Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Christian Engkilde Navn arbejdsgiver: Ebbe Rasmussen Arbejdssted: USG (Universitetets Studenter Gymnastik) Adresse: Nørre Allé 53 Postnummer/By / København N (Se vejledningen bagerst i dokumentet før du skriver årsrapporten) Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Januar: Gennembrud mht. vores maritime økobase, et arkitektfirma er sat på renoveringen og datoer for opmåling mv. bliver aftalt. Møde med Skovskolen og aftale om samarbejde fremover. April: Afholdelse af (jeg var tovholder) af Naturvejledernes 3 dages årskonference i Tisvilde. Udgivelse af USG Sommerprogram sprængfyldt med spændende udendørs aktiviteter for de studerende og andre. Maj: Første USG 2 dages friluftscamp ved Skovskolen afholdes med succes. Opstart af kajakpolo udendørs i USG ved hjælp af lånte polokajakker fra Dansk Kano-og kajakforbund. August: Udgivelse af USG Hovedprogram sprængfyldt med spændende udendørs aktiviteter for de studerende og andre. Etablering af Skiafdeling i USG og oprettelse af nye udendørs aktiviteter: rulleskihold (Fælledparken) og rulle/isskøjtehold (byens pladser samt på is, Genforeningspladsen). Første Langt Ude 2 dages frilufts-trænertræf ved Skovskolen afholdt med succes. Deltagelse i Søernes Regatta, som jeg planlagde sammen med USG Kajakafdeling og Nørrebro Bådelaug. September: Jeg får efterset, træktestet og godkendt vores udendørs klatretårn. Oktober: Min nye USG Løbeafdeling når op på 180 deltagere. November: Deltagelse i USGs Generalforsamling, hvor midt Udendørs budget blev godkendt. December: 1

2 Min opsætning af 80 faste kajakorienteringsposter, grundlag for 4 faste kajakbaner, i Københavns Havn afsluttedes. Første bane (Christians Borg-rundt) er lagt på som teaser på Folder med nytegnet orienteringskort er sat og trykkes primo 2012 på vandfast! papir. Og sendes ud til relavante kajakinteressenter, for at få dem ud at prøve banerne. Senere i 2012 udsendes foldere på de 4 sidste baner på lignende vis (trykning/udsending er støttet af Friluftsrådet). Ansøgning afsendt, sammen med SGI Nordsjælland, til Skovskolen, om bygning af frilufts- stuga samt anlæggelse af Klatrepark på Skovskolens areal. Delmål: Delmål 1: ETABLERING AF EN MARITIM ØKOBASE I april 2011 forventede vi besøg af arkitekterne (Baumann) der skal renovere Kanonbådskuret (Kanonbådsvej 6), som er rammen om USGs økobase. Arkitekterne mødte først op i september. Deres opmålinger var afsluttet ultimo november, hvor de opsatte byggestrøm. Vi er dog glade for at der rykkes. Arkitekt firmaets plan er, at renovere det midterste af de 5 fag fra marts Herefter renoveres 2 sidefag mod nord og til sidst de 2 sidefag mod syd, hvor USG er. Planen er at vi kan rykke over i de renoverede fag mod nord i foråret HEREFTER foreligger der arbejde med at søge fonde til udvikling af skurets indre med bad og lys. Omfanget af opnåede fondsmidler afgør omfanget af komfort. Renoveringen efterlader kun et uopvarmet skur (som dog er regn-og duetæt og mere aflåsbart, hvilket vi ser frem til). Min indsats i projektet har i år været - at opsætte og deltage i møder med arkitektfirmaet samt de 2 venne.kajakkubber (Københavns Kajakklub og Holmens Ro-og Kajakklub) omkring byggeproces og vores opgaver heri - at rykke ud med helt kort varsel og rykke helt rundt med alle kajakker og udstyr - at fjerne dele af omklædningen - at opsætte delene igen - at holde løbende opsyn idet arkitekterne ikke husker at låse af til vores udstyr En vigtig facilitet i forbindelse med den maritime økobase har været etablering af kajakbaner i Københavns Havn. Jeg har opsat 80 poster i løbet af 2011 (fra Operaen til Slusen). Posterne er mage til dem der står ude i skoven ved faste o-løbs baner, blot er de ikke skovgrønne men hav blå. Posterne er sponseret af Dansk Orienterings Forbund (DOF), som også sponserer løn til korttegner (USGs adventure race træner, Lars Bukkehave). I januar/februar 2012 bliver alle posterne plottet ind på de nytegnede kort og 5 baner sættes op i 5 forskellige foldere (vandfast papir!). Foldere sættes op af undertegnedesamt DOF, så de matcher de gængse foldere som indgår i det store landsdækkende projekt Findveji.dk. Foldere + plakater i et større antal trykkes og sendes ud af undertegnede til en række vigtige kajakinteressenter. Som så kan få blod på tanden for at komme på kajak-natur-tur, på jagt efter posterne, i Københavns Havn. Jeg har derudover foreløbigt lavet en natur-og kulturhistorisk quiz til den først kajakbane, som man kan downloade i 2012 på findveji.dk. Derudover kommer roere med smartphone til at kunne ro rundt og ved posterne (aktivteret af GPS signal) få fortalt den historie der hører til postens placering, fx om Stormbroen eller om Fiskeri ved Slusen. Denne gps/audiobaserede naturvejledning gennemføres i tæt samarbejde med DOF, da teknikken er krævende. Kanonbådsksuret er i 2011 ENDNU IKKE kommet i en sådan stand, hvilket jeg havde håbet på, at det giver mening at placere yderligere økobase udstyr dér. Men jeg har dog indkøbt primitivt fiskeudstyr til 10, som kan placeres i skuret, når forholdene er ordnede. Udstyret blev anvendt på USG kajaktur til Blekinge i august. Jeg har kontakt til Øresunds Miljøskole, som bor lige overfor kanonbådsskuret, for at kunne inddrage deres erfaring med fiskeri i Øresund. Yderligere har jeg forhørt mig hos lokale fiskere om hvilke fisk, de fanger hvornår. En grønlandsk rebtræningsbane har jeg heller fået organiseret opsætning af, men der er afsat arbejdsdag i kajakafdelingen til dette stykke arbejde i Træning på reb formidler blandt andet et naturfolks nødvendige træning for at kunne fange til føden! Mit indkøb af yderligere 4 små fosskajaker (så har USG har 8 i alt) muliggør at kajakroere og andre femover har grej til at kunne spille kanonbådskrigen, som er et kultur historisk spil, hvor forskellige typer af kajakker skal kæmpe mod hinanden. Spillet er udviklet af USG kajaktræner Sune M. Petersen. Og tanken er at forskellige hold i 2012 løbende kan dyste mod hinanden. På den måde lejres den lokale kulturhistorie grundigt hos kajakroerne! 2

3 Delmål 2: UDVIKLING AF NATURFORMIDLINGS ISLÆT TIL ANDRE HOLD Ligesom i 2010 har jeg selv stået for formidling til andre hold ved at deltage på de udendørs hold der er aktive, ved - at stå for en række lørdag mtb ture i skovene omkring København, hvor deltagere fra mtbhold og adventurerace hold, inden og efter aktiviteten samt i pauserne, er blevet sat ind i adgangsregler til skoven, om skovens kulturhistorie og om mulighederne for gode naturoplevelser. Som regel er der opstået en fin diskussion om vores natursyn og hvad vi selv kan gøre for at efterleve det! - - at stå for en række søndags kajakture, hvor deltagere fra kajakholdene på samme måde som ovenfor har haft et naturformidlings tema indlagt i aktiviteten - At koordinere at USGs fægterafdeling tog på 2 dages Langt Ude friluftscamp ved Skovskolen - At deltage på de nye løbehold som træner; I pauserne har jeg naturvejledt om Fælledparken Jeg har ikke lykkedes med at få flere indendørs hold af sted på Langt Ude ture. Det har været en flaskehals at mange indendørs trænere måske nok har lyst til en tur med udendørs-overnatning og samarbejde på holdet om friluftsopgaver, men de føler sig ikke kompetente nok til at stå for udendørs overnatning med holdet. Derfor har jeg selv måtte deltage i holdenes Langt Ude ture, hvilket har begrænset antallet. Tanken var at jeg ved Trænertræffet i august i shelter ved Skovskolen skulle oplære indendørs træneren i overnatning i skoven. Men få indendørs trænere deltog bla pga vanskeligehed med at kommunikere med de studerende i perioden op til træffet, i august. I august er de studerende på ferie. De deltagende trænere var mestendels udendørstrænere. NYE TILTAG har været at udbyde LANGT UDE med USG aktiviteter til alle USG ere i form af en 4 to dags adventurecamps ved Skovskolen, Nødebo. Campsene har udendørstrænere stået for. Stedet er blevet et nyt natur-værested for USG. Jeg har indgået aftale med Skovskolen om at måtte booke deres overdækkede shelter-kompleks, således at vi kan lave overnatnings camps uden at blive gennemblødte, hvis det regner. På de 4 foreløbige camps har vi kørt mountainbike.; 4 umarkerede super ruter er fundet. Vi løber orienteringsløb på de fine faste poster der er i skoven. Vi svømmer og ror kajak på Esrum Sø, klatrer i de store træer og dyrker det enkle lejrliv. Sammen med DGI Nordsjælland har jeg ansøgt Skovskolen om at måtte bygge en Stuga (40 kvm)på deres areal (Skovskolens idé). Bygningen vil kræve succesfulde fondsansøgninger fra min hånd blandt andet. Skovskolen vil selv bygge den i tømmer. Brugsret til Stugan vil være en super faciltet for USG Udendørs. Delmål 3: KURSUSAKTIVITETER FOR INSTRUKTØRER Langt Ude trænertræffet ved Skovskolen i august var en vigtig ingrediens for at geare USG trænere til at formidle naturoplevelser bedre. Men træffet stødte ind i de studerendes (sene) ferie og ikke alle de der havde givet tilsagn mødet op. Dog fik vi genereret god erfaring på trænertræffet omkring brugen af Skovskolen og den natur. I stedet har der været ikke-planlagt kursus-aktivitet for USG Udendørs 8 nye løbetrænere, idet løbeaktiviterne fik medvind i Jeg har undervist løbetrænerne om Fælledparken (kultur-, naturhistorie, adgangsregler, naturpleje, fremtidig udvikling). Viden de så efterfølgende har delt ud på deres hold før og efter træning og i pauserne. Opfølgning bliver et foredrag i foråret 2012 om psykologi, hvordan får man motiveret deltagerne til at komme ud igen og igen- Kajaktrænerne har deltaget i selvorganiseret eskimorul workshop og en lang række udendørs trænere har været på kursus for bedre at kunne håndtere videregående udendørs aktiviteter. De har været på kajakkursus, korttegner kursus, skikurser, frilufstliv kurser, klatrekurser og it-kurser. Typisk har jeg søgt om og fået tilskud til kurserne hos kommunen Derudover har samfulde af mine godt 35 Udendørs trænere selv taget bolden op (uden kursus) og, i samarbejde med mig, naturvejledt under deres aktiviteter. Det har faldet dem let, de aktiviteterne fordrer at deltagerne informeres om og taler om de naturforhold-og oplevelser, de bliver udsat for. Typisk har min guidning af trænerne bestået i indledende korrespondance efterfulgt af et vidensopbygnings møde omkring natur-og kulturforhold ved deres specifikke aktivitet 3

4 Delmål 4: NATURVEJLEDNING FOR CYKELHOLD Det har været meget vanskeligt at lokke de studerende ud på cykelture. Idéen med at udbyde 5 ture i en pakke fik ikke tilslutning. De studerende vil gå til noget som giver dem identitet. Derfor sadlede jeg om og valgte at udbyde ture som lænede sig op af kendte koncepter: - Skovens Dag (tur i Gelskov) - Store Cykeldag (tur i Vestskoven) - gentagelse af Skovens dag tur i oktober Disse ture havde fint fremmøde. Og på de faste cykelhold (mtb og adventurerace) har der i 2011 været tæt med naturformidling idet der ved hver træning har været et skov-tema, der har været diskuteret før løbet og i pauserne. Delmål 5: SPECIELLE VINTERAKTIVITETER Ligesom i 2010 har jeg haft fin succes med at køre mountainbike, kajak og adventurerace som HELÅRSAKTIVITET var igen et sejt år at holde aktiviteterne kørende i, med den megen frost og is. Vinteraktiviteterne foregår ved at ugedags/eftermiddags aktivitet omlægges til weekend/morgen aktivitet, pga vintermørket. I den forbindelse har jeg sammen med Kajakafdelingen måtte udvikle på vores sikkerheds set-up. Fx har vi indført en koldtvandsprøve (nov./dec.) for alle der vil ro om vinteren, så alle er ristet tiil en evt. vandgang i det kolde vand. Derudover har kajakdeltagere nogle timer i svømmehal, så skruen holdes i vandet hen over vinteren på den måde også. Gentaget er også meget succesfuld og unik isklatretur til Norge, skiture til Jotunheimen, Reineskarvet og Alagana samt den traditionelle Lucia kajakroning UDOVER disse tiltag gør jeg alt for at strække sommer aktiviteter, så det fortsætter ud på efteråret. Fx har vi med succes kørt havsvøm holdene helt hen til primo oktober (våddragter!) og klatrehold har fået mulighed for at være udendørs også om vinteren pga opsatte lamper ved USG klatretårn. En del af aktiviteten drejer sig om mennesket natur, vores fysiologi og varmesystem, som deltagerne lærer at udnytte fornuftigt. At isklatreholdet træner dry-tooling i februar, har trukket andre klatrere UD også NYE TILTAG har været - at etablere en løbeafdeling (der har 180 deltagere pt.!), som også løber om vinteren. Den afholdt vi julestafet med afdelingen med fint fremmøde trods mørke og regn. Vi tager løberne rundt på spændende runder i København, fx fra park til park, så de får oplevelser med den urbane natur. Oplevelserne motiverer til at komme ud, selv i regn og slud, fortæller deltagerne om - at udbyde og gennemføre et stort anlagt adventure race løb i januar, Kong Vinter, som gik gennem Nordsjællands natur og hvor der på posterne var info og spørgsmål til lokale naturog kulturforhold. Spørgsmål jeg havde forfattet sammen med løbets arrangør, USGs adventurerace træner. Jeg fungerede som klatreinstruktør under løbet. - At udbyde og gennemføre sejlads kurser til sent i oktober, i samarbejde med Skovshoved Sejlklub. Sejladserne indebærer også kort/kompas og ture op langs Øresunds kyst - At udbyde og gennemføre en november 3 dages vandretur på Bornholm, fra Almindingen ud til Nexø, med formidling af områdets spændende natur, samt et tema om at holde sig mæt, varm og tør på vandretur - At tilrettelægge en vinter vandretur med vintertema i januar 2012, som skal foregå ved Skovskolen i Nødebo - At etablere en decideret USG Skiafdeling, som så lavede handleplan for nye tiltag for vinteraktiviteter: gennemførslen af et megaskøjte hold med rulleskøjtetræning i efteråret og isskøjtetræning på Genforeningspladsen om vinteren var et af tiltagene. Et multiski hold med skifitness og rulleskiløb i Fælledparken var et andet realiseret tiltag. Oprettese af en kort skitur til Norge (Kvitfjell), 4 dage i uge 3, samt en ny skitur med overnatningstur ind i Rondane Nationalpark i uge 12 er andre realiserede tiltag 4

5 ... Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: Den 6. januar deltog jeg i naturvejledernes Friluftsnetværks årsmøde, på Kattinge Værk, Roskilde. Den 18. januar deltog jeg i naturvejledernes Københavnernetværks årsmøde, på Kildegården. I 2011 var jeg juntaleder/tovholder på naturvejlederforeningens årskonference i april, hvilket var en spændende men meget tidskrævende tjans. Den deltog jeg i naturvejlederenes Friluftnetværks semainar om sikkerhed og sejlads, i Karrebæksminde Den 15. november deltog jeg i et meget inspirerende innovationsdøgn om brug af nye medier i naturvejledningen, På Skovskolen i Nødebo Den 1. december deltog jeg i Friluftsrådets møde om synliggørelse af naturvejledningen, i Middelfart. Andet: I 2011 søgte jeg Friluftsrådet om støtte til trykning og udsending af foldere og plakater med de nye kajakbaner, jeg har etableret i Københavns Havn og opnåede tilsagn om kr. Materialet skal sendes ud til relevante kajakinteressenter og promovere aktivitet på kajakbanerne (natur-og kulturoplevelser i Havnen). I 2011 opnåede jeg også tilskud til friluftsrådet til indkøb af 4 fjeldtelte og en stor (samlings) lavo/tippi, hvilket udtyr er indkøbt og har været brugt flittigt i 2011 allerede af USG Udendørs Liste over formidlingsarrangementer: Ture/arrangementer af 1-8 dages varighed; 3 vandreture 5 adventurecamps 16 kajakture 6 klatreture 4 vinterfjeld ture 2 sejlture 3 mtbture 1 regatta på søerne i København 17 af turene har jeg selv været turleder på (350 deltagere) 26 af turene har jeg været arrangør af + rådgiver for turlederne (410 deltagere) 8 ture har jeg afholdt som deciderede naturvejleder ture med mig selv som turleder (150 deltagere) Andre arrangementer, som jeg står for, er de løbende Udendørs oplevelser som Udendørs holdene har hver uge i forbindelse med deres aktivitet / træning på: 30 kajakhold (450 deltagere) 19 klatrehold (430 deltagere) 2 o-løb hold (32 deltagere) 4 adventurerace hold (160 deltagere) 2 løbehold (270 deltagere) 4 parkourhold (47 deltagere) 6 mtb hold (117 deltagere) 3 sejlladshold 2 ski og skøjtehold (16 deltagere) 4 havssvøm hold (148 deltagere) 5 windsurfing hold (Kalveboderne, 30 deltagere) 5

6 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration eller med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen) Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Rapporten er udfærdiget af: Navn: Dato: Christian Engkilde 6

7 Vejledning: Når du skriver årsrapporten, skal du have for øje hvad der er formålet, og hvem modtagerne er. Der er flere mål med årsrapporten. Den skal kunne fungere som orientering og dokumentation over for Friluftsrådet og evt. over for din direkte arbejdsgiver. Endvidere vil årsrapporten blive tilgængelig for andre naturvejledere. Det er tanken at du derved kan være med til at inspirere andre og selv finde inspiration omkring naturvejledning. Fremhæv derfor gerne eksempler på succesfulde arrangementer ol. du har haft gennem året, som kan være til inspiration for andre. Hvad gjorde at de blev succeser? Det kan også være refleksioner over ting, der ikke fungerede, og hvordan det kan gøres anderledes. Endelig kan du anvende årsrapporten som et evalueringsredskab i dit eget arbejde. Forventningerne til omfanget af årsrapporten er 5-10 sider + evt. bilag. Fotos er velkomne i årsrapporten. Husk at komprimere dem, så filen med rapporten ikke bliver for stor. Sammen med rapporten sendes tre gode fotos fra årets naturvejledning som selvstændige filer i god opløsning. Angiv venligst fotografens navn. Husk forældretilladelse, hvis der er børn på billederne. Friluftsrådet kan med henvisning til kilden frit anvende disse fotos i forbindelse med Friluftsrådets årsberetning, hjemmeside mv. Årsrapport og årsplan (benyt selvstændigt skema til årsplanen) skal være Friluftsrådet i hænde senest d. 15. januar OBS OBS OBS: Husk at vedhæfte tre gode fotos fra årets naturvejledning 7

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer:? Navn naturvejleder: Jens Kofoed (herefter JK) Navn arbejdsgiver: NaturBornholm (herefter NB) Arbejdssted: Både inde og ude! Adresse: Grønningen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Hvorfor kano og kajak? Udviklingskonsulent, Michael Jakobson: Efter

Læs mere

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby.

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby. KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N O K T O B E R 2 0 0 6 indoor-outdoor Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette

Læs mere

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20828 Navn naturvejleder: Karin Winther Navn arbejdsgiver: Vesthimmerlands Kommune Arbejdssted: Vesthimmerlands Kommune Adresse: Frederik IXs Plads

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Frederikshavn Kajakklub Årsberetning ved den ordinære generalforsamling, marts 2014.

Frederikshavn Kajakklub Årsberetning ved den ordinære generalforsamling, marts 2014. Frederikshavn Kajakklub Årsberetning ved den ordinære generalforsamling, marts 2014. 2013 har på mange måder været et godt aktivitets år for Frederikshavn Kajakklub. Der er ingen grund til at skjule, at

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 3. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 3. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 3. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. En Roklub blev til en Ro- & Kajakklub I Sæby Ro- & Kajakklub har kajakkernes indtog været en succes I form til sæsonstart

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Det er in at være ude

Det er in at være ude Det er in at være ude i Statsfængslet i Ringe Udeanlægget efter Udeanlægget før Evaluering af nyt udeanlæg i Statsfængslet i Ringe Benny Schytte 2010 DER ER 'IN' AT VÆRE UDE i Statsfængslet i Ringe. Evaluering

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt.

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. DAUGAARDMETODEN En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. Viborg Amt Lene Daugaard og Aase Tromborg RAPPORT D. 1/4 2007

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området Flere, længere, igen og andre Guide til flere oplevelser i området Denne publikation er støttet med midler fra Miljøministeriets Idestorm i forbindelse med udarbejdelse af en national friluftspolitik.

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere