MULTIMEDIER CIT NYT INTERMEDIA - EN NATIONAL SATSNING PÅ. MULTIMEDIER OG EKSPERIMENTEL IT Af Morten Kyng, direktør for CIT R M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTIMEDIER 03.98 CIT NYT INTERMEDIA - EN NATIONAL SATSNING PÅ. MULTIMEDIER OG EKSPERIMENTEL IT Af Morten Kyng, direktør for CIT R M"

Transkript

1 CH CIT SEPTEMBER CIT NYT CENTRE FOR CENTER FOR IT RESEARCH IT-FORSKNING CIT NYT INTERMEDIA - EN NATIONAL SATSNING PÅ ideen om at skabe en national indsats MULTIMEDIER Med InterMedia er et første stort skridt taget for at skabe en national indsats, der øger uddannelses- og forskningsindsatsen på IT-området. Hvis InterMedia kan fortsætte de gode takter, vil der blive skabt resultater, der går langt ud over hvad de enkelte aktører kan klare hver for sig, til glæde for alle med interesse for multimedier og eksperimentel IT. I N T A E I D R M E MULTIMEDIER OG EKSPERIMENTEL IT Af Morten Kyng, direktør for CIT For halvandet år siden lancerede CIT for at accelerere uddannelse og forskning i multimedier. I dag er ideen realiseret. Under navnet InterMedia er skabt et unikt tværfagligt samarbejde på multimedieområdet. I InterMedia er forskere fra en række forskellige fag og universiteter gået sammen, og resultatet er en række helt nye tilbud om uddannelse, forskning og efteruddannelse på multimedieområdet. Typisk tilbud, man hidtil har skullet til udlandet for at finde. InterMedia arbejder desuden tæt sammen med erhvervslivet, og ambitionerne er høje: Danmark skal med i front på multimedieområdet. Hele dette område er inde i en rivende udvikling, og der er ikke tvivl om, at vi i Danmark kan skabe tusindvis af nye spændende jobs - hvis vi vel at mærke har højtuddannet arbejdskraft og fremadrettet forskning og udvikling. Udfordringerne står i kø når det gælder om at tage den nye multimedieteknologi i brug. Vi ser allerede konturerne af næste generations multimedier og nye typer brugergrænseflader, som støtter nye måder at arbejde på, nye måder at undervise på, nye forretningsmodeller, nye markeder, nye måder at tjene penge på, nye kunstformer, nye former for underholdning osv. InterMedia vil aktivt være med i denne udvikling, både teknologisk og med anvendelser. IT-FORSKNING Kernen i InterMedia er tre laboratorier, i København, Aalborg og Århus. Allerede nu er laboratorierne udstyret med computere, som kan klare 3-dimensionel grafik og virtual reality, ligesom der findes internet-kameraer, robotter, 3Dlyd og interaktive storskærme. De tre laboratorier bliver bundet sammen med avanceret IT-infrastruktur og kommer dermed i realiteten til at fungere som ét stort laboratorium. Det har store fordele. Nye og utraditionelle ideer opstår ofte, når en række faggrupper bringes sammen. Ved at binde laboratorierne sammen kan vi selv i et lille land som Danmark nå op på den kritiske masse og den tværfaglighed, der erfaringsmæssigt er nødvendig for at producere noget, der har international kvalitet og dermed sætte Danmark på verdenskortet for interaktive multimedier. I laboratorierne arbejdes der med alt fra iscenesættelse af virtuelle 3D-verdener og multimedieteater over virtual reality i industrielt design til multimediestøtte til globale organisationer. Samtidig kommer laboratorierne i høj grad til at fungere som uddannelsessteder. I første omgang vil der være plads til et halvt hundrede studerende om året hvert sted. De vil på InterMedia kunne tage et bredt spektrum af multimedieuddannelser, ligesom InterMedia vil tilbyde efteruddannelse. Til inspiration og støtte for erhvervslivet skal laboratorierne desuden fungere som steder, hvor folk fra virksomheder, forskere og studerende kan mødes og bl.a. afprøve den nyeste teknologi. InterMedia samarbejder endvidere med universiteter og IT-initiativer i Norge og Sverige. InterMedia føres ud i livet i et samarbejde mellem Center for IT-forskning, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Desuden deltager Arkitektskolen i Århus, Danmarks Designskole, Handelshøjskolen i København, Københavns Universitet, Forskningsrådenes Center for Multimedier, Erhvervsministeriets Center for Multimedieteknologi, Center for Teknologistøttet Uddannelse, Dansk Teknologisk Institut, Tele Danmark Mediecenter - og flere er på vej. I de konkrete forskningsprojekter medvirker en række virksomheder, bl.a. LEGO, B&O, Tele Danmark Internet og Danfoss. Med skabelsen af InterMedia er der nu ét sted, hvor interesserede virksomheder, studerende og andre kan finde information om og arbejde med videregående multimedieuddannelser og forskning. I InterMedia koordineres uddannelser såvel som forskning og udvikling. Samtidig udnyttes de enkelte laboratoriers særlige kompetencer, og gennem samarbejdet i InterMedia udvikles helt nye tilbud som ingen af deltagerne havde magtet alene. For at øge udbyttet af denne synergi har InterMedia netop etableret rum til distribueret undervisning, således at studerende i ét af laboratorierne kan følge undervisning i de andre. InterMedia er, med sit budget på 250 millioner kroner for de første fire år, et konkret eksempel på, hvordan dansk IT-forskning og -undervisning kan moderniseres og accelerere opfyldelsen af erhvervslivets og det øvrige samfunds behov for nye IT-kompetencer og mere arbejdskraft. IT-universitetet.dk? Men det er ikke kun på multimedieområdet, at der er behov for en ekstraordinær indsats. Udviklingen på det informations- og kommunikationsteknologiske område gør det stadig mere påtrængende med nyorientering af de eksisterende IT-forsknings- og uddannelsesområder og øget tværfaglighed. Opgavens omfang gør at der skal mobiliseres hurtigt og over en bred front. Derfor vil InterMedia i løbet af det næste år udvide med uddannelse og forskning inden for eksperimentel IT. InterMedia kommer således til at tilbyde et bredt spektrum af uddannelse og forskning baseret på sammensmeltningen af data-, tele-, medie- og informationsteknologi og med fokus på teknologiens stadig stærkere integration i vore omgivelser.

2 CIT NYT 2 CIT NYT udgives af Center for IT-forskning NYE CIT-PROJEKTER CIT PROJ CIT NYT udkommer ca. fire gange om året. Henvendelse vedrørende CIT NYT til: Center for IT-forskning DTU Bygning Lyngby Telefon: Telefax: Redaktion: Jørgen Bansler (ansv.) Peter Berg Grafisk design: Hertzwall Herold Tryk: CC Print Abonnement på CIT NYT er gratis og kan tegnes ved henvendelse til CIT på ovenstående adresse, telefon, fax eller Dette nummer af CIT NYT er udgivet på Internettet på adressen / under området publikationer På serveren findes yderligere information om CITs formål, indsatsområder og aktiviteter, herunder CIT-støttede samarbejdsprojekter mellem forskere og erhvervsliv Af Peter Berg LEGO Lab. LEGO Laboratoriets mål er at danne et fælles rum for interaktion, et åbent eksperimentarium for informations- og kommunikationsteknologi i børns leg. Interesseområderne omfatter: computerkontrolleret udstyr i distribuerede systemer virtuelle og fysiske miljøer, deres relationer og agenter P.t. fokuserer LEGO laboratoriet på forskningsprojekter i robotteknik med fokus på adfærd (inklusiv adfærd der eksternt kan opfattes som følelser i en robots kontrolsystem), således at der kan dannes stærke bånd mellem bruger og robot. Inspirationen til robotkontrolsystemer findes i naturlige systemer, og der udvikles robotkontrolsystemer baseret på kunstige neurale netværk, adfærdsbaserede systemer og evolutionær udvikling. Generelt udvikles der nye legekoncepter, som involverer intelligente agenter. Traditionelt har børns leg med computerteknologi kun involveret to intelligente agenter : barnet selv og computeren (et computerspil). Den ene agent kan tages ud i en fysisk realitet i form af en robot, og der kan desuden skabes interaktion mellem tre intelligente agenter: barn, computer og robot. Dette kan kombineres med udviklingen af et intelligent rum (med sensorer og motorbevægelser), således at der opnås et samspil mellem 4 intelligente agenter: barn, rum, robot og computer. Projektet er igangsat pr. 1. februar 1998 og løber frem til februar Deltagere: LEGO A/S og Datalogisk Institut, Aarhus Universitet. Totalbudget: 1,91 mio. kr. hvoraf CIT bidrager med 1,26 mio. kr. Fleksible arbejdsorganisationer, styring og IT-støtte (FASIT) Formålet med projektet er at bidrage til udvikling af produktionsstyringssystemer, der kan støtte fleksible arbejdsorganisationer under omskiftelige betingelser. De internationale konkurrencevilkår stiller i dag store krav til industrivirksomhedernes evne til at omstille sig og håndtere uforudsete hændelser. Et stort antal danske industrivirksomheder har derfor eksperimenteret med selvstyrende grupper og andre former for mere fleksible arbejdsorganisationer. Der har imidlertid været store problemer med at implementere disse nye arbejdsorganisationer i praksis, og mange af forsøgene har været fejlslagne. De konventionelle IT-baserede produktionsstyringssystemer udgør en væsentlig barriere for eksperimenter med nye organisationsformer. Deres funktionalitet og brugergrænseflader er f.eks. ikke velegnede til at støtte medlemmer af en selvstyrende gruppe i at planlægge og koordinere deres eget arbejde. Der er derfor behov for udvikling af nye principper for IT-støtte til produktionsplanlægning. Som led i dette arbejde vil projektet udvikle og afprøve en eksperimentel prototype, der skal demonstrere, hvorledes produktionsstyrings-informationer kan stilles til rådighed for selvstyrende grupper. Deltagere: ABB Energi & Industri A/S, Aalborg Universitet Esbjerg og Center for Tele-Information, Danmarks Tekniske Universitet. Totalbudget: 1,3 mio. kr. hvoraf CIT bidrager med kr. Elektronisk handel og dokumentudveksling: EDI-anvendelsen i den private og offentlige sektor Dansk EDI-Råd, CIT og Handelshøjskolen i København gennemførte i første halvdel af 1998 en undersøgelse for at belyse eventuelle skift i anvendelsen af EDI i såvel omfang som transportmiddel i perioden Undersøgelsen viser at der er sket en vækst i antallet af virksomheder, der kan sende og modtage EDIFACT-meddelelser for perioden Der er sendt flere EDIFACT-meddelelser via VANS både målt på antal og størrelse. EDI-anvendelsen fremmes i første række af de tidlige led i forsyningskæden, af få brancher og af de større virksomheder. Det er i særlig grad ordreafgivelse og fakturaer, der sendes elektronisk mellem virksomhederne. Virksomheder anvender aktuelt kun i meget begrænset omfang browser-edi til businessto-business handel, men virksomheder vil i stigende omfang anvende browser- EDI til selv at tilbyde VANS-ydelser samt tilbyde service/salg via Web-sider på Internettet. Det er ikke vurderingen, at dette vil mindske antallet af virksomheder, der anvender EAN-numre eller antallet og størrelsen af EDIFACTforsendelser. Der kan læses mere om undersøgelsen på: eller i publikationen Elektronisk handel og dokumentudveksling: EDIanvendelsen i den private og offentlige sektor af Kim Viborg Andersen, Niels Bjørn-Andersen & Niels Christian Juul, udgivet på Samfundslitteratur august Deltagere: Dansk EDI-Råd og Handelshøjskolen i København. Totalbudget: kr. hvoraf CIT bidrager med kr.

3 AUTOMATISK PROBLEMLØSNING I EDB-UDSTYR Af Uffe Kjærulff, Hewlett-Packard Laboratory for Normative Systems, Aalborg Universitet Servicering af kunder lægger derfor beslag på en stigende del af edb-branchens profit. Dette bliver yderligere forstærket af, at god kundeservice er en konkurrenceparameter, som har en stærkt voksende betydning. Som et resultat heraf er der opstået en stærk og fornyet interesse for anvendelse af kunstig intelligens til monitorering af udstyr og produktionsprocesser, af- CIT NYT 3 I EDB-UDSTYR Den stadig stigende kompleksitet af edb-udstyr Opsætning kræver, at producenten ansætter en voksende stab af personer med nøje kendskab sløring af begyndende fejl i udstyr, Transmissionsfejl til udstyret, således at disse kan yde kvalificeret assistance til kunder, der har problemer med udstyret. Problemerne kan enten skyldes kundens manglende viden om udstyrets virkemåde eller deciderede fejl i udstyret. Risikoen for problemer vokser i begge kategorier med stigende kompleksitet af udstyret. identifikation af mulige årsager til fejl, generering af omkostningsoptimerede reparationsplaner bestående af sekvenser af forebyggende eller korrigerende handlinger, samt monitorering af planernes udførelse. Normative systemer Indenfor de seneste år er der i kunstig-intelligens-kredse opstået en markant fornyet interesse for såkaldte normative systemer, som er karakteriserede ved 1. grafisk repræsentation af kausale sammenhænge mellem variable, Normative systemer anvendes som hjælpeværktøjer i forbindelse med beslutningstagning under usikkerhed, altså i situationer hvor der træffes beslutninger uden fuld information om tilstanden af det system, der er genstand for beslutningen, og/eller om konsekvenserne af beslutningerne. Andre paradigmer for beslutningstagning under usikkerhed har været foreslået (f.eks. certainty factors i regelbaserede systemer), men normative systemer udmærker sig ved, som det eneste paradigme, at kombinere usikre udsagn på en sammenhængende og modsigelsesfri måde. Uforventet udseende Problem Fejlkoder Andre fejl Figur 1: Overordnet struktur af den kausale model for et printersystem. 2. anvendelse af sandsynligheder til repræsentation af styrken af kausale sammenhænge, 3. anvendelse af nytteværdier til repræsentation af værdier, behov og præferencer og 4. anvendelse af princippet for maksimal forventet nytte i forbindelse med valg af beslutninger og handlinger. De mest anvendte typer af normative systemer er kendt under betegnelserne bayesianske net og influensdiagrammer, men også de måske mere velkendte beslutningstræer tilhører denne kategori. SACSO SACSO-projektet er et samarbejde mellem faggruppen for beslutningsstøttesystemer på Aalborg Universitet og Hewlett-Packard. SACSO står for Systems for Automatic Customer Support Operations, og er et forsøg på at udvikle et normativt beslutningsstøttesystem, som delvist kan erstatte de personer der tager sig af servicering af de af Hewlett-Packards kunder, som har problemer med anvendelse af deres HP-udstyr. Ikke alene vil et sådant system være attraktivt for den servicerende virksomhed i kraft af en udgiftsreduktion, men det vil også for mange kunder udgøre et attraktivt alternativ til den telefoniske kontakt. I projektet fokuseres på udvikling af en bayesiansk-net model for printersystemer, hvori indgår en specifik HP-printer samt en PC med Windows 95/NT, som kan være koblet til printeren enten direkte eller via netværk og printer-server. Modellen skal kunne diagnosticere deciderede systemfejl, men skal også kunne støtte brugeren i situationer, hvor udskriften ikke stemmer overens med brugerens forventninger (f.eks. kun udskrift på den ene side af papiret mod forventet udskrift på begge sider). De deciderede systemfejl inddeles i tre kategorier: fejl i datatransmission, fejl der giver sig udslag i en fejlkode på printerens display og andre typer fejl (f.eks. fejl i PC ens styresystem). Denne opdeling af fejltyperne giver anledning til en overordnet kausal model (se figur 1), som viser at systemopsætningen kan have en kausal indflydelse på (dvs. være årsag til) fejl i datatransmissionen, uventet udseende af udskriften, fejlkoder på printer-displayet, samt på andre fejltyper. Ligeledes viser figuren, at fejl i datatransmissionen kan have en kausal indflydelse på uventet udseende af udskriften, fejlkoder på printer-displayet, samt på andre fejltyper. fortsættes side 4

4 CIT NYT 4 fortsat fra side 3 Bortset fra Problem, som er en grundvariabel, repræsenterer hvert element i figur 1 en ny kausal struktur på et mere detaljeret niveau, som igen kan indeholde abstrakte elementer, der repræsenterer kausale sammenhænge i en endnu finere detaljeringsgrad osv. For eksempel udgør de forskellige komponenter i printersystemet (fil, applikation, printer driver, spooler, netværkskort osv.) og deres indbyrdes kausale sammenhænge modellen for Transmissionsfejl. Den nuværende prototype indeholder ca grundvariable. Prototypen har netop været udsat for de første præevalueringer, hvilket er faldet ud til eksperternes tilfredshed. I oktober måned forventes den endelige prototype at være klar til afprøvning i et beskyttet miljø, dvs. i et kundeservicecenter, hvor folk med indgående kendskab til det aktuelle printersystem skal foretage den første fuldskala-evaluering af systemet. Forskningsmæssige aspekter Projektets første fase, som løber fra oktober 1997 til oktober 1998, har til formål at demonstrere/undersøge normative systemers anvendelighed i forbindelse med konstruktion af kunstigt intelligente hjælpeværktøjer til problemløsning i edb-udstyr. Projektets forløb og resultater har allerede på nuværende tidspunkt vist sig så overbevisende, at HP i forsommeren besluttede at etablere et mere permanent samarbejde med faggruppen for beslutningsstøttesystemer. Dette resulterede i juni måned i etableringen af Hewlett- Packard Laboratory for Normative Systems, som huses af Aalborg Universitet. Bemandingsmæssigt kommer laboratoriet hovedsageligt til at bestå af en udvidelse af faggruppen for beslutningsstøttesystemer, således at medarbejderantallet bliver omtrent tredoblet til ca. 12 personer. Projektets organisation Foruden Hewlett-Packard Laboratory for Normative Systems fra Aalborg Universitet, som er repræsenteret ved professor Finn V. Jensen, lektor Uffe Kjærulff og HP-systemingeniør Claus Skaanning, deltager tre domæneeksperter i SACSO-projektet, med ekspertise indenfor henholdsvis hardware, software og brugerservicering for den pågældende printer-model. Denne gruppe mødes ca. hver femte uge i Aalborg til et ugelangt projektmøde, hvori også Janice Bogorad fra HP Danmark deltager som projektkoordinator. Parallelt med arbejdet i Aalborg udvikles der i HPs forskningscenter i Roseville i Californien et koncept for, hvorledes kunden skal anvende systemet via internettet. Konceptet indebærer, at printersystemet sender en mængde data til en server på nettet, som indeholder det normative problemløsningsværktøj, hvorefter brugeren modtager instrukser fra værktøjet om hvilken sekvens af handlinger, der er mest omkostningseffektiv at foretage, således at printersystemet bringes i den tilstand, som brugeren ønsker. Laboratoriets hovedopgaver bliver 1. at udføre grundforskning indenfor normative systemer, 2. at deltage i applikationsprojekter, herunder at videreføre og udvide aktiviteten i SACSO-projektet, og 3. at uddanne videnskabeligt kvalificerede personer på Ph.D.-niveau. I forbindelse med videreførelsen og udvidelsen af aktiviteten i SACSO-projektet ligger der store forskningsmæssige udfordringer og venter. Disse består i første række i udvikling af effektive metoder til vedligeholdelse af store normative systemer. En uomgængelig forudsætning for at paradigmet får succes som en teknologi til konstruktion af problemløsningsværktøjer for edbudstyr og andre systemer med kort levetid, er at udviklingstiden for kommende værktøjer bliver væsentligt reduceret. Det er således afgørende at få udviklet metoder, som effektivt vil kunne understøtte konstruktionen af problemløsningsværktøjer for kommende printermodeller. Dette tænkes realiseret dels ved at udnytte den opsamlede erfaring ved konstruktionen af den første prototype, og dels ved direkte genbrug af moduler fra denne. Hvad angår det sidste punkt, er der allerede bestræbelser i gang på at udvikle et objekt-orienteret sprog, som tillader en hierarkisk, modulær specifikation af et normativt system.

5 CIT NYT 5 TEMA: IT-HØJSKOLE I STØBESKEEN Af Claus Engelund, Ægir Der er nedsat et udvalg, hvor repræsentanter for universiteterne, erhvervslivet og flere ministerier skal finde løsninger, der styrker landets IT-miljøer både på kort og langt sigt. Lidt misvisende er barnet allerede døbt IT-højskolen, men den betegnelse holder næppe til konfirmationen. IT-moduler til sammenbygning Snart sagt alle sektorer skriger efter arbejdskraft med ITuddannelse. Der er ingen vej uden om en stærk forøgelse af produktionen, men den skal gribes bredere an, så IT-viden bedre går i spænd med andre fag, og IT-moduler bedre bygges sammen med andre uddannelseselementer. Nu lægges der op til et nyt ITcenter, der ikke ligner de traditionelle universitetsinstitutter. Det kommer nok ikke til at ligne en højskole, siger Morten Kyng, faglig rådgiver for udvalgets sekretariat. Som CIT-direktør har han noteret sine ønsker til det kommende center. Der er brug for uddannelsestilbud fordelt på forskellige elementer: hele ITstudier, IT-indgange til andre studier, IT-overbygning på andre studier, efteruddannelse, forskning. Ikke mange nye ressourcer Udvalgets kommissorium gør det klart fra starten, at der ikke ligger en stor pose penge og venter på den nye uddannelsesinstitution. Pengene skal tages fra tre kilder: dels skal der omprioriteres i de midler, der i forvejen går til forskning, dels skal der overføres midler fra uddannelsesinstitutioner, der placerer aktiviteter på centeret, og endelig skal der tjenes penge på markedsrettede aktiviteter (f.eks. kurser og efteruddannelse). Målet er en stærk forøgelse af produktionen af IT-uddannede, der skal virkeliggøres ved, at institutionerne lægger ressourcer ind i tværinstitutionelle aktiviteter. Det er noget nyt, der er behov for, siger Morten Kyng. Centeret skal give tværgående tilbud, der ikke retter sig efter de nuværende grænser mellem universiteter, fakulteter og institutter. Det løses ikke ved at give flere bevillinger til de kendte faste uddannelser. Hvis man gjorde det, kunne det føre til, at snævre institutionsinteresser forsinkede projektet, og kommissoriet forlanger forslag på bordet senest 15. oktober Alle job kræver IT-viden For fem år siden forlangte den ny folkeskolelov edb integreret i alle fag. Men på universiteter og højere læreanstalter har de faglige traditioner modstået integrationen. I mellemtiden har edb udviklet sig til det bredere IT, der formentlig snart vil hedde IKT, når kommunikationselementet hænger ved i alle sammenhænge. Alt tyder på, at kravene om IKT-færdigheder snart vil omfatte ethvert job, og det kaster en bombe ind mellem de traditionelle faggrænser på de videregående uddannelser. Det er altså en simpel følge af den ændrede efterspørgsel efter kvalifikationer, at uddannelserne må indrettes med et mix af IT-viden og andre fag. Fremtiden er digital, siger Morten Kyng. Også hvis man vil lave aviser, teater, film osv. har man brug for at kunne noget med IT. Og vi skal lave en bredere indgang til IT-studier for overhovedet at trække flere til. Det er for få, der vælger IT i dag, hvor indgangen er teknisk/naturvidenskabelig. IT-højskolen kan friste unge med andre interesser, når vi gør det muligt at koble IT med andre fag. CIT ser gerne følgende behov dækket af en IT-højskole: kandidatuddannelser på baggrund af et spektrum af bachelorgrader kandidatuddannelser på baggrund af en studentereksamen en bred, tværfaglig IT-indgang til en bred vifte af universitetsstudier IT-kurser som del af studierne på tilknyttede institutioner masteruddannelser Ph.D.-uddannelser efteruddannelse, f.eks. til bachelorniveau. Markedsstyret efteruddannelse på kommercielle vilkår er også en mulighed forskning som led i initiativets løbende udvikling, herunder udvikling af uddannelserne. ASTRONOMI + IT GEOFYSIK + IT KEMI + IT HISTORIE + IT FILOSOFI + IT ETNOGRAFI + IT ARKÆOLOGI + IT OLDTIDSKUNDSKAB + IT BIOLOGI + IT MILJØKEMI + IT FYSIK + IT METEOROLOGI + IT MEDICIN + IT ØKONOMI + IT DATALOGI + IT STATISTIK + IT SPROGVIDENSKAB + IT RETORIK + IT SOCIOLOGI + IT TEOLOGI + IT ANTROPOLOGI + IT TEATERVIDENSKAB + IT JURA + IT ODONTOLOGI + IT PSYKOLOGI + IT LITTERATURVIDENSKAB + IT

6 TEMA: DESIGN, ARKITEKTUR OG IT - EN NY HOVEDINDGANG TIL DATALOGISKE R Af Claus Engelund, Ægir CIT NYT 6 Én uddannelse, ét forløb. Det er realiteten efter årtiers knopskydning blandt de datalogiske fag, hvor de studerende må foretage det fulde valg ved indgangen. Men nu starter Aalborg Universitet en ny basisuddannelse, der bliver nøgle til en vifte af fag. Datalogi, dataingeniør, data/økonomi, Hum/Dat, datamatik osv. der er nok at vælge imellem i familien af datalogiske fag, men modularitet er der ikke meget af, og hidtil har den studerende ikke haft nogen mulighed for at føle sig frem. Når valget var truffet, gjaldt det hele forløbet. Svarede studiet ikke til forventningerne, måtte den studerende stå af, og så var det forfra, hvis der skulle studeres. Basisuddannelse før grenvalg Den ny basisuddannelse på Aalborg Universitet bryder med denne tradition. Den er en nøgle, der passer i låsen til en række uddannelser ikke alene datalogiske, men også andre uddannelser, der udvikler kompetence til at designe produkter efter menneskelige behov. Universiteternes traditionelle opdeling i fakulteter gør det svært at indføre uddannelser, der integrerer flere faglige vinkler. Tværfaglighed eller ej, designbasisuddannelsen måtte under et fakultet, og det blev det teknisk-naturvidenskabelige. Forståelse for at skabe brugsværdi Men hvad har design, arkitektur og IT med hinanden at gøre? Lars Mathiassen, leder af Afdeling for Datalogi ved Aalborg Universitet siger: Det er design, vi fokuserer på. Industrielt design, arkitektur, kunsthåndværk, design af IT-systemer - alt sammen drejer det sig om at formgive produkter, rammer eller rum, der opfylder bestemte behov. Det kræver en forståelse for, hvordan man kan skabe noget med en brugsværdi. Uddannelsen vil rumme undervisning i æstetik, arkitektur, IT, kulturanalyse, matematik, videoproduktion m.m., og der bliver to projekter. Det ene skal vurdere et foreliggende design, som kan være et køkken, et hus eller måske et tekstbehandlingsprogram. Det andet skal skabe et design, og der er ikke på forhånd krav til feltet. Skal få flere ind på IT-uddannelser Et af målene med basisuddannelsen er at få flere til at lande på en IT-uddannelse eller en uddannelse, hvor IT indgår sammen med andre fag, siger Lars Mathiassen. Der er plads til 100 studerende, og vi har alt optaget. 33 har angivet, at de bagefter sigter på informatikuddannelsen. Men det valg kan den studerende fortryde, når basisuddannelsen nærmer sig sin afslutning. Basisuddannelsen varer et år, og herefter er den studerende bedre rustet til at foretage det videre valg. Den brede indgang åbner samtidig for brede videreuddannelsesmuligheder. Ligesom IT snart er integreret i alle samfundsfunktioner, viger universiteternes traditionelle faggrænser efterhånden for en tværfaglighed, der er indbygget i den enkelte uddannelse. Illustration: Carsten Madsen

7 TEMA: Edb-specialisten, der ene i verden kan løse lige netop helt bestemte problemer, kan i visse situationer være en frelser. Til gengæld er han ikke meget bevendt, hvis han ikke kan kommunikere med andre, når der skal udvikles nye systemer. uddannelse gør op med fagidiotien fra grunden ved at anskue sit felt fra flere faglige vinkler. CAND. SCIENT. INF. Af Claus Engelund, Ægir fri. Personer, der kan få IT-viden, menneskelig kommunikation og kreativt design til at gå op i en højere enhed, er en stærkt efterspurgt mangelvare. I 90- erne er der oprettet flere uddannelser med en kombination af datalogi og andre fag, og fra september 1999 sætter Aalborg Universitet yderligere af fra den snævre datalogiske faglighed og indleder en produktion af informatikere. Cand. scient. inf. bliver en af de overbygningsuddannelser, der kan vælges efter den ny basisuddannelse i design, arkitektur og IT (man kan også blive landmåler, datalog eller arkitekt). Informatikerne opflaskes med flere vinkler på samme felt, fordi tværfagligheden indbygges i uddannelsen, der spænder over semestre på forskellige fakulteter. CIT NYT 7 Sol og vind er delt lige mellem den naturvidenskabelige og den humanistiske vinkel. De første tre semestre går Der er datalogi i den planlagte Tværfaglighed i den enkelte overbygningsuddannelse i uddannelse overvejende med datalogiske grundfag: informatik på Aalborg Ikke alle edb-folk er fagidioter, men en analyse og design, programmering, Universitet, men der er også betragtelig procentdel kan ikke sige sig datastrukturer, systemudvikling, multi- tredimensionel grænseflade, der samti- meget andet. Den ny medier, virtual reality osv. der får en human drejning i projekterne, som fokuserer på menneske-maskin interaktion. De næste tre semestre foregår på det humanistiske fakultet og handler om kommunikation, sociale relationer, medieanalyse og organisation. Her er der til gengæld tilsat kurser om databasesystemer, netværk og multimedier. Produktet opleves før det produceres Rustet med en balance af humane og datalogiske discipliner går de studerende ind til de to sidste semestre, hvor der skal designes. Et eksempel kunne være et system til at simulere bygningsegenskaber, så arkitektens tekniske tegninger kan omsættes til bygherrens oplevelse - og lede frem til justeringer, før betonen er hærdet. Her er opgaven at skabe en dig er indgang til et kommunikationssystem i et arbejdsfællesskab. Eksemplet er tilfældigt valgt, og det kunne være så meget andet, hvor et system designes til at kunne indgå i en brug, hvor mennesker skal kommunikere oplevelser indbyrdes. Men det er ikke nok at aflevere opskriften til bedømmelse. Konstruktionen skal udføres teknisk. TEMA: SEKS UNIVERSITETER OM ÉN Handelshøjskolen i København. Hvert universitet udformer sin egen studieplan, men der er lagt op til et omfattende samarbejde med fælles studieaktivi- teter på de tre kontinenter. De tre amerikanske universiteter er kommet længst og åbner for studerende i efteråret Handelshøjskolen i København begynder et år efter, formentlig Elektronisk handel er det fælles indhold, som tre amerikanske, to europæiske og et asiatisk universitet skal samles om i et nyt uddannelsesinitiativ. Helt i tråd med sit emne skal Global Master uddannelsen i elektronisk handel opbygges med fælles studieaktiviteter på tværs af grænserne, multimediecases og virtuelle arbejdsgrupper. Af Claus Engelund, Ægir Uddannelserne bliver ikke fuldstændig ens, siger Niels Bjørn-Andersen, professor ved Institut for Informatik på parallelt med Erasmus-universitetet i Rotterdam og det asiatiske universitet. Bag den danske deltagelse ligger EUbevillinger på ca. 1,8 millioner kr. Studieplanen er endnu ikke udarbejdet, men planen er at lægge vægt på teknologi, virksomhedsadministration og politik - politik forstået som offentlige initiativer og regulering af jura, infrastruktur m.m. Handelshøjskolens uddannelse bliver formentlig en to-årig Master-uddannelse på deltid, hvor man kan passe et fuldtidsarbejde samtidig.

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3 ipn skriftserie nr. 3 ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk Uddannelse til en verden i opbrud En fortælling om innovation, personlig kompetenceudvikling og pædagogik ved Business Development Engineer-uddannelsen

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie-

Læs mere

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Arbejdsmarkedsstyrelsen IT-support på AMU-centrene Redigeret af Christian Hjortkjær IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Rapporten er udarbejdet af Strategisk

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Nr. 3 August 2008. Sprog, læring og medier

Nr. 3 August 2008. Sprog, læring og medier Nr. 3 August 2008 Sprog, læring og medier Indhold Sprog er nøglen til integration? Berit Toft Fihl, Dansk Arbejdsgiverforening 4 It og sprog i rygsækken Interview med Lars Bo Nielsen og Mia Sander, Mikro

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Are YOU born with IT?

Are YOU born with IT? Are YOU born with IT? Læs IT på Aalborg Universitet! Internetteknologier og computersystemer 5 Teknologi, der flytter Elektronik og IT 7 Det kredser om fremtiden Software 9 Skal vi tale computerens sprog?

Læs mere

Rapport fra Fremtidspanelet

Rapport fra Fremtidspanelet Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Indhold Forord 5 K a p i t e

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Universel adgang ISBN: 87-90221-02-8 ISSN: 1395-7392. Universel adgang, et spørgsmål om demikrati

Universel adgang ISBN: 87-90221-02-8 ISSN: 1395-7392. Universel adgang, et spørgsmål om demikrati Universel adgang - et spørgsmål om demokrati Rapport fra Teknologirådets elektroniske forsamlingshus 11. september - 2. oktober 1995 Lars Qvortrup Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Ida Andersen

Læs mere

i arbejdstøjet Tag temperaturen Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6

i arbejdstøjet Tag temperaturen Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6 i arbejdstøjet Tag temperaturen på Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6 Amtet Styr Side på 7 IT påside 15 roser CISS medicinen pumperne CISS - stærke på viden til virksomhederne Rektor

Læs mere

LYSET DIN CHIP FORD IT DUMME? RUTSCHEBANE OG IDEEN STOL PÅ DEN SORTE VI SKAL STILLE TAL MED DIN

LYSET DIN CHIP FORD IT DUMME? RUTSCHEBANE OG IDEEN STOL PÅ DEN SORTE VI SKAL STILLE TAL MED DIN LYSET OG IDEEN STOL PÅ DIN CHIP DEN SORTE FORD IT VI SKAL STILLE DUMME? TAL MED DIN RUTSCHEBANE kolofon OPLAG. 5000 EKSPL. ISBN: 87-91258-77-4 TRYK: KAILOW-GRAPHIC PROJEKTLEDER: HENRIK MAHNCKE, VTU TILRETTELÆGNING

Læs mere

Fra udfordring til forandring

Fra udfordring til forandring 2012 IKT PÅ TOPPEN CARSTEN BJERG, CEO, GRUNDFOS: Vi har i en årrække draget nytte af et solidt forskningsarbejde på Aalborg Universitet«SIDE 4-5 IKT på toppen«- overskriften for de mange erhvervsrettede

Læs mere

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22 R U N D T O M Lej en Krølle Vaccine til forsker på halen mobilen Side 4 Side 11 Side 22 20 Højoktan viden til fremtidens virksomheder På få år har CISS bevist, at centret - dets medarbejdere og ph.d.-studerende

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder er en af de vigtigste videnbroer. Viden flyttes bedst gennem personer uanset om det drejer sig om langsigtede

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche

Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche Fokusgruppinterview ved Ole Nielsen, Cowi Der spildes årligt 15 milliarder kr.

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt Hvid FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV Samfundsvidenska rolle i 2015 Samfundsvidens skabens rolle i 2015 ens rolle i 2015 Hvidbog

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

Forsk og fortæl. rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling

Forsk og fortæl. rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Forsk og fortæl rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Forsk og fortæl Publikationen udleveres gratis så længe lager

Læs mere

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn Spådom uden Hokus Pokus Vi lever i et konvergerende samfund. Teknologier,

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling 1 2 National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling Udgivet af Undervisningsministeriet ISBN

Læs mere