ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG"

Transkript

1 fremtiden starter her... ÆLDREPLEJEN UNDER FORANDRING ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN 1 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv

2 Augustl 2016 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG Ældreplejen er under forandring. Det sker med udsigten til, at en større del af den danske befolkning bliver både ældre og generelt også sundere. Omvendt får flere ældre også mere komplekse individuelle behov. Alt dette sker midt i en svær økonomisk virkelighed, som kræver nye veje og nye løsninger. Udviklingen er allerede i gang med nye teknologier og et stærkt fagligt fokus på at styrke borgerens egne ressourcer. Private leverandører har her en vigtig rolle at spille i et tæt samarbejde med landets kommuner. I denne publikation kommer vi derfor med en række anbefalinger til, hvordan det frie valg kan styrkes for også i fremtiden at bidrage til udviklingen af vores fælles velfærd. God læselyst Jens Klarskov Administrerende direktør, Dansk Erhverv 2 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv

3 FAKTA OM FRIT VALG Når borgerne får muligheden for selv at vælge, så gør de det. De bruger valgfriheden til selv at afgøre, hvem der skal ind over dørtrinnet. På landsplan vælger mere end hver tredje en privat leverandør, og generelt er borgerens tilfredshed med den leverede service høj. Den private andel er høj Tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen, der modtager privat hjemmepleje, er høj og stabil over de seneste år. Stor borgertilfredshed og høj opbakning til det frie valg FIGUR 1: ANDEL AF MODTAGERE VISITERET TIL HJEMMEHJÆLP, DER BENYTTER EN PRIVAT LEVERANDØR, PROCENT. 60 % 50 % 47,7 % 49 % 47,1 % 40 % 36,1 % 37,9 % 36,7 % 30 % 20 % 10 % 8% 8,8 % 9,2 % 0 % Modtagere af hjemmehjælp i alt Modtagere der udelukkende modtager personlig pleje Modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp KILDE: Danmarks Statistik - tabel AED12 Læs mere» Når borgerne spørges, er tilfredsheden med den private hjemmepleje stor. Generelt scorer de private virksomheder lige så højt, som den kommunale leverandør. Og ofte højere. Også opbakningen til selv at kunne vælge er stor. Over 70 procent af de ældre, der modtager hjemmepleje, mener således, at det er vigtigt eller meget vigtigt at kunne vælge mellem flere leverandører. Det gælder også for de ældre, der har valgt en kommunal leverandør. Her mener 64 %, at retten til frit at vælge er vigtig eller meget vigtig. Kilde: Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem, Sundheds- og Ældreministeriet, december ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv

4 Danskerne bakker op om valgfrihed Spørger man danskerne generelt, bakker de op om frit valg. Næsten syv ud af ti danskere mener, at de ældre bør kunne vælge mellem en række leverandører af ældrepleje. Det viser en undersøgelse fra Dansk Erhverv fra september FIGUR 2: DANSKERNES HOLDNING TIL FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN Man kan indrette ældreplejen på forskellige måder. Nogle mener det er en fordel at de ældre kan vælge mellem en række forskellige leverandører af ældrepleje, mens andre ikke mener det er så vigtigt. Hvilket af følgende udsagn ligger tættest på din holdning? 80 % 70 % 69 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 21 % 11 % De ældre bør kunne vælge mellem en række forskellige leverandører af ældrepleje. Det er ikke så vigtigt, at de ældre har forskellige valgmuligheder i forhold til ældrepleje. Ved ikke. KILDE: Norstat for Dansk Erhverv, september 2015, n = Repræsentativt udsnit af den voksne befolkning. NOTE: På grund af afrunding, giver summeringen ikke præcis ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv

5 ANBEFALINGER DANSK ERHVERV HAR 15 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN: SAMARBEJDE OG INDDRAGELSE SIDE 6 1. Skab mulighed for sammenhæng på tværs af ydelser gennem udvidelse af frit valg 2. Styrk formidlingen af borgerens frie valg 3. Systematisk efterprøvning af afregningsprisen 4. Inddrag de private i udviklingsarbejdet TRYGHED SIDE 9 5. Rimelig finansiel garanti ved udbud 6. Beredskabsplaner ved konkurser PRIS & KVALITET VED UDBUD SIDE Kvalitetskrav i udbudsmaterialet 8. Skab dialog tidligt i forløbet 9. Øg volumen i udbuddet 10. Sæt tilbudsfrist på min. fire uger 11. Anvend længere kontraktperioder 12. Plan for virksomhedsoverdragelse ved konkurser 13. Fokuser på kvalitet og resultater 14. Undgå unødvendige krav 15. Brug fleksible udbudsformer 5 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv

6 ANBEFALINGER: SAMARBEJDE OG INDDRAGELSE SAMARBEJDE OG INDDRAGELSE Sammenhæng for borgeren - kommuner går foran Paragraffer skal ikke stoppe muligheden for sammenhæng. Derfor er det en god ide, at kommunen udvider borgerens frie valg med flere ydelser. Det gælder også det nye rehabiliteringsforløb, som kommunerne siden 1. januar 2015 skal tilbyde borgerne forud for eventuel visitation af hjemmepleje. Flere kommuner har allerede valgt at inddrage private virksomheder i rehabiliteringsforløb eller hjemmesygepleje. Det hilser vi velkommen. At inddrage leverandører til at levere hjemmesygepleje og det nye rehabiliteringsforløb giver god mening. Mange private leverandører af hjemmepleje har nemlig allerede stærke sundhedsfaglige kompetencer bl.a. fra den almindelige hjemmepleje, hvor de fleste kommuner i dag stiller krav til kompetencer inden for rehabilitering hos de private leverandører, når den almindelige hjemmepleje sendes i udbud. Anbefaling # 1: Skab mulighed for sammenhæng på tværs af ydelser gennem udvidelse af frit valg Dansk Erhverv foreslår, at kommunen, før et udbud, går tidligt i dialog med markedet og på den baggrund udvider borgerens frie valg til også at omfatte det nye rehabiliteringsforløb (Servicelovens 83a) og hjemmesygepleje. Greve kommune - Private og kommuner samarbejder om rehabilitering Greve kommune har valgt, at det konkrete rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a sker i et samarbejde mellem borgeren og de leverandører, der er godkendt til at udføre opgaven. Konkret bidrager firmaet Aleris Omsorg til, at borgeren bliver styrket fysisk, psykisk og socialt samt får vejledning i fremadrettet at mestre hverdagen. Gennem et målrettet og tidsafgrænset forløb er formålet, at borgeren bliver mere selvhjulpen. Kommuner sikrer mulighed for sammenhæng Ankestyrelsen har analyseret 31 udbud af hjemmepleje fra 2013 til I 18 tilfælde var hjemmesygeplejen en del af udbuddet. I en tredjedel af udbuddene er rehabilitering specificeret som en selvstændig opgave. 6 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv

7 ANBEFALINGER: SAMARBEJDE OG INDDRAGELSE Private og kommunerne kan samarbejde om rehabilitering med gode resultater Det kan fungere rigtig godt, når private inviteres ind i samarbejdet om at styrke de ældres mulighed for selv at mestre hverdagen. Det viser en ny rapport fra Rambøll for Sundheds- og Ældreministeriet (marts 2016). I rapporten beskrives erfaringer og modeller for bl.a., hvordan aflønning og incitamentsstrukturen mellem virksomhed og kommune kan skrues sammen. Også modeller for det faglige samarbejde om at styrke de ældre medborgere beskrives i detaljer. Rambøll har i undersøgelsen for Sundheds- og Ældreministeriet også undersøgt omfanget af kommunernes samarbejde med private i forbindelse med det nye rehabiliteringsforløb, 83a. 40 kommuner (ud af 63 kommunernes besvarelser) angav i undersøgelsen, at private inddrages i rehabiliteringen. Kilde: Rapporten fra Sundheds- og Ældreministeriet Læs rapporten her» Formidling af borgerens frie valg Tal fra 2013 viste, at kun 2 ud af 3 ældre kendte til retten til selv at vælge leverandør. 1 Kommunerne har derfor et vigtigt ansvar for at vejlede borgeren og de pårørende om rettighederne i lovgivningen til selv at vælge leverandør. Og at det sker med forståelse for borgerens forudsætninger for at forstå og modtage information. Dansk Erhverv mener ikke, at det alene er nok at informere om private leverandører på kommunens hjemmeside. Der er brug for en aktiv formidling over for den ældre og eventuelle pårørende. Anbefaling # 2: Styrk formidlingen af borgerens frie valg Dansk Erhverv opfordrer kommunen til at gennemgå, hvordan det frie valg lokalt formidles til borgeren og eventuelle pårørende. Gerne i samarbejde med kommunens godkendte private leverandører samt det lokale ældreråd m.m. Ens afregningspriser under godkendelsesmodellen Godkendelsesmodellen betyder, at private leverandører skal søge om godkendelse til at varetage opgaven, og kommunen kan godkende de leverandører, der lever op til kommunens kvalitetskrav. Under denne model skal den private leverandør have den samme afregningspris som den kommunale leverandør. Det sikrer lige konkurrence. [1] Epinion for Sundheds- og Ældreministeriet, ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv

8 ANBEFALINGER: SAMARBEJDE OG INDDRAGELSE Hvor kommunerne i tidligere lovgivning var forpligtet til automatisk efterregulering af afregningsprisen, skal kommunen nu i stedet sikre, at afregningsprisen justeres løbende, når den bliver bekendt med, at omkostningerne ikke længere stemmer overens med afregningsprisen. (Vejledning 2 til Lov om Social Service samt bemærkningerne til lovændringen L121, 2012/13). Desværre er det ikke altid, at dette sker. Anbefaling # 3: Systematisk efterprøvning af afregningsprisen Når godkendelsesmodellen anvendes, bør kommunerne langt mere systematisk arbejde med efterberegning af egne omkostninger og derved også grundlaget for afregningen til den private leverandør. Det giver mere lige konkurrence men også mere synlighed og ikke mindst en bedre styring af kommunens egne gennemsnitlige omkostninger. Inddragelse af de private leverandører Borgerens frie valg fungerer bedst, når leverandørerne stilles lige i forhold til udviklingen af omsorg og pleje. Inddrages de private leverandører i udviklingen af den fælles velfærd, giver det grobund for udveksling af viden, nye ideer og innovation. Anbefaling # 4: Inddrag de private i udviklingsarbejdet Når din kommune modtager statslige udviklingsmidler til eksempelvis metode- eller kompetenceudvikling, inddrag da de private leverandører på lige fod med den kommunale drift. Det kan f.eks. være i udviklingsprojekter på rehabiliteringsområdet eller indsatser mod ensomhed. 8 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv

9 ANBEFALINGER: TRYGHED TRYGHED Borgerne skal forsat have tillid til deres hjemmehjælp. I mange tilfælde sker ændringer i markedet i en god dialog med kommunerne og under hensyn til borgerens pleje og omsorg. Det kan eksempelvis være, hvor en virksomhed opkøbes af en anden leverandør. Andre gange når et firma går konkurs midt i en kontraktperiode, kan borgere derimod komme i klemme. Her er det vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på de mere specifikke redskaber til at forebygge konkurser. Krav til virksomhederne finansiel garanti ved udbud Ansvaret for at forebygge konkurser går begge veje. Dansk Erhverv bakker derfor op om, at kommunen som myndighed eksempelvis mere regelmæssigt modtager virksomhedsregnskaber eller ønsker en form for finansiel garanti ved indgåelse af kontrakt. I de situationer er det vigtigt, at krav er proportionelle i forhold til opgavens omfang. Anbefaling # 5: Rimelig finansiel garanti ved udbud Krav til offentlige myndigheder om at sikre, at den private virksomhed stiller en rimelig finansiel garanti ved udbud. Garantien skal bruges til, at en anden privat aktør eller det offentlige selv kan forestå driften i tilfælde af konkurs, indtil der er fundet en permanent løsning for driften. Anbefaling # 6: Beredskabsplaner ved konkurser Krav til offentlige parter om i samarbejde med den private leverandør at udarbejde en køreplan for håndtering af en eventuel konkurs eller andre kritiske situationer. Fælles pejlemærker skal forebygge konkurser. Dansk Erhverv har i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Ældre Sagen og Dansk Industri udarbejdet et sæt fælles pejlemærker. Her peger organisationerne bl.a. på muligheden for at stille krav til virksomheder om tættere økonomisk opfølgning samt en langt tættere dialog mellem myndighed og leverandør. Kilde: Den fælles forståelse og pejlemærker til forebyggelse af konkurser. Læs mere her» 9 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv

10 ANBEFALINGER: PRIS OG KVALITET VED UDBUD PRIS OG KVALITET VED UDBUD Et velfungerende frit valg handler ikke alene om garantistillelse og beredskabsplaner i forbindelse med konkurser. Ved udbud af hjemmeplejen handler det også om tidligt i forløbet at skabe det bedste grundlag for det efterfølgende samarbejde og drift. Kvalitet skal vægtes højere Dansk Erhverv ønsker, at kvaliteten i stigende grad bør prioriteres som et konkurrenceparameter, når hjemmeplejen sendes i udbud. Seriøse virksomheder vil gerne vurderes på både pris og kvalitet. Erfaringer fra 37 udbud (gennemført i perioden ) viser, at kommunernes pris på ydelserne vægtes endog meget højt. Nogle gange som det eneste kriterium (laveste pris), men oftest hvor pris vægtes højere end øvrige kriterier (Ankestyrelsens og KORA for Ældre- og Sundhedsministeriet, 2015) Dansk Erhverv ønsker, at kvaliteten i stigende grad bør prioriteres som et konkurrenceparameter, når hjemmeplejen sendes i udbud. Seriøse virksomheder vil gerne vurderes på både pris og kvalitet. Anbefaling # 7: Kvalitetskrav i udbudsmaterialet Der bør stilles klare kvalitetskrav i udbudsmaterialet, men der bør også være rum til at virksomhederne kan konkurrere om nye løsninger både i tilbuddet såvel som efterfølgende i kontraktperioden. Man kan eksempelvis understrege kvalitetens betydning ved at vægte kvalitet som tildelingskriterium med 60 procent i fremtidige udbud. Tidlig dialog med markedet Allerede inden opgaven sendes i udbud, er det en god idé at gå i dialog med markedet. Det giver et bedre indblik i, hvilke muligheder og løsninger der findes. Anbefaling # 8: Skab dialog tidligt i forløbet Sørg for at invitere til dialogmøder med leverandører, inden udbudsmaterialet udarbejdes. Den viden og markedsindsigt, som dialogen giver, kan bruges til at kvalificere udbuddet og dermed også tilbuddene. Det fremmer samtidig den professionelle interesse fra solide virksomheder. Volumen og sammenhæng gennem strategiske udbud Et udbuds størrelse og indhold er afgørende for konkurrencen. Udbud af en enkelt opgave kan være så lille, eksempelvis geografisk afgrænset, at der ikke er tilstrækkelig volumen til, at solide og seriøse virksomheder finder det interessant at byde. 10 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv

11 ANBEFALINGER: PRIS OG KVALITET VED UDBUD Anbefaling # 9: Øg volumen i udbuddet Få afklaret, om der er flere opgaver, som kan udbydes samlet. Det vil skabe en vis volumen, som sikrer sammenhæng for både kommunen, virksomhederne og borgeren. Et alternativ til at øge antallet af opgaver kan være at gå sammen med andre offentlige aktører om at øge volumen i en konkret opgave. Tilbudsfristen skal passe til udbuddets omfang Et stort og komplekst udbud, hvor virksomhederne eksempelvis kun får få uger til at sende deres tilbud, begynder skævt fra starten. Anbefaling # 10: Sæt tilbudsfrist på min. fire uger Ved konkurrenceudsættelse af store opgaver skal virksomhederne minimum have en tilbudsfrist på fire uger fra annonceringen. Kommunalbestyrelsen kan forbedre vilkårene for en effektiv konkurrence markant ved at give virksomhederne mindst fire uger til tilbudsgivningen. Længere kontraktperiode sikrer stabilitet Et godt grundlag for virksomheden er en forudsætning for at kunne give et godt tilbud. Længere kontraktperioder giver virksomhederne mulighed for at optimere og effektivisere driften. Samtidig vil det sikre stabilitet for både medarbejdere og borgere. Anbefaling # 11: Anvend længere kontraktperioder Overvej kontraktperioder på fire til seks år, hvor der er mulighed for forlængelse. Rammer for god virksomhedsoverdragelse ved konkurser En god proces for virksomhedsoverdragelse tager hensyn til medarbejderne, og er i øvrigt afgørende for kvaliteten i det fremtidige samarbejde. Skab en god proces ved allerede i udbudsmaterialet at tilkendegive vigtigheden af at respektere medarbejderne. Anbefaling # 12: Plan for virksomhedsoverdragelse ved konkurser Stil krav om, at virksomhederne udarbejder en plan for virksomhedsoverdragelsen. Som erhvervsorganisation rådgiver Dansk Erhverv vores medlemmer herom. Skriv eksempelvis ind i udbudsmaterialet, at der skal afsættes mindst tre måneder fra kontrakten er underskrevet, til samarbejdet begynder. Fokus på fremskridt for borgeren mindre på processen De faglige og politiske vinde i hjemmeplejen går i retning af mere fokus på, hvilken konkret forskel man gør for den enkelte borger. Eksempelvis gennem fokus på hjælp til selvhjælp. Den udvikling er vigtig, og vi ser flere steder et godt samarbejde mellem private virksomheder og kommuner. 11 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv

12 ANBEFALINGER: PRIS OG KVALITET VED UDBUD Anbefaling # 13: Fokuser på kvalitet og resultater Fokuser på de resultater og effekter som udbuddet skal føre til. Definer få og klare mål for blandt andet kvalitet og lad dem være styrende. Undgå for detaljerede specifikationer som begrænser virksomhedens fleksibilitet i valg af udstyr, løsninger og drift. Mere fokus på ønskede resultater og effekter åbner for nye og innovative løsninger, som måske ellers havde været udelukket. Undgå unødvendig dokumentation Unødvendige krav i forbindelse med udbud betyder ekstra omkostninger for både den kommunale udbyder og virksomheder. Anbefaling # 14: Undgå unødvendige krav Gennemgå dokumentationskrav detaljeret, så der kan luges ud i det unødvendige. Spørg hvordan dokumentation bidrager til, at man kan træffe en velbegrundet beslutning, og om det er vigtig viden eller interessant indsigt. Spørg om dokumentationen rent faktisk bruges. Brug de fleksible udbudsformer Med den nye lovgivning i form af udbudsloven har kommunerne fået bedre mulighed for dialog, når også hjemmeplejen bliver udbudt. Anbefaling # 15: : Brug fleksible udbudsformer De fleksible udbudsformer giver mulighed for at gå i dialog med potentielle leverandører under udbudsproceduren og udfordre dem på det, som er vigtigt for opgaven. Dialogen giver en fornemmelse af, hvad leverandørerne har at byde ind med på de områder, som man vægter højest. Kontakt Rasmus Larsen Lindblom Velfærdspolitisk fagchef, Dansk Erhverv M T ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv

13 Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F

Folketingets sundheds- og ældreudvalg

Folketingets sundheds- og ældreudvalg Folketingets sundheds- og ældreudvalg - Høring den 29. august 2017 om Konkurser i pleje-& omsorgssektoren Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 463 Offentligt Rasmus Larsen Lindblom Velfærdspolitisk

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF, RASMUS LARSEN LINDBLOM Flere foretrækker private end offentlige plejehjem

Læs mere

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private?

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Mette Rose Branchedirektør DI Service Branchefællesskab for den operationelle servicebranche i DI. Fokus på

Læs mere

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til frikommuner@oim.dk 24. marts 2017 Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Dansk Erhverv har den 24. februar 2017

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Tale til samråd den 16. december 2016 om konkurser i hjemmeplejen. Og tak til spørgeren for invitationen til samrådet her i dag.

Tale til samråd den 16. december 2016 om konkurser i hjemmeplejen. Og tak til spørgeren for invitationen til samrådet her i dag. Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPBHK Koordineret med: SPOLD Sagsnr.: 1608836 Dok. nr.: 258996

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Ofte får udbudslovgivning skyld for at være rigid og ufleksibel og gøre det svært for kommunerne at lave gode udbudsforløb. På ældreområdet er mulighederne for

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23. december 2014 Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 November 2015 BILAG Titel Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015_Bilag Udgiver

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Udbud af drift af Karlslunde Plejecenter. Greve Kommune Julie Zeuthen Tirsted. Side 1

Udbud af drift af Karlslunde Plejecenter. Greve Kommune Julie Zeuthen Tirsted. Side 1 Udbud af drift af Karlslunde Plejecenter Greve Kommune Julie Zeuthen Tirsted Side 1 Dagsorden Baggrund for udbud Organisering af projekt og principper for udbud Udarbejdelse af udbudsmateriale Udbudsform

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser?

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Opdraget Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Særlige udbudsretlige opmærksomhedspunkter ved Gribskov-udbuddet i øvrigt

Læs mere

Kurt Houlberg og Katrine Iversen. Kortlægning af kommuners udbud på hjemmeplejeområdet efter 1. april 2013

Kurt Houlberg og Katrine Iversen. Kortlægning af kommuners udbud på hjemmeplejeområdet efter 1. april 2013 Kurt Houlberg og Katrine Iversen Kortlægning af kommuners udbud på hjemmeplejeområdet efter 1. april 2013 Kortlægning af kommuners udbud på hjemmeplejeområdet efter 1. april 2013 Publikationen kan hentes

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen) Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til masz@sim.dk og jurint@sim.dk 17. august 2016 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

ØGET KVALITET I ÆLDREPLEJEN MED ET STYRKET FRIT VALG OG ØGET INDDRAGELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER

ØGET KVALITET I ÆLDREPLEJEN MED ET STYRKET FRIT VALG OG ØGET INDDRAGELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER ØGET KVALITET I ÆLDREPLEJEN MED ET STYRKET FRIT VALG OG ØGET INDDRAGELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER Politisk oplæg fra DI Service og Dansk Sundhed og Velfærd Udgivet af DI Redaktion: Lars Bech-Jørgensen Foto:

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk 19. januar 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

1 of 5. Tilsynspolitik

1 of 5. Tilsynspolitik 1 of 5 Tilsynspolitik Godkendt af Byrådet d. 16. december 2015 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis.

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Et moderne velfærdssamfund sætter borgeren i centrum og tilbyder fleksible muligheder for at vælge de

Læs mere

UNDERSØGELSE AF KONKURSER PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET SEPTEMBER 2017

UNDERSØGELSE AF KONKURSER PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET SEPTEMBER 2017 UNDERSØGELSE AF KONKURSER PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET SEPTEMBER 2017 2 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 6 2.1 Undersøgelsens baggrund og formål 6 2.2 Afgrænsning og metoder i undersøgelsen 7 3. Frit valg af

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Sundhedschef Mette Bierbaum 9. maj 2012 Dagsorden Kort om Gribskov Kommune Udbudshistorik i Græsted-Gilleleje/Gribskov Kommune Muligheder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012 Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012 Det talte ord gælder. Jeg antager, at spørgsmålet er foranlediget

Læs mere

På baggrund af gennemgangen af de strategiske aspekter foreslås en konkret udbudsmodel. Udbudsmodellen har følgende elementer:

På baggrund af gennemgangen af de strategiske aspekter foreslås en konkret udbudsmodel. Udbudsmodellen har følgende elementer: Beslutningsoplæg 1. Beslutningsoplæg - Esbjerg Kommune Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Sundheds- og Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune forud for kommunens udbud af praktisk hjælp og personlig

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013 November 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsamling på undersøgelsen 2 1.1 Baggrund og datagrundlag

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

Fortsat udvikling af det offentligtprivate

Fortsat udvikling af det offentligtprivate Danske Regioner 06. mar. 15 Fortsat udvikling af det offentligtprivate samarbejde Branchedirektør Mette Rose DI s mål DI arbejder for en mere effektiv offentlig sektor.. det gælder også i forhold til en

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Ældre & Rehabilitering

Ældre & Rehabilitering Stillingsbeskrivelse Faglig leder med speciale i planlægning i i Ishøj Kommune Ishøj Hjemmepleje er en enhed med ca. 100 medarbejdere og 4 ledere. Vi yder sygepleje til ca. 300 borgere samt personlig og

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering i Randers Kommune - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering. Disposition Proces for kørselskoordinering i Randers Kommune Baggrund for Kørselskontoret - evaluering

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere