låst OKTOBER 2016 Melatonin Brugere mellem 0-17 år af lægemidler med melatonin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "låst OKTOBER 2016 Melatonin Brugere mellem 0-17 år af lægemidler med melatonin"

Transkript

1 låst OKTOBER 2016 Melatonin Brugere mellem 0-17 år af lægemidler med melatonin

2 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer fra Lægemiddelstyrelsen. Det er ikke tilladt at genbruge billeder fra publikationen. Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade København S lmst.dk Emneord Melatonin, Circadin, børn og unge brugere, bivirkninger, Dansk Version 1.0 Versionsdato Oktober 2016 Udgivet af Lægemiddelstyrelsen ISBN Elektronisk

3 Indhold 1 Resumé og konklusioner 4 2 Indledning 5 3 Baggrund Lægemidler med melatonin Medikamentel behandling af børn og unge med psykiatriske lidelser Opfølgning på analyse fra Metode Antal brugere af lægemidler med melatonin Diagnoser og lægemidler Udskrivende læge Behandlingsvarighed 9 5 Resultater Antal brugere af lægemidler med melatonin Brugere fordelt på køn og alder Nye brugere Diagnoser og lægemidler Diagnoser Lægemidler Diagnoser / lægemidler Supplerende diagnoser Udskrivende læge Behandlingsvarighed 16 6 Bivirkningsindberetninger 18 7 Opsummering 19 8 Bilag I: ICD 10 koder og diagnosegrupper 20 9 Bilag II: ATC koder Bilag III: Supplerende diagnosekoder Bilag IV: Brugere af Circadin og magistrel melatonin Bilag V: Diagnoser i LPR Bilag VI: Lægemidler i LSR Referencer 28 Melatonin 3

4 1 Resumé og konklusioner Lægemidler med melatonin findes dels som et magistrelt lægemiddel og dels i det markedsførte lægemiddel Circadin. Magistrelle lægemidler til mennesker er lægemidler, der tilberedes på et apotek efter recept fra en læge. Circadin er godkendt til indikationen monoterapi ved korttidsbehandling af primær søvnløshed kendetegnet ved dårlig søvnkvalitet hos patienter i alderen 55 år eller derover. Antallet af personer mellem 0-17 år, som i perioden har indløst mindst én recept på lægemidler med melatonin, er steget fra til For alle aldersgrupper er der flest brugere af magistrel melatonin i forhold til Circadin, og stigningen er størst for brugere af magistrel melatonin. I alle årene i perioden er der flest drenge, der har indløst recept på lægemidler med melatonin. I perioden er antallet steget for både drenge (62%) og piger (119%). Stigningen har således været størst for pigerne og størst i aldersgruppen de årige. Formålet med denne analyse har været at undersøge, om melatonin udskrives til børn og unge mellem 0-17 år med diagnoser, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser (1). Det er undersøgt ved analyse af registrerede diagnoser i Landspatientregisteret (LPR) og medicinforbrug i Lægemiddelstatistikregistret (LSR) hos melatoninbrugere. LPR indeholder udelukkende data om kontakter med sygehuse i Danmark. Der er derfor også set på forbrug af lægemidler, som er godkendt til behandling af sygdomme, der er omfattet af ovennævnte vejledning. For de melatoninbrugere mellem 0-17 år, der i 2015 har indløst recept på melatonin, har 74% mindst én relevant diagnose registreret i LPR. De oftest registrerede diagnosegrupper i denne gruppe er opmærksomhedsforstyrrelser og autisme. 73% af de samme børn og unge har indløst mindst én recept på anden relevant medicin. De lægemidler, der hyppigst er indløst recept på, er centralstimulerende lægemidler dernæst, antipsykotika, antidepressiva og anxiolytica. 86% af melatoninbrugerne har mindst én relevant diagnose registreret i LPR og/eller har indløst recept på anden relevant medicin. For de resterende 14% af melatoninbrugerne er det undersøgt, om de har en anden psykiatrisk diagnose eller diagnoser som spasticitet, myopatier, søvnforstyrrelser eller forskellige former for hovedpiner registreret i LPR. Disse diagnoser er ikke inkluderet i Sundhedsstyrelsens vejledning (1), men diagnoserne kan være en forklaring på, hvorfor der udskrives lægemidler med melatonin til disse børn og unge. 39% af de 14% har mindst én af disse diagnoser registreret. Der er også set på behandlingsvarighed, hvor dosis antages at være 1 tablet daglig (Circadin eller magistrel malatonin). Der er en klar tendens til, at flere drenge i alderen år er i længerevarende behandling end piger i samme alder. Ordination af melatonin til børn og unge mellem 0-17 år er en opgave forbeholdt speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, neurologi eller pædiatri. Den alment praktiserende læge kan overtage den fortsatte medikamentelle behandling (vedligeholdelsesbehandling), hvis dette sker efter konkret aftale og i samarbejde med speciallægen (1). Melatonin 4

5 I 2015 er det for næsten alle aldersgrupper hos begge køn oftere en hospitalslæge end en alment praktiserende læge, der udskrev den første recept på melatonin. Undtaget er de årige drenge, hvor det oftere er en alment praktiserende læge end en hospitalslæge, som udskrev den første recept. Det er ikke muligt at se i LPR eller LSR, om de børn og unge, som fik udskrevet den første recept af en alment praktiserende læge, har fået stillet en diagnose af en privatpraktiserende speciallæge i psykiatri, pædiatri eller neurologi. Det er heller ikke muligt at se, om den alment praktiserende læge før udskrivelsen har konfereret med en speciallæge i et af de relevante specialer. Lægemiddelstyrsen har modtaget i alt 11 bivirkningsindberetninger om lægemidler med melatonin for aldersgruppen 0-17 år. De fire er alvorlige, og for disse bivirkninger er det vurderet, at det er mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng med brug af melatonin. Antallet af melatoninbrugere mellem 0-17 år er steget gennem hele perioden , mens antallet af bivirkningsindberetninger om lægemidler med melatonin har været stabilt og lavt. Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har godkendt en Paediatric Investigation Plan for Circadin. Planen indeholder studier, der skal undersøge lægemidlets sikkerhed og virkning med henblik på at få godkendt et lægemiddel til behandling af søvnløshed hos børn. 2 Indledning Antallet af melatoninbrugere mellem 0-17 år har været stigende gennem de sidste 5 år, og på den baggrund besluttede Lægemiddelstyrelsen at undersøge, om melatonin udskrives til børn og unge mellem 0-17 år med diagnoser, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser (1). Det er undersøgt ved analyse af registrerede diagnoser og medicinforbrug. Analysen indgår i vurderingen af, om der er et potentielt sikkerhedsproblem ved at anvende melatonin til børn og unge. Analyser om medicinforbrug og diagnoser er udarbejdet i et samarbejde med Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet, Sundhedsdatastyrelsen. Lister over diagnoser (bilag I), der er omfattet af Sundhedsstyrelens vejledning (1) og lægemidler (bilag II), der er godkendt til behandling af disse sygdomme, er udarbejdet i et samarbejde med Planlægning, Sundhedsstyrelsen. Melatonin 5

6 3 Baggrund 3.1 Lægemidler med melatonin Melatonin er et sovemiddel baseret på det naturligt forekommende søvnhormon. Lægemidlet findes som et magistrelt lægemiddel, der tilberedes på et apotek efter recept fra en læge, og som det markedsførte lægemiddel Circadin. Magistrel melatonin virker med det samme efter indtagelse, mens Circadin har depoteffekt, det vil sige, at det virker over længere tid. I modsætning til Circadin optages magistrel melatonin hurtigt i blodet. Magistrel melatonin bruges primært til indsovningsbesvær på grund af den hurtige effekt, mens Circadin anvendes til generelle søvnproblemer. Magistrel melatonin har været brugt i mange år til både børn og voksne, mens Circadin blev markedsført i Danmark i Circadin er godkendt til indikationen monoterapi ved korttidsbehandling af primær søvnløshed kendetegnet ved dårlig søvnkvalitet hos patienter i alderen 55 år eller derover. Det vil sige, at Circadin ikke er godkendt til at bruge i gruppen af børn og unge, som er genstand for denne analyse, men i kraft af lægers fri ordinationsret har læger mulighed for at ordinere Circadin. 3.2 Medikamentel behandling af børn og unge med psykiatriske lidelser Da bivirkningsprofilen for lægemidler med melatonin ikke er velkendt for børn og unge, bør der vises tilbageholdenhed med ordination af melatonin med mindre, der er en relevant indikation. Medikamentel behandling, herunder behandling med melatonin, af psykiske lidelser hos børn og unge mellem 0-17 år er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning (1). Melatonin anvendes til udredning og behandling af søvnforstyrrelser, som optræder komorbidt til børne- og ungdomspsykiatriske lidelser. Melatonin anvendes også til behandling af fx natlig epilepsi, night terror, restless legs syndrom. Herudover bruges melatonin til at gennemføre søvn-eeg hos børn. Psykiske lidelser omfatter i vejledningen bl.a. depression, tilstande med tvangshandlinger og tvangstanker (OCD: obsessive compulsive disorder), angst, hyperkinetiske forstyrrelser, Tourette s syndrom, psykotiske tilstande, autisme og mental retardering med udfordrende adfærd (bilag I). I vejledningen er beskrevet behandling med antidepressive-, antipsykotiske-, centralstimulerende-, og stemningsstabiliserende lægemidler samt sove- og nervemedicin, herunder melatonin (bilag II). Ordination af melatonin til børn og unge mellem 0-17 år er en opgave forbeholdt speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, neurologi eller pædiatri. Den alment praktiserende læge kan overtage den fortsatte medikamentelle behandling (vedligeholdelsesbehandling), hvis dette sker efter konkret aftale og i samarbejde med speciallægen (1). Melatonin 6

7 3.3 Opfølgning på analyse fra 2013 På en international konference i sommeren 2013 blev der fra England rejst et signal, idet der over en 10 årig periode her var registreret et stærkt stigende forbrug af melatonin blandt børn og unge. På denne baggrund besluttede Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) i 2013 at analysere udviklingen i Danmark i perioden (2). Analysen fra 2013 viste, at antallet af brugere af Circadin var øget siden præparatet blev markedsført i Magistrel melatonin fik først et selvstændigt varenummer i marts 2011, og det varede et par måneder før registreringen af det nye varenummer var fuldt implementeret. Det var derfor ikke muligt at konkludere, om antallet af brugere af magistrel melatonin var øget fra 2011 til Den nærværende analyse kan ikke direkte sammenlignes med analysen fra Analysen fra 2013 omfatter en større gruppe brugere under 25 år, og den nye analyse omfatter kun brugere under 18 år. Derudover er der forskelle i metoden både med hensyn til diagnoser og lægemidler. Afgrænsningen i forhold til vejledningen (1) var også bredere i analysen fra Lægemiddelforbruget og indberetninger om formodede bivirkninger om melatonin er siden 2012 fulgt tæt og et overblik er hvert år i februar offentliggjort i publikationen Nyt om Bivirkninger. Antallet af brugere under 18 år af lægemidler med melatonin er øget gennem alle årene, mens antallet af bivirkningsindberetninger om lægemidler med melatonin har været stabilt og lavt. 4 Metode 4.1 Antal brugere af lægemidler med melatonin En melatoninbruger er i denne analyse en person mellem 0-17 år, som har indløst recept på lægemidler med melatonin. Circadin og magistrel melatonin tabletter med et varenummer indgår i analysen. Det er via lægemiddelstatistikregisteret (LSR) undersøgt, om antallet af brugere, som har indløst mindst én recept på lægemidler med melatonin, er øget i perioden Brugerne er fordelt på alder og køn. Brugerens alder er alder ved første ekspedition af melatonin i det aktuelle kalenderår. Via LSR er ligeledes undersøgt, om antallet af nye brugere er øget i perioden En ny bruger er i denne analyse en person, som aldrig tidligere har indløst recept på lægemidler med melatonin. Brugerne er fordelt på køn. Melatonin 7

8 4.2 Diagnoser og lægemidler For perioden er det for alle melatoninbrugere mellem 0-17 år via Landspatientregisteret (LPR) 1 undersøgt, om de har en diagnose registreret, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens vejledning (1). De diagnosekoder, der er omfattet af denne vejledning, er listet i bilag 1. LPR indeholder data om alle patienters kontakter med sygehuse i Danmark. For de melatoninbrugere, der har indløst recept på melatonin i 2015, er det undersøgt hvilke diagnoser, det drejer sig om. For at inkludere personer, der ikke har haft en kontakt med et sygehus, er det via LSR 2 for perioden undersøgt, om melatoninbrugere mellem 0-17 år også har indløst recepter på andre lægemidler, som er godkendt til behandling af sygdomme, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens vejledning (1). De relevante lægemidler er listet i bilag II. LSR indeholder data på borgere, som på et tidspunkt har været bosat i Danmark, og som har haft receptindløsninger. For de melatoninbrugere, der har indløst recept på melatonin i 2015, er det undersøgt hvilke lægemidler, det drejer sig om. Mange af de disse lægemidler er også godkendt til behandling af andre sygdomme end de, der er inkluderet i Sundhedsstyrelsens vejledning. Eksempelvis har nogle lægemidler med benzoediazipiner andre indikationer end angst. Det har ikke været muligt at skelne mellem indikationerne i analysen. De 0-17 årige kan også være blevet diagnosticeret med en relevant diagnose af en privatpraktiserende speciallæge i primærsektoren. Det er der ikke undersøgt for i denne analyse. Patienters kontakter med læger i primærsektoren er registreret i Sygesikringsregisteret, men dette register er ikke anvendt i analysen, da det indeholder ikke diagnoser. I data fra 2015 er de brugere, der hverken har en relevant diagnose registreret i LPR (bilag I) eller indløst andre relevante lægemidler (bilag II), blevet undersøgt nærmere. Det er undersøgt, om de har anden diagnose registreret i LPR. De diagnoser, der er undersøgt for, er listet i bilag III. Diagnoser i bilag III kaldes herefter for supplerende diagnoser. De supplerende diagnoser er ikke inkluderet i Sundhedsstyrelsen vejledning (1), men diagnoserne kan muligvis forklare, hvorfor disse børn og unge anvender melatonin. 4.3 Udskrivende læge For børn og unge mellem 0-17 år, som har indløst den første recept på melatonin i 2015, er det via LSR og Yderregisteret undersøgt inden for hvilket område, den udskrivende læge praktiserer. Lægerne er kategoriseret efter, om receptudsteder har udfyldt en sygehusafdelingskode eller et ydernummer. Læger med ydernummer er inddelt efter hvilket hovedspeciale, som de har tilknyttet i Yderregisteret. 1 Data fra LPR er trukket tilbage til 1995 og frem til 10. juni Data fra LSR er trukket tilbage til 1994 og frem til 30.juni 2016 Melatonin 8

9 Det har således været muligt at skelne mellem hospitalslæger (alle specialer), alment praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, pædiatri og neurologi. 4.4 Behandlingsvarighed Der er set på melatoninbrugere, som har indløst mere end én recept i For disse brugere er receptindløsninger på melatonin undersøgt bagud i tid 3. Ved bestemmelse af behandlingsvarigheden er det antaget, at børn og unge er i kontinuerlig behandling med 1 tablet melatonin 4 (magistrel melatonin eller Circadin ) om dagen. Der er i analysen tilladt 20% non-kompliance, dvs. en pakke med 100 tabletter magistrel melatonin antages at vare i 120 dage og en pakke Circadin med 21 tabletter varer i 25 dage. Ved 20% non-kompliance tages der højde for, at personen ikke husker eller undlader at tage tabletter hver dag. Ved 20% non-kompliance regnes personer for at være i kontinuerlig behandling, hvis de tager tabletter svarende til 80% af tiden. Da analysen er bygget på antagelsen om, at børn tager én tablet dagligt, kan behandlingsvarigheden afvige hos den gruppe af børn med non-kompliance større end 20% og hos de, der har en anden dosering end 1 tablet dagligt, jf. fodnote 4. For personer med en non-kompliance større end 20% betyder det, at der ikke er regelmæssige receptindløsninger, hvilket vil bevirke, at der er flere usammenhængende behandlingsperioder. Ved opgørelse af behandlingsvarighed, der foretages på den seneste behandlingsperiode, vil varigheden derfor blive estimeret til at være kortere, end den reelt er. For de med en daglig dosering, der afviger fra 1 tablet dagligt, eksempelvis med en daglig dosering på 2 tabletter, vil varigheden blive estimeret til være længere, end den reelt er. Opgørelse af behandlingsvarighed er således baseret på en grov algoritme, og der er derfor forbehold ved anvendelsen. 5 Resultater 5.1 Antal brugere af lægemidler med melatonin For perioden er der nedenfor i tabel 1 vist antal brugere, der har indløst mindst én recept på lægemidler med melatonin i perioden Data fra LSR er trukket tilbage til Det er kendt, at dosis kan være afhængig af alder, vægt og effekt. Melatonin 9

10 Køn Piger Drenge Total Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret. Tabel 1. Det totale antal brugere mellem 0-17 år, som har indløst mindst én recept på lægemidler med melatonin, fordelt på køn og kalenderår. Antallet af personer mellem 0-17 år, som har indløst mindst én recept på lægemidler med melatonin i perioden , er steget fra til I alle år er der flest drenge, der har indløst recept på lægemidler med melatonin. I perioden er antallet af brugere steget for både drengene (62%) og pigerne (119%) Brugere fordelt på køn og alder For perioden er nedenfor i figur 1a (drenge) og 1b (piger) vist melatoninbrugere fordelt på aldersgrupper. Tallene er opgjort per indbyggere i aldersgruppen. Drenge Drenge Antal børn/unge pr indbyggere i aldersgruppen 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, M år 0,7 1,0 0,9 1,1 1,3 M år 4,9 5,6 5,9 5,7 6,6 M år 8,3 10,5 11,5 12,3 13,5 M år 6,4 8,3 9,5 11,0 13,2 Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret. Figur 1a. Drenge som har indløst mindst én recept på lægemidler med melatonin i årene Tallene er opgjort per indbyggere i aldersgruppen. I hele perioden er antallet af brugere størst for de årige drenge, og antallet er steget i alle aldersgrupper, men mest for de årige. Melatonin 10

11 Piger Antal børn/unge pr indbyggere i aldersgruppen Piger K år 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 K år 1,8 2,2 2,6 2,8 3,4 K år 3,5 4,7 5,1 6,1 7,4 K år 5,4 7,2 8,7 11,1 14,6 Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret. Figur 1b. Piger som har indløst mindst én recept på lægemidler med melatonin i årene Tallene er opgjort per indbyggere i aldersgruppen. I hele perioden er antallet af brugere størst for aldersgruppen år, og antallet er steget i alle aldersgrupper, men også hos pigerne er stigningen størst for de årige. Konklusion I perioden er antallet af melatoninbrugere i aldersgruppen 0-17 år steget fra til Antallet af brugere er steget både for drenge og piger, men relativt mest for piger. I hele perioden er der flere drenge end piger, der har indløst mindst én recept med melatonin, men i aldersgruppen de årige er der i de senere år 2014 og 2015 flere piger end drenge. Stigningen i antallet af brugere har for begge køn været størst for aldersgruppen de årige, men stigningen har været relativt større for pigerne end for drengene (se også tabel 1). For alle aldersgrupper er der flest brugere af magistrel melatonin i forhold til Circadin, og stigningen er størst for brugere af magistrel melatonin (bilag IV) Nye brugere En ny bruger er i denne analyse en person mellem 0-17 år, som aldrig tidligere har indløst recept på lægemidler med melatonin. Nedenfor i tabel 2 er vist antallet af nye brugere i aldersgruppen 0-17 år i perioden Melatonin 11

12 Køn Drenge Piger Total Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret. Tabel 2. Nye brugere i aldersgruppen 0-17 år i årene fordelt på køn. Det totale antal nye brugere er faldet fra for derefter at stige fra 2013 til Faldet fra er størst for drengene, og stigningen fra er størst for pigerne. I alle årene er antallet af nye brugere størst for drengene, men forskellen mellem drenge og piger bliver mindre over årene. Magistrel melatonin fik først et særskilt varenummer i 2011, og det blev derved muligt at identificere melatoninbrugerne på personniveau. For 2011 er antallet af nye brugere derfor estimeret højere end det reelle antal, da mange kan være startet tidligere end For drengene har antallet af nye brugere i hele perioden været størst for de årige, mens det for pigerne er de årige (data er ikke vist). 5.2 Diagnoser og lægemidler Som beskrevet i metodeafsnittet (afsnit 4) er det for melatoninbrugere mellem 0-17 år undersøgt, om der er registreret en relevant diagnose i LPR i forhold til Sundhedsstyrelsens vejledning (1), og om melatoninbrugerne har indløst recepter på andre lægemidler, som er godkendt til behandling af sygdomme, der er omfattet af vejledningen Diagnoser For data fra 2015 er der nedenfor vist antal melatoninbrugere mellem 0-17 år, som har en relevant diagnose (bilag I) registeret i LPR. Aldersgrupper Køn (+/- diagnose) 0-4 år 5-9 år år år Total Piger med diagnose Drenge med diagnose Piger uden diagnose Drenge uden diagnose Total Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret og Landspatientregistret. Tabel 3. Antal melatoninbrugere mellem 0-17 år, der har indløst mindst én recept på melatonin i 2015, fordelt på aldersgrupper, og om de har en relevant diagnose registreret. Diagnoserne er listet i bilag 1. Melatonin 12

13 6.181 (74%) af melatoninbrugere i 2015 har mindst én relevant diagnose registreret i LPR. Drenge har lidt hyppigere (76%) end piger (69%) en diagnose registreret. Det er oftest de årige drenge og de årige piger, som i 2015 har indløst mindst én recept på melatonin (figur 1 a og 1b), og det er også i disse aldersgrupper, der er flest relevante diagnoser registreret (tabel 3). For de i alt børn og unge er det undersøgt hvilke diagnoser, der er registreret i LPR. Disse er vist i tabel 7 (bilag V). De oftest registrerede diagnosegrupper er opmærksomhedsforstyrrelser og autisme. I 2015 er der flere drenge (60%) end piger (40%), som har indløst mindst én recept på melatonin (tabel 1). Tabel 7 (bilag V) viser, at blandt de 0-17 årige, som i 2015 har indløst mindst én recept på lægemidler med melatonin, er der forholdsvis flere drenge end piger, som er diagnosticeret med opmærksomhedsforstyrrelse eller autisme. Samtidig er der forholdsvis flere piger end drenge, der er diagnosticeret med angst, depression, skizofreni og psykotiske tilstande. I kliniske populationer er forholdet drenge til piger med ADHD 3:1, mens der i befolkningsundersøgelser er væsentlig mindre kønsforskel. Autisme rammer drenge 3-4 gange hyppigere end piger. For depression er forekomsten under 10 år det samme hos drenge og piger, men over 10 år er der en højere forekomst hos piger, hvilket synes at være relateret til puberteten. Angstlidelser er nogle af de hyppigst forekommende børne- og ungdomspsykiatriske tilstande. Forekomst varierer noget med alderen, og er hyppigere hos piger end hos drenge (3) Lægemidler For de børn og unge, som har indløst mindst én recept på melatonin i 2015, er det undersøgt hvor mange brugere, der også har indløst mindst én recept på anden relevant medicin (bilag II). Det er også undersøgt hvilke lægemidler, det drejer sig om. Disse er listet i tabel 8 (bilag VI), som viser at, eller 73% af melatoninbrugere i 2015, også har indløst recept på anden relevant medicin (bilag II). De lægemidler, der hyppigst er indløst recept på, er centralstimulerende lægemidler (51%). Det er lægemidler, der anvendes til behandling af ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Langt flere drenge end piger, har indløst recept på centralstimulerende lægemidler (se ovenfor). Næst hyppigst er der indløst recept på antipsykotika (18%), dernæst antidepressiva (17%) og anxiolytica (12%) Diagnoser / lægemidler For perioden er det undersøgt hvor mange melatoninbrugere mellem 0-17 år, som har en relevant diagnose registreret i LPR (bilag I) og/eller har indløst recept på et andet relevant lægemiddel (bilag II). År 2011 Køn Diagnose og/ eller medicin Ingen diagnose og ingen medicin Total Dreng (95) 165 (5) Pige (90) 152 (10) Total (93) 317 (7) Dreng (93) 257 (7) Melatonin 13

14 Pige (88) 250 (12) Total (91) 507 (9) Dreng (92) 319 (8) Pige (87) 299 (13) Total (90) 618 (10) Dreng (91) 401 (9) Pige (84) 420 (16) Total (88) 821 (12) Dreng (88) 579 (12) Pige (81) 632 (19) Total (86) (14) Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret og Landspatientregistret. Tabel 4. For børn og unge 0-17 år, som i har indløst mindst én recept på melatonin, er vist, om de har en relevant diagnose og eller har indløst en recept på relevant medicin. I parentes procent. Fra er den procentdel af børn og unge, som har en relevant diagnose registreret i LPR (bilag I) og/eller som har indløst recept på anden relevant medicin (bilag II) faldet fra 93% til 86% 5. Nogle af de lægemidler, der er undersøgt for, også anvendes til behandling af andre sygdomme end de, der er inkluderet i Sundhedsstyrelsen vejledning (1). På baggrund af dette kan den procentdel af børn og unge mellem 0-17 år, som har en relevant diagnose og/eller som har indløst recept på relevant medicin være lavere end estimeret i tabel 4. Omvendt er det i denne analyse ikke undersøgt, om melatoninbrugerne er diagnosticeret med relevante diagnoser i primærsektoren hos privatpraktiserende speciallæger. Patienters kontakter med læger i primærsektoren er registreret i Sygesikringsregisteret, men dette register er ikke anvendt i analysen, da det indeholder ikke diagnoser. På baggrund af dette kan andelen, som har en relevant diagnose og/eller indløst en recept på relevant medicin, være højere end estimeret i tabel Supplerende diagnoser For de 14% melatoninbrugere i 2015, og som ikke har en relevant diagnose registeret, og som ikke har indløst recept på andre relevante lægemidler, der det undersøgt, om de har andre psykiatriske diagnoser eller diagnoser som spasticitet, myopatier, søvnforstyrrelser eller hovedpiner registreret i LPR (bilag III). 39% af de 14% (data er ikke vist) har mindst én supplerende diagnose registreret i LPR. Disse diagnoser er ikke inkluderet i Sundhedsstyrelsen vejledning (1), men diagnoserne kan muligvis forklare brugen af lægemidler med melatonin hos disse børn og unge. 5 Der er usikkerhed forbundet med disse tal, idet nogle børn måske ikke er blevet diagnosticeret eller har fået udskrevet andet relevant medicin inden data lock point i LPR og LSR (hhv. 10. og 30. juni 2016). Melatonin 14

15 Konklusion (74%) af de børn og unge, der i 2015 har indløst mindst én recept på melatonin, har en relevant diagnose registreret i LPR. De oftest registrerede diagnosegrupper er opmærksomhedsforstyrrelser og autisme (73%) af de børn og unge, der i 2015 har indløst mindst én recept på melatonin, har også indløst recept på anden relevant medicin. De lægemidler, der hyppigst er indløst recept på, er centralstimulerende lægemidler og dernæst antipsykotika, antidepressiva og anxiolytica. Fra er andelen af melatoninbrugere mellem 0-17 år, som har en relevant diagnose registreret i LPR (bilag I) og/eller har indløst recept på relevant medicin (bilag II), faldet fra 93% i 2011 til 86% i % af de 14% af melatoninbrugere i 2015, som ikke har en relevant diagnose (bilag I) har mindst én supplerende diagnose (bilag III) registreret i LPR, som muligvis kan forklare brugen af melatonin. 5.3 Udskrivende læge Som ovenfor beskrevet er ordination af melatonin til børn og unge mellem 0-17 år en opgave forbeholdt speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, neurologi eller pædiatri. Den alment praktiserende læge kan overtage den fortsatte medikamentelle behandling (vedligeholdelsesbehandling), hvis dette sker efter konkret aftale og i samarbejde med speciallægen. For de børn og unge mellem 0-17 år, som har fået den første recept med melatonin udskrevet i 2015, er det undersøgt om den ordinerende læge er hospitalslæge, alment praktiserende læge eller privatpraktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, pædiatri eller neurologi. Det drejer sig om drenge og piger (tabel 2). Drenge For drengene er det 49%, som fik den første recept udskrevet af en hospitalslæge, mens 30% fik den udskrevet af en alment praktiserende læge (data er ikke vist). For næsten alle aldersgrupper er det oftere en hospitalslæge end en alment praktiserende læge, der udskrev den første recept. Undtaget er de årige. For denne aldersgruppe er det lidt oftere, at den første recept blev udskrevet af den alment praktiserende læge end af en hospitalslæge. For de resterende melatoninbrugere er det registreret, at de oftere fik den første recept udskrevet af en privatpraktiserende speciallæge i pædiatri end i børne- og ungdomspsykiatri eller neurologi. Piger For pigerne er det 47%, der fik den første recept udskrevet af en hospitalslæge, mens 33% fik den udskrevet af en den alment praktiserende læge (data er ikke vist). Det er for alle aldersgrupper oftere er en hospitalslæge end en alment praktiserende læge, der udskrev den første recept. Melatonin 15

16 For de resterende melatoninbrugere er det ligesom for drengene - registreret, at de oftere fik den første recept udskrevet af en privatpraktiserende speciallæge i pædiatri end i børneog ungdomspsykiatri eller neurologi. Konklusion I 2015 er det for næsten alle aldersgrupper hos begge køn oftere en hospitalslæge end en alment praktiserende læge, der udskrev den første recept på melatonin. Undtagelsen er de årige drenge, hvor det oftere er en alment praktiserende læge end af en hospitalslæge, som udskrev den første recept. Det er ikke muligt at se, om de børn og unge, som fik udskrevet den første recept af en alment praktiserende læge, har fået stillet en diagnose af en privatpraktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, pædiatri eller neurologi. Det er heller ikke muligt at se, om den alment praktiserende læge før udskrivelsen har konfereret med en speciallæge i et af de relevante specialer. 5.4 Behandlingsvarighed I opgørelsen over behandlingsvarighed indgår børn og unge mellem 0-17 år, som i 2015 har indløst mere end en recept på melatonin. Aldersgruppe Køn En recept Flere recepter Total Dreng 69 (33,7) 136 (66,3) år Pige 40 (30,1) 93 (69,9) 133 Dreng 209 (18,8) 904 (81,2) år Pige 103 (18,6) 451 (81,4) 554 Dreng 328 (14,2) 1978 (85,8) år Pige 273 (22,8) 927 (77,2) Dreng 339 (24,2) (75,8) år Pige 486 (32,9) 993 (67,1) Total (22) (78) Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret. Tabel 5. Antal børn og unge med henholdsvis en eller flere receptindløsninger på melatonin i 2015, fordelt på aldersgrupper og køn. I parentes procent. I alt (78%) børn og unge har indløst mere end en recept i 2015, heraf er drenge. Der er set på sammenhængende behandlingsvarigheder på under 6 måneder, over 6 måneder, 1 år, 2 år og 3 år. Den daglige dosis antages at være 1 tablet om dagen (Circadin eller magistrel melatonin). Nedenfor i figur 2 er vist behandlingsvarighed fordelt på aldersgrupper og køn. Melatonin 16

17 Antal børn og unge M K M K M K M K M K <6 mdr 6 mdr+ 1 år+ 2 år+ 3 år år år år år Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret. Figur 2. Behandlingsvarighed for melatoninbrugere i Ikke alle i aldersgruppen 0-4 år har haft mulighed for at være med ved alle opgørelsestidspunkter (6 måneder+, 1 år+, 2 år+ og 3 år+). Bemærk, at 0 er indsat af diskretionshensyn. Børn og unge kan tælle med flere gange. Eksempelvis børn og unge med behandlingsvarighed på 3 år+ tæller også med i 6 måneder +, 1 år+ og 2 år+. I alle aldersgrupper er andelen af piger i behandling med melatonin i mindre end 6 måneder lidt større end andelen af drenge i samme aldersklasse. Børn og unge med kun én receptindløsning er ikke med i analysen, og det påvirker resultatet af hvor mange, der er i behandling i mindre end 6 måneder. Lige mange (15%) 5-9 årige drenge og piger er i længerevarende behandling i mere end 3 år. Men for de årige er der en større andel af drengene, der er i behandling efter 3 år end pigerne (henholdsvis 28% og 18%). Det samme gælder for de årige (henholdsvis 21% og 8% for drenge og piger). Konklusion I denne del af analysen er set på børn og unge mellem 0-17 år, der har indløst mere end en recept på melatonin i 2015 (78% af alle melatoninbrugere i 2015). Der er en klar tendens til, at flere drenge i alderen år er i længerevarende behandling end piger i samme alder. Melatonin 17

18 6 Bivirkningsindberetninger For nye lægemidler godkendt ved en markedsføringstilladelse skal læger, tandlæger og jordemødre i de første 2 år efter markedsføringen indberette alle formodede bivirkninger hos personer, som de har i behandling eller har behandlet, bortset fra formodede bivirkninger som følge af medicineringsfejl. Derefter er det alle alvorlige 6 eller uventede formodede bivirkninger (bortset fra formodede bivirkninger som følge medicineringsfejl). Der gælder en skærpet indberetningspligt i forhold til alle magistrelle lægemidler, idet læger og tandlæger skal indberette alle formodede bivirkninger ved magistrelle lægemidler hos personer, som de har i behandling, bortset fra formodede bivirkninger som følge af medicineringsfejl 7 I Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase er der pr. 1. september 2016 registreret i alt 60 indberetninger om lægemidler med melatonin. Det fremgår, at 11 af indberetningerne vedrører et barn mellem 0-17 år. Fire af de 11 bivirkningsindberetninger om børn og unge under 18 år er klassificeret som alvorlige. I en af indberetningerne er beskrevet, at patienten er død 8. Den anden indberetning vedrører et barn, som fik selvmordstanker. Barnet var i øvrigt også i behandling med et antidepressivt lægemiddel. Den tredje indberetning vedrører et barn, som under behandling med melatonin udviklede svær aggressiv adfærd. Barnet var også i behandling med medicin for ADHD. Lægemiddelstyrelsen har for de tre indberetninger vurderet, at en sammenhæng med melatonin er mindre sandsynligt. Den sidste alvorlige indberetning omhandler en person, der var i behandling med psykofarmaka og har indberettet mange forskellige symptomer som bivirkninger til melatonin, bl.a. hallucinationer og vægtøgning. Nogle af bivirkninger er kendte bivirkninger til melatonin (fx vægtøgning), men for det samlede sygdomsbillede vurderes det, at det er mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng med brug af melatonin. De indberettede formodede ikke-alvorlige bivirkninger er hovedsagelig kendte bivirkninger ved melatonin, herunder bivirkninger som mareridt, irritabilitet, hovedpine og svimmelhed. Konklusion Lægemiddelstyrsen har modtaget meget få bivirkningsindberetninger om lægemidler med melatonin for børn og unge mellem 0-17 år. Der er i alt modtaget fire alvorlige. For disse er det vurderet, at det er mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng med brug af melatonin. 6 En indberetning er alvorlig, hvis en eller flere af bivirkningerne er alvorlige. En alvorlig bivirkning er karakteriseret som en bivirkning, der er dødelig, livstruende, kræver hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hidtidig hospitalsindlæggelse, eller som resulterer i vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed, eller som er en medfødt anomali eller fødselsskade. 7 Bekendtgørelse nr af 15.december Patienten havde flere sygdomme, bl.a. epilepsi Melatonin 18

19 Der er ingen indberetninger, der rykker ved balancen mellem fordele og risici, og indberetningsmønstret giver ikke umiddelbart anledning til bekymring. Der har ikke været rejst signaler eller andre sikkerhedsproblemstillinger om melatonin i Lægemiddelstyrelsens EU-netværk. 7 Opsummering I perioden er antallet af brugere af melatonin i aldersgruppe 0-17 år steget 81% fra til Antallet af brugere er øget både for drenge og piger, men mest for piger. For alle aldersgrupper er der flest brugere af magistrel melatonin i forhold til Circadin, og stigningen er størst for brugere af magistrel melatonin. I hele perioden har flere drenge end piger indløst recept på lægemidler med melatonin, men i aldersgruppen de årige er der i årene flere piger end drenge, der har indløst mindst én recept på lægemidler med melatonin (74%) af de børn og unge, der i 2015 har indløst mindst én recept på melatonin, har en relevant diagnose registreret i LPR. De oftest registrerede diagnosegrupper er opmærksomhedsforstyrrelser og autisme (73%) af de børn og unge, der i 2015 har indløst mindst én recept på melatonin, har også indløst recept på anden relevant medicin. De lægemidler, der hyppigst er indløst recept på, er centralstimulerende lægemidler og dernæst antipsykotika, antidepressiva og anxiolytica. Fra er den procentdel af børn og unge, som har indløst mindst én recept på melatonin, og som har en relevant diagnose registreret i LPR og/eller som har indløst recept på anden relevant medicin, faldet fra 93% i 2011 til 86% i I 2015 er det for næsten alle aldersgrupper hos begge køn oftere en hospitalslæge end en alment praktiserende læge, der udskrev den første recept. Der er set på behandlingsvarighed, og der er en klar tendens til, at flere drenge i alderen år er i længerevarende behandling end piger i samme alder. Lægemiddelstyrsen har modtaget i alt 11 bivirkningsindberetninger om lægemidler med melatonin vedrørende børn mellem 0-17 år. De fire er alvorlige, og for disse er det vurderet, at det er mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng med brug af melatonin. Antallet af melatoninbrugere mellem 0-17 år er steget gennem hele perioden , mens antallet af bivirkningsindberetninger om lægemidler med melatonin har været stabilt og lavt. Melatonin 19

20 8 Bilag I: ICD 10 koder og diagnosegrupper Nedenfor er angivet de ICD10 koder, hvor det vurderet, at diagnoserne er omfattet af Sundhedsstyrelsens vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiatriske lidelser (1). Hovedgrupperne er nævnt. Undergrupperne er inkluderet. Bipolar affektiv lidelse: F31 Depression: F32 (depressiv enkeltepisode), F33 (Tilbagevende (periodisk) depression) Tilstande med tvangshandlinger og tvangstanker: F42 (OCD: obsessive compulsive disorder) Depression: F92.0 Depressiv adfærdsforstyrrelse (i barndommen), Angst: F40 (fobiske angsttilstande), F41 (andre angsttilstande) Hyperkinetiske forstyrrelser: F90 Tourette s syndrom: F95.2 Skizofreni: F20 Psykotiske tilstande: F22 (paranoide psykoser (kronisk vedvarende), F23 (akutte og forbigående psykoser) Autisme: F84 Mental retardering med udfordrende adfærd: F70-F73 (fra lettere til sværeste grad), der kan knytte sig en tillægskode, F7x.1 (væsentlig påvirkning af adfærden, som kræver pasning eller behandling), F7x.8 (anden påvirkning af adfærden) og F7x.9 (Påvirkning af adfærden, uspecificeret). Angst: F93.2 Socialangsttilstand (i barndommen), F93.80 Generaliseret angsttilstand i barndommen ADHD uden hyperaktivitet F98.8C Epilepsi og status epilepticus: G40 og G41 Restlegg legsyndrom: G25.8A Sleep terror (night terror): F51.4 Diagnosegrupper: Til brug for analysen har Sundhedsdatastyrelsen grupperet de eksakte diagnoser for at imødegå at børnene kan have indberettede forskellige subdiagnoser fra kontakt til kontakt, og for at kunne se udvikling i typer af diagnose. Bipolar affektiv lidelse: F31 Depression: F32 (depressiv enkeltepisode), F33 (Tilbagevende (periodisk) depression), F92.0 Depressiv adfærdsforstyrrelse (i barndommen) Tilstande med tvangshandlinger og tvangstanker: F42 (OCD: obsessive compulsive disorder) Melatonin 20

21 Angst: F40 (fobiske angsttilstande), F41 (andre angsttilstande), F93.2 Socialangsttilstand (i barndommen), F93.80 Generaliseret angsttilstand i barndommen Opmærksomhedsforstyrrelser: Hyperkinetiske forstyrrelser: F90, ADHD uden hyperaktivitet: F98.8C Tourette s syndrom: F95.2 Skizofreni: F20 Psykotiske tilstande: F22 (paranoide psykoser (kronisk vedvarende), F23 (akutte og forbigående psykoser) Autisme: F84 Mental retardering med udfordrende adfærd: F70-F73 Epilepsi og status epilepticus: G40 og G41 Restless legsyndrom: G25.8A Sleep terror (night terror): F51.4 Melatonin 21

22 9 Bilag II: ATC koder Nedenfor er angivet ATC koder for de lægemidler, der er godkendt til sygdomme, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens vejledning (1). N03: Antiepileptika N05A: Antipsykotika N05B: Anxiolytica N05CD: Benzodiazepin derivater N05CF: Benzodiazepin relaterede lægemidler N06A: Antidepressiva N06BA: Centralstimulerende P01BC01: Quinin (behandling af restless leg) N02CX02: Clonidine (behandling af tics og Tourette s syndrom) Melatonin 22

23 10 Bilag III: Supplerende diagnosekoder For de børn og unge, der har indløst mindst én recept på lægemidler med melatonin i 2015, men hvor der ikke er fundet en relevant diagnose eller er indløst recepter på relevante lægemidler, er der søgt efter en supplerende diagnosekode. De supplerende diagnoser omfatter følgende: Andre psykiatriske diagnoser: F De diagnoser, der er inkluderet i Sundhedsstyrelsens vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiatriske lidelser er ikke inkluderet). Spasticitet mv.: G Myopatier, dialyser mv.: G70-73 Søvnforstyrrelser: G47 Forskellige former for hovedpiner: G43-G44 Melatonin 23

24 11 Bilag IV: Brugere af Circadin og magistrel melatonin Antal pr indbyggere i aldersgruppe Aldersgruppe Køn Lægemiddel år Dreng Circadin 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Melatonin (magistrel) 0,5 0,7 0,7 0,8 1,0 Pige Circadin 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Melatonin (magistrel) 0,5 0,7 0,7 0,6 0,8 5-9 år Dreng Circadin 1,4 1,4 1,5 1,3 1,6 Melatonin (magistrel) 3,8 4,6 4,9 4,9 5,6 Pige Circadin 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 Melatonin (magistrel) 1,4 1,7 2,1 2,3 2, år Dreng Circadin 2,1 2,5 2,4 2,6 2,8 Melatonin (magistrel) 6,6 8,6 9,6 10,3 11,6 Pige Circadin 1,2 1,4 1,4 1,7 2,0 Melatonin (magistrel) 2,5 3,6 4,1 4,9 6, år Dreng Circadin 2,9 3,4 3,2 3,8 4,5 Melatonin (magistrel) 3,8 5,5 6,8 7,8 9,8 Pige Circadin 2,8 3,5 3,6 4,6 6,2 Melatonin (magistrel) 2,9 4,3 5,7 7,7 10,1 Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret Tabel 6. Børn og unge i alderen 0-17 år med receptindløsninger på magistrel melatonin og Circadin i perioden fordelt på køn og alder. Brugerne kan tælle med 2 gange, hvis de i samme år har indløst recept på både magistrel melatonin og Circadin. Melatonin 24

25 12 Bilag V: Diagnoser i LPR Diagnosegruppe Opmærksomhedsforstyrrelser Autisme Depression Angst Mental retardering Epilepsi OCD (Tilstande med tvangshandlinger og tvangstanker) Tourette s syndrom Skizofreni Psykotiske tilstande Bipolar affektiv lidelse Night terror 9 Aldersgrupper Køn 0-4 år 5-9 år år år Total Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng < Pige < Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng - < Pige Dreng - < Pige - < Dreng - <5 < Pige Dreng <5 <5 10 <5 10 Pige <5 6 <5 <5 6 Dreng <5 < Natteangst Melatonin 25

26 Restless legs syndrome Pige - - <5 <5 - Ingen diagnoser Dreng Pige Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret og Landspatientregistret. Tabel 7. For børn og unge 0-17 år, som i 2015 har indløst mindst én recept på melatonin, er vist hvilke relevante diagnosegrupper (se bilag I), der er registreret i LPR. En person kan være registreret i mere end en diagnosegruppe og kan således forekomme mere end en gang <5 er oplyst fra med Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet, Sundhedsdatastyrelsen, og er ikke talt med i totalen Melatonin 26

27 13 Bilag VI: Lægemidler i LSR Aldersgrupper Lægemiddelgruppe Køn 0-4 år 5-9 år år år Total Antiepileptika Dreng Pige Antipsykotika Dreng < Pige < Anxiolytica Dreng Benzodiazepin derivater Benzodiazepin relaterede lægemidler Antidepressiva Centralstimulerende Quinin Clonidine Ingen lægemidler Pige Dreng Pige Dreng <5 < Pige - < Dreng < Pige Dreng Pige < Dreng Pige <5 <5 Dreng < Pige - < Dreng Pige Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret. Tabel 8. For børn og unge 0-17 år, som i 2015 har indløst mindst én recept på melatonin, er vist hvilke andre relevante lægemidler, der er indløst recept på. Lægemidlerne er godkendt til behandling af sygdomme, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens vejledning. De relevante lægemidler er listet i bilag II. Hvis et barn har haft receptindløsning fra flere forskellige lægemiddelgrupper, tæller de med flere gange <5 er oplyst fra med Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet, Sundhedsdatastyrelsen, og er ikke talt med i totalen Melatonin 27

28 14 Referencer 1. Vejledning nr af 11. april 2013 om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 2. Rapport: Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin, Sundhedsstyrelsen Sundhed.dk Melatonin 28

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

[Samrådsspørgsmål E lyder således:

[Samrådsspørgsmål E lyder således: Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCRV Koordineret med: LMS, SDS, SST

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk Reager på alvorlige og uventede bivirkninger www.meldenbivirkning.dk Hvad sker der, når jeg melder en bivirkning? Hvordan melder jeg bivirkninger? Hvilke bivirkninger skal jeg melde? Hvorfor skal jeg melde

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Baggrund Der har i gennem en lang årrække været stor fokus på brugen af benzodiazepiner på grund af deres afhængighedsskabende egenskaber, og der

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Spørgsmål om bivirkninger

Spørgsmål om bivirkninger Spørgsmål om bivirkninger Har du spørgsmål om bivirkninger, så kontakt Sundhedsstyrelsen på bivirkninger@dkma.dk eller på 44 88 97 57. Nyt Om Bivirkninger På www.meldenbivirkning.dk kan du tilmelde dig

Læs mere

Boligstatus for borgere med demens og kommunale pleje- og omsorgsydelser for borgere med demens i eget hjem, Sundhedsanalyser 23.

Boligstatus for borgere med demens og kommunale pleje- og omsorgsydelser for borgere med demens i eget hjem, Sundhedsanalyser 23. Boligstatus for borgere med demens og kommunale pleje- og omsorgsydelser for borgere med demens i eget hjem, 2014 Sundhedsanalyser 23. maj 2016 Hovedresultater Demenssygdomme er ofte fremadskridende og

Læs mere

Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark. Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København

Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark. Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Brug af antipsykotika til mennesker med demens i Danmark 1.

Læs mere

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Til: Fra Danske Regioner Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Kopi til: 14. august 2009 Direkte tlf: 33959698 Notat vedrørende håndtering af bivirkninger på hospitaler 1. Indledning Ministeriet

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Forbrug af antipsykotika i Danmark

Forbrug af antipsykotika i Danmark Forbrug af antipsykotika i Danmark Demensdagene 2013 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og Psykiatrisk afd. P - Odense 2004 Sundhedsstyrelsen: Indskærper landets læger at

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S Frederiksgade 21 Pr mail 10. februar 2015 Klagen Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 14. maj 2014 fra Folketingets Ombudsmand modtaget brev fra dig som advokat for boet

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Medicin Hvorfor ikke bare behandle

Læs mere

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger HVORFOR MELDE BIVIRKNINGER? Når du melder formodede bivirkninger, er du med til at gøre medicin mere sikker: Du bidrager med vigtig viden om medicinen Det er dig,

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Page 1 of 8 VEJ nr 10332 af 10/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-02-2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Accession C20071033260 Entydig dokumentidentifikation BK000030 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring.

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring. NOTATARK Statistisk materiale til brug for høring. J.nr.: Ref.: Henrik Sprøgel Dato: 17. december 2008 e-mail: Nærværende statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af data fra Region Nordjylland

Læs mere

Er det ADHD? - og hvad så?

Er det ADHD? - og hvad så? Er det ADHD? - og hvad så? Hvem er vi? Distriktssygeplejerske Anne Haahr Petersen Distriktssygeplejerske Charlotte K. Eliassen Tilknyttet ADHD-klinikken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved,

Læs mere

WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014

WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014 WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014 Hvad er mentalt helbred? Det engelske begreb mental health kan på dansk oversættes til mental sundhed og mentalt helbred.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Læge Thomas Alberto Hoffman Bach Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling Hillerød ADHD ambulatoriet Diagnostisk DF90.0 Forstyrrelse af aktivitet

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst København, den 21. september 2017 Thomas Borgen Uhre Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne - 2007 Thomas Borgen

Læs mere

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom 2009 Pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Tilsyn Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år

Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 1 BAGGRUND... 2 RESULTATER OG DISKUSSION... 3 MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE - BÅDE

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Folketingets Lovsekretariat Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Under henvisning til spørgsmål nr. 102 (SOU alm. del) fra Folketingets Socialudvalg sendes i 5 eksemplarer familie- og forbrugerministerens

Læs mere

Misbrug eller dobbeltdiagnose?

Misbrug eller dobbeltdiagnose? Misbrug eller dobbeltdiagnose? Introduktion til differential diagnostiske problemer ved dobbelt diagnose Robert Elbrønd Hierarkisk diagnostik Hierarki F0x Organiske hjernelidelser Primære eller sekundær

Læs mere

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Notat, oktober 2003 Mere end halvdelen af -brugerne i perioden 1999-2002 var 50 år eller derover. Heraf fik mellem 43 og 46 % også lægemidler, der primært

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Opmærksomhedsforstyrrelse

Opmærksomhedsforstyrrelse Patient- og pårørendeinformation Opmærksomhedsforstyrrelse Diagnose og behandling April 2010 Opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet, DAMP, ADHD, ADD? Denne pjece handler om behandling af opmærksomhedsforstyrrelser

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Evidence-based medicine: Measurement based mental care

Evidence-based medicine: Measurement based mental care Psykiatrisk Forskningsenhed 222 Dyrehavevej 48 34 Hillerød Telefon 38 64 3 96 Fax 38 64 3 99 Mail per.bech@regionh.dk Dato: 27.3.24 Evidence-based medicine: Measurement based mental care HoNOS årsrapport

Læs mere

Projekt Bedre medicin til de ældre". Redegørelse for undersøgelsen af forbruget af psykofarmaka på plejehjemmene. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Projekt Bedre medicin til de ældre. Redegørelse for undersøgelsen af forbruget af psykofarmaka på plejehjemmene. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Projekt Bedre medicin til de ældre". Redegørelse for undersøgelsen af forbruget af psykofarmaka på plejehjemmene. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Københavns Kommune. September 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar 217 Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Hovedresultater...

Læs mere

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa.

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa. 11 ÆLDRE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser ældres alkoholvaner. Både i forhold til forbrug, men også sygelighed, sygehuskontakter og død som følge af alkohol samt behandling for alkoholoverforbrug, belyses.

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Til voksne Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er bipolar lidelse? 03 Hvorfor behandle bipolar lidelse? 04 Hvordan behandler

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

TALEPAPIR. Samrådstale

TALEPAPIR. Samrådstale Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1016 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPCRV Koordineret med: Sagsnr.: 1705153 Dok. nr.: 403737

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, Sundhedsanalyser 23. maj 2016

Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, Sundhedsanalyser 23. maj 2016 Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, 1 Sundhedsanalyser 3. maj 1 Hovedresultater Demenssygdomme er ofte fremadskridende og uhelbredelige, og er forbundet med et behov for behandling og

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle.

Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle. Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle www.meldenbivirkning.dk Hvad? Hvad er en bivirkning? En bivirkning er en uønsket virkning ved almindelig brug af medicin En del

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning

Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1. Introduktion og sammenfatning Formålet med nærværende analyse er at belyse offentligt

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

Angst & OCD. Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? PsykInfo Midt

Angst & OCD. Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? PsykInfo Midt Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Angst & OCD Angst & OCD Angst og frygt er et eksistentielt grundvilkår en del af det at være menneske. Det bliver til

Læs mere