Høringssvar til National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar til National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne, 2014"

Transkript

1 Høringssvar til National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne, DASYS 2. MBH 3. Danske Regioner 4. Jordemoderforeningen 5. Danske Fysioterapeuter Peer Review: Overlæge Stig Norderval, Universitetssykehuset Nord-Norge. Peer Review: Marianne Starck, Malmø University Hospital. Peer Review: Tom Øresland, Prof. i Kirugi, Universitetet i Oslo og Overlege Akershus Universitetssykehus

2 Sundhedsstyrelsen Sygehuse og Beredskab Odense den 27. oktober 2014 Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for analinkontinens hos voksne Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) har modtaget forespørgsel på overstående og vi takker for muligheden for at afgive høringssvar. DASYS har været repræsenteret i referencegruppen, og vi har derfor kun nogle overordnede kommentarer til retningslinjen. Retningslinjen beskæftiger sig ikke med den specialiserede behandling som tilbydes på specialafdeling og der er kun medtaget et udredningsspørgsmål relateret til udredning af kvinder med nyopstået fækalinkontinens efter fødslen. Vi mangler overvejelser for den tilgang, idet vi finder det ville være relevant at tilbyde et udredningsforløb mere bredt og til andre patientgrupper. En udredning, der måske ikke nødvendigvis bør finde sted på en specialafdeling, men ud fra retningslinjer fra specialister og med mulighed for at trække på en specialafdelings ekspertise. Det kunne samtidig medvirke til at imødegå det problem, at det ikke kun er patienter, men også sundhedspersonale, der undlader at tale mere uddybende om problemet. Retningslinjen omhandler borgere og patienter, hvor man har udelukket behandlingskrævende patologi og hvor der skønnes at være behov for at igangsætte en sundhedsfaglig indsats overfor problemet. Det kan undre, at der udelukkende er fokus på patologiske tilstande, i det anainsufficiens kan have andre årsager. Det synes derfor rimeligt, at der anbefales en sundhedsfaglig udredning indeholdende specifikke elementer, som alle borgere/patienterne skal tilbydes/gennemgå når analinsufficiens er konstateret. Det kunne formentlig forebygge en del tilfælde af analinsufficiens. Førstebehandlingsvalg til afhjælpning af analinkontinens er en regulering af afføringens konsistens, så afføringen bliver mere formet, og dermed bliver nemmere at holde på. Behandlingen er forbundet med få bivirkninger, lave omkostninger og kan umiddelbart iværksættes. Det kan undre, at førstevalg ikke er en udredning af eventuelle årsager, og efterfølgende fx afprøvning af tiltag som kostændringer, motion og ikke mindst gennemgang og seponering af virkningsløs og stoppende medicin. Samtidig er det også her vigtigt, at inddrage patienter/borgere og deres pårørende i afhjælpning/behandling af analinssufficiens. Samtidig bør sundhedspersonalet spørge til, hvordan patienterne håndterer at have problemet både fysik og forhold til relationer til eventuel partner og sociale funktioner i øvrigt. Skulle vores høringssvar give anledning til spørgsmål uddyber vi naturligvis gerne vores synspunkter. Med venlig hilsen For Dansk Sygepleje Selskab, DASYS Bente Hoeck Medlem af bestyrelsen 1

3 Fra: Sundhedsstyrelsen Sygehusbehandling og Beredskab Sendt: 31. oktober :06 Til: Sigrid Paulsen Emne: VS: Høring vedr. nationale kliniske retningslinje for analinkontinens hos voksne Fra: Henrik Bork Bjerregaard Sendt: 31. oktober :00 Til: Sundhedsstyrelsen Sygehusbehandling og Beredskab Cc: Suryaninoff Bente. BESU; Niels Balle Emne: Høring vedr. nationale kliniske retningslinje for analinkontinens hos voksne Til Sundhedsstyrelsen. Jeg har læst jeres retningslinier vedr. analinkontinens for voksne. Vi har igennem de sidste 8 år arbejdet med transanal irrigation (TAI) i samarbejde med bl.a. Analfysiologisk Klinik på Århus Universitets Hospital og en række institutioner for voksen som Områdecenter Hedelund ved Esbjerg. Afføringsproblematikker fylder meget ressourcemæssigt og menneskeligt og kræver en bred tilgang for at finde den bedste løsning for den enkelte. Men erfaringerne og studier viser at TAI har en gavnlig effekt og ikke er tidskrævende. Det kræver dog at personlet forstår problematikkerne for at være i stand til at interagerer med borgerne der lider af forstoppelse og inkontinens. Effekten er til gengæld reduceret tidsforbrug til primær pleje (irrigation tager typisk 30 minutter når proceduren er indkørt), mindre behov for tøjskift og -vask og generelt bedre velvære for borgeren. Vi ser TAI som et reelt bud på at løse anal inkontinens problematikker for voksne og ønsker at der afsættes tid til at undersøge mulighederne især for pleje af ældre. Jeg vil gerne have lov at henvise til det arbejde der er præsenteret i Peter Christensens Doktor disputats (udført på Århus Universitets Hospital) der omhandler brugen af irrigation, samt 3 case stories der er udarbejdet i samarbejde med Bent Suryaninoff på Områdecenter Hedelund. Jeg ved at Bente vil henvende sig til jer inden tirsdag, hvor I har høringen. Med venlig hilsen Henrik Bork Bjerregaard Reseach and Development Manager MBH-International Gydevang Allerød mobil direkte

4

5

6

7

8

9 Områdercenter Hedelund Case 1 AM Forhistorie AM er 46 år og bor i en beskyttet bolig. Er psykisk syg og kørestolsbruger efter en ulykke. AM er lammet fra brystet og ned. AM er afføringsinkontinent og han havde mange ufrivillige afføringsuheld på alle tidspunkter af døgnet. Han følte et stort psykisk ubehag og den konstante kontakt med afføring i bleen medførte hudproblemer. Plejepersonalet: Vi håndterede inkontinensen med de traditionelle midler: bleer, afføringsmedicin og Movicol, men det skabte ikke en tilfredsstillende situationfor hverken AM eller personalet. Tiden med irrigation Efter samråd med AM, kontinenssygeplejersken og egen læge begyndte vi at irrigere AM for 6 måneder siden. Efter en kort indkøringsperiode er situationen blevet væsentligt forbedret for AM og os. Hudproblemerne er næsten væk i takt med at vi næsten aldrig ser afføring i bleen. AM føler sig mere tryg nu og er blevet gladere. Han er ikke tilhænger af medicin og har på grund at irrigation kunnet reducere sit indtag til et enkelt brev Movicol hver aften for at holde gang i maven. Mængden af vasktøj er kraftigt reduceret. Vi anvender en kombination af Qufora Miniskyl og Qufora sengesystem. Qufora Miniskyl anvendes alle dage undtagen fredag. Med den lille pumpe skyller vi cirka 70 ml. vand ind 2 gange. AM liftes fra sengen over på toiletstolen hvorefter vand og afføring kommer ud. Om fredagen skyller vi AM med Qufora sengesystem. Vi benytter et Ø30 mm rektal kateter og skyller med ca ml. vand. Vandet og afføringen løber ud i opsamlingsposen. Skylningen gør at AM ikke oplever uheld i løbet af weekenden AM var fra starten med på ideen om at prøve en løsning med vand. AM har fået en øget velvære med irrigation. Personalet kan nu arbejde efter en fast rutine og efterfølgende have sikkerhed for at der ikke skal bruges ekstra timer på at klare uheld og vask. Det har givet en anden ro og tryghed for både AM og plejepersonalet. Jowna Sygehjælper på Områdecenter Hedelund

10 Områdercenter Hedelund Case 2 LT Forhistorie LT er en kvinde på 37 år. For 20 år siden fik hun konstateret en tumor i rygmarven, som har medført synkeproblemer og utydelig tale. LT har nedsat hørelse og funktionsniveau. Hun har i længere tid haft problemer med afføringsinkontinens og har prøvet flere forskellige midler uden større effekt. Afføringen kom klatvis og konstant. LT var meget tynget af generne og holdt til sidst op med at gå ud. I stedet isolerede hun sig mere og mere fra kontakten med andre. Tiden med irrigation Efter samråd med læge og kontinenssygeplejerske, begyndte via for 3 måneder siden at irrigere LT med Qufora Miniskyl 3 gange om ugen, senere 5 gange om ugen. Vi oplærte LT s hjælper i systemet. Da det er enkelt at bruge og forstå vil hjælperen let kunne give denne viden videre til LT andre hjælpere, hvis der bliver behov for det. LT irrigeres med den lille pumpe 2 gange hvor der hver gang skylles 70 ml. ind. LT liftes derefter fra sengen over på toiletstolen. Effekten af denne irrigation er rigtig god og der har ikke været nogen uheld efter indkøringsperioden. LT kan nu undvære både Movicol og anden laksantia, og da hun ikke bryder sig om at tage medicin er dette yderligere et positivt resultat. LT er meget tilfreds med systemet og glad for have fået kontrol over sin inkontinens ved at bruge vand. Jowna Sygehjælper på Områdecenter Hedelund

11 Områdercenter Hedelund Case 3 HM Forhistorie HM er en mand på 51 år og har Parkinson. En ulykke forårsager massiv hjerneskade. HM er dermed fuldstændig immobil og er passiv i alle plejesituationer. HM bliver forflyttet med loftlift. Han er plaget af muskelspændinger i hele kroppen og kan ikke sidde ordenligt på en bækkenstol. Han ernæres via sondemad samt med blendet fuldkost. Da han flyttede ind på afdelingen var hans mave gået helt i stå med tynd sivende afføring grundet obstipationen og deraf følgende hudproblemer. Generelt var HM vanskelig og ressourcekrævende at håndtere med mange daglige tøjskift. Behandling med forskellige laksantia kunne ikke løse problemet. Tiden med irrigation Situationen var ikke tilfredsstillende og vi besluttede at prøve med Qufora irrigationssytemet til brug i sengen. Efter samråd med læge og kontinenssygeplejerske blev det besluttet at irrigere mandag, onsdag og fredag. Vi giver ham Movicol aftenen før irrigationen for at blødgøre afføringen lidt og opnå en optimal irrigation. Der er ingen sivning og ingen afføring imellem irrigationerne. Qufora irrigationssystemet gør os i stand til at gennemføre irrigationen i sengen på 15 minutter uden behov for lift. Det megen arbejde med tøjskift, vask og tøjvask er forsvundet og det er en stor lettelse i sig selv. Mette Sygeplejerske på Områdecenter Hedelund

12 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Danske Regioners høringssvar vedrørende national klinisk retningslinje for anal inkontinens for voksne Sag nr. 14/3076 Dokumentnr /14 Julia Beck Søndergaard Tel Danske Regioner modtog den 10. oktober 2014 høring over udkast til National klinisk retningslinje for anal inkontinens hos voksne. Indledningsvist bemærkes det, at vejledningen kun omfatter konservativ behandling og udredning af post partum kvinder. Derfor foreslås titlen ændret til: National klinisk retningslinje for konservativ behandling af anal inkontinens hos voksne og udredning af anal inkontinens hos post partum kvinder. Derudover efterspørges en anbefaling i forhold til anal inkontinens, der allerede opstår under strålebehandlingsforløbet (akut bivirkning), og ikke kun efter strålebehandlingsforløbet (sen bivirkning), hvis der er evidens for at lave en sådan anbefaling. Kommentar til 1.5 Baggrund og indledning I dette afsnit fremgår det af anbefalingen, at den praktiserende læge som minimum spørger ind til en række udredningsspørgsmål såsom graden og hyppigheden af inkontinensen. Dog bør denne udredning også omfatte spørgsmål vedrørende starttidspunkt og varighed for inkontinensen. Kommentar til 1.7 Afgræsning af patientgruppe Regionerne finder det problematisk, at denne retningslinje i begrænset omfang omhandler patienter med neurologiske sygdomme, da forekomsten af anal inkontinens er meget høj netop i denne gruppe. Det vurderes, at det i høj grad er væsentligt og nødvendigt at inkludere denne gruppe af patienter i vejledningen. Dampfærgevej 22 Postboks København Ø T F E

13 Et studium af Korse et. al. (2013) viser, at forekomsten af anal inkontinens hos patienter (n=238) med Cauda Equina Syndrom er 49,6 % (range 10,5 % - 90 %) 17 mdr. efter lumbal kirurgi. Side 2 Reference: Korse NS, Jacobs WCH, et al. Complaints of micturition, defecation and sexyal function in cauda equina syndrome due to lumbal disk hermiation: A systenatuc revuew. Eur Spine J 2013;22: Sproglige bemærkninger til 1.7 Afgrænsning af patientgruppe I afsnittet skrives der neurogene lidelser, hvilket bør erstattes med neurologiske lidelser. Og det skal bemærkes, at halvsidige lammelser betragtes som symptomer og ikke en lidelse. Det foreslås, at dette eventuelt erstattes med apopleksi. Kommentar til 3 - Loppefrøskaller versus laksantia til afhjælpning af anal inkontinens udløst af forstoppelse Under udarbejdelsen af den nationale kliniske retningslinje er der ikke fundet studier, der kan belyse spørgsmålet omkring loppefrøskaller versus laksantia til afhjælpning af anal inkontinens udløst af forstoppelse. Derfor fremhæves det, at der er begrænset evidens for brug af psyllium hos rygmarvsskadede patienter, jf. følgende reference: Coggrave, Norton & Cody. Management of faecal incontinence and constipation in adults with central neurological diseases. (Cochrane Database Syst Review Jan 13;1: CD doi: / CD pub5.) Uddrag af review: There was very limited evidence from individual trials in favour of a bulk-forming laxative (psyllium), an isosmotic macrogol laxative, abdominal massage, electrical stimulation and an anticholinesterase-anticholinergic drug combination Kommentar til 5. Bækkenbundstræning Indledningsvist stilles der spørgsmål til, hvad der menes med ingen særlige skadevirkninger. Til afsnittet vedrørende praktiske oplysninger anbefales det, at bækkenbundstræningen forløber over 8-16 uger. Her forslås det, at man tilføjer, at dette forudsætter en aktiv funktion af bækkenbundsmusklerne. Ydermere anføres det, at kvaliteten af evidensen af inkluderede studier er lav især pga. manglende blinding af behandler og patient. Det skal i den

14 forbindelse nævnes, at hverken behandler eller patient kan være blindet ved superviseret bækkenbundstræning. Side 3 Derimod kan tester (outcome assessor) være blindet. Den lave evidens skyldes oftere begrænsninger i RCT. De to vigtigste studier af evidensen baserer sig overvejende på resultater med kvinder, hvilket bør anføres i vejledningen. Norton 2003: kvinder, n=159 (93%); mænd, n=12 (7%) Heyman 2009: kvinder, n=83 (76%) mænd, n=25 (24%) Dertil forslås det, at man supplerer med et andet relevant studie af Norton C og Cody ID fra 2012, hvor resultaterne er i stor overensstemmelse med de allerede inddragede effektanalyser. Reference: Norton C og Cody ID. Biofeedback and/or sphicnter exercise for the treatment of faecal inconti-nence in adults (Review). Cochrane Database of Systematic Review Issue 7. Art No:CD Endelig stilles der spørgsmål til, om der er en langtidseffekt af bækkenbundstræning +/- biofeedback hos patienter med anal inkontinens. Øvrige kommentarer Der bør i vejledningen være et konsistent ordvalg i forhold til, om man vælger analinkontinens eller anal inkontinens. Med venlig hilsen Julia Beck Søndergaard

15 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Danske Regioners høringssvar vedrørende national klinisk retningslinje for anal inkontinens for voksne Sag nr. 14/3076 Dokumentnr /14 Julia Beck Søndergaard Tel Der eftersendes en række yderligere kommentarer til udkastet for den nationale kliniske retningslinje for anal inkontinens for voksne, der blev sendt i høring den 10. oktober Indledningsvist undrer det regionerne at monitorering under punkt 8 indeholder en sammenligning af anal inkontinens og udvikling i hypertension. Udredning af post-partum anal inkontinens er blot en opremsning af incidenter og gammel viden om bækkenbundstræning. Det er uklart om det anbefales, at otte ugers undersøgelsen hos praktiserende læge er tilstrækkelig, såfremt der ikke er graverende symptomer. Derudover anbefales det, at postpartum kvinder tilses og undersøges af en specialist ved fysisk undersøgelse og UL-scanning. Der tages ikke stilling til om specialisten skal være gynækolog, tarmkirurg eller om undersøgelsen skal ske i et bækkenbundscenter. Man bør overveje, at være tydeligere mht. til basisudredningen hos gruppen med inkontinens. I en tidligere opgørelse fra DCCG har man, ud fra indrapporterede data vedrørende enkelt symptomer, konstateret, at ændret afføringsmønster var det symptom, der var stærkest associeret med colorectal cancer. Det bemærkes, at vejledningen indskrænker sig til at anbefale, at patienten som minimum skal rectal eksploreres, og at man kun skal overveje colorectal cancer. Det skal fremhæves, at skopi er nødvendig for at udelukke cancer, men også fx for at stille diagnosen mikroskopisk colitis. Dampfærgevej 22 Postboks København Ø T F E

16 Endelig fremhæves det, at der mangler retningslinjer for, hvorvidt man anbefaler lægekonsultation med klinisk undersøgelse kontra sygeplejeambulatorium med konservativ behandling som første kontakt, nødvendigheden af manometrisk undersøgelse samt forslag til algoritme i behandlingen, både konservativ og kirurgisk. Side 2 Med venlig hilsen Julia Beck Søndergaard

17 Høringssvar til National Klinisk Retningslinje for Anal Inkontinens hos voksne Til Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab Jordemoderforeningen har modtaget invitation til at afgive høringssvar på den nationale kliniske retningslinje vedrørende analinkontinens hos voksne. Vi finder det glædeligt, at der med retningslinjen sættes fokus på et stærkt stigmatiserende, men ikke mindre vigtigt og i høj grad overset område. Vi har i gennemlæsningen af retningslinjen primært fokuseret på området relateret til graviditet og fødsel, og har ikke indvendinger til disse afsnit. Vi håber, at anbefalingerne vil kunne øge fokus og hjælpe kvinderne (og naturligvis også de berørte mandlige patienter) fremover. Jordemoderforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar. Med venlig hilsen Anne-Mette Schroll Udviklingskonsulent, jordemoder, cand.scient.san, ph.d. Jordemoderforeningen Sankt Annæ Plads København K

18 Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab Axel Heides Gade København S Høring vedr. national klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne Danske Fysioterapeuter har med interesse læst høringsudkastet til national kliniske retningslinje for analinkontinens hos voksne. For uddybende faglige bemærkninger henviser Danske Fysioterapeuter til høringssvaret fra Dansk Selskab for Fysioterapi. Analinkontinens er tabubelagt og forekomsten er større end antallet af patienter, som opsøger læge med generne. Derfor er aktuelt, at der fokuseres på udredning og behandling af patienterne via en kliniske retningslinje. Desuden er diagnosen omfattet af de regionale snitfladekataloger om den ambulante genoptræning jf. sundhedsloven. Dato: 28. oktober Tlf. direkte: Derfor er det glædeligt, at bækkenbundstræning er medtaget som relevant sundhedsfaglig indsats til at afhjælpe analinkontinens i retningslinjen. Anbefalingen er svag som følge af lav evidensgrad, men vi hæfter os ved, at effekt, om end lille, er positiv; at bækkenbundstræning er en sikker intervention samt at skadesvirkningerne vurderes at være få. Dog undrer det os, at der i rationalet for anbefalingen er anført, at man bør overveje at henvise til bækkenbundstræning, såfremt patienten ønsker det. Ingen behandling genoptræning eller anden indsats kan iværksættes uden patientens samtykke hertil. Al genoptræning indebærer en egen indsats for patienten, da genoptræningen er defineret ved at være en samarbejdsproces mellem patient og sundhedsfaglig behandler. I tilsvarende kliniske retningslinjer, hvor træning er anbefalet, har man ikke fundet behov for denne modificering af rationalet. Vi mener, at rationalet alene skal fremhæve den foreliggende evidens. Især i lyset af den positive effekt litteraturen indikerer og få følgevirkninger. Med venlig hilsen Karen Langvad Faglig chef

19 Fagfellevurdering (peer review) av de danske nasjonale kliniske retningslinjer (NKR) for behandling av analinkontinens hos voksne. Den danske Sundhetsstyrelsen har gitt landets fagmiljøer i oppdrag å utarbeide nasjonale retningslinjer for en rekke tilstander, herunder også analinkontinens. Retningslinjene er ikke bare rettet mot primærhelsetjenesten, men også og mot personer som opplever analinkontinens. Hensikten er å gjøre behandlingsmulighetene lettere tilgjengelig, og å komme med anbefalinger basert på evidensbasert kunnskap der dette finnes. På denne måten muliggjøres lik og best mulig behandling for alle innbyggere. Undertegnede har etter forespørsel fra arbeidsgruppen takket ja til å være reviewer av dokumentet. Generelt: Søkearbeidet i litteraturen er omfattende og synes grundig gjennomført. NKR for anal inkontinens hos voksne er et oversiktlig dokument, med logisk oppbygning hvor det er relativt enkelt for leseren å fine frem til relevante deler og avsnitt. Behandlingsforslagene til de ulike undergruppene fremgår også tydelig, med gradering av anbefaling. Begrepene som brukes er godt forklart for leseren innledningsvis. De fokuserte spørsmålene er alle klinisk relevante, og besvares i henhold til tilgjengelig evidens basert på klinisk forskning. Det fremgår tydelig at det eksisterer få studier som besvarer spørsmålene. Anbefalingene er derfor nødvendigvis forsiktige, og følger internasjonal etablert standard for dette. Det ansees som en fordel at det generelt anbefales å benytte psylliumfrø fremfor loperamid, siden sistnevnte er et preparat med farmakologisk effekt på reseptornivå, mens psylliumfrø ikke har en slik effekt og utskilles i avføringen. I et dokument som henvender seg til andre enn fagpersoner bør imidlertid overskriftene i tabellene og ellers i dokumentet være på dansk, og ikke engelsk. Engelske uttrykk i tabeller bør også oversettes til dansk. Tabellene med resyme av inkluderte studier for hvert enkelt av de fokuserte spørsmålene er noe vanskelig å forstå, og man bør vurdere å ha en forklaring til underpunktene i disse tabellene. Det bør også være mulig å enkelt se hvilke studier som er inkludert, i form av henvisning til en referanseliste. Siden PICO references konsekvent mangler, regner jeg med at referansen vil settes inn her. Spesifikke kommetarer: Side 5: Her står en overskrift med loppefrøskaller, mens det ellers i dokumetet benytes Psyllium-frøskaller. Hoveddokument (full guidelines): Kapittel 1: oversiktlig og greit skrevet. Kapittel 2: Ved definisjon av inkontinens savnes urgency. Dette symptomet er generelt akseptert som en viktig del av inkontinens-problematikken. Pasienter kan ha kun luftinkontinens pga av at de hele tiden går på toalettet for å unngå lekkasje. Pasienter med

20 daglig luftinkontinens kombinert med urgency kan også vurderes for kirurgisk behandling. Videre bør det nevnes at det finnes egne validerte scoringssystemer for inkontinens, og med eksempler på slike, eventuelt også med link. Det er viktig for behandlere å kunne gjøre en gradering av inkontinens-plagene, slik at effekten av igangsatt behandling kan evalueres adekvat. St Marks score er et mye brukt system, som også inkluderer urgency. Siden dokumentet også henvender seg til personer utenfor helsevesenet, kunne det med fordel presiseres at personer som har fått relativt plutselig oppståtte nye symptomer oppfordres til å kontakte lege for å utelukke annen sykdom. kapittel 3: Det kunne med fordel vært egne overskrifter eller markering med underpunkter for de ulike undergruppene med inkontinens (eldre hjemmeboende borgere, personer med kronisk diare, etter kirurgi for rectumcancer osv). Dette tror jeg vil gi bedre oversikt. Slik det nå er kan det være vanskelig å se hvor en tilstand slutter og neste begynner. Bør man bruge psyllium-frøskaller eller stoppende medicin (loperamid) til at afhjælpe analinkontinens hos ældre hjemmeboende borgere? Dette spørsmål besvares ved hjelp av studien til Markland (2014) uten at jeg kan se at det referesres til denne studien. Pico references/summary mangler. Tabellen som følger under PICO Questions synes å være feil, siden det i Marklands abstract nevnes 80 inkluderte pasienter, og ikke 73. Det er mulig at arbeidsgruppen sitter med ytterligere data om dette, og da bør dette nevnes. Bør man bruge psyllium-frøskaller eller stoppende medicin(loperamid) ved kronisk diarré udløst analinkontinens? Her refereres til Markland (2014), uten at det fremgår at denne studien omhandler diare-tilfeller. Jeg kan ikke se at denne studien besvarer dette fokuserte spørsmålet Bør man anvende psyllium-frøskaller eller stoppende medicin (loperamid) ved analinkontinens efter kirurgi for rectum cancer? Under PICO Summary må det skrives at det ikke er funnet studier som undersøker på denne problemstillingen. Referansen til Markland synes ikke

21 å være relevant. Bør man anvende psyllium-frøskaller eller stoppende medicin ved analinkontinens opstået efter anal kirurgi for benigne sygdomme? Jeg kan ikke se at Marklands abstract besvarer denne problemstillingen. PICO Summary stemmer ikke med dette fokuserte spørsmålet. Bør man anvende psyllium-frøskaller eller stoppende medicin ved analinkontinens efter strålebehandling af abdomen eller genitalia? Tabellen under PICO-questions er misvisende, siden Marklands studie definitivt ikke besvarer spørsmålet Kapittel 4: Bør man bruge psyllium-frøskaller eller laksantia til at afhjælpe analinkontinens hos kronisk forstoppede med samtidig analinkontinens? på. Grei gjennomgang og anbefaling, ingen randomiserte studier å basere seg Kapittel 5: Kan analtømning afhjælpe fækalinkontinens hos plejehjemsbeboere, hvor anden behandling ikke har haft tilstrækkelig effekt? Studien er fra 2000, ikke 200. Godt PICO sammendrag. Kapittel 6: Kan individuelt superviseret bækkenbundstræning afhjælpe analinkontinens hos voksne? PICO Summary mangler Kan individuelt superviseret bækkenbundstræning afhjælpe analinkontinens hos kvinder med vedvarende analinkontinens postpartum?

22 Kapittel 7: PICO Summary mangler Bør kvinder med vedvarende fækalinkontinens postpartum ultralydsscannes? Begrepet kirurgisk behandling i anbefalingen Svag/betinget anbefaling for Overvej at henvise kvinder med ny-opstået fækal inkontinens efter fødsel til endoanal ultralyd, idet klinisk undersøgelse alene ikke kan detektere anale sphincterskader og kirurgisk behandling kan være et muligt tilbud såfremt inkontinensen skyldes en anal sphincter-defekt. Kan med fordel erstattes med kirurgisk rekonstruksjon, siden det også finnes etablerte kirurgiske behandlinger når anal sfinkter ikke er defekt. Tromsø Stig Norderval

23 1: Manuskriptets styrker Man har minutiøst gået igennem litteraturen som dækker anal inkontinens og behandling med psyllium-frøskaller, Loperamid samt bækkenbundstræning. Man har gjort det korrekt videnskabligt. Man har som forventet fundet ganske få studier med evidens af høj kvalitet. Jeg tror det er viktigt at man i studierne gør sig klart hvad man vil opnå med behandlingen. Et endpoint som jo ikke altid er det samme for alle patientgrupper. Jeg kommer at berøre dette under Svagheder. Jeg anser at det er en styrke at man har valgt nogle få patientgrupper, og de patientgrupper som man ser mest i almen praksis og på plejehjem. Emnet ville ellers bive alt for omfattende, og det er jo i den patientgruppe man kan nå længst med enkle behandlingsmidler. Med henblik på behandlingmulighederne burde man nok have taget andre muligheder med, det kommer jeg også at berøre i Mangler. Når layouten er klar tror jeg det bliver let at finde retningslinjer for behandlingen i de forskellige patientgrupper. 2: Manuskriptets væsenligste svagheder og mangler Svagheder: Jeg synes at man under Baggrund skulle have nævnt noget om fordelningen mand/kvinde i hyppigheden af anal inkontinens. Søger en mandlig patient for analinkontinens skal man jo være lidt mere opmærksom på anal inkontinens relaterede sygdomme. Jeg synes også at man skulle have nævnt at der findes 2 score system, St Marks incontinensscore og Wexner incontinensscore og at St.Marks score er at foretrække om man vil bruge den i kliniken eftersom den tager urge (trængning til defekation) med. Personligt oplever jeg at det er til stor hjælp om patienterne har fyldt i scoresystemet når de kommer for konsultation, eftersom det giver en ide om hvor stort et problem analinkontinens er for patienten, og patienten må tænke efter hvor meget besvær han/hun har. I Sverige, hvor jeg har arbejdet i 28 år som kolorektalspecialist, har man udtrykket vetenskaplig och beprövad erfarenhet, hvilket socialstyrensen altid henviser til når de skal konkludere om en patient har fået korrekt behandlig. Udtrykket "beprövad erfarenhet" står for det som vi ikke altid kan videnskabligt begrunde men som lang erfaring kan påvise. Det kan blive en vigtig del af anbefalingerne til behandling, når evidensen er lav og studierne få. Følgende behandlinger som ikke er nævnt i retningslinjerne og som jeg karakteriserer som beprøvet erfaring, er almene råd om livsstil, kostråd, toilettræning samt presseteknik ved defekation. For mange, men ikke alle, behandlere er det en selvfølge at informere om dette. Bare det at tage plejehjemspatienterne regelmæssigt til toilettet har stor betydning for anal kontinensen hos denne patientgruppe. Råd og vejledning fra en dedigeret sygeplejerske, bækkenbundsterapeut, kan være af stor værdi.

24 Man bør være opmærksom på at overvægt samt en del lægemidler kan give anal inkontinensprblem. Jeg vil berøre begrebbet endpoint i de forskellige patientgrupper. Hos en hjemmeboende borger som behøver hjælp flere gange dagligt er målet at patienten formår at holde sig ren til hjemmeplejen kommer. Hos en plejehjemsbeboer er behandlingen måske mere fokuseret på pleje og hvor ofte man behøver at skifte beboerens ble. For unge eller midaldrende patienter er krav til behandling en hel anden. De vil føle sig sikre ved fysisk aktivitet, helst aldrig have fekal lækage og altid kunne holde på flatus. Når endpoint er så forskellig er det viktigt at definere dette inden man udfører studierne. I mange studier er det antallet af inkontinensepisoder som regnes, men det er ikke sikkert at quality of life er bedre når episoderne minsker fra 8 til 4. Gruppen her har studeret livskvalitet, inkontinenstilfælde, forstoppelse, mavesmerter samt afslutning af behandling pga bivirkninger som outcome. Men for det meste er det antallet inkontinenstilfælde som man har redegjort for. Det er måske endpoint hos plejehjemspatienten, men for den patient som kommer til sin praktiserende læge er det måske ikke tilstrækkeligt. Det er svært at få et overblik over inkluderede artikler når man går igennem bilagene. Når jeg kigger på flowchart-systemisk reviews kan jeg ikke få det til at passe med det man redegør for i de forskellige PICO grupper. Angående ultralyd postpartum står der 0 inkluderede i søgning efter kliniske retningslinjer NKR om analinkontinens, men 2 artikler i evidensgrundlaget. Jeg savner også PICO Summery under afsnittet bækkenbundstræning. Det kan være fordi layouten ikke er helt komplet at det er svært at forstå. Jeg savner en fuldstændig referensliste på de få studier man har inkluderet, jeg tror det er 6 referencer. Jeg har haft svært ved at finde referencerne ved litteratursøgning. Mangler: Patientgrupperne Patientgruppen outlet (rektaltømningbesvær) og anal inkontinens er taget med som patientgruppe men kun i den store gruppe med forstoppelse. Dette er en hyppig patientgruppe, ofte kvinder og ofte postpartum kvinder. Behandling med Psyllium-frøskaller eller Loperamid er oftest uden resultat. Patienterne har svært ved at tømme rektum om afføringen er for løs eller for hård. Analtømning med vand er ofte den behandling som er mest effektiv. Eftersom man i litteratursøgning ikke har fundet randomiserede eller observationelle studier i gruppen analinkontinens udløst af forstoppning og rekomendationen derfor er blevet god praksis, synes jeg at man kan nævne analtømning med vand i outlet (rektaltømningsbesvær) gruppen som behandling. Om patienten har et rektocele og ikke er hjulpet af analtømning skal der henvises til specialist. Behandlingerne Man bør nævne hvor vigtigt det er at patienterne intager rigeligt med væske når de får Psylliumfrøskaller. Specielt hos den ældre befolkningsgruppe, hvor tilstrækkeligt med væskeindtagelse kan være et problem. Det er også kendt at patienter med flatus inkontinens kan opleve at fiber danner mere luft og derfor resulterer i øget besvær med flatus. Loperamid har ikke kun en stoppende virkning men den øger også tonus i den indre sfinkter, dette er ikke nævnt. Mange patienter er bange for at blive forstoppede når de tager Loperamid og vi har her i

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne Dato 18-11-2014 Sagsnr. 4-1013-27 KLA kla@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne Med Finanslov 2012 blev der afsat 20 mio. kr. årligt for

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR ANALINKONTINENS HOS VOKSNE KONSERVATIV BEHANDLING OG UDREDNING AF NYOPSTÅET FÆKALINKONTINENS EFTER FØDSEL

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR ANALINKONTINENS HOS VOKSNE KONSERVATIV BEHANDLING OG UDREDNING AF NYOPSTÅET FÆKALINKONTINENS EFTER FØDSEL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR ANALINKONTINENS HOS VOKSNE KONSERVATIV BEHANDLING OG UDREDNING AF NYOPSTÅET FÆKALINKONTINENS EFTER FØDSEL 2015 National klinisk retningslinje for analinkontinens hos

Læs mere

National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne konservativ behandling og udredning af nyopstået fækalinkontinens efter fødsel

National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne konservativ behandling og udredning af nyopstået fækalinkontinens efter fødsel National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne konservativ behandling og udredning af nyopstået fækalinkontinens efter fødsel Hovedforfatter Sundhedsstyrelsen, 2015 Publiceringsinformation

Læs mere

National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne

National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne Hovedforfatter NKR sekretariatet, Sundhedsstyrelsen First Published Sidst opdateret Indhold 1 - Baggrund, metode og læsevejledning 2 - Psyllium-frøskaller

Læs mere

National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne konservativ behandling og udredning af nyopstået fækalinkontinens efter fødsel 2014

National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne konservativ behandling og udredning af nyopstået fækalinkontinens efter fødsel 2014 National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne konservativ behandling og udredning af nyopstået fækalinkontinens efter fødsel 2014 Hovedforfatter Sundhedsstyrelsen, 2015 Publiceringsinformation

Læs mere

Årsrapport Kontinensklinikken

Årsrapport Kontinensklinikken Årsrapport 26 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Forord... 2... 5 2. Formål... 5 2.2 Målgruppe... 5 2. s arbejde... 6 Resultater... Egne erfaringer... 2 Årsrapport 26 En kvinde i slutningen af 6 erne blev

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter NOTAT 6 Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter.

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for fedmekirurgi Baggrund og formål Der har i Danmark været en kraftig udvikling i antallet af personer med svær overvægt i løbet af de

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Dato 7. april 2015 Sagsnr. 4-1013-47/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Træthed efter apopleksi

Træthed efter apopleksi Træthed efter apopleksi, Apopleksiafsnit F2, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Træthed efter apopleksi Hyppigt problem, som er tilstede hos 39-72 % af patienterne (Colle 2006). Der er meget lidt

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Korte klinisk retningslinier

Korte klinisk retningslinier Korte klinisk retningslinier Claus Munk Jensen overlæge Formand for kvalitetsudvalget i DOS NKR / KKR NKR SST godkender 8 10 kliniske problemstillinger (PICO) Tværfagligt Tværsektorielt Frikøb af fag konsulent

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Dansk Selskab for Fysioterapi 11. juni 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA Baggrund og formål Hofteartrose er en hyppig lidelse i Danmark, hvor

Læs mere

Elektronisk Lægehåndbog - det nye opslagsværk for praktiserende læger?

Elektronisk Lægehåndbog - det nye opslagsværk for praktiserende læger? Elektronisk Lægehåndbog - det nye opslagsværk for praktiserende læger? Torben V Schroeder, Chefredaktør, ø, Lægeforeningens g Forlag Professor i kirurgi, Københavns Universitet Overlæge karkirurgisk klinik,

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

SUNDHEDSAFDELINGEN. Bækkenbundstræning- søg råd og vejledning. søg råd og vejledning. - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune

SUNDHEDSAFDELINGEN. Bækkenbundstræning- søg råd og vejledning. søg råd og vejledning. - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune SUNDHEDSAFDELINGEN Bækkenbundstræning- søg råd og vejledning søg råd og vejledning - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune Har du problemer med ufrivillig vandladning? Over 400.000 kvinder og mænd,

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for udredning og behandling

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabilitering af patienter med prostatakræft Baggrund og formål Prostatakræft er den næst hyppigste kræftform blandt mænd i Danmark.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk KL s høringssvar vedr. udkast til revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen 2 Rigtig mange børn har problemer med forstoppelse og har brug for professionel hjælp for at komme problemet

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Høringssvar vedr. National Klinisk Retningslinje for KOL-Rehabilitering

Høringssvar vedr. National Klinisk Retningslinje for KOL-Rehabilitering Sundhedsstyrelsen Sygehuse og Beredskab syb@sst.dk Østerbro, 12. marts 2014 Høringssvar vedr. National Klinisk Retningslinje for KOL-Rehabilitering Danmarks Lungeforening takker for muligheden for at give

Læs mere

OBSTIPATION Obstipation er et hyppigt forekommende plagsomt symptom hos livstruende syge og døende mennesker.

OBSTIPATION Obstipation er et hyppigt forekommende plagsomt symptom hos livstruende syge og døende mennesker. OBSTIPATION Obstipation er et hyppigt forekommende plagsomt symptom hos livstruende syge og døende mennesker. På Hospice Søndergård er målet, at: Obstipation ved ankomsten på Hospice skal være løst indenfor

Læs mere

Faldende ernæringsindtagelse Mindre end 800 ml

Faldende ernæringsindtagelse Mindre end 800 ml Metformin Digoxin Tramadol Pinex Movicol Sub.dulcolax pn Morfin pn Svært ved at sidde stille. Roder med sin aff. Især om natten Nedsat pga immobilisering Virker til at være tør i munden. Problem: obstipation

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af Menières.

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af Menières. KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af Menières. Baggrund og formål Menières er en sygdom i det indre øre, som kendetegnes ved høretab, spontane

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har modtaget 13 høringssvar til retningslinjen fra nedenstående parter, listet i indkommen rækkefølge:

Sundhedsstyrelsen har modtaget 13 høringssvar til retningslinjen fra nedenstående parter, listet i indkommen rækkefølge: NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati) Sundhedsstyrelsen nationale

Læs mere

Dato 18-06-2015. Retningslinjen forventes udgivet primo juli 2015.

Dato 18-06-2015. Retningslinjen forventes udgivet primo juli 2015. Dato 18-06-2015 Sagsnr. 4-1013-41/2 ANWS anws@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes

Læs mere

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 17 høringssvar til retningslinjen fra nedenstående parter:

Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 17 høringssvar til retningslinjen fra nedenstående parter: NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med funktionsnedsættelse og underernæring eller risiko herfor Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler Dilemmakort Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende Vejledning og udvalgte eksempler Januar 2013 Version 1.02 Kontakt os vi modtager gerne feedback:

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens

Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens Børneafdelingen Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens Rumle www.koldingsygehus.dk Projekt-ID: S-2012 0016 Deltagerinformation til

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 Indholdsfortegnelse 1 af 13 TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 TPLAN OG FILER...5 SKOLEKODEN SOM EFTERNAVN... 5 HVAD SKER DER OMME BAG VED... 6 FILER - NYT DOKUMENT...

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af en national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens

Kommissorium for udarbejdelse af en national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens OPDATERET KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af en national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens Baggrund og formål Undersøgelser

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Kvalme og opkastning SIG til!

Kvalme og opkastning SIG til! Kvalme og opkastning SIG til! Forord Denne pjece er udarbejdet og udgivet af MSD og SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger sig med området kvalme og opkastning. Pjecens

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

SIG til! ved kvalme og opkastning

SIG til! ved kvalme og opkastning SIG til! ved kvalme og opkastning Forord Denne pjece er udarbejdet af SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger med problematikker indenfor kvalme og opkastning. Pjecens indhold

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, København V Tlf

Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, København V Tlf INKONTINENS skal man finde sig i det? Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk KONTINENS.DK Inkontinens - skal man finde sig i det? Tekst:

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for synkebesvær

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for synkebesvær KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for synkebesvær Baggrund og formål En velfungerende synkefunktion er afgørende for at bringe mad og drikke fra mundhulen gennem svælget

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Vingsted, 11. maj 2016 Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Brugen af Misoprostoli Danmark

Brugen af Misoprostoli Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 212 Offentligt Brugen af Misoprostoli Danmark Møde med Sundhedsstyrelsen 2 oktober 2012 Point of departure Igangsættelse af fødsler sker i dag

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Bækkenbunden 2 www.krop-fysik.dk Svært ved at holde tæt? Næsten hver 10. dansker (op mod 450.000) er inkontinent, dvs. kan i større eller mindre grad ikke holde

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression Baggrund og formål Unipolar depression er den hyppigst forekommende

Læs mere

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Palliationskonference- for det kan gøres bedre Onsdag d 21.april 2010 Definition på palliativ indsats Palliativ indsats virker den? Anbefalinger til

Læs mere

KROP FYSIK. Bækkenbunden

KROP FYSIK. Bækkenbunden KROP & FYSIK Bækkenbunden Svært ved at holde tæt? Næsten hver 10. dansker (op mod 450.000) er inkontinent, dvs. kan i større eller mindre grad ikke holde tæt. Heraf er omkring 50.000 børn, ca. 150.000

Læs mere

Til: Sundhedsstyrelsen

Til: Sundhedsstyrelsen 2014 3. september Høring: National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Til: Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for fysioterapi (DSF) har med stor interesse læst Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

V/ Dorte Kildegaard GynObs Fysioterapeut

V/ Dorte Kildegaard GynObs Fysioterapeut Gynækologisk Obstetrisk Fysioterapi V/ Dorte Kildegaard GynObs Fysioterapeut Hvem er jeg? Færdiguddannet fysioterapeut 2005 Har mand og 2 børn på 3 og 6 år Har en lille GynObs Klinik i Højby Sundhedscenter

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

ALT OM BLÆREPROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM BLÆREPROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM BLÆREPROBLEMER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DE? Blæreproblemer defineres som alle de symptomer, der resulterer fra utilstrækkelig blærefunktion. To slags urinvejsdysfunktion

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Pleje af den neurologiske borger med inkontinens. Temadag 30. maj 2013 Roskilde Kongres og Idrætscenter

Pleje af den neurologiske borger med inkontinens. Temadag 30. maj 2013 Roskilde Kongres og Idrætscenter Pleje af den neurologiske borger med inkontinens Temadag 30. maj 2013 Roskilde Kongres og Idrætscenter Kontinens Neurologiske vandladningssymptomer Anbefalinger til god klinisk praksis Program erkende

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen respondenterne... 3 Forord af Kontinensforeningen... 4 Konklusioner... 5 Hvilken slags inkontinens?... 9 Hvordan

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST

Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST NKR - baggrund Finanslov 2012 afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at udarbejde 50 nationale kliniske retningslinjer. En national klinisk retningslinje

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om genoptræningsplaner mv. samt vejledning om træning i kommuner og regioner

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om genoptræningsplaner mv. samt vejledning om træning i kommuner og regioner Dokument oprettet 27. august 2014 Sag 17-2014-00117 Dok. 161800/tk Høringssvar vedr. bekendtgørelse om genoptræningsplaner mv. samt vejledning om træning i kommuner og regioner 1. Indledende bemærkninger

Læs mere