den kriminalpræventive dag 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den kriminalpræventive dag 2012"

Transkript

1 Din guide til your guide to den kriminalpræventive dag 2012 crime prevention day 2012

2 Index Oversigt - Overview, Inner cover Velkommen - Welcome 1 Progam - Program 2 VIP Arrangementer 5 Dagens hovedtalere - keynote speakers 6 Oplæg - Presentations 7 Workshops 12 Oversigt - Overview, Michael Laudrup Lounge 18 Cafémøder - Café meetings 23 Stande - Stands 27 Oversigt - Overview, Europa Lounge Inner cover

3 Velkommen til Den Kriminalpræventive Dag 2012 Guiden giver dig et overblik over dagens programpunkter med prisoverrækkelse, faglige indlæg, cafémøder, workshops og messestande. Tag guiden med hjem, her finder du kontaktinfo. Den Kriminalpræventive Dag er et samarbejde med TrygFonden. Samarbejdet har gjort det muligt at afholde arrangementet en gang om året for fagfolk og eksperter i det kriminalpræventive felt. Welcome to the Crime Prevention Day 2012 This guide will give you an overview of the program including awards, presentations, café meetings, workshops and stands. Keep this guide, it contains useful contact info. Crime Prevention Day is a result of the cooperation with TrygFonden. This cooperation has made it possible to have this arrangement once a year for the professionals end experts in the field of crime prevention.

4 Velkommen til den kriminalpræventive dag En varm velkomst til alle gæster på Den Kriminalpræventive Dag, hvor vi i år har fokus på det vigtige lokale samarbejde. Vi glæder os til en inspirerende netværksdag og håber, at alle får en god og udbytterig dag. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak for et virkelig godt samarbejde op til nu. Et samarbejde vi på mange måder kan være stolte af alle sammen, og som vi nu får mulighed for at styrke endnu mere med de mange spændende indsatser, der er i støbeskeen hos blandt andre Det Kriminalpræventive Råd, ikke mindst grundet samarbejdet med TrygFonden. Danmark har formandskabet i European Crime Prevention Network (EUCPN), og i den forbindelse vil vi også byde hjerteligt velkommen til alle de europæiske gæster. Welcome to the Crime Prevention Day A warm welcome to all the guests at the Crime Prevention Day where this year we focus on the important local cooperation. We are looking forward to an inspiring networking day and hope that you will have a good and rewarding day. We would like to take the opportunity to thank you for a great cooperation up until now. A cooperation which we can all be proud of in many ways and which we will now have the opportunity to strengthen even further with the many exciting initiatives which are in the pipeline with among others the Danish Crime Prevention Council, not least due to the funding from TrygFonden. Denmark holds the chairmanship in the European Crime Prevention Network (EUCPN) and in this connection we bring a warm welcome to all our European guests. Eva Smith Formand President, The Danish Crime Prevention Council Anna Karina Nickelsen Sekretariatschef Director of secretariat, The Danish Crime Prevention Council and Chair of the EUCPN 1

5 Tid Time 9:00-10:00 Ankomst og registrering Arrival and registration Sted Location Foyer Side Page 9:00-10:00 Kaffe og morgenbrød Coffee and breakfast 10:00-10:20 Velkomst Welcome Eva Smith Formand for Det Kriminalpræventive Råd President of The Danish Crime Prevention Council Kim Christiansen Politidirektør og formand for Kredsrådet i Københavns Vestegn Commissioner and chairman of The District Council in Københavns Vestegn Ove Dalsgaard Borgmester i Ballerup Kommune, Næstformand i Kredsrådet i Københavns Vestegn Mayor in the Municipality of Ballerup, Vice chair of the District Council in Københavns Vestegn 10:20-10:45 Justitsministeren uddeler Den Kriminalpræventive Pris Danish Crime Prevention Award 2012 Morten Bødskov Justitsminister Minister of Justice 10:45-11:15 Going Local om Police and crime commissioners og det lokale samarbejde Going Local, Police and crime commissioners and local cooperation Keynote speaker Barry Loveday Politiforsker ved Universitetet i Portsmouth UK, Reader in criminal justice at University of Portsmouth UK Michael Laudrup Lounge Plenum Michael Laudrup Lounge Plenum Michael Laudrup Lounge Plenum 6 6 2

6 11:15-12:15 Samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Collaborative innovation in the public sector - Keynote speaker Eva Sørensen Professor ved Roskilde Universitetscenter og projektleder for CLIPS Professor at University of Roskilde and project manager of CLIPS 12:15-14:15 Frokostbuffet Lunch buffet Michael Laudrup Lounge Plenum 6 12:30-12:50 Cafémøde: Fonden for Socialt Ansvar Cafe meeting: The foundation of Social Responsibility 12:30-13:00 Oplæg: Safe Neighbourhood Teams Presentation: Safe Neighbourhood Teams 12:30-13:00 Oplæg: Centre for mother and child care Presentation: Centre for mother and child care 12:45-13:45 Oplæg: Terrorangrebene i Norge Presentation: Terrorist attacks in Norway 12:50-13:10 Cafémøde: MATCH - støtte af socialt udsatte MATCH support to socially vulnerable 13:00-13:45 Oplæg: Primær forebyggelse af seksuel vold blandt unge Presentation: Primary prevention of adolescent sexual violence 13:10-13:30 Cafémøde: Projekt Tidlig Identifikation Cafe meeting: Early Identification 13:15-13:45 Oplæg: Social Rehabilitation Presentation: Social Rehabilitation 13:30-13:50 Cafémøde: Styrk indsatsen mod ungdomskriminalitet Cafe meeting: Boost the work against youth crime 24 Torpedo Moskva Michael Laudrup Lounge Kasi Loge Roma 23 Klub Europa Niche Pressen 26 3

7 15:00 Kaffe, kage og frugt Afternoon coffee, cake and fruit 14:15-16:15 Workshop: Tryghedsvandringer Workshop: Safety Walks 14:15-16:45 Workshop: Gode lokale råd Workshop: The crime preventive cooperation in Danish local councils Michael Laudrup Lounge Klub Europa Niche 2 Michael Laudrup Lounge :15-16:45 Workshop: Nabohjælp på flere måder Workshop: Neihbourghood watch in different ways 14:15-16:45 Workshop: PSP - Den danske model Workshop: Cooperation between Psychiatry, Social Services and Police. 14:15-16:45 Workshop: Administrative tilgange til organiseret kriminalitet Workshop: Administrative approach to organized crime 14:15-16:45 Workshop: Sport og kriminalitetsforebyggelse Workshop: Crime prevention and sport 14:15-16:45 Workshop: Kriminalpræventivt samarbejde i udsatte boligområder Workshop: Crime prevention in disadvantaged residential areas 14:15-16:45 Workshop: SSP - Den danske model Workshop: Cooperation between Schools, Social Services and Police. 14:15-16:45 Workshop: Kriminalpræventivt beredskab i en storby Workshop: The readiness of urban crime prevention 16:30-17:00 Snack, øl og vand Afternoon snack Roma Michael Laudrup Lounge Kasi Loge Torpedo Moskva Klub Europa, Niche 1 Michael Laudrup Lounge Niche 1 Michael Laudrup Lounge The Double Loge Pressen :00 Tak for i dag Thank you for this time

8 VIP arrangementer 9:00-13:00 VIP Workshop: Fokusgruppe for særligt inviterede eksperter Focus group for specially invited experts Idrættens Hus VIP lokale Lokalt samarbejde om forebyggelse af ungdomskriminalitet Workshoppen er i form af en fokusgruppe med særligt inviterede internationale eksperter. Formålet er at opstille en række succeskriterier for lokalt samarbejde, hvor politiet er en af parterne. Informationerne fra workshoppen bliver brugt i et pilotprojekt i EUCPN-regi. Local collaboration concerning youth crime prevention This workshop contains a focus group and is only open by special invitation from the EUC- PN Secretariat. The objective is to identify criteria for best practice in local collaboration concerning youth crime prevention. The information shared during the focus group will be linked to a pilot study conducted by the EUCPN Secretariat 12:30-13:45 Politisk VIP frokost Political VIP lunch Michael Laudrup Lounge The Double Loge Det Kriminalpræventive Råds forretningsudvalg inviterer borgmestre, politidirektører og medlemmer af Folketingets Rets- og Socialudvalg til en uformel snak, debat og netværk over frokost. Emnet er kredsrådssamarbejdet. The executive board of the Danish Crime Prevention Council invites mayors, commissioners and politicians to an informal debat during lunch. The topic is collaboration within the district councils. 5

9 Dagens hovedtalere Keynote speakers Professor Eva Sørensen, Roskilde Universitetscenter Eva Sørensen fortæller os om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor. Du kommer til at høre om barrierer, om drivkræfter og om metoder til at organisere det. Eva Sørensen will inspire us to collaborative innovation by sharing her knowledge about barriers, drivers and methods in collaborative innovation. ruc.dk/clips Barry Loveday, University of Portsmouth, UK England har oplevet en gennemgribende politireform, som Barry Loveday giver sin vurdering af. Herunder hvilken indflydelse det har på det kriminalpræventive samarbejde. The UK has gone through a massive police reform from which Barry Loveday will give us his evaluation, including his view on the consequences in the crime preventive collaboration. ac.uk Den Kriminalpræventive Pris 2012 Den Kriminalpræventive Pris 2012 uddeles til et projekt, en person, en institution, forening e.l., der har ydet en særlig indsats på det kriminalpræventive område. Prisen på kr. uddeles af Justitsminister Morten Bødskov. The Crime Prevention Award 2012 is given to a project, a person, an institution or likewise that has made a special effort in crime prevention. The award of DKK is handed over by the Minister of Justice Morten Bødskov. 6

10 12:45-13:45 Terrorangrebene i Norge - Hvordan kan vi forebygge en lignende hændelse? Terrorist attacks in Norway how can we prevent a similar incident? Roma Loge Perspektivering: Forebyggelsestilgange i Danmark Perspective to the Danish approach Erik Nadheim Direktør for KRÅD, Norge Director at the National Norwegian Crime Prevention Council Kasper No Behrens Fisker Sikkerhedsrådgiver i PET Security Adviser in the Danish Security and Intelligence Service Den 22. juli 2011 blev Norge ramt af den katastrofe, vi alle har hørt om. 69 unge mennesker blev dræbt og endnu flere blev kvæstede. Gerningsmanden opbyggede et had mod muslimer og den kulturradikale politik, han mente blev ført af det norske Arbeiderpartiet. I oplægget bliver de dramatiske hændelser præsenteret, efterfulgt af en analyse af, om noget kunne være gjort for at forebygge tragedien. PET introducerer den danske tilgang til radikaliseringsprocesser. On the 22th of July 2011 Norway was hit by a disaster we all have heard about. 69 young people were killed. Even more were wounded. The perpetrator grew hatred against muslims. This was, among other things, a result of his views on the policy of the norwegian labour party. In the session the dramatical incidents will be presented, followed by an analysis of the question; could something have been done to prevent the tragedy? PET introduces to the Danish approach. Erik Nadheim Direktør for KRÅD, Norge Director at the National Norwegian Crime Prevention Council krad.no Kasper No Behrens Fisker Sikkerhedsrådgiver i PET Security Adviser in the Danish Security and Intelligence Service pet.dk 7 Oplæg Presentations

11 12:30-13:00 Safe Neighbourhood Teams Safe Neighbourhood Teams Frans Bessems Program Manager Safer Neighbourhoods, Netherlands Torpedo Moskva Rachelle Gullikers Policy Supporter Safer Neighbourhoods, Netherlands KONTAKT Frans Bessems Rachelle Gullikers veiligebuurten.nl I Holland danner man Sikre Kvarter teams for at gøre nabolaget trygt og sikkert. En vigtig del af arbejdet er at inddrage de lokale beboere og gennem dem få input til, hvad der gør dem utrygge. Disse teams forudsætter aktiv deltagelse fra beboerne. In the Netherlands Safe Neighbourhood Teams are making communities safer. An important part of the teams is getting input from local residents. What are the biggest concerns? The teams expect an active participation from the local residents. Oplæg Presentations 8

12 12:30-13:00 Centre for mother and child care Centre for mother and child care Nijole Dirsiene Director of the Mother and Child Pension Michael Laudrup Lounge Kasi Loge Rasa Laiconiene Vilnius Municipality, Lithuania Vilnius Kommune i Lithauen har grundlagt Center for mor og barn for at hjælpe kvinder, der er ramt af vold i hjemmet. Hver uge bliver det vurderet, hvad de nyankomne kvinder har brug for, og den rette hjælp bliver igangsat. Vilnius city municipality in Lithuania has founded the Centre for mother and child care in order to help women suffering from violence and housing problems. Once a week there is a initiation commission which considers the situation of every woman who arrive to the centre and decides what kind of help she needs. KONTAKT Nijole Dirsiene Director of the Mother and Child Pension, Lithuania 9 Oplæg Presentations

13 13:00-13:45 Primær forebyggelse af seksuel vold blandt unge Primary prevention of adolescent sexual violence Rikke Holm Bramsen Postdoc. ved Syddansk Universitet Postdoc. at University of Southern Denmark Klub Europa, Niche 1 KONTAKT Rikke Holm Bramsen Postdoc. ved Syddanmarks Universitet Det er ganske vigtigt at både de professionelle aktører og de nære omgivelser deltager aktivt, når seksuel vold bandt unge skal forebygges. Det er en af de konklusioner, du kan høre mere om i oplægget, hvor Rikke Holm Bramsen tager afsæt i en netop udgivet faglig statusrapport på området. Rapporten introducerer en systematisk tilgang til forebyggelse, baseret på viden om forekomst og risikofaktorer og bygger på et tæt samarbejde mellem forskning og praksisfeltet. It is very important that both the professional players and the immediate surroundings participate actively in the prevention of sexual violence among young people. This is one of the conclusions you can hear more about in the presentation which will be the inspiration for Rikke Holm Bramsen in a recently published academic status report on the subject. The report introduces a systematic initiative for prevention based on knowledge about occurrence and risk factors and is based on a close cooperation between research and practice. Oplæg Presentations 10

14 13:15-13:45 Social Rehabilitation and Integration of Juvenile Offenders Social Rehabilitation and Integration of Juvenile Offenders Pressen Andrey Momchilov International Cooperation Manager at IGA, Bulgaria Centret for Social Rehabilitering og Integration af Unge Gerningsmænd blev etableret i Centret er et samarbejde mellem alle relevante myndigheder og institutioner i området og yder rådgivning og hjælp til unge kriminelle, baseret på nyeste viden. Center for Social Rehabilitation and Integration of Juvenile Offenders was established in The center is the hub of cooperation of all relevant institutions in the region, providing programs, interventions, counseling and mediation for juveniles in an integrated manner, based on modern risk and needs assessment tools. KONTAKT Andrey Momchilov iga-bg.org 11 Oplæg Presentations

15 14:15-16:15 Tryghedsvandringer Safety Walks Tine Sønderby Antropolog, EIRM Anthropologist at EIRM Omair-Hassan Raza Ung deltager på en vandring Young participant in a walk Søren Lillevang Ejendomsleder i AKB Rødovre Manager at AKB Michael Laudrup Lounge Niche 1 VÆRT HOSTED BY European Institute for Risk Management (EIRM) KONTAKT Tine Sønderby European Institute for Risk Management (EIRM) eirm.dk Dentryggekommune.dk Tryghedsvandringer er et dialogværktøj, som beskæftiger sig med både fysiske og sociale forhold, der skaber tryghed eller utryghed. En rapport om metoden er netop blevet færdig. Få en lynintro til tryghedsvandringer og start din egen køreplan, hvis du er interesseret i at arbejde med metoden. Security walks is a dialogue tool which deals both with the physical and social circumstances which create security or lack of security. A report on the method has just been completed. Get a quick introduction to security walks and start your own schedule if you are interested in working with the method. workshops 12

16 14:15-16:45 Gode lokale råd The crime preventive cooperation in Danish local councils Jacob Torfing Professor, centerleder og forskningsleder på CLIPS, RUC Professor and manager, Roskilde University Lone Tellesen mfl., Direktør i Dacapo.as Director at Dacapo.as Michael Laudrup Lounge Plenum VÆRT HOSTED BY Collaborative Innovation in the Public Sector (CLIPS) Det kriminalpræventive samarbejde i lokalrådene: hvordan styrkes det, og hvad kan det bruges til? Workshoppen ser nærmere på, hvordan vi kan mobilisere erfaringer, viden og ideer hos politiet, kommunen og andre interessenter i et frugtbart samarbejde, der skaber overblik, koordination og gode løsninger. KONTAKT Jakob Torfing ruc.dk/clips We take a closer look at how to mobilize experiences, knowledge and ideas within the police, the municipality and other stakeholders in a constructive exchange and a productive cooperation, creating coherence, view and new creative solutions. 13 workshops

17 14:15-16:45 Nabohjælp på flere måder Neihbourghood watch in different ways Erika Sallander Forsker, Brottsförebyggande rådet (Brå) Researcher, Swedish Crime Prevention Council Kate Daisley & Jim Maddan Operation Directors & Chair Neighbourhood & Home Watch Network Petros Pattouras Chief Inspector Crime Prevention Office, Police, Juliusz Galkowski Councillor Ministry of Interior and Administration, Poland Roma VÆRT HOSTED BY Det Kriminalpræventive Råd (DKR) KONTAKT Juliusz Galkowski Ministry of Interior and Administration, Poland msw.gov.pl/portal/en Der findes mange måder at organisere Nabohjælp på, og det foregår i rigtig mange lande. Nabohjælpsorganisationerne i England og Sverige holder oplæg og EU Trio formandskabet; Polen, Danmark og Cypern supplerer med hver deres særlige indgang til Nabohjælp. There are many ways to organize neighbourhood watch and quite a lot of countries have it. The neighbourhood organizations in England and Sweden present their ways and the EU Trio Presidency Poland, Denmark and Cyprus add their perspectives to neighbourhood watch. workshops 14

18 14:15-16:45 PSP - Den danske model Cooperation between Psychiatry, Social services and Police. Michael Flemming Rasmussen Politiinspektør, Politiskolen Chief Superintendent, The National Police College Michael Laudrup Lounge Kasi Lounge Dorte Sestoft MD., ph.d., ledende overlæge, Retspsykiatrisk Klinik MD., ph.d., Head of Clinic of Forensic Psychiatry Lena Kongsrud Social- og psykiatrifaglig leder, Frederiksberg Kommune Social and Psychiatric Manager, Municipality of Frederiksberg Agnete Aslaug Kjær Udenrigsministeriet. Ministry of Foreign Affairs. VÆRT HOSTED BY Nationalt Efterforsknings- og Forebyggelsescenter (NEC) PSP er et nyt dansk tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med deltagelse af psykiatrien, de sociale myndigheder og politiet, der blandt andet har fokus på kriminalitetsforebyggelse. Hør om forskellige perspektiver på PSP-samarbejdet fra nogle af de professionelle, der stod bag udviklingen af samarbejdet. Og bliv præsenteret for væsentlige resultater fra evalueringen af samarbejdet PSP is a new Danish cross sector collaboration between psychiatry, Social Services and the Police focusing at crime prevention. In this session you can hear different perspectives on the PSP cooperation and the most important results from the evaluation. KONTAKT Michael F. Rasmussen Politiinspektør, Politiskolen Chief Superintendent, The National Police College Dorte Sestoft MD., ph.d., ledende overlæge, Retspsykiatrisk Klinik MD., ph.d., Head of Clinic of Forensic Psychiatry Lena Kongsrud Social- og psykiatrifaglig leder, Frederiksberg Kommune Social and Psychiatric Manager, Municipality of Frederiksberg Agnete Aslaug Kjær Udenrigsministeriet Ministry of Foreign Affairs 15 workshops

19 14:15-16:45 Administrative tilgange til organiseret kriminalitet Administrative approach to organized crime Luud H.M. Geerlings Head of RIEC, Holland Bart de Graaf Torpedo Moskva VÆRT HOSTED BY Det Kriminalpræventive Råd (DKR) KONTAKT Luud H.M. Geerlings Head of RIEC Politie.nl bestuurlijkeaanpak.nl Bart de Graaf I Holland anvendes redskaber uden for det strafferetslige område i forebyggelsen og bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. Herunder overvågning og kontrol, screening, udveksling af oplysninger, politik for tildeling eller tilbagekaldelse af bevillinger, registreringsmekanismer og -tiltag for at garantere integritet i forvaltningen. Hør om erfaringerne. The Netherlands use methods outside criminal justice in the prevention and fight against organized crime. The methods are for example; surveillance and control, screening, sharing information, a policy for the allocation or withdrawal of appropriations etc. Learn from the Dutch experiences. workshops 16

20 14:15-16:45 Sport og kriminalitetsforebyggelse Crime prevention and sport Jan Toftegaard Ph.d. lektor, ved Syddansk Universitet Ph.d. at University of Southern Denmark Markus Hess Dipl.-Psych. Freie Universität Berlin Dipl.-Psych. at the Free University of Berlin Klub Europa, niche 1 VÆRT HOSTED BY Det Kriminalpræventive Råd (DKR) Hør to forskellige oplæg om sport og kriminalitetsforebyggelse: 1) Vinderen af European Crime Prevention Award (ECPA) 2011; Fairplayer.manual/Fairplayer.sport ved Markus Hess. 2) Perspektiver på forebyggelse af kriminalitet gennem sport i Danmark ved Jan Toftegaard In this session we introduce two presentations to sports and crime prevention. 1) The winner of the European Crime Prevention Award (ECPA) 2011 Fairplayer.manual/Fairplayer.sport presented by Markus Hess. 2) Perspectives on crime prevention through sports in Denmark by Jan Toftegaard. KONTAKT Markus Hess Dipl.-Psych. Freie Universität Berlin fu-berlin.de Jan Toftegaard Ph.d. lektor, Syddansk Universitet sdu.dk 17 workshops

21 Michael laud 2. sal / 2dn fl the double loge michael laudrup lounge niche 1 plenum 10:00-12:00 18

22 rup lounge kasi loge plenum 10:00-12:00 workshop 14:00-16:45 oor Ind /access 19

23 14:15-16:45 Kriminalpræventivt samarbejde i udsatte boligområder Crime prevention in disadvantaged residential areas Michael Laudrup Lounge Niche 1 Gitte Larsen Leder af Herlev Lokalpoliti Manager at Herlev Local Police Anders Glahn Fritids- og ungdomsskoleleder i Gellerup og Toveshøj (Aarhus) Leisure Time and After School Class Manager Jens Espensen Politikommissær, lokalpolitiet Aarhus Vest (Gellerup) Police Superindendent Birgitte Mazanti Centerleder, Center for Boligsocial Udvikling Head of the Danish Center for Urban Regeneration and Community Development. VÆRT HOSTED BY Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) KONTAKT Birgitte Mazanti Centerleder, Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) cfbu.dk Hvordan organiserer man et lokalt kriminalpræventivt samarbejde i boligområderne, der skaber tryghed og mindre kriminalitet? Hør resultaterne fra det kriminalpræventive samarbejde i Gellerup og fra indsatser med problemorienteret politiarbejde fra Herlev lokalpoliti. Få også CFBU s hovedkonklusioner fra egne undersøgelser af problemorienteret politiarbejde. How do you organise a local criminal preventative cooperation in the housing areas which can create security and less crime? Listen to the results from the crime prevention cooperation in a Danish residential area and from initiatives with the problem orientated police work from Herlev local police. Also get the main conclusions from CFBUs own investigations of problem orientated police work. workshops 20

24 14:15-16:45 SSP - Den danske model Cooperation between Schools, Social services and Police. Jørgen Pedersen SSP-konsulent Silkeborg, formand for SSP Samrådet SSP consultant and chairman of the SSP Council Kim Hansen SSP-konsulent, Kolding, Formand for Udvalget for Børn og Unge i DKR SSP consultant Charlie Lywood Kriminolog og SSP-konsulent i Furesø Kommune. Criminologist and SSP consultant Michael Laudrup Lounge The Double Loge VÆRT HOSTED BY SSP-Samrådet En introduktion til den danske model, vilkårene for kriminalitetsforebyggelse og en udfoldelse af de dilemmaer og udfordringer SSP arbejder med. Hør også om daglig praksis i Furesø kommune, og hvordan man samarbejder med myndigheder udover SSP. An introduction to the Danish model of cross sector collaboration and the challenges in Denmark. Also learn from the daily practise in a Danish municipality; Furesø Kommune including how they cooperate with authorities apart from the SSP. KONTAKT Jørgen Pedersen SSP konsulent Silkeborg formand for SSP Samrådet Kim Hansen SSP konsulent, Kolding Charlie Lywood Kriminolog og SSP konsulent i Furesø Kommune. ssp-samraadet.dk 21 workshops

25 14:15-16:45 Kriminalpræventivt beredskab i en storby The readiness of urban crime prevention Michael Melbye Sekretariatschef SSP København Head of SSP secretariat, Copenhagen Pressen VÆRT HOSTED BY SSP København KONTAKT Michael Melbye Sekretariatschef SSP København Head of SSP secretariat, Copenhagen ssp.kk.dk Ildspåsættelser, bandeopgør og ungeuroligheder mv. kan periodevis præge ungdomslivet i en storby. I København har SSPorganisationen, ud over sit kontinuerlige kriminalpræventive arbejde, de senere år udviklet et beredskab, der straks kan iværksættes i alvorlige situationer. Fire raising, riots and disorder among young people might sometimes decide the agenda for youth policies in a big city. In recent years, apart from the continuous work of crime prevention, the SSP organization in Copenhagen has developed a readiness that can be launched immediately in severe situations workshops 22

26 12:50-13:10 MATCH støtte af socialt udsatte MATCH support to socially vulnerable Lars Vestergaard Christiansen Askovgaarden MATCH er et projekt, som støtter socialt udsatte unge på deres vej til uddannelse og beskæftigelse. Projektet inddrager de unges bagland og virksomhederne aktivt gennem hele uddannelsestiden. Med MATCH bliver de unge forbilleder. Og fokus på uddannelse er steget markant blandt mange unge, som de sociale myndigheder ellers har svært ved at motivere. KONTAKT Lars Vestergaard Christiansen askovgaarden.dk MATCH is a project which supports socially vulnerable young people on their way towards education and employment. The project includes the support base of the young people and the companies actively throughout the education period. With MATCH the young people become role models. And focus on education has increased markedly among young people whom the social authorities otherwise have found difficulty in motivating. 23 Cafémøde Café meeting

27 12:30-12:50 Fonden for Socialt Ansvar The Foundation of Social Responsibility Leif Christiansen Projektleder Project manager KONTAKT Leif Christiansen ffsa.dk Bedst kendt for Natteravnene, Bydelsmødrenes Landsorganisation, MønsterBryderne og senest familieforberedelses konceptet: Familie med Hjerte. Best known for the Night Owls, CommunityMothers, National Mentor Network and lately also the preparation of new families called Family with a Heart. Cafémøde Café meeting 24

28 13:10-13:30 Projekt Tidlig Identifikation Early identification Annie Gaardsted Frandsen Fuldmægtig, Socialstyrelsen Social Services Socialstyrelsen afprøver, sammen med fem kommuner, et ressource- og risikoskema, som anvendes i tværsektorielle fora til at systematisere dialogen om børn og unge og give et overblik over deres ressourcer og problemstillinger. Skemaet er udviklet på baggrund af nyeste forskning. Socialstyrelsen er i gang med at udarbejde et handlekatalog over indsatser, der kan iværksættes i forhold til forskellige risikofaktorer. KONTAKT Annie Gaardsted Frandsen servicestyrelsen.dk Social Services and 5 municipalities in Denmark are testing a table of resources and risk, implemented in the cross sector platforms in order to systematize the dialog about children and youngsters and to give a complete picture of their resources and challenges. The table has been developed on the basis of the latest research. Social services are working on preparing an action catalogue of initiatives which can be launched depending on the various risk factors. 25 Cafémøde Café meeting

29 13:30-13:50 Styrk indsatsen mod ungdomskriminalitet Boost the work against youth crime Anja Mangelsen Projektleder, Socialstyrelsen, VISO Project manager at the Social Services KONTAKT Anja Mangelsen servicestyrelsen.dk VISO under Socialstyrelsen rådgiver omkring kriminalitetsforebyggende indsatser med det formål at styrke de kommunale tiltag mod ungdomskriminalitet. VISO tilbyder rådgivning, når en kommune skal fastlægge, hvordan den lokalt vil arbejde med forebyggelse af ungdomskriminalitet. Der ydes både generel rådgivning over for grupper af børn og unge og rådgivning i konkrete sager. VISO under the Social Services will advice on initiatives for the prevention of crime with the aim of strengthening the municipal initiatives against youth crime. VISO offers advice to the municipalities for establishing programmes of local work for the prevention of youth crime. They offer both general advice to groups of children and young people and advice in specific cases. Cafémøde Café meeting 26

30 Stand no. 1 Erhvervsnabohjælp neighbourhood watch IN BUSINESS AREAS Standen er ikke bemandet. The stand is not manned. I Syd- og Sønderjylland har politiet opfundet et nyt begreb med stort potentiale: Erhvervsnabohjælp. Erhvervsnabohjælp handler, som almindelig nabohjælp, om at observere og udnytte den uformelle sociale kontrol i et område. Transportområdet i Padborg er det første sted i landet, hvor politiet i samarbejde med private virksomheder har arbejdet målrettet med erhvervsnabohjælp. A Danish police district has invented a new project with great potential: Neighbourhood watch in business areas. It works in the same way as ordinary neighbourhood watch. The transport centre in Padborg is the first location, where the police and businesses work dedicated with neighbourhood watch in business areas. Christian Østergaard, Syd- og Sønderjyllands Politi Anders Jessen IDT Stand no. 2 Konfliktråd ved Rigspolitiet Victim offender mediation Konfliktråd i straffesager er et landsdækkende tilbud, som administreres af politiet. Kom forbi standen og hør om erfaringerne med det frivillige møde mellem forurettede og gerningsmand. Konfliktråd er et supplement til straf og gerningsmanden skal have tilstået. Mødet finder sted på et neutralt sted med en mægler som mødeleder. Victim offender mediation is a voluntary meeting between the offender and the victim. It is a national offer administrated by the Police. We welcome you to hear more about our experiences. RIGSPOLITIET Henning Maigaard Projektleder Sekretariat for Konfliktråd 27 stande stands

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + +

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + + Årsrapport 212 Annual Report 212 = = = Årsrapport 212 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 212 / ANNUAL REPORT 212 Ansvarshavende redaktør / Chief editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editorial team Kim Gladstone

Læs mere

= + = Årsrapport 2013

= + = Årsrapport 2013 =Annual Report 213 = = = Årsrapport 213 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 213 / ANNUAL REPORT 213 Ansvarshavende redaktør / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Kim Gladstone Herlev, Charlotte

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

HEAR ME et kursus for seniormentorer.

HEAR ME et kursus for seniormentorer. Bilag 1 HEAR ME et kursus for seniormentorer National mentor course package/ en redegørelse for det danske senior -mentorkursus Introduktion til EU-projektet HEAR ME, hvor seniorer deltager i et kursus,

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

Årsskrift/ Annual report 2009

Årsskrift/ Annual report 2009 Årsskrift/ Annual report 2009 INDLEDNING/INTRODUCTION Beslutninger skaber fremtiden/ Decisions shape the future I løbet af de seneste 12 måneder har vi stået over for store ændringer både internt i Lauritzen

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Voksenundervisning & arbejdmarkedsovervågning i Californien en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Skellerupvej 60 DK8600 Silkeborg 8684 1109 fax 8684 1169 jjp@tbc.dk www.tbc.dk Indhold

Læs mere

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed Partnere i Symposiet 2010 / NORDNET 2010 NORDNET 2010 NORDNET 2010 is this year s Nordic Conference. One complete stream is in English. See page 7, 12, 13, 28-31 and 45-46. Symposiet projektledelse arrangeres

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do Kvinde 2. Årgang 2013 ISSN 2245-814X til Kvinde FRIENDS VINDER INITIATIVPRISEN 2013 FRIENDS Wins the Initiative Award 2013 DEN omvendte INTEGRATION Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down

Læs mere

Oplag: 2.000 DKRnr: 13-401-0017 ISBN: 978-87-92966-03-2

Oplag: 2.000 DKRnr: 13-401-0017 ISBN: 978-87-92966-03-2 årsberetning 2012 Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2., 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Anna Karina Nickelsen Tryk: MercoPrint, Køge Fotos:

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

WHY MUSEUMS? INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2015 AARHUS 09.-11. MARTS

WHY MUSEUMS? INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2015 AARHUS 09.-11. MARTS WHY MUSEUMS? INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2015 AARHUS 09.-11. MARTS #WHYMUSEUMS HVORFOR ER VI HER? HVAD BETYDER DET FOR ET MUSEUM, AT DET HAR EN VISION? NOGLE MUSEER ER MERE END 100 ÅR GAMLE. DEN

Læs mere

Udenlandske videnarbejdere i Danmark

Udenlandske videnarbejdere i Danmark The Expat Study 2006 Udenlandske videnarbejdere i Danmark Oxford Research i samarbejde med The Copenhagen Post - Januar 2007 Forfatter: CBH Sidst gemt: 00-00-0000 00:00 Sidst udskrevet: 09-01-2007 16:29

Læs mere

Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar: UDESKOLE I DANMARK

Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar: UDESKOLE I DANMARK PETER BENTSEN & SIMON ENEMÆRKE (reds.) Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar: UDESKOLE I DANMARK Skov & Landskab, Københavns Universitet - Tirsdag d. 21. april 2009 Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar:

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION

FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKULTUR FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION FORORD af Lotte Rienecker Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton & Thora Grothe Thomsen Forsknings- og udviklingskultur fra projekt til publikation

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002

Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002 Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002 Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002 'Health Statistics in

Læs mere

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd PH.D. Rådgivning og retningslinjer dm.dk/phd DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 2 Rådgivning DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 3 før, under og efter

Læs mere