Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 203 Offentligt. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 203 Offentligt. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen"

Transkript

1 Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 203 Offentligt Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Supplerende spørgsmål vedrørende Omsorgscentret Fælledgården Juni

2 Supplerende spørgsmål til Folketingets Socialudvalg, juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING SPØRGSMÅL 203 HVAD ER DET SAMLEDE SYGEFRAVÆR BLANDT PLEJEPERSONALET FOR HENHOLDSVIS OMSORGSCENTRET FÆLLEDGÅRDEN OG FOR ÆLDREOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE SOM HELHED? SPØRGSMÅL 204 HVILKEN UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND HAR PLEJEPERSONALET PÅ HENHOLDSVIS OMSORGSCENTRET FÆLLEDGÅRDEN OG PÅ ÆLDREOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE SOM HELHED? SPØRGSMÅL 205 HVOR LÆNGE ER PERSONALET GENNEMSNITLIGT ANSAT PÅ OMSORGSCENTRET FÆLLEDGÅRDEN OG PÅ ÆLDREOMRÅDET SOM HELHED? SPØRGSMÅL 206 HVILKEN EFTERUDDANNELSESINDSATS ER IVÆRKSAT FOR OMSORGSCENTRET FÆLLEDGÅRDEN OG FOR ÆLDREOMRÅDET I KØBENHAVN SOM HELHED? SPØRGSMÅL 207 HVAD ER OMFANGET AF TILSYNSINDSATSEN I FORHOLD TIL PLEJEHJEM FOR HENHOLDSVIS OMSORGSCENTRET FÆLLEDGÅRDEN OG FOR ÆLDREOMRÅDET I KØBENHAVN SOM HELHED? SPØRGSMÅL 208 ANTALLET AF KLAGER OVER OMSORGSSVIGT M.M. FOR HENHOLDSVIS OMSORGSCENTRET FÆLLEDGÅRDEN OG FOR KØBENHAVNS KOMMUNE SOM HELHED

3 1. Indledning Socialministeriet har den 30. maj 2006 rettet henvendelse til Sundheds- og Omsorgsborgforvaltningen i Københavns Kommune vedrørende spørgsmål fra Folketingets Socialudvalg. Spørgsmålene er stillet i forlængelse af Redegørelse vedrørende Omsorgscentret Fælledgården Maj 2006 og omhandler følgende: Hvad er det samlede sygefravær blandt plejepersonalet for henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og for ældreområdet i Københavns Kommune som helhed? Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har plejepersonalet på henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og på ældreområdet i Københavns Kommune som helhed? Hvor længe er personalet gennemsnitligt ansat på Omsorgscentret Fælledgården og på ældreområdet som helhed? Hvilken efteruddannelsesindsats er iværksat for Omsorgscentret Fælledgården og for ældreområdet i København som helhed? Hvad er omfanget af tilsynsindsatsen i forhold til plejehjem for henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og for ældreområdet i København som helhed? Antallet af klager over omsorgssvigt m.m. for henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og for Københavns Kommune som helhed. Besvarelsen skal være Socialministeriet i hænde den 13. juni På baggrund af Socialministeriets henvendelse er vedlagte besvarelse udarbejdet. I besvarelsen af spørgsmålene fra Folketingets Socialudvalg er ældreområdet i København som helhed og Københavns Kommune som helhed efter afklarende drøftelser med Socialministeriet i besvarelsen af de supplerende spørgsmål afgrænset til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem/plejeboliger, herunder beskyttede boliger. Datagrundlaget for besvarelsen er afgrænset til perioden Klager over omsorgssvigt mm. er i besvarelsen defineret som klager over plejen og omsorgen generelt inden for plejebolig- /plejehjemområdet. Da Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i gang med en større moderniseringsproces på plejehjemsområdet varierer antallet af plejehjem/plejeboliger i perioden Det samlede antal fremgår af Tabel 1. Tabel 1: Oversigt over kommunale og selvejende plejehjem/ plejeboliger Kommunale Selvejende I alt

4 2. Spørgsmål 203 Hvad er det samlede sygefravær blandt plejepersonalet for henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og for ældreområdet i Københavns Kommune som helhed? Tabellen nedenfor viser sygefraværet på Omsorgscentret Fælledgården og sygefraværet som gennemsnit for plejehjem i Københavns Kommune. Tabel 2: Sygefravær i antal kalenderdage pr. medarbejder Omsorgscentret Fælledgården 20,04 20,46 Plejehjem i København 21,36 22,67 Kilde: Københavns Kommunes sygefraværsstatistik Tabellen viser omfanget af sygefraværet opgjort i kalenderdage, hvor alle ugens dage indgår. Det vil sige, at weekenddage også indgår i kalenderdage, hvis sygdomsforløbet strækker sig fra f.eks. torsdag til mandag uanset om personen skulle have arbejdet lørdag og søndag. Derved risikerer opgørelsen af sygefravær at blive større end det reelle arbejdsmæssige fravær. Endvidere tæller én fraværsdag som én kalenderdag - uanset om medarbejdere er deltidsansat eller fuldtidsansat, og uanset om medarbejderen skulle have arbejdet 5, 7 eller 10 timer den pågældende dag. Tallene omhandler alene sygefravær og ikke andet fravær. Ny statistik Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem. Ovenstående opgørelse i kalenderdage kommer fra Københavns Kommunes sygefraværsstatistik, hvor der er mulighed for at udtrække data med en længere historik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har med virkning fra 2005 udarbejdet en ny sygefraværsstatistik i forvaltningens ledelsesinformationssystem, hvor der er en procentopgørelse af sygefraværet, og hvor fraværet er opdelt på kort-, mellemlangt og langtidsfravær. Her måles sygefraværet i procent af den tid, medarbejderne reelt skulle have været på arbejde. Der er endvidere taget hensyn til medarbejdernes ansættelsesbrøk. Da denne statistik er ny, findes der ikke historik for perioden før Tabellen nedenfor viser sygefravær for perioden januar til april (begge inkl.) for hhv og 2006, samt samlet for hele Der er sæsonudsving i statistikken, derfor er det kun meningsfyldt at sammenligne indeværende år januar-april 2006 med januar-april Procenten fordelt på perioder er en gruppering af fraværet ud fra længden af den enkelte fraværsperiode. Procenten for 1-2 dage udtrykker således sygefravær med en længde på 1-2 dage som procent af det samlede arbejdstid og ligeledes for hhv dage og over 14 dage. 4

5 Tabel 3: Sygefravær i procent af arbejdstid. Organisation Periode Sygefraværsprocent Procent 1-2 dage Procent 3-14 dage Procent over 14 dage Plejehjem i Samlet for ,5 0,9 2,5 4,1 København i Jan. - apr., ,4 1,1 3,1 4,3 alt Jan. - apr., ,9 1,0 2,8 4,0 Omsorgscentret Samlet for ,9 1,0 3,1 2,8 Fælledgården Jan. - apr., ,6 1,2 3,6 3,8 Jan. - apr., , Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem 2006 Det bemærkes, at sygefravær er en prioriteret indsats i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2006 og Dette betyder, at der iværksættes særlige foranstaltninger for at nedbringe sygefraværet jf. Redegørelse til Socialministeren vedrørende Omsorgscenteret Fælledgården af 30. maj Spørgsmål 204 Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har plejepersonalet på henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og på ældreområdet i Københavns Kommune som helhed? Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har kun registreringer af faggrupper og ikke selve den uddannelsesmæssige baggrund. Registreringen sker ved lønindplacering. Aflønning sker i henhold til faggruppernes overenskomster med Københavns Kommune. I nedenstående tabel 4 ses det fastansatte personale i plejehjem fordelt på faggrupper. Tabel 4: Fastansat månedslønnet plejehjemspersonale fordelt på faggrupper 2005 Faggruppe Plejehjem i København Omsorgscentret Fælledgården. Antal Procent Antal Procent. Sygeplejersker 246 5,5 8 4,0 SOSU-assistenter , ,6 Sosu-hjælpere , ,6 Sygehjælpere ,4 19 9,5 Hjemmehjælpere 42 0,9 1 0,5 Plejehjemsass./besk.vejl ,3 3 1,5 Uuddannet plejepersonale 241 5,4 9 4,5 Terapeut/pædagog 168 3,7 6 3,0 Køkken/Rengøring , ,6 Kontor/Administration 146 3,2 7 3,5 Andet, Teknisk personale og jobtræning 347 7,7 5 2,5 Total , ,0 Kilde: lokale løndata, FLD

6 4. Spørgsmål 205 Hvor længe er personalet gennemsnitligt ansat på Omsorgscentret Fælledgården og på ældreområdet som helhed? Til besvarelsen af ovennævnte spørgsmål har Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning udarbejdet nedenstående oversigt. Københavns Kommune har i perioden skiftet lønsystem to gange, hvilket begrænser det mulige dataudtræk for perioden. Tabel 5: Oversigt over anciennitet og personaleomsætning Omsorgscentret Fælledgården Gennemsnitlig anciennitet indenfor faget for social- og sundhedspersonalet i år Københavnske plejehjem 7,9 8,6 Kilde: Københavns Kommunes lønsystem KMD. Social- og sundhedspersonale dækker sygepleje- og sosu-området. 5. Spørgsmål 206 Hvilken efteruddannelsesindsats er iværksat for Omsorgscentret Fælledgården og for ældreområdet i København som helhed? Uddannelsesindsatsen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem/plejeboliger som helhed. Efteruddannelsesaktiviteterne på plejehjemsområdet er sammensat af centralt igangsatte tilbud og lokale indsatser. Der gives derudover konsulentstøtte, coach-tilbud og økonomisk støtte til lokale aktiviteter. Centralt fra Sundheds- og Omsorgsudvalget er der igangsat eller planlagt følgende efteruddannelsesaktiviteter: Lederuddannelse Grunduddannelse i ledelse for nye ledere En særlig plejehjemslederuddannelse med fokus på ledelse i BUM-modellen er under udarbejdelse og igangsættes Diverse korterevarende lederkurser af 2-4 dages varighed udbydes to gange årligt (personalejura, ansættelse, personaleledelse, LEAN, teamudvikling, økonomistyring, BUM). Alle ledere tilbydes målrettet undervisning i forbindelse med nye tiltag f.eks. undervisning i BUM, plejeplaner, KOS (Københavns Omsorgssystem) Der er endvidere mulighed for at søge økonomisk støtte til længerevarende kompetencegivende efteruddannelser fra en strategisk kompetenceudviklingspulje. 6

7 Sygeplejersker Der er gennemført en omfattende kortlægning af sygeplejerskernes efteruddannelsesniveau. Der er i 2006 og fremover afsat midler til øget kompetenceudvikling af sygeplejerskerne. Midlerne anvendes til: Diplomkurser på CVU, Kliniske vejledere Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse Fokus på sundhedsfaglig dokumentation og IT Demens, ernæring, kost og sårpleje, Andet plejepersonale (SOSU-overenskomster mv.) Medicinhåndteringskurser kører jævnligt i regi af social- og sundhedsskolen BUM-kurser for medarbejderne IT-kurser for alle medarbejdere i plejen, men henblik på at styrke anvendelse af styrings- og dokumentationssystemer i plejen Kurser indenfor samarbejde, dialog og kommunikation i AMU-regi, på SOSU-skolen, Kurser i kost og ernæring Kurser i sårpleje Kurser i demens Kurser i sundhedsfremme og forebyggelse FVU (læse- og stavekurser) Praktikvejlederkurser For 2006 er der prioriteret midler til at fremme systematisk efter- og videreuddannelse ved en øget brug af voksenefteruddannelsessystemet med virksomhedstilpassede kurser. Uddannelsesaktiviteter på Omsorgscentret Fælledgården i perioden Følgende aktiviteter har fundet sted på Omsorgscentret Fælledgården. Demensområdet: Årligt møde for Demenskoordinatorer: 1 person i 2004 og 2005 i 3 dage Lokale Demensdage arrangeret af Demensteamet i Pilehuset. 10 personer i 2004, 4 personer i 2005 Demensdagene: 2 personer i 2004, 2 dage BUM implementering kursus: 2 Personer i december 2004 i 10 dage, 7 personer i marts/april 2005 i 10 dage. Kursus internt for Østerbro 2004: 8 medarbejdere og 3 ledere i 5 dage. BUM for ledere: Forstander og stedfortræder i marts 2004 Pleje og omsorg: Håndhygiejne, 3 temaeftermiddage for 10 plejepersonale ved CVU Øresund, Viden om hjerneskader, lokal undervisning af plejepersonale på Omsorgscentret Fælledgården i Sidemandsoplæring i plejeplaner 2005 og

8 Kost- og ernæringspleje: Temadage for al plejepersonale på Østerbro om ernæring af ældre, 4 dage i deltagere fra Omsorgscentret Fælledgården Dialogteatret med temaet Miljøet omkring måltidet for plejepersonale på Østerbro, 2 gange med i alt 14 deltagere fra Omsorgscentret Fælledgården 2006 Måltidets betydning med Claus Meyer og tjener, 1. dag i Deltagere i alt 10 personer blandt plejepersonale, køkkenpersonale og leder fra Omsorgscentret Fælledgården Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøuddannelsen: 1 person i 2004 i 5 dage, 1 person i 2005 i 5 dage, 3 personer i 2006 i 5 dage Sundhedspædagogik Diplomuddannelsen i Sundhedspædagogik CVU 1 person i 2004/2006 Voksenpædagogik Voksenpædagogisk grunduddannelse 2 personer i 2005 i 4 mdr. i fritiden IT-kurser BIT- kurser arrangeret i samarbejde med HR.staben og Niels Brock Academy: 51 personer i 5 dage 2006, 53 personer i 2 dage i 2006 Balanced Scorecard Bottom-up proces i efteråret 2005: 28 personer ledere og medarbejdere til 4 workshop a 1 dags varighed, 6 personer, ledere/medarbejdere i en arbejdsgruppe 4 dage i alt, 4 personer i kommunikationsgruppen, medarbejdere 4 gange a 2 timer, 3 personer i styregruppen med mødeafholdelse 4 gange a 3 timer (forstander leder medarbejder) Social psykiatri AMU kursus i social psykiatri:1 person, medarbejder i 2005 i 1 uge Senhjerneskade: Undervisning 3 personer i 3 dage, ledere og medarbejder i 2005 Uddannelsesområdet for elever - studerende: Klinisk vejlederuddannelse for sygeplejersker CVU: 2 personer i 2005 i 2 måneder Specialvejleder (mentor) for etniske elever 1 sosu-ass. 4 dages kursus Praktikvejlederkurser for medarbejdere: 3 dages varighed med 2 opfølgningsdage 4 personer i 2004, 4 personer i 2005, 4 personer i 2006 Medcinhåndtering AMU uddannelse Social- og Sundhedsskolen i Herlev: 10 personer i 2004 i 1 uge - Lederdage arrangeret af Sundhedsforvaltningen/HR staben: Kursus i økonomi og forvaltning: 4 personer i 2006 i 2 dage Coaching: 1 person i 5 dage i

9 Stresshåndtering: 1 person i 2 dage i 2006 Leder som formidler: 1 person i 4 dage Leder som iscenesætter: 1 person i 3 dage Ledelse: Appreciative Inquiry for de øverste 12 ledere på Østerbro i 1 dag, heraf forstanderen på Omsorgscentret Fælledgården. Diplomuddannelsen i ledelse ved Danmarks Forvaltnings højskole: 2 afdelingsledere i 2006/2007 (bevilget) Før leder uddannelse arrangeret af HR staben: 1 medarbejder i 2004 i 8 måneder Lønkurser: Accenture og KMD: 2 personer løbende i dages kurser. Opskoling: SOSU-skolen: 2 sygehjælpere i opskoling til Social- og Sundhedsassistenter, 1 sygehjælper i 2004/2005, 1 sygehjælper i 2005/ Spørgsmål 207 Hvad er omfanget af tilsynsindsatsen i forhold til plejehjem for henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og for ældreområdet i København som helhed? Københavns Kommune gennemfører to årlige tilsyn på alle plejehjem i kommunen jf. Lov om Social Service 75 i stk. 2. Udover denne forpligtigelse har kommunen i 2004 indført årlige tilsyn på hjemmeplejeenheder, træningscentre, dagcentre og private leverandører af hjemmeplejeydelser. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i perioden afholdt alle lovpligtige tilsyn anmeldte, såvel som uanmeldte. Sundheds- og Omsorgsudvalget tager årligt stilling til det kommende års tilsynsmetoder og fokusområder. Derudover beslutter udvalget et årligt tema for de anmeldte tilsyn. For 2006 er temaet Kvalitetsstandarder. Konkret har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen valgt også at inddrage medicinhåndtering og korrekt dispensering som specielt opmærksomhedspunkt ved tilsynet. Tilsynets årsrapport forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget og Borgerrepræsentationen. Tilsynene på plejehjem gennemføres som ét anmeldt tilsyn og ét uanmeldt tilsyn årligt. I det omfang tilsynet konstaterer væsentlige kritisable forhold, aflægges der opfølgende tilsyn. Tilsynene udføres af kommunens tilsynsenhed. Et typisk tilsyn foretages af 2 medarbejdere fra tilsynsenheden, og varer ca. 1 arbejdsdag. Nedenfor beskrives formål og tilsynsmetoder for udførelsen af tilsynene i

10 Uanmeldte tilsyn Formålet er at kontrollere kvaliteten i tilrettelæggelsen og udførelsen af pleje og omsorg på udvalgte områder, om der er overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens retningslinier samt at belyse den faktisk oplevede kvalitet af pleje og omsorg. Derudover er det formålet at belyse beboernes oplevelse af medinddragelse og fleksibilitet. På det uanmeldte tilsyn kontrolleres pleje/omsorgen for beboerne. Det undersøges om beboerne får den hjælp, de har krav på, om hjælpen ydes efter behov, og om beboerne inddrages i de daglige opgaver. Oplevelsen af indflytning, madens kvalitet, rengøring, arrangementer og daglig træning og aktivitet berøres. Derudover kontrolleres den plejefaglige dokumentation i form af stamdata, plejeplaner og medicinhåndtering og medicindokumentation. Plejepersonalets kendskab og informationsniveau om den enkelte beboer undersøges. Studiet har fokus på, om plejehjemmet lever op til lovgivning og kommunens kvalitetsstandarder for den plejemæssige indsats. Tilsynsenheden udvælger ca. 10 % (dog højst 15 beboere) af beboerne på hvert plejehjem til stikprøvekontrol, og der gennemføres interview med disse beboere og deres kontaktpersoner. Interviewet med beboere har fokus på, hvordan beboerne oplever kvaliteten af pleje/omsorgen. Interviewet med kontaktpersoner har fokus på, hvordan medarbejderne orienteres om og samarbejder med beboerne. Anmeldte tilsyn Formålet med det anmeldte tilsyn er, at institutionens organisatoriske styrker og svagheder afdækkes i et udviklingsperspektiv. På det anmeldte tilsyn tages der udgangspunkt i et spørgeskema, som plejehjemmet har udfyldt inden tilsynet. På tilsynet tages der afsæt i særlige problemfelter, som er identificeret ud fra besvarelsen af spørgeskemaet. Der er særlig fokus på organisation og ledelse, medarbejdertrivsel og beboer-/pårørenderåds generelle opfattelse af plejehjemmet. Derudover sættes fokus på de handlingsplaner, som plejehjemmene har udarbejdet efter tidligere tilsyn. Tilsynet starter med en rundvisning på plejehjemmet. Derefter gennemføres en gruppesamtale repræsentanter for beboere og pårørende. Formålet med samtalen er at afdække beboernes tilfredshed og indflydelse. Fokus for samtalen er omsorg, dagligdagen, indflydelse, information, aktiviteter, træning og måltidet. Derefter afholdes en gruppesamtale med personalerepræsentanter uden ledelsesfunktioner. Formålet med samtalen er at afdække medarbejdernes tilfredshed og indflydelse. Fokus i denne samtale er arbejdets organisering, udvikling, nærvær/fravær og kvalitetsstandarder. Tilsynet afsluttes med en samtale med ledelsen. Fokus i denne samtale er lederens besvarelse af spørgeskemaet, rundvisningen samt forhold, der er berørt af beboere og medarbejdere. 10

11 Tilsynsrapport, høring og offentliggørelse Tilsynsenheden udarbejder en foreløbige rapport, der sendes i intern høring til plejehjemmet. Denne interne høring giver plejehjemmet mulighed for at korrigere eventuelle faktuelle fejl i rapporten inden offentliggørelsen. Derefter offentliggøres rapporten ved, at den sendes til høring på plejehjemmet, i brugerpårørenderådet samt i bydelens ældreråd. Der er 4 ugers høringsfrist. Efter høringsfristens udløb lægges rapporten og høringssvarene på kommunens hjemmeside Der sendes et tilsynsbevis til plejehjemmet, hvor følgende fremgår: dato for tilsynet, hvilke personer, der har udført tilsynet samt, hvor tilsynsrapporten kan rekvireres. Dette tilsynsbevis er beregnet til ophængning et synligt sted på plejehjemmet. Den enkelte beboer eller pårørende skal have tilbud om løbende at få tilsendt tilsynsrapporterne, hvilket forudsættes effektueret af plejehjemmet. Plejehjemmets ledelse udarbejder en handlingsplan på baggrund af tilsynets bemærkninger og anbefalinger. Ældrekontoret følger løbende op på plejehjemmets handlingsplan Tabel 6: Oversigt over udførte kommunale tilsyn på plejehjem i København og Omsorgscentret Fælledgården Uanmeldte tilsyn Anmeldte tilsyn Opfølgende tilsyn Akutte/ ekstraordinære tilsyn (2) 64(1) 3(0) (2) 64(1) 2(0) * 29(0) 29(1) 2(0) 3(1) * Opgjort pr. 31. maj 2006 Tilsynsenheden, Københavns Kommune Af Tabel 6 fremgår det samlede antal tilsyn på plejehjem/plejeboliger samt Omsorgscentret Fælledgården i parentes. Det skal bemærkes, at antallet af tilsyn overstiger antallet af plejehjem, idet flere institutioner er så store, at der er gennemført to tilsyn. Dette gælder f.eks. Omsorgscentret Fælledgården, hvor der er udført et uanmeldt tilsyn i plejeboligerne og et uanmeldt tilsyn i de beskyttede boliger. I perioden er der sket lukninger og sammenlægninger af institutioner. Opfølgende tilsyn udføres, hvis der konstateres væsentlige kritisable forhold. På møde i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgudvalg blev det den 1. juni 2006 besluttet at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender at det nye tilsynskoncept skal foreligge senest 15. august 2006, herunder Tilsynets organisatoriske tilhørsforhold eller udbud af tilsynsopgaven til private firmaer. Forslaget om det fremtidige tilsynskoncept udarbejdes således, at der sikres uafhængighed af Københavns Kommune. Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner har i perioden også sine lovpligtige årlige tilsynsbesøg. Embedslægeinstitutionen er uafhængig af Københavns Kommune jf. Redegørelse vedrørende Omsorgscentret Fælledgården Maj I forbindelse med embedslægetilsynet vurderes om, der i fornødent omfang er instrukser (retningslinier), således at de ansatte kan gennemføre plejen og behandlingen sundhedsmæssigt forsvarligt. Derudover vurderes eksempelvis: 11

12 Om den sundhedsfaglige dokumentation er tilstrækkelig. Om beboernes patientrettigheder tilgodeses. Samarbejdet med den øvrige sundhedssektor. Om den hygiejniske standard er tilfredsstillende. Om beboernes behov for ernæring tilgodeses. Om beboere med særligt behov herfor tilbydes fysisk aktivitet med henblik på vedligeholdelse af funktionsniveau, mv. Bygnings- og indeklimaforhold af helbredsmæssig betydning. Embedslægetilsynet varetages af 2 personer og varer ca. 2 arbejdsdage. 7. Spørgsmål 208 Antallet af klager over omsorgssvigt m.m. for henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og for Københavns Kommune som helhed. Tabellen nedenfor viser en oversigt over antallet af klager over plejen og omsorgen for henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og for plejehjem i Københavns Kommune som helhed. Tabel 7: Oversigt over klager vedr. Omsorgscentret Fælledgården og plejehjem i København som helhed Antal klager Omsorgscentret Fælledgården * Plejehjem i København som helhed * Tal for Omsorgscentret Fælledgården er revideret. Dette skyldes mere nøjagtig registrering af klagetidspunkt, samt supplerende oplysninger fra Omsorgscentret Fælledgården. Opgjort pr. 9. juni I Redegørelse vedrørende Omsorgscentret Fælledgården Maj 2006 gives der en nærmere redegørelse af klager og henvendelser i perioden , herunder for hvordan klager håndteres. Som det også fremgår af redegørelsen er klager et kommende indsatsområde for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Jesper Fisker 12

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 15.01-2008 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle Brøndby.

Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle Brøndby. Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby E-mail: social@brondby.dk j.nr. 4-17-239/1/VIBR Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011

Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011 Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Tilsynets omfang og gennemførelse... 3 1.1 Interview, dokumentation og observationer... 3 1.2 Rapport... 3

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE

VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE Embedslægeinstitutionen har siden 1. juli 2002 ført tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på boenhederne i handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 22. og 23. september 2015,

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 10.08.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE. Lovgrundlag... 2 Ældrecenter Dalvangen... 3 Ældrecenter Hvissinge... 5 Ældrecenter

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2014 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2014... 5 Plejecenter

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Bilag: De kommunale tilsynsrapporter

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2016 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2016...5 Plejecenter

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov December 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Hvidovregade

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Hvidovregade August 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Boffen Hvidovregade.

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 14. juni til d. 11. juli 2016 af tilsynsassistent

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 10. december 2013 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rødovre Kommune 2011 Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den 24. februar 2011 J.nr. 4-17-252/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 4 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-257/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Ishøj Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn 27. oktober 2014 Tilsynskoncept 2015 Uanmeldte kommunale tilsyn For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUFs ydelser gennemføres der løbende uanmeldte kommunale tilsyn med SUFs leverandører indenfor

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-236/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Allerød

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 20. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning 3 1.1 formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 fremgangsmåde 3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere 4 3.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 16.02-2009 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere