4. Undervisningsfag. 4.1 I almindelighed Edb / IT Religion / kristendomskundskab Filosofi Fredsundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Undervisningsfag. 4.1 I almindelighed. 4.1.3 Edb / IT. 4.1.4 Religion / kristendomskundskab. 4.1.1 Filosofi. 4.1.2 Fredsundervisning"

Transkript

1 4. Undervisningsfag 4.1 I almindelighed 1963 Brinck Jørgensen, Sara E., Mie Matjulski & Katrine E. Simon: Fortælling og fortolkning. En undersøgelse af skolebøgers fremstillinger af de slesvigske krige med fokus på dansk national identitet. Utrykt speciale, RUC, Holtzmann, Jette Steenberg: Oprettelsen af Learning Lab Denmark forstået fra en historisk og samfundsmæssig kontekst. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Mundtlig fremstilling. Undervisningen i mundtlig fremstilling i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 7) 1966 Skovgaard-Petersen, Vagn: Fag og faglig læsning i skolerne før og nu. I: Sprog og Samfund. Årg. 6, nr. 1 (1988), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Impulser til fornyelse i skolefagene. I: Pædagogik. Årg. 5, nr. 4 (1975), s Teknologistøttet undervisning (fjernundervisning). Kbh s., videobånd. (Betænkning; 1253) Filosofi 1969 Nordenbo, Sven Erik: Fagdidaktik. En pædagogisk diskussion af undervisning i filosofi. Kbh s. (Filosofi) Fredsundervisning 1970 Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Undervisning i fred og sikkerhed. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 31 (1983), s Edb / IT 1971 Betænkning om EDB-undervisning i det offentlige uddannelsessystem. Kbh s. (Betænkning; 666) 1972 Bjørner, Dines: Informatikkens udfordring. I: Uddannelse. Årg. 16 (1983), s EDB. Undervisningen i EDB i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 8) Religion / kristendomskundskab 1974 Davidsen, Andreas: Nyere strømninger indenfor religionspædagogikken. I: Tidehverv. Årg. 40 (1966), s Eriksen, Herluf: Skole og kirke. Nogle overvejelser. I: Dansk Udsyn. Årg. 58 (1978), s Koed, Hans Krab og Flemming Tinggaard: Religion i skolen - hvorfor det? Træk af et fags udvikling og muligheder i et moderne samfund - religionssociologisk belyst ud fra Berger og Luhmanns sekulariseringsteorier. Ribe s. [1. udg. 1988] 1977 Kristendomskundskab/religion. Undervisningen i kristendomskundskab/religion i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 24) 1978 Meidahl, Christian: Religionsundervisningen og tanker derom fra reformationstiden og indtil år Utrykt speciale, Københavns Universitet, Nørfelt, Aage: Tanker om et tidsskifte. I: Religionslæreren. Årg. 75, nr. 3 (1979), s Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Om religionsundervisning. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 32 (1984), s Vardrup, Kai: Omkring en religionspædagogisk central. I: Religionslæreren. Årg. 86, nr. 3 (1990), s [Religionslærerforeningens Materialecentral og kristendomsfaget ] 94

2 4.1.5 Samfundsfag. Erhvervsorientering 1982 Koefoed Bjørnsen, Mette m.fl.: Om skolebøgers behandling af forholdene inden for erhvervs- og arbejdslivet. En rapport fra et af undervisningsministeren nedsat udvalg. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Samfundsfag. Undervisningen i samfundsfag i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 18) Geografi 1984 Geografi. Undervisningen i geografi i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 27) 1985 Kingo Jacobsen, N.: Udviklingen af faget geografi i Danmark. I: Geografisk Tidsskrift. Bd. 83 (1983), s Møller, Jens Peter: Geografiundervisning - udvikling og status. I: Geografisk orientering. Årg. 25, nr. 4 (1995), s Nørregaard, Henrik: Danske læseplaner for geografi i det 20. århundrede baggund og konsekvenser. I: Geografisk orientering. Årg. 36, nr. 1 (2006), s Naturfag 1988 Dansk Natur - Dansk Skole. Femogtyve år. Kbh s De naturvidenskabelige fag - historie og filosofi. Bidrag fra symposierne History and Philosophy and Science Teaching og Videnskabshistorie og Videnskabsteori i Undervisningen, Danmarks Lærerhøjskole, september Red. Hanne Andersen. Kbh s Thorberg, Søren Slott: Baggrunden for natur/teknik. I: Geografisk Orientering. Årg. 24, nr. 3 (1994), s [natur/teknik-faget i et historisk og politisk perspektiv] Matematik 1991 Andersen, Erling B.: Statistik i skolen og i praksis. I: Uddannelse. Årg. 8 (1975), s Andersen, Hans: Tendenser i matematikundervisningen. Et forsøg på en sammenligning af de senere års udvikling i Vesttyskland og i Danmark. I: Matematik. Årg. 4, nr. 2 (1976), s. 5-12, Bak, Malene Marie: Matematik i Danmark Kbh s Begyndermatematik. Red. Thomas Kyed m.fl. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 22 (1974), s Hansen, H.C.: Den historiske dimension i fagene matematik og fysik. I: Kvan. Årg. 4. nr. 8 (1984), s Hansen, H.C.: Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Odense s. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences; 350) 1997 Høyrup, Jens: Historien om den nye matematik i Danmark. En skitse. I: Filosofi og videnskabsteori på Roskilde Universitetscenter 1. Roskilde s.; s Johansen, Anders: Baggrunden for skitsen til undervisningsvejledning i matematik. I: Matematik. Årg. 1, nr. 6 (1973), s Lorenzen, Siegfried: Regne- og regneindskrivningsbøger. I: Sønderjysk Månedsskrift. 2007, s [ årh.] 2000 Matematik Jubilæumsblad. I: Matematik. Årg. 11, nr. 1 (1983), s [10 års jubilæum for tidsskrift Matematik] 2001 Matematik. Undervisningen i matematik i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 6) 2002 Nissen, Gunhild: Matematik og dannelse - spotlys på I: Uddannelseshistorie. 1991, s Rasmussen, Finn: Formålsparagraffen. Indhold og konsekvenser. I: Matematik. Årg. 7, nr. 1 (1979), s

3 2004 Skaarup, Kirsten: Skiftende synspunkter for den elementære regneundervisning. I: Pædagogik og Fag. Årg. 2, nr. 3 (1967), s Fysik. Kemi 2005 Bostrup, Ole og Bernhard Frederiksen: Niels Klem. Et bidrag til kemiundervisningens historie I: Dansk kemi. Årg. 71 (1990), s Bostrup, Ole: Caspar Bartholin den ældre. En studie i fysikundervisningens historie. I: Fysisk Tidsskrift. Årg. 73 (1975), s Bostrup, Ole: Catels matematiske og fysiske kunstkabinet. I: Naturens Verden. 1975, s Bostrup, Ole: Dansk kemi Kbh s Bostrup, Ole: Det filosofiske bord. I: Naturens Verden. 1971, s Bostrup, Ole: Georg Detharding. En studie i fysikundervisningens historie. I: Fysisk Tidende. Årg. 69 (1971), s Bostrup, Ole: Ludvig Holbergs moralske tanker om naturvidenskab. I: Naturens Verden. 1984, s Bostrup, Ole: Mester Halvard. En studie i fysikundervisningens historie. I: Fysisk Tidsskrift. Årg. 65 (1967), s Bostrup, Ole: Ulrik Green. I: Naturens Verden. 1974, s Dall Petersen, Mads Kristian: Begrundelsesproblematikken i fysikfaget, set i et historisk perspektiv. Utrykt speciale, RUC, Fysik. Undervisningen i fysik i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 2) 2016 Kemi. Undervisningen i kemi i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 25) 2017 Olsen, Gert: Et tilbageblik over fysik- og kemiundervisningen ved det danske skolevæsen. I: Årbog for Danmarks Tekniske Museum. 1970, s Pihl, Mogens: Træk af dansk fysiks historie. Forskning og undervisning. I: Gymnasieskolen. Årg. 54 (1971), s Særudstilling på Danmarks tekniske Museum. I: Årbog for Danmarks tekniske Museum. 1970, s [undervisningsmidler i fysik og kemi] 2020 Wøjdemann, Sv.: Sådan startede det hele! I: Fysik/kemi. Årg. 11, nr. 2/3 (1984), s [Fysik/kemi jubilæumsnummer, 10 år] Kemilærerforeningen 2021 Kemilærerforeningen et jubilæumsskrift. Red. Gert W. Bergstein m.fl. Kbh s Biologi 2022 Biologi. Undervisningen i biologi i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 13) Skrivning 2023 Abrahamsen, Povl: Skrivning. En glemt kunstart. I: CRAS. 1980, nr. 24, s Clemens, Christian: Håndskrivning. Er der brug for at håndskrive? I: Uddannelse. Årg. 22 (1989), s Engstrøm, Claus: Dansk skrivepædagogiks historie. Utrykt ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet, Jensen, Anker: Et skrivehefte fortæller kulturhistorie. I: Det gamle Løjt. Bd. 2 (1979), s [skriveøvelser udført af Jep Schmidt, Løjt, ] 2027 Johansen, Albert: Da skønskrivning var i højsædet. Et fag for pædagogiske principryttere og foretagsomme lærere. I: Folkeskolen. Årg. 109, nr. 16 (1992), s Rasmussen, Holger: Den ædle skrivekunsts berømmelse. I: Skalk. 1965, nr. 2, s [T.M.B. Galskiøt: Skrivekunsten, således fremsat, at enhver kan lære sig selv at skrive. 1804] 2029 Sandersen, Vibeke: Procesorienteret skrivepædagogik i begyndelsen af det 19. århundrede. I: Uddannelse. Årg. 22 (1989), s Thode, Th.: Regnelæreren fra St. Niko- 96

4 laj-skolen. I: Slesvigland. Årg. 15, nr. 1 (1994), s [skriveøvelsesbog af Johann Christoph Oehlers, Flensburg 1718] 2042 Lundgaard, Poul: Tegnehistorisk Studiesamling. I: Formning. Årg. 1966, nr. 3, s Kunst. Formning. Tegning 2031 Formning, billedkunst, design, kunsthistorie m.v. Undervisningen i billedkunst i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 12) 2032 I begyndelsen var billedet. Undervisnings- og inspirationsmateriale. Åbyhøj løsblade 2033 Illeris, Helene: Fra klassisk dannelse til visuel kultur. Historiske og aktuelle strømninger i skandinavisk billedpædagogik. I: Billedpædagogisk Tidsskrift. 2005, nr. 1, s Nielsen, Mogens: Kunstopdragelse - historiske og nutidige betragtninger. I: Uddannelse. Årg. 14 (1981), s [kunstbetonede fags stilling i skolen] 2035 Pedersen, Kristian: Retninger i billeddidaktikken i Danmark i perioden I: Formning. 1980, nr. 2, s Pedersen, Kristian: Udvikling af billedpædagogikken. I: Nordisk Pedagogik. Årg. 10, nr. 1-2 (1990), s Rasmussen, Kirsten: Øjets Uddannelse og Haandens Uddannelse. I: Skolen gennem 100 år. En udstilling i anledning af 100 års jubilæet. Kbh. 1987; s »Kunst i skolen«2038»kunst i skolen«fylder 25 år. I: Formning. 1977, nr. 2, s. 85 Skolernes Kunstforening 2039 Kunstformidling i skolen. Landsforeningen Skolerne Kunstforening Red. Helge Nielsen. Nordborg s. Tegnehistorisk Studiesamling 2040 Lundgaard, Jørgen: Tegnehistorisk Studiesamling Jubilæumsskrift. Herning s Lundgaard, Poul: Tegnehistorisk Studiesamling I: Formning. 1976, nr. 1, s Sang. Musik 2043 Andresen, Chr.: Om sanginspektionen gennem 111 år II Jens Laursøn Emborg. I: Dansk Sang. Årg. 23 (1971), s Boesen, Ejnar: Om sanginspektionen gennem 111 år I I: Dansk Sang. Årg. 22 (1970), s Egeland Hansen, Finn: Musikundervisning. I: Uddannelse. Årg. 20 (1987), s Fjord Kristensen, Susanne: Fra Vift stolft på Codans bølge til Kattejammerrock. Sang i skolen Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Grue-Sørensen, M.: Om sanginspektionen gennem 111 år. III Ejnar Boesen. I: Dansk Sang. Årg. 23 (1971), s Grue-Sørensen, M.: Stadier i det sangpædagogiske arbejde. I: Folkeskolen. Årg. 66 (1949), s Hylleberg, Sven: Musik i skolen gennem 80 år. I: Dansk Sang. Årg. 38, nr. 3 (1986/87), s Kålund-Jørgensen, F.C.: Sanginspektionens hundredårsdag den 15. april I: Den Danske Realskole. Årg. 61 (1959), s Musik. Undervisningen i musik i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 10) 2052 Nielsen, Frede V.: Almen musikdidaktik 2. udg. Kbh s. [1. udg. 1994] 2053 Riis, Benedicte: Hvilke tanker ligger bag. Hovedstrømninger i musikpædagogikken. I: Dansk Sang. Årg. 39, nr. (1987/88), s. 6-10; nr. 5, s. 6-9, 36; nr. 6, s Smidt, Ove Steen: Lærerens virkelighed og den musikpædagogiske forskning. Interview med Kirsten Fink-Jensen. I: Dansk Sang. Årg. 52, nr. 1 (2000/01), s

5 Gymnastik. Idræt 2055 Berg-Sørensen, Ivar: Fortid. Nutid. Fremtid. I: Tidsskrift for Idræt. Årg. 45, nr. 3 (1980), s Breds, Preben: Idrættens kropsbilleder. I: Tidsskrift for idræt. Årg. 50, nr. 5 (1985), s Hansen, Emanuel: Gymnastiklæreruddannelsen. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Hellerup, Niels: Nyt om gymnastikkens historie i Danmark. I: Tidsskrift for Legemsøvelser. Årg. 33 (1968), s Hilding Hansen, Keld: Et fags og en forenings identitet. I: Tidsskrift for Idræt. Årg. 50, nr. 6 (1950), s [samtale mellem tidl. formænd for Dansk Idrætslærerforening: Bjarne Hauger ( ), Mette Winkler ( ), Erik Kjeldsen ( ), Kaj Sakstrup Nielsen ( ) og Peder Kjøgx ( )] 2060 Holm, Kai: Idrætsfagets forsømte muligheder. I: Uddannelse. Årg. 33, nr. 6 (2000), s Idræt. Undervisningen i idræt i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 20) 2062 Jack, Karl: Kroppen med i skole. I: Vital. Årg. 11, nr. 3 (2001), s [Dansk Skoleidræt] 2063 Jørgensen, Povl: En 150 års mindedag for Skolens legemsøvelser. I: Vor Ungdom. Årg. 70 (1949), s Kayser Nielsen, Niels: Idrætsdidaktikkens krise - mellem stilbestræbelse og autencitetslængsel. I: Kulturens koder - i og omkring gymnasiet. Red. Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann. Odense s. (Udspil; 4); s Legemsøvelser i skolen i tilslutning til Haandbog i Gymnastik Red. Erling Asmussen m.fl. Kbh s Møller, Ernst: Niels Bukh. Og skolegymnastikken. I: Tidsskrift for Idræt. Årg. 45, nr. 3 (1980), s Møller, Ernst: Træk af skoleidrættens historie i Danmark. Nyborg s Møller, Jørn: Klavremaskiner og trækfugle i det kasteløse Danmark. I: Idrætshistorisk Årbog. Årg. 12 (1996), s Møller, Jørn: Legen i idrætspædagogikken. Et historisk rids. I: Idrætshistorisk Årbog. 1991, s Møller, Niels: Idrætsfagets kernefaglighed i fortid, nutid og fremtid. I: Tidsskrift for idræt. Årg. 67, nr. 4 (2002), s [i anledning af Seminariernes Idrætslærerforenings 40 års jubilæum] 2071 Nørgaard, Ellen: Om undervisning og fag de seneste 50 år. I: Tidsskrift for Idræt. Årg. 50, nr. 5 (1985), s Rahbek, Arne: Skoleidrættens historie. Vejle s Rønholt, Helle: Formål for faget idræt - set gennem udviklingen i fagets formålsformuleringer. I: Tidsskrift for Idræt. Årg. 59, nr. 5 (1994), s Skoleidrætsdagens 50 års jubilæumsstævne. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 73 (1980), s Skov Jensen, Birthe: Den tidlige kvindegymnastik. En historisk gennemgang af den tidlige kvindegymnastik, ment til en appetitvækker til udforskningen af kvinders idrætshistorie. I: Idrætshistorisk Årbog. 1985, s Skov Jensen, Birthe: Gymnastikken på N. Zahles skole Utrykt speciale, Københavns Universitet, Trangbæk, Else: Brydninger og fagopfattelser i idræt. I: Tidsskrift for Idræt. Årg. 50, nr. 5 (1986), s Trangbæk, Else: Gymnastik og opdragelse. I: Idrætshistorisk Årbog. 1987, s Trangbæk, Else: Idrætshistorie i skolen. I: Historie & Samtid. Årg. 27, nr. 3 (1988), s Trangbæk, Else: Mellem leg og disciplin. Gymnastikken i Danmark i 1800-tallet. Åbybro s. Dansk Gymnastiklærerforening 2081 Herlak, H.Chr. m.fl.: Dansk Gymnastiklærerforening I: Tidsskrift for Legemsøvelser. Årg. 25 (1960), s

6 Litteraturhistorie 2082 Dansk litteraturs kanon. Skønlitteraturen i skolen. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 26) 2083 Jørgensen, Martin og Ole Pedersen Litteraturens spor. Om litteratur, fag og pædagogik. Frederiksberg s Rasmussen, Alma Birgitte: Fra kanon til rekylgevær. I: Modersmål-Selskabets årbog. 2005, s [om arbejdet med Dansk Litteraturs kanon, udgivet i 1994 af Undervisningsministeriet] 2085 Schou, Søren: Dansk som nationalt dannelsesfag. I: Karin Esmann m.fl.: Arvestykker. Litteratur og historie i undervisningen. Frederiksberg s.; s Undervisning i sprog 2086 Antilla, Kirsten M.: Fremmedsprogsundervisningen og IT. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s. [med bibliografi] 2088 Grinder-Hansen, Keld og Åse Højlund Nielsen: Hvorfor en udstilling om fremmedsprog refleksioner og resultater. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Holmen, Anne: Aspekter af dansk som andetsprog. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Holm-Larsen, Signe: Lærebøgerne i fremmedsprog. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Høstbo, Christine: Det Europæiske Sprogår I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Outzen, Svend Aage: Datidens tosprogede København learning by doing. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Plischewski, Niels: Fremmedsprogsprøverne i folkeskolen. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Risager, Karen: Det nationale dilemma i sprog- og kulturpædagogikken. Et studie i forholdet mellem sprog og kultur. Kbh s Rise, Elsebeth og Bent Johansen: Historisk aspekt på fremmedsprogsundervisningen i Danmark. I: Tværsproglige blade. Årg. 9, nr. 2 (1989), s Rise, Elsebeth: Om billedet i fremmedsprogsundervisningen. I: Skolen gennem 100 år. En udstilling i anledning af 100 års jubilæet. Kbh s.; s Rise, Elsebeth: Om sprogpædagogik set fra Danmarks Pædagogiske Bibliotek. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Da fremmedsprog blev skolefag. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Sproglig viden og bevidsthed. Undervisningen i sproglig viden og bevidsthed i det danske uddannelsessystem. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 16) 2100 Svanholt, O.: Bøger og Metoder i dansk Fremmedsprogsundervisning. En historisk Fremstilling. Kbh s. Sproglærerforeningen for Københavnsområdet 2101 Degel, Ove: Sproglærerforeningen for Københavnsområdet - 50 år. I: Sproglæreren. Årg. 19 (1988), s. 4-6, 11-14, Fransk 2102 Fransk i Danmark. En beskrivelse og vurdering af franskfagets mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 5) 2103 Fransk og dannelsen. Kbh s. (Meddelelser fra Fransklærerforeningen) 2104 Gregersen, Annette S.: Aspekter af fransk. I: Fremmedsprog i den danske skole. 99

7 Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Fransklærerforeningen 2105 Atke, Svend og Jørgen Jensen: Fransklærerforeningens historie I: Meddelelser fra Fransklærerforeningen. Nr. 154 (1986), s Engelsk 2106 Brick-Hansen, Aase: Aspekter af engelsk. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Bækkeskov-Olsen, P.: Brydninger indenfor engelskundervisningen i Danmark i det 20. århundrede. I: Engelskundervisning. Analyseret i ni artikler. Kbh s.; s Engelsk. Undervisningen i engelsk i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 4) 2109 Florander, Jesper og Mogens Jansen: Skoleforsøg i engelsk I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 12 (1964), s Rahbek Rasmussen, Jens: Modernitet eller åndsdannelse? Engelsk i skole og samfund Kbh s Sørensen, K.: Engelskundervisningen i Danmark historisk betragtet. I: Engelskundervisning. Analyseret i ni artikler. Kbh s.; s Sørensen, K.: The Teaching of English in Denmark. A Historical Survey. I: Paedagogica Historica. Bd. 11:1 (1971), s Sørensen, Knud: The teaching of English in Denmark and Otto Jespersen. I: Otto Jespersen. Facets of his life and work. Red. Arne Juul og Hans F. Nielsen. Amsterdam s. (Amsterdam studies in the theory of lingquistic science; 3:52); s Tysk 2114 Brimnes, Kirsten: Tyskundervisningen i Danmark siden Almenskoleloven litteraturpædagogisk set. Utrykt speciale, Odense Universitet, Brimnes, Kirsten: Tyskundervisningen i Danmark siden Almenskoleloven litteraturpædagogisk set. Odense s Engel, Merete: Aspekter af tysk. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Haastrup, N.: Dänisch, Deutsch und Französich in Dänemark I: Fremdsprachenunterricht Hrsg. Konrad Schröder. Wisbaden s. (Wolfenbütteler Forschungen; 52) 2118 Sand-Nielsen, Jørn: Om sprogteori og skoleundervisning i tysk. En indholdsmæssig og sprogteoretisk redegørelse for de skolelove, der i dette århundrede har været bestemmende for den danske begynderundervisning i tysk. Utrykt speciale, Aalborg Universitetscenter, Schrøder-Hansen, Hans: Tyskfaget i årene omkring Danmarks besættelse Forhold omkring tyskundervisningen skildret på basis af beretninger, ministerielle bestemmelser samt statistiske undersøgelser. Kbh s Steffensen, Angreth: Lærebogen i tysk et historisk rids. I: Sprogforum. Årg. 11, nr. 35 (2005). s Tysk. Undervisningen i tysk i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 15) Dansk 2122 Arbejdsgruppen Fremtidens danskfag: Fremtidens danskfag. En diskussion af danskfaglighed og et bud på dens fremtid. Kbh s. (Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie; 1/2003) 2123 Dansk. Undervisningen i dansk i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 14) 2124 Danske læsebøger Bidrag til en undersøgelse af den litteraturhistoriske selektion. Red. Mette Winge. Kbh (Studier fra Danmarks Biblioteksskole; 9) 100

8 2125 Danske læsebøger og litteraturudvalg til undervisningsbrug Bidrag til en undersøgelse af tekstbegrebets udvikling. Red. Mette Winge. Kbh s. (Studier fra Danmarks Biblioteksskole; 32) 2126 Frydensbjerg Elf, Nikolaj og Signe Mandrup Østerlund: Oversigt over dansksystemet. Kortlægning af danskfaget i alle uddannelsesniveauer. Kbh s. (Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie; 2/2003) 2127 Gimbel, Jørgen: Debat om modersmålsundervisningen En oversigt over debatter om modersmålsundervisningen i Danmark i perioden Kbh s. (Arbejdspapir. Det Centrale Uddannelsesråd. Modersmålsopgaven; 5) 2128 Gimbel, Jørgen: Kulturbegrebet i danskfagets tradition. I: Enhedskultur - helhedskultur. Artikler om dansk kulturel selvforståelse. Red. A. Holmen og J. Normann Jørgensen. Kbh s. (Københavnerstudier i tosprogethed; 10); s Hansen, Carsten: Kommunikation. En analyse af kommunikationsteoriens og kommunikationsundervisningens betydning inden for danskfaget i 1970erne - i lyset af socialdemokratiets uddannelsespolitik. Utrykt speciale, Odense Universitet, Henriksen, Aage: Beskrivelse af faget dansk. I: Kritik. Nr. 27 (1973), s Levinsen, Lis: Danskfaget fra Frederiksberg s Nakskov, Poul: Fra før til nu. I: Dansk noter. 1985, nr. 1, s Nakskov, Poul: Skriftlig dansk på skillevejen? I: Dansk Noter. 1983, nr. 3, s [udviklingen de sidste 20 år] 2134 Normann Jørgensen, J.: Dansk som fremmedsprog og andetsprog i Danmark. En oversigt Kbh s. (Københavnerstudier i tosprogethed; 11) 2135 Rasmussen, Poul:»Huder og skind«og tiden, der fulgte. I: Pædagogik. Årg. 13 (1983), s [om udviklingen af de skriftlige prøver i dansk ] 2136 Østergaard Nielsen, Gitte og Hanne Vedel: Læseundervisning af voksne tosprogede - før, nu og fremover. I: Læsepædagogen. Årg. 49, nr. 1 (2001), s Dansklærerforeningen 2137 Dansklærerforeningen Red. Johannes Dalsgaard, Karen Sanders og Jens Walter. Kbh s Red. Ole Riber Christensen m.fl. Kbh s. (Dansk Noter. 1985, nr. 1) 2139 Kristensen, Tom m.fl.: Dansklærerforeningen Kbh s Svava Olsen, Steen: 100 år med dansk. Dansklærerforeningen jubilerer. I: Uddannelse. Årg. 18 (1985), s Woel, Cai M.: Ungdommen og litteraturen. Dansklærerforeningens virke gennem 75 år. I: Folkeskolen. Årg. 79 (1962), s Historie 2142 Adrian, Henrik: Vi vil have levende historie. I: Den jyske historiker. Nr. 21 (1981), s Bjørn, Claus m.fl.: Landboreformerne i den danske skoles historielærebøger. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1974, s Dam, Poul: Historieundervisning mellem digtning og sandhed. Refleksioner i forbindelse med Ingemanns 200-årsdag. I: Uddannelseshistorie. 1989, s Drejer Tekin, Bettina: Danske skolebøger i fædrelandshistorie Utrykt speciale, Københavns Universitet, Esmann, Karin m.fl.: Arvestykker. Litteratur og historie i undervisningen. Frederiksberg s. (Historieformidling; 7) 2147 Esmann, Karin: Den historiske dimension i dansk. I: Karin Esmann m.fl.: Arvestykker. Litteratur og historie i undervisningen. Frederiksberg s.; s Haue, Harry: 100 års kamp om sammenhængen og udviklingsforståelsen. I: Noter. Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF. Nr. 132 (1997), s [i gymnasiet og på universitetet i det 20. årh.] 2149 Haue, Harry: Museet i historieundervisningen online. I: Fynske Årbøger. 2008, s Haue, Harry: Skolens historie i undervisningen. I: Uddannelseshistorie. 1989, s Held, Finn: Besættelsestiden og skolen. 101

9 I: Unge Pædagoger. Årg. 24, nr. 4 (1963), s Historie. Undervisningen i historie i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. Kbh s. (Kvalitet i uddannelse og undervisning; 23) 2153 Historieundervisning. Mål og muligheder. Red. Søren Mørch og Vagn Skovgaard- Petersen. Kbh s Holm Thomsen, Anders: Hvem ejer skolefaget historie? En kritik af overgreb på kulturarv og fagtradition. Kbh s Haastrup, Lars: Politiske indgreb i historieundervisningen. I: Historie & samfundsfag. Årg. 43, nr. 1 (2004), s Jensen, Andreas Niels Halvor: Historielærerpraksis anno 2005/2006 set i lyset af Utrykt speciale, Syddansk Universitet, Jensen, Svend Arne: Historieundervisningen i det 20. århundrede. I: Tidens Skole. Årg. 83 (1981), s , Johansen, Jens Chr. V.: Hvilken forsvenskning? Danske og svenske lærebøgers behandling af forsvenskningen af Skåne I: Mark og menneske. Studier i Danmarks historie tilegnet Karl-Erik Frandsen. Red. Claus Bjørn og Benedicte Fonnesbech-Wulff. Ebeltoft s.; s Kirkeskov Haagensen, Helga: Besættelsen i forsknings - og undervisningsfaget historie. En undersøgelse af udviklingen i fremstillingen af Danmarks besættelse i historielærebøger gennem de sidste 60 år. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Klinge Sørensen, Johan: Militarismen og historieundervisningen. En drøftelse af 1890 ernes kritik af historiebøgerne. I: Historie og undervisning. Festskrift til Kjeld Winding på halvfjerdsårsdagen den 21. juni Red. Helge Gamrath m.fl. Kbh s.; s Larsen, Mette Debora: Anden verdenskrig set gennem skolebøger fra 5 årtier. I: Historie & Samfundsfag. Årg. 39, nr. 2 (2000), s. 5-10; nr. 3 (2000), s Lundgaard, Jacob: Begreberne historiebevidsthed og historisk bevidsthed i relation til dansk historieundervisning og historiedidaktik. Utrykt speciale, RUC, Løkkegaard, Finn: Historiebøgernes form og indhold. I: Kvan. Årg. 4, nr. 8 (1984), s Markussen, Ingrid: Tendenser i historieundervisningens opgave og indhold i det 20. årh. på baggrund af den samfundsmæssige og skolepolitiske udvikling. I: Historie i det 12-årige uddannelsesforløb. Red. Henrik Skovgaard Nielsen m.fl. Gudbjerg; Højslev s. (Særnr. af Historie og Samtidsorientering & Noter om Historie og Undervisning); s Nielsen, Geert A.: Redskaber og kundskaber - om tekstanalyse og lange linier i historieundervisningen. I: Noter om historie & undervisning. Nr. 70 (1981), s Nielsen, Vagn Oluf: Da faghæftet for historie blev til. I: Historie og undervisning. Festskrift til Kjeld Winding på halvfjerdsårsdagen den 21. juni Red. Helge Gamrath m.fl. Kbh s.; s Nielsen, Vagn Oluf: Da læseplanen for historie blev til. I: Historie & samfundsfag. Årg. 41, nr. 2 (2002), s Nielsen, Vagn Oluf: Historiebevidsthed som historiesyn. I: Noter. Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF. Nr. 152 (2002), s Nielsen, Vagn Oluf: Historien om de vejledende læseplaner for historie. I: Læseplansstudier 1. Red. Karsten Schnack. Kbh s. (Didaktiske studier; 11); s Nielsen, Vagn Oluf: Historieundervisningens dannelse - brud eller kontinuitet? I: Historie & Samtid. Årg. 28, nr. 3 (1989), s [hvordan myndighederne i 1814, 1900, 1933 og 1960 ønskede at præge historieundervisningens indhold] 2171 Nielsen, Vagn Oluf: Historieundervisningens formål og indhold i den danske skole. I: Skolan i Norden. 1992, nr. 1, s Nielsen, Vagn Oluf: Historieundervisningens historie som forskningsemne. I: Historiedidaktikk i Norden. Nordisk Konferanse om Historiedidaktikk, Kungälv Red. Magne Angvik m.fl. Landås s.; s Nielsen, Vagn Oluf: Kvalitet i historieundervisningen. Kbh s. (F2000; 8) 2174 Nielsen, Vagn Oluf: Norden i danske 102

10 historiebøger. I: Historiedidaktik i Norden 4. Nordisk konferens om historiedidaktik, Kalmar Red. Sirkka Ahonen m.fl. Kalmar s.; s Nielsen, Vagn Oluf: Om grundlæggende kundskaber - bl.a. i historieundervisningen. I: Historie & Samtidsorientering. Årg. 25, nr. 1 (1986), s [kommentar hertil af Verner Bruhn i nr. 2, s ; svar på kommentar i nr. 3, s ] 2176 Nielsen, Vagn Oluf: Projektopgaven med et samfundsfagligt og historisk perspektiv. I: Pædagogisk Orientering. 2003, nr. 1, s Nielsen, Vagn Oluf: Ungdom og historie. I: Historie & Samfundsfag. Årg. 36, nr. 3 (1997), s Nørgaard, Ellen: Debatten om faget historie. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Paludan, Helge: Den næsten nye historieundervisning. Med svar fra Jørgen Schoubye. I: Historie & Samtidsorientering. Årg. 12 (1973), s Pedersen, Kaj Jepsen:»Kongedyb var strømmens navn«. Slaget på Rheden den 2. april 1801, specielt med henblik på dets tekniske og taktiske baggrund samt dets eftermæle i danske skolebøger. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Petersen, Carl O.: Elevens selvvirksomhed i historie. I: Historie og undervisning. Festskrift til Kjeld Winding på halvfjerdsårsdagen den 21. juni Red. Helge Gamrath m.fl. Kbh s.; s Poulsen, Marianne, Torben Weinreich, Karl-Johann Hemmersam: Historien fortalt. Historiebøger i folkeskole og gymnasium. Frederiksberg s. (Historieformidling; 4) 2183 Poulsen, Marianne: Historiebevidstheder - elever i 1990 ernes folkeskole og gymnasium. Frederiksberg s. (Historieformidling; 10) 2184 Poulsen, Marianne: Marked og meninger. Om historiebøgernes gennemslagskraft. I: Marianne Poulsen, Torben Weinreich, Karl-Johann Hemmersam: Historien fortalt. Historiebøger i folkeskole og gymnasium. Frederiksberg s.; s Poulsen, Marianne: Mellem kulturarv og faghistorie. I: Karin Esmann m.fl.: Arvestykker. Litteratur og historie i undervisningen. Frederiksberg s.; s Reisby, Kirsten: Om undervisningsplaner i historie. I: Historieundervisning. Mål og muligheder. Red. Søren Mørch og Vagn Skovgaard-Petersen. Kbh s.; s Schou, Lotte Rahbek: Historie og historieundervisning. I: Karin Esmann m.fl.: Arvestykker. Litteratur og historie i undervisningen. Frederiksberg s.; s Skovgaard Nielsen, Henrik: Kildehæfterne og tendenser i historieundervisningen. I: Noter om historie og undervisning. Nr. 83 (1985), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Historieundervisningens mål. I: Historieundervisning. Mål og muligheder. Red. Søren Mørch og Vagn Skovgaard-Petersen. Kbh s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Med en billedbog i hånden. Om indførelse af analytisk billed- og tekstgennemgang i historieundervisningen i 1930 erne. I: Historie og undervisning. Festskrift til Kjeld Winding på halvfjerdsårsdagen den 21. juni Red. Helge Gamrath m.fl. Kbh s.; s Skovmand, Roar: Danmarks besættelse i efterkrigstidens historiebøger. I: Hilsen til Hæstrup. 9. august Odense s.; s Skovmand, Roar: Skolebøger under lup. Besættelsestiden i skolens historieundervisning. I: Uddannelse. Årg. 2 (1969), s Stender-Petersen, Ole: Det sønderjyske spørgsmål og skolebøgerne. Hvordan er historien om krigene med Tyskland behandlet i danske skolebøger? Kbh s Struve, Hans: Om historieundervisningens formål. I: Den jyske historiker. Årg. 3:1 (1970), s Sødring Jensen, Sv.: Historieundervisning i skolen. I: Pædagogik. Årg. 5, nr. 4 (1975), s Sødring Jensen, Sven og Henrik Skovgaard Nielsen: Historiedidaktisk forskning i Danmark. I: Historiedidaktikk i Norden. Nordisk Konferanse om Historiedidaktikk, Kungälv Red. Magne Angvik m.fl. Landås s.; s Sødring Jensen, Sven: Historieundervis- 103

11 ningsteori. Kbh s Sørensen, Søren: Historienævnet. Om Foreningerne Nordens arbejde med historiske og samfundsfaglige problemer I: Uddannelse. Årg. 23, nr. 1 (1990), s [om arbejdet med at følge den historiske lærebogsproduktion i de nordiske lande] 2199 The state of history education in Europe. Challenges and implications of the»youth and History«Survey. Red. Joke van der Leeuw-Roord. Hamburg s Togeby, Lise: Den ny historieundervisning og den gamle. I: Historie & Samtidsorientering. Årg. 14 (1975), s , Togeby, Lise: Historie. Kundskabsfag eller åndsfag? I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1976, s Tolstrup, Leif: Forskning og historieundervisning. I: Noter om Historie & Undervisning. Nr. 78 (1983), s Ungdom og historie i Norden. Red. Magne Angvik og Vagn Oluf Nielsen. Bergen s. [danske, norske og svenske tekster] Dansk Historielærerforening 2204 Dansk Historielærerforenings bestyrelse I: Historie & Samtidsorientering. Årg. 24, nr. 3 (1985), s Sørensen. Ole: Dansk Historielærerforening - 25 år. I: Historie & Samtidsorientering. Årg. 24, nr. 3 (1985), s Folkeskolen I almindelighed 2206 Den internationale dimension i folkeskolens fag og emner. Red. Steen Harbild. Kbh s Larsen, Carl Aage: En undervisningsvejledning. Den blå betænkning. Dens baggrund, indhold og betydning. I: Pædagogik. Årg. 3, nr. 4 (1973), s Markussen, Ingrid: Grundlæggende fag i skolen og deres betydning for befolkningens læse- og skrivefærdighed. I: Uddannelseshistorie. 1989, s Markussen, Ingrid: Skolens fag fra 1814 til I: Lærerkursus 1975 (videreuddannelse for folkeskolelærere). Kbh Bd. 2, s Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s Skovgaard-Petersen, Vagn: Skolefag fortæller kulturhistorie. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Undervisningsvejledning for folkeskolen. Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte læseplanudvalg. Kbh , 286 s. (Betænkning; 253; 297) Edb / IT 2213 Belhage, G. og B. m.fl.: Datalære i folkeskolen. Nogle synspunkter, anvisninger, undervisningsforløb. Kbh s.; s Eriksen, Neel og Peter Steen: Datalære - en status. I: Datalære. Årg. 10, nr. 3 (1986), s. 8 [datalære som valgfag ] 2215 Grisell, Michael: Fra vision til virkelighed - EDB i den danske folkeskole. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Grønsved, Winnie: Store forventninger. I: Datalære. Årg. 10, nr. 3 (1986), s [Folkeskolens Forsøgsråd støtte til edbprojekter ] 2217 Hvid, Mikkel: Datalære. Faget som forsvandt. I: Folkeskolen. Årg. 118, nr. 30/32 (2001), s Haase, Svend Erik: Datalære i folkeskolen. I: Datalære. Årg. 10, nr. 3 (1986), s [et af de første politiske forsøg på at indføre edb-undervisning: Grundskolerådets edb-udvalgs uafsluttede arbejde] 2219 Jensen, Jens Peter: Datalære i folkeskolen. I: Uddannelse. Årg. 18 (1985), s Juhl, Henrik: Undervisningsvejledning for valgfaget datalære - leder den den rette vej? I: Skole og edb. 1986, s Lyster, Mogens: Et fag bliver til. Brudstykker af datalærens historie. Kbh s. (Noter. Institut for Informatik, Danmarks Lærerhøjskole; 12) 104

12 2222 Lyster, Mogens: Om afgrænsningen af et fag. Kbh s. (Arbejdspapir. Institut for Informatik, Danmarks Lærerhøjskole; 7) 2223 Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Om edb og skole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 31 (1983), s Religion / kristendomskundskab 2224 Betænkning vedr. undervisningen i kristendomskundskab/religion i folkeskolen. Kbh s. (Betænkning; 617) 2225 Bugge, K.E. m.fl.: Undersøgelse vedr. Kristendomskundskab og fremmede religioner. I: Religionslæreren. Årg. 73 (1977), nr. 4 s Bugge, K.E. m.fl.: Undersøgelse vedr. Kristendomskundskab og fremmede religioner. I: Religionslæreren. Årg. 77 (1981), nr. 6, s. I-XVII 2227 Bugge, K.E.: Kristendom og religionsundervisning. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Bugge, K.E.: Om Nils Bredals Børnespejl. I: Mellem pædagogik og skole. Festskrift til professor Mogens Nielsen på 65- årsdagen den 29. marts Red. Spæt Henriksen m.fl. Århus s.; s Bugge, K.E.: Roskilde projektet. Forsøgsundervisning i faget kristendomskundskab. I: Folkeskolen. Årg. 99 (1982), s [forskningsprojekt med formålet at udvikle indhold og metoder i faget kristendomskundskab med henblik på 5. klasse] 2230 Bugge, K.E.: Striden Bentzen-Kaper En episode i dansk kristendomsundervisnings historie. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1968, s [Aage Bentzen og Ernst Kaper] 2231 Bugge, K.E.: Vi har rel gion. Et skolefags historie Kbh s Bugge, K.E.: Vi har stadig Rel gion. Frederiksberg s. [skolens religionsog kristendomsundervisning i årene ] 2233 Bugge, K.E.: Visdommens lænker. Kommentarer til nogle nyere studier over 1700-tallets kristendomsundervisning. I: Kirkehistoriske Samlinger. 1990, s [i anledning af Ingrid Markussen: Visdommens lænker] 2234 Dansk kristendomsundervisning Udg. K.E. Bugge. Kbh s Elten, Erik: Moral, jura og livssynsfrihed i folkeskolen. I: Filosofiske studier. Bd. 1 (1989), s Eriksen, Herluf: Kristendomsundervisningskommissionen og dens arbejde. Bedømt 8 år efter. I: Religionslæreren. Årg. 75, nr. 3 (1979), s Heinemeier, Erik: Kristendomskundskab som fag. I: Kvan. Årg. 1, nr. 1 (1981), s [historisk redegørelse for fagets stilling i folkeskolen] 2238 Hertz, Edel: Om situationen i skolestuen. I: Religionslæreren. Årg. 67, nr. 2 (1971), s Holst Schnell, Helle: Forholdet mellem fag og faglig metode i kristendomsundervisningen belyst ud fra fagets udvikling i det 20. århundrede. Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Holst, Birthe M.: Min tid som fagkonsulent. I: Mellem myte og videnskab. Red. Michael Böss, Peter Boile Nielsen og Eva Pilgaard Matsen. Kbh s.; s Honoré, Johs.: Om historiebrydning i navnlig dansk og kristendomskundskab. I: Kvan. Årg. 4, nr. 8 (1984), s Jacobi, Finn: Skole og kristendom. I: O, dejlige land. Vartovbogen 1998, s Jensen, Freddy: Vækkelsesbegrebet i historisk, psykologisk og pædagogisk belysning med henblik på vækkende undervisning og undervisning i vækkelse i faget kristendomskundskab/religion i den danske folkeskole med udblik til folkehøjskolen. Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Jespersen, Hanne: Skolebøger på Værløse museum. 1. Bibelhistorie og katekismus i 1800-tallet ved Birch, Balle og Balslev. I: Årsskrift for Historisk Forening for Værløse Kommune. Årg. 41 (1989), s Jochimsen, Christian: Kristendomskundskab i folkeskolen. Holdninger og praksis Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Kjær, Birgitte: Kristendomsfaget i folkeskolen. Vejle s. 105

13 2247 Kruse, Katrine: Forkyndelse og kundskaber i en religiøst mangfoldig folkeskole. Kristendomsundervisningens udvikling fra 1975 til Utrykt speciale, RUC, Kürstein, Poul: Biskop Balslevs bøger i hertugdømmet Slesvig. I: Sønderjysk Årbøger. 1971, s Nørgaard, Ellen: Kristendomsundervisning og julegudstjeneste. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Reeh, Niels: Den officielle religion i skolevæsenet i Danmark i det 18. og 19. århundrede i lyset af krig, stat og statsform. I: Chaos. Nr. 45 (2006), s Reeh, Niels: Religion and the state of Denmark state religious politics in the elementary school system from 1721 to An alternative approach to secularization. Ph.D. dissertation. Utrykt ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, Rydahl, John: Kristendomskundskab og almen dannelse Om dannelsesbegrebet i de to sidste undervisningsvejledninger. I: Religionslæreren. Årg. 86, nr. 2 (1990), s Tange Kristensen, Nina: Kristendom i folkeskolen fra 1975 til i dag. I: Kritisk Forum for praktisk teologi. Vol. 14, nr. 53 (1993), s Thestrup Pedersen, E.: Dåb og dåbsundervisning i folkekirken. Nogle principielle overvejelser. Kbh s Thestrup Pedersen, E.: Kristendomskundskab i en sækulariseret folkeskole. I: Religionslæreren. Årg. 75, nr. 4 (1979), s. 2-9 [festforelæsning ved Religionslærerforeningens 75 års jubilæum 12. maj 1979] 2256 Thestrup Pedersen, E.: Kristendomskundskab i Lærerhøjskolens regi. Nogle personlige betragtninger. I: Livsoplysning. Festskrift til K.E. Bugge i anledning af 60-års fødselsdagen den 4. oktober Red. Steffen Johannessen og Torben Krogh. Frederikshavn s.; s Thirslund, Dorte: Glimt fra de Grundtvig-Koldske friskolers religionsundervisning. I: Livsoplysning. Festskrift til K.E. Bugge i anledning af 60-års fødselsdagen den 4. oktober Red. Steffen Johannessen og Torben Krogh. Frederikshavn s.; s Samfundsfag. Erhvervsorientering 2258 Ackermann, Dan: Samfundslæren blev placeret af de private skoler. I: Tidens Skole. Årg. 86, nr. 2 (1984), s Biilmann, Ove: Samtidsorientering. Undervisningens indhold. I: Historie & Samtidsorientering. Årg. 25, nr. 4 (1986), s Bøndergaard, Jette: Om faget Orientering. I: Bidrag til den danske skoles historie bd. 4. Red. Chresten Kruchov, Kirsten Larsen og Grethe Persson. Kbh s.; s Egedal Poulsen, Jørgen og Wilhelm Marckmann: Erhvervsorientering, praktisk og teoretisk, på 7., 8. og 9. klassetrin Kbh s. (Emdrupborg Rapporter; 1) 2262 Faye Jacobsen, Anette: Tiår for menneskeretsundervisning. I: Historie & Samfundsfag. Årg. 36, nr. 2 (1997), s Holdgaard Sørensen, Nils: Samtidsorientering som dannelsesfag. I: Historie og Samtid. Årg. 27, nr. 2 (1988), s Jensen, Poul Erik og Lars Klewe: Elevernes menig om samtidsorientering. En undersøgelse af 1579 elevers vurdering af faget samtidsorientering foretaget af elevbladet SAMTID i samarbejde med Danmarks pædagogiske Institut. Dragør s. (Den gule serie. Pædagogiske forskningsrapporter; 19) 2265 Rønne, Karl: Folkeskolens orienteringsfag. En nydannelse med gammelt mål. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1972, s Struwe, Kamma: Samtidsorienterings tilblivelse. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1977, s Togeby, Lise: Den uopslidelige lærebog. En indholdsanalyse af folkeskolens samfundslærebøger. Århus s Geografi 2268 Lørring, Leif: Geografi - mellem natur og kultur. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s

14 2269 Rasmussen, Svend-Ove: Dansk folkeskolegeografi. Udvikling og nuværende situation. I: Geografisk Orientering. Årg. 13, nr. 2 (1983), s Matematik 2270 Christiansen, Bent: Fra et eksklusivt fag til et fag for alle. I: Folkeskolen. Årg. 99 (1982), s Ebbesen, Grethe: Fra Algebra eller Løse-Konsten af C. Cramer. En gammel matematikbog fra I: Matematik. Årg. 17, nr. 5 (1989), s Egede Rasmussen, Jytte: Forskolen - et historisk tilbageblik. I: Matematik. Årg. 17, nr. 5 (1989), s Esbensen, Esben og Ole Haahr: Hvorfor gik det, som det gik? I: Folkeskolen. Årg. 99 (1982), s Esbensen, Esben: En regnebog fra anno 1761, skrevet for enfoldige af C. Arnstrop. I: Matematik. Årg. 17, nr. 5 (1989), s Foss Hansen, Kim: Om faget Matematik. I: Bidrag til den danske skoles historie bd. 4. Red. Chresten Kruchov, Kirsten Larsen og Grethe Persson. Kbh s.; s Hansen, H.C.: Fra forstandens slibesten til borgerens værktøj. Regning og matematik i folkets skole Aalborg s. (Papers form DCN; 16) 2277 Nielsen, Gert: Status! - og hvad så? Matematikundervisningen i folkeskolen - folkeskoleloven af I: Matematik. Årg. 12, nr. 1 (1984), s Nygaard Jensen, H.: Konference om regne- og matematikundervisningen i folkeskolen, Skarrildhus oktober I: Matematik. Årg. 3, nr. 7 (1975), s ; s Rønn, Eva: Matematikundervisningen i folkeskolen I: Uddannelseshistorie. 1986, s Schrøder, Urban: To nyfundne regneopgaver af Hans Mikkelsen og en kendt, men omskreven. I: Det gamle Løjt. Bd. 10 (1987), s [Løjt-degnen Hans Mikkelsen ( )] 2281 Werner, Tage: Matematik - fra taltræning til problemlæsning. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Werner, Tage: Matematikundervisning i folkeskolen. I: Pædagogik. Årg. 5, nr. 4 (1975), s Waaben, Ebba: Regnskabskyndigheden i og 1600-tallet. Trykte regnebøger og en landsbyskrivers håndskrift. I: Fromhed og verdslighed i middelalderen og renaissance. Festskrift til Thelma Jexlev. Red. E. Waaben m.fl. Odense s.; s Fysik. Kemi 2284 Helt, H.C.: Fysik/kemi - fra kridtfysik til eksperiment. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Helt, H.C.: Kemi i folkeskolen gennem 25 år. I: Dansk kemi. Årg. 68, nr. 1 (1987), s Helt, H.C.: Om ph i folkeskolens kemiundervisning. I: ph - en dansk idé. Red. Børge Riis Larsen. Fredensborg 2000 (Historisk-kemiske skrifter; 11); s Helt, H.C.: Skolekemi - og kemiredaktion gennem 10 år eller Naturlære - er det ikke kemi? I: Fysik/kemi. Årg. 11, nr. 2/3 (1984), s Kristensen, Dorte: Fysikforsøg i skolen gennem 100 år. I: Forskningstidsskrift fra Danmarks Lærerhøjskole. Nr. 2 (1998), s Sørensen, Helene: Fysik- og kemiundervisningen i folkeskolen. Set i pigeperspektiv. Ph.D.-afhandling, Danmarks Lærerhøjskole, Biologi 2290 Biologisk Samling Kbh s. [Københavns Kommunes Skolevæsen] 2291 Møller Andersen, Annemarie og Søren Breiting: Biologi - fra naturhistorie til miljøfag - til? I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s

15 2292 Thøsing Andersen, Jens: Biologi i børneskolen En undersøgelse af fagets indhold og udvikling. Kbh s. (Publikation. Biologisk Institut, Danmarks Lærerhøjskole; 6) Sundhedslære. Seksualundervisning 2293 Bruun Jensen, Bjarne: Sundhed og skole. En analyse af folkeskolens undervisning i sundhedslære. Kbh s. (Publikation. Biologisk Institut, Danmarks Lærerhøjskole; 9) 2294 Carlsson, Monica: Evaluering af sundhedsundervisning i folkeskolen - didaktisk set. Ph.d.-afhandling Kbh s Christensen, Palle: Fra bien og blomsten til sikker sex. I: Skolen gennem 100 år. En udstilling i anledning af 100 års jubilæet. Kbh s.; s Christensen, Vagn: Sundhedslærens baggrund og perspektiver. I: Skolehygiejnisk Tidsskrift. Årg. 54, nr. 1 (1966), s Mollerup, Peter: Nye tendenser i folkeskolens seksualoplysning. I: Pædagogik. Årg. 13 (1983), s Pedersen, Kurt: Fra sundhedsinformation til sundhedsundervisning. I: Uddannelse. Årg. 22 (1989), s Seksualundervisning i folkeskolen m.v. Betænkning I fra seksualoplysningsudvalget. Kbh s. (Betænkning; 484) Hjemkundskab 2300 Bang, J.L.: Om Husvæsen og Madlavning i Skolerne. I: Skolekøkkenet. Årg. 30, nr. 4 (1975), s. 1-7 [af sognepræst J.L. Bang, Odense 1891; genoptrykt i anledning af: Hjemkundskab - 75 år] 2301 Benn, Jette: En varm kartoffel. Kbh bd. (Skriftserie fra institut for ernæring og biokemi; 1: 86) 2302 Benn, Jette: Mad fra ord til bord - lærebøger i 100 år. Kbh s Benn, Jette: Skolekøkkenet - et rum for husgerninger - for disciplinering og udfoldelse. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Brønnum Carlsen, Helle og Jette Benn: Mad fra ord til bord. Kbh bd. [bl.a. lærebøger i 100 år] års undervisning i hjemkundskab i København. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 67 (1974), s Home economics in 100 years. Home economics in the 21st century - history, perspectives, challenges. Report from the conference Red. Jette Benn. Kbh s Haastrup, Lisbeth: Hvilken vej skal klarkluden vende? Faget hjemkundskab gennem 100 år. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s.; s Haastrup, Lisbeth: Skolekøkken og arbejderfamilie. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 17 (1987), s Nellemann Sørensen, Inger: Et tilbageblik. Interview med foreningens æresformand Gerda Lebrecht-Nielsen. I: Skolekøkkenet. Årg. 30, nr. 6/7 (1975), s. 1-4 [interview med æresformand i Danmarks Skolekøkkenlærerforening i anledning af faget hjemkundskabs 75 års jubilæum] 2310 Saugstad Gabrielsen, Tone: Hjemkundskabsfaget i spændingsfeltet mellem det dannende og det uddannende ideal. I: Nordisk Pedagogik. Årg. 10, nr. 1-2 (1990), s Skafte Overgaard, Svend: Køkkenet og laboratoriet. Moderniseringen af dansk madkultur med særligt henblik på de madkulturelle diskurser i skolekøkkenet og det offentlige rum. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Skolekøkkenlærerforeningen 2312 Lebrecht-Nielsen, Gerda: De første 25 år i foreningen. I: Skolekøkkenet. Årg. 22, nr. 7 (1967), s Håndarbejde 2313 Andersen, Agnes: Håndarbejdsundervisningen under krigen. I: Håndarbejde i skolen. 108

16 Årg. 10, nr. 2 (1974), s Bohn-Jespersen, Gerda: Håndarbejdsundervisningen for 50 år siden. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 10, nr. 1 (1974), s Guldberg, Mette: Syposer og underkjoler. Lidt om håndsarbejdsundervisning, især i Strellev. I: Ølgod Museum. 1990, s Heltoft, Kirsten: Nogle træk af håndarbejdsundervisningens historie. Skårup s. [særtryk fra Skårup Seminariums Jubilæumsskrift] 2317 Kildegaard Hansen, Bjarne: Håndarbejdets placering i skole og hverdagsliv set i et kulturelt udviklingsperspektiv. I: Håndarbejdsfagenes identitet. Rapport fra en konference december 1980 i Køge. Kbh s.; s Kofoed Jacobsen, Emma: Pigen og dukken. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 9 (1974), s Kragelund, Minna og Jørgen Krarup: Historien om sløjfen. I: Arv og eje. 1981/82, s Kragelund, Minna: Disciplin eller frigørelse. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 24, nr. 4 (1989), s [om Emilie West: Vejledning i methodisk Undervisning i kvindeligt Haandarbejde (1889)] 2321 Kragelund, Minna: Faget håndarbejdes stilling i skolen. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 15, nr. 3 (1980), s [beskrivelse af projekt om fagets stilling i perioden ] 2322 Kragelund, Minna: Hun banede vejen for mange andre. Om forholdet mellem det moderne og højskolens håndarbejdsundervisning i 1930 erne. I: Veje at vandre. Red. Adda Hilden og Grethe Ilsøe. Frederiksberg s.; s Kragelund, Minna: Håndarbejde - et pigefag i drengeskolen. I: Uddannelseshistorie. 1987, s Kragelund, Minna: Håndarbejde - fra pertentlighed til problemløsning. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Kragelund, Minna: Håndarbejde for 150 år siden. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 9, nr. 4 (1974), s Kragelund, Minna: Håndarbejdslæreren anno I: Håndarbejde i skolen. Årg. 9, nr. 3 (1974), s Kragelund, Minna: Kærlighed til kaldet - et tveægget sværd. Om håndarbejdsundervisning og lærerindernes professionalisme. I: Historiske Meddelelser om København. 1993, s Kragelund, Minna: Navneklude. Undervisning i håndarbejde ca Kbh s Kragelund, Minna: - om moderne håndarbejdsundervisning i 1890 erne. I: Alle tiders Odsherred. 1987, s Kragelund, Minna: Opdragende håndarbejde. En undersøgelse af håndarbejdsfaget, dets metode og dets bevidsthedsdannende virkning i almueskolen ca Ph.d.- afhandling Kbh s Kragelund, Minna: Opdragende håndarbejde. Om at strikke sig til en selvforståelse. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne- Mette Kruse. Århus s.; s Kragelund, Minna: Opdragende håndarbejde: analyse af samlingen af skolehåndarbejder på Kalundborg og Omegns Museum. I: Arv og Eje , s Kragelund, Minna: Sting på sting. Kilder til forskning om håndarbejde. I: Arkiv. Bd. 13 (1990), s Kragelund, Minna: Strikning. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 9, nr. 1 (1973), s Kragelund, Minna: Sømmelige piger. Håndarbejdsundervisning og bevidsthedsdannelse. I: Fortid og Nutid. Bd. 40 (1990), s Kragelund, Minna: Ud af flinkeskolen. Akademisering af håndarbejde som undervisningsfag. I: Bur. Kan, kan ikke vil, vil ikke. Kvindeliv i perspektiv. Red. Karen Hjorth, Grethe Ilsøe og Minna Kragelund. Kbh s.; s Møller, Grethe Bentzen: Håndarbejde som jeg husker det. Odense s. [forf fortæller om skolens og seminariets og senere egen undervisning i håndarbejde] 2338 Møller, Grethe Bentzen: Træk fra min tid som lærer og konsulent i faget håndarbejde. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 13, nr. 2 (1977), s Neergaard, Vibeke Harder de: At lære at strikke - tilpasning eller dannelse. Utrykt speciale, RUC,

17 2340 Nielsen, Mogens: Håndarbejde. Et fag mellem andre fag. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 14, nr. 4 (1979), s Nielsen, Mogens: Håndarbejde. Fagets identitet. Træk af fagets idéhistorie. Fagets betydning for mennesket i det moderne industrisamfund. I: Håndarbejdsfagenes identitet. Rapport fra en konference december 1980 i Køge. Kbh s.; s Foreningen af Danske Håndarbejdslærere 2342 Rasmussen, Irene m.fl.: 25-års jubilæum. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 25, nr. 3 (1990), s Sløjd 2343 Allingbjerg, C.: Dansk Sløjdlærerskole. Sløjdlæreruddannelsen gennem tiderne. I: Dansk Skolesløjd. Årg. 55, nr. 2 (1973), s Allingbjerg, Curt: En venlig korrektion. I: Sløjd. 1983, nr. 3, s. 61 [kommentar til Bjarne Kildegaards artikel: Sløjden, barnet og arbejdet] 2345 Allingbjerg, Curt: Sløjd i Danmark Baggrund og vilkår. Kbh s Askov Sløjdlærerskole. Festskrift i anledning af skolens 75 års beståen september Red. T. Ravn. Askov s. (særnr. Sløjdbladet) 2347 Bay Petersen, K.: Sløjd som skolefag. I: Sløjdbladet. 1973, nr. 3, s Bay Petersen, Kurt: Skolen som socialt miljø belyst ved faget sløjd. I: Sløjdbladet. 1969, nr. 2, s Bay Petersen, Kurt: Sløjd som skolefag. En efterskrift - 10 år efter. I: Sløjd. 1983, temanummer, s [genoptryk af artikel fra 1973 samt efterskrift 1983] 2350 Christiansen, Bent: Fra den praktiskmusiske platform. I: Mellem pædagogik og skole. Festskrift til professor Mogens Nielsen på 65-årsdagen den 29. marts Red. Spæt Henriksen m.fl. Århus s.; s Degnbol, Lejf: Spørgsmål til sløjdens historie. I: Sløjd. 1983, nr. 4, s [kommentar til Bjarne Kildegaards artikel: Sløjden, barnet og arbejdet] 2352 Derfor sløjd. Red. Jørgen Mogensen. Næstved s. [udg. ifm. Danmarks Sløjdlærerforenings 25-års jubilæum, bl.a. om foreningens historie] 2353 Glenstrup, Christian og Vagn Skovgaard-Petersen: Hvad hånden former I: Mellem pædagogik og skole. Festskrift til professor Mogens Nielsen på 65-årsdagen den 29. marts Red. Spæt Henriksen m.fl. Århus s.; s Jensen, Poul: Sløjd i læreruddannelsen. Metodiske perspektiver i folkeskolen. I: Sløjdbladet. 1970, nr. 3, s Kildegaard, Bjarne: Sløjd i 100 år. Ledsagerhæfte til en udstilling på Københavns Bymuseum og vandreudstilling på de kulturhistoriske museer i provinsen. I: Sløjd. 1986, nr. 5 [8 s. indsat mellem s. 108 og 109] 2356 Kildegaard, Bjarne: Sløjden, barnet og arbejdet. I: Sløjd. 1983, nr. 2, s Kragelund, Minna og Jørgen Krarup: Historien om sløjd. I: Arv og Eje , s Larsen, Hans:»Dansk Skolesløjd«. Kontakten med medlemmerne. I: Dansk Skolesløjd. Årg. 55, nr. 2 (1973), s [Dansk Sløjdlærerforenings medlemsblad] 2359 Mogensen, Jørgen: 10 år efter Bay Petersen. I: Sløjd. 1983, nr. 4, s [10 år efter K. Bay Petersen: Sløjd som skolefag] 2360 Nielsen, Mogens: Sløjd. Træk af fagets idehistorie. Viby J s Pedersen, Keld: Dansk skolesløjd under skiftende lovgivning. I: Dansk Skolesløjd. Årg. 55, nr. 2 (1973), s Skovmøller, Ole: Den anakronistiske uskyld. I: Skolen i morgen. Årg. 3, nr. 3 (1999), s år med "Sløjd" og Danmarks Sløjdlærerforening. I: Sløjd. 2008, nr. 5, s Dansk Sløjdlærerforening år med Dansk Sløjdlærerforening. I: Folkeskolen. Årg. 90 (1973), s Pedersen, Keld: Dansk Sløjdlærerforening fylder 60 år. I: Dansk Skolesløjd. Årg. 40 (1958), s Rosenbech, V.L.: Dansk Sløjdlærerforening I: Dansk Skolesløjd. Årg. 55, nr. 2 (1973), s

18 Sløjdlærerforeningen af Mogensen, Henry: Sløjdlærerforeningen af En beretning om 75 års virke. I: Sløjdbladet. 1977, nr. 3, s Kunst. Formning. Tegning 2368 Christensen, Markan: Formning i 60 erne. I: Formning. Årg. 50, nr. 3 (1988), s Hansen, Edvin m.fl.: Formningslæreruddannelsen. I: Formning. Årg. 1971, nr. 1, s Himmelstrup, Kaj: Barnet og kunsten. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 23 (1975), s Holm Sørensen, Birgitte: Træk af fagets historie i 80 erne. I: Formning. Årg. 50, nr. 3 (1988), s Jensen, Henning: Formning kom til Danmark i 50 erne. I: Formning. Årg. 50, nr. 3 (1988), s Kappelskov, Gunnar: En rød ko på en grøn græsmark. I: Pædagogik og Fag. Årg. 5, nr. 2 ( ), s [om det historiske perspektiv i faget formning] 2374 Larsen, Ole: Statens sommerkursus for formningslærere. I: Formning. Årg. 50, nr. 3 (1988), s Nielsen, Jens: Den gamle tegnelærer fortæller. I: Formning. Årg. 1970, nr. 2, s Nørgaard, Erik: Det store held og det lille mirakel. I: Formning. Årg. 50, nr. 3 (1988), s [tegning ] 2377 Pedersen, Kristian: Glimt fra 70 erne. I: Formning. Årg. 50, nr. 3 (1988), s Randlev Pedersen, O.: Et tilbageblik. I: Formning. Årg. 1966, nr. 2, s [fagets historie fra omkring 1940] 2379 Schmidt, Bent: Et fælles grundlag? Et tilbageblik og et par kommentarer ved 80 ernes begyndelse. I: Formning. 1980, nr. 1, s Sneum, Rikard: Fra tegning til formning. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1975, s Københavns kommunale Tegnelærerforening 2381 Christensen, Markan: Københavns kommunale Tegnelærerforening. 75 år. I: Formning. 1979, nr. 2, s Sang. Musik 2382 Arnfred, Knud: Sang bliver et skolefag. Træk af skolesangens historie i 1. halvdel af det 19. århundrede. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1971, s Clausen, Karl: Danske skolesangbøger gennem 25 år. I: Dansk Sang. Årg. 2, nr. 1 (1950), s Clausen, Karl: Musik for skole og folk. Danske skolesangbøger gennem 25 år. I: Dansk Sang. Årg. 2, nr. 2 (1950), s ; årg. 3 (1951), s Clausen, Karl: Sangen mellem krigene og dens forudsætninger i 1840 erne. Et bidrag til folke- og skolesangens historie i Slesvig! I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1970, s Fjord Kristensen, Susanne: Fra Vift støt på Codans bølge til Kattejammerrock. Sang i skolen Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Grytter, Rudolf: Forsøg med obligatorisk blokføjte- eller mandolinundervisning i 4. og 5. klasse i Københavns kommuneskoler. I: Dansk Sang. Årg. 11 (1959), s Johansen, Jan: Glimt fra vår sangundervisning i allmueskolen. I: Kirke og kultur. Oslo. Årg. 75 (1970), s Knuthsen, Steen: En didaktisk analyse af undervisningsmaterialer, som er udgivet med henblik på den obligatoriske musikundervisning i den danske folkeskole fra 1968 til Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Maegaard, Jan: At give hensigtssvarende Underviisning i Musiken. Tanker omkring skolelovene af I: Festskrift til Gunnar Heerup april Red. John Høybye, Frede V. Nielsen og Aksel Schiøtz. Kbh , 272 s.; s Nicolajsen, Lissa: Ej blot til Lyst fik Mennesket Syngeevner. Træk af landsbyskolens sangundervisning i det 19. årh. I: Dansk Sang. Årg. 41, nr. 2 (1989/90), s ; nr. 3, s ; nr. 4, s. 29, 32-33; nr. 5, s , 21; nr. 6, s ; årg. 42, nr. 1 (1990/91), s. 111

19 18-19, 21-23; nr. 2, s ; nr. 3, s , 25; nr. 4, s , Nicolajsen, Lissa: I anledning af folkeskolens 175-års jubilæum. Om landsbyskolens første sangundervisning. I: Børn, skole og samfund. Årg. 56, nr. 9 (1989), s Nicolajsen, Lissa: Om sangundervisning i landsbyskolen i 1800-tallet. I: Dansk Sang. Årg. 53, nr. 1 (2001/02), s Nicolajsen, Lissa: Sang i landsbyskolen i 1800-tallet. Ej blot til lyst fik mennesket syngeevne. Herning s. (Dansk Sang B-serien) (Dansk Sang Musikhåndbog) 2395 Noe-Nygaard, Søren: Sangundervisningen i folkeskolen 1859-ca Brydningerne mellem en»officiel«og en»folkelig«linie, belyst gennem undersøgelser af skolehistoriske dokumenter og udvalgt debat. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Thirup, Søren: ogsaa bør Skolelærerne veilede Børnene til ordentlig Sang. I: Dansk Sang. Årg. 41, nr. 1 (1989/90), s. 6-9, Aarup, Hans: Musiklærere i folkeskolen. Århus s. (Rapport. Danmarks Lærerhøjskole, Århus; 10) Folkeskolens Musiklærerforening (Danmarks Sanglærerforening) 2398 Bak Nielsen, Erik: Danmarks Sanglærerforening som faglig lærerforening til I: Dansk Sang. Årg. 41, nr. 3 (1989/90), s Bak Nielsen, Erik: Danmarks Sanglærerforening som faglig lærerforening til I: Dansk Sang. Årg. 41, nr. 4 (1989/90). s , 49-51, Gr.-S.: Danmarks Sanglærerforening 25 år. I: Folkeskolen. Årg. 77 (1960), s Wieland, Jens: En slagkraftig organisation. I: Dansk sang. Årg. 50, nr. 1 (1998/1999), s. 7-11, nr. 2, s , nr. 3, s , nr. 4, s. 6-13, nr. 5, s , nr. 6, s ; årg. 51, nr. 2 (1999/2000), s Gymnastik. Idræt 2402 Barsballe Thyssen, Uffe:» saasom Løbe-, Springe-, Klavre-, Svømme- og militaire Øvelser«. Studier i gymnastikkens udvikling og praksis i almueskolen på landet i det 19. årh. med særligt henblik på 1850 erne og primært baseret på indberetninger til det centrale gymnastikinspektorat. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Berg-Sørensen, Ivar: Franz Nachtegall. Grundlæggeren af dansk skolegymnastik. I: Tidsskrift for Legemsøvelser. Årg. 41 (1977), s Christensen, Jørgen og Erik Torstensen: Idræt - et skolefag under udvikling. I: Pædagogik. Årg. 13 (1983), s Copsø, Søren: Skolegymnastikkens modernisering I: Idrætshistorisk Årbog. 1985, s Degnbol, Lejf: Idræt og timetal. I: Uddannelseshistorie. 1997, s »Een Time dagligen«. Skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen. Odense s års pigegymnastik. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 62 (1969), s Fibæk Laursen, Per: Mangfoldighed og frigørelse - ca I:»Een Time dagligen«. Skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen. Odense s.; s Hansen, Frede: Skolestuegymnastik. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1972, s Hansen, Jørn og Per Jørgensen: Skolen, idrætten og samfundet - ca I:»Een Time dagligen«. Skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen. Odense s.; s Hansen, Jørn: Gennembruddet. Fra Sundhedskommissioner til Gymnastikkommissioner - ca I:»Een Time dagligen«. Skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen. Odense s.; s Jørgensen, Per:»Ikke at more, men at opdrage«- ca I:»Een Time dagligen«. Skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen. Odense s.; s Jørgensen, Per: Gymnastik og sport i den danske skole ca I: Idrætshistorisk Årbog. 1998, s Jørgensen, Povl: 150 år siden indførelsen af skolegymnastik i København. I: Kø- 112

20 benhavns Kommuneskole. Årg. 73 (1980), s Miltersen, Kaj Ove: Skoleidrætsstævnerne på Knud Strand. I: Skiveegnens jul. 2008, s , [1930 erne og 1940 erne] 2417 Rønholt, Helle: Fra sundhedsopdragelse til udvikling og læring - ca I:»Een Time dagligen«. Skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen. Odense s.; s Skovgaard, Thomas og Charlotte Høy Worm: Krig, fred og velfærd - ca I:»Een Time dagligen«. Skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen. Odense s.; s Trangbæk, Else: Gymnastik bliver skolefag - ca I:»Een Time dagligen«. Skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen. Odense s.; s Ulriksen, Jørgen: Idrætsfaget og folkeskolen gennem 50 år. I: Tidsskrift for Idræt. Årg. 50 nr. 5 (1985), s Litteraturhistorie 2421 Litteraturundervisning i folkeskolen. I: Unge Pædagoger. Årg. 27, særnr. Ø (1966), s Undervisning i sprog 2422 Holm-Larsen, Signe: Fremmedsprog i folkeskolen. Fortid og fremtid. I: Uddannelse. Årg. 37, nr. 1 (2004), s , Holm-Larsen, Signe: Undervisning i fremmedsprog især i folkeskolen. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Kristjánsdóttir, Bergbóra S.: Modersmålsundervisning i 30 år. I: Sprog & integration. 2006, nr. 1, s Engelsk 2425 Haastrup, Kirsten og Niels Haastrup: Fremmedsprog som talesprog - engelsk som internationalt sprog. I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Jensen, Ingelise: Engelsk i første klasse. I: Fremmedsprog i den danske skole. Red. Signe Holm-Larsen. Kbh s.; s Tysk 2427 Schrøder-Hansen, Hans: Korrekthed eller kompromis. Studier i 100 års tyskundervisning i folkeskolen, med særligt henblik på grammatikkens plads heri. Kandidatopgave, Danmarks Pædagogiske Universitet, Dansk 2428 Borup Jensen, Thorkild: Dansk - færdighedsfag eller dannelsesfag? I: Skolefag i 100 år. Red. Vagn Oluf Nielsen. Kbh s.; s Brostrøm, Torben:»Dansk 84«- læseplansrevision i folkeskolen. Fra»Dansk 76«til»Dansk 84«. I: Dansk Noter. 1985, nr. 4, s Brostrøm, Torben: Danskundervisningen under krisen. I: Uddannelse. Årg. 16 (1983), s Brøcher, Karl: Dansk - prøvefag. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 31 (1983), s Conrad, Flemming: Danskfagets historie i folkeskolen. Et kapitel til en lærebog. I: Uddannelseshistorie. 1985, s Dam, Poul: Tanker ved en gammel skolebog. I: Højskolebladet. Årg. 111 (1986), s [C.A. Thyregod og P.A. Holm: Skriftlæsningsbog for Skolen og Hjemmet (1876)] 2434 Fornyelser i læseundervisningen. Om 86 udviklingsarbejder i Projekt Læseindsats. Red. Jytte Lau. Kbh s Henningsen, Sven Erik og Birte Sørensen: Danskfagets didaktik. 2. rev. udg. Kbh s. [bl.a. danskfagets historie i fol- 113

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen.

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Udgangspunkt for projektet: Baggrunden for dette projekt er treleddet: For det første er der i disse år en uddannelsespolitisk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Register til årgang 47/1999. Akademisering af de praktiske fag er vi på rette vej?

Register til årgang 47/1999. Akademisering af de praktiske fag er vi på rette vej? Register til årgang 47/1999 Registeret er et forfatter-, titel- og stikordsregister. For anmeldte bøgers vedkommende er medtaget forfattere, titler og anmelderes navne. Bogens forfatter er angivet i kursiv.

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Bilag om Læreruddannelsen 1

Bilag om Læreruddannelsen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om Læreruddannelsen 1 I. Opgør med enhedsprincippet

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 På den enkelte skoles hjemmeside kan du se det fulde stillingsopslag, du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for nærmere oplysninger

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd tirsdag den 6. maj 2014 klokken 10:00

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Tidsskrifter på Duborg-Skolen (sorteret efter fag) side 1 biblioteket

Tidsskrifter på Duborg-Skolen (sorteret efter fag) side 1 biblioteket Tidsskrifter på Duborg-Skolen (sorteret efter fag) side 1 biblioteket Ajour / BankInvest http://www.bankinvest.dk/ Årbog for Uddannelseshistorie 37.96 http://www.skolehistorie.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=15&itemid=33

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde

Referat af repræsentantskabsmøde 03. juli 2012 / side 1 af 8 / KAT Afholdt den 12. juni 2012 Deltagere: Alm. Brand, Dorte Runing Atradius, Ane-Mette Kofoed Bornholms Brand, Pia Lysegaard Codan, Christian Sletten Codan, Lise Bergmann Danica,

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 Center for Skole, Slagelse Kommune, april 2010 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Litteraturliste asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle B D Implementering, videndeling og fortsat udvikling Afprøvning og eksperimentering OPSTART Evalueringsloop Elevarbejde Formidlingsloop,59º,2 C cosa=0,76 sina=0,65 0,4 0,6 0,8 1 C tana=0,86 E 1,2 # 4 4

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere