitekt m.a.a. i Skive Kommune. Kort om Durup Durup ligger i Skive Kommune og har godt 900 indbyggere fordelt på omkring 400 husstande. I byen findes skole (0-6 klasse), børnehave, ældrecenter, idræts- og svømmehal. Durup har desuden et aktivt erhvervsliv og detailhandel sidstnævnte med brugs, købmand, bager og flere mindre specialbutikker. I 1980 kørte det sidste tog gennem Durup, der tidligere var en driftig handels- og erhvervsby med mange virksomheder inden for træ- og møbelindustrien. Siden slutningen af 1990 erne er mange af fabrikkerne lukket, og tilbage stod fabriksbygningerne forladte og faldefærdige. Udviklingen skabte basis for områdefornyelse i 2009 til 2014 med et samlet budget på op imod 20 mio. kr. En del af medfinansieringen kommer fra foreningen Durup og omegn forny din by, som bl.a. har haft til formål at nedrive forfaldne bygninger. Som en del af områdefornyelsen er Durup Å desuden åbnet, så man på tværs af private matrikler har skabt et blåt bånd gennem byen. Casestudiet sætter bl.a. fokus på Durups erfaringer med nedrivning af forladte bygninger i tæt samarbejde med en privat fond og de lokale i byen samt på at skabe og fastholde det lokale engagement fra start til slut bl.a. gennem udvikling af en exit-strategi for områdefornyelsen. Optimeret borger og kommune-samarbejde. Frilægning af Durup Å på en 500 meter strækning i den centrale del af Durup. Ombygning af en bevaringsværdig stationsbygning til et multi-anvendeligt foreningshus. Exit-strategi når områdefornyelsen slutter.

7 CASE 4: Bording ORGANISATORISK, KULTUREL OG FYSISK TRANFORMATION Henrik Engedahl, ildsjæl, tovholder på Bordings visionsgruppe og formand for Teknik- og Miljøudvalget Jeanette Ishi Lehn, projektleder i Ikast-Brande Kommune. Knud A. Kapple, projektleder i Gottlieb Palludan Arkitekter. Kort om Bording Charme, selvtillid, og snart en lækker midtby; det kunne være en rammende beskrivelse af Bording i Byen har indbyggere som kan og helst vil selv, sammen har de gennem årene skabt stort set alt det som hører til det gode fritidsliv. I mellemtiden har de strukturelle forandringer sat markante spor i og omkring den gamle handelsgade, og derfor har Ikast-Brande kommune siden 2011 samarbejdet tæt sammen med en gruppe af byens borgere, Realdania og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om dels at skabe en plan for et nyt centrum i Bording, dels at undersøge om frivillighedslivet kan organiseres, så frivilligheden ikke hviler på de få, men bliver et fælles anliggende. I de seneste tre år har Bording haft besøg af flere forskellige eksperter, som har haft til opgave at inspirere, provokere og medudvikle byens selvforståelse. Bording har grebet bolden uimponeret og velvilligt. I dag står byen med et helt friskt bud på en genfortælling af den mindre stationsby, hvor foreningsliv, kommune og arkitekter samarbejder om at skabe byudvikling i tre sammenhængende spor. På casestudiet vil folkene bag Bording udveksle erfaringerne med at byudvikle i tre spor med fokus på foreningssamarbejdet Bording Unite[d], skiftet fra at være fortidsfokuseret til forandringsorienteret samt vinderprojektet Bording + og arkitekternes tanker bag. Organisation om Bording Unite[d] Kultur om at blive forandringsorienteret. Byrum om vinderprojektet Bording +.

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

ILDSJÆLE I OM R Å D EF O R NYEL SEN BYFORNYELSE

ILDSJÆLE I OM R Å D EF O R NYEL SEN BYFORNYELSE BYFORNYELSE Gennem publikationen optræder bokse med forskellige ikoner. Ikonerne illustrerer forskellige vinkler på ildsjæle i områdefornyelsen. Her kan du se, hvad de betyder: En ekspert udtaler sig om

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Vores Hvalsø. Vores Hvalsø. Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014. Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø

Vores Hvalsø. Vores Hvalsø. Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014. Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø Vores Hvalsø Vores Hvalsø Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014 Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø Indholdsfortegnelse 1. Baggrund side 3 2. Kort om projektet side

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup... 3 Forord...3 1. Durup... 4 Karakteristik...4 2. Organisation... 8 Borgerdeltagelse...8 Proces og organisation...8 3. Byfornyelse i

Læs mere

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende

Læs mere

God læselyst Maj 2012

God læselyst Maj 2012 Bording Unite(d) Marianne Levinsen, Institut for Fremtidsforskning Pia Heike Johansen, Center for Landdistriktsforskning, SDU Anne Mette Boye, Bascons afdeling for by- og landskabsdesign For yderligere

Læs mere

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter mulighedernes land - erfaringer fra 6 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende ubrydeligt mønster mod de største byer, og det

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. maj 2015 om Business Improvement Districts FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE?

Opsamling på konferencen den 4. maj 2015 om Business Improvement Districts FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE? FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE? 2 Realdania satte med konferencen om Business Improvement Districts fokus på de internationale erfaringer og lagde op til debat om perspektiverne ved at

Læs mere

Nr. 4 december 2012/64. årgang. Grafisk tilrettelæggelse Emil Egerod Hubbard. Forsidebillede Lars Lyndorff Krelskov og Christopher Vittrup Andersen

Nr. 4 december 2012/64. årgang. Grafisk tilrettelæggelse Emil Egerod Hubbard. Forsidebillede Lars Lyndorff Krelskov og Christopher Vittrup Andersen 4/12 Nr. 4 december 2012/64. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund, Peer Frank, Ellen

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse KOLOFON INTRODUKTION Foto: Områdeløft Sundholmskvarteret Områdeløft i Sundholmskvarteret i København skaber lokalt engagement og private følgeinvesteringer.

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling b y f o r n y e l s e Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Publikationen er udgivet af: Velfærdsministeriet Publikationen er udarbejdet af: Tegnestuen

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 16. marts 2015

Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 16. marts 2015 1 of 5 Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 16. marts 2015 Distriktsrådene lokalsamfundets talerør I Syddjurs kommune er de 13 distriktsråd, hver på sin måde,

Læs mere

GRATIS KONFERENCE I AARHUS D. 8. JANUAR 2014 VANDPLUS. - gentager succesen. Hvordan kan skybrud skabe bedre byrum?

GRATIS KONFERENCE I AARHUS D. 8. JANUAR 2014 VANDPLUS. - gentager succesen. Hvordan kan skybrud skabe bedre byrum? GRATIS KONFERENCE I AARHUS D. 8. JANUAR 2014 VANDPLUS - gentager succesen Hvordan kan skybrud skabe bedre byrum? 1 GRATIS KONFERENCE 8. JANUAR 2014 VANDPLUS-VÆRDIERNE VANDPLUS-VÆRDIERNE viser tankerne

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR Forord Landdistriktsrådet - også kaldet LDR - så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Udvikling og forandring

Udvikling og forandring ÅRSMAGASIN 2012 Udvikling og forandring Filantropien gør en forskel i krisetider Interview med bestyrelsesformand Jesper Nygård s. 4 / Vi løfter blikket Interview med adm. direktør Flemming Borreskov s.

Læs mere

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014 Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014 2 Forord 3 Baggrund 4 Indsatser 8 Budget-, tids- og handlingsplan 16 Investeringsredegørelse 18 Organisation 20 Målsætning og succeskriterier 28 Bøvlingbjerg

Læs mere

UDKAST PROGRAM AUNING OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020

UDKAST PROGRAM AUNING OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020 AUNING OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020 UDKAST PROGRAM Forord Auning har i kra af sin rolle som hovedby i den vestlige del af Norddjurs Kommune l opgave at fastholde og ltrække borgere l byen, lige som det er

Læs mere

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner i samarbejde med LIFA Plan. Projektet

Læs mere