4. Undervisningsfag. 4.1 I almindelighed Edb / IT Religion / kristendomskundskab Filosofi Fredsundervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Undervisningsfag. 4.1 I almindelighed. 4.1.3 Edb / IT. 4.1.4 Religion / kristendomskundskab. 4.1.1 Filosofi. 4.1.2 Fredsundervisning"

Transkript

1 4. Undervisningsfag 4.1 I almindelighed 1963 Brinck Jørgensen, Sara E., Mie Matjulski & Katrine E. Simon: Fortælling og fortolkning. En undersøgelse af skolebøgers fremstillinger af de slesvigske krige med fokus på dansk national identitet. Utrykt speciale, RUC, Holtzmann, Jette Steenberg: Oprettelsen af Learning Lab Denmark forstået fra en historisk og samfundsmæssig kontekst. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Mundtlig fremstilling. Undervisningen i mundtlig fremstilling i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 7) 1966 Skovgaard-Petersen, Vagn: Fag og faglig læsning i skolerne før og nu. I: Sprog og Samfund. Årg. 6, nr. 1 (1988), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Impulser til fornyelse i skolefagene. I: Pædagogik. Årg. 5, nr. 4 (1975), s Teknologistøttet undervisning (fjernundervisning). Kbh s., videobånd. (Betænkning; 1253) Filosofi 1969 Nordenbo, Sven Erik: Fagdidaktik. En pædagogisk diskussion af undervisning i filosofi. Kbh s. (Filosofi) Fredsundervisning 1970 Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Undervisning i fred og sikkerhed. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 31 (1983), s Edb / IT 1971 Betænkning om EDB-undervisning i det offentlige uddannelsessystem. Kbh s. (Betænkning; 666) 1972 Bjørner, Dines: Informatikkens udfordring. I: Uddannelse. Årg. 16 (1983), s EDB. Undervisningen i EDB i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 8) Religion / kristendomskundskab 1974 Davidsen, Andreas: Nyere strømninger indenfor religionspædagogikken. I: Tidehverv. Årg. 40 (1966), s Eriksen, Herluf: Skole og kirke. Nogle overvejelser. I: Dansk Udsyn. Årg. 58 (1978), s Koed, Hans Krab og Flemming Tinggaard: Religion i skolen - hvorfor det? Træk af et fags udvikling og muligheder i et moderne samfund - religionssociologisk belyst ud fra Berger og Luhmanns sekulariseringsteorier. Ribe s. [1. udg. 1988] 1977 Kristendomskundskab/religion. Undervisningen i kristendomskundskab/religion i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 24) 1978 Meidahl, Christian: Religionsundervisningen og tanker derom fra reformationstiden og indtil år Utrykt speciale, Københavns Universitet, Nørfelt, Aage: Tanker om et tidsskifte. I: Religionslæreren. Årg. 75, nr. 3 (1979), s Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Om religionsundervisning. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 32 (1984), s Vardrup, Kai: Omkring en religionspædagogisk central. I: Religionslæreren. Årg. 86, nr. 3 (1990), s [Religionslærerforeningens Materialecentral og kristendomsfaget ] 94

2 4.1.5 Samfundsfag. Erhvervsorientering 1982 Koefoed Bjørnsen, Mette m.fl.: Om skolebøgers behandling af forholdene inden for erhvervs- og arbejdslivet. En rapport fra et af undervisningsministeren nedsat udvalg. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Samfundsfag. Undervisningen i samfundsfag i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 18) Geografi 1984 Geografi. Undervisningen i geografi i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 27) 1985 Kingo Jacobsen, N.: Udviklingen af faget geografi i Danmark. I: Geografisk Tidsskrift. Bd. 83 (1983), s Møller, Jens Peter: Geografiundervisning - udvikling og status. I: Geografisk orientering. Årg. 25, nr. 4 (1995), s Nørregaard, Henrik: Danske læseplaner for geografi i det 20. århundrede baggund og konsekvenser. I: Geografisk orientering. Årg. 36, nr. 1 (2006), s Naturfag 1988 Dansk Natur - Dansk Skole. Femogtyve år. Kbh s De naturvidenskabelige fag - historie og filosofi. Bidrag fra symposierne History and Philosophy and Science Teaching og Videnskabshistorie og Videnskabsteori i Undervisningen, Danmarks Lærerhøjskole, september Red. Hanne Andersen. Kbh s Thorberg, Søren Slott: Baggrunden for natur/teknik. I: Geografisk Orientering. Årg. 24, nr. 3 (1994), s [natur/teknik-faget i et historisk og politisk perspektiv] Matematik 1991 Andersen, Erling B.: Statistik i skolen og i praksis. I: Uddannelse. Årg. 8 (1975), s Andersen, Hans: Tendenser i matematikundervisningen. Et forsøg på en sammenligning af de senere års udvikling i Vesttyskland og i Danmark. I: Matematik. Årg. 4, nr. 2 (1976), s. 5-12, Bak, Malene Marie: Matematik i Danmark Kbh s Begyndermatematik. Red. Thomas Kyed m.fl. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 22 (1974), s Hansen, H.C.: Den historiske dimension i fagene matematik og fysik. I: Kvan. Årg. 4. nr. 8 (1984), s Hansen, H.C.: Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Odense s. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences; 350) 1997 Høyrup, Jens: Historien om den nye matematik i Danmark. En skitse. I: Filosofi og videnskabsteori på Roskilde Universitetscenter 1. Roskilde s.; s Johansen, Anders: Baggrunden for skitsen til undervisningsvejledning i matematik. I: Matematik. Årg. 1, nr. 6 (1973), s Lorenzen, Siegfried: Regne- og regneindskrivningsbøger. I: Sønderjysk Månedsskrift. 2007, s [ årh.] 2000 Matematik Jubilæumsblad. I: Matematik. Årg. 11, nr. 1 (1983), s [10 års jubilæum for tidsskrift Matematik] 2001 Matematik. Undervisningen i matematik i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 6) 2002 Nissen, Gunhild: Matematik og dannelse - spotlys på I: Uddannelseshistorie. 1991, s Rasmussen, Finn: Formålsparagraffen. Indhold og konsekvenser. I: Matematik. Årg. 7, nr. 1 (1979), s

3 2004 Skaarup, Kirsten: Skiftende synspunkter for den elementære regneundervisning. I: Pædagogik og Fag. Årg. 2, nr. 3 (1967), s Fysik. Kemi 2005 Bostrup, Ole og Bernhard Frederiksen: Niels Klem. Et bidrag til kemiundervisningens historie I: Dansk kemi. Årg. 71 (1990), s Bostrup, Ole: Caspar Bartholin den ældre. En studie i fysikundervisningens historie. I: Fysisk Tidsskrift. Årg. 73 (1975), s Bostrup, Ole: Catels matematiske og fysiske kunstkabinet. I: Naturens Verden. 1975, s Bostrup, Ole: Dansk kemi Kbh s Bostrup, Ole: Det filosofiske bord. I: Naturens Verden. 1971, s Bostrup, Ole: Georg Detharding. En studie i fysikundervisningens historie. I: Fysisk Tidende. Årg. 69 (1971), s Bostrup, Ole: Ludvig Holbergs moralske tanker om naturvidenskab. I: Naturens Verden. 1984, s Bostrup, Ole: Mester Halvard. En studie i fysikundervisningens historie. I: Fysisk Tidsskrift. Årg. 65 (1967), s Bostrup, Ole: Ulrik Green. I: Naturens Verden. 1974, s Dall Petersen, Mads Kristian: Begrundelsesproblematikken i fysikfaget, set i et historisk perspektiv. Utrykt speciale, RUC, Fysik. Undervisningen i fysik i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 2) 2016 Kemi. Undervisningen i kemi i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 25) 2017 Olsen, Gert: Et tilbageblik over fysik- og kemiundervisningen ved det danske skolevæsen. I: Årbog for Danmarks Tekniske Museum. 1970, s Pihl, Mogens: Træk af dansk fysiks historie. Forskning og undervisning. I: Gymnasieskolen. Årg. 54 (1971), s Særudstilling på Danmarks tekniske Museum. I: Årbog for Danmarks tekniske Museum. 1970, s [undervisningsmidler i fysik og kemi] 2020 Wøjdemann, Sv.: Sådan startede det hele! I: Fysik/kemi. Årg. 11, nr. 2/3 (1984), s [Fysik/kemi jubilæumsnummer, 10 år] Kemilærerforeningen 2021 Kemilærerforeningen et jubilæumsskrift. Red. Gert W. Bergstein m.fl. Kbh s Biologi 2022 Biologi. Undervisningen i biologi i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 13) Skrivning 2023 Abrahamsen, Povl: Skrivning. En glemt kunstart. I: CRAS. 1980, nr. 24, s Clemens, Christian: Håndskrivning. Er der brug for at håndskrive? I: Uddannelse. Årg. 22 (1989), s Engstrøm, Claus: Dansk skrivepædagogiks historie. Utrykt ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet, Jensen, Anker: Et skrivehefte fortæller kulturhistorie. I: Det gamle Løjt. Bd. 2 (1979), s [skriveøvelser udført af Jep Schmidt, Løjt, ] 2027 Johansen, Albert: Da skønskrivning var i højsædet. Et fag for pædagogiske principryttere og foretagsomme lærere. I: Folkeskolen. Årg. 109, nr. 16 (1992), s Rasmussen, Holger: Den ædle skrivekunsts berømmelse. I: Skalk. 1965, nr. 2, s [T.M.B. Galskiøt: Skrivekunsten, således fremsat, at enhver kan lære sig selv at skrive. 1804] 2029 Sandersen, Vibeke: Procesorienteret skrivepædagogik i begyndelsen af det 19. århundrede. I: Uddannelse. Årg. 22 (1989), s Thode, Th.: Regnelæreren fra St. Niko- 96

4 laj-skolen. I: Slesvigland. Årg. 15, nr. 1 (1994), s [skriveøvelsesbog af Johann Christoph Oehlers, Flensburg 1718] 2042 Lundgaard, Poul: Tegnehistorisk Studiesamling. I: Formning. Årg. 1966, nr. 3, s Kunst. Formning. Tegning 2031 Formning, billedkunst, design, kunsthistorie m.v. Undervisningen i billedkunst i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 12) 2032 I begyndelsen var billedet. Undervisnings- og inspirationsmateriale. Åbyhøj løsblade 2033 Illeris, Helene: Fra klassisk dannelse til visuel kultur. Historiske og aktuelle strømninger i skandinavisk billedpædagogik. I: Billedpædagogisk Tidsskrift. 2005, nr. 1, s Nielsen, Mogens: Kunstopdragelse - historiske og nutidige betragtninger. I: Uddannelse. Årg. 14 (1981), s [kunstbetonede fags stilling i skolen] 2035 Pedersen, Kristian: Retninger i billeddidaktikken i Danmark i perioden I: Formning. 1980, nr. 2, s Pedersen, Kristian: Udvikling af billedpædagogikken. I: Nordisk Pedagogik. Årg. 10, nr. 1-2 (1990), s Rasmussen, Kirsten: Øjets Uddannelse og Haandens Uddannelse. I: Skolen gennem 100 år. En udstilling i anledning af 100 års jubilæet. Kbh. 1987; s »Kunst i skolen«2038»kunst i skolen«fylder 25 år. I: Formning. 1977, nr. 2, s. 85 Skolernes Kunstforening 2039 Kunstformidling i skolen. Landsforeningen Skolerne Kunstforening Red. Helge Nielsen. Nordborg s. Tegnehistorisk Studiesamling 2040 Lundgaard, Jørgen: Tegnehistorisk Studiesamling Jubilæumsskrift. Herning s Lundgaard, Poul: Tegnehistorisk Studiesamling I: Formning. 1976, nr. 1, s Sang. Musik 2043 Andresen, Chr.: Om sanginspektionen gennem 111 år II Jens Laursøn Emborg. I: Dansk Sang. Årg. 23 (1971), s Boesen, Ejnar: Om sanginspektionen gennem 111 år I I: Dansk Sang. Årg. 22 (1970), s Egeland Hansen, Finn: Musikundervisning. I: Uddannelse. Årg. 20 (1987), s Fjord Kristensen, Susanne: Fra Vift stolft på Codans bølge til Kattejammerrock. Sang i skolen Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Grue-Sørensen, M.: Om sanginspektionen gennem 111 år. III Ejnar Boesen. I: Dansk Sang. Årg. 23 (1971), s Grue-Sørensen, M.: Stadier i det sangpædagogiske arbejde. I: Folkeskolen. Årg. 66 (1949), s Hylleberg, Sven: Musik i skolen gennem 80 år. I: Dansk Sang. Årg. 38, nr. 3 (1986/87), s Kålund-Jørgensen, F.C.: Sanginspektionens hundredårsdag den 15. april I: Den Danske Realskole. Årg. 61 (1959), s Musik. Undervisningen i musik i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 10) 2052 Nielsen, Frede V.: Almen musikdidaktik 2. udg. Kbh s. [1. udg. 1994] 2053 Riis, Benedicte: Hvilke tanker ligger bag. Hovedstrømninger i musikpædagogikken. I: Dansk Sang. Årg. 39, nr. (1987/88), s. 6-10; nr. 5, s. 6-9, 36; nr. 6, s Smidt, Ove Steen: Lærerens virkelighed og den musikpædagogiske forskning. Interview med Kirsten Fink-Jensen. I: Dansk Sang. Årg. 52, nr. 1 (2000/01), s

5 Gymnastik. Idræt 2055 Berg-Sørensen, Ivar: Fortid. Nutid. Fremtid. I: Tidsskrift for Idræt. Årg. 45, nr. 3 (1980), s Breds, Preben: Idrættens kropsbilleder. I: Tidsskrift for idræt. Årg. 50, nr. 5 (1985), s Hansen, Emanuel: Gymnastiklæreruddannelsen. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Hellerup, Niels: Nyt om gymnastikkens historie i Danmark. I: Tidsskrift for Legemsøvelser. Årg. 33 (1968), s Hilding Hansen, Keld: Et fags og en forenings identitet. I: Tidsskrift for Idræt. Årg. 50, nr. 6 (1950), s [samtale mellem tidl. formænd for Dansk Idrætslærerforening: Bjarne Hauger ( ), Mette Winkler ( ), Erik Kjeldsen ( ), Kaj Sakstrup Nielsen ( ) og Peder Kjøgx ( )] 2060 Holm, Kai: Idrætsfagets forsømte muligheder. I: Uddannelse. Årg. 33, nr. 6 (2000), s Idræt. Undervisningen i idræt i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 20) 2062 Jack, Karl: Kroppen med i skole. I: Vital. Årg. 11, nr. 3 (2001), s [Dansk Skoleidræt] 2063 Jørgensen, Povl: En 150 års mindedag for Skolens legemsøvelser. I: Vor Ungdom. Årg. 70 (1949), s Kayser Nielsen, Niels: Idrætsdidaktikkens krise - mellem stilbestræbelse og autencitetslængsel. I: Kulturens koder - i og omkring gymnasiet. Red. Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann. Odense s. (Udspil; 4); s Legemsøvelser i skolen i tilslutning til Haandbog i Gymnastik Red. Erling Asmussen m.fl. Kbh s Møller, Ernst: Niels Bukh. Og skolegymnastikken. I: Tidsskrift for Idræt. Årg. 45, nr. 3 (1980), s Møller, Ernst: Træk af skoleidrættens historie i Danmark. Nyborg s Møller, Jørn: Klavremaskiner og trækfugle i det kasteløse Danmark. I: Idrætshistorisk Årbog. Årg. 12 (1996), s Møller, Jørn: Legen i idrætspædagogikken. Et historisk rids. I: Idrætshistorisk Årbog. 1991, s Møller, Niels: Idrætsfagets kernefaglighed i fortid, nutid og fremtid. I: Tidsskrift for idræt. Årg. 67, nr. 4 (2002), s [i anledning af Seminariernes Idrætslærerforenings 40 års jubilæum] 2071 Nørgaard, Ellen: Om undervisning og fag de seneste 50 år. I: Tidsskrift for Idræt. Årg. 50, nr. 5 (1985), s Rahbek, Arne: Skoleidrættens historie. Vejle s Rønholt, Helle: Formål for faget idræt - set gennem udviklingen i fagets formålsformuleringer. I: Tidsskrift for Idræt. Årg. 59, nr. 5 (1994), s Skoleidrætsdagens 50 års jubilæumsstævne. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 73 (1980), s Skov Jensen, Birthe: Den tidlige kvindegymnastik. En historisk gennemgang af den tidlige kvindegymnastik, ment til en appetitvækker til udforskningen af kvinders idrætshistorie. I: Idrætshistorisk Årbog. 1985, s Skov Jensen, Birthe: Gymnastikken på N. Zahles skole Utrykt speciale, Københavns Universitet, Trangbæk, Else: Brydninger og fagopfattelser i idræt. I: Tidsskrift for Idræt. Årg. 50, nr. 5 (1986), s Trangbæk, Else: Gymnastik og opdragelse. I: Idrætshistorisk Årbog. 1987, s Trangbæk, Else: Idrætshistorie i skolen. I: Historie & Samtid. Årg. 27, nr. 3 (1988), s Trangbæk, Else: Mellem leg og disciplin. Gymnastikken i Danmark i 1800-tallet. Åbybro s. Dansk Gymnastiklærerforening 2081 Herlak, H.Chr. m.fl.: Dansk Gymnastiklærerforening I: Tidsskrift for Legemsøvelser. Årg. 25 (1960), s

6 Litteraturhistorie 2082 Dansk litteraturs kanon. Skønlitteraturen i skolen. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 26) 2083 Jørgensen, Martin og Ole Pedersen Litteraturens spor. Om litteratur, fag og pædagogik. Frederiksberg s Rasmussen, Alma Birgitte: Fra kanon til rekylgevær. I: Modersmål-Selskabets årbog. 2005, s [om arbejdet med Dansk Litteraturs kanon, udgivet i 1994 af Undervisningsministeriet] 2085 Schou, Søren: Dansk som nationalt dannelsesfag. I: Karin Esmann m.fl.: Arvestykker. Litteratur og historie i undervisningen. Frederiksberg s.; s Undervisning i sprog 2086 Antilla, Kirsten M.: Fremmedsprogsundervisningen og IT. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s. [med bibliografi] 2088 Grinder-Hansen, Keld og Åse Højlund Nielsen: Hvorfor en udstilling om fremmedsprog refleksioner og resultater. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Holmen, Anne: Aspekter af dansk som andetsprog. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Holm-Larsen, Signe: Lærebøgerne i fremmedsprog. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Høstbo, Christine: Det Europæiske Sprogår I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Outzen, Svend Aage: Datidens tosprogede København learning by doing. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Plischewski, Niels: Fremmedsprogsprøverne i folkeskolen. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Risager, Karen: Det nationale dilemma i sprog- og kulturpædagogikken. Et studie i forholdet mellem sprog og kultur. Kbh s Rise, Elsebeth og Bent Johansen: Historisk aspekt på fremmedsprogsundervisningen i Danmark. I: Tværsproglige blade. Årg. 9, nr. 2 (1989), s Rise, Elsebeth: Om billedet i fremmedsprogsundervisningen. I: Skolen gennem 100 år. En udstilling i anledning af 100 års jubilæet. Kbh s.; s Rise, Elsebeth: Om sprogpædagogik set fra Danmarks Pædagogiske Bibliotek. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Da fremmedsprog blev skolefag. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Sproglig viden og bevidsthed. Undervisningen i sproglig viden og bevidsthed i det danske uddannelsessystem. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 16) 2100 Svanholt, O.: Bøger og Metoder i dansk Fremmedsprogsundervisning. En historisk Fremstilling. Kbh s. Sproglærerforeningen for Københavnsområdet 2101 Degel, Ove: Sproglærerforeningen for Københavnsområdet - 50 år. I: Sproglæreren. Årg. 19 (1988), s. 4-6, 11-14, Fransk 2102 Fransk i Danmark. En beskrivelse og vurdering af franskfagets mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 5) 2103 Fransk og dannelsen. Kbh s. (Meddelelser fra Fransklærerforeningen) 2104 Gregersen, Annette S.: Aspekter af fransk. I: Fremmedsprog i den danske skole. 99

7 Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Fransklærerforeningen 2105 Atke, Svend og Jørgen Jensen: Fransklærerforeningens historie I: Meddelelser fra Fransklærerforeningen. Nr. 154 (1986), s Engelsk 2106 Brick-Hansen, Aase: Aspekter af engelsk. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Bækkeskov-Olsen, P.: Brydninger indenfor engelskundervisningen i Danmark i det 20. århundrede. I: Engelskundervisning. Analyseret i ni artikler. Kbh s.; s Engelsk. Undervisningen i engelsk i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 4) 2109 Florander, Jesper og Mogens Jansen: Skoleforsøg i engelsk I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 12 (1964), s Rahbek Rasmussen, Jens: Modernitet eller åndsdannelse? Engelsk i skole og samfund Kbh s Sørensen, K.: Engelskundervisningen i Danmark historisk betragtet. I: Engelskundervisning. Analyseret i ni artikler. Kbh s.; s Sørensen, K.: The Teaching of English in Denmark. A Historical Survey. I: Paedagogica Historica. Bd. 11:1 (1971), s Sørensen, Knud: The teaching of English in Denmark and Otto Jespersen. I: Otto Jespersen. Facets of his life and work. Red. Arne Juul og Hans F. Nielsen. Amsterdam s. (Amsterdam studies in the theory of lingquistic science; 3:52); s Tysk 2114 Brimnes, Kirsten: Tyskundervisningen i Danmark siden Almenskoleloven litteraturpædagogisk set. Utrykt speciale, Odense Universitet, Brimnes, Kirsten: Tyskundervisningen i Danmark siden Almenskoleloven litteraturpædagogisk set. Odense s Engel, Merete: Aspekter af tysk. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Haastrup, N.: Dänisch, Deutsch und Französich in Dänemark I: Fremdsprachenunterricht Hrsg. Konrad Schröder. Wisbaden s. (Wolfenbütteler Forschungen; 52) 2118 Sand-Nielsen, Jørn: Om sprogteori og skoleundervisning i tysk. En indholdsmæssig og sprogteoretisk redegørelse for de skolelove, der i dette århundrede har været bestemmende for den danske begynderundervisning i tysk. Utrykt speciale, Aalborg Universitetscenter, Schrøder-Hansen, Hans: Tyskfaget i årene omkring Danmarks besættelse Forhold omkring tyskundervisningen skildret på basis af beretninger, ministerielle bestemmelser samt statistiske undersøgelser. Kbh s Steffensen, Angreth: Lærebogen i tysk et historisk rids. I: Sprogforum. Årg. 11, nr. 35 (2005). s Tysk. Undervisningen i tysk i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 15) Dansk 2122 Arbejdsgruppen Fremtidens danskfag: Fremtidens danskfag. En diskussion af danskfaglighed og et bud på dens fremtid. Kbh s. (Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie; 1/2003) 2123 Dansk. Undervisningen i dansk i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 14) 2124 Danske læsebøger Bidrag til en undersøgelse af den litteraturhistoriske selektion. Red. Mette Winge. Kbh (Studier fra Danmarks Biblioteksskole; 9) 100

8 2125 Danske læsebøger og litteraturudvalg til undervisningsbrug Bidrag til en undersøgelse af tekstbegrebets udvikling. Red. Mette Winge. Kbh s. (Studier fra Danmarks Biblioteksskole; 32) 2126 Frydensbjerg Elf, Nikolaj og Signe Mandrup Østerlund: Oversigt over dansksystemet. Kortlægning af danskfaget i alle uddannelsesniveauer. Kbh s. (Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie; 2/2003) 2127 Gimbel, Jørgen: Debat om modersmålsundervisningen En oversigt over debatter om modersmålsundervisningen i Danmark i perioden Kbh s. (Arbejdspapir. Det Centrale Uddannelsesråd. Modersmålsopgaven; 5) 2128 Gimbel, Jørgen: Kulturbegrebet i danskfagets tradition. I: Enhedskultur - helhedskultur. Artikler om dansk kulturel selvforståelse. Red. A. Holmen og J. Normann Jørgensen. Kbh s. (Københavnerstudier i tosprogethed; 10); s Hansen, Carsten: Kommunikation. En analyse af kommunikationsteoriens og kommunikationsundervisningens betydning inden for danskfaget i 1970erne - i lyset af socialdemokratiets uddannelsespolitik. Utrykt speciale, Odense Universitet, Henriksen, Aage: Beskrivelse af faget dansk. I: Kritik. Nr. 27 (1973), s Levinsen, Lis: Danskfaget fra Frederiksberg s Nakskov, Poul: Fra før til nu. I: Dansk noter. 1985, nr. 1, s Nakskov, Poul: Skriftlig dansk på skillevejen? I: Dansk Noter. 1983, nr. 3, s [udviklingen de sidste 20 år] 2134 Normann Jørgensen, J.: Dansk som fremmedsprog og andetsprog i Danmark. En oversigt Kbh s. (Københavnerstudier i tosprogethed; 11) 2135 Rasmussen, Poul:»Huder og skind«og tiden, der fulgte. I: Pædagogik. Årg. 13 (1983), s [om udviklingen af de skriftlige prøver i dansk ] 2136 Østergaard Nielsen, Gitte og Hanne Vedel: Læseundervisning af voksne tosprogede - før, nu og fremover. I: Læsepædagogen. Årg. 49, nr. 1 (2001), s Dansklærerforeningen 2137 Dansklærerforeningen Red. Johannes Dalsgaard, Karen Sanders og Jens Walter. Kbh s Red. Ole Riber Christensen m.fl. Kbh s. (Dansk Noter. 1985, nr. 1) 2139 Kristensen, Tom m.fl.: Dansklærerforeningen Kbh s Svava Olsen, Steen: 100 år med dansk. Dansklærerforeningen jubilerer. I: Uddannelse. Årg. 18 (1985), s Woel, Cai M.: Ungdommen og litteraturen. Dansklærerforeningens virke gennem 75 år. I: Folkeskolen. Årg. 79 (1962), s Historie 2142 Adrian, Henrik: Vi vil have levende historie. I: Den jyske historiker. Nr. 21 (1981), s Bjørn, Claus m.fl.: Landboreformerne i den danske skoles historielærebøger. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1974, s Dam, Poul: Historieundervisning mellem digtning og sandhed. Refleksioner i forbindelse med Ingemanns 200-årsdag. I: Uddannelseshistorie. 1989, s Drejer Tekin, Bettina: Danske skolebøger i fædrelandshistorie Utrykt speciale, Københavns Universitet, Esmann, Karin m.fl.: Arvestykker. Litteratur og historie i undervisningen. Frederiksberg s. (Historieformidling; 7) 2147 Esmann, Karin: Den historiske dimension i dansk. I: Karin Esmann m.fl.: Arvestykker. Litteratur og historie i undervisningen. Frederiksberg s.; s Haue, Harry: 100 års kamp om sammenhængen og udviklingsforståelsen. I: Noter. Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF. Nr. 132 (1997), s [i gymnasiet og på universitetet i det 20. årh.] 2149 Haue, Harry: Museet i historieundervisningen online. I: Fynske Årbøger. 2008, s Haue, Harry: Skolens historie i undervisningen. I: Uddannelseshistorie. 1989, s Held, Finn: Besættelsestiden og skolen. 101

9 I: Unge Pædagoger. Årg. 24, nr. 4 (1963), s Historie. Undervisningen i historie i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 23) 2153 Historieundervisning. Mål og muligheder. Red. Søren Mørch og Vagn Skovgaard- Petersen. Kbh s Holm Thomsen, Anders: Hvem ejer skolefaget historie? En kritik af overgreb på kulturarv og fagtradition. Kbh s Haastrup, Lars: Politiske indgreb i historieundervisningen. I: Historie & samfundsfag. Årg. 43, nr. 1 (2004), s Jensen, Andreas Niels Halvor: Historielærerpraksis anno 2005/2006 set i lyset af Utrykt speciale, Syddansk Universitet, Jensen, Svend Arne: Historieundervisningen i det 20. århundrede. I: Tidens Skole. Årg. 83 (1981), s , Johansen, Jens Chr. V.: Hvilken forsvenskning? Danske og svenske lærebøgers behandling af forsvenskningen af Skåne I: Mark og menneske. Studier i Danmarks historie tilegnet Karl-Erik Frandsen. Red. Claus Bjørn og Benedicte Fonnesbech-Wulff. Ebeltoft s.; s Kirkeskov Haagensen, Helga: Besættelsen i forsknings - og undervisningsfaget historie. En undersøgelse af udviklingen i fremstillingen af Danmarks besættelse i historielærebøger gennem de sidste 60 år. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Klinge Sørensen, Johan: Militarismen og historieundervisningen. En drøftelse af 1890 ernes kritik af historiebøgerne. I: Historie og undervisning. Festskrift til Kjeld Winding på halvfjerdsårsdagen den 21. juni Red. Helge Gamrath m.fl. Kbh s.; s Larsen, Mette Debora: Anden verdenskrig set gennem skolebøger fra 5 årtier. I: Historie & Samfundsfag. Årg. 39, nr. 2 (2000), s. 5-10; nr. 3 (2000), s Lundgaard, Jacob: Begreberne historiebevidsthed og historisk bevidsthed i relation til dansk historieundervisning og historiedidaktik. Utrykt speciale, RUC, Løkkegaard, Finn: Historiebøgernes form og indhold. I: Kvan. Årg. 4, nr. 8 (1984), s Markussen, Ingrid: Tendenser i historieundervisningens opgave og indhold i det 20. årh. på baggrund af den samfundsmæssige og skolepolitiske udvikling. I: Historie i det 12-årige uddannelsesforløb. Red. Henrik Skovgaard Nielsen m.fl. Gudbjerg; Højslev s. (Særnr. af Historie og Samtidsorientering & Noter om Historie og Undervisning); s Nielsen, Geert A.: Redskaber og kundskaber - om tekstanalyse og lange linier i historieundervisningen. I: Noter om historie & undervisning. Nr. 70 (1981), s Nielsen, Vagn Oluf: Da faghæftet for historie blev til. I: Historie og undervisning. Festskrift til Kjeld Winding på halvfjerdsårsdagen den 21. juni Red. Helge Gamrath m.fl. Kbh s.; s Nielsen, Vagn Oluf: Da læseplanen for historie blev til. I: Historie & samfundsfag. Årg. 41, nr. 2 (2002), s Nielsen, Vagn Oluf: Historiebevidsthed som historiesyn. I: Noter. Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF. Nr. 152 (2002), s Nielsen, Vagn Oluf: Historien om de vejledende læseplaner for historie. I: Læseplansstudier 1. Red. Karsten Schnack. Kbh s. (Didaktiske studier; 11); s Nielsen, Vagn Oluf: Historieundervisningens dannelse - brud eller kontinuitet? I: Historie & Samtid. Årg. 28, nr. 3 (1989), s [hvordan myndighederne i 1814, 1900, 1933 og 1960 ønskede at præge historieundervisningens indhold] 2171 Nielsen, Vagn Oluf: Historieundervisningens formål og indhold i den danske skole. I: Skolan i Norden. 1992, nr. 1, s Nielsen, Vagn Oluf: Historieundervisningens historie som forskningsemne. I: Historiedidaktikk i Norden. Nordisk Konferanse om Historiedidaktikk, Kungälv Red. Magne Angvik m.fl. Landås s.; s Nielsen, Vagn Oluf: Kvalitet i historieundervisningen. Kbh s. (F2000; 8) 2174 Nielsen, Vagn Oluf: Norden i danske 102

10 historiebøger. I: Historiedidaktik i Norden 4. Nordisk konferens om historiedidaktik, Kalmar Red. Sirkka Ahonen m.fl. Kalmar s.; s Nielsen, Vagn Oluf: Om grundlæggende kundskaber - bl.a. i historieundervisningen. I: Historie & Samtidsorientering. Årg. 25, nr. 1 (1986), s [kommentar hertil af Verner Bruhn i nr. 2, s ; svar på kommentar i nr. 3, s ] 2176 Nielsen, Vagn Oluf: Projektopgaven med et samfundsfagligt og historisk perspektiv. I: Pædagogisk Orientering. 2003, nr. 1, s Nielsen, Vagn Oluf: Ungdom og historie. I: Historie & Samfundsfag. Årg. 36, nr. 3 (1997), s Nørgaard, Ellen: Debatten om faget historie. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Paludan, Helge: Den næsten nye historieundervisning. Med svar fra Jørgen Schoubye. I: Historie & Samtidsorientering. Årg. 12 (1973), s Pedersen, Kaj Jepsen:»Kongedyb var strømmens navn«. Slaget på Rheden den 2. april 1801, specielt med henblik på dets tekniske og taktiske baggrund samt dets eftermæle i danske skolebøger. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Petersen, Carl O.: Elevens selvvirksomhed i historie. I: Historie og undervisning. Festskrift til Kjeld Winding på halvfjerdsårsdagen den 21. juni Red. Helge Gamrath m.fl. Kbh s.; s Poulsen, Marianne, Torben Weinreich, Karl-Johann Hemmersam: Historien fortalt. Historiebøger i folkeskole og gymnasium. Frederiksberg s. (Historieformidling; 4) 2183 Poulsen, Marianne: Historiebevidstheder - elever i 1990 ernes folkeskole og gymnasium. Frederiksberg s. (Historieformidling; 10) 2184 Poulsen, Marianne: Marked og meninger. Om historiebøgernes gennemslagskraft. I: Marianne Poulsen, Torben Weinreich, Karl-Johann Hemmersam: Historien fortalt. Historiebøger i folkeskole og gymnasium. Frederiksberg s.; s Poulsen, Marianne: Mellem kulturarv og faghistorie. I: Karin Esmann m.fl.: Arvestykker. Litteratur og historie i undervisningen. Frederiksberg s.; s Reisby, Kirsten: Om undervisningsplaner i historie. I: Historieundervisning. Mål og muligheder. Red. Søren Mørch og Vagn Skovgaard-Petersen. Kbh s.; s Schou, Lotte Rahbek: Historie og historieundervisning. I: Karin Esmann m.fl.: Arvestykker. Litteratur og historie i undervisningen. Frederiksberg s.; s Skovgaard Nielsen, Henrik: Kildehæfterne og tendenser i historieundervisningen. I: Noter om historie og undervisning. Nr. 83 (1985), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Historieundervisningens mål. I: Historieundervisning. Mål og muligheder. Red. Søren Mørch og Vagn Skovgaard-Petersen. Kbh s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Med en billedbog i hånden. Om indførelse af analytisk billed- og tekstgennemgang i historieundervisningen i 1930 erne. I: Historie og undervisning. Festskrift til Kjeld Winding på halvfjerdsårsdagen den 21. juni Red. Helge Gamrath m.fl. Kbh s.; s Skovmand, Roar: Danmarks besættelse i efterkrigstidens historiebøger. I: Hilsen til Hæstrup. 9. august Odense s.; s Skovmand, Roar: Skolebøger under lup. Besættelsestiden i skolens historieundervisning. I: Uddannelse. Årg. 2 (1969), s Stender-Petersen, Ole: Det sønderjyske spørgsmål og skolebøgerne. Hvordan er historien om krigene med Tyskland behandlet i danske skolebøger? Kbh s Struve, Hans: Om historieundervisningens formål. I: Den jyske historiker. Årg. 3:1 (1970), s Sødring Jensen, Sv.: Historieundervisning i skolen. I: Pædagogik. Årg. 5, nr. 4 (1975), s Sødring Jensen, Sven og Henrik Skovgaard Nielsen: Historiedidaktisk forskning i Danmark. I: Historiedidaktikk i Norden. Nordisk Konferanse om Historiedidaktikk, Kungälv Red. Magne Angvik m.fl. Landås s.; s Sødring Jensen, Sven: Historieundervis- 103

11 ningsteori. Kbh s Sørensen, Søren: Historienævnet. Om Foreningerne Nordens arbejde med historiske og samfundsfaglige problemer I: Uddannelse. Årg. 23, nr. 1 (1990), s [om arbejdet med at følge den historiske lærebogsproduktion i de nordiske lande] 2199 The state of history education in Europe. Challenges and implications of the»youth and History«Survey. Red. Joke van der Leeuw-Roord. Hamburg s Togeby, Lise: Den ny historieundervisning og den gamle. I: Historie & Samtidsorientering. Årg. 14 (1975), s , Togeby, Lise: Historie. Kundskabsfag eller åndsfag? I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1976, s Tolstrup, Leif: Forskning og historieundervisning. I: Noter om Historie & Undervisning. Nr. 78 (1983), s Ungdom og historie i Norden. Red. Magne Angvik og Vagn Oluf Nielsen. Bergen s. [danske, norske og svenske tekster] Dansk Historielærerforening 2204 Dansk Historielærerforenings bestyrelse I: Historie & Samtidsorientering. Årg. 24, nr. 3 (1985), s Sørensen. Ole: Dansk Historielærerforening - 25 år. I: Historie & Samtidsorientering. Årg. 24, nr. 3 (1985), s Folkeskolen I almindelighed 2206 Den internationale dimension i folkeskolens fag og emner. Red. Steen Harbild. Kbh s Larsen, Carl Aage: En undervisningsvejledning. Den blå betænkning. Dens baggrund, indhold og betydning. I: Pædagogik. Årg. 3, nr. 4 (1973), s Markussen, Ingrid: Grundlæggende fag i skolen og deres betydning for befolkningens læse- og skrivefærdighed. I: Uddannelseshistorie. 1989, s Markussen, Ingrid: Skolens fag fra 1814 til I: Lærerkursus 1975 (videreuddannelse for folkeskolelærere). Kbh Bd. 2, s Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s Skovgaard-Petersen, Vagn: Skolefag fortæller kulturhistorie. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Undervisningsvejledning for folkeskolen. Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte læseplanudvalg. Kbh , 286 s. (Betænkning; 253; 297) Edb / IT 2213 Belhage, G. og B. m.fl.: Datalære i folkeskolen. Nogle synspunkter, anvisninger, undervisningsforløb. Kbh s.; s Eriksen, Neel og Peter Steen: Datalære - en status. I: Datalære. Årg. 10, nr. 3 (1986), s. 8 [datalære som valgfag ] 2215 Grisell, Michael: Fra vision til virkelighed - EDB i den danske folkeskole. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Grønsved, Winnie: Store forventninger. I: Datalære. Årg. 10, nr. 3 (1986), s [Folkeskolens Forsøgsråd støtte til edbprojekter ] 2217 Hvid, Mikkel: Datalære. Faget som forsvandt. I: Folkeskolen. Årg. 118, nr. 30/32 (2001), s Haase, Svend Erik: Datalære i folkeskolen. I: Datalære. Årg. 10, nr. 3 (1986), s [et af de første politiske forsøg på at indføre edb-undervisning: Grundskolerådets edb-udvalgs uafsluttede arbejde] 2219 Jensen, Jens Peter: Datalære i folkeskolen. I: Uddannelse. Årg. 18 (1985), s Juhl, Henrik: Undervisningsvejledning for valgfaget datalære - leder den den rette vej? I: Skole og edb. 1986, s Lyster, Mogens: Et fag bliver til. Brudstykker af datalærens historie. Kbh s. (Noter. Institut for Informatik, Danmarks Lærerhøjskole; 12) 104

12 2222 Lyster, Mogens: Om afgrænsningen af et fag. Kbh s. (Arbejdspapir. Institut for Informatik, Danmarks Lærerhøjskole; 7) 2223 Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Om edb og skole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 31 (1983), s Religion / kristendomskundskab 2224 Betænkning vedr. undervisningen i kristendomskundskab/religion i folkeskolen. Kbh s. (Betænkning; 617) 2225 Bugge, K.E. m.fl.: Undersøgelse vedr. Kristendomskundskab og fremmede religioner. I: Religionslæreren. Årg. 73 (1977), nr. 4 s Bugge, K.E. m.fl.: Undersøgelse vedr. Kristendomskundskab og fremmede religioner. I: Religionslæreren. Årg. 77 (1981), nr. 6, s. I-XVII 2227 Bugge, K.E.: Kristendom og religionsundervisning. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Bugge, K.E.: Om Nils Bredals Børnespejl. I: Mellem pædagogik og skole. Festskrift til professor Mogens Nielsen på 65- årsdagen den 29. marts Red. Spæt Henriksen m.fl. Århus s.; s Bugge, K.E.: Roskilde projektet. Forsøgsundervisning i faget kristendomskundskab. I: Folkeskolen. Årg. 99 (1982), s [forskningsprojekt med formålet at udvikle indhold og metoder i faget kristendomskundskab med henblik på 5. klasse] 2230 Bugge, K.E.: Striden Bentzen-Kaper En episode i dansk kristendomsundervisnings historie. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1968, s [Aage Bentzen og Ernst Kaper] 2231 Bugge, K.E.: Vi har rel gion. Et skolefags historie Kbh s Bugge, K.E.: Vi har stadig Rel gion. Frederiksberg s. [skolens religionsog kristendomsundervisning i årene ] 2233 Bugge, K.E.: Visdommens lænker. Kommentarer til nogle nyere studier over 1700-tallets kristendomsundervisning. I: Kirkehistoriske Samlinger. 1990, s [i anledning af Ingrid Markussen: Visdommens lænker] 2234 Dansk kristendomsundervisning Udg. K.E. Bugge. Kbh s Elten, Erik: Moral, jura og livssynsfrihed i folkeskolen. I: Filosofiske studier. Bd. 1 (1989), s Eriksen, Herluf: Kristendomsundervisningskommissionen og dens arbejde. Bedømt 8 år efter. I: Religionslæreren. Årg. 75, nr. 3 (1979), s Heinemeier, Erik: Kristendomskundskab som fag. I: Kvan. Årg. 1, nr. 1 (1981), s [historisk redegørelse for fagets stilling i folkeskolen] 2238 Hertz, Edel: Om situationen i skolestuen. I: Religionslæreren. Årg. 67, nr. 2 (1971), s Holst Schnell, Helle: Forholdet mellem fag og faglig metode i kristendomsundervisningen belyst ud fra fagets udvikling i det 20. århundrede. Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Holst, Birthe M.: Min tid som fagkonsulent. I: Mellem myte og videnskab. Red. Michael Böss, Peter Boile Nielsen og Eva Pilgaard Matsen. Kbh s.; s Honoré, Johs.: Om historiebrydning i navnlig dansk og kristendomskundskab. I: Kvan. Årg. 4, nr. 8 (1984), s Jacobi, Finn: Skole og kristendom. I: O, dejlige land. Vartovbogen 1998, s Jensen, Freddy: Vækkelsesbegrebet i historisk, psykologisk og pædagogisk belysning med henblik på vækkende undervisning og undervisning i vækkelse i faget kristendomskundskab/religion i den danske folkeskole med udblik til folkehøjskolen. Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Jespersen, Hanne: Skolebøger på Værløse museum. 1. Bibelhistorie og katekismus i 1800-tallet ved Birch, Balle og Balslev. I: Årsskrift for Historisk Forening for Værløse Kommune. Årg. 41 (1989), s Jochimsen, Christian: Kristendomskundskab i folkeskolen. Holdninger og praksis Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Kjær, Birgitte: Kristendomsfaget i folkeskolen. Vejle s. 105

13 2247 Kruse, Katrine: Forkyndelse og kundskaber i en religiøst mangfoldig folkeskole. Kristendomsundervisningens udvikling fra 1975 til Utrykt speciale, RUC, Kürstein, Poul: Biskop Balslevs bøger i hertugdømmet Slesvig. I: Sønderjysk Årbøger. 1971, s Nørgaard, Ellen: Kristendomsundervisning og julegudstjeneste. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Reeh, Niels: Den officielle religion i skolevæsenet i Danmark i det 18. og 19. århundrede i lyset af krig, stat og statsform. I: Chaos. Nr. 45 (2006), s Reeh, Niels: Religion and the state of Denmark state religious politics in the elementary school system from 1721 to An alternative approach to secularization. Ph.D. dissertation. Utrykt ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, Rydahl, John: Kristendomskundskab og almen dannelse Om dannelsesbegrebet i de to sidste undervisningsvejledninger. I: Religionslæreren. Årg. 86, nr. 2 (1990), s Tange Kristensen, Nina: Kristendom i folkeskolen fra 1975 til i dag. I: Kritisk Forum for praktisk teologi. Vol. 14, nr. 53 (1993), s Thestrup Pedersen, E.: Dåb og dåbsundervisning i folkekirken. Nogle principielle overvejelser. Kbh s Thestrup Pedersen, E.: Kristendomskundskab i en sækulariseret folkeskole. I: Religionslæreren. Årg. 75, nr. 4 (1979), s. 2-9 [festforelæsning ved Religionslærerforeningens 75 års jubilæum 12. maj 1979] 2256 Thestrup Pedersen, E.: Kristendomskundskab i Lærerhøjskolens regi. Nogle personlige betragtninger. I: Livsoplysning. Festskrift til K.E. Bugge i anledning af 60-års fødselsdagen den 4. oktober Red. Steffen Johannessen og Torben Krogh. Frederikshavn s.; s Thirslund, Dorte: Glimt fra de Grundtvig-Koldske friskolers religionsundervisning. I: Livsoplysning. Festskrift til K.E. Bugge i anledning af 60-års fødselsdagen den 4. oktober Red. Steffen Johannessen og Torben Krogh. Frederikshavn s.; s Samfundsfag. Erhvervsorientering 2258 Ackermann, Dan: Samfundslæren blev placeret af de private skoler. I: Tidens Skole. Årg. 86, nr. 2 (1984), s Biilmann, Ove: Samtidsorientering. Undervisningens indhold. I: Historie & Samtidsorientering. Årg. 25, nr. 4 (1986), s Bøndergaard, Jette: Om faget Orientering. I: Bidrag til den danske skoles historie bd. 4. Red. Chresten Kruchov, Kirsten Larsen og Grethe Persson. Kbh s.; s Egedal Poulsen, Jørgen og Wilhelm Marckmann: Erhvervsorientering, praktisk og teoretisk, på 7., 8. og 9. klassetrin Kbh s. (Emdrupborg Rapporter; 1) 2262 Faye Jacobsen, Anette: Tiår for menneskeretsundervisning. I: Historie & Samfundsfag. Årg. 36, nr. 2 (1997), s Holdgaard Sørensen, Nils: Samtidsorientering som dannelsesfag. I: Historie og Samtid. Årg. 27, nr. 2 (1988), s Jensen, Poul Erik og Lars Klewe: Elevernes menig om samtidsorientering. En undersøgelse af 1579 elevers vurdering af faget samtidsorientering foretaget af elevbladet SAMTID i samarbejde med Danmarks pædagogiske Institut. Dragør s. (Den gule serie. Pædagogiske forskningsrapporter; 19) 2265 Rønne, Karl: Folkeskolens orienteringsfag. En nydannelse med gammelt mål. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1972, s Struwe, Kamma: Samtidsorienterings tilblivelse. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1977, s Togeby, Lise: Den uopslidelige lærebog. En indholdsanalyse af folkeskolens samfundslærebøger. Århus s Geografi 2268 Lørring, Leif: Geografi - mellem natur og kultur. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s

14 2269 Rasmussen, Svend-Ove: Dansk folkeskolegeografi. Udvikling og nuværende situation. I: Geografisk Orientering. Årg. 13, nr. 2 (1983), s Matematik 2270 Christiansen, Bent: Fra et eksklusivt fag til et fag for alle. I: Folkeskolen. Årg. 99 (1982), s Ebbesen, Grethe: Fra Algebra eller Løse-Konsten af C. Cramer. En gammel matematikbog fra I: Matematik. Årg. 17, nr. 5 (1989), s Egede Rasmussen, Jytte: Forskolen - et historisk tilbageblik. I: Matematik. Årg. 17, nr. 5 (1989), s Esbensen, Esben og Ole Haahr: Hvorfor gik det, som det gik? I: Folkeskolen. Årg. 99 (1982), s Esbensen, Esben: En regnebog fra anno 1761, skrevet for enfoldige af C. Arnstrop. I: Matematik. Årg. 17, nr. 5 (1989), s Foss Hansen, Kim: Om faget Matematik. I: Bidrag til den danske skoles historie bd. 4. Red. Chresten Kruchov, Kirsten Larsen og Grethe Persson. Kbh s.; s Hansen, H.C.: Fra forstandens slibesten til borgerens værktøj. Regning og matematik i folkets skole Aalborg s. (Papers form DCN; 16) 2277 Nielsen, Gert: Status! - og hvad så? Matematikundervisningen i folkeskolen - folkeskoleloven af I: Matematik. Årg. 12, nr. 1 (1984), s Nygaard Jensen, H.: Konference om regne- og matematikundervisningen i folkeskolen, Skarrildhus oktober I: Matematik. Årg. 3, nr. 7 (1975), s ; s Rønn, Eva: Matematikundervisningen i folkeskolen I: Uddannelseshistorie. 1986, s Schrøder, Urban: To nyfundne regneopgaver af Hans Mikkelsen og en kendt, men omskreven. I: Det gamle Løjt. Bd. 10 (1987), s [Løjt-degnen Hans Mikkelsen ( )] 2281 Werner, Tage: Matematik - fra taltræning til problemlæsning. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Werner, Tage: Matematikundervisning i folkeskolen. I: Pædagogik. Årg. 5, nr. 4 (1975), s Waaben, Ebba: Regnskabskyndigheden i og 1600-tallet. Trykte regnebøger og en landsbyskrivers håndskrift. I: Fromhed og verdslighed i middelalderen og renaissance. Festskrift til Thelma Jexlev. Red. E. Waaben m.fl. Odense s.; s Fysik. Kemi 2284 Helt, H.C.: Fysik/kemi - fra kridtfysik til eksperiment. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Helt, H.C.: Kemi i folkeskolen gennem 25 år. I: Dansk kemi. Årg. 68, nr. 1 (1987), s Helt, H.C.: Om ph i folkeskolens kemiundervisning. I: ph - en dansk idé. Red. Børge Riis Larsen. Fredensborg 2000 (Historisk-kemiske skrifter; 11); s Helt, H.C.: Skolekemi - og kemiredaktion gennem 10 år eller Naturlære - er det ikke kemi? I: Fysik/kemi. Årg. 11, nr. 2/3 (1984), s Kristensen, Dorte: Fysikforsøg i skolen gennem 100 år. I: Forskningstidsskrift fra Danmarks Lærerhøjskole. Nr. 2 (1998), s Sørensen, Helene: Fysik- og kemiundervisningen i folkeskolen. Set i pigeperspektiv. Ph.D.-afhandling, Danmarks Lærerhøjskole, Biologi 2290 Biologisk Samling Kbh s. [Københavns Kommunes Skolevæsen] 2291 Møller Andersen, Annemarie og Søren Breiting: Biologi - fra naturhistorie til miljøfag - til? I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s

15 2292 Thøsing Andersen, Jens: Biologi i børneskolen En undersøgelse af fagets indhold og udvikling. Kbh s. (Publikation. Biologisk Institut, Danmarks Lærerhøjskole; 6) Sundhedslære. Seksualundervisning 2293 Bruun Jensen, Bjarne: Sundhed og skole. En analyse af folkeskolens undervisning i sundhedslære. Kbh s. (Publikation. Biologisk Institut, Danmarks Lærerhøjskole; 9) 2294 Carlsson, Monica: Evaluering af sundhedsundervisning i folkeskolen - didaktisk set. Ph.d.-afhandling Kbh s Christensen, Palle: Fra bien og blomsten til sikker sex. I: Skolen gennem 100 år. En udstilling i anledning af 100 års jubilæet. Kbh s.; s Christensen, Vagn: Sundhedslærens baggrund og perspektiver. I: Skolehygiejnisk Tidsskrift. Årg. 54, nr. 1 (1966), s Mollerup, Peter: Nye tendenser i folkeskolens seksualoplysning. I: Pædagogik. Årg. 13 (1983), s Pedersen, Kurt: Fra sundhedsinformation til sundhedsundervisning. I: Uddannelse. Årg. 22 (1989), s Seksualundervisning i folkeskolen m.v. Betænkning I fra seksualoplysningsudvalget. Kbh s. (Betænkning; 484) Hjemkundskab 2300 Bang, J.L.: Om Husvæsen og Madlavning i Skolerne. I: Skolekøkkenet. Årg. 30, nr. 4 (1975), s. 1-7 [af sognepræst J.L. Bang, Odense 1891; genoptrykt i anledning af: Hjemkundskab - 75 år] 2301 Benn, Jette: En varm kartoffel. Kbh bd. (Skriftserie fra institut for ernæring og biokemi; 1: 86) 2302 Benn, Jette: Mad fra ord til bord - lærebøger i 100 år. Kbh s Benn, Jette: Skolekøkkenet - et rum for husgerninger - for disciplinering og udfoldelse. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Brønnum Carlsen, Helle og Jette Benn: Mad fra ord til bord. Kbh bd. [bl.a. lærebøger i 100 år] års undervisning i hjemkundskab i København. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 67 (1974), s Home economics in 100 years. Home economics in the 21st century - history, perspectives, challenges. Report from the conference Red. Jette Benn. Kbh s Haastrup, Lisbeth: Hvilken vej skal klarkluden vende? Faget hjemkundskab gennem 100 år. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s.; s Haastrup, Lisbeth: Skolekøkken og arbejderfamilie. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 17 (1987), s Nellemann Sørensen, Inger: Et tilbageblik. Interview med foreningens æresformand Gerda Lebrecht-Nielsen. I: Skolekøkkenet. Årg. 30, nr. 6/7 (1975), s. 1-4 [interview med æresformand i Danmarks Skolekøkkenlærerforening i anledning af faget hjemkundskabs 75 års jubilæum] 2310 Saugstad Gabrielsen, Tone: Hjemkundskabsfaget i spændingsfeltet mellem det dannende og det uddannende ideal. I: Nordisk Pedagogik. Årg. 10, nr. 1-2 (1990), s Skafte Overgaard, Svend: Køkkenet og laboratoriet. Moderniseringen af dansk madkultur med særligt henblik på de madkulturelle diskurser i skolekøkkenet og det offentlige rum. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Skolekøkkenlærerforeningen 2312 Lebrecht-Nielsen, Gerda: De første 25 år i foreningen. I: Skolekøkkenet. Årg. 22, nr. 7 (1967), s Håndarbejde 2313 Andersen, Agnes: Håndarbejdsundervisningen under krigen. I: Håndarbejde i skolen. 108

16 Årg. 10, nr. 2 (1974), s Bohn-Jespersen, Gerda: Håndarbejdsundervisningen for 50 år siden. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 10, nr. 1 (1974), s Guldberg, Mette: Syposer og underkjoler. Lidt om håndsarbejdsundervisning, især i Strellev. I: Ølgod Museum. 1990, s Heltoft, Kirsten: Nogle træk af håndarbejdsundervisningens historie. Skårup s. [særtryk fra Skårup Seminariums Jubilæumsskrift] 2317 Kildegaard Hansen, Bjarne: Håndarbejdets placering i skole og hverdagsliv set i et kulturelt udviklingsperspektiv. I: Håndarbejdsfagenes identitet. Rapport fra en konference december 1980 i Køge. Kbh s.; s Kofoed Jacobsen, Emma: Pigen og dukken. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 9 (1974), s Kragelund, Minna og Jørgen Krarup: Historien om sløjfen. I: Arv og eje. 1981/82, s Kragelund, Minna: Disciplin eller frigørelse. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 24, nr. 4 (1989), s [om Emilie West: Vejledning i methodisk Undervisning i kvindeligt Haandarbejde (1889)] 2321 Kragelund, Minna: Faget håndarbejdes stilling i skolen. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 15, nr. 3 (1980), s [beskrivelse af projekt om fagets stilling i perioden ] 2322 Kragelund, Minna: Hun banede vejen for mange andre. Om forholdet mellem det moderne og højskolens håndarbejdsundervisning i 1930 erne. I: Veje at vandre. Red. Adda Hilden og Grethe Ilsøe. Frederiksberg s.; s Kragelund, Minna: Håndarbejde - et pigefag i drengeskolen. I: Uddannelseshistorie. 1987, s Kragelund, Minna: Håndarbejde - fra pertentlighed til problemløsning. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Kragelund, Minna: Håndarbejde for 150 år siden. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 9, nr. 4 (1974), s Kragelund, Minna: Håndarbejdslæreren anno I: Håndarbejde i skolen. Årg. 9, nr. 3 (1974), s Kragelund, Minna: Kærlighed til kaldet - et tveægget sværd. Om håndarbejdsundervisning og lærerindernes professionalisme. I: Historiske Meddelelser om København. 1993, s Kragelund, Minna: Navneklude. Undervisning i håndarbejde ca Kbh s Kragelund, Minna: - om moderne håndarbejdsundervisning i 1890 erne. I: Alle tiders Odsherred. 1987, s Kragelund, Minna: Opdragende håndarbejde. En undersøgelse af håndarbejdsfaget, dets metode og dets bevidsthedsdannende virkning i almueskolen ca Ph.d.- afhandling Kbh s Kragelund, Minna: Opdragende håndarbejde. Om at strikke sig til en selvforståelse. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne- Mette Kruse. Århus s.; s Kragelund, Minna: Opdragende håndarbejde: analyse af samlingen af skolehåndarbejder på Kalundborg og Omegns Museum. I: Arv og Eje , s Kragelund, Minna: Sting på sting. Kilder til forskning om håndarbejde. I: Arkiv. Bd. 13 (1990), s Kragelund, Minna: Strikning. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 9, nr. 1 (1973), s Kragelund, Minna: Sømmelige piger. Håndarbejdsundervisning og bevidsthedsdannelse. I: Fortid og Nutid. Bd. 40 (1990), s Kragelund, Minna: Ud af flinkeskolen. Akademisering af håndarbejde som undervisningsfag. I: Bur. Kan, kan ikke vil, vil ikke. Kvindeliv i perspektiv. Red. Karen Hjorth, Grethe Ilsøe og Minna Kragelund. Kbh s.; s Møller, Grethe Bentzen: Håndarbejde som jeg husker det. Odense s. [forf fortæller om skolens og seminariets og senere egen undervisning i håndarbejde] 2338 Møller, Grethe Bentzen: Træk fra min tid som lærer og konsulent i faget håndarbejde. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 13, nr. 2 (1977), s Neergaard, Vibeke Harder de: At lære at strikke - tilpasning eller dannelse. Utrykt speciale, RUC,

17 2340 Nielsen, Mogens: Håndarbejde. Et fag mellem andre fag. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 14, nr. 4 (1979), s Nielsen, Mogens: Håndarbejde. Fagets identitet. Træk af fagets idéhistorie. Fagets betydning for mennesket i det moderne industrisamfund. I: Håndarbejdsfagenes identitet. Rapport fra en konference december 1980 i Køge. Kbh s.; s Foreningen af Danske Håndarbejdslærere 2342 Rasmussen, Irene m.fl.: 25-års jubilæum. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 25, nr. 3 (1990), s Sløjd 2343 Allingbjerg, C.: Dansk Sløjdlærerskole. Sløjdlæreruddannelsen gennem tiderne. I: Dansk Skolesløjd. Årg. 55, nr. 2 (1973), s Allingbjerg, Curt: En venlig korrektion. I: Sløjd. 1983, nr. 3, s. 61 [kommentar til Bjarne Kildegaards artikel: Sløjden, barnet og arbejdet] 2345 Allingbjerg, Curt: Sløjd i Danmark Baggrund og vilkår. Kbh s Askov Sløjdlærerskole. Festskrift i anledning af skolens 75 års beståen september Red. T. Ravn. Askov s. (særnr. Sløjdbladet) 2347 Bay Petersen, K.: Sløjd som skolefag. I: Sløjdbladet. 1973, nr. 3, s Bay Petersen, Kurt: Skolen som socialt miljø belyst ved faget sløjd. I: Sløjdbladet. 1969, nr. 2, s Bay Petersen, Kurt: Sløjd som skolefag. En efterskrift - 10 år efter. I: Sløjd. 1983, temanummer, s [genoptryk af artikel fra 1973 samt efterskrift 1983] 2350 Christiansen, Bent: Fra den praktiskmusiske platform. I: Mellem pædagogik og skole. Festskrift til professor Mogens Nielsen på 65-årsdagen den 29. marts Red. Spæt Henriksen m.fl. Århus s.; s Degnbol, Lejf: Spørgsmål til sløjdens historie. I: Sløjd. 1983, nr. 4, s [kommentar til Bjarne Kildegaards artikel: Sløjden, barnet og arbejdet] 2352 Derfor sløjd. Red. Jørgen Mogensen. Næstved s. [udg. ifm. Danmarks Sløjdlærerforenings 25-års jubilæum, bl.a. om foreningens historie] 2353 Glenstrup, Christian og Vagn Skovgaard-Petersen: Hvad hånden former I: Mellem pædagogik og skole. Festskrift til professor Mogens Nielsen på 65-årsdagen den 29. marts Red. Spæt Henriksen m.fl. Århus s.; s Jensen, Poul: Sløjd i læreruddannelsen. Metodiske perspektiver i folkeskolen. I: Sløjdbladet. 1970, nr. 3, s Kildegaard, Bjarne: Sløjd i 100 år. Ledsagerhæfte til en udstilling på Københavns Bymuseum og vandreudstilling på de kulturhistoriske museer i provinsen. I: Sløjd. 1986, nr. 5 [8 s. indsat mellem s. 108 og 109] 2356 Kildegaard, Bjarne: Sløjden, barnet og arbejdet. I: Sløjd. 1983, nr. 2, s Kragelund, Minna og Jørgen Krarup: Historien om sløjd. I: Arv og Eje , s Larsen, Hans:»Dansk Skolesløjd«. Kontakten med medlemmerne. I: Dansk Skolesløjd. Årg. 55, nr. 2 (1973), s [Dansk Sløjdlærerforenings medlemsblad] 2359 Mogensen, Jørgen: 10 år efter Bay Petersen. I: Sløjd. 1983, nr. 4, s [10 år efter K. Bay Petersen: Sløjd som skolefag] 2360 Nielsen, Mogens: Sløjd. Træk af fagets idehistorie. Viby J s Pedersen, Keld: Dansk skolesløjd under skiftende lovgivning. I: Dansk Skolesløjd. Årg. 55, nr. 2 (1973), s Skovmøller, Ole: Den anakronistiske uskyld. I: Skolen i morgen. Årg. 3, nr. 3 (1999), s år med "Sløjd" og Danmarks Sløjdlærerforening. I: Sløjd. 2008, nr. 5, s Dansk Sløjdlærerforening år med Dansk Sløjdlærerforening. I: Folkeskolen. Årg. 90 (1973), s Pedersen, Keld: Dansk Sløjdlærerforening fylder 60 år. I: Dansk Skolesløjd. Årg. 40 (1958), s Rosenbech, V.L.: Dansk Sløjdlærerforening I: Dansk Skolesløjd. Årg. 55, nr. 2 (1973), s

18 Sløjdlærerforeningen af Mogensen, Henry: Sløjdlærerforeningen af En beretning om 75 års virke. I: Sløjdbladet. 1977, nr. 3, s Kunst. Formning. Tegning 2368 Christensen, Markan: Formning i 60 erne. I: Formning. Årg. 50, nr. 3 (1988), s Hansen, Edvin m.fl.: Formningslæreruddannelsen. I: Formning. Årg. 1971, nr. 1, s Himmelstrup, Kaj: Barnet og kunsten. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 23 (1975), s Holm Sørensen, Birgitte: Træk af fagets historie i 80 erne. I: Formning. Årg. 50, nr. 3 (1988), s Jensen, Henning: Formning kom til Danmark i 50 erne. I: Formning. Årg. 50, nr. 3 (1988), s Kappelskov, Gunnar: En rød ko på en grøn græsmark. I: Pædagogik og Fag. Årg. 5, nr. 2 ( ), s [om det historiske perspektiv i faget formning] 2374 Larsen, Ole: Statens sommerkursus for formningslærere. I: Formning. Årg. 50, nr. 3 (1988), s Nielsen, Jens: Den gamle tegnelærer fortæller. I: Formning. Årg. 1970, nr. 2, s Nørgaard, Erik: Det store held og det lille mirakel. I: Formning. Årg. 50, nr. 3 (1988), s [tegning ] 2377 Pedersen, Kristian: Glimt fra 70 erne. I: Formning. Årg. 50, nr. 3 (1988), s Randlev Pedersen, O.: Et tilbageblik. I: Formning. Årg. 1966, nr. 2, s [fagets historie fra omkring 1940] 2379 Schmidt, Bent: Et fælles grundlag? Et tilbageblik og et par kommentarer ved 80 ernes begyndelse. I: Formning. 1980, nr. 1, s Sneum, Rikard: Fra tegning til formning. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1975, s Københavns kommunale Tegnelærerforening 2381 Christensen, Markan: Københavns kommunale Tegnelærerforening. 75 år. I: Formning. 1979, nr. 2, s Sang. Musik 2382 Arnfred, Knud: Sang bliver et skolefag. Træk af skolesangens historie i 1. halvdel af det 19. århundrede. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1971, s Clausen, Karl: Danske skolesangbøger gennem 25 år. I: Dansk Sang. Årg. 2, nr. 1 (1950), s Clausen, Karl: Musik for skole og folk. Danske skolesangbøger gennem 25 år. I: Dansk Sang. Årg. 2, nr. 2 (1950), s ; årg. 3 (1951), s Clausen, Karl: Sangen mellem krigene og dens forudsætninger i 1840 erne. Et bidrag til folke- og skolesangens historie i Slesvig! I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1970, s Fjord Kristensen, Susanne: Fra Vift støt på Codans bølge til Kattejammerrock. Sang i skolen Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Grytter, Rudolf: Forsøg med obligatorisk blokføjte- eller mandolinundervisning i 4. og 5. klasse i Københavns kommuneskoler. I: Dansk Sang. Årg. 11 (1959), s Johansen, Jan: Glimt fra vår sangundervisning i allmueskolen. I: Kirke og kultur. Oslo. Årg. 75 (1970), s Knuthsen, Steen: En didaktisk analyse af undervisningsmaterialer, som er udgivet med henblik på den obligatoriske musikundervisning i den danske folkeskole fra 1968 til Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Maegaard, Jan: At give hensigtssvarende Underviisning i Musiken. Tanker omkring skolelovene af I: Festskrift til Gunnar Heerup april Red. John Høybye, Frede V. Nielsen og Aksel Schiøtz. Kbh , 272 s.; s Nicolajsen, Lissa: Ej blot til Lyst fik Mennesket Syngeevner. Træk af landsbyskolens sangundervisning i det 19. årh. I: Dansk Sang. Årg. 41, nr. 2 (1989/90), s ; nr. 3, s ; nr. 4, s. 29, 32-33; nr. 5, s , 21; nr. 6, s ; årg. 42, nr. 1 (1990/91), s. 111

19 18-19, 21-23; nr. 2, s ; nr. 3, s , 25; nr. 4, s , Nicolajsen, Lissa: I anledning af folkeskolens 175-års jubilæum. Om landsbyskolens første sangundervisning. I: Børn, skole og samfund. Årg. 56, nr. 9 (1989), s Nicolajsen, Lissa: Om sangundervisning i landsbyskolen i 1800-tallet. I: Dansk Sang. Årg. 53, nr. 1 (2001/02), s Nicolajsen, Lissa: Sang i landsbyskolen i 1800-tallet. Ej blot til lyst fik mennesket syngeevne. Herning s. (Dansk Sang B-serien) (Dansk Sang Musikhåndbog) 2395 Noe-Nygaard, Søren: Sangundervisningen i folkeskolen 1859-ca Brydningerne mellem en»officiel«og en»folkelig«linie, belyst gennem undersøgelser af skolehistoriske dokumenter og udvalgt debat. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Thirup, Søren: ogsaa bør Skolelærerne veilede Børnene til ordentlig Sang. I: Dansk Sang. Årg. 41, nr. 1 (1989/90), s. 6-9, Aarup, Hans: Musiklærere i folkeskolen. Århus s. (Rapport. Danmarks Lærerhøjskole, Århus; 10) Folkeskolens Musiklærerforening (Danmarks Sanglærerforening) 2398 Bak Nielsen, Erik: Danmarks Sanglærerforening som faglig lærerforening til I: Dansk Sang. Årg. 41, nr. 3 (1989/90), s Bak Nielsen, Erik: Danmarks Sanglærerforening som faglig lærerforening til I: Dansk Sang. Årg. 41, nr. 4 (1989/90). s , 49-51, Gr.-S.: Danmarks Sanglærerforening 25 år. I: Folkeskolen. Årg. 77 (1960), s Wieland, Jens: En slagkraftig organisation. I: Dansk sang. Årg. 50, nr. 1 (1998/1999), s. 7-11, nr. 2, s , nr. 3, s , nr. 4, s. 6-13, nr. 5, s , nr. 6, s ; årg. 51, nr. 2 (1999/2000), s Gymnastik. Idræt 2402 Barsballe Thyssen, Uffe:» saasom Løbe-, Springe-, Klavre-, Svømme- og militaire Øvelser«. Studier i gymnastikkens udvikling og praksis i almueskolen på landet i det 19. årh. med særligt henblik på 1850 erne og primært baseret på indberetninger til det centrale gymnastikinspektorat. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Berg-Sørensen, Ivar: Franz Nachtegall. Grundlæggeren af dansk skolegymnastik. I: Tidsskrift for Legemsøvelser. Årg. 41 (1977), s Christensen, Jørgen og Erik Torstensen: Idræt - et skolefag under udvikling. I: Pædagogik. Årg. 13 (1983), s Copsø, Søren: Skolegymnastikkens modernisering I: Idrætshistorisk Årbog. 1985, s Degnbol, Lejf: Idræt og timetal. I: Uddannelseshistorie. 1997, s »Een Time dagligen«. Skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen. Odense s års pigegymnastik. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 62 (1969), s Fibæk Laursen, Per: Mangfoldighed og frigørelse - ca I:»Een Time dagligen«. Skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen. Odense s.; s Hansen, Frede: Skolestuegymnastik. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1972, s Hansen, Jørn og Per Jørgensen: Skolen, idrætten og samfundet - ca I:»Een Time dagligen«. Skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen. Odense s.; s Hansen, Jørn: Gennembruddet. Fra Sundhedskommissioner til Gymnastikkommissioner - ca I:»Een Time dagligen«. Skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen. Odense s.; s Jørgensen, Per:»Ikke at more, men at opdrage«- ca I:»Een Time dagligen«. Skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen. Odense s.; s Jørgensen, Per: Gymnastik og sport i den danske skole ca I: Idrætshistorisk Årbog. 1998, s Jørgensen, Povl: 150 år siden indførelsen af skolegymnastik i København. I: Kø- 112

20 benhavns Kommuneskole. Årg. 73 (1980), s Miltersen, Kaj Ove: Skoleidrætsstævnerne på Knud Strand. I: Skiveegnens jul. 2008, s , [1930 erne og 1940 erne] 2417 Rønholt, Helle: Fra sundhedsopdragelse til udvikling og læring - ca I:»Een Time dagligen«. Skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen. Odense s.; s Skovgaard, Thomas og Charlotte Høy Worm: Krig, fred og velfærd - ca I:»Een Time dagligen«. Skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen. Odense s.; s Trangbæk, Else: Gymnastik bliver skolefag - ca I:»Een Time dagligen«. Skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen. Odense s.; s Ulriksen, Jørgen: Idrætsfaget og folkeskolen gennem 50 år. I: Tidsskrift for Idræt. Årg. 50 nr. 5 (1985), s Litteraturhistorie 2421 Litteraturundervisning i folkeskolen. I: Unge Pædagoger. Årg. 27, særnr. Ø (1966), s Undervisning i sprog 2422 Holm-Larsen, Signe: Fremmedsprog i folkeskolen. Fortid og fremtid. I: Uddannelse. Årg. 37, nr. 1 (2004), s , Holm-Larsen, Signe: Undervisning i fremmedsprog især i folkeskolen. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Kristjánsdóttir, Bergbóra S.: Modersmålsundervisning i 30 år. I: Sprog & integration. 2006, nr. 1, s Engelsk 2425 Haastrup, Kirsten og Niels Haastrup: Fremmedsprog som talesprog - engelsk som internationalt sprog. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Jensen, Ingelise: Engelsk i første klasse. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Tysk 2427 Schrøder-Hansen, Hans: Korrekthed eller kompromis. Studier i 100 års tyskundervisning i folkeskolen, med særligt henblik på grammatikkens plads heri. Kandidatopgave, Danmarks Pædagogiske Universitet, Dansk 2428 Borup Jensen, Thorkild: Dansk - færdighedsfag eller dannelsesfag? I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Brostrøm, Torben:»Dansk 84«- læseplansrevision i folkeskolen. Fra»Dansk 76«til»Dansk 84«. I: Dansk Noter. 1985, nr. 4, s Brostrøm, Torben: Danskundervisningen under krisen. I: Uddannelse. Årg. 16 (1983), s Brøcher, Karl: Dansk - prøvefag. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 31 (1983), s Conrad, Flemming: Danskfagets historie i folkeskolen. Et kapitel til en lærebog. I: Uddannelseshistorie. 1985, s Dam, Poul: Tanker ved en gammel skolebog. I: Højskolebladet. Årg. 111 (1986), s [C.A. Thyregod og P.A. Holm: Skriftlæsningsbog for Skolen og Hjemmet (1876)] 2434 Fornyelser i læseundervisningen. Om 86 udviklingsarbejder i Projekt Læseindsats. Red. Jytte Lau. Kbh s Henningsen, Sven Erik og Birte Sørensen: Danskfagets didaktik. 2. rev. udg. Kbh s. [bl.a. danskfagets historie i fol- 113

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling Hold rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling Hold rækker Bowling 1 Serieforløb Handicap Score Total 1 Oticon A/S 2 147 953 11 Maibritt Olsen DC 172 172 141 84 5 Dorthe Nielsen DB 174 146 1 468 2 Team 64 1 183 877 16 Betina Mejdal DD 162 167 134 4 Jette Klysner

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 nordsjaelland@dgi.dk www.dds-nordsjaelland.dk DGI idræt & fællesskab 04-01-2015 RESULTATLISTE HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT Efterår

Læs mere