Introduktion til Hadith

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Hadith"

Transkript

1 Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith? Hvor kommer Hadith fra? Forskellige typer af Hadith Bevarelsen af Hadith Bruge Hadtih som bevis Opsummering Kilder... 9

2 Bismillahi al-rahmani al-raheem. Al lovprisning er til Allah, og må fred og velsignelser være over vores Profet. Dette er en kort introduktion til Hadith. 1 Hvad er Hadith? Hadith er: Enhver ting der tilskrives Profeten, en Sahabi eller en Tabi (generationen efter Sahaba ) af udtalelser, handlinger, stiltiende accepter, udseende og karakter. Man kan så begrænse det til kun at omhandle Profetiske Hadith, og så bliver det: Det, der tilskrives Profeten af hans udtalelser, handlinger, stiltiende accepter, udseende og karakter. Dette er hvad Hadith overordnet omhandler. Hvis man vil have regler og love ud fra Hadithene, så vil man droppe det, der handler om udseende og karakter, fordi det ikke er ting, der definerer om noget er tilladt eller ej. Hadith er vigtigt, fordi Allah har sagt, at vi skal følge Profetens eksempel. Profeten er altså vores guide til, hvordan vi rent faktisk skal efterkomme det, som Allah ønsker af os. Mange af Islams love, regler og detaljer bygger på Hadith, og derfor er det vigtigt at have en forståelse af, hvad Hadith egentlig dækker over. 2 Hvor kommer Hadith fra? Hadith kommer fra muslimernes ihærdighed for at bevare alt, hvad der relaterede sig til Profeten. Da Profeten var blandt os, gik Sahaba meget op i at lægge mærke til, hvad Han sagde og gjorde til en sådan grad, at de skrev det ned og lærte det udenad. Da Profeten ikke længere var blandt os, så var det op til Sahaba at viderebringe Profetens vejledning, og det gjorde de, især ved at fortælle om Profeten. Så til generationen, der aldrig fik mødt Profeten, så blev deres primære kilde til viden og Islam, hvad Sahaba fortalte dem om Profeten. Umar ibn al-khattab ville f.eks. fortælle de nye muslimer fra Irak, at Jeg hørte Profeten sige: Handlinger følger ens hensigt eller Profeten gjorde sådan og sådan. Efter Sahaba gik bort, så var det nu den næste generations tur til at viderebringe Islam og fortælle om Profeten. Og det gjorde de så selv ved at fortælle, hvad de selv havde hørt gennem Sahaba. Så nu ville Alqama f.eks. fortælle den næste generation, at Jeg hørte Umar ibn al-khattab sige, at Profeten sagde: Handlinger følger ens hensigt. Dette ville nu gå videre til den næste generation, så nu ville Ibrahim al-taimi f.eks. sige: jeg hørte Alqama sige, at Umar ibn al-khattab sagde, at Profeten sagde: Handlinger følger ens hensigt. Side 1

3 Og sådan ville det fortsætte. Muslimerne sørgede altså for at holde fast i, hvem de hørte det af, og hvad det egentlig var, der blev sagt af Profeten. Så en Hadith består altså af to ting: 1. En beretningskæde (sanad, isnad), Som er kæden for hvem, der hørte det fra hvem osv. Så Ibrahim al-taimi sagde, jeg hørte Alqama sige, at Umar ibn al-khattab sagde, at Profeten sagde dette er beretningskæden, der er et udtryk for, hvordan Hadithen er overleveret til os. 2. Selve teksten (matn), Som er kædens slutresultat. Altså hvad det egentlig var, at Profeten sagde. Så, handlinger følger ens hensigt, er teksten. Begge dele er vigtige for at kunne forstå Hadithen. Men almindeligvis så er det, at vi koncentrerer os om kun selve teksten, for det er jo ikke særlig mange, der orker at læse X sagde, at han hørte Y sige, at han hørte Z sige, at Q sagde osv. Men ikke desto mindre er beretningskæden meget, meget vigtig. For den er faktisk vores garanti for, at Profeten rent faktisk sagde det, og at det ikke er noget, som en eller anden person bare har fundet på. Egentlig kunne alle og enhver jo komme og sige, at jeg hørte Profeten sige, sådan og sådan og fyre en løgn af. Men hvis man stopper op og tænker: Lige et øjeblik hvor ved du det fra? og undersøger sagen, og ser om han overhovedet har en beretningskæde, så kan man bekræfte om han taler sandt eller ej. Men så kunne han jo bare opfinde en beretningskæde? Ja, det kunne han, men også her har muslimerne været et skridt foran, for de har simpelthen taget beretningskæderne og dokumenteret de personer, der nævnes i dem, og om de var troværdige i, det de sagde eller ej. Der findes altså biografier af hver eneste person i en beretningskæde, så kan man f.eks. slå op omkring Ibrahim al-taimi, at: Han døde år 738, 74 år gammel, mens Hisham var kalif. Han levede i Madina. Hans mor hed Hafsa bint Abi Yahya. Hans farfar var blandt de første til at lave Hijra. Blandt hans lærere er Alqama og Zuhri. Blandt hans elever er al- Araj og Awzai. Han er troværdig i sine beretninger. Ovenstående er kun et lille udpluk af, hvad der egentlig er skrevet ned om ham. Muslimerne har gjort sådan med hver eneste person og dokumenteret, hvem han var, hvor han levede, hvem hans forældre, lærere og elever var, og om man kan stole på hans beretninger eller ej. Side 2

4 Det er en enestående bedrift, at muslimerne har gjort det. Og de har kun gjort det for at kunne sikre sig, at man kan stole på en Hadith og kunne tro på at det virkelig er Profetens ord. Det er især her, at Islam adskiller sig fundamentalt i sin praksis fra f.es. Kristendommen og Jødedommen. For Islams lære er bevaret gennem uafbrudte beretningskæder, der fører hele vejen tilbage til Profeten. Muslimerne har gennem historien været ufattelig omhyggelige til, at dokumentere disse kæder og beskrive hver eneste person i kæden, sådan så at der findes oceaner af litteratur, hvis eneste formål er at beskrive personer fra beretningskæder, og om de er troværdige eller ej. Og kan Kristendommen frembringe noget tilsvarende? Kan jødedommen frembringe noget tilsvarende? Eller har de kun beretninger uden kildekritik, uden for alvor at have kritiseret og evalueret, hvorfra deres beretninger er kommet og hvordan? Det er altså specielt for Islam og muslimerne, at de har samlet stakkevis af bøger med beskrivelser af alle de personer, der er involveret i at berette Hadith. Hadith er altså vores garanti for, at vi ikke bare finder på ting ud af den blå luft. Nej, når vi siger, at Profeten sagde sådan og sådan, så kan vi dokumentere det gennem beretningskæder og biografier af de personer, der findes i selve kæden. Alhamdulillah, for at Islam er bevaret, dokumenteret og garanteret. At der så i dag er folk, der mener, at vi har jo Koranen, og at det er ok, og derfor behøver vi ikke Hadith, er ganske enkelt absurd. Alene tanken, at Hadith er overflødigt, eller Hadtih ikke er relevant, underminerer muslimernes arbejde over de sidste 1400 år. Samtidig er tanken også et nyt fænomen. Det var aldrig noget, der rigtig blev diskuteret blandt muslimerne de sidste 1300 år. Hadith var altid relevant, og det er kun indenfor det sidste 100 års tid, at der er kommet folk med påstanden om, at Koranen er nok i sig selv, eller at der bliver sat tvivl om selve brugbarheden af Hadith. Man kan jo spørge sig selv, hvor mange af de store lærde indenfor de sidste 1400 år droppede Hadith, fordi Koranen var nok? Og hvis det virkelig er så sandt, så hvorfor er det kun en lille gruppe af mennesker, der kan se lyset og først efter 1300 år? Koranen har klart og tydeligt befalet os at adlyde og følge Profetens eksempel: Vi har kun sendt en Profet, for at han skal blive fulgt med Allahs tilladelse (al-nisa 4:64) Og det er netop det vi gør, når vi følger Hadith. Side 3

5 3 Forskellige typer af Hadith At muslimerne har dokumenteret det hele, betyder ikke, at alle Hadith hermed er lige gode. For undervejs i en beretning kan der ske mange ting, dels i kæden, men også i selve teksten af en Hadith. Dette gør, at den samlede troværdighed af en Hadith, kan variere fra stærk til svag, eller måske kan Hadithen ligefrem blive erklæret falsk. Nogle af de ting man kigger på i Hadith for at vurdere, hvor troværdig den er, inkluderer blandt andet: Hvem slutter kæden hos Dvs. hvem er det rent faktisk, der ender med at sige noget? Er det Profeten? En Sahabi? En Tabi? Eller en fjerde person? Jo tættere man kan komme på Profeten, des bedre er det. Om kæden er forbundet hele vejen igennem En beretningskæde kan blive meget lang og nemt indeholde over 5 personer. Jo længere kæden bliver, des mere nødvendigt bliver det at tjekke, om der ikke er huller i kæden. Sådan så der f.eks. ikke er en person, der blev født år 750, der beretter fra en person, der døde år 745. For i et sådan tilfælde er der jo, med garanti, et hul i kæden. Om beretterne er troværdige Man undersøger hver eneste person i kæden og tjekker, om han var en troværdig person. Var han oprigtig i sin religion, løj han overfor folk, var han respekteret blandt dem han levede med osv. Hvis det viser sig, at han ikke var troværdig eller ikke rigtig opretholdte islamiske værdier, så vil han ikke længere være troværdig. Om beretterne er præcise Man undersøger hver eneste person i kæden og tjekker, hvor præcis han var til at gengive det, han selv hørte. Det er altså et tjek på, hvor god hukommelse han havde. Hvis det viser sig, at han ikke havde særlig god hukommelse, eller ikke var præcis i det han gengav, så vil det sænke Hadithens troværdighed. Om der er andre Hadith, der støtter op om denne Hadith s tekst F.eks. kan man have en Hadith, der i sig selv er svag. Men fordi der er andre Hadith, der også handler om det samme emne, så styrker de alle sammen hinanden, og den samlede forståelse, man kan få ud af det, bliver derfor stærk. Ovenstående er bare et lille udpluk af, hvad man egentlig kigger på, når man analyserer Hadith. Med andre ord så har de islamiske lærde erkendt, at Hadith er noget, som almindelige mennesker er involveret i, og derfor er der sandsynlighed for fejl og endda løgne. Derfor udviklede de et system, der kunne bruges til at tjekke op på Hadith og analysere dem og dermed kunne give et bud på, hvor troværdig en Hadith er. Overordnet set så får man tre kategorier af, hvor troværdig en Hadith er: Side 4

6 Sahih (Stærk) Når kæden er forbundet Alle personer i kæden er troværdige Alle personer i kæden har stærk præcision på mindst 90% Fri for flertalsmodsigelser Fri for skjulte defekter Hasan (God) Når kæden er forbundet Alle personer i kæden er troværdige Alle personer i kæden har en præcision på mindst 70% Fri for flertalsmodsigelser Fri for skjulte defekter Daif (Svag) Der kan være brud i kæden Der kan være mindre troværdigheds-problemer Præcisionen er ikke under 50% Der kan være flertalsmodsigelser Der kan være skjulte defekter En Sahih Hadith er noget, der giver os mellem 90-99% sikkerhed på, at Profeten virkelig sagde sådan. En Hasan Hadith er noget, der giver mellem 70-90% sikkerhed på, at Profeten virkelig sagde sådan. Mens en Daif Hadith er noget, der giver en 50-70% sikkerhed på, at Profeten virkelig sagde sådan. Så når vi har Sahih Hadith, så er vi faktisk meget sikre på, at Profeten sagde det. Men vi er ikke 100% sikre, for hvis vi var det, så var der jo ingen grund til at lave alle disse analyser. 4 Bevarelsen af Hadith For at sikre at Profetens Hadith ikke gik tabt, gik muslimerne ret hurtigt i gang med at sikre bevarelsen af Hadith. Hadith blev skrevet ned allerede under Profetens tid, men det var mere som at skrive dem ned for sig selv, fremfor en systematisk bevarelse af Hadith. Så i starten blev Hadith skrevet ned til personligt brug. Den systematiske nedskrivning af Hadith begyndte omkring år 720, hvor den daværende Kalif Umar ibn Abdul Aziz påbød Imam al-zuhri at starte en systematisk nedskrivning af Hadith. Umar ibn Abdul Aziz var simpelthen bange for, at Profetens Hadith ville gå tabt, fordi folk var begyndt at lyve og blande deres egne ord med Hadith. Problemet var, at man i fremtiden kunne få svært ved at skelne mellem, hvad der rent faktisk var Profetens ord, og hvad der ikke var Hans ord, og derfor var det nødvendigt at lave en systematisk bevarelse af Hadith. Derfra og de næste 200 år (indtil omkring år 900) koncentrerede muslimerne sig meget om at lave systematiske nedskrivninger af Hadith. Det er i denne tidsperiode, at de store Hadith-samlinger bliver skrevet ned: Sahih Bukhari Skrevet af Imam Bukhari ( ), der er fra Bukhara i det nuværende Usbekistan (nordvest for Afghanistan). Den klart mest kendte Hadith samling der er skrevet. Imam Bukhari satte sig for kun at inkludere de stærkeste og mest troværdige Hadith, der findes og rejste på kryds og tværs af de muslimske lande for at opfylde det mål. Side 5

7 Sahih Muslim Skrevet af Imam muslim ( ), der er fra Nishapur i det nuværende Iran. Ligesom Imam Bukhari havde Imam Muslim sat sig for kun at samle de mest troværdige Hadith. Sunan Abu Dawud Skrevet af Abu Dawud ( ), der er fra Khorasan, omkring det nuværende Nord-østlige Iran. Hans formål var at koncentrere sig meget om Hadith, man kunne bruge til at udlede regler. Han valgte at inkludere, hvad man kan kalde okay gode Hadith i sin samling. Sunan Tirmidhi Skrevet af Tirmidhi ( ), der er fra det moderne Usbekistan. Hans samling er lidt ligesom Abu Dawud med den forskel, at han meget tit skriver, hvor stærk han synes Hadithen er. Sunan Nasai Skrevet af ibn Nasai ( ), der er fra Khorasan, omkring det nuværende Nord-østlige Iran. Sunan Nasai udmærker sig ved at være en Hadith-bog, der indeholder Hadith-analyse. Sunan ibn Majah Skrevet af ibn Majah ( ), der er fra Iran. Det er den af de 6 Hadith samlinger, der er den svageste. Det er de 6 mest kendte Hadith samlinger, men der er langt flere end dem. Blandt nogle af dem kan nævnes: Musannaf Abur-Razzaq, Musannaf ibn Abi Shayba, Muwatta, Ma ani al-athar, Musnad Ahmad, Sahih ibn Khuzaima, Sunan Daraqutni, Sahih ibn Hibban, Mu jam Tabarani, Sunan Baihaqi og mange andre. Der er altså en kæmpemæssig Hadith-litteratur, der indeholder over Hadith. Derudover samlede de muslimske lærde biografier af dem, der berettede Hadith, sådan at enhver kunne gennemtjekke beretningskæden. Blandt de mest kende bøger indenfor dette emne er: Tahdheeb al-kamal, Tahdheeb al-tahdheeb, Taqreeb al-tahdheeb, Lisan al-mizan, Mizan al-itidal og mange andre. Side 6

8 5 Bruge Hadtih som bevis Så nu kender vi Hadith, hvor de kommer fra og nogle af Hadith-samlingerne. Så kommer spørgsmålet om, hvorvidt man skal tage fat i en Hadith-samling og begynde at bruge den som bevis og følge alt, hvad der står i den? Svaret på det skal nok ses ved at kigge indad i sig selv. De islamiske lærde brugte hundreder år på at udvikle et avanceret system til at evaluere og tjekke Hadith. Tror man så bare, at man kan komme i dag, uden dybdegående kendskab til Hadith-metodik, og kræve at se Hadith-beviser eller selv bruge dem som beviser? En sådan attitude er kun et udtryk for ligegyldighed overfor, hvad muslimerne har udrettet over de sidste 1400 år og en tro på, at man er bedre selv. Hvor mange af os forlanger beviser af vores lærer, før vi accepterer, hvad han siger? Prøv at overveje, hvis du sad til en time i en klasse, og der så sad en person i klassen, der konstant bad læreren om beviser, for ellers ville han ikke følge det. Der er ingen tvivl om, at en sådan person lynhurtigt ville blive meget upopulær i sin klasse, ja han ville måske blive smidt ud af klassen eller ligefrem smidt ud af skolen for at opføre sig sådan. Men af en eller anden årsag, så er det på mode at forlange beviser i Islam, og det er på trods af, at vi ikke forlanger beviser i noget som helst andet i vores liv. Selv hvis beviset gives, så kræver det jo også, at man kan forstå det. Der findes et utal af termer, analyse-metodik og forhold, som man skal tage hensyn til, og hvis ikke man har kendskab til det, hvad kan man så stille op med Hadith-beviset? Hvor mange af os kan f.eks. forstå dette: En 60-arig mand har gennem nogle måneder haft lette smerter i præcordiet, når han bevæger sig hurtigt. En dag udvikler han et egentligt angina pectoris tilfælde og indlægges akut på det lokale sygehus. Man tager et elektrocardiogram og diagnosticerer et infarct i myocardiet. Der gives thrombolytisk behandling, og patienten bliver hurtigt helt symptomfri (citat fra Lægevidenskabens Sprog ). Hvis man ikke har læge-faglig indsigt, så har man ingen idé om, hvad der foregår, og det nytter ikke at få et sådan udsagn som bevis, for man forstår det simpelthen ikke. På samme måde er det med Hadith i Islam. Som eksempel herpå kan nævnes, at man skal vide hvad disse ord betyder: Sahih, Hasan, Daif, Marfu, Maqtu, Munqati, Mursal, Ali, Nazil, Ahad, Aziz, Mashur, Itibar, shawahid, Maqlub, Tadlees, gharib, fard, majhul, wuhdan, mu talif wa mukhtalif, shaadh, dabt, adala, layyin, saleh, thiqa wa lahu manakeer - og der er langt flere termer end det. Så hvis man ikke har kendskab til disse ting, så nytter det ikke så meget at forlange beviser eller følge alt, hvad der står i Hadith uden at spørge Ulama (muslimske lærde) til råds. Så ja, Hadith bruges som beviser, men kun af Ulama, der har indgående kendskab til hvad det handler om. Præcis ligesom kæbe-kirugi kun bliver udført af specialister, og ikke af en 1.års medicinstuderende. Side 7

9 6 Opsummering Hadith er en samling af beretninger fra Profeten, der er overleveret til os gennem beretningskæder. Hadith er bevaret, gennemtjekket og analyseret af muslimske lærde for at sikre deres pålidelighed. Mange af Islams love, regler og detaljer bygger på Hadith, og derfor er det vigtigt at have en forståelse af, hvad Hadith egentlig dækker over. Hadith er vores basis for at kunne leve og forstå Islam og følge Profetens eksempel. Men at benytte Hadith som beviser, og at kunne følge Hadith korrekt, er noget vi henter fra de lærde, og ikke noget vi selv kaster os ud i. Skrevet af Waseem Hussain, 23. oktober 2009, Amman, Jordan Side 8

10 7 Kilder Abdullah Siraj al-din, Sharh al-baiquniyya, Dar al-falah Al-Iraqi, al-tabsirah wa al-tadhkira, Dar al-kutub al-ilmiyya 2002 Hamza al-bakri, al-jam a wa al-taseel, ikke udgivet, findes kun i note-form Ibn Daqeeq al-eid, al-iqtirah, Dar al-bashair 2006 Ibn Hajar, Nuzhatu al-nazar, m. Tahqeeq Nur al-din al-itr, 2000 Ibn Kathir, al-baith al-hathith, Maktaba Dar al-turath 2005 Ibn Salah, Muqaddima ibn al-salah, Dar al-fikr 1998 Lucknawi, al-raf a wa al-takmeel, Maktaba Matbuat al-islamiyya 2004 Lucknawi, Zafar al-amani, Maktaba Matbuat al-islamiyya 1416H Nur al-din al-itr, Manhaj al-naqd, Dar al-fikr 1997 Nur al-din al-itr, Usul al-jarh wa al-ta deel wa Ilm al-rijal, Dar al-yamama 2001 Sakhawi, al-ghaya fi Sharh al-hidaya, Maktaba al-ulum wa al-hikam 2002 Sakhawi, Fath al-mughith, Maktaba al-sunna 2003 Sultan Sanad al-akayah et. al., Al-Wadih fi Fann al-takhreej, Dar al-hamid 2004 Zakariiyya al-ansari, Fath al-baqi, Dar al-kutub al-ilmiyya 2002 Zarkashi, Nukat ala ibn al-salah, Dar al-kutub al-ilmiyya 2004 Side 9

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Principper for hvad der bryder fasten

Principper for hvad der bryder fasten Principper for hvad der bryder fasten Baseret på artiklen Dabit al-mufattirat af mufti Rafi Usmani. Skrevet af Waseem Hussain, 23 juli 2010, Helsingør, Danmark Principper for hvad der bryder fasten Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund Munida KursusCenter E F T E R Å R 2010 F O R Å R 2011 Koran Arabisk Det islamiske trossamfund 1 Munida KursusCenter Viden, handling og broderskab Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ærede brødre

Læs mere

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til: ! Lidt fiqh om almissen (zakāh og ṣadaqat al-fi fiṭr) Ifølge Ḥanaf anafī skolen Af Imrān bin Munīr Ḥusayn Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010 Der er to typer almisser, som det er

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida Forord Muslimsk Ungdom i Danmark (Munida) startede med en vision om at give unge muslimer i Danmark en solid ballast, så de kunne begå sig i det danske samfund. Udgangspunktet var/er at opbygge en identitet,

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Islam. Islams historiske udvikling

Islam. Islams historiske udvikling Islam Islam, vb. (salama): fred, harmoni, hengivelse, underkastelse Muslim: den, der underkaster sig Allah er almægtig - har krav på msk.ts abs. lydighed Underkastelse i taknemmelighed over for den, man

Læs mere

Håndbog for muslimske frivillige

Håndbog for muslimske frivillige Håndbog for muslimske frivillige Hisham Altalib East West Publications 0 Om forfatteren Dr. Hisham Yahya Altalib er født i Mosul, Irak i 1360/1940. Efter afslutningen af studentereksamen i Irak opnåede

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Illustreret vejledning i muslimsk begravelse (janazah) trin for trin

Illustreret vejledning i muslimsk begravelse (janazah) trin for trin Illustreret vejledning i muslimsk begravelse (janazah) trin for trin Udarbejdet af Mohamed Ebrahim Siala ANERKENDELSER Først og fremmest går al lovprisning til Allah; vi lovpriser Allah og beder om Allahs

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 De Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En læreres væremåde... 5 Imam Alsajjads (as) venlighed... 5 De troendes leder (as)

Læs mere

Table of Contents. Syndernes Moder... 1. Intentioner (Niyyah) I Forbindelse Med Læsning Af Bogen... V

Table of Contents. Syndernes Moder... 1. Intentioner (Niyyah) I Forbindelse Med Læsning Af Bogen... V براي یوں کی ماں Burayion ki Maa O versættelses afdelingen (Majlis e Tarajim) står for oversættelsen af denne bog. Al ret til redigering og udgivelse forbeholdes Majlis e tarajim. Hvis du finder fejl i

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Islams helhedsssyn på medicin og handicap

Islams helhedsssyn på medicin og handicap Islams helhedsssyn på medicin og handicap af Naveed Baig, hospitalsimam og projektleder Denne artikel har til formål at give en introduktion til en af de vigtigste felter inden for de islamiske videnskaber,

Læs mere

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Den gode død findes den? 7. nationale kongres Foreningen for Palliativ Indsats Workshop

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

ALLAH. Når terapien møder. Giver det mening at tilbyde vestlig psykoterapi til ikke-vestlige personer? Og hvem skal i så fald tilpasse sig hvem?

ALLAH. Når terapien møder. Giver det mening at tilbyde vestlig psykoterapi til ikke-vestlige personer? Og hvem skal i så fald tilpasse sig hvem? modelfoto: bam/scanpix Religion Af Ida Andersen Når terapien møder ALLAH Giver det mening at tilbyde vestlig psykoterapi til ikke-vestlige personer? Og hvem skal i så fald tilpasse sig hvem? Traumatiserede

Læs mere

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER BØNNEN KAN NÅ DERHEN, HVOR VI IKKE KAN KOMME Broder Andreas BED om, at Guds kraft må feje henover Nordkorea, og om at der må ske en forandring. 1 NORDKOREA BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER INFO: Situationen

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab Promotion of the Amman Message Amman-Budskab 2 I Guds navn, Den Mest Barmhjertige, Den Mest Medfølende; Må Guds bønner være med Hans udvalgte Profet, med Profetens husstand, hans modige ledsagere, og alle

Læs mere

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme Præsentation af ph.d.-projektet Empiriske eksempler Døden som realitet Døden som tabu Dødsangst og professionalisme Afdække hvordan kristne og muslimske kræftpatienter anvender trosrelaterede erfaringer

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Test i Graven * Fortrinlighed af at påkalde velsignelser (Durood Shareef)

Test i Graven * Fortrinlighed af at påkalde velsignelser (Durood Shareef) I Denne brochure kan du læse oversættelsen af en tale afholdt af Ameer-e-Ahl-e-Sunnah Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi nedskrevet af Shahzada-e-Attar Haji Ahmad Ubaid Raza Attari. Denne brochure

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah.

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah. Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning) Denne bog er udgivet og adopteret af Hizb ut-tahrir Bogen annullerer uoverensstemmende adopterede meninger Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning)

Læs mere

Forord...4 1. Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12

Forord...4 1. Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12 Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12 Tawhîd al-asmâ' was-sifât (Opretholdelse af Allâhs enhed i navne

Læs mere

Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006

Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006 1 Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006 Den augsburgske trosbekendelse melder klart ud i allerførste paragraf: Det guddommelige væsens enhed

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Hvordan man udfører bønnen

Hvordan man udfører bønnen Hvordan man udfører bønnen [NB: Følgende beskrivelse er ifølge Mālikī retsskolen. Kommentarer indledt med s: er oversætterens.] Hvordan man udfører én rak ah Man skal have wudu for at kunne udføre bøn

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Conveying Islamic message society P.o.box 834- Alex- Egypt info_en@islamic-message.com E-mail: Site: www.islamic-message.net Tel: 0127431558

Conveying Islamic message society P.o.box 834- Alex- Egypt info_en@islamic-message.com E-mail: Site: www.islamic-message.net Tel: 0127431558 بسم االله الرحمن الرحيم I Allahs den Nådiges den Barmhjertiges navn Kun af barmhjertighed mod alverden har Vi sendt dig ud. (Quran 21;107) Sig: I mennesker; jeg er sendt ud til jer alle fra Gud (Quran

Læs mere

Vi er ude. Gu er vi ej. PerlePosten. Bidrager. Unge får hjælp i livet Side 2. - Og der blev jeg muslim! Side 3. Side 2. Side 3

Vi er ude. Gu er vi ej. PerlePosten. Bidrager. Unge får hjælp i livet Side 2. - Og der blev jeg muslim! Side 3. Side 2. Side 3 PerlePosten Vi er ude Gu er vi ej Der er mange fordomme, om hvem der er med, og hvem der ikke er med i samfundet. Spørgsmålet er hvem der bidrager, og hvem der ikke bidager til samfundet. Vi elever fra

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed?

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Jeg er pæredansk. Jeg snakker altid pænt til og om andre. Jeg smiler og siger i lige måde, når nogle ønsker mig en god dag, uanset hvilken etnisk baggrund

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER I perioden oktober til november 2007 gennemførte Danmarks Statistik for CEPOS en meningsmåling af 1.746 første- og andengenerationsindvandrere

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Mohamad Barad: Lashta Gulabzoi: Orhan Eraslan: Semra Kotan: Gökhan Eraslan:

Mohamad Barad: Lashta Gulabzoi: Orhan Eraslan: Semra Kotan: Gökhan Eraslan: Mohamad Barad: Er 19 år og går i 3.g på Køge Gymnasium, er født i Yemen og har syrisk baggrund. Mohamad fortæller: Efter gymnasiet vil jeg gerne på DTU og studere til civilingeniør. Mit mål med livet er

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Gymnasier får øjnene op for evidens

Gymnasier får øjnene op for evidens 26 Gymnasier får øjnene op for evidens Hvad er den vigtigste faktor for elevers læring? Den evidensbaserede forskning giver svar, der kan styrke gymnasielæreres undervisning, lyder det fra professor Lars

Læs mere

Muhammed, Guds sidste sendebud

Muhammed, Guds sidste sendebud محمد رسول االله Muhammed, Guds sidste sendebud Guds velsignelse og fred over ham Skrevet af: Dr.Abdurrahman al-sheha Oversat af: Marianne Havndrup og Mohamad Barakeh Terminologien i denne bog (Delvis taget

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Uddrag af Shīʿisme Oprindelse, Tro & Praksis

Uddrag af Shīʿisme Oprindelse, Tro & Praksis Uddrag af Titel: Forfatter: Iman M. Kashi Udgiver: Forlaget Hjelm ISBN 978-87-995500-0-5 1. udgave, 1. oplag Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk, elektronisk eller anden mangfoldiggørelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive Viborg (Viborg afdeling) Hf HF enkeltfag C Lærer(e)

Læs mere

Destruktioner af Sang og Musik

Destruktioner af Sang og Musik Destruktioner af Sang og Musik I Denne brochure kan du læse oversættelsen af en tale afholdt af Ameer-e-Ahl-e-Sunnah Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi nedskrevet af Shahzada-e-Attar Haji Ahmad Ubaid

Læs mere