kv AC stationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "132-150 kv AC stationer"

Transkript

1 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS design standard Document no. 13/

2 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK, b FBC, RTS Til review MKJ, JLY, BEJ, PDI, EOM c FBC,RTS Reviewkommentarer fra første JJN, HRH,CUM, review indarbejdet EHN d FBC,RTS Til styregruppen BCG,HRI Til godkendelse JSO Document no. 13/ /10

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. Standarder 4 3. Overordnede krav 4 4. Funktionsbeskrivelser, stationens formål Aftag af produktion fra underliggende spændingsniveau Stationer med betydning for et større regionalt område Forsyning af forbrug, netreserve Forsyning af forbrug, stationsreserve Flere stationer på samme linjeføring 6 5. Valgkriterier Opsamling af decentral produktion, stikstation Opsamling af decentral produktion, formasket net Forsyning af forbrug, netreserve Forsyning af forbrug, stationsreserve Stationer med mere end tre indgående linjer 9 6. Tilslutning af komponenter Transformere, forbrug Transformere, produktion Reaktorer Dynamiske kompenseringsanlæg Dokumentation 10 Document no. 13/ /10

4 1. Introduktion Ved etablering af en ny kv station, bør valget af stationskonfoguration baseres på ensartede og standardiserede konfigurationer, uanset hvor i landet stationen bygges. Hovedformålene der bør fokuseres på, er stationens vigtighed, dvs. om stationen er vigtig i forhold til forsyning af forbrug på underliggende spændingsniveau, om stationen er vigtig i forhold til aftag af produktion fra underliggende spændingsniveau, om stationen er vigtig i forhold til forsyning af et større regionalt område. En kombination af de tre hovedformål kan forekomme. Hvis stationens primære formål er forsyning af forbrug på underliggende spændingsniveau, bør der fokuseres på, om der kan forventes netreserve fra underliggende net, eller om stationen skal levere stationsreserve. Beslutning om anvendelse af net- eller etablering af stationsreserve sker med baggrund i 40/80 MW reglen (se Netdimensioneringskriterierne 1 ). 2. Standarder Energinet.dk s Netdimensioneringskriterier CIGRE, JWGB3/C1/C2-14 Circuit Configuration Optimisation Tekniske standarder udgivet af Energinet.dk o ETS Relæbeskyttelse. Generelt o M.fl. Gældende lovgivning 3. Overordnede krav Ved fastlæggelse af stationskonfiguration, skelnes mellem GIS og AIS anlæg. Alle nye stationer skal planlægges og projekteres ud fra hvordan en endelig udbygning inkl. koblingsafbryder, flere reaktorer, flere tranformere skal etableres. Stationen etableres ud fra behov som beskrevet nedenfor. AIS bygges til aktuelt behov. Konfoguration og grund skal sikre at udbygning kan ske relativt nemt og billigt, og det skal sikres at lokalplaner mv. tillader en senere udbygning. I forhold til prisen for nyetablering er GIS anlæg er dyrere og mere besværligt at udbygge. En GIS station skal derfor fra starten etableres med en dobbelt 1 Netdimensioneringskriterierne [Dok /12] siger, at det er tilladt ikke at kunne genforsyne op til 40 MW ved tab af to vilkårlige transmissionsledninger eller distributionsledninger (eller en af hver) samt at det er tilladt ikke at kunne genforsyne op til 80 MW ved tab af to vilkårlige transformere. Her er det forudsat, at der er foretaget de omlægninger, der er mulige inden for rimelig tid i nettet direkte under den fejlende komponent. Document no. 13/ /10

5 samleskinne efter 1-bryder princippet. Stationen designes ud fra forudset netudbygning indenfor en horisont på 5 år 2. Stationer designes ikke med henblik på at undgå afbrydelsesfri reserveforsyning af forbruget under en station 3. Stationer designes således at vedligehold, samt udbedring af fejl kan gennemføres sikkerhedsmæssig forsvarligt og uden afbrydelse af forbrug efter omlægning i underliggende net. 4. Funktionsbeskrivelser, stationens formål 4.1 Aftag af produktion fra underliggende spændingsniveau Aftag af produktion fra underliggende net er ikke underlagt krav til n-1 som forbrug. Jf. Netdimensioneringskriterierne dok /12 tilstræbes det dog, at fuld produktion fra vindmøller kan opretholdes i 40 timer efter et netudfald i det sammenhængende kv net ved anvendelse af anlæggenes overbelastningsevne. Dette betyder, at så længe en station kun er ensidig forsynet, dvs. at stationen kun har én kv linje tilsluttet, kan denne sammen med transformeren på stationen ses som en del af en generatorledning, hvor der ikke er krav til n-1. Når stationen bliver udbygget med endnu en linje, tilstræbes det at produktionen kan aftages i 40 timer fra 132-/150 kv samleskinnerne ude i nettet. Da transformerne kan ses som en del af generatorledningen, vil udkobling af en vilkårlig transformer på stationen betyde en reduktion i aftaget af produktionen, uden dette dog er udbygningsberettiget. Første fællespunkt med underliggende net og produktionsanlæg og det sammenhængende kv net defineres som samleskinnen på en station med mere end én linje tilsluttet. Det er således først, når produktionen rammer denne samleskinne, at det tilstræbes at opretholde netadgang til fuld produktion i 40 timer, såfremt der er sket udfald i det formaskede transmissionsnet /50-60 kv og /10 kv transformere ses i denne sammenhæng ikke som en del af det sammenmaskede transmissionsnet. Der er ikke krav til aftag af produktion ved n-1. Stationer bygges derfor ikke med dobbelt samleskinne fra starten udelukkende begrundet i aftag af produktion. 4.2 Stationer med betydning for et større regionalt område Forbruget skal kunne genforsynes i henhold til Netdimensioneringskriterierne ved hjælp af evt. omlægning til ikke-fejlramt skinne eller ved omlægning i underliggende net. 2 Netudviklingsplanens middellange sigte 3 Dette kriterie anvendes til fastlæggelse af, hvornår der skal etableres koblingsafbryder og/eller samleskinnebeskyttelse Document no. 13/ /10

6 En station betragtes som vigtig i forhold til det underliggende net, enten på grund af levering af forsyningssikkerhed for forbrug, ved aftag af produktion eller ved en kombination af de to. En station kan også betragtes som vigtig i det sammenhængende transmissionsnet, hvis der er tale om stationer, hvor der forekommer transit, eller stationer i net som er reserve for 400 kv transmissionsnettet. 4.3 Forsyning af forbrug, netreserve Hvis der er netreserve i et område, kan stationen etableres med enkelt samleskinne og ensidig forsyning fra transmissionsnettet. Netreserven skal i dette tilfælde kun opretholdes til evt. forbrug under stationen og ikke til opsamling af produktion. Transformerkapaciteten skal kunne dække aftaget af produktion ved intakt net, dvs. med de transformere indkoblet der er til rådighed på stationen. 4.4 Forsyning af forbrug, stationsreserve Hvis der ikke er netreserve til et område, skal stationen etableres med stationsreserve. Stationsreserve betyder, at forsyningen til underliggende forbrug kan opretholdes i overensstemmelse med Netdimensioneringskriterierne ved fejl på eller udfald af en vilkårlig komponent i stationen dvs. fejl på samleskinne, transformer eller linje. Stationer, der skal yde stationsreserve, etableres altid med dobbelt samleskinne, to transformere mod underliggende net og mindst to indgående linjer. 4.5 Flere stationer på samme linjeføring Hvis to eller flere stationer ligger på samme linjeføring, og disse enten: har store transporter af produktion fra underliggende net op igennem transformerne, eller forsyner større forbrugstunge områder, kan afbrydelser omfatte adskillige hundrede MW tabt forbrug eller produktion. Ved tab af adskillige hundrede MW forbrug skal det undersøges, om 40/80 MW reglen er opfyldt eller om der skal foretages en udbygning. 5. Valgkriterier 5.1 Opsamling af decentral produktion, stikstation Stationer for opsamling af decentral produktion etableres som minimalløsninger. For stikstationer kan følgende konfoguration anvendes: fremskudt transformer [fig. 1] enkeltskinne [ex. fig. 3] Document no. 13/ /10

7 Figur 1: Enkelt SS, evt. som fremskudt trf. uden koblingsapparater Fremskudte transformerstationer kan etableres med en enkelt afbryder i enten linje eller transformerfelt. Stationen etableres med anlægsbeskyttelse svarende til dette koncept, men forberedt for udvidelse. Stationen skal disponeres så senere udbygning er mulig. 5.2 Opsamling af decentral produktion, formasket net Stationer for opsamling af decentral produktion etableres som minimalløsninger. I formasket net etableres dobbelt samleskinne. Hvis der i sjældne tilfælde etableres opsamlingsstationer i formasket net, hvor behov for udbygning af stationen anses for usandsynligt, kan stationen etableres med en enkelt samleskinne med to langsadskillere på skinnen dobbeltskinne, enkelt afbryder, uden koblingsafbryder 4 Figur 2: Dobbelt SS u. koblingsafbryder 4 Koblingsafbryderen kan anvendes som reserve for en linje-, transformer- eller reaktorafbryder ved fx gasfejl i en SF6 afbryder, hvis alle øvrige linjer lægges på den skinne hvor den fejlramte afbryder ikke er tilsluttet. Der vil dog ikke være POW udkobling af reaktoren i disse tilfælde. Document no. 13/ /10

8 Enkelt skinne, med adskiller på samleskinne Figur 3 Enkelt skinne med langsadskiller. Disponeres med plads til fuld udbygning. Stationen skal disponeres så senere udbygning til dobbelt samleskinne, enkelt afbryder er mulig. 5.3 Forsyning af forbrug, netreserve Stationer, hvor der er netreserve i underliggende net og med maksimalt to indkommende linjer bygges som: enkelt samleskinne, enkelt afbryder [fig. 3]. Samleskinnebeskyttelse etableres i henhold til ETS Relæbeskyttelse. Generelt, når der er store forbrugsenheder eller havvindmølleparker tilsluttet stationen. Ved landvind over 200 MW under en station etableres samleskinnebeskyttelse Forsyning af forbrug, stationsreserve Stationer, hvor der etableres stationsreserve og med maksimalt tre indkommende linjer bygges som: dobbelt samleskinne, enkelt afbryder uden koblingsafbryder [fig. 4]. 5 Kriterier fra ETS overført til landvind. Document no. 13/ /10

9 Figur 4: Dobbelt SS uden koblingsafbryder Samleskinnebeskyttelse etableres i henhold til ETS Relæbeskyttelse. Generelt, når der er store forbrugsenheder eller havvindmølleparker tilsluttet stationen. Ved landvind over 200 MW under en station etableres samleskinnebeskyttelse. 5.5 Stationer med mere end tre indgående linjer Stationer med mere end tre indkommende linjer bygges som: dobbelt samleskinne, enkelt afbryder med koblingsafbryder[fig. 5] Figur 5: Dobbelt SS med koblingsafbryder På AIS anlæg med mere end tre indgående linjer etableres altid samleskinnebeskyttelse 6 Ved mere end fire indgående linjer til en station skal langsafbryder og adskillere på skinnerne overvejes med henblik på at kunne opdele stationen yderligere ved vedligeholdelsesarbejde med henblik på opretholdelse af gennemgående flow. 6 For at kunne opretholde gennemgående flow ved fejl på en skinne Document no. 13/ /10

10 6. Tilslutning af komponenter 6.1 Transformere, forbrug På nye stationer med dobbelt samleskinne og bygget efter enkeltbryderprincip tilsluttes transformere begge skinner. På eksisterende stationer bygget efter to-bryderprincip kan transformere til forsyning af forbrug tilsluttes en enkelt samleskinne. 6.2 Transformere, produktion På nye stationer med dobbelt samleskinne og bygget efter enkeltbryderprincip tilsluttes transformere begge skinner. Såfremt en transformer aftager effekt fra spændingsniveauer (ex. 33 kv) uden netreserve tilsluttes transformeren begge skinner. 6.3 Reaktorer Reaktorer kan tilsluttes enten til samleskinnerne eller direkte til højspændingslinjen. Skinnetilsluttede reaktorer tilsluttes altid begge samleskinner. Faste reaktorer, der udelukkende har til formål at levere reaktiv kompensering til en specifik linje, kan tilkobles denne uden separat afbryder. Alle reaktorer, der har til formål at levere reaktiv kompensering på systemniveau (herunder N-1) tilkobles via separate afbrydere. Variable reaktorer (VSR) tilsluttet direkte på linjer tilsluttes via selvstændig afbryder og adskiller. Ikke variable reaktorer, som ikke behøver at blive skinnetilsluttet, tilsluttes direkte på højspændingslinjen. 6.4 Dynamiske kompenseringsanlæg Dynamiske kompenseringsanlæg tilsluttes altid begge samleskinner. Anlæggene tilsluttes med afbryder imod begges samleskinner. I stationer med Dynamiske kompenseringsanlæg etableres altid samleskinnebeskyttelse. 7. Dokumentation Valg af stationskonfiguration i henhold dette dokument beskrives i beslutningsgrundlag og kravspecifikation. Document no. 13/ /10

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv RA 578 Juli 2012 Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv Paradigme for beslutningsgrundlag til valg af netudbygning på 10-60 kv- og 132-150 kv-niveau 2 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet. Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 263352-06 Energinet.dk DOC.

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere