Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark"

Transkript

1 Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark 2013 Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet på

2 Oplysninger om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge danskernes sundhed og sygelighed. Resultaterne vil blive brugt i den løbende indsats for at forbedre folkesundheden. Undersøgelsen er landsdækkende og laves samtidigt i alle landets kommuner. Det er naturligvis frivilligt at deltage. For at mindske antallet af spørgsmål henter vi supplerende oplysninger om f.eks. lægebesøg, indlæggelse på sygehus, receptmedicin fra offentlige databaser. Dine svar behandles fortroligt. Alle, som arbejder med undersøgelsen, har tavshedspligt. Oplysningerne anvendes udelukkende til statistik, og resultaterne offentliggøres i en form, så enkeltpersoner ikke kan genkendes. Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet. Statens Institut for Folkesundhed er dataansvarlig. Nummeret på forsiden er med for, at vi kan holde rede på, hvem der har svaret. For at få pålidelige resultater er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder skemaet. Vi udsender derfor påmindelser til alle, vi ikke har modtaget svar fra. Vi trækker lod om præmier blandt de modtagne skemaer som tak for deltagelse. Blandt alle besvarelserne bliver der trukket lod om tre pengepræmier på henholdsvis kr., kr. og kr. Svarer du på spørgeskemaet inden d. 11. februar 2013 er du desuden med i lodtrækningen om kr. Vinderne får direkte besked pr. brev. Har du spørgsmål om undersøgelsen, er du velkommen til at ringe til Statens Institut for Folkesundhed på telefonnummer eller sende en e mail til folkesundhed.dk. Du kan få mere at vide om Statens Institut for Folkesundhed på vores hjemmeside folkesundhed.dk. Sådan udfylder du skemaet Brug venligst en sort eller blå kuglepen eller tynd filtpen. Svarene bliver scannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler.

3 Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Dato Måned År Mand Kvinde Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Lettere aktiviteter, såsom at flytte et bord, støvsuge eller cykle, meget begrænset, lidt begrænset, slet ikke begrænset At gå flere etager op ad trapper 5. Hvor stor en del af tiden inden for de sidste 4 uger har du haft følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af dit fysiske helbred? Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Jeg har været begrænset i hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter, jeg har kunnet udføre 6. Hvor stor en del af tiden inden for de sidste 4 uger har du haft følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af følelsesmæssige problemer? Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Jeg har udført mit arbejde eller andre aktiviteter mindre omhyggeligt, end jeg plejer 1

4 7. Inden for de sidste 4 uger, hvor meget har fysisk smerte vanskeliggjort dit daglige arbejde (både arbejde uden for hjemmet og husarbejde)? Slet ikke Lidt Noget En hel del Virkelig meget 8. Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det i de sidste 4 uger. For hvert spørgsmål, vælg venligst det svar, som bedst beskriver, hvordan du har haft det. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt har du følt dig rolig og afslappet? har du været fuld af energi? har du følt dig trist til mode? 9. Inden for de sidste 4 uger, hvor stor en del af tiden har dit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer gjort det vanskeligt at se andre mennesker (f.eks. besøge venner, slægtninge osv.)? Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 10. Kan du normalt uden besvær, med lidt besvær, med meget besvær eller slet ikke gøre følgende? Læse en almindelig avistekst (evt. med briller, hvis det normalt bruges)? Høre, hvad der bliver sagt under en normal samtale mellem 3 eller flere personer (evt. med høreapparat, hvis det normalt bruges)? Gå 400 meter uden at hvile? Gå op eller ned ad en trappe fra en etage til en anden uden at hvile? Bære 5 kg (f.eks. indkøbsposer)?, uden besvær, med lidt besvær, med meget besvær, slet ikke 2

5 11. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre?, for det meste, af og til (næsten aldrig) Ved ikke Dagligdagens stress 12. Spørgsmålene drejer sig om dine følelser og tanker inden for de seneste 4 uger. For hvert spørgsmål bedes du markere med et kryds, hvor ofte du følte eller tænkte på den pågældende måde. Hvor ofte inden for de seneste 4 uger: Er du blevet oprevet over noget, der skete uventet? Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Ofte Meget ofte Har du følt, at du ikke kunne kontrollere de betydningsfulde ting i dit liv? Har du følt dig nervøs og stresset? Har du følt dig sikker på din evne til at klare dine personlige problemer? Har du følt, at tingene gik, som du gerne ville have det? Har du følt, at du ikke kunne overkomme alle de ting, du skulle? Har du været i stand til at håndtere dagligdags irritationsmomenter? Har du følt, at du havde styr på tingene? Er du blevet vred over ting, som du ikke havde indflydelse på? Har du følt, at dine problemer hobede sig så meget op, at du ikke kunne klare dem? Søvn 13. Synes du selv, du får nok søvn til at føle dig udhvilet?, som regel Gå til spørgsmål 15, men ikke tit nok, aldrig (næsten aldrig) 3

6 14. Hvad er årsagen til, at du ikke får nok søvn til at føle dig udhvilet? Arbejdsrelaterede opgaver eller problemer Familiemæssige eller personlige problemer Natarbejde eller skiftende arbejdstider med natarbejde Egen sygdom Børn Støj fra andre i boligen (f.eks. snorken, fjernsyn m.m.) Støjgener fra f.eks. gadetrafik, tog, fly, naboer m.m. Toiletbesøg Andet (Gerne flere X) Hvis andet, skriv hvad: Musik 15. Blev der sunget/spillet i dit barndomshjem? Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Ofte Meget ofte 16. Hvor ofte går du til live koncerter (f.eks. rock koncert, festivals, symfonikoncert, opera, jazzklub)? Aldrig/sjældent 1 3 gange om året Mere end 3 gange om året 17. Hvor mange timer bruger du normalt om dagen på at spille/synge selv? (Hvis du normalt ikke spiller/synger selv skriv 0) Skriv antal hele timer 18. Har du nogensinde sunget frivilligt i kor eller spillet i band/ensemble/orkester?, synger/spiller nu, tidligere Gå til spørgsmål Hvor mange år har du sunget frivilligt i kor eller spillet i band/ensemble/orkester? Mindre end ét år 1 5 år 6 år eller mere 4

7 20. Har du sunget/spillet som professionel musiker? (Med professionel menes mod løn/betaling) 21. Bruger du musik i hverdagen til et eller flere af følgende formål? Slappe af Få mere energi, f.eks. til forbedret motionsydelse Komme i en bestemt stemning eller ændre stemning Udtrykke eller udforske følelser Blive klogere på dig selv som menneske Som et middel til koncentration Bruger ikke musik til noget særligt i hverdagen (Gerne flere X) 22. Tror du musikaktiviteter og musikoplevelser kan bidrage til at bevare et godt helbred?, i høj grad, i nogen grad Ved ikke Symptomer og ubehag de seneste 14 dage 23. Har du inden for de seneste 14 dage været generet af nogle af de her nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? Smerter eller ubehag i skulder eller nakke Smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led Smerter eller ubehag i ryg eller lænd Træthed Hovedpine Søvnbesvær, søvnproblemer Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig Ængstelse, nervøsitet, uro og angst, meget generet, lidt generet 5

8 Langvarige sygdomme og eftervirkninger 24. Har du nogen langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handicap eller anden langvarig lidelse? Med langvarig menes mindst 6 måneder. Gå til spørgsmål Hvis ja, hvilke sygdomme, handicap eller lidelser har du? Skriv hvilken sygdom: Skriv hvilken sygdom: Skriv hvilken sygdom: Skriv hvilken sygdom: 25. Har du de seneste 6 måneder på grund af helbredsproblemer eller sygdom været begrænset i udførelsen af aktiviteter, som folk sædvanligvis udfører? Har du været alvorligt begrænset noget begrænset slet ikke begrænset 26. Har du langvarige/kroniske smerter, der har varet i 6 måneder eller mere? Gå til spørgsmål Hvis ja, hvor er dine smerter lokaliseret? Hoved, hals, ansigt, mund Skulder, arme og hænder Bryst Mave Ryg Balder Ben og fødder Bækken Endetarm Kønsorganer og urinveje Andet (Gerne flere X) 6

9 27. For hver af de følgende sygdomme og helbredsproblemer bedes du angive, om du har den nu eller har haft den tidligere. Hvis du har haft den tidligere, bedes du også angive, om du har eftervirkninger. Astma Allergi (ikke astma) Sukkersyge (diabetes) Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Hjertekrampe (angina pectoris) Hjerneblødning, blodprop i hjernen Kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger (emfysem, KOL) Slidgigt Leddegigt Knogleskørhed (osteoporose) Kræft Migræne eller hyppig hovedpine Psykisk lidelse, som varede eller indtil nu har varet mindre end 6 måneder Psykisk lidelse af mere end 6 måneders varighed Diskusprolaps eller andre rygsygdomme Grå stær Tinnitus (hyletone, susen for ørerne), det har jeg aldrig haft, det har jeg nu, det har jeg haft tidligere Hvis du har haft det tidligere: Har du stadig eftervirkninger? 28. Hvor mange dage har du måttet blive hjemme fra arbejde på grund af sygdom, skader eller gener inden for de seneste 14 dage og inden for det seneste år? (Sygefravær pga. børns sygdom skal ikke medregnes. Medregn kun arbejdsdage, hvis ingen sygefraværsdage skriv 0) Jeg har ikke arbejde Gå til spørgsmål 29 Inden for de seneste 14 dage Skriv antal sygefraværsdage hvis ved ikke skriv 99 Inden for det seneste år (inkl. de seneste 14 dage) Skriv antal sygefraværsdage hvis ved ikke skriv 999 7

10 Medicin 29. Har du inden for de seneste 14 dage taget nogen af de følgende former for receptmedicin eller håndkøbsmedicin? (Gerne flere X), hostemedicin, astmamedicin, blodtrykssænkende medicin, hjertemedicin, hudlægemiddel, smertestillende medicin mod hovedpine, smertestillende medicin mod besvær i muskler, knogler, sener eller led (f.eks. gigtmedicin), anden form for smertestillende medicin, sovemedicin, afføringsmidler, nervemedicin, beroligende medicin (f.eks. antidepressiv medicin), penicillin eller anden form for antibiotikum, anden medicin, ingen medicin Receptmedicin Håndkøbsmedicin Hvis anden medicin, skriv hvilken: Ulykker 30. Har du inden for det seneste år været udsat for ulykker eller uheld uden for arbejdstiden, som gjorde det besværligt eller umuligt for dig at udføre de daglige gøremål (f.eks. forstuvet en ankel, blevet forbrændt, været udsat for en kemisk forgiftning o.lign.)? Hvis ja, er disse af en mere varig karakter? Med varig menes, at de har varet eller forventes at ville vare 6 måneder eller mere. Trafikulykke Hjemmeulykke Ulykke ved idræt, sport Anden form for fritidsulykke Hvis ja, er disse af en mere varig karakter? Ved ikke 8

11 Sundhedsvaner 31. Tror du, man selv kan gøre noget for at bevare et godt helbred? Tror egen indsats er særdeles vigtig Tror egen indsats er vigtig Tror egen indsats er af nogen betydning Tror ikke på egen indsats Rygning 32. Ryger du?, hver dag, mindst én gang Gå til spørgsmål 34, sjældnere end hver uge Gå til spørgsmål 34, jeg er holdt op Gå til spørgsmål 36, jeg har aldrig røget Gå til spørgsmål Hvor meget ryger du i gennemsnit pr. dag? (Skriv antal) Antal cigaretter Antal cerutter Antal cigarer Antal pibestop 34. Vil du gerne holde op med at ryge? Gå til spørgsmål 36, men jeg har ikke planlagt hvornår, jeg planlægger rygeophør inden for 6 måneder, jeg planlægger rygeophør inden for 1 måned 35. Hvis du vil holde op med at ryge, vil du så gerne have støtte og hjælp til at gennemføre det (f.eks. rygestopkursus, støtte fra din læge)? 9

12 36. Hvor mange timer om dagen opholder du dig i rum, hvor der bliver røget, eller hvor der lugter af tobaksrøg? Over 5 timer om dagen 1 5 timer om dagen ½ 1 time om dagen Mindre end ½ time om dagen 0 timer Stoffer 37. Har du nogensinde prøvet ét eller flere af følgende stoffer? Hvis ja, hvor gammel var du, da du prøvede stoffet første gang? Hash, inden for den seneste måned, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned), tidligere (men ikke inden for det seneste år) Hvis ja, hvor gammel var du, da du prøvede stoffet første gang? Skriv alder Amfetamin (speed) Ecstacy Kokain LSD Heroin Svampe med euforiserende virkning (psilocybinsvampe) Ketamin GHB (fantasy) Andre stoffer 37.1 Hvis du har brugt hash inden for den seneste måned, hvor mange dage i løbet af den seneste måned har du brugt hash? Skriv antal dage 10

13 Solvaner 38. Hvor mange gange er du blevet forbrændt/solskoldet de seneste 12 måneder? (Ved forbrændt/solskoldet forstås enhver form for rødme, ubehagelighed, smerte eller blære på huden, der varer længere end 12 timer efter ophold i solen) 0 gange 1 2 gange 3 5 gange Over 5 gange I Danmark På solferie i udlandet I solarium Alkohol 39. Har du drukket alkohol inden for de seneste 12 måneder? Gå til spørgsmål Har du inden for de seneste 12 måneder følt, at du burde nedsætte dit alkoholforbrug? 41. Er der nogen, inden for de seneste 12 måneder, der har brokket sig over, at du drikker for meget? 42. Har du inden for de seneste 12 måneder følt dig skidt tilpas eller skamfuld på grund af dine alkoholvaner? 43. Har du inden for de seneste 12 måneder jævnligt taget en genstand som det første om morgenen for at berolige nerverne eller blive tømmermændene kvit? 44. Hvor mange dage drikker du alkohol? 0 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage 45. Drikker du alkohol uden for måltiderne på hverdage? 11

14 46. Hvor mange genstande drikker du typisk på hver af dagene i løbet af ugen? Start med mandag og tag en dag ad gangen (udfyld alle felter, også selv om svaret er 0) Øl eller alkoholcider Antal genstande Vin eller hedvin Spiritus eller alkoholsodavand Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 1 genstand = 1 almindelig øl 1 glas rød /hvidvin 1 glas hedvin 1 drink/cocktail 1 snaps/shot 1 alkoholsodavand 1 alkoholcider 1 flaske rød /hvidvin = 6 genstande 1 flaske hedvin = 10 genstande 1 flaske spiritus = 20 genstande Søndag 47. Hvor tit drikker du 5 genstande eller flere ved samme lejlighed? Næsten dagligt eller dagligt Ugentligt Månedligt Sjældent Aldrig 48. Vil du gerne nedsætte dit alkoholforbrug? Ved ikke Kost Sæt X ved de svar, som passer bedst til dine kostvaner. 49. Hvor ofte spiser du brød med følgende slags fedtstof på? Mere end 2 gange om dagen Smør, Kærgården eller tilsvarende Minarine eller plantemargarine Fedt Spiser brød uden fedtstof på 1 2 gange om dagen 4 6 gange 1 3 gange Sjældnere/ aldrig 12

15 50. Hvor ofte spiser du følgende slags pålæg? Pålæg, kød Fiskepålæg Æg Pålægssalater eller mayonnaisesalater Mere end 2 gange om dagen 1 2 gange om dagen 4 6 gange 1 3 gange Sjældnere/ aldrig 51. Hvor ofte spiser du følgende slags varm mad? Kød (okse, kalv, svin eller lam) Fjerkræ (f.eks. kylling, kalkun, and) Fisk Grøntsags eller vegetarretter Mere end 1 gang om dagen 5 7 gange 3 4 gange 1 2 gange Sjældnere/ aldrig 52. Hvor ofte spiser du følgende slags grøntsager? Blandet salat, råkost Andre rå grøntsager Tilberedte grøntsager (kogte, bagte, stegte, sammenkogte eller wokretter) Mere end 1 gang om dagen 5 7 gange 3 4 gange 1 2 gange Sjældnere/ aldrig 53. Hvor ofte bruger du eller andre i din husholdning følgende slags fedtstof i madlavningen? Stegemargarine Plantemargarine Smør, Kærgården og lignende Fedt/palmin Olivenolie Majs, solsikke eller vindruekerneolie Rapsolie, madolie, salatolie Laver mad uden fedtstof Mere end 1 gang om dagen 5 7 gange 3 4 gange 1 2 gange Sjældnere/ aldrig Hvis du ikke ved det, f.eks. fordi du får mad udefra, sæt X her 13

16 54. Hvor ofte drikker eller spiser du nedenstående? Sodavand, læskedrik eller frugtsaft med sukker Sodavand, læskedrik eller frugtsaft uden sukker Kager, chokolade, is, slik Snacks (chips, popcorn m.m.) Fastfood (pizza, burger, pølser, shawarma m.m.) Mere end 1 gang om dagen 5 7 gange 3 4 gange 1 2 gange 1 3 gange om måneden Sjældnere /aldrig 55. Hvor mange portioner frugt plejer du at spise? 1 portion = 1 stk eller 1 dl medregn også frugtgrød og frugtmos Mere end 6 om dagen 5 6 om dagen 3 4 om dagen 1 2 om dagen Ingen 56. Hvordan vurderer du dine kostvaner alt i alt? Meget sunde Sunde Nogenlunde sunde Usunde Meget usunde 57. Vil du gerne spise mere sundt? Ved ikke Fysisk aktivitet og motion 58. Hvis du ser på det seneste år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af din fysiske aktivitet i fritiden? Træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange Dyrker motionsidræt eller udfører tungt havearbejde eller lignende mindst 4 timer Spadserer, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer (medregn også søndagsture, lettere havearbejde og cykling/gang til arbejde) Læser, ser fjernsyn eller har anden stillesiddende beskæftigelse 14

17 59. Hvordan vurderer du din fysiske form? Virkelig god God Nogenlunde Mindre god Dårlig 60. Vil du gerne være mere fysisk aktiv? Ved ikke 61. Det følgende spørgsmål handler om den tid, du sidder ned på en typisk hverdag. Det er f.eks. den tid du tilbringer ved et skrivebord, sammen med familie eller venner, i bil/bus/tog, når du læser eller sidder/ligger og ser TV. Medregn både arbejdstid, transporttid og fritid. Hvor lang tid bruger du på at sidde ned på en typisk hverdag? Timer pr. dag Minutter pr. dag Ved ikke/ikke sikker Højde og vægt 62. Hvor høj er du (uden sko)? Skriv højde cm (f.eks. 172 cm) 63. Hvor meget vejer du i hele kg (uden tøj)? Skriv vægt kg 64. Hvordan vurderer du selv din vægt? Alt for lav Lidt for lav Tilpas Lidt for høj Alt for høj 15

18 65. Vil du gerne tabe dig?, i høj grad, i nogen grad Ved ikke Tænder og tandpleje 66. Næsten alle voksne har fået trukket nogle tænder ud. Hvor mange af dine egne tænder har du tilbage? (Voksne har 28 tænder + de fire visdomstænder, der ikke medregnes. Svarkategorien alle tænder tilbage bruges således selv om en eller flere visdomstænder er fjernet). Ingen tænder tilbage 1 9 tænder tilbage tænder tilbage 20 eller flere tænder tilbage Alle tænder tilbage 67. Har du i løbet af de seneste 5 år gået regelmæssigt til tandlæge (mindst 1 gang årligt) for eftersyn af tænderne?, men har været 3 4 gange til tandlæge i de seneste 5 år, men har været 1 2 gange til tandlæge i de seneste 5 år, jeg har ikke været til tandlæge i de seneste 5 år Kontakt med sundhedsvæsenet 68. Har du været ved din egen læge i løbet af de seneste 12 måneder? Gå til spørgsmål 70 16

19 69. Har din egen læge i løbet af de seneste 12 måneder rådet dig til: At holde op med at ryge At tabe dig At tage på i vægt At dyrke motion At nedsætte dit alkoholforbrug At ændre dine kostvaner At tage den med ro Kan ikke huske/ ved ikke 70. Har du nogensinde gjort brug af behandlere udenfor det almindelige sundhedsvæsen, og f.eks. benyttet nogle af følgende behandlere/behandlingsformer? Zoneterapi Akupunktur Healing og/eller clair voyance Homøopati Ernæringsterapi (individuel tilpasset kostvejledning) Massage, osteopati og andre manipulative terapier Kraniosakral terapi Biopati, naturopati Kinesiologi Phytoterapi (behandling med urter/urteudtræk) Andet, f.eks. visualisering, heilpraktik, Bachs blomsterterapi, inden for det seneste år, tidligere 71. Har du inden for det seneste år været til genoptræning? (Ved genoptræning menes der en målrettet, planlagt indsats som har til formål at generhverve funktioner og træning af betydningsfulde færdigheder i hverdagen med det formål, at man kan klare sig selv i hverdagen) Gå til spørgsmål Hvis du har været til genoptræning inden for det seneste år, drejer det sig om: Genoptræning i forbindelse med hospitalsindlæggelse Genoptræning uden at du umiddelbart forinden har været indlagt på et hospital 73. Har du inden for det seneste år haft behov for genoptræning uden at have fået det? 17

20 Kontakt med andre mennesker 74. Hvor ofte er du i kontakt med venner, bekendte og familie, som du ikke bor sammen med? (Med kontakt menes der, at I er sammen, taler i telefon sammen, skriver til hinanden m.v.) Familie, som du ikke bor sammen med Venner Kolleger eller studiekammerater i fritiden Naboer eller beboere i dit lokalområde Personer, du mest kender fra internettet (mail, chatforum og lignende) Dagligt eller næsten dagligt 1 eller 2 gange 1 eller 2 gange om måneden Sjældnere end 1 gang om måneden Aldrig 75. Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre?, ofte, en gang imellem, men sjældent 76. Har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller brug for støtte?, ofte, for det meste, nogen gange, aldrig eller næsten aldrig 77. Hvis du bliver syg og har brug for hjælp til praktiske problemer, kan du da regne med at få hjælp fra andre? (Med andre menes der personer, du ikke bor sammen med), helt sikkert, måske 18

21 Boligforhold 78. Har du inden for de seneste 14 dage været generet af nogen af følgende forhold inde i din bolig? Lugt af mug Støj fra trafikken Støj fra naboer Lugt fra brændeovne i kvarteret Lugt af tobaksrøg fra nabo/tilstødende boliger Lugt fra andre kendte kilder (f.eks. affald, afløb, gylle), meget generet, lidt generet Personlige forhold 79. Hvor ofte er det sket, at du inden for det sidste år har haft svært ved at betale dine regninger? Hver måned Ca. halvdelen af årets måneder Nogle få måneder Aldrig 80. Bor du alene eller sammen med andre? Jeg bor alene Jeg bor sammen med min ægtefælle eller samlever Jeg bor sammen med forældre Jeg bor sammen med barn/børn under 16 år Jeg bor sammen med ung/unge (16 20 år) Jeg bor sammen med andre voksne over 20 år (Sæt ét eller flere X) 81. Hvilken skoleuddannelse har du? Går stadig i skole 7 eller færre års skolegang Gå til spørgsmål års skolegang Gå til spørgsmål års skolegang Gå til spørgsmål 83 Studenter, HF eksamen (inkl. HHX, HTX) Gå til spørgsmål 83 Andet (herunder udenlandsk skole) Gå til spørgsmål 83 19

22 82. Hvilken skole eller ungdomsuddannelse er du i gang med? 9. klasse 10. klasse STX HTX HHX Handelsskolens Grunduddannelse EUD (teknisk skole) HF Andet Hvis andet, skriv hvad: 83. Har du fuldført en uddannelse udover en skole eller ungdomsuddannelse? Et eller flere kortere kurser (f.eks. specialarbejderkurser, arbejdsmarkedskurser m.v.) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært (f.eks. kontor eller butiksassistent, frisør, murer, lægesekretær, social og sundhedshjælper/assistent, landmand) Kort videregående uddannelse, 2 3 år (f.eks. markedsøkonom, politibetjent, laborant, maskintekniker, datamatiker, multimediedesigner, økonoma, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse, 3 4 år (f.eks. folkeskolelærer, socialrådgiver, bygningskonstruktør, sygeplejerske, fysioterapeut, diplomingeniør, pædagog, bachelor) Lang videregående uddannelse, mere end 4 år (f.eks. civilingeniør, cand.mag., læge, psykolog) Anden uddannelse 84. Er du under uddannelse? 85. Er du i arbejde? Gå til spørgsmål 90 20

23 Arbejdsforhold 86. Er du i dit arbejde ofte udsat for nogle af følgende forhold? (Med ofte menes mere end to dage ) Ved ikke Arbejde i bøjede eller forvredne arbejdsstillinger Mange gentagne og ensidige bevægelser Tunge byrder (mindst 10 kg) som skal bæres eller løftes Støj så man må hæve stemmen, hvis man skal tale med andre Kulde i arbejdslokalerne Stærk varme i arbejdslokalerne Træk i arbejdslokalerne 87. Hvor ofte Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig, næsten aldrig sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde? 88. Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig, næsten aldrig Ikke relevant 89. Hvordan vil du beskrive den fysiske belastning i din hovedbeskæftigelse? Hovedsageligt stillesiddende arbejde, som ikke kræver legemlig anstrengelse Arbejde, som i stor udstrækning udføres stående eller gående, men ellers ikke kræver legemlig anstrengelse Stående eller gående arbejde med en del løfte eller bærearbejde Tungt eller hurtigt arbejde som er anstrengende 21

24 Spillevaner Disse spørgsmål handler om dine spillevaner, f.eks. lotto, poker, tips, skrabelodder og lignende. 90. Hvor ofte har du spillet nedenstående spil om penge inden for det sidste år? (Alle spillesteder skal tages i betragtning, f.eks. internettet, kasinoer og pokerspil om penge i et privat hjem) Kortspil (poker, blackjack o.l.) Lotto, Keno, skrabelodder o.l.) Tips, Oddset o.l. Spilleautomater Bingo /bankospil Andet (f.eks. hestevæddeløb) Hver dag eller næsten hver dag 3 5 gange 1 2 gange 1 3 gange om måneden Sjældnere Aldrig 91. Hvor mange penge bruger du normalt på en måned på spil? Skriv beløb kr 92. Har du nogensinde: Løjet (for familiemedlemmer, venner, kolleger eller lærere) om, hvor meget du spiller, hvor meget du har tabt, eller hvor stor din spillegæld er? Haft behov for at spille med større og større indsatser (for at opnå den samme følelse af spænding)? Prøvet at holde op med, skære ned på, eller styre din spillelyst? Har der nogensinde:, inden for det seneste år, tidligere, inden for det seneste år, tidligere Været perioder på 2 uger eller mere, hvor du har brugt meget tid på at overveje dine spilleerfaringer eller på at planlægge fremtidige spil eller væddemål? 22

25 Sexliv De næste spørgsmål handler om seksualliv. Nogle mennesker synes, det kommer alt for tæt på deres privatliv, at vi stiller sådanne spørgsmål. Derfor skal du huske på, at det er frivilligt at være med i undersøgelsen, og at du kan undlade at besvare spørgsmålene. Men vi beder dig også huske på, at dine oplysninger kun anvendes anonymt til statistik, og derfor vil du ikke kunne genkendes som enkeltperson. 93. Har du inden for de seneste 5 år talt med en sundhedsprofessionel (læge, sundhedsplejerske, jordemoder mv.) om seksuelle spørgsmål?, på mit eget initiativ, på den sundhedsprofessionelles initiativ 94. Er din seksuelle orientering overvejende rettet mod: Personer af modsat køn Personer af samme køn Personer af begge køn Ved ikke 95. Hvor tilfreds har du været med dit sexliv i det seneste år? Særdeles tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Særdeles utilfreds Ved ikke 96. Har du inden for det seneste år oplevet manglende eller nedsat lyst til sex?, hele tiden, ofte, ind imellem, men sjældent, aldrig Det næste spørgsmål handler om mandlig omskæring. Hvis du er kvinde forsæt venligst med spørgsmål Er du omskåret? (besvares kun af mænd), jeg er ikke omskåret, jeg blev omskåret i de første leveuger, jeg blev omskåret senere i barndommen, jeg blev omskåret, efter jeg blev 18 år Ved ikke 23

26 98. Har du haft seksuelt samvær med et andet menneske i det seneste år? Gå til spørgsmål 101 Spørgsmål 99 er kun til mænd. Hvis du er kvinde forsæt venligst med spørgsmål Hvor ofte har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær? Svar også på om du synes, at det har været et problem for dig. Min rejsning har ikke været kraftig nok til at gennemføre samleje Jeg har haft for tidlig sædafgang Jeg har ikke eller med stort besvær opnået udløsning (orgasme) Jeg har haft smerter i kønsorganerne ved samleje Slet ikke Har du oplevet dette inden for det seneste år? Sjældent Ind imellem Ofte Har du oplevet det som et problem? Hver gang/ Hele tiden Spørgsmål 100 er kun til kvinder. Hvis du er mand forsæt venligst med spørgsmål Hvor ofte har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær? Svar også på om du synes, at det har været et problem for dig. Jeg er ikke blevet tilstrækkelig fugtig i skeden Jeg har ikke eller med stort besvær opnået udløsning (orgasme) Jeg har haft skedekrampe, som forhindrer indtrængning Jeg har haft smerter i kønsorganerne ved samleje Slet ikke Har du oplevet dette inden for det seneste år? Sjældent Ind imellem Ofte Har du oplevet det som et problem? Hver gang/ Hele tiden 24

27 Er der i øvrigt noget, du ønsker at tilføje? Tak for at du ville medvirke. Du bedes returnere spørgeskemaet i den vedlagte svarkuvert. Portoen er betalt. Dine oplysninger bliver kun anvendt i anonymiseret form. + +

28

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Spørgeskema 2010 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden 2010

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler.

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler. 1 Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte kryds i den kasse, hvor du synes, svaret passer bedst. Kun hvis det

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl..

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Vedlagt spørgeskema samt 7 dages maddagbog bedes udfyldt og returneres til nedenstående adr. inden vi mødes første gang. Returneres ca. 3 dage inden aftalen.

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

LAMINAT på 2 A4 sider

LAMINAT på 2 A4 sider Den sundhedsprofessionelle taler med patienten om livsstil og helbred Ingen helbredsmæssig risiko Helbredsmæssig risiko, som ikke påvirker behandlingsforløbet Helbredsmæssig risiko, som kan påvirke behandlingsforløbet

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Kost Rygning Alkohol Motion (Stress) KRAM(S) DI s sundhedsfremmekonference, oktober 2 Vattenfall A/S Gør sunde valg til gode vaner hvorfor?

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl..

Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl.. Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl.. Vedlagt spørgeskema samt 7 dages maddagbog bedes udfyldt og returneres til mig senest 3 dage før, vi skal mødes. Udfyld spørgeskemaet så godt du kan

Læs mere

Sådan står det til med sundheden

Sådan står det til med sundheden Sådan står det til med sundheden Rebild Kommune 213 Sådan står det til med sundheden rebild kommune 213 Sundhed og trivsel betyder meget for hvordan vi går rundt og har det. Derfor vil vi i byrådet også

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Hovedresultater fra sundhedsundersøgelse af voksne borgere over 16 år i Fredericia Kommune 2007

Hovedresultater fra sundhedsundersøgelse af voksne borgere over 16 år i Fredericia Kommune 2007 Hovedresultater fra sundhedsundersøgelse af voksne borgere over 16 år i Fredericia Kommune 2007 Arbejdsnotat udarbejdet af Sundhedssekretariatet Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Jammerbugt Kommune 2010 JAMMERBUGT KOMMUNE

Sådan står det til med sundheden i Jammerbugt Kommune 2010 JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden i Jammerbugt Kommune 21 JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til MED SUNDHEDEN i jammerbugt Kommune 21 Udgivet marts 211 af: Jammerbugt Kommune i samarbejde med Region Nordjylland

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Interviewskema med svarfordeling. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen

Interviewskema med svarfordeling. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen Interviewskema med svarfordeling Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Interviewskema med svarfordeling Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Uddrag

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Sådan udfylder du spørgeskemaet

Sådan udfylder du spørgeskemaet Sådan udfylder du spørgeskemaet 1) Brug kun en sort eller blå kuglepen. 2) Læs hvert enkelt spørgsmål og alle svarkategorier igennem før du svarer og vær opmærksom på, om du må sætte ét eller flere krydser.

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det!

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Når du spiller fodbold eller dyrker anden sport, hvor sveden springer fra din pande

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Instruktion. Med venlig hilsen

Instruktion. Med venlig hilsen Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold og din

Læs mere

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16)

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16) OFELIA Osteoporosis Fracture Liaison Aarhus Kære studiedeltager. Århus, 201 Tak fordi du vil hjælpe os med at blive klogere på sammenhængen mellem knoglebrud og knogleskørhed, også kaldet osteoporose.

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Løbenummer: Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987 Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Mette

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk www.jerk.dk jerk@langer.dk Jerk W. Langer Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer OBS! - Omfattet af lov om ophavsrettigheder. - Må ikke kopieres. Videnskabs-journalist Læge Forfatter

Læs mere

3. Dyrker du sport eller motion i din fritid? (Det behøver ikke være i en klub eller sammen med andre)

3. Dyrker du sport eller motion i din fritid? (Det behøver ikke være i en klub eller sammen med andre) 1 Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsinformation 1. Hvornår er du født? 1 9 Dato Måned År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Sport og motion 3. Dyrker du sport eller motion i din fritid? (Det behøver

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse APP-1001 E En spørgesskemaundersøgelse OM DIT HELBRED SIDE 1 Disse fem udsagn handler om, hvordan du har haft det gennem de seneste 14 dage. Sæt venligst kryds i den kasse, der passer bedst. Hvor stor

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og By: E-mailadresse: Du skal udfylde og indsende helbredsspørgeskemaet også selv om du tidligere har gjort det! Når

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema.

Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema. Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema. En sammenligning af forekomsten af udvalgte indikatorer. Anne Illemann Christensen,

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Sundhed i Kolding 2007

Sundhed i Kolding 2007 Sundhed i Kolding 2007 Sofie Biering-Sørensen, Maria Holst, Trine Honnens de Lichtenberg, Anne Illemann Christensen, Ulrik Hesse. Statens Institut for Folkesundhed fusionerede med Syddansk Universitet

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET Ansøgerens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By.: Formålet med helbredsattesten er at anskueliggøre, om du lider af en sygdom, som kan have betydning for arbejdet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand.

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand. Dagens dato Dato Måned 2 0 År Baggrundsoplysninger 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Hvad er din civile status? Ugift Gift/ samlevende Separeret/ skilt Enke/ enkemand 3. Har du børn? Hvor mange

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere