KPLL-nyt (jul-nytår)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)"

Transkript

1 KPLL-nyt (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme Trafiksituationen i København Besøg af laboratoriekonsulenten Forsendelsesemballage Hjemmebesøg / byforretning og WebReq Prøvetagningskurser Afhentning og indsendelse af prøver til KPLL Blodprøver i forbindelse med faderskabssager Administrationschefens klumme Kære kolleger. I januar overgår vi til et nyt edb-laboratoriesystem Net- Lab/2. Det vil bl.a. medføre visse ændringer, som også berører jer. Det vil vi skrive om i januar. At tage et nyt edb-laboratoriesystem i brug er en stor ting internt på et laboratorium. Der har været foregået en langvarig udvikling og aftestning. Det har faktisk taget 5 år. Edb-verdenen er en speciel verden! Der skal nu foregå en stor og sidste tilretning og omstilling, personalet skal oplæres mm. I har mærket lidt til det i forbindelse med nogle større weekend testninger af systemet, hvor I har været så imødekommende og hjælpsomme med at begrænse antallet af prøver nogle enkelte dage. Det siger vi mange tak for. Dagen for ibrugtagning vil være en tirsdag. Datoen er ikke fastlagt endnu. Det vil desværre være nødvendigt at lukke ned for blodprøvetagning hos jer fredagen og mandagen inden. Om fredagen vil ambulatoriet og filialerne være åbne som sædvanlig. Mandag har laboratoriet helt lukket for blodprøvetagning og analysering. Vi håber igen på jeres forståelse. I vil høre nærmere. Snarlig efter ibrugtagning af NetLab/2 vil automatiseringen af den præanalytiske del PræLabCell blive sat i gang. Alle de områder af analyserproduktionen, hvor det er muligt at automatisere, vil herefter være det. Skævt påsatte etiketter på blodprøveglassene og ulæselige etiketter vil jeg slet ikke skrive noget om i denne søde PræJuletid. I 2009 er der foregået et udvalgsarbejde i Regionen vedrørende den klinisk biokemiske laboratoriebetjening i primærsektoren. Rapporten er forelagt Regionsdirektionen, som forventeligt vil forelægge sagen vedrørende den fremtidige laboratoriebetjening i Regionen til beslutning i Regionsrådet i slutningen af december. KPLL er fortrøstningsfulde. Et tilsvarende udvalgsarbejde vedrørende de øvrige undersøgelser, der foretages på KPLL vil, så vidt det er oplyst, snarest blive iværksat. KPLL er opbygget til og indrettet på alene at betjene primærsektoren. Vore dygtige, engagerede, flittige og af og til hårdt pressede medarbejdere fra administration, overlæger, ledere, mellemledere og øvrige medarbejdere i alle områder som patientbetjening, analyse- og undersøgelses produktion, logistik, økonomi, IT, uddannelse og kvalitetssikring arbejder udelukkende herpå. Jeg håber vi har betjent jer på tilfredsstillende vis i 2009, og vi siger tak for et godt og konstruktivt samarbejde. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde og gensidig udvikling i 2010 til gavn for jer og vore patienter. God Jul og Godt NytÅr Niels Mosbæk Adm.chef

2 KPLL-nyt Trafiksituationen i København Trafiksituationen i København i forbindelse med FN's Klimakonference d. 5. december december 2009 påvirker også afhentning af prøver. Erfaringer omkring trafiksituationen i forbindelse med afholdelse af IOC mødet i København sidste måned viste desværre, at afhentning af prøver hos praktiserende læger på Amager og i den indre by til tider blev betragtelig forsinket, og i enkelte tilfælde kunne vi slet ikke komme frem til jeres klinik. Vi skal i forbindelse med ovenstående klimatopmøde gøre opmærksom på, at lignende tilfælde vil kunne forekomme igen, hvor afhentningen kan blive forsinket. I tilfælde, hvor vi ikke kan kommer frem til jeres klinik, vil vi ringe til jer og bede jer sende prøverne med posten. KPLL vil selvfølgelig dagligt følge op på trafiksituationen og ved behov informere jer. Med venlig hilsen Logistikafdelingen Tlf.: Besøg af laboratoriekonsulenten 2 De alment praktiserende læger i det tidligere Københavns Kommune og Københavns Amt besøges rutinemæssigt 1 gang årligt af en laboratoriekonsulent fra KPLL. På konsulentbesøget gennemgås en bred vifte af laboratoriemæssige hensyn i lægens praksis. Besøget kan betragtes som en blanding af en audit samt mulighed for lægen og personalet til at stille spørgsmål omkring de laboratoriemæssige forhold i almen praksis. Besøgets længde varierer fra min alt efter hvor mange analyser, der laves i praksis og hvor mange læger og ansatte der er i praksis. Konsulenten har en hel tjekliste af ting, der skal gennemgås på besøget: Lægens apparaturliste skal opdateres, udløbsdato samt opbevaring af utensilier kontrolleres, indstilling af af centrifuge, kalibrering af blodtryksapparater, sikkerhedshensyn samt præanalytiske forhold diskuteres også på besøget. Konsulenten vil kontrollere lægens patientnære apparatur op imod en medbragt kontrol eller ved at parallelanalysere en kapillærprøve taget på lægen eller lægens hjælpepersonale afhængig af, hvilket apparatur der findes i praksis. Gennemgang af resultaterne for lægens indsendte p-analyser og KPLLs udsendte lægestatistik. Efter implementeringen af WebReq er dette også kommet på konsulenternes arbejdsliste. På besøget indstilles printermargener om dette måtte være nødvendigt, og konsulenterne vejleder gerne i brugen af WebReq, hvis der måtte være spørgsmål til dette. Det forventes, at lægen eller personalet har sat tid af til besøget, således at det er muligt for både konsulenten og praksis at få løst evt. problemer og få informeret om nye tiltag i forhold til laboratoriet. Efter konsulentbesøget skriver konsulenten en besøgsrapport der gemmes i KPLLs database samt et kvitteringsbrev, der sendes til lægen. Parallelanalyse i almen praksis Efter sammenlægningen af de forskellige amter til Region Hovedstaden er der etableret en erfaringsgruppe imellem laboratoriekonsulenterne på tværs af de respektive laboratorier, hvortil de alment praktiserende læger sender deres blodprøver. I forhold til ekstern kvalitetsvurdering af de patientnære analyser der

3 KPLL-nyt udføres i almen praksis, må det bemærkes, at lægerne i KPLLs optageområde har lavere deltagelsesprocent i parallelanalyse i forhold til deres kollegaer i det tidl. Frederiksborg Amt og Bornholm. Dette kan skyldes flere ting. Bl.a. er ansvaret i KPLLs optageområde lagt ud til den enkelte læge, hvorimod praksis andre steder i Regionen bliver kontaktet løbende af deres laboratoriekonsulent, hvis der ikke er indsendt en parallelanalyse i forhold til det respektive laboratoriums anbefalinger. Det er tilladt og praktisk, at foretage parallelanalyse 1 gang per måned af de honorerede analyser på blod/plasma. Dette vil formentlig senere på året blive rekommanderet af laboratorieudvalget under fagligt udvalg. Kravene til hyppighed er nu differentieret efter analysetypen kvalitet/laboratorieomraadet/ og kpll_info/ _9.1_kvalitetssikring_af_laboratoriemedicin_klap.pdf. Forsendelsesemballage Fra 1. januar 2010 skal I bruge nye forsendelsesemballager. Dette sker pga postvæsenets ændring af koder. KPLL har bestilt nye kuverter med adressemodtager KPLL hhv. Rigshospitalet og nye papsvøb til indsendelse af prøver til KPLL. Efterhånden som KPLL modtager de nye emballager, vil vi komme ud til jer og ombytte gamle med nye. Med venlig hilsen Logistikafdelingen Tlf.:

4 KPLL-nyt Vi Hjemmebesøg modtager desværre stadig mange / byforretning webreq rekvisitioner med ønske og om WebReq prøvetagning på bestamt dato og klokkeslæt. det kan vi ikke efterkomme. Rubrikken prøvetagningstidspunkt i webreq MÅ IKKE BENYTTES!!! Vi modtager desværre stadig mange WebReq-rekvisitioner med ønske om prøvetagning på bestamt dato og klokkeslæt. Det kan vi ikke efterkomme. Rubrikken prøvetagningstidspunkt i WebReq MÅ IKKE BENYTTES!!! Prøvetagningskurser KPLL tilbyder prøvetagningskurser for lægernes hjælpepersonale i laboratoriemedicin i almen praksis. Kurset er delt over 2 halve dage. Den teoretiske gennemgang af kurset afholdes på KPLL, Pilestræde 65, 1112 København K en mandag eftermiddag fra kl Hvorefter den praktiske øvedag finder sted i en af KPLLs laboratoriefilialer beliggende i Ballerup, Glostrup, Lyngby, Taastrup og på Amager den efterfølgende tirsdag fra kl Den teoretiske del af kurset byder på general information om KPLL samt undervisning i henvisningsprocedure herunder WebReq, håndtering af blodprøver, parallelanalysering i almen praksis og blodprøvetagning på fantomarm. Den praktiske øvedag byder på blodprøvetagning på patienter under supervision af en bioanalytiker. Er du interesseret i at komme på prøvetagningskursus kan du henvende dig til vores laboratoriekonsulenter på tlf eller via mail til 4

5 Åbningstider for prøvetagning samt afhentning og indsendelse af prøver til KPLL i forbindelse Afhentning med jul og nytår og indsendelse 2009/2010 af prøver til KPLL KPLL-nyt December on 16. to 17 fr 18. lø 19. sø 20. KPLL holder lukket. ma 21. ti 22. OBS! Sidste frist for indsendelse og afhentning af prøver inden jul on 23. OBS! Ingen indsendelse og afhentning, men sædvanlig åbning for prøvetagning i ambulatorium og filialer to 24. Juleaften. KPLL holder lukket. fr juledag. KPLL holder lukket. lø juledag. KPLL holder lukket. sø 27. KPLL holder lukket. ma 28. ti 29. OBS! Sidste frist for indsendelse og afhentning af prøver inden Nytårsaften on 30. OBS! Ingen indsendelse og afhentning, men sædvanlig åbning for prøvetagning i ambulatorium og filialer to 31. Nytårsaften. KPLL holder lukket. Januar fr 1. KPLL holder lukket. lø 2. KPLL holder lukket. sø 3. KPLL holder lukket. Blodprøver i forbindelse med faderskabssager KPLL må ikke længere foretage disse prøver. Patienterne skal alle henvises til Retsgenetisk Institut. Dette er beliggende på Retsmedicinsk Institut på Rigshospitalet, Frederik V s vej 11. Patienterne skal selv møde op i åbningstiden, som er mandage kl og onsdage kl Jørn Badskjær, lægechef 5

6

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007)

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Fra KPLL............................................................................................................1

Læs mere

Pulsen KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM. Nr. 61 - Særnummer i anledning af KPLL s 90 års fødselsdag

Pulsen KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM. Nr. 61 - Særnummer i anledning af KPLL s 90 års fødselsdag Pulsen KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Nr. 61 - Særnummer i anledning af KPLL s 90 års fødselsdag 1922-2012 Kære medarbejdere Det er med stor stolthed, at vi nu sender dette nummer af Pulsen

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

August 2015. Kære forældre i overbygningen

August 2015. Kære forældre i overbygningen August 2015 Kære forældre i overbygningen Efter en god sommer er skolen nu igen blevet fyldt med liv, glade stemmer og aktive børn - noget vi alle har set frem til efter en uge med kun voksne på skolen.

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg:

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Hej Arne Gottlieb, Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Inden første mail, har jeg modtaget et telefonopkald fra Milica

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner

Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er omfattet af Region Hovedstadens Misbrugspolitik og

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk Ebeltoft Lægehus. www.elh.dk Velkommen til Ebeltoft lægehus, som er et stort hus med mange mennesker. Derfor denne præsentation af læger, personale, huset og dagens gang. Men først lidt om, hvordan vi

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet April Kære bruger af Jobbanken i Århus Foråret er over os, og det betyder

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Indledning Med SMS modulet i Xdont, åbnes der for en masse nye muligheder for at påminde og kontakte kunderne via en SMS besked. Det betyder, at der kan sendes

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere