Grå guld -dialogmøde på Flensborghus 25. marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grå guld -dialogmøde på Flensborghus 25. marts"

Transkript

1 Flensborg Avis - torsdag den 19. marts side 1 LEDER Ugens overskrifter Venner [KONTAKT] Det er ikke nogen hemmelighed, at markeringen og fejringen af 60-året for Bonn- København erklæringerne (BKE) fylder meget i kalenderen med hensyn til at forberede, gennemføre og deltage i de mange BKE-arrangementer, der allerede er blevet afholdt hhv. vil blive afholdt i løbet af året. Til daglig ihukommer vi ikke erklæringerne, men efterlever dem uden i øvrigt konkret at tænke over deres indhold og hensigter. Det er mere eller mindre kun, når der kommer en kurre på tråden i samlivet mellem flertal og mindretal, at vi hiver Bonn- København erklæringerne frem af skuffen for at minde hinanden om, at vi her i grænselandet har givet hinanden hånd på, at vi vil det gode og fredelige naboskab i øjenhøjde byggende på den grundlæggende gensidige respekt for hinandens ligeværd. Det har taget tid at nå så langt, som vi er i den freds- og forsoningsproces, som for alvor fik et skub i Det er en solstrålehistorie, som er [KONTAKT] SSF overbragte en hilsen, da Danmarks- Samfundet sidst holdt repræsentanskabsmøde i Kolding. Ældre Læs mere på KONTAKT side 2 [KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg har kurser for alle - også for ældre; IT-kurser eksempelvis. Ros Læs mere på Kontakt side x Læs mere på KONTAKT side 3 [KONTAKT] Spil Dansk-direktør Ricco Victor var fuld af ros til Sydslesvig, da han i sidste uge overrakte en pris til Spil Dansk-styregruppen i Flensborg. BKE Læs mere på KONTAKT side 3 [KONTAKT] Bonn-København erklæringerne fyldte meget i sidste uge. Noget af det bringes på NDR 26. marts. Læs mere på KONTAKT side 5 Gensidig respekt og forsoning værd at fejre og værd at fortælle, ikke mindst i de regioner på vort kontinent, hvor spændinger, chikane, diskrimination og i værste fald krig ødelægger enhver form for fredeligt mellemfolkeligt samliv. Det budskab, der udgår fra Nordog Sydslesvig, er budskabet til Europa om en grænselandsmodel, der bl.a. bygger på retten til frit at bekende sig til et mindretals nationale identitet. Et budskab, der viser, hvorledes ligestilling, kulturel autonomi og politisk participation, er en række mindretalspolitiske rettigheder, som må forudsættes opfyldt, skal man gøre sig et håb om en positiv forsoningsproces mellem flertal og mindretal i konflikt. Det er frustrerende at måtte erkende, hvor svært det er at trænge igennem i Bruxelles med budskabet om, at mindretalspolitik er fredspolitik, der i dagens globaliserede verden ikke bare er et nationalt, men i allerhøjeste grad et overnationalt anliggende og ansvarsområde. Jon Hardon Hansen HER ER MIT LIV Grå guld -dialogmøde på Flensborghus 25. marts [KONTAKT] Ved åbningen af fotoudstillingen Vi elsker, hvor du bor med flotte portræt-billeder fra Sønderjylland/ Slesvig på Flensborg Bibliotek den 12. marts benyttede Jens Overgaard fra Aabenraa Grænseforening og SSF-byformand Preben K. Mogensen lejligheden til at gøre opmærksom på de kommende, fælles sammenkomster på skift i Flensborg og i Åbenrå, som de to foreninger indbyder til. Grænseforeningen, bakket op Sydslesvigsk Forening, har som en af sine fremtidige strategier valgt det personlige møde mellem sydslesvigere og danskere som et afgørende indsatsområde. Grænseforeningens afdeling i Aabenraa og SSF Flensborg by inviterer til mødet med afsæt i egne rødder og kulturelt ståsted. Ved det første møde er der fundet to spændende personligheder til at lægge ud med fortælling fra deres liv: Dieter Matthiesen, Engelsby, og Jørn Ulrik Larsen, Åbenrå. De agter at introducere sig selv, så det ses der bort fra her. Men deltagere kan se frem til inspiration til selv at tage ordet ved senere møder og til livlig FOLKBALTICA MAJ Dieter Matthiesen. (Fotos: Lars Salomonsen) folkbalticas kunstneriske leder Harald Haugaard. (Foto: Sigrid Nygaard) snakken henover bordene og henover grænsen ved kaffen. Det første grå guld -dialogmøde finder sted på Flensborghus onsdag den 25. marts kl , hvor alle er velkomne. Forløbet af sammenkomsten: Velkomst. Der synges en sang. Over kaffebordet fortæller en fra hver sin side af grænsen deres historie. Der følger en samtale/ dialog om historierne, almindelig meningsudveksling, og afsluttende synges en sang. Alle er velkomne. Tilmelding på telefon / -126/ -125 er påkrævet. SSF Flensborg er siden inviteret til Folkehjem i Åbenrå onsdag den 27. maj kl Disse grå guld-dialogmøder fortsætter i efteråret. pkm Jørn Ulrik Larsen. 29x folk [KONTAKT] Med ikke færre end 29 arrangementer med sang musik, foredrag flere steder nord og syd for grænsen agter folkbaltica-festivalen også i år i perioden maj at leve op til forventningen om et alsidigt, flot og kvalitativt højtstående tilbud til folkmusik-venner i det dansk-tyske grænseland. Under mottoet Vesterhav-Østersø har den nye forenings bestyrelse, den kunstneriske leder Harald Haugaard og de frivillige medarbejder stablet et program på benene, publikum vil nyde. Programmet kan nærlæses og billetter bestilles på og på på dansk og tysk, og har man ikke selv adgang til nettet, får man hjælp på SSFs sekretariater, på Aktivitetshuset i Flensborg og de danske biblioteker. Endelig er der lagt fyldige programhæfter ud de rigtige steder nord og syd for grænsen. 60 JAHRE BONN-KOPENHAGENER ERKLÄRUNGEN Herausforderungen wachsen [KONTAKT] Anlässlich der Feierlichkeiten zum 60jährigen Jubiläum der Bonn-Kopenhagener Erklärungen sagte die Flensburger SSW-Faktionsvorsitzende Susanne Schäfer-Quäck: 1955, zehn Jahre nach Ende des Krieges, waren die Erklärungen Deutschlands und Dänemarks ein Neuanfang im deutsch-dänischen Verhältnis. Seitdem ist die gegenseitige Anerkennung gewachsen und das friedliche Miteinander Vorbild für andere europäische Regionen geworden. Die dänische Minderheit habe sich dabei als zuverlässiger Brückenbauer zum Nachbarland erwiesen, was nicht zuletzt der wirtschaftlichen Entwicklung des Grenzlandes zu Gute gekommen sei. Schäfer-Quäck: Der so genannte brain drain, also die Abwanderung qualifizierter Beschäftigter, konnte durch diese Entwicklung aufgehalten werden. Die Liste deutsch-dänischer Kooperationsmodelle und strukturen sei lang und beeindruckend: Von der Europa-Universität bis hin zur medizinischen Zusammenarbeit wuchs das Grenzland zu einer starken Region zusammen. Doch man dürfe sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Das habe die Auseinandersetzung um die Zuschüsse für die dänischen Pflichtschulen in Schleswig-Holstein unter der Carstensen-Regierung gezeigt: Die dänische Minderheit hat es immer noch mit vielen Vorurteilen der deutschen Mehrheitsbevölkerung zu tun. Wir werden aber weiterhin für die Gleichberechtigung der dänischen Kultur streiten. Dabei wird es nicht gerade einfacher. Die Herausforderungen wachsen, weil man bei den neuen Generationen vieles neu erklären muss. Wir müssen das Fundament für die Kooperation und die Anerkennung immer wieder erneuern. Da kommt es auf Einfallsreichtum und Nachhaltigkeit an. Die Veranstaltungen rund um das Jubiläum zeigten das große Interesse an dem Thema der Minderheiten, gerade auch bei der Mehrheitsbevölkerung. Schäfer-Quäck: Niemand hätte vor 60 Jahren geglaubt, dass das Miteinander einmal zum Alltag gehören wird. Aber genauso ist es gekommen.

2 Flensborg Avis - torsdag den 19. marts side 2 DANMARKS-SAMFUNDET Store og nye udfordringer [KONTAKT] Danmarks-Samfundet står overfor store og nye udfordringer. Det kunne SSFs 1. næstformand Gitte Hougaard-Werner konstatere, da hun for første gang overværede Danmarks- Samfundets repræsentantskabsmøde, i år i Kolding Uddannelsescenter. Hun deltog i stedet for Sydslesvig-repræsentant Franz Dittrich og blev ledsaget af Gaby Böttinger fra Dansk Generalsekretariat. DALENDE SALG Formand Erik Fage-Pedersen oplyste i sin beretning, at salget af det lille dannebrogsflag, som foreningen står for over hele landet hvert år på Valdemarsdagen den 15. juni, er faldet de senere år - både på landsplan og i lokalforeningerne. Årsagen til nedgangen er bl.a. en ny indsamlingslov, der omtaler begrebet god indsamlingsskik, som bl.a. betyder, at man ikke må henvende sig direkte til eventuelle købere, men kun må stå med sine flag uden at henvende sig til forbipasserende - ikke nogen nem måde at sælge på. Der skal nu nedsættes en arbejdsgruppe, som skal dykke ned i problemerne. FLERE MEDLEMMER Salget af de små Valdemarsflag har altid været en væsentlig indtægtskilde i Danmarks-Samfundet, og har gjort det muligt at opfylde dets formålsparagraf med at uddele flag og faner. Indtægtsnedgangen kan heldigvis i nogen grad imødegås, idet privatpersoner og foreninger er begyndt at tegne medlemskab i foreningen. Medlemstallet har været opadgående de seneste år, og her gælder det fortsat om at gøre en indsats for at hverve nye medlemmer, så alle ansøgninger om faner og flag kan honoreres også i fremtiden. OM DANNEBROG I 2019 kan Dannebrog fejre sit 800-års jubilæum, og skal der stables et flot program på benene, er det ikke spor for tidligt at komme i gang. I den anledning er der bestilt et eller muligvis flere frimærker hos Post Danmark, som er interesseret i en sådan udgivelse. Også et jubilæumshefte eller et sær-årsskrift skal udarbejdes til jubilæumsåret. Oprettelsen af Danmarks-Samfundets nye og moderne hjemmeside (www. danmarkssamfundet.dk) har været en stor opgave. Næste skridt er at få oprettet de lokale sider. Der er endnu et stykke vej, men de første er allerede oppe at køre, bl.a. i Sydslesvig. Det i 2013 etablerede nationale Videncenter om Dannebrog har i det forløbne år haft travlt med nye beskrivelser/ forklaringer om baggrund og brug af Dannebrog, som alle kan findes på foreningens hjemmeside. SSF-næstformand Gitte Hougaard- Werner overbringer en hilsen på Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde i Kolding forleden. (Foto: privat) SYDSLESVIG På Sydslesvigsk Forenings vegne overbragte 1. næstformand Gitte Hougaard-Werner hilsner fra det danske mindretal med en særlig tak for faner og flag, der afleveres syd for grænsen. En speciel tak rettede hun til Danmarks-Samfundet for dets kæmpe indsats og trofaste besøg ved de danske årsmøder. Hun ønskede tillykke med den flotte nye hjemmeside, som hun mener, bærer præg af viden og stor kærlighed til vores fælles flag - Dannebrog. Hun fremhævede den store betydning af de digitale medier - også i formidling af noget så fundamentalt som brugen af Dannebrog, flagdage og andet, der er en så betydningsfuld del af den danske identitet - særligt for det danske mindretal syd for grænsen. Hun afsluttede sin hilsen med en kort personlig historie: Jeg bor selv i en lille landsby ved Slien, Flækkeby, og i et nybyggerområde langs vores hovedvej blev der rejst en flagstang. Da jeg på vej hjem kørte forbi, opdagede jeg, at Dannebrog var hejst og siden dagligt den danske vimpel. Indrømmet, jeg er måske gammeldags, men jeg fik gåsehud og tårer i øjnene og følte mig på en gang forbundet med dem, der var flyttet ind - et ganske særligt syn i en landsdel, der ellers flagrer med alle mulige flag fra diverse fodboldklubber med mere. Intet kan slå vores rødhvide flag og vores særlige flagkultur. Gitte Hougaard-Werner takkede på SSFs og det danske mindretals vegne for godt samarbejde og glædede sig til Danmarks-Samfundets deltagelse i weekenden den juni i år, hvor mottoet for de danske årsmøder er: Find Sydslesvig - også i år særligt synligt takket være Danmarks-Samfundet og Dannebrog. FLAG OG FANER Mens der i Danmark hvert år på Valdemarsdagen den 15. juni uddeles dannebrogsfaner og -flag til organisationer og foreninger ved flagfester over hele landet, sker overrækkelsen af flag og faner i Sydslesvig til distrikter, skoler, børnehaver eller andre foreninger og institutioner typisk i årsmødeweekenden - skænket af Danmarks Samfundet. Har man brug for et nyt flag eller en ny fane, kan ansøgningen ske inden den 1. maj via den nye hjemmeside Du kan også ringe til Gaby Böttinger, Dansk Generalsekretariat, på tlf eller skrive en mail til for at få nærmere oplysninger. Hun er forbindelsesled mellem ansøgerne og Sydslesvig-repræsentanten i Danmarks-Samfundet Franz Dittrich. Penge til at købe faner og flag for indsamler Danmarks-Samfundet bl.a. ved salg af de små Valdemarsflag ligeledes den 15. juni hvert år. I Sydslesvig sælges de små Dannebrogsflag i alle årsmødedage. Det er efterhånden en fast tradition, at distrikterne sælger dem i forbindelse med opkrævning af entréen og dermed bruges de små klisterflag gerne som synligt adgangstegn til møderne. gb Ugen der kommer 20. Den Slesvigske Kvindeforening: Generalforsamling på Jaruplund Højskole kl. 17 Dansk Kirke i Sydslesvig: Christianslystmøde Om kristendom, magt og politik i anledning af 75 året for Danmarks besættelse på Christianslyst SSF: Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Tyske Hus, Flensborg kl. 20 Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl De danske foreninger i Nibøl: SSF-lotto i Foreningshuset kl. 20 SSF-distrikt Egernførde: Jazzkoncert med Bovbjerg FYRorkester i Medborgerhuset kl. 20 SSF-distrikt Hohn Herred: Hygge på Vestermølle Skole kl Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Vinaften med Gerhard Dautenheimer i Mansteinstr. 9 kl SSF-distrikt Moldened: Patchworkkursus i forsamlingshuset hele weekenden SSF- og SSW-distrikt Treja/Hollingsted: Generalforsamling på skolen kl SdU: Forårsopvisning i Idrætshallen, Flensborg kl. 13 SdU: Motionsstævne 40 plus i skolehallen, Klaus-Groth-Str. 45, Husum kl. 13 SSFs Humanitære Udvalg: Glasbjergene fra maleri til digt til musik på Flensborghus kl SSF: Folketeatret opfører Festen på Flensborg Teater kl. 20 SSF-distrikt Hatlund-Langballe: Forårsbrunch for hele familien på Hatlund Skole kl SSF-distrikt Lyksborg: Loppemarked på skolen kl SSF-distrikt Rendsborg-Bydelstorp: Familie-påskefrokost i Ejderhuset kl. 12 SSF-distrikt Egernførde: Gækkebreve i Medborgerhuset kl SIF: Stiftelsesfest i Gasthof Gammellund kl Harreslev ældreklub: Teater på skolen kl Harreslev Amatørscene: Generalforsamling på skolen kl SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl SSF Husum og Ejdersted amter: Krokusblomstrings-træf for 60+ på Husumhus kl SSF-distrikt St. Peter-Ording: Højtlæseaften i Klitskolen kl Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar kl SSW-distrikt Sønderbrarup: Påskeliljer pakkes på skolen kl Det Lille Teater Flensborg: En aften med Gustav Wied, Hjemmet, Mariegade 20, kl SSF-distrikt Kobbermølle: Generalforsamling på skolen kl. 19 Lyksborg menighed: Sogneaften i præstegården kl Skovlund ældreklub: Påskelotto i forsamlingshuset kl SSF: Sekretariaterne er formiddagslukkede p.g.a. et personalemøde Ugle Herreds Danske Menighed: Generalforsamling i præstegården i Tarp kl. 18 Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19 De danske foreninger på Sild: Filmen Kapgang i Kinowelt kl SSF Hatsted distrikt: Hobby/hygge i forsamlingshuset kl Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14 SSF-distrikt Bøglund: Seniorklub i forsamlingshuset kl SSF, SdU og Volksbad: Koncert med Thomas Buttenschøn i Volksbad, Flensborg kl. 20 SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborghus kl Sønderjyllands Symfoniorkester og Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester: Koncert i Tyske Hus, Flensborg kl Det Lille Teater Flensborg: En aften med Gustav Wied, Hjemmet, Mariegade 20, kl Harreslev Kvindeforening: Strik med Margit på skolen kl. 19 SSW-distrikt Husby: Generalforsamling i Begnungsstätte kl SSF- og SSW-distrikt Munkbrarup/Ves: Generalforsamlinger i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19 SSF Store Solt distrikt: Hygge, kaffe, kage og snak & bogbus, Møllebro Forsamlingshus kl. 15 SSF-distrikt Holtenå: Til Länderschwerpunkt Dänemark - oplæsning ved krimiforfatter Anne Grue af Es bleibt in der Familie i Nordkolleg Rendsburg kl SSF-distrikt Gettorp: Pakkeleg i DRK-Haus kl HELLIGÅNDSKIRKEN/ ARS NOVA TØNDER FESTIVAL & FOLKBALTICA Samarbejder strategisk [KONTAKT] Foreningen folkbaltica e.v. har fået et yderlige medlem, idet også Tønder Kommune nu har meldt sig under fanerne - og altså nu er medlem nr. 10. Derudover indgår to af regionens markante musikfestivaler Tønder Festival og folkbaltica Festival et strategisk samarbejde med fokus på talentudvikling og markedsføring. Samarbejdet er opstået i kølvandet af de mange ændringer og nye tiltag, som begge festivaler har gennemgået de seneste måneder. Allerede ved sidste års Tønder Festival optrådte folkbaltica-festivalens ungdomsensemble ved en forrygende koncert i Telt 1, og det er meningen, at den samlede indsats og samarbejde Udgiver: Flensborg Avis. Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht, Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, Flensborg Post til Postfach 2664, Flensborg Telefon 0461/ eller Fax 0461/ Internet: Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Synger 2x [KONTAKT] Ars Nova-koret fra Slagelse synger ved gudstjenesten på søndag i Helligåndskirken i Flensborg med en efterfølgende halv times gratis koncert. Bagefter vanker der kirkekaffe. joe Ars Nova 2x. mellem festivalerne, regionens skoler og musikskoler styrkes med denne aftale. Nytænkning og udvikling af markedsføring er naturlige krav, når man arbejder med kultur, og her kan de to festivaler dele erfaringer og inspiration til gavn for hinanden og hele regionen. Tønder Festivalens kunstneriske leder Maria Theessink: - Vi glæder os til at udvide og udvikle samarbejdet med folkbaltica. Det giver rigtig god mening at sparre på tværs af landegrænserne. folkbaltica Festivals kunstneriske leder Harald Haugaard: - Selvom de to musikfestivaler har og skal blive ved med at have forskellige kunstneriske profiler, er der ingen tvivl om, at vi kan drage nytte af hinandens erfaringer. Og netop når det handler om talentudvikling og marketing er målet det samme. Den 11. folkbaltica festival har titlen Vesterhav/ Østersø og finder sted i hele region Sønderjylland/ Slesvig den maj. Programmet kan nærlæses på dansk og tysk på hjemmesiden og på https://www.facebook. com/folkbaltica. Tønder Festival løber af stablen august. Programmet kan nærlæses på

3 Flensborg Avis - torsdag den 19. marts side 3 AKTIVITETSHUSET SPIL DANSK-ROS Seniorklubben er åben for alle ældre. (Fotos. Akti) Spændende kurser for alle Filtede påskeharer - søde og nemme at lave. [KONTAKT] Aktivitetshuset tilbyder atter nogle spændende kurser, hvor stort set alle kan være med. GRAFIKKURSUS Lørdag-søndag marts kl er der kursus i collografi & xerolitografi - dybtryk & plantryk med Verner Brems som underviser. Pris: 42 euro + materiale 75 dkr.; tilmelding påkrævet. Medbring: Arbejdstøj, klude af linned eller lign. På kurset lærer du enkle metoder til at kombinere tryk og teknikker i grafik, BIBLIOTEKERNE hvor alle kan være med. Vi arbejder med dybtryk (collografi), og plantryk (xerolitografi) med afmaskningsteknik blandet med foto og personlig streg til trykplade. FILTEDE PÅSKEHARER Tirsdag 24. marts kl med underviser Anne Schneider. Materialeudgifter må påregnes, og tilmelding er påkrævet. Både børn og voksne er velkommen til at filte påskeharer. Vi filter med nål på flamingo-æg. Hjælp til IT i Slesvig og Husum AKTIS SENIORKLUB Onsdag 25. marts kl underviser Marc Schachtebeck i løsningen af små IT-opgaver. Tilmelding er påkrævet. Aktis Seniorklub er et tilbud for alle over 50, der har brug for hjælp til små IT-opgaver vedr. mobiltelefonens menuer, sms er og s, computerprogrammer, overførsel af dias til billedfiler, overspilning af vhs-bånd til dvd eller ens yndlingsplader til cd. Man kan også bare komme for at få en hyggelig snak. Der er kaffe og kage for 1 euro. Spil Dansk-direktør Ricco Victor roste sydslesvigernes ildhu og gode samarbejde. (Fotos: Johanna Andersen) Imponerende Sydslesvig [KONTAKT] - Der har i flere år været imponerende opbakning til Spil Dansk fra det sydslesvigske, og udnævnelsen som Spil Dansk Kommune 2014 tildeles både for Sydslesvigs ildhu i 2014 og for det gode samarbejde igennem årene, sagde Ricco Victor, direktør for Spil Dansk ved prisoverrækkelsen på Flensborghus i Flensborg den 12. marts, hvor der deltog et pænt antal Spil Dansk-engagerede sydslesvigere; ikke mindst den sydslesvigske Spil Dansk-styregruppe Sarah Keppler (Akti), Tinne Virgils (SdU), Boris Erben (SSF), Ture Pejtersen (DSfS) og Karl Fischer (DCB). [KONTAKT] Bøger er ikke kun papir. Det er også bøger, man hører, og bøger man læser på en tablet eller Ipad. Men hvordan fungerer det? Vil du i gang med at læse bibliotekets e-bøger, høre netlydbøger eller har du problemer med din pc eller tablet, så er bibliotekar Michael Juul Olsen klar med råd og vejledning på Slesvig Bibliotek, Bismarcksgade 18A, tirsdag den 24. marts kl. 14 samt på Husum Bibliotek, Nystaden/ Neustadt 81, onsdag den 25. marts kl.13 Tag din tablet eller Ipad med og Michael hjælper dig med at hente bøger til den. LL DANSK-TYSK EARFOOD-FESTIVAL Billige billetter frem til 31. marts [KONTAKT] Earfood-Festivalen er en dansk-tysk musikfestival, der hylder funk-, soul- og elektromusikken - og bakkes op af både det tyske og det danske mindretal; sidstnævnte ved SSF, SdU, Aktivitetshuset samt Grænseforeningen. Efter successen med sidste års festival er datoen for den 2. Earfood Festival lagt til lørdag/søndag september på Knivsbjerg ved Genner. Navnene på de deltagende bands bliver offentliggjort lidt efter lidt. Men allerede nu vides, at et af årets hovednavne bliver Die Ohrbooten, oprindeligt en flok rappende musikglade drenge, som dog efterhånden har sunget sig til en fast fanbase og et imponerende musikalsk CV. På MTV, festivals som Rock am Ring, Hurricane eller Chiemsee Reggea Summer fascinerede bandet et begejstret publikum for sit groove og fantastiske liveshow. Deres banebrydende energi har givet deres karriere et skub udover det sædvanlige, og festivalens arrangøreren Jonas Siewertsen glæder sig til at præsentere så etableret et navn blandt en masse spændende newcomere. Festivalen bliver en musikalsk oplevelse i særklasse i det sønderjyske, hvor grænselandets kulturmøde mellem tyske og danske finder sted i de smukke rammer på Knivsbjergs smukke amfiteaterscene med et fantasisk musikalsk program. BUS-SHUTTLE Bildungsstätte Knivsberg i Genner er ikke nemt at nå med offentlige transport, og en stor målgruppe, de studerende, har ikke nødvendigvis egen bil, så en billig og nem transport skulle skaffes. Det gør Aktiv Bus Flensburg. De stiller bus, der kører fra Flensborg banegård via ZOB og Aabenraa rutebilstation til Genner. Bussens afgangstider tilpasses danske og tyske togtider, så besøgende fra Hamborg, Kiel, Esbjerg og København kan tilbydes nem, ukompliceret transport til Knivsbjerg. Billetten t/r til bussen købes sammen med festivalbilletten til en merpris på symbolske 1,50 euro/ 10 kr. Frem til 31. marts er der et begrænset antal reducerede festivalbilletter til 110 kr. hhv. 15 euro. plus shuttle 10 kr. hhv. 1,50 euro. Info og billetter: Lærke og Jannik fra Cornelius Hansen-Skolen underholdt med sang og guitarspil. Eberhard von Oettingen og Ture Pejtersen morede deltagerne med en Spil Danskrap. DET DANSKE HUS Aftensang i Sporskifte [KONTAKT] Til Sporskifte danske menigheds aftensang i aften, torsdag kl i Det Danske Hus har man desværre fået afbud fra Jørgen Holm, præst i den danske kirke i Göteborg, men pastor Preben Mogensen har sagt ja til at tage aftenssangen og efterfølgende tale om bøn. Arrangementet afsluttes kl. 21.

4 Flensborg Avis - torsdag den 19. marts side 4 KIRKESIDEN DANSK KIRKE I SYDSLESVIG VI GØR FOLKEKIRKEN LIDT STØRRE Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo Et historisk kig på brylluppet som kirkelig handling Hvem ringer klokkerne for? FoR de Fleste brudepar er et kirkebryllup obligatorisk. det er højdepunktet af romantik, at stå i kirken og lytte til klokkernes ringen, inden der bliver stille et øjeblik. så bruser orglet, kirkedøren går op og der står HUN hende, vi alle har ventet på bruden i al sin pragt, der måtte få selv kong salomon til at blegne ved siden af. Ved hendes side står den stolte og rørte fader og ikke et øje er tørt, mens de skrider op ad kirkegulvet til den lidt nervøse og meget glade brudgom. de tager plads, præsten træder frem og det traditionsrige ritual kan tage sin begyndelse, inden det efterfølges af en mindst lige så traditionsfyldt bryllupsfest. Faktisk tror jeg, at det kun er julen, der overgår det klassiske bryllup i sin rigdom på traditioner, der på ingen måde må brydes! en af de vigtigste er selvfølgelig kirken, hvor festen indledes og parret siger Ja til hinanden mens deres familie og venner rørte ser til fra kirkebænken, inden der synges det er så yndigt at følges ad. Ikke altid i kirken det har i mange år været kutyme, at præsten stod for vielsen, men ikke at den foregik i kirken, som vi kender det i dag. Faktisk skal vi helt frem til 1582, før vielsen blev lukket ind i kirken. I gamle dage var et bryllup ikke en kærlighedsforbindelse, men i hvert fald i den øverste del af samfundet, en juridisk kontrakt mellem to familier, som oftest i økonomisk eller politisk øjemed. Præsten medvirkede ved vielsen, men den fandt som regel sted udenfor kirkedøren. Forlovelsen Brudeparret havde ofte været forlovet i mange år, særligt, hvis en af parterne var barn ved trolovelsens indgåelse. Blandt almuen var det ikke ualmindeligt, at et ungt par tilbragte trolovelsesnatten sammen inden selve brylluppet. da den pietistiske vækkelse fløj henover landet i 1700-tallet, blev der ved kongelig forordning indført bødestraf, hvis forlovede hengav sig til utugt, inden ægteskabet, men det blev senere ændret til at bøden kun skulle betales, hvis der kom børn ud af det inden ægteskabets indgåelse. Ægteparret Jensen med brudepiger og familie, ca Lysning i kirken Når trolovelsen havde fundet sted, skulle brudeparret bestille lysning i kirken. det foregik ved, at præsten tre søndage i træk bekendtgjorde fra prædikestolen, at XX intenderede at indgå ægteskab med YY, dersom ingen havde noget at indvende imod det. Når der var blevet lyst og ingen havde nogle (gyldige) argumenter for at parret ikke skulle have hinanden, kunne der fejres bryllup. selve vielsen foregik foran kirken, enten privat med kun et par vidner, eller med brudeoptoget, men i 1683 blev vielsen flyttet ind i selve kirken. Argumentet herfor var hensynet til afkommet, for dersom vidnerne skulle være så uheldige at dø før ægteparret, var der i sagens natur ingen vidner og eventuelle børn var at regne for horeunger, der ikke havde nogen arveret. Ved at flytte vielsen og hele brudeoptoget ind i kirken, kunne alle se, at det var gået rigtigt for sig og børnene var ubestridt født i ægteskab. denne praksis blev egentlig unødvendiggjort med kirkebøgernes indførelse, men traditionen har holdt sig til den dag i dag, hvor brudeoptoget er en del af festen. Kirken er rammen om livet For på samme måde som dåb, når man byder et nyt lille menneske velkommen i det kristne fællesskab og når man siger farvel til et elsket menneske, så begynder festen i kirken. Kirken er den smukkeste ramme om det levede liv fra vugge til grav, det er der vi samles i glæde og sorg og netop ved bryllupshøjtideligheden fordrer traditionelt, at alle vidnerne møder op i kirken og påser at vielsen rent faktisk finder sted efter de rette foreskrifter. Henriette Gosvig Knudsen Det perfekte bryllup et BRYllUP er ikke længere blot to menneskers løfte over for Gud, hinanden og verden om at elske og ære hinanden til tidernes ende. Mange bryllupper er nu blevet events, og der er ingen mangel på hjælp og inspiration. For de par som ikke selv kan bestemme sig, er der et bredt udvalg af Wedding Planners, professionelle, som mod passende betaling påtager sig at sikre at brylluppet på alle måder bliver det lykkelige pars lykkeligste dag. der tilbydes hjælp med alt, lige fra bordkort og brudebuket over musik og mad til den perfekte location. Brylluppet bliver til et projekt, og da konkurrencen er hård, også blandt bryllupsplanlæggere, hæves niveauet hele tiden så netop éns bryllup bliver århundredets bryllup. en ny trend er såkaldte temabryllupper; vistnok specielt til par som synes at temaet ægteskab i sig selv ikke er nok til et ordentligt bryllup. Som præst i Lyksborg har jeg flere gange haft fornøjelsen at vie lykkelige par på det lokale slot, og det er sket mere end én gang at jeg undervejs i bryllupssamtalen har spurgt til valget af kirke. svaret har hver gang været at det jo er sådan et smukt sted. og al respekt for det. det er en stor dag og en stor begivenhed, og naturligvis skal rammerne og dagens forløb være som man gerne vil have det. Indtil videre er det også lykkedes at skaffe parrene godt vejr på dagen, så det er ikke kirkens skyld hvis noget i dagens løb ikke er gået efter planen :-) og netop kirkens rolle skal naturligvis understreges på sådan en dag. Uanset parrenes grunde til at vælge en kirke kommer vielsen til at bære præg af at den foregår i en kirke. der er orgelmusik, salmer, bønner, og ordet Gud bliver nævnt mere end én gang under en vielse. Heller ikke det har nogen af parrene indtil nu været utilfredse med, selvom det ofte er tydeligt at jeg ikke skal regne med at se parret i kirken de kommende søndage. det gør ikke noget. Jeg tror på at Gud er med dem om de vil det eller ej og uanset om brylluppet er et projekt eller ej. det er jo det vi beder om; parret, gæsterne og jeg, at Han er med parret, og i den heldige situation at de har en god oplevelse i (og med) kirken, har vi måske været med til at gøre det med Gud en smule mindre fremmed og en smule mere vedkommende for dem. og i hvert fald har vi været med til at minde dem om ægteskabets betydning, set fra kirkens side. Ruben Fønsbo Kirken går nye veje Præster indtager bryllupsmesser HVoRFoR HAR du ikke din præstekjole på her i Citti?, spørger min datter mig forleden, da vi var ude og handle i Citti-markt. Hun står med store øjne og ser drømmende på de mange yndige brudekjoler og buketter samt nypolerede biler. Inspiration til den store dag, er temaet for udstillingen. Ja, hvorfor egentlig ikke! I danmark og her syd for grænsen er antallet af kirkebryllupper dalet, mens interessen for dagens forløb er vokset. Bryllupsmesser bliver arrangeret i store haller, hvor man kan studere alt fra invitationer og bordkort, fyrværkeri og udsmykning, musik og mad lige til vejledning i, hvordan man taber sig, så taljemålene passer på den store dag. Men hvor er kirken? Præster går i offensiven den er der! For Folkekirken er nu med som et ikke-kommercielt islæt. Midt i det store cirkus møder man en lille stand med et par præster, der gerne vil slå et slag for, at kirkebrylluper ikke behøver at være med det helt store udtræk. Vi er ikke ude på at kapre nogen, men vi vil rigtig gerne slå et slag for kirkebrylluppet, siger præst Charlotte Cappi Grunnet, der står bag initiativet, og hun fortsætter, Kirken er et centralt mødested i vigtige livsfaser som for eksempel, når man skal giftes, så det er oplagt, at kirken er med ved bryllupsmesser. Mange spørgsmål Præsterne på bryllupsmessen oplever, at de kommende brudepar ser kirkens stand som et åndehul. Mange spørger, hvorfor de ikke frit kan vælge kirke? og hvad de skal gøre, når de ikke er medlem? siger eva-maria schwarz præst ved Vor Frue Kirke i København. Andre er rigtig glade for, vi er der, da vi i det daglige åbenbart er lidt besværlige at komme i nærheden af! enkelte spørger ind til, hvad velsignelsen betyder, og så udvikler samtalen sig. Vi bevæger os fra det praktiske over i det eksistentielle. Hvad vil det sige at være menneske, tage sig af hinanden og leve med håb og forventninger? Bryllupsmesser giver bl.a. mulighed for at finde den helt rigtige påklædning til den store dag Også om onsdagen Mange præster er åbne for, at der spilles andet end kirkelig musik, og der bliver læst digte op ved vielser. det må dog ikke blive pop og underholdning for underholdningens egen skyld, understreger Charlotte Cappi Grunnet. Forkyndelsen skal ikke overskygges af alt muligt andet. Men der er som regel heller ikke en konflikt mellem det religiøse og det verdslige indhold, for præster har en ekspertise, der gør, at de ved, hvad der virker. og så er det vigtigt at understege, at et bryllup sagtens kan finde sted på andre tidspunkter end lørdag. Ja, selv en onsdag aften. af Jacob Ørsted Folkekirken er også med når der er babymesser, men her handler det mest om et navns betydning eller babysalmesang og ikke så meget om dåbens betydning, siger eva-maria schwarz med optimisme i stemmen, overordnet er folk glade for, at folkekirken er repræsenteret ved messerne. det er som om vejen mellem menighed og kirke bliver kortere.

5 Flensborg Avis - torsdag den 19. marts side 5 PANELDEBAT OM ERKLÆRINGERNE BREDSTED 27. MARTS Fuldt hus til BKE-paneldebatten torsdag sidste uge. (Fotos: Lars Salomonsen) Fuldt hus [KONTAKT] Historisk Samfund i Sydslesvig havde fuldt hus med over 60 mennesker til paneldebat om»60 år med Bonn-København erklæringerne - og hvad så?«på den fhv. Christian Paulsen-Skole i Flensborg sidst. Formand Kirsten la Cour kunne byde et interesseret publikum og en række kompetente indledere velkommen: Grænseforenings-formand Mette Bock MF, Flensborg Avis-chefredaktør Jørgen Møllekær, Der Nordschleswigerchefredaktør Gwyn Nissen, SSWlandssekretær Martin Lorenzen samt som ordstyrer SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen. På mødet belystes hele meningsspektret - fra der er ikke brug for erklæringerne mere til de danner fortsat grundlaget for mindretallenes selvforståelse. Mødet var arrangeret i samarbejde med Sydslesvigsk Forening, Dansk Skoleforening, Slesvigsk Kvindeforening og Aktive Kvinder. Samme aften vistes en mindre udstilling af materialer til undervisningsbrug om emnet i Center for Undervisningsmidler i den fhv. skole, som skoleforeningen bygger om til nyt administrations- og servicecenter. FESTAKT I SANKELMARK Historisk Samfunds Sydslesvig-formand Kirsten la Cour mellem dele af panelet t.v. og publikum t.h. Panelbordet med f.v. Martin Lorenzen, Gwyn Nissen, Jørgen Møllekær, Mette Bock og Jens A. Christiansen. La Porta Band leverer skiffel, cajun og ragtime på Bredsted Danske Skole fredag næste uge. La Porta Band for fuld fart [KONTAKT] Fredag den 27. marts klokken 20 spiller danske La Porta Band skiffel, cajun og ragtime på Bredsted Danske Skole. La Porta Band er - trods musikernes modne alder - kendt for at lade melodierne galopere hen over scenen i et tempo, så man ved pausen helt bogstaveligt kan høre, at instrumenterne er blevet forpustede. Når de samtidig håndterer deres instrumenter med så stor virtuositet, som de gør, bliver en aften med dem til en udsøgt fornøjelse. Bandet har eksisteret i omkring 35 år, om end det vist kun er accordionisten Jens Ganer, der har været med hele vejen. Midt i 1980erne kom Carsten Kjær til, da Johnny Madsen valgte at gå andre NDR & BKE veje. Han - altså Madsen - blev siden en af Danmarks kendteste rockmusikere. De fleste af La Porta Bands medlemmer har besøgt vestkysten før - om end i andre sammenhænge. Det være sig i cajunbandet Bayous, i trioen SixBalls og i duoen Kjær og Skourup. La Porta Band er denne sæsons næstsidste arrangement i koncertrækken Veskystkultur. SSF Husum og Ejdersted amter tilbyder sine medlemmer transport sydfra til Bredsted, hvis der er tilmeldinger nok til at fylde en kleinbus. ph BDNs Hinrich Jürgensen, dr. Jørgen Kühl, redaktør Werner Junge og SSFs Jon Hardon Hansen diskuterer for åben mikrofon i Sankelmark. (Foto: Sebastian Iwersen) Sendes 26. marts [KONTAKT] I lørdags havde NDR sammen med Sankelmar-akademiet indbudt til debat i Sankelmark. Først fortalte de fhv. generalsekretærer Peter Iver Johansen (BDN) og Karl Kring (SSF) for et talstærkt publikum om deres personlige og faglige syn på de 60 år, der er gået siden Bonn-København erklæringerne blev vedtaget. Siden diskuterede formændene Hinrich Jürgensen (BDN) og Jon Hardon Hansen (SSF) samt historikeren dr. Jørgen Kühl (A.P. Møller Skolen) mindretal, grænseland og dansk-tysk forståelse med Werner Junge (NDR Flensborg) som ordstyrer. Et sammenklip af debatterne bringes på NDR Info den 26. marts om formiddagen og på NDR1 Welle Nord i programmet Ostsee-Magazin samme dag kl DANSK ALDERDOMSHJEM Forårsbasar - åbent hus [KONTAKT] Dansk Alderdomshjem i Nerongsallé 27 i Flensborg inviterer igen i år til forårsbasar fredag den 20. marts fra kl Der tilbydes håndarbejde såvel som minilopper - porcelæn, glas mm. Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag, hvor der også kan købes kaffe og kage. [KONTAKT] Fredag den 13. marts markerede Folketinget, den slesvig-holstenske landdag og det europæiske akademi Sankelmark 60 året for Bonn-København erklæringerne ved en festakt i Sankelmark. På talerstolen den eftermiddag var Folketingets 1. næstformand Bertel Haarder, landdagspræsident Klaus Schlie, ph.d. Martin Klatt fra Syddansk Universitet, BDN-formand Hinrich Jürgensen og SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen. Tenoren i alle talerne var erklæringernes betydning ikke kun for de to nationale mindretal i grænselandet og flertallets måde at omgås dem på, men også for det dansk-tyske grænseland og for forholdet mellem Danmark og Tyskland. Der var stort fremmøde. (Foto: Sebastian Iwersen) JARUPLUND HØJSKOLE Dänischkurse/ Frühjahr [KONTAKT] Die Jaruplund Højskole bietet auch in diesem Jahr wieder Dänischkurse auf unterschiedlichen sprachlichen Niveaus an. Interessierte können u.a. einen 4-tägigen Wochenendkurs am 15./16.5. und 29./30.5. auf Sprachniveau 3 belegen. Viele Teilnehmer nutzen ihren Bildungsurlaub für einen Sprachkurs. Im Frühjahr gibt es den Wochenkurs vom bis auf dem Niveau 6. Wochenkurse kosten 180 Euro und der Wochenendkurs 120 Euro. Kurse im Herbst und andere Infos:

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis - torsdag den 2. april 2015 - side 1 Ugens overskrifter 60 ÅR MED BONN-KØBENHAVN ERKLÆRINGERNE Tove smutter [KONTAKT] DSH Aktive Kvinder tog afsked med Tove Hinriksen, der flytter nordpå.

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen...

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen... Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Første næstformand for SSF og formand for SSF s Årsmødeudvalg Gitte Hougård-Werner Ved årsmødet fredag den 19. juni 2015 På Kaj Munk-Skolen,

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

VORES BRYLLUP DATO: / / -- - ----

VORES BRYLLUP DATO: / / -- - ---- VORES BRYLLUP & DATO: / / -- - ---- 12-18 MÅNEDER INDEN SKAL ORDNES Book vielse gennem kirke eller vielsesforretter Book lokaler til bryllupsfesten Lav et budget for brylluppet Lav en gæsteliste VIGTIGE

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer januar - marts 2014 Svendborgvej 319 Højby 2014 Godt nytår! 2013 var året, hvor vi kunne fejre vort 25 års jubilæum, og året har været et år med mange gode og velbesøgte arrangementer. Ikke

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014. tema: kirken i krise

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014. tema: kirken i krise Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014 tema: kirken i krise Sommer på spring Efter nogle dage med heftig regn og masser af torden ser det i skrivende stund omsider ud til at

Læs mere

UGEBREV nr. 48 uge 41

UGEBREV nr. 48 uge 41 UGEBREV nr. 48 uge 41 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Miniby Vi har haft en rigtig fin uge med vores miniby tema. Jeg håber at alle har fået lært lidt om, hvordan samfundet fungerer med job, løn,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts Studietur Berlin mandag d. 9 - Fredag d. 13 Mandag d. 9 Afrejse fra Horsens Gymnasium Kl. 08.00 Forventet ankomst i Berlin kl. 15.00 Indkvartering på værelser Tirsdag d. 10 Onsdag d. 11 9-11 Besøg i bydelen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN Nyhedsbrev uge 34 2014 Side 1 Side 2 Invitation til HØSTFESTEN Side 4+5 Side 6 Børnehaven Kontakt, rengøring mm. Side 3 Nyt fra bestyrelsen Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

www.atelierbilledhuset.dk

www.atelierbilledhuset.dk Din professionelle fotograf i mere end 25 år i Sønderjylland Storegade 29 6430 Nordborg Sundsmarkvej 20 6400 Sønderborg Østergade 3 6330 Padborg Tlf. 74 45 35 40 Email: billedhuset@gmail.com www.atelierbilledhuset.dk

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser Kultur forbinder på tværs af landegrænser Københavnsafdelingen, program oktober 2013 Kære medlem Vi vil gerne takke for et rigtig godt Hovedstadstræf i København 23-25. august, hvor vi mødte en masse medlemmer

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester Forside: Frederiksstad og Husum danske menigheder Kirkeblad nr.1 juni-august 2015 En ny Ånd For mange står kirken som noget lidt gammeldags. Beroligende, siger nogle. Kedeligt, siger nogle andre. Jeg kan

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet Goddag Kære Læser Og velkommen til endnu et fredagsbrev. Men hov tænker De nok, I dag er det jo lørdag Og der Kære Læser har De en god pointe. Fredagsbrevet er simpelthen først blevet færdigt i dag. Vi

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Fra kanvas til empati

Fra kanvas til empati Fra kanvas til empati - en lille inspirationsbog om salg til Selvstændige socialrådgivere, Dansk Socialrådgiverforening Didda Larsen og Mikkel Wiese www.kommunikermer.nu TAK FOR EN LÆRERIG DAG OM SALG,

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J Hold Øje uge 13-2015 Wauw det var bare rigtig fedt J På Børnenes Friskole er de fleste dage egentlig ganske fede. Det gælder både de dage, hvor der knokles med fysik, idræt, musik, dansk etc. i det almindelige

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere