Årsberetning Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Klinisk Biokemisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Klinisk Biokemisk Afdeling

2 Mail: Foto: Kirsten Aarestrup Design: TuenMedia Redaktion: Ledende overlæge Lene Heickendorff Ledende bioanalytiker Kate Juul Strandgaard Lærestolsprofessor Holger Jon Møller Kvalitetsleder Lene Bisgaard Christiansen Forsidebillede: Lærestolsprofessor, overlæge dr.med. Ebba Nexø EXAM Reg. nr. 450

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Opgaver og organisation Sektioner Stabe Personalenormering (drift) Økonomi Produktion og aktivitet Patientkontakter KBA s analyseproduktion Center for Hæmofili og Trombose Mobiltjenesten Kvalitetssikring vedr. lægepraksis POCT Apparatur POCT Analyseproduktion POCT Forbedringsaktiviteter POCT Uddannelsesaktivitet POCT KBA s specialfunktioner KBA s højt specialiserede funktioner KBA s regionale specialfunktioner Øvrige ekspertområder Nye tiltag Servicemål Svartider Ventetider i KBA s prøvetagningsenheder Forskning & Udvikling Egen forskning Støtte til kliniske projekter Uddannelse, undervisning og træning Uddannelse, træning og undervisning - medarbejdere Uddannelsesaktiviteter - studerende Arbejdsmiljø Organisation Initiativer Sygefravær Kvalitetsledelsessystemet KBA på vej Under Fælles Tag 44 Bilag 47 Bilag 1. Analyser udført i eget laboratorium 48 Bilag 2. Publikationer 56 Bilag 3. Forskningsprojekter 64 Bilag 4. Akademiske grader 71 Bilag 5. Eksterne tillidshverv 72 Bilag 6. Liste over anvendte forkortelser 75 Indholdsfortegnelse 3

4 1FORORD Tak for mange gode samarbejder i Årsberetningen indeholder en beskrivelse af Klinisk Biokemisk Afdelings organisation, nøgletal for produktion, forskning og uddannelsesaktiviteter samt en præsentation af centrale aktivitetsområder og udviklingstiltag. God læselyst! Fakta om Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (KBA, AUH) Aktivitet på flere matrikler Døgndrift på tre Otte ambulante prøvetagningsenheder 286 årsværk (ca. 350 medarbejdere) 1.1 mio. patientkontakter 13.4 mio. analysesvar (inklusive analyser udført som POCT) Stort analyserepertoire, mange specialanalyser og højtspecialiserede funktioner Diagnostik og rådgivning Forskning og udvikling Uddannelse. 4 Forord

5 Lene Heickendorff Ledende overlæge, dr.med. Kate Juul Strandgaard Ledende bioanalytiker, MPG Holger Jon Møller Lærestolsprofessor, overlæge, dr.med., ph.d. Forord 5

6 2OPGAVER OG ORGANISATION Opgaver KBA s hovedopgaver er klinisk drift, uddannelse og forskning. Driftsopgaverne er bl.a. blodprøvetagning, EKG-optagelse, analyseproduktion, information og klinisk rådgivning samt kvalitetssikring af decentrale analyser udført af de kliniske afdelinger og af de praktiserende læger. Afdelingen rummer desuden et klinisk ambulatorium, som udfører diagnostik og behandling inden for hæmofili og trombose. Mange opgaver er akutfunktioner, som leveres i døgndrift. Rekvirenter Afdelingen servicerer og tilbyder ydelser til de kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital (AUH) og primærsektoren i Aarhusområdet. Herudover varetages funktioner på regionalt og højtspecialiseret niveau for Region Midtjylland og øvrige regioner. Der samarbejdes med de øvrige klinisk biokemiske afdelinger i Region Midtjylland omkring analyseudveksling og gensidige backupforpligtigelser. Fysiske rammer Opgaverne udføres på flere matrikler - primært Nørrebrogade (NBG), Skejby (SKS), Tage-Hansens Gade (THG), og Olof Palmes Allé (OPA). Prøvetagning foregår på AUH s kliniske afsnit, i KBA s prøvetagningsenheder, Risskov Psykiatrisk Hospital (Risskov) og via KBA s mobiltjeneste i patienters hjem. Organisation og ledelsesstruktur AUH s virksomhedsgrundlag sætter rammerne for den ledelse, der udøves. Drift, uddannelse samt forskning og udvikling er kerneopgaverne. Afdelingsledelsen består af ledende overlæge, dr.med. Lene Heickendorff og ledende bioanalytiker, MPG Kate Juul Strandgaard. Afdelingens lærestolsprofessor, overlæge, dr.med. Ebba Nexø er forskningsansvarlig og varetager ledelsen i forhold til universitære opgaver med reference til Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin. Pr. 1. juli overdrages dette hverv til afdelingens nye lærestolsprofessor, overlæge, dr. med. Holger Jon Møller. Samarbejdet mellem hospitals- og universitetsstrengen varetages i et tæt samarbejde mellem afdelingsledelsen og afdelingens lærestolsprofessor. Afdelingen er organiseret i en sektions-/stabsstruktur. Sektioner inden for samme faglige område ledes typisk af én speciallæge, én biokemiker og én afdelingsbioanalytiker. Stabsmedarbejdere og sektionsledelser refererer til afdelingsledelsen. KBA s opgaver varetages gennem uddelegering af ansvar og kompetencer som vist i figur 1. 6 Opgaver og organisation

7 Hospitalsledelsen Aarhus Universitetshospital Centerledelsen Kræft- og Inflammationscentret Afdelingsledelsen Klinisk Biokemisk Afdeling Kvalitetsstyring Administration og sekretariat Præanalyse Praksis Uddannelse og undervisning KBA-IT Stabe LMU Arbejdsmiljø Blodbank THG POCT Hæmatologi og Koagulation Multi 4 Molekylærlab CHT og speciel koagulation Forskning NBG - SKS - THG NBG - SKS - THG Kemi Multi 2 NBG Multi S THG SKS MMF NBG - SKS - THG Sektioner NBG - SKS - THG NBG SKS OPA NBG C-lab NBG D-lab NBG By-lab NBG F-lab SKS Amb-Syd Risskov Amb SKS Amb-Nord Amb. / mobil THG Prøvetagningsenheder Afsnit Figur 1: KBA s organisation. Af hensyn til overskuelighed er den universitære ledelsesstreng ikke medtaget på afdelings-, center- eller hospitalsledelses niveau 7

8 2.1 Sektioner KBA er opdelt i 11 sektioner, som udfører opgaver inden for et nærmere beskrevet fagområde. Til flere af sektionerne er der tilknyttet prøvetagningsenheder, hvor personalet primært varetager blodprøvetagning og EKG-optagelse på ambulante patienter. Sektion Primære funktionsområder Sektionsledelse 1 POCT 2 Kemi Hæm./Koag. Multi 2 Multi 4 Multi S Molekylærlab Implementering, drift og kvalitetssikring af POCT-løsninger i samarbejde med brugerne. Aktiviteterne er nærmere beskrevet i afsnit 6 Kemiske, elektrokemiske og immunkemiske analyser herunder infektionsmarkører, hjertemarkører, lipider, anæmimarkører, hormoner, vitaminer, medikamenter, ioner mm. Hæmatologi, speciel hæmatologi, herunder diagnostik af hæmoglobinopatier og arvelige erythrocytsygdomme samt hæmostase (koagulation), herunder generel trombofili og blødningsdiagnostik Massespektrometriske, kromatografiske, immunkemiske og proteinkemiske analyser af proteiner, peptider, vitaminer og tumormarkører, herunder undersøgelser for paraproteinæmi og myelomatose. Medikamenter, herunder psykofarmaka og antiepileptika Immunkemiske analyser af hormoner, vitaminer, tumor/knoglemarkører, autoantistoffer og allergidiagnostik Kromatografiske og immunkemiske analyser af medikamenter, herunder antibiotika, immunosuppressiva og misbrugsstoffer samt psykofarmaka og analyser til prænatal screening for medfødte sygdomme Molekylærgenetiske analyser til fx undersøgelser for calcium metaboliske sygdomme, arvelige hæmoglobinsygdomme, arvelige hjertesygdomme, hereditær hæmokromatose og risikomarkører for trombose Anne Dorthe Møller (A) Tore F. Hardlei (B) Søren A. Ladefoged (O) Birgitte Ohm (A, NBG) Lotte C. Lassen (A, SKS) Lisbeth B. Søndergaard (A, THG) Niels Tørring (B) Anne P. D. Schrøder (B) Søren A. Ladefoged (O) Inge L. Nielsen (A, NBG) Kirsten Villadsen (A, SKS) Annette M. Petersen (A, THG) Peter H. Nissen (B) Mie Samson (O) Lisbeth F. Christensen (A) Carsten S. Højskov (B) Holger J. Møller (LP) Mette Degn (A) Cindy S. Knudsen (B) Ebba Nexø (LP)/Mie Samson pr. 1/10 (O) Lene D. Christensen (A) Tore F. Hardlei (B) Birgitte Brock (O) Annette M. Petersen (A) Peter H. Nissen (B) Søren A. Ladefoged (O) Amb / Mobil Prøvetagning i prøvetagningsenheden THG og patienters hjem Marianne Simonsen (A) CHT 3 og speciel koagulation MMF 4 Forskning Vestdansk Blødercenter. Diagnostik af hæmofili og beslægtede sygdomme samt trombofili. Derudover varetages kliniske undersøgelser og patientbehandling inden for hæmofili og trombose. CHT varetager lægefaglig rådgivning med døgndækkende funktion på speciallægeniveau vedr. hæmostase og trombose for Region Midtjylland og vedr. hæmofili for Jylland og Fyn Forsknings- og udviklingsopgaver samt perinatal screening for medfødte stofskiftesygdomme, se også afsnit 10.1B KBA rummer flere forskningsafsnit, hvor fx potentielle biomarkører undersøges og valideres. Forskningsaktiviteterne er nærmere beskrevet i afsnit 10 Kirsten Villadsen (A) Peter H. Nissen (B) Lone H. Poulsen (O) Anne-Mette Hvas (KP) Helle L. Just (A) Rikke K. J. Olsen (B) Niels Gregersen (P) (fratræder pr. 1/5) Ebba Nexø (LP)/Holger Jon Møller pr. 1/7 (LP) 1 A: AFDELINGSBIOANALYTIKER; B: BIOKEMIKER; LP: LÆRESTOLSPROFES- SOR; KP: KLINISK PROFESSOR; O: OVERLÆGE; P: PROFESSOR 2 POINT OF CARE TESTING 3 CENTER FOR HÆMOFILI OG TROMBOSE 4 MOLEKYLÆR MEDICINSK FORSKNINGSENHED

9 Center for Hæmofili og Trombose (CHT) har specialiseret ekspertise inden for det samlede koagulationsområde CHT undersøger og behandler: CHT rådgiver andre læger, der støder på proble- patienter fra Jylland og Fyn med hæmofili mer inden for koagulationsområdet, fx: eller andre blødersygdomme patienter med tidligere tromboser og behov laboratoriediagnostik og hæmostasebehandling ved akut svær blødning for specialiseret risikovurdering og rådgiv- fortolkning af tromboseudredninger ning om behandlingsvarighed antikoagulerende behandling til patienter kvinder som har haft gentagne spontane med kompliceret tromboembolisk sygdom aborter eller andre særlige graviditetskom- plikationer familiemedlemmer til patienter med blødersygdom eller tidligere tromboser. dissemineret intravaskulær koagulation forholdsregler hos gravide og kvinder i fertilitetsbehandling valg af prævention til kvinder med øget tromboserisiko diagnostik og behandling af erhvervet hæmofili diagnostik og behandling af heparininduceret trombocytopeni (HIT). Opgaver og organisation 9

10 2.2 Stabe Administration og sekretariat: Staben varetager administrative opgaver, samt understøtter afdelingens interne og eksterne kommunikation, sagsbehandling og mødeaktivitet. 1. maj ansættes cand.scient.pol. Anne Klemm. Anne har, i samarbejde med øvrige stabsmedarbejdere, et særligt ansvar for at følge op på afdelingens økonomi, ressourceforbrug samt andre administrative opgaver med reference til afdelingsledelsen. På SKS udfører sekretærerne desuden bl.a. journalskrivning for afdelingens kliniske ambulatorium CHT. Blodbank THG: Opbevarer og udleverer blodkomponenter til kliniske afsnit på THG, samt udfører blodtypebestemmelse og BAC-test. Opgaverne varetages i regi af blodbanksamarbejdet i Region Midtjylland»Blodcenter Midt«under faglig ledelse af Klinisk Immunologisk Afdeling, AUH. Ledende overlæge Lene Heickendorff er lokal driftsansvarlig overlæge. IT: Staben har ansvaret for drift, vedligehold og udvikling af afdelingens IT. I øvrigt udarbejdes diverse udtræk fra Labka til den lokale og den regionale kvoteordning og til monitorering af fx svartider og andre aktiviteter. undervisning til relevant personale i almen praksis, konsulentbesøg, og udarbejder vejledninger. Alt sammen for at sikre kvalitet ved prøvetagning og ved anvendelse af POCT udstyr i almen praksis. Afdelingsbioanalytiker Anne Dorthe Møller og overlæge Birgitte Brock har det faglige ansvar for aktiviteterne. Præanalyse: Området omfatter tværgående aktiviteter inden for blodprøvetagning, EKG-optagelse og prøvehåndtering. Afdelingsbioanalytiker Marianne Simonsen har ansvaret for EKG-optagelse, mens afdelingsbioanalytiker Anne Dorthe Møller og overlæge Birgitte Brock er fagligt ansvarlige for den øvrige del af det præanalytiske område. Undervisning og uddannelse: Løbende undervisning og efteruddannelse af afdelingens medarbejdere er en højt prioriteret opgave. Afdelingen bidrager til uddannelse af bioanalytikere, speciallæger i klinisk biokemi, medicinstuderende og studerende ved andre kandidatuddannelser, ph.d. er, og paramedicinere/ ambulancelæger. Se yderligere beskrivelse i afsnit 11. Kvalitetsstyring: Kvalitetsleder Lene Bisgaard Christiansen er ansvarlig for, at KBA s kvalitetsledelsessystem er vedligeholdt og implementeret, se også afsnit 13. LMU og Arbejdsmiljø: KBA har et enstrenget lokalt MED-udvalg. Det betyder, at også forhold vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø behandles hér. Formand: Ledende overlæge Lene Heickendorff. Næstformand: Bioanalytiker og tillidsrepræsentant Mona Bjørknæs. Arbejdsmiljøleder: Biokemiker Niels Tørring. Praksis: KBA har ansvar for kvalitetssikring vedr. lægepraksis i Aarhusområdet og tilbyder herunder 10 Opgaver og organisation

11

12 3PERSONALE- NORMERING (DRIFT) Stillingskategori I alt (normering pr. 31/12/2014)* Ledende overlæge 1 Ledende bioanalytiker 1 Lærestolsprofessor 1 Overlæger 7, heraf 1 klinisk professor Yngre læger 8 Biokemikere 7, heraf 1 professor mso Afdelingsbioanalytikere 12 Bioanalytikerundervisere 3 Bioanalytikere og laboranter 216 Sygeplejersker 2 Sekretærer og administrative medarbejdere 12 Servicepersonale 10 Øvrige 6 I alt 286 * Budgetnormerede fuldtidsstillinger 12 Personalenormering (drift)

13 4ØKONOMI Økonomi 2014 Budget (i kr.) Regnskab (i kr.) Personale Drift Eksterne indtægter Budget/regnskab netto Økonomi 13

14 5PRODUKTION OG AKTIVITET 5.1 Patientkontakter Rekvirenter Ændring AUH ambulante ,5 % AUH indlagte ,4 % Primærsektor ,9 % Risskov ambulante ,1 % Risskov indlagte ,4 % Andre hospitaler mm ,9 % Total ,5 % 14 Produktion og aktivitet

15 Udvikling i patientkontakter, direkte og indirekte (År 2010 er index 100) AUH ambulante Primær sektor Total AUH indlagte Note vedr. den relativt afdæmpede udvikling for primærsektoren fra : KBA s optageområde for primærsektoren ændres medio 2012 i forbindelse med indførelse af en ny afhentningsordning, som indebærer, at prøver fra lægepraksis i Galten og Hørning områderne ikke længere sendes til KBA (ca patientkontakter årligt). Patientkontakter opdelt i hhv.: Direkte: prøvetagning udført af KBA Indirekte: rekvisitioner modtaget på KBA med prøvetagning udført af kliniske afdelinger, primærsektor eller andre laboratorier Ændring AUH ambulante AUH indlagte Primærsektor Risskov ambulante Risskov indlagte Andre hospitaler mm. Patientkontakter i alt Direkte ,5 % Indirekte ,2 % Direkte ,4 % Indirekte ,0 % Direkte ,5 % Indirekte ,0 % Direkte ,6 % Indirekte ,4 % Direkte ,5 % Indirekte ,4 % Direkte ,7 % Indirekte ,5 % Direkte ,9 % Indirekte ,7 % Produktion og aktivitet 15

16 5.2 KBA s analyseproduktion Antal analyser udført af KBA (eksklusiv POCT): Rekvirenter 2010 (mio.) 2011 (mio.) 2012 (mio.) 2013 (mio.) 2014 (mio.) Ændring AUH ambulante ,3 % AUH indlagte ,8 % Primærsektor ,8 % Risskov ambulante ,3 % Risskov indlagte ,7 % Andre hospitaler mm ,4 % Total ,8 % For POCT aktiviteter, se afsnit 6 Udvikling i analyseproduktion (ex. POCT) (År 2010 er index 100) AUH ambulante Total Primær sektor AUH indlagte Note vedr. primærsektorens fald i antal rekvirerede analyser fra 2012 til 2013: Analysegruppen B-Hæmatologiske kvantiteter nedlægges ultimo Analysegruppen indeholdt bl.a. erythrocytundersøgelse med afledte parametre, og denne omlægning forklarer en reduktion på ca analysesvar årligt. Hertil kommer ændring i KBAs optageområde for primærsektoren medio 2012, som betyder et fald på ca analysesvar (se kommentar for udvikling i patientkontakter). Uden disse ændringer ville primærsektoren i 2013 have nået indeks 115, og således have haft samme stigningstakt som tidligere år. 16 Produktion og aktivitet

17 5.3 Center for Hæmofili og Trombose Udviklingen i antal konsultationer i CHT Trombose og blødningsambulatoriet Hæmofiliambulatoriet I sommeren 2014 var regionsfunktionen omkring tromboseudredninger i Hæmostaseambulatoriet, Hospitalsenhed Midt i Viborg, ikke lægebemandet, og det blev derfor betjent af speciallæger fra CHT. Der har siden medio 2014 været manglende lægelig bemanding af den ambulante trombosefunktion på Medicinsk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens, og læger i CHT har ligeledes bidraget til rådgivning vedrørende disse patienter. 5.4 Mobiltjenesten KBA s bioanalytikere foretager blodprøvetagning og EKG-optagelse i eget hjem på patienter med særlige behov i Aarhusområdet, samt Hinnerup, Hørning og Odder Kommune. Mobiltjenesten har hjemmebesøg, heraf rekvireres af praktiserende læger af kliniske afdelinger, AUH og Risskov Psykiatrisk Hospital Aktivitetsstigning fra 2013 til 2014 på ca. 8 % Der tages 440 EKG er; en stigning fra 2013 til 2014 på ca. 25 % Fra oktober måned får Risskov Psykiatrisk Hospital mulighed for at benytte mobiltjenesten. ker 220 alment praktiserende læger og 70 speciallæger. Personalet fra almen praksis undervises i blodprøvetagning, EKG-optagelse og håndtering af fuldblodsprøver, kapillærpunktur, kvalitetssikring af udstyr, informationssøgning mm. I 2014: gennemføres 102 besøg i praksisfællesskaber kvalitetssikring af B-Hæmoglobin, P-Glucose og P-C-reaktivt protein (CRP) med parallelkontrol ved brug af WebQuality etablering af et kursustilbud i EKG-optagelse for praksisansatte annoncering af kursustilbud i blodprøvetagning og EKG på afløses praktiserende læge Niels Guldager d. 1. august af ny praksiskonsulent praktiserende læge Erik Høgh. 5.5 Kvalitetssikring vedr. lægepraksis Kvalitetssikringsordningen vedr. lægepraksis dæk- Produktion og aktivitet 17

18 6POCT KBA har i en årrække arbejdet på at styrke POCTområdet på AUH. Det har bl.a. ført til etablering af POCT-rådet på AUH i Centerchef for Kræftog Inflammationscentret Henrik Bech Nielsen er formand for rådet. Medlemmerne af rådet er repræsentanter for de kliniske brugere ved AUH, repræsentanter fra KBA samt repræsentanter fra Indkøb & Medicoteknik. Med udgangspunkt i POCT-rådets beslutninger har KBA særligt fokus på at: etablere rationelle POCT-løsninger - på hospitalsniveau bidrage til at vælge de rigtige POCT-løsninger i en given situation og vælge de(t) bedst egnede udstyr og utensilier etablere en IT-løsning, der sikrer dokumentation og understøtter rationelle arbejdsgange forestå vedligehold og kvalitetssikring forestå program for oplæring af brugerne med tilbud om elektronisk recertificering medvirke til, at de kliniske afdelinger overholder krav i DDKM. 6.1 Apparatur POCT Apparatur til POCT-analyser på AUH og Risskov: Analyse Apparatur Antal apparater ultimo 2014 P-Glucose Accu-Chek Inform II 203 Cobas b ABL 800 flex 9 Syre-base ABL 90 flex 4 ABL 5 3 istat 2 B-Hæmoglobin HemoCue Hb 201+ DM 2 CRP Quick Read Go 2 Differentialtælling HemoCue WBC DIFF 2 Differentialtælling inkl. trobocytter, CRP Micros 1 Heparindosering under operation HMS PLUS 1 P-INR CoaguChek XS Pro 6 Skalp-laktat Lactate Scout+ 4 TnT, D-Dimer, pro-bnp Cobas h232 2 Urinstix Clinitec Status + 10

19 6.2 Analyseproduktion POCT Antal analyser udført med POCT af de kliniske afdelinger på AUH og Risskov; P-Glucose, Syre/base, P-Koagulation, Vævsfaktor-induceret (INR) og B-Hb. Rekvirenter Ændring AUH indlagte ,0 % Risskov indlagte ,7 % Total ,0 % Analyseproduktionen POCT er ikke indeholdt i opgørelsen i afsnit 5.2 Analyser udført som POCT på AUH og Risskov (Antal mio.) 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0, Stigningen fra 2012 til 2014 kommer primært fra Anæstesiologisk-Intensiv Afd., SKS, som fra medio 2013 begynder at registrere resultaterne af syre-base-analyser i EPJ. POCT 19

20 Antal prøver udført på POCT-udstyr på AUH og Risskov* Analyse Ændring Bemærkninger til ændring P-Glucose % - Syre / base % INR % B-Hb Svaroverførsel til EPJ fra Intensivafdelingen SKS ultimo juni 2013 Øget behov i forbindelse med operationer på Hjertemedicinsk Afdeling Apparat på Samsø opkobles med svaroverførsel til EPJ i oktober * en mindre andel af analyserne er udført på POCT-udstyr af KBA s bioanalytikere. 20 POCT

21 6.3 Forbedringsaktiviteter - POCT Der gennemføres bl.a. følgende forbedringstiltag: Der etableres RAPIDComm-server til styring af brugeradgang og -kompetence på urinstixapparatet Clinitek Status. Apparaterne implementeres på fire pilotafdelinger med svaroverførsel til EPJ. Pga. smitterisiko kan biokemiske prøver fra ebola-patienter ikke udføres med KBA s rutinemetoder. KBA etablerer derfor et rullende POCT-laboratorium, så de vigtigste analyser kan udføres på Infektionsmedicinsk Afdelings isolationstuer af afdelingens læger. For at øge fokus på fejl ved patient-identifikation ved POCT-analysering rapporterer KBA fejlene til de kliniske afdelinger via Dansk Patientsikkerheds Database. KBA overtager det kvalitetsmæssige ansvar for Fødeafsnittets POCT-apparater til måling af barnets B-Lactat-værdi under fødslen. Analyseresultater på INR, B-Hb, B-Glucose og urin-stix udført på POCT udstyr på Samsø overføres automatisk til EPJ. 6.4 Uddannelsesaktivitet POCT På AUH og Risskov er der mere end brugere, som anvender et eller flere typer POCT-udstyr. KBA s POCT-bioanalytikere underviser personalet fra de kliniske afsnit i håndtering af POCT-udstyr og særlige forhold omkring POCT-prøvetagning. Uddannelsesaktivitet 2014: Analyse Antal afholdte kurser Antal oplærte brugere P-Glucose 82 Ca. 660 Syre-base 47 Ca. 260 INR 1 2 På udvalgte afdelinger uddanner KBA s POCTbioanalytikere det kliniske personale således at de forsøgvist har ansvaret for undervisningen af plejepersonalet i syre-base-udstyr. KBA har gode erfaringer med ordningen, som forventes at kunne udvides til andre afdelinger. For at sikre kvaliteten i den løbende kompetenceopdatering blandt det kliniske personale på AUH, som betjener POCT-glucoseapparatur, erstattes et in-house udviklet e-læringsprogram med et komercielt udviklet e-læringsprogram (Cobas Academy fra Roche). Skiftet betyder, at personalets kompetence nu opdateres automatisk uafhængigt af, hvornår på døgnet e-læringskurset gennemføres og bestås. POCT 21

22 7KBA S SPECIALFUNKTIONER KBA er godkendt til at varetage en række højt specialiserede og regionale funktioner ift. Sundhedsstyrelsens specialeplan for klinisk biokemi. Herudover varetager KBA en række specialfunktioner vedr. videnstunge og lavfrekvente analyser, som ikke er omtalt i Sundhedsstyrelsens specialeplan. 7.1 KBA s højt specialiserede funktioner Hæmoglobinopatier og arvelige erytrocytsygdomme, diagnostik og rådgivning KBA s læger udfører fortolkning og rådgivning vedrørende hæmoglobinopatier, herunder hæmoglobinopati-screening af gravide kvinder i Region Midtjylland. I tilnytning hertil udføres bestemmelse af hæmoglobintype ved HPLC og molekylærgenetiske analyser. Endvidere udføres flowcytometrisk analyse til undersøgelse for hereditær sfærocytose. Hæmofili og beslægtede sygdomme, diagnostik KBA udfører akut blødningsdiagnostik ved hjælp af dynamisk fuldblodskoagulationsanalyse (RO- TEM ) og trombocytfunktionsundersøgelse, samt specielle koagulationsanalyser til diagnostik af hæmofili og trombocytdefekter. Funktionen er dækket døgnet rundt på speciallægeniveau ift. akutte problemstillinger inden for hæmostase og trombose i regionen. Rådgivning omkring diagnostik og behandling inden for hæmofiliområdet er ligeledes døgndækket på speciallægeniveau og inkluderer bløderpatienter fra Jylland og Fyn. Diagnostik af specielle dyslipidæmier Afdelingen varetager funktioner inden for arvelige defekter i lipidstofskiftet. Der udføres molekylærgenetisk undersøgelse af fx Low Density Lipoprotein Receptor (LDL-receptor) og Apolipoprotein B-gener (APOB-gener). Paraproteinæmi i relation til undersøgelse af knoglemarvstransplanterede patienter, monitorering af minimal residual disease KBA rådgiver om og udfører analyser til udredning, diagnostik og monitorering af patienter med M-komponent (paraproteinæmi) bl.a. i relation til knoglemarvstransplanterede patienter. Molekylærgenetiske analyser der kræver sekventering, og hvor diagnostik, fortolkning og rådgivning er vanskelig Afdelingen varetager diagnostik af arvelige tilstande vedr. calcium metabolisme, fx udføres molekylærgenetisk undersøgelse af Calcium Sensing Receptor Genet (CASR genet) ved Familiær Hypocalciurisk Hypercalcæmi og Familiær isoleret Hypoparathyreoidisme. 22 KBA s specialfunktioner

23 Perinatal screening for medfødte stofskiftesygdomme I samarbejde med Statens Serum Institut og Rigshospitalet bidrager KBA til perinatal screening for medfødte stofskiftesygdomme ved genotypering af gendefekter i den mitokondrielle omsætning af fedtsyrer. Analyserne indgår også i et internationalt netværk, samlet i The Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM). 7.2 KBA s regionale specialfunktioner Trombofili og blødningsdiagnostik. Rådgivning og fortolkning i forbindelse med trombofili og blødningsdiagnostik KBA varetager dignostik og rådgivning i forbindelse med trombofili- og blødningsforstyrrelser. Paraproteinæmi og myelomatose Se afsnit under højt specialiserede funktioner. Medikamentmonitorering af specielle og sjældent anvendte psykofarmaka/antiepileptika Der udføres målinger af specielle og sjældent anvendte psykofarmaka og antiepileptika i plasma. Eksempler er Duloxetin, Mirtazapin, Ziprasidon og Perfenazin. Sjældne antistofanalyser ved autoimmune sygdomme Afdelingen tilbyder en række lavfrekvente analyser inden for auto-antistof-området, bl.a. analyse for P-Acetylcholinreceptor-antistof (ARAB), P-Cardiolipin antistoffer og P-beta-2-Glycoprotein antistoffer. 7.3 Øvrige ekspertområder Udover ovennævnte højt specialiserede og regionale funktioner varetager KBA en række andre meget specialiserede funktioner. Det gælder områder som: Analyse af en række specielle immunosuppressiva fx P-Sirolimus og P-Everolimus Analyse af markører for demens, Csv-Tau protein (T-tau), Csv-Fosforyleret tau (P-tau) og Csv-Amyloid beta-protein (β-amyloid) Analyse af plasma-dna, fortrinsvist med henblik på targeteret behandling af cancer Avancerede undersøgelser af vitaminstofskiftet, fx specialanalyser til udredning af tilstande relateret til Vitamin B12 og Vitamin D mangel Diagnostik og rådgivning vedr. markører for knoglemetabolisme Diagnostik og rådgivning vedr. specielle inflammationsmarkører En række farmakaanalyser, som ikke kan udføres med kommercielle analyse-kit, eksempelvis mange antibiotika og misbrugsstoffer En række specialiserede tumor-markør undersøgelser. Fx udføres HPLC-, LCMS-, og immunkemiske-analyser til diagnostik af fæochromocytom og neuroendokrine tumorer (NET), hvor analysering og tolkning er vanskelig En række specielle hormonanalyser, eksempelvis forskellige kønshormoner, P-Serotonin, U-Adrenalin og U-Noradrenalin Fertilitetsmarkører samt markører til prænatal screening for Trisomi 21 og andre medfødte defekter. KBA s specialfunktioner 23

24 Analyser for nye antikoagulantia Det stigende forbrug af non-vitamin-k-antagonist orale antikoagulantia (NOAK) har medført et hidtil udækket behov for bestemmelse af antikoagulationsgraden som følge af medikamenterne. Dette er fx essentielt forud for trombolysebehandling hos patienter i behandling med medikamenterne, men kan også være indiceret forud for akut kirugi eller ved mistanke om forgiftning. KBA har i løbet af 2014 indført analyser til bestemmelse af plasmaniveauer for de tre medikamenter Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa) og Apixaban (Eliquis). Analyserne udbydes døgnet rundt alle ugens dage. Koncentrationsmålinger af TNF-alfa inhibitorer muliggør individuel medicinering Adskillige autoimmune sygdomme behandles med biologiske lægemidler i form af bl.a. TNF-alfa inhibitorer. Aktuelt anvendes samme medicindosis til alle. Flere studier har imidlertid vist, at koncentrationen af lægemidlerne i kroppen svinger så meget, at der er risiko for både under- og overbehandling. Vi har i samarbejde med Reumatologisk Afdeling, AUH, og Gastroenterologisk Afdeling, AUH, udviklet analyser til bestemmelse af de tre hyppigst anvendte TNF-alfa inhibitorer, og tilsvarende vist en stor variation i lægemiddelkoncentrationerne. Analyserne er planlagt til at blive udbudt rutinemæssigt i løbet af april Vi forventer, at de nye analyser vil blive anvendt til at individualisere den enkelte patients behandling. Som konsekvens vil nogle patienter hurtigere blive skiftet til anden behandling, nogle patienter fortsætte med aktuel behandling og nogle patienter vil få reduceret deres medicin. Samtidig med bedre behandlingsresultat forventes en ikke uvæsentlig reduktion i medicinforbrug og deraf afledt besparelse. Nu kan årsagen til Vitamin B12 mangel afklares fra almen praksis En ny undersøgelse, der kan fastslå, om patientens vitamin B12 mangel skyldes en manglende 2014 kan den også rekvireres fra almen praksis. tid kunnet rekvireres fra AUH s afdelinger, og fra evne til at optage vitaminet i tarmen, er udviklet Undersøgelsen er nærmere beskrevet i KBAs analysefortegnelse under Pt-Vitamin B12 og valideret på KBA. Undersøgelsen har i nogen absorption. 24 KBA s specialfunktioner

Klinisk biokemisk afdeling

Klinisk biokemisk afdeling Årsberetning 2013 Klinisk biokemisk afdeling Aarhus universitetshospital Klinisk biokemisk afdeling Årsberetningen 2013 fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (KBA) præsenterer KBA

Læs mere

Årsberetning 2015. Blodprøver og Biokemi. Aarhus Universitetshospital. Blodprøver og Biokemi

Årsberetning 2015. Blodprøver og Biokemi. Aarhus Universitetshospital. Blodprøver og Biokemi Årsberetning 2015 Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Blodprøver og Biokemi Mail: biokemi@auh.rm.dk Foto: Kirsten Aarestrup Design: tuen Redaktion: Ledende overlæge Lene Heickendorff Ledende

Læs mere

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på ! ""# $ % $ &'% Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2012 Klinisk Biokemisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Klinisk Biokemisk Afdeling Redaktør: Lene Bisgaard Christiansen, Klinisk Biokemisk Afdeling Mail: kba@auh.rm.dk Kommunikation, Aarhus

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2011 Klinisk Biokemisk Afdeling NØRREBROGADE 44 8000 AARHUS C TAGE-HANSENS GADE 2 8000 AARHUS C BRENDSTRUPGÅRDSVEJ 100 8200 AARHUS N OLOF PALMES ALLE 49 8200 AARHUS N Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Specialeansøgning for Klinisk biokemi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Klinisk biokemi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Klinisk biokemi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Placering og erfaring

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

1 + 1, 1 cand. scient ca , 2 cand. Scient

1 + 1, 1 cand. scient ca , 2 cand. Scient Region og dato: Region Midtjylland, 1. maj 009 Hospitalsenhed Viborg, Klinisk biokemisk afdeling Afdelingens SKS-kode (matrikel-eydig 6 eller 7 cifferkode) 7601 060 Specials speciede funktioner (regionsfunktioner

Læs mere

OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH

OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH AGENDA En hæmostasevagt på OUH? Tilgængelige analyser på KBF DOAK case Svært blødende patienter

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Referat Informationsmøde/præsentation af udbud vedr. indkøb af automatiseret 24-7 laboratorium

Referat Informationsmøde/præsentation af udbud vedr. indkøb af automatiseret 24-7 laboratorium Regionshuset Aarhus Indkøb & Medicoteknik Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 4500 im@rm.dk www.im.rm.dk Referat Informationsmøde/præsentation af udbud vedr. indkøb af automatiseret 24-7

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001467 Afdelingsnavn Klinisk Biokemsik Afdeling Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT 1. MÅLGRUPPER OG ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1.1 Analyser og undersøgelser... 2 1.1.1 Prioritering og svartider... 2 1.1.2 Rekvirering... 3 1.1.3 Blodprøvetagning

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk biokemi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk biokemi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for klinisk biokemi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital WebQuality Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis EXAM Reg. nr. 450 Kræft- og Inflammationscentret Praksis-teamet på KBA AUH Overlæge Birgitte Brock Afdelingsbioanalytiker Laboratoriefaglig

Læs mere

Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium

Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium Klinisk Biokemisk Afdeling i Det Nye Universitetshospital (DNU) Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Aarhus Universitetshospital (AUH) tager nye lokaler på Det Nye

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Automatiseret 24-7 Laboratorium.

Automatiseret 24-7 Laboratorium. Automatiseret 24-7 Laboratorium www.regionmidtjylland.dk Program: 1. Velkommen og præsentation 2. Kort om DNU 3. Opgaven 4. Processen 5. Spørgsmål 6. Præsentation af KBA 7. Spørgsmål, praktiske forhold,

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Årsberetning Blodprøver og Biokemi. Aarhus Universitetshospital. Blodprøver og Biokemi

Årsberetning Blodprøver og Biokemi. Aarhus Universitetshospital. Blodprøver og Biokemi Årsberetning 2016 Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Blodprøver og Biokemi Mail: biokemi@auh.rm.dk Foto: Michael Harder, Kommunikation, Aarhus Univeristetshospital samt personalet ved Blodprøver

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk Biokemi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk Biokemi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk Biokemi Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi Århus Sygehus Side 1 19-08-2010 Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi Klinisk Biokemisk Afdeling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Videreuddannelsesregion Nord 2010 Indhold

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Specialevejledning for klinisk genetik

Specialevejledning for klinisk genetik Specialevejledning for klinisk genetik Specialebeskrivelse Klinisk genetik er et tværgående speciale og omfatter diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme og tilstande til patienter og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

OM VORES VISIONER... 2 STRATEGISKE OMRÅDER... 2 SAMARBEJDE MED ANDRE SPECIALER... 2 FORSKNING OG UDVIKLING... 2

OM VORES VISIONER... 2 STRATEGISKE OMRÅDER... 2 SAMARBEJDE MED ANDRE SPECIALER... 2 FORSKNING OG UDVIKLING... 2 Understøtte specialet ved at tiltrække, fastholde og udvikle de dygtigste og de mest kreative medarbejdere Arbejde for at klinisk biokemi bliver et stadigt voksende speciale med stigende indflydelse i

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Forandring og bekymring to sider af samme sag? Et inspirationsværktøj til håndtering af forandringsprocesser

Forandring og bekymring to sider af samme sag? Et inspirationsværktøj til håndtering af forandringsprocesser dbio s arbejdsmiljøpris 2015 Forandring og bekymring to sider af samme sag? Et inspirationsværktøj til håndtering af forandringsprocesser Side 1 af 7 Forandring og bekymring to sider af samme sag? v. Ledende

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk Biokemi

Specialevejledning for Klinisk Biokemi Bilag 17/2014 Specialevejledning for Klinisk Biokemi Denne specialevejledning er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Etablering af rørpostanlæg på Regionshospitalet Herning supplerende analyse

Etablering af rørpostanlæg på Regionshospitalet Herning supplerende analyse Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Etablering af rørpostanlæg på Regionshospitalet Herning supplerende analyse Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer EN BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE FOR FREMTIDEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKTET Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Sygehusplanen Nyt koncept for modtagelse af akutte patienter Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing Falster blev de 4 akutsygehuse

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(3) Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer Information om deltagelse i forskningsprojektet Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital.

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Januar 2012 MidtEPJ Rul 4 WANTED Årsafslutning Uddata og forskning Ledelsesinfo Sygehussystemet og PDOK Ny funktionalitet: RM8 Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Det rette team betaler sig

Det rette team betaler sig Det rette team betaler sig Ifølge en optælling, foretaget af Praktiserende Lægers Organisation, var der pr. maj 2017 5149 personer ansat som hjælpepersonale i praksissektoren. Heraf 230 bioanalytikere.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland NOTAT Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk August 2014 Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk biokemi

Specialevejledning for Klinisk biokemi Specialevejledning for Klinisk biokemi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

UDANNELSESUDVALG 2 UU2

UDANNELSESUDVALG 2 UU2 UDANNELSESUDVALG 2 UU2 Peter H. Nissen Biokemiker Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Hvad er UU2? Uddannelsesudvalg for hospitalsansatte biokemikere Kommisorium Udvalget skal overveje og

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Trombosecenter Aalborg, Funktioner Rådgivning Placering:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere