Skovshoved Havn. Derimod var der til sammenligning 150 lystbåde. I 1990 erne lagde den sidste skovserfisker op, og en epoke var dermed slut.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovshoved Havn. Derimod var der til sammenligning 150 lystbåde. I 1990 erne lagde den sidste skovserfisker op, og en epoke var dermed slut."

Transkript

1 En fiskerfamilie fra Skovshoved i tre generationer med den gamle Skovshoved Havn i baggrunden, (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte) GENTOFTE FØR OG NU Skovshoved Havn I 1869 fik Skovshoved sin første egentlig havn, og siden er havnen omlagt, udvidet og moderniseret flere gange. Et fattigt fiskerleje Fiskersamfundet ved Skovshoved har eksisteret siden middelalderen. I starten var det baseret på sæsonfiskeri, men efterhånden blev fiskerne fastboende, og fiskerlejet med de beskedne fiskerhuse voksede. Livet som fisker var slidsomt og hårdt. I starten trak fiskerne deres både op på stranden med dagens fangst. Her ved stejlepladserne rensede og reparerede fiskerne deres garn. En egentlig havn blev først anlagt i 1869 med indsamlede midler blandt fiskerne og støtte fra Gentofte Sogneråd. Skovserkonerne Arbejdsdelingen i fiskersamfundet var klar: Mændene fiskede, og kvinderne solgte fangsten. Nogle skovserkoner solgte fisk lokalt, og andre tog hver dag hele den lange vej fra Skovshoved til Gammel Strand i København, hvor de solgte fisk til københavnerne til en bedre pris end til de lokale. Sommergæsterne I 1800-tallet begyndte københavnerne at tage til Skovshoved enten for at ligge på landet eller på en-dags udflugter. De ankom med dampskib eller dampsporvogn og senere med elektrisk sporvogn til det lille fiskerleje. Når københavnerfamilierne ankom for at ligge på landet, flyttede skovserfamilien ud i deres skur for at gøre plads til feriegæsterne. På den måde supplerede fiskerfamilierne deres beskedne indtægter ved fiskeriet. Ny havn og kystvej Den stigende biltrafik gennem Skovshoved udgjorde allerede i 1920 erne et problem. Løsningen blev anlæggelsen af Kystvejen i , og i den forbindelse fik Skovshoved en ny havn, placeret ude i vandet på opfyldt terræn på den anden side af den nyanlagte kystvej. Havnen bestod af tre bassiner med mulighed for at adskille fiskerbåde, lastskibe og et stigende antal lystsejlbåde. Den nye kystvej løste de trafikale problemer og skabte mere plads til erhvervsfiskerne og lystsejlerne, men Skovshoved by blev adskilt fra havnen. Slut med erhvervsfiskeriet Efterhånden var erhvervsfiskeriet for nedadgående, og i 1950 var der kun otte fiskerbåde tilbage med hjemsted i Skovshoved. Gentofte Lige Nu udgives af Gentofte Kommune, Rådhuset, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. Telefon Derimod var der til sammenligning 150 lystbåde. I 1990 erne lagde den sidste skovserfisker op, og en epoke var dermed slut. Udvidelse og modernisering Gentofte Kommune er netop nu i gang med en større udvidelse og modernisering af Skovshoved Havn. Første del forventes at stå klar til brug i maj Du kan læse om projektet, se tegninger og tidsplan på LOKALE STRÆDENAVNE De gamle stræder i Skovshoved er opkaldt efter lokale personer og steder, for eksempel Søstien, Træskomandens stræde, Vognmandsstræde og Skipperstien, som er opkaldt efter skipper Jens Nielsen. Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Marianne Grundsøe Telefon Indlæg til bladet består af bidrag fra medarbejdere i Gentofte Kommune. Badende børn i Skovshoved, Den gamle havn kan skimtes i baggrunden. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte) Gentofte Lige Nu udkommer 6 gange om året til alle husstande i Gentofte Kommune. Næste nummer af Gentofte Lige Nu husstandsomdeles som indstik i Villabyerne oktober. Hvis bladet udebliver, kontakt Villabyerne på LIGE NU Gent fte Information fra din kommune august 2014, 14. årgang, oplag

2 Det giver håb! Fælles viden giver bedre behandling. Sikker skolevej Find den sikreste vej med ny app. Side 42 3 Side 7 Prisoverrækkelse Årets initiativ skaber klange for børn. På med rulleskøjterne Ny lethal ved Gentofte Sportspark. Litteraturglæde Gentoftebibliotekerne samarbejder nu med Folkeuniversitetet. Side 12 Side 13 Gent Information fra din kommune august årgang Det fælles grundlag Plan for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Side 5 fte LIGE NU Udskoling i Gentofte Jubiiiiiiiiii Så gik skolestarten Stort tema på side 4-5 Temaopslag side 4-5

3 Skolen er et fælles ansvar Et nyt skoleår er netop skudt i gang, og for 800 af børnene er det at gå i skole noget helt nyt i deres liv. Nyt for os alle er skolereformen, der netop er trådt i kraft. Midt i det store arbejde med reformen skal her lyde et særligt velkommen til alle vores nye elever og deres forældre. Jeg håber, alle har haft en god start på Gentofte Kommunes skoler. Reformen bringer meget nyt med sig, men flere af elementerne kender vi allerede. Blandt andet engelsk leg og læring for de helt små børn og daglig motion for alle elever. Det nye er blandt andet længere skoledage med flere undervisningstimer og flere timer til lektielæsning og faglig fordybelse. Samtidig skal vores lærere og medarbejdere vænne sig til at tilbringe flere timer på skolerne. Vores ledere og medarbejdere på skoler og fritidscentre har arbejdet hårdt på at tilpasse reformens tiltag i vores skolevæsen. Men en helt ny skolereform giver naturligvis udfordringer her i begyndelsen. Blandt andet skal vi gøre, alt hvad vi kan, for at sikre, at reformens krav om længere skoledag ikke kommer til at stå i vejen for, at vores børn og unge kan have et aktiv fritids- og klubliv. Det er et fælles anliggende at give vores børn en så god skolegang som muligt. På den ene side møder elever og forældre skolen med et begrundet krav om motiverende og udbytterig undervisning. På den anden side har skolen en forventning om, at både elever og forældre engagerer sig og bakker op om skolens virke. SELVBETJENING Klar til Digital Post? Den 1. november i år bliver Digital Post obligatorisk for alle. Tilmeld dig nu og vær klar, når det offentlige begynder at sende brevposten digitalt. Du kan oprette din digitale postkasse via kommunens selvbetjeningsløsning Genvej, via Borger. dk eller via e-boks. Når du er oprettet, kan du selv vælge, hvor du vil til at tjekke Digital Post. Det er vigtigt, at du aktivt tjekker, om du er tilmeldt Digital Post, da du ikke er automatisk tilmeldt, selvom du eksempelvis er tilmeldt e-boks. Du kan tjekke, om du er klar til at modtage Digital Post på samme måde, som du tilmelder dig. Se her under: Det er en fordel selv at få styr på Digital Post inden den 1. november, selvom alle borgere automatisk bliver tilmeldt efter denne dato. Når du selv opretter, kan du nemlig oplyse et mobilnummer eller en adresse og få direkte besked, når der er ny post og undgå at gå glip af vigtig information. De, der venter til efter den 1. november, skal i stedet selv huske at tjekke deres Digital Post og selv angive, hvordan de vil varsles. SÅDAN OPRETTER DU DIGITAL POST Giv andre læseadgang Hvis du ønsker, kan du give en pårørende læseadgang til din Digital Post. Log på Digital Post og vælg fanen Giv andre adgang under Indstillinger. Følg instrukserne. Fritagelse Det er også muligt at ansøge om at blive fritaget for Digital Post. Det kræver dog, at man lever op til mindst ét af nedenstående kriterier: 1. Kognitiv og fysisk funktionsnedsættelse, der hindrer borgeren i at modtage sin post digitalt. 2. Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. 3. Udrejse af Danmark eller ophør af fast ophold i Danmark. 4. Sproglige barrierer. 5. Praktiske vanskeligheder med at skaffe et NemID f.eks ved udlandsophold. Ansøgning sker ved personlig henvendelse i Kommuneservice, hvor du skal underskrive en blanket på tro og love. Er du forhindret i selv at møde op i Kommuneservice, kan du give fuldmagt til en pårørende, der så skal medbringe fritagelsesblanketten i udfyldt og underskrevet stand. Blanketten fås i Kommuneservice eller udprintes via kommunens hjemmeside En fritagelse gælder i to år. Brug for hjælp? Har du problemer med at oprette din digitale postkasse, kan du få hjælp i Kommuneservice og på kommunens biblioteker. Husk NemID eller få oprettet ét ved samme lejlighed. Læs mere om Digital Post på I vores skoler har vi i længere tid arbejdet ud fra en vision om at give alle skolebørn de bedste muligheder for at udvikle sig som hele mennesker. Både fagligt og socialt. Det bakker reformen op om. Vi har i en årrække bestræbt os på at sætte hvert enkelt barn i centrum og tilpasset rammen om den enkelte elev, så den enkelte elev kan udfolde sit potentiale til det yderste. Vi har oprettet en Fodbold Fulton-klasse på Bakkegårdsskolen, hvor vi bruger elevernes fodboldglæde til at styrke den faglige og sociale læring. Vi har oprettet MasterClasses, hvor vi i samarbejde med gymnasierne giver vores elever mulighed for faglig fordybelse i deres yndlingsfag. Og vi har styrket vores tilbud til eleverne i udskolingen. I dag kan udskolingseleverne vælge mellem op imod 125 valgfag, så de på et tidligt tidspunkt kan tone deres faglige udvikling efter personlig interesse. Og helt i samme ånd vil vi i fremtiden udvikle flere nytænkende tilbud, hvilket blandt andet erhvervelsen af de bygninger, som i dag rummer Copenhagen International School i Hellerup, giver mulighed for. Oprettes via Genvej 1. Gå ind på digitalpost på en computer. 2. Tryk på linket Digital post i Genvej. 3. Log ind med NemID. 4. Acceptér betingelserne for Digital Post og opret postkassen, der fremover ligger som en fane under. dit navn. Fanen hedder Digital Post. 5. Angiv din eller dit mobilnummer, så du får besked, når du får ny post. Oprettelse via borger.dk 1. Gå ind på på en computer. 2. Klik på boksen Tilmeld dig Digital Post. 3. Hav NemID parat, og følg anvisningerne. Oprettelse via e-boks 1. Gå ind på på en computer. 2. Log på med NemID (er du ikke bruger i forvejen, skal du først oprette dig). 3. Klik på Tilmeld Digital Post fra det offentlige midt på siden. 4. Følg anvisningerne for tilmelding til Digital Post. Med den ny skolereform og vor egen skolevision Læring uden Grænser kan Gentofte Kommunes stærke udviklingsfokus nu fortsætte med øget styrke i vore skoler. Med venlig hilsen Hans Toft Borgmester SENIOR Digitale Dage for ældre Sammen med ÆldreSagens EDBklub afholder Gentofte Kommunes Borgerservice fem kursusdage målrettet ældre og Digital Post. De Digitale Dage afholdes den 15/9, 22/9, 7/10, 14/10 og 21/10 hos ÆldreSagen og koster 50,- kr. at deltage i. Alle dage kl Tilmelding er nødvendig, og sker ved personligt fremmøde i EDB-klubben på Ordrupvej: tirsdage og torsdage kl og onsdage kl Læs mere på dk/?it-kurser 2 GENTOFTE LIGE NU/JUNI 2014/

4 TILLYKKE Initiativpris til Foreningen Genklange Foreningen Genklange har åbnet døren til den klassiske musik for børn og unge i alderen 2 til 12 år med koncerter tilrettelagt for børn: Her er der er plads til dans, hyggesnak og madpakker. Initiativet opstod for lidt over et år siden, og under Kultur & Festdagene i juni fik Foreningen Genklange Gentofte Kommunes Initiativpris. Kvinden bag Foreningen Genklange hedder Gabriella Meinert-Medici, og hun udviste ægte entreprenørskab, da hun selv skabte et kulturtilbud, som hun savnede i sin hverdag. Ideen opstod hjemme hos min egen familie. Jeg har selv en lille datter, og vi vil rigtig gerne give hende gode oplevelser med klassisk musik. Men klassiske koncerter er ofte ret dyre at gå til, og der er ikke så god plads til børn, der ikke kan sidde musestille og som bliver sultne eller skal ud og tisse. Vi ville gerne skabe muligheden for, at børnene kan opleve den klassiske musik på deres egne præmisser, siger Gabriella Meinert-Medici. Foreningen Genklange afholder koncerter den første lørdag i hver måned, og interessen for koncerterne er vokset og vokset gennem det år, de har kørt. Foreningen samarbejder med Gentofte Hovedbibliotek, og koncerterne foregår i Øregårdssalen. Repertoiret er enkelt igen tilpasset det unge publikum. At give sin begejstring videre Gabriella er selv uddannet cand. mag i Musikvidenskab, hun har spillet violin siden hun var tre år, og hun er ikke i tvivl om, hvad det er, den klassiske musik kan. I min egen barndom var jeg meget glad for klassisk musik. Musikken gav mig et rum til at føle, til at tænke og til at være. Det var en anden slags rum end dem, vi normalt færdes i. Der var en anden ro. Og den slags oplevelser vil jeg gerne give videre, siger Gabriella. Gabrielle Maria Meinert-Medici modtog initiativprisen på vegne af foreningen søndag den 15. juni kl. 13 på Hovedbiblioteket under Gentofte Kultur & Festdage. Her var Genklange vært for en skattejagt og koncert. Læs mere om Genklange og se efterårets program på Gabriella Meinert-Medici får overrakt prisen af borgmester Hans Toft. OM GENTOFTE KOMMUNES INITIATIVPRIS Gentofte Kommunes Initiativpris er blevet uddelt årligt siden Prisen går til en person eller en gruppe af personer, der har gjort en særlig indsats for lokalsamfundet fortrinsvis inden for det sociale eller kulturelle område eller en særlig indsats indenfor idræts- eller erhvervslivet. Udover æren får prismodtageren kr. Initiativprisen er tidligere overrakt til: Arne Madsen, for sit arbejde i Netværkshuset, 2008 Elevrådet på Ordrup, for deres initiativ til Streetfestivalen, 2009 Teit Andersen, for sit arbejde med Helligdommen Skatebane, 2010 Natteravnene, for arbejdet med at skabe tryghed for unge i kommunen, 2011 Pia Boysen, for sit engagement i børnekorene ved Gentofte og Jægersborg Kirker, 2012 Foreningen Vangedes Venner, for deres engagement i kultur- og fritidslivet i Vangede, 2013 SERVICE Følg din kommune på Facebook På Gentofte Kommunes Facebook-sider kan du løbende få information om livet i Gentofte Kommune og de mange tilbud, du og din familie kan benytte sig af. På Gentofte Kommunes facebook-sider poster kommunens medarbejdere korte nyheder og tilbud. Hovedsiden hedder facebook.com/gentoftekom, og her kan du også finde links til andre af kommunens facebooksider. Blandt andet til dit lokale bibliotek og til hovedbiblioteket, som har et hav af kulturelle tilbud og arrangementer. Eller til siderne om børnekultur, Handicappolitik eller klima og bæredygtighed. Følg os på facebook.com /gentoftekom 3

5 SKOLESTART SKOLEREFORM Alle børn skal stå på tær i deres læring. Her er det en aktiv elev på Tranegårdsskolen. SKOLEREFORM Alle børn skal lære mere Ta din egen computer eller tablet med i skole Gentofte Kommune har et mål om, at alle elever i folkeskolen har et personligt digitalt arbejdsredskab en computer eller tablet som kan bruges i undervisningen. Det skal understøtte fleksibel læring, og at hver enkelt elev udnytter sit potentiale til det maksimale. Fremover bliver det muligt for elevere at tage deres eget udstyr med til undervisningen. Indsatsen hedder Bring Your Own Device B.Y.O.D. Gentofte Kommune har gennem længere tid haft fokus på synlig læring. Når skolereformen træder i kraft til august, kommer der i Gentofte endnu mere fokus på synlig læring, fordi det bl.a. er med til at give børn og unge lyst til at lære mere. Døren går op til klasselokalet. Eleverne er for længst taget på sommerferie, men de to tavler som er omdrejningspunktet for undervisningen i dansk og matematik hænger der stadig. Den ene tavle har altid overskriften Hvad skal vi lære og den anden har overskriften Hvad skal vi lave, så udfylder jeg dem med nye læringsmål og aktiviteter hver gang vi skifter emne, siger Marie Olesen. Hun er lærer på Tjørnegårdsskolen, hvor hun underviser i dansk på 3. klassetrin. Sammen med klassens matematiklærer arbejder de struktureret med at gøre læring synlig for børnene og for forældrene: Vi har gjort rigtig meget for at bevidstgøre eleverne om, hvad de skal lære både i dansk og i matematik. Jeg har som udgangspunkt talt meget med eleverne om, at der er forskel på hvad vi skal lære og hvad vi skal lave. Det er vigtigt, at de forstår den forskel, for at jeg kan differentiere læringsmål og opgaver til den enkelte elev. Vi kan godt alle sammen arbejde med det samme emne og følge den samme plan for dagene, men eleverne får forskellige opgaver og lærer noget forskelligt, siger Marie. Synlig forskel på lære og lave Tavlerne hjælper med til, at eleverne hele tiden kan følge med i, hvor de er på vej hen, og det virker motiverende for eleverne. Samtidigt kan forældrene se, hvad deres børn er i gang med lige nu, når de kommer i klassen. Synlig læring tager udgangspunkt i, at alle børn skal lære mere. Både de børn som lærerne i dag har svært ved at løfte, de, der klarer sig fint, og de, der har særlige forudsætninger. Tilgangen bygger på omfattende viden om, hvad der skaber vækst i børn og unges læring. En af grundantagelserne er, at børn og unge der ved: Hvor skal jeg hen? Hvor langt har jeg rykket mig indtil nu? Hvad er mit næste skridt? De bliver mere motiverede og får øget indflydelse på læring og lærer dermed mere. Selvfølgelig med hjælp og vejledning fra voksne. Alle skal stå på tæer Udover tavlerne i Maries 3. klasse, får hver elev et stykke papir med en liste, hvor hun har differentieret de konkrete læringsmål fra tavlen, så de passer til den enkelte elevs niveau. Listen beskriver derudover elevens individuelle arbejdsproces, delt op i stadier. Listen viser også, hvad de har lært før, hvad de skal lære nu, og hvad de bliver bedømt på. Og så følger der til slut en række opgaver. På den måde bliver eleverne mere selvhjulpne, fordi de selv sætter hak, når de er færdige med en opgave, og kan gå videre til den næste opgave på deres papir. Alle børn skal stå på tæer i deres læring. Det er det, jeg arbejder på, og når det lykkes altså at udfordre alle lige tilpas, så gør det en forskel. Så bliver eleverne utroligt selvstændige, og jeg behøver egentlig ikke være lærer, men bliver i stedet deres vejleder, afslutter Marie. Tiltaget er besluttet af Kommunalbestyrelsen og skal understøtte arbejdet med at digitalisere læring i kommunens folkeskoler. Samtidig skal det styrke den enkelte elevs it-kompetencer og mulighed for at udnytte eget potentiale bedst muligt. Ordningen forventes udrullet efter efterårsferien og skal ses i sammenhæng med, at kommunen for et par år siden gav alle lærere adgang til nye, digitale arbejdsredskaber. Medbring selv eller lån Efter efterårsferien bliver der mulighed for, at eleverne kan medbringe eget it-udstyr til undervisningen. Erfaringen er nemlig, at der er et stort ønske om at kunne bruge den pc eller tablet, som eleven kender hjemmefra. Alternativt låner eleverne en pc af skolen. Skolerne er i gang med at etablere it-skabe, så it-udstyret kan opbevares forsvarligt i skoletiden. Og sideløbende har kommunen investeret i skolernes it-platform. 4

6 Ny trafik-app viser vej Bevægelse og faglighed kobles, så læringen øges. SKOLEREFORM Skolereformen er i bevægelse Motion er godt for hjernen og derfor indbyder den nye skolereform til mere bevægelse i den daglige undervisning. Gentofte Kommune er allerede godt med, da kommunen med indsatsen en times motion om dagen allerede i 2013 satte fokus på vigtigheden af fysisk aktivitet. Gentofte Kommune lancerer en ny app, der hedder Træn skolevej. Den skal gøre det nemmere at finde dit barns sikreste vej til skole. Kommunen indsamler løbende den nyeste data, statistik, viden og erfaringer om trafikken i samarbejde med det lokale politi. En gennemført mobilitetsanalyse af cykelvejene til skole er nu mundet ud i den helt nye app Træn skolevej. App en er en cykeltrænings-app, der udpeger den sikreste rute ud fra trafikbelastning, hastighed mv. baseret på de forudsætninger et barn har på et givent alderstrin. Når man har tastet barnets alder ind i app en, beregner den, den sikreste cykelrute fra hjem til skole. Det er også muligt at se videoer af, hvordan man skal opføre sig, når man færdes i trafikken eksempelvis i et vejkryds. App en er klar ultimo august. For at understøtte skolernes arbejde med skolereformen sætter Gentofte Kommune endnu mere fokus på motion og bevægelse, som vigtige elementer i hverdagen. Det sker bl.a. ved at lancere inspirationssitet Hjemmesiden er både til borgere og fagfolk og kan bruges til at finde og dele inspiration til bevægelse i hverdagen. Derved får lærere og pædagoger masser af inspiration til at skabe en aktiv dag for kommunens ca skolebørn. Motion øger den faglige læring Det er den enkelte lærer der planlægger, hvordan motion og bevægelse skal indgå i skoledagen. Derfor har Gentofte Kommune udover www. gangigentofte. dk udviklet uddannelsesforløb til medarbejderne på skolerne. Forløbene har fokus på at give medarbejderne konkrete ideer og viden om, hvordan bevægelse og faglighed kan kobles, så den faglige læring udvikles og øges. I AUGUST BEGYNDER DER 805 BØRN I 0. KLASSE PÅ KOMMUNENS 11 FOLKE- SKOLER Giv dit barn en god madpakke En sund og lækker madpakke giver energi, mætter og gavner koncentrationen. Madpakken og mellemmåltiderne skal holde barnet kørende hele skoledagen. Her er Fødevarestyrelsens forslag til, hvad du skal huske når du laver en god madpakke Ideer til madpakken: Skær frugt og grønt i mundrette stykker, f.eks. gulerodstave eller peberfrugtstave. Avokado dryppet med citronsaft kan bruges som smørelse på brød. Prøv f.eks. fuldkornswrap med fyld. Brug gerne rester fra aftensmaden. Fuldkorns pitabrød med skinke/ rejer/tun samt salat Hjemmelavet pizza eller pirogger Det er en god idé at give barnet et eller to mellemmåltider med til dagen. Brug gerne små bøtter til grøntsager, nødder og frisk frugt. Kig efter nøglehullet Køb ind efter nøglehulsmærket. Det gør det lettere for dig, at vælge de sundeste produkter inden for en bestemt produktgruppe. Mærket må sidde på fødevarer, der bidrager til en sund og varieret kost. Varer med nøglehulsmærket indeholder mindre fedt, mættet fedt, sukker og salt og flere kostfibre end andre varer af samme type. Find lækre opskrifter på altomkost.dk og madklassen.dk. Se endvidere på dk under Tandplejen, hvor der er gode forslag til mellemmåltider. Sikker skolestart i trafikken Gentofte Kommune vægter trafiksikkerhed højt og har særligt fokus på at skabe et trygt og sikkert miljø for de bløde trafikanter herunder for de mange nye skolebørn. Med kampagnen Sikker Skolestart kommer både forældre og børn sikkert i gang. Plakater på skolerne og ved vejkanten, opgavehæfter til børn og information til forældre det er alt sammen dele af den nationale trafikkampagne Sikker Skolestart, som Gentofte Kommune deltager i. Den afvikles i tæt samarbejde med kommunens skoler, og omdrejningspunktet er, at de nye skolebørn lærer trafikken at kende sammen med deres forældre. Thomas Gjerulff, der koordinerer kampagnen, forklarer, at det er vigtigt, at forældre både går og cykler sammen med deres børn, så de på den både kan lære trafikken at kende. Det er vigtigt at tale med dit barn om, hvad det er, de ser på vejen, og hvad man skal være opmærksom på, når man går eller cykler. Prøv også at komme ned i børnehøjde for på den måde at finde ud af, hvordan dit barn oplever trafikken, for så er det nemmere at hjælpe dit barn over vejen, opfordrer Thomas Gjerulff. 5

7 FODBOLD FULTON Fantastisk første år i fodboldklassen I det forgangne skoleår har 18 drenge passet både skolegang og fodboldtræning i nu 8.F på Bakkegårdsskolen med stor succes. Jeg lærer meget mere her, siger Sebastian Andersen. Udover at han passer sin træning i B1903 er han også en af Akademiet Fodbold Fultons farlige midtbanespillere. Helt normal skoledag bare med fodbold Hverdagen i 8.F ligner de fleste andre 8.-klassers og så alligevel ikke. Tre gange om ugen går klassen nemlig fra Bakkegårdsskolen over i GVI for at træne fodbold sammen med deres tre lærere, Jesper Walbum, Peter Rømer og Bo Pedersen, og hver uge står den på kamp i en lokal DBU-turnering. 8.F er nemlig på én gang en skoleklasse og et fodboldhold. De er helt almindelige drenge med masser af ressourcer og kompetencer, som af den ene eller anden grund har haft behov for en alternativ skoledag. Hvis man for eksempel har svært ved matematik, men til gengæld er blændende på fodboldbanen, bliver ens selvbillede og plads i hierarkiet væsentlig mere nuanceret, end hvis man kun har klasseværelset at måle sig på. Drengene er vokset rigtig meget både personligt, fagligt og på fodboldbanen, siger lærer Peter Rømer. Udover at spille fodbold, anvendes fodbolden også som læringsværktøj, hvilket betyder, at drengene for eksempel dribler dansk grammatik og laver matematiske skudøvelser. I tråd med Læring uden Grænser Fodbold Fulton klassen er et godt eksempel på, at læring ikke foregår ens hos alle børn og unge. Klassen, og den måde de arbejder med læring på, understøtter rigtig godt kommunens vision på skoleområdet, Læring uden Grænser, siger Frank E. Andersen, direktør for Børn, Unge og Fritid, og fortsætter: Alle børn skal lære, hvordan de lærer bedst, for så kan vi bedre støtte dem i at nå toppen af deres potentiale. Vi har i vores vision og i vores arbejde ude på skolerne fokus på, hvordan vi kan understøtte elevernes forskellige læring bedst muligt. Der skal være mulighed for som med Fodbold Fulton klassen at læringen løftes ud af klassen og foregår andre steder og sammen med andre mennesker. Derfor tilbyder vi eksempelvis også Masterclasses og mere end 110 valgfag på tværs af skolerne. Her får eleverne mulighed for at afprøve nye fag, nye måder at lære på og nye klassekammerater, siger Frank E. Andersen. Fællesskabets styrker opdages Det er Fonden Akademiet Fodbold Fulton, som er grundlagt af Christina Wex, Lars Høgh og Brian Laudrup, der har opfundet den anderledes tilgang til skoledagen, men det er i tæt samarbejde med Gentofte Kommune, at teorien nu udvikles til praksis. Formålet med klassen er at finde ud af, om det at tage udgangspunkt i noget, drengene brænder for, øger deres interesse for den faglige del af skoledagen. Efter det første år er vores erfaringer meget positive, siger projektleder Christina Wex. Lars Høgh og Brian Laudrup gæstetræner holdet med jævne mellemrum og følger drengenes udvikling. I deres første sæson som hold blev de rækkevindere, og i forårssæsonen endte de som nr. 3. Vi kan se fra gang til gang, at de bliver dygtigere fodboldspillere, og at de bliver bedre og bedre til at spille sammen og udnytte fællesskabets styrker, hvilket vi kan forstå på lærerne smitter direkte af på deres evne til samarbejde i klasselokalet, siger Lars Høgh. Projektet løber over tre år, frem til 2016, hvor klassen afslutter 9. klasse med folkeskolens afgangsprøve. Herefter er det målet, at alle elever føler sig rustet og inspireret til at søge videre på ungdomsuddannelse. Sebastian Andersen er elev i 8.F på Bakkegårdsskolen. Derfor er det blevet sjovere at gå i skole Akademiet Fodbold Fulton er en 8. klasse på Bakkegårdsskolen, der bruger fodbold som fælles ramme i et treårigt projekt. De 18 drenge kommer fra forskellige skoler i Gentofte Kommune og nogle enkelte fra Københavns Kommune. Hvordan er det anderledes at gå i Fulton-klassen? Det er meget anderledes. Mange af os har svært ved at sidde stille i lang tid, og i Fulton-klassen får vi flere pauser i løbet af dagen, og så spiller vi fodbold i nogle af timerne. Det har gjort det sjovere at gå i skole. Hvad synes du om, at klassen også er et fodboldhold? Jeg synes, det er en super god måde at bliver rystet sammen på som klasse, og så har vi alle sammen den samme interesse. Vi snakker meget om fodbold også med lærerne. Hvordan går det fagligt? Det går meget bedre. Der er altid to lærere i klassen, og det betyder, at de har mere overskud til at sætte sig ned og forklare tingene en gang til, hvis man ikke har forstået det. Hvad er det bedste ved din nye skoledag? Det er helt klart, at vi spiller så meget fodbold, og så har vi haft mange gode oplevelser med Brian Laudrup og Lars Høgh, som træner os ind imellem. Per Frimann har også været her og snakke med os om, hvordan man bliver en god fodboldspiller, og vi har set landsholdet træne flere gange. Vi har også haft besøg af Uffe Bech og Lasse Petry fra FC Nordsjælland. 8.F i deres flotte nye kamptøj. 6

8 AKTIV SOMMER Den nye hal kan bruges til rulleskøjteaktiviteter og meget andet børn havde en aktiv sommer Kommunens Aktiv Sommer har igen været en succes. I alt børn har hele sommerferien deltaget i aktiviteter som f.eks. sushi-tilberedning, ridning, naturskole, selvforsvar og forfatterskole. De mest populære aktiviteter er sports- og idrætsaktiviteterne, hvor man i år kunne melde sig til bl.a. vandski, atletik, ridning og optimistsejlads. I alt har der været mere end 54 forskellige aktiviteter rundt om i kommunens foreninger o.a. Aktiv Sommer er sommeraktiviteter, der foregår i sommerferien og er for kommunen børn og unge. Det koster 100 kr. at deltage i en 2- eller 3-dages sommeraktivitet. SPORT OG IDRÆT Ny rulleskøjtehal står klar i Gentofte Sportspark Gentofte Kommunes nye lethal står nu klar til at danne rammen om et hav af aktiviteter. Hallen bliver et tilløbsstykke for både talentfulde konkurrencehold, familiehold samt voksne, børn og unge. Rulleskøjtehallen vil danne rammen om aktiviteter for mange forskellige brugergrupper. Blandt andet får rulleskøjteklubbens talentfulde skaterhockeyhold glæde af de gode træningsforhold og kan være værter ved både nationale og internationale turneringer. Også foreningens nystartede familiehold vil kunne boltre sig i den nye lethal, ligesom kommunens børneinstitutioner og skoler kan benytte den. Klubhuset bliver samlingspunktet Hallen kommer også til at rumme rulleskøjteklubbens klubhus, som bliver et godt socialt samlingspunkt for de mange forskellige hold. De mange børneinstitutioner kan benytte sig af hallens muligheder til gavn for børnenes motoriske udvikling, og ligeledes er det planen, at kommunens skoler vil gøre brug af faciliteterne. FAKTA OM GENTOFTE RULLESKØJTEKLUB Turneringshold, der spiller skaterhockey i 1. og 2. division. Juniorhold U10 og U13 Familiehold FAKTA OM LETHALLEN Hallen er ca m 2, heraf ca. 86 m 2 til klubhus for Gentofte Rullehochey Klub. Hallen kan rumme max 349 personer Gentofte Rullehochey Klubs grønne og blå farver er gengivet i hallens farvesætning på spær, vinduer og gulve. SPORT OG IDRÆT Pulje til talentudvikling Gentofte Kommune er klar til at søsætte en pulje til oprettelse af talentudviklingsmiljøer. Puljen har til hensigt at støtte kommunens sports- og idrætsforeninger i deres arbejde med at skabe talentudviklingsmiljøer ude i foreningerne. Sammen med talentudviklingsprojektet, som støtter 13 udvalgte talenter, skal tiltaget hjælpe de bedste lokale talenter og foreningerne omkring dem, så talenterne på sigt kan få en international sportskarriere. Den seneste forskning peger på, at hvis idrætsudøvere når verdenseliten, skyldes det ikke alene et medfødt potentiale, træning eller læring, men i lige så høj grad opbakning fra hele teamet af trænere, holdkammerater, forældre osv. Det vil vi gerne støtte op om og give mulighed for at udvikle med denne pulje, siger Stig Eiberg, leder af Idræt og Fritid i Gentofte Kommune. Der er løbende ansøgningsfrist, og man kan søge op til kr. pr. forening. Du kan læse mere om ansøgningskriterierne og om, hvordan du søger på 7

Gent fte. Ren By Hver Dag LIGE NU. > Side 4-5. Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig.

Gent fte. Ren By Hver Dag LIGE NU. > Side 4-5. Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig. Engagerede unge Årets streetfestival finder sted den 29. april kl.14-18. Unge drivkræfter står bag. > Side 6 Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig. > Side 13 Bliv

Læs mere

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent Mere motion Idrætspædagoger tilrettelægger daglig motion for børnene på Munkegårdsskolen med stor succes. Samtidskunst på Tranen Se Tranens ambitiøse udstillingsprogram for denne sæson på Gentofte Hovedbibliotek.

Læs mere

Gentofte skoletandpleje

Gentofte skoletandpleje Gentofte dengang og nu Gentofte skoletandklinik startede i 1923 på Hellerupvej 33. I starten var der to tandlæger: tandlæge Anna Kjær som forstander og tandlæge Ellen Lund. Derudover var der en klinikassistent

Læs mere

at han kun nåede at bestride posten i ni dage. Så døde han som følge af en hård operation, og en ny borgmester, Aage E. Jørgensen tog over.

at han kun nåede at bestride posten i ni dage. Så døde han som følge af en hård operation, og en ny borgmester, Aage E. Jørgensen tog over. Gentofte dengang og nu Et valglokale anno 1920. I midten af billedet ses formand for kommunalbestyrelsen oberst H. P. Parkov i lyst tøj blandt de tilforordnede. Valget her på billedet foregik den 6. juli

Læs mere

Første år med skolereform. Side 4-5. Sommerjazz Spændende jazz på programmet. Se det hele i kulturkalenderen. Side 8

Første år med skolereform. Side 4-5. Sommerjazz Spændende jazz på programmet. Se det hele i kulturkalenderen. Side 8 Nye kurser for kronikere Frivillige med kroniske smerter står bag. Byd smerten velkommen. Side 15 Sommerjazz Spændende jazz på programmet. Se det hele i kulturkalenderen. Side 8 Årets initiativpris Sofie

Læs mere

BORGERNES BIBLIOTEK Gladsaxe Bibliotekerne

BORGERNES BIBLIOTEK Gladsaxe Bibliotekerne BORGERNES BIBLIOTEK Gladsaxe Bibliotekerne ÅRSBERETNING OG VISIONER gladsaxe.dk/bibliotek 2014 Indhold gladsaxe.dk/bibliotek Gladsaxe Bibliotekerne Søborg Hovedgade 220 6820 Søborg E-mail: bibliotek@gladsaxe.dk

Læs mere

Indhold. Klubinfo Artikler Guide

Indhold. Klubinfo Artikler Guide F Magasinet udgives af FrederiksborgCentret Milnersvej 39, 3400 Hillerød Tlf.: 4820 9120 Fax: 4825 4419 info@frederiksborgcentret.dk www.frederiksborgcentret.dk Redaktion Carsten Larsen (ansv. red.) cal@frederiksborgcentret.dk

Læs mere

Gent fte. Friske familier til sjov idræt. lige nu. Side 4. information fra din kommune september 2010 9. årgang

Gent fte. Friske familier til sjov idræt. lige nu. Side 4. information fra din kommune september 2010 9. årgang OL-Special Sørøverbanden og andre hold dystede til OL for specialinstitutioner. Museum genåbner Øregaard Museum er som forvandlet efter istandsættelsen. Fremtidens ældre Vær med til at udvikle visionen

Læs mere

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog BØRNELIV Historier fra to år med Tryghed, Leg og Læring Børn Forandrer Verden Sommer 2014 Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog Trekløveren vil bokse til rammerne Indretning af et inkluderende

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE GENTOFTE BIBLIOTEKERNE Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2004 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord............................................................................. 4 Struktur............................................................................

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

VALLENSBÆKNU VELKOMMEN I SKOLE. Valg til ældrerådet. Efterårets aktiviteter i Fremtidens Borgerhus DET HELE BYGGER PÅ FÆLLESSKABET 8 OPLEV DIN

VALLENSBÆKNU VELKOMMEN I SKOLE. Valg til ældrerådet. Efterårets aktiviteter i Fremtidens Borgerhus DET HELE BYGGER PÅ FÆLLESSKABET 8 OPLEV DIN VALLENSBÆKNU NUMMER 6 5. AUGUST 2014 VALLENSBAEK.DK Efterårets aktiviteter i Fremtidens Borgerhus 06 VELKOMMEN I SKOLE FREMTIDENS BORGERHUS Bagsiden Valg til ældrerådet DET HELE BYGGER PÅ FÆLLESSKABET

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ]

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2015 ] Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Indhold 3 5 9 13 17 20 23 25 28 31 34 38 40 42 44 45 Flere sider af det sunde liv - et projekt der vil bygge bro Det dobbelte KRAM Ni enkemænd og det gode

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

maj 2014 // nr. 2 Rådmanden der ikke interesserede sig for politik Aarhus kommune Tema Kom godt i gang med digitalisering og NemID

maj 2014 // nr. 2 Rådmanden der ikke interesserede sig for politik Aarhus kommune Tema Kom godt i gang med digitalisering og NemID maj 2014 // nr. 2 Aarhus kommune Rådmanden der ikke interesserede sig for politik Tema Kom godt i gang med digitalisering og NemID Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Nørring, Gitte Siem, Jakob Bjerregaard Engmann, Troels Malling, Bjarne

Nørring, Gitte Siem, Jakob Bjerregaard Engmann, Troels Malling, Bjarne Husk at Tjekke www.ballerup.dk for kulturelle arrangementer Neumann, Kirste Malene Schwarz., Carsten Flemming Jensen, Jytte trøm, NYCIRKUS, Laura æk, David Owe, Henrik Prip, Lucia, Martin Brygman, IN-

Læs mere