Arrangørgruppen bag FORSK2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arrangørgruppen bag FORSK2010"

Transkript

1

2 Arrangørgruppen bag FORSK2010 Initiativtagere Sandra Viggers (Formand for SATS) Marie Louise Mølgaard Poulsen (Formand for PUFF) Michelle Schmiegelow (bestyrelsesmedlem i PUFF) Julie Bjerglund Andersen (bestyrelsesmedlem i PUFF) Alexander Henriksen (Formand for FORNIKS) Katrine Johnsen (Bestyrelsesmedlem i SAMS) Christian Ovesen (Bestyrelsesmedlem i SAKS) Neval Ete (Bestyrelsesmedlem i SATS og PUFF) Rene Liang Shen (Formand for PIPPI) Tilde Carøe (Formand for SAKS) Marco Hansen (Bestyrelsesmedlem i SATS) Celina Skjødt (Bestyrelsesmedlem i PMS) Martine Aabye (Bestyrelsesmedlem i PUFF)

3 FORSK!2010 Hvorfor? Vi synes, at studenterforskning er vigtigt! Det at kunne forske og være forsker er vigtigt for at være en dygtig læge og kliniker, og på den anden side af studiet er forskningserfaring ofte nødvendigt for at få den kursusstilling, du drømmer om. Og så synes vi faktisk, at forskning er sjovt! Vi synes, at forskning er så vigtigt, at vi bekymrer os om, hvordan du nemmest får adgang til de bedste projekter og bedste vejledere. Mange studerende drømmer om at forske i løbet af studiet, men har svært ved at overskue, hvordan man egentlig kommer i gang med forskning. Vi afholder dette arrangement for at give dig en smagsprøve på forskerverdenen og for at hjælpe dig på vej ind i den. Vi håber, at FORSK2010 kan hjælpe dig med at få kontakt til afdelinger og personer, som virkelig gør en forskel inden for deres speciale, og som kan hjælpe dig med at komme i gang med de projekter, du drømmer om at lave og være en del af. Med venlig hilsen PUFF (Panums Ungdoms Forsker Forening) SATS (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab) SAKS (Studerendes Almene Kirurgiske Selskab) FORNIKS (Foreningen af Neuro Interesserede Københavnske Studerende) PIPPI (Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet) PMS (Psykiatrigruppen for Medicin Studerende) SAMS (Studerendes Almen Medicinske Selskab) SIMS (Studerendes IdrætMedicinske Selskab) [1]

4 Praktisk information Arrangementet foregår i to auditorier, hvor der sideløbende holdes oplæg inden for forskellige interessefelter. Oplæggene indenfor hvert interessefelt er inddelt i sessioner á 20 minutters varighed med et minuts pause imellem. Konferencedeltagerne kan frit bevæge sig mellem auditorierne hvert 20. minut, så de får mulighed for at se så mange forskellige oplæg som muligt. Vi beder deltagerne om at forlade auditorierne roligt og så vidt muligt ikke forstyrre de øvrige deltagere i auditoriet. Der er deltagerbegrænsning til oplæggene, da der maksimalt kan være 180 personer i hvert auditorium. Adgangen til auditorierne foregår efter først-til-mølle-princippet, så sørg for at komme i god tid. I området uden for auditorierne er der opstillet stande, hvor deltagerne kan få mere information om interessefelterne og stille spørgsmål til de tilstedeværende oplægsholdere. Der vil være poster-udstilling med forskningsårsstuderende, der giver eksempler på forskningsprojekter, man som studerende kan arbejde med, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Hver basisgruppe vil også have en stand, hvor deltagerne kan høre mere om, hvad den enkelte gruppe laver og har af forskningserfaringer inden for området. Tusind tak til Alle oplægsholderne og studenterforskere, der har lyst til at hjælpe os med at sætte fokus på studenterforskning. Alle i arrangørgruppen og de mange hjælpere, der alle er studerende, som arbejder frivilligt og ulønnet for at give deltagerne en god og udbytterig konference! Vores sponsorer, DaCRA (Danish Cardiovascular Research Academy), Novo Nordisk og dekanatet på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, hvis økonomiske støtte har gjort arrangementet muligt. [2]

5 PMS Præsenterer: : Morten Ekstrøm Overlæge, ph.d., leder af Psykiatrisk traumeklinik for flygtninge, Gentofte Klinisk effektforskning ved psykiatrisk behandling af traumatiserede flygtninge Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge, Psykiatrisk Center, Gentofte regionh.dk Kontakt PMS for yderligere information : Ida Hageman Overlæge Neurobiologi. stress, psykisk sygdom (klinisk og dyreeksperimentelt) Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Kontakt PMS for yderligere information : David Woldbye Lektor, cand.med., ph.d. Genterapi - en fremtidig behandlingsform indenfor psykiatrien? Neuropsykiatrisk Laboratorium, Psykiatrisk Center, Rigshospitalet & Institut for Neurovidenskab og Farmakologi Kontakt PMS for yderligere information [3]

6 PIPPI Præsenterer: : Gorm Greisen Professor, overlæge Neonatalogi/Neuroneonatalogi Neonatalklinikken, Rigshospitalet Kontakt PIPPI for yderligere information : Klaus Müller Overlæge, dr.med. Pædiatrisk Immunologi/ Transplantation/Hepatologi Pædiatrisk Klinik II, Rigshospitalet Kontakt PIPPI for yderligere information : Klaus Juul Børnelæge Børnekardiologi Rigshospitalets børneafdeling Kontakt PIPPI for yderligere information [4]

7 FORNIKS Præsenterer: : David Woldbye Lektor, cand.med., ph.d. Genterapi med virale vektorer: en ny behandlingsform ved neurologiske sygdomme? Neuropsykiatrisk Laboratorium, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet & Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet Kontakt FORNIKS for yderligere information : Noémi Becser Andersen Overlæge, dr.med., leder af Epilepsiklinikken, formand for Dansk Epilepsi Selskab Medicinsk forskning inden for epilepsi Epilepsiklinikken, Glostrup Hospital Kontakt FORNIKS for yderligere information : Rigmor Højland Jensen og Marianne Juhler Hhv. Professor, overlæge, leder af Hovedpinecenteret på Glostrup Hospital & lektor, overlæge, dr.med. Hydrocephalus og IHH Hhv. Hovedpinecenteret, Glostrup Hospital & Neurokirurgiske afdeling Rigshospitalet Kontakt FORNIKS for yderligere information [5]

8 PUFF Præsenterer: Kardiologi : Christian Torp-Pedersen Klinisk professor, overlæge, dr.med. Forskningsfelt: Registerforskning inden for kardiologi Udvikling af nye lægemidler til hjertesygdomme, epidemiologiske studier inden for hjertesygdomme og basale studier af karfunktion. Hjertemedicinsk Afdeling, Gentofte Hospital Kontakt PUFF for yderligere information : Jesper Hastrup Svendsen Klinisk professor, overlæge, dr.med. Forskningsfelt: Hjerterytmeforstyrrelser Atrieflimren, genetiske forhold ved hjertearytmi, behandling med implanterbar defibrillator (ICD), pludselig hjertedød, behanding med såkaldt biventrikulær pacemaker (CRT), inflammation ved hjertearymisygdomme og arytmogen højre ventrikel kardiomyopati (ARVC). Kardiologisk laboratorium 2013, Rigshospitalet Arbejdstelefon: Mobil: : Børge Nordestgaard Klinisk professor, overlæge, dr.med. Forskningsfelt: Gener og biomarkører: store folkesygdomme Forståelse af genetiske og andre årsager til de store folkesygdomme som blodprop i hjerte og hjernen, cancer og obstruktive lungesygdomme mm. Klinisk biokemisk afdeling, Herlev Hospital Telefon: [6]

9 SAKS, SATS og FORNIKS Præsenterer: : Jacob Steinmetz Afdelingslæge, ph.d. Damage Control Anaesthesia HovedOrtoCenteret Rigshospitalet Kontakt SATS for yderligere information : Jens Hillingsø Overlæge, ph.d. Damage Control Surgery AbdominalCenteret Rigshospitalet : Bertil Romner Professor, dr.med. Damage Control Neurosurgery NeuroCenteret Rigshospitalet Kontakt FORNIKS for yderligere information [7]

10 PUFF Præsenterer: Præklinisk Forskning : Jørgen Dirach Læge, direktør for Corporate Research Affairs hos Novo Nordisk Forskning i det private erhvervsliv og Nordisk STAR Fellowship Program Novo Nordisk A/S Kontakt PUFF for yderligere information : Forskningscentre på SUND Centre: Center for Sund Aldring: Et tværfagligt forskningscenter på SUND, der har fokus på aldringsforskning for bedre sundhed og mindre skrøbelighed. Centeret har fem forskningsprogrammer og en række tværgående aktiviteter. Programmerne skal alle give ny viden om, hvordan flere mennesker kan få et sundt liv og en sund alderdom. Livsstilssygdomme - "Food, Fitness & Pharma" UNIK Food Fitness & Pharma er et nyt forskningsinitiativ ved KU, der har til formål at forstå, forebygge og behandle livsstilsstils sygdomme så som fedme og type 2 diabetes. Initiativet involverer mere end 35 forskere. Proteinforskning - NNF Center for Protein Research The center promotes basic and applied research on human proteins of medical relevance. The Center comprises a wide range of expertise and skills within its research departments [8]

11 : Forskning ved SUNDs institutter Repræsentanter: Signe Sørensen Torekov MSc. Human Biology, medical ph.d., post doc. Tarm og appetithormoners betydning for udvikling af type 2 diabetes og fedme Biomedicinsk Institut, Afd. for Endokrinologisk Forskning, KU Michael Larsen Professor, overlæge, dr. med. Forskning inden for øjensygdomme Øjenafdelingen, Glostrup Hospital og Kennedy Centeret, Glostrup Tlf / Birte Glenthoj Professor, overlæge, dr. med. Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning Center for Neuropsychiatric Research (CNSR) & Center for Clinical Intervention and neuropsychiatric Schizophrenia Research (CINS) & Psychiatric University Centre Glostrup Kontakt PUFF for yderligere oplysninger [9]

12 SATS Præsenterer: : Jørgen B. Dahl Professor, overlæge, dr.med. Forskningsmuligheder på RH: Anæstesi, Smertebehandling, Intensiv medicin Anæstesi- og Operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet, Københavns Universitet Kontakt SATS for yderligere information : Anne Marie Sørensen Overlæge, ph.d. Forskningsmuligheder i Anæstesi Traumemodtagelse og Præhospital behandling HovedOrtoCenteret, Rigshospitalet Kontakt SATS for yderligere information : Anne Lippert, Peter Dickmann Hhv. overlæge og forskningschef, psykolog, ph.d. Forskning i medicinsk simulation, kritiske hændelser og undervisning DIMS (Dansk Institut for Medicinsk Simulation), Herlev Hospital Kontakt SATS for yderligere information [10]

13 SAMS Præsenterer: : Anette Hauskov Graungaard Praktiserende læge, ph.d. adjunkt Kvalitativ forskning i almen medicin: hvorfor det? En kort gennemgang af hvorfor vi laver kvalitativ forskning i almen medicin, en opridsning af grundprincipperne i kvalitativ forskning og nogle eksempler fra min egen forskning om forældre til svært handicappede børn. Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet, APU-klinikken København Tlf : John Brodersen Forskningslektor, ph.d., speciallæge i almen medicin Tilsigtede gavnlige og utilsigtede skadelige virkninger af screening for kræftsygdomme Dilemmaet ved screening for kræftsygdomme er, at tusinde personer skal screenes flere gange i løbet af en årrække for at forebygge ét dødsfald af kræft. Samtidig får hundrede raske personer rejst mistanke om at have kræft - en såkaldt falsk alarm eller et falsk positivt svar. Derudover vil screeningen identificere mange personer med sovende former for kræfttilstande eller de såkaldte forstadier til kræft. Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin : Mie Sara Hestbech Stud.med. (12. semester) Participation bias i et lungekræftscreeningsstudie Mit oplæg vil omhandle mit forskningsårsprojekt med ovenstående titel, som har undersøgt sociodemografisk og psykosocial participation bias i Det Danske Lungecancer Screeningsstudie gennem en befolkningsbaseret spørgeskemaundersøgelse. Københavns Universitet (tidl.forskningsår på Afdeling for Almen Praksis) [11]

14 SAKS Præsenterer: : Ismail Gögenur 1.reservelæge, dr.med. Forskningsfelt: Søvn- og døgnrytmeforstyrrelser i relation til kirurgi Kirurgisk patofysiologi med speciel interesse inden for døgn- og søvnforstyrrelser herunder melatonin som antioxidant i relation til kirurgi. Kirurgisk gastroenterologisk afd. D Herlev Hospital : Jesper Holst Pedersen Overlæge, dr.med. Forskningsfelt: Tidlig diagnostik og behandling af lungecancer Thoraxkirurgi, specielt screening for lungecancer Thoraxkirurgisk Klinik RT 2152 Rigshospitalet : Jeanett Østergaard Læge, ph.d.-studerende Forskningsfelt: Forskning på tværs Tværfaglig forskning mellem gynækologi og medicinsk pædagogik med fokus på bedre kirurgisk uddannelse for yngre læger. Oplægget viser mulighederne ved at forske mellem forskellige felter. Gynækologisk og obstetrisk afdeling, afsnit 4073, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet Kontakt SAKS for yderligere oplysninger [12]

15 SIMS Præsenterer: : Mads Kongsgaard Læge, ph.d. Styrketræning og muskelforskning ISMC (Institute of Sports Medicine Copenhagen), Bispebjerg Hospital Kontakt SIMS for yderligere oplysninger : Niels Henry Secher Overlæge, professor Kredsløbsfysiologi Klinisk Institut for Kirugi og Anæstesiologi, Rigshospitalet Kontakt SIMS for yderligere oplysninger : Kristian Thorborg Fysioterapeut, Master of Physiotherapy, specialist i idrætsfysioterapi Klinisk idrætsmedicin Ortopædkirurgisk afdeling, Amager Hospital Kontakt SIMS for yderligere oplysninger [13]

16 [14]

17 [15]

18 [16]

19 [17]

20 SPONSORER

47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 K ØB. ommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 22-18. marts 2015. og det var Danmark

47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 K ØB. ommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 22-18. marts 2015. og det var Danmark MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisatione ommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 22-18. marts 2015 og det var Danmark I 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 27-3. - 29. september april 2015 2014

47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 27-3. - 29. september april 2015 2014 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 K I C I D E M Ø B MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 27-3. - 29. september april 2015 2014 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk HUSK:

Læs mere

Velkommen til studiestart!!!

Velkommen til studiestart!!! 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 WUHUUUUUUUU MOK er TILBAGE!! Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Årg. 46 Nr. 1-28. aug Velkommen til studiestart!!! Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 2 mok 2 MedicinerOrganisationernes

Læs mere

- En legende på redaktionen takker af

- En legende på redaktionen takker af MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 30-20. maj 2015 EVOLUTION OF DAVID - En legende på redaktionen takker af 2015 2014 2014 2013

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 23-25. Marts 2015. Glædelig påske

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 23-25. Marts 2015. Glædelig påske 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 K M E D I C I Ø B MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 23-25. Marts 2015 Glædelig påske... du behøver ikke kigge efter påskeæg i år... PS.

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 2-3. september 2014

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 2-3. september 2014 M E D I C I N E R R Å D E T 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 K M E D I C I Ø B MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 2-3. september 2014 K Ø B E N A H N V MedicinerOrganisationernes

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400. den 22. marts er der. Årg. 45 Nr. 22-20.3.13

45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400. den 22. marts er der. Årg. 45 Nr. 22-20.3.13 45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400 den 22. marts er der Årg. 45 Nr. 22-20.3.13 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 2 mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Læs om kandidaterne i MOK - og stem på dine favoritter!

Læs om kandidaterne i MOK - og stem på dine favoritter! 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Årg. 46 Nr. 6-2. okt. HUSK! DU bestemmer, hvem der skal være FADL's nye ansigter i repræsentantskabet! Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 2-3. september 2014

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 2-3. september 2014 MED 45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 2-3. september 2014 I 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!

Læs mere

Teknologirådets rapporter 2006/3

Teknologirådets rapporter 2006/3 Teknologirådets rapporter 2006/3 Europæiske borgere i dialog om hjerneforskning: Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Borgerpanelets slutdokument samt redigeret afskrift fra konferencens

Læs mere

PÆDIATRISK KOMMUNIKATIONSKURSUS

PÆDIATRISK KOMMUNIKATIONSKURSUS MED 48. årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 48, Nummer 2-2. september 2015 PÆDIATRISK KOMMUNIKATIONSKURSUS d. 26. og 27. september 2015 Tilmelding

Læs mere

Eurovision katastrofe:

Eurovision katastrofe: 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - - Årgang 46 46 - - Nummer 1328-29. - 7. januar maj 2014 Eurovision katastrofe: Basim meget syg! Populær hiphop-duo træder

Læs mere

HVEM ER SKYLDIG I HVAD?

HVEM ER SKYLDIG I HVAD? 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Reformen raser - studerende blokerer undervisningen! s e r ke blo 2 1 / 5. d m! g u o l i 1 e 1 / T gi. 27 o d g m a u d an ons P å å p p u N ing n s i v r e al und på

Læs mere

MOK.dk. presents: OF THE PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00

MOK.dk. presents: OF THE PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00 OF THE GOLDEN PUMP PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 31-27. maj 2015 MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400

Læs mere

MOK.dk. De fleste Ansatte og Studerende ved Kjøbenhavns Universitet har lagt mærke til den store Byggeplads,

MOK.dk. De fleste Ansatte og Studerende ved Kjøbenhavns Universitet har lagt mærke til den store Byggeplads, 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MOK.dk - medicinerorganisationernes kommunikationsorgan Aargang 46. nummer 10 - - den sjette november Herrens Aar 2013 Radiokommunikation forbudt til Eksamen Datamaterne

Læs mere

Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!!

Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!! 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Årg. 46 Nr. 4-18. sept. Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!! Læs også: 9. semesters OSCE problematik Ugens krydsord Oliver

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskning

Sundhedsvidenskabelig Forskning Sundhedsvidenskabelig Forskning Ved Aarhus universitet Og Århus universitetshospital 2009 Redaktionsgruppe: Mogens Kilian Ebba Nexø Michael Rehling Raben Rosenberg Sekretariat: Ulla Schmidt Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE 2013 6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE DemensDagene 2013 Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar Demensdagene 2013 3 DemensDagene 2013

Læs mere

NR. 4, 13. årgang, NOVEMBER 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN PLUDSELIG UVENTET HJERTEDØD GRAVIDITET OG MOTION DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 4, 13. årgang, NOVEMBER 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN PLUDSELIG UVENTET HJERTEDØD GRAVIDITET OG MOTION DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 4, 13. årgang, NOVEMBER 2009 DANSK SPORTSMEDICIN PLUDSELIG UVENTET HJERTEDØD GRAVIDITET OG MOTION fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Kristian Thorborg Dansk Sportsmedicin

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET indhold HÆDER 4 FORSKNING 5 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 ORGANISATION 20 SYND NYT SUND NYT er et medarbejderblad til alle ansatte på Det

Læs mere

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005 Efteruddannelse for fysioterapeuter Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 1 Indhold 5 Kurser og temadage 25 Fagfora, Faggrupper og Fraktioner 5 Temadage: Etik og god fysioterapi 6 Temadag om smerte 6

Læs mere

KOM NED OG FEST ENDNU EN GANG PÅ FREDAG TIL FREDAGSBAR KL. 11-00

KOM NED OG FEST ENDNU EN GANG PÅ FREDAG TIL FREDAGSBAR KL. 11-00 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Årg. 45 Nr. 9-30. okt. Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 n e r o f r e k r k a a t e t b d la b s K i r r O e e d e l M tim re bil e 9 l f 6 - se d e f KOM NED OG FEST

Læs mere

Omvalg for studerende til bestyrelsen,

Omvalg for studerende til bestyrelsen, Nr XII 24 nov 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Omvalg for studerende til bestyrelsen På grund af en trykfejl på stemmesedlen til valg af

Læs mere