Projektbeskrivelsesforløb. Naturvidenskab & Sundhedsvidenskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelsesforløb. Naturvidenskab & Sundhedsvidenskab"

Transkript

1 Projektbeskrivelsesforløb Naturvidenskab & Sundhedsvidenskab

2 Hvem er vi Kirs%ne Jacobsen; ph.d. studerende, cand.scient. i biokemi og molekylær biologi, Ins%tut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet - Lungecancer og protein- ekspression Helle BogetoFe Thomasen; ph.d. studerende, læge, Ins%tut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet - Parkinsons sygdom og stamceller

3 A;enens program Ideudvikling & problemformulering Workshop session 1: Intro %l ideudvikling og brainstorming hvordan får man den gode ide? Brainstorming i grupper efer temaer: Fysik, matema%k, kemi, biologi, teknik. Oplæg omkring problemformulering hvad er en god problemformulering? Gruppearbejde om problemformulering og informa%onssøgning. Spisepause Workshop session 2: Arbejde med problemformulering og introduk%on

4 Idégenerering - Få den gode idé Træk på dine interesser Hvad kunne du tænke dig at vide mere om Tag udgangspunkt i nogle af verdens største problemer lige nu Tag udgangspunkt i emner som verdenssamfundet har behov for at vide mere om

5 Idégenerering - Få den gode idé Søg inspiradon Dl et emne à NeXet à Aviser/magasiner fx Illustreret Videnskab, Ingeniøren, Poli%ken, Berlingske, Na%onal Geographic à TV/nyhederne à Undervisningen à Dine forældres arbejde/venners forældre

6 Baggrundsviden For at få en rig%g god ide kræver det ofest, at man ved en masse om emnet! Problemløsning; undersøg et problem, som du kan prøve at komme med en løsning på Videns generering; find et uudforsket emne, som du kan undersøge og generere viden om

7 Exercise sig ja øvelse Sig ja øvelse à Gå sammen 2- og- 2 à Kom med en ide %l et opgaveemne à Din modpart må nu kun sige ja og udbygge ideen

8 Brainstorming Kom på alle de ideer I kan! Der er ingen begrænsninger Prøv hele %den at være posi%v og uddybe de ideer du selv eller andre kommer med Man må ikke afvise nogle ideer, men skriver dem alle ned

9 igem (internadonal GeneDcally Enginereed Machine) Konkurrence i syntedsk biologi på MIT i Boston Synte%sk biologi = manipula%on af systemer i naturligt forekomne organismer fx bakterier eller gærceller, så de får nye egenskaber. DeXe gøres ved at indsæxe nyt DNA i organismerne Eksempler; gærceller der producerer insulin, alger der producerer biobrændsel, bakterier der nedbryder farlige stoffer

10 igem (internadonal GeneDcally Enginereed Machine) Konkurrence i syntedsk biologi på MIT i Boston Hold fra universiteter over hele verden konkurrerer om at bygge den bedste biologiske maskine i løbet af sommeren. Man bestemmer selv hvad maskinen skal kunne og står selv for at udføre projektet. Den færdige organismes funktonalitet dokumenteres og om eferåret præsenteres projektet af deltagerne på en interna%onal konference, hvor man møder de andre deltagerne hold og bliver bedømt af en ekspert jury.

11 igem (internadonal GeneDcally Enginereed Machine) Brainstorm lav- noget- med- bakterier Bakterier, der danner enzymer, som adjælper tømmermænd Tarmbakterier, der danner de enzymer, som man mangler ved laktose- intolerance eller glutenallergi Bakterier, der kan optage CO 2 eller metan og omdanne det %l energi Bakterier, der kan ferne salt fra saltvand, så det kan drikkes Bakterier, der kan hæmme andre farlige bakteriers vækst Bakterier, der kan danne H 2 O via omvendt fotosyntese, så man kan danne vand på mars! Fluorescerende bakterier, der kan afgive lys og fungere som en lommelygte

12 Exercise snævre et emne ind Det bliver en meget stor opgave hvis du vil skrive opgave om: Par%kelfysik, cancer, simulering af trafik, overforbrug af gødning eller narko%ka- frems%lling Du er nødt %l at indsnævre din opgave %l nogle få specifikke spørgsmål Opskriv 2-5 spørgsmål du vil besvare i din opgave hvis du skulle skrive opgave om: Global opvarmning

13 igem (internadonal GeneDcally Enginereed Machine) Brainstorm lav- noget- med- bakterier Bakterier, der kan hæmme andre farlige bakteriers vækst MRSA = methicillin resistente staphylococcus aureus Ikke an%bio%ka, men en anden naturlig forsvarsmekanisme fra andre bakterier Skal laves i Escherichia coli (let at gro og sæxe nye gener ind i)

14 Brainstorming øvelse Overordnede emner; biologi, kemi, fysik, matemadk og teknik à Gå sammen i grupper af 2-3 personer à Lav en brainstorm indenfor jeres valgte emne à Kom på så mange emner som muligt og forsøg eferfølgende at snævre dem ind

15 Brainstorming øvelse Overordnede emner Biologi An%bio%ka resistens, stamceller som terapi, bekæmpelse af cancer, global opvarmning Kemi Detek%on af gifige stoffer i vand og fødevarer, nedbrydning af affald, hur%gere metoder %l dopingtest Fysik Alterna%ve energikilder, bevis for universets udvidelse, Higgs par%kel MatemaDk Pokerspil, ældrebyrde og pensionsalder, hvornår løber vi tør for olie Teknik Fly/biler med lavere benzinforbrug, op%mering af fødevare- produk%on, så der er mad %l alle

16 Hvad er en problemformulering Er bygget op omkring et hovedspørgsmål Er klart og præcist formuleret Må gerne indeholde et eller flere underspørgsmål som er relateret %l eller uddyber hovedspørgsmålet Tænkt på den som en %tel for dit projekt, men skrevet som et spørgsmål! Vig%g for at definere ens projekt og afgrænse det Giver et klart mål for projektet = når man har svaret på spørgsmålet

17 Hvad er en problemformulering Er bygget op omkring et hovedspørgsmål Er klart og præcist formuleret Må gerne indeholde et eller flere underspørgsmål som er relateret %l eller uddyber hovedspørgsmålet Tænkt på den som en %tel for dit projekt, men skrevet som et spørgsmål! Vig%g for at definere ens projekt og afgrænse det Giver et klart mål for projektet = når man har svaret på spørgsmålet

18 igem (internadonal GeneDcally Enginereed Machine) Problemformulering På hospitaler er stafylokokker den hyppigste årsag %l infek%oner efer opera%oner. MRSA er en særlig type af stafylokokker, som er resistente overfor de fleste typer af an%bio%ka, og derfor meget svære at bekæmpe. De er desuden gode %l at lave biofilm, som kan beskyxe dem mod an%bio%ka. Vi vil undersøge, hvordan vi kan manipulere en E. coli bakterie %l at bekæmpe stafylokokker. Vi vil fokusere på, hvordan vi kan forhindre stafylokokkerne i at danne biofilm.

19 En dårlig problemformulering Vi vil gerne undersøge om vaccina%oner virker og om de kan være farlige. Desuden vil vi gerne undersøge hvordan vaccina%oner først blev opfundet, og hvilke sygdomme de bedst virker overfor Har ikke noget klart hovedspørgsmål Er for bred og uafgrænset Er for lang Er sprogligt upræcis Har ikke et klart mål

20 En god problemformulering Hvordan virker vaccina%on mod HPV (Human Papilloma Virus)? Kan vaccinen mindske forekomsten af livmoderhalskræf hos kvinder Har et klart hovedspørgsmål Er fokuseret og velafgrænset Er kort Er sprogligt præcis Har et klart mål; hvordan virker vaccinen og er der bevis for effekten? Når disse spørgsmål er besvaret, er opgavens mål nået!

21 Mere informadon om dit valgte emne Søg mere info for at finde ud af om dit valgte emne kan danne grundlag for en opgave Du skal ofest kende mere %l emnet, før du kan formulere spørgsmålene i din problemformulering LiXeratur Biblioteket Fagmagasiner Foreninger/selskaber Databaser Danmarks Sta%s%k Fagpersoner i virksomheder Fagpersoner i dit netværk Fagpersoner på universiteter

22 Mere informadon om dit valgte emne InformaDon indenfor de naturvidenskabelige/sundhedsvidenskabelige emner Prøv fagar%kel- databasen pubmed à hxp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Danmarks Sta%s%k Videnskab.dk Bibliotek.dk Ing.dk (Ingeniøren) Youtube.com Danskernes Akademi på DR Ted.com/talks Man kan al%d starte med Google og Wikipedia, men husk at være kri%sk overfor kilden!

23 Mere informadon om dit valgte emne Pubmed.com

24 Mere informadon om dit valgte emne Pubmed.com

25 Mere informadon om dit valgte emne Pubmed.com

26 Mere informadon om dit valgte emne Pubmed.com

27 Exercise hvor ville du søge informadon? Hvor ville du lede efer baggrundsviden, hvis du skulle lave et projekt med fokus på global opvarmning? Prøv at se hvad I kan finde på de nævnte hjemmesider Prøv også om I kan finde nogle andre steder at opnå informa%on om lige dexe emne Global opvarmning

28 Exercise hvor ville du søge informadon?

29 Gruppearbejde Undersøg de enkelte ideer fra jeres brainstorm Undersøg lidt om baggrunden, sorter de skøreste/mest ubrugelige fra og vælg en pr. person! Lav en problemformulering Definer et hovedspørgsmål og 1-3 underspørgsmål Skriv et kort baggrundsafsnit Skal give en ultrakort introduk%on %l hvad din opgave skal besvare, og hvorfor det er interessant/vig%gt

30 Thank you for your attention

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Problemformulering AT SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Den gode problemformulering En god problemformulering kommer sjældent ud af den blå luft, og den er heller ikke bare resultatet

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

ScienceCamps 2015 SCIENCECAMPS. Fysik Biotech Discovery Chemistry International. Nano Game Software Matematik Computer Science

ScienceCamps 2015 SCIENCECAMPS. Fysik Biotech Discovery Chemistry International. Nano Game Software Matematik Computer Science UNF SCIENCECAMPS ScienceCamps 2015 Nano Game Software Matematik Computer Science Fysik Biotech Discovery Chemistry International Danmark Ungdommens Naturvidenskabelige Forening unf.dk ScienceCamps 2015

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Frivillighed og foreningsliv sat på spidsen

Frivillighed og foreningsliv sat på spidsen Frivillighed og foreningsliv sat på spidsen Hjerteforeningen, Region Midt 25. oktober 2013 Hans Stavnsager Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Nyhedsbreve. Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014

Nyhedsbreve. Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014 Nyhedsbreve Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014 Hvorfor nyhedsbrev? Fordi min chef siger, vi skal have et For at øge salget For at blive mere synlige Salg og rela4oner Informere Trække kunderne

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

Vejen til et bedre projekt

Vejen til et bedre projekt Lærervejledning Kort til handling Vejen til et bedre projekt Indhold: Udvikling og læring gennem deltagelse 2 Giv plads for nye tanker 2 Sådan bruger du 100 Kort til handling 3 Den digitale del 4 Eksempler

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere