Skovshoved Havn. Derimod var der til sammenligning 150 lystbåde. I 1990 erne lagde den sidste skovserfisker op, og en epoke var dermed slut.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovshoved Havn. Derimod var der til sammenligning 150 lystbåde. I 1990 erne lagde den sidste skovserfisker op, og en epoke var dermed slut."

Transkript

1 En fiskerfamilie fra Skovshoved i tre generationer med den gamle Skovshoved Havn i baggrunden, (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte) GENTOFTE FØR OG NU Skovshoved Havn I 1869 fik Skovshoved sin første egentlig havn, og siden er havnen omlagt, udvidet og moderniseret flere gange. Et fattigt fiskerleje Fiskersamfundet ved Skovshoved har eksisteret siden middelalderen. I starten var det baseret på sæsonfiskeri, men efterhånden blev fiskerne fastboende, og fiskerlejet med de beskedne fiskerhuse voksede. Livet som fisker var slidsomt og hårdt. I starten trak fiskerne deres både op på stranden med dagens fangst. Her ved stejlepladserne rensede og reparerede fiskerne deres garn. En egentlig havn blev først anlagt i 1869 med indsamlede midler blandt fiskerne og støtte fra Gentofte Sogneråd. Skovserkonerne Arbejdsdelingen i fiskersamfundet var klar: Mændene fiskede, og kvinderne solgte fangsten. Nogle skovserkoner solgte fisk lokalt, og andre tog hver dag hele den lange vej fra Skovshoved til Gammel Strand i København, hvor de solgte fisk til københavnerne til en bedre pris end til de lokale. Sommergæsterne I 1800-tallet begyndte københavnerne at tage til Skovshoved enten for at ligge på landet eller på en-dags udflugter. De ankom med dampskib eller dampsporvogn og senere med elektrisk sporvogn til det lille fiskerleje. Når københavnerfamilierne ankom for at ligge på landet, flyttede skovserfamilien ud i deres skur for at gøre plads til feriegæsterne. På den måde supplerede fiskerfamilierne deres beskedne indtægter ved fiskeriet. Ny havn og kystvej Den stigende biltrafik gennem Skovshoved udgjorde allerede i 1920 erne et problem. Løsningen blev anlæggelsen af Kystvejen i , og i den forbindelse fik Skovshoved en ny havn, placeret ude i vandet på opfyldt terræn på den anden side af den nyanlagte kystvej. Havnen bestod af tre bassiner med mulighed for at adskille fiskerbåde, lastskibe og et stigende antal lystsejlbåde. Den nye kystvej løste de trafikale problemer og skabte mere plads til erhvervsfiskerne og lystsejlerne, men Skovshoved by blev adskilt fra havnen. Slut med erhvervsfiskeriet Efterhånden var erhvervsfiskeriet for nedadgående, og i 1950 var der kun otte fiskerbåde tilbage med hjemsted i Skovshoved. Gentofte Lige Nu udgives af Gentofte Kommune, Rådhuset, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. Telefon Derimod var der til sammenligning 150 lystbåde. I 1990 erne lagde den sidste skovserfisker op, og en epoke var dermed slut. Udvidelse og modernisering Gentofte Kommune er netop nu i gang med en større udvidelse og modernisering af Skovshoved Havn. Første del forventes at stå klar til brug i maj Du kan læse om projektet, se tegninger og tidsplan på LOKALE STRÆDENAVNE De gamle stræder i Skovshoved er opkaldt efter lokale personer og steder, for eksempel Søstien, Træskomandens stræde, Vognmandsstræde og Skipperstien, som er opkaldt efter skipper Jens Nielsen. Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Marianne Grundsøe Telefon Indlæg til bladet består af bidrag fra medarbejdere i Gentofte Kommune. Badende børn i Skovshoved, Den gamle havn kan skimtes i baggrunden. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte) Gentofte Lige Nu udkommer 6 gange om året til alle husstande i Gentofte Kommune. Næste nummer af Gentofte Lige Nu husstandsomdeles som indstik i Villabyerne oktober. Hvis bladet udebliver, kontakt Villabyerne på LIGE NU Gent fte Information fra din kommune august 2014, 14. årgang, oplag

2 Det giver håb! Fælles viden giver bedre behandling. Sikker skolevej Find den sikreste vej med ny app. Side 42 3 Side 7 Prisoverrækkelse Årets initiativ skaber klange for børn. På med rulleskøjterne Ny lethal ved Gentofte Sportspark. Litteraturglæde Gentoftebibliotekerne samarbejder nu med Folkeuniversitetet. Side 12 Side 13 Gent Information fra din kommune august årgang Det fælles grundlag Plan for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Side 5 fte LIGE NU Udskoling i Gentofte Jubiiiiiiiiii Så gik skolestarten Stort tema på side 4-5 Temaopslag side 4-5

3 Skolen er et fælles ansvar Et nyt skoleår er netop skudt i gang, og for 800 af børnene er det at gå i skole noget helt nyt i deres liv. Nyt for os alle er skolereformen, der netop er trådt i kraft. Midt i det store arbejde med reformen skal her lyde et særligt velkommen til alle vores nye elever og deres forældre. Jeg håber, alle har haft en god start på Gentofte Kommunes skoler. Reformen bringer meget nyt med sig, men flere af elementerne kender vi allerede. Blandt andet engelsk leg og læring for de helt små børn og daglig motion for alle elever. Det nye er blandt andet længere skoledage med flere undervisningstimer og flere timer til lektielæsning og faglig fordybelse. Samtidig skal vores lærere og medarbejdere vænne sig til at tilbringe flere timer på skolerne. Vores ledere og medarbejdere på skoler og fritidscentre har arbejdet hårdt på at tilpasse reformens tiltag i vores skolevæsen. Men en helt ny skolereform giver naturligvis udfordringer her i begyndelsen. Blandt andet skal vi gøre, alt hvad vi kan, for at sikre, at reformens krav om længere skoledag ikke kommer til at stå i vejen for, at vores børn og unge kan have et aktiv fritids- og klubliv. Det er et fælles anliggende at give vores børn en så god skolegang som muligt. På den ene side møder elever og forældre skolen med et begrundet krav om motiverende og udbytterig undervisning. På den anden side har skolen en forventning om, at både elever og forældre engagerer sig og bakker op om skolens virke. SELVBETJENING Klar til Digital Post? Den 1. november i år bliver Digital Post obligatorisk for alle. Tilmeld dig nu og vær klar, når det offentlige begynder at sende brevposten digitalt. Du kan oprette din digitale postkasse via kommunens selvbetjeningsløsning Genvej, via Borger. dk eller via e-boks. Når du er oprettet, kan du selv vælge, hvor du vil til at tjekke Digital Post. Det er vigtigt, at du aktivt tjekker, om du er tilmeldt Digital Post, da du ikke er automatisk tilmeldt, selvom du eksempelvis er tilmeldt e-boks. Du kan tjekke, om du er klar til at modtage Digital Post på samme måde, som du tilmelder dig. Se her under: Det er en fordel selv at få styr på Digital Post inden den 1. november, selvom alle borgere automatisk bliver tilmeldt efter denne dato. Når du selv opretter, kan du nemlig oplyse et mobilnummer eller en adresse og få direkte besked, når der er ny post og undgå at gå glip af vigtig information. De, der venter til efter den 1. november, skal i stedet selv huske at tjekke deres Digital Post og selv angive, hvordan de vil varsles. SÅDAN OPRETTER DU DIGITAL POST Giv andre læseadgang Hvis du ønsker, kan du give en pårørende læseadgang til din Digital Post. Log på Digital Post og vælg fanen Giv andre adgang under Indstillinger. Følg instrukserne. Fritagelse Det er også muligt at ansøge om at blive fritaget for Digital Post. Det kræver dog, at man lever op til mindst ét af nedenstående kriterier: 1. Kognitiv og fysisk funktionsnedsættelse, der hindrer borgeren i at modtage sin post digitalt. 2. Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. 3. Udrejse af Danmark eller ophør af fast ophold i Danmark. 4. Sproglige barrierer. 5. Praktiske vanskeligheder med at skaffe et NemID f.eks ved udlandsophold. Ansøgning sker ved personlig henvendelse i Kommuneservice, hvor du skal underskrive en blanket på tro og love. Er du forhindret i selv at møde op i Kommuneservice, kan du give fuldmagt til en pårørende, der så skal medbringe fritagelsesblanketten i udfyldt og underskrevet stand. Blanketten fås i Kommuneservice eller udprintes via kommunens hjemmeside En fritagelse gælder i to år. Brug for hjælp? Har du problemer med at oprette din digitale postkasse, kan du få hjælp i Kommuneservice og på kommunens biblioteker. Husk NemID eller få oprettet ét ved samme lejlighed. Læs mere om Digital Post på I vores skoler har vi i længere tid arbejdet ud fra en vision om at give alle skolebørn de bedste muligheder for at udvikle sig som hele mennesker. Både fagligt og socialt. Det bakker reformen op om. Vi har i en årrække bestræbt os på at sætte hvert enkelt barn i centrum og tilpasset rammen om den enkelte elev, så den enkelte elev kan udfolde sit potentiale til det yderste. Vi har oprettet en Fodbold Fulton-klasse på Bakkegårdsskolen, hvor vi bruger elevernes fodboldglæde til at styrke den faglige og sociale læring. Vi har oprettet MasterClasses, hvor vi i samarbejde med gymnasierne giver vores elever mulighed for faglig fordybelse i deres yndlingsfag. Og vi har styrket vores tilbud til eleverne i udskolingen. I dag kan udskolingseleverne vælge mellem op imod 125 valgfag, så de på et tidligt tidspunkt kan tone deres faglige udvikling efter personlig interesse. Og helt i samme ånd vil vi i fremtiden udvikle flere nytænkende tilbud, hvilket blandt andet erhvervelsen af de bygninger, som i dag rummer Copenhagen International School i Hellerup, giver mulighed for. Oprettes via Genvej 1. Gå ind på digitalpost på en computer. 2. Tryk på linket Digital post i Genvej. 3. Log ind med NemID. 4. Acceptér betingelserne for Digital Post og opret postkassen, der fremover ligger som en fane under. dit navn. Fanen hedder Digital Post. 5. Angiv din eller dit mobilnummer, så du får besked, når du får ny post. Oprettelse via borger.dk 1. Gå ind på på en computer. 2. Klik på boksen Tilmeld dig Digital Post. 3. Hav NemID parat, og følg anvisningerne. Oprettelse via e-boks 1. Gå ind på på en computer. 2. Log på med NemID (er du ikke bruger i forvejen, skal du først oprette dig). 3. Klik på Tilmeld Digital Post fra det offentlige midt på siden. 4. Følg anvisningerne for tilmelding til Digital Post. Med den ny skolereform og vor egen skolevision Læring uden Grænser kan Gentofte Kommunes stærke udviklingsfokus nu fortsætte med øget styrke i vore skoler. Med venlig hilsen Hans Toft Borgmester SENIOR Digitale Dage for ældre Sammen med ÆldreSagens EDBklub afholder Gentofte Kommunes Borgerservice fem kursusdage målrettet ældre og Digital Post. De Digitale Dage afholdes den 15/9, 22/9, 7/10, 14/10 og 21/10 hos ÆldreSagen og koster 50,- kr. at deltage i. Alle dage kl Tilmelding er nødvendig, og sker ved personligt fremmøde i EDB-klubben på Ordrupvej: tirsdage og torsdage kl og onsdage kl Læs mere på dk/?it-kurser 2 GENTOFTE LIGE NU/JUNI 2014/

4 TILLYKKE Initiativpris til Foreningen Genklange Foreningen Genklange har åbnet døren til den klassiske musik for børn og unge i alderen 2 til 12 år med koncerter tilrettelagt for børn: Her er der er plads til dans, hyggesnak og madpakker. Initiativet opstod for lidt over et år siden, og under Kultur & Festdagene i juni fik Foreningen Genklange Gentofte Kommunes Initiativpris. Kvinden bag Foreningen Genklange hedder Gabriella Meinert-Medici, og hun udviste ægte entreprenørskab, da hun selv skabte et kulturtilbud, som hun savnede i sin hverdag. Ideen opstod hjemme hos min egen familie. Jeg har selv en lille datter, og vi vil rigtig gerne give hende gode oplevelser med klassisk musik. Men klassiske koncerter er ofte ret dyre at gå til, og der er ikke så god plads til børn, der ikke kan sidde musestille og som bliver sultne eller skal ud og tisse. Vi ville gerne skabe muligheden for, at børnene kan opleve den klassiske musik på deres egne præmisser, siger Gabriella Meinert-Medici. Foreningen Genklange afholder koncerter den første lørdag i hver måned, og interessen for koncerterne er vokset og vokset gennem det år, de har kørt. Foreningen samarbejder med Gentofte Hovedbibliotek, og koncerterne foregår i Øregårdssalen. Repertoiret er enkelt igen tilpasset det unge publikum. At give sin begejstring videre Gabriella er selv uddannet cand. mag i Musikvidenskab, hun har spillet violin siden hun var tre år, og hun er ikke i tvivl om, hvad det er, den klassiske musik kan. I min egen barndom var jeg meget glad for klassisk musik. Musikken gav mig et rum til at føle, til at tænke og til at være. Det var en anden slags rum end dem, vi normalt færdes i. Der var en anden ro. Og den slags oplevelser vil jeg gerne give videre, siger Gabriella. Gabrielle Maria Meinert-Medici modtog initiativprisen på vegne af foreningen søndag den 15. juni kl. 13 på Hovedbiblioteket under Gentofte Kultur & Festdage. Her var Genklange vært for en skattejagt og koncert. Læs mere om Genklange og se efterårets program på Gabriella Meinert-Medici får overrakt prisen af borgmester Hans Toft. OM GENTOFTE KOMMUNES INITIATIVPRIS Gentofte Kommunes Initiativpris er blevet uddelt årligt siden Prisen går til en person eller en gruppe af personer, der har gjort en særlig indsats for lokalsamfundet fortrinsvis inden for det sociale eller kulturelle område eller en særlig indsats indenfor idræts- eller erhvervslivet. Udover æren får prismodtageren kr. Initiativprisen er tidligere overrakt til: Arne Madsen, for sit arbejde i Netværkshuset, 2008 Elevrådet på Ordrup, for deres initiativ til Streetfestivalen, 2009 Teit Andersen, for sit arbejde med Helligdommen Skatebane, 2010 Natteravnene, for arbejdet med at skabe tryghed for unge i kommunen, 2011 Pia Boysen, for sit engagement i børnekorene ved Gentofte og Jægersborg Kirker, 2012 Foreningen Vangedes Venner, for deres engagement i kultur- og fritidslivet i Vangede, 2013 SERVICE Følg din kommune på Facebook På Gentofte Kommunes Facebook-sider kan du løbende få information om livet i Gentofte Kommune og de mange tilbud, du og din familie kan benytte sig af. På Gentofte Kommunes facebook-sider poster kommunens medarbejdere korte nyheder og tilbud. Hovedsiden hedder facebook.com/gentoftekom, og her kan du også finde links til andre af kommunens facebooksider. Blandt andet til dit lokale bibliotek og til hovedbiblioteket, som har et hav af kulturelle tilbud og arrangementer. Eller til siderne om børnekultur, Handicappolitik eller klima og bæredygtighed. Følg os på facebook.com /gentoftekom 3

5 SKOLESTART SKOLEREFORM Alle børn skal stå på tær i deres læring. Her er det en aktiv elev på Tranegårdsskolen. SKOLEREFORM Alle børn skal lære mere Ta din egen computer eller tablet med i skole Gentofte Kommune har et mål om, at alle elever i folkeskolen har et personligt digitalt arbejdsredskab en computer eller tablet som kan bruges i undervisningen. Det skal understøtte fleksibel læring, og at hver enkelt elev udnytter sit potentiale til det maksimale. Fremover bliver det muligt for elevere at tage deres eget udstyr med til undervisningen. Indsatsen hedder Bring Your Own Device B.Y.O.D. Gentofte Kommune har gennem længere tid haft fokus på synlig læring. Når skolereformen træder i kraft til august, kommer der i Gentofte endnu mere fokus på synlig læring, fordi det bl.a. er med til at give børn og unge lyst til at lære mere. Døren går op til klasselokalet. Eleverne er for længst taget på sommerferie, men de to tavler som er omdrejningspunktet for undervisningen i dansk og matematik hænger der stadig. Den ene tavle har altid overskriften Hvad skal vi lære og den anden har overskriften Hvad skal vi lave, så udfylder jeg dem med nye læringsmål og aktiviteter hver gang vi skifter emne, siger Marie Olesen. Hun er lærer på Tjørnegårdsskolen, hvor hun underviser i dansk på 3. klassetrin. Sammen med klassens matematiklærer arbejder de struktureret med at gøre læring synlig for børnene og for forældrene: Vi har gjort rigtig meget for at bevidstgøre eleverne om, hvad de skal lære både i dansk og i matematik. Jeg har som udgangspunkt talt meget med eleverne om, at der er forskel på hvad vi skal lære og hvad vi skal lave. Det er vigtigt, at de forstår den forskel, for at jeg kan differentiere læringsmål og opgaver til den enkelte elev. Vi kan godt alle sammen arbejde med det samme emne og følge den samme plan for dagene, men eleverne får forskellige opgaver og lærer noget forskelligt, siger Marie. Synlig forskel på lære og lave Tavlerne hjælper med til, at eleverne hele tiden kan følge med i, hvor de er på vej hen, og det virker motiverende for eleverne. Samtidigt kan forældrene se, hvad deres børn er i gang med lige nu, når de kommer i klassen. Synlig læring tager udgangspunkt i, at alle børn skal lære mere. Både de børn som lærerne i dag har svært ved at løfte, de, der klarer sig fint, og de, der har særlige forudsætninger. Tilgangen bygger på omfattende viden om, hvad der skaber vækst i børn og unges læring. En af grundantagelserne er, at børn og unge der ved: Hvor skal jeg hen? Hvor langt har jeg rykket mig indtil nu? Hvad er mit næste skridt? De bliver mere motiverede og får øget indflydelse på læring og lærer dermed mere. Selvfølgelig med hjælp og vejledning fra voksne. Alle skal stå på tæer Udover tavlerne i Maries 3. klasse, får hver elev et stykke papir med en liste, hvor hun har differentieret de konkrete læringsmål fra tavlen, så de passer til den enkelte elevs niveau. Listen beskriver derudover elevens individuelle arbejdsproces, delt op i stadier. Listen viser også, hvad de har lært før, hvad de skal lære nu, og hvad de bliver bedømt på. Og så følger der til slut en række opgaver. På den måde bliver eleverne mere selvhjulpne, fordi de selv sætter hak, når de er færdige med en opgave, og kan gå videre til den næste opgave på deres papir. Alle børn skal stå på tæer i deres læring. Det er det, jeg arbejder på, og når det lykkes altså at udfordre alle lige tilpas, så gør det en forskel. Så bliver eleverne utroligt selvstændige, og jeg behøver egentlig ikke være lærer, men bliver i stedet deres vejleder, afslutter Marie. Tiltaget er besluttet af Kommunalbestyrelsen og skal understøtte arbejdet med at digitalisere læring i kommunens folkeskoler. Samtidig skal det styrke den enkelte elevs it-kompetencer og mulighed for at udnytte eget potentiale bedst muligt. Ordningen forventes udrullet efter efterårsferien og skal ses i sammenhæng med, at kommunen for et par år siden gav alle lærere adgang til nye, digitale arbejdsredskaber. Medbring selv eller lån Efter efterårsferien bliver der mulighed for, at eleverne kan medbringe eget it-udstyr til undervisningen. Erfaringen er nemlig, at der er et stort ønske om at kunne bruge den pc eller tablet, som eleven kender hjemmefra. Alternativt låner eleverne en pc af skolen. Skolerne er i gang med at etablere it-skabe, så it-udstyret kan opbevares forsvarligt i skoletiden. Og sideløbende har kommunen investeret i skolernes it-platform. 4

6 Ny trafik-app viser vej Bevægelse og faglighed kobles, så læringen øges. SKOLEREFORM Skolereformen er i bevægelse Motion er godt for hjernen og derfor indbyder den nye skolereform til mere bevægelse i den daglige undervisning. Gentofte Kommune er allerede godt med, da kommunen med indsatsen en times motion om dagen allerede i 2013 satte fokus på vigtigheden af fysisk aktivitet. Gentofte Kommune lancerer en ny app, der hedder Træn skolevej. Den skal gøre det nemmere at finde dit barns sikreste vej til skole. Kommunen indsamler løbende den nyeste data, statistik, viden og erfaringer om trafikken i samarbejde med det lokale politi. En gennemført mobilitetsanalyse af cykelvejene til skole er nu mundet ud i den helt nye app Træn skolevej. App en er en cykeltrænings-app, der udpeger den sikreste rute ud fra trafikbelastning, hastighed mv. baseret på de forudsætninger et barn har på et givent alderstrin. Når man har tastet barnets alder ind i app en, beregner den, den sikreste cykelrute fra hjem til skole. Det er også muligt at se videoer af, hvordan man skal opføre sig, når man færdes i trafikken eksempelvis i et vejkryds. App en er klar ultimo august. For at understøtte skolernes arbejde med skolereformen sætter Gentofte Kommune endnu mere fokus på motion og bevægelse, som vigtige elementer i hverdagen. Det sker bl.a. ved at lancere inspirationssitet Hjemmesiden er både til borgere og fagfolk og kan bruges til at finde og dele inspiration til bevægelse i hverdagen. Derved får lærere og pædagoger masser af inspiration til at skabe en aktiv dag for kommunens ca skolebørn. Motion øger den faglige læring Det er den enkelte lærer der planlægger, hvordan motion og bevægelse skal indgå i skoledagen. Derfor har Gentofte Kommune udover www. gangigentofte. dk udviklet uddannelsesforløb til medarbejderne på skolerne. Forløbene har fokus på at give medarbejderne konkrete ideer og viden om, hvordan bevægelse og faglighed kan kobles, så den faglige læring udvikles og øges. I AUGUST BEGYNDER DER 805 BØRN I 0. KLASSE PÅ KOMMUNENS 11 FOLKE- SKOLER Giv dit barn en god madpakke En sund og lækker madpakke giver energi, mætter og gavner koncentrationen. Madpakken og mellemmåltiderne skal holde barnet kørende hele skoledagen. Her er Fødevarestyrelsens forslag til, hvad du skal huske når du laver en god madpakke Ideer til madpakken: Skær frugt og grønt i mundrette stykker, f.eks. gulerodstave eller peberfrugtstave. Avokado dryppet med citronsaft kan bruges som smørelse på brød. Prøv f.eks. fuldkornswrap med fyld. Brug gerne rester fra aftensmaden. Fuldkorns pitabrød med skinke/ rejer/tun samt salat Hjemmelavet pizza eller pirogger Det er en god idé at give barnet et eller to mellemmåltider med til dagen. Brug gerne små bøtter til grøntsager, nødder og frisk frugt. Kig efter nøglehullet Køb ind efter nøglehulsmærket. Det gør det lettere for dig, at vælge de sundeste produkter inden for en bestemt produktgruppe. Mærket må sidde på fødevarer, der bidrager til en sund og varieret kost. Varer med nøglehulsmærket indeholder mindre fedt, mættet fedt, sukker og salt og flere kostfibre end andre varer af samme type. Find lækre opskrifter på altomkost.dk og madklassen.dk. Se endvidere på dk under Tandplejen, hvor der er gode forslag til mellemmåltider. Sikker skolestart i trafikken Gentofte Kommune vægter trafiksikkerhed højt og har særligt fokus på at skabe et trygt og sikkert miljø for de bløde trafikanter herunder for de mange nye skolebørn. Med kampagnen Sikker Skolestart kommer både forældre og børn sikkert i gang. Plakater på skolerne og ved vejkanten, opgavehæfter til børn og information til forældre det er alt sammen dele af den nationale trafikkampagne Sikker Skolestart, som Gentofte Kommune deltager i. Den afvikles i tæt samarbejde med kommunens skoler, og omdrejningspunktet er, at de nye skolebørn lærer trafikken at kende sammen med deres forældre. Thomas Gjerulff, der koordinerer kampagnen, forklarer, at det er vigtigt, at forældre både går og cykler sammen med deres børn, så de på den både kan lære trafikken at kende. Det er vigtigt at tale med dit barn om, hvad det er, de ser på vejen, og hvad man skal være opmærksom på, når man går eller cykler. Prøv også at komme ned i børnehøjde for på den måde at finde ud af, hvordan dit barn oplever trafikken, for så er det nemmere at hjælpe dit barn over vejen, opfordrer Thomas Gjerulff. 5

7 FODBOLD FULTON Fantastisk første år i fodboldklassen I det forgangne skoleår har 18 drenge passet både skolegang og fodboldtræning i nu 8.F på Bakkegårdsskolen med stor succes. Jeg lærer meget mere her, siger Sebastian Andersen. Udover at han passer sin træning i B1903 er han også en af Akademiet Fodbold Fultons farlige midtbanespillere. Helt normal skoledag bare med fodbold Hverdagen i 8.F ligner de fleste andre 8.-klassers og så alligevel ikke. Tre gange om ugen går klassen nemlig fra Bakkegårdsskolen over i GVI for at træne fodbold sammen med deres tre lærere, Jesper Walbum, Peter Rømer og Bo Pedersen, og hver uge står den på kamp i en lokal DBU-turnering. 8.F er nemlig på én gang en skoleklasse og et fodboldhold. De er helt almindelige drenge med masser af ressourcer og kompetencer, som af den ene eller anden grund har haft behov for en alternativ skoledag. Hvis man for eksempel har svært ved matematik, men til gengæld er blændende på fodboldbanen, bliver ens selvbillede og plads i hierarkiet væsentlig mere nuanceret, end hvis man kun har klasseværelset at måle sig på. Drengene er vokset rigtig meget både personligt, fagligt og på fodboldbanen, siger lærer Peter Rømer. Udover at spille fodbold, anvendes fodbolden også som læringsværktøj, hvilket betyder, at drengene for eksempel dribler dansk grammatik og laver matematiske skudøvelser. I tråd med Læring uden Grænser Fodbold Fulton klassen er et godt eksempel på, at læring ikke foregår ens hos alle børn og unge. Klassen, og den måde de arbejder med læring på, understøtter rigtig godt kommunens vision på skoleområdet, Læring uden Grænser, siger Frank E. Andersen, direktør for Børn, Unge og Fritid, og fortsætter: Alle børn skal lære, hvordan de lærer bedst, for så kan vi bedre støtte dem i at nå toppen af deres potentiale. Vi har i vores vision og i vores arbejde ude på skolerne fokus på, hvordan vi kan understøtte elevernes forskellige læring bedst muligt. Der skal være mulighed for som med Fodbold Fulton klassen at læringen løftes ud af klassen og foregår andre steder og sammen med andre mennesker. Derfor tilbyder vi eksempelvis også Masterclasses og mere end 110 valgfag på tværs af skolerne. Her får eleverne mulighed for at afprøve nye fag, nye måder at lære på og nye klassekammerater, siger Frank E. Andersen. Fællesskabets styrker opdages Det er Fonden Akademiet Fodbold Fulton, som er grundlagt af Christina Wex, Lars Høgh og Brian Laudrup, der har opfundet den anderledes tilgang til skoledagen, men det er i tæt samarbejde med Gentofte Kommune, at teorien nu udvikles til praksis. Formålet med klassen er at finde ud af, om det at tage udgangspunkt i noget, drengene brænder for, øger deres interesse for den faglige del af skoledagen. Efter det første år er vores erfaringer meget positive, siger projektleder Christina Wex. Lars Høgh og Brian Laudrup gæstetræner holdet med jævne mellemrum og følger drengenes udvikling. I deres første sæson som hold blev de rækkevindere, og i forårssæsonen endte de som nr. 3. Vi kan se fra gang til gang, at de bliver dygtigere fodboldspillere, og at de bliver bedre og bedre til at spille sammen og udnytte fællesskabets styrker, hvilket vi kan forstå på lærerne smitter direkte af på deres evne til samarbejde i klasselokalet, siger Lars Høgh. Projektet løber over tre år, frem til 2016, hvor klassen afslutter 9. klasse med folkeskolens afgangsprøve. Herefter er det målet, at alle elever føler sig rustet og inspireret til at søge videre på ungdomsuddannelse. Sebastian Andersen er elev i 8.F på Bakkegårdsskolen. Derfor er det blevet sjovere at gå i skole Akademiet Fodbold Fulton er en 8. klasse på Bakkegårdsskolen, der bruger fodbold som fælles ramme i et treårigt projekt. De 18 drenge kommer fra forskellige skoler i Gentofte Kommune og nogle enkelte fra Københavns Kommune. Hvordan er det anderledes at gå i Fulton-klassen? Det er meget anderledes. Mange af os har svært ved at sidde stille i lang tid, og i Fulton-klassen får vi flere pauser i løbet af dagen, og så spiller vi fodbold i nogle af timerne. Det har gjort det sjovere at gå i skole. Hvad synes du om, at klassen også er et fodboldhold? Jeg synes, det er en super god måde at bliver rystet sammen på som klasse, og så har vi alle sammen den samme interesse. Vi snakker meget om fodbold også med lærerne. Hvordan går det fagligt? Det går meget bedre. Der er altid to lærere i klassen, og det betyder, at de har mere overskud til at sætte sig ned og forklare tingene en gang til, hvis man ikke har forstået det. Hvad er det bedste ved din nye skoledag? Det er helt klart, at vi spiller så meget fodbold, og så har vi haft mange gode oplevelser med Brian Laudrup og Lars Høgh, som træner os ind imellem. Per Frimann har også været her og snakke med os om, hvordan man bliver en god fodboldspiller, og vi har set landsholdet træne flere gange. Vi har også haft besøg af Uffe Bech og Lasse Petry fra FC Nordsjælland. 8.F i deres flotte nye kamptøj. 6

8 AKTIV SOMMER Den nye hal kan bruges til rulleskøjteaktiviteter og meget andet børn havde en aktiv sommer Kommunens Aktiv Sommer har igen været en succes. I alt børn har hele sommerferien deltaget i aktiviteter som f.eks. sushi-tilberedning, ridning, naturskole, selvforsvar og forfatterskole. De mest populære aktiviteter er sports- og idrætsaktiviteterne, hvor man i år kunne melde sig til bl.a. vandski, atletik, ridning og optimistsejlads. I alt har der været mere end 54 forskellige aktiviteter rundt om i kommunens foreninger o.a. Aktiv Sommer er sommeraktiviteter, der foregår i sommerferien og er for kommunen børn og unge. Det koster 100 kr. at deltage i en 2- eller 3-dages sommeraktivitet. SPORT OG IDRÆT Ny rulleskøjtehal står klar i Gentofte Sportspark Gentofte Kommunes nye lethal står nu klar til at danne rammen om et hav af aktiviteter. Hallen bliver et tilløbsstykke for både talentfulde konkurrencehold, familiehold samt voksne, børn og unge. Rulleskøjtehallen vil danne rammen om aktiviteter for mange forskellige brugergrupper. Blandt andet får rulleskøjteklubbens talentfulde skaterhockeyhold glæde af de gode træningsforhold og kan være værter ved både nationale og internationale turneringer. Også foreningens nystartede familiehold vil kunne boltre sig i den nye lethal, ligesom kommunens børneinstitutioner og skoler kan benytte den. Klubhuset bliver samlingspunktet Hallen kommer også til at rumme rulleskøjteklubbens klubhus, som bliver et godt socialt samlingspunkt for de mange forskellige hold. De mange børneinstitutioner kan benytte sig af hallens muligheder til gavn for børnenes motoriske udvikling, og ligeledes er det planen, at kommunens skoler vil gøre brug af faciliteterne. FAKTA OM GENTOFTE RULLESKØJTEKLUB Turneringshold, der spiller skaterhockey i 1. og 2. division. Juniorhold U10 og U13 Familiehold FAKTA OM LETHALLEN Hallen er ca m 2, heraf ca. 86 m 2 til klubhus for Gentofte Rullehochey Klub. Hallen kan rumme max 349 personer Gentofte Rullehochey Klubs grønne og blå farver er gengivet i hallens farvesætning på spær, vinduer og gulve. SPORT OG IDRÆT Pulje til talentudvikling Gentofte Kommune er klar til at søsætte en pulje til oprettelse af talentudviklingsmiljøer. Puljen har til hensigt at støtte kommunens sports- og idrætsforeninger i deres arbejde med at skabe talentudviklingsmiljøer ude i foreningerne. Sammen med talentudviklingsprojektet, som støtter 13 udvalgte talenter, skal tiltaget hjælpe de bedste lokale talenter og foreningerne omkring dem, så talenterne på sigt kan få en international sportskarriere. Den seneste forskning peger på, at hvis idrætsudøvere når verdenseliten, skyldes det ikke alene et medfødt potentiale, træning eller læring, men i lige så høj grad opbakning fra hele teamet af trænere, holdkammerater, forældre osv. Det vil vi gerne støtte op om og give mulighed for at udvikle med denne pulje, siger Stig Eiberg, leder af Idræt og Fritid i Gentofte Kommune. Der er løbende ansøgningsfrist, og man kan søge op til kr. pr. forening. Du kan læse mere om ansøgningskriterierne og om, hvordan du søger på 7

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Forårsprogram ARRANGEMENTER FOR VOKSNE OG BØRN SOLRØD BIBLIOTEK

Forårsprogram ARRANGEMENTER FOR VOKSNE OG BØRN SOLRØD BIBLIOTEK Forårsprogram ARRANGEMENTER FOR VOKSNE OG BØRN SOLRØD BIBLIOTEK 2015 Bogcafé - Sæsonens nye bøger Kom til foredrag Solrød Bibliotek er et levende sted fyldt med oplevelser, nærvær og interessant viden.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Sommerskole. Greve Privatskole

Sommerskole. Greve Privatskole Sommerskole Greve Privatskole 30. juni - 4. juli 2014 SOMMERSKOLE I STORKØBENHAVN TalentCampDK afholder sommerskole i uge 27 på Greve Privatskole. Du modtager denne invitation, fordi din faglærer eller

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune Nyhedsbrev juni 2012 Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og næste års planlægning er på plads. Vores 9. klasser har allerede holdt sidste skoledag med fest og farver. Alt foregik i god ro og orden,

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse I det kommende skoleår vil eleverne fra 3.-7. klasse have valgfag 2 sammenhængende lektioner hver torsdag i normale skoleuger. Eleverne vil have mulighed for

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen!

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen! Kære Byrådsmedlem! Vi er borgere i Højbjergområdet, og vi er vælgere i Århus. Rundhøjskolen er Folkets skole, som vi bakker op. Men vi bakker ikke op om en hvilken som helst Folkeskole. Vi ønsker en ambitiøs

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

NYT Herskindskolen. September 2008. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig efterårsferie i uge 42.

NYT Herskindskolen. September 2008. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig efterårsferie i uge 42. NYT Herskindskolen September 2008 Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig efterårsferie i uge 42. Personalenyt Herskindskolen søger for tiden en barselsvikar, som skal overtage Pernilles skema fra 17/11 08

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere