den kriminalpræventive dag 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den kriminalpræventive dag 2012"

Transkript

1 Din guide til your guide to den kriminalpræventive dag 2012 crime prevention day 2012

2 Index Oversigt - Overview, Inner cover Velkommen - Welcome 1 Progam - Program 2 VIP Arrangementer 5 Dagens hovedtalere - keynote speakers 6 Oplæg - Presentations 7 Workshops 12 Oversigt - Overview, Michael Laudrup Lounge 18 Cafémøder - Café meetings 23 Stande - Stands 27 Oversigt - Overview, Europa Lounge Inner cover

3 Velkommen til Den Kriminalpræventive Dag 2012 Guiden giver dig et overblik over dagens programpunkter med prisoverrækkelse, faglige indlæg, cafémøder, workshops og messestande. Tag guiden med hjem, her finder du kontaktinfo. Den Kriminalpræventive Dag er et samarbejde med TrygFonden. Samarbejdet har gjort det muligt at afholde arrangementet en gang om året for fagfolk og eksperter i det kriminalpræventive felt. Welcome to the Crime Prevention Day 2012 This guide will give you an overview of the program including awards, presentations, café meetings, workshops and stands. Keep this guide, it contains useful contact info. Crime Prevention Day is a result of the cooperation with TrygFonden. This cooperation has made it possible to have this arrangement once a year for the professionals end experts in the field of crime prevention.

4 Velkommen til den kriminalpræventive dag En varm velkomst til alle gæster på Den Kriminalpræventive Dag, hvor vi i år har fokus på det vigtige lokale samarbejde. Vi glæder os til en inspirerende netværksdag og håber, at alle får en god og udbytterig dag. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak for et virkelig godt samarbejde op til nu. Et samarbejde vi på mange måder kan være stolte af alle sammen, og som vi nu får mulighed for at styrke endnu mere med de mange spændende indsatser, der er i støbeskeen hos blandt andre Det Kriminalpræventive Råd, ikke mindst grundet samarbejdet med TrygFonden. Danmark har formandskabet i European Crime Prevention Network (EUCPN), og i den forbindelse vil vi også byde hjerteligt velkommen til alle de europæiske gæster. Welcome to the Crime Prevention Day A warm welcome to all the guests at the Crime Prevention Day where this year we focus on the important local cooperation. We are looking forward to an inspiring networking day and hope that you will have a good and rewarding day. We would like to take the opportunity to thank you for a great cooperation up until now. A cooperation which we can all be proud of in many ways and which we will now have the opportunity to strengthen even further with the many exciting initiatives which are in the pipeline with among others the Danish Crime Prevention Council, not least due to the funding from TrygFonden. Denmark holds the chairmanship in the European Crime Prevention Network (EUCPN) and in this connection we bring a warm welcome to all our European guests. Eva Smith Formand President, The Danish Crime Prevention Council Anna Karina Nickelsen Sekretariatschef Director of secretariat, The Danish Crime Prevention Council and Chair of the EUCPN 1

5 Tid Time 9:00-10:00 Ankomst og registrering Arrival and registration Sted Location Foyer Side Page 9:00-10:00 Kaffe og morgenbrød Coffee and breakfast 10:00-10:20 Velkomst Welcome Eva Smith Formand for Det Kriminalpræventive Råd President of The Danish Crime Prevention Council Kim Christiansen Politidirektør og formand for Kredsrådet i Københavns Vestegn Commissioner and chairman of The District Council in Københavns Vestegn Ove Dalsgaard Borgmester i Ballerup Kommune, Næstformand i Kredsrådet i Københavns Vestegn Mayor in the Municipality of Ballerup, Vice chair of the District Council in Københavns Vestegn 10:20-10:45 Justitsministeren uddeler Den Kriminalpræventive Pris Danish Crime Prevention Award 2012 Morten Bødskov Justitsminister Minister of Justice 10:45-11:15 Going Local om Police and crime commissioners og det lokale samarbejde Going Local, Police and crime commissioners and local cooperation Keynote speaker Barry Loveday Politiforsker ved Universitetet i Portsmouth UK, Reader in criminal justice at University of Portsmouth UK Michael Laudrup Lounge Plenum Michael Laudrup Lounge Plenum Michael Laudrup Lounge Plenum 6 6 2

6 11:15-12:15 Samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Collaborative innovation in the public sector - Keynote speaker Eva Sørensen Professor ved Roskilde Universitetscenter og projektleder for CLIPS Professor at University of Roskilde and project manager of CLIPS 12:15-14:15 Frokostbuffet Lunch buffet Michael Laudrup Lounge Plenum 6 12:30-12:50 Cafémøde: Fonden for Socialt Ansvar Cafe meeting: The foundation of Social Responsibility 12:30-13:00 Oplæg: Safe Neighbourhood Teams Presentation: Safe Neighbourhood Teams 12:30-13:00 Oplæg: Centre for mother and child care Presentation: Centre for mother and child care 12:45-13:45 Oplæg: Terrorangrebene i Norge Presentation: Terrorist attacks in Norway 12:50-13:10 Cafémøde: MATCH - støtte af socialt udsatte MATCH support to socially vulnerable 13:00-13:45 Oplæg: Primær forebyggelse af seksuel vold blandt unge Presentation: Primary prevention of adolescent sexual violence 13:10-13:30 Cafémøde: Projekt Tidlig Identifikation Cafe meeting: Early Identification 13:15-13:45 Oplæg: Social Rehabilitation Presentation: Social Rehabilitation 13:30-13:50 Cafémøde: Styrk indsatsen mod ungdomskriminalitet Cafe meeting: Boost the work against youth crime 24 Torpedo Moskva Michael Laudrup Lounge Kasi Loge Roma 23 Klub Europa Niche Pressen 26 3

7 15:00 Kaffe, kage og frugt Afternoon coffee, cake and fruit 14:15-16:15 Workshop: Tryghedsvandringer Workshop: Safety Walks 14:15-16:45 Workshop: Gode lokale råd Workshop: The crime preventive cooperation in Danish local councils Michael Laudrup Lounge Klub Europa Niche 2 Michael Laudrup Lounge :15-16:45 Workshop: Nabohjælp på flere måder Workshop: Neihbourghood watch in different ways 14:15-16:45 Workshop: PSP - Den danske model Workshop: Cooperation between Psychiatry, Social Services and Police. 14:15-16:45 Workshop: Administrative tilgange til organiseret kriminalitet Workshop: Administrative approach to organized crime 14:15-16:45 Workshop: Sport og kriminalitetsforebyggelse Workshop: Crime prevention and sport 14:15-16:45 Workshop: Kriminalpræventivt samarbejde i udsatte boligområder Workshop: Crime prevention in disadvantaged residential areas 14:15-16:45 Workshop: SSP - Den danske model Workshop: Cooperation between Schools, Social Services and Police. 14:15-16:45 Workshop: Kriminalpræventivt beredskab i en storby Workshop: The readiness of urban crime prevention 16:30-17:00 Snack, øl og vand Afternoon snack Roma Michael Laudrup Lounge Kasi Loge Torpedo Moskva Klub Europa, Niche 1 Michael Laudrup Lounge Niche 1 Michael Laudrup Lounge The Double Loge Pressen :00 Tak for i dag Thank you for this time

8 VIP arrangementer 9:00-13:00 VIP Workshop: Fokusgruppe for særligt inviterede eksperter Focus group for specially invited experts Idrættens Hus VIP lokale Lokalt samarbejde om forebyggelse af ungdomskriminalitet Workshoppen er i form af en fokusgruppe med særligt inviterede internationale eksperter. Formålet er at opstille en række succeskriterier for lokalt samarbejde, hvor politiet er en af parterne. Informationerne fra workshoppen bliver brugt i et pilotprojekt i EUCPN-regi. Local collaboration concerning youth crime prevention This workshop contains a focus group and is only open by special invitation from the EUC- PN Secretariat. The objective is to identify criteria for best practice in local collaboration concerning youth crime prevention. The information shared during the focus group will be linked to a pilot study conducted by the EUCPN Secretariat 12:30-13:45 Politisk VIP frokost Political VIP lunch Michael Laudrup Lounge The Double Loge Det Kriminalpræventive Råds forretningsudvalg inviterer borgmestre, politidirektører og medlemmer af Folketingets Rets- og Socialudvalg til en uformel snak, debat og netværk over frokost. Emnet er kredsrådssamarbejdet. The executive board of the Danish Crime Prevention Council invites mayors, commissioners and politicians to an informal debat during lunch. The topic is collaboration within the district councils. 5

9 Dagens hovedtalere Keynote speakers Professor Eva Sørensen, Roskilde Universitetscenter Eva Sørensen fortæller os om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor. Du kommer til at høre om barrierer, om drivkræfter og om metoder til at organisere det. Eva Sørensen will inspire us to collaborative innovation by sharing her knowledge about barriers, drivers and methods in collaborative innovation. ruc.dk/clips Barry Loveday, University of Portsmouth, UK England har oplevet en gennemgribende politireform, som Barry Loveday giver sin vurdering af. Herunder hvilken indflydelse det har på det kriminalpræventive samarbejde. The UK has gone through a massive police reform from which Barry Loveday will give us his evaluation, including his view on the consequences in the crime preventive collaboration. ac.uk Den Kriminalpræventive Pris 2012 Den Kriminalpræventive Pris 2012 uddeles til et projekt, en person, en institution, forening e.l., der har ydet en særlig indsats på det kriminalpræventive område. Prisen på kr. uddeles af Justitsminister Morten Bødskov. The Crime Prevention Award 2012 is given to a project, a person, an institution or likewise that has made a special effort in crime prevention. The award of DKK is handed over by the Minister of Justice Morten Bødskov. 6

10 12:45-13:45 Terrorangrebene i Norge - Hvordan kan vi forebygge en lignende hændelse? Terrorist attacks in Norway how can we prevent a similar incident? Roma Loge Perspektivering: Forebyggelsestilgange i Danmark Perspective to the Danish approach Erik Nadheim Direktør for KRÅD, Norge Director at the National Norwegian Crime Prevention Council Kasper No Behrens Fisker Sikkerhedsrådgiver i PET Security Adviser in the Danish Security and Intelligence Service Den 22. juli 2011 blev Norge ramt af den katastrofe, vi alle har hørt om. 69 unge mennesker blev dræbt og endnu flere blev kvæstede. Gerningsmanden opbyggede et had mod muslimer og den kulturradikale politik, han mente blev ført af det norske Arbeiderpartiet. I oplægget bliver de dramatiske hændelser præsenteret, efterfulgt af en analyse af, om noget kunne være gjort for at forebygge tragedien. PET introducerer den danske tilgang til radikaliseringsprocesser. On the 22th of July 2011 Norway was hit by a disaster we all have heard about. 69 young people were killed. Even more were wounded. The perpetrator grew hatred against muslims. This was, among other things, a result of his views on the policy of the norwegian labour party. In the session the dramatical incidents will be presented, followed by an analysis of the question; could something have been done to prevent the tragedy? PET introduces to the Danish approach. Erik Nadheim Direktør for KRÅD, Norge Director at the National Norwegian Crime Prevention Council krad.no Kasper No Behrens Fisker Sikkerhedsrådgiver i PET Security Adviser in the Danish Security and Intelligence Service pet.dk 7 Oplæg Presentations

11 12:30-13:00 Safe Neighbourhood Teams Safe Neighbourhood Teams Frans Bessems Program Manager Safer Neighbourhoods, Netherlands Torpedo Moskva Rachelle Gullikers Policy Supporter Safer Neighbourhoods, Netherlands KONTAKT Frans Bessems Rachelle Gullikers veiligebuurten.nl I Holland danner man Sikre Kvarter teams for at gøre nabolaget trygt og sikkert. En vigtig del af arbejdet er at inddrage de lokale beboere og gennem dem få input til, hvad der gør dem utrygge. Disse teams forudsætter aktiv deltagelse fra beboerne. In the Netherlands Safe Neighbourhood Teams are making communities safer. An important part of the teams is getting input from local residents. What are the biggest concerns? The teams expect an active participation from the local residents. Oplæg Presentations 8

12 12:30-13:00 Centre for mother and child care Centre for mother and child care Nijole Dirsiene Director of the Mother and Child Pension Michael Laudrup Lounge Kasi Loge Rasa Laiconiene Vilnius Municipality, Lithuania Vilnius Kommune i Lithauen har grundlagt Center for mor og barn for at hjælpe kvinder, der er ramt af vold i hjemmet. Hver uge bliver det vurderet, hvad de nyankomne kvinder har brug for, og den rette hjælp bliver igangsat. Vilnius city municipality in Lithuania has founded the Centre for mother and child care in order to help women suffering from violence and housing problems. Once a week there is a initiation commission which considers the situation of every woman who arrive to the centre and decides what kind of help she needs. KONTAKT Nijole Dirsiene Director of the Mother and Child Pension, Lithuania 9 Oplæg Presentations

13 13:00-13:45 Primær forebyggelse af seksuel vold blandt unge Primary prevention of adolescent sexual violence Rikke Holm Bramsen Postdoc. ved Syddansk Universitet Postdoc. at University of Southern Denmark Klub Europa, Niche 1 KONTAKT Rikke Holm Bramsen Postdoc. ved Syddanmarks Universitet Det er ganske vigtigt at både de professionelle aktører og de nære omgivelser deltager aktivt, når seksuel vold bandt unge skal forebygges. Det er en af de konklusioner, du kan høre mere om i oplægget, hvor Rikke Holm Bramsen tager afsæt i en netop udgivet faglig statusrapport på området. Rapporten introducerer en systematisk tilgang til forebyggelse, baseret på viden om forekomst og risikofaktorer og bygger på et tæt samarbejde mellem forskning og praksisfeltet. It is very important that both the professional players and the immediate surroundings participate actively in the prevention of sexual violence among young people. This is one of the conclusions you can hear more about in the presentation which will be the inspiration for Rikke Holm Bramsen in a recently published academic status report on the subject. The report introduces a systematic initiative for prevention based on knowledge about occurrence and risk factors and is based on a close cooperation between research and practice. Oplæg Presentations 10

14 13:15-13:45 Social Rehabilitation and Integration of Juvenile Offenders Social Rehabilitation and Integration of Juvenile Offenders Pressen Andrey Momchilov International Cooperation Manager at IGA, Bulgaria Centret for Social Rehabilitering og Integration af Unge Gerningsmænd blev etableret i Centret er et samarbejde mellem alle relevante myndigheder og institutioner i området og yder rådgivning og hjælp til unge kriminelle, baseret på nyeste viden. Center for Social Rehabilitation and Integration of Juvenile Offenders was established in The center is the hub of cooperation of all relevant institutions in the region, providing programs, interventions, counseling and mediation for juveniles in an integrated manner, based on modern risk and needs assessment tools. KONTAKT Andrey Momchilov iga-bg.org 11 Oplæg Presentations

15 14:15-16:15 Tryghedsvandringer Safety Walks Tine Sønderby Antropolog, EIRM Anthropologist at EIRM Omair-Hassan Raza Ung deltager på en vandring Young participant in a walk Søren Lillevang Ejendomsleder i AKB Rødovre Manager at AKB Michael Laudrup Lounge Niche 1 VÆRT HOSTED BY European Institute for Risk Management (EIRM) KONTAKT Tine Sønderby European Institute for Risk Management (EIRM) eirm.dk Dentryggekommune.dk Tryghedsvandringer er et dialogværktøj, som beskæftiger sig med både fysiske og sociale forhold, der skaber tryghed eller utryghed. En rapport om metoden er netop blevet færdig. Få en lynintro til tryghedsvandringer og start din egen køreplan, hvis du er interesseret i at arbejde med metoden. Security walks is a dialogue tool which deals both with the physical and social circumstances which create security or lack of security. A report on the method has just been completed. Get a quick introduction to security walks and start your own schedule if you are interested in working with the method. workshops 12

16 14:15-16:45 Gode lokale råd The crime preventive cooperation in Danish local councils Jacob Torfing Professor, centerleder og forskningsleder på CLIPS, RUC Professor and manager, Roskilde University Lone Tellesen mfl., Direktør i Dacapo.as Director at Dacapo.as Michael Laudrup Lounge Plenum VÆRT HOSTED BY Collaborative Innovation in the Public Sector (CLIPS) Det kriminalpræventive samarbejde i lokalrådene: hvordan styrkes det, og hvad kan det bruges til? Workshoppen ser nærmere på, hvordan vi kan mobilisere erfaringer, viden og ideer hos politiet, kommunen og andre interessenter i et frugtbart samarbejde, der skaber overblik, koordination og gode løsninger. KONTAKT Jakob Torfing ruc.dk/clips We take a closer look at how to mobilize experiences, knowledge and ideas within the police, the municipality and other stakeholders in a constructive exchange and a productive cooperation, creating coherence, view and new creative solutions. 13 workshops

17 14:15-16:45 Nabohjælp på flere måder Neihbourghood watch in different ways Erika Sallander Forsker, Brottsförebyggande rådet (Brå) Researcher, Swedish Crime Prevention Council Kate Daisley & Jim Maddan Operation Directors & Chair Neighbourhood & Home Watch Network Petros Pattouras Chief Inspector Crime Prevention Office, Police, Juliusz Galkowski Councillor Ministry of Interior and Administration, Poland Roma VÆRT HOSTED BY Det Kriminalpræventive Råd (DKR) KONTAKT Juliusz Galkowski Ministry of Interior and Administration, Poland msw.gov.pl/portal/en Der findes mange måder at organisere Nabohjælp på, og det foregår i rigtig mange lande. Nabohjælpsorganisationerne i England og Sverige holder oplæg og EU Trio formandskabet; Polen, Danmark og Cypern supplerer med hver deres særlige indgang til Nabohjælp. There are many ways to organize neighbourhood watch and quite a lot of countries have it. The neighbourhood organizations in England and Sweden present their ways and the EU Trio Presidency Poland, Denmark and Cyprus add their perspectives to neighbourhood watch. workshops 14

18 14:15-16:45 PSP - Den danske model Cooperation between Psychiatry, Social services and Police. Michael Flemming Rasmussen Politiinspektør, Politiskolen Chief Superintendent, The National Police College Michael Laudrup Lounge Kasi Lounge Dorte Sestoft MD., ph.d., ledende overlæge, Retspsykiatrisk Klinik MD., ph.d., Head of Clinic of Forensic Psychiatry Lena Kongsrud Social- og psykiatrifaglig leder, Frederiksberg Kommune Social and Psychiatric Manager, Municipality of Frederiksberg Agnete Aslaug Kjær Udenrigsministeriet. Ministry of Foreign Affairs. VÆRT HOSTED BY Nationalt Efterforsknings- og Forebyggelsescenter (NEC) PSP er et nyt dansk tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med deltagelse af psykiatrien, de sociale myndigheder og politiet, der blandt andet har fokus på kriminalitetsforebyggelse. Hør om forskellige perspektiver på PSP-samarbejdet fra nogle af de professionelle, der stod bag udviklingen af samarbejdet. Og bliv præsenteret for væsentlige resultater fra evalueringen af samarbejdet PSP is a new Danish cross sector collaboration between psychiatry, Social Services and the Police focusing at crime prevention. In this session you can hear different perspectives on the PSP cooperation and the most important results from the evaluation. KONTAKT Michael F. Rasmussen Politiinspektør, Politiskolen Chief Superintendent, The National Police College Dorte Sestoft MD., ph.d., ledende overlæge, Retspsykiatrisk Klinik MD., ph.d., Head of Clinic of Forensic Psychiatry Lena Kongsrud Social- og psykiatrifaglig leder, Frederiksberg Kommune Social and Psychiatric Manager, Municipality of Frederiksberg Agnete Aslaug Kjær Udenrigsministeriet Ministry of Foreign Affairs 15 workshops

19 14:15-16:45 Administrative tilgange til organiseret kriminalitet Administrative approach to organized crime Luud H.M. Geerlings Head of RIEC, Holland Bart de Graaf Torpedo Moskva VÆRT HOSTED BY Det Kriminalpræventive Råd (DKR) KONTAKT Luud H.M. Geerlings Head of RIEC Politie.nl bestuurlijkeaanpak.nl Bart de Graaf I Holland anvendes redskaber uden for det strafferetslige område i forebyggelsen og bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. Herunder overvågning og kontrol, screening, udveksling af oplysninger, politik for tildeling eller tilbagekaldelse af bevillinger, registreringsmekanismer og -tiltag for at garantere integritet i forvaltningen. Hør om erfaringerne. The Netherlands use methods outside criminal justice in the prevention and fight against organized crime. The methods are for example; surveillance and control, screening, sharing information, a policy for the allocation or withdrawal of appropriations etc. Learn from the Dutch experiences. workshops 16

20 14:15-16:45 Sport og kriminalitetsforebyggelse Crime prevention and sport Jan Toftegaard Ph.d. lektor, ved Syddansk Universitet Ph.d. at University of Southern Denmark Markus Hess Dipl.-Psych. Freie Universität Berlin Dipl.-Psych. at the Free University of Berlin Klub Europa, niche 1 VÆRT HOSTED BY Det Kriminalpræventive Råd (DKR) Hør to forskellige oplæg om sport og kriminalitetsforebyggelse: 1) Vinderen af European Crime Prevention Award (ECPA) 2011; Fairplayer.manual/Fairplayer.sport ved Markus Hess. 2) Perspektiver på forebyggelse af kriminalitet gennem sport i Danmark ved Jan Toftegaard In this session we introduce two presentations to sports and crime prevention. 1) The winner of the European Crime Prevention Award (ECPA) 2011 Fairplayer.manual/Fairplayer.sport presented by Markus Hess. 2) Perspectives on crime prevention through sports in Denmark by Jan Toftegaard. KONTAKT Markus Hess Dipl.-Psych. Freie Universität Berlin fu-berlin.de Jan Toftegaard Ph.d. lektor, Syddansk Universitet sdu.dk 17 workshops

21 Michael laud 2. sal / 2dn fl the double loge michael laudrup lounge niche 1 plenum 10:00-12:00 18

22 rup lounge kasi loge plenum 10:00-12:00 workshop 14:00-16:45 oor Ind /access 19

23 14:15-16:45 Kriminalpræventivt samarbejde i udsatte boligområder Crime prevention in disadvantaged residential areas Michael Laudrup Lounge Niche 1 Gitte Larsen Leder af Herlev Lokalpoliti Manager at Herlev Local Police Anders Glahn Fritids- og ungdomsskoleleder i Gellerup og Toveshøj (Aarhus) Leisure Time and After School Class Manager Jens Espensen Politikommissær, lokalpolitiet Aarhus Vest (Gellerup) Police Superindendent Birgitte Mazanti Centerleder, Center for Boligsocial Udvikling Head of the Danish Center for Urban Regeneration and Community Development. VÆRT HOSTED BY Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) KONTAKT Birgitte Mazanti Centerleder, Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) cfbu.dk Hvordan organiserer man et lokalt kriminalpræventivt samarbejde i boligområderne, der skaber tryghed og mindre kriminalitet? Hør resultaterne fra det kriminalpræventive samarbejde i Gellerup og fra indsatser med problemorienteret politiarbejde fra Herlev lokalpoliti. Få også CFBU s hovedkonklusioner fra egne undersøgelser af problemorienteret politiarbejde. How do you organise a local criminal preventative cooperation in the housing areas which can create security and less crime? Listen to the results from the crime prevention cooperation in a Danish residential area and from initiatives with the problem orientated police work from Herlev local police. Also get the main conclusions from CFBUs own investigations of problem orientated police work. workshops 20

24 14:15-16:45 SSP - Den danske model Cooperation between Schools, Social services and Police. Jørgen Pedersen SSP-konsulent Silkeborg, formand for SSP Samrådet SSP consultant and chairman of the SSP Council Kim Hansen SSP-konsulent, Kolding, Formand for Udvalget for Børn og Unge i DKR SSP consultant Charlie Lywood Kriminolog og SSP-konsulent i Furesø Kommune. Criminologist and SSP consultant Michael Laudrup Lounge The Double Loge VÆRT HOSTED BY SSP-Samrådet En introduktion til den danske model, vilkårene for kriminalitetsforebyggelse og en udfoldelse af de dilemmaer og udfordringer SSP arbejder med. Hør også om daglig praksis i Furesø kommune, og hvordan man samarbejder med myndigheder udover SSP. An introduction to the Danish model of cross sector collaboration and the challenges in Denmark. Also learn from the daily practise in a Danish municipality; Furesø Kommune including how they cooperate with authorities apart from the SSP. KONTAKT Jørgen Pedersen SSP konsulent Silkeborg formand for SSP Samrådet Kim Hansen SSP konsulent, Kolding Charlie Lywood Kriminolog og SSP konsulent i Furesø Kommune. ssp-samraadet.dk 21 workshops

25 14:15-16:45 Kriminalpræventivt beredskab i en storby The readiness of urban crime prevention Michael Melbye Sekretariatschef SSP København Head of SSP secretariat, Copenhagen Pressen VÆRT HOSTED BY SSP København KONTAKT Michael Melbye Sekretariatschef SSP København Head of SSP secretariat, Copenhagen ssp.kk.dk Ildspåsættelser, bandeopgør og ungeuroligheder mv. kan periodevis præge ungdomslivet i en storby. I København har SSPorganisationen, ud over sit kontinuerlige kriminalpræventive arbejde, de senere år udviklet et beredskab, der straks kan iværksættes i alvorlige situationer. Fire raising, riots and disorder among young people might sometimes decide the agenda for youth policies in a big city. In recent years, apart from the continuous work of crime prevention, the SSP organization in Copenhagen has developed a readiness that can be launched immediately in severe situations workshops 22

26 12:50-13:10 MATCH støtte af socialt udsatte MATCH support to socially vulnerable Lars Vestergaard Christiansen Askovgaarden MATCH er et projekt, som støtter socialt udsatte unge på deres vej til uddannelse og beskæftigelse. Projektet inddrager de unges bagland og virksomhederne aktivt gennem hele uddannelsestiden. Med MATCH bliver de unge forbilleder. Og fokus på uddannelse er steget markant blandt mange unge, som de sociale myndigheder ellers har svært ved at motivere. KONTAKT Lars Vestergaard Christiansen askovgaarden.dk MATCH is a project which supports socially vulnerable young people on their way towards education and employment. The project includes the support base of the young people and the companies actively throughout the education period. With MATCH the young people become role models. And focus on education has increased markedly among young people whom the social authorities otherwise have found difficulty in motivating. 23 Cafémøde Café meeting

27 12:30-12:50 Fonden for Socialt Ansvar The Foundation of Social Responsibility Leif Christiansen Projektleder Project manager KONTAKT Leif Christiansen ffsa.dk Bedst kendt for Natteravnene, Bydelsmødrenes Landsorganisation, MønsterBryderne og senest familieforberedelses konceptet: Familie med Hjerte. Best known for the Night Owls, CommunityMothers, National Mentor Network and lately also the preparation of new families called Family with a Heart. Cafémøde Café meeting 24

28 13:10-13:30 Projekt Tidlig Identifikation Early identification Annie Gaardsted Frandsen Fuldmægtig, Socialstyrelsen Social Services Socialstyrelsen afprøver, sammen med fem kommuner, et ressource- og risikoskema, som anvendes i tværsektorielle fora til at systematisere dialogen om børn og unge og give et overblik over deres ressourcer og problemstillinger. Skemaet er udviklet på baggrund af nyeste forskning. Socialstyrelsen er i gang med at udarbejde et handlekatalog over indsatser, der kan iværksættes i forhold til forskellige risikofaktorer. KONTAKT Annie Gaardsted Frandsen servicestyrelsen.dk Social Services and 5 municipalities in Denmark are testing a table of resources and risk, implemented in the cross sector platforms in order to systematize the dialog about children and youngsters and to give a complete picture of their resources and challenges. The table has been developed on the basis of the latest research. Social services are working on preparing an action catalogue of initiatives which can be launched depending on the various risk factors. 25 Cafémøde Café meeting

29 13:30-13:50 Styrk indsatsen mod ungdomskriminalitet Boost the work against youth crime Anja Mangelsen Projektleder, Socialstyrelsen, VISO Project manager at the Social Services KONTAKT Anja Mangelsen servicestyrelsen.dk VISO under Socialstyrelsen rådgiver omkring kriminalitetsforebyggende indsatser med det formål at styrke de kommunale tiltag mod ungdomskriminalitet. VISO tilbyder rådgivning, når en kommune skal fastlægge, hvordan den lokalt vil arbejde med forebyggelse af ungdomskriminalitet. Der ydes både generel rådgivning over for grupper af børn og unge og rådgivning i konkrete sager. VISO under the Social Services will advice on initiatives for the prevention of crime with the aim of strengthening the municipal initiatives against youth crime. VISO offers advice to the municipalities for establishing programmes of local work for the prevention of youth crime. They offer both general advice to groups of children and young people and advice in specific cases. Cafémøde Café meeting 26

30 Stand no. 1 Erhvervsnabohjælp neighbourhood watch IN BUSINESS AREAS Standen er ikke bemandet. The stand is not manned. I Syd- og Sønderjylland har politiet opfundet et nyt begreb med stort potentiale: Erhvervsnabohjælp. Erhvervsnabohjælp handler, som almindelig nabohjælp, om at observere og udnytte den uformelle sociale kontrol i et område. Transportområdet i Padborg er det første sted i landet, hvor politiet i samarbejde med private virksomheder har arbejdet målrettet med erhvervsnabohjælp. A Danish police district has invented a new project with great potential: Neighbourhood watch in business areas. It works in the same way as ordinary neighbourhood watch. The transport centre in Padborg is the first location, where the police and businesses work dedicated with neighbourhood watch in business areas. Christian Østergaard, Syd- og Sønderjyllands Politi Anders Jessen IDT Stand no. 2 Konfliktråd ved Rigspolitiet Victim offender mediation Konfliktråd i straffesager er et landsdækkende tilbud, som administreres af politiet. Kom forbi standen og hør om erfaringerne med det frivillige møde mellem forurettede og gerningsmand. Konfliktråd er et supplement til straf og gerningsmanden skal have tilstået. Mødet finder sted på et neutralt sted med en mægler som mødeleder. Victim offender mediation is a voluntary meeting between the offender and the victim. It is a national offer administrated by the Police. We welcome you to hear more about our experiences. RIGSPOLITIET Henning Maigaard Projektleder Sekretariat for Konfliktråd 27 stande stands

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Vedtaget af Rådet den 11. september 2011

Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Vedtaget af Rådet den 11. september 2011 Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne Vedtaget af Rådet den 11. september 2011 For at : Sætte fokus på den voksende befolkning af aktive, ældre medborgere

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere