Formandens beretning for året 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning for året 2012"

Transkript

1 Årsmøde 7. marts 2013 Formandens beretning for året 2012 Velkommen til Årsmødet her i lokalafdelingen af Ældre Sagen. Det er den første beretning, jeg skal aflægge som formand. Jeg har set på de forskellige aktiviteter, men er ikke kommet hele vejen rundt, men det kommer jeg. Hvorfor hedder det Årsmøde og ikke generalforsamling, som man kender det fra næsten alle andre foreninger? Ældre Sagen er en landsdækkende forening, hvorfor kontingentets opkrævning foretages af sekretariatet. En generalforsamling er en forenings øverste myndighed. I Ældre Sagen er delegeretforsamlingen den øverste myndighed, hvor alle lokalafdelinger har en stemme. Her behandles forslag til vedtægtsændringer, kontingentfastsættelse og budgetvedtagelse. Det er punkter, som ikke skal eller kan behandles på lokale årsmøder. Vi er i dag 1190 medlemmer her i lokalafdelingen. Den var vi 1060 medlemmer. På Landsplan er der over medlemmer, over frivillige og der udføres over aktiviteter om året. Året, der er gået, har været et år med mange aktiviteter her i lokalområdet. Medlemmerne har taget godt imod de tiltag, vi tilbyder, men har I ideer eller forslag, modtages de gerne. Jeg vil godt præsentere bestyrelsen: Frede Jensen, formand, koordinationsudvalg, distriksledelse, delegeretforsamling Hilda Larsen, næstformand, koordinationsudvalg, Flemming Marcussen, kasserer Kristian Kristensen, sekretær, koordinationsudvalg, Frede Tjørnelund, ældrepolitisk kontakt Theodor Nielsen, IT ansvarlig, Mogens Enghave, koordinationsudvalg Holger Lykke Sørensen, socialhumanitær kontakt, Renate Schleth, webmaster, lokalredaktør 2 suppleanter, der deltager i bestyrelsesmøderne: Inge Marie Thomsen, socialhumanitær kontakt, Marie Mikkelsen, repræsentant i Æ Træfpunkt. Tilforordnet, Carsten Juelsgaard Madsen, medlem af Ældrerådet. Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder. Det første møde efter Årsmødet 2012 var det konstitutionerende møde, som blev iflg. vedtægterne ledet af afgående formand Niels H. Andersen. Her blev alle udvalgsposter besat. Vi har lavet udvalg, som hver består af 3 bestyrelsesmedlemmer:1 rejseudvalg og 1 udvalg, der tager sig af arrangementer. Det har været meget positivt, så dette fortsætter. Vores program, som udkommer 2 gange årligt, har bestyrelsen pakket og forsynet med labels, og så har vi været rundt med det på cykel, til fods og i bil, for at gøre forsendelsen så billigt som muligt. Kun ganske få programmer er sendt med posten.

2 Vi er nu gået over til at Frivillig Center i Tønder trykker, bukker og hæfter programmet. Det er en stor lettelse. Det er vor webmaster og lokalredaktør, der samler stoffet og opsætter det før trykning. Hun sender også indlæg til bladet DET SKER, der udgives fra København. Ud over bestyrelsesmøder, har der været møder i Koordinationsudvalget, der består af alle lokalafdelinger i Tønder Kommune. Koordinationsudvalget har fremsendt klage til Region Syd, vedr. nedlæggelse af skadeklinik i Tønder, samt at øjenklinikken på Tønder Sygehus ikke mere må foretage operationer for grå stær. Det er tre gange kørsel til Sønderborg. Klagen havde ingen virkning. Det ser ud til, at der blev lavet en aftale med Sønderborg Sygehus, da de mistede skadestuen, at øjenafdelingen i Sønderborg skulle udvides. Det er to forskellige kasser for kørsel og operation. Der har været afholdt møder i distriktet, især op til den årlige delegeretforsamling, der afholdes hvert år i november. Bestyrelsen, suppleanter og frivillige hjælpere har deltaget i kurser, bestyrelseskurser, formandskurser, kassererkurser, IT ansvarlige og hjælper, webmaster, bridgekurser for underviser. m. m. Aktiviteter Kegling, der er både eftermiddags- og aftenhold. Tre hold er tilmeldt den sønderjyske turnering. Ved deltagelse i danmarksmesterskabet har vore hold hentet sølv i 2010 og guld i Der er plads til flere på holdene. Bowling afvikles i Skærbæk Fritidscenter, der er 35 deltagere, prisen er 25 kr. pr. gang, holdene starter kl. 15 og 16. Petanque foregår ved Toftlundhallen, der er ca. 25 deltagere. Her er også plads til flere. (Der er sket en fejl i efterårsprogrammet, der spilles mandag og onsdag kl og ikke som skrevet kl ) Der startes igen 15. april kl Ellers har det været et godt år i To par er gået videre til distriktsturnering. Man mangler lidt sand, så der kan lægges fliser, samt lidt maling. Man kan henvende sig til Niels H. Andersen. For alle tre sportsgrene gælder det, at alle er velkommen, både damer og herrer. Seniordans, torsdag aften Det er ikke nødvendigt, at man skal være par, der er også plads til singler. Der har været 28 personer, alle er velkommen. Yoga onsdag eftermiddag. Der har været over 30 personer. Ja tænk, de slutter af med kaffe og boller. Bridgekursus, her er det 5. sæson. Der har været 24 deltager ca. 30 gange. Der er det mødepligt. Er man forhindret, finder man en afløser. Socialhumanitær kontakt sørger for at Telefonstjernen laver tryghedsopkald hver morgen mellem 8.30 og Vi giver en hjælpende hånd, tilbyder kørsel til indkøb og tilbyder dement aflastning. Vi har personer, der har været på kursus, for at vi på en professionel måde kan give en hjælpende hånd, både til indkøb, tryghedsopkald, samt aflastning til pårørende til demente, Det er ca.12, der daglig får et tryghedsopkald, samt 17 der får hjælp til indkøb i løbet af ugen.

3 IT kurser Det offentliges krav til digitalisering, hvor den enkelte borger skal klare en del af kontakterne til det offentlige (kommune, skat, sundhed, pensionsselskaber, banker), har i 2012 givet et stort pres på vore IT aktiviteter. I 2012 har vi næsten fordoblet antallet af kursister. Vi havde 130 deltagere på IT kurser. Ældre Sagen har også i 2012 bidraget til Danmarks Statistiks årlige undersøgelse af befolkningens brug af IT. Undersøgelsen viser at det går fremad med ældres IT-brug, men der er stadig omkring personer over 65, der aldrig har brugt internettet. Dette har ikke kunnet lade sig gennemføre, såfremt en gruppe på 14 undervisere/hjælpere har stået til rådighed. Vi har haft kurser for IT begyndere, let øvede, og øvede, IT café, slægtsforskning, og billedbehandling. Billedbehandling 13 deltager fra kl hver onsdag. Her hjælper man og lærer meget af hinanden. Slægtsforskning: Man har været på besøg ved lokalhistorisk forening i Toftlund, og landsarkivet i Aabenraa. Det var en hel lørdag. Den største oplevelse, der er behov for at oplyse om, er at en af kursisterne fik 2 halvbrødre, der i dag har fået et tæt familieforhold. Han sluttede af med at holde et foredrag om, hvordan det var for 72 år siden at være uægte barn, som det hed den gang. Det ramte hele holdet lige i hjertet. Arrangementer Blå tur i 2012, gik til Bryrup, herfra med veterantog til Vrads station. Her blev de medbragte madpakker spist. Det var meget koldt den dag. Derfor blev opholdet på Vrads station lidt forkortet. Det gik videre til Rørbæk Sø, videre til Lalandia i Billund, hvor der var rundvisning, samt kaffe og kage. Hjem til grillpølser i Toftlund, en meget god tur. Der er kommet meget positivt ud af denne tur, derfor får planlæggerne lov, igen her i 2013, at stå for en tur ud i det blå. Værktøjskassen, har stadig tomme pladser i kalenderen. Såfremt I mangler at få småting lavet, en lampe der ikke hænger rigtigt, hvis man skal have hjælp til at skifte en pære, flytte et maleri, finde havemøblerne frem. Ring blot, vi kommer og gør det flot. Samarbejdet mellem Musik- og Teaterforeningen i Toftlund og Ældre Sagen har haft et godt samarbejde omkring forestillinger som ballet og koncerter. Madlavningskurser har kørt i 7 år med samme kok. Der har været elever, der har været med hele tiden. Desværre holder kokken. Er der nogen der vil tage over, så kontakt en fra bestyrelsen. En tur ud i naturen begyndte med stavgang. Der blev afsluttet med grillpølser og kaffe. I 2012 gik turen til Hjartbro Skov. Der deltog 38 personer. Denne tur blev afsluttet med grillpølser på bålpladsen ved spejderhytten i Hjartbro. Kommunen Vi har også en tilforordnet i bestyrelsen, Carsten Juelsgaard Madsen, der er valgt til Ældre Rådet i Tønder Kommune, samt Ældre Gruppen her i den tidligere Nørre Rangstrup kommune. Alle sager, der bliver behandlet i Tønder kommunalbestyrelse, og har tilknytning til ældre borger, bliver sendt til høring i Ældrerådet. Bl.a. kan nævnes, rehabilitering, pleje og forebyggelse.

4 Længst mulig i egen bil. En sag, der pt. er megen debat om, især om det er nødvendigt med alle de tjek ved lægen. De fremtidige funktioner på plejehjemmene, Sundhedshus i Skærbæk, Sundhedshus i Toftlund, kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp, kvalitetsstandard for genoptræning efter hospitalsophold. Så bestyrelsen bliver godt orienteret om, hvad det sker på plejeområdet m.m. Det kan nævnes Flex Trafik, et supplement til de store busser, samt de ruter der bliver nedlagt. Der gives nu mulighed at komme hjemme fra, til bus eller banegård. Der arbejdes pt. med, at de også kan bruges over kommunegrænsen. Det er vedtaget, de lokale busser, der går fra Tønder kommune til Aabenraa, skal køre forbi Akut Sygehuset i Aabenraa. Her skal det oplyses, at de regionale busser, der holder i Rødekro, har forbindelse til sygehuset. Den regionale rute Tønder- Kolding, bliver nedlagt, så den i fremtiden vil blive Tønder-Toftlund-Vojens-Haderslev. Frivillig Center i Tønder Kommune har til formål, at yde foreningsservice over for sociale foreninger i Tønder Kommune. At yde bistand til ansøgninger om tilskud, afholdelse af møder/ kurser/ temadage. At hverve frivillige til socialt arbejde. At medvirke til netværksdannelse. At være opsøgende i forhold til aktiviteter og tilbud, der kan være relevant for frivillig opsøgende arbejde. Det er flot med det frivilliges samarbejde med kommunen, men det skal understreges, at frivilligarbejde skal være frivilligt og ikke overtages af kommunen som led i besparelser. Ja, Ældre Sagen er en stor arbejdsplads. Tak til alle. Ældre Sagen på Landsplan Det går godt i Ældre Sagen. Mens andre foreninger klager over medlemsnedgang, så går Ældre Sagen frem. Ved årsskiftet rundede foreningen medlemmer og frivillige, og vort omdømme ligger helt i top. Man har været medvirkende til, at udmøntningsplan og handlingsplan for den medicinske patient bliver overholdt, især at genindlæggelser ikke sker. Vi er 4 fra lokalafdelingen, der har været til temadag om emnet, og vi er blevet opfordret til at holde et vågent øje med, at man fra kommunen følger op på de beslutninger, der er taget. Der fortsættes med at få flere med på vognen og sikre gode løsninger for dem, der ikke magter de digitale løsninger. Bl.a., efter ønske fra Ældre Sagen, får borgerne i den fremtidige lovgivning om den digitale postkasse nu ret til at erklære sig som ikke digital. Bankerne lukker filialer på stribe. Nogle banker rykker desuden kunderådgivningen op på 1. sal, så færrest kunder kommer ind i banken. Det rammer særligt hårdt for mange ældre der ikke har netbank. Ældre Sagen er gået i dialog med pengeinstitutterne, med det formål at opnå større forståelse hos bankerne, for at tilgodese de kunder, der ikke er digitale. Der er nedskæringer i kommunerne - særlig på ældreområdet. Der er udfordringer på det trafikale område. Der er stadig ikke genoptræning inden for en uge, når patienter bliver udskrevet fra sygehuset. Mange ældre er ikke på internettet, og de har behov for hjælp til at kommunikere med det offentlige.

5 Der er behov for Ældre Sagen - og vi er parat til at gøre den indsats, der skal til. Jeg vil godt sige tak til bestyrelsen, alle frivillige hjælpere, hjælperne her i huset serveringen, uden jer var det ikke muligt, at yde den store indsat, vi hvert år udfører. Vi er en stor arbejdsplads, hvor vi alle kommer hinanden ved, alle er meget hjælpsomme. Tak skal I have. Jeg overgiver nu beretningen til forsamlingen for kommentarer eller uddybende spørgsmål.

Vi har også haft et foredrag om førstehjælp og rundvisning på Falckstationen. Det var anden gang, vi holdt det, og vi gør det igen til efteråret.

Vi har også haft et foredrag om førstehjælp og rundvisning på Falckstationen. Det var anden gang, vi holdt det, og vi gør det igen til efteråret. Middelfart Lokalafdeling 1 Følgende konstituering har været gældende: Beretning vedr. 2013 Lone Ebbesen Thorkild Damm Børge Kortsen Bente Jørgensen Tove Rousing Esther Henriksen Grete Lindegaard Lars Kamp

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt Lokalcenter Koltgården Koltnyt nr. 1 februar 2013 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Frede Lind Christensen E-mail: fredelind@adr.dk Kirsten Nielsen E-mail:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Artikler m.v. Side Artikler m.v. Side Gruppeaktiviteter Side Gruppeaktiviteter Side

Artikler m.v. Side Artikler m.v. Side Gruppeaktiviteter Side Gruppeaktiviteter Side Foto: Erik Hendrup Artikler m.v. Side Artikler m.v. Side Ansøgninger 27 IT Besøgsvenner 15 Besøgsvenner 36 IT Kursus I 24 Bestyrelsen 43 IT Kursus II 25 Billetsalg 38 Kontaktpersoner 29 Demens/besøgsvenner

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Aarhus / Randers Afdeling

DANSK HANDICAP FORBUND. Aarhus / Randers Afdeling DANSK HANDICAP FORBUND Aarhus / Randers Afdeling Nr. 2 Maj 2014 13. årgang Maj 1 Nye tider Tekst: Rikke Kastbjerg Generalforsamling 2014 Vores årlige generalforsamling er netop overstået. Vi havde en rigtig

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG Informationsavis til seniorborgere Henning Smidt bruger næsten 10 timer om ugen på at snedkere både i Hal 1 på Musicon. Den pensionerede bådbygger nyder stadig at være i gang.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere