den kriminalpræventive dag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den kriminalpræventive dag 2012"

Transkript

1 Din guide til your guide to den kriminalpræventive dag 2012 crime prevention day 2012

2 Index Oversigt - Overview, Inner cover Velkommen - Welcome 1 Progam - Program 2 VIP Arrangementer 5 Dagens hovedtalere - keynote speakers 6 Oplæg - Presentations 7 Workshops 12 Oversigt - Overview, Michael Laudrup Lounge 18 Cafémøder - Café meetings 23 Stande - Stands 27 Oversigt - Overview, Europa Lounge Inner cover

3 Velkommen til Den Kriminalpræventive Dag 2012 Guiden giver dig et overblik over dagens programpunkter med prisoverrækkelse, faglige indlæg, cafémøder, workshops og messestande. Tag guiden med hjem, her finder du kontaktinfo. Den Kriminalpræventive Dag er et samarbejde med TrygFonden. Samarbejdet har gjort det muligt at afholde arrangementet en gang om året for fagfolk og eksperter i det kriminalpræventive felt. Welcome to the Crime Prevention Day 2012 This guide will give you an overview of the program including awards, presentations, café meetings, workshops and stands. Keep this guide, it contains useful contact info. Crime Prevention Day is a result of the cooperation with TrygFonden. This cooperation has made it possible to have this arrangement once a year for the professionals end experts in the field of crime prevention.

4 Velkommen til den kriminalpræventive dag En varm velkomst til alle gæster på Den Kriminalpræventive Dag, hvor vi i år har fokus på det vigtige lokale samarbejde. Vi glæder os til en inspirerende netværksdag og håber, at alle får en god og udbytterig dag. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak for et virkelig godt samarbejde op til nu. Et samarbejde vi på mange måder kan være stolte af alle sammen, og som vi nu får mulighed for at styrke endnu mere med de mange spændende indsatser, der er i støbeskeen hos blandt andre Det Kriminalpræventive Råd, ikke mindst grundet samarbejdet med TrygFonden. Danmark har formandskabet i European Crime Prevention Network (EUCPN), og i den forbindelse vil vi også byde hjerteligt velkommen til alle de europæiske gæster. Welcome to the Crime Prevention Day A warm welcome to all the guests at the Crime Prevention Day where this year we focus on the important local cooperation. We are looking forward to an inspiring networking day and hope that you will have a good and rewarding day. We would like to take the opportunity to thank you for a great cooperation up until now. A cooperation which we can all be proud of in many ways and which we will now have the opportunity to strengthen even further with the many exciting initiatives which are in the pipeline with among others the Danish Crime Prevention Council, not least due to the funding from TrygFonden. Denmark holds the chairmanship in the European Crime Prevention Network (EUCPN) and in this connection we bring a warm welcome to all our European guests. Eva Smith Formand President, The Danish Crime Prevention Council Anna Karina Nickelsen Sekretariatschef Director of secretariat, The Danish Crime Prevention Council and Chair of the EUCPN 1

5 Tid Time 9:00-10:00 Ankomst og registrering Arrival and registration Sted Location Foyer Side Page 9:00-10:00 Kaffe og morgenbrød Coffee and breakfast 10:00-10:20 Velkomst Welcome Eva Smith Formand for Det Kriminalpræventive Råd President of The Danish Crime Prevention Council Kim Christiansen Politidirektør og formand for Kredsrådet i Københavns Vestegn Commissioner and chairman of The District Council in Københavns Vestegn Ove Dalsgaard Borgmester i Ballerup Kommune, Næstformand i Kredsrådet i Københavns Vestegn Mayor in the Municipality of Ballerup, Vice chair of the District Council in Københavns Vestegn 10:20-10:45 Justitsministeren uddeler Den Kriminalpræventive Pris Danish Crime Prevention Award 2012 Morten Bødskov Justitsminister Minister of Justice 10:45-11:15 Going Local om Police and crime commissioners og det lokale samarbejde Going Local, Police and crime commissioners and local cooperation Keynote speaker Barry Loveday Politiforsker ved Universitetet i Portsmouth UK, Reader in criminal justice at University of Portsmouth UK Michael Laudrup Lounge Plenum Michael Laudrup Lounge Plenum Michael Laudrup Lounge Plenum 6 6 2

6 11:15-12:15 Samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Collaborative innovation in the public sector - Keynote speaker Eva Sørensen Professor ved Roskilde Universitetscenter og projektleder for CLIPS Professor at University of Roskilde and project manager of CLIPS 12:15-14:15 Frokostbuffet Lunch buffet Michael Laudrup Lounge Plenum 6 12:30-12:50 Cafémøde: Fonden for Socialt Ansvar Cafe meeting: The foundation of Social Responsibility 12:30-13:00 Oplæg: Safe Neighbourhood Teams Presentation: Safe Neighbourhood Teams 12:30-13:00 Oplæg: Centre for mother and child care Presentation: Centre for mother and child care 12:45-13:45 Oplæg: Terrorangrebene i Norge Presentation: Terrorist attacks in Norway 12:50-13:10 Cafémøde: MATCH - støtte af socialt udsatte MATCH support to socially vulnerable 13:00-13:45 Oplæg: Primær forebyggelse af seksuel vold blandt unge Presentation: Primary prevention of adolescent sexual violence 13:10-13:30 Cafémøde: Projekt Tidlig Identifikation Cafe meeting: Early Identification 13:15-13:45 Oplæg: Social Rehabilitation Presentation: Social Rehabilitation 13:30-13:50 Cafémøde: Styrk indsatsen mod ungdomskriminalitet Cafe meeting: Boost the work against youth crime 24 Torpedo Moskva Michael Laudrup Lounge Kasi Loge Roma 23 Klub Europa Niche Pressen 26 3

7 15:00 Kaffe, kage og frugt Afternoon coffee, cake and fruit 14:15-16:15 Workshop: Tryghedsvandringer Workshop: Safety Walks 14:15-16:45 Workshop: Gode lokale råd Workshop: The crime preventive cooperation in Danish local councils Michael Laudrup Lounge Klub Europa Niche 2 Michael Laudrup Lounge :15-16:45 Workshop: Nabohjælp på flere måder Workshop: Neihbourghood watch in different ways 14:15-16:45 Workshop: PSP - Den danske model Workshop: Cooperation between Psychiatry, Social Services and Police. 14:15-16:45 Workshop: Administrative tilgange til organiseret kriminalitet Workshop: Administrative approach to organized crime 14:15-16:45 Workshop: Sport og kriminalitetsforebyggelse Workshop: Crime prevention and sport 14:15-16:45 Workshop: Kriminalpræventivt samarbejde i udsatte boligområder Workshop: Crime prevention in disadvantaged residential areas 14:15-16:45 Workshop: SSP - Den danske model Workshop: Cooperation between Schools, Social Services and Police. 14:15-16:45 Workshop: Kriminalpræventivt beredskab i en storby Workshop: The readiness of urban crime prevention 16:30-17:00 Snack, øl og vand Afternoon snack Roma Michael Laudrup Lounge Kasi Loge Torpedo Moskva Klub Europa, Niche 1 Michael Laudrup Lounge Niche 1 Michael Laudrup Lounge The Double Loge Pressen :00 Tak for i dag Thank you for this time

8 VIP arrangementer 9:00-13:00 VIP Workshop: Fokusgruppe for særligt inviterede eksperter Focus group for specially invited experts Idrættens Hus VIP lokale Lokalt samarbejde om forebyggelse af ungdomskriminalitet Workshoppen er i form af en fokusgruppe med særligt inviterede internationale eksperter. Formålet er at opstille en række succeskriterier for lokalt samarbejde, hvor politiet er en af parterne. Informationerne fra workshoppen bliver brugt i et pilotprojekt i EUCPN-regi. Local collaboration concerning youth crime prevention This workshop contains a focus group and is only open by special invitation from the EUC- PN Secretariat. The objective is to identify criteria for best practice in local collaboration concerning youth crime prevention. The information shared during the focus group will be linked to a pilot study conducted by the EUCPN Secretariat 12:30-13:45 Politisk VIP frokost Political VIP lunch Michael Laudrup Lounge The Double Loge Det Kriminalpræventive Råds forretningsudvalg inviterer borgmestre, politidirektører og medlemmer af Folketingets Rets- og Socialudvalg til en uformel snak, debat og netværk over frokost. Emnet er kredsrådssamarbejdet. The executive board of the Danish Crime Prevention Council invites mayors, commissioners and politicians to an informal debat during lunch. The topic is collaboration within the district councils. 5

9 Dagens hovedtalere Keynote speakers Professor Eva Sørensen, Roskilde Universitetscenter Eva Sørensen fortæller os om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor. Du kommer til at høre om barrierer, om drivkræfter og om metoder til at organisere det. Eva Sørensen will inspire us to collaborative innovation by sharing her knowledge about barriers, drivers and methods in collaborative innovation. ruc.dk/clips Barry Loveday, University of Portsmouth, UK England har oplevet en gennemgribende politireform, som Barry Loveday giver sin vurdering af. Herunder hvilken indflydelse det har på det kriminalpræventive samarbejde. The UK has gone through a massive police reform from which Barry Loveday will give us his evaluation, including his view on the consequences in the crime preventive collaboration. ac.uk Den Kriminalpræventive Pris 2012 Den Kriminalpræventive Pris 2012 uddeles til et projekt, en person, en institution, forening e.l., der har ydet en særlig indsats på det kriminalpræventive område. Prisen på kr. uddeles af Justitsminister Morten Bødskov. The Crime Prevention Award 2012 is given to a project, a person, an institution or likewise that has made a special effort in crime prevention. The award of DKK is handed over by the Minister of Justice Morten Bødskov. 6

10 12:45-13:45 Terrorangrebene i Norge - Hvordan kan vi forebygge en lignende hændelse? Terrorist attacks in Norway how can we prevent a similar incident? Roma Loge Perspektivering: Forebyggelsestilgange i Danmark Perspective to the Danish approach Erik Nadheim Direktør for KRÅD, Norge Director at the National Norwegian Crime Prevention Council Kasper No Behrens Fisker Sikkerhedsrådgiver i PET Security Adviser in the Danish Security and Intelligence Service Den 22. juli 2011 blev Norge ramt af den katastrofe, vi alle har hørt om. 69 unge mennesker blev dræbt og endnu flere blev kvæstede. Gerningsmanden opbyggede et had mod muslimer og den kulturradikale politik, han mente blev ført af det norske Arbeiderpartiet. I oplægget bliver de dramatiske hændelser præsenteret, efterfulgt af en analyse af, om noget kunne være gjort for at forebygge tragedien. PET introducerer den danske tilgang til radikaliseringsprocesser. On the 22th of July 2011 Norway was hit by a disaster we all have heard about. 69 young people were killed. Even more were wounded. The perpetrator grew hatred against muslims. This was, among other things, a result of his views on the policy of the norwegian labour party. In the session the dramatical incidents will be presented, followed by an analysis of the question; could something have been done to prevent the tragedy? PET introduces to the Danish approach. Erik Nadheim Direktør for KRÅD, Norge Director at the National Norwegian Crime Prevention Council krad.no Kasper No Behrens Fisker Sikkerhedsrådgiver i PET Security Adviser in the Danish Security and Intelligence Service pet.dk 7 Oplæg Presentations

11 12:30-13:00 Safe Neighbourhood Teams Safe Neighbourhood Teams Frans Bessems Program Manager Safer Neighbourhoods, Netherlands Torpedo Moskva Rachelle Gullikers Policy Supporter Safer Neighbourhoods, Netherlands KONTAKT Frans Bessems Rachelle Gullikers veiligebuurten.nl I Holland danner man Sikre Kvarter teams for at gøre nabolaget trygt og sikkert. En vigtig del af arbejdet er at inddrage de lokale beboere og gennem dem få input til, hvad der gør dem utrygge. Disse teams forudsætter aktiv deltagelse fra beboerne. In the Netherlands Safe Neighbourhood Teams are making communities safer. An important part of the teams is getting input from local residents. What are the biggest concerns? The teams expect an active participation from the local residents. Oplæg Presentations 8

12 12:30-13:00 Centre for mother and child care Centre for mother and child care Nijole Dirsiene Director of the Mother and Child Pension Michael Laudrup Lounge Kasi Loge Rasa Laiconiene Vilnius Municipality, Lithuania Vilnius Kommune i Lithauen har grundlagt Center for mor og barn for at hjælpe kvinder, der er ramt af vold i hjemmet. Hver uge bliver det vurderet, hvad de nyankomne kvinder har brug for, og den rette hjælp bliver igangsat. Vilnius city municipality in Lithuania has founded the Centre for mother and child care in order to help women suffering from violence and housing problems. Once a week there is a initiation commission which considers the situation of every woman who arrive to the centre and decides what kind of help she needs. KONTAKT Nijole Dirsiene Director of the Mother and Child Pension, Lithuania 9 Oplæg Presentations

13 13:00-13:45 Primær forebyggelse af seksuel vold blandt unge Primary prevention of adolescent sexual violence Rikke Holm Bramsen Postdoc. ved Syddansk Universitet Postdoc. at University of Southern Denmark Klub Europa, Niche 1 KONTAKT Rikke Holm Bramsen Postdoc. ved Syddanmarks Universitet Det er ganske vigtigt at både de professionelle aktører og de nære omgivelser deltager aktivt, når seksuel vold bandt unge skal forebygges. Det er en af de konklusioner, du kan høre mere om i oplægget, hvor Rikke Holm Bramsen tager afsæt i en netop udgivet faglig statusrapport på området. Rapporten introducerer en systematisk tilgang til forebyggelse, baseret på viden om forekomst og risikofaktorer og bygger på et tæt samarbejde mellem forskning og praksisfeltet. It is very important that both the professional players and the immediate surroundings participate actively in the prevention of sexual violence among young people. This is one of the conclusions you can hear more about in the presentation which will be the inspiration for Rikke Holm Bramsen in a recently published academic status report on the subject. The report introduces a systematic initiative for prevention based on knowledge about occurrence and risk factors and is based on a close cooperation between research and practice. Oplæg Presentations 10

14 13:15-13:45 Social Rehabilitation and Integration of Juvenile Offenders Social Rehabilitation and Integration of Juvenile Offenders Pressen Andrey Momchilov International Cooperation Manager at IGA, Bulgaria Centret for Social Rehabilitering og Integration af Unge Gerningsmænd blev etableret i Centret er et samarbejde mellem alle relevante myndigheder og institutioner i området og yder rådgivning og hjælp til unge kriminelle, baseret på nyeste viden. Center for Social Rehabilitation and Integration of Juvenile Offenders was established in The center is the hub of cooperation of all relevant institutions in the region, providing programs, interventions, counseling and mediation for juveniles in an integrated manner, based on modern risk and needs assessment tools. KONTAKT Andrey Momchilov iga-bg.org 11 Oplæg Presentations

15 14:15-16:15 Tryghedsvandringer Safety Walks Tine Sønderby Antropolog, EIRM Anthropologist at EIRM Omair-Hassan Raza Ung deltager på en vandring Young participant in a walk Søren Lillevang Ejendomsleder i AKB Rødovre Manager at AKB Michael Laudrup Lounge Niche 1 VÆRT HOSTED BY European Institute for Risk Management (EIRM) KONTAKT Tine Sønderby European Institute for Risk Management (EIRM) eirm.dk Dentryggekommune.dk Tryghedsvandringer er et dialogværktøj, som beskæftiger sig med både fysiske og sociale forhold, der skaber tryghed eller utryghed. En rapport om metoden er netop blevet færdig. Få en lynintro til tryghedsvandringer og start din egen køreplan, hvis du er interesseret i at arbejde med metoden. Security walks is a dialogue tool which deals both with the physical and social circumstances which create security or lack of security. A report on the method has just been completed. Get a quick introduction to security walks and start your own schedule if you are interested in working with the method. workshops 12

16 14:15-16:45 Gode lokale råd The crime preventive cooperation in Danish local councils Jacob Torfing Professor, centerleder og forskningsleder på CLIPS, RUC Professor and manager, Roskilde University Lone Tellesen mfl., Direktør i Dacapo.as Director at Dacapo.as Michael Laudrup Lounge Plenum VÆRT HOSTED BY Collaborative Innovation in the Public Sector (CLIPS) Det kriminalpræventive samarbejde i lokalrådene: hvordan styrkes det, og hvad kan det bruges til? Workshoppen ser nærmere på, hvordan vi kan mobilisere erfaringer, viden og ideer hos politiet, kommunen og andre interessenter i et frugtbart samarbejde, der skaber overblik, koordination og gode løsninger. KONTAKT Jakob Torfing ruc.dk/clips We take a closer look at how to mobilize experiences, knowledge and ideas within the police, the municipality and other stakeholders in a constructive exchange and a productive cooperation, creating coherence, view and new creative solutions. 13 workshops

17 14:15-16:45 Nabohjælp på flere måder Neihbourghood watch in different ways Erika Sallander Forsker, Brottsförebyggande rådet (Brå) Researcher, Swedish Crime Prevention Council Kate Daisley & Jim Maddan Operation Directors & Chair Neighbourhood & Home Watch Network Petros Pattouras Chief Inspector Crime Prevention Office, Police, Juliusz Galkowski Councillor Ministry of Interior and Administration, Poland Roma VÆRT HOSTED BY Det Kriminalpræventive Råd (DKR) KONTAKT Juliusz Galkowski Ministry of Interior and Administration, Poland msw.gov.pl/portal/en Der findes mange måder at organisere Nabohjælp på, og det foregår i rigtig mange lande. Nabohjælpsorganisationerne i England og Sverige holder oplæg og EU Trio formandskabet; Polen, Danmark og Cypern supplerer med hver deres særlige indgang til Nabohjælp. There are many ways to organize neighbourhood watch and quite a lot of countries have it. The neighbourhood organizations in England and Sweden present their ways and the EU Trio Presidency Poland, Denmark and Cyprus add their perspectives to neighbourhood watch. workshops 14

18 14:15-16:45 PSP - Den danske model Cooperation between Psychiatry, Social services and Police. Michael Flemming Rasmussen Politiinspektør, Politiskolen Chief Superintendent, The National Police College Michael Laudrup Lounge Kasi Lounge Dorte Sestoft MD., ph.d., ledende overlæge, Retspsykiatrisk Klinik MD., ph.d., Head of Clinic of Forensic Psychiatry Lena Kongsrud Social- og psykiatrifaglig leder, Frederiksberg Kommune Social and Psychiatric Manager, Municipality of Frederiksberg Agnete Aslaug Kjær Udenrigsministeriet. Ministry of Foreign Affairs. VÆRT HOSTED BY Nationalt Efterforsknings- og Forebyggelsescenter (NEC) PSP er et nyt dansk tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med deltagelse af psykiatrien, de sociale myndigheder og politiet, der blandt andet har fokus på kriminalitetsforebyggelse. Hør om forskellige perspektiver på PSP-samarbejdet fra nogle af de professionelle, der stod bag udviklingen af samarbejdet. Og bliv præsenteret for væsentlige resultater fra evalueringen af samarbejdet PSP is a new Danish cross sector collaboration between psychiatry, Social Services and the Police focusing at crime prevention. In this session you can hear different perspectives on the PSP cooperation and the most important results from the evaluation. KONTAKT Michael F. Rasmussen Politiinspektør, Politiskolen Chief Superintendent, The National Police College Dorte Sestoft MD., ph.d., ledende overlæge, Retspsykiatrisk Klinik MD., ph.d., Head of Clinic of Forensic Psychiatry Lena Kongsrud Social- og psykiatrifaglig leder, Frederiksberg Kommune Social and Psychiatric Manager, Municipality of Frederiksberg Agnete Aslaug Kjær Udenrigsministeriet Ministry of Foreign Affairs 15 workshops

19 14:15-16:45 Administrative tilgange til organiseret kriminalitet Administrative approach to organized crime Luud H.M. Geerlings Head of RIEC, Holland Bart de Graaf Torpedo Moskva VÆRT HOSTED BY Det Kriminalpræventive Råd (DKR) KONTAKT Luud H.M. Geerlings Head of RIEC Politie.nl bestuurlijkeaanpak.nl Bart de Graaf I Holland anvendes redskaber uden for det strafferetslige område i forebyggelsen og bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. Herunder overvågning og kontrol, screening, udveksling af oplysninger, politik for tildeling eller tilbagekaldelse af bevillinger, registreringsmekanismer og -tiltag for at garantere integritet i forvaltningen. Hør om erfaringerne. The Netherlands use methods outside criminal justice in the prevention and fight against organized crime. The methods are for example; surveillance and control, screening, sharing information, a policy for the allocation or withdrawal of appropriations etc. Learn from the Dutch experiences. workshops 16

20 14:15-16:45 Sport og kriminalitetsforebyggelse Crime prevention and sport Jan Toftegaard Ph.d. lektor, ved Syddansk Universitet Ph.d. at University of Southern Denmark Markus Hess Dipl.-Psych. Freie Universität Berlin Dipl.-Psych. at the Free University of Berlin Klub Europa, niche 1 VÆRT HOSTED BY Det Kriminalpræventive Råd (DKR) Hør to forskellige oplæg om sport og kriminalitetsforebyggelse: 1) Vinderen af European Crime Prevention Award (ECPA) 2011; Fairplayer.manual/Fairplayer.sport ved Markus Hess. 2) Perspektiver på forebyggelse af kriminalitet gennem sport i Danmark ved Jan Toftegaard In this session we introduce two presentations to sports and crime prevention. 1) The winner of the European Crime Prevention Award (ECPA) 2011 Fairplayer.manual/Fairplayer.sport presented by Markus Hess. 2) Perspectives on crime prevention through sports in Denmark by Jan Toftegaard. KONTAKT Markus Hess Dipl.-Psych. Freie Universität Berlin fu-berlin.de Jan Toftegaard Ph.d. lektor, Syddansk Universitet sdu.dk 17 workshops

21 Michael laud 2. sal / 2dn fl the double loge michael laudrup lounge niche 1 plenum 10:00-12:00 18

22 rup lounge kasi loge plenum 10:00-12:00 workshop 14:00-16:45 oor Ind /access 19

23 14:15-16:45 Kriminalpræventivt samarbejde i udsatte boligområder Crime prevention in disadvantaged residential areas Michael Laudrup Lounge Niche 1 Gitte Larsen Leder af Herlev Lokalpoliti Manager at Herlev Local Police Anders Glahn Fritids- og ungdomsskoleleder i Gellerup og Toveshøj (Aarhus) Leisure Time and After School Class Manager Jens Espensen Politikommissær, lokalpolitiet Aarhus Vest (Gellerup) Police Superindendent Birgitte Mazanti Centerleder, Center for Boligsocial Udvikling Head of the Danish Center for Urban Regeneration and Community Development. VÆRT HOSTED BY Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) KONTAKT Birgitte Mazanti Centerleder, Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) cfbu.dk Hvordan organiserer man et lokalt kriminalpræventivt samarbejde i boligområderne, der skaber tryghed og mindre kriminalitet? Hør resultaterne fra det kriminalpræventive samarbejde i Gellerup og fra indsatser med problemorienteret politiarbejde fra Herlev lokalpoliti. Få også CFBU s hovedkonklusioner fra egne undersøgelser af problemorienteret politiarbejde. How do you organise a local criminal preventative cooperation in the housing areas which can create security and less crime? Listen to the results from the crime prevention cooperation in a Danish residential area and from initiatives with the problem orientated police work from Herlev local police. Also get the main conclusions from CFBUs own investigations of problem orientated police work. workshops 20

24 14:15-16:45 SSP - Den danske model Cooperation between Schools, Social services and Police. Jørgen Pedersen SSP-konsulent Silkeborg, formand for SSP Samrådet SSP consultant and chairman of the SSP Council Kim Hansen SSP-konsulent, Kolding, Formand for Udvalget for Børn og Unge i DKR SSP consultant Charlie Lywood Kriminolog og SSP-konsulent i Furesø Kommune. Criminologist and SSP consultant Michael Laudrup Lounge The Double Loge VÆRT HOSTED BY SSP-Samrådet En introduktion til den danske model, vilkårene for kriminalitetsforebyggelse og en udfoldelse af de dilemmaer og udfordringer SSP arbejder med. Hør også om daglig praksis i Furesø kommune, og hvordan man samarbejder med myndigheder udover SSP. An introduction to the Danish model of cross sector collaboration and the challenges in Denmark. Also learn from the daily practise in a Danish municipality; Furesø Kommune including how they cooperate with authorities apart from the SSP. KONTAKT Jørgen Pedersen SSP konsulent Silkeborg formand for SSP Samrådet Kim Hansen SSP konsulent, Kolding Charlie Lywood Kriminolog og SSP konsulent i Furesø Kommune. ssp-samraadet.dk 21 workshops

25 14:15-16:45 Kriminalpræventivt beredskab i en storby The readiness of urban crime prevention Michael Melbye Sekretariatschef SSP København Head of SSP secretariat, Copenhagen Pressen VÆRT HOSTED BY SSP København KONTAKT Michael Melbye Sekretariatschef SSP København Head of SSP secretariat, Copenhagen ssp.kk.dk Ildspåsættelser, bandeopgør og ungeuroligheder mv. kan periodevis præge ungdomslivet i en storby. I København har SSPorganisationen, ud over sit kontinuerlige kriminalpræventive arbejde, de senere år udviklet et beredskab, der straks kan iværksættes i alvorlige situationer. Fire raising, riots and disorder among young people might sometimes decide the agenda for youth policies in a big city. In recent years, apart from the continuous work of crime prevention, the SSP organization in Copenhagen has developed a readiness that can be launched immediately in severe situations workshops 22

26 12:50-13:10 MATCH støtte af socialt udsatte MATCH support to socially vulnerable Lars Vestergaard Christiansen Askovgaarden MATCH er et projekt, som støtter socialt udsatte unge på deres vej til uddannelse og beskæftigelse. Projektet inddrager de unges bagland og virksomhederne aktivt gennem hele uddannelsestiden. Med MATCH bliver de unge forbilleder. Og fokus på uddannelse er steget markant blandt mange unge, som de sociale myndigheder ellers har svært ved at motivere. KONTAKT Lars Vestergaard Christiansen askovgaarden.dk MATCH is a project which supports socially vulnerable young people on their way towards education and employment. The project includes the support base of the young people and the companies actively throughout the education period. With MATCH the young people become role models. And focus on education has increased markedly among young people whom the social authorities otherwise have found difficulty in motivating. 23 Cafémøde Café meeting

27 12:30-12:50 Fonden for Socialt Ansvar The Foundation of Social Responsibility Leif Christiansen Projektleder Project manager KONTAKT Leif Christiansen ffsa.dk Bedst kendt for Natteravnene, Bydelsmødrenes Landsorganisation, MønsterBryderne og senest familieforberedelses konceptet: Familie med Hjerte. Best known for the Night Owls, CommunityMothers, National Mentor Network and lately also the preparation of new families called Family with a Heart. Cafémøde Café meeting 24

28 13:10-13:30 Projekt Tidlig Identifikation Early identification Annie Gaardsted Frandsen Fuldmægtig, Socialstyrelsen Social Services Socialstyrelsen afprøver, sammen med fem kommuner, et ressource- og risikoskema, som anvendes i tværsektorielle fora til at systematisere dialogen om børn og unge og give et overblik over deres ressourcer og problemstillinger. Skemaet er udviklet på baggrund af nyeste forskning. Socialstyrelsen er i gang med at udarbejde et handlekatalog over indsatser, der kan iværksættes i forhold til forskellige risikofaktorer. KONTAKT Annie Gaardsted Frandsen servicestyrelsen.dk Social Services and 5 municipalities in Denmark are testing a table of resources and risk, implemented in the cross sector platforms in order to systematize the dialog about children and youngsters and to give a complete picture of their resources and challenges. The table has been developed on the basis of the latest research. Social services are working on preparing an action catalogue of initiatives which can be launched depending on the various risk factors. 25 Cafémøde Café meeting

29 13:30-13:50 Styrk indsatsen mod ungdomskriminalitet Boost the work against youth crime Anja Mangelsen Projektleder, Socialstyrelsen, VISO Project manager at the Social Services KONTAKT Anja Mangelsen servicestyrelsen.dk VISO under Socialstyrelsen rådgiver omkring kriminalitetsforebyggende indsatser med det formål at styrke de kommunale tiltag mod ungdomskriminalitet. VISO tilbyder rådgivning, når en kommune skal fastlægge, hvordan den lokalt vil arbejde med forebyggelse af ungdomskriminalitet. Der ydes både generel rådgivning over for grupper af børn og unge og rådgivning i konkrete sager. VISO under the Social Services will advice on initiatives for the prevention of crime with the aim of strengthening the municipal initiatives against youth crime. VISO offers advice to the municipalities for establishing programmes of local work for the prevention of youth crime. They offer both general advice to groups of children and young people and advice in specific cases. Cafémøde Café meeting 26

30 Stand no. 1 Erhvervsnabohjælp neighbourhood watch IN BUSINESS AREAS Standen er ikke bemandet. The stand is not manned. I Syd- og Sønderjylland har politiet opfundet et nyt begreb med stort potentiale: Erhvervsnabohjælp. Erhvervsnabohjælp handler, som almindelig nabohjælp, om at observere og udnytte den uformelle sociale kontrol i et område. Transportområdet i Padborg er det første sted i landet, hvor politiet i samarbejde med private virksomheder har arbejdet målrettet med erhvervsnabohjælp. A Danish police district has invented a new project with great potential: Neighbourhood watch in business areas. It works in the same way as ordinary neighbourhood watch. The transport centre in Padborg is the first location, where the police and businesses work dedicated with neighbourhood watch in business areas. Christian Østergaard, Syd- og Sønderjyllands Politi Anders Jessen IDT Stand no. 2 Konfliktråd ved Rigspolitiet Victim offender mediation Konfliktråd i straffesager er et landsdækkende tilbud, som administreres af politiet. Kom forbi standen og hør om erfaringerne med det frivillige møde mellem forurettede og gerningsmand. Konfliktråd er et supplement til straf og gerningsmanden skal have tilstået. Mødet finder sted på et neutralt sted med en mægler som mødeleder. Victim offender mediation is a voluntary meeting between the offender and the victim. It is a national offer administrated by the Police. We welcome you to hear more about our experiences. RIGSPOLITIET Henning Maigaard Projektleder Sekretariat for Konfliktråd 27 stande stands

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Overview of education statistics in Denmark

Overview of education statistics in Denmark Overview of education statistics in Denmark Christian Vittrup Peter Bohnstedt Anan Hansen Education Statistics Statistics Denmark A simple model Basic information on the students Who Where What When Okt.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE WHAT IS AN EXPO? An Expo is a global event that aims at educating the public, sharing innovation, promoting progress and fostering cooperation.

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg

Uddannelsesbyen Aalborg Uddannelsesbyen Aalborg Udvikling af Uddannelsesbyen Aalborg Historien bag Fra industriby til service- industri, og vidensby Uddannelsesrådet etableret 2007 Uddannelsesrådets sammensætning Bred sammensætning

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Dagsorden. Argumentation for projektet Baggrund Embrace projektet Konkrete aktiviteter Udvikling og dialog. International House

Dagsorden. Argumentation for projektet Baggrund Embrace projektet Konkrete aktiviteter Udvikling og dialog. International House Embrace projektet Dagsorden Argumentation for projektet Baggrund Embrace projektet Konkrete aktiviteter Udvikling og dialog International House Argumentation for projektet Nordjylland: Målgruppe Antallet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

CSR Compliance Lab Vest

CSR Compliance Lab Vest CSR Compliance Lab Vest Vurdere din virksomhed mod FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv og identificer din virksomheds udfordringer og muligheder Tilmeld dig CSR Compliance Lab - Vest

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of PROGRAMME For the information visit to the European Commission of FEM (ASSOCIATION OF ENERGY AND ENVIRONMENT JOURNALISTS) Visit number: 406921 Bruxelles, 12. NOVEMBER, 2015 Practical Information Visit

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Studietur til Manchester 3-5. februar 2016

Studietur til Manchester 3-5. februar 2016 Studietur til Manchester 3-5. februar 2016 Deltagerliste Søren Sten Andersen Assens Kommune Rejsegruppe 1 Finn G Johansen Assens Kommune Rejsegruppe 1 Hans Luunbjerg Kerteminde Kommune Rejsegruppe 1 Tim

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere