Formål 1 Baggrund 1 Målgrupper 1 Deltagerprofiler i projektet 2 Bemanding af projektet 3 Faciliteter og fysiske rammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål 1 Baggrund 1 Målgrupper 1 Deltagerprofiler i projektet 2 Bemanding af projektet 3 Faciliteter og fysiske rammer"

Transkript

1

2 Indhold Side Formål 1 Baggrund 1 Målgrupper 1 Deltagerprofiler i projektet 2 Bemanding af projektet 3 Faciliteter og fysiske rammer 3 o Faste undervisningstilbud Tilrettelæggelse af rekrutteringsstrategi o Rekruttering af kendte deltagere o Rekruttering af ukendte deltagere o Særlig vilkår for rekrutteringen Værktøjer og metoder i praksis o Coaching på Coach IT o Coaching på faglige udfordringer o Coaching på relationen til virksomhedens leder/ledelse o Coaching på samarbejdsrelationerne til kollegaerne o Coaching på personlige mål o Coaching på jobskifte Faglig sparring og opkvalificering 11 Resultater og brugeroplevelser o Brugeroplevelser IT-efterværn: Reflektioner og fremtidsperspektiver o Nytteværdien i et efterværn o Fremtidsperspektivet for et efterværn Bilag

3 Baggrund Ideen eller baggrunden for projektet opstod, da Kompetencehuset gennem et opkvalificeringsforløb for ledige IT-folk opdagede at mange i restgruppen kæmpede med sociale og personlige problematikker. Sociale og adfærdsmæssige barrierer som stillede sig i vejen for selvforsørgelse og ordinær beskæftigelse. Vi erfarede samtidig, at når ledige med tunge problematikker kom i beskæftigelse, havde de et stort behov for vejledning og sparring i opstarten af deres ansættelsesforhold. De nyansatte var usikre på deres rettigheder og pligter, havde problemer med at matche faglige krav, følte angst for at stille afklarende spørgsmål og var generelt usikre på de sociale relationer til kollegaerne og lederne. Formål Coach IT eller IT-efterværn, som projektet blev kaldt på ansøgningstidspunktet, har haft til formål at løfte restgruppen af ledige inden for IT-området over i fast og varigt job ved at støtte virksomhederne og de ledige i tilrettelæggelsen af et opstarts- og indkøringsforløb. For eksempel ved at rådgive virksomhederne i at imødekomme svage medarbejdergrupper. Hjælpe nyansatte til at håndtere egne faglige og sociale udfordringer i virksomhederne. Skabe klarhed på kontraktligheden mellem arbejdsparterne og deres gensidige forventninger til indhold og arbejdsforhold. Disse iagttagelser førte til, at vi ansøgte Det Lokale Beskæftigelsesråd om forsøgsmidler til at udforske vejledningsbehovet og effekten af et efterværn. Hvor virksomheder, de nyansatte og Coach IT i fællesskab udviklede hensigtsmæssige værktøjer, der kunne understøtte et godt opstartsforløb. Målgruppe/målgrupper Coach IT har i udgangspunktet været tænkt som et åbent tilbud til alle ledige inden for IT-området og et bud på, hvordan flaskehalsområdet kan afhjælpes med en særlig indsats. Den faglige afgrænsning af målgruppen har derfor ikke entydigt taget udgangspunkt i bestemte 1

4 uddannelsesmæssige baggrunde, men i højere grad fokuseret på IT-udfordringerne i det konkret jobindhold. Således er Coach IT blevet tilbudt multimediedesignere, programmører, IT-supportere eller ufaglærte, hvor IT og informationsteknologi har sat rammen for de nyansattes jobbeskrivelse. På de sociale parametre har projektet været tiltænkt nyansatte med særlige problematikker som for eksempel: I deltagergruppen har der kønsmæssigt været en overrepræsentation af mænd. Og aldersmæssigt har mere end halvdelen af deltagerne været mellem år. To af deltagerne har anden etnisk baggrund end dansk. Én mand og én kvinde med henholdsvis peruansk og spansk oprindelse. (Se deltagerprofiler: Bilag 1) o Ledige der har været væk fra arbejdsmarkedet i mere end 2 år. o Ledige der er på vej tilbage til arbejdsmarkedet efter et længerevarende sygdomsforløb. o Ledige der har fysiske og psykiske handicaps og derfor kræver særlige hensyn. o Ledige med anden etnisk baggrund, hvor sprog og kultur kan stille sig i vejen for et almindeligt opstartsforløb i virksomhederne. Deltagerprofiler i projektet Sammenlagt har der været ni deltagere igennem Coach IT og hver deltager har i gennemsnit været tilknyttet projektet i 96 dage. Deltagernes uddannelsesmæssige baggrund er blandede. Således har gruppen bestået af autodidakte IT-supportere, datamatikere, multimediedesignere, en markedsøkonom og en elektrotekniker. Deres faglige fællesnævner er, at IT i vid udstrækning har defineret deres uddannelsesbaggrund eller beskæftigelse år år år Fig. 1 Deltagerne fordelt på alder og køn. Mænd Kvinder I alt 2

5 Bemanding af projektet Coach IT (IT-efterværn) blev iværksat 1. marts De indledende øvelser gik ud på at få projektet konkretiseret på det operationelle plan. I første omgang blev projektet bemandet med 3 konsulenter: o Henrik Pedersen Uddannet svagstrømsingeniør med speciale i edb, økonomi og management. o Nis Peter Nissen Cand. Mag. i Nordisk Sprog og Litteratur og læst Master i Multimedia Art på IT-Vest. o Pia Sofie Hansen Proceskonsulent og karriererådgiver. 15 års erfaring med afklaring og vejledning af ledige voksne og unge. En tredjedel inde i projektet blev Henrik Pedersen afløst af Gert Liengaard: o Gert Liengaard IT-drift og systemansvarlig. Undervist i IT og netværk i mere end 8 år. Projektet har således gennem hele perioden været givet en IT- og socialfaglig tyngde så både nyansatte og virksomhederne kunne høre sig forstået og blive professionelt vejledt i forhold til arbejdsindhold, arbejdstilrettelæggelse og opkvalificering. Faciliteter og fysiske rammer omkring projektet Til Coach IT er der blevet indrettet et samtalekontor, hvor der har været adgang til computer, relevant litteratur, telefon og whiteboardtavle. Samtalekontoret har været en vigtig fysisk ramme for de løbende samtaler mellem Coach IT og deltagerne. F.eks. når kontakten skulle etableres til potentielle deltagere, 3

6 når samarbejdskontrakten mellem deltagere og Coach IT skulle tales på plads og ved mange af de efterfølgende konsultationer. Vi mener faktisk at kontorets indretning har understøttet soliditeten og troværdigheden i konsulenternes præsentation af Coach IT. Lokalet har samtidig givet deltagerne lyst til at komme forbi og tale med konsulenterne. udfordringer. Undervisningsmiljøet har ligeledes været åbent alle hverdage i tidsrummet til Her ved afslutningen af LBR-projektet har ingen af deltagerne på Coach IT benyttet sig af IT-værkstedets tilbud. Derimod har undervisningsmiljøet på IT-spinder været flittigt brugt. Faste undervisningstilbud I opstarten af projektet var vi uklare på, hvilke typer af bistand der kunne have deltagernes interesse. Vi tænkte, at coaching, sparring og rådgivning kunne opleves som luftige begreber, hvis vi ikke også anstrengte os for kombinere samtaleformerne med noget mere håndgribeligt, konkret og fagligt. Derfor fik vi i samarbejde med to eksisterende kursusforløb på Kompetencehuset (IT-værkstedet og IT-spinder), allokeret nogle faste arbejdsstationer, som hele tiden stod klar såfremt en eller flere deltagere fik brug for undervisning og faglig sparring på deres IT-kompetencer. På IT-værkstedet var der således oprettet to undervisningspladser, hvor Coach IT deltagerne hver dag i tidsrummet til kunne komme ind og blive undervist i Office-pakken: Tekstbehandling, database, regneark, powerpoint, styresystem, Internet og filhåndtering. På IT-spinder blev der opbygget et sandkassemiljø, hvor Coach IT deltagerne kunne teste komplicerede systemløsninger og få faglig IT-sparring på konkrete Deltagerne har løbende haft mulighed for at bruge facilitetsrammen alle hverdage i tidsrummet

7 Tilrettelæggelse af rekrutteringsstrategi Tilgangen af deltagere til Coach IT kunne komme som kendte og ukendte deltagere. De kendte deltagere var dem, som blev rekrutteret fra Kompetencehusets egne undervisningsforløb. De ukendte deltagere var derimod dem, som projektet kunne nå gennem annoncering, direct mail, presseomtale og anden masseeksponering på arbejdspladser og i byrum. Rekruttering af kendte deltagere Det karakteristiske særpræg for rekrutteringsprocessen af kendte deltagere har været, at deltagerne har gennemført et kursusforløb på Kompetencehuset. Deltagerne har derfor haft erfaring og fortrolighed med Kompetencehuset som institution, mens Kompetencehuset har haft indsigt i deltagernes faglige kompetencer og personlige ressourcer. Det gensidige kendskab har gjort det nemt for Coach IT s konsulenter at komme i dialog med deltagere. Konsulenterne har tydeligt kunne identificere deltagerne, hvor tilbudet om efterværn har kunnet give mening i forhold til deltagernes nye og kommende ansættelsesforhold. Og qua deltagernes fortrolighed med Kompetencehuset, har de fleste adspurgte emner været lydhøre og åbne over for projektets muligheder og efterfølgende taget imod tilbudet. En typisk rekrutteringsproces for de kendte deltagere har haft følgende forløb: Deltageren går på Kompetencehusets kursusforløb IT-spinder. Deltageren er aktiv jobsøgende og bliver i den forbindelse tilbudt et job som IT-supporter. Deltagerens underviser eller vejleder orienterer Coach ITkonsulenterne om, at den pågældende person er på vej ud i job og derfor kan være interesseret i tilbudet om efterværn. Konsulenterne kontakter deltageren og fortæller om mulighederne for sparring, rådgivning og faglig støtte. Alle potentielle deltagere som er blevet præsenteret for Coach IT på denne måde har taget imod tilbudet. Rekrutteringen af ukendte deltagere Mens rekrutteringsprocessen af de kendte deltagere har været båret frem af nærhed, fortrolighed og personlige samtaler, har rekrutteringen af de ukendte deltagere taget udgangspunkt i traditionelle markedsføringsstrategier. Hjemmeside Som noget af det allerførste fik Coach IT produceret en hjemmeside, hvor interesserede kunne læse om projektet, aktuelle undervisningstilbud og finde relevante kontaktoplysninger på Coach IT og konsulenterne. Gennem projektperioden er hjemmesiden er også blevet brugt til, at deltagerne har kunnet klikke sig ind på et elektronisk evalueringsskema og her kommentere deres oplevelser og erfaringer med projektet. (Se bilag 2) 5

8 Trykt brochure Sammen med hjemmesiden fik Coach IT produceret en brochure, som kunne distribueres ud til faglige organisationer, virksomheder, jobcentre, biblioteker og andre relevante kundepunkter, hvor potentielle deltagere ville komme forbi. (Se bilag 3) Plakater og annoncer Med henblik på at styrke synligheden og for at afprøve alle klassiske kommunikationskanaler, fik vi trykt en annonce til Århus Onsdag og tilhørende plakater til ophængning på biblioteker og jobbutikken i Værkmestergade i Århus. (Se bilag 4 og 5) Direct mail September 2008 iværksatte Coach IT en direct mail kampagne målrettet til 30 af de største IT-relevante virksomheder i Århus-området. Kampagnen var stilet direkte til virksomhedernes HR-afdelinger som f.eks. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Arla, Dansk Supermarked, Logica, Den Blå Avis og CSC Scandihealth. Ingen af de kontaktede virksomheder responderede på vores henvendelser. (Se kontaktbrev bilag 6) Dialogmøder med virksomheder inden for search and selection. Juni og august 2008 kontakter Coach IT henholdsvis vikarbureauet JKS og rekrutteringsfirmaet Promando med det formål at vække virksomhedernes interesse for Coach IT s ydelser og etablere et samarbejde. Som vikarbureau var JKS interessante, fordi de hele tiden har en stor gennemstrømning af nye medarbejdere/vikarer. Set i dette perspektiv havde vi en forestilling om, at JKS ville se fordelen i at samarbejde med Coach IT og bruge tilbudet om coaching og faglig opkvalificering til at styrke og støtte deres nyansatte vikarer. Desværre for projektet lod det sig ikke gøre at forhandle et samarbejde på plads. JKS holdning var, at de vikarer, der blev ansat, havde de fornødende faglige og personlige kvalifikationer. Rekrutteringsfirmaet Promando var interessante fordi de har fat i både virksomheder og medarbejdere og professionelt kickstarter nyansættelserne. Promando var nysgerrige på mulighederne i Coach IT og ville gerne tage det med som et muligt tilbud i deres rekrutteringsprocesser. Her ved afslutningen af LBR-projektet har Promando endnu ikke benyttet sig Coach IT. Dialogmøder med A-kasser og Jobcentre Maj 2008 går Coach IT i dialog med sagsbehandlerne i PROSA s A-kasse. Sagsbehandlerne er qua deres rådighedssamtaler tæt på de ledige IT-medarbejdere og deres status i forhold til beskæftigelse. Sagsbehandlerne synes projektet lyder godt og vil gerne videreformidle kendskabet til medlemmerne. Sagsbehandlerne får Coach 6

9 IT brochuren så de i forbindelse med deres rådighedssamtaler kan distribuere materialet. Her ved afslutning af LBR-projektet har ingen potentielle deltagere kontaktet os på baggrund af deres kontakt med A-kassen. I foråret 2008 er Kompetencehuset indkaldt til et samarbejdsmøde med Jobcenter Århus(dagpengeområdet). I udarbejdelsen af kommende kursusaftaler præsenteres Coach IT for de ledende medarbejdere i Jobcentret. Informationsmøder August 2008 indkalder PROSA i Århus alle ledige medlemmer i lokalområdet til et informationsmøde om Coach IT. Medlemmerne indkaldes skriftligt og Coach IT sender to konsulenter til informationsmødet. Ud af de 38 ledige, der blev inviteret til arrangementet, kom der fire medlemmer. PR- og presseomtale I august måned bliver vi kontaktet af Fagbladet LVU, der ønsker at skrive en artikel om LBR-projektet Coach IT. Artiklen trykkes i LVU-fagbladets september udgave og sætter lys på pilotprojektets rolle i forhold til ledighedsparadokser inden for IT-området. Artiklen beskriver projektet fra tre perspektiver; Viggo Thinggaard formand for Beskæftigelsesrådet i Århus, Michael Tøttrup PROSA og Nis Peter Nissen projektleder på Coach IT. (Se bilag 7) Særlige vilkår for rekrutteringen Et som forhold, som har haft indflydelse på rekruttering af deltagere, er den ændrede beskæftigelsessituation. Da vi starter projektet op i marts 2008 var ledigheden historisk lav i forhold til ansøgningstidspunktet. Som følge af den lave ledighed fik Kompetencehuset en kraftig reduktion i kursustilmeldingerne fra de aktiveringsberettigede. Det vil sige, at det antal kursister, hvorfra vi kunne rekruttere kendte deltagere til Coach IT, blev uforudset lavt. Især på vores IT-kursus, som for eksempel IT-spinder, oplevede vi i perioden august 2007 til september 2008 en tilbagegang på 2/3 i tilmeldingerne. Paradoksalt har den begyndende stigende ledighed i efteråret 2008 og fremefter ikke ændret på rekrutteringsgrundlaget. Tværtimod! For det første tager det tid før langtidsledigheden slår igennem i et skolesystem som Kompetencehuset. For det andet antager vi, at virksomhederne i løbet af 2008 er blevet meget defensive på nyansættelser. Værktøjer og metoder i praksis Selvom Coach IT har rådet over en bred palet af værktøjer, er personlig coaching den ydelse, deltagerne primært har efterspurgt. Men også undervisning og faglig sparring på tekniske IT-løsninger har for nogle af deltagerne været en vigtig del i deres brug af Coach IT. 7

10 Coaching på Coach IT Omdrejningspunktet for den coaching der har fundet sted, kan inddeles i fem overordnede kategorier: o Faglige udfordringer o Relationen til virksomhedens leder/ledelse o Samarbejdsrelation til kollegaerne o Personlige mål o Jobskifte Multimedidesigneren er nyansat på deltid i en lille grafisk virksomhed. Hun er nyuddannet og dette er hendes første egentlige job inden for faget. Gennem de indledende samtaler i coachingen får multimediedesigneren præciseret de situationer, hvor hun føler sig usikker på sin viden. Derefter får hun sat ord på det, der er svært. I samtaleprocessen bliver det klart for hende, at det der gør hende usikker, i virkeligheden knytter sig til, at den grafiske virksomhed har differentierede forretningsbetingelser over for sine kunder, og at hendes leder ikke har givet hende den fornødne indsigt i virksomhedens i praksis. Coachingen flytter herefter sit fokus fra det faglige til det relationelle og omhandler nu multimediedesignerens muligheder for at gå til lederen og bede om oplæring i virksomhedens forretningsgang. Coaching på faglige udfordringer De udfordringer som dukker op under denne kategori er typisk spørgsmål om, hvordan deltagerne skal håndtere praktiske arbejdsopgaver: En multimediedesigner kommer til coaching med følgende ønske: >>Jeg vil gerne blive bedre til at kunne give kunderne en mere præcis vejledning på pris og produktionstid på vores grafiske produkter!<<. Coaching på relationen til virksomhedens leder/ledelse Et gentagende mønster for deltagere på Coach IT har været behovet for at få sig selv identificeret i forhold til den nærmeste leder. Det drejer sig for eksempel om lederens autoritet, lederens forventninger og klarhed i kommunikationen. Multimediedesigneren i det foregående eksempel havde i høj grad brug for støtte til at gå til sin leder og stille krav om oplæring i virksomhedens forretningsbetingelser. Hendes usikkerhed udsprang af manglende arbejdserfaring og tvivl på egne kompetencer. Usikkerhed om hvad hun kunne tillade sig at spørge ind til, og hvad der burde være elementær viden. 8

11 Et andet eksempel på usikkerhed i forhold til lederen kom fra en IT-supporter, der var blevet ansat i flexjob. ITsupporteren fortæller til coachen, at mængden af arbejdsopgaver langt overstiger det timeantal, han er ansat til, og at hans chef har et urealistisk forhold til arbejdsopgavernes varighed. Overskriften for coachsamtalen bliver herefter: >>Jeg vil skabe større synlighed på hvordan min arbejdstid prioriteres<<. I indledningen til coachsessionen fortæller IT-supporteren, hvordan han sammen med chefen udarbejder prioriteringslisterne på IT-området. IT-supporteren gør samtidig rede for, i hvilke situationer planlægningen skrider og forrykker det aftalte tidsforløb. Mens IT-supporteren fortæller om sammenhængene i arbejdsopgaverne, bliver det klart for ham, at alt det uforudsete: nedbrud på ITsystemerne, manglende internetforbindelse, virusangreb osv. er et grundvilkår for al IT-virksomhed. Et vilkår som ingen kan planlægge sig ud af, og som der skal være tid til. Samtalen kommer herefter til at dreje sig om synlighed på, hvordan arbejdstiden bruges, og hvordan IT-supporteren kan skabe tryghed for sig selv i mødet med chefens forventninger. Løsningsmodellen som IT-supporteren får talt sig varm på, bliver en arbejdsmetodik, hvor de løbende arbejdsopgaver journaliseres på tid, sted og indhold. Coaching på samarbejdsrelationerne til kollegaerne Nye kollegaer og tilpasningen til virksomhedskulturen, værkstedshumoren og samarbejdsrelationerne har for de fleste af Coach IT s deltagere været en stor udfordring og genstand for mange tanker. En nyansat IT-supporter skulle i sin indkøringsperiode arbejde tæt sammen med virksomhedens hidtidige ITsupporter, da denne medarbejder skulle fratræde stillingen inden for et halvt år. I overdragelsesprocessen bliver det klart for den nyansatte, at den gamle IT-supporter ikke forlader sin stilling frivilligt og i en vis udstrækning bærer nag til arbejdspladsen. Ved et par episoder føler den nyansatte, at den gamle IT-supporter modarbejder ham, og han bliver derfor usikker på, om den gamle medarbejder tilbageholder vigtig viden. Til coachsamtalen formulerer IT-supporteren følgende overskrift for sessionen: >>Jeg skal arbejde for, at min kollega konstruktivt klæder mig på, så jeg kan løfte opgaven når han forlader arbejdspladsen<<. I den efterfølgende coachproces formulerer IT-supporteren en strategi og nogle taktiske procedurer for sig selv for at styrke det afsluttende samarbejde med den gamle ITsupporter. Strategisk vælger han at udskyde omstruktureringen af IT-systemernes arkitektur til, at den gamle IT-supporter har forladt sin stilling. Første og fremmest fordi fokus skal være på overdragelsen. Og for det andet vil nye tiltag kunne blive tolket som underkendelse af det arbejde, der hidtil har været udført. Taktisk skal det gode samarbejde understøttes af en anerkendende praksis, hvor der fokuseres på det der fungerer og er lykkedes i den hidtidige IT-administration. Coaching på personlige mål Et projekt som Coach IT, hvor målgruppen primært rekrutteres blandt borgere med lang ledighed, handicap eller sociale og faglige barrierer, vil målgruppen ofte slås 9

12 med problematikker, der ikke umiddelbart vedrører deltagernes beskæftigelse. Et projekt som Coach IT har derfor skullet favne det hele menneske og stille sig til rådighed for det, der nu engang fylder. Hvad end det er manglende selvværd, angst, sygdom, kærestesorger eller økonomi. Når deltagerne på Coach IT har bestilt en samtale hos konsulenterne, er det ikke deres eksistensproblematikker, de sætter som dagsordenen for konsultationen. Det er altid symptomerne, de agerer på. Således kan en samtale glide fra en arbejdsrelateret situation over til en meget personlig problematik. En deltager havde bestilt en coachsession og ønskede at tale om sin manglende motivation til at løfte aktuelle arbejdsopgaver på jobbet. Men ret hurtigt kom samtalen til at dreje sig om, at han var indfanget i konflikt, hvor naboen på kollegiet havde anmeldt ham for vold og trusler. En anden deltager med sydamerikansk baggrund havde brug for at komme hjem til sin familie på julebesøg. Han ville rejse midt i december og kommer tilbage i begyndelsen af januar. Men han havde ikke optjent ferie til at dække perioden. Så det han søgte hos Coach IT var rådgivning om, hvordan han økonomisk og praktisk kunne få talt sig til rette med arbejdsgiveren. Coaching på jobskifte Er jeg landet på den rette hylde? Lever jobbet op til mine forventninger? Får jeg indfriet mine ambitioner? Som de fleste andre på arbejdsmarkedet er deltagerne på Coach IT reflekterede omkring deres job og indholdet i arbejdsopgaverne. Nogle er hele tiden i dialog med sig selv om, om de kommet det rigtige sted og er potentielt søgende efter en ny og mere spændende stilling. Det sker også, at det er arbejdsgiveren som prikker den nyansatte på skulderen og afskediger den nyansatte. En uddannet markedsøkonom som arbejdede inden for salg af IT-løsninger, kontaktede Coach IT. Han havde været i sin virksomhed i Århus i knap tre måneder, da han første gang fik tilbudt en konsultation på Coach IT. Omdrejningspunktet for coach-sessionen var deltagerens relation til sin salgschef. Markedsøkonomen følte sig presset af chefen og blev usikker i hans nærvær. Tonen var hård og personlig. Coach-processen kom derfor til at handle om at skelne mellem faglig kritik og personlig kritik. Tre uger efter den første konsultation bestiller markedsøkonomen på ny en konsultation. Her fortæller han, at han er blevet fyret fra sit job, men er blevet indkaldt til samtale på et lignende job i Silkeborg. Overskriften på coach-sessionen blev herefter: >>Hvordan sælger jeg mig selv til en jobsamtale<<. Markedsøkonomen fik i øvrigt jobbet og er pr. 16. april 2009 forsat ansat i virksomheden. Én elektrotekniker er nyansat som timelærer på en teknisk skole. Han bruger Coach IT til at formulere og finpudse sin pædagogiske stil. Efter et par konsultationer falder snakken på fremtiden og sikkerheden i timeansættelsen. Han fortæller, at han er glad for jobbet som underviser og vil 10

13 gerne arbejde hen imod en fastansættelse. Overskriften for den efterfølgende coach-session er derefter: >>Jeg skal synliggøre min interesse og lyst til at blive fastansat underviser<<. Elektronikteknikeren er efterfølgende blevet sat op i undervisningstid og hans nærmeste chef snakker om muligheden for en fastansættelse fra august Faglig sparring og opkvalificering Egentlige kursustilbud har deltagerne ikke efterspurgt, selvom alle ved introduktionen er blevet informeret om, at der var mulighed for at tilrettelægge kursusdage af 2-3 dages varighed. Derimod har facilitetsrammen med sandkasse- og testmiljø været pænt besøgt. Ligeledes har projektets IT-faglige konsulent ofte været kontaktet med henblik på faglig vejledning og instruktion i løsningen af konkrete problemstillinger inden for IT-netværk og systemdrift. Nogle gange er forespørgslerne klaret med telefonsupport, andre gange har deltagerne været forbi Coach IT og afprøvet deres software og systemløsninger i testmiljøet. Resultater og brugeroplevelser I forbindelse med et projekt som Coach IT kan det være svært at definere entydige parametre for effektmåling. I projektet har vi valgt at gøre status på baggrund af aktivitetsniveauet og deltagernes brug af Coach IT s service ydelser. Vi har endvidere undersøgt status for deltagernes aktuelle beskæftigelsessituation. Og endelig har vi interviewet deltagerne omkring deres brugeroplevelser og IT-efterværnets relevans. Grundet virksomhedernes manglende tilslutning og det begrænsede antal deltagere i projektet, skal resultaterne tages med et forbehold. Samtidig må vi erkende, at ikke alle samtaler og aktiviteter er blevet journaliseret, på grund af den store variation i kontaktformen. Nogle informationer er derfor gået tabt i processen. De data, som i rapporten offentliggøres her, er imidlertid baseret på dokumenteret viden. Antal gennemførte Coachsessions Aktivitetsniveau Antal gennemførte telefonkonsultationer IT-faglig rådgivning, sparring eller undervisning Projekter i testmiljøet 22 sessions 45 samtaler 12 cases 4 bookninger Deltagerens beskæftigelsesmæssige status Deltagere der har skiftet job I job pr. 1. april 2009 Ledighed pr. 1. april deltagere 2 deltagere Ingen 11

14 Brugeroplevelse Brugeroplevelserne er gennemført på baggrund af et spørgeskema på otte spørgsmål. Spørgeskemaet giver deltagerne frie rammer for uddybende besvarelser. Samtidig er der mulighed for at kommentere alle aspekter i projektets rammesætning. Spørgsmålene udforsker deltagernes oplevelser af projektets relevans, serviceydelsernes kvalitet, mangler og muligheder. Men spørgeskemaet retter også blikket mod de virksomheder, som deltagerne er ansat i, og spørger ind til, hvordan deres arbejdsplads har støttet dem i det første halvår af deres ansættelsesforhold. Spørgsmål 1) Hvordan har din virksomhed støttet dig i at få en god opstart i jobbet? Deltagerne har en blandet oplevelser af, hvordan deres arbejdsplads har støttet dem i det første halve år, men hovedparten udtrykker tilfredshed med deres introforløb. Det de nyansatte(deltagerne) fokuserer på i deres besvarelse er, om lederen og kollegaerne er søde, om de er hjælpsomme med informationer og udviser tålmodighed. Ingen af de nyansatte har dog oplevet, at deres virksomhed har haft en defineret køreplan for deres opstart i virksomheden. Spørgsmål 2) Hvad kunne virksomheden have gjort mere ud af for at hjælpe dig godt på vej i jobbet? Spørgsmålet har muligvis været svært at forholde sig til, idet flere deltagere har undladt at besvare spørgsmålet. Men én deltager giver udtryk for, at det ville være gavnligt, om virksomheden var mere nysgerrig på, hvilken oplæringsform han som nyansat kunne tænke sig. Én anden efterlyser instruktionsmanualer og litteratur, så han i højere grad kan være selvhjulpen på de faglige udfordringer. Spørgsmål 3) Hvor ofte har du i din nyansættelse haft brug for ekstern sparring i forhold til jobbet? Generelt udtrykker deltagerne stort behov for ekstern sparring. For nogle har det især været i opstarten af deres ansættelsesforhold. Men også længere inde i ansættelsesforholdet, hvor enkelte deltagere haft brug for at vende arbejdsdagen med en uvildig instans. Én nævner at han søgte råd i forhold til genforhandling af løn, én anden har søgt coaching som optakt til en tre-måneders evaluering i virksomheden. Spørgsmål 4) Hvordan har Coach IT været et relevant tilbud for dig? Udbyttet og tyngden i det deltagerne har hentet fra deres tilknytning til Coach IT varierer. En gruppe af deltagere fortæller, at de primært har set Coach IT som et sikkerhedsnet, hvis der skulle blive problemer. En anden gruppe fortæller, at coachsessionerne har styrket deres selvværd og hjulpet dem til at blive mere selvkørende i virksomheden. Spørgsmål 5) 12

15 Hvilke tilbud fra Coach IT kunne også have vist sig nyttige for dig i forbindelse med dit første halvår i virksomheden? Ingen af deltagerne påpeger mangler i de tilbud, som Coach IT har udbudt. Og ingen kommer med bud på, hvad der også kunne være relevant at inddrage i rammen. En oplagt forklaring på de manglende forslag er, at Coach IT s udbud er dækkende og fyldestgørende. Men det kan også skyldes, at ingen af deltagerne er blevet presset i deres arbejdsforhold, eller har haft en problemfri opstart ude i virksomhederne. Spørgsmål 6) Hvordan kunne et tættere samarbejde mellem dig, Coach IT og virksomheden have styrket dit arbejdsforhold? Spørgsmålet har givet tre typer af besvarelser: Dem som efterfølgende kan se styrken i, at Coach IT som tredjepart kan fremføre idéer og synspunkter, de ikke selv har turde fremføre over for virksomheden. F.eks. skriver en deltager, at Coach IT vil kunne instruere virksomheden i, at god oplæring starter med, at virksomheden finder ud af, hvordan den nyansatte bedst tilegner sig ny viden. En anden besvarelsestype er dem, der slet ikke ønsker at virksomheden har kendskab til, at de har Coach IT som sparringspartner. Som under ingen omstændigheder ønsker tre-partssamtaler. Måske tænker de, at deres brug af Coach ITs konsulentydelser er tegn på svaghed, eller også ser de Coach IT som deres frirum, hvor de ene og alene bestemmer fokus. Endelig er der dem, som slet og ret er tilfredse med virksomhedens håndtering af deres indkøring og ikke har tænkt i de baner. Spørgsmål 7) Er der forhold/vilkår/barrierer som har afholdt dig fra at bruge Coach IT? Ingen deltagere har følt eller oplevet begrænsninger i deres adgang til Coach IT. Spørgsmål 8.) Har du andre oplevelser eller kommentarer i forbindelse med jobbet eller Coach IT, som du synes vi skal vide? Spørgsmålet er udelukkende blevet besvaret med positive refleksioner omkring Coach IT, konsulenternes arbejde og jobbene ude i virksomhederne. Det er besvarelser som for eksempel: >>.. det er et fantastisk tilbud, der har hjulet mig meget <<, >>.. en god lyttende og forstående coach, tak for god hjælp :-)<<, >>...de kompetencer jeg fik med i bagagen har jeg brugt i samarbejde med ledelsen og marketingsafdelingen <<. 13

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

FlexAarhus-Denfleksiblevejtiluddannelse

FlexAarhus-Denfleksiblevejtiluddannelse FlexAarhus-Denfleksiblevejtiluddannelse Evalueringsrapport2013 FlexAarhus-Denfleksiblevejtiluddannelse Evalueringsrapport2013 Uarbejdetaf: ForstanderSteenDevantier ProjektlederNisPeterNissen Foryderligereinformation:

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præsentation af projekt Glad Mad

Præsentation af projekt Glad Mad 3. maj 2010 Denne evaluering er udarbejdet af projektkonsulent Selena Forchhammer Thønnings og projektmedarbejder Kristine Pedersen, fra Videns-og Formidlingsenheden (VIFO), Kommunikationscentret i Hillerød

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland støttet af Den europæiske Socialfond

Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland støttet af Den europæiske Socialfond Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland Tove Rasmussen, april 2008 Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC 2 Indledning 2 Resumé med anbefalinger 3 Evalueringens fokus

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

COACHING AF PH.D. STUDERENDE

COACHING AF PH.D. STUDERENDE COACHING AF PH.D. STUDERENDE RESULTATER FRA EVALUERINGEN I løbet af 2009 deltog 30 ph.d. studerende i et coaching forløb med 5 individuelle coaching sessioner og 3 workshops. Stort udbytte Behov for målretning

Læs mere

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Du er som jobkonsulent en af deltagerne, men du er også den, der på et helt verordnet plan kan tage ansvar for rækken

Læs mere

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen CASA Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere