Årsberetning Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Klinisk Biokemisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Klinisk Biokemisk Afdeling

2 Mail: Foto: Kirsten Aarestrup Design: TuenMedia Redaktion: Ledende overlæge Lene Heickendorff Ledende bioanalytiker Kate Juul Strandgaard Lærestolsprofessor Holger Jon Møller Kvalitetsleder Lene Bisgaard Christiansen Forsidebillede: Lærestolsprofessor, overlæge dr.med. Ebba Nexø EXAM Reg. nr. 450

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Opgaver og organisation Sektioner Stabe Personalenormering (drift) Økonomi Produktion og aktivitet Patientkontakter KBA s analyseproduktion Center for Hæmofili og Trombose Mobiltjenesten Kvalitetssikring vedr. lægepraksis POCT Apparatur POCT Analyseproduktion POCT Forbedringsaktiviteter POCT Uddannelsesaktivitet POCT KBA s specialfunktioner KBA s højt specialiserede funktioner KBA s regionale specialfunktioner Øvrige ekspertområder Nye tiltag Servicemål Svartider Ventetider i KBA s prøvetagningsenheder Forskning & Udvikling Egen forskning Støtte til kliniske projekter Uddannelse, undervisning og træning Uddannelse, træning og undervisning - medarbejdere Uddannelsesaktiviteter - studerende Arbejdsmiljø Organisation Initiativer Sygefravær Kvalitetsledelsessystemet KBA på vej Under Fælles Tag 44 Bilag 47 Bilag 1. Analyser udført i eget laboratorium 48 Bilag 2. Publikationer 56 Bilag 3. Forskningsprojekter 64 Bilag 4. Akademiske grader 71 Bilag 5. Eksterne tillidshverv 72 Bilag 6. Liste over anvendte forkortelser 75 Indholdsfortegnelse 3

4 1FORORD Tak for mange gode samarbejder i Årsberetningen indeholder en beskrivelse af Klinisk Biokemisk Afdelings organisation, nøgletal for produktion, forskning og uddannelsesaktiviteter samt en præsentation af centrale aktivitetsområder og udviklingstiltag. God læselyst! Fakta om Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (KBA, AUH) Aktivitet på flere matrikler Døgndrift på tre Otte ambulante prøvetagningsenheder 286 årsværk (ca. 350 medarbejdere) 1.1 mio. patientkontakter 13.4 mio. analysesvar (inklusive analyser udført som POCT) Stort analyserepertoire, mange specialanalyser og højtspecialiserede funktioner Diagnostik og rådgivning Forskning og udvikling Uddannelse. 4 Forord

5 Lene Heickendorff Ledende overlæge, dr.med. Kate Juul Strandgaard Ledende bioanalytiker, MPG Holger Jon Møller Lærestolsprofessor, overlæge, dr.med., ph.d. Forord 5

6 2OPGAVER OG ORGANISATION Opgaver KBA s hovedopgaver er klinisk drift, uddannelse og forskning. Driftsopgaverne er bl.a. blodprøvetagning, EKG-optagelse, analyseproduktion, information og klinisk rådgivning samt kvalitetssikring af decentrale analyser udført af de kliniske afdelinger og af de praktiserende læger. Afdelingen rummer desuden et klinisk ambulatorium, som udfører diagnostik og behandling inden for hæmofili og trombose. Mange opgaver er akutfunktioner, som leveres i døgndrift. Rekvirenter Afdelingen servicerer og tilbyder ydelser til de kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital (AUH) og primærsektoren i Aarhusområdet. Herudover varetages funktioner på regionalt og højtspecialiseret niveau for Region Midtjylland og øvrige regioner. Der samarbejdes med de øvrige klinisk biokemiske afdelinger i Region Midtjylland omkring analyseudveksling og gensidige backupforpligtigelser. Fysiske rammer Opgaverne udføres på flere matrikler - primært Nørrebrogade (NBG), Skejby (SKS), Tage-Hansens Gade (THG), og Olof Palmes Allé (OPA). Prøvetagning foregår på AUH s kliniske afsnit, i KBA s prøvetagningsenheder, Risskov Psykiatrisk Hospital (Risskov) og via KBA s mobiltjeneste i patienters hjem. Organisation og ledelsesstruktur AUH s virksomhedsgrundlag sætter rammerne for den ledelse, der udøves. Drift, uddannelse samt forskning og udvikling er kerneopgaverne. Afdelingsledelsen består af ledende overlæge, dr.med. Lene Heickendorff og ledende bioanalytiker, MPG Kate Juul Strandgaard. Afdelingens lærestolsprofessor, overlæge, dr.med. Ebba Nexø er forskningsansvarlig og varetager ledelsen i forhold til universitære opgaver med reference til Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin. Pr. 1. juli overdrages dette hverv til afdelingens nye lærestolsprofessor, overlæge, dr. med. Holger Jon Møller. Samarbejdet mellem hospitals- og universitetsstrengen varetages i et tæt samarbejde mellem afdelingsledelsen og afdelingens lærestolsprofessor. Afdelingen er organiseret i en sektions-/stabsstruktur. Sektioner inden for samme faglige område ledes typisk af én speciallæge, én biokemiker og én afdelingsbioanalytiker. Stabsmedarbejdere og sektionsledelser refererer til afdelingsledelsen. KBA s opgaver varetages gennem uddelegering af ansvar og kompetencer som vist i figur 1. 6 Opgaver og organisation

7 Hospitalsledelsen Aarhus Universitetshospital Centerledelsen Kræft- og Inflammationscentret Afdelingsledelsen Klinisk Biokemisk Afdeling Kvalitetsstyring Administration og sekretariat Præanalyse Praksis Uddannelse og undervisning KBA-IT Stabe LMU Arbejdsmiljø Blodbank THG POCT Hæmatologi og Koagulation Multi 4 Molekylærlab CHT og speciel koagulation Forskning NBG - SKS - THG NBG - SKS - THG Kemi Multi 2 NBG Multi S THG SKS MMF NBG - SKS - THG Sektioner NBG - SKS - THG NBG SKS OPA NBG C-lab NBG D-lab NBG By-lab NBG F-lab SKS Amb-Syd Risskov Amb SKS Amb-Nord Amb. / mobil THG Prøvetagningsenheder Afsnit Figur 1: KBA s organisation. Af hensyn til overskuelighed er den universitære ledelsesstreng ikke medtaget på afdelings-, center- eller hospitalsledelses niveau 7

8 2.1 Sektioner KBA er opdelt i 11 sektioner, som udfører opgaver inden for et nærmere beskrevet fagområde. Til flere af sektionerne er der tilknyttet prøvetagningsenheder, hvor personalet primært varetager blodprøvetagning og EKG-optagelse på ambulante patienter. Sektion Primære funktionsområder Sektionsledelse 1 POCT 2 Kemi Hæm./Koag. Multi 2 Multi 4 Multi S Molekylærlab Implementering, drift og kvalitetssikring af POCT-løsninger i samarbejde med brugerne. Aktiviteterne er nærmere beskrevet i afsnit 6 Kemiske, elektrokemiske og immunkemiske analyser herunder infektionsmarkører, hjertemarkører, lipider, anæmimarkører, hormoner, vitaminer, medikamenter, ioner mm. Hæmatologi, speciel hæmatologi, herunder diagnostik af hæmoglobinopatier og arvelige erythrocytsygdomme samt hæmostase (koagulation), herunder generel trombofili og blødningsdiagnostik Massespektrometriske, kromatografiske, immunkemiske og proteinkemiske analyser af proteiner, peptider, vitaminer og tumormarkører, herunder undersøgelser for paraproteinæmi og myelomatose. Medikamenter, herunder psykofarmaka og antiepileptika Immunkemiske analyser af hormoner, vitaminer, tumor/knoglemarkører, autoantistoffer og allergidiagnostik Kromatografiske og immunkemiske analyser af medikamenter, herunder antibiotika, immunosuppressiva og misbrugsstoffer samt psykofarmaka og analyser til prænatal screening for medfødte sygdomme Molekylærgenetiske analyser til fx undersøgelser for calcium metaboliske sygdomme, arvelige hæmoglobinsygdomme, arvelige hjertesygdomme, hereditær hæmokromatose og risikomarkører for trombose Anne Dorthe Møller (A) Tore F. Hardlei (B) Søren A. Ladefoged (O) Birgitte Ohm (A, NBG) Lotte C. Lassen (A, SKS) Lisbeth B. Søndergaard (A, THG) Niels Tørring (B) Anne P. D. Schrøder (B) Søren A. Ladefoged (O) Inge L. Nielsen (A, NBG) Kirsten Villadsen (A, SKS) Annette M. Petersen (A, THG) Peter H. Nissen (B) Mie Samson (O) Lisbeth F. Christensen (A) Carsten S. Højskov (B) Holger J. Møller (LP) Mette Degn (A) Cindy S. Knudsen (B) Ebba Nexø (LP)/Mie Samson pr. 1/10 (O) Lene D. Christensen (A) Tore F. Hardlei (B) Birgitte Brock (O) Annette M. Petersen (A) Peter H. Nissen (B) Søren A. Ladefoged (O) Amb / Mobil Prøvetagning i prøvetagningsenheden THG og patienters hjem Marianne Simonsen (A) CHT 3 og speciel koagulation MMF 4 Forskning Vestdansk Blødercenter. Diagnostik af hæmofili og beslægtede sygdomme samt trombofili. Derudover varetages kliniske undersøgelser og patientbehandling inden for hæmofili og trombose. CHT varetager lægefaglig rådgivning med døgndækkende funktion på speciallægeniveau vedr. hæmostase og trombose for Region Midtjylland og vedr. hæmofili for Jylland og Fyn Forsknings- og udviklingsopgaver samt perinatal screening for medfødte stofskiftesygdomme, se også afsnit 10.1B KBA rummer flere forskningsafsnit, hvor fx potentielle biomarkører undersøges og valideres. Forskningsaktiviteterne er nærmere beskrevet i afsnit 10 Kirsten Villadsen (A) Peter H. Nissen (B) Lone H. Poulsen (O) Anne-Mette Hvas (KP) Helle L. Just (A) Rikke K. J. Olsen (B) Niels Gregersen (P) (fratræder pr. 1/5) Ebba Nexø (LP)/Holger Jon Møller pr. 1/7 (LP) 1 A: AFDELINGSBIOANALYTIKER; B: BIOKEMIKER; LP: LÆRESTOLSPROFES- SOR; KP: KLINISK PROFESSOR; O: OVERLÆGE; P: PROFESSOR 2 POINT OF CARE TESTING 3 CENTER FOR HÆMOFILI OG TROMBOSE 4 MOLEKYLÆR MEDICINSK FORSKNINGSENHED

9 Center for Hæmofili og Trombose (CHT) har specialiseret ekspertise inden for det samlede koagulationsområde CHT undersøger og behandler: CHT rådgiver andre læger, der støder på proble- patienter fra Jylland og Fyn med hæmofili mer inden for koagulationsområdet, fx: eller andre blødersygdomme patienter med tidligere tromboser og behov laboratoriediagnostik og hæmostasebehandling ved akut svær blødning for specialiseret risikovurdering og rådgiv- fortolkning af tromboseudredninger ning om behandlingsvarighed antikoagulerende behandling til patienter kvinder som har haft gentagne spontane med kompliceret tromboembolisk sygdom aborter eller andre særlige graviditetskom- plikationer familiemedlemmer til patienter med blødersygdom eller tidligere tromboser. dissemineret intravaskulær koagulation forholdsregler hos gravide og kvinder i fertilitetsbehandling valg af prævention til kvinder med øget tromboserisiko diagnostik og behandling af erhvervet hæmofili diagnostik og behandling af heparininduceret trombocytopeni (HIT). Opgaver og organisation 9

10 2.2 Stabe Administration og sekretariat: Staben varetager administrative opgaver, samt understøtter afdelingens interne og eksterne kommunikation, sagsbehandling og mødeaktivitet. 1. maj ansættes cand.scient.pol. Anne Klemm. Anne har, i samarbejde med øvrige stabsmedarbejdere, et særligt ansvar for at følge op på afdelingens økonomi, ressourceforbrug samt andre administrative opgaver med reference til afdelingsledelsen. På SKS udfører sekretærerne desuden bl.a. journalskrivning for afdelingens kliniske ambulatorium CHT. Blodbank THG: Opbevarer og udleverer blodkomponenter til kliniske afsnit på THG, samt udfører blodtypebestemmelse og BAC-test. Opgaverne varetages i regi af blodbanksamarbejdet i Region Midtjylland»Blodcenter Midt«under faglig ledelse af Klinisk Immunologisk Afdeling, AUH. Ledende overlæge Lene Heickendorff er lokal driftsansvarlig overlæge. IT: Staben har ansvaret for drift, vedligehold og udvikling af afdelingens IT. I øvrigt udarbejdes diverse udtræk fra Labka til den lokale og den regionale kvoteordning og til monitorering af fx svartider og andre aktiviteter. undervisning til relevant personale i almen praksis, konsulentbesøg, og udarbejder vejledninger. Alt sammen for at sikre kvalitet ved prøvetagning og ved anvendelse af POCT udstyr i almen praksis. Afdelingsbioanalytiker Anne Dorthe Møller og overlæge Birgitte Brock har det faglige ansvar for aktiviteterne. Præanalyse: Området omfatter tværgående aktiviteter inden for blodprøvetagning, EKG-optagelse og prøvehåndtering. Afdelingsbioanalytiker Marianne Simonsen har ansvaret for EKG-optagelse, mens afdelingsbioanalytiker Anne Dorthe Møller og overlæge Birgitte Brock er fagligt ansvarlige for den øvrige del af det præanalytiske område. Undervisning og uddannelse: Løbende undervisning og efteruddannelse af afdelingens medarbejdere er en højt prioriteret opgave. Afdelingen bidrager til uddannelse af bioanalytikere, speciallæger i klinisk biokemi, medicinstuderende og studerende ved andre kandidatuddannelser, ph.d. er, og paramedicinere/ ambulancelæger. Se yderligere beskrivelse i afsnit 11. Kvalitetsstyring: Kvalitetsleder Lene Bisgaard Christiansen er ansvarlig for, at KBA s kvalitetsledelsessystem er vedligeholdt og implementeret, se også afsnit 13. LMU og Arbejdsmiljø: KBA har et enstrenget lokalt MED-udvalg. Det betyder, at også forhold vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø behandles hér. Formand: Ledende overlæge Lene Heickendorff. Næstformand: Bioanalytiker og tillidsrepræsentant Mona Bjørknæs. Arbejdsmiljøleder: Biokemiker Niels Tørring. Praksis: KBA har ansvar for kvalitetssikring vedr. lægepraksis i Aarhusområdet og tilbyder herunder 10 Opgaver og organisation

11

12 3PERSONALE- NORMERING (DRIFT) Stillingskategori I alt (normering pr. 31/12/2014)* Ledende overlæge 1 Ledende bioanalytiker 1 Lærestolsprofessor 1 Overlæger 7, heraf 1 klinisk professor Yngre læger 8 Biokemikere 7, heraf 1 professor mso Afdelingsbioanalytikere 12 Bioanalytikerundervisere 3 Bioanalytikere og laboranter 216 Sygeplejersker 2 Sekretærer og administrative medarbejdere 12 Servicepersonale 10 Øvrige 6 I alt 286 * Budgetnormerede fuldtidsstillinger 12 Personalenormering (drift)

13 4ØKONOMI Økonomi 2014 Budget (i kr.) Regnskab (i kr.) Personale Drift Eksterne indtægter Budget/regnskab netto Økonomi 13

14 5PRODUKTION OG AKTIVITET 5.1 Patientkontakter Rekvirenter Ændring AUH ambulante ,5 % AUH indlagte ,4 % Primærsektor ,9 % Risskov ambulante ,1 % Risskov indlagte ,4 % Andre hospitaler mm ,9 % Total ,5 % 14 Produktion og aktivitet

15 Udvikling i patientkontakter, direkte og indirekte (År 2010 er index 100) AUH ambulante Primær sektor Total AUH indlagte Note vedr. den relativt afdæmpede udvikling for primærsektoren fra : KBA s optageområde for primærsektoren ændres medio 2012 i forbindelse med indførelse af en ny afhentningsordning, som indebærer, at prøver fra lægepraksis i Galten og Hørning områderne ikke længere sendes til KBA (ca patientkontakter årligt). Patientkontakter opdelt i hhv.: Direkte: prøvetagning udført af KBA Indirekte: rekvisitioner modtaget på KBA med prøvetagning udført af kliniske afdelinger, primærsektor eller andre laboratorier Ændring AUH ambulante AUH indlagte Primærsektor Risskov ambulante Risskov indlagte Andre hospitaler mm. Patientkontakter i alt Direkte ,5 % Indirekte ,2 % Direkte ,4 % Indirekte ,0 % Direkte ,5 % Indirekte ,0 % Direkte ,6 % Indirekte ,4 % Direkte ,5 % Indirekte ,4 % Direkte ,7 % Indirekte ,5 % Direkte ,9 % Indirekte ,7 % Produktion og aktivitet 15

16 5.2 KBA s analyseproduktion Antal analyser udført af KBA (eksklusiv POCT): Rekvirenter 2010 (mio.) 2011 (mio.) 2012 (mio.) 2013 (mio.) 2014 (mio.) Ændring AUH ambulante ,3 % AUH indlagte ,8 % Primærsektor ,8 % Risskov ambulante ,3 % Risskov indlagte ,7 % Andre hospitaler mm ,4 % Total ,8 % For POCT aktiviteter, se afsnit 6 Udvikling i analyseproduktion (ex. POCT) (År 2010 er index 100) AUH ambulante Total Primær sektor AUH indlagte Note vedr. primærsektorens fald i antal rekvirerede analyser fra 2012 til 2013: Analysegruppen B-Hæmatologiske kvantiteter nedlægges ultimo Analysegruppen indeholdt bl.a. erythrocytundersøgelse med afledte parametre, og denne omlægning forklarer en reduktion på ca analysesvar årligt. Hertil kommer ændring i KBAs optageområde for primærsektoren medio 2012, som betyder et fald på ca analysesvar (se kommentar for udvikling i patientkontakter). Uden disse ændringer ville primærsektoren i 2013 have nået indeks 115, og således have haft samme stigningstakt som tidligere år. 16 Produktion og aktivitet

17 5.3 Center for Hæmofili og Trombose Udviklingen i antal konsultationer i CHT Trombose og blødningsambulatoriet Hæmofiliambulatoriet I sommeren 2014 var regionsfunktionen omkring tromboseudredninger i Hæmostaseambulatoriet, Hospitalsenhed Midt i Viborg, ikke lægebemandet, og det blev derfor betjent af speciallæger fra CHT. Der har siden medio 2014 været manglende lægelig bemanding af den ambulante trombosefunktion på Medicinsk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens, og læger i CHT har ligeledes bidraget til rådgivning vedrørende disse patienter. 5.4 Mobiltjenesten KBA s bioanalytikere foretager blodprøvetagning og EKG-optagelse i eget hjem på patienter med særlige behov i Aarhusområdet, samt Hinnerup, Hørning og Odder Kommune. Mobiltjenesten har hjemmebesøg, heraf rekvireres af praktiserende læger af kliniske afdelinger, AUH og Risskov Psykiatrisk Hospital Aktivitetsstigning fra 2013 til 2014 på ca. 8 % Der tages 440 EKG er; en stigning fra 2013 til 2014 på ca. 25 % Fra oktober måned får Risskov Psykiatrisk Hospital mulighed for at benytte mobiltjenesten. ker 220 alment praktiserende læger og 70 speciallæger. Personalet fra almen praksis undervises i blodprøvetagning, EKG-optagelse og håndtering af fuldblodsprøver, kapillærpunktur, kvalitetssikring af udstyr, informationssøgning mm. I 2014: gennemføres 102 besøg i praksisfællesskaber kvalitetssikring af B-Hæmoglobin, P-Glucose og P-C-reaktivt protein (CRP) med parallelkontrol ved brug af WebQuality etablering af et kursustilbud i EKG-optagelse for praksisansatte annoncering af kursustilbud i blodprøvetagning og EKG på afløses praktiserende læge Niels Guldager d. 1. august af ny praksiskonsulent praktiserende læge Erik Høgh. 5.5 Kvalitetssikring vedr. lægepraksis Kvalitetssikringsordningen vedr. lægepraksis dæk- Produktion og aktivitet 17

18 6POCT KBA har i en årrække arbejdet på at styrke POCTområdet på AUH. Det har bl.a. ført til etablering af POCT-rådet på AUH i Centerchef for Kræftog Inflammationscentret Henrik Bech Nielsen er formand for rådet. Medlemmerne af rådet er repræsentanter for de kliniske brugere ved AUH, repræsentanter fra KBA samt repræsentanter fra Indkøb & Medicoteknik. Med udgangspunkt i POCT-rådets beslutninger har KBA særligt fokus på at: etablere rationelle POCT-løsninger - på hospitalsniveau bidrage til at vælge de rigtige POCT-løsninger i en given situation og vælge de(t) bedst egnede udstyr og utensilier etablere en IT-løsning, der sikrer dokumentation og understøtter rationelle arbejdsgange forestå vedligehold og kvalitetssikring forestå program for oplæring af brugerne med tilbud om elektronisk recertificering medvirke til, at de kliniske afdelinger overholder krav i DDKM. 6.1 Apparatur POCT Apparatur til POCT-analyser på AUH og Risskov: Analyse Apparatur Antal apparater ultimo 2014 P-Glucose Accu-Chek Inform II 203 Cobas b ABL 800 flex 9 Syre-base ABL 90 flex 4 ABL 5 3 istat 2 B-Hæmoglobin HemoCue Hb 201+ DM 2 CRP Quick Read Go 2 Differentialtælling HemoCue WBC DIFF 2 Differentialtælling inkl. trobocytter, CRP Micros 1 Heparindosering under operation HMS PLUS 1 P-INR CoaguChek XS Pro 6 Skalp-laktat Lactate Scout+ 4 TnT, D-Dimer, pro-bnp Cobas h232 2 Urinstix Clinitec Status + 10

19 6.2 Analyseproduktion POCT Antal analyser udført med POCT af de kliniske afdelinger på AUH og Risskov; P-Glucose, Syre/base, P-Koagulation, Vævsfaktor-induceret (INR) og B-Hb. Rekvirenter Ændring AUH indlagte ,0 % Risskov indlagte ,7 % Total ,0 % Analyseproduktionen POCT er ikke indeholdt i opgørelsen i afsnit 5.2 Analyser udført som POCT på AUH og Risskov (Antal mio.) 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0, Stigningen fra 2012 til 2014 kommer primært fra Anæstesiologisk-Intensiv Afd., SKS, som fra medio 2013 begynder at registrere resultaterne af syre-base-analyser i EPJ. POCT 19

20 Antal prøver udført på POCT-udstyr på AUH og Risskov* Analyse Ændring Bemærkninger til ændring P-Glucose % - Syre / base % INR % B-Hb Svaroverførsel til EPJ fra Intensivafdelingen SKS ultimo juni 2013 Øget behov i forbindelse med operationer på Hjertemedicinsk Afdeling Apparat på Samsø opkobles med svaroverførsel til EPJ i oktober * en mindre andel af analyserne er udført på POCT-udstyr af KBA s bioanalytikere. 20 POCT

21 6.3 Forbedringsaktiviteter - POCT Der gennemføres bl.a. følgende forbedringstiltag: Der etableres RAPIDComm-server til styring af brugeradgang og -kompetence på urinstixapparatet Clinitek Status. Apparaterne implementeres på fire pilotafdelinger med svaroverførsel til EPJ. Pga. smitterisiko kan biokemiske prøver fra ebola-patienter ikke udføres med KBA s rutinemetoder. KBA etablerer derfor et rullende POCT-laboratorium, så de vigtigste analyser kan udføres på Infektionsmedicinsk Afdelings isolationstuer af afdelingens læger. For at øge fokus på fejl ved patient-identifikation ved POCT-analysering rapporterer KBA fejlene til de kliniske afdelinger via Dansk Patientsikkerheds Database. KBA overtager det kvalitetsmæssige ansvar for Fødeafsnittets POCT-apparater til måling af barnets B-Lactat-værdi under fødslen. Analyseresultater på INR, B-Hb, B-Glucose og urin-stix udført på POCT udstyr på Samsø overføres automatisk til EPJ. 6.4 Uddannelsesaktivitet POCT På AUH og Risskov er der mere end brugere, som anvender et eller flere typer POCT-udstyr. KBA s POCT-bioanalytikere underviser personalet fra de kliniske afsnit i håndtering af POCT-udstyr og særlige forhold omkring POCT-prøvetagning. Uddannelsesaktivitet 2014: Analyse Antal afholdte kurser Antal oplærte brugere P-Glucose 82 Ca. 660 Syre-base 47 Ca. 260 INR 1 2 På udvalgte afdelinger uddanner KBA s POCTbioanalytikere det kliniske personale således at de forsøgvist har ansvaret for undervisningen af plejepersonalet i syre-base-udstyr. KBA har gode erfaringer med ordningen, som forventes at kunne udvides til andre afdelinger. For at sikre kvaliteten i den løbende kompetenceopdatering blandt det kliniske personale på AUH, som betjener POCT-glucoseapparatur, erstattes et in-house udviklet e-læringsprogram med et komercielt udviklet e-læringsprogram (Cobas Academy fra Roche). Skiftet betyder, at personalets kompetence nu opdateres automatisk uafhængigt af, hvornår på døgnet e-læringskurset gennemføres og bestås. POCT 21

22 7KBA S SPECIALFUNKTIONER KBA er godkendt til at varetage en række højt specialiserede og regionale funktioner ift. Sundhedsstyrelsens specialeplan for klinisk biokemi. Herudover varetager KBA en række specialfunktioner vedr. videnstunge og lavfrekvente analyser, som ikke er omtalt i Sundhedsstyrelsens specialeplan. 7.1 KBA s højt specialiserede funktioner Hæmoglobinopatier og arvelige erytrocytsygdomme, diagnostik og rådgivning KBA s læger udfører fortolkning og rådgivning vedrørende hæmoglobinopatier, herunder hæmoglobinopati-screening af gravide kvinder i Region Midtjylland. I tilnytning hertil udføres bestemmelse af hæmoglobintype ved HPLC og molekylærgenetiske analyser. Endvidere udføres flowcytometrisk analyse til undersøgelse for hereditær sfærocytose. Hæmofili og beslægtede sygdomme, diagnostik KBA udfører akut blødningsdiagnostik ved hjælp af dynamisk fuldblodskoagulationsanalyse (RO- TEM ) og trombocytfunktionsundersøgelse, samt specielle koagulationsanalyser til diagnostik af hæmofili og trombocytdefekter. Funktionen er dækket døgnet rundt på speciallægeniveau ift. akutte problemstillinger inden for hæmostase og trombose i regionen. Rådgivning omkring diagnostik og behandling inden for hæmofiliområdet er ligeledes døgndækket på speciallægeniveau og inkluderer bløderpatienter fra Jylland og Fyn. Diagnostik af specielle dyslipidæmier Afdelingen varetager funktioner inden for arvelige defekter i lipidstofskiftet. Der udføres molekylærgenetisk undersøgelse af fx Low Density Lipoprotein Receptor (LDL-receptor) og Apolipoprotein B-gener (APOB-gener). Paraproteinæmi i relation til undersøgelse af knoglemarvstransplanterede patienter, monitorering af minimal residual disease KBA rådgiver om og udfører analyser til udredning, diagnostik og monitorering af patienter med M-komponent (paraproteinæmi) bl.a. i relation til knoglemarvstransplanterede patienter. Molekylærgenetiske analyser der kræver sekventering, og hvor diagnostik, fortolkning og rådgivning er vanskelig Afdelingen varetager diagnostik af arvelige tilstande vedr. calcium metabolisme, fx udføres molekylærgenetisk undersøgelse af Calcium Sensing Receptor Genet (CASR genet) ved Familiær Hypocalciurisk Hypercalcæmi og Familiær isoleret Hypoparathyreoidisme. 22 KBA s specialfunktioner

23 Perinatal screening for medfødte stofskiftesygdomme I samarbejde med Statens Serum Institut og Rigshospitalet bidrager KBA til perinatal screening for medfødte stofskiftesygdomme ved genotypering af gendefekter i den mitokondrielle omsætning af fedtsyrer. Analyserne indgår også i et internationalt netværk, samlet i The Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM). 7.2 KBA s regionale specialfunktioner Trombofili og blødningsdiagnostik. Rådgivning og fortolkning i forbindelse med trombofili og blødningsdiagnostik KBA varetager dignostik og rådgivning i forbindelse med trombofili- og blødningsforstyrrelser. Paraproteinæmi og myelomatose Se afsnit under højt specialiserede funktioner. Medikamentmonitorering af specielle og sjældent anvendte psykofarmaka/antiepileptika Der udføres målinger af specielle og sjældent anvendte psykofarmaka og antiepileptika i plasma. Eksempler er Duloxetin, Mirtazapin, Ziprasidon og Perfenazin. Sjældne antistofanalyser ved autoimmune sygdomme Afdelingen tilbyder en række lavfrekvente analyser inden for auto-antistof-området, bl.a. analyse for P-Acetylcholinreceptor-antistof (ARAB), P-Cardiolipin antistoffer og P-beta-2-Glycoprotein antistoffer. 7.3 Øvrige ekspertområder Udover ovennævnte højt specialiserede og regionale funktioner varetager KBA en række andre meget specialiserede funktioner. Det gælder områder som: Analyse af en række specielle immunosuppressiva fx P-Sirolimus og P-Everolimus Analyse af markører for demens, Csv-Tau protein (T-tau), Csv-Fosforyleret tau (P-tau) og Csv-Amyloid beta-protein (β-amyloid) Analyse af plasma-dna, fortrinsvist med henblik på targeteret behandling af cancer Avancerede undersøgelser af vitaminstofskiftet, fx specialanalyser til udredning af tilstande relateret til Vitamin B12 og Vitamin D mangel Diagnostik og rådgivning vedr. markører for knoglemetabolisme Diagnostik og rådgivning vedr. specielle inflammationsmarkører En række farmakaanalyser, som ikke kan udføres med kommercielle analyse-kit, eksempelvis mange antibiotika og misbrugsstoffer En række specialiserede tumor-markør undersøgelser. Fx udføres HPLC-, LCMS-, og immunkemiske-analyser til diagnostik af fæochromocytom og neuroendokrine tumorer (NET), hvor analysering og tolkning er vanskelig En række specielle hormonanalyser, eksempelvis forskellige kønshormoner, P-Serotonin, U-Adrenalin og U-Noradrenalin Fertilitetsmarkører samt markører til prænatal screening for Trisomi 21 og andre medfødte defekter. KBA s specialfunktioner 23

24 Analyser for nye antikoagulantia Det stigende forbrug af non-vitamin-k-antagonist orale antikoagulantia (NOAK) har medført et hidtil udækket behov for bestemmelse af antikoagulationsgraden som følge af medikamenterne. Dette er fx essentielt forud for trombolysebehandling hos patienter i behandling med medikamenterne, men kan også være indiceret forud for akut kirugi eller ved mistanke om forgiftning. KBA har i løbet af 2014 indført analyser til bestemmelse af plasmaniveauer for de tre medikamenter Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa) og Apixaban (Eliquis). Analyserne udbydes døgnet rundt alle ugens dage. Koncentrationsmålinger af TNF-alfa inhibitorer muliggør individuel medicinering Adskillige autoimmune sygdomme behandles med biologiske lægemidler i form af bl.a. TNF-alfa inhibitorer. Aktuelt anvendes samme medicindosis til alle. Flere studier har imidlertid vist, at koncentrationen af lægemidlerne i kroppen svinger så meget, at der er risiko for både under- og overbehandling. Vi har i samarbejde med Reumatologisk Afdeling, AUH, og Gastroenterologisk Afdeling, AUH, udviklet analyser til bestemmelse af de tre hyppigst anvendte TNF-alfa inhibitorer, og tilsvarende vist en stor variation i lægemiddelkoncentrationerne. Analyserne er planlagt til at blive udbudt rutinemæssigt i løbet af april Vi forventer, at de nye analyser vil blive anvendt til at individualisere den enkelte patients behandling. Som konsekvens vil nogle patienter hurtigere blive skiftet til anden behandling, nogle patienter fortsætte med aktuel behandling og nogle patienter vil få reduceret deres medicin. Samtidig med bedre behandlingsresultat forventes en ikke uvæsentlig reduktion i medicinforbrug og deraf afledt besparelse. Nu kan årsagen til Vitamin B12 mangel afklares fra almen praksis En ny undersøgelse, der kan fastslå, om patientens vitamin B12 mangel skyldes en manglende 2014 kan den også rekvireres fra almen praksis. tid kunnet rekvireres fra AUH s afdelinger, og fra evne til at optage vitaminet i tarmen, er udviklet Undersøgelsen er nærmere beskrevet i KBAs analysefortegnelse under Pt-Vitamin B12 og valideret på KBA. Undersøgelsen har i nogen absorption. 24 KBA s specialfunktioner

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi Århus Sygehus Side 1 19-08-2010 Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi Klinisk Biokemisk Afdeling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Videreuddannelsesregion Nord 2010 Indhold

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010 Juni 2010 God start til Triolab Nyt Vores nye nyhedsbrev har fået en god start! Rigtig mange af vores kunder har tilkendegivet, at de ønsker at modtage Triolab Nyt, og det er vi meget glade for! Vi vil

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Marts 2013 Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Triolab kan nu tilbyde Lab.E.L. et nyt koncept, der automatisk håndterer klargøringen af kit til blodprøvetagning og effektivt nedbringer

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland.

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Forfatter:Anders Hoffgaard Knowentia Consult Kolding 01.10.2008 Vers. 1.0 1 Indholdsfortegnelse Status på

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave?

Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave? Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave? Fredag den 15. november 2013 kl. 9.00-15.45 Det er svært at spå Program især om fremtiden (Storm P)

Læs mere

Rapport. Waste-runde i Endokrinologisk. Sygeplejeambulatorium RHE den 19.08.2015. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro

Rapport. Waste-runde i Endokrinologisk. Sygeplejeambulatorium RHE den 19.08.2015. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Waste-runde i Endokrinologisk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Praktisk om specialeplanen og private Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Hvad er specialeplanlægning? centrale begreber og principper Regelgrundlag for specialeplanlægning Sundhedsloven (2007/10) 207-209

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Side 2 af 15 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere