You can t handle the truth

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "You can t handle the truth"

Transkript

1 You can t handle the truth 1

2 Kolofon Redaktører: Pei-li Pedersen (stud.ha.fil) Christian Jonasson, vice-redaktør (stud.ha.fil) Redaktionen: Minna Nordahl Jørgensen (stud.merc.fil) Henrik Jensen (stud.merc.fil) Philip Maruszewicz (stud.ha.fil) Ulrik Brorson (stud.msc.oie) Mandy Chilcott (stud.msc.oie) Trond Helstrup Poulsen (stud.merc.fil) Navid Baharlooie (stud.ha.fil) Layout: Den Anden Natur Illustrationer: Andreas Løwe Emil Oscar Ekelund Christian Wodstrup Christiansen Studietidsskriftet Hvorfor Titel: You Can t Handle the Truth. Issue 7. Forår issn: (Trykt udgave) (Online) Henvendelse til redaktionen kan ske via: eller find os på facebook. Ris og ros modtages gerne, samt artikler, forslag til temaer, emner etc. Tidsskriftet er uafhængig af politiske-, filosofiske og økonomiske særinteresser. Manifest HVORFOR er et studietidsskrift på Copenhagen Business School, der særligt henvender sig til studerende på kombinationsuddannelserne i det social- og humanvidenskabelige felt på institutionen. HVORFOR ønsker med tidsskriftet at skabe et debatmiljø, hvor studerende og forskere skriftligt kan udfolde og udvikle tanker og teser. Målet er at inspirere såvel læsere som skribenter til at udfordre sig selv på nye måder, og turde lade verden træde frem i et nyt og til tider skævt lys. Tidsskriftet udkommer to gange årligt og indeholder artikler i flere vægtklasser, fra den lette og underholdende til den tunge faglige. Fælles for dem alle er at de vil inspirere, være påtrængende og relevante. Læseren skal igennem artiklerne kunne se sit eget (studie)liv på ny. 3

3 mpp management politics philosophy Indholdsfortegnelse Leder Allerførst vil vi fra redaktionens side benytte lejligheden til, at takke forhenværende redaktør Minna Nordahl Jørgensen, som inden længe kan kalde sig Cand.merc.fil, for det store arbejde hun har ydet for Hvorfor. Vi kommer til, at mangle dit engagement og dit smittende humør, men ønsker dig alligevel det alt det bedste. I samme omgang er det også på sin plads, at nævne det voksende samarbejde mellem bladet og LPF (Institut for Ledelse, Politik og Filosofi), hvis mission ligesom vores egen har været, at udbrede filosofisk tænkning. Vi siger tak for støtten. Vender vi tilbage til nærværende blad, var udgangspunktet et filmcitat fra filmen (A Few Good Men), der bragte mange vidt forskellige artikler i redaktionens hænder. I bladet kan du læse om alt fra grådighed, overbefolkning og hudkræft til kaffe-digte og meget mere. Temaet har inspireret skribenter på vidt forskellige måder og bidragene er endog meget forskellige, og sjældent er et tema blevet tolket så kreativt. Der venter en varieret og overraskende læseoplevelse. God læselyst! Pei-li Pedersen & Christian Jonasson Ytringsfrihedens begrænsninger, når sandheden er ilde hørt. Nej Ledelsen kan IKKE tåle at høre sandheden Plato You can t handle the truth! Jeg spilder kaffen Åh bobler! Nuances of greed a truth we need to handle! The greatest threat to mankind and the freedom of the bathroom Sannhetens nytte? og litt om Rortys beundring av Davidson Skrivekløens mysterium. Refleksioner over Flahertys bog: The Midnight Disease. The memory of things The Truth shall make ye fret Det handler om liv! - en appel for tolerance og respekt Uddrag af Stat og kærlighed Udgangspunktet er Can you handle the truth about skin cancer? Løgn og Etik A plea to Business Schools: Tear Down Your Walls

4 Ytringsfrihedens begrænsninger, Når sandheden er ilde hørt Af: civilingeniør Bjarne Kjems, Køge. Bjarne Kjems var skolechef på Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse, da han i 2001 først internt og senere offentligt - kritiserede sin egen organisation, Beredskabsstyrelsen, for at anvende alt for mange ressourcer på beredskabet efter Den Kolde Krigs afslutning. Først blev han søgt fyret af Beredskabsstyrelsens direktør Frederik Schydt i 2001, dernæst af forsvarsminister Søren Gade i 2005 for til sidst i 2008 at blive afskediget med tre års ventepenge. Ombudsmanden involverede sig i Bjarne Kjems sag to gange og udtalte en kraftig kritik af forsvarsministeren i Bjarne Kjems har måttet erkende, at offentligt ansatte reelt ikke har ytringsfrihed, når ytringerne kritiserer og truer store organisationer og magtfulde ministerier. Den Kolde Krig blev aldrig varm. Heldigvis. Derfor blev der aldrig brug for forsvarets, hjemmeværnets eller civilforsvarets mange ressourcer til at beskytte og hjælpe den danske befolkning efter omfattende krigshandlinger på dansk jord. Denne lykkelige erkendelse var alle enig om op gennem erne, men ingen turde sætte ord på konsekvenserne for de tre organisationers eksistensberettigelse. Sandheden var, at de tre organisationers tidligere opgavesæt var faldet fuldstændig bort med murens fald. Organisationerne havde i årevis kæmpet for at være parate til at beskytte den danske befolkning, men nu blev kampens fokus at sikre egen overlevelse som organisation. Jeg var siden 1987 ansat i en meget lille statslig organisation, Statens Brandinspektion, der var ansvarlig for landets fredsmæssige brandvæsen i kommunerne. Statens Brandinspektion blev slået sammen med den langt større Civilforsvarsstyrelse til Beredskabsstyrelsen, der efterhånden administrerede de fredsmæssige beredskabsopgaver med 10 gange så mange medarbejdere end tidligere. Forslag om gennemgribende reduktioner og besparelser blev kvalt i den store organisation. De syv kaserner, der uddannede værnepligtige til civilforsvaret under Den Kolde Krig, var blevet overflødige, men selv et forslag om at reducere til to kaserner udløste interne ramaskrig. Hver gang jeg argumenterede for et enklere og mindre beredskab, var der mindst fem chefkolleger, der argumenterede for et uændret beredskab. Jeg måtte acceptere at komme i mindretal i de interne diskussioner, og at blive kaldt usolidarisk og illoyal, når jeg udenfor Beredskabsstyrelsen argumenterede for mine synspunkter. Terrorangrebet den 11. september 2001 blev et kærkomment vendepunkt for de gamle koldkrigere i Beredskabsstyrelsen. Nu var der udbrudt rigtig krig, og al diskussion om reduktioner måtte stoppe! Tværtimod skulle beredskabet oprustes for at imødegå virkningerne af et terrorangreb. Beredskabsstyrelsen fik politikerne til at bevilge 25 mio. kr. til at opruste det statslige beredskab med helt overflødigt materiel som to store kommandobusser og to stor skumslukningskøretøjer. Sandheden var imidlertid, at selv et stort terrorangreb i Danmark ville være forsvindende lille i sammenligning med de krigsskader en 3. verdenskrig kunne have forvoldt. Jeg forsøgte at få en intern debat om anvendelsen af ressourcerne på beredskabsområdet ved bl.a. at skrive til Beredskabsstyrelsens direktion og foreslå en beredskabsfaglig fornuftig måde at anvende de mange mio. kr. på. Brevet blev aldrig besvaret, og der kom aldrig en åben intern debat om emnet. Jeg var rystet over Beredskabsstyrelsens organisationsegoistiske måde at udnytte terrortruslen på, og ville derfor forsøge at få en åben beredskabsfaglig debat i beredskabschefernes fagblad Brandvæsen. Den offentlige debat startede i december 2001, da jeg i Brandvæsen offentliggjorde en artikel, hvor jeg kritiserede mig egen statslige arbejdsgiver Beredskabsstyrelsen for at sætte en kæp i hjulet på samarbejdet med de kommunale brandvæsener. Min direktør, Frederik Schydt, skrev straks et brev til Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, og bad om at jeg blev fyret. For mig var det en kedelig besked, men jeg kunne glæde mig over, at min artikel var årsag til en ugelang offentlig debat. Desværre handlede debatten mere om fyringstruslen end om de beredskabsfaglige spørgsmål, der var højaktuelle efter terrorangrebet i New York d. 11. september I de uger læste jeg avis med en blanding af bekymring og spænding. Ombudsmanden læste også avis. Han undrede sig over, at jeg skulle fyres for at offentliggøre en kritisk artikel. Han skrev et forsigtigt brev til Lars Løkke Rasmussen og oplyste, at han interesserede sig for offentligt ansattes ytringsfrihed, og han bad om at få underretning om, hvad der skete i sagen. Jeg måtte på den ene side erkende, at den offentlige debat nu ville handle mere om ytringsfrihed end om beredskab. På den anden side stod det klart, at netop ytringsfriheden var min mulighed for at få en åben og saglig debat om de beredskabsfaglige spørgsmål. Når Ombudsmanden skriver ordet ytringsfrihed til et ministerium, ringer klokkerne hos både minister, departementschef og hele embedsværket. Frederik Schydt havde påført ministeriet et grimt problem, og det skulle løses uden fodfejl. Jeg blev kaldt til samtale med departementschef Ib Valsborg, og efter en god snak aftalte vi, at jeg kunne beholde mit job i Beredskabsstyrelsen og min ytringsfrihed - dog kun som privatperson. Et par dage senere skulle jeg underskrive aftalen i Ingeniørforeningen. Den skriftlige formulering var som aftalt, men med aftalen fulgte en mundtlig besked fra ministeriet om, at det ikke var meningen, at jeg som skolechef skulle benytte mig af min ytringsfrihed. Det løb mig koldt ned ad ryggen. Hvad skulle det nu betyde? Vi havde jo en aftale! Ingeniørforeningen beroligede mig. Den skriftlige aftale var den bedst mulige, og jeg beholdt mit job som skolechef på Bernstorff Slot. Den mundtlige besked var blot noget, foreningen havde lovet at sige videre. Jeg skrev under. Jeg havde mit job og min ytringsfrihed, men ministeriet havde sørget for, at der svævede et men over ytringsfriheden. Det var en ubehagelig sandhed, som jeg dog indtil videre valgte at holde for mig selv! I 2003 udarbejdede Beredskabsstyrelsen en ny skoleplan. Der skulle flyttes rundt på beredskabsuddannelser og medarbejdere, og der skulle bygges ud og bygges om. Min stilling skulle nedklassificeres og flyttes til Midtjylland. Beredskabsstyrelsen sendte i al hast planen til godkendelse i Indenrigsog Sundhedsministeriet, men fortalte ikke, at både politiet og kommunerne mente, at den nye skoleplan ville forringe beredskabsuddannelserne. I maj 2003 oplyste Lars Løkke Rasmussen Folketinget om, at skoleplanerne skulle iværksættes. Nu var gode råd dyre. Skulle Beredskabsstyrelsen slippe godt fra urent trav overfor ministeriet, og samtidig slippe af med mig. En omtale i fagpressen og en efterfølgende offentlig debat kunne måske, ligesom i januar 2002, sætte skub i tingene. Ytringsfriheden må kunne bruges. Efter en kort hektisk offentlig debat konstaterede ministeriet, at Beredskabsstyrelsen godt kunne have disponeret anderledes, og Lars Løkke Rasmussen blev i Folketinget bedt om at svare på, om det var Frederiks Schydts ønske om at komme af med en kritisk skolechef, som lå bag Beredskabsstyrelsens og ministeriets planer på skoleområdet. Ingen var længere i tvivl om, at det var den åbenmundede skolechef, der skulle fjernes. Lars Løkke Rasmussen svarede undvigende, og de nye skoleplaner blev sat i bero. Skolen på Bernstorff Slot fortsatte på lånt tid. Medarbejderne var blevet gidsler i kampen mellem Frederik Schydt og mig. Skulle jeg opgive kampen og søge et andet job? Det ville være det letteste. Nej, jeg måtte kæmpe videre. Jeg havde jo ministeriets underskrift på, at jeg havde min ytringsfrihed som privatperson. Med ryggen mod Bernstorff Slots solide mure dristede jeg mig til at afprøve grænserne for min ytringsfrihed som privatperson. Jeg skrev endnu et kritisk debatindlæg om Beredskabsstyrelsens egenrådighed i forhold til sine samarbejdspartnere. Reaktionen udeblev ikke. For anden gang blev jeg kaldt til samtale i Indenrigs- og Sundhedsministeriet hos departementschef Ib Valsborg. Det var ingen hindring, at både han og jeg netop var startet på sommerferien. På mødet blev jeg i skarpe vendinger belært om, at jeg med mine private ytringer klart havde overskredet grænserne for, hvad jeg kunne tillade mig at skrive som privatperson med den stilling jeg havde i Beredskabsstyrelsen. Tonen på mødet var åben og knivskarp fra begge sider. Efter en lille time hilste vi hinanden god sommerferie. Situationen var lige så uafklaret som den kolde sommerregn, der vedvarende silende ned ad ministeriets ruder. Tiden gik sin skæve gang, og i 2004 blev hele beredskabsområdet lagt ind under Forsvarsministeriet. Forsvaret og Hjemmeværnet ville sikre deres eksistensberettigelse ved at organisere assistanceenheder på i alt mand, der skulle 7

5 hjælpe det fredsmæssige beredskab i tilfælde af store ulykker og terrorhandlinger. Beredskabsfagligt var det en fuldstændig overflødig assistancemulighed. Det var nye tider, og det gav mig nye faglige vinkler i mine debatindlæg om beredskabsfaglige forhold. Ytringsfriheden var blevet min trofaste følgesvend - min livsforsikring. Den 19. september 2005 skrev jeg en beredskabsfaglig kronik med en satirisk vinkel i Politiken: Fremtidens nye totalforsvareller kejserens nye klæder. Satiren virkede. Forsvarsminister Søren Gade sprang op som trold af en æske, og udtalte overfor Berlingske Tidende, at mine synspunkter kunne få personlige konsekvenser. Inden dagen var omme havde Forsvarsministeriet skriftligt afkrævet mig en loyalitetserklæring. Ytringsfriheden i Forsvarsministeriet var en by i Rusland! Ombudsmanden var hurtig på aftrækkeren og iværksatte en undersøgelse, der ni måneder senere mundede ud i en meget kraftig kritik af Forsvarsministeriets forsøg på at begrænse min ytringsfrihed. Min glæde over Ombudsmandens udtalelse var stor, men der var større kræfter på spil. Søren Gade skriver straks til Folketinget, at han tager Ombudsmandens kritik til efterretning. Men samme dag vil han ikke afvise over for Jyllandsposten, at han igen vil gribe ind over for kritiske ansatte. Jyllandspostens lederskribent er et par dage senere helt på linje med Forsvarsministeren. Jyllandsposten mener ikke, at jeg skal have friheden til at ytre mig, især ikke når jeg som ledende medarbejder og ekspert på beredskabsområdet ytrer mig om beredskabsfaglige emner. Nu havde Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriet frit spil. I foråret 2007 spillede de forsvarspolitiske partier med på en falske melodi komponeret af Frederik Schydt og Søren Gade, og i en ny aftale om redningsberedskabet stod der nærmest i en bisætning, at Bernstorff Slot skulle afvikles og min skolechefstilling nedlægges. Jyllandspostens leder var for mig et bevis på, at jeg nu stod alene med min kamp for ytringsfriheden. Under hele Muhammed-krisen havde jeg ellers været overbevist om, at især Jyllandsposten med alle midler og uden men ville forsvare ytringsfriheden. Det paradoksale i Jyllandspostens anstrengelser for at finde grænsen for ytringsfriheden er, at avisen hele tiden har haft en grænseløs ytringsfrihed, idet ingen myndigheder eller magthavere i Danmark har forsøgt at begrænse Jyllandspostens ytringer. Den eneste grænse Jyllandsposten lykkedes at finde og overskride var grænsen for hvor meget man kan håne og latterliggøre en religion inden religionens tilhængere i formørket afmagt griber til vold. Når Jyllandsposten ikke ville forsvare min ytringsfrihed kan det kun skyldes, at Jyllandsposten ikke har forstået, at kampen for ytringsfriheden i Danmark er kampen mod de myndigheder og magthavere (herunder pressen), der forsøger at begrænse borgernes ytringsfrihed. Det er påfaldende, at emnet for mine kritiske og latterliggørende ytringer er Jyllandspostens allierede i forsvaret og Hjemmeværnet, mens emnet for Jyllandspostens hån og latterliggørelse er avisens erklærede modstandere i form af en fremmed religions profeter og fanatiske tilhængere. I maj 2008 satte Forsvarsministeriet mig på tre års ventepenge. På trods af Ombudsmandens og journalisters hjælp lykkedes det mig hverken at forsvare min personlige ytringsfrihed uden at miste jobbet, eller at få en åben debat om beredskabsressourcernes størrelse og anvendelse efter Den Kolde Krigs afslutning. For mig har det været en brutal og desillusionerende erkendelse, at vores demokratiske styreform og offentlige forvaltning ikke kan rumme kritiske medarbejdere. I min situation gik det helt galt, idet mine kritiske ytringer anfægtede min egen organisations eksistensberettigelse og dermed var en trussel mod mine overordnedes, mine chefkollegers og andre medarbejderes fremtidige ansættelse. Havde jeg holdt min opfattelse af sandheden for mig selv den gang i 2001 og spillet med på organisationsegoismens fællessang, kunne jeg tilbagelænet have nydt tilværelsen som offentlig ansat chef frem til min 70 års fødselsdag i 2017! Men jeg fortryder ikke, at jeg tog kampen op, for jeg vil ikke undvære den erfaring og indsigt jeg nu har i offentlige forvaltningers og pressens håndtering af faglige medarbejders kritiske holdninger overfor egen organisation. I de kommende år er der hårdt brug for at gøre op med organisationsegoismen i de offentlige forvaltninger, idet det er organisationsegoismen, der er drivkraften i den offentlige sektors konstante vækst. Organisationsegoismen holder liv i overflødige administrative rutiner og forhindrer reduktioner, når arbejdsopgaver ændres eller forsvinder. Kvikke medarbejdere overalt i den offentlige forvaltning ved præcist, hvor der anvendes for mange ressourcer, men uden reel frihed til at ytre sig internt og eksternt, er det umuligt at effektivisere den offentlige sektor. Udfordringen består i at få de offentligt ansatte chefer, ledere og medarbejdere til at se lyset i at effektivisere og reducere den offentlige sektor og frigøre sig selv og kollegerne til at arbejde produktivt i den private sektor. Nej Ledelsen kan ikke tåle at høre sandheden Det Borende Z afslører: Det Borende Z er partner i en konsulentvirksomhed, men ønsker af hensyn til sin karriere at være anonym. Redaktionen kender hans identitet I det følgende går jeg ud fra at De, kære læser, er en håbefuld CBS-studerende. Skulle De være underviser, må jeg straks tage et stort forbehold. Indholdet i denne artikel er fuldstændig uvidenskabeligt det er alene baseret på observationer gennem en længere årrække. Der vil derfor være rig mulighed for at affeje indhold, konklusioner og anbefalinger som anekdotisk baseret. Der er med andre ord ingen grund til bekymring, hvis artiklen skulle rykke ved en sådan læsers verdensbillede. Mit hovedbudskab er enkelt: Ingen ønsker i virkeligheden at høre sandheden, så find måder at fortælle ledelsen hvad de ønsker at høre, hvis De vil have en karriere i Den Store Organisation. Når jeg som konsulent kommer ind i en ny virksomhed, er jeg meget optaget af, om der er samme billede af virkeligheden på de forskellige niveauer af virksomheden. Det er klart, at salgsafdelingen ser verden noget anderledes end produktionen eller kvalitetsafdelingen. De har forskelligt fokus, og selvom der meget gerne skulle dele et fælles billede af virksomhedens mål og udfordringer, vil deres forskellige perspektiv altid betyde, at de har et forskelligt billede af virkeligheden. For salgsafdelingen er kunderne f.eks. ofte en meget håndgribelig størrelse, mens de ofte er mere abstrakte for HR-afdelingen. Nej det mest interessante er ikke de forskellige verdensbilleder på tværs af virksomhedens afdelinger, der er forskellen på tværs af det vertikale hierarki. Store virksomheder består i dag af en lille gruppe top-ledere der bedriver strategisk ledelse. Læsere af dette magasin vil gerne ende her nogen siger, at de har andre ambitioner, men det er bare fis. Strategisk ledelse er nemlig den fineste af alle discipliner man modtager og indsamler en masse input fra sin organisation og orienterer sig mod en global og meget omskiftelig omverden og træffer beslutninger om strategiske initiativer optimeringer, sammenlægninger, investering i nye markeder, køb og salg af virksomheder. Rationalet er, at jo bedre man forstår sin egen virksomhed, jo mere man ved om hvad der sker i omverdenen og jo bedre netværk man har til relevante partnere, desto bedre er man rustet til opgaven. Under topledelsen findes en stor (og stadigt voksende) gruppe af mellemledere og stabsfunktioner. Her bedriver man discipliner som controlling, målfastsættelse, definerer politikker, procedurer og processer. Her tegner man løbende nye organisationsdiagrammer hvor man vælger hvilken dimension man nu bedst kan opdele virksomheden efter. Der er i princippet kun fem (produkt, marked, geografi, proces, funktion), men da man kan lave matrix-organisering, giver dette rigeligt med permutationer til at man kan skifte organisering med relativ høj frekvens. Alene denne opgave kan sysselsætte mange ansatte. Det er dette lag af organisationen der løbende tolker virkeligheden for topledelsen. Mellemlederne og stabsfunktionerne er (i et vist omfang) i kontakt med organisationens nederste niveau bunden: Dem der udvikler, producerer og sælger prdukterne og ydelserne. Alle dem der møder kunderne og bevæger sig ude i den virkelige virkelighed, hvor pengene tjenes. For mange år siden blev jeg ansat i en global virksomhed. Jeg var optændt af alle de muligheder jeg nu fik for at kunne levere fantastiske løsninger til en række af landets største virksomheder. På en af mine første dage virksomheden sagde en ældre kollega til mig: Hold nu lidt igen Henrik. Det er kun tosserne der bruger al deres tid ude hos kunderne med at løse deres problemer. For det første løber du en kæmpe risiko for 9

6 at begå en fejl du ikke kan løbe fra. Fejl hos kunderne er de værste det er meget bedre at lave fejl internt dem kan man sgu altid bortforklare. For det andet vil du bare opleve, at du aldrig bliver forfremmet eller får lønforhøjelse det kræver jo at man er her på hovedkontoret, så man kan pleje sit interne netværk. Kunderne får dig sgu ikke forfremmet. Nede i virksomhedens bund nede blandt alle dem, der skaber værdien i virksomheden, er der en meget udbredt opfattelse af, at ingen i virkeligheden ønsker at høre sandheden, medmindre den passer ind i de billede og målesystemer, der er defineret. Dilbert er ikke blevet populær uden grund, og den fungerer også på dansk. Medarbejderne kan reagere på en af tre måder: De kan resignere og sige Jeg er ligeglad. Jeg gør hvad jeg får besked på og lægger mine 37 timer. Jeg kan sagtens skabe mening i mit liv uden for arbejdet. De kan vælge at kæmpe åbenlyst. Dette er ofte en helt håbløs kamp. Jeg har stadig til gode at se et eksempel på en oprørsk medarbejder, der rent faktisk fik held med sit forehavende. Den sidste reaktionsmulighed er civil ulydighed. Medarbejdere, der gør hvad de mener er rigtigt, på trods af ledelsens målesystemer og anbefalinger. Medarbejdere der finder mening i livet ved at udvikle nye produkter rigtigt, at give god kundeservice og at gøre tingene ordentligt. Det er disse mennesker der holder virksomhederne i live så længe de ikke bliver opdaget. En del af den civile ulydighed består ofte i at fodre interne systemer med de data, der er behov for at se. Jo jo vi har helt styr på vore process-compliance. Ja da der er taget alle de rigtige CSR-hensyn. Jeps nu er MUS-samtalen gennemført og vi har sat krydser i alle bokse. Jeg nævner denne gruppe medarbejdere af hensyn til det samlede billede, men det er givetvis ikke særlig relevant for læserne af denne artikel, da de jo ikke skal havne i bunden. De styrer lige mod midterlaget, og gerne den øvre del af midterlaget, hvor man fortolker mere end man planlægger. Hvis man vil overleve i dette lag er det utrolig vigtigt at huske, at topledelsen måske nok er interesseret i at få et retvisende billede af den virkelige virkelighed, men at det kan være karrieremæssigt problematisk at give dem det. Hvad gør man så? Man følger min tre-trins model til succes i midterlaget: Rapporter, Modellér, Gå til siden. Trin 1: Start med at rapportere hvad du ser, med mindre det afviger alt for meget fra det forventede. Uanset hvad du rapporterer, vil der komme nye rapporteringskrav og der vil komme spørgsmål til dine rapporter. Det er nu du rykker til trin 2 nu skal du til at modellere virkeligheden. Trin 2: Modellér. I mange situationer giver målesystemer mulighed for en vis frihed i fortolkningen af virkeligheden. Lad os tage et par eksempler: Producerede enheder pr time tænk på alle de muligheder der er for at opgøre dette man kan givetvis finde flere måder at opgøre antallet (med eller uden fejl etc) og tiden (fra vi åbnede til vi lukkede? Minus nedetid? ) og endelig kunne man jo vælge at udarbejde forskellige vægtede gennemsnit, så værdien ramte et godt punkt. Medarbejdertilfredshed. Gennemsnittet er 6, men hvis vi fratrækker de to notoriske brokkehoveder (som jo snart skal fyres), kan vi få den op på 8. Hvad gør du? Jeg har mødt folk med et helt livs erfaring i at fodre målesystemer med tal, der gav fred og ro. Den type medarbejdere er normalt i høj kurs for den øvre del af mellemlederne i store organisationer. Trin 3: Gå til siden. Hvis situationen når et punkt, hvor det ikke er muligt at modellere sandheden til systemerne skal man udvise horisontal mobilitet. Det er på tide, at finde et andet mellemlederjob i organisationen. I langt de fleste organisationer er det en helt naturlig ting, da forskellige lederudviklingsprogrammer mm. netop tilskynder til denne bevægelse. Trin tre giver din efterfølger mulighed for at viske tavlen ren, ligesom du selv skal være forberedt på at skulle bruge de første 4 uger i din nye post på at rydde op og justere ledelsens forventninger. På denne måde vil De, kære læser, kunne få en god og langvarig karriere i Den Store Organisation. Plato You can t handle the truth! I. Fra demokratisk praksis til totalitær politisk filosofi Det er min korte tese, at den politiske filosofi udspringer af selve den demokratiske styreform og praksis i Athen, men at den bliver overtaget af skeptikere og antidemokratiske kritikere som Platon, hvormed der skabes et brud mellem demokratisk praksis og antidemokratisk politisk filosofi, som kommer til at vare til vor tid, hvor demokratiets dominans i verden bør gøre det muligt på ny at overveje det indre forhold mellem demokrati og politisk filosofi (Roberts 1994: 6 ff.; Castoriadis 1997: 227). For at belyse denne tese vil jeg se nærmere på Platons politiske filosofi, som den kommer til udtryk i Staten. II. Den politiske filosofis oprindelse i den demokratiske bystat Athen Demokrati er en styreform, som blev opfundet og udviklet i de græske bystater, først og fremmest i Athen, og som første gang nævnes ved navn omkring 472 i Aischylos Hiketides (The Suppliants) (Aeschylus 1970: 102, linje 604). Ordet demokrati består etymologisk af de to ord demos, som betyder den brede befolkning, og kratos, som betyder magt (Aeschylus 1980: ; Ehrenberg 1965: 266, ). De to ord danner til sammen ordet demokrati, som betyder den brede befolknings magtudøvelse i en polis, en bystat (Larsen 1990: 15 ff.). På dansk taler vi om folkestyre. Det er kendetegnende for de demokratiske styreformer fra det antikke Grækenland frem til vor tid, at de som konkrete historiske styreformer fremstår meget forskelligartede, og derfor vil der også inden for historievidenskaben være en tendens til mere at lægge vægt på forskellene end på lighederne (Vidal-Naquet 1990: 121 ff.; Hansen 2005: 41 ff.; Hansen 2010: 15 ff.). Fra en anden synsvinkel kan der imidlertid peges på en lighed i alle demokratiske styreformer, som består i, at der inden for dem alle igennem hele historien til stadighed og med nødvendighed rejses et spørgsmål eller en diskussion om, hvad der egentlig skal forstås ved demokrati, og om den enkelte konkrete styreform nu også er et rigtigt demokrati. Hermed rejses spørgsmålet om gyldigheden eller legitimiteten af den Af: Øjvind Larsen, Dr.phil. Lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi konkrete demokratiske styreform. Denne anden synsvinkel eller diskussion blev i det antikke græske demokrati bragt på begreb som filosofi eller mere bestemt politisk filosofi. Det er i den græske bystat, at den poliske filosofi har sin oprindelse, og den får herfra en afgørende betydning for, hvordan også vi i vor tid kommer til at forstå og diskutere politisk filosofi i forhold til såvel det moderne demokrati som til andre styreformer. III. Ringeagten for demokratiet i den politisk filosofiske tradition Platon står som en af de store grundlæggere af den politiske filosofi, og mange vil ligefrem opfatte ham som grundlæggeren, for så vidt som Platons værk er så monumentalt og danner en begyndelse, hvor selv Aristoteles, en anden af filosofiens store grundlæggere, er en elev af Platon. Det er i denne sammenhæng ikke mindst Platons Staten, der har haft en afgørende betydning som et af de fundamentale værker i den politiske filosofis traditionshistorie. Platons Staten er blevet læst på mange måder igennem historien, men et fælles træk for de forskellige læsemåder kunne måske være, at der hersker bred enighed om, at Platon i Staten ser filosofien som en særlig måde at tænke på, der skal være forbundet med en speciel indsigt, som den politiske leder i den aristokratiske stat skal have. Kun sådan kan han blive i stand til at lede på en måde, som hæver sig over den ledelse, der er domineret af begær i de konkret forekommende styreformer - timokratiet, oligarkiet, demokratiet og tyranniet - som Platon bringer på begreb, beskriver og kritiserer i Staten (Platon 1991). Filosofien hæves i dette perspektiv op over den konkrete politiske kamp i bystaten. Filosofien besidder en særlig indsigt, der kan klassificere politikken, hvilket Platon også gør i en hierarkisk organiseret forfaldshistorie, hvor demokratiet bestemmes som den næstdårligste styreform, der kun undergås af tyranniet, som ifølge Staten med nødvendighed følger af demokratiet (Platon 1991: 564a). 11

7 Denne forståelse af demokratiet er ikke blevet væsentligt problematiseret i den senere politiske filosofis historie frem til vor tid. Aristoteles fremsætter ganske vist et noget andet skema end Platon, opstillet som modsætningen mellem henholdsvis tre gode styreformer og deres forfaldsformer: kongedømme contra tyranni, aristokrati contra oligarki, republik (politeia) contra demokrati. Her betragtes demokratiet altså også som en forfaldsform. Ser vi på den senere politiske filosofi, er der ikke ret mange af de store filosoffer i den klassiske politiske filosofis historie, f.eks. hverken Hobbes, Kant eller Hegel, der fremhæver den demokratiske styreform som en god endsige den bedste styreform i forhold til andre styreformer. Det gør Marx heller ikke på trods af, at han er en af de store teoretikere og ledere i den socialistiske bevægelse. Så længe samfundet var et klassesamfund, kunne han ikke se, at demokratiet kunne have en afgørende betydning som andet end en tilsløring af klasseherredømmet. Der kan i det hele taget kun nævnes enkelte fortalere for demokratiet, f.eks. Locke, Rousseau, Madison og Jefferson. Særligt skal endvidere nævnes John Stuart Mill, der som en af de første i Considerations on Representative Government fra 1861 fremhæver det repræsentative demokrati som den bedste styreform for store moderne stater, hvor det i praksis er umuligt at mødes på folkeforsamlingen som i de antikke demokratiske bystater (Mill 1991: 55-80). Men for Mill er denne forskel mellem det antikke direkte og det moderne repræsentative demokrati kun af praktisk karakter og har ikke nogen principiel betydning (Mill 1991: 80). Det er først fra begyndelsen af det 20. århundrede, at de politiske filosoffer og sociologer mere generelt begynder at fremhæve demokratiet som en styreform med visse fordele (Durkheim, Weber, Schumpeter) eller som en god styreform (Dewey), og det er først efter anden verdenskrig, at de seriøse diskussioner af demokratiet som den bedste styreform bliver dominerende inden for den politiske filosofi (Popper, Rawls, Habermas og mange andre). Dette svarer også til Mogens Herman Hansens periodisering, når han anfører, at demokratiet først blev et positivt begreb efter 1850 og først et ubetinget positivt begreb i det 20. århundrede (Hansen 2005: 47). IV. Demokratiet som nyt hermeneutisk udgangspunkt Karl Popper var lige efter anden verdenskrig en af de første, der gjorde opmærksom på dette med sin afhandling The Open Society and its Enemies, hvor han hævdede, at det grundlæggende problem i den vesterlandske politiske filosofi er, at den totalitære tænkning har haft et primat i forhold til tanken om det åbne demokratiske samfund (Popper 1962 a; 1962 b). Platons politiske filosofi kan i forlængelse heraf ses som en afsporing af den politisk-filosofiske diskussion, som den reelt gik for sig i den demokratiske bystat Athen, en afsporing, som dernæst er blevet ført videre i den politiske filosofis historie. Denne afsporing rejser spørgsmålet om, hvad vi i det moderne demokratiske samfund egentlig skal stille op med den politiske filosofi og her specielt med Platons Staten, hvor den politiske filosofi vidtgående grundlægges. En mulighed kunne i banal forstand være at forbigå Platon og måske i det hele taget store dele af den politiske filosofi, hvilket også vidtgående er tilfældet inden for politologien, hvor den politiske filosofi ganske vist doceres som et fag, men ikke indtager nogen væsentlig plads inden for den empirisk orienterede politologi, for så vidt som der her først og fremmest lægges vægt på de faktuelle data og mindre på de værdimæssige hermeneutiske domme. Der er imidlertid gode grunde til at holde fast ved den politiske filosofi, idet der i det politiske liv i et demokratisk samfund konstant rejses værdiorienterede politisk-filosofiske problemstillinger, der bør tages op som en udfordring for politologien. I forlængelse heraf bliver det synligt, at den politiske filosofi har sin oprindelse i den antikke demokratiske bystat og her først og fremmest Athen, og at vi i begrebslig, teoretisk og indholdsmæssig forstand er helt afhængige af de politisk-filosofiske begrebsdannelser og diskussioner, som fandt sted og dannede skole i antikkens Athen (Ober 1994: 154 ff.). Fra et demokratisk perspektiv er der så mange ligheder, at man kan tale om en enhed mellem de antikke græske og de moderne politisk-filosofiske diskussioner (Kagan 1990: 5 ff.; Ober 1994: 171; Ober & Hedrick 1996: 3 ff.; Wallace 1996: 105 ff.). Vi er derfor tvunget til at finde en læsestrategi, der giver os mulighed for at fastholde vort udgangspunkt i den demokratiske styreform (Ober 1994: 153), hvorfra vi så må læse Platons Staten som et vægtigt værk. I et mere politisk filosofisk sprog udtrykkes dette på den måde, at vi har fået et nyt hermeneutisk udgangspunkt for vor forståelse af Staten, der hænger sammen med, at vi nu lever i et demokratisk samfund. Dette skal ikke forstås således, at Platons kritik af demokratiet ikke skulle være væsentlig. Tværtimod rejser Platon en række helt fundamentale og uomgængelige politisk-filosofiske problemstillinger i den demokratiske styreform, der bør tages op. Problemet er, at Platon diskuterer demokratiet i et totalitært hermeneutisk perspektiv, der ikke er acceptabelt i et moderne demokratisk perspektiv, hvor vi ikke accepterer det styreformernes forfaldshierarki, som Platon præsenterer i Staten, hvor som nævnt aristokrati, timokrati og oligarki betragtes som bedre styreformer end demokrati. Vi må ikke glemme, at et timokrati oversat til moderne sprog er en form for militærdiktatur, og at et oligarki er en form for rigmandsstyre, hvor de få rige i kraft af deres rigdom hersker over de mange fattige. Sådanne styreformer var fra en demokratisk synsvinkel lige så lidt acceptable på Platons tid, som de er det i dag. Fra en demokratisk synsvinkel er det Platons politisk-filosofiske perspektiv fra den ideale stat, politeia, som skal problematiseres, eller sagt på en anden måde: Der skal anlægges et andet hermeneutisk perspektiv end det, Platon præsenterer, samtidig med at vi skal fastholde læsningen af Staten som et væsentligt politisk filosofisk værk, der er uomgængeligt, når de politisk-filosofiske problemstillinger i den antikke demokratiske bystat og det moderne demokrati skal diskuteres. Vi kan med andre ord ikke følge Platon i hele hans konstruktion af den politisk-filosofiske arkitektur, sådan som den finder sted i Staten, hvor han bevæger sig fra den primitive stat til konstitueringen af den ideelle stat, aristokratiet, som dernæst danner udgangspunktet for kritikken af styreformernes forfald. Der er en indre logik i hele denne konstruktion, der ikke kan brydes partielt ned som en åbning til en politisk filosofisk dialog om demokratiet. Platons Staten står som en politisk filosofisk kolos eller et fort, der kun kan indtages hermeneutisk gennem en ny læsestrategi, som medfører, at vi ikke læser med i Platons konstruktion, men tværtimod forsøger at dekonstruere Platons politeia. Der er med andre ord brug for en dekonstruktion af hele Platons enorme konstruktion af politeia med henblik på at komme i kontakt med de grundlæggende politisk-filosofiske problemstillinger i Platons filosofi, som er relevante for diskussionen af det antikke og det moderne demokrati. V. Staten fra totalitær politisk filosofi til antidemokratisk politisk ideologi Det nytter her ikke i første omgang at gå detaljeret til værks for at se, om Platon skulle have ret i sin kritik af demokratiet. Problemet ligger i Platons overordnede konstruktion af den politiske filosofi. I ly af den demokratisk formede dialog konstruerer Platon med Sokrates som talerør gennem en stor enetale den ideale bystat. Den er hierarkisk opbygget af tre klasser, nemlig lederne med indsigt, soldaterne med mod og håndværkerne med besindighed, hvor den rette orden mellem disse klasser bestemmes som retfærdighed (Platon 1991: 432b 435d). Lederne af bystaten skal holde begæret i ave ved at leve promiskuøst frem for med én hustru og børn i en familie, og ved ikke at have nogen ejendom, men blive forsørget af den tredje klasse eller stand (Platon 1991: 450b 461d). Endelig skal lederne opdrages igennem en lang filosofisk uddannelse, der skal give dem en indsigt i retfærdighed (dikaiosynē) og dyd/dygtighed (aretē) i den gode styreform (Platon 1991: 444d). Denne ideelle bystat kaldes for et kongedømme, når den har en enkelt leder, og et aristokrati, altså de bedstes styre, når den ledes af flere (Platon 1991: 445d). Hele konstruktionen fremstår som en perverteret ideel samfundsmodel, der i moderne politisk sprogbrug styres af noget, der ligner en blanding af et gennemrationaliseret teknokrati og et militært diktatur. Platon benytter den såkaldte aristokratiske styreform som platform for at kritisere de fire kendte styreformer: timokrati, oligarki, demokrati og tyranni. Det er i sig selv ikke vanskeligt, fordi den står i modsætning til alle kendte styreformer, så hvis den aristokratiske styreform er den rigtige, så må alle de andre styreformer være forkerte. Desværre er det ikke helt så nemt at afvise Platons kritik af de forskellige styreformer. Sagen er den, at Platon fremlægger en bidende og rammende kritik af de fire nævnte styreformer, ikke mindst af den demokratiske styreform, hvor frihedens problemstilling stilles til diskussion. Netop fordi alle styreformer udsættes for en bidsk og rammende kritik i dialogens form, bliver det vanskeligt for den demokratisk sindede læser at afvise kritikken som irrelevant, ja læseren kan ligefrem komme til at opfatte hele Staten som en storslået politisk filosofi således som det altovervejende er tilfældet i den politiske filosofis historie. Problemet er imidlertid, at hvis man accepterer kritikken, bliver man i anden omgang tvunget til at acceptere præmissen for kritik, og her hører demokratiet og dialogen så op, fordi de udvalgte ledere gennem deres indsigt er hævet over dialogen med de mange, der ifølge Platons hulelignelse ikke har forstået noget som helst (Platon 1991: 514 ff.). Hvis læseren ikke godtager den ideelle aristokratiske stat i toppen, kan han antage det politisk realistiske perspektiv og bevæge sig videre ud i de historisk kendte styreformer. Det drejer sig for det første om timokratiet, der betegnes som den næstbedste forfatning efter aristokratiet. I moderne sprogbrug kan det bestemmes som en form for militærdiktatur, medens det i den antikke sammenhæng mest af alt ligner styreformen i bystaten Sparta, hvad Platon også eksplicit nævner (Platon 1991: 544c). For den demokratisk sindede læser er denne styreform uacceptabel. Han kan derfor vælge at gå videre i Platons hierarki, hvor oligarkiet, fåmandsvældet, følger efter, hvor de rige hersker i kraft af deres penge. Denne model er heller ikke acceptabel. Hermed når vi til demokratiet, hvor problemet ifølge Platon er, at alle på lige fod er besatte af den uhæmmede frihed, uden at nogen har de nødvendige filosofiske forudsætninger for at forholde sig til den. Hvad Platon ikke nævner, er, at det kun er i den demokratiske bystat, at der udvikles en egentlig politisk filosofi i kraft af den åbne og offentlige diskussion i bystaten, og at hele den politisk-filosofiske diskussion er centreret omkring frihedsbegrebet og hvad dermed følger (Hansen 1996: 91 ff.). Platons politiske filosofi er i sig selv et af de store vidnesbyrd om dette. Den er ikke udviklet i det Sparta, han hylder, men i Athen, hvis demokrati han kritiserer (Popper 1962a: ). Platon rammer rigtigt i sin kritik af håndteringen af friheden i den demokratiske bystat. Det var her et problem, hvordan 13

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Interview med Stop krigen mod Libyen 09 Krigen i Libyen v. Isak Krab Koed 13 Duellen Kan liberalismen gradbøjes 18 Reportage fra Introkurset 20 Hvis jeg

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 3, maj 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Pædagogiske spørgsmål og problemer knytter sig til spørgsmålet om

Læs mere

Snerrer du ad medarbejderne?

Snerrer du ad medarbejderne? Offentlig Ledelse 02 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Snerrer du ad medarbejderne? Kend dine derailers negativ adfærd, du bør tage alvorligt som

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN PÆNE PIGER RACISME MODSTAND WWW.SOCIALISTER.DK

VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN PÆNE PIGER RACISME MODSTAND WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 296. 25. marts, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN Læs mere på side 2 & 3 PÆNE PIGER KAN OGSÅ STREJKE Sara Andersen fulgte og

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed { NR.02 MARTS 2011 Skolelederforeningens kommunikationsmagasin } moderne skoleledelse lukker, lukker ikke 7 skoler skal lukke men hvilke? Skrivebordsgeneraler du'r ikke Anmeldelser Årsmøde Psykodynamisk

Læs mere

Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati. Asger Sørensen WP 4/2007

Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati. Asger Sørensen WP 4/2007 Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati Asger Sørensen WP 4/2007 MPP Working Paper No. 4/2007 December 2007 ISBN: 87-91839-28-9 ISSN: 1396-2817 Department of Management, Politics and

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

Steen Hildebrandt BØRNENE ER DET VIGTIGSTE - fremtiden, skolen og barnet

Steen Hildebrandt BØRNENE ER DET VIGTIGSTE - fremtiden, skolen og barnet Steen Hildebrandt er professor og ph.d. ved Aarhus Universitet, ledelses- og organisationsforsker, medforfatter til bøgerne Empati - det der holder verden sammen og Når klokken ringer ud, forfatter, redaktør

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 4 Præsentation af artiklerne... 7 Jan Ifversen: Hvad er begrebshistorie?... 10 Jeppe Nevers: Demokratibegrebets

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv

Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv Torben Elleby og Camilla Ibsen K1. Efterårssemesteret 014 Vejleder: Patrick Blackburn Filosofi og Videnskabsteori, RUC Resumé Dette projekt omhandler

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Velkomst v/formand Helga Kolby Kristiansen Velkommen til alle og mange tak til Askov Højskole. Velkommen til Årsmøde 2013. Og selvfølgelig skal der lyde

Læs mere