Årsberetning Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Klinisk Biokemisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Klinisk Biokemisk Afdeling

2 Mail: Foto: Kirsten Aarestrup Design: TuenMedia Redaktion: Ledende overlæge Lene Heickendorff Ledende bioanalytiker Kate Juul Strandgaard Lærestolsprofessor Holger Jon Møller Kvalitetsleder Lene Bisgaard Christiansen Forsidebillede: Lærestolsprofessor, overlæge dr.med. Ebba Nexø EXAM Reg. nr. 450

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Opgaver og organisation Sektioner Stabe Personalenormering (drift) Økonomi Produktion og aktivitet Patientkontakter KBA s analyseproduktion Center for Hæmofili og Trombose Mobiltjenesten Kvalitetssikring vedr. lægepraksis POCT Apparatur POCT Analyseproduktion POCT Forbedringsaktiviteter POCT Uddannelsesaktivitet POCT KBA s specialfunktioner KBA s højt specialiserede funktioner KBA s regionale specialfunktioner Øvrige ekspertområder Nye tiltag Servicemål Svartider Ventetider i KBA s prøvetagningsenheder Forskning & Udvikling Egen forskning Støtte til kliniske projekter Uddannelse, undervisning og træning Uddannelse, træning og undervisning - medarbejdere Uddannelsesaktiviteter - studerende Arbejdsmiljø Organisation Initiativer Sygefravær Kvalitetsledelsessystemet KBA på vej Under Fælles Tag 44 Bilag 47 Bilag 1. Analyser udført i eget laboratorium 48 Bilag 2. Publikationer 56 Bilag 3. Forskningsprojekter 64 Bilag 4. Akademiske grader 71 Bilag 5. Eksterne tillidshverv 72 Bilag 6. Liste over anvendte forkortelser 75 Indholdsfortegnelse 3

4 1FORORD Tak for mange gode samarbejder i Årsberetningen indeholder en beskrivelse af Klinisk Biokemisk Afdelings organisation, nøgletal for produktion, forskning og uddannelsesaktiviteter samt en præsentation af centrale aktivitetsområder og udviklingstiltag. God læselyst! Fakta om Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (KBA, AUH) Aktivitet på flere matrikler Døgndrift på tre Otte ambulante prøvetagningsenheder 286 årsværk (ca. 350 medarbejdere) 1.1 mio. patientkontakter 13.4 mio. analysesvar (inklusive analyser udført som POCT) Stort analyserepertoire, mange specialanalyser og højtspecialiserede funktioner Diagnostik og rådgivning Forskning og udvikling Uddannelse. 4 Forord

5 Lene Heickendorff Ledende overlæge, dr.med. Kate Juul Strandgaard Ledende bioanalytiker, MPG Holger Jon Møller Lærestolsprofessor, overlæge, dr.med., ph.d. Forord 5

6 2OPGAVER OG ORGANISATION Opgaver KBA s hovedopgaver er klinisk drift, uddannelse og forskning. Driftsopgaverne er bl.a. blodprøvetagning, EKG-optagelse, analyseproduktion, information og klinisk rådgivning samt kvalitetssikring af decentrale analyser udført af de kliniske afdelinger og af de praktiserende læger. Afdelingen rummer desuden et klinisk ambulatorium, som udfører diagnostik og behandling inden for hæmofili og trombose. Mange opgaver er akutfunktioner, som leveres i døgndrift. Rekvirenter Afdelingen servicerer og tilbyder ydelser til de kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital (AUH) og primærsektoren i Aarhusområdet. Herudover varetages funktioner på regionalt og højtspecialiseret niveau for Region Midtjylland og øvrige regioner. Der samarbejdes med de øvrige klinisk biokemiske afdelinger i Region Midtjylland omkring analyseudveksling og gensidige backupforpligtigelser. Fysiske rammer Opgaverne udføres på flere matrikler - primært Nørrebrogade (NBG), Skejby (SKS), Tage-Hansens Gade (THG), og Olof Palmes Allé (OPA). Prøvetagning foregår på AUH s kliniske afsnit, i KBA s prøvetagningsenheder, Risskov Psykiatrisk Hospital (Risskov) og via KBA s mobiltjeneste i patienters hjem. Organisation og ledelsesstruktur AUH s virksomhedsgrundlag sætter rammerne for den ledelse, der udøves. Drift, uddannelse samt forskning og udvikling er kerneopgaverne. Afdelingsledelsen består af ledende overlæge, dr.med. Lene Heickendorff og ledende bioanalytiker, MPG Kate Juul Strandgaard. Afdelingens lærestolsprofessor, overlæge, dr.med. Ebba Nexø er forskningsansvarlig og varetager ledelsen i forhold til universitære opgaver med reference til Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin. Pr. 1. juli overdrages dette hverv til afdelingens nye lærestolsprofessor, overlæge, dr. med. Holger Jon Møller. Samarbejdet mellem hospitals- og universitetsstrengen varetages i et tæt samarbejde mellem afdelingsledelsen og afdelingens lærestolsprofessor. Afdelingen er organiseret i en sektions-/stabsstruktur. Sektioner inden for samme faglige område ledes typisk af én speciallæge, én biokemiker og én afdelingsbioanalytiker. Stabsmedarbejdere og sektionsledelser refererer til afdelingsledelsen. KBA s opgaver varetages gennem uddelegering af ansvar og kompetencer som vist i figur 1. 6 Opgaver og organisation

7 Hospitalsledelsen Aarhus Universitetshospital Centerledelsen Kræft- og Inflammationscentret Afdelingsledelsen Klinisk Biokemisk Afdeling Kvalitetsstyring Administration og sekretariat Præanalyse Praksis Uddannelse og undervisning KBA-IT Stabe LMU Arbejdsmiljø Blodbank THG POCT Hæmatologi og Koagulation Multi 4 Molekylærlab CHT og speciel koagulation Forskning NBG - SKS - THG NBG - SKS - THG Kemi Multi 2 NBG Multi S THG SKS MMF NBG - SKS - THG Sektioner NBG - SKS - THG NBG SKS OPA NBG C-lab NBG D-lab NBG By-lab NBG F-lab SKS Amb-Syd Risskov Amb SKS Amb-Nord Amb. / mobil THG Prøvetagningsenheder Afsnit Figur 1: KBA s organisation. Af hensyn til overskuelighed er den universitære ledelsesstreng ikke medtaget på afdelings-, center- eller hospitalsledelses niveau 7

8 2.1 Sektioner KBA er opdelt i 11 sektioner, som udfører opgaver inden for et nærmere beskrevet fagområde. Til flere af sektionerne er der tilknyttet prøvetagningsenheder, hvor personalet primært varetager blodprøvetagning og EKG-optagelse på ambulante patienter. Sektion Primære funktionsområder Sektionsledelse 1 POCT 2 Kemi Hæm./Koag. Multi 2 Multi 4 Multi S Molekylærlab Implementering, drift og kvalitetssikring af POCT-løsninger i samarbejde med brugerne. Aktiviteterne er nærmere beskrevet i afsnit 6 Kemiske, elektrokemiske og immunkemiske analyser herunder infektionsmarkører, hjertemarkører, lipider, anæmimarkører, hormoner, vitaminer, medikamenter, ioner mm. Hæmatologi, speciel hæmatologi, herunder diagnostik af hæmoglobinopatier og arvelige erythrocytsygdomme samt hæmostase (koagulation), herunder generel trombofili og blødningsdiagnostik Massespektrometriske, kromatografiske, immunkemiske og proteinkemiske analyser af proteiner, peptider, vitaminer og tumormarkører, herunder undersøgelser for paraproteinæmi og myelomatose. Medikamenter, herunder psykofarmaka og antiepileptika Immunkemiske analyser af hormoner, vitaminer, tumor/knoglemarkører, autoantistoffer og allergidiagnostik Kromatografiske og immunkemiske analyser af medikamenter, herunder antibiotika, immunosuppressiva og misbrugsstoffer samt psykofarmaka og analyser til prænatal screening for medfødte sygdomme Molekylærgenetiske analyser til fx undersøgelser for calcium metaboliske sygdomme, arvelige hæmoglobinsygdomme, arvelige hjertesygdomme, hereditær hæmokromatose og risikomarkører for trombose Anne Dorthe Møller (A) Tore F. Hardlei (B) Søren A. Ladefoged (O) Birgitte Ohm (A, NBG) Lotte C. Lassen (A, SKS) Lisbeth B. Søndergaard (A, THG) Niels Tørring (B) Anne P. D. Schrøder (B) Søren A. Ladefoged (O) Inge L. Nielsen (A, NBG) Kirsten Villadsen (A, SKS) Annette M. Petersen (A, THG) Peter H. Nissen (B) Mie Samson (O) Lisbeth F. Christensen (A) Carsten S. Højskov (B) Holger J. Møller (LP) Mette Degn (A) Cindy S. Knudsen (B) Ebba Nexø (LP)/Mie Samson pr. 1/10 (O) Lene D. Christensen (A) Tore F. Hardlei (B) Birgitte Brock (O) Annette M. Petersen (A) Peter H. Nissen (B) Søren A. Ladefoged (O) Amb / Mobil Prøvetagning i prøvetagningsenheden THG og patienters hjem Marianne Simonsen (A) CHT 3 og speciel koagulation MMF 4 Forskning Vestdansk Blødercenter. Diagnostik af hæmofili og beslægtede sygdomme samt trombofili. Derudover varetages kliniske undersøgelser og patientbehandling inden for hæmofili og trombose. CHT varetager lægefaglig rådgivning med døgndækkende funktion på speciallægeniveau vedr. hæmostase og trombose for Region Midtjylland og vedr. hæmofili for Jylland og Fyn Forsknings- og udviklingsopgaver samt perinatal screening for medfødte stofskiftesygdomme, se også afsnit 10.1B KBA rummer flere forskningsafsnit, hvor fx potentielle biomarkører undersøges og valideres. Forskningsaktiviteterne er nærmere beskrevet i afsnit 10 Kirsten Villadsen (A) Peter H. Nissen (B) Lone H. Poulsen (O) Anne-Mette Hvas (KP) Helle L. Just (A) Rikke K. J. Olsen (B) Niels Gregersen (P) (fratræder pr. 1/5) Ebba Nexø (LP)/Holger Jon Møller pr. 1/7 (LP) 1 A: AFDELINGSBIOANALYTIKER; B: BIOKEMIKER; LP: LÆRESTOLSPROFES- SOR; KP: KLINISK PROFESSOR; O: OVERLÆGE; P: PROFESSOR 2 POINT OF CARE TESTING 3 CENTER FOR HÆMOFILI OG TROMBOSE 4 MOLEKYLÆR MEDICINSK FORSKNINGSENHED

9 Center for Hæmofili og Trombose (CHT) har specialiseret ekspertise inden for det samlede koagulationsområde CHT undersøger og behandler: CHT rådgiver andre læger, der støder på proble- patienter fra Jylland og Fyn med hæmofili mer inden for koagulationsområdet, fx: eller andre blødersygdomme patienter med tidligere tromboser og behov laboratoriediagnostik og hæmostasebehandling ved akut svær blødning for specialiseret risikovurdering og rådgiv- fortolkning af tromboseudredninger ning om behandlingsvarighed antikoagulerende behandling til patienter kvinder som har haft gentagne spontane med kompliceret tromboembolisk sygdom aborter eller andre særlige graviditetskom- plikationer familiemedlemmer til patienter med blødersygdom eller tidligere tromboser. dissemineret intravaskulær koagulation forholdsregler hos gravide og kvinder i fertilitetsbehandling valg af prævention til kvinder med øget tromboserisiko diagnostik og behandling af erhvervet hæmofili diagnostik og behandling af heparininduceret trombocytopeni (HIT). Opgaver og organisation 9

10 2.2 Stabe Administration og sekretariat: Staben varetager administrative opgaver, samt understøtter afdelingens interne og eksterne kommunikation, sagsbehandling og mødeaktivitet. 1. maj ansættes cand.scient.pol. Anne Klemm. Anne har, i samarbejde med øvrige stabsmedarbejdere, et særligt ansvar for at følge op på afdelingens økonomi, ressourceforbrug samt andre administrative opgaver med reference til afdelingsledelsen. På SKS udfører sekretærerne desuden bl.a. journalskrivning for afdelingens kliniske ambulatorium CHT. Blodbank THG: Opbevarer og udleverer blodkomponenter til kliniske afsnit på THG, samt udfører blodtypebestemmelse og BAC-test. Opgaverne varetages i regi af blodbanksamarbejdet i Region Midtjylland»Blodcenter Midt«under faglig ledelse af Klinisk Immunologisk Afdeling, AUH. Ledende overlæge Lene Heickendorff er lokal driftsansvarlig overlæge. IT: Staben har ansvaret for drift, vedligehold og udvikling af afdelingens IT. I øvrigt udarbejdes diverse udtræk fra Labka til den lokale og den regionale kvoteordning og til monitorering af fx svartider og andre aktiviteter. undervisning til relevant personale i almen praksis, konsulentbesøg, og udarbejder vejledninger. Alt sammen for at sikre kvalitet ved prøvetagning og ved anvendelse af POCT udstyr i almen praksis. Afdelingsbioanalytiker Anne Dorthe Møller og overlæge Birgitte Brock har det faglige ansvar for aktiviteterne. Præanalyse: Området omfatter tværgående aktiviteter inden for blodprøvetagning, EKG-optagelse og prøvehåndtering. Afdelingsbioanalytiker Marianne Simonsen har ansvaret for EKG-optagelse, mens afdelingsbioanalytiker Anne Dorthe Møller og overlæge Birgitte Brock er fagligt ansvarlige for den øvrige del af det præanalytiske område. Undervisning og uddannelse: Løbende undervisning og efteruddannelse af afdelingens medarbejdere er en højt prioriteret opgave. Afdelingen bidrager til uddannelse af bioanalytikere, speciallæger i klinisk biokemi, medicinstuderende og studerende ved andre kandidatuddannelser, ph.d. er, og paramedicinere/ ambulancelæger. Se yderligere beskrivelse i afsnit 11. Kvalitetsstyring: Kvalitetsleder Lene Bisgaard Christiansen er ansvarlig for, at KBA s kvalitetsledelsessystem er vedligeholdt og implementeret, se også afsnit 13. LMU og Arbejdsmiljø: KBA har et enstrenget lokalt MED-udvalg. Det betyder, at også forhold vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø behandles hér. Formand: Ledende overlæge Lene Heickendorff. Næstformand: Bioanalytiker og tillidsrepræsentant Mona Bjørknæs. Arbejdsmiljøleder: Biokemiker Niels Tørring. Praksis: KBA har ansvar for kvalitetssikring vedr. lægepraksis i Aarhusområdet og tilbyder herunder 10 Opgaver og organisation

11

12 3PERSONALE- NORMERING (DRIFT) Stillingskategori I alt (normering pr. 31/12/2014)* Ledende overlæge 1 Ledende bioanalytiker 1 Lærestolsprofessor 1 Overlæger 7, heraf 1 klinisk professor Yngre læger 8 Biokemikere 7, heraf 1 professor mso Afdelingsbioanalytikere 12 Bioanalytikerundervisere 3 Bioanalytikere og laboranter 216 Sygeplejersker 2 Sekretærer og administrative medarbejdere 12 Servicepersonale 10 Øvrige 6 I alt 286 * Budgetnormerede fuldtidsstillinger 12 Personalenormering (drift)

13 4ØKONOMI Økonomi 2014 Budget (i kr.) Regnskab (i kr.) Personale Drift Eksterne indtægter Budget/regnskab netto Økonomi 13

14 5PRODUKTION OG AKTIVITET 5.1 Patientkontakter Rekvirenter Ændring AUH ambulante ,5 % AUH indlagte ,4 % Primærsektor ,9 % Risskov ambulante ,1 % Risskov indlagte ,4 % Andre hospitaler mm ,9 % Total ,5 % 14 Produktion og aktivitet

15 Udvikling i patientkontakter, direkte og indirekte (År 2010 er index 100) AUH ambulante Primær sektor Total AUH indlagte Note vedr. den relativt afdæmpede udvikling for primærsektoren fra : KBA s optageområde for primærsektoren ændres medio 2012 i forbindelse med indførelse af en ny afhentningsordning, som indebærer, at prøver fra lægepraksis i Galten og Hørning områderne ikke længere sendes til KBA (ca patientkontakter årligt). Patientkontakter opdelt i hhv.: Direkte: prøvetagning udført af KBA Indirekte: rekvisitioner modtaget på KBA med prøvetagning udført af kliniske afdelinger, primærsektor eller andre laboratorier Ændring AUH ambulante AUH indlagte Primærsektor Risskov ambulante Risskov indlagte Andre hospitaler mm. Patientkontakter i alt Direkte ,5 % Indirekte ,2 % Direkte ,4 % Indirekte ,0 % Direkte ,5 % Indirekte ,0 % Direkte ,6 % Indirekte ,4 % Direkte ,5 % Indirekte ,4 % Direkte ,7 % Indirekte ,5 % Direkte ,9 % Indirekte ,7 % Produktion og aktivitet 15

16 5.2 KBA s analyseproduktion Antal analyser udført af KBA (eksklusiv POCT): Rekvirenter 2010 (mio.) 2011 (mio.) 2012 (mio.) 2013 (mio.) 2014 (mio.) Ændring AUH ambulante ,3 % AUH indlagte ,8 % Primærsektor ,8 % Risskov ambulante ,3 % Risskov indlagte ,7 % Andre hospitaler mm ,4 % Total ,8 % For POCT aktiviteter, se afsnit 6 Udvikling i analyseproduktion (ex. POCT) (År 2010 er index 100) AUH ambulante Total Primær sektor AUH indlagte Note vedr. primærsektorens fald i antal rekvirerede analyser fra 2012 til 2013: Analysegruppen B-Hæmatologiske kvantiteter nedlægges ultimo Analysegruppen indeholdt bl.a. erythrocytundersøgelse med afledte parametre, og denne omlægning forklarer en reduktion på ca analysesvar årligt. Hertil kommer ændring i KBAs optageområde for primærsektoren medio 2012, som betyder et fald på ca analysesvar (se kommentar for udvikling i patientkontakter). Uden disse ændringer ville primærsektoren i 2013 have nået indeks 115, og således have haft samme stigningstakt som tidligere år. 16 Produktion og aktivitet

17 5.3 Center for Hæmofili og Trombose Udviklingen i antal konsultationer i CHT Trombose og blødningsambulatoriet Hæmofiliambulatoriet I sommeren 2014 var regionsfunktionen omkring tromboseudredninger i Hæmostaseambulatoriet, Hospitalsenhed Midt i Viborg, ikke lægebemandet, og det blev derfor betjent af speciallæger fra CHT. Der har siden medio 2014 været manglende lægelig bemanding af den ambulante trombosefunktion på Medicinsk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens, og læger i CHT har ligeledes bidraget til rådgivning vedrørende disse patienter. 5.4 Mobiltjenesten KBA s bioanalytikere foretager blodprøvetagning og EKG-optagelse i eget hjem på patienter med særlige behov i Aarhusområdet, samt Hinnerup, Hørning og Odder Kommune. Mobiltjenesten har hjemmebesøg, heraf rekvireres af praktiserende læger af kliniske afdelinger, AUH og Risskov Psykiatrisk Hospital Aktivitetsstigning fra 2013 til 2014 på ca. 8 % Der tages 440 EKG er; en stigning fra 2013 til 2014 på ca. 25 % Fra oktober måned får Risskov Psykiatrisk Hospital mulighed for at benytte mobiltjenesten. ker 220 alment praktiserende læger og 70 speciallæger. Personalet fra almen praksis undervises i blodprøvetagning, EKG-optagelse og håndtering af fuldblodsprøver, kapillærpunktur, kvalitetssikring af udstyr, informationssøgning mm. I 2014: gennemføres 102 besøg i praksisfællesskaber kvalitetssikring af B-Hæmoglobin, P-Glucose og P-C-reaktivt protein (CRP) med parallelkontrol ved brug af WebQuality etablering af et kursustilbud i EKG-optagelse for praksisansatte annoncering af kursustilbud i blodprøvetagning og EKG på afløses praktiserende læge Niels Guldager d. 1. august af ny praksiskonsulent praktiserende læge Erik Høgh. 5.5 Kvalitetssikring vedr. lægepraksis Kvalitetssikringsordningen vedr. lægepraksis dæk- Produktion og aktivitet 17

18 6POCT KBA har i en årrække arbejdet på at styrke POCTområdet på AUH. Det har bl.a. ført til etablering af POCT-rådet på AUH i Centerchef for Kræftog Inflammationscentret Henrik Bech Nielsen er formand for rådet. Medlemmerne af rådet er repræsentanter for de kliniske brugere ved AUH, repræsentanter fra KBA samt repræsentanter fra Indkøb & Medicoteknik. Med udgangspunkt i POCT-rådets beslutninger har KBA særligt fokus på at: etablere rationelle POCT-løsninger - på hospitalsniveau bidrage til at vælge de rigtige POCT-løsninger i en given situation og vælge de(t) bedst egnede udstyr og utensilier etablere en IT-løsning, der sikrer dokumentation og understøtter rationelle arbejdsgange forestå vedligehold og kvalitetssikring forestå program for oplæring af brugerne med tilbud om elektronisk recertificering medvirke til, at de kliniske afdelinger overholder krav i DDKM. 6.1 Apparatur POCT Apparatur til POCT-analyser på AUH og Risskov: Analyse Apparatur Antal apparater ultimo 2014 P-Glucose Accu-Chek Inform II 203 Cobas b ABL 800 flex 9 Syre-base ABL 90 flex 4 ABL 5 3 istat 2 B-Hæmoglobin HemoCue Hb 201+ DM 2 CRP Quick Read Go 2 Differentialtælling HemoCue WBC DIFF 2 Differentialtælling inkl. trobocytter, CRP Micros 1 Heparindosering under operation HMS PLUS 1 P-INR CoaguChek XS Pro 6 Skalp-laktat Lactate Scout+ 4 TnT, D-Dimer, pro-bnp Cobas h232 2 Urinstix Clinitec Status + 10

19 6.2 Analyseproduktion POCT Antal analyser udført med POCT af de kliniske afdelinger på AUH og Risskov; P-Glucose, Syre/base, P-Koagulation, Vævsfaktor-induceret (INR) og B-Hb. Rekvirenter Ændring AUH indlagte ,0 % Risskov indlagte ,7 % Total ,0 % Analyseproduktionen POCT er ikke indeholdt i opgørelsen i afsnit 5.2 Analyser udført som POCT på AUH og Risskov (Antal mio.) 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0, Stigningen fra 2012 til 2014 kommer primært fra Anæstesiologisk-Intensiv Afd., SKS, som fra medio 2013 begynder at registrere resultaterne af syre-base-analyser i EPJ. POCT 19

20 Antal prøver udført på POCT-udstyr på AUH og Risskov* Analyse Ændring Bemærkninger til ændring P-Glucose % - Syre / base % INR % B-Hb Svaroverførsel til EPJ fra Intensivafdelingen SKS ultimo juni 2013 Øget behov i forbindelse med operationer på Hjertemedicinsk Afdeling Apparat på Samsø opkobles med svaroverførsel til EPJ i oktober * en mindre andel af analyserne er udført på POCT-udstyr af KBA s bioanalytikere. 20 POCT

21 6.3 Forbedringsaktiviteter - POCT Der gennemføres bl.a. følgende forbedringstiltag: Der etableres RAPIDComm-server til styring af brugeradgang og -kompetence på urinstixapparatet Clinitek Status. Apparaterne implementeres på fire pilotafdelinger med svaroverførsel til EPJ. Pga. smitterisiko kan biokemiske prøver fra ebola-patienter ikke udføres med KBA s rutinemetoder. KBA etablerer derfor et rullende POCT-laboratorium, så de vigtigste analyser kan udføres på Infektionsmedicinsk Afdelings isolationstuer af afdelingens læger. For at øge fokus på fejl ved patient-identifikation ved POCT-analysering rapporterer KBA fejlene til de kliniske afdelinger via Dansk Patientsikkerheds Database. KBA overtager det kvalitetsmæssige ansvar for Fødeafsnittets POCT-apparater til måling af barnets B-Lactat-værdi under fødslen. Analyseresultater på INR, B-Hb, B-Glucose og urin-stix udført på POCT udstyr på Samsø overføres automatisk til EPJ. 6.4 Uddannelsesaktivitet POCT På AUH og Risskov er der mere end brugere, som anvender et eller flere typer POCT-udstyr. KBA s POCT-bioanalytikere underviser personalet fra de kliniske afsnit i håndtering af POCT-udstyr og særlige forhold omkring POCT-prøvetagning. Uddannelsesaktivitet 2014: Analyse Antal afholdte kurser Antal oplærte brugere P-Glucose 82 Ca. 660 Syre-base 47 Ca. 260 INR 1 2 På udvalgte afdelinger uddanner KBA s POCTbioanalytikere det kliniske personale således at de forsøgvist har ansvaret for undervisningen af plejepersonalet i syre-base-udstyr. KBA har gode erfaringer med ordningen, som forventes at kunne udvides til andre afdelinger. For at sikre kvaliteten i den løbende kompetenceopdatering blandt det kliniske personale på AUH, som betjener POCT-glucoseapparatur, erstattes et in-house udviklet e-læringsprogram med et komercielt udviklet e-læringsprogram (Cobas Academy fra Roche). Skiftet betyder, at personalets kompetence nu opdateres automatisk uafhængigt af, hvornår på døgnet e-læringskurset gennemføres og bestås. POCT 21

22 7KBA S SPECIALFUNKTIONER KBA er godkendt til at varetage en række højt specialiserede og regionale funktioner ift. Sundhedsstyrelsens specialeplan for klinisk biokemi. Herudover varetager KBA en række specialfunktioner vedr. videnstunge og lavfrekvente analyser, som ikke er omtalt i Sundhedsstyrelsens specialeplan. 7.1 KBA s højt specialiserede funktioner Hæmoglobinopatier og arvelige erytrocytsygdomme, diagnostik og rådgivning KBA s læger udfører fortolkning og rådgivning vedrørende hæmoglobinopatier, herunder hæmoglobinopati-screening af gravide kvinder i Region Midtjylland. I tilnytning hertil udføres bestemmelse af hæmoglobintype ved HPLC og molekylærgenetiske analyser. Endvidere udføres flowcytometrisk analyse til undersøgelse for hereditær sfærocytose. Hæmofili og beslægtede sygdomme, diagnostik KBA udfører akut blødningsdiagnostik ved hjælp af dynamisk fuldblodskoagulationsanalyse (RO- TEM ) og trombocytfunktionsundersøgelse, samt specielle koagulationsanalyser til diagnostik af hæmofili og trombocytdefekter. Funktionen er dækket døgnet rundt på speciallægeniveau ift. akutte problemstillinger inden for hæmostase og trombose i regionen. Rådgivning omkring diagnostik og behandling inden for hæmofiliområdet er ligeledes døgndækket på speciallægeniveau og inkluderer bløderpatienter fra Jylland og Fyn. Diagnostik af specielle dyslipidæmier Afdelingen varetager funktioner inden for arvelige defekter i lipidstofskiftet. Der udføres molekylærgenetisk undersøgelse af fx Low Density Lipoprotein Receptor (LDL-receptor) og Apolipoprotein B-gener (APOB-gener). Paraproteinæmi i relation til undersøgelse af knoglemarvstransplanterede patienter, monitorering af minimal residual disease KBA rådgiver om og udfører analyser til udredning, diagnostik og monitorering af patienter med M-komponent (paraproteinæmi) bl.a. i relation til knoglemarvstransplanterede patienter. Molekylærgenetiske analyser der kræver sekventering, og hvor diagnostik, fortolkning og rådgivning er vanskelig Afdelingen varetager diagnostik af arvelige tilstande vedr. calcium metabolisme, fx udføres molekylærgenetisk undersøgelse af Calcium Sensing Receptor Genet (CASR genet) ved Familiær Hypocalciurisk Hypercalcæmi og Familiær isoleret Hypoparathyreoidisme. 22 KBA s specialfunktioner

23 Perinatal screening for medfødte stofskiftesygdomme I samarbejde med Statens Serum Institut og Rigshospitalet bidrager KBA til perinatal screening for medfødte stofskiftesygdomme ved genotypering af gendefekter i den mitokondrielle omsætning af fedtsyrer. Analyserne indgår også i et internationalt netværk, samlet i The Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM). 7.2 KBA s regionale specialfunktioner Trombofili og blødningsdiagnostik. Rådgivning og fortolkning i forbindelse med trombofili og blødningsdiagnostik KBA varetager dignostik og rådgivning i forbindelse med trombofili- og blødningsforstyrrelser. Paraproteinæmi og myelomatose Se afsnit under højt specialiserede funktioner. Medikamentmonitorering af specielle og sjældent anvendte psykofarmaka/antiepileptika Der udføres målinger af specielle og sjældent anvendte psykofarmaka og antiepileptika i plasma. Eksempler er Duloxetin, Mirtazapin, Ziprasidon og Perfenazin. Sjældne antistofanalyser ved autoimmune sygdomme Afdelingen tilbyder en række lavfrekvente analyser inden for auto-antistof-området, bl.a. analyse for P-Acetylcholinreceptor-antistof (ARAB), P-Cardiolipin antistoffer og P-beta-2-Glycoprotein antistoffer. 7.3 Øvrige ekspertområder Udover ovennævnte højt specialiserede og regionale funktioner varetager KBA en række andre meget specialiserede funktioner. Det gælder områder som: Analyse af en række specielle immunosuppressiva fx P-Sirolimus og P-Everolimus Analyse af markører for demens, Csv-Tau protein (T-tau), Csv-Fosforyleret tau (P-tau) og Csv-Amyloid beta-protein (β-amyloid) Analyse af plasma-dna, fortrinsvist med henblik på targeteret behandling af cancer Avancerede undersøgelser af vitaminstofskiftet, fx specialanalyser til udredning af tilstande relateret til Vitamin B12 og Vitamin D mangel Diagnostik og rådgivning vedr. markører for knoglemetabolisme Diagnostik og rådgivning vedr. specielle inflammationsmarkører En række farmakaanalyser, som ikke kan udføres med kommercielle analyse-kit, eksempelvis mange antibiotika og misbrugsstoffer En række specialiserede tumor-markør undersøgelser. Fx udføres HPLC-, LCMS-, og immunkemiske-analyser til diagnostik af fæochromocytom og neuroendokrine tumorer (NET), hvor analysering og tolkning er vanskelig En række specielle hormonanalyser, eksempelvis forskellige kønshormoner, P-Serotonin, U-Adrenalin og U-Noradrenalin Fertilitetsmarkører samt markører til prænatal screening for Trisomi 21 og andre medfødte defekter. KBA s specialfunktioner 23

24 Analyser for nye antikoagulantia Det stigende forbrug af non-vitamin-k-antagonist orale antikoagulantia (NOAK) har medført et hidtil udækket behov for bestemmelse af antikoagulationsgraden som følge af medikamenterne. Dette er fx essentielt forud for trombolysebehandling hos patienter i behandling med medikamenterne, men kan også være indiceret forud for akut kirugi eller ved mistanke om forgiftning. KBA har i løbet af 2014 indført analyser til bestemmelse af plasmaniveauer for de tre medikamenter Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa) og Apixaban (Eliquis). Analyserne udbydes døgnet rundt alle ugens dage. Koncentrationsmålinger af TNF-alfa inhibitorer muliggør individuel medicinering Adskillige autoimmune sygdomme behandles med biologiske lægemidler i form af bl.a. TNF-alfa inhibitorer. Aktuelt anvendes samme medicindosis til alle. Flere studier har imidlertid vist, at koncentrationen af lægemidlerne i kroppen svinger så meget, at der er risiko for både under- og overbehandling. Vi har i samarbejde med Reumatologisk Afdeling, AUH, og Gastroenterologisk Afdeling, AUH, udviklet analyser til bestemmelse af de tre hyppigst anvendte TNF-alfa inhibitorer, og tilsvarende vist en stor variation i lægemiddelkoncentrationerne. Analyserne er planlagt til at blive udbudt rutinemæssigt i løbet af april Vi forventer, at de nye analyser vil blive anvendt til at individualisere den enkelte patients behandling. Som konsekvens vil nogle patienter hurtigere blive skiftet til anden behandling, nogle patienter fortsætte med aktuel behandling og nogle patienter vil få reduceret deres medicin. Samtidig med bedre behandlingsresultat forventes en ikke uvæsentlig reduktion i medicinforbrug og deraf afledt besparelse. Nu kan årsagen til Vitamin B12 mangel afklares fra almen praksis En ny undersøgelse, der kan fastslå, om patientens vitamin B12 mangel skyldes en manglende 2014 kan den også rekvireres fra almen praksis. tid kunnet rekvireres fra AUH s afdelinger, og fra evne til at optage vitaminet i tarmen, er udviklet Undersøgelsen er nærmere beskrevet i KBAs analysefortegnelse under Pt-Vitamin B12 og valideret på KBA. Undersøgelsen har i nogen absorption. 24 KBA s specialfunktioner

Bilag 4.2 !"# $% & ( ) * "+ 26-01-04 Side 1 af 57. Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Bilag 4.2 !# $% & ( ) * + 26-01-04 Side 1 af 57. Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord 26-01-04 Side 1 af 57 Bilag 4.2 Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord!"# $% & ' ( ) * "+ Hoveduddannelse ved Klinisk biokemisk Afdeling Århus Amtssygehus og Randers Centralsygehus 1. Indledning

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Rigshospitalets Årsberetning 2012. Rigshospitalet

Rigshospitalets Årsberetning 2012. Rigshospitalet Rigshospitalet RIGSHOSPITALETS ÅRSBERETNING 2012 Rigshospitalets Årsberetning 2012 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon: 35 45 35 45 Email: rigshospitalet@rh.regionh.dk www.rigshospitalet.dk

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov 7789 3540

Læs mere

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium Kvalitetshåndbog Dokumentnummer = D002.01 :: Version = 13:: Dato for ikrafttrædelse = 18-06-2010 Antal kopier = 3 :: Bilag = 0 Placering = Arkivskab, læsekopi, rum 0.10, 0.57 Dokumentansvarlig (dato og

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Den fremtidige organisering af arbejdsog miljømedicin i Region Syddanmark

Den fremtidige organisering af arbejdsog miljømedicin i Region Syddanmark Den fremtidige organisering af arbejdsog miljømedicin i Region Syddanmark December 2009 Forsidefoto Fotografi optaget af Kaj Hinke, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Sygehus Sønderjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amtssygehuset i Gentofte ÅRSBERETNING

Amtssygehuset i Gentofte ÅRSBERETNING Amtssygehuset i Gentofte ÅRSBERETNING 2000 Årsberetning 2000 Amtssygehuset i Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup 39 77 39 77 e-mail: ango@gentoftehosp.kbhamt.dk Redaktionsudvalg: Anne Baxter,

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient 6. januar 2006 Mit liv føles lidt som at begive mig op over en gletcher, jeg ikke føler mig helt sikker på. Med et reb, som måske kan holde. En

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Implementering af budgetforlig 2009 - orientering om status og de første tids- og handleplaner

Bilag. Region Midtjylland. Implementering af budgetforlig 2009 - orientering om status og de første tids- og handleplaner Region Midtjylland Implementering af budgetforlig 2009 - orientering om status og de første tids- og handleplaner Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 16 Samarbejdsaftale mellem

Læs mere

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Nr 3 oktober 2010 Tema om forskning Flere sygeplejersker tager ph.d.-grad Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Lederforeningen: Vi vil have tillidsrepræsentanter for lederne Interview Sygeplejeforskningens

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse Danske Bioanalytikere Efteruddannelse 2015 15 Danske Bioanalytikere efteruddannelse Danske Bioanalytikeres faglige udvalg planlægger i samarbejde med de faglige udviklingsgrupper indholdet i efteruddannelsesprogrammet.

Læs mere

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center H:S Hvidovre Hospital Maj 2006 Klinisk risikostyring i H:S Hvidovre Hospital 2 1. FORORD Patientsikkerhed

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i Årsberetning 2008 Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i intelligent motion med stave. Her

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud

Regionernes nære sundhedstilbud Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen.

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen. Punkt nr. 1 - Undersøgelsesdesign for evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem vedrørende Bemærkninger perioden til 1. KORAs april - undersøgelsesdesign 1. oktober 2014 for evaluering af enstrenget

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Koncernledelsens oplæg 27. april 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Spareplanen

Læs mere