Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København"

Transkript

1 Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, 31. januar Indledning IT-Universitetets netbaserede kurser gennemføres efter Den danske model, hvor du mødes med underviseren og dine medstuderende til et seminar ca. en gang om måneden, mens resten af læringen foregår som studier hjemme, på arbejdet og via Internettet. Man kunne tro, at netbaseret læring derfor altid bliver en meget individuel proces, hvor du som studerende selv læser lærebogen og selv løser opgaver - men sådan er det ikke. Du kommer straks fra kursets start i en 3-4 personers gruppe, som samarbejder i et virtuelt grupperum. Du afleverer dine opgavebesvarelser på nettet og kommentarer og rettelser til dine opgavebesvarelserne bliver også lagt på nettet. Du lærer både ved selv at løse opgaver og ved at læse andres opgavebesvarelser. Via elektroniske konferencer er du under hele kurset i daglig kontakt med alle dine medstuderende og underviseren, så du kan stille spørgsmål, modtage svar og deltage i den elektroniske debat på kurset og derved også lære sammen med og af andre. Denne håndbog indeholder en beskrivelse af IT-Universitetets netbaserede undervisning, herunder de studieværktøjer, der stilles til rådighed og beskrivelse af, hvordan du som studerende kan anvende disse i løbet af studiet (se en model i højre side af figur 1). Da kun få studerende har stor erfaring med at studere over nettet, indgår denne håndbog som en vigtig del af den videre udvikling af netbaseret undervisning på IT-Universitetet. 1

2 Ordinær studieform På IT-Universitetet (hver uge) Forelæsning Debat Øvelser/opgaver Projekter Refleksion Netbaseret studieform På IT-Universitetet (ca. hver 4. uge) Forelæsning (Slides) Debat Øvelser/opgaver Projekter Refleksion Forbered e-samarbejde: Dan e-grupper og lær dine medstuderende at kende Hjemme Studere bøger, artikler mm. Løse opgaver Projektarbejde Reflektere Kursushjemmesider ITU Intranet Figur 1. Mental model af netbaseret undervisning Venstre side af figuren viser den ordinære studieform (i komprimeret udgave, da den er velkendt af de fleste). I højre side af figuren vises en detaljeret oversigt over den netbaserede studieform med speciel fokus på de studiefaciliteter, som skal anvendes hjemme af den studerende i forbindelse med at studere, løse opgaver/projekter og reflektere. 'Hjemme' Studere E-studieoversigter: studieforløb, velkomstbrev, pensumplaner mm. Bøger, artikler mm. E-noter, slides og supplerende e-undervisningsmaterialer, links mm. Opgaver/projekter Selv prøve Stille og besvare spørgsmål, læse andres spørgsmål og svar i e- spørgefora Opfordre andre til og selv deltage i chat Studere andres e-opgaveløsninger incl. underviserens kommentarer Studere underviserens eventuelle vejledende e-opgaveløsninger Reflektere Læn dig tilbage, overvej og skab overblik Skriv indlæg og deltag i erfaringsudveksling og debat i din e-studiegruppes e-forum, chat mm. Brug kursets e-plenum via e-debatforum, chat mm 2

3 2. Netbaseret studieform Figur 1 er en model, som viser forskellen mellem en ordinær studieform (venstre side af figuren) og netbaseret studieform (højre side af figuren). I den ordinære undervisning bliver anvendt kursushjemmesider, mailinglister og informationer som støtte for den ugentlige undervisning på IT-Universitetet. Den netbaserede undervisning er baseret på, at underviser og studerende anvender nettet og de elektroniske faciliteter, som findes i Luvit, som er det learning management system, som anvendes på kurserne. Den mere tekniske anvendelse af Luvit er nærmere beskrevet i Luvit mini-manual til det enkelte kursus. I det følgende vil de enkelte dele af den netbaserede undervisning blive nærmere beskrevet, herunder hvilke faciliteter der er til rådighed og hvordan de anvendes i studiet. 2.1 Studiefaciliteter Når man studerer på et netbaseret kursus på IT-Universitetet, indgår der følgende studiefaciliteter i det netbaserede undervisning: 4-5 seminarer i løbet af et semester Typisk en eller flere trykte lærebøger (angivet i kursets fagbeskrivelse i kursusbasen: Luvit, et it-system til netbaseret undervisning, som kan nås via Internettet (http://itu.luvit.se/luvit) og som for hvert kursus har følgende faciliteter: Detaljeret kursusplan eller ugebreve, som opridser ugens emne, litteratur og opgaver Opgavetekster, som typisk ligger i Luvit eller i den trykte lærebog Et virtuelt grupperum for hvert af kursets grupper Typisk underviserens vejledende opgaveløsning Underviserens kommentarer til de enkelte opgavebesvarelser Uddybende undervisningsmaterialer eventuelt i form af links Elektroniske konferencer til spørgsmål, diskussion og faglig refleksion Chat Luvit mini-manual for studerende Adgang til et på kurset evt. anvendt it-system (fx Java, Oracle) Adgang til hotline hjælp ved problemer med it-systemerne Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København (denne håndbog). 2.2 Seminarer på IT-Universitetet På seminarerne gennemføres intensiv undervisning i form af fx introduktion af nye faglige områder, gennemgang af svære emner siden sidste seminar, gruppearbejde, spørgsmål og debat, samt løsning af opgaver. Ved det første seminar dannes studiegrupper, som samarbejder virtuelt mellem seminarerne. At mødes fysisk med sin underviser og sine medstuderende viser erfaringsmæssigt at have stor betydning for den mellemliggende elektroniske kommunikation. 2.3 Din studiegruppe Ved kursets start dannes studiegrupper, som samarbejder kurset igennem. Hver studiegruppe får et virtuelt grupperum i Luvit, hvor I kan: Lægge hver en kort præsentations af jer selv, så I hurtigere kan lærer hinanden at kende Diskutere indholdet af lærebogen Diskutere opgaver/projekter i hele den periode, hvor de løses På nogle kurser kan nogle opgaver/projekter løses i gruppen Aftale et fast ugentligt chat-tidspunkt eller chat e efter behov. Ud over det virtuelle samarbejde kan I også: Frit mødes på IT-Universitetet og bruge computere eller et studiebord/-lokale døgnet rundt alle ugens syv dage Måske nemmere mødes hos hinanden, hvis gruppens studerende bor tæt ved hinanden Ringe til hinanden, når man kører fast. Det er erfaringen, både på IT-Universitetet og på andre universiteter, at man som studerende får meget ud af at indgå i en mindre studiegruppe, 3

4 hvor det kan være nemmere at komme til at lære sammen (Lorentsen 2000). 2.4 Elektronisk debat og refleksion Man kan lære ved at læse lærebogen, ved at løse opgaver og ved at læse svaret på et spørgsmål, som man har stillet underviseren. Diskussion med medstuderende giver her ud over mulighed for i fællesskab at reflektere over kursets indhold og derved sammen opbygge viden og selv lære. Den enkelte studerendes uddannelsesmæssige baggrund og nuværende arbejdsfunktion kan også bibringe til diskussionen med aspekter, som aldrig vil kunne læses i en lærebog. På et netbaseret kursus er denne elektroniske diskussion med medstuderende og underviser et meget vigtigt aspekt, og det forventes at alle net-studerende deltager aktivt i kursets elektroniske debatter. Den danske it- og læringsforsker Elsebeth Sorensen, fra Aalborg Universitet har beskrevet dette nærmere i en artikel (se Sorensen 2000). Desuden omhandler hele Lars Birch Andreasens phd.-afhandling også muligheder, udfordringer og ansvar i den skriftlige netdialog (Andreasen 2003). Man bruger de elektroniske konferencer til at stille et konkret spørgsmål og få et svar. Man kan også etablere diskussioner af lidt mere omfattende faglige problemstillinger - enten i relation til en opgave/et projekt, anvendelsen af det lærte i en praktisk arbejdssituation eller andet, som man som studerende ønsker at diskutere. Man kan: Starte diskussionen i en elektronisk konference ved at beskrive problemstillingen og hvad man godt selv kunne tænke sig at få ud af diskussionen. Herved vil andre studerende og underviseren kunne komme med indlæg i diskussionen. Komme med et indlæg til en diskussion, som en anden har startet. Læse indlæg, som andre har skrevet. Invitere til chat og gennemføre noget af diskussionen her. Hvis man er vant til læringssituationer med mundtlig debat, så skal man som studerende måske først lige vænne sig til den skriftlige diskussionsform, hvor diskussionen, refleksionen og dermed læringen typisk forløber over længere tid, men hvor der så også er mere tid til refleksion. Ligeledes kan der være forskel på, om man læser andres indlæg i en elektronisk konference eller om man også selv deltager med indlæg i debatten og derved skal formulere sig og reflektere over emnet. Man må derfor prøve sig frem men det er vigtigt at komme i gang straks ved kursets start. En anden forskel på skriftlig og mundtlig debat er, at den skriftlige debat bevares hele kurset igennem, hvor man efter behov kan vende tilbage og læse den igen. Selvom man ved sygdom eller rejse er "fraværende" fra kurset i nogle dage, så behøver man ikke at gå glip af diskussionerne. IT-Universitetets netbaserede koncept giver mulighed for såvel mundtlig som skriftlig diskussion. Som studerende kan man på seminardage tage de emner op, som man mener, der egner sige bedst til mundtlig debat. 3. Opgaver og projekter Neden for beskrives, hvordan du anvender de elektroniske faciliteter, som IT-Universitetet stiller til rådighed i forbindelse med opgaveløsning og gennemførelse af projektarbejder. De fleste studerende vil tage udgangspunkt i opgaverne og lærebogen. Man læser i lærebogen og forsøger derefter at løse opgaverne, eller man forsøger at løse opgaverne og læser i lærebogen efter behov. Når man kører fast, så vil man typisk sove på det og prøve igen næste dag/aften. Når man kører rigtigt fast, så ville man i et ikke-netbaseret kursus spørge underviseren ved næste forelæsning eller øvelsesgang. Ved netbaseret undervisning vil man typisk ikke sove på det, men kan gå direkte ind i Luvit og: Se om underviseren skulle have lagt noget uddybende materiale om netop dette emne Se om ens nære gruppemedlemmer er i gang med at diskutere netop dette emne Se om andre af kursets studerende har stillet spørgsmål om det samme - og måske allerede fået svar i kursets generelle de 4

5 konferencer eller i de andre gruppekonferencer. I er meget velkommen til at kigge i hinandens grupperum. Selv kort beskrive problemstillingen i en af kursets elektroniske konferencer Og så selv lægge sig til at sove på det. Når man tager fat på studierne igen, så kan man fx.: Gå ind i Luvit og tjekke evt. svar fra underviseren, ens virtuelle gruppemedlemmer eller andre medstuderende. Hvis dette ikke sætter en i stand til at komme videre, så kan man tjekke de elektroniske konferencer for anden relevant debat siden sidst Hvis andre studerende er online netop nu, kan man invitere dem til en chat, hvor man diskuterer problemet Læse de andre studerendes opgavebesvarelser og underviserens kommentarer hertil Ringe til underviseren, se telefonnr. i Luvit mini-manualen Spørge evt. arbejdskolleger, som arbejder med samme område Spørge ved det næste seminar på IT-Universitetet. 5. Litteratur IT-Universitetets koncept for netbaseret undervisning og de beskrevne ideer er baseret på danske og internationale erfaringer og forskningsresultater med netbaseret læring. Litteraturlisten indeholder litteratur, som kan være af speciel interesse for net-studerende. Andreasen, L. B. (2003) Samarbejde i virtuelle læringsmiljøer med skriftlige netdialogeer som interaktionsform. Ph.d.-ahandling. Danmarks Pædagogiske Universitet. Lorentsen, A. (2000) Aspekter af teknologistøttet fjernundervisning på universitetsniveau. Pædagogisk udviklingscenter, Aalborg Universitet. [http://www.puc.auc.dk/publika/aspekter.htm]. Paulsen, M. F. (2002) Nettbasert Utdanning erfaringer og visioner. Gyldendal. Sorensen, E. (2000) Interaktion læring i virtuelle rum. I At undervise med IKT, S. Heilsen, Samfundslitteratur. Som net-studerende har du selv et ansvar for at være udfarende og anvende Luvits elektroniske faciliteter i stedet for at bruge lang tid på ikke at komme videre. En mere detaljeret beskrivelse kan fx ses i Morten Flate Paulsens (2001) bog om netbaseret uddannelse. 4. Hvis du overvejer at stoppe Stop ikke selvom du kommer bagefter med opgaver/projekter eller med at læse - kontakt underviseren og få en grundig snak om, hvordan du kan følge med på kurset igen. I de tidligere semestre har der fx været studerende, som tog en uges læseferie lige før eksamen. 5

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE FEBRUAR 2011 Kære netstuderende Du har valgt en studieform med mange fordele, men også et studie hvor du i høj grad selv skal være tovholder i dit eget uddannelsesforløb

Læs mere

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk CNCL OCCASIONAL PAPER 1.7/2002 ISSN 1602-334X Portefølje Scenario Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk Nina Tange nina@tange.dk CNCL, Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi, Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN. TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER

NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN. TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER 3 NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Wiki i undervisningen

Wiki i undervisningen Wiki i undervisningen Jeanette Hassing Gitte Christensen Bækmark @ventures Kompetencecenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf.: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail: info@ventures.dk Web: www.ventures.dk

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

LÆSEGRUPPER. Julie Marie Isager, cand. mag. & Christina Juul Jensen, cand. mag. Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Maj 2009

LÆSEGRUPPER. Julie Marie Isager, cand. mag. & Christina Juul Jensen, cand. mag. Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Maj 2009 LÆSEGRUPPER - brug dine medstuderende Julie Marie Isager, cand. mag. & Christina Juul Jensen, cand. mag. Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Maj 2009 Denne pjece er skrevet til samfundsvidenskabelige

Læs mere

Scenarier i computer-medieret og netbaseret undervisning

Scenarier i computer-medieret og netbaseret undervisning CNCL OCCASIONAL PAPER 1.1/2002 ISSN 1602-334X Scenarier i computer-medieret og netbaseret undervisning Robin Cheesman robin@ruc.dk Simon B. Heilesen simonhei@ruc.dk Jens Josephsen phjens@ruc.dk Agnieszka

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Akademisk Studieteknik - for studiestartere

Akademisk Studieteknik - for studiestartere PÆDAGOGISK CENTER SAMFUNDSVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET Akademisk Studieteknik - for studiestartere AKADEMISK STUDIETEKNIK for studiestartere Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Københavns Universitet

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere