Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Christian Engkilde Navn arbejdsgiver: Ebbe Rasmussen Arbejdssted: USG (Universitetets Studenter Gymnastik) Adresse: Nørre Allé 53 Postnummer/By / København N (Se vejledningen bagerst i dokumentet før du skriver årsrapporten) Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Januar: Gennembrud mht. vores maritime økobase, et arkitektfirma er sat på renoveringen og datoer for opmåling mv. bliver aftalt. Møde med Skovskolen og aftale om samarbejde fremover. April: Afholdelse af (jeg var tovholder) af Naturvejledernes 3 dages årskonference i Tisvilde. Udgivelse af USG Sommerprogram sprængfyldt med spændende udendørs aktiviteter for de studerende og andre. Maj: Første USG 2 dages friluftscamp ved Skovskolen afholdes med succes. Opstart af kajakpolo udendørs i USG ved hjælp af lånte polokajakker fra Dansk Kano-og kajakforbund. August: Udgivelse af USG Hovedprogram sprængfyldt med spændende udendørs aktiviteter for de studerende og andre. Etablering af Skiafdeling i USG og oprettelse af nye udendørs aktiviteter: rulleskihold (Fælledparken) og rulle/isskøjtehold (byens pladser samt på is, Genforeningspladsen). Første Langt Ude 2 dages frilufts-trænertræf ved Skovskolen afholdt med succes. Deltagelse i Søernes Regatta, som jeg planlagde sammen med USG Kajakafdeling og Nørrebro Bådelaug. September: Jeg får efterset, træktestet og godkendt vores udendørs klatretårn. Oktober: Min nye USG Løbeafdeling når op på 180 deltagere. November: Deltagelse i USGs Generalforsamling, hvor midt Udendørs budget blev godkendt. December: 1

2 Min opsætning af 80 faste kajakorienteringsposter, grundlag for 4 faste kajakbaner, i Københavns Havn afsluttedes. Første bane (Christians Borg-rundt) er lagt på som teaser på Folder med nytegnet orienteringskort er sat og trykkes primo 2012 på vandfast! papir. Og sendes ud til relavante kajakinteressenter, for at få dem ud at prøve banerne. Senere i 2012 udsendes foldere på de 4 sidste baner på lignende vis (trykning/udsending er støttet af Friluftsrådet). Ansøgning afsendt, sammen med SGI Nordsjælland, til Skovskolen, om bygning af frilufts- stuga samt anlæggelse af Klatrepark på Skovskolens areal. Delmål: Delmål 1: ETABLERING AF EN MARITIM ØKOBASE I april 2011 forventede vi besøg af arkitekterne (Baumann) der skal renovere Kanonbådskuret (Kanonbådsvej 6), som er rammen om USGs økobase. Arkitekterne mødte først op i september. Deres opmålinger var afsluttet ultimo november, hvor de opsatte byggestrøm. Vi er dog glade for at der rykkes. Arkitekt firmaets plan er, at renovere det midterste af de 5 fag fra marts Herefter renoveres 2 sidefag mod nord og til sidst de 2 sidefag mod syd, hvor USG er. Planen er at vi kan rykke over i de renoverede fag mod nord i foråret HEREFTER foreligger der arbejde med at søge fonde til udvikling af skurets indre med bad og lys. Omfanget af opnåede fondsmidler afgør omfanget af komfort. Renoveringen efterlader kun et uopvarmet skur (som dog er regn-og duetæt og mere aflåsbart, hvilket vi ser frem til). Min indsats i projektet har i år været - at opsætte og deltage i møder med arkitektfirmaet samt de 2 venne.kajakkubber (Københavns Kajakklub og Holmens Ro-og Kajakklub) omkring byggeproces og vores opgaver heri - at rykke ud med helt kort varsel og rykke helt rundt med alle kajakker og udstyr - at fjerne dele af omklædningen - at opsætte delene igen - at holde løbende opsyn idet arkitekterne ikke husker at låse af til vores udstyr En vigtig facilitet i forbindelse med den maritime økobase har været etablering af kajakbaner i Københavns Havn. Jeg har opsat 80 poster i løbet af 2011 (fra Operaen til Slusen). Posterne er mage til dem der står ude i skoven ved faste o-løbs baner, blot er de ikke skovgrønne men hav blå. Posterne er sponseret af Dansk Orienterings Forbund (DOF), som også sponserer løn til korttegner (USGs adventure race træner, Lars Bukkehave). I januar/februar 2012 bliver alle posterne plottet ind på de nytegnede kort og 5 baner sættes op i 5 forskellige foldere (vandfast papir!). Foldere sættes op af undertegnedesamt DOF, så de matcher de gængse foldere som indgår i det store landsdækkende projekt Findveji.dk. Foldere + plakater i et større antal trykkes og sendes ud af undertegnede til en række vigtige kajakinteressenter. Som så kan få blod på tanden for at komme på kajak-natur-tur, på jagt efter posterne, i Københavns Havn. Jeg har derudover foreløbigt lavet en natur-og kulturhistorisk quiz til den først kajakbane, som man kan downloade i 2012 på findveji.dk. Derudover kommer roere med smartphone til at kunne ro rundt og ved posterne (aktivteret af GPS signal) få fortalt den historie der hører til postens placering, fx om Stormbroen eller om Fiskeri ved Slusen. Denne gps/audiobaserede naturvejledning gennemføres i tæt samarbejde med DOF, da teknikken er krævende. Kanonbådsksuret er i 2011 ENDNU IKKE kommet i en sådan stand, hvilket jeg havde håbet på, at det giver mening at placere yderligere økobase udstyr dér. Men jeg har dog indkøbt primitivt fiskeudstyr til 10, som kan placeres i skuret, når forholdene er ordnede. Udstyret blev anvendt på USG kajaktur til Blekinge i august. Jeg har kontakt til Øresunds Miljøskole, som bor lige overfor kanonbådsskuret, for at kunne inddrage deres erfaring med fiskeri i Øresund. Yderligere har jeg forhørt mig hos lokale fiskere om hvilke fisk, de fanger hvornår. En grønlandsk rebtræningsbane har jeg heller fået organiseret opsætning af, men der er afsat arbejdsdag i kajakafdelingen til dette stykke arbejde i Træning på reb formidler blandt andet et naturfolks nødvendige træning for at kunne fange til føden! Mit indkøb af yderligere 4 små fosskajaker (så har USG har 8 i alt) muliggør at kajakroere og andre femover har grej til at kunne spille kanonbådskrigen, som er et kultur historisk spil, hvor forskellige typer af kajakker skal kæmpe mod hinanden. Spillet er udviklet af USG kajaktræner Sune M. Petersen. Og tanken er at forskellige hold i 2012 løbende kan dyste mod hinanden. På den måde lejres den lokale kulturhistorie grundigt hos kajakroerne! 2

3 Delmål 2: UDVIKLING AF NATURFORMIDLINGS ISLÆT TIL ANDRE HOLD Ligesom i 2010 har jeg selv stået for formidling til andre hold ved at deltage på de udendørs hold der er aktive, ved - at stå for en række lørdag mtb ture i skovene omkring København, hvor deltagere fra mtbhold og adventurerace hold, inden og efter aktiviteten samt i pauserne, er blevet sat ind i adgangsregler til skoven, om skovens kulturhistorie og om mulighederne for gode naturoplevelser. Som regel er der opstået en fin diskussion om vores natursyn og hvad vi selv kan gøre for at efterleve det! - - at stå for en række søndags kajakture, hvor deltagere fra kajakholdene på samme måde som ovenfor har haft et naturformidlings tema indlagt i aktiviteten - At koordinere at USGs fægterafdeling tog på 2 dages Langt Ude friluftscamp ved Skovskolen - At deltage på de nye løbehold som træner; I pauserne har jeg naturvejledt om Fælledparken Jeg har ikke lykkedes med at få flere indendørs hold af sted på Langt Ude ture. Det har været en flaskehals at mange indendørs trænere måske nok har lyst til en tur med udendørs-overnatning og samarbejde på holdet om friluftsopgaver, men de føler sig ikke kompetente nok til at stå for udendørs overnatning med holdet. Derfor har jeg selv måtte deltage i holdenes Langt Ude ture, hvilket har begrænset antallet. Tanken var at jeg ved Trænertræffet i august i shelter ved Skovskolen skulle oplære indendørs træneren i overnatning i skoven. Men få indendørs trænere deltog bla pga vanskeligehed med at kommunikere med de studerende i perioden op til træffet, i august. I august er de studerende på ferie. De deltagende trænere var mestendels udendørstrænere. NYE TILTAG har været at udbyde LANGT UDE med USG aktiviteter til alle USG ere i form af en 4 to dags adventurecamps ved Skovskolen, Nødebo. Campsene har udendørstrænere stået for. Stedet er blevet et nyt natur-værested for USG. Jeg har indgået aftale med Skovskolen om at måtte booke deres overdækkede shelter-kompleks, således at vi kan lave overnatnings camps uden at blive gennemblødte, hvis det regner. På de 4 foreløbige camps har vi kørt mountainbike.; 4 umarkerede super ruter er fundet. Vi løber orienteringsløb på de fine faste poster der er i skoven. Vi svømmer og ror kajak på Esrum Sø, klatrer i de store træer og dyrker det enkle lejrliv. Sammen med DGI Nordsjælland har jeg ansøgt Skovskolen om at måtte bygge en Stuga (40 kvm)på deres areal (Skovskolens idé). Bygningen vil kræve succesfulde fondsansøgninger fra min hånd blandt andet. Skovskolen vil selv bygge den i tømmer. Brugsret til Stugan vil være en super faciltet for USG Udendørs. Delmål 3: KURSUSAKTIVITETER FOR INSTRUKTØRER Langt Ude trænertræffet ved Skovskolen i august var en vigtig ingrediens for at geare USG trænere til at formidle naturoplevelser bedre. Men træffet stødte ind i de studerendes (sene) ferie og ikke alle de der havde givet tilsagn mødet op. Dog fik vi genereret god erfaring på trænertræffet omkring brugen af Skovskolen og den natur. I stedet har der været ikke-planlagt kursus-aktivitet for USG Udendørs 8 nye løbetrænere, idet løbeaktiviterne fik medvind i Jeg har undervist løbetrænerne om Fælledparken (kultur-, naturhistorie, adgangsregler, naturpleje, fremtidig udvikling). Viden de så efterfølgende har delt ud på deres hold før og efter træning og i pauserne. Opfølgning bliver et foredrag i foråret 2012 om psykologi, hvordan får man motiveret deltagerne til at komme ud igen og igen- Kajaktrænerne har deltaget i selvorganiseret eskimorul workshop og en lang række udendørs trænere har været på kursus for bedre at kunne håndtere videregående udendørs aktiviteter. De har været på kajakkursus, korttegner kursus, skikurser, frilufstliv kurser, klatrekurser og it-kurser. Typisk har jeg søgt om og fået tilskud til kurserne hos kommunen Derudover har samfulde af mine godt 35 Udendørs trænere selv taget bolden op (uden kursus) og, i samarbejde med mig, naturvejledt under deres aktiviteter. Det har faldet dem let, de aktiviteterne fordrer at deltagerne informeres om og taler om de naturforhold-og oplevelser, de bliver udsat for. Typisk har min guidning af trænerne bestået i indledende korrespondance efterfulgt af et vidensopbygnings møde omkring natur-og kulturforhold ved deres specifikke aktivitet 3

4 Delmål 4: NATURVEJLEDNING FOR CYKELHOLD Det har været meget vanskeligt at lokke de studerende ud på cykelture. Idéen med at udbyde 5 ture i en pakke fik ikke tilslutning. De studerende vil gå til noget som giver dem identitet. Derfor sadlede jeg om og valgte at udbyde ture som lænede sig op af kendte koncepter: - Skovens Dag (tur i Gelskov) - Store Cykeldag (tur i Vestskoven) - gentagelse af Skovens dag tur i oktober Disse ture havde fint fremmøde. Og på de faste cykelhold (mtb og adventurerace) har der i 2011 været tæt med naturformidling idet der ved hver træning har været et skov-tema, der har været diskuteret før løbet og i pauserne. Delmål 5: SPECIELLE VINTERAKTIVITETER Ligesom i 2010 har jeg haft fin succes med at køre mountainbike, kajak og adventurerace som HELÅRSAKTIVITET var igen et sejt år at holde aktiviteterne kørende i, med den megen frost og is. Vinteraktiviteterne foregår ved at ugedags/eftermiddags aktivitet omlægges til weekend/morgen aktivitet, pga vintermørket. I den forbindelse har jeg sammen med Kajakafdelingen måtte udvikle på vores sikkerheds set-up. Fx har vi indført en koldtvandsprøve (nov./dec.) for alle der vil ro om vinteren, så alle er ristet tiil en evt. vandgang i det kolde vand. Derudover har kajakdeltagere nogle timer i svømmehal, så skruen holdes i vandet hen over vinteren på den måde også. Gentaget er også meget succesfuld og unik isklatretur til Norge, skiture til Jotunheimen, Reineskarvet og Alagana samt den traditionelle Lucia kajakroning UDOVER disse tiltag gør jeg alt for at strække sommer aktiviteter, så det fortsætter ud på efteråret. Fx har vi med succes kørt havsvøm holdene helt hen til primo oktober (våddragter!) og klatrehold har fået mulighed for at være udendørs også om vinteren pga opsatte lamper ved USG klatretårn. En del af aktiviteten drejer sig om mennesket natur, vores fysiologi og varmesystem, som deltagerne lærer at udnytte fornuftigt. At isklatreholdet træner dry-tooling i februar, har trukket andre klatrere UD også NYE TILTAG har været - at etablere en løbeafdeling (der har 180 deltagere pt.!), som også løber om vinteren. Den afholdt vi julestafet med afdelingen med fint fremmøde trods mørke og regn. Vi tager løberne rundt på spændende runder i København, fx fra park til park, så de får oplevelser med den urbane natur. Oplevelserne motiverer til at komme ud, selv i regn og slud, fortæller deltagerne om - at udbyde og gennemføre et stort anlagt adventure race løb i januar, Kong Vinter, som gik gennem Nordsjællands natur og hvor der på posterne var info og spørgsmål til lokale naturog kulturforhold. Spørgsmål jeg havde forfattet sammen med løbets arrangør, USGs adventurerace træner. Jeg fungerede som klatreinstruktør under løbet. - At udbyde og gennemføre sejlads kurser til sent i oktober, i samarbejde med Skovshoved Sejlklub. Sejladserne indebærer også kort/kompas og ture op langs Øresunds kyst - At udbyde og gennemføre en november 3 dages vandretur på Bornholm, fra Almindingen ud til Nexø, med formidling af områdets spændende natur, samt et tema om at holde sig mæt, varm og tør på vandretur - At tilrettelægge en vinter vandretur med vintertema i januar 2012, som skal foregå ved Skovskolen i Nødebo - At etablere en decideret USG Skiafdeling, som så lavede handleplan for nye tiltag for vinteraktiviteter: gennemførslen af et megaskøjte hold med rulleskøjtetræning i efteråret og isskøjtetræning på Genforeningspladsen om vinteren var et af tiltagene. Et multiski hold med skifitness og rulleskiløb i Fælledparken var et andet realiseret tiltag. Oprettese af en kort skitur til Norge (Kvitfjell), 4 dage i uge 3, samt en ny skitur med overnatningstur ind i Rondane Nationalpark i uge 12 er andre realiserede tiltag 4

5 ... Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: Den 6. januar deltog jeg i naturvejledernes Friluftsnetværks årsmøde, på Kattinge Værk, Roskilde. Den 18. januar deltog jeg i naturvejledernes Københavnernetværks årsmøde, på Kildegården. I 2011 var jeg juntaleder/tovholder på naturvejlederforeningens årskonference i april, hvilket var en spændende men meget tidskrævende tjans. Den deltog jeg i naturvejlederenes Friluftnetværks semainar om sikkerhed og sejlads, i Karrebæksminde Den 15. november deltog jeg i et meget inspirerende innovationsdøgn om brug af nye medier i naturvejledningen, På Skovskolen i Nødebo Den 1. december deltog jeg i Friluftsrådets møde om synliggørelse af naturvejledningen, i Middelfart. Andet: I 2011 søgte jeg Friluftsrådet om støtte til trykning og udsending af foldere og plakater med de nye kajakbaner, jeg har etableret i Københavns Havn og opnåede tilsagn om kr. Materialet skal sendes ud til relevante kajakinteressenter og promovere aktivitet på kajakbanerne (natur-og kulturoplevelser i Havnen). I 2011 opnåede jeg også tilskud til friluftsrådet til indkøb af 4 fjeldtelte og en stor (samlings) lavo/tippi, hvilket udtyr er indkøbt og har været brugt flittigt i 2011 allerede af USG Udendørs Liste over formidlingsarrangementer: Ture/arrangementer af 1-8 dages varighed; 3 vandreture 5 adventurecamps 16 kajakture 6 klatreture 4 vinterfjeld ture 2 sejlture 3 mtbture 1 regatta på søerne i København 17 af turene har jeg selv været turleder på (350 deltagere) 26 af turene har jeg været arrangør af + rådgiver for turlederne (410 deltagere) 8 ture har jeg afholdt som deciderede naturvejleder ture med mig selv som turleder (150 deltagere) Andre arrangementer, som jeg står for, er de løbende Udendørs oplevelser som Udendørs holdene har hver uge i forbindelse med deres aktivitet / træning på: 30 kajakhold (450 deltagere) 19 klatrehold (430 deltagere) 2 o-løb hold (32 deltagere) 4 adventurerace hold (160 deltagere) 2 løbehold (270 deltagere) 4 parkourhold (47 deltagere) 6 mtb hold (117 deltagere) 3 sejlladshold 2 ski og skøjtehold (16 deltagere) 4 havssvøm hold (148 deltagere) 5 windsurfing hold (Kalveboderne, 30 deltagere) 5

6 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration eller med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen) Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Rapporten er udfærdiget af: Navn: Dato: Christian Engkilde 6

7 Vejledning: Når du skriver årsrapporten, skal du have for øje hvad der er formålet, og hvem modtagerne er. Der er flere mål med årsrapporten. Den skal kunne fungere som orientering og dokumentation over for Friluftsrådet og evt. over for din direkte arbejdsgiver. Endvidere vil årsrapporten blive tilgængelig for andre naturvejledere. Det er tanken at du derved kan være med til at inspirere andre og selv finde inspiration omkring naturvejledning. Fremhæv derfor gerne eksempler på succesfulde arrangementer ol. du har haft gennem året, som kan være til inspiration for andre. Hvad gjorde at de blev succeser? Det kan også være refleksioner over ting, der ikke fungerede, og hvordan det kan gøres anderledes. Endelig kan du anvende årsrapporten som et evalueringsredskab i dit eget arbejde. Forventningerne til omfanget af årsrapporten er 5-10 sider + evt. bilag. Fotos er velkomne i årsrapporten. Husk at komprimere dem, så filen med rapporten ikke bliver for stor. Sammen med rapporten sendes tre gode fotos fra årets naturvejledning som selvstændige filer i god opløsning. Angiv venligst fotografens navn. Husk forældretilladelse, hvis der er børn på billederne. Friluftsrådet kan med henvisning til kilden frit anvende disse fotos i forbindelse med Friluftsrådets årsberetning, hjemmeside mv. Årsrapport og årsplan (benyt selvstændigt skema til årsplanen) skal være Friluftsrådet i hænde senest d. 15. januar OBS OBS OBS: Husk at vedhæfte tre gode fotos fra årets naturvejledning 7

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Peder Flansmose Arbejdssted: Kystcentret Thyborøn Adresse: Kystcentervej 3 Postnummer/By: 7680 Thyborøn (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23084 Navn naturvejleder: Rikke de Neergaard Navn nærmeste leder: Flemming Walsted Arbejdssted: Øhavets Smakkecenter Adresse: Strynø Brovej 12 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej 8

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20652 Naturvejleder: Helen Blegebrønd Holm Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By: 4700 Næstved (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20671 Navn naturvejleder: Christian Engkilde Navn arbejdsgiver: Ebbe Rasmussen Arbejdssted: USG ( Universitetets Studenter Gymnastik) Adresse: Nørre

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23073/ Dok. nr. Guldborgsund 24027-13 Navn naturvejleder: Johnny Madsen Navn arbejdsgiver: Guldborgsund kommune Arbejdssted: Guldborgsund kommune

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Christian Engkilde Arbejdssted: USG (Universitetets Studenter Gymnastik) Adresse: Nørre Allé 53 Postnummer/By: 2700 Brønshøj Kort

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21978 Navn naturvejleder: Kristian Herget Navn arbejdsgiver: Formidlingspartnerskabet Natur, Kultur og Friluftsliv Arbejdssted: Syddjurs Kommune

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20652 Navn naturvejleder: Helen Holm Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20792 Navn naturvejleder: Karsten Rybjerg Larsen Navn arbejdsgiver: Mariagerfjord Kommune Arbejdssted: Mariagerfjord Naturskole Adresse: Fjordgade

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20643 Naturvejleder: Anne Würtz Petersen Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej 5 Postnummer/By: 6760 Ribe (Se vejledningen bagerst i dokumentet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20645 Navn naturvejleder: Tue Skovgård Larsen Navn arbejdsgiver: Fjord&Bælt Arbejdssted: Fjord&Bælt Adresse: Margrethes Plads 1 Postnummer/By: 5300

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Thor Hjarsen Navn arbejdsgiver: Red Barnet Arbejdssted: Red Barnet (landsdækkende) Adresse: Rosenørns Alle 12 Postnummer/By:

Læs mere

- Etablering og arbejdet med nyt naturcenter på Amager strandpark:

- Etablering og arbejdet med nyt naturcenter på Amager strandpark: Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20669 Navn naturvejleder: Martin Machado Navn arbejdsgiver: DGI Storkøbenhavn Arbejdssted: DGI Storkøbenhavn Adresse: Tietgensgade 65 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Bo Rene Storm Navn arbejdsgiver: Frederikshavn Kommune, Center for Park & Vej Arbejdssted: Center for Park & Vej Adresse: Knivholtvej

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Administrativ Beretning USG Generalforsamling 2015 Ebbe Rasmussen, nov

Administrativ Beretning USG Generalforsamling 2015 Ebbe Rasmussen, nov Administrativ Beretning USG Generalforsamling 2015 Ebbe Rasmussen, nov USG er og KU, Cecilie Paulsrud vandt i forgangne weekend et åbent mtb løb i Tisvilde Lige så vigtigt USG gruppen, der deltog har modtaget

Læs mere

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Siden er sidst revideret den 2. januar 2016 af GRL Om Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling og er således stadig en ny klub. Det betyder,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23083 Navn naturvejleder: Katrine de Waal Navn arbejdsgiver: Thomas Thulstrup Arbejdssted: Esrum Kloster & Møllegård Adresse: Klostergade 11-12,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn nærmeste leder: John Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2d Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Rikke Laustsen Arbejdssted: Tårnby Naturskole Adresse: Granatvej 3 Postnummer/By: 2770 Kastrup Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn arbejdsgiver: Ungdomsringen/ Efterskolerne Arbejdssted: Hjemmefra, men tilknyttet Ungdomsringens sekretariat,

Læs mere

Formøde, den 17. januar 2011

Formøde, den 17. januar 2011 Formøde, den 17. januar 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 18186 Naturvejleder: Lars Borch Arbejdssted: Ungdomsringen/ Efterskolerne Adresse: Ryesgade 7 Postnummer/By: 8680 Ry Kort resumé af årets vigtigste

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Tanya Wünsche Arbejdssted: Skovbo Naturskole v/ Svenstrup Gods Adresse: Ryeskovvej 1B Postnummer/By: 4140 Borup Kort resumé af årets

Læs mere

Antal deltagende borgere/børnefamilier:

Antal deltagende borgere/børnefamilier: Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20669 Navn naturvejleder: Martin Machado Navn arbejdsgiver: DGI Storkøbenhavn Arbejdssted: København, Amager øst Adresse: Vester voldgade 100, 1

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101006 Navn naturvejleder: Navn nærmeste leder: Arbejdssted: Adresse: Postnummer/By: Peter Baloo Laurents Hanne Molbo Damm 4H Danmark Agro Food

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Kaløvig Bådelaug udnytter nedlagt sejlsportscenter

Kaløvig Bådelaug udnytter nedlagt sejlsportscenter Kaløvig Bådelaug udnytter nedlagt sejlsportscenter Et projekt, der udnytter lokale ubrugte faciliteter, og får kommunens forskellige klubber i samme idrætsgren til at tage ansvar for planlægning og udførsel

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23071 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn nærmeste leder: Tommy B. Olsen Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2011

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2011 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2011 Naturvejleder: Marie Roland (barselsvikar for Sara Gelskov maj-december 2010) Arbejdssted: Geomuseum Faxe Adresse: Østervej 2 Postnummer/By: 4640 Faxe Delmål: (Planlagte

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

Det er med meget stor glæde at kunne meddele, at foreningen nu er airborne. Det vil sige vi er kommet på nettet med egen hjemmeside.

Det er med meget stor glæde at kunne meddele, at foreningen nu er airborne. Det vil sige vi er kommet på nettet med egen hjemmeside. Nyhedsbrev nr. 1, januar 2009 Nye tider. Det er med meget stor glæde at kunne meddele, at foreningen nu er airborne. Det vil sige vi er kommet på nettet med egen hjemmeside. Dette er lykkedes mig at finde

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Kom og Dans i Danmark Nyhedsbrev Marts 2015 Kære alle medlemmer af Kom og Dans Danmark. Så har vi fattet pennen igen med nyheder og information Generalforsamling 2015: Som varslet afholdes KODDK generalforsamling

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21956 Navn naturvejleder: Katrine Lewinsky Moestrup Navn arbejdsgiver: Ove Sørensen Arbejdssted: VejleMuseerne Adresse: Spinderigade 11E Postnummer/By:

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

#GIVlivet. Bliv Adventureinstruktør. MTB - Klatring - Havkajak - Trailløb - Adventurerejser

#GIVlivet. Bliv Adventureinstruktør. MTB - Klatring - Havkajak - Trailløb - Adventurerejser #GIVlivet Bliv Adventureinstruktør MTB - Klatring - Havkajak - Trailløb - Adventurerejser Få uddannelse, fællesskab, rejser og højskole på samme tid... Bliv adventure-instruktør Klatring Mountainbike Havkajak

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde. Den 07.09 2015 Kl. 18:00-20:00

PACT Bestyrelsesmøde. Den 07.09 2015 Kl. 18:00-20:00 PACT Bestyrelsesmøde Den 07.09 2015 Kl. 18:00-20:00 Emne Diskussions Formål Kommentar /Baggrundsdokumenter 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Deltagere: Kirsten, Henrik, Rikke,

Læs mere

Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub

Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub Om Klubben Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub Korsør Roklub er en forening beliggende i Korsør. Roklubbens historie strækker sig mere end 100 år tilbage. Aktiviteterne er baseret på to grupper,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad.

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad. Nyhedsbrev nr. 2 Den 10. marts 2012 Kære medlem (Billede fra bølgekursus ved Bagenkop i efteråret 2011 vi skulle lære hvordan man komme på vandet i pålandsvind det var ikke lige noget for dem med ny kajak)

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20570 Navn naturvejleder: Søren Frederiksen Navn arbejdsgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Arbejdssted: Land, By og Kultur Kultur, Natur og Fritid

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

Turist Guide projekt

Turist Guide projekt Turist Guide projekt Turist Guide uddannelsen er taget udgangspunkt i Ittoqqortoormiit En idé I måske kan tage op hjemme hos Jer selv, og tilpasse til Jeres by. 1 Den følgende præsentation af vores projekt,

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe)

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Titel: Your GAM3 Formål: at inspirere unge til en fysisk aktiv livsstil at fremme de unges personlige udvikling, styrke deres

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011.

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Mødedato: Lørdag d. 12. marts 2011 kl. 16:30-19:15 Mødested: Mødedeltagere: Referent:

Læs mere

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Nyhedsbrev 2 FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Som skrevet i avisen har Festivalen søgt kommunen om tilladelse til, at inddrage FAF siloen på Nordre havnekaj i dette års Art festival. Idet FAF-siloen

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Mellerup Havkajak August Whaaaat et nyhedsbrev??!!! Siden sidst. Åbent hus

Mellerup Havkajak August Whaaaat et nyhedsbrev??!!! Siden sidst. Åbent hus Whaaaat et nyhedsbrev??!!! Jeg har ikke været så flittig til, at lave nyhedsbreve i år, så der er helt sikkert sket meget siden sidst Det har jeg skrevet en gang, i et nyhedsbrev, men nu skriver jeg det

Læs mere

Samlet træningsplan Efterår 2014

Samlet træningsplan Efterår 2014 Samlet træningsplan Efterår 2014 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. Jagt 1 Træningen på Jagtholdene forbereder hunden til prøver og jagter, men der er også plads

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20661 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Rikke Skriver Vesterlund Middelfart Museum Middelfart Museum Adresse: Algade 8 Postnummer/By:

Læs mere

Vind, vejr og vand helt tæt på

Vind, vejr og vand helt tæt på Vind, vejr og vand helt tæt på Et projekt, der udnytter ubrugte lokale faciliteter, og hvor kommunen udbyder tilbuddet til alle skoler i kommunen og lønner en tovholder til den daglige afvikling. Projektet

Læs mere

Åbne kurser på Severin Kursuscenter

Åbne kurser på Severin Kursuscenter Åbne kurser på Severin Kursuscenter Severin Kursuscenter A/S - Skovsvinget 25-5500 Middelfart - Tlf.. 63 41 91 00 - severin@fdb.dk - www.severinkursuscenter.dk Åbne kurser - for dig som vil prøve noget

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Revideret april 2009 og sept. 09 / Lone P.

Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Revideret april 2009 og sept. 09 / Lone P. Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Revideret april 2009 og sept. 09 / Lone P. Havkajakroerne er ved at være en stor forening, og vi får tiltagende svært ved at finde pladser med tilstrækkelig

Læs mere

Den Blå Foreningsby på Amager Strand

Den Blå Foreningsby på Amager Strand Den Blå Foreningsby på Amager Strand Januar 2013 Den Blå Foreningsby Øresund bådebro Jollerampe Fremtidig byggemulighed Til Helgoland Øresundsstien Udarbejdet af JJW arkitekter med støtte fra Amager Øst

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Formøde, den 12. juni 2012

Formøde, den 12. juni 2012 Formøde, den 12. juni 2012 Deltagere fra bestyrelsen: Joan Lindholdt, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste bestyrelsesmøde

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010.

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Mødedato: Lørdag d. 8. maj 2010 kl. 10:00-14:00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Horsens

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m.

1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m. 1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m. Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007/www.europaddlepass.dk På

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 Deltagere:, Kajakklubben Viking; Marianne Nissen og Finn Herrik, MKC; Max Kayak og Jørn Maler Jensen, HEI; Claus Iversen og Tayo Lill Andreasen, Skjold; Morten

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken

Status på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken Status på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken Sundhed og Ældre Handling hvilken indsats iværksættes? Udvikle og optimere allerede eksisterende tilbud i Sundhedscenteret Diætist, Livstilssamtaler.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn nærmeste leder: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By:

Læs mere