Introduktion til Hadith

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Hadith"

Transkript

1 Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith? Hvor kommer Hadith fra? Forskellige typer af Hadith Bevarelsen af Hadith Bruge Hadtih som bevis Opsummering Kilder... 9

2 Bismillahi al-rahmani al-raheem. Al lovprisning er til Allah, og må fred og velsignelser være over vores Profet. Dette er en kort introduktion til Hadith. 1 Hvad er Hadith? Hadith er: Enhver ting der tilskrives Profeten, en Sahabi eller en Tabi (generationen efter Sahaba ) af udtalelser, handlinger, stiltiende accepter, udseende og karakter. Man kan så begrænse det til kun at omhandle Profetiske Hadith, og så bliver det: Det, der tilskrives Profeten af hans udtalelser, handlinger, stiltiende accepter, udseende og karakter. Dette er hvad Hadith overordnet omhandler. Hvis man vil have regler og love ud fra Hadithene, så vil man droppe det, der handler om udseende og karakter, fordi det ikke er ting, der definerer om noget er tilladt eller ej. Hadith er vigtigt, fordi Allah har sagt, at vi skal følge Profetens eksempel. Profeten er altså vores guide til, hvordan vi rent faktisk skal efterkomme det, som Allah ønsker af os. Mange af Islams love, regler og detaljer bygger på Hadith, og derfor er det vigtigt at have en forståelse af, hvad Hadith egentlig dækker over. 2 Hvor kommer Hadith fra? Hadith kommer fra muslimernes ihærdighed for at bevare alt, hvad der relaterede sig til Profeten. Da Profeten var blandt os, gik Sahaba meget op i at lægge mærke til, hvad Han sagde og gjorde til en sådan grad, at de skrev det ned og lærte det udenad. Da Profeten ikke længere var blandt os, så var det op til Sahaba at viderebringe Profetens vejledning, og det gjorde de, især ved at fortælle om Profeten. Så til generationen, der aldrig fik mødt Profeten, så blev deres primære kilde til viden og Islam, hvad Sahaba fortalte dem om Profeten. Umar ibn al-khattab ville f.eks. fortælle de nye muslimer fra Irak, at Jeg hørte Profeten sige: Handlinger følger ens hensigt eller Profeten gjorde sådan og sådan. Efter Sahaba gik bort, så var det nu den næste generations tur til at viderebringe Islam og fortælle om Profeten. Og det gjorde de så selv ved at fortælle, hvad de selv havde hørt gennem Sahaba. Så nu ville Alqama f.eks. fortælle den næste generation, at Jeg hørte Umar ibn al-khattab sige, at Profeten sagde: Handlinger følger ens hensigt. Dette ville nu gå videre til den næste generation, så nu ville Ibrahim al-taimi f.eks. sige: jeg hørte Alqama sige, at Umar ibn al-khattab sagde, at Profeten sagde: Handlinger følger ens hensigt. Side 1

3 Og sådan ville det fortsætte. Muslimerne sørgede altså for at holde fast i, hvem de hørte det af, og hvad det egentlig var, der blev sagt af Profeten. Så en Hadith består altså af to ting: 1. En beretningskæde (sanad, isnad), Som er kæden for hvem, der hørte det fra hvem osv. Så Ibrahim al-taimi sagde, jeg hørte Alqama sige, at Umar ibn al-khattab sagde, at Profeten sagde dette er beretningskæden, der er et udtryk for, hvordan Hadithen er overleveret til os. 2. Selve teksten (matn), Som er kædens slutresultat. Altså hvad det egentlig var, at Profeten sagde. Så, handlinger følger ens hensigt, er teksten. Begge dele er vigtige for at kunne forstå Hadithen. Men almindeligvis så er det, at vi koncentrerer os om kun selve teksten, for det er jo ikke særlig mange, der orker at læse X sagde, at han hørte Y sige, at han hørte Z sige, at Q sagde osv. Men ikke desto mindre er beretningskæden meget, meget vigtig. For den er faktisk vores garanti for, at Profeten rent faktisk sagde det, og at det ikke er noget, som en eller anden person bare har fundet på. Egentlig kunne alle og enhver jo komme og sige, at jeg hørte Profeten sige, sådan og sådan og fyre en løgn af. Men hvis man stopper op og tænker: Lige et øjeblik hvor ved du det fra? og undersøger sagen, og ser om han overhovedet har en beretningskæde, så kan man bekræfte om han taler sandt eller ej. Men så kunne han jo bare opfinde en beretningskæde? Ja, det kunne han, men også her har muslimerne været et skridt foran, for de har simpelthen taget beretningskæderne og dokumenteret de personer, der nævnes i dem, og om de var troværdige i, det de sagde eller ej. Der findes altså biografier af hver eneste person i en beretningskæde, så kan man f.eks. slå op omkring Ibrahim al-taimi, at: Han døde år 738, 74 år gammel, mens Hisham var kalif. Han levede i Madina. Hans mor hed Hafsa bint Abi Yahya. Hans farfar var blandt de første til at lave Hijra. Blandt hans lærere er Alqama og Zuhri. Blandt hans elever er al- Araj og Awzai. Han er troværdig i sine beretninger. Ovenstående er kun et lille udpluk af, hvad der egentlig er skrevet ned om ham. Muslimerne har gjort sådan med hver eneste person og dokumenteret, hvem han var, hvor han levede, hvem hans forældre, lærere og elever var, og om man kan stole på hans beretninger eller ej. Side 2

4 Det er en enestående bedrift, at muslimerne har gjort det. Og de har kun gjort det for at kunne sikre sig, at man kan stole på en Hadith og kunne tro på at det virkelig er Profetens ord. Det er især her, at Islam adskiller sig fundamentalt i sin praksis fra f.es. Kristendommen og Jødedommen. For Islams lære er bevaret gennem uafbrudte beretningskæder, der fører hele vejen tilbage til Profeten. Muslimerne har gennem historien været ufattelig omhyggelige til, at dokumentere disse kæder og beskrive hver eneste person i kæden, sådan så at der findes oceaner af litteratur, hvis eneste formål er at beskrive personer fra beretningskæder, og om de er troværdige eller ej. Og kan Kristendommen frembringe noget tilsvarende? Kan jødedommen frembringe noget tilsvarende? Eller har de kun beretninger uden kildekritik, uden for alvor at have kritiseret og evalueret, hvorfra deres beretninger er kommet og hvordan? Det er altså specielt for Islam og muslimerne, at de har samlet stakkevis af bøger med beskrivelser af alle de personer, der er involveret i at berette Hadith. Hadith er altså vores garanti for, at vi ikke bare finder på ting ud af den blå luft. Nej, når vi siger, at Profeten sagde sådan og sådan, så kan vi dokumentere det gennem beretningskæder og biografier af de personer, der findes i selve kæden. Alhamdulillah, for at Islam er bevaret, dokumenteret og garanteret. At der så i dag er folk, der mener, at vi har jo Koranen, og at det er ok, og derfor behøver vi ikke Hadith, er ganske enkelt absurd. Alene tanken, at Hadith er overflødigt, eller Hadtih ikke er relevant, underminerer muslimernes arbejde over de sidste 1400 år. Samtidig er tanken også et nyt fænomen. Det var aldrig noget, der rigtig blev diskuteret blandt muslimerne de sidste 1300 år. Hadith var altid relevant, og det er kun indenfor det sidste 100 års tid, at der er kommet folk med påstanden om, at Koranen er nok i sig selv, eller at der bliver sat tvivl om selve brugbarheden af Hadith. Man kan jo spørge sig selv, hvor mange af de store lærde indenfor de sidste 1400 år droppede Hadith, fordi Koranen var nok? Og hvis det virkelig er så sandt, så hvorfor er det kun en lille gruppe af mennesker, der kan se lyset og først efter 1300 år? Koranen har klart og tydeligt befalet os at adlyde og følge Profetens eksempel: Vi har kun sendt en Profet, for at han skal blive fulgt med Allahs tilladelse (al-nisa 4:64) Og det er netop det vi gør, når vi følger Hadith. Side 3

5 3 Forskellige typer af Hadith At muslimerne har dokumenteret det hele, betyder ikke, at alle Hadith hermed er lige gode. For undervejs i en beretning kan der ske mange ting, dels i kæden, men også i selve teksten af en Hadith. Dette gør, at den samlede troværdighed af en Hadith, kan variere fra stærk til svag, eller måske kan Hadithen ligefrem blive erklæret falsk. Nogle af de ting man kigger på i Hadith for at vurdere, hvor troværdig den er, inkluderer blandt andet: Hvem slutter kæden hos Dvs. hvem er det rent faktisk, der ender med at sige noget? Er det Profeten? En Sahabi? En Tabi? Eller en fjerde person? Jo tættere man kan komme på Profeten, des bedre er det. Om kæden er forbundet hele vejen igennem En beretningskæde kan blive meget lang og nemt indeholde over 5 personer. Jo længere kæden bliver, des mere nødvendigt bliver det at tjekke, om der ikke er huller i kæden. Sådan så der f.eks. ikke er en person, der blev født år 750, der beretter fra en person, der døde år 745. For i et sådan tilfælde er der jo, med garanti, et hul i kæden. Om beretterne er troværdige Man undersøger hver eneste person i kæden og tjekker, om han var en troværdig person. Var han oprigtig i sin religion, løj han overfor folk, var han respekteret blandt dem han levede med osv. Hvis det viser sig, at han ikke var troværdig eller ikke rigtig opretholdte islamiske værdier, så vil han ikke længere være troværdig. Om beretterne er præcise Man undersøger hver eneste person i kæden og tjekker, hvor præcis han var til at gengive det, han selv hørte. Det er altså et tjek på, hvor god hukommelse han havde. Hvis det viser sig, at han ikke havde særlig god hukommelse, eller ikke var præcis i det han gengav, så vil det sænke Hadithens troværdighed. Om der er andre Hadith, der støtter op om denne Hadith s tekst F.eks. kan man have en Hadith, der i sig selv er svag. Men fordi der er andre Hadith, der også handler om det samme emne, så styrker de alle sammen hinanden, og den samlede forståelse, man kan få ud af det, bliver derfor stærk. Ovenstående er bare et lille udpluk af, hvad man egentlig kigger på, når man analyserer Hadith. Med andre ord så har de islamiske lærde erkendt, at Hadith er noget, som almindelige mennesker er involveret i, og derfor er der sandsynlighed for fejl og endda løgne. Derfor udviklede de et system, der kunne bruges til at tjekke op på Hadith og analysere dem og dermed kunne give et bud på, hvor troværdig en Hadith er. Overordnet set så får man tre kategorier af, hvor troværdig en Hadith er: Side 4

6 Sahih (Stærk) Når kæden er forbundet Alle personer i kæden er troværdige Alle personer i kæden har stærk præcision på mindst 90% Fri for flertalsmodsigelser Fri for skjulte defekter Hasan (God) Når kæden er forbundet Alle personer i kæden er troværdige Alle personer i kæden har en præcision på mindst 70% Fri for flertalsmodsigelser Fri for skjulte defekter Daif (Svag) Der kan være brud i kæden Der kan være mindre troværdigheds-problemer Præcisionen er ikke under 50% Der kan være flertalsmodsigelser Der kan være skjulte defekter En Sahih Hadith er noget, der giver os mellem 90-99% sikkerhed på, at Profeten virkelig sagde sådan. En Hasan Hadith er noget, der giver mellem 70-90% sikkerhed på, at Profeten virkelig sagde sådan. Mens en Daif Hadith er noget, der giver en 50-70% sikkerhed på, at Profeten virkelig sagde sådan. Så når vi har Sahih Hadith, så er vi faktisk meget sikre på, at Profeten sagde det. Men vi er ikke 100% sikre, for hvis vi var det, så var der jo ingen grund til at lave alle disse analyser. 4 Bevarelsen af Hadith For at sikre at Profetens Hadith ikke gik tabt, gik muslimerne ret hurtigt i gang med at sikre bevarelsen af Hadith. Hadith blev skrevet ned allerede under Profetens tid, men det var mere som at skrive dem ned for sig selv, fremfor en systematisk bevarelse af Hadith. Så i starten blev Hadith skrevet ned til personligt brug. Den systematiske nedskrivning af Hadith begyndte omkring år 720, hvor den daværende Kalif Umar ibn Abdul Aziz påbød Imam al-zuhri at starte en systematisk nedskrivning af Hadith. Umar ibn Abdul Aziz var simpelthen bange for, at Profetens Hadith ville gå tabt, fordi folk var begyndt at lyve og blande deres egne ord med Hadith. Problemet var, at man i fremtiden kunne få svært ved at skelne mellem, hvad der rent faktisk var Profetens ord, og hvad der ikke var Hans ord, og derfor var det nødvendigt at lave en systematisk bevarelse af Hadith. Derfra og de næste 200 år (indtil omkring år 900) koncentrerede muslimerne sig meget om at lave systematiske nedskrivninger af Hadith. Det er i denne tidsperiode, at de store Hadith-samlinger bliver skrevet ned: Sahih Bukhari Skrevet af Imam Bukhari ( ), der er fra Bukhara i det nuværende Usbekistan (nordvest for Afghanistan). Den klart mest kendte Hadith samling der er skrevet. Imam Bukhari satte sig for kun at inkludere de stærkeste og mest troværdige Hadith, der findes og rejste på kryds og tværs af de muslimske lande for at opfylde det mål. Side 5

7 Sahih Muslim Skrevet af Imam muslim ( ), der er fra Nishapur i det nuværende Iran. Ligesom Imam Bukhari havde Imam Muslim sat sig for kun at samle de mest troværdige Hadith. Sunan Abu Dawud Skrevet af Abu Dawud ( ), der er fra Khorasan, omkring det nuværende Nord-østlige Iran. Hans formål var at koncentrere sig meget om Hadith, man kunne bruge til at udlede regler. Han valgte at inkludere, hvad man kan kalde okay gode Hadith i sin samling. Sunan Tirmidhi Skrevet af Tirmidhi ( ), der er fra det moderne Usbekistan. Hans samling er lidt ligesom Abu Dawud med den forskel, at han meget tit skriver, hvor stærk han synes Hadithen er. Sunan Nasai Skrevet af ibn Nasai ( ), der er fra Khorasan, omkring det nuværende Nord-østlige Iran. Sunan Nasai udmærker sig ved at være en Hadith-bog, der indeholder Hadith-analyse. Sunan ibn Majah Skrevet af ibn Majah ( ), der er fra Iran. Det er den af de 6 Hadith samlinger, der er den svageste. Det er de 6 mest kendte Hadith samlinger, men der er langt flere end dem. Blandt nogle af dem kan nævnes: Musannaf Abur-Razzaq, Musannaf ibn Abi Shayba, Muwatta, Ma ani al-athar, Musnad Ahmad, Sahih ibn Khuzaima, Sunan Daraqutni, Sahih ibn Hibban, Mu jam Tabarani, Sunan Baihaqi og mange andre. Der er altså en kæmpemæssig Hadith-litteratur, der indeholder over Hadith. Derudover samlede de muslimske lærde biografier af dem, der berettede Hadith, sådan at enhver kunne gennemtjekke beretningskæden. Blandt de mest kende bøger indenfor dette emne er: Tahdheeb al-kamal, Tahdheeb al-tahdheeb, Taqreeb al-tahdheeb, Lisan al-mizan, Mizan al-itidal og mange andre. Side 6

8 5 Bruge Hadtih som bevis Så nu kender vi Hadith, hvor de kommer fra og nogle af Hadith-samlingerne. Så kommer spørgsmålet om, hvorvidt man skal tage fat i en Hadith-samling og begynde at bruge den som bevis og følge alt, hvad der står i den? Svaret på det skal nok ses ved at kigge indad i sig selv. De islamiske lærde brugte hundreder år på at udvikle et avanceret system til at evaluere og tjekke Hadith. Tror man så bare, at man kan komme i dag, uden dybdegående kendskab til Hadith-metodik, og kræve at se Hadith-beviser eller selv bruge dem som beviser? En sådan attitude er kun et udtryk for ligegyldighed overfor, hvad muslimerne har udrettet over de sidste 1400 år og en tro på, at man er bedre selv. Hvor mange af os forlanger beviser af vores lærer, før vi accepterer, hvad han siger? Prøv at overveje, hvis du sad til en time i en klasse, og der så sad en person i klassen, der konstant bad læreren om beviser, for ellers ville han ikke følge det. Der er ingen tvivl om, at en sådan person lynhurtigt ville blive meget upopulær i sin klasse, ja han ville måske blive smidt ud af klassen eller ligefrem smidt ud af skolen for at opføre sig sådan. Men af en eller anden årsag, så er det på mode at forlange beviser i Islam, og det er på trods af, at vi ikke forlanger beviser i noget som helst andet i vores liv. Selv hvis beviset gives, så kræver det jo også, at man kan forstå det. Der findes et utal af termer, analyse-metodik og forhold, som man skal tage hensyn til, og hvis ikke man har kendskab til det, hvad kan man så stille op med Hadith-beviset? Hvor mange af os kan f.eks. forstå dette: En 60-arig mand har gennem nogle måneder haft lette smerter i præcordiet, når han bevæger sig hurtigt. En dag udvikler han et egentligt angina pectoris tilfælde og indlægges akut på det lokale sygehus. Man tager et elektrocardiogram og diagnosticerer et infarct i myocardiet. Der gives thrombolytisk behandling, og patienten bliver hurtigt helt symptomfri (citat fra Lægevidenskabens Sprog ). Hvis man ikke har læge-faglig indsigt, så har man ingen idé om, hvad der foregår, og det nytter ikke at få et sådan udsagn som bevis, for man forstår det simpelthen ikke. På samme måde er det med Hadith i Islam. Som eksempel herpå kan nævnes, at man skal vide hvad disse ord betyder: Sahih, Hasan, Daif, Marfu, Maqtu, Munqati, Mursal, Ali, Nazil, Ahad, Aziz, Mashur, Itibar, shawahid, Maqlub, Tadlees, gharib, fard, majhul, wuhdan, mu talif wa mukhtalif, shaadh, dabt, adala, layyin, saleh, thiqa wa lahu manakeer - og der er langt flere termer end det. Så hvis man ikke har kendskab til disse ting, så nytter det ikke så meget at forlange beviser eller følge alt, hvad der står i Hadith uden at spørge Ulama (muslimske lærde) til råds. Så ja, Hadith bruges som beviser, men kun af Ulama, der har indgående kendskab til hvad det handler om. Præcis ligesom kæbe-kirugi kun bliver udført af specialister, og ikke af en 1.års medicinstuderende. Side 7

9 6 Opsummering Hadith er en samling af beretninger fra Profeten, der er overleveret til os gennem beretningskæder. Hadith er bevaret, gennemtjekket og analyseret af muslimske lærde for at sikre deres pålidelighed. Mange af Islams love, regler og detaljer bygger på Hadith, og derfor er det vigtigt at have en forståelse af, hvad Hadith egentlig dækker over. Hadith er vores basis for at kunne leve og forstå Islam og følge Profetens eksempel. Men at benytte Hadith som beviser, og at kunne følge Hadith korrekt, er noget vi henter fra de lærde, og ikke noget vi selv kaster os ud i. Skrevet af Waseem Hussain, 23. oktober 2009, Amman, Jordan Side 8

10 7 Kilder Abdullah Siraj al-din, Sharh al-baiquniyya, Dar al-falah Al-Iraqi, al-tabsirah wa al-tadhkira, Dar al-kutub al-ilmiyya 2002 Hamza al-bakri, al-jam a wa al-taseel, ikke udgivet, findes kun i note-form Ibn Daqeeq al-eid, al-iqtirah, Dar al-bashair 2006 Ibn Hajar, Nuzhatu al-nazar, m. Tahqeeq Nur al-din al-itr, 2000 Ibn Kathir, al-baith al-hathith, Maktaba Dar al-turath 2005 Ibn Salah, Muqaddima ibn al-salah, Dar al-fikr 1998 Lucknawi, al-raf a wa al-takmeel, Maktaba Matbuat al-islamiyya 2004 Lucknawi, Zafar al-amani, Maktaba Matbuat al-islamiyya 1416H Nur al-din al-itr, Manhaj al-naqd, Dar al-fikr 1997 Nur al-din al-itr, Usul al-jarh wa al-ta deel wa Ilm al-rijal, Dar al-yamama 2001 Sakhawi, al-ghaya fi Sharh al-hidaya, Maktaba al-ulum wa al-hikam 2002 Sakhawi, Fath al-mughith, Maktaba al-sunna 2003 Sultan Sanad al-akayah et. al., Al-Wadih fi Fann al-takhreej, Dar al-hamid 2004 Zakariiyya al-ansari, Fath al-baqi, Dar al-kutub al-ilmiyya 2002 Zarkashi, Nukat ala ibn al-salah, Dar al-kutub al-ilmiyya 2004 Side 9

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood Tanker om Gud af Ruqiyah Wares Maqsood 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Først et par drilske spørgsmål 3 Kapitel 2: Eksisterer Gud? 6 Kapitel 3: Er at se det samme som at tro? 13 Kapitel 4: Høresans 16

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Redaktørernes introduktion

Redaktørernes introduktion Redaktørernes introduktion På dette site kan du læse 16 historier fortalt af kvinder, der sent i livet vælger at leve lesbisk. De fleste har levet i et mangeårigt ægteskab med mand og børn. For nogle kvinder

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Om succes på tankefabrikken INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN. Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med

Om succes på tankefabrikken INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN. Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med Om succes på tankefabrikken Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med En historie om Vorby, som du kan blive introduceret til her. INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN... 1 OM PLACEBO-EFFEKTEN...

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 De Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En læreres væremåde... 5 Imam Alsajjads (as) venlighed... 5 De troendes leder (as)

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere