Grå guld -dialogmøde på Flensborghus 25. marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grå guld -dialogmøde på Flensborghus 25. marts"

Transkript

1 Flensborg Avis - torsdag den 19. marts side 1 LEDER Ugens overskrifter Venner [KONTAKT] Det er ikke nogen hemmelighed, at markeringen og fejringen af 60-året for Bonn- København erklæringerne (BKE) fylder meget i kalenderen med hensyn til at forberede, gennemføre og deltage i de mange BKE-arrangementer, der allerede er blevet afholdt hhv. vil blive afholdt i løbet af året. Til daglig ihukommer vi ikke erklæringerne, men efterlever dem uden i øvrigt konkret at tænke over deres indhold og hensigter. Det er mere eller mindre kun, når der kommer en kurre på tråden i samlivet mellem flertal og mindretal, at vi hiver Bonn- København erklæringerne frem af skuffen for at minde hinanden om, at vi her i grænselandet har givet hinanden hånd på, at vi vil det gode og fredelige naboskab i øjenhøjde byggende på den grundlæggende gensidige respekt for hinandens ligeværd. Det har taget tid at nå så langt, som vi er i den freds- og forsoningsproces, som for alvor fik et skub i Det er en solstrålehistorie, som er [KONTAKT] SSF overbragte en hilsen, da Danmarks- Samfundet sidst holdt repræsentanskabsmøde i Kolding. Ældre Læs mere på KONTAKT side 2 [KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg har kurser for alle - også for ældre; IT-kurser eksempelvis. Ros Læs mere på Kontakt side x Læs mere på KONTAKT side 3 [KONTAKT] Spil Dansk-direktør Ricco Victor var fuld af ros til Sydslesvig, da han i sidste uge overrakte en pris til Spil Dansk-styregruppen i Flensborg. BKE Læs mere på KONTAKT side 3 [KONTAKT] Bonn-København erklæringerne fyldte meget i sidste uge. Noget af det bringes på NDR 26. marts. Læs mere på KONTAKT side 5 Gensidig respekt og forsoning værd at fejre og værd at fortælle, ikke mindst i de regioner på vort kontinent, hvor spændinger, chikane, diskrimination og i værste fald krig ødelægger enhver form for fredeligt mellemfolkeligt samliv. Det budskab, der udgår fra Nordog Sydslesvig, er budskabet til Europa om en grænselandsmodel, der bl.a. bygger på retten til frit at bekende sig til et mindretals nationale identitet. Et budskab, der viser, hvorledes ligestilling, kulturel autonomi og politisk participation, er en række mindretalspolitiske rettigheder, som må forudsættes opfyldt, skal man gøre sig et håb om en positiv forsoningsproces mellem flertal og mindretal i konflikt. Det er frustrerende at måtte erkende, hvor svært det er at trænge igennem i Bruxelles med budskabet om, at mindretalspolitik er fredspolitik, der i dagens globaliserede verden ikke bare er et nationalt, men i allerhøjeste grad et overnationalt anliggende og ansvarsområde. Jon Hardon Hansen HER ER MIT LIV Grå guld -dialogmøde på Flensborghus 25. marts [KONTAKT] Ved åbningen af fotoudstillingen Vi elsker, hvor du bor med flotte portræt-billeder fra Sønderjylland/ Slesvig på Flensborg Bibliotek den 12. marts benyttede Jens Overgaard fra Aabenraa Grænseforening og SSF-byformand Preben K. Mogensen lejligheden til at gøre opmærksom på de kommende, fælles sammenkomster på skift i Flensborg og i Åbenrå, som de to foreninger indbyder til. Grænseforeningen, bakket op Sydslesvigsk Forening, har som en af sine fremtidige strategier valgt det personlige møde mellem sydslesvigere og danskere som et afgørende indsatsområde. Grænseforeningens afdeling i Aabenraa og SSF Flensborg by inviterer til mødet med afsæt i egne rødder og kulturelt ståsted. Ved det første møde er der fundet to spændende personligheder til at lægge ud med fortælling fra deres liv: Dieter Matthiesen, Engelsby, og Jørn Ulrik Larsen, Åbenrå. De agter at introducere sig selv, så det ses der bort fra her. Men deltagere kan se frem til inspiration til selv at tage ordet ved senere møder og til livlig FOLKBALTICA MAJ Dieter Matthiesen. (Fotos: Lars Salomonsen) folkbalticas kunstneriske leder Harald Haugaard. (Foto: Sigrid Nygaard) snakken henover bordene og henover grænsen ved kaffen. Det første grå guld -dialogmøde finder sted på Flensborghus onsdag den 25. marts kl , hvor alle er velkomne. Forløbet af sammenkomsten: Velkomst. Der synges en sang. Over kaffebordet fortæller en fra hver sin side af grænsen deres historie. Der følger en samtale/ dialog om historierne, almindelig meningsudveksling, og afsluttende synges en sang. Alle er velkomne. Tilmelding på telefon / -126/ -125 er påkrævet. SSF Flensborg er siden inviteret til Folkehjem i Åbenrå onsdag den 27. maj kl Disse grå guld-dialogmøder fortsætter i efteråret. pkm Jørn Ulrik Larsen. 29x folk [KONTAKT] Med ikke færre end 29 arrangementer med sang musik, foredrag flere steder nord og syd for grænsen agter folkbaltica-festivalen også i år i perioden maj at leve op til forventningen om et alsidigt, flot og kvalitativt højtstående tilbud til folkmusik-venner i det dansk-tyske grænseland. Under mottoet Vesterhav-Østersø har den nye forenings bestyrelse, den kunstneriske leder Harald Haugaard og de frivillige medarbejder stablet et program på benene, publikum vil nyde. Programmet kan nærlæses og billetter bestilles på og på på dansk og tysk, og har man ikke selv adgang til nettet, får man hjælp på SSFs sekretariater, på Aktivitetshuset i Flensborg og de danske biblioteker. Endelig er der lagt fyldige programhæfter ud de rigtige steder nord og syd for grænsen. 60 JAHRE BONN-KOPENHAGENER ERKLÄRUNGEN Herausforderungen wachsen [KONTAKT] Anlässlich der Feierlichkeiten zum 60jährigen Jubiläum der Bonn-Kopenhagener Erklärungen sagte die Flensburger SSW-Faktionsvorsitzende Susanne Schäfer-Quäck: 1955, zehn Jahre nach Ende des Krieges, waren die Erklärungen Deutschlands und Dänemarks ein Neuanfang im deutsch-dänischen Verhältnis. Seitdem ist die gegenseitige Anerkennung gewachsen und das friedliche Miteinander Vorbild für andere europäische Regionen geworden. Die dänische Minderheit habe sich dabei als zuverlässiger Brückenbauer zum Nachbarland erwiesen, was nicht zuletzt der wirtschaftlichen Entwicklung des Grenzlandes zu Gute gekommen sei. Schäfer-Quäck: Der so genannte brain drain, also die Abwanderung qualifizierter Beschäftigter, konnte durch diese Entwicklung aufgehalten werden. Die Liste deutsch-dänischer Kooperationsmodelle und strukturen sei lang und beeindruckend: Von der Europa-Universität bis hin zur medizinischen Zusammenarbeit wuchs das Grenzland zu einer starken Region zusammen. Doch man dürfe sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Das habe die Auseinandersetzung um die Zuschüsse für die dänischen Pflichtschulen in Schleswig-Holstein unter der Carstensen-Regierung gezeigt: Die dänische Minderheit hat es immer noch mit vielen Vorurteilen der deutschen Mehrheitsbevölkerung zu tun. Wir werden aber weiterhin für die Gleichberechtigung der dänischen Kultur streiten. Dabei wird es nicht gerade einfacher. Die Herausforderungen wachsen, weil man bei den neuen Generationen vieles neu erklären muss. Wir müssen das Fundament für die Kooperation und die Anerkennung immer wieder erneuern. Da kommt es auf Einfallsreichtum und Nachhaltigkeit an. Die Veranstaltungen rund um das Jubiläum zeigten das große Interesse an dem Thema der Minderheiten, gerade auch bei der Mehrheitsbevölkerung. Schäfer-Quäck: Niemand hätte vor 60 Jahren geglaubt, dass das Miteinander einmal zum Alltag gehören wird. Aber genauso ist es gekommen.

2 Flensborg Avis - torsdag den 19. marts side 2 DANMARKS-SAMFUNDET Store og nye udfordringer [KONTAKT] Danmarks-Samfundet står overfor store og nye udfordringer. Det kunne SSFs 1. næstformand Gitte Hougaard-Werner konstatere, da hun for første gang overværede Danmarks- Samfundets repræsentantskabsmøde, i år i Kolding Uddannelsescenter. Hun deltog i stedet for Sydslesvig-repræsentant Franz Dittrich og blev ledsaget af Gaby Böttinger fra Dansk Generalsekretariat. DALENDE SALG Formand Erik Fage-Pedersen oplyste i sin beretning, at salget af det lille dannebrogsflag, som foreningen står for over hele landet hvert år på Valdemarsdagen den 15. juni, er faldet de senere år - både på landsplan og i lokalforeningerne. Årsagen til nedgangen er bl.a. en ny indsamlingslov, der omtaler begrebet god indsamlingsskik, som bl.a. betyder, at man ikke må henvende sig direkte til eventuelle købere, men kun må stå med sine flag uden at henvende sig til forbipasserende - ikke nogen nem måde at sælge på. Der skal nu nedsættes en arbejdsgruppe, som skal dykke ned i problemerne. FLERE MEDLEMMER Salget af de små Valdemarsflag har altid været en væsentlig indtægtskilde i Danmarks-Samfundet, og har gjort det muligt at opfylde dets formålsparagraf med at uddele flag og faner. Indtægtsnedgangen kan heldigvis i nogen grad imødegås, idet privatpersoner og foreninger er begyndt at tegne medlemskab i foreningen. Medlemstallet har været opadgående de seneste år, og her gælder det fortsat om at gøre en indsats for at hverve nye medlemmer, så alle ansøgninger om faner og flag kan honoreres også i fremtiden. OM DANNEBROG I 2019 kan Dannebrog fejre sit 800-års jubilæum, og skal der stables et flot program på benene, er det ikke spor for tidligt at komme i gang. I den anledning er der bestilt et eller muligvis flere frimærker hos Post Danmark, som er interesseret i en sådan udgivelse. Også et jubilæumshefte eller et sær-årsskrift skal udarbejdes til jubilæumsåret. Oprettelsen af Danmarks-Samfundets nye og moderne hjemmeside (www. danmarkssamfundet.dk) har været en stor opgave. Næste skridt er at få oprettet de lokale sider. Der er endnu et stykke vej, men de første er allerede oppe at køre, bl.a. i Sydslesvig. Det i 2013 etablerede nationale Videncenter om Dannebrog har i det forløbne år haft travlt med nye beskrivelser/ forklaringer om baggrund og brug af Dannebrog, som alle kan findes på foreningens hjemmeside. SSF-næstformand Gitte Hougaard- Werner overbringer en hilsen på Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde i Kolding forleden. (Foto: privat) SYDSLESVIG På Sydslesvigsk Forenings vegne overbragte 1. næstformand Gitte Hougaard-Werner hilsner fra det danske mindretal med en særlig tak for faner og flag, der afleveres syd for grænsen. En speciel tak rettede hun til Danmarks-Samfundet for dets kæmpe indsats og trofaste besøg ved de danske årsmøder. Hun ønskede tillykke med den flotte nye hjemmeside, som hun mener, bærer præg af viden og stor kærlighed til vores fælles flag - Dannebrog. Hun fremhævede den store betydning af de digitale medier - også i formidling af noget så fundamentalt som brugen af Dannebrog, flagdage og andet, der er en så betydningsfuld del af den danske identitet - særligt for det danske mindretal syd for grænsen. Hun afsluttede sin hilsen med en kort personlig historie: Jeg bor selv i en lille landsby ved Slien, Flækkeby, og i et nybyggerområde langs vores hovedvej blev der rejst en flagstang. Da jeg på vej hjem kørte forbi, opdagede jeg, at Dannebrog var hejst og siden dagligt den danske vimpel. Indrømmet, jeg er måske gammeldags, men jeg fik gåsehud og tårer i øjnene og følte mig på en gang forbundet med dem, der var flyttet ind - et ganske særligt syn i en landsdel, der ellers flagrer med alle mulige flag fra diverse fodboldklubber med mere. Intet kan slå vores rødhvide flag og vores særlige flagkultur. Gitte Hougaard-Werner takkede på SSFs og det danske mindretals vegne for godt samarbejde og glædede sig til Danmarks-Samfundets deltagelse i weekenden den juni i år, hvor mottoet for de danske årsmøder er: Find Sydslesvig - også i år særligt synligt takket være Danmarks-Samfundet og Dannebrog. FLAG OG FANER Mens der i Danmark hvert år på Valdemarsdagen den 15. juni uddeles dannebrogsfaner og -flag til organisationer og foreninger ved flagfester over hele landet, sker overrækkelsen af flag og faner i Sydslesvig til distrikter, skoler, børnehaver eller andre foreninger og institutioner typisk i årsmødeweekenden - skænket af Danmarks Samfundet. Har man brug for et nyt flag eller en ny fane, kan ansøgningen ske inden den 1. maj via den nye hjemmeside Du kan også ringe til Gaby Böttinger, Dansk Generalsekretariat, på tlf eller skrive en mail til for at få nærmere oplysninger. Hun er forbindelsesled mellem ansøgerne og Sydslesvig-repræsentanten i Danmarks-Samfundet Franz Dittrich. Penge til at købe faner og flag for indsamler Danmarks-Samfundet bl.a. ved salg af de små Valdemarsflag ligeledes den 15. juni hvert år. I Sydslesvig sælges de små Dannebrogsflag i alle årsmødedage. Det er efterhånden en fast tradition, at distrikterne sælger dem i forbindelse med opkrævning af entréen og dermed bruges de små klisterflag gerne som synligt adgangstegn til møderne. gb Ugen der kommer 20. Den Slesvigske Kvindeforening: Generalforsamling på Jaruplund Højskole kl. 17 Dansk Kirke i Sydslesvig: Christianslystmøde Om kristendom, magt og politik i anledning af 75 året for Danmarks besættelse på Christianslyst SSF: Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Tyske Hus, Flensborg kl. 20 Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl De danske foreninger i Nibøl: SSF-lotto i Foreningshuset kl. 20 SSF-distrikt Egernførde: Jazzkoncert med Bovbjerg FYRorkester i Medborgerhuset kl. 20 SSF-distrikt Hohn Herred: Hygge på Vestermølle Skole kl Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Vinaften med Gerhard Dautenheimer i Mansteinstr. 9 kl SSF-distrikt Moldened: Patchworkkursus i forsamlingshuset hele weekenden SSF- og SSW-distrikt Treja/Hollingsted: Generalforsamling på skolen kl SdU: Forårsopvisning i Idrætshallen, Flensborg kl. 13 SdU: Motionsstævne 40 plus i skolehallen, Klaus-Groth-Str. 45, Husum kl. 13 SSFs Humanitære Udvalg: Glasbjergene fra maleri til digt til musik på Flensborghus kl SSF: Folketeatret opfører Festen på Flensborg Teater kl. 20 SSF-distrikt Hatlund-Langballe: Forårsbrunch for hele familien på Hatlund Skole kl SSF-distrikt Lyksborg: Loppemarked på skolen kl SSF-distrikt Rendsborg-Bydelstorp: Familie-påskefrokost i Ejderhuset kl. 12 SSF-distrikt Egernførde: Gækkebreve i Medborgerhuset kl SIF: Stiftelsesfest i Gasthof Gammellund kl Harreslev ældreklub: Teater på skolen kl Harreslev Amatørscene: Generalforsamling på skolen kl SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl SSF Husum og Ejdersted amter: Krokusblomstrings-træf for 60+ på Husumhus kl SSF-distrikt St. Peter-Ording: Højtlæseaften i Klitskolen kl Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar kl SSW-distrikt Sønderbrarup: Påskeliljer pakkes på skolen kl Det Lille Teater Flensborg: En aften med Gustav Wied, Hjemmet, Mariegade 20, kl SSF-distrikt Kobbermølle: Generalforsamling på skolen kl. 19 Lyksborg menighed: Sogneaften i præstegården kl Skovlund ældreklub: Påskelotto i forsamlingshuset kl SSF: Sekretariaterne er formiddagslukkede p.g.a. et personalemøde Ugle Herreds Danske Menighed: Generalforsamling i præstegården i Tarp kl. 18 Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19 De danske foreninger på Sild: Filmen Kapgang i Kinowelt kl SSF Hatsted distrikt: Hobby/hygge i forsamlingshuset kl Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14 SSF-distrikt Bøglund: Seniorklub i forsamlingshuset kl SSF, SdU og Volksbad: Koncert med Thomas Buttenschøn i Volksbad, Flensborg kl. 20 SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborghus kl Sønderjyllands Symfoniorkester og Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester: Koncert i Tyske Hus, Flensborg kl Det Lille Teater Flensborg: En aften med Gustav Wied, Hjemmet, Mariegade 20, kl Harreslev Kvindeforening: Strik med Margit på skolen kl. 19 SSW-distrikt Husby: Generalforsamling i Begnungsstätte kl SSF- og SSW-distrikt Munkbrarup/Ves: Generalforsamlinger i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19 SSF Store Solt distrikt: Hygge, kaffe, kage og snak & bogbus, Møllebro Forsamlingshus kl. 15 SSF-distrikt Holtenå: Til Länderschwerpunkt Dänemark - oplæsning ved krimiforfatter Anne Grue af Es bleibt in der Familie i Nordkolleg Rendsburg kl SSF-distrikt Gettorp: Pakkeleg i DRK-Haus kl HELLIGÅNDSKIRKEN/ ARS NOVA TØNDER FESTIVAL & FOLKBALTICA Samarbejder strategisk [KONTAKT] Foreningen folkbaltica e.v. har fået et yderlige medlem, idet også Tønder Kommune nu har meldt sig under fanerne - og altså nu er medlem nr. 10. Derudover indgår to af regionens markante musikfestivaler Tønder Festival og folkbaltica Festival et strategisk samarbejde med fokus på talentudvikling og markedsføring. Samarbejdet er opstået i kølvandet af de mange ændringer og nye tiltag, som begge festivaler har gennemgået de seneste måneder. Allerede ved sidste års Tønder Festival optrådte folkbaltica-festivalens ungdomsensemble ved en forrygende koncert i Telt 1, og det er meningen, at den samlede indsats og samarbejde Udgiver: Flensborg Avis. Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht, Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, Flensborg Post til Postfach 2664, Flensborg Telefon 0461/ eller Fax 0461/ Internet: Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Synger 2x [KONTAKT] Ars Nova-koret fra Slagelse synger ved gudstjenesten på søndag i Helligåndskirken i Flensborg med en efterfølgende halv times gratis koncert. Bagefter vanker der kirkekaffe. joe Ars Nova 2x. mellem festivalerne, regionens skoler og musikskoler styrkes med denne aftale. Nytænkning og udvikling af markedsføring er naturlige krav, når man arbejder med kultur, og her kan de to festivaler dele erfaringer og inspiration til gavn for hinanden og hele regionen. Tønder Festivalens kunstneriske leder Maria Theessink: - Vi glæder os til at udvide og udvikle samarbejdet med folkbaltica. Det giver rigtig god mening at sparre på tværs af landegrænserne. folkbaltica Festivals kunstneriske leder Harald Haugaard: - Selvom de to musikfestivaler har og skal blive ved med at have forskellige kunstneriske profiler, er der ingen tvivl om, at vi kan drage nytte af hinandens erfaringer. Og netop når det handler om talentudvikling og marketing er målet det samme. Den 11. folkbaltica festival har titlen Vesterhav/ Østersø og finder sted i hele region Sønderjylland/ Slesvig den maj. Programmet kan nærlæses på dansk og tysk på hjemmesiden og på https://www.facebook. com/folkbaltica. Tønder Festival løber af stablen august. Programmet kan nærlæses på

3 Flensborg Avis - torsdag den 19. marts side 3 AKTIVITETSHUSET SPIL DANSK-ROS Seniorklubben er åben for alle ældre. (Fotos. Akti) Spændende kurser for alle Filtede påskeharer - søde og nemme at lave. [KONTAKT] Aktivitetshuset tilbyder atter nogle spændende kurser, hvor stort set alle kan være med. GRAFIKKURSUS Lørdag-søndag marts kl er der kursus i collografi & xerolitografi - dybtryk & plantryk med Verner Brems som underviser. Pris: 42 euro + materiale 75 dkr.; tilmelding påkrævet. Medbring: Arbejdstøj, klude af linned eller lign. På kurset lærer du enkle metoder til at kombinere tryk og teknikker i grafik, BIBLIOTEKERNE hvor alle kan være med. Vi arbejder med dybtryk (collografi), og plantryk (xerolitografi) med afmaskningsteknik blandet med foto og personlig streg til trykplade. FILTEDE PÅSKEHARER Tirsdag 24. marts kl med underviser Anne Schneider. Materialeudgifter må påregnes, og tilmelding er påkrævet. Både børn og voksne er velkommen til at filte påskeharer. Vi filter med nål på flamingo-æg. Hjælp til IT i Slesvig og Husum AKTIS SENIORKLUB Onsdag 25. marts kl underviser Marc Schachtebeck i løsningen af små IT-opgaver. Tilmelding er påkrævet. Aktis Seniorklub er et tilbud for alle over 50, der har brug for hjælp til små IT-opgaver vedr. mobiltelefonens menuer, sms er og s, computerprogrammer, overførsel af dias til billedfiler, overspilning af vhs-bånd til dvd eller ens yndlingsplader til cd. Man kan også bare komme for at få en hyggelig snak. Der er kaffe og kage for 1 euro. Spil Dansk-direktør Ricco Victor roste sydslesvigernes ildhu og gode samarbejde. (Fotos: Johanna Andersen) Imponerende Sydslesvig [KONTAKT] - Der har i flere år været imponerende opbakning til Spil Dansk fra det sydslesvigske, og udnævnelsen som Spil Dansk Kommune 2014 tildeles både for Sydslesvigs ildhu i 2014 og for det gode samarbejde igennem årene, sagde Ricco Victor, direktør for Spil Dansk ved prisoverrækkelsen på Flensborghus i Flensborg den 12. marts, hvor der deltog et pænt antal Spil Dansk-engagerede sydslesvigere; ikke mindst den sydslesvigske Spil Dansk-styregruppe Sarah Keppler (Akti), Tinne Virgils (SdU), Boris Erben (SSF), Ture Pejtersen (DSfS) og Karl Fischer (DCB). [KONTAKT] Bøger er ikke kun papir. Det er også bøger, man hører, og bøger man læser på en tablet eller Ipad. Men hvordan fungerer det? Vil du i gang med at læse bibliotekets e-bøger, høre netlydbøger eller har du problemer med din pc eller tablet, så er bibliotekar Michael Juul Olsen klar med råd og vejledning på Slesvig Bibliotek, Bismarcksgade 18A, tirsdag den 24. marts kl. 14 samt på Husum Bibliotek, Nystaden/ Neustadt 81, onsdag den 25. marts kl.13 Tag din tablet eller Ipad med og Michael hjælper dig med at hente bøger til den. LL DANSK-TYSK EARFOOD-FESTIVAL Billige billetter frem til 31. marts [KONTAKT] Earfood-Festivalen er en dansk-tysk musikfestival, der hylder funk-, soul- og elektromusikken - og bakkes op af både det tyske og det danske mindretal; sidstnævnte ved SSF, SdU, Aktivitetshuset samt Grænseforeningen. Efter successen med sidste års festival er datoen for den 2. Earfood Festival lagt til lørdag/søndag september på Knivsbjerg ved Genner. Navnene på de deltagende bands bliver offentliggjort lidt efter lidt. Men allerede nu vides, at et af årets hovednavne bliver Die Ohrbooten, oprindeligt en flok rappende musikglade drenge, som dog efterhånden har sunget sig til en fast fanbase og et imponerende musikalsk CV. På MTV, festivals som Rock am Ring, Hurricane eller Chiemsee Reggea Summer fascinerede bandet et begejstret publikum for sit groove og fantastiske liveshow. Deres banebrydende energi har givet deres karriere et skub udover det sædvanlige, og festivalens arrangøreren Jonas Siewertsen glæder sig til at præsentere så etableret et navn blandt en masse spændende newcomere. Festivalen bliver en musikalsk oplevelse i særklasse i det sønderjyske, hvor grænselandets kulturmøde mellem tyske og danske finder sted i de smukke rammer på Knivsbjergs smukke amfiteaterscene med et fantasisk musikalsk program. BUS-SHUTTLE Bildungsstätte Knivsberg i Genner er ikke nemt at nå med offentlige transport, og en stor målgruppe, de studerende, har ikke nødvendigvis egen bil, så en billig og nem transport skulle skaffes. Det gør Aktiv Bus Flensburg. De stiller bus, der kører fra Flensborg banegård via ZOB og Aabenraa rutebilstation til Genner. Bussens afgangstider tilpasses danske og tyske togtider, så besøgende fra Hamborg, Kiel, Esbjerg og København kan tilbydes nem, ukompliceret transport til Knivsbjerg. Billetten t/r til bussen købes sammen med festivalbilletten til en merpris på symbolske 1,50 euro/ 10 kr. Frem til 31. marts er der et begrænset antal reducerede festivalbilletter til 110 kr. hhv. 15 euro. plus shuttle 10 kr. hhv. 1,50 euro. Info og billetter: Lærke og Jannik fra Cornelius Hansen-Skolen underholdt med sang og guitarspil. Eberhard von Oettingen og Ture Pejtersen morede deltagerne med en Spil Danskrap. DET DANSKE HUS Aftensang i Sporskifte [KONTAKT] Til Sporskifte danske menigheds aftensang i aften, torsdag kl i Det Danske Hus har man desværre fået afbud fra Jørgen Holm, præst i den danske kirke i Göteborg, men pastor Preben Mogensen har sagt ja til at tage aftenssangen og efterfølgende tale om bøn. Arrangementet afsluttes kl. 21.

4 Flensborg Avis - torsdag den 19. marts side 4 KIRKESIDEN DANSK KIRKE I SYDSLESVIG VI GØR FOLKEKIRKEN LIDT STØRRE Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo Et historisk kig på brylluppet som kirkelig handling Hvem ringer klokkerne for? FoR de Fleste brudepar er et kirkebryllup obligatorisk. det er højdepunktet af romantik, at stå i kirken og lytte til klokkernes ringen, inden der bliver stille et øjeblik. så bruser orglet, kirkedøren går op og der står HUN hende, vi alle har ventet på bruden i al sin pragt, der måtte få selv kong salomon til at blegne ved siden af. Ved hendes side står den stolte og rørte fader og ikke et øje er tørt, mens de skrider op ad kirkegulvet til den lidt nervøse og meget glade brudgom. de tager plads, præsten træder frem og det traditionsrige ritual kan tage sin begyndelse, inden det efterfølges af en mindst lige så traditionsfyldt bryllupsfest. Faktisk tror jeg, at det kun er julen, der overgår det klassiske bryllup i sin rigdom på traditioner, der på ingen måde må brydes! en af de vigtigste er selvfølgelig kirken, hvor festen indledes og parret siger Ja til hinanden mens deres familie og venner rørte ser til fra kirkebænken, inden der synges det er så yndigt at følges ad. Ikke altid i kirken det har i mange år været kutyme, at præsten stod for vielsen, men ikke at den foregik i kirken, som vi kender det i dag. Faktisk skal vi helt frem til 1582, før vielsen blev lukket ind i kirken. I gamle dage var et bryllup ikke en kærlighedsforbindelse, men i hvert fald i den øverste del af samfundet, en juridisk kontrakt mellem to familier, som oftest i økonomisk eller politisk øjemed. Præsten medvirkede ved vielsen, men den fandt som regel sted udenfor kirkedøren. Forlovelsen Brudeparret havde ofte været forlovet i mange år, særligt, hvis en af parterne var barn ved trolovelsens indgåelse. Blandt almuen var det ikke ualmindeligt, at et ungt par tilbragte trolovelsesnatten sammen inden selve brylluppet. da den pietistiske vækkelse fløj henover landet i 1700-tallet, blev der ved kongelig forordning indført bødestraf, hvis forlovede hengav sig til utugt, inden ægteskabet, men det blev senere ændret til at bøden kun skulle betales, hvis der kom børn ud af det inden ægteskabets indgåelse. Ægteparret Jensen med brudepiger og familie, ca Lysning i kirken Når trolovelsen havde fundet sted, skulle brudeparret bestille lysning i kirken. det foregik ved, at præsten tre søndage i træk bekendtgjorde fra prædikestolen, at XX intenderede at indgå ægteskab med YY, dersom ingen havde noget at indvende imod det. Når der var blevet lyst og ingen havde nogle (gyldige) argumenter for at parret ikke skulle have hinanden, kunne der fejres bryllup. selve vielsen foregik foran kirken, enten privat med kun et par vidner, eller med brudeoptoget, men i 1683 blev vielsen flyttet ind i selve kirken. Argumentet herfor var hensynet til afkommet, for dersom vidnerne skulle være så uheldige at dø før ægteparret, var der i sagens natur ingen vidner og eventuelle børn var at regne for horeunger, der ikke havde nogen arveret. Ved at flytte vielsen og hele brudeoptoget ind i kirken, kunne alle se, at det var gået rigtigt for sig og børnene var ubestridt født i ægteskab. denne praksis blev egentlig unødvendiggjort med kirkebøgernes indførelse, men traditionen har holdt sig til den dag i dag, hvor brudeoptoget er en del af festen. Kirken er rammen om livet For på samme måde som dåb, når man byder et nyt lille menneske velkommen i det kristne fællesskab og når man siger farvel til et elsket menneske, så begynder festen i kirken. Kirken er den smukkeste ramme om det levede liv fra vugge til grav, det er der vi samles i glæde og sorg og netop ved bryllupshøjtideligheden fordrer traditionelt, at alle vidnerne møder op i kirken og påser at vielsen rent faktisk finder sted efter de rette foreskrifter. Henriette Gosvig Knudsen Det perfekte bryllup et BRYllUP er ikke længere blot to menneskers løfte over for Gud, hinanden og verden om at elske og ære hinanden til tidernes ende. Mange bryllupper er nu blevet events, og der er ingen mangel på hjælp og inspiration. For de par som ikke selv kan bestemme sig, er der et bredt udvalg af Wedding Planners, professionelle, som mod passende betaling påtager sig at sikre at brylluppet på alle måder bliver det lykkelige pars lykkeligste dag. der tilbydes hjælp med alt, lige fra bordkort og brudebuket over musik og mad til den perfekte location. Brylluppet bliver til et projekt, og da konkurrencen er hård, også blandt bryllupsplanlæggere, hæves niveauet hele tiden så netop éns bryllup bliver århundredets bryllup. en ny trend er såkaldte temabryllupper; vistnok specielt til par som synes at temaet ægteskab i sig selv ikke er nok til et ordentligt bryllup. Som præst i Lyksborg har jeg flere gange haft fornøjelsen at vie lykkelige par på det lokale slot, og det er sket mere end én gang at jeg undervejs i bryllupssamtalen har spurgt til valget af kirke. svaret har hver gang været at det jo er sådan et smukt sted. og al respekt for det. det er en stor dag og en stor begivenhed, og naturligvis skal rammerne og dagens forløb være som man gerne vil have det. Indtil videre er det også lykkedes at skaffe parrene godt vejr på dagen, så det er ikke kirkens skyld hvis noget i dagens løb ikke er gået efter planen :-) og netop kirkens rolle skal naturligvis understreges på sådan en dag. Uanset parrenes grunde til at vælge en kirke kommer vielsen til at bære præg af at den foregår i en kirke. der er orgelmusik, salmer, bønner, og ordet Gud bliver nævnt mere end én gang under en vielse. Heller ikke det har nogen af parrene indtil nu været utilfredse med, selvom det ofte er tydeligt at jeg ikke skal regne med at se parret i kirken de kommende søndage. det gør ikke noget. Jeg tror på at Gud er med dem om de vil det eller ej og uanset om brylluppet er et projekt eller ej. det er jo det vi beder om; parret, gæsterne og jeg, at Han er med parret, og i den heldige situation at de har en god oplevelse i (og med) kirken, har vi måske været med til at gøre det med Gud en smule mindre fremmed og en smule mere vedkommende for dem. og i hvert fald har vi været med til at minde dem om ægteskabets betydning, set fra kirkens side. Ruben Fønsbo Kirken går nye veje Præster indtager bryllupsmesser HVoRFoR HAR du ikke din præstekjole på her i Citti?, spørger min datter mig forleden, da vi var ude og handle i Citti-markt. Hun står med store øjne og ser drømmende på de mange yndige brudekjoler og buketter samt nypolerede biler. Inspiration til den store dag, er temaet for udstillingen. Ja, hvorfor egentlig ikke! I danmark og her syd for grænsen er antallet af kirkebryllupper dalet, mens interessen for dagens forløb er vokset. Bryllupsmesser bliver arrangeret i store haller, hvor man kan studere alt fra invitationer og bordkort, fyrværkeri og udsmykning, musik og mad lige til vejledning i, hvordan man taber sig, så taljemålene passer på den store dag. Men hvor er kirken? Præster går i offensiven den er der! For Folkekirken er nu med som et ikke-kommercielt islæt. Midt i det store cirkus møder man en lille stand med et par præster, der gerne vil slå et slag for, at kirkebrylluper ikke behøver at være med det helt store udtræk. Vi er ikke ude på at kapre nogen, men vi vil rigtig gerne slå et slag for kirkebrylluppet, siger præst Charlotte Cappi Grunnet, der står bag initiativet, og hun fortsætter, Kirken er et centralt mødested i vigtige livsfaser som for eksempel, når man skal giftes, så det er oplagt, at kirken er med ved bryllupsmesser. Mange spørgsmål Præsterne på bryllupsmessen oplever, at de kommende brudepar ser kirkens stand som et åndehul. Mange spørger, hvorfor de ikke frit kan vælge kirke? og hvad de skal gøre, når de ikke er medlem? siger eva-maria schwarz præst ved Vor Frue Kirke i København. Andre er rigtig glade for, vi er der, da vi i det daglige åbenbart er lidt besværlige at komme i nærheden af! enkelte spørger ind til, hvad velsignelsen betyder, og så udvikler samtalen sig. Vi bevæger os fra det praktiske over i det eksistentielle. Hvad vil det sige at være menneske, tage sig af hinanden og leve med håb og forventninger? Bryllupsmesser giver bl.a. mulighed for at finde den helt rigtige påklædning til den store dag Også om onsdagen Mange præster er åbne for, at der spilles andet end kirkelig musik, og der bliver læst digte op ved vielser. det må dog ikke blive pop og underholdning for underholdningens egen skyld, understreger Charlotte Cappi Grunnet. Forkyndelsen skal ikke overskygges af alt muligt andet. Men der er som regel heller ikke en konflikt mellem det religiøse og det verdslige indhold, for præster har en ekspertise, der gør, at de ved, hvad der virker. og så er det vigtigt at understege, at et bryllup sagtens kan finde sted på andre tidspunkter end lørdag. Ja, selv en onsdag aften. af Jacob Ørsted Folkekirken er også med når der er babymesser, men her handler det mest om et navns betydning eller babysalmesang og ikke så meget om dåbens betydning, siger eva-maria schwarz med optimisme i stemmen, overordnet er folk glade for, at folkekirken er repræsenteret ved messerne. det er som om vejen mellem menighed og kirke bliver kortere.

5 Flensborg Avis - torsdag den 19. marts side 5 PANELDEBAT OM ERKLÆRINGERNE BREDSTED 27. MARTS Fuldt hus til BKE-paneldebatten torsdag sidste uge. (Fotos: Lars Salomonsen) Fuldt hus [KONTAKT] Historisk Samfund i Sydslesvig havde fuldt hus med over 60 mennesker til paneldebat om»60 år med Bonn-København erklæringerne - og hvad så?«på den fhv. Christian Paulsen-Skole i Flensborg sidst. Formand Kirsten la Cour kunne byde et interesseret publikum og en række kompetente indledere velkommen: Grænseforenings-formand Mette Bock MF, Flensborg Avis-chefredaktør Jørgen Møllekær, Der Nordschleswigerchefredaktør Gwyn Nissen, SSWlandssekretær Martin Lorenzen samt som ordstyrer SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen. På mødet belystes hele meningsspektret - fra der er ikke brug for erklæringerne mere til de danner fortsat grundlaget for mindretallenes selvforståelse. Mødet var arrangeret i samarbejde med Sydslesvigsk Forening, Dansk Skoleforening, Slesvigsk Kvindeforening og Aktive Kvinder. Samme aften vistes en mindre udstilling af materialer til undervisningsbrug om emnet i Center for Undervisningsmidler i den fhv. skole, som skoleforeningen bygger om til nyt administrations- og servicecenter. FESTAKT I SANKELMARK Historisk Samfunds Sydslesvig-formand Kirsten la Cour mellem dele af panelet t.v. og publikum t.h. Panelbordet med f.v. Martin Lorenzen, Gwyn Nissen, Jørgen Møllekær, Mette Bock og Jens A. Christiansen. La Porta Band leverer skiffel, cajun og ragtime på Bredsted Danske Skole fredag næste uge. La Porta Band for fuld fart [KONTAKT] Fredag den 27. marts klokken 20 spiller danske La Porta Band skiffel, cajun og ragtime på Bredsted Danske Skole. La Porta Band er - trods musikernes modne alder - kendt for at lade melodierne galopere hen over scenen i et tempo, så man ved pausen helt bogstaveligt kan høre, at instrumenterne er blevet forpustede. Når de samtidig håndterer deres instrumenter med så stor virtuositet, som de gør, bliver en aften med dem til en udsøgt fornøjelse. Bandet har eksisteret i omkring 35 år, om end det vist kun er accordionisten Jens Ganer, der har været med hele vejen. Midt i 1980erne kom Carsten Kjær til, da Johnny Madsen valgte at gå andre NDR & BKE veje. Han - altså Madsen - blev siden en af Danmarks kendteste rockmusikere. De fleste af La Porta Bands medlemmer har besøgt vestkysten før - om end i andre sammenhænge. Det være sig i cajunbandet Bayous, i trioen SixBalls og i duoen Kjær og Skourup. La Porta Band er denne sæsons næstsidste arrangement i koncertrækken Veskystkultur. SSF Husum og Ejdersted amter tilbyder sine medlemmer transport sydfra til Bredsted, hvis der er tilmeldinger nok til at fylde en kleinbus. ph BDNs Hinrich Jürgensen, dr. Jørgen Kühl, redaktør Werner Junge og SSFs Jon Hardon Hansen diskuterer for åben mikrofon i Sankelmark. (Foto: Sebastian Iwersen) Sendes 26. marts [KONTAKT] I lørdags havde NDR sammen med Sankelmar-akademiet indbudt til debat i Sankelmark. Først fortalte de fhv. generalsekretærer Peter Iver Johansen (BDN) og Karl Kring (SSF) for et talstærkt publikum om deres personlige og faglige syn på de 60 år, der er gået siden Bonn-København erklæringerne blev vedtaget. Siden diskuterede formændene Hinrich Jürgensen (BDN) og Jon Hardon Hansen (SSF) samt historikeren dr. Jørgen Kühl (A.P. Møller Skolen) mindretal, grænseland og dansk-tysk forståelse med Werner Junge (NDR Flensborg) som ordstyrer. Et sammenklip af debatterne bringes på NDR Info den 26. marts om formiddagen og på NDR1 Welle Nord i programmet Ostsee-Magazin samme dag kl DANSK ALDERDOMSHJEM Forårsbasar - åbent hus [KONTAKT] Dansk Alderdomshjem i Nerongsallé 27 i Flensborg inviterer igen i år til forårsbasar fredag den 20. marts fra kl Der tilbydes håndarbejde såvel som minilopper - porcelæn, glas mm. Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag, hvor der også kan købes kaffe og kage. [KONTAKT] Fredag den 13. marts markerede Folketinget, den slesvig-holstenske landdag og det europæiske akademi Sankelmark 60 året for Bonn-København erklæringerne ved en festakt i Sankelmark. På talerstolen den eftermiddag var Folketingets 1. næstformand Bertel Haarder, landdagspræsident Klaus Schlie, ph.d. Martin Klatt fra Syddansk Universitet, BDN-formand Hinrich Jürgensen og SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen. Tenoren i alle talerne var erklæringernes betydning ikke kun for de to nationale mindretal i grænselandet og flertallets måde at omgås dem på, men også for det dansk-tyske grænseland og for forholdet mellem Danmark og Tyskland. Der var stort fremmøde. (Foto: Sebastian Iwersen) JARUPLUND HØJSKOLE Dänischkurse/ Frühjahr [KONTAKT] Die Jaruplund Højskole bietet auch in diesem Jahr wieder Dänischkurse auf unterschiedlichen sprachlichen Niveaus an. Interessierte können u.a. einen 4-tägigen Wochenendkurs am 15./16.5. und 29./30.5. auf Sprachniveau 3 belegen. Viele Teilnehmer nutzen ihren Bildungsurlaub für einen Sprachkurs. Im Frühjahr gibt es den Wochenkurs vom bis auf dem Niveau 6. Wochenkurse kosten 180 Euro und der Wochenendkurs 120 Euro. Kurse im Herbst und andere Infos:

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner. Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste

Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner. Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste Person Informationer Kontakt Dieter Paul Küssner Formand for Sydslesvigsk Forening

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM Mandag d.15. april - Lørdag d. 20. april. 2013 Foto: Livstræet af NORLYS FOTO Jubilæumsskrift i anledning af Billund Centrets 40 års jubilæum Jørgen

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Afrapportering: Tønder Festival som Kulturelt Fyrtårn 2013-2014

Afrapportering: Tønder Festival som Kulturelt Fyrtårn 2013-2014 Afrapportering: Tønder Festival som Kulturelt Fyrtårn 2013-2014 Udarbejdet af Tønder Festival, november 2014 Foto 1: Ard Jongsma, Still Words Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING: TØNDER FESTIVAL SOM KULTURELT

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Rede des Landesvorsitzenden des SSW Flemming Meyer zum Tagesordnungspunkt 7 a Landesverband Schiffbrücke 42 24939 Flensburg Tel. (0461) 144 08 310 Fax (0461) 144 08 313 info@ssw.de Formandens beretning

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016

FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 i vinterferien uge 7 DRAMA MED SVED PÅ PANDEN JAZZCAMP FOR PIGER MUSIK PÅ IPAD FANTASTISKE FIGURER FILMGYS VELKOMMEN TIL FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 Her er din mulighed

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2014. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget,

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2014. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2014 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje (Matthæus 7.21) 1 Frelsens Hær,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016 Nyhedsbrev nummer 8 Ollerup, den 5. april 2016 Kære forældre Lige om lidt skal vi på turne, vi glæder os. Koret er i storform, vokalgruppen, det klassiske orkester og Big Bandet øver for sidste gang før

Læs mere

Et godt samarbejde med kirken

Et godt samarbejde med kirken Et godt samarbejde med kirken Ideer til at få en god samtale og et godt samarbejde mellem kreds og kirke 2 FDF I SAMARBEJDE MED KIRKEN FDF og folkekirken har altid været tæt forbundet med hinanden. FDF

Læs mere

Fredagsforelæsninger på Københavns Universitet

Fredagsforelæsninger på Københavns Universitet Program for Dansk-Tysk Selskab 2017 (Printversion af programmet som offentliggjort igennem Nyhedsbrevet november 2017) Følg med på websiden, der sker løbende opdateringer November 2017 Foredrag Tidl. overborgmester

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 2017 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com KALENDER: 9. - 10. november: Pædagogiske dage.

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Ollerup den 30. august 2012. Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13. Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole

Ollerup den 30. august 2012. Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13. Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole Ollerup den 30. august 2012 Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13 Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole Her følger det første af en række nyhedsbreve med nyheder om livet på Ollerup Efterskole. For

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år 11/12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST MARIAN ANET HANS BERVIG JEPPE OLE ASGER GITTE SPROGØ NE TE MARTIN CHRIS TIAN INGRID KARIN 12/13 TINE CHRIS TIAN SPROGØ MARIAN- NE ANET TE JEPPE HANS MARTIN OLE ASGER GITTE

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring september 2016

Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring september 2016 Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring 10.-18. september 2016 1 Indhold Temaet for Vestegnens Kulturuge... 4 Idéer til aktiviteter... 4 Hvor og hvornår foregår det?...

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep.- nov. 2014

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep.- nov. 2014 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep.- nov. 2014 Sommeren går på hæld Sommeren har ikke bare budt på sommer i år. Den seneste måneds tid har budt på vejr der kunne få én og anden til at

Læs mere

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål.

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. november 2016 Kirkedag: 1.s.i adv/a Tekst: Sl 24; Rom 13,11-14; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 87 * 447 * 450 * 75 * 83 * 80,4 * 74 LL: 87 * 75 * 83 * 80,4

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013 Kurser for voksne Forår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Også denne sæson tilbyder Sønderborg en række kurser, der henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn Produktionsnr.

Læs mere

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015 08-07-2015 18:00:00 Menighedsrådsmøde 10-07-2015 14:00 Ugeskursus "Intensiv koruge" på Jaruplund Højskole afsluttes med to åbne koncerter, en på Duborg Skolen kl. 11.00 og en i kl. 14.00. Dansk musik,

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere