Afbud: Steen Bo, Pia, Annette og Bente O. Tilstede: Johnny, Kirsten, Henriette, Gitte H, Simona, John, Shiva, Villy, Birthe og Jonas.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud: Steen Bo, Pia, Annette og Bente O. Tilstede: Johnny, Kirsten, Henriette, Gitte H, Simona, John, Shiva, Villy, Birthe og Jonas."

Transkript

1 Fælles service Bestyrelses møde 5. november 2013 Afbud: Steen Bo, Pia, Annette og Bente O. Tilstede: Johnny, Kirsten, Henriette, Gitte H, Simona, John, Shiva, Villy, Birthe og Jonas. Præsentationsrunde. Velkomst ved Birthe: Dødsfald, Niels Christian Valg af mødeleder: John Valg af Dirigent: Jonas Godkendelse af referat (21. Maj): Godkendt. Info fra faglige: Birthe T: Møde med AT Politi og Told og Skat BYG/PSHR Medlem ansat hos Morent til rengøring hos Dong/Måbjergværket, føler sig snydt. Har selv accepteret forholdene indtil han selv vælger at holde. Forventer at vi kan hente penge hjem til ham. Toves Rengøring i Ulfborg. Flere medlemmer oplever psykisk terror hver dag! Fra Tove. De mener ikke der skal betales for køretid. Assistenterne skal indpasse køretiden i den forrige kundes tid! Med undtagelse af kundeopgaver der er udliciteret fra Kommunen. Ansættelsesbeviser er alle skrevet med: MINDST antal timer f.eks. 20 timer, men der kan eks. godt forekomme 30 timer i en periode. Medlem har fået nyt ansættelsesbevis på fuld tid, vi har aftalt at der skal laves et løntjek. Afventer de sidste lønsedler! Flere af anden etnisk oprindelse end dansk, oplever det samme problem, har haft møde med tre, som ønsker vores hjælp. Afventer stadig deres papirere! Forenede Service uddeler mange advarsler, dernæst bliver medarbejderne afskediget. Foreslået et medlem at der afsendes et brev til Forenede Service, hvor der gøres opmærksom på at arbejdet i henhold til advarslen nu er ændret som ønsket, og vi derfor betragter advarslen som bortfaldet. Ellers hænger advarslen til tid og evighed. Møde med polsk medlem med tolkebistand via telefonen. Ansat hos Forenede Service, føler hun er afskediget på forkert grundlag. Møde med Sonja Boll i sagen den 6. august. Desværre kunne Sonja afvise alle påstandene. Når medlem har deltaget i sprogskole, mulighed for igen at kunne få arbejde hos Forenede Service. Via industrigruppen er jeg blevet bekendt med at ansatte ved FoodSafe (rengøring) hænger kyllinger op, for at afkorte deres ventetid på at gøre rent. På et tidspunkt blev det mig bekendt, at rengøringsmedarbejderne måske også skulle slagte kyllinger på weekend hold. Jeg 1

2 har skrevet et brev til FoodSafe, og bedt dem om at stoppe, idet deres overenskomst er en rengøringsoverenskomst, og ophængning og slagtning foregår på en industrioverenskomst! De skulle være stoppet! Lokalforhandling med GK Rengøring vort krav på ,80 kr ,06 løn & ,74 pension & ,00 bod til afdelingen. Ren parodi forlig indgået på til pension og kr. direkte til medlemmet. Forlig indgået den 5. september Forbereder en ny sag mod samme arbejdsgiver, også på samme problemstilling. Afsendt brev til ISS i Ålborg første krav på ,78 kr. i forbindelse med løntjek. Manglende løn/tillæg bod for 8 brud på fridøgn. Endnu ikke afsluttet. Forlig indgået på kr , som fordeles med ,85 til medlemmet og 7.298,15 i bod til afd. DinnerDeLux har vundet licitationen i kantinerne hos ARLA i Holstebro. De har frasagt sig SBA kantineoverenskomsten pr. 1. marts Forbundet har meddelt PensionDanmark at der ikke skal indbetales pension i henhold til SBA efter 1.marts Jacob Harms, direktør er medlem af Horesta. Horesta siger at det kun er afdelingen i Hasselager der er dækket af Horesta overenskomsten! DinnerDeLux vil vende tilbage med oplysning om dækning af OK/Pension. Jeg er i dag den 5./11-13 blevet ringet op af en TR på ARLA, som vil tage affære. De arbejder alle under ordnede forhold, og det SKAL deres kantine medarbejdere også! SÅDAN! Buddy Holly løntjek manglende løn i opsigelsesperioden på 2.198,14 kr. er afregnet til medlemmet. Opsagt via Facebook PSHR Netværkskonference på Hotel Nyborg Strand Møde med Sonja Boll fra Forenede Service angående en advarsel pga kvalitet, samt samarbejdsproblemer med den tilsynsførende! Advarslen blev ændret til en mundtlig advarsel, som bortfalder pr. 1. oktober. Medlemmet var tilfreds Medlem er ansat hos Forenede Service til 32,5 timer /uge Er blevet opsagt til 15 timer pr. 1.oktober med begrundelse: omlægning Medlem ved fra pedellen, at der skal ansættes en anden i de 3,5 timer som hun er opsagt fra! Afholde møde med Bettina Mikkelsen fra Forende Service den 25. september FoodSafe afskedigelse pga. ny licitering på kontorrengøring. Alliance plus har vundet ny licitation, en enkelt medarbejder er ikke overdraget til nyt firma. Han henvender sig meget sent opsagt i maj, og kommer i 3F først den 13.september, hvor han er fratrådt sidst i august Laver pt. løntjek på ham Kongres i Aalborg Møde med TR fra Færch, ønsker at danne rengøringsenhed på Færch. Tre afskedigede medarbejdere skal ansættes i 2 x 37 timer, samt en 32 timers stilling. Har tilbudt at lave en tiltrædelsesoverenskomst til SBA, samt info om SBA overenskomsten til HR Chef på Færch. Medlem ansat på Kostskolen ved Struer Statsgymnasium som tilkaldevikar siden december Kaldt ind som afløser for en langtidssyg kollega i marts 2013, og arbejdet på Kostskolen lige siden fuldtidsjob. Lederen af kostskolen lovede medlemmet, at såfremt den sygemeldte ikke ville vende tilbage til jobbet, så skulle hun have jobbet. Da lederen kommer tilbage efter sygdom så meddeles det vort medlem at hun ikke kommer i betragtning, og at stillingen opslås til besættelse pr. 1. november eller senere! OK er Kost og Ernæringsforbundet. Undersøger mulighed for at køre en sag ligebehandling eller forskelsbehandling 2

3 Lokalforhandling med Forenede Service, se under 9. september Uenighedsreferat skrives, fremsendes til mæglingsmøde Lokalforhandling med ISS i forbindelse med at et medlem er opsagt på TEAM-bilen. Kører bla. til Struer. Krav til ISS om at de finder andet arbejde i tilsvarende timer, som dem hun mister i Struer. Da opsigelsen først finder sted fra februar 2014, kan vi endnu ikke sige noget om udfaldet, andet end at ISS påtager sig at finde arbejde til medlemmet her i Holstebro. Afdelingsbestyrelseskonference i Laugesens Have, hvor temaerne bla. var: afvikling afdelingens generalforsamling fremadrettet, samt en kommende bestyrelseskonference for gruppebestyrelser + afdelingsbestyrelsen. Tema - organisering OK14 PSHR konference for alle brancher på Hotel Nyborg Strand Møde med rengøringsansatte hos ARRIVA i Struer, i forbindelse med overgang til holddrift. Området er overdraget til Transportgruppen. Villy S: Elevsag, manglende betaling for de mange overarbejdstimer, kalender hvor timerne var påført er fjernet og eleven kan ikke dokumentere timetallet. Elevsag, arbejdsgiveren konkurs, eleven er ansat ved boet/kurator på voksenløn uden elevaftale og kan efterfølgende søge merit for perioden. Medlem mangler pension og feriepenge indbetaling, sagen afsluttet efter arbejdsgiveren har fremsendt dokumentation for indbetaling. 3. sag inden for 2 år. Kontrol af lønsedler og timetal for Alina, der var fejl begge veje og slutlig var der en mangel på 7,5 time hvilket hun ikke ønskede at rejse sag på. Transport turistchauffør manglende betaling for overtid, fremmøde på mindst 4 timer fratrædelsesgodtgørelse og betaling op til 37 time pr. uge. Kravet fremsendt til arbejdsgiveren november, december 2011 og sagen er nu berammet til afgørelse i arbejdsretten den med krav på betaling af kr ,- og vores oprindelig krav var kr ,- der er brugt mange timer på jurister og andre ansatte i LO, 3F Forbund og afdeling ligeledes er der brugt timer i arbejdsgiverforening og dertil kommer 7 eller 8 møder i arbejdsretten. Kongres september 2013 Som udgangspunkt en rigtig god kongres med mange gode fremadrettet beslutninger som gerne skulle være med til at styrke 3F s fremtidige arbejde. En enkelt forslag der blev vedtaget vil koste forbundet et større beløb, beslutningen var at alle personer i 3F der deltager LUU arbejdet, sensor/skuemester ved svendeprøver og bestyrelsesarbejde ved AMU center og Tekniske skoler. Personlig: Genvalgt til Gruppebestyrelsen i Den Grønne Gruppe og med plads i 3F s Hovedbestyrelse. Er genvalgt til forbundets lønudvalg. Konstitueret Næstformand. Genvalg til stempeludvalg i forbundet. Nyvalgt til forbundets A-kasseudvalg. Gitte H: Struer Kirkegård har fået ny kirkegårdsleder. I den forbindelse er alle lokalaftaler blevet opsagt, og man er i gang med at udarbejde forslag nye aftaler. Udspillet kommer i første omgang fra kirkegårdslederen og menighedsrådet, da de kender deres budget fremadrettet. Vi starter forhandlingerne på disse aftaler i begyndelse af det nye år. Der er sket fusion mellem Nomi/NVR, Holstebro og 4S fra Skive, dette betyder at alle aftaler er opsagt, og der skal forhandles nye på plads, der skal dække de tre arbejdsområder. 3

4 Forhandlingerne forventes i gang i begyndelse af det nye år. Der har været afholdt møde hos 3F Holstebro, hvor de Tillidsvalgte fra de forskellige steder hilste på hinanden, og de indledende forberedelser til forhandlingerne gik i gang. ISS har vundet udliciteringen hos Forsvaret, og i den forbindelse var der informationsmøde med ISS. Jon og jeg deltog i dette møde. Der vil senere blive indkaldt til et fyraftensmøde fra 3F s side, hvor de forskellige grupper vil deltage. 12. nov har vi fyraftensmøde med vores medlemmer fra sygehuset, emnet vil bl.a. være Det psykiske arbejdsmiljø. 26. nov har vi inviteret alle nyansatte rengøringsass. Fra Struer kommune til et fyraftensmøde, hvor de blive orienteret om 3F, og hvad vi kan gøre for dem. 6. nov. Skal jeg til fyraftenmøde med ansatte fra Hvidbjerg Kirkegård, omkring det psykiske arbejdsmiljø. Vi skal forberede materiale til et internt møde hos Hvidbjerg Kirkegård om mobning på arbejdspladsen. Der er blevet valgt ny TR hos Park og Vej i Struer Sara Æbelø. I samarbejde med Johnny og Søren der er arbejdsmiljørepræsentanter, tror jeg det kan blive et utroligt godt team af Tillidsvalgte vi har på den arbejdsplads, og de ville kunne gøre en forskel. Jonas M: Skolepraktik elev og skolehjem: Undervisningsministeriet havde i december 2012 gjort sådan at hvis at en skolepraktik elev i grundforløbet ikke havde brug for skolehjem(betalt) Men fik brug for det i hovedforløbet, ikke kunne få det. Også selvom at de passerede de 5 kvarter osv. Har sat forbundets jurister på sagen, da ingen havde hørt om det før. Og vi står til at miste en del af vores unge der vil tage en uddannelse. De kan ikke selv betale når de får 2800 før skat mdr. og skal betale 1150 kr Ugen Voksen elev: Har et medlem der er/var voksen Elev på stedet, men arbejdede langt mere end hvad han måtte, manglende tillæg og overarbejde, samt brud på arbejdsmiljøloven. Virksomheden har ikke reageret på vores krav. Virksomhed har overdraget matriale til advokat,. Efterfølgende har der været kontakt med virksomhed der kommer med påstande mod vores medlem. Jonas har indkaldt til lokal forhandling den 8. November Struer golf cafe: Struer golf cafe udbetalte ikke løn til vores medlem, og senere den 10/9 Erklæret konkurs Sagen er gået til LG Kok i Holstebro: Vi har fra vores medlem ikke fået løn fra virksomheden af, men penge A conto og ingen lønseddel. Samt der er gnidninger mellem medlem og virksomhed. Selv efter 2 krav der er sendt af sted er der ikke kommet respons tilbage. Sagen er videregivet til forbundet. Efterfølgende kom der løn til medlemmet samt lønseddel. Men stadig mangler som der er blevet gjort krav på af Jonas. Virksomheden vil betale resten, og give mig bilag når det er sket. Virksomheden har betalt resten af manglende beløb. Sagen er afsluttet 4

5 Bordet rundt, hvad sker der på arbejdspladserne?: Johnny: Ny tillidsdame, brugt et halvt år på at få et bedre arbejdsmiljø, 2 undervisere fra AKON, der var fnidder i starten, og der skete næsten ingenting. Daglig ledelse, blev sendt hjem i forbindelse med arbejdsmiljø, efter arbejde med dette i et halvt år. Snakkede med øverste ledelse fra medarbejdere. Indkaldt TR og AMR, om handlingsplan om arbejdsmiljø. Øverste ledelse coach fra AKON. Lang kamp, men skabt sammenhold bland kollegaer, dog er der stadig meget uro bland kollegaer. Stadig kollegaer der ikke vil være omstillingsparate. Frygter at de gamle dårlige vaner overgår til de nye kollegaer. Snak om ugentlige møder Havde det rigtig godt med at komme af sted på kursus, og fandt ud af hvad det betyder, kunne dog godt have lidt mere backup fra kollegaer Simona: Det går op og ned med arbejde. Sag i Videbæk der var sat til 4 dage, men nu har de været i gang i 1 måned, så nok arbejde med tiden. Vognmændene kunne ikke blive enige, arbejde fremafrettet, og efter storm, nye skader. Hjemsendelser gået i gang, flere ansat, 3 nye. Sygemeldinger pga. opgaver. Opbakning fra chefen, Henriette: Det går godt på arbejdspladsen, ikke noget at berette. Shiva: Sygemeldt, samtale i jobcenter, John: Har ikke noget, andet end at det går fremad, men Johnny har sagt alt. 5

6 Opfølgningsliste: Gruppe konference: Bliver til en afdelings konference, med alle afdelings bestyrelses medlemmer. Februar måned, Organisering. Der bliver hårdt sat i gang med at vi skal have flere. Muligvis Gurli Holm som underviser. Uddannelse for gruppe bestyrelsen: Vi er tæt på at have en sat i gang. Vil prøve at få sat i gang i forhold til LBK PSHR bestyrelses uddannelsen. Men kun PSHR, vil sætte det op som Regions uddannelse. Kan hive midler hjem fra PSHR, 25 Kursister + Kantinen. Skrivelserne er ved at være klar. Hvordan holder vi generalforsamlinger fremafrettet: (Se oplæg) For at fremme fremmødet til generalforsamlingerne? Man vil ikke nedlægge grupperne, Men kan man lægge generalforsamlingerne om? 18. november skal der fremlægges forslag! Forslag til beretning og regnskab: Sender den på mail, eller sende det med i bladet. Selv komme og hente beretning, og regnskab. Spørgsmål og debat til beretningen. Sms med link til beretninger og regnskab som folk kan gå ind og læse på hjemmesiden. Skriver duge til generalforsamlingerne, hvad er dine visioner for afdelingen. Forslag til at få flere med til generalforsamlingerne: Lave et radiospot. Eventuel børnepasning. Visioner, hvad skal afdelingen arbejde med fremafrettet Eventuelt: Tavshedspligt, 9. december stormøde 21. november og 5. december løntjek i afdelingen. Have fundet nye mennesker til bestyrelsen fælles service. Kom kamp klar til næste bestyrelsesmøde 3. december Tak for god ro og orden, takkede John af. Referent: Jonas Mørkholt 6

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva,

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg 1 Beretning 2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne år tager sit udgangspunkt helt tilbage i begyndelsen af 2010. Det var nemlig her vi indledte konflikten for at få de forskellige vognmænd inden

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Torsdag d. 06. februar 2014 Tilstede: Bestyrelsen i Århus: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lasse D. Thorsøe, Fmd. Bo Willestofte, N.Fmd. Bo

Læs mere

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning.

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. Beretning 2013 Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. I år er det kongres år, og derfor afholder vi generalforsamling allerede

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Nr. 2 Juni 2005 Årgang 1. TreFPunkt. Vejle. Fagligt Fælles Forbund

Nr. 2 Juni 2005 Årgang 1. TreFPunkt. Vejle. Fagligt Fælles Forbund Nr. 2 Juni 2005 Årgang 1 TreFPunkt Vejle Fagligt Fælles Forbund TELEFON- OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 Hjemmeside www.3f-vejle.dk E-post vejle@3f.dk

Læs mere

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med Nr. 3/2013 Kolding Tanker omkring den kommende kongres Side 8-9 Jeg vil gøre en forskel Skadet på arbejde Side 3 Side 4 Side 6 kraft den 1. juli 2013. Loven om arbejdsmarkedsydelse et. Derfor kan der stadig

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4 FULD FART FREM Nr. 3 2012 Frederiksborg På besøg ved Hillerøds centrale rengøring Arbejdspladsreportage - side 4 Læs: Herrens tjenere - side 3 Læs: 1. million kr. i bod - side 14 Dine tillidsfolk på fagforeningskontoret

Læs mere

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L NR. 1 32. ÅRGANG MARTS 2015 Beretning fra Klub-kl. Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Endnu et år er gået, og tiden er igen inde til en beretning fra bestyrelsen.

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening No. 2 April 2008 Fagligt Alternativ Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400 Nørresundby Kontortid: mandag - onsdag 12-17 torsdag 12-18 - fredag 11-14

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn. AKT Netværksmøde. Mandag den 11. marts 2013. Nr. 1 2013

Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn. AKT Netværksmøde. Mandag den 11. marts 2013. Nr. 1 2013 Nr. 1 2013 Nytårskur pensionister Forårsinspiration - invitation AKT Netværksmøde Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn Mandag den 11. marts 2013 Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra A-kassen Set og Sket

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015.

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Indledning. Endnu et hektisk år er omme for 3F Varde-Billund. I 2014 har vi oplevet en stigende udvikling indenfor industrien og selvom der forsat

Læs mere

SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG!

SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG! SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG! NR. 1 MARTS 2014 MEDLEMSBLAD FOR MURERBRANCHEN I SYDSJÆLLAND Udgives af: Klubbestyrelsen Ansvarlig: Per Christiansen Årgang: 10 Nr. 1 marts 2014 - Antal:

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere