Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider"

Transkript

1

2 Sygehistorie Hvilke udsagn om udredning for knæartrose er korrekte? Ubelastet røntgenoptagelse viser graden af artrose. Artroskopi er en rutineundersøgelse. MR-scanning kan ligeledes overvejes. Stående røntgenoptagelse er den bedste undersøgelse. Man bør tage blodprøver for at udelukke inflammatorisk lidelse 2

3 Stående røntgenoptagelse af knæet i forfra-planet, helst med let fleksion, er nødvendig for korrekt graduering af artrosens omfang. Ahlbäcks klassifikation er den mest udbredte. Sidebilledet kan tages liggende. Hverken artroskopi eller MR-scanning er rutineundersøgelser. MR-scanning kan overvejes ved uklar smertegenese trods klinisk og røntgenologisk undersøgelse, samt ved mistanke om tumor eller knoglenekrose. Serologisk udredning for inflammatorisk lidelse foretages kun, såfremt der relevant klinisk mistanke herom, og er således ikke rutineundersøgelse. 3

4 Sygehistorie Hvilke udsagn er korrekte vedr. indikationen for Total Knæ Alloplastik? Svære knæsmerter er tilstrækkeligt. Smerter er ikke et absolut krav. TKA er ikke førstevalg ved knægener. Demens er ingen kontraindikation. Infektion er kun en kontraindikation, såfremt den er lokaliseret til samme ben. 4

5 Smerter udgør ikke i sig selv indikation for TKA, såfremt de ikke ledsages af radiologisk artrose. Omvendt må det i dag være et krav, at radiologisk artrose ledsages af smerter, før TKA overvejes. Alloplastik bør ikke være førstevalgsbehandling af knægener. To kontraindikationer mod TKA er manglende evne til genoptræning, som fx ved demens, og pågående infektion. 5

6 Sygehistorie Sandt eller falsk? Konventionelle røntgenoptagelser af knogler a. Optagelse af knæ med patienten liggende kan ikke udelukke artrose i knæet. b. Røntgenoptagelse af columna lumbalis kan anvendes til påvisning af lumbal discusprolaps. c. Fraktur i os scaphoideum kan ikke udelukkes ved den primære røntgenundersøgelse. d. Ved isoleret fraktur i den mediale malleol bør der suppleres med røntgenoptagelse af hele crus. e. Ved comotio cerebri bør der altid foreligge røntgenoptagelser af kraniet. 6

7 Ved mistanke om artroseudvikling i knæleddet bør der altid foretages røntgenoptagelser forfra med patienten stående, da kun denne undersøgelse indirekte kan vurdere reduktionen af hyalinbrusken i ledkamrene. Ved røntgenoptagelse af columna lumbalis er diski samt spinalkanalens indhold ikke synlige; her er den primære undersøgelse i dag stadig CT. Scaphoideumfrakturer er oftest af kompressionstypen, hvorfor opløsningen ved en konventionel røntgenoptagelse ikke er tilstrækkelig til at detektere frakturlinjen. Frakturen skal derfor påvises ved en kontroloptagelse ti dage efter traumet, hvor man ser den reaktive proces omkring en eventuel fraktur. Afhængigt af skademekanismen kan der forekomme fraktur af fibulas proksimale del tæt på knæleddet, hvorfor dette område altid bør være med på mindst en af projektionerne ved radiologisk udredning af ankelledsskader ved den mediale malleol. Ved commotio cerebri er der ikke indikation for konventionel røntgenoptagelse af kraniet, men ved mistanke om intrakraniel skade skal der primært foretages CT af hjernen. 7

8 Sygehistorie Strålehygiejne, sandt eller falsk? Baggrundsstrålingen i Danmark svarer til ca. 30 årlige røntgenundersøgelser af thorax. Ved røntgenundersøgelse af colon er risikoen for en stråleinduceret cancer 1: Røntgenundersøgelser må kun udføres på røntgenafdelinger/ røntgenklinikker og kun af specialuddannet personale. 8

9 Baggrundsstrålingen i Danmark er ca. 3 msv per år. Ved optagelse af thorax i to planer er middeldosis omkring 0,1mSv. Røntgenundersøgelse af colon påfører patienten en stråledosis på ca. 5,7 msv, og den beregnede livstidsrisiko for en dødelig stråleinduceret cancer er 1:3.000 Røntgenundersøgelser udføres også af fx tandlæger, kiropraktorer og kardiologer. 9

10 Sygehistorie Det er ikke muligt hverken aktivt eller passivt at ekstendere 3., 4. og 5. tå/finger hos denne 55 årige pt. Angiv Diagnose? Behandling? 10

11 11

12 Diagnose: Dupuytren s kontraktur, fortykkelse af fascies palmaris/ plantaris Behandling: kirugi 12

13 Sygehistorie 14 årig dreng med nakkeproblemer gennem mange år og nu øjenproblemer (se klinisk foto) Angiv: Diagnose? 13

14 14

15 Diagnose: torticollis med sekundær ansigts symmetri Behandling: kirugi, evt botox 15

16 Sygehistorie Er følgende sandt eller falsk? 1. Mænd får hyppigere slidgigt i hoften end kvinder? 2. Tobaksrygning forværrer slidgigt? 3. Smerter ved slidgigt skyldes irriterede nervetråde i den slidte ledbrusk? 4. Overvægt er en kendt risikofaktor for udvikling af slidgigt i fingrenes led? 16

17 1.Sandt 2. Falsk - tobaksrygning har rent faktisk en beskyttende virkning mod udviklingen af slidgigt i knæled. 3. Falsk - ledbrusk indeholder ingen nervetråde eller blodkar. 4. Sandt - overvægt disponerer til både slidgigt i knæled og fingerled. 17

18 Sygehistorie 1. Kvinder får hyppigere slidgigt i knæene end mænd? 2. Knogleskørhed (osteoporose) beskytter mod udviklingen af slidgigt? 3. Et uægte led består af ledbrusk indskudt mellem 2 knogler? 4. Gigtpatienter kan søge om økonomisk hjælp hos kommunen. 18

19 1.Sandt 2. Sandt - knogleskørhed medfører blødere knogler, hvilket igen resulterer i, at led mellem skøre knogler aflastes og dermed ikke så let udvikler slidgigt 3. Falsk - et uægte led består af fibrøs brusk og ikke ledbrusk. 4.Sandt - efter lov om social service 97 kan gigtpatienter søge om økonomisk og praktisk hjælp hos kommunens socialforvaltning 19

20 Sygehistorie Hvad kaldes testen på det følgende billede? 20

21 21

22 Svar: ortolanis test 22

23 Sygehistorie Angiv diagnose på følgende røntgenbillede? 23

24 24

25 Diagnose: posterior luksation af ve. Hofte, anterior luksation af hø hofte 25

26 Sygehistorie 14 årig dreng kommer til egen læge på grund af en hævelse omkring hø knæ gennem længere tid. Se RTG Angiv: Diagnose? 26

27 27

28 Diagnose: osteosarkom, evt Ewings sarkom der dog hyppigst ses midt på femurs skaft 28

29 Sygehistorie Stil diagnosen på følgende RTG billede 29

30 30

31 Diagnose: rheumatoid arthrit Nævn nogle af de punkter der er karakteristiske for RA og som ses på dette billede 31

32 Alle MCP-led er involverede DIP ledene er relativt upåvirkede Der ses en radial deviation af carpi og en ulnar deviation of the digiti, givende et karakteristisk zig-zag mønster. 32

33 Sygehistorie Sandt eller falsk 1.Bouchards knuder er knuder omkring de yderste fingerled som følge af knogle-udvækst i forbindelse med slidgigt. 2. En osteofyt er en udvækst af knogle ved kanten af et led i forbindelse med slidgigt. 3. Slidgigt i tommelfingeren er sjældent forekommende. 33

34 1.Falsk - Bouchards knuder er knuder omkring de mellemste fingerled, mens Heberdens knuder er knuder omkring de yderste fingerled. 2. Sandt - en osteofyt kaldes også for en knogleudvækst 3. Falsk - opgørelser har vist, at tommelfingerens rod- og grundled er de led, der hyppigst udvikler slidgigt. 34

35 Sygehistorie 67 årig kvinde, faldet efter indkøbstur, direkte og indirekte ømhed svarende til hø håndled. Angiv Diagnose? Behandling? 35

36 36

37 Diagnose: Colles fraktur (inddeles efter Older i klasse 1-4) her er nok tale om en type2-3 Behandling: reponering, evt under gennemlysning, herefter dorsal gipsskinne i 3-5 uger 37

38 Sygehistorie Angiv hvorledes man adskiller Monteggia og Galeazzi frakture 38

39 Monteggia fraktur. Brud på ulna og anterior luksation af caput radii Galeazzi fraktur. Brud på corpus radii og luksation i distale radio-ulnar led. 39

40 Indlægges til reposition og osteosyntese. Vinkelgips i 4-8 uger. 40

41 Sygehistorie Sandt eller falsk 1. Psoriasis artrit er rheuma-faktor positiv? 2. Ved lupus ses anti-dna hos de fleste+ 3. Ved sjøgrens syndrom ses i de fleste tilfælde ikke rheumafaktor 4. Der ses ikke entesopatier ved mb. Bechterrew 41

42 1. Falsk 2. Sandt 3. Falsk, rheuma-positiv hos 90 % 42

43 Sygehistorie 65 årig mand kommer til lægen fordi han har ondt i ryggen og har haft det gennem lang tid. Se følgende billede Angiv: Diagnose? 43

44 44

45 Diagnose: mb Bechterew, spondylitis ankylopoietica Manden spørger nu om: 1.Er det en arvelig sygdom? 2.Om der er nogen sammenhæng til de hælsmerter han har? 45

46 1. Det er ikke en arvelig sygdom, vævstypen HLA B27 kan nedarves 2. Der ses en øget forekomst af entesopatier ve mb. Bechterew, så pt. Kunne meget vel have en hælspore.. 46

47 Sygehistorie 30 årig mand faldt i forbindelse med at han var ude og surfe og slog sin hø ankel Se på følgende røntgen-billede og angiv: Diagnose Mulige komplikationer på lang sigt 47

48 48

49 1.Komminut og dislokseret fraktur af distale tibia 2. Der er stor risiko for intraartikulær fraktur og det kan senere hen give risiko for OA Post op rtg: 49

50 Sygehistorie 22 årig mand henvender sig hos vagtlægen med stærke smerter svarende til forsiden af ve. crus efter at have spillet criket i 8 timer. Han kommer nu igen 12 timer senere med forværrede smerter og ve. sidig drop-fod. Angiv Tentitativ diagnose? Yderligere undersøgelser? 50

51 51

52 Tentitativ diagnose: compartmenssyndrom svarende til ant. Muskelloge på crus Yderligere undersøgelser: Evt trykmåling, ellers hurtig opr. 52

53 Sygehistorie 39 årig mand faldt i forbindelse med at han spillede forbold, slog sit ve. Knæ. Indbringes nu til skadestuen. Angiv: Diagnose: 53

54 54

55 Diagnose : Lateral plateau fraktur med 3-4 mm depression Under operationen viser det sig at pt. Har en gigant-celle tumor svarende til den øvre tibia. Behandlings forslag?? 55

56 Total knæ alloplastik 56 Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

57 Sygehistorie 19 årig mand indbringes til skadestuen efter at vær efaldet på sit skateboard med smerter svarende til hø. Under arm Angiv diagnose? 57

58 58

59 Diagnose: Monteggia fraktur, fraktur af proksimale ulna med dislocation af radius 59

60 Sygehistorie 16 årig evnesvag pige henvender sig til sin egen læge med en hævelse svarende til hø. Knæ Angiv diagnose? Evt behandling? 60

61 61

62 Diagnose: Osteokondrom Beh oftest excision 62

63 Sygehistorie 45 årig murer falder ned fra stillads og slår hø albue. Kig på følgende rtg-billede og angiv: 1.Om du mistænker fraktur+ 2. Evt fraktur lokalisation? 63

64 64

65 1+ 2 : Der er fraktur positiv fad pad tyder på intraartikulær lokalisation.. 65

66 Sygehistorie 39 årig håndboldtræner indbringes til skadestuen efter at være faldet i forbindelse med en jubel scene. Smerter svarende til ve albue. Angiv: Om der er fraktur? Lokalisation af evt fraktur 66

67 67

68 Der ses ingen fraktur, rtg-diagnose ia 68

69 Sygehistorie 9årig dreng indbringes til skadestuen efter at være faldet på legepladsen med smerter svarende til hø albue. Angiv: Om der er fraktur Lokalisation af evt fraktur 69

70 70

71 Der ses greenstick fraktur svarende til distale radius. 71

72 Sygehistorie 51 årig mand kommer til skadestuen efter at være styrtet på sin cykel. Han angiver ømhed svarende til hø håndled specielt er der tabtiereømhed. Se på flg rtg billede og angiv : Diagnose Behandling 72

73 73

74 RTG-diagnosen er ia, men man kan stadig sige : fractura os scaphoideum obs pro. Behandling: der gives gipsskinne + ny tid til rtg ca 14 dage senere. Se næste slide 74

75 Kontrol rtg efter 12 dage: Angiv: Diagnose? Behandling? 75

76 Diagnose: fraktur af os scaphoideum Behandling: gipsskinne i i alt 8 uger 76

77 Sygehistorie 9 årig dreng kommer til skadestuen med smerter (både direkte og indirekte) svarende til hø håndled. Angiv: Diagnose? 77

78 78

79 Diagnose: fraktur af distale radius, en såkaldt infraction. 79

80 Sygehistorie 27 årig mand indbringes til skadestuen efter en håndboldkamp med smerter svarende til hø skulder. Angiv: Diagnose? 80

81 81

82 Diagnose: anterior luksation af caput humeri. 82

83 Sygehistorie 40 årig mand faldet 3 m ned fra en stige, indbringes med stærke rygsmerter svarende til den thoracolumbale overgang Angiv: Type af undersøgelse? Diagnose? 83

84 84

85 Type af undersøgelse: CT-scanning Diagnose: Kompressionsfraktur af to hvirvler Th-10 og L-2 85

SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING

SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING OUH SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING 5. UDGAVE Januar 2014. Michael Brix Jytte Kristiansen Morten Schultz Larsen 1 Indholdsfortegnelse Overekstremiteten voksne... 8 F. Claviculae DS 42.0...8

Læs mere

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Revideret maj 2004 INDLEDNING

Læs mere

18 Albue og underarm. Anatomi og biomekanik. Bo Sanderhoff Olsen, Helle Frydensberg, Niels Erichsen & Bo Munk

18 Albue og underarm. Anatomi og biomekanik. Bo Sanderhoff Olsen, Helle Frydensberg, Niels Erichsen & Bo Munk 1 18 Albue og underarm Bo Sanderhoff Olsen, Helle Frydensberg, Niels Erichsen & Bo Munk Symptomer fra albue og underarm domineres af smerter, indskrænket bevægelighed (stivhed) og instabilitet. Disse symptomer

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

GLA:D. Deltagermateriale. Godt liv med Artrose i Danmark (GLA:D) 1.4. Deltagermateriale. Godt Liv med Artrose i Danmark

GLA:D. Deltagermateriale. Godt liv med Artrose i Danmark (GLA:D) 1.4. Deltagermateriale. Godt Liv med Artrose i Danmark GLA:D Deltagermateriale Godt liv med Artrose i Danmark (GLA:D) 1.4. Deltagermateriale Godt Liv med Artrose i Danmark 15 Hvad er artrose? Artrose er en lidelse, som er meget almindelig. Artrose rammer hele

Læs mere

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 55-årig mand henvender sig på grund af et par ugers lænde/rygsmerter samt træthed

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden

Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden REUMATOID ARTRIT I DE PERIFERE LED RADIOLOGISKE ASPEKTER A-kursus 11. september 2014 Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden DEFINITION AF RA Hyppigst forekommende inflammatorisk ledsygdom Kronisk polyartikulær,

Læs mere

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500 Sarkomer Indhold 2 Indledning 3 Hvad er sarkomer? 6 Hvad er symptomerne på sarkomer? 7 Hvilke undersøgelser skal der til? 10 Hvor syg er jeg? 13 Hvilken behandling findes der? 13 Behandling af bløddelssarkomer

Læs mere

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion Udgivet af Den Almindelige Danske Lægeforening Journal of the Danish Medical Association Lændesmerter Dansk Selskab for Intern Medicin Ad hoc-redaktion Troels Mørk Hansen, Tom Bendix, Cody E. Bünger, Petet

Læs mere

Forord... 3. Patienter fra min praksis... 5

Forord... 3. Patienter fra min praksis... 5 indhold Forord................................................. 3 Patienter fra min praksis.................................. 5 Indledning............................................. 8 Ondt i ryggen en

Læs mere

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING KLINISK RÆSSONERING I INDIVIDUEL RYGBEHANDLING ABSTRAKT BAGGRUND- I Danmark andrager de samlede udgifter til ryg behandling ca. 10 mia. kroner om året. Det har ført til stigende interesse for effekten

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

Rygbehandling i Ringkjøbing Amt. en behandlervejledning

Rygbehandling i Ringkjøbing Amt. en behandlervejledning Rygbehandling i Ringkjøbing Amt en behandlervejledning Juli 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Anamnese og undersøgelse 4 Typiske henvisningsveje 5 Anbefalinger 6 A. Lette og gentagne lænderygtilfælde

Læs mere

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com Københavns Universitet Reumatologi Af Asma Bashir, stud med www. asmabashir.com Indholdsfortegnelse Generel Reumatologi Undersøgelsesmetoder Behandlingsprincipper Degenerative Lidelser i Perifere Led Osteoartrose

Læs mere

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Mit barn har gigt 1 Mit barn har gigt Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Hæftet er en revideret version af det tidligere hæfte Værd at vide om at have et barn med gigt

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

Henvisningskriterier for billeddiagnostik

Henvisningskriterier for billeddiagnostik Resumé Direktivet om medicinsk bestråling (97/43/Euratom), der for nylig er blevet revideret, fastlægger grundlæggende principper for strålebeskyttelse af personer i forbindelse med medicinsk bestråling.

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Værd at vide om. at have et barn med gigt

Værd at vide om. at have et barn med gigt Værd at vide om at have et barn med gigt Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening www.gbf.dk Værd at vide om at have et barn med gigt Gitramte Børns Forældreforening Juni 2010, 1. udgave 2. oplag. Hæftet

Læs mere

Skulderundersøgelser Et mini-kompendium. Ved Overlæge Klaus Bak, Parkens Privathospital, København

Skulderundersøgelser Et mini-kompendium. Ved Overlæge Klaus Bak, Parkens Privathospital, København Skulderundersøgelser Et mini-kompendium Ved Overlæge Klaus Bak, Parkens Privathospital, København 2 Klaus Bak, Overlæge, Parkens Privathospital, København Ø kb@parkensprivathospital.dk Specialist i Ortopædisk

Læs mere

KNAS MED KNOGLERNE? HVAD ER KNOGLESKØRHED? 2-3 TAL MED DIN LÆGE 4-5 BÅDE MÆND OG KVINDER FÅR KNOGLESKØRHED 6-7

KNAS MED KNOGLERNE? HVAD ER KNOGLESKØRHED? 2-3 TAL MED DIN LÆGE 4-5 BÅDE MÆND OG KVINDER FÅR KNOGLESKØRHED 6-7 KNAS MED KNOGLERNE? HVAD ER KNOGLESKØRHED? 2-3 TAL MED DIN LÆGE 4-5 BÅDE MÆND OG KVINDER FÅR KNOGLESKØRHED 6-7 HVAD ER KNOGLESKØRHED? Knogleskørhed er en sygdom, der nedbryder knoglerne, så du kan få knoglebrud

Læs mere

KLARINGSRAPPORT. Flexorsenelæsioner på hånden og underarmen. Nr. 15 2001. Dansk Selskab for Håndkirurgi ISSN: 1398 1560

KLARINGSRAPPORT. Flexorsenelæsioner på hånden og underarmen. Nr. 15 2001. Dansk Selskab for Håndkirurgi ISSN: 1398 1560 Nr. 15 2001 KLARINGSRAPPORT Flexorsenelæsioner på hånden og underarmen Dansk Selskab for Håndkirurgi ISSN: 1398 1560 Arbejdsgruppen bestod af: Bent Lange Per Hølmer Nr. 15 2001 Flexorsenelæsioner på hånden

Læs mere

Neuropati og diabetes

Neuropati og diabetes Neuropati og diabetes Vejledning om diabetisk nervesygdom DIABETESFORENINGEN Neuropati og diabetes Diabetesforeningen, 2007 1. oplag, februar 2007 :: 8.000 stk. Udgivet af Diabetesforeningen Rytterkasernen

Læs mere

17 Skulder og skulderblad

17 Skulder og skulderblad 1 17 Skulder og skulderblad Michael R. Krogsgaard, Flemming Enoch & Hanne Brandt Andersen Figurer mærket med * findes på bogens hjemmeside: www.gyldendal-akademisk.dk/ Books/ 9788762805392.aspx Skulderen

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om

Læs mere

Rygproblemer fra vugge til grav

Rygproblemer fra vugge til grav Rygproblemer fra vugge til grav Hvis man forsøger at forstå en episode med rygsmerter ved at fokusere på den ene episode, svarer det til at forsøge at forstå kompositionen af en elefant ved at studere

Læs mere