Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel."

Transkript

1 Goddag til nye praktikanter Dansk Politi har ringet til landets politikredse for at høre, hvordan et typisk introduktionsprogram for PGII ere ser ud hos dem. Nedenfor kan du se et sammenkog af svarene. Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel. 1. dag: Modtagelse og rundvisning ved uddannelsesvejlederen. Præsentation af ledelse og holdledere med flere. Introduktion til vagtlister og ferieplanlægning. 2. dag: Møde med stationsledelsen, hvor der forventningsafstemmes. Information fra personalekontor vedrørende arbejdstidsregler med videre. Undervisning i POLPAI. 3. dag: Besøg på Retsmedicinsk Institut, information om sagsgang i forbindelse med dødfunden. Færdselsregulering, kørsel med transportvogne, information om hvordan modtagelsen af anholdte foregår Uge 2: Fordelt over mandag til onsdag: It-undervisning, Møde med fællestillidsmanden og tillidsrepræsentanterne. Fordelt over mandag til onsdag: Diverse praktiske informationer, kørsel i gruppevogne blandt andet for også at blive stedkendte. Undervisning i mental køreteknik og i mobiltaktisk indsatskoncept, samtale med tidligere PGII-elever, information om kost, idrætsforeninger med videre. Bellahøj: Introduktionsforløbet er fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel. 1. dag: Velkomst ved ledelse og tillidsværket. General information om demografi og geografi samt om, hvad det pt. sker på Nørrebro. Rundvisning på stationen, møde med sikkerhedsrepræsentant og fællestillidsmand. Information om sagsgangene vol og 3. dag: Varierer lidt. Eksempelvis besøg på Retsmedicinsk Institut, gennemgang af efterforskningsafdeling og advokaturet. Information om mobilt indsatskoncept. Afprøvning af materiel og omklædningsøvelse til indsatsdragter. Møde med kernepersoner på holdene. Møde med ældre PGII-hold.

2 Uge 2: 1. dag: Færdselsregulering og edb-kendskab. Orientering om bedømmelse og uddannelsesforløbet. Introduktion til fysisk test og fremvisning af faciliteterne dertil. Skal blandt andet kende løberuterne i Utterslev Mose. Undervisning i POLPAI og rundvisning på vagtcentralen. 2. dag: Fremvisning af forskellige afdelinger på Station Bellahøj. Undervisning i mental køreteknik. 1. dag: Træning i mobiltaktisk indsatskoncept. 2. dag: Træning i mobiltaktisk indsatskoncept. Derudover: På et tidspunkt er der to dage med POLSAS, sagsbehandling med videre. Plus en hel temadag hvor der sættes fokus på voldsomme hændelser og psykiske reaktioner. Kærester/ægtefæller og andre pårørende er velkomne. City: Introduktionsforløbet er fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel. 1. dag: Modtagelse af leder og holdledere. Familiefoto tages og lægges på den interne hjemmeside. Møde med holdledere og holdtalsmand. Forventningsafstemning. Rundvisning på stationen. 2. dag: It-systemerne. Koder, sagsgange, tilkendegivelser med videre. Kort gennemgang af IPA. Fri træning, hvis tiden er dertil. 3. dag: POLPAI, møde med personalechefen. Information om konfliktråd og behandling af klagesager. Omklædningsøvelse til indsatsdragt. Desuden: To hele dage med undervisning i it-sytstemer og mobilt indsatskoncept. Uge 2: Trafikregulering. Gadejurister informerer om deres arbejde på Vesterbro. Mændenes hjem og Reden informerer også nogle gange. Gennemgang af indsatstasker. Operativ chef fortæller om moral og etik. Fysisk test. Besøg på Retsmedicinsk Institut. På skydebane, undervisning i POLSAS og mobilt indsatskoncept. Af og til: Orienteringsløb, hvor eleverne skal finde hen til nogle relevante steder i området. Eksempelvis Vestre Fængsel, Valby lokalpolitistation, hovedbanegården og Amalienborg. Københavns Vestegns Politi: 1. dag: Officiel modtagelse på politigården, møde med tjenesteplanlæggerne og uddannelseslederne med flere.

3 2. dag: Færdselsregulering og it-undervisning. 3. dag: It-undervisning, fysiske udfoldelser og undervisning i SINE. Desuden: Familieaften med rundvisning og snak om arbejdsforhold. Blandt andet den psykiske belastning i politiarbejdet. Nordsjællands Politi: 1. dag: PGII erne møder ind på deres respektive stationer. Velkomst med lokale ledelse. Information om uddannelsen de næste 18 måneder. PGII erne fortæller om sig selv. Praktiske informationer. Rundvisning på stationerne. Eftermiddag: Fælles velkomst i Helsingør med den øverste ledelse. Dag 2, 3 og 4: It- undervisning. Uddannelse i SINE med videre. Dag 5: Lidt forskellig: Eksempelvis fysisk test. Midt- og Vestsjællands Politi: 1. dag: Eleverne møder ind på deres respektive station. Forskellige hvad man gør lokalt. Men typisk: Rundvisning, møde med politiforeningen, praktiske informationer om praktiske forhold. 2. dag: Mødes med uddannelseslederen i Roskilde. Information om deres udannelse. Møde med den øverste ledelse, der fortæller om forventningerne til dem. Hver elev præsenterer sig. Fælles it-undervisning. Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi: 1. dag: På hovedstationen: Mødes med øverste ledelse, tillidsværket, diverse talsmænd med flere. Rundvisning på blandt andet hovedstationen og vagtcentralen. 2. dag: It-undervisning. 3. dag: Ud på de lokale stationer: Særskilt forløb på de tre stationer, der har beredskaber. Forinden: Tæt og løbende kontakt med eleverne allerede på PGI. De får tilsendt programmer, personaleblade osv. Når stationsugen nærmer sig, får de praktiske informationer vedrørende skabe, nøgler, udstyr med videre. Desuden: Familieaften med fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Bornholms Politi: Er på vej mod fuld godkendelse som uddannelseskreds. Kredsen modtager fem elever fra Københavns Politi i tre måneder ad gangen. 1. dag: Rejsedag. 2. dag: Velkomst i Rønne. Møde med ledelsen. Forventningssamtaler. Rundvisning på stationen. En smule it-undervisning. 3. dag: Undervisning i brugen af et knallert-rullefelt. Da der ikke er et decideret færdselspoliti på Bornholm,

4 skal politifolkene på øen udgøre et allround-politi. Undervisning i POLSAG. Bornholm er pilotkreds. 4. dag: Undervisning i POLSAG. 5. dag: Undervisning i POLSAG. Desuden: Tre temadage om sporsikring, dyrevelfærd og konfliktråd samt om fysisk test. Fyn: 1. dag: Modtagelse i Odense, hvor der udleveres nøgler, skabe osv. Praktisk information om hold, hvor de møder henne, når de mønstrer, forventninger med videre. Møde med øverste ledelse. Møde med vejledere og personaleledere. Eleverne sættes ud på vagter. 2. dag: Undervisning i it-systemerne. Forinden: Besøger de kommende PGII-elever på Politiskolen. Nordjylland: Introduktionen varer en uge. Ugen indeholder: Møder på lokalstationer, rundvisning på Aalborg Politistation, en dag med sikkerhedskoordinatoren, færdselsregulering, it-undervisning i politiets centrale systemer, møde med øverste ledelse. To timer om etik og moral. Østjyllands Politi: 1. og 2. dag: Velkomst ved politidirektøren, linjecheferne og personaleafdelingen. Information om, hvad der arbejdes med i kredsen, og hvad målene er. Over to dage i hold: En dag med POLPAI og en dag med fysisk træning. 3. dag: Patruljedag elever lærer hvad der er i bilerne, retningslinjerne for anholdte, hvordan der visiteres osv. Skydeøvelse under realistiske forhold. 4. dag: Undervisning i POLSAS. 5. dag: Introduktion til lokale forhold: Hvordan skrives sagerne, hvem læser dem, krav, mål, rundvisning og gennemgang af uddannelsesplaner. Desuden: Aften for PGII erne i Aarhus, inden de begynder praktikken. Her mødes de alle tre uddannelsesledere, der fortæller om uddannelsen. Når eleverne er begyndt i politikredsen, opfordres de til at invitere deres nærmeste familie på besøg på deres respektive praktiksted og vise dem rundt. Midt- og Vestjyllands Politi: 1. dag: Møder ind på den respektive station. Velkomst ved ledelsen og vejledere. En lille køretur i området. 2. dag: Undervisning i it-systemer. 3. dag: Central undervisning i it. Færdselsregulering. Snak om etik og moral. Eksempelvis at man ikke for enhver pris skal forfølge trafikanter, hvis folk kan komme til skade. Besøg hos OPA. 4. dag: På hovedstationen. Personalechefen tager imod. Information om arbejdstidsregler og andre faglige

5 områder. Rundvisning på vagtcentralen, i servicecentret osv. 5. dag: Ser specialafdelingerne så som hundeafdelingen, centralefterforskning mv. Møde med øverste ledelse. Forinden: Vejleder følger dem fra stationsugen og frem, så eleverne i godt tid ved, hvad der skal ske. Nyt koncept på vej: I forbindelse professionsbacheloruddannelsen skæres praktiktiden ned til 64 uger (i dag er den på 72 uger). Derfor reduceres introduktionsugen også for at udnytte praktikperioden bedre. Sandsynligvis bliver introduktionsforløbet på tre dage. Sydøstjyllands Politi: Introduktionsforløbet tager mellem tre og fire dage, alt efter hvor mange PGII-elever, der ansættes. 1. dag: Eleverne møder på den station, de skal være på. Mødes med uddannelsesleder, vejledere med flere. Information om blandt andet praktiske ting, uddannelsen, turnus og så videre. Rundvisning på stationen. Uddeling af skabe, skuffer, nøgler med mere. 2. dag: Velkomst i Horsens ved den øverste ledelse. Rundvisning. Om eftermiddagen køres der patrulje. 3. dag: It-undervisning. Syd- og Sønderjyllands Politi: 1. dag: Møder på hovedstationen i Esbjerg. Får udleveret materiel. Undervisning i it-systemer og sikkerhedsbestemmelser. Velkomst ved politidirektøren, personalechefen og tillidsværket. Rundvisning på stationen, vagtcentralen og til slut: Velkomst ved chefpolitiinspektøren. 2. dag: It-undervisningen. 3. dag: Møder lokalt på stationerne. Lokal velkomst. Forinden: Besøger Politiskolen og fortæller om kredsen til dem, der skal til Syd- og Sønderjyllands Politi. Dernæst ønsker elverne station.

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

nr. 05 2013 dansk politi Tag en politiuddannelse og få en bachelor oven i hatten

nr. 05 2013 dansk politi Tag en politiuddannelse og få en bachelor oven i hatten nr. 05 2013 dansk politi Tag en politiuddannelse og få en bachelor oven i hatten Lederen Af Claus Oxfeldt, forbundsformand Vi skal udvikle vi skal have indflydelse Rigspolitiet 2013 er meget langt fra

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

DANSK POLITI 03 / 2015. Tidsspilde og frustrationer: POLITIET LIDER UNDER IT-KAOS

DANSK POLITI 03 / 2015. Tidsspilde og frustrationer: POLITIET LIDER UNDER IT-KAOS DANSK POLITI 03 / 2015 Tidsspilde og frustrationer: POLITIET LIDER UNDER IT-KAOS CLAUS OXFELDT FORBUNDSFORMAND FLERE POLITIFOLK OG MINDRE KONTROL Danmark skal have ny regering. VI FORVENTER, AT POLITIET

Læs mere

UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING. THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K

UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING. THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K 7. september 2009 INDHOLD 1 Indledning...1 2 Metode...4 2.1 Fase 1: Identifikation af initiativer...4

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ringsted Kommune, Sundhed- og Omsorgscenter 1 Generel orientering 1. Præsentation af praktikstedet Ringsted

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Studiekreds 2013 Innovation i Politiet

Studiekreds 2013 Innovation i Politiet Studiekreds 2013 Innovation i Politiet Midt- og Vestsjællands Politiforening har i forbindelse med studiekredsen 2013 arbejdet med Innovation i Politiet og kigget på innovation fra forskellige vinkler.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013.

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013. Hel Intro UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013. Hvem deltager: Ungdomsuddannelserne: Grenaa Gymnasium Handelsgymnasium

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Tiltagene er trinopdelt og tilpasset den enkelte målgruppe. Der er følgende opdeling:

Tiltagene er trinopdelt og tilpasset den enkelte målgruppe. Der er følgende opdeling: Elevtiltag Elevtiltagene... 3 KLUB 1 grundforløb... 3 KLUB 1 i praktiktiden.... 4 KLUB 21. hovedforløb... 4 KLUB 2 - praktiktiden.... 4 KLUB 3-2. hovedforløb... 4 Temaaftner... 4 Konferencer... 5 Konkurrencer...

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Uddannelse og Job Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Februar 2015 1 Indhold: s. 3 UJ i skolen. s. 4 Min by mit liv - 0.-3. kl. s. 5 Min butik

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Er der en hospitalsklovn gemt i dig?

Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Hospitalsklovneuddannelsen Danske hospitalsklovne tilbyder nye pladser på vores professionelle hospitalsklovneuddannelse. Uddannelsen er en artistisk uddannelse, der

Læs mere