Cancer og ernæring. Benedicte Wilson, overlæge, afd S, OUH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cancer og ernæring. Benedicte Wilson, overlæge, afd S, OUH"

Transkript

1 Cancer og ernæring Benedicte Wilson, overlæge, afd S, OUH 1

2

3 ASPEN guidelines A major distinction between therapeutic trial of efficacy of a drug or a procedure and the feeding of nutrients known to be essential to maintenance of human health and survival must be made. Witholding a drug or invasive procedure will not produce disease in otherwise healthy humans, whereas essential nutrients must be provided to both healthy and ill people. 3

4 Målet med ernæringsterapi til patienter med avanceret cancer er at hjælpe med patientens livskvalitet. National Institute of Cancer Målet med ernæringsterapi til patienter med avanceret cancer indbefatter følgende: Kontrollere bivirkninger. Mindske risikoen for infektion. Bevare styrke og energi. Opretholde eller forbedre livskvaliteten. 4

5 HPN til cancer patienter 152 pts med avanceret cancer prospektivt randomiseret til oral enteral nutrition supplement (PN-) oral enteral nutrition supplement plus supplerende PN (PN+). (36% rektum, 25% øsofagus; 16% ventrikel, 8% pancreas, 8% ovarie, 6% mamma) BMI og kalorieindtag Hgb og albumin Body impedance analyse (BIA) QOL - (EORTC) QLQ-C30 hver 6. uge SHANG ET AL JPEN 2006

6 RESULTATER Ingen forskel ved baseline - alder, køn, diagnose, vægt, BMI eller QOL. Uge 48: BMI Uge 6: PN+ = 21.9 PN- = 20.5 (p =.0149) body cell mass PN+ = 55%, Albumin QOL: PN+ = 55.7, PN- = 50%, (p <.001) PN+ = 40.2 g/l, PN- = 36.2 g/l, (p =.015) PN- = 50.9, (p =.035). Overlevelse var signifikant længere: PN+ gruppen (P <.0001). Mediane overlevelse forlænget med 3.5 mdr! 12,5 mdr. (10-15) VS 9 mdr.(8-10) 1.1 HPN komplikationer pr år

7 Livskvalitet Patienter på HPN har en livskvalitet på niveau med dialysepatienter Har problemer med Humørsvingninger Angst Begrænsninger i sociale aktiviteter/rejseaktivitet/ferier Seksuelle problemer Træthed (HPN administreres om natten og påvirker dermed søvnen) Diarré og frygt for inkontinens Perioder med dehydrering, træthed, dårlig ernæring Det er vanskeligt at skelne HPN-relaterede problemer fra problemer relateret til grundsygdommen Hvor stor en betydning har evnen til at indtage normal føde?

8 Over halvdelen af indlagte patienter med cancer og næsten 30% af ambulante cancer patienter er underernærede. Cancer kakeksi er til stede hos næsten 80% af pancreas cancer patienter Vægttab og efterfølgende malnutrition er velkendte risikofaktorer for cancer patienters overlevelse, øgede morbiditets- og mortalitetrater 8

9 HPN og cancer 1997 European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) viste at: 5% af HPN patienter i Polen & Great Britain var cancer patienter Holland 60% Sverige 80%, Canada, (1999 til 2006) - 7% og 48% Italien, % (afhængig af region) 9

10 Argumenter Modstandere: patienter med benign årsag til tarmsvigt overlever mange år takket være HPN - alle cancerpatienter dør på kort sigt på trods af HPN. Klinikere, som anbefaler HPN Uetisk at efterlade cancerpatienter til at dø af sult. F. Bozzetti / Clinical Nutrition 30 (2011)

11 HPN og uhelbredelig cancer - hvornår? Naturhistorien ved uhelbredelig cancer og obstruktion Overlevelse uden ernæringsterapi er 19 dage hjemme og 90 dage på hospitalet. Dette er nogenlunde det samme som sultestrejkende raske -(2 1/2 months) - og kortere end patienter på HPN for malign obstruktion (3-6 mdr) Vi skal være gode til at identificere de patient- og tumorrelaterede parametre som forudsiger en overlevelse på over 3 mdr og disse patienter bør tilbydes HPN. F. Bozzetti / Clinical Nutrition 30 (2011)

12 CASE 1 - Sygehistorie Henvist maj årig mand tidl. sund og rask. Ingen medicin 4-5 mdr abdominal smerter 1-2 uger opkast 7-8 kg vægttab

13 CASE 1(fortsat) Diagnostisk laparaskopi maj 2012 Cancer ventriculi/linitis plastica lokal gennemvækst lokal carcinomatose Vurderes potentielt resektabel Planlægges til præoperativ kemo

14 CASE 1(fortsat) Anlægges duodenalsonde til ernæring Skiftes x 4 over 2 mdr 19/6-31/7: 3 serier kemoterapi 29/8: Opereres med palliativ resektion Gastrektomi + hemikolektomi Postoperativ komplikation: Anastomose lækage, septisk shock, ileostomi. Intermitterende PN under indl. Udskr. 22/9 efter 4 ugers indl

15 CASE 1(fortsat) 9/10 møder til post op kemoterapi Kan ikke holde vægten efter udskrivelsen Træt. Begyndt forsigtigt med motion. Henvises til afd S til HPN 29/10 Anlæggelse af tunneleret kateter + opstart af HPN Oplæres på 2 dage og udskrives Fortsættes post op kemoterapi 4 serier. Sygdommen uden progression Status medio maj: karcinose øget behov for væske - stomiproblemer, holder vægten Stomirevision, behov for væske og ernæring.

16 62 årig kvinde. Tidl sund og rask. Ingen medicin CASE 2 -Sygehistorie August 2012 henvist med ascites Muligvis mindre vægttab Ascites med maligne celler (adenocarcinom) 17/9 Diagnostisk laparoskopi. Ovariecancer med udbredt peritoneal, mesenteriel og leverhilus karcinose. Primært inoperabel.

17 CASE 2 (fortsat) 19/9 Indlægges med tyndtarms perforation 20/9 opereres med loop ileostomi 230 cm fra Treitz s ligament Kompliceres af intraabdominale abcesser Suppleres under indl med PN. Vedvarende Insufficient kost indtag (ca 30% af behov) 12/10 Overflyttes til afd. S til HPN Fornyet intraabd abces

18 Anslået resttynd tarm 3 m. CASE 2(fortsat) 25/10 påbegynder kemoterapi 5/11 udskrives (10 ugers indl) 8/12 fået 3 x neoadj kemo 8/1 Interval kirugi/debulking: Hysterektomi, bilat salphingooophorektomi,splenektomi, Kolektomi, fjernelse af oment og tyndtarm. Får permanet ileostomi.

19 CASE 2 (fortsat) Postoperativt uden komplikationer, Men meget sparsomt væske og fødeindtag Udskrevet med uændret HPN 22/1 Genoptager kemoterapi Kontrol 14/2 reduceret i væske+ ernæring April - recidivfri Kontrol maj: stigende output; lav Mg, lav HCO3 Gode råd kan være dyre!!! Stomisygeplejersken September 2013: Har det atter godt..

20 Case 3 - født 1977 Henvist nov opereret for cervixcancer kemo- og strålebehandling ureterstriktur, hydronefrose og laparoskopisk nefrektomi udslukt venstresidig nyrefunktion x DVT Recidiv i 2010, kemoterapi Flere ileusoperationer - adhærencer Korttarmspatient og har ca. 1 meter tyndtarm

21 Stomi-output på 3 liter dagligt Case 3 - født 1977 Vægttab på ca. 20 kg over de sidste 4-6 måneder Svær tyngdefornemmelse i underlivet Smertestillende: bl.a. Morfinpumpe og smerteplaster for svære smerter i underliv og nedre maveregion Får hjemmehjælp til rengøring hver 14. dag og til vask x 2 ugentligt. Hgb 6.9, leucocytter 25.4,

22 Case 3 - født 1977 PET-CT-scanning viser en stor absces i fossa Douglassi Drænbehandling i 2 mdr. Udskrives med HPN Indlagt 7/1-11 obs. DVT /1-11 Magnesiummangel 24/1-3/2-11 akut pericarditis. 5-10/2-11 recidiv af pericardieexsudat 22-25/2-11 Infektion - muligvis kateterrelateret. 25/2-7/3-11 Fjernelse af port-á-cath 23-28/3-11: ingen diagnose

23 Case 3 - født 1977 Maj har det rigtig godt Aug obs recidiv, afkræftes Dec ferie Gran Canaria Feb ferie Gran Canaria Maj ferie Ægypten - vægt >60 kg Aug ferie Tyrkiet Okt ferie Malta

24 Case 3 - født / tilbagelægning af stomi; enterokolisk anastomose. Har fået anastomoseret 95 cm tyndtarm til coecum. Trapper ud af den parenterale ernæring

25 Case 4 -mand født1955 Okt 2012 ventrikelcancer med pylorusstenose, karcinomatose og lymfeknudemetastaser Duodenalstent Non-resektabel - pallierende kemoterapi Udskrives uden PN - efter 1 uge recidiv af opkastninger - starter HPN Dec 2012 vægten stabil

26 Case 4 -mand født1955 Marts partiel respons på kemoterapi; spiser bedre - pause HPN April - opkastninger, vægttab, genoptager HPN Juni - indlagt med galdestase - ikke længere onkologisk behandling, men rimelig almen tilstand. Dør i juli 2013

27 Case 5 -kvinde født 1962 Ovariecancer 2008; makroskopisk radikalt opereret Aug 2011 recidiv, ileus, reseceret tarm, nu 120 cm tyndtarm. Ikke radikalt opereret; skal genoptage kemoterapi kvalme og opkastninger, outputet i stomien tyndt og skummende. Normalt i farven. Ingen feber, dog træt. Vægttab på ca. 4 kg under indlæggelsen. Hjertebanken og åndenød CT-scanning - stor absces i højre side af abdomen drænbehandles

28 Case 5 -kvinde født / Struma-forhøjet stofskifte; udskrives Nov - har taget 7 kg på, har det godt Juni 2012 det går godt, får kemo - rejser på sommerferie Sept - indlagt med fistel fra tyndtarm til vagina - der fjernes 70 cm tarm - rest: 50 cm - peritoneal carcinomatose!

29 Case 5 -kvinde født Sept abscess under cikatricen langt forløb, dræn Udskrives efter 5 ugers indl Nov det går godt, klar til yderligere kemo Feb tåler kemoen, det går godt; tager på skiferie med sine døtre Maj færdig med kemo - komplet respons. September 2013 let stigende CA125, men normal CT. Har det

30 "Min madlede kunne have slået mig ihjel Underernæring i forbindelse med en kræftsygdom var ved at slå Poul Bødtker ihjel. Med en vægt på kun 54 kilo, havde han gjort sig klar til at dø. Men så fik han hjælp. 30

31 ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) GUIDELINES: PN bør tilbydes hvis : (1) enteral ernæring er utilstrækkelig, (2) forventet overlevelse fra tumorprogression på over 2-3 mdr (3) det forventes at PN kan stabilisere eller forbedre performance status og quality of life (4) patienten ønsker denne form for ernæringsterapi EAPC (European Association of Palliative Care) GUIDELINES: Patienter behøver ikke at dø af underernæring selvom de har en terminal sygdom HPN bør reserveres til patienter: (1) som har uhelbredelig malign sygdom (2) hvor gastrointestinal kanalen er uanvendelig (3) som har en forventet overlevelse på mindst 3 mdr (4) som har en høj livskvalitet

32 Canadian Paediatric Society, Bioethics Committee "Selvom det er moralsk forsvarligt at tilbageholde eller ophøre med væske- og/eller ernæringsterapi er det ikke moralsk påkrævet!" Paediatr Child Health 2011;16(4):241-2

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

Praktisk ernæringsterapi til udvalgte sygdomsgrupper i ernæringsrisiko

Praktisk ernæringsterapi til udvalgte sygdomsgrupper i ernæringsrisiko www.ernæringsterapi.info Praktisk ernæringsterapi til udvalgte sygdomsgrupper i ernæringsrisiko Udarbejdet af: Klinisk diætist, seniorforsker Anne Marie Beck Overlæge, Ph.D Henrik Højgaard Rasmussen Professor,

Læs mere

Anlæggelse af J-Pouch

Anlæggelse af J-Pouch Anlæggelse af J-Pouch Århus Universitetshospital Kirurgisk afdeling P Afsnit P260 Tlf. +45 7846 7537 Tage-Hansens Gade DK-8000 Århus C www.afdp.auh.dk J-pouch anlæggelse og forløb Formålet med denne patientinformation

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

DIÆTISTEN. Småtspisende LÆS MERE PÅ SIDE 5 LÆS MERE PÅ SIDE 13 LÆS MERE PÅ SIDE 28

DIÆTISTEN. Småtspisende LÆS MERE PÅ SIDE 5 LÆS MERE PÅ SIDE 13 LÆS MERE PÅ SIDE 28 Nr. 89. Oktober 2007. 15. årgang DIÆTISTEN Småtspisende Alle hoved-halscancerpatienter oplever massive ernæringsmæssige problemer i forbindelse med et ofte langvarigt behandlingsforløb. LÆS MERE PÅ SIDE

Læs mere

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER)

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) Revideret af Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen FaKD, 3. reviderede udgave december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d.

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Cancer Mammae Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Af: Niels Kroman, dr. med. Claus Kamby, dr. med. Gosia Tuxen, ph.d. Henrik L. Flyger, ph.d.

Læs mere

DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI

DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (voksne patienter) Rammeplanen er udarbejdet af: Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen, fra FaKD's Kvalitetssikringsudvalg Med assistance af: Mette Borre, Gitte Ploug

Læs mere

Patientvejledning. Gastric bypass. Operation

Patientvejledning. Gastric bypass. Operation Patientvejledning Gastric bypass Operation Konsekvenser af overvægt Overvægt er et hastigt voksende problem i Danmark som i resten af den vestlige verden. Ca. 21 % af den voksne danske befolkning, svarende

Læs mere

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende Vi har nyrekræft En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende FORORD DaRenCa Der diagnosticeres mellem 600 og 700 nye tilfælde af nyrekræft om året i Danmark. Der er sket markante fremskridt

Læs mere

Anæmi og fatigue. sygeplejerske info om myelomatose

Anæmi og fatigue. sygeplejerske info om myelomatose Anæmi og fatigue Kapitel 11 handler om baggrunden for anæmi ved myelomatose, symptomer og behandling. Endvidere beskrives fatigue og sammenhængen med livskvalitet, herunder en gennemgang af instrumenter

Læs mere

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling Behandling af tarmkræft i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling August 2004 Indholdsfortegnelse 1 Faktiske forhold i Danmark 10 1.1 Baggrund 10 1.2 Patientforløb 10 1.2.1 Henvisning 11 1.2.2 Endoskopi

Læs mere

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Nr. 100. August 2009. 17. årgang DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Kan et vægttab vedligeholdes på en fed kost? Læs mere på side

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Hvor mange rammes af nyrekræft om året?

Hvor mange rammes af nyrekræft om året? Nyrekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på nyrekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 7 Hvilken behandling findes der? 11 Hvis sygdommen har spredt sig 15 Er der andre

Læs mere

Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter

Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter 2015. Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 1 Forløbsoversigt og ark til Livet med nyresvigt Dit liv med nyresvigt-

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER

VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko Vejledning til læger, sygeplejersker,

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Kræft i tyk- og endetarmen

Kræft i tyk- og endetarmen Kræft i tyk- og endetarmen Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på tarmkræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 10 Hvilken behandling findes der? 15 Hvad er bivirkningerne og

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? Kræft i spiserøret Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvad er bivirkningerne og

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014

Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014 Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014 Referenter: Palle Toft, Jannie Bisgaard Stæhr, Nanna Reiter og Thomas Strøm. Fredag d. 24. januar Richard J. Beale fra London havde et indlæg om Surviving Sepsis

Læs mere

PROPAs NYHEDSBREV September 2004

PROPAs NYHEDSBREV September 2004 PROPAs NYHEDSBREV September 2004 PROSTATAPATIENT-TANKER... 2 EREKTIL DYSFUNKTION (REJSNINGSPROBLEMER)... 3 KEMOTERAPI TIL PROSTATAKRÆFT... 7 MINE ERFARINGER MED TAXOTERE- BEHANDLING... 9 ÆGTESKABELIGE

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Revideret udgave 19. april 2012 2 Dansk Fedmekirurgiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500 Sarkomer Indhold 2 Indledning 3 Hvad er sarkomer? 6 Hvad er symptomerne på sarkomer? 7 Hvilke undersøgelser skal der til? 10 Hvor syg er jeg? 13 Hvilken behandling findes der? 13 Behandling af bløddelssarkomer

Læs mere

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Nyretransplantation på Aarhus på Universitetshospital Skejby Information til patienter og pårørende Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Forord Til hjælp for patienter med kronisk nyresvigt

Læs mere