1. Problemfelt! Problemformulering! arbejdsspørgsmål! Afgrænsning! Begrebsafklaring! Metode! Projektdesign!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Problemfelt! 4. 1.1 Problemformulering! 5. 1.2 arbejdsspørgsmål! 5. 1.3 Afgrænsning! 5. 1.4 Begrebsafklaring! 6. 2. Metode! 6. 2.1 Projektdesign!"

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemfelt! Problemformulering! arbejdsspørgsmål! Afgrænsning! Begrebsafklaring! 6 2. Metode! Projektdesign! Valg af teori! Videnskabsteori! Empiri! Teori! Giddens og globalisering! Diskursteori! Redegørelse! Den franske gastronomi! Den danske gastronomi fra 1945 til 2004! erne! Det Ny Nordiske Køkken! 28 Analyse! Udviklingen af Det Ny Nordiske Køkken! Forholdet mellem fransk gastronomi og Det Ny Nordiske Køkken! Diskussion! Udvikling eller inspiration! Sociale Konstruktioner! Metodediskusion! Opsummering! Konklusion! 48 2

3 8. Perspektivering! Kilder! Bilag! Bilag 1 - Det Ny Nordiske Køkken gør os til sunde danskere.! Bilag 2 - Norden på det gastronomiske verdenskort! Bilag 3 - Det franske køkken vil være verdenskulturarv! 67 3

4 1. Problemfelt Med førstepladsen ved den prestigefyldte kokkekonkurrence Bocuse D or (det uofficielle verdensmesterskab for kokke) i 2010, satte Rasmus Kofoed den nye nordiske gastronomi på verdenskortet. Dette blev konsolideret ved anden og tredje pladsen, der gik til hhv. Norge og Sverige, i samme konkurrence. Det er heller ingen hemmelighed at den danske restaurant NOMA, kan kalde sig verdens bedste i 2010, 2011 og 2012 (The Worlds 50 best restaurant, 2012 ). Det Ny Nordiske Køkken oplever i disse år stor succes både i Norden men også i resten af verdenen (DR, 2011). Anerkendte gastronomiske personligheder som, blandt andet, Ferran Adria 1 mener at Det Ny Nordiske Køkken bliver det næste store verdenskøkken (Christiensen, 2008). Hele denne udvikling af nordisk opblomstring startede i 2004 da flere gastronomiske personligheder, gik sammen og skabte manifestet til det Ny Nordiske Køkken. Det franske køkken har i mange år været det mest kendte køkken i verden. Det er herfra vi har fået lækre retter som Bøf Bearnaise og fois gras, men det er også herfra at man får snegle og frølår. Det franske køkken er fyldt med traditioner, der gør det til det som det anses for at være idag - Verdens største køkken. Fransk er blevet et gastronomisk lingua franca, altså et sprog der bliver brugt i gastronomiens verden, som f.eks engelsk er for luftfart. Teknikker, råvarer og anretninger er alle gastronomiske værktøjer fra Frankrig, som idag bliver brugt i selv de mest moderne køkkener. Dog er der nogle der mener at den franske gastronomi er på retur. Frankrig har ikke overrasket med noget gastronomisk siden slutningen af 70 erne og kokkene er blevet til pengemænd der går mere op i penge og traditioner, end gastronomisk nytænkning (Tang, 2011). Påvirkningen til det internatonale, gastronomiske samfund, kan man dog ikke tage fra dem, om det så er mere end 40 år siden at der reelt set er kommet noget fra den front. Vi lever i en verden hvor globaliseringen er blevet en del af vores hverdag. Vi kan rejse over lange afstande uden at flytte os en meter og vi kan se begivenheder live uden at være tilstede. Denne globalisering åbner verden op og på den måde bliver man en borger af verden. Man har mulighed for at få lige den slags mad man ønsker lige uden for døren om det er fransk, dansk, spansk eller tjekkisk og vi har en verden idag, hvor man på kort tid kan få næsten alt hvad man ønsker sig. 1 Ferran Adria I Acosta var køkkenchef på El Bulli, som flere gange er blevet kåret som verdens bedste restaurant indtil lukningen i Ferran bliver set som en af verdens bedste kokke og som forgangsmand for det populære molekylære gastronomi. 4

5 Men er der ikke brug for at kunne manifesterer sig som en borger af et mindre samfund? Har man ikke brug for at være en del af et mindre nationalt eller regionalt fælleskab og har dette fælleskab ikke brug for at vise hvad de kan? Nogle mener at globaliseringen har skab et samfund af verdensborgere, mens andre mener at det er et samfund af nationale fælleskaber. Hvordan kan dette ses i samfundet og, som jeg undersøger i denne projekt, hvordan kan det ses gennem noget så banalt som gastronomien? 1.1 Problemformulering I denne projektrapport vil følgende problemformulering blive forsøgt besvaret: Hvilke betingelser har muliggjort Det Ny Nordiske Køkken s fremkomst og er det et udtryk for sociologisk udvikling eller kun en udvikling af noget i forvejen eksisterende? 1.2 arbejdsspørgsmål Følgende arbejdsspørgsmål vil blive forsøgt besvaret for at kunne hjælpe til at besvare problemformuleringen: 1. Hvordan så den danske og franske gastronomi ud før 2004? 2. Hvilken påvirkning har den franske gastronomi haft på den danske gatronomi? 3. Hvad er det der driver udviklingen frem til at man udvikler en ny gastronomisk kultur? 4. Er Det Ny Nordiske Køkken et udtryk for en sociologisk ændring eller bare en udvikling af det franske køkken? 1.3 Afgrænsning Jeg har valgt at beskæftige mig med den mad der laves i et restaurantkøkken og ikke i hjemmet. Selvom mange hjem stadig laver masser af mad der kommer fra Frankrig f.eks. Bearnaise, peberbøffer og pandekager, er det ikke det der i dette projekt vil blive forstået som gastronomi, men som madlavning. Madlavningen i hjemmene har også en betydning i forhold til den danske og franske madkultur, men det vil udelukkende blive maden i restaurantkøkkenet der i denne opgave vil repræsentere madkulturen. Derudover vil der kun blive skrevet om andre gastronomier, hvis denne har en vigtigt relation til enten det franske-, danske-, eller Det Ny Nordiske Køkken. Andre gastronomier har også betydning på både den danske og franske gastronomi, som, f.eks den italienske og tyske, men det er ikke noget der vil blive lagt fokus på. Når der bliver snakket om mad i et restaurantkøkken, vil der også være en afgrænsning 5

6 omkring dette. Man kan godt komme ud steder hvor der bliver serveret mad fra en bestemt madkultur, men som i virkeligheden ikke er det, eller man kan komme steder hvor der ikke har været en udvikling i menukortet i 50 år. Hovedfokus kommer således til at ligge på gourmetrestauranter, som primært ligger i hovedstadsområdet men også har repræsentanter på resten af Sjælland, Fyn, Jylland og sågar endda på Bornholm, og restauranter liggende lige et enkelt niveau eller to under denne kategori. 1.4 Begrebsafklaring Gastronomi - Den mad der bliver lavet i et restaurantkøkken, som har status af kunst og madlavning der smelter sammen. Globalisering - Er den dynamiske udveksling af goder som varer, kapital og viden over grænser og kontinenter. Følgerne af dette er en større gensidig afhængighed af andre lande og mennesker (Den store danske - globalisering, 2010). Brasserie - En fransk køkkentype, oprindelig en ølstue, men flygtninge fra Alsace gjorde det til et fint sted med en bestemt menu (Den store danske - Brasserie) Gourmet - Definerer en restaurant eller et køkken med madlavning af meget høj kvalitet. Gourmet betegner som regel retter eller menuer som er raffineret, æstetisk balanceret, forkellige balancerede kontraster og smage i maden, og som koster mange penge. 2. Metode Dette afsnit vil afdække projektets metodiske overvejelser og dermed klarlægge grundlaget for projektrapportens opbygning. Dette indebærer beskrivelser af videnskabsteoretisk tilgang, metoder, teorier, projektdesign og empiri. I projektet er der brugt elementer, hovedsagligt fra sociologien og fra faget Plan, Rum og Ressourser (PRR). Sociologien skal vi se på gennem Anthony Giddens og hans syn på individ, modernitet og globalisering. Samtidig er det også globaliseringen der vil bringe PRR ind i projektet. Gennem PRR vil vi se på globalisering og dens evne til at sætte verden ind i tid, rum og ressourser, hvilket også vil blive formuleret igennem Giddens. Sociologien vil igen træde frem i forbindelse med diskursteori. Diskursteorien er til at kunne forstå samfundet eller et udsnit deraf. Her vil det blive brugt til at forklare forholdet mellem dansk og fransk gastronomi. 6

7 2.1 Projektdesign Projektet er blevet udarbejdet ud fra problemformuleringen. For at få hjælp til at svare på denne er der udarbejdet 4 arbejdspørgsmål. Opgaven er delt op i 3 faser. Redegørende, analyserende og diskuterende. Det første arbejdsspørgsmål vil blive besvaret af redegørelsen, de 2 næste spørgsmål vil blive besvaret af analysen og det 4. spørgsmål vil blive besvaret/diskuteret i diskussionen. Dette vil hjælpe til at besvare den endelige problemformulering i en konklusion. Konklusionen vil være efterfulgt af en perspektivering af projektet. En visuel oversigt kan ses på næste side. 7

8 Figur 1 - Projektdesign 8

9 2.3 Valg af teori I dette afsnit vil det blive forklaret hvilke teorier projektet vil gøre brug af for at kunne besvare problemformuleringen. Dette projekt kommer til at handle om hvilken udvikling den danske gastronomi har haft og specielt hvorfor det har været sådan. Til dette benytter projektet sig at to teorier; Anthony Giddens globaliseringsteori og Diskursteori som primært trækker på Ernesto Laclau og Chantal Mouffe. Giddens vil blive brugt til at forklare en udvikling i globaliseringen og hvordan denne kan være med til at skabe en ny gastronomisk retning. Derudover vil der blive set på andre af Giddens teorier og begreber, deriblandt emner som individ, modernitet, rum og tid og om dette eventuelt også kan have en indflydelse på udviklingen i gastronomien. Diskursteorien vil blive brugt til at analysere om der er en forbindelse mellem det danske og det franske køkken, for at undersøge hvilken betydning det franske køkken har haft på det danske køkken. Brugen af diskursteori og analyse, ville også kunne bruges til at se at udviklingen, i overenstemmelse med videnskabsteorien (se kapitel 2.4), er en social konstruktion. Det materialemæssige er artikler og tekster der vil danne basis for analysen hvilket også er det traditionelle for diskursanalysen (Hansen, 2000, s.140), men Louise Phillips og Marianne Winther Jørgensen (1999) skriver at en diskurs er en måde at forstå verden på (eller et udsnit af verden på) og dermed udelukker det ikke brug af andre materialer da verden kan være alle andre typer af materiale. Teorierne vil blive uddybet i kapitel Videnskabsteori Dette afsnit fortæller om projektets videnskabsteoretiske baggrund. Projektet er baseret på socialkonstruktivisme. Grundideen bag socialkonstruktivismen er at verden og samfundet er opbygget af sociale konstruktioner. Samfundet er bygget op på den måde vi taler om den på, altså gennem sproget. Virkeligheden er noget vi skaber gennem interaktion og den måde vi italesætter verdenen på (Holm, 2011, s ). Dette er ikke ensbetydende med at vi opfatter verdenen ens. Hvert individ har deres egen forståelsesramme af forskellige 9

10 ting, hvilket gør at vi f.eks ikke vil opleve verdensrummet på samme måde som en astrofysiker ville gøre det. Man kan sige at vi opfatter verden ud fra forskellige diskurser og at verden ikke er andet end summen af forskellige diskurser (Ibid). Verden og virkeligeheder er dermed ikke eksisterende uden for vores italesættelse. Et eksempel på dette kunne være penge. Penge er i sin fysiske form ikke andet en små metalstykker, papirlapper med tryk eller numre på en konto, men fordi vi er blevet enige, om pengenes værdi, opfører mennesket sig som om, at det de står med i hånden er mere værdigfuldt end den rent fysisk er. Penge er derfor en social konstruktion (Ibid). Den amerikanske socialkonstruktivist Kenneth Gergen 2 har, på baggrund af teorier fra Thomas S. Kuhn 3 og Ludvig Wittgenstein 4 opstillet fire grundantagelser der ifølge Gergen selv er kernen i socialkonstruktivisme (Ibid) 1. Der er ingen nødvendig sammenhæng mellem verden og vores begreber om verdenen (Gergen, 1999). Sproget er en god kommunikationsform, men det er ude af stand til at afspejle verden, fordi sproget er metaforisk (Holm, 2011, s.125). Når en person siger at han er glad kan det menes bogstavligt, men hvis han siger at han sprudler af lykke er det en metafor der indirekte refererer til virkeligheden. Men ifølge socialkonstrutivister er der ingen bogstavlige betydninger, da sproget og følelser er to forskellige ting. Sproget afspejler kun følelserne og kan derfor kun være en metafor. Forskellen mellem at man er glad og man sprudler af lykke ligger derfor i vores omgangsformer, hvilket gør det til en social konstruktion (Ibid). 2. Vores beskrivelser af virkeligheden udspringer af de sociale relationer vi står i (Gergen, 1999). Via sproget skaber vi i fælleskab verdenen og ikke hver for sig. Det er sprogets rolle der får os til dette. Sproget er det som binder os sammen i et fælleskab og det er sproget der skaber verden (Holm, 2011, s.126). F.eks har penge kun betydning i de sprogspil vi spiller med hinanden og netop fordi vi spiller disse spil bliver penges betydning opretholdt (Ibid). 3. Gennem vores forståelse af verdenen former vi vores egen fremtid (Gergen, 1999). Da det er samfundet selv der, gennem sproget, konstruerer samfundet, er det 2 Kenneth Gergen er amerikansk psykolog og professor ved Swarthmore Collage, han er kendt for en nyrere retning inden for det psykologiske landskab kaldet socialkonstruktivisme 3 Thomas S. Kuhn ( ) var amerikansk videnskabshistoriker og ophavsmand til paradigmeteorien. 4 Ludwig Wittgenstein ( ) Østrigsk-engelsk filsof 10

11 dermed også samfundet selv der kan ændre dette. Hvis man kan ændre den måde en bestemt diskurs bliver italesat på kan man dermed også ændre på dens fremtid. Hvis man f.eks ikke mener at prostituerede bliver undertrykt, forsøger man at redegøre for hvorfor. Selv om de prostituerede selv mener at de er lykkelige og ikke bliver undertrykt, vil man stadig se dem som undertrykte på grund af tidligere italesættelser af emnet. Der er derfor modstanderne af prostitution, der faktisk undertrykker de prostituerede (Holm, 2011, s.129). 4. Reflektioner over vores forståelse af verden er afgørende for vores fremtidige trivsel (Gergen, 1999). Ved at ændre vores sprog og italesættelser kan man styrke de undertryktes levevilkår og selvrespekt, ved at øge samfundets respekt for disse grupper. Det gøres gennem en italesættelse af en ny social orden i samfundet. Det er på den måde muligt at gøre den fremtidige trivsel bedre for udsatte grupper. Gergens grundantagelser ser på hvordan samfundet er en social konstruktion og dette giver meget god mening i forbindelse med det samfundvindenskablige genstandsfelt (Holm, 2011, s.130), men hvordan kan den naturvidenskablige praksis være bygget op af sociale konstruktioner? Ting der kan måles og vejes er vel ikke en en social konstruktion. Den franske filosof Bruno Latour 5 mente at laboratorier er ligesom en fabrik, der fremstiller et produkt, i dette tilfælde naturvidenskablige artikler. De ansatte er videnskabfolkende der bevæger sig i et økonomisk system, hvis valuta er troværdighed (Holm, 2011, s.130). Forskeren investerer sin troværdighed i en artikel, hvor afkastet vil være øget troværdighed, som fører til flere forskningsmidler, der investeres i flere artikler (Ibid). Dette kaldes for troværdighedscirklen. Dermed mener Latour at naturvidenskaben ikke adskiller sig fra det omgivende samfund. Forskernes processer er ligeså konstruerede som samfundet. Pengestærke laboratorier udkonkurrere de mindre, yngre forskere lytter mere til de ældre forskere end deres egne instrumenter og forskernes tanker, ideer og overvejelser er et resultat af laboratoriets sociale liv (gennem institutionelle krav, traditioner, diskussioner, seminarer, forhandlinger osv.) (Ibid, s. 132.). Hermed mener Latour at naturvidenskaben konstruerer sin kendsgerning og det gør videnskaben til en social konstruktion. I projektet vil socialkonstruktivismen blive brugt til at vise hvordan en udvikling i de samfundsmæssige forhold kan skabe en ændring i gastronomien. 5 Bruno Latour (1947-) Fransk filosof, hvis værk Laboratory Life fra 1986 er en socialkonstruktivistisk klassiker. 11

12 Socialkonstruktivismen åbner op for brugen af en diskursanalyse som analysemetode. Derudover kan socialkonstruktivismen besvare nogle af de spørgsmål, som problemformulering og arbejdsspørgsmål lægger op til, da disse prøver at fokusere på forandringer i samfundet, f.eks den franske gastronomis påvirkning på Danmark og hvordan og hvorfor det evt. er sådan eller ej. 2.5 Empiri Dette projekt har valgt at benytte sig hovedsagligt af kvalitativ empiri. Dette er valgt for at få en større viden inden for gastronomien, som man ikke kan opnå med kvantitative metoder. Det kvalitative empiri som projektet benytter sig af er artikler, interviews med centrale personer, citater og manifester. Empirien er ikke selv indsamlet under projektet, men bruger andres indsamlede empiri. Dette er gjort da jeg ikke mener at jeg kunne få mere ud af et selvproduceret interview, end hvad jeg i forvejen havde. Denne opgave gør brug af 4 primære tekster og flere supplerende tekster. De tre primære tekster er: 1. Det Ny Nordiske Køkken gør os til sunde danskere, af Thomas Hoffmann, artikel på hjemmesiden Videnskab.dk, 8 sider (Se Bilag 1) 2. Norden på det gastronomiske verdenkort, af Claus Meyer, kronik i Politiken, d. 10/12/2006, 7 sider (Se Bilag 2) 3. Det franske køkken vil være verdenskulturarv, af Birthe B. Pedersen, i Kristligt Dagblad d. 3/10/2009, 2 sider (Se Bilag 3) 4. Manifest for Det Ny Nordiske Køkken (Se kapitel 4.3) Artiklerne er udvalgt p.g.a deres relevans for opgaven. Jeg har valgt at bruge 4 tekster da dette kan give en mere nuanceret billede af den valgte problemstilling. Hvis jeg kun valgte at forholde mig til én tekst ville problemstillingen skulle formuleres mere snævert (Reinecker, 2010). Empirien, som er blevet valgt er repræsentativ for både Det Ny Nordiske Køkken og det franske køkken. I dette projekt vil der være et forhold mellem teorien og empirien, da teorien er betinget af empirien. Problemet med denne form for empiri er validiteten og troværdigheden. Artikler der er fundet som disse her, har en større risiko for at være farvet i en eller anden retning, hvilket et kvalitativt interview dog også har. Men efter som empirien ikke er produceret 12

13 selv, kan det være svært af fastslå gyldigheden for disse artikler. Det har af gode grunde ikke været muligt at observere informanterne under interviewet, og flere citater kan være taget ud af et sammenhæng. Det er derfor nødvendigt at skabe en mere kritisk tilgang til materialet, hvilket i sidste ende kan gå ud over projektets troværdighed og dataindsamling. 13

14 3. Teori I dette kapitel vil jeg præsentere de valgte teorier til projektet. Disse vil blive brugt i afsnittene der omhandler selve analysen. Teorierne der vil blive præsenteret er Giddens teorier om social praksis, modernitet og globalisering. 3.1 Giddens og globalisering Giddens regnes idag for en af verdens førende samfundsvidenskabelige tænkere. Hans arbejde kan inddeles i 3 perioder: Udviklingen af strukturationsteorien, sociologisk analyse af det moderne samfund og den politiske dimension af samfundslivet (Kaspersen, 2007a). I dette projekt vil der mest blive lagt vægt på den anden periode, altså sociologisk analyse af det moderne samfund, som han arbejdede med fra midten af 80 erne til midten af 90 erne Social praksis Giddens finder det forkert at man i sociologien enten tager udgangspunkt i aktøren eller strukturen fordi at det som udgangspunkt må ses som en strukturdualitet. Med dette mener han at det er en sammehængende relation hvor struktur ses som midlet og resultatet af aktørens handlinger. På den måde skabes samfundet gennem en fortløbende struktureringsproces som Giddens kalder for social praksis (Kaspersen, 2007a). Giddens mener altså at samfundet består af sociale praksiser der produceres og reproduceres på tværs af tid og rum. Det er altså produktion af social interaktion der er udført at kyndige agenter, der dermed reproducerer de sociale systemer. Dette kalder Giddens for strukturdualitet og er kernebegrebet i den sociale praksis og dermed også i hans sociale ontologi (Ibid). Det er Giddens måde at gøre op med spørgsmålet på aktør-struktur dualismen og baggrunden for hans modernitetsanalyse som vi skal se på senere. I Giddens sociale praksis finder vi agenten, som er den der agerer i samfundet. Agenten er kyndig og med viden om de fleste handlinger som agenten fortager sig, hvilket Giddens kalder for praktisk bevidsthed (Ibid). Det betyder at vi ved hvordan vi skal agere i forskellige situationer, vi kender reglerne for hvorfor vi skal gøre det sådan og rækkefølgen af handlingerne, men vi ved ikke hvorfor det er sådan. Handlingerne er altså rutineserede og automatiserede. Den praktiske bevidsthed dækker altså over den viden vi ikke kan gøre rede for (Ibid). Et eksempel kan være mad; vi ved at vi skal lave den og derefter spise den. 14

15 I nogle tilfælde kan vi godt redegøre hvorfor vi gør som vi gør, og dette kalder Giddens for den diskursive bevidsthed. Det kan f.eks være at man laver mad for at overleve eller for at glæde nogle mennesker (Ibid). Giddens mener at denne diskursive refleksivitet kan gøre os i stand til at ændre vores handlingsmønstre. Derudover arbejder Giddens med et ubevidst niveau. Her skriver han at dette dækker over handlinger foranlediget af ubevidste motiver (Ibid) Modernitet Giddens hævder, i bøgerne The Consequences of modernity, Modernity and Selfidentity og The transformation of intimacy, at de sociale organisationsformer, der blev udviklet i Europa fra starten af 1600-tallet er unikke i forhold til tidligere samfundsformer (Kaspersen, 2007a). Det er med dette at det moderne udvikles i samspil med f.eks kapitalisme, industrialisme og andre overordnede institionelle dimensioner. Giddens skriver også at det moderne samfund forandrer sig med en hastighed, dybde og intensitet der er unik (Ibid). Blandt andet nationalsstaten, det politiske system, lønarbejde og urbanisering er ifølge Giddens særegne træk ved vores civilisation og konsekvenser af moderniteten. Modernitet skal forstås som den industrialiserede verden og den udvikling (Ibid). Men hvad er det der skaber denne dynamik? Ifølge Giddens er det adskillelsen af rum og tid, udlejringsmekanismer og modernitetens refleksive karakter (Ibid). Adskillelsen af tid og rum præger vores hverdagsliv fordi den sociale interaktion sker på samme tid og sted. Tidligere udgjorde hjemmet og byen ens centrale opholdssted men idag er familien spredt i tid og rum (Ibid). F.eks sidder man selv og taler med en anden over nettet, mens faderen sælger møbler over fax og telefon. Moren arbejder hjemme og er hele tiden i kontakt med chefen via sin mobiltelefon. Søsteren sidder som udvekslingsstuderende og skriver s hjem. Man kan med andre ord interagere med hinanden selv om man ikke er i samme tid eller rum. Vi kan sagtens være i samme rum uden at være på samme lokation mener Giddens (Ibid). Han mener også at for at en moderne virksomhed fungerer, skal den have en evne til at koordinerer menneskers handlinger selv om de er adskilt at tid og rum. I det moderne samfund er refleksivitet et alment træk ved menneskelig handling og Giddens mener at det er den regelmæssige brug af viden som institutioner og individer indsamler og anvender til organisation og forandring af samfundet. Idag handler vi ikke længere på baggrund af traditioner, kun hvis disse traditioner kan legitimeres og begrundes. Refleksivitet er et alment træk ved mennesket men også ved moderniteten. Den øgede refleksion skal ikke opfattes som om vi har fået en større viden. Den øgede 15

16 viden medfører bare en ny usikkerhed om sandheden i den nye viden da vi ikke kan være sikker på at den nye viden ikke bliver revideret. Her mener Giddens at det er vigtigt med nogle tillidsrelationer til mennesker eller systemer da det, ligesom et spædbarns relation til moderen, forhindrer at man ikke udsættes for farer og trusler. Tillid er selvets beskyttelsesværn så man er rustet til at tage nye beslutninger (Ibid). Usikkerheden, tvivlen og den konstante strøm af valgsituationer, influerer hele tiden på selvets og ens udvikling af identitet. Selvidentitet er et refleksivt projekt som man selv er ansvarlig for og dette gør os til den vi selv gør os til. Tilværelsen bliver dermed et spørgsmål om at vælge og tage beslutninger, så vi kan opretholde en selvfortælling (Ibid) Globalisering Både den sociale praksis og moderniteten kan hos Giddens ses i han tekster om globaliseringen. Globaliseringen henviser til processer der knytter sig til om eller noget rumligt. Rummet bliver sat som en central enhed i samfundsvidenskaberne, hvilket ikke er set så tit, da samfundsvidenskaberne oftes har vægtet tidsdimensionen. Globaliseringen bliver dermed en forbindelse mellem geografien og sociale relationer. Giddens beskriver globaliseringen som en multidimensionel proces med stor kompleksitet og flere modsatrettede udfald (Kaspersen, 2007b). Han skriver i The Consequences of modernity fra 1994 at: Globalisering kan således forstås som intensiveringen af verdensomspændende sociale relationer, som forbinder fjerne lokaliteter på en sådan måde, at lokale begivenheder påvirkes af hændelser der finder sted mange kilometer væk (Ibid) Derudover mener han også at globaliseringen handler om forandringen i tid og rum og definerer det som handling på afstand(ibid). Globaliseringen er ikke én proces men en kombination af processer der ofte forgår modsatrettede og producerer konflikter og brydninger i samfundet. Således kan man f.eks. forklare genoplivningen af lokal nationalisme og øget fremhævelse af lokale identiteter (Ibid). Dette kan direkte ses som konsekvenser af globale påvirkninger som de førnævnte processer er en reaktion imod (Ibid). Giddens teorier viser os at globaliseringen er en konsekvens af moderniteten. Moderniteten er en udstrækning af tid og rum og sociale relationer, der tidligere var lokale, bliver organiseret på tværs af tid og rum (Ibid). Herved bliver det lokale og dermed vores dagligdag, en del af en global proces. Altså kan f.eks fremgang i Kina, betyde finanskrise i Europa eller man køber en trøje der er designet i England, men 16

17 produceret i Hong Kong. Dette betyder måske at en engelsk gammel kerneindustri som producering af tekstiler med væv uddør i England, men måske bliver en kerneindustri i Hong Kong (Ibid). Globaliseringen skaber udviklende processer i de sociale relationer, hvilket kan påvirke os lokalt, men processen kan altså også virke omvendt, dvs. at der kommer mere fokus på det lokale, hvilket så igen har påvirkning på tværs af rum og tid andre steder i verden. 3.2 Diskursteori Begrebet diskursteori er udviklet af Ernesto Laclau og Chantal Mouffe gennem deres hovedværk Hegemony and socialist strategy fra Diskursteoriens mål er at give en forståelse af det sociale som en diskursiv konstruktion og alle sociale begivenheder kan analyseres med diskursanalytiske redskaber. Diskursteoriens brede fokus gør den velegnet som teoretisk grundlag for socialkonstruktivistiske tilgange til diskursanalyse, dog leverer den ikke mange redskaber til diskursanalyse og kan dermed, med fordel, kombineres med andre forfatteres diskursbegreber (Phillips mfl, 1999, s. 35). Diskursteorien er en måde at tænke på verden på, så sociale fænomener aldrig kan være færdige eller totale. Dette giver konstante sociale kampe om forståelsen af samfund og identitet, hvilket kan få sociale konsekvenser (Phillips mfl, 1999, s. 34) Diskurser En diskurs skal forstås som en fastlåsning af betydning inden for et specielt område. Diskurser kan ses som et samling af tegn der hver især giver diskursen dens betydning. Disse tegn kaldes for momenter. Momenter er tegn der har fået dens betydning fastlåst af diskursen (Ibid, s. 36). For at en diskurs kan blive etableret, skal betydningen lægges omkring nogle nodalpunkter. Nodalpunkter er et priviligeret tegn, som andre tegn, i diskursen, får deres betydning i forhold til (Ibid, s. 37). I en gastronomisk diskurs kunne det f.eks være madlavning, der er et nodalpunkt. Andre tegn som f.eks. kok, restaurant og menu får deres betydning i forhold til tegnet restaurant. Man kan sige at en diskurs er en reduktion af muligheder, hvis formål er at forhindre tegnenes glidninger i forhold til hinanden, og dermed give en anden betydning. De mulige betydninger af et tegn, bliver udelukket og bliver smidt ud i det Mouffe og Laclau kalder for 17

18 det diskursive felt. Det diskursive felt er altså en masse betydningstilskrivninger som et tegn evt. har i en anden diskurs, eller har haft i den pågælende diskurs (Ibid). Denne betydning bliver derfor udelukket for at skabe entydighed i diskursen. Diskursen bliver altid dannet ved at se på hvad den udelukker, altså i forhold til det diskursive felt. I en gastronomisk diskurs er madlavning en kok der står og tilbereder en menu til en gæst, men hvis man ser det fra en husholdningsdiskurs er det en mor der laver mad til en familie, hvilket den gastronomiske diskurs ikke er (Ibid). Fordi en diskurs altid får dens betydning igennem det den udelukker, er der altid fare for at den bliver undermineret af det diskursive felt (Ibid). Altså vil andre betydninger af tegnene forstyrre diskursens entydighed. De tegn der ikke har fået fastlåst deres betydning kalder Laclau og Mouffe for elementer (Ibid, s. 38). En diskurs er altså en proces der forsøger at give elementer entydighed og dermed gøre dem til momenter. Laclau og Mouffe mener at diskursen er en lukning, et midlertidigt stop i tegnenes betydningsglidninger (Ibid). Madlavning kan f.eks bruges i flere diskurser og er derfor ikke meget i sig selv, men får mening ved at blive artikuleret i en bestemt diskurs, hvilket betyder at den bliver sat i relation til andre tegn for at give mening. Madlavning er et nodalpunkt selv om den først får sin betydning når den sættes ind i en diskurs. Derfor er madlavning som tegn også et element. Den kan derfor få flere betydningstilskrivninger, og dette gør den til en flydende betegner. Flydende betegnere er et tegn som flere diskurser prøver at gøre til et moment (Ibid, s. 39). I en gastronomisk diskurs er madlavning et nodalpunkt, men også en flydende betegner hvad angår forholdet mellem en husholdningsdiskurs og en gastronomidiskurs Kollektive og individuelle identiteter Identiteter er organiseret efter samme princip i den samme diskursive proces. Det gælder på den individuelle som den kollektive identitet (Ibid, s. 52). Den individuelle identitet bliver sat i bestemte positioner af diskurserne. Man kan også sige at diskurserne interpellerer individerne (Ibid, s. 53). Hvis man f.eks. er en gæst på en restaurant der gerne vil snakke med kokken, bliver kokken sat i bås som kok og ikke som mand/dame, far/mor eller fodboldspiller. Hertil hører en bestemt forstilling om hvad kokken skal kunne - at lave mad. Det er et eksempel på at i diskurser er der udpeget nogle positioner som subjektet kan tage - dette kaldes for subjektpositioner (Ibid). Til disse positioner tilhører der nogle bestemte dogmer om hvordan man skal opføre sig. I eksemplet fra før, forventes det at kokken laver mad til gæsten, der så skal spise den og efterfølgende 18

19 betale. Hvis gæsten selv går i køkkenet og begynder at lave mad, overskrider han sin rolle i positionen og bliver nok smidt ud af restauranten og stemplet som afviger. Subjektet er altså ikke suverænt men bestemt af diskurserne. Subjektet er også fragmenteret, hvilket betyder at man kan indtage flere subjektpositioner. Oftest lægger man ikke mærke til det men to subjektpositioner kan støde sammen, hvis forskellige diskurser forsøger at organisere sig i det samme rum. Hvis dette sker bliver subjektet overdetermineret (Ibid, s. 54). Der ikke langt fra at identificere sig selv som en gæst på en restaurant til at identificere sig som en del af gruppen restaurantgæster og der sker dermed en overgang til en kollektiv identitet. Ifølge Laclau og Mouffe findes der ingen objektive forhold der afgør hvilke grupper et socialt rum er inddelt i (Ibid, s. 56). Individet har muligheden for at identificere sig på flere måder i forskelllige diskurser (overdetermination). En gruppe må derfor forstås som en reduktion af identitetsmuligheder. En gruppe konstrueres når man fravælger nogle identiteter og fremhæver de relevante. Dette forgår gennem ækvivalenskæder. F.eks. bliver gruppen af restaurantgæster konstitueret som dem der ikke er kokkene der laver maden. Derved er en gruppe altid en udelukkelse af alternative betydninger, ligesom en diskurs kun fungerer ved at lukke andre fortolkninger ude (Ibid). Et afgørende begreb i gruppedannelsen er repræsentation (Ibid, s. 58). En gruppe er ikke eksisterende før den bliver italesat. En gruppe bliver kun dannet hvis nogen taler om den eller taler på vegne af gruppen. Repræsentationen skal ideelt set legemeliggøre gruppens vilje, men i diskursteorien findes der ikke objektive grupper, da grupper oprettes gennem ækvivalenskæder. Altså en gruppe kan ikke dannes og derefter repræsentereres, for dette sker i samme proces. Fordi gruppen dannes som kontrast til andre grupper, indgår den derfor i kampen om hvordan samfundet skal indholdsudfyldes Antagonisme og hegemoni Antagonisme er diskursteoriens begreb for konflikt. Dette opstår når forskellige identiteter gensidigt forhindre hinanden. De to identiteter stiller modstridende krav til ens handlinger. Hvis man ser det ud fra den ene af de to diskurser, der støder sammen i et antagonistisk forhold, er det en diskurs hvis eksistens og entydighed, bliver truet af diskursens ydre - altså alt det som den har udelukket (Ibid, s ). Antagonisme finders derfor der hvor diskurserne støder sammen. Antagonismer kan opløses ved hjælp af hegemoniske interventioner - en artikulation som gennem kraft genopretter entydigheden i diskursen. Det vil, som magt, ikke udelukke andre 19

20 betydningsdannelser, kun undertrykke dem (Ibid). Hegemoni minder om begrebet diskurs, da denne også fastlåser betydninger, som diskurs fastlåser elementer i momenter. Forskellen er et hegemoni fastlåser betydninger på tværs af antagonistiske diskurser. 20

Ny nordisk mad - for alle eller eliten?

Ny nordisk mad - for alle eller eliten? Ny nordisk mad - for alle eller eliten? Roald Als En analyse af dækningen af ny nordisk mad i BT, Politiken og Weekendavisen fra 2003 til 2010 Speciale udarbejdet af Marianne Søndergaard - Juni 2012 -

Læs mere

Nyt Nordisk Køkken. -I et identitetsorienteret perspektiv. Bachelor-opgave ved HA-Merit på. Roskilde Universitetscenter

Nyt Nordisk Køkken. -I et identitetsorienteret perspektiv. Bachelor-opgave ved HA-Merit på. Roskilde Universitetscenter Nyt Nordisk Køkken -I et identitetsorienteret perspektiv Bachelor-opgave ved HA-Merit på Roskilde Universitetscenter Afleveres d. 19/12-2011 Kl. 12.00 Udarbejdet af Andreas Plesner Brandrup Mark U. M.

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afgrænsning... 4 3. Opgavens opbygning... 6 4. Teoretiske og metodiske overvejelser... 7

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afgrænsning... 4 3. Opgavens opbygning... 6 4. Teoretiske og metodiske overvejelser... 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Problemformulering... 4 2. Afgrænsning... 4 2.1. Målgruppe de unge... 4 2.2. Klubtilbuddet... 5 2.3 Sociale medier Facebook & Paradise Hotel... 5 3. Opgavens

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

- En diskursanalyse af tv-programmet Ha det godt

- En diskursanalyse af tv-programmet Ha det godt - En diskursanalyse af tv-programmet Ha det godt Af: Sisse Mohr Thomas Jensen Villads Bach Petersen Vejleder: Ditte Tofteng 18. december 2008 3. Semester Hus K. 1.1 Gruppe 15 Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Branding af Café Klædeskabet

Branding af Café Klædeskabet ANSLAG: 99.067 VEJLEDER Anders Olsen Service økonom uddannelsen UCN Aalborg 2012 Aflevering 31-05-12 Pernille Høbjerg Andersen SØK4 Forord Dette projekt er udarbejdet på 4. semester ved Serviceøkonomen

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 2.1 Arbejdsprocesser og metoder... 8 2.2 Overordnet fokusering

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

E-læring - selvfølgelig?

E-læring - selvfølgelig? Cand. merc. Strategi, Organisation og Ledelse (SOL) Videregående Projekt (VIP) E-læring - selvfølgelig? En diskursanalyse om italesættelsen af e-læring på en uddannelsesinstitution: er e-læring et effektivt

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Titelblad. Side 1 af 73

Titelblad. Side 1 af 73 Titelblad Side 1 af 73 Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Forforståelse... 4 Indledning... 5 Problemformulering... 8 Læsevejledning... 8 Temarammeredegørelse... 9 Fravalg af kurset informationsteknologisk

Læs mere

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces

Læs mere

Os og dem! En undersøgelse af etniske minoritetsdrenge involveret i grupperelateret kriminalitet og deres møde med socialarbejdere.

Os og dem! En undersøgelse af etniske minoritetsdrenge involveret i grupperelateret kriminalitet og deres møde med socialarbejdere. Aalborg Universitet Kandidat i socialt arbejde Speciale April 2011 Os og dem! En undersøgelse af etniske minoritetsdrenge involveret i grupperelateret kriminalitet og deres møde med socialarbejdere. Stine

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring Weekend- Junkier Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring VEJLEDER: HOLGER KJÆRSGAARD ANTAL ANSLAG: 83.982 Opgaven er udført uden

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Hvis du skal ryge herinde, så kan du godt gå udenfor!

Hvis du skal ryge herinde, så kan du godt gå udenfor! Hvis du skal ryge herinde, så kan du godt gå udenfor! Diskurs- og governmentalityanalyse af Lov om røgfri miljøer fra 2007. Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. Semester 2010. Gruppe 7: Tine

Læs mere

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man medborgerskabsforståelsen?...11 Teoriblok...11 Indledning til teori...11 Nationsforståelser...13

Læs mere

ØKOLADEN Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København

ØKOLADEN Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København ØKOLADEN (Eget billede) Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København Titelblad Mads Lund Vestergaard, 20093716 Sara Jeppesen, 20131682

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere