Herlev, 14. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herlev, 14. april 2015"

Transkript

1 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon Beretning Herlev, 14. april Indledning DBf fyldte 75 år den 12. juni Det blev fejret med en jubilæumsguldturnering med 220 deltagende par under Dansk Bridgefestival i Svendborg den 10. juli Efterfølgende blev fødselsdagen fejeret på behørig vis af 500 feststemte bridgespillere, der i stedet for lange festtaler blev udsat for stand up-komikeren Omar Marzouk på slap line og Kurt og Kiksenes fortolkninger af gamle pop- og rockdansenumre, som virkelig fik festdeltagerne til at strømme ud på dansegulvet. Lad os huske denne glade begivenhed som signaturen på bridgeåret Til trods for en række gode resultater oplevede DBf en medlemstilbagegang på 490 i Det gav anledning til at sætte medlemstallet på dagsordenen i sidste års beretning, og et større medlemsprojekt er nu ved at forme sig. Det er beskrevet mere uddybende i kapitel 2. I løbet af 2014 har medlemstallet med en nedgang på 22 været meget stabilt, men det betyder ikke, at medlemsprojektet af den grund er blevet uaktuelt. Medlemsprojektet er blot et af flere store igangværende udviklingsprojekter. Projekterne er samlet i kapitel 2 nedenfor. Den resterende del af beretningen er struktureret efter, hvilken del af organisationen, der har ansvaret for de beskrevne aktiviteter. Der er også skrevet om mange udviklingsprojekter i disse kapitler. Når denne beretning lægger vægt på udviklingsprojekter, er det et godt billede på, hvor hovedbestyrelsen ønsker at DBf bevæger sig hen de kommende år. Det kan kun gøres, hvis vi har en stabil driftsorganisation på plads. Det mener vi i hovedbestyrelsen, at vi har. En af udfordringerne de kommende år er at skabe plads til øget fokus på udvikling uden at sætte den stabile driftsorganisation over styr. DBf er afhængig af, at et stort antal engagerede frivillige giver en hånd med på alle planer i organisationen lige fra klubben over distrikter og kredse til forbundsniveauet i diverse udvalg og komiteer. Samtidig er DBf afhængig af, at de ansatte leverer et professionelt og kvalificeret arbejde. Hovedbestyrelsen ønsker at takke såvel frivillige som ansatte for en kæmpe indsats det forgangne år. 1/25

2 2. Projekter Skolebridge Projekt Skolebridge har i det forløbne år fortsat sin udvikling. Projektgruppen blev i september 2014 udvidet med Trine Binderkrantz, der blev ansat i sekretariatet. Den undersøgende del af projektet blev afsluttet sidst i 2014, og vi er nu i gang med at videreudvikle Skolebridge, så det bliver lettest muligt tilgængeligt for både klubber, enkelte initiativtagere og skoler. Her tænkes i første omgang på materialer, der er målrettet folkeskolen samt et kursustilbud i brug af materialet til interesserede undervisere, hvad enten de kommer fra skole- eller bridgeverdenen. Skolebridge er blevet nævnt gentagne gange i den interne kommunikation i DBf, både i Nyhedsbrevet, Klubnyt og i Dansk Bridge. Det har resulteret i flere henvendelser, både fra enkeltpersoner og fra klubber. Skolebridge er blevet omtalt i flere lokale medier, f.eks. Skanderborg Lokalnyt, som der ligger link til på bridge.dk. Skolebridge har fået sin egen plads på bridge.dk, hvor man kan læse lidt om historikken, tankerne og formålet bag Skolebridge samt downloade de materialer, vi har. I indeværende skoleår har over 300 elever været gennem et introforløb på mellem 4 og 10 lektioner og omkring 200 elever er i gang med eller har haft et længerevarende forløb. Disse forløb er spredt ud over det meste af landet, dog med størst koncentration i Sydjylland, hvor Uffe Pedersen fra projektgruppen har lavet et stort stykke opsøgende arbejde. Derudover har vi kendskab til en række igangværende eller gennemførte forløb, som vi ikke har nærmere information om, da de er/har været 100% selvkørende og kun har været i kontakt med sekretariatet i forbindelse med et enkelt spørgsmål eller to. Det indirekte output fra projektet kan ikke nødvendigvis måles, men i forhold til omtale i lokalaviser, positiv kontakt med skoler og kommuner samt det stigende antal henvendelser fra både klubber, skoler, kommuner og enkeltpersoner, mener vi bestemt, vi lever op til formålet om at udbrede kendskabet til bridge og at medvirke til at sprede forståelse for, at bridge er for alle, uanset alder, køn, socialklasse og religion. Det direkte output, som vi håber kan være med til at øge vores elitegrundlag på juniorfronten, har i år været, at Haderslev Bridgecenter har startet et ungdomshold op samt at vi har haft mellem 10 og 20 elever fra Skolebridge med som deltagere på DBfs juniorcamps. 2/25

3 Sidste års målsætning om en færdig værktøjskasse til skoleåret 2015/2016 regner vi med at opfylde. Medlemsprojektet Flere forskellige steder i organisationen er ønsket om og behovet for nye måder at præsentere vores sport opstået. Vi oplever på alle fronter, at vores nuværende image og især manglende synlighed er en barriere for rekruttering. Medlemstallet i DBf voksede støt frem til Herefter var det med små udsving op og ned det samme indtil Fra 2009 til 2014 har vi mistet medlemmer. Vi ønsker at vende denne udvikling, så vi oplever medlemsfremgang. Projektet var under overskriften Image på dagsordenen for midtvejsmødet. På baggrund af diskussion og input herfra, er styregruppen landet på følgende: Formålet er at øge antallet af årige medlemmer i DBf-klubber Projektet består af følgende delprojekter: Sundhedsprojekt Med udgangspunkt i antagelsen om, at bridge er at betragte som en sundhedsfremmende aktivitet, undersøges mulige gavnlige effekter i relation til folkesundheden. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Videnscenter for sundhedsfremme ved University College Syd. Imageprojekt I samarbejde med professionelle undersøges om sloganet En del af det gode liv, er det rigtige. Det gode liv er i denne sammenhæng god fysisk form godt socialt netværk god mental form Bridge kan levere på de to sidste punkter. Hverveprojekt Der gennemføres en demografisk undersøgelse af ca. 20 byer. Det afdækkes, i hvilke byer vi har kvalificerede undervisere. Der gennemføres husstandsomdeling i udvalgte områder i samarbejde med Post Danmark eller andet postomdelingsfirma. 3/25

4 Klubprojekt I de områder, hvor der gennemføres husstandsomdeling, skal klubberne inddrages og sættes i stand til at fastholde nye medlemmer. Projektet skal formidles på hjemmeside og i Dansk Bridge, således at alle medlemmer og klubber er informerede og føler ejerskab. Succeskriterierne er: Via delprojektet Bridge kan det være sundt er det dokumenteret, at bridge har en sundhedsfremmende effekt. 50 % flere K-medlemmer fra 1/9 til 31/ i forhold til K-medlemmer fra 1/9 31/ Små læringsvideoer findes på youtube.com, bridge.dk og facebook.com/bridge.dk. Kvalificeret undervisning i alle større byer. Hvervedelen af projektet skal efterfølgende kunne gentages. Ny hjemmeside DBf har en ældre DynamicWeb-løsning, og opbygningen af websiden er baseret på forældede moduler og templates. Bridge.dk har et gammeldags udtryk, og det er svært at finde den information, man eftersøger. Der er desuden for lidt information til potentielle medlemmer. 30 % af besøgene på bridge.dk kommer fra andre enheder end en pc. Det drejer sig om diverse tablets og mobiltelefoner. n er ikke optimeret til disse enheder. Der er derfor igangsat et projekt, som skal relancere bridge.dk. Vi kan ikke skære i vores indhold, så den nye hjemmeside vil også blive informationstung, men arkitekturen vil bliver markant bedre, så det er nemmere at finde relevant information. Målgruppen for bridge.dk er primært eksisterende medlemmer, men information til potentielle medlemmer opprioriteres. Den nye hjemmeside vil også blive optimeret til tablets og mobiltelefoner, og den forventes klar ved sæsonstart /25

5 Modernisering af BridgeCentral Styregruppen for moderniseringen indledte sin opgave med at udarbejde en faseopdelt tidsplan. Første fase var at beskrive et design for den fremtidige BridgeCentral. Designfasen Styregruppen indgik en udviklingskontrakt med Solid Software Development ApS om udvikling af design af det nye BridgeCentral, og en række idéer og erfaringer fra det nedlagte It-udvalg indgik i processen. Herefter gik Styregruppen i gang med en kravspecifikation for den moderniserede BridgeCentral. Under udarbejdelsen har styregruppen engageret flere nøglepersoner i at levere bidrag til rettelser og ny eller bedre funktionalitet i BridgeCentral. Turneringskomiteen og MPreglementet er også blevet inddraget. Dette arbejde har omfattet internationale kontakter og undersøgelser af, hvad der findes af anden software til turneringsafvikling (Danmark, Sverige, UK og Australien). I denne fase har gruppen også indsamlet og udviklet nye idéer til bedre og mere fleksibel formidling af resultater på hjemmesider og andre platforme mv. Den moderniserede BridgeCentral skal være mere åbent for samspil med andre programmer, herunder med anden software til resultatpræsentation. Designfasen forløb hele foråret 2014 og har kostet ca kroner. Kravspecifikationen er under fortsat udvikling, og i juni 2014 har der været afholdt to seminarer med inviterede personer fra distrikterne med stor erfaring i brugen af BridgeCentral. Fra dem har Styregruppen modtaget vigtige bidrag til, hvad der bør moderniseres i BridgeCentral. Udviklingsfasen På baggrund af gode erfaringer med SSDs designarbejde og sparring med firmaet om udvikling af kravspecifikationen indgik Styregruppen en ny kontrakt med SSD om udvikling af et nyt holdturneringsmodul. Dette arbejde tog fart i oktober 2014 og ventes at foregå resten af sæsonen Fortsat udvikling af kravspecikationen har ført til en klar erkendelse i Styregruppen af, at den oprindelige idé om at indføre den nye BridgeCentral ad to omgange har måttet opgives, idet det ville blive for kompliceret for brugerne at få en renoveret udgave af BridgeCentral, der endnu ikke kunne understøtte parturneringer med det resultat, at både den nuværende og den nye BridgeCentral skulle køre parallelt i en overgangsperiode. 5/25

6 Denne model ville blive unødvendigt vanskelig for brugerne at håndtere i praksis såvel ved kombinerede hold- og parturneringer som ved resultatformidling på hjemmesider fra to parallelle turneringsprogrammer. Derfor har Styregruppen valgt at udsætte lanceringen af det moderniserede BridgeCentral indtil både hold- og parturneringsmodulerne er færdigudviklede. Den oprindelige projektplan er tilsvarende ændret, så udviklingen af parturneringsmodulet integreres i denne første fase. Udviklingsfasen af holdmodulet har hidtil kostet cirka kroner, og processen skrider pænt fremad i henhold til den ændrede tidsplan. Den sidste del af moderniseringen omfatter et nyt enkeltmandsmodul. Som det er god skik, vil repræsentanter for brugerne blive inddraget i testfaser forinden frigivelse af den moderniserede BridgeCentral. Copenhagen Bridge Invitational DBf s hovedbestyrelse besluttede i foråret 2014 atter at afholde invitationsturneringen Copenhagen Bridge Invitational (CBI). Turneringen i 2013 blev en stor succes ikke mindst i form af massiv mediedækning samt positiv feedback fra deltagere i både pro/am og hovedturnering. Til turneringen i 2015 fik DBf s sekretariat ideen om at køre en turnering parallelt med hovedturneringen, både for at indhente ekstra økonomisk støtte i form af deltagergebyr samt for at give alle DBf-medlemmer muligheden for at være en del af CBI. Tivoli Hotel & Congress Center, hvor de to første udgaver af CBI blev holdt i 2010 og 2013, ønskede ikke fortsat at sponsere værelser og spillelokaler. I stedet trådte Radisson Blu Scandinavia til med et sponsorat af spillelokalerne og en betragtelig rabat på værelserne. Bortfaldet af værelsessponsoratet og en generel vanskelighed ved at tiltrække sponsorer betød dog, at CBI 2015 måtte forventes at give et større underskud end i 2013, og det kom til at holde stik. CBI 2015 har givet et underskud på kroner, hvor 2013-udgaven gav et underskud på kroner. Hvor fokus i 2013 primært var på en medieoffensiv for at promovere bridge i Danmark samt en mulighed for danske landsholdsspillere for at få topmodstand, havde turneringen i 2015 primært fokus på at være en begivenhed, som alle bridgespillere i Danmark kunne få glæde af, enten via BBO eller som deltager i side- og hovedturneringen, og særligt for elitens vedkommende via en kvalifikationsturnering til hovedturneringen. 6/25

7 Baseret på evalueringer og udtalelser fra deltagerne blev CBI 2015 en stor succes for DBf. Feltet i hovedturneringen var stærkere end nogensinde, og sideturneringen samlede 60 deltagerpar. Både professionelle og sidedeltagerne udtrykte skuffelse over, at turneringen kun finder sted hvert andet år, og der var mange tilkendegivelser fra de internationale deltagere om, at de ville glæde sig til at vende tilbage. Samtidig har nogle af verdens største stjerner (som Norberto Bocchi og Bobby Levin) henvendt sig umiddelbart efter turneringen med interesse for at deltage i Fælles for alle omkring arrangementet er, at de fremhæver den magiske stemning, der hersker under hele turneringen. Kvalifikationsturneringen i december 2014, hvor der blev spillet om tre pladser i CBI s hovedturnering, blev et stort hit, og fra alle sider blev der udtrykt glæde over, at der blev åbnet op for alle DBf-medlemmer vi denne turnering. Som i 2013 blev der udtrukket et par fra hvert distrikt blandt alle klubsølvdeltagerne. Mange af deltagerne har efterfølgende fortalt om den store oplevelse i klubben, ligesom hovedparten har optrådt i de lokale medier. HKH Prinsgemalen måtte melde afbud til pro/am-turneringen, men deltog fortsat ved åbningen af turneringen torsdag samt ved præmieoverrækelsen søndag. Prinsgemalens fravær under selve bridgen svækkede dækningen i de landsdækkende medier, mens de lokale medier skrev lige så villigt om klubsølvdeltagerne som i Pokerstjernen Gus Hansens deltagelse styrker fortsat pressedækningen, og han repræsenterer derfor en stor værdi for turneringen i forhold til at skabe nysgerrighed omkring bridge. CBIs største udfordring er at skaffe sponsorer. Pro/am-auktionen og sideturneringen var med til at bære økonomien i 2015, og fremadrettet kan disse to måske danne grundlaget for hovedturneringen, frem for primært at forlade os på sponsorer. På lang sigt kunne turneringen vokse sig stor og stærk og være til endnu større glæde. Hvis man skal se på, hvad der oprindeligt var den langsigtede ambition med CBI, så var det at skabe en invitationsturnering på linje med 90 ernes Politiken World Pairs, som alle verdens toppar ville ønske at blive inviteret til, og som ville brande dansk bridge internationalt. Det er lykkedes. Nu er spørgsmålet, om og hvordan turneringen skal føres videre i fremtiden. I 2013 blev succesen i høj grad målt på mediedækningen. Da Prinsgemalen er oppe i årene, og det samtidig er svært at sælge den samme historie to gange, kan vi ikke regne med at vælte medierne hvert andet år. For alle deltagere, udenlandske som danske, tilskuere, BBOkiggere og hele den internationale bridgeverden er turneringen en stor succes. En kendt, 7/25

8 international BBO-kommentator skrev i en mail fyldt med roser til turneringen i 2015: Please let s do this again in En af klubsølvdeltagerne skrev efterfølgende, at det havde været en livsoplevelse. En gentagelse i 2017 kræver dog, at der er bred opbakning til arrangementet fra DBf s medlemmer. 3. Breddeudvalget Breddeudvalget består af: Sus Vang - formand Torben Kelsaa koordinator for undervisningssektionen Jacob Røn Rikke Jørgensen - koordinator for klubkonsulenterne Charlotte Koch-Palmund bindeled til sekretariatet. Breddeudvalgets kommissorium er: At være ansvarlig for at al bridgerelateret undervisning i Danmark holdes på et højt niveau. Her tænkes såvel på teknisk som pædagogisk, samt undervisernes bridgefaglige kvalifikationer. Det omfatter bl.a. bridgelærer-undervisning, turneringslederundervisning samt undervisning i BridgeMate og BridgeCentral At være bindeled imellem DBf, distrikter og klubber At støtte distrikter og klubber i gennemførelsen af udviklingsaktiviteter. Breddeudvalget er kendetegnet ved en god samarbejdsform med frihed og respekt for hinandens værdier og arbejder stabilt med opgaverne. Breddeudvalget har siden repræsentantskabsmødet i 2014 kunnet nøjes med at holde et enkelt fysisk møde suppleret med nogle få og korte Skypemøder. Breddeudvalget oplever desværre i stigende omfang problemer med Skypeforbindelsen. Både lyd- og billedkvalitet svigter, hvilket er til stor irritation. Derfor leder Breddeudvalget efter en anden platform at mødes på, allerhelst med god lyd og billedkvalitet. Breddeudvalget har i løbet af året omstruktureret og slanket sig. Der er således nu to funktioner, der refererer til Breddeudvalget: Klubkonsulenterne og undervisningssektionen indeholdende it-kurser, turneringslederkurser og bridgelæreruddannelsen. Breddeudvalget har derfor taget afsked med HK Sørensen og Steen Løvgreen. De kan nu hellige sig arbejdet som klubkonsulenter og for Steen Løvgreens vedkommende tillige undervisning. 8/25

9 Klubkonsulenter Vi har pr. 1. marts klubkonsulenter i 8 af 11 distrikter. Det betyder dog ikke at 2 af de 3 sidste distrikter står uden klubkonsulenter Thomas Schønfeldt og Steen Løvgreen har velvilligt valgt at dække klubberne i henholdsvis Nordsjælland og Vestsjælland, til der findes klubkonsulenter dér. Desværre trak klubkonsulenten for Nordjylland sig den 1. marts, men vi håber, Nordjylland finder nogle egnede kandidater og er selvfølgelig også på udkik for at hjælpe dem. Klubkonsulenterne tilstræber 1-2 fysiske møder årligt, hvor formanden for Breddeudvalget deltager 1 x årligt, samt et Skype- eller lignende møde 1 gang hver eller hver anden måned. Et af de første store projekter klubkonsulenterne kastede sig over med stor iver og flid var at afdække undervisningstilbuddene ude hos klubberne i de enkelte distrikter. Det var en stor opgave, som Steen Løvgreen var tovholder på. Resultatet er i sin meget rå form lagt ud på henholdsvis klubkonsulenternes forum samt Distriktsforum. Planen er at lave et landkort på DBf s hjemmeside, hvor man så kan klikke på netop den landsdel, der interesserer en, og så kommer undervisningstilbuddene op i punktform. Klubkonsulenterne skal løbende arbejde meget tæt sammen med distrikterne og opfordres til at deltage på disses generalforsamlinger. Endvidere skal de tilbyde hjælp til alle klubber, nye såvel som etablerede, med alt fra stort til småt. Målet for klubkonsulenterne er at de skal have kontakt med samtlige klubber i deres distrikt, både på mail samt minimum 1 gang telefonisk pr. år. Klubkonsulenterne skal også kontinuerligt arbejde på at identificere ikke-organiserede klubber, få dem i tale samt vise dem, hvad man går glip af ved at stå udenfor DBf. Alle klubkonsulenter har fået tilbud om forskellige relevante kurser for at kunne servicere klubberne bedst muligt. Vi holder selvfølgelig øje med, om der skulle være nye kurser, der er relevante for klubkonsulenterne, så de løbende optimerer deres kompetencer. Klubkonsulenterne skal udvikle spotkurser, som skal tilbydes klubbernes bestyrelser. Det bliver kurser, der relaterer til f eks. medlemsrekruttering og fastholdelse, samt kurser med fokus på bestyrelsesarbejde og samarbejde. Klubkonsulenterne vil naturligvis også blive inviteret til klubseminardagen dette efterår (se nedenfor). 9/25

10 Vi håber klubberne vil benytte sig af alle de kompetente og engagerede klubkonsulenter og ser med forventning frem til, hvad det vil afstedkomme i klubberne: Nye, sjove turneringer, større fokus på etik, bedre klubliv, delegering af arbejdsområder udenfor bestyrelserne, sommer- og vinterbestyrelser, der hver især varetager klublivet i deres sæson og mange andre ideer og projekter. Undervisningssektionen Hovedbestyrelsen besluttede, at det ville være hensigtsmæssigt at samle alle undervisningstilbud (it-kurser i BridgeMate og BridgeCentral, turneringslederkurser samt bridgelæreruddannelsen) i en sektion. Undervisningssektionen blev tilknyttet Breddeudvalget, og Torben Kelsaa er koordinator for sektionen. Målet er at sikre et højt og ensartet niveau på alle uddannelser og at sikre kontinuiteten, både hvad angår kurserne og underviserne. Sektionens medlemmer kan i høj grad udveksle og trække på hinandens erfaringer, og dermed hele tiden højne kvaliteten af kurserne de udbyder. Endvidere skal de forestå oplæring af undervisere indenfor eget fag. Sektionen holdt første fysiske møde medio februar og har planlagt 2 fysiske møder årligt, hvoraf formanden for Breddeudvalget deltager i det ene. Endvidere har man planlagt at holde flere møder på en eller anden elektronisk platform, for eksempel telefonkonference eller lignende. På første møde udarbejdede sektionen en målsætning samt talte om, hvorledes man kunne foretage kvalitetssikring (for eksempel ved skriftlige evalueringer fra kursister via google docs 14 dage efter kursusforløbet) og i høj grad om, hvordan man kunne udvide udbuddet af kurser, så de kunne afholdes både øst og vest for Storebælt med deraf reducerede udgifter for deltagerne. Herunder også hvorledes man via mesterlære kunne oplære nye til at supplere og på sigt overtage undervisningen, så vi ikke oplever et slip i kursustilbuddene. Undervisningssektionen klædes selvfølgelig i nødvendigt omfang på med spotkurser inden for for eksempel pædagogisk-faglige kurser, men pt. har alle stor erfaring med undervisning indenfor deres felt, og det er svært at se, der skulle være mangler. 10/25

11 Landsdækkende Handicapturnering: 2015 bliver året, hvor den nye store landsdækkende turnering løber af stablen. Tilblivelsen af denne turnering har været et resultat af samarbejdet mellem mange gode kræfter, og især vil vi gerne sige tak til Kim Nielsen, som havde rigtig mange gode ideer, der blev implementeret. Turneringen afvikles i samtlige distrikter den 19. april. Startskuddet lyder kl 13.00, og så er alle i gang med at spille de samme kort over hele landet. Der er rigtig gode præmier på spil til de par, der forbedrer deres handicap mest både lokalt og på landsplan. Thomas Vang Larsen har udarbejdet et hæfte med de 30 spil, der spilles i turneringen. Deltagerne får hæftet udleveret efter turneringen. Vi overbevist om, at det er en turnering, der kommet for at blive, og vi ser forventningsfuldt frem til den 19. april. Begynderfestival Begynderfestivalen, som nu har en fast plads den sidste weekend under Dansk Bridgefestival, bliver større og større. Sidste år havde vi 45 deltagere fra hele landet, der blev undervist af Jacob Røn, Steen Løvgreen, Torben Kelsaa, Sus Vang og Jan EDB Nielsen, der guidede de ivrige kursister udi BBO s univers. Begynderfestivalen sluttede søndag med en turnering i to grupper. Dels selve DM for de som havde kvalificeret sig, og dels en sideturnering i samme lokale og med samme kort som DM-finalisterne. For de, der ikke havde kvalificeret sig til DM, var det fantastisk givtigt at få mulighed for at se, hvorledes de andre håndterede de svære kort. Der er ingen tvivl om, at de alle sammen blev smittet med festival-feber. 11/25

12 Frivilligeprojekt Det er ofte svært at rekruttere og fastholde frivillige, som er uundværlige i driften af en bridgeklub. Derfor har Breddeudvalget arbejdet meget med at synliggøre alle de funktioner, der varetages af vore frivillige for at højne anerkendelsen af deres store arbejde. Vi har udarbejdet 2 foldere, der i efteråret blev sendt ud til samtlige klubber i DBf-regi. Den ene folder viser hvorledes DBf s organisation er bygget op og har en oversigt over vigtige datoer. Den anden folder er en guide til Det gode klubliv. Denne folder giver ideer og inspiration til at hverve, fastholde og anerkende de frivillige samt tips og anbefalinger til et godt klubliv. Begge foldere er blevet rigtig godt modtaget i klubberne, og nogle klubber har rekvireret ekstra foldere til uddeling til samtlige medlemmer. Det er vores håb, at vi med folderen er med til at synliggøre, i hvor høj grad DBf er en organisation der er drevet af frivillige på både klub-, distrikts-, kreds-, og forbundsniveau. Ligeledes håber vi ad den vej at hverve nye frivillige, så vi kan blive ved med at 12/25

13 opretholde det gode klubliv samt det høje kvalitetsniveau i både turneringer og uddannelser. Klubseminardag efterår 2015: Breddeudvalget havde tænkt at afholde en Klubseminardag i februar måned Men da årshjulet for repræsentantskabet ændrede sig, blev der knebent med plads, så denne aktivitet afholdes i stedet i det kommende efterår. Der bliver tale om et heldagsseminar uden overnatning, og alle klubber inviteres til at sende deltagere. Der arbejdes på at finde en rigtig god oplægsholder, inden vi går i workshops og udveksler meninger og erfaringer. Der afsluttes med fremlæggelse og debat i plenum, og Breddeudvalget håber her at få en masse gode ideer til aktiviteter, vi skal arbejde med for at fremme klub- og foreningslivet, bridgen og sporten fremover. Vi opfordrer derfor klubberne til allerede nu via klubkonsulenterne at komme med gode forslag til relevante og interessante emner. Vi glæder os rigtig meget til at møde jer og få inspiration til nye tiltag. 4. Turneringskomiteen Efter eget ønske forlod Peter Kraunsøe komiteen i forbindelse med sæsonstarten, og Thomas Vang Larsen indtrådte i stedet. Aktivitetsniveauet har været markant lavere i denne sæson i forhold til tidligere. Der har været få indkomne sager, og der forventes ingen ændringer til Spillerhåndbogen og Turneringslederhåndbogen til næste sæson. I turneringspropositioner forventes den væsentligste ændring at være formatet for DM for åbent og mixed par, hvor et carry-over-princip fra semifinalen vil blive indført. Desuden overvejes et forslag om et ændret format for turneringen, men hovedprincippet vil stadig være 120 par, der spiller 3 dage, startende med kvalifikation og sluttende med en finale for de bedste par, mens de øvrige par spiller trøstfinaler. DM for mixed par udvides i år fra 2 til 3 dage. Ud over dette forventes kun mindre ændringer, der primært har med turneringsadministrationen at gøre. Der er tradition for at afholde komiteens årsmøde dagen før Repræsentantskabsmødet. Dette har ikke kunnet lade sig gøre i år, og mødet afholdes i stedet fredag den 29. maj. Her vil de endelige ændringer til turneringsbestemmelserne blive besluttet, således at en 13/25

14 ny udgave kan frigives pr. 1. juli. Desuden har komiteens medlemmer mulighed for at sætte andre relevante spørgsmål på dagsordenen. Turneringslederkurser Modul 1-3 af forbundets turneringslederkursus, svarende til klubturneringslederniveauet, blev afholdt i forbindelse med Dansk Bridgefestival i Svendborg, hvor kursusdeltagerne desuden gennemførte en afsluttende eksamen. Kravene til at bestå er relativt høje, da en bestået eksamen skal betyde, at kursusdeltageren har det nødvendige niveau til at gå videre med de næste niveauer. Cirka halvdelen bestod, men man kan godt fungere som klubturneringsleder på forsvarlig vis, selvom man ikke opnåede det nødvendige antal point for at bestå. Materialet til modul 4-6, svarende til distriktsturneringslederniveauet, blev færdiggjort i begyndelsen af januar. Modul 4 vil blive udbudt ved Dansk Bridgefestival, og desuden vil en ny ombæring af modul 1-3 blive afviklet. Materialet til modul 7-9, forbundsturneringslederniveauet, forventes udformet i løbet af Appelkomiteen I sæsonen har Appeludvalget (foreløbig) modtaget 6 sager af vurderingsmæssig karakter, og Lovkommissionen har modtaget 4 sager om lov- og regelfortolkning. De tilsvarende tal i sæsonen var 14 og 5. Af Appeludvalgets sager førte 2 til at appellen blev taget til følge, og 3 til at appellen ikke blev taget til følge. Den sjette sag er endnu ikke afgjort. Af Lovkommissionens 4 appeller blev 3 taget til følge, mens den sidste stadig er under behandling i skrivende stund. Alle sager er løbende blevet offentliggjort på så snart afgørelsen forelå. Appelkomiteen har løbende offentliggjort indrapporterede afgørelser fra mundtlige appelkomiteer, distrikts- og kredskomiteer. Appelkomiteen holdt årsmøde 13. juni De væsentligste konklusioner på mådet handlede om justeringer i Appelkomiteens interne procedurer for behandling af appelsager. Der planlægges ikke noget årsmøde i Dansk Bridgefestival Dansk Bridgefestival blev holdt for tiende gang den juli Efter ni år i Vingsted var festivalen ved at vokse ud af rammerne der, og festivalledelsen havde derfor indgået en aftale med Svendborg kommune om at holde festivalen i Svendborg Idrætscenter i årene /25

15 Det første år et nyt sted vil altid være præget af usikkerhed. Hvor meget betyder det for fremmødet, at festivalen holdes et andet sted, end det plejer, og hvordan indpasses festivalen i de nye rammer, hvor frivillige og festivalledelsen skal finde nye rutiner. Overordnet set var flytningen af festivalen en stor succes. Deltagerantallet i sideturneringerne steg med 2,7% til par i alt. Økonomisk var det første år som forventet præget af et større underskud end sædvanligt. Festivalen gav et nettounderskud på kroner. Den største enkeltstående grund til underskuddet var, at festivalledelsen havde valgt at etablere en shuttlebus-ordning for at imødekomme behovet for transport mellem spillestedet i Svendborg Idrætscenter og de hoteller og campingpladser, festivaldeltagerne boede på under festivalen. Behovet for denne transport viste sig at være meget begrænset, og shuttlebusordningen gentages derfor ikke de kommende år. En nyskabelse var den store guldturnering om torsdagen, som samtidig markerede DBf s 75 års jubilæum. Hvor guldturneringer ved de tidligere festivaler var gået ned i deltagelse, deltog der nu 220 par i jubilæumsturneringen. Festivalledelsen mener, at turneringsformen med inddeling i styrkeopdelte rækker baseret på handicap med lige store præmier i alle rækker er en brugbar formel også fremover, hvor der ikke er tale om et jubilæumsarrangement. Torsdag aften var der jubilæumsfest med underholdning og dansemusik til langt ud på natten. Det har hidtil været kutyme, at DBf holdt en fest torsdag aften for de mange ulønnede frivillige på festivalen som en del af påskønnelsen af deres indsats. Fornemmelsen efter jubilæumsfesten i Svendborg er, at mange af festivaldeltagerne også gerne vil være med, og derfor bliver der atter i år en fest for alle om torsdagen. Netop de frivillige, hvis indsats sammen med de ansatte fra sekretariatet er en forudsætning for, at festivalen i det hele taget bliver til noget, fortjener ekstra tak i år. En del af hele ideen med at flytte festivalen til Svendborg var også et styrket samarbejde med det lokale bridgeliv, og rigtig mange fra især Svendborg Bridgeklub har været særdeles aktive som frivillige på festivalen. Jytte Skjærbæk koordinerede de lokale tropper på overbevisende måde og er nu optaget i festivalledelsen. Endnu en nyskabelse var to gratis introduktionskurser forestået af Inge Lind Sørensen fra Svendborg Bridgeklub og Steen Løvgreen fra Breddeudvalget. Ideen kom egentlig fra Svendborg Kommune, der gerne som del af aftalen ville have noget, der kom alle kommunens borgere til gode. Vi kan så spørge os selv, hvorfor vi ikke selv har fået den ide noget før? 15/25

16 Blandt de ting, der skal forbedres fremadrettet, kan nævnes varmen i det nye SG-Huset, hvor sideturneringerne blev spillet, og logistikken omkring især frokosten på de store deltagerdage. Hovedbestyrelsen har bedt festivalledelsen om at justere festivalens økonomi, så den de kommende år kan hvile i sig selv. 7. U25-komiteen Komiteen har siden sidst ændret en smule på sin besætning, så den i dag består af Morten Bilde (sportschef og komiteformand), Trine Binderkrantz (sekretariatsrepræsentant), Julie Hald Nielsen, Morten Bune Rasmussen og Claus Lund. Vores kontaktpersoner i Hovedbestyrelsen er Anna von Lowzow og Ole Raulund. Desuden er der tilknyttet en række personer som kaptajner, coaches, undervisere og til at varetage andre praktiske funktioner. Komiteen kommunikerer næsten dagligt via telefon og s, holder månedligt et telefonmøde og desuden enkelte fysiske møder. I løbet af sæsonen er der afholdt 3 juniorcamps i henholdsvis Svendborg i forbindelse med festivalen, Haderslev i efteråret og sidst i Vejen sammen med Nordiske Mesterskaber. Tilslutningen til de første var bedre end ventet, så camps har helt sikkert sin berettigelse. Både DM Nordfyns Finans Juniorpar og DM Nordfyns Bank Juniorhold er afviklet med et tilfredsstillende deltagerantal. Næsten alle rutinerede juniorer har deltaget i turneringerne. Disse turneringer er i øvrigt helt alkoholfrie i modsætning til DBfs andre turneringer! Juniorerne og komiteen har også været aktive i samarbejde med Skoleprojekt-gruppen og været fysisk til stede på mange skoler, når der her har været enten emnedag eller uge eller deciderede undervisningsforløb. Morten Bilde har i den forbindelse pr. 1. marts lavet et privat initiativ, der i samarbejde med skoleprojektet på fuld tid skal styrke udbredelsen af bridgen i skolerne. Endelig er der vore juniorlandshold. Sæsonens store opgave var VM i Tyrkiet i august. Vort U20- hold gjorde det som forventet, mens U25 desværre skuffede fælt. Kaptajnsrapporten fra VM giver et godt indblik i, hvad der gik galt her er nogle af dem: U20-holdets kaptajn måtte melde fra i sidste øjeblik på grund af sygdom, hvilket bevirkede, at U25-holdets stab ikke udelukkende kunne koncentrere sig om dette hold. Danmark mistede efter EM et verdensklassepar, der faldt for aldersgrænsen. Og efterfølgerne står ikke umiddelbart klar i kulissen. 16/25

17 Forberedelserne kiksede af flere årsager. Sportschefen, kaptajner og coaches med flere vil bruge erfaringerne derfra til at styrke holdet. I denne sæson har vi fået sponsorstøtte fra Investeringsrådgivning, som har gjort det muligt for os at få trænet flere af vore juniorer i det danske divisionssystem. Målet er, at vi inden for nogle år har et hold bestående af juniorer i helst 1. eller 2. division. Team Investeringsrådgivning er netop rykket op i 2. division. Og sponsor har bekræftet, at sponsoratet bliver forlænget i Juniorerne sendes i år ud for at samle international erfaring ved White House, Holland; NM i Vejen, hvor vi deltager med 3 hold; German Trophy og Gro Cup i Tyskland; The Sapiro Spring Foursomes i England, Åben EM og EM i Norge. Desuden spiller juniorerne med i Vinoble Open til festivalen. En del af pengene hertil kommer fra sponsoratet med Investeringsrådgivning. Så selv om vi desværre er få, så er der ikke mangel på aktivitet eller visioner omkring juniorbridgen i DBf. 8. Internetbridge Breddeudvalget har i sæsonen afholdt 13 BBO-turneringer for ikke-rutinerede spillere. Tilslutningen har været forholdsvis lav, og vi vil overveje om det skal gentages næste sæson. Vi har benyttet BBO (www.bridgebase.com) til at sende live fra vores slutspil (pokal, 1. division og DM for klubber). Derudover har der været transmission fra de ordinære divisionsweekender, Copenhagen Bridge Invitational, Danish Open og parfinaler i Svendborg og en observationsturnering for damelandsholdstruppen. 9. Landshold 2014 var et vigtigt år for vores elitearbejde. Der blev afholdt EM i Kroatien i alle 3 rækker (åben dame senior), så det var nu, vi skulle tage temperaturen på Danmarks internationale styrke. Overordnet bedømt var de opnåede resultater tilfredsstillende. Åben række Holdet bestod af: Dennis Bilde Morten Bilde Kasper Konow Michael Askgaard HC Graversen Henrik Caspersen 17/25

18 Kaptajn: Peter Schaltz Coach: Jan Nielsen Der deltog 36 nationer i åben række. Holdene var indledningsvist opdelt i 2 grupper a 18 hold. Fra hver gruppe gik 9 hold videre til en A-gruppe, der spillede om medaljer og 6 VM-pladser. Første målsætning var derfor helt klart at komme i A-gruppen. Dette klarede vi rimeligt ubesværet ved at ende på en fornem 3. plads i vores gruppe. Da man overførte de point, som var erobret mod de øvrige 9 hold i gruppen, startede Danmark på en 8. plads i slutspillet. Næste målsætning var at placere sig blandt de 6 hold, der ville komme til VM. Dette ville blive meget vanskeligt, men var absolut inden for rækkevidde. Mulighederne for medaljer var selvfølgelig også til stede, om end vi var oppe mod en række af verdens stærkeste hold. Det hele endte med en 8. plads 10,76 points fra VM-kvalifikationen. Ærgerligt at vi ikke nåede en VM-plads, men bestemt godkendt at være blandt de 8 stærkeste nationer i Europa. Samtidig medførte 8.-pladsen, at Danmark kvalificerede sig til Champions Cup, som spilles mellem de nationale mestre fra de nationer, der ender blandt de 10 bedste ved EM. Nations Cup blev spillet i november De deltagende hold var stort set kopier af de hold, der deltog i EM. En af undtagelserne var Danmark, hvor de regerende mestre var: Dorthe Schaltz Peter Schaltz Knut Blakset Mathias Bruun Lars Blakset Martin Schaltz Det lykkedes dette hold at vinde bronzemedaljerne og dermed fuldende et godt år for Danmark i åben række. Damerækken Holdet bestod af: Helle Rasmussen Lone Bilde Dorthe Schaltz Nadia Bekkouche Kaptajn og Coach: Susanne Kramhøft. Det skal nævnes, at Bjarke Friis, som var udpeget til kaptajn, meldte fra på selve afrejsedagen af personlige årsager. Dette gav selvfølgelig en del turbolens dels på holdet og dels i organisationen af arbejdet med holdet. Susanne Kramhøft påtog sig dog, med støtte fra sportschefen, opgaven som kaptajn, hvilket hun klarede meget flot. Coachopgaverne blev fordelt mellem coacherne for henholdsvis åben og seniorholdet. Dette fungerede fortrinligt. Det gjorde det selvfølgelig noget mere enkelt, at der kun var udtaget 2 par til dette mesterskab. Årsagen var, at det 3. kvalificerede par ikke kunne deltage på grund af en fødsel. 18/25

19 Samtidig spillede damerne lidt færre spil end i åben række. Det viste sig dog, at der ikke var meget tid til hvile og afslapning, hvilket sætter damernes flotte præstation yderligere i relief. Der deltog 23 nationer, som spillede alle mod alle. Første målsætning var at ende blandt de 6 bedste for dermed at kvalificere os til VM. Dette lykkedes for holdet, således at Danmark er repræsenteret i damerækken ved VM i Indien i Seniorrækken Holdet bestod af: HK Sørensen Niels Henriksen Georg Norris Henrik Normann Hansen Frederik Mørk Steen Schou Kaptajn: Bo Bilde Coach: Søren Larsen Der deltog 26 nationer, som startede med at spille en swiss over 12 kampe. Herefter gik de 10 højest placerede til et slutspil, hvor alle spillede mod alle. Danmark har gennem årene haft stolte traditioner i seniorrækken. Vi gik da også videre fra en 7. plads. I finalerunden spillede holdet ikke helt op til den standard de kan og endte dermed på 10. pladsen. Men alt taget i betragtning en OK placering. Ser vi på året som en helhed, har det været et godt år for de danske elitespillere. Der var kun 4 lande, der havde hold med blandt de 10 bedste i alle 3 rækker. England, Polen Sverige og Danmark. England var helt dominerende med en 1. plads i senior, en 2. plads i dame og en 3. plads i åben række. Men det er positivt, at vi kan gøre os gældende i alle rækker, selv om vi stadig mangler et nøk i at erobre medaljer. Italien vandt Champions Cup foran Tyskland og Danmark, men ellers må det konstateres, at Italien totalt set ikke har tidligere tiders bredde organisering bruttotrupper Arbejdet er fortsat organiseret i 3 grupper. Da 2015 ikke indeholder et EM, men derimod et VM (Venice Cup) for damerne, samt et NM for åben række og for damer, bærer organisationen præg af at være målrettet disse vigtige events. Det er til stadighed en udfordring at fastholde den frivillige arbejdskraft omkring eliten. Status pt. er: 19/25

20 Åben række: UK Peter Schaltz formand. Peter Westrup, Rico Hemberg. Udviklingsarbejdet foregår ved, at parrene deltager i forskellige internationale træningsturneringer. Op til udtagelsen af landsholdet til NM bestod bruttotruppen af: Dennis Bilde Morten Bilde Emil Jepsen Lars Tofte Jonas Houmøller Lauge Schäffer Kasper Konow Michael Askgaard Det udtagne hold til NM består af de 3 førstnævnte par med Morten Bilde som spillende kaptajn. Årets Champions Cup foregår i England fra den november. Danmark deltager og skal stille med danmarksmestrene. Disse er endnu ikke fundet. Damerækken: UK Peter Schaltz formand. Kirsten Steen Møller. I forbindelse med Danmarks deltagelse i VM, som er den helt store begivenhed i 2015, er der nedsat en dameudviklingsgruppe, der består af Jan Nielsen og Susanne Kramhøft. Disse bliver samtidig henholdsvis kaptajn og coach for damerne, når det går løs i Indien fra den 26. september til den 10. oktober. De får også muligheden for i 12 måneder op til turneringen at arbejde med damerne. Damebruttotruppen bestod af: Christina Lund Madsen Anne-Sofie (Fie) Houlberg Jensen Helle Rasmussen Lone Bilde Nadia Bekkouche Maria Rahelt Stense Farholt Tina Ege Det udtagne hold til NM og VM består af de 3 førstnævnte par. Til NM er Susanne Kramhøft kaptajn. Som noget helt nyt har vi ansat Jacob Røn som landsholdstræner for damerne. Jacob Røn følger damerne i alle træningskampe, hjælper med at udvikle deres system og teknik, sætter ind med specialtræning og arbejder intensivt på at øge damernes færdigheder. 20/25

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Form Herlev, 26. marts 2015 På

Læs mere

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Succes i Svendborg den nye Bridgeby Substitutter Landstræner

Læs mere

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk DM for Mixedhold Sundhedsundersøgelse Juniorlandshold til Nordiske

Læs mere

Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer

Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Klubudsendelse ved sæsonstart Den nye kamppointskala Nyt ansigt

Læs mere

Klubnyt. Juniorcamp. Nyt om turneringer. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer

Klubnyt. Juniorcamp. Nyt om turneringer. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Herlev, 26. august 2015 Juniorcamp Nyt om turneringer Nye

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer

Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Turneringer for ikke-rutinerede Nye ferienumre af Dansk Bridge

Læs mere

Klubnyt. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer. Ideen bag Klubnyt Kære klubformænd,

Klubnyt. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer. Ideen bag Klubnyt Kære klubformænd, Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Ideen bag klubnyt Bridgelæreruddannelse del II Efterlysning af undervisere til turneringslederkurser Velkomstpakker til K-medlemmer sendt afsted DBf s klubforsikring

Læs mere

Klar, parat, start. Ladies and Gentlemen Please fasten your seatbelts Juniorbridge is ready for take-off

Klar, parat, start. Ladies and Gentlemen Please fasten your seatbelts Juniorbridge is ready for take-off Klar, parat, start. Ladies and Gentlemen Please fasten your seatbelts Juniorbridge is ready for take-off Juniorbridge i Danmark Emner vi kommer omkring Bridgens dag 2011 i Odense Juniorcamp november 2011

Læs mere

DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15

DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15 DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15 På bestyrelsens vegne skal jeg herved aflægge beretning for 2014/15 Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder. På mødet den 23.5 konstituerede bestyrelsen sig med mig som

Læs mere

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Debatforum på bridge.dk Dansk triumf i USA Slutspil

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

Danmark skal placere sig blandt de 10 bedste bridgenationer i verden Et ideoplæg af Morten Lund Madsen

Danmark skal placere sig blandt de 10 bedste bridgenationer i verden Et ideoplæg af Morten Lund Madsen Danmark skal placere sig blandt de 10 bedste bridgenationer i verden Et ideoplæg af Morten Lund Madsen Overskriften dækker over en af hovedbestyrelsens (HB) overordnede målsætninger fra formandens klumme

Læs mere

Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense

Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (KAAB), Søren Fischer (SF), Peter Westrup (PW), Else Tams (ET), Anne Mette Schaltz (AMS), Ole Vinberg

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008

Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008 Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008 Bestyrelse På generalforsamlingen 2007 blev Anders Labich, Tina Christensen, Morten Andersen, Lena Smith og Henrik Leth valgt

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 4. september 2012 kl. 18.30 21.30 Deltagere: Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau (kom kl. 19.30), Palle Navntoft, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Dagsorden: 1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden 2. Generelle sager Status på virksomhedsplanen Hvordan

Læs mere

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions LÆSEVEJLEDNING I denne FAQ finder du de oftest stillede spørgsmål med tilhørende svar. På bagsiden af brochurerne; Opstart af Skoleskak hvorfor, hvordan og hvorledes? og Børn spiller skak! finder du telefonnumre

Læs mere

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Asminderød, den 9. juni 2005 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Deltagerliste: København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Beretning 2003-2004. 1. Indledning Knud-Aage Boesgaard

Beretning 2003-2004. 1. Indledning Knud-Aage Boesgaard Beretning 2003-2004 1. Indledning Knud-Aage Boesgaard Den forgangne sæson har ikke budt på markante ændringer inden for DBF s virke. Vi har i lyset af Visionskomiteens arbejde søgt at få fastlagt de tiltag

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges DANMARKS MOTOR UNION Medieguide - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges Indholdsfortegnelse Hvad kan denne medieskabelon bruges til?... 2 Hvad kan klubben gøre for at komme

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 31. marts 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 03-2009 28. marts 2009 Idrættens Hus kl. 10.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2009 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014 Vedlagt: Lejekontrakt Kort historik om foreningen og dens aktiviteter og behovet for lokaler, og herunder at I har haft lejemålet siden d. xx.xx.201x,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Note: Nikolaj Kolte (NK) var til stede på mødet via Skype og deltog i gennemgangen af alle punkter på dagsorden.

Note: Nikolaj Kolte (NK) var til stede på mødet via Skype og deltog i gennemgangen af alle punkter på dagsorden. Dato Mødested Mødetid Deltagere Mandag d. 16. juni 2014 Growbizz, Saltværksvej 2e, 2770 Kastrup Kl. 17.30 20.30 Rasmus Lundby (RL) Tue Hodal (TH) Michael Tandrup (MT) Carsten Drud (CD) Anne Nymand (AN)

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Samlet årsresultat 2.410 27.423

Samlet årsresultat 2.410 27.423 Klubber Breddekonsulent løn 260.000 238.200 Note 1 Breddekonsulent drift 65.000 65.000 Note 2 Lederuddannelse Praksis 0 20.000 Note 3 Træneruddannelse Praksis 10.000 9.500 Note 4 Realisering, klubudvikling

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 5 Juni 2015 DDBU s Årsmøde Flemming B. Knudsen fra KBK/BNV blev i dag valgt som ny formand for Den Danske Billard Union på årsmødet i Idrættens Hus. Flemming

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

Velkommen til Islev Bridgeklub

Velkommen til Islev Bridgeklub Velkommen til Islev Bridgeklub Kære bridge-spiller! Velkommen til Islev Bridge Klub. Vi er en aktiv bridgeklub, hvor klublivet bridge, hygge og venskaber er i højsædet, og hvor medlemmerne selv driver

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere