Referat af generalforsamlingen den 25. oktober i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C."

Transkript

1 DM Seniorklub København/Sjælland November Referat af generalforsamlingen den 25. oktober i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra den siddende bestyrelse var: Sidsel B. Jacobsen, Tom O. Henriksen, Jon Stene, Birgit Storgaard Madsen, Ulla Retlev. Afbud fra Anna Jørgensen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder ændringer af vedtægt 5. Forslag fra medlemmerne 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 7. Valg af 2 suppleanter for1 år 8. Eventuelt Formanden, Sidsel B. Jacobsen, bød velkommen. 1

2 Ad 1. Valg af dirigent. Henrik Hagemann blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Ad 2. Valg af referent og stemmetællere. Ulla Retlev og Birgit Storgaard blev valgt til referenter. Claus Tilling og Paul Bennet blev valgt til stemmetællere. Ad 3. Bestyrelsens beretning. Formanden mindede om, at den skriftlige beretning var blevet sendt til medlemmerne, hvorfor hun ville holde sig til at kommentere beretningen. Formanden fremhævede, at flere af medlemmerne havde stillet deres kompetencer til rådighed adskillige gange og understregede det store engagement. Bl.a. havde Lilian Skjernaa 3 år i træk været med til at arrangere udflugter til geologisk spændende steder, ligesom Peter A. Henriksen havde bidraget med historisk viden ved flere udflugter. Også Signe Frederiksen og Jytte Kreiborg havde flere gange arrangeret spændende vandringer og byture, senest til Botanisk Have med foredrag om både bygningerne og planterne. I det forgangne år har vi også haft besøg af Ingrid Stage, der holdt et oplæg om DM og de nye ældre. Det gav anledning til diskussion og gode input fra medlemmerne til det videre arbejde. Man kunne måske se det som en udløber af dette arrangement, at Ingrid Stage og Hanne Gøtsche fra Hovedbestyrelsen har nedsat et udvalg, der skal se på +55- generationens situation. Formanden omtalte også interessegrupperne, hvor teatergruppen og skovvandringsgruppen er meget aktive. Også byvandringsgruppen har været aktiv, men den ophører i sin nuværende form, da Jytte Kreiborg koncentrerer sig om Dansk Vandrelaugs ture fremover. Formanden nævnte, at der eksisterer flere interessegrupper og at det er op til medlemmerne selv at danne nye interessegrupper. Formanden stillede i udsigt, at der med referatet fra generalforsamlingen ville følge kontakt til de eksisterende interessegrupper. Endelig nævnte formanden, at det var imponerende, at klubben også i det forgangne år havde kunnet gennemføre et program med arrangementer stort set hver måned ved hjælp af egne medlemmer, der stillede deres viden, erfaring og kompetence til rådighed. Hun håbede, at det kunne fortsætte. Herefter gav formanden ordet til Tom Henriksen, der orienterede om oprettelsen af en fagcelle under DM, som han fremtidigt vil anvende til udsendelser til alle medlemmer med adresser. Indkaldelsen til generalforsamlingen var forsøgsvis udsendt på denne måde. I fagcellen kan alle se andre medlemmers adresser efter login med cpr.nr. og medlemsnummer. Tom nævnte muligheden for at bruge fagcellen som et debatforum og benyttede samtidigt lejligheden til at advare mod misbrug af disse adresser og refererede til et sæt etiske regler (Netetikette) for brug af et forum som fagcellen, udarbejdet af DM. Tom Henriksen vil dog fortsætte med også at 2

3 udsende materiale til medlemmer, uden at man behøver at logge sig ind på fagcellen, samt med almindelig post til medlemmer uden . Tom Henriksen omtalte de tre velbesøgte IT-kurser, der i foråret var blevet afholdt i DMs lokaler og han stillede i udsigt, at Pensionistsektionen vil arrangere IT-kurser til næste år. Pengene hertil er bevilget. Endvidere oplyste han, at der sammen med referatet af generalforsamlingen ville blive udsendt et skema til brug for opdatering af tilbud om foredrag og arrangementer, som medlemmerne havde budt/ville byde ind med. Dirigenten gav herefter ordet frit. Der var ingen, der ønskede ordet. Dirigenten konstaterede, at beretningen var enstemmigt vedtaget og takkede bestyrelsen for dens arbejde. Ad 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder ændringer af vedtægter. Dirigenten gennemgik vedtægterne paragraf for paragraf ved at forhøre, om der var bemærkninger fra de tilstedeværende til teksten, herunder til de foreslåede ændringer. Da der ikke var bemærkninger, konkluderede dirigenten, at generalforsamlingen havde godkendt vedtægterne, med den ene ændring, at slutsætningen skulle ændres til: Godkendt på generalforsamlingenden 25. oktober I henhold til de eksisterende vedtægter skal de ændrede vedtægter endeligt godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive afholdt den 24. november Ad 5. Forslag fra medlemmerne. Der var ikke fremkommet forslag. Ad 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Følgende 3 medlemmer blev valgt til bestyrelsen for 2 år: Tom O. Henriksen, Ulla Retlev og Lilian Skjernaa. Anna Thestrup var ikke på valg i år, men havde allerede forladt bestyrelsen, og Birgit Storgaard var som suppleant rykket op som bestyrelsesmedlem. Ad 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Følgende to medlemmer blev valgt til suppleanter for 1 år: Jette Lassen og Elisabeth Holtegaard. 3

4 Ad 8. Eventuelt. Tom Henriksen takkede de tre afgående bestyrelsesmedlemmer: Sidsel B. Jacobsen, Anna Thestrup og Anna Jørgensen for deres store indsats. Sidsel B. Jacobsen omtalte det kommende valg til Pensionistsektionens bestyrelse. Hun fandt, at det var vigtigt at bevare en kontakt mellem denne bestyrelse og klubberne. Følgende opstiller fra vores klub (i uprioriteret rækkefølge): Merete Markvard, Henrik Hagemann, Vagn Mathiesen, Sidsel Jacobsen, Tom Henriksen og Hanne Gøtsche. Hun opfordrede til at man brugte sin stemme. Tom Henriksen demonstrerede indlogning til DMs netværk og vores fagcelle samt indholdet i vores fagcelle, herunder adgangen til den samlede medlemsliste. Herefter fremkom en hel del spørgsmål, som følger: Søren Ortvad havde spørgsmål til proceduren omkring indmeldelse i seniorgruppen. Tom Carlsen ville vide, om man kunne lave en husk adgangskode til fagcellen. Hertil svarede Tom Henriksen, at det af sikkerhedsgrunde ikke var muligt. Han gjorde også opmærksom på, at når man arbejder i fagcellen, risikerer man at blive smidt af efter ca10 min. Det er problematisk i tilfælde af lange tekster. Helle Pals Frandsen nævnte som svar til Søren Ortvad, at hun havde fundet det nemt at indmelde sig. Bodil Frederiksen foreslog, at der blev udarbejdet en rækkefølgeplan, hvilken Tom Henriksen lovede at udsende. Tom Carlsen foreslog, at vi med det nye navn burde have et spændende og iøjnefaldende logo. Han fandt, at man med det nuværende DM-logo let kunne overse tekster vedrørende klubberne i Magisterbladet. Hertil svarede Sidsel B. Jacobsen at vi var bundet af DMs logo og design, som ikke var det mest spændende. Hun lovede dog at undersøge muligheden. Tom Henriksen gjorde opmærksom på, at man fik nedslag i kontingentet, når man overgik til Pensionistsektionen. Der var imidlertid flere medlemmer, der havde misforstået og meldt sig ind i klubben uden at være medlem af Pensionistsektionen. Tom Carlsen ville vide, om kandidaterne til Pensionistsektionens bestyrelse for at undgå stemmespild blev opstillet på en liste. Hertil svarede Sidsel B. Jacobsen, at det ikke var tilfældet. Der skal vælges 6 medlemmer plus 2 suppleanter. Man kan kun sætte ét kryds ved en kandidat, men man kan stemme på tre forskellige kandidater i alt. 4

5 Henrik Hagemann mindede om, at det var vigtigt at man stemte. Det ville vise både interesse og opbakning til de valgte. Dirigenten takkede derefter for et godt møde. Sidsel B. Jacobsen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen holdt mag.art.viben Bech et spændende foredrag: Kostumet skal være i overensstemmelse med rollens karakter, hvor hun bl.a. satte fokus på arbejdet med kostumering og de mange fortolkningsmuligheder, tidens teater byder på, især når klassikere står på plakaten. Ulla Retlev og Birgit Storgaard Godkendt Henrik Hagemann 5

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Referat fra ordinær generalforsamling i Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Dato: Tirsdag 12. marts 2013 kl. 19.30-20.56 Sted: Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 1 Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab og budget til

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vinterbadelauget Bifrost vinterbadelauget.dk CVR. NR. 34797706

Vinterbadelauget Bifrost vinterbadelauget.dk CVR. NR. 34797706 1 Vinterbadelauget Bifrost vinterbadelauget.dk CVR. NR. 34797706 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2014 BIFROST Torsdag, den 27. februar 2014 kl. 19,00 afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere