Nr Tårnby kåret som Årets Bibliotekskommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr 2. 2012. Tårnby kåret som Årets Bibliotekskommune"

Transkript

1 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr Tårnby kåret som Årets Bibliotekskommune Konzack: ACTA - sikring eller trussel Lisbet Rosendahl og Eyvind Vesselbo: To venstreprofiler om DB, biblioteker og kultur Debat: Fagfolk og Konceptudvikling forudsætning for det åbne bibliotek Opfordring til DB: Vi vil kultur! Årsberetninger fra Kulturstyrelsen og IVA Leder: Aftale om Borgernes Digitale Bibliotek

2 LEDER Forside: Masser af aktiviteter i Rotunden i det nyrenoverede Tårnby Hovedbibliotek. Foto: Jakob Boserup. Borgernes digitale bibliotek - Danmarks Digitale Bibliotek Danmarks Biblioteker Et biblioteksmagasin 16 årg., nr. 2, marts 2012 Udgiver/Adresse Danmarks Biblioteksforening Farvergade 27D DK-1463 København K Telefon: Redaktør Hellen Niegaard ansvarsh. Medieudvalget er rådg. f. magasin og hjemmeside: Andrew Cranfield, Inger Skamris, Michael Hartz Larsen, (webred. for DBs hjemmeside), og Hellen Niegaard (magasinredaktør). Kommende numre af Danmarks Biblioteker Nr. 3: Tidligere numre og artikler Se Annoncer Formater og priser: publikationer Grafisk produktion Stæhr Grafisk Tryk CS Grafisk A/S Oplag ISSN nr.: Abonnementspris For medlemmer kr. 300,- For ikke-medlemmer kr. 650,- Studerende ved Danmarks Biblioteksskole kr. 60,- Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Vagn Ytte Larsen (A) Odsherred, formand Hanne Pigonska (V) Odsherred, 1. næstformand Kirsten Boelt, publikumschef, Aalborg Bibliotekerne, 2. næstformand Henrik Olsen (A), Ishøj Steen B. Andersen (A), Århus Jørn Rye Rasmussen (F), Silkeborg Henrik Vestergaard (V), Århus Tine Vind, afdelingschef for kultur-, idrætsog fritidsområdet i Lyngby-Taarbæk Kirsten Westh, HK Kommunal, Fmd. Biblioteksudvalget Andrew Cranfield, Hans Knudsen Instituttet Vagn Ytte Larsen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening Bibliotekerne er her udelukkende for borgernes skyld. Bibliotekerne skal sikre fri og lige adgang til viden og kultur, det gælder både i den fysiske verden og i den digitale. Derfor hilser jeg varmt velkommen, at der nu er skabt en forståelse mellem KL og kulturministeriet om Danmarks Digitale Bibliotek. Projektet, født som en hovedanbefaling i Folkebibliotekerne i Vidensamfundet i 2010, fik arbejdstitlen Danskernes Digitale Bibliotek. I Danmarks Biblioteksforening omdøbtes det til Danmarks Digitale Bibliotek, det er jo ikke kun for danskerne, så vi holdt os også til hverdagstitlen DDB. Skønt et oplagt projekt,har DDB-forberedelserne været præget af en til tider langsom proces. DB har i politisk regi kæmpet for at få en løsning på plads. På foreningens repræsentantskabsmøde i efteråret drøftedes sagen indgående, og vi besluttede aktivt at agere brobygger mellem kulturministeriet og KL, hvilket efterfølgende er sket via møder og på anden vis. I DBs Digitaliseringsudvalg har der været udført et stort arbejde med at udrede forskellige elementer af DDB. Jeg har før på lederplan skrevet, at vi i DB opfordrede KL til at handle nu, og vi har løbende været i dialog med KL om, hvordan vi sikrer den fælles adgang for borgerne til digitale materialer uanset,hvilken kommune de bor i. Nu håber jeg, at den fælles forståelse, der er skabt mellem KL og kulturministeriet, fører til, at processen speedes op. Så bibliotekerne meget snart på en mere rationel og økonomisk fornuftig måde kan komme vidensamfundet og dets borgeres krav om fri og lige adgang også til de digitale materialer e-bøger, film, musik og hvad borgerne ellers efterspørger, og som loven forpligter bibliotekerne at stille til rådighed i møde. Det ser ud til, at der udover en styrings- og praktisk sekretariatsstruktur opbygges en fælles digital infrastruktur, i lighed med hvad artikler her i bladet i sommer var inde på, samt bl.a. en indkøbsenhed. Det ser også ud til, at der bliver tale om en frivillig aftale for kommunerne. Derfor bliver det en vigtig opgave for os i DB at få så mange kommuner som muligt til at deltage, så vi når målet om, at alle borgere skal have adgang også til de digitale materialer. Danmarks Biblioteksforening ser frem til, at KLs og kulturministeriets fælles rapport om, hvordan den samlede økonomi i aftalen bliver, offentliggøres. Så vi kan få beregnet, om vi kan gøre det nemmere og billigere ved at skabe fælles nationale løsninger. Borgerne ønsker nemme og lovlige måder at få adgang til de mange digitale ressourcer på, og som der bliver stadigt flere af, senest set med e-bøgerne på ereolen. Det haster derfor også af den grund med at få realiseret DDB-visionen om et fælles digitalt bibliotek for hele Danmark. Vi hilser derfor resultatet velkomment og deltager naturligvis også i det fortsatte arbejde med udmøntningen af den politiske aftale. Jeg anbefaler meget, at den fortsatte udvikling og udfoldelse af DDB-visionen kan ske i en åben dialog med alle berørte parter.

3 INDHOLD Fra i år bringes Danmarks Biblioteksforenings egen årsberetning som særskilt publikation; 2011 Beretningen er vedlagt dette nummer af Danmarks Biblioteker. Planen er fremover at lave en ny form for beretning, modellen i år skal betragtes som en overgang. Læs, som optakt til årsmødet, serien af forskellige indslag og debatindlæg om biblioteksudvikling i 2011 og i dag bl.a. set fra Kulturstyrelsen og Det Informationsvidenskabelige Akademi - og fra to venstrepolitikere, begge formænd for kultur og fritid i henholdsvis Gentofte og Varde Kommune. Alle taler om ACTA, nummeret omfatter et stort indslag om aftalen og bl.a. bibliotekerne, skrevet af IVA-forsker Lars Konzack. God læselyst og på gensyn i Frederikshavn den denne måned. Mere end 400 politikere, fagfolk og andre har p.t. meldt sig, og det tegner til at rekorden slås! 2 Borgernes digitale bibliotek - Danskernes Digitale Bibliotek 4 Sagt om biblioteket 2011: Benny Andersen, Merete Pryds Helle og Uffe Elbæk 5 BIB TO GO på Borup Station Randi Petersen 5 e-bøger, digitale medier og økonomiske konsekvenser Hellen Niegaard 6 Tårnby Bibliotek og Kommune hædret af Biblioteksforeningen Region Hovedstaden Tårnby: Interview med Vibeke Rasmussen, formand for Tårnby Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg 6 DEBAT DET ÅBNE BIBLIOTEK 8 Fagfolk - nøglen til øget biblioteksbrug? Martin Lundsgaard-Leth 9 Selvbetjening - led i en tidssvarende profil Mogens Larsen 10 ACTA - sikring eller trussel Lars Konzack 13 Vi vil kultur - øget DB fokus på kulturpolitik Malene Carmel og Martin Lundsgaard-Leth, for DBs Kulturudvalg ACTA: Alle taler om det hvad sker der? Styrk den professionelle formidling Aktuelle kurser fra ODM - Organisationen Danske Museer POLITIKERPROFILEN 16 Lisbet Rosendahl, Varde Hellen Niegaard 18 Eyvind Vesselbo, Gentofte Hellen Niegaard 20 Bibliotekerne gør det godt Kulturstyrelsens beretning 2011 Jens Thorhauge 21 Kompetenceudvikling, licenser, DBB og projekter i 2011 Kirsten Boelt 22 Hjørring Bibliotek som kalender pin-up 22 NOTA går nye veje 22 Større søgning til IVA. Beretning 2011 Per Hasle Venstres kulturpolitikere tror på bibliotekerne Skru op for biblioteket. Nye markedsføringspotentialer med lydformidling Line Hoffgaard og Frank Helenius 26 Tværkommunalt udbud af ét folke-og skolebibliotekssystem - er det en god idé? Annette Brøchner Lindgaard 26 Det interaktive og kreative børnebibliotek International konference i juni

4 SAGT OM BIBLIOTEKET 2011 Biblioteket er simpelthen et underværk! Jeg kommer fra en ret fattig, men overmåde læseglad familie. Min mor lånte såvel voksenlitteratur som børnebøger hjem fra det lokale bibliotek. I dag har jeg selv et stort privatbibliotek, men nu og da må jeg på nærmeste kommunebibliotek for at opspore et værk, som kan hjælpe mig i mit arbejde. Benny Andersen modtog 2011 Edv. Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris. Læs mere i Danmarks Biblioteker nr. 3. og Biblioteket er det eneste sted i vores samfund, hvor alle kan komme, uden at være inviteret, uden at skulle noget særligt. Det er et udtryk for sandt demokrati. På biblioteket er viden, trykt og digitalt og af alle slags, tilgængelig for alle, og gennem biblioteket kan vi have en samtale med mennesker fra andre tider og andre steder. Dét synes jeg er stort. Merete Pryds Helle, forfatter og pioner når det gælder digitale fortællinger og romaner. Hun lavede sammen med bl.a. DB og bibliotekerne i Aarhus i 2011 en sms-julekalender for voksne. Læs mere i Danmarks Biblioteker nr Bibliotekerne spiller en helt særlig rolle i kulturlivet for os alle sammen, for bibliotekerne er det sted, som kan bringe forskellige partnere sam men. Et sted, hvor de kreative alliancer kan etableres, hvis vi skal genopfinde et nyt Danmark rustet til fremtidens udfordringer. - udtalte den nyudpegede, radikale kulturminister Uffe Elbæk i stort interview i Danmarks Biblioteker nr

5 AKTUELT BIB TO GO - VERSION BORUP Fredag morgen den 10. februar opdagede pendlere fra Borup Station, at det lille læskur på perronen var forvandlet til et virtuelt bibliotek med e-bøger, de kan låne ved at scanne bøgernes QR-koder med deres smartphones. Idéen til det virtuelle bibliotek kommer fra Sydkorea, hvor et supermarked satte virtuelle varehylder op i subway en lige der, hvor tusindvis af passager dagligt står af og på toget. Med BIB TO GO vil Køge Bibliotekerne vise, at biblioteket er mere end en bygning med bøger. Vi vil vise: de digitale tilbud, som borgene har adgang til hvor let man kan bruge biblioteket på sin smartphone og tablet at biblioteket er lige dér, hvor man står. Kampagnen løb frem til den 9. marts, og ved redaktionens slutning var der blevet taget godt imod den! Kontakt Jeppe Bjerregaard Jessen, hvis I vil vide mere på Randi Petersen, bibliotekar og markedsføringskoordinator, KøgeBibliotekerne Jens Thorhauge fratræder Efter 15 år på posten som direktør for Biblioteksstyrelsen, Bibliotek og Medier og senest som områdedirektør i Kulturstyrelsen har Jens Thorhauge valgt at gå på pension med udgangen af april måned. Han stopper dog ikke helt med at beskæftige sig med bibliotekerne. Fremover bliver det i stedet som selvstændig konsulent. Kulturstyrelsen afholder reception for Thorhauge tirsdag den 17. april kl E-BØGER, DIGITALE MEDIER OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER I 2011 kom det folkelige gennembrud for folkebibliotekernes digitale betjening af borgerne. Projektet ereolen.dk har lært brugerne, hvordan de let kan downloade bøger, og det gør de. Selvom projektet i første omgang er midlertidigt, viser det dog, at forlag og biblioteker kan samarbejde. ereolen har dog rejst mange spørgsmål, ikke mindst i forlags- og forfatterregi. DB finder tilbuddet godt, men dets betalingsmodel for dyr og uholdbar. Netop biblioteksøkonomien bliver også et af dette års hotte emner. Et centralt spørgsmål lyder: Kan vi holde den danske kvalitet i fremtidens biblioteksservice? Budgetbesparelser siden 2007, sammenholdt med brugernes ønsker om flere nye bøger og krav om øget adgang og tidssvarende digital service, kunne, paradoksalt nok sammen med brugersucces en på e-bøgerne, føre til et vist økonomisk sortsyn. Mand og mand imellem, i kroge og hjørner, har situationen ført til rumlen om evt. gebyrlægning. F.eks. på serviceområder, der som man sagde for år siden ikke handler om kerneopgaverne, og som dengang gik på bl.a. musik og film. Altså et tilbageskridt i forhold til Lov om biblioteksvirksomhed fra 2000 og dens ligestilling af videns- og kulturressourcer mv. Og et skridt, der ikke harmonerer med den kulturpolitiske grundholdning om, at biblioteket ligesom folkeskolen ikke skal gebyrbelægges. Ejheller med vidensamfundets vision om biblioteket som borgernes lokale kultur- og læringssted med fri adgang til personlig, livslang udvikling. Endnu peger intet dog på, at det skulle komme så vidt. Hellen Niegaard, redaktør Danmarks Biblioteker nr. 2 5

6 INTERVIEW TÅRNBY ÅRETS BIBLIOTEKSKOMMUNE 2012 Tårnby Bibliotek og Kommune blev torsdag den 9. februar hædret som den første modtager af prisen Årets Bibliotekskommune, som Biblioteksforeningen i Region Hovedstaden har indstiftet. To kommuner var nomineret, og Tårnby fik prisen af to grunde: Dels for sin nyindretning og renovering af hovedbiblioteket. Biblioteket fremstår i dag som et imødekommende, dejligt og tidssvarende bibliotek. Dels for kommunens vilje til at bevilge øgede midler til bibliotekets udvikling i en tid, hvor den generelle tendens er besparelser på biblioteksbudgetterne. Prisen består af kr. og et diplom af tegneren Flemming Aabech. Hovedstadsregionens biblioteksforening ønsker med prisen fremover at påskønne særlige initiativer på biblioteksområdet og at gøre opmærksom på bibliotekernes betydning og mangfoldige arbejde. Vibeke Rasmussen (A), formand for Tårnby Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, tog med stor glæde på kommunens vegne imod den nye pris: Det er en fornem anerkendelse af den praktiske nyindretning af vores hovedbibliotek og af den bibliotekstænkning som indretningen er et udtryk for. Jeg er stolt og glad for prisen, og jeg er ikke i tvivl om, at den vil være motiverende og inspirerende med hensyn til det fortsatte arbejde, sagde hun ved prisoverrækkelsen, der fandt sted på det nye Nordvest Bibliotek i København i forbindelse med foreningens generalforsamling. Den anden nominerede kommune og dens biblioteksvæsen var Albertslund. Om valget af Tårnby sagde biblioteks-chef Anne Marie MED BIBLIOTEK SKABER VI KULTUR, VIDE Tårnbys hovedbibliotek er gennem de sidste år blevet renoveret og nyindrettet, så det danner en fantastisk ramme om det moderne bibliotek anno 2012: Et rum, der byder borgerne velkomne til en mangfoldighed af oplevelse, viden, information, kreativitet og læring. Biblioteket er oprindelig fra 1982, men fremstår nu lyst og åbent med gode muligheder for udvikling i takt med borgernes behov og trends i bibliotekerne. Biblioteket har da også fået markant flere besøgende et tegn på, at borgerne har taget det nye bibliotek til sig. Om brugernes holdning til det nye hovedbibliotek fortæller Vibeke Rasmussen, socialdemokratisk kultur- og fritidsudvalgsformand og medlem af Tårnby kommunalstyrelse siden 1981 og i det daglige postfunktionær, til Danmarks Biblioteker: Borgerne er særdeles tilfredse med det nye hovedbibliotek. Besøgstallet steg med 22 procent fra 2008, før vi gik i gang og til 2011, hvor vi blev helt færdige og også fik mødesektionen på plads. I januar måned i år alene er besøgstallet steget med yderligere 21,8 %. Så der kommer rigtig mange borgere til biblioteket. Så mange at der ind imellem er endog godt og vel fyldt op! Og der går ikke en dag uden at tilfredse brugere udtrykker deres glæde over det

7 INTERVIEW Jakob Boserup ET N OG LÆRING SAMMEN MED BORGERNE nyindrettede bibliotek, siger en tydelig tilfreds udvalgsformand. Prisen blev bl.a. givet til Tårnby Kommune for at bevilge øgede midler til biblioteket i en tid, hvor den generelle tendens er besparelser på biblioteksbudgetterne. Hvordan harmonerer det så med byrådets beslutning om en stram økonomi også i budget 2012 besparelser? Til Danmarks Biblioteker fortæller Vibeke Rasmussen, hvordan den sag hænger sammen: Tårnby Kommunebibliotekers budget i 2012 er status quo, fuldt fremskrevet i forhold til Med udgangen af 2010 lukkede en filial. En besparelse i den sammenhæng blev med hensyn til personalereduktion først fuldt gennemført i forbindelse med tilretning af personalebudgettet for Når det drejer sig om det nyindrettede hovedbibliotek, så er der blevet bevilget 3 x 1,5 million kroner til renovering i 2009, 2010 og I 2010 bevilgede vi så yderligere 1,5 million kroner, denne gang til inventar. Hertil kommer, hvad biblioteket har haft mulighed for at omprioritere inden for den eksisterende budgetramme. Men altså alt i alt blev det til 6 millioner kroner som ekstra bevilling over tre år, uddyber Vibeke Rasmussen, som ikke er tvivl om, at de penge er givet rigtig godt ud. For Vibeke Rasmussen at se skaber biblioteket sammenhængskraft og identitet i Tårnby Kommune. Hun forklarer det sådan: På den måde er biblioteket uvurderligt. Det er kulturpolitisk en fantastisk styrke for vores kommune, at vi har et sted som Hovedbiblioteket, der tiltrækker langt over borgere om året. Biblioteket er et meget vigtigt offentligt sted med lige adgang for alle. Det handler om læsning, musik og spændende arrangementer. Det handler om et fint og attraktivt værested. Og det hele beror på et kompetent og imødekommende personale. I Tårnby ser man biblioteket som et unikt rum for borgerne, og et rum, der danner ramme om en mangfoldighed af oplevelser, viden, information, kreativitet og læring. Vibeke Rasmussen fortæller videre: For den enkelte er biblioteket et tilbud om at kvalificere sig fagligt og men- neskeligt. Og biblioteket er samtidig et sted, hvor man kan nyde livet. I disse år yder vores biblioteker også en stor indsats for at kvalificere borgerne i forhold til de mange digitaliseringsprocesser, der er i gang i samfundet. På samme tid er det fysiske bibliotek i dag et samlingssted, som man kan besøge i længere tid: Se film, studere, lege, holde møder, se på udstillinger, modtage it-undervisning eller engagere sig i den brede vifte af spændende arrangementer, der finder sted i løbet af den stadigt længere åbningstidsflade! Vibeke Rasmussen slutter med et varmt glimt i øjet: Som det fremgår, har jeg det som socialdemokratisk politiker godt med vores bibliotek. Og vores nye vision er lige i øjet: Levende rum, vi skaber kultur, viden og læring sammen med borgerne. Interview: Hellen Niegaard Fakta om Tårnby Bibliotek Før nyindretningen havde Tårnby et ret traditionelt bogbibliotek i et solidt hus fra 1983, tegnet af Gerd Bornebusch. Efter nyindretningen har man fået et bibliotek, der i langt højere grad kommer borgerne i møde med inviterende og kommunikerende rum. Her er stadig materialer og digitale tilbud, men biblioteket som en ramme om en mangfoldighed af aktiviteter og arrangementer er prioriteret højt: Mødesektionen, de nye interne mødelokaler, studiearbejdspladser, film i Boxen, computerspil, foredrag og musik i Rotunden, avis- og tidsskriftslæsning, undervisnings og biblioteksintroduktioner i Læringsrummet m.v. Ambitionen er, at Hovedbiblioteket, og også kommunens filial på Vestamager, skal være levende dynamiske rum, hvor der er en varieret kultur- og vidensaktivitet hen over en åbningstidsflade, som udvides ret markant pr. 1. september i år. Danmarks Biblioteker nr. 2 7

8 DEBATINDLÆG: FAGFOLK NØGLEN TIL ØGET BIBLIOTEKSBRUG? SELV LED I EN Erfaringer fra Ikast-Brande tyder på, at åbne biblioteker uden fagfolk kan have sine konsekvenser Et åbent bibliotek - et godt bibliotek? Sådan spurgte Vagn Ytte Larsen, DBs formand, bl.a. i sin leder i sidste nummer af Danmarks Biblioteker i sammenhæng med de selvbetjente biblioteker. Siden begyndelsen af 2011 har de tre biblioteksfilialer i Ikast-Brande Kommune haft status af sådanne åbne biblioteker, her uden biblioteksfaglig betjening. I modsætning til de fleste andre kommuner, hvor der er etableret åbne biblioteker, er der i Ikast-Brande ikke mulighed for at møde en bibliotekar i åbningstiden. De åbne biblioteker er 100 % selvbetjente. I stedet for professionel betjening face-to-face har borgerne hvert sted mulighed for at få hjælp af en frivillig, der viser, hvordan man benytter selvbetjeningsmulighederne. Tilstedeværelsen af frivillige i tre timer om ugen er også ment som et forsøg på at skabe tryghed i et måske helt mennesketomt rum. På trods af at åbningstiden er blevet mangedoblet, er udlånet samlet set overraskende faldet med 20 %. Noget af udlånsfaldet skyldes givetvis tekniske vanskeligheder med at få selvbetjeningen til at virke efter hensigten. Børnesygdomme, der ikke ændrer ved det bemærkelsesværdige i, at udlånet overhovedet er faldet. Det plejer nemlig at betyde et pænt stigende udlån, når det åbne bibliotek gør sin entré. Hvorfor det er gået sådan i Ikast-Brande, er endnu ikke undersøgt. Som jeg ser det, er der tre forklaringer på udlånsfaldet. For det første er materialesamlingerne ikke noget at juble over. For det andet har alle tre filialer i en årrække haft en vigende benyttelse; man kunne derfor spørge sig selv, om grundlaget for at etablere succesrige åbne biblioteker overhovedet har været til stede? Den forklaring, jeg hælder mest til, er dog, at der på filialerne ikke har været mulighed for at kunne møde et andet menneske; in casu: en bibliotekar eller anden biblioteksmedarbejder. Ifølge Dorte Salling Kromann, SDU, der har forsket i landdistrikter og i benyttelsen af bogbusser og filialer, er det nemlig af afgørende betydning for bibliotekets brugere, at biblioteket opleves som et socialt mødested med et personale, der skaber en stemning. Tilstedeværelsen af frivillige har tilsyneladende ikke været tilstrækkeligt stemningsskabende på de åbne biblioteker i Ikast-Brande. Vi planlægger derfor nu at få kortlagt oplevelser med henholdsvis forventninger til de åbne biblioteker og til behovet for f.eks. faguddannet bistand. Det sker ved, at vi senere i foråret går ud og spørger borgerne direkte. Martin Lundsgaard-Leth, biblioteksleder, Ikast-Brande Kommune Sats på et miks af almindelig åbningstid / book-en-bibliotekar / selvbetjening I en kommentar i årets første nummer af Danmarks Biblioteker skriver Vagn Ytte Larsen i bladets leder om succesen med Åbne selvbetjente biblioteker, som startede med, at Silkeborg Bibliotek via et projekt i Gjern tog fat om emnet, støttet af den daværende Biblioteksstyrelse, og frem til i dag, hvor der på få år er blevet etableret 81 af slagsen En rigtig udvikling? Jeg har siden fulgt med i debatten og har, som en af de første der arbejdede med modellen, deltaget i talrige konferencer, hvor succesen har været foldet ud. Både set ud fra den gode historie og fra de velbegrundede faglige motiver. Motiver som for mig stadigvæk er lige så vigtige som den øgede tilgængelighed, der er fulgt med denne serviceprofil. Jeg beklager personligt ligeså meget som Vagn Ytte Larsen, de biblioteker der udelukkende indfører åbne biblioteker som led i besparelse og rationalisering. For mig er selvbetjent adgang til biblioteket blevet et uomgængeligt element i en moderne serviceprofil, som ethvert bibliotek bør tilbyde sine brugere. Og selvfølgelig er alle biblioteker åbne så jeg foretrækker stadig at betegne modellen selvbetjening. Tre afgørende elementer Selv er jeg inspireret af bogen Servicedesign af Søren Bechmann. I dag er den øgende fleksibilitet i brug af biblioteket via selvbetjent adgang blevet et af de mest succesrige tiltag i nyere tid. Bl.a. fordi det tilgodeser brugernes behov for at få adgang til de materialer og ressourcer 8

9 ÅBNE BIBLIOTEKER BETJENING TIDSSVARENDE SERVICEPROFIL de biblioteksindkøb, som de selv har været med til finansiere over de kommunale budgetter - også når vi ikke kan være til stede som personale. Tre vigtige elementer i et moderne servicedesign er for mig et passende miks af: almindelig åbningstid / book-en-bibliotekar / selvbetjening. Vi skal selvfølgelig stadigvæk give borgerne adgang til biblioteket i almindelig åbningstid, hvor de bl.a. kommer for at blive inspireret eller bruge de ydelser, vi har på stedet. Samtidig kommer de også for at få social kontakt med et personale, som i højere grad får denne rolle, nu når vores materialer i en fortsat proces bliver tilgængelige uden for de fysiske bygninger via download. og nemt skal hente eller bringe noget på det lokale bibliotek. Vi har givet dem en service, der optimalt tilpasser sig et livsmønster, som har mange forskellige udseender i en familie, hvor arbejde og fritid i højere grad smelter sammen samtidig med at det oftere er fordelt over døgnets 24 timer. Et nyt koncept for lokal service Min pointe er, at alle disse tre tilgange til biblioteket udgør et servicekoncept, der komplementerer hinanden. Og det harmonerer ikke med ønsket om KUN at spare penge. Selvbetjening bør ses som et led i at udvikle biblioteket, så det holder trit med den tid og de brugere, som vi heldigvis stadigvæk formår at servicere med tilbud, der både skaber livsværdi samt faglig og personlig udvikling. Men for at følge med kræver brugerne, at også vi følger med tiden som heldigvis udvikler sig positivt både uden for og inden for biblioteket, bl.a. takket være selvbetjening! Det andet element er at give brugerne mulighed for kyndig vejledning, når de har brug for hjælp til større projekter i job eller fritid. Denne service hedder booken-bibliotekar og er en parallel til den service, vi bruger i banken, hvis vi har brug for en bankrådgiver og flere penge. Det tredje element er den selvbetjente adgang. Ligesom vi i dag knap kan forestille os ikke at kunne hæve penge uden for bankernes åbningstid, er det åbne selvbetjente bibliotek en service, som rigtig mange benytter sig af, når de hurtigt Mogens Larsen, biblioteksudvikler, Silkeborg Bibliotek Danmarks Biblioteker nr. 2 9

10 Alle taler om ACTA, men hvad går aftalen egentlig ud på og hvorfor er der verden over demonstrationer imod den, og hvad betyder den for bibliotekerne. Lars Konzack, forsker ved IVA, introducerer her den komplekse situation og fremtidige perspektiver. P.t. er aftalen endnu ikke færdigbehandlet i EU-parlamentet eller ratificeret af Danmark og de øvrige EUlande, selv om de har underskrevet A TA SIKRING ACTA står for Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Det er en multinational handelsaftale, der fastsætter standarder for håndhævelse af intellektuelle rettigheder. Aftalen søger at fastsætte en ramme for international lov på følgende områder: forfalskede varer, kopimedicin og krænkelse af ophavsret. Det er naturligvis navnlig det sidste, der er interessant for bibliotekerne, og det er den del, som vi her skal se nærmere på. Det blev tydeligt, at der var noget særligt i gære, da EUs udnævnte chefundersøger og ACTA-rapportør, Kader Arif, i kølvandet på at 22 medlemslande skrev under på handelsaftalen, fratrådte sin stilling 26. januar 2012 med ordene: Jeg ønsker at sende et stærkt signal og advare den folkelige opinion om denne uacceptable situation. Jeg vil ikke deltage i denne maskerade. Pludselig var det ikke længere blot en handelsaftale som alle andre, men noget som man åbenbart skulle advare den folkelige opinion om. Forud for dette lå et mærkeligt forløb, hvor handelsaftalen var blevet forhandlet og udfærdiget i hemmelighed, bortset fra at Wikileaks i 2008 uploadede hemmeligholdte forhandlingsdokumenter om aftalen. Hvis dette ikke var sket, så ville handelsaftalen været kommet i stand helt uden offentlighedens kendskab til den. Efter underskrivelsen af ACTA begyndte der at brede sig en utilfredshed med forløbet, hvilket har ført til demonstrationer imod ACTA i en lang række europæiske lande ikke mindst ført an af internetaktivistgruppen Anonymous og europæiske piratpartier. Ifølge kulturminister Uffe Elbæk, erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr er der imidlertid ingen grund til bekymring. De fastslår, at ACTA er vigtig for væksten i Danmark, og de kreative kræfter kan have tillid til, at deres produkter ikke uden videre bliver kopieret og videresolgt, uden at virksomhederne får del i fortjenesten. De anfører, at det er en vigtig handelsaftale i en globaliseret verden. Og de gør også opmærksom på, at aftalen ikke ændrer ved det ansvar og de forpligtelser, som internetudbyderne allerede har ifølge dansk lovgivning. Hertil skal siges, at dansk lovgivning på dette område er usædvanligt skrap. Fx har man ved lov formelt lukket adgangen til Pirate Bay, selvom loven omgås i praksis. Alligevel er der folk, der drager aftalen i tvivl. IT-ekspert, cand. mag. Gunnar Langemark, en internet-veteran, har læst aftalen grundigt igennem, og han ser den som et angreb på privatlivets fred. Den aktør, der føler sine intellektuelle rettigheder krænket, kan få adgang til information om personer og aktiviteter til ethvert aspekt af det, som en krænket synes, vedkommer sagen også hvad angår tredjeparter. Han kritiserer regeringerne for at tjene de store distributionsselskaber, der sidder på de immaterielle rettigheder, hvilket Gunnar Langemark advarer om kan få som konsekvens, at det vil sætte en stopper for den digitale udvikling. Han frygter, at dette er første skridt i retningen af, at kæmpekoncerner vil få mulighed for at kontrollere, hvad der overhovedet kan publiceres på nettet. Et andet afgørende punkt i ACTA er expeditious remedies, der betyder, at myndig- hederne får tilladelse til slå ned på rettighedskrænkelse baseret på mistanke altså en forebyggende foranstaltning. Dette anser Gunnar Langemark for at være ACTAs svar på preemptive strike, at folk opfattes som skyldige indtil det mod- 10

11 OPHAVSRET ELLER TRUSSEL? Fra demonstration i Frankfurt. Arkivfoto Fra demonstration i Frankfurt. Arkivfoto satte er bevist. Gunnar Langemark ser ACTA som et forsøg på at sætte den teknologiske udvikling i stå for at tilgodese distributionsselskaber, der vil fjerne den fri konkurrence. Konsekvenserne af ACTA kan derfor være: At det bliver en trussel mod internet-udbydere, der må have stærke økonomiske kræfter i ryggen for at kunne levere den aktive politiindsats eller risikere lukning. Internet-udbyderne vil også føle sig tvunget til at bortcensurere indhold på formodninger om rettighedskrænkelser. Familier og husstande bliver sårbare over for en påstået krænkelse og kan risikere at få lukket internettet og betale dyre erstatninger, selvom det er begået af et barn. Spørgsmålet er så, om det også har konsekvenser for bibliotekerne. Umiddelbart rammer det jo ikke direkte den offentlige service, som bibliotekerne stiller til rådighed. Men så enkelt er det desværre ikke. I takt med at bibliotekerne følger den digitale udvikling vil nogle af de samme krav blive stillet til bibliotekerne, som der stilles til andre internet-udbydere. Bibliotekerne vil blive afhængige af de store distributionsselskaber. Man kunne naturligvis hævde, at bibliotekerne allerede i dag er afhængige af distributionsselskaberne. Det er de for så vidt også, men netop internettet betyder, at vi ikke i fremtiden behøver være afhængige af distributionsselskaber. Faktisk er distributionsselskaber blevet det overflødige led i kæden. Når man kan distribuere via nettet, er det ikke længere nødvendigt at være afhængige af distributionsselskaber. Tiden er inde til at gøre op med en forældet distributionsmodel. Et stykke af vejen er det korrekt, når regeringens ministre gør opmærksom på, at ACTA ikke ændrer noget. Det er netop problemet. Vi har brug for at ændre noget. Vi har ikke brug for at fastholde gammeldags og fordyrende distributionsmodeller, der primært er til for at sikre distributionsselskabernes og ikke forbrugernes og producenternes interesser. Vi har brug for at nytænke ophavsret i relation til det 21. århundredes distributionsteknologi i stedet for at lade lovgivningen blive domineret af fortidens. Professor Mark Poster sagde allerede i 1990, at vi dengang lod os overbevise om, at information for det første var en vare, og for det andet at den var bedst kontrolleret af markedskræfterne. Industrialismens økonomiske system forudsætter nemlig, at ressourcerne er knappe, og de derfor bedst lader sig allokere af markedskræfterne. Men information er ikke knap, men rigelig og billig. I informationssamfundet vender markedet problemstillingen på hovedet: Ved at begrænse information skabes netop den knaphed, som industriøkonomerne påstår, er et naturgivent faktum. Her kommer bibliotekerne ind i billedet som et alternativ til både distributionsselskaber og pirater. For de offentlige biblioteker vil i fremtiden være dem, der kan sørge for at distribuere viden og kunst gratis, da det ikke koster noget af betydning at fremskaffe en digital kopi. Det kan piraterne også, og så længe vi har de gamle distributionsselskaber, vil de blive ved med det. Men i modsætning til piraterne vil bibliotekerne som en offentlig service kunne forpligte sig på at værdsætte producenterne. Lars Konzack, lektor i informationsvidenskab og kulturformidling på IVA Danmarks Biblioteker nr. 2 11

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 8. 2012 Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune Danskernes Kulturvaner 2012 Budget 2013: Hver 2. kommune sparer på biblioteket Dokk1 Cliff Hansen & Biblioteket Jens

Læs mere

Nr 5. 2013 KLASSIKERDAGEN: I CLINCH MED SØREN K.

Nr 5. 2013 KLASSIKERDAGEN: I CLINCH MED SØREN K. DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2013 KLASSIKERDAGEN: I CLINCH MED SØREN K. KV2013 Enquete: Kommunalpolitikernes kulturprioriteringer Læsehajer i Haderslev Biblioteket & Bispen revisited IFLA 2013 lancerer fem

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2009 LÆR MERE OM IT - på biblioteket! NY Gallup og Statistik 2008: Danskernes e-lån vokser markant Biblioteket er fantastisk vigtigt: Interview med kulturordførerne NEXT LIBRARY

Læs mere

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2010 Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen Forsidefoto:

Læs mere

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN E-BIBLIOTEKET MEDIE- MARKEDET KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE LÆRING, FOLKEOPLYSNING OG KULTURVANER INTERNATIONALT: e-action, e-action,

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKER. Den åbne folkeskole og det alsidige folkebibliotek. Nr 4. 2014. Interview med KL-politiker Anna Mee Allerslev

DANMARKS BIBLIOTEKER. Den åbne folkeskole og det alsidige folkebibliotek. Nr 4. 2014. Interview med KL-politiker Anna Mee Allerslev Nr 4. 2014 DANMARKS BIBLIOTEKER Den åbne folkeskole og det alsidige folkebibliotek - set lidt fra oven af Anna Mee Allerslev, københavnsk borgmester og formand for KL's Børne- og Kulturudvalg Interview

Læs mere

Nr 6. 2012. Leder: Unge er vilde med biblioteket

Nr 6. 2012. Leder: Unge er vilde med biblioteket DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 6. 2012 Leder: Unge er vilde med biblioteket Gratisprincip til debat Mere uddannelse, øget brug af bibliotekernes digitale tilbud IFLA 2012 reportage Skal biblioteker uniformeres

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKER. Nr 1. 2015 FREDERIKSVÆRK BIBLIOTEK: TROLDESKOV OG TRÆDESTEN

DANMARKS BIBLIOTEKER. Nr 1. 2015 FREDERIKSVÆRK BIBLIOTEK: TROLDESKOV OG TRÆDESTEN Nr 1. 2015 DANMARKS BIBLIOTEKER FREDERIKSVÆRK BIBLIOTEK: TROLDESKOV OG TRÆDESTEN Folketingets kulturordførere: Derfor er biblioteket vigtigt BIBTOGO i Trekantområdet Stort interview: Billunds venstreborgmester

Læs mere

Nr 1. 2014 BØRNENES HOVEDSTAD OG BIBLIOTEK I BILLUND

Nr 1. 2014 BØRNENES HOVEDSTAD OG BIBLIOTEK I BILLUND DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 1. 2014 BØRNENES HOVEDSTAD OG BIBLIOTEK I BILLUND Borgmester Peter Sørensen: Fuld fart på Horsens havn og hovedbibliotek Digitalt medborgerskab Er danske biblioteker bæredygtige?

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Forsidefoto: IFLA 2008 i Quebec. Foto: Michael Hartz Larsen, informationskonsulent og webredaktør i DB

Forsidefoto: IFLA 2008 i Quebec. Foto: Michael Hartz Larsen, informationskonsulent og webredaktør i DB DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 7. 2008 Kultur & Sundhed en oplagt symbiose/nye anbefalinger Per Nyengs store farvel-interview med Winnie Vitzansky IFLA 2008 fagrapporter og inspiration Ny DB direktør Minimalistisk

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2008 DB

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2008 DB DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2008 DB forslag: Fælles nationalt-kommunalt Bibliotekshåndslag Biblioteket og den sociale kapital Er PLAY en trussel? Danske biblioteksstuderende i Cairo - tyske i Skanderborg

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKER. Nr 2. 2015 INTERVIEW: JUSSI I CLINCH MED MAGTMISBRUG

DANMARKS BIBLIOTEKER. Nr 2. 2015 INTERVIEW: JUSSI I CLINCH MED MAGTMISBRUG Nr 2. 2015 DANMARKS BIBLIOTEKER INTERVIEW: JUSSI I CLINCH MED MAGTMISBRUG Bagom Krimimessen og dens bagmænd Litteraturen på PAPIRøen Hyldest til Rifbjerg BibDok. Fra model til effekt Dokk1. Fra bibliotek

Læs mere

Få greb om den digitale formidling. tema. Skal studerende arbejde gratis? Fremtidsforsker om anarconomy De sociale computerspil.

Få greb om den digitale formidling. tema. Skal studerende arbejde gratis? Fremtidsforsker om anarconomy De sociale computerspil. BibliotekaR forbundets Fagmagasin MAJ 2012 05 tema Få greb om den digitale formidling Skal studerende arbejde gratis? Fremtidsforsker om anarconomy De sociale computerspil Danmarks førende bibliotekssystem

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin

BibliotekaR. Fagmagasin BibliotekaR forbundets Fagmagasin MARTS 2013 03 Tak for de mange besøg hos Axiell og Bibliotheca på Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde i Bella Center, København! Vi havde blandt mange ting fornøjelsen

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

PRESSEN. Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne

PRESSEN. Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne 19 2010 Mød 12 kandidater til hovedbestyrelsen Generalforsamlingen 2010 Bydelsmødre på Nørrebro PRESSEN 25. november 2010 Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne L eder formanden har ordet

Læs mere

Er biblioteket noget, der er hæftet på borgerservice,

Er biblioteket noget, der er hæftet på borgerservice, BibliotekaR forbundets Fagmagasin august 2013 Er biblioteket noget, der er hæftet på borgerservice, eller er det borgerservice, der er hæftet på biblioteket. Hvad er det egentlig, man vil? 07 Interview

Læs mere

Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK

Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN APRIL 2015 Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK 04 RETSSAG OM FYRING 6 NYE LEDERROLLER Axiell og bibliotheca på årsmødet Vi vil gerne takke for de mange besøg på db s årsmøde

Læs mere

DIGITAL LÆRING. Tema: MED HJERNEN SOM INDSATS DEN NYE AFTALE OM EREOLEN E-BOG ELLER P-BOG: HVAD ER BEDST? SVAGHEDER VED GOOGLE BOOKS

DIGITAL LÆRING. Tema: MED HJERNEN SOM INDSATS DEN NYE AFTALE OM EREOLEN E-BOG ELLER P-BOG: HVAD ER BEDST? SVAGHEDER VED GOOGLE BOOKS BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JANUAR 2015 Tema: DIGITAL LÆRING MED HJERNEN SOM INDSATS 01 DEN NYE AFTALE OM EREOLEN E-BOG ELLER P-BOG: HVAD ER BEDST? SVAGHEDER VED GOOGLE BOOKS 2015 er i gang! nyt

Læs mere

NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER. Den virkelige biblioteksdebat Videnskab.dk - ny videnskabsportal Bogstart på plads Nye Læselystinitiativer

NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER. Den virkelige biblioteksdebat Videnskab.dk - ny videnskabsportal Bogstart på plads Nye Læselystinitiativer NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER N U M M E R 2 J U N I 2 0 0 8 1 8. Å R G A N G Den virkelige biblioteksdebat Videnskab.dk - ny videnskabsportal Bogstart på plads Nye Læselystinitiativer Bliv abonnent på Nyt

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Når bibliotekschefen ikke længere må fokusere på biblioteket

Når bibliotekschefen ikke længere må fokusere på biblioteket BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN MAJ 2014 Tema Når bibliotekschefen ikke længere må fokusere på biblioteket 05 IVA en uddannelse på to ben Lone Frank: Vi mister evnen til at koncentrere os Læs også: Lev

Læs mere

Tema: værdier. MDI BLADET August 2014. I dette blad: Robusthed klær den selvejende institution. Hvad skal vi med værdier?

Tema: værdier. MDI BLADET August 2014. I dette blad: Robusthed klær den selvejende institution. Hvad skal vi med værdier? MDI BLADET August 2014 Tema: værdier I dette blad: Hvad skal vi med værdier? Blod, sved og savsmuld Kan værdier blive et problem i samarbejdet med kommunen? Robusthed klær den selvejende institution Pinligt

Læs mere

PÅ KVAGLUND BIBLIOTEK ER BIBLIOTEKARERNE I MINDRETAL

PÅ KVAGLUND BIBLIOTEK ER BIBLIOTEKARERNE I MINDRETAL BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN FEBRUAR 2015 Tema: PÅ KVAGLUND BIBLIOTEK ER BIBLIOTEKARERNE I MINDRETAL 02 Nyt servicebegreb i København Biblioteket er en god forretning 7 ting, der virker på de sociale

Læs mere

Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter

Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter Bib forum FOR BIBLIOTEKERNE I REGION HOVEDSTADEN TEMANUMMER OM Frivillige på biblioteket Leder: Europæisk Frivillighedsår Frivillige på Fredensborg Bibliotekerne Frivillige er med til at gøre Gentoftes

Læs mere

BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2013 BLIV EN BEDRE FORHANDLER HVAD ER EN MOOC? FORSKERE OM LITTERATUR- FORMIDLING LEDIGHED.

BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2013 BLIV EN BEDRE FORHANDLER HVAD ER EN MOOC? FORSKERE OM LITTERATUR- FORMIDLING LEDIGHED. BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2013 BLIV EN BEDRE FORHANDLER FORSKERE OM LITTERATUR- FORMIDLING HVAD ER EN MOOC? 11 Tema LEDIGHED Jeg tror, at en af grundene til, at jeg bliver sorteret fra,

Læs mere

Bibliotekarerne skal på banen i folkeskolen

Bibliotekarerne skal på banen i folkeskolen BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2014 Få det bedste ud af forandringer Synspunkt: POSITIV HOLDNING TIL FRIVILLIGE EFTERLYSES 06 Tema SØREN KLØJGAARD OM SAMARBEJDS- PLANER MED DANSK MAGIS- TERFORENING

Læs mere