Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov"

Transkript

1 Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

2 Side 2 af 15 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej Risskov Forord... 3 Organisation og funktioner... 4 Organisation... 4 Funktioner (rutine)... 4 Faciliteter og ressourcer... 5 Fysiske rammer... 5 Personale... 5 Apparatur (større udstyr)... 6 It-systemer... 6 Analyserepertoire... 6 Ændringer i analyserepertoiret... 7 Akkreditering... 7 Budget og regnskab... 8 Produktionsstatistik... 8 Informationsformidling... 9»www.labrisskov.dk«... 9 Trykt informationsmateriale... 9 Informationsmøder...10 Undervisning Formaliseret undervisning...10 Anden undervisning...10 Andre formidlingsaktiviteter...10 Deltagelse i kurser etc. (input)...10 Forskning & Udvikling Afhandlinger...11 Videnskabelige artikler...12 Præsentationer på videnskabelige møder...12 Andre publikationer...12 Opgaver i eksterne projekter...12 Deltagelse i videnskabelige kongresser og møder...12 Faglige opgaver Redaktionsarbejde...12 Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk...12 Appendices Appendiks A...13 Appendiks B...14 Appendiks C...15

3 Side 3 af 15 Forord Vores produktion af almindelige biokemiske analyser, som kun udgør cirka halvdelen af laboratoriets analyseproduktion, var stort set uændret i 2006 i forhold til året før, mens der har været en stigning på 13 % i antallet af målinger af plasmakoncentrationer af antidepressiva og antipsykotika. Det skyldes især stigninger i målinger af de nyere farmaka, som vi for nogles vedkommende er det eneste laboratorium i Danmark der udfører. Der har været et fald i antallet af urinanalyser for misbrugsstoffer, som dog ikke kan kvantificeres præcist og karakteriseres nærmere, da vi først i slutningen af året gik over til elektronisk registrering af aktiviteten. Udviklingen kan bl.a. hænge sammen med en stigende og måske lidt ukritisk brug af hurtigtests (stix) i institutioner, som ellers har anvendt vores tilbud. Vi er derfor begyndt at se nærmere på kvaliteten af sådanne tests, med henblik på at kunne rådgive på området. Som led planer for udvidelse af områderne for laboratoriets ISO akkreditering er der i årets løb udført et stort arbejde med at strukturere, revidere og dokumentstyre en lang række procedurebeskrivelser, databaser m.m. Vi vil i 2007 indføre et nyt informationsstyringssystem for at effektivisere arbejdet. Vores hjemmeside på Internettet blev total renoveret i oktober måned og vi har også på andre måder lagt flere kræfter end tidligere i formidling af informationer fra laboratoriet, især om vores specialanalyser. Det er vigtigt for et lille klinisk biokemisk laboratorium at have et stort fagligt netværk, og at gøre sig synligt sig i miljøet. Vi har prioriteret forskellige udadvendte aktiviteter højt, inklusive deltagelse i kurser. Vi vil gerne takke personalet på for den gode indsats i det forløbne år. Risskov, den 29. maj 2007 Overlæge. dr.med. Bente Vestergård Ledende bioanalytiker

4 Side 4 af 15 Organisation og funktioner Organisation er et afsnit under Center for Psykiatrisk Forskning, der er et forskningscenter på Århus Universitetshospital, Risskov og hører under Psykiatrien i Region Midtjylland. Center for Psykiatrisk Forskning er en del af Klinisk Institut ved Aarhus Universitet. Laboratoriet ledes af en overlæge og en ledende bioanalytiker, som er ansvarlige overfor afdelingsledelsen på Center for Psykiatrisk Forskning. En række ledelsesmæssige og administrative funktioner varetages af en kemiker, en afdelingsbioanalytiker og en kvalitetskoordinator. Funktioner (rutine) Prøvetagning m.m. Laboratoriets bioanalytikere tager blodprøver og elektrokardiogrammer (EKG) på indlagte patienter på Århus Universitetshospital, Risskov, og på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov, samt på patienter som henvises til ambulatoriet fra afdelingerne eller fra de lokalpsykiatriske enheder og praktiserende læger i Århus-området. Vores procedurer for blodprøvetagning m.m. er tilpasset psykiatriske patienters særlige behov, betinget af, at mange har svære sindslidelser med læderet virkelighedssans, manglende sygdomsindsigt og heraf betinget abnorm adfærd. Vores bioanalytikere har for en stor dels vedkommende mange års erfaringer i omgangen med disse ofte skrøbelige mennesker. Almindelige biokemiske analyser Der udføres en række almindelige biokemiske analyser i laboratoriet, herunder hæmatologiske undersøgelser (se nedenfor), mens rekvisitioner af andre gængse analyser ekspederes videre til andre laboratorier, og især til Klinisk Biokemisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Målinger af P-Carbohydratdeficient transferrin (CDT) Laboratoriet udfører denne analyse for både interne og eksterne rekvirerenter. Medikamentanalyser (terapeutisk drug monitorering, TDM) Laboratoriet udfører bestemmelser af plasmakoncentrationer af en række hyppigt anvendte antidepressiva og antipsykotika (se nedenfor), både for rekvirenter i Region Midtjylland og for rekvirenter i andre regioner. Analyserne udføres med højtrykskromatografi (HPLC) eller massespektrometri (LC-MS-MS). Analysesvarene for de tricykliske antidepressiva (Amitriptylin, Clomipramin, Imipramin og Nortriptylin) samt for Clozapin, Perfenazin og Zuclopenthixol ledsages af dosisforslag. Påvisning af misbrugsstoffer i urin Laboratoriet udfører målinger af en række misbrugsstoffer i urinprøver (se nedenfor). Der anvendes primært immunokemiske metoder til screening for diverse stoffer, og herefter massespektrometri til bekræftende (konfirmatoriske) analyser, hvis screeningen af positiv.

5 Side 5 af 15 Informationsformidling og rådgivning Udover laboratoriearbejdet har også vigtige funktioner med rådgivning og information af rekvirenterne. Der er en række forhold med relation til brugen og fortolkningen af biokemiske analyser indenfor psykiatrien, som er anderledes end andre steder, og som bl.a. medfører relativt hyppige personlige kontakter til laboratoriet. Behovet for særlig biokemisk service indenfor psykiatrien forventes at vokse i de kommende år, sideløbende med implementeringen af nye referenceprogrammer m.m., hvor der er sat mere fokus på somatiske undersøgelser og herunder en udvidet brug af biokemiske analyser. Det gælder både i almen psykiatri, men især på det specialiserede neuropsykiatriske område, der er afhængig af tæt kontakt mellem klinikere og laboratoriet. Faciliteter og ressourcer Fysiske rammer Laboratoriet er beliggende i stueetagen i bygning 14i og 14k på Århus Universitetshospital, Risskov. Der findes et ambulatorium med to prøvetagningspladser, et rum med en briks til EKG-optagelse og et stort venteværelse. Der findes et kølerum og særlige rum til opvask og opbevaring af kemikalier. Derudover findes der 10 laboratorielokaler og 10 kontorer. Personale Overlæge Overlæge, dr.med. var ansat som vikar for overlæge, dr.med. Kristian Linnet indtil den og blev fastansat den Ledende bioanalytiker Bioanalytiker Bente Vestergård Kemiker, kvalitetsleder Cand.agro. Jørgen Hasselstrøm Afdelingsbioanalytiker Bioanalytiker Birgit Poulsen Kvalitetskoordinator Bioanalytiker Solvej Holm Pedersen Bioanalytikere Anita Høgh Anitta Pedersen (vikar) Anne-Mette L. Nielsen Annette Meyer Nielsen Bente Jespersen Bodil Schmidt Gitte Frost Sekretærer Forskningssekretær Marianne Frimer Lægesekretær Birgitte Charlotte Dreyer Izabella Ziobrowska Jette Birk Larsen Kirsten Fuhr Pedersen Marianne Bryder Jensen Rikke Helligsøe (vikar) Susanne Ries (vikar) Andre Værkstedsmedarbejder Frank Jensen (indtil ) Værkstedsmedarbejder Simon Risum Sørensen (fra )

6 Laboratoriemedhjælper Anni Olsen (ISS) Laboratoriemedhjælper Sonja Christensen Apparatur (større udstyr) Til medikamentanalyser og analyser af misbrugsstoffer Quatro Micro massespektrometer (MS-MS) #1 Quatro Micro massespektrometer (MS-MS) #2 HP 1100 HPLC system til MS-MS [System #01] Waters & CTC HPLC system til MS-MS [System #02] Aspec HPLC-system [System #03] Aspec HPLC-system [System #04] Aspec XL4 ekstraktionsudstyr [System #05] Gilson HPLC system [System #06] Perkin-Elmer HPLC system [System #07; nedlagt ] HPLC system med fraktionator KONElab autoanalysator Til almen biokemi, hæmatologi og koagulation Vitros 250 autoanalysator Sysmex CA540 (koagulation) Sysmex SF 3000 (hæmatologi) It-systemer Side 6 af 15 Laboratorieinformationssystem Vi anvender LABKA fra CSC og er koblet op til systemet på Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (Nørrebrogade). Det blev i oktober muligt at rekvirere misbrugsanalyser i LABKA Sygehus Pakken og at modtage elektroniske svar på disse analyser. Andre it-systemer Vi anvender Microsoft Office 2003 programmerne til alle kontorfunktioner, fraset håndtering af elektronisk post, kalendere m.m., hvor vi bruger Novell GroupWise. En række funktioner (fx dokumenthåndtering) er baseret på integrerede, delvist automatiserede løsninger i Office Vi har adgang til en række netværksbaserede programmer til diverse administrative og faglige opgaver. Analyserepertoire Markeringen betyder at analysen er akkrediteret. Antidepressiva P-Amitriptylin P-Citalopram P-Clomipramin P-Duloxetin P-Escitalopram P-Fluoxetin P-Imipramin Antipsykotika P-Aripiprazol P-Clozapin P-Olanzapin P-Perfenazin P-Lithium P-Mirtazapin P-Nortriptylin P-Sertralin P-Venlafaxin P-Quetiapin P-Risperidon P-Ziprasidon P-Zuclopenthixol Misbrugsstoffer U-Amfetamin U-Benzodiazepiner U-Buprenorfin U-Cannabinoider U-Ecstasy (MDMA m.fl.) U-Efedrin U-Ketobemidon U-Khat (phenylpropanolamin) U-Kodein U-Kokain (metabolit) U-Metadon U-Metamfetamin U-Morfin og -Heroin U-Tramadol

7 Side 7 af 15 Markører for alkoholmisbrug P-Carbohydratdeficient transferrin (CDT) Almen biokemi P-Alanin-aminotransferase P-Albumin P-Aspartat-aminotranferase P-Basisk fosfatase P-Bilirubin P-Calcium (total) P-C-reaktivt protein (CRP) P-Creatinin U-Creatinin P-gamma-Glutamyltransferase P-Glukose P-Kalium P-Natrium B-Sænkningsreaktion (SR) U-hCG (graviditetstest) U-Stiksanalyser Koagulation P-Koagulationsfaktorer II, VII, X (INR) P-Koagulationsfaktorer II, VII, X (PP) Hæmatologi B-Hæmoglobin B-Erytrocytter Ery(B)-Middelcellehæmoglobin (MCH) Ery(B)-Middelcellehæmoglobinkoncentration (MCHC) Ery(B)-Middelcellevolumen (MCV) Ery(B)-Volumenvariation (RDW) B-Hæmatokrit (HCT) Funktionelle undersøgelser Pt-Elektrokardiogram (EKG) Pt-Glukosebelastning B-Trombocytter B-Leukocytter (total) B-Leukocyttyper B-Neutrofilocytter B-Lymfocytter B-Monocytter B-Eosinofilocytter B-Basofilocytter Ændringer i analyserepertoiret Analysen P-Haloperidol blev nedlagt i februar måned på grund af for få rekvisitioner. Vi gik over til at bruge FACIT graviditetstest (Clearview fra Orion Diagnostica) i stedet for Surestep (Three line HCG Combo fra Bayer Diagnostics) i juli måned. Analysen P-Duloxetin er udviklet på laboratoriet og blev indført til rutinemæssigt i brug i december måned. Akkreditering Laboratoriet er akkrediteret efter DS/EN ISO 15189:2003 standarden for områderne: Lægemiddelanalyser baseret på HPLC eller LC-MS-MS teknik, som anvendes ved rutinemæssig terapeutisk drug monitorering af psykiatriske patienter. Human blodprøvetagning. Vi havde besøg af DANAK i juni måned og fik akkreditering godkendt. Der arbejdes på validering af flere medikamentanalyser, og på at udvide akkrediteringsområdet til analyser af misbrugsstoffer og de almene biokemiske analyser.

8 Side 8 af 15 Budget og regnskab Beløbene er i kroner. Salg af tjenesteydelser vedrører helt overvejende salg af medikamentanalyser til rekvirenter udenfor det tidligere Århus Amt. Postering Budget Regnskab Difference Lønninger Varekøb Tjenesteydelser m.v Ej fordelte udgifter Overførsel fra CPG Salg af tjenesteydelser I alt Overskuddet fra 2006 er overført til 2007, da det bl.a. skal anvendes til dækning af apparaturanskaffelser og fornyelser. Produktionsstatistik Gruppe af ydelser Almene biokemiske analyser etc Medikamentanalyser og CDT Analyser for misbrugsstoffer Patientkontakter, inkl. modtagne prøver Bemærkninger Antallet af almene biokemiske analyser etc. var stort set uændret i forhold til 2005 (2 % lavere); se også Appendiks A. Antallet af medikamentanalyser steg 13 % i forhold til 2005, og det skyldes overvejende analyser af de nyere medikamenter indenfor området; se Appendix B. Antallet af misbrugsanalyser faldt med 25 %, men tallene skal vurderes med forbehold. Opgørelsen af antallet af analyser er baseret på manuelle optællinger frem til den 10. oktober 2006, og herefter på registreringer i LABKA (se Appendix C). Antallet i 2005 blev estimeret ud fra manuelle optællinger af ca rekvisitionssedler. Vi har ikke tidligere talt patientkontakter, og har p.t. ikke mulighed for at skelne mellem forskellige typer af kontakter. Analyser udført på andre laboratorier Vi rekvirerede analyser på Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (Nørrebrogade) og analyser på andre laboratorier.

9 Side 9 af 15 Informationsformidling»www.labrisskov.dk«Laboratoriets hjemmeside på Internettet blev totalt renoveret i oktober måned. Visionen har været at lave et website, som er specifikt designet til formidling af vores informationer, let at finde rundt på og hurtigt at bruge. Hjemmesiden indeholder bl.a. en række praktiske oplysninger og detaljerede informationer om alle laboratoriets analyser. Den bliver hyppigt opdateret med nyheder, fx om driftmæssige forhold og faglige problemstillinger, og bliver også løbende udbygget med relevante artikler og oversigter. Trykt informationsmateriale Vejledninger Laboratoriet udgiver en generel vejledning til brug for de kliniske afsnit på Århus Universitetshospital, Risskov. Vejledningen er tidligere udkommet som et lille blåt hæfte i A5-format, men er fuldstændig ændret og udgives fra 2007 i et mindre antal A4- mapper med løse sider, som vi løbende opdaterer (vejledningen kan dog også hentes på vores hjemmeside). Vi har tidligere udgivet en særlig vejledning vedrørende medikamentanalyser og misbrugsanalyser (et grønt hæfte i A4-format; seneste version fra 2004), men den udgives ikke mere. Alle de relevante informationer findes nu på vores hjemmeside. Nyhedsbreve Laboratoriet er begyndt at udgive nyhedsbreve til rekvirenterne, fx i forbindelse med ændringer i analyserepertoiret, ferielukninger etc.

10 Informationsmøder Side 10 af 15 Der har ikke været afholdt særlige informationsmøder i 2006, men der planlægges 1-2 møder i Undervisning Formaliseret undervisning Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Klinisk lektor i klinisk biokemi frem til februar 2006, med undervisning af medicinstuderende på Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus. Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Vejleder i forskningsmetodologiske opgaver for medicinstuderende på 9. semester (1 opgave i 2006). Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Ph.d. kursus i klinisk forskning. Emne: Genetisk epidemiologi (1 forelæsning per semester). Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Kursus i validering af analysemetoder. Emner: Præanalytiske forhold; Usikkerhedsbudgetter. Anden undervisning Abbot Forum, Århus. Foredrag: Hvad er apolipoprotein A-I og apolipoprotein B? Århus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Undervisning: Metaanalyse. Institut for Kompetenceudvikling, København. Kvalitetsudvikling og akkreditering i sundhedsvæsenet. Foredrag: Akkreditering lidt konstruktiv kritik. Andre formidlingsaktiviteter Jydsk Medicinsk Selskab, Århus. Mødearrangør: Psykiatrisk grundforskning: Fra gen til klinik status og perspektiver. Den XXX Nordiske Kongres i Klinisk Kemi, København. Mødearrangør & ordstyrer: How to optimize the preanalytical phase. Ordstyrer: Lipids, lipoproteins and apolipoproteins. Birgit Poulsen DBIO, Århus. Medarrangør: Misbrugsstoffer, hjernens kemi, depressioner og stress. Deltagelse i kurser etc. (input) Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Vejle. Kursus i validering af analysemetoder. Validering af analysemetoder. Århus Amt, Risskov. Lederkursus til håndtering af sygefravær. DEKS Brugermøde, Odense. Institut for Kompetenceudvikling. Kvalitetsudvikling og akkreditering i sundhedsvæsenet. København. Bente Vestergård DBIO, Vejle. Lederforum. Århus Amt, Århus. Patientsikkerhed Århus Amt, Risskov. Lederkursus til håndtering af sygefravær. DEKS Brugermøde, Odense. Århus Amt, Århus. Arbejdsmiljøkursus. Region Midtjylland under dannelse, Viborg. Informationsmøde om kontoplan og kontovejledning i Region Midtjylland.

11 Side 11 af 15 Region Midtjylland under dannelse, Viborg. Idékonference om udvikling af psykiatrien i Region Midtjylland. Region Midtjylland under dannelse, Viborg. Rapportering, økonomistyring og lønsimulering i Region Midtjylland. Region Midtjylland under dannelse, Århus. Lønkonference i Region Midtjylland. Århus Amt, Århus. Udvidet ØS2000 web kursus. Terumo, Belgien. Studierejse. Roche, Århus. COBAS it kursus. Jørgen Hasselstrøm Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Ph.d. kursus: Principper for datadokumentation. Århus. Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Vejle. Kursus i validering af analysemetoder. Validering af analysemetoder. Birgit Poulsen DEKS Brugermøde, Odense. DBIO, Århus. Misbrugsstoffer, hjernens kemi, depressioner og stress. Gitte Frost DEKS Brugermøde, Odense. DBIO, Århus. Misbrugsstoffer, hjernens kemi, depressioner og stress. Region Midtjylland under dannelse, Viborg. Lønkonference i Region Midtjylland. Roche, Århus. COBAS it kursus. Bodil Schmidt DBIO, Århus. Misbrugsstoffer, hjernens kemi, depressioner og stress. Marianne Bryder Jensen Vitros, Island. Brugermøde. Annette Meyer Nielsen Sysmex, Horsens. Brugermøde. Anita Høgh Andersen Jysk Center for Voksenundervisning, Århus. Metoder til klinisk kvalitetsudvikling. DEKS Brugermøde, Odense. Jette Birk Larsen Biolab, København. Unipoint 1 kursus. Marianne Frimer Psykiatrisk Forskningsbibliotek, Risskov. Reference Manager. Forskning & Udvikling Laboratoriet udfører løbende projekter som relaterer sig til terapeutisk drug monitorering (TDM) af antidepressiva og antipsykotika. Projekterne sigter dels mod at tilvejebringe ny viden om stoffernes omsætning og virkninger, og dels på at udvikle (eller videreudvikle) og kvalitetssikre metoder til måling af diverse farmaka. Der er i årets løb udført nogle mindre projekter med fokus på den praktiske anvendelighed af hurtigtests (stiks) til påvisning af misbrugsstoffer i urin, og der er påbegyndt et arbejde med henblik på at udvide laboratoriets repertoire af konfirmatoriske analyser indenfor området. Afhandlinger Hovedvejleder Kristian Linnet Afleveret ph.d. projekt, oktober 2006: Cand.agro. Jørgen Hasselstrøm. Atypiske antipsykotikas metabolisme med fokus på quetiapin. Center for Psykiatrisk Grundforskning, Psykiatrisk Hospital i Århus.

12 Videnskabelige artikler Side 12 af 15 Hasselstrøm J, Linnet K. In vitro studies on quetiapine metabolism using the substrate depletion approach with focus on drug-drug interactions. Drug Metabol Drug Interact. 2006; 21: Ejsing TB, Hasselstrøm J, Linnet K. The influence of P-glycoprotein on cerebral and hepatic concentrations of nortriptyline and its metabolites. Drug Metabol Drug Interact. 2006; 21: Præsentationer på videnskabelige møder Hasselstrøm J, Linnet K. In vitro studies of quetiapine using substrate depletion approach. Dansk Farmakologi Syddansk Universitet. Andre publikationer Gerdes LU. Methods comparison How to analyze and interpret data. Bloodgas.org; Compendium 2006: Opgaver i eksterne projekter Medinor. Pancreasprojekt på Bispebjerg Hospital: P-CDT analyser på 105 patientprøver. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov og Eli Lilly. B4Z-MC-LYBX: Blodprøver, EKG samt urinprøver på 4 børn. Projektet (#6) er afsluttet i Center for Psykiatrisk Grundforskning m.fl. Gendep projektet: 190 patientkontakter (Projekt #8). Organon. Klinisk forsøg med Asenapine: 1 patient til EKG og blodprøver 3 gange (Projekt #11). Overlæge Peter Møller Andersen, Afdeling N6/N7, Århus Universitetshospital, Risskov og overlæge Jørgen Aagaard, Distriktspsykiatrisk Center Århus Syd, Viby i samarbejde med Janssen-Cilag. Klinisk projekt: 32 kontakter med bloprøvetagning og forsendelse (Projekt #12). Center for Psykiatrisk Grundforskning; Rikke Dalby. Udredning af patienter med depression: 24 blodprøvetagninger m.m. (Projekt #15). CNX-Glostrup. Serotonin 5 HT2A receptor funktion: 74 P-Quetiapin analyser (Projekt #17). Deltagelse i videnskabelige kongresser og møder Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Betydningen af præanalytiske forhold, Vejle og København (mødearrangør). Den XXX Nordiske Kongres i Klinisk Kemi, København. Jørgen Hasselstrøm Dansk Farmakologi. Syddansk Universitet. Den XXX Nordiske Kongres i Klinisk Kemi, København. Faglige opgaver Redaktionsarbejde Medlem af redaktionsgruppen for Klinisk Biokemi i Norden. Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Medlem af bestyrelsen og medlem af selskabets videnskabelige udvalg for kvalitetssikring. Lægeforeningen. Fagligt Udvalg vedrørende Almen Praksis. Medlem af Laboratorieudvalget Vedrørende Kvalitetssikring. Jydsk Medicinsk Selskab. Medlem af bestyrelsen. Århus Amt. Specialerådet for Klinisk Biokemi.

13 Side 13 af 15 Appendices Appendiks A Produktion af almene ydelser og biokemiske analyser fordelt på forskellige grupper. Ydelse Ændring Pt-Elektrokardiografi % Hæmatologi B-Hæmoglobin (Fe) % B-Leukocytter % B-Leukocyttyper % B-Erytrocytter % B-Erytrocyt (EVF; hæmatokrit) % Ery(B)-Erytrocyt (MCV; EMV) % Ery(B)-Hemoglobin(Fe) (MCHC; EHBC) % B-Trombocytter % Inflammation & infektion B-Sedimentationsreaktion % P-C-reaktivt protein % Diabetes diagnostik P(fPt)-Glukose (diagnostik) % Levertal P-Alanin-aminotransferase (ALAT) % P-Basisk fosfatase % P-Bilirubiner % P-Koagulationsfaktorer (II,VII,X)(DIAG; "PP") % P-gamma-Glutamyltransferase % P-Aspartat-aminotransferase (ASAT) % Nyrefunktion og væsketal P-Creatinin % P-Natrium % P-Kalium % P-Albumin % P-Calcium, (total) % P(vB)-Carbondioxid, total % Nyrer-Creatinin-clearance % Pt(U)-Creatinin (døgnudskillelse) Kontrol af antikoagulationsbehandling P-Koagulationsfaktorer(II,VII,X) (INR, AK-kont % Graviditetstests U-Choriongonadotropin (Graviditetstest) % Urinundersøgelser U-Bakterier (nitrit; Stix) % U-Leukocytter (Stix) % U-Protein (Stix) % U-Glukose (Stix) % U-Creatinin % U-Acetoacetat (Stix) % U-Erythrocytter (Stix) % U-pH (Stix) U-Sediment (mikroskopi) % Diverse analyser % Blodprøver til videnskabelige projekter % Ydelser i alt % På grund af en fejl i optællingssystemet blev der i 2005 ikke medregnet analyser af P-Glukose på ikke-fastende patienter. Der var af disse analyser i 2006.

14 Appendiks B Side 14 af 15 Produktion af medikamentanalyser fordelt på de forskellige stoffer og rekvirentens regionale tilhørsforhold. Analyse Midtjylland Nordjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Grønland Færøerne P-Amitriptylin % P-Aripiprazol % P-Citalopram % P-Clomipramin % P-Clozapin % P-Escitalopram % P-Fluoxetin % P-Haloperidol % P-Imipramin % P-Lithium % P-Mirtazapin % P-Nortriptylin % P-Olanzapin % P-Perfenazin % P-Quetiapin % P-Risperidon % P-Sertralin % P-Venlafaxin % P-Ziprasidon % P-Zuclopenthixol % P-CDT % Analyser i alt % Ændring

15 Appendiks C Side 15 af 15 Produktion af analyser for misbrugsstoffer. Den detaljerede opgørelse er baseret på elektronisk optælling og dækker kun perioden fra den til den Produktionen i årets første 9 måneder er baseret på en manuel optælling. Analysekode Immunkemisk screening Massespektrometri (konfirmatorisk) 2006 U-Amfetamin U-Benzodiazepiner U-Buprenorfin U-Cannabinoider U-Kokain (metabolit) U-Kodein U-Efedrin U-Ketobemidon U-Kath U-MDA (Ecstasy) U-MDEA (Ecstasy) U-MDMA (Ecstasy) U-Metadon U-Metamfetamin U-Morfin U-Tramadol I alt i perioden til I alt

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov 7789 3540

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning Center for Psykiatrisk Grundforskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning Center for Psykiatrisk Grundforskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Århus Universitetshospital Risskov Side 2 af 13 Center for Psykiatrisk Grundforskning Psykiatrisk Hospital i Århus Skovagervej 2 8240

Læs mere

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på ! ""# $ % $ &'% Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Udvikling over tid af referenceområder for antipsykotika - Resultater og overvejelser fra intern kvalitetssikring

Udvikling over tid af referenceområder for antipsykotika - Resultater og overvejelser fra intern kvalitetssikring Udvikling over tid af referenceområder for antipsykotika - Resultater og overvejelser fra intern kvalitetssikring Jesper Revsholm Læge Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Kvalitetssikringsprojektet

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Klinisk biokemi frem mod 2020 Fremtiden er begyndt

Klinisk biokemi frem mod 2020 Fremtiden er begyndt Klinisk biokemi frem mod 2020 Fremtiden er begyndt Udvalgte emner Siemens Healthcare Diagnostics ApS Snoghøj 16-11-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium

Klinisk Biokemisk Laboratorium Klinisk Biokemisk Laboratorium www.labrisskov.dk Generel vejledning Version 4 2010 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Generel vejledning Dokumentnr. D040.01 Version 004

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital v/ Mette Møller Andreasen Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Odense Universitetshospital Hvem er jeg? Mette Møller Andreasen Qvinde 43 år

Læs mere

UDANNELSESUDVALG 2 UU2

UDANNELSESUDVALG 2 UU2 UDANNELSESUDVALG 2 UU2 Peter H. Nissen Biokemiker Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Hvad er UU2? Uddannelsesudvalg for hospitalsansatte biokemikere Kommisorium Udvalget skal overveje og

Læs mere

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT 1. MÅLGRUPPER OG ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1.1 Analyser og undersøgelser... 2 1.1.1 Prioritering og svartider... 2 1.1.2 Rekvirering... 3 1.1.3 Blodprøvetagning

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D.

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D. Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet Professor, forløbschef, Ph.D. Jan Mainz Jan Mainz Professor i kvalitetsudvikling ved SDU Adjungeret professor

Læs mere

Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium

Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium Klinisk Biokemisk Afdeling i Det Nye Universitetshospital (DNU) Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Aarhus Universitetshospital (AUH) tager nye lokaler på Det Nye

Læs mere

Referenceintervaller

Referenceintervaller Referenceintervaller Før, nu og i fremtiden KBI :: CER DEKS Brugermøde 08-09-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital Risskov 1 Anbefalet litteratur

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

DSKB efterårsmøde 6. november 2015

DSKB efterårsmøde 6. november 2015 DSKB efterårsmøde 6. november 2015 Søren Ladefoged overlæge, dr.med. ph.d. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium Kvalitetshåndbog Dokumentnummer = D002.01 :: Version = 13:: Dato for ikrafttrædelse = 18-06-2010 Antal kopier = 3 :: Bilag = 0 Placering = Arkivskab, læsekopi, rum 0.10, 0.57 Dokumentansvarlig (dato og

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

Gibosort. et blik ind i fremtidens laboratorium

Gibosort. et blik ind i fremtidens laboratorium Gibosort et blik ind i fremtidens laboratorium Sessionsledere: Evy Ottesen, ledende bioanalytiker, Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Marie Bay, Innovationskonsulent, Nyt Hospital Nordsjælland

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD PROCEDUREBLAD Dokumentnr.: T002.01 Version: 011 Antal kopier: 1 Dato for ikrafttrædelse: 22-04-2010 Bilag 0 Placering: Dokumentansvarlig : Aase Sejr Gothelf Arkivskab, læsekopi, hjemmesiden Dato Signatur

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital WebQuality Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis EXAM Reg. nr. 450 Kræft- og Inflammationscentret Praksis-teamet på KBA AUH Overlæge Birgitte Brock Afdelingsbioanalytiker Laboratoriefaglig

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010 Juni 2010 God start til Triolab Nyt Vores nye nyhedsbrev har fået en god start! Rigtig mange af vores kunder har tilkendegivet, at de ønsker at modtage Triolab Nyt, og det er vi meget glade for! Vi vil

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2013 > Sæsonplan for efterår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 24. september kl 20.00 Professor Allan Krasnik, Det Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Sundhedsfagligt Råd Klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Temadag

Sundhedsfagligt Råd Klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Temadag Billeddiagnostisk Afdeling Hillerød - Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afsnit Sundhedsfagligt Råd Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Temadag 19-10-2015 1 Billeddiagnostisk Afdeling Hillerød - Klinisk

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 11-11-2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 1 SKUP i Danmark Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk www.skup.dk Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 2 SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr for Primærsektoren 3 Analysekvalitet i almen

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

OM VORES VISIONER... 2 STRATEGISKE OMRÅDER... 2 SAMARBEJDE MED ANDRE SPECIALER... 2 FORSKNING OG UDVIKLING... 2

OM VORES VISIONER... 2 STRATEGISKE OMRÅDER... 2 SAMARBEJDE MED ANDRE SPECIALER... 2 FORSKNING OG UDVIKLING... 2 Understøtte specialet ved at tiltrække, fastholde og udvikle de dygtigste og de mest kreative medarbejdere Arbejde for at klinisk biokemi bliver et stadigt voksende speciale med stigende indflydelse i

Læs mere

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Med ny præcision kortlægger Århus-forskere hvordan depressionsmedicin virker. Opdagelserne giver håb om at udvikle forbedret depressionsmedicin

Læs mere

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

Tips og ideer til Web-Labka november 2010

Tips og ideer til Web-Labka november 2010 Tips og ideer til Web-Labka november 2010 Via Laboratorievejledning kan dette dokument samt tidligere Tips og ideer til Web-Labka findes. Med virkning fra 7/11-10 kommer der en opdateret version af LABKA

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Velkommen til Konference om ADHD. 21. november 2016

Velkommen til Konference om ADHD. 21. november 2016 Velkommen til Konference om ADHD 21. november 2016 ADHD Hyppig tilstand 2-3% af børn / 1-2% af voksne (ICD-10) 20-25% af alle henvisninger til BUP Mange voksne henvises Voldsom stigning (nu stagneret)

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Det rette team betaler sig

Det rette team betaler sig Det rette team betaler sig Ifølge en optælling, foretaget af Praktiserende Lægers Organisation, var der pr. maj 2017 5149 personer ansat som hjælpepersonale i praksissektoren. Heraf 230 bioanalytikere.

Læs mere

595forskningspublikationer198ansatte

595forskningspublikationer198ansatte Nøgletal 28-213 Institut for Regional Sundhedsforskning 595forskningspublikationer198ansatte 4centre345peerreviewedartikler 21professorer 4enheder68Ph.d.studerende Indholdsfortegnelse Vision. 3 Forskning

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Deltagelse i videnskabeligt forsøg om Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg? Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Psykiatrien Klinisk basisuddannelse KBU

Psykiatrien Klinisk basisuddannelse KBU Psykiatrien Klinisk basisuddannelse KBU Psykiatri og Social www.skarpehjerner.dk En KBU-stilling i psykiatrien i Region Midtjylland tilbyder Indblik i et speciale med høj faglighed, kvalitet og evidens

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro

Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro Anne Frølich, overlæge, Bispebjerg Hospital, ekstern lektor, Københavns Universitet

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-03-2014 Gyldig til: 30-04-2017

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Maria og bioanalytikeren

Maria og bioanalytikeren Maria og bioanalytikeren Maria hos lægen Idé af Rikke Bech Skrevet og illustreret af Martina Jürs Rikke Bech og Martina Jürs Maria og bioanalytikeren Maria hos lægen Copyright 2016 Danske Bioanalytikere

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Palliativt Indsats i Region Syddanmark

Palliativt Indsats i Region Syddanmark Palliativt Indsats i Region Syddanmark Temadrøftelse 23.10.12: Når vi skal herfra Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Anette Damkier Overlæge, ph.d. Palliativt Team Fyn SST 2011 Anbefalinger

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer Februar 2011 Indhold: 1. Formål 2. Baggrund 3. Aftale med Biomedicinsk Laboratorium, Syddansk Universitet 3.1 Biomedicinsk

Læs mere

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-09-2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-04-2015

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

CiPoc Symposium. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge (Nørrebro) Medlem af PLO s bestyrelse

CiPoc Symposium. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge (Nørrebro) Medlem af PLO s bestyrelse CiPoc Symposium Flemming Skovsgaard Praktiserende læge (Nørrebro) Medlem af PLO s bestyrelse 1 POC i almen praksis Point Of Care analyser i almen praksis vi stige: Centralisering -> større afstande til

Læs mere

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Seniorkonsulent, ph.d. Maj-Britt Juhl Poulsen Danske Regioner Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Status og anbefalinger Maj 2013 Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark Mia DKK

Læs mere

EPJ-Observatoriet. 10 års erfaringer med EPJ i daglig drift

EPJ-Observatoriet. 10 års erfaringer med EPJ i daglig drift 12.10.2007 EPJ-Observatoriet 10 års erfaringer med EPJ g i daglig drift Min baggrund Klinisk biokemiker Laboratorie-IT-systemer Thrombo-Base Ringkjøbing Amt EPJ-anskaffelse/udvikling ACURE - EPJ-udvikling

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Sundhed i medierne En kvantitativ analyse af danske mediers dækning af folkesygdomme i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30.

Sundhed i medierne En kvantitativ analyse af danske mediers dækning af folkesygdomme i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. Sundhed i medierne En kvantitativ analyse af danske mediers dækning af folkesygdomme i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2015 Introduktion 1. OVERORDNET BESKRIVELSE Medieanalysen tager udgangspunkt

Læs mere