HF Vinkler Frederiksberg HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HF Vinkler 2015. Frederiksberg HF"

Transkript

1 HF Vinkler 205 Frederiksberg HF

2 Ud i det blå Hf Vinkler har hvert år et tema. I år er det»dialoger og fællesskab«. Fællesskabet kan synliggøres og styrkes med billeder: emblemer, logoer og bomærker. Man kan også bruge sprog: slogans og mottoer. Farver kan også anvendes, hvis de symbolske værdier, de signalerer, passer til de værdier, fællesskabet bygger på. Omslaget er blåt, fordi hf er blåt. Læser man om blå i farvelæren, får man at vide, at blå ofte bruges til at symbolisere himmerige, sandhed, evighed, troskab, fred, loyalitet, kyskhed, klogskab og eftertænksomhed, autoritet og spiritualitet. I sandhed himmelstræbende begreber, der er værd at have for øje, når det handler om uddannelse. Hf betyder højere forberedelseseksamen, så der er god grund til at rette blikket mod den blå himmel og tænke uddannelse som et fælles projekt med dialog som en fundamental forudsætning. Undervisning er en dynamisk proces, hvor læreren»puster«til eleven, tiden bliver en faktor for udviklingen. Dette er på omslaget visualiseret ved den måde, den blå farve bevæger sig på. Bevægelsen er resultat af en japansk dekorationsteknik, suminagashi, der betyder»spildt blæk«. Farven dryppes på en vandoverflade som ringe, der spreder sig. Et let pust får mønsteret til at ændre sig. Farven hentes op ved hjælp af et stykke sugende papir, der forsigtigt lægges ned på vandoverfladen. Billedet af bevægelsen, pustet, øjeblikket fastholdes. En hf uddannelse tager to år, men består af en lang række betydningsfulde øjeblikke, hvor andre har»pustet«til en. Mønsteret er et billede på udvikling som en flydende strøm, at være sammen med respekt for forskellighed, at lade sig bevæge, at bevæge sig i samme retning uden at blive ensrettet, at værdsætte øjeblikket, at opleve dynamikken i samtalen, i samværet. Fortsættes på indersiden af bagsiden

3 Hf Vinkler 205 Frederiksberg hf

4 Indhold 2 Redaktion: Finn Bønsdorff Kim Ingholt-Gaarde Omslag: Peter Bro Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag:.000 eksemplarer Sønderjyllands Allé Frederiksberg Telefon Finn Bønsdorff: Forord 5 Finn Bønsdorf : Dialoger og fællesskab, et værdiskabende samarbejde 3 Lærke Klindt Jurek: Translokationstale Lars Klewe: Hf-studenter årgang 2007 og årgang 203 fra Frederiksberg hf-kursus hvilke uddannelser vælger de? 27 Kim Ingholt-Gaarde: Mangfoldighed kan føre til et bredt sammenhold 3 Sarah Hammer Pedersen: Kære København 35 Søren V. Prang: At spise en del af Tyskland 4 Ida Winther Larsen og Cecilia Deela: Med 2.T i Barcelona 43 Signe Søgard Groth: Hvem er jeg, og hvad vil jeg? 49 Rasmus Skovgaard Jørgensen: Det lille fællesskab i den store metropol 53 Nadja Lynge Jensen: Fire værelser, et fællesskab og en»lugt«der ikke kan vaskes af 59 Anne Dorte Fridberg og Christopher Hegner: Fællesskab trods religiøse forskelle 63 Hans Kargaard: Dage i Madrid 7 Anne Winding Top: At blive et med den lidt for lille og hårde stol på tavernaen 75 Marianne Leth Weile: Manden, der reddede verden 8 Anne Kragh Andersen: Samarbejde imellem Frederiksberg hf-kursus og Sundhedscenteret resulterer i sundhedsevents og kurser til eleverne 85 Lars Nielsen: Rygestopkursus på Frederiksberg hf-kursus 87 Kjeld Arne Hansen: Skal sociale medier integreres i under visningen for at please de digitale indfødte? 93 Finn Bønsdorff: Nyt tag på skole bygningen, et samarbejdsprojekt i Ejerforeningen 96 Bestyrelsen på Frederiksberg hf-kursus 97 Personalet 0 Afgangsklasserne

5 Forord Kære læsere, I 205 er det 20. gang, at elever og lærere har samarbejdet om udarbejdelse af HF-Vinkler. Der er ikke tale om en egentlig årsberetning, hvor der gøres status over hvilke mål, der blev sat, og i hvilken grad de blev opnået. HF- Vinkler er snarere karakteriseret ved en mosaik, der skildrer nogle af skoleårets mange facetter. I 205 har vi valgt at sætte fokus på temaet dialoger og fællesskab. Dygtige elever, der går i skole, går i en klasse og udvikler sig i dialog med dygtige lærere. HF-Vinkler 205 indeholder også interessant talmateriale. Hvilke uddannelser vælger skolens elever efterfølgende? Hvad kan der forventes af hf-eleverne i forhold til deres sociale og uddannelsesmæssige baggrund? Sker der et løft på Frederiksberg hf-kursus? Stor tak til alle, der har bidraget til HF-Vinkler 205. Endelig skal der lyde en varm tak til årets hf ere for samarbejdet i to år. I ønskes alle god vind fremover. Finn Bønsdorff Rektor 3

6 4 Havnen i Chania

7 Dialoger og fællesskab, et værdiskabende samarbejde»den eneste mønt, hvormed alt udveksles, er erkendelsen«. (Platon: Faidon). AF FINN BØNSDORFF, rektor Begrebet dialog kommer fra det græske dialogos, som betyder en samtale mellem to, og dialoger spiller en meget central rolle, både i det danske uddannelsessystem og ikke mindst på Frederiksberg hf-kursus. Når den enkelte ansøger retter henvendelse til kursus, tilbydes en samtale med en vejleder. Hvilke uddannelsesmæssige mål har eleven, er der et klart defineret mål for videreuddannelse eller er ønsket en ungdomsuddannelse uden noget på forhånd defineret sigte? En afklarende samtale har også konsekvenser for de valgfag, som den enkelte kursist skal vælge. Vi tilbyder et valg mellem design, musik eller billedkunst i gruppen praktisk-musiske fag. Der skal vælges én af de tre muligheder. Andre valg har konsekvenser for en efterfølgende videreuddannelse. Ønskes optagelse på medicinstudiet skal man være opmærksom på de specifikke krav, som er formuleret af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der kræves matematik på A- niveau og kemi og fysik på B-niveau. Hos os indebærer dette, at ansøgeren skal vælge mat A og fysik C fra skolestart. I 2.hf fortsættes med mat A i kombination med valgfagene fysik og kemi på B-niveau. Det er muligt, at digitaliseringen for visse unge kan overflødiggøre en samtale, men det er nu vores erfaring, at 5

8 en bevidsthed om konsekvenser ved valg og ikke-valg bidrager til afklaring hos de unge. I forbindelse med hf-reformen 2005 præciseredes adgangskravene til de lange videregående uddannelser. Skal der læses humaniora på universiteterne, og adgangspapiret er en hf-uddannelse, så er der to mulige veje, som kan vælges. Et fortsættersprog på B-niveau. På Frederiksberg hf-kursus indebærer det valg af fortsættertysk på C-niveau, eller fortsætterfransk, ligeledes på C- niveau. Disse valg skal foretages inden skolestart i.hf, da der løftes fra C- til B-niveau i 2.hf. En anden mulighed er begyndersprog på A-niveau. Spansk A over et toårigt forløb er også adgangsgivende. Adgangskravene fra 2005 har haft afgørende betydning for de valgfag, som eleverne har valgt. I 205 er skolens største valgfagsblok matematik på B-niveau. Alle samfundsvidenskabelige uddannelser forudsætter dette B-niveau. Man kan så spørge: Hvilke aktuelle udgangspunkter har årets ansøgere?»jeg gik på gymnasium, men blev nødt til at droppe ud pga. flytning + jeg savnede diversitet / modenhed i mine klassekammerater.jeg har gennemført grundforløbet som tjener på Hotel-og Restaurantskolen. Jeg er elev på Krogs fiskerestaurant og jeg bryder mig ikke om det, så jeg stopper sidst i april. Derfor søger jeg en HF.Startede. år på HF på Gymnasium, stoppede grundet mangel på trivsel.«6

9 »Jeg går lige nu på Jeg er en socialt stærk og skoleglad pige, men selve miljøet på gymnasiet er ikke mig. Så nu håber jeg på, at blive optaget på hf til august.«elevbemærkninger fra ansøgere til Frederiksberg hf-kursus 205. Vejleder- og lærerdialoger er selvfølgelig vigtige i forhold til ønsket om et succesrigt forløb på hf, men det er bare sjældent tilstrækkeligt. Lige så afgørende er det sociale rum, som den enkelte elev bliver en del af, nemlig fællesskabet. Er det et sted, man kan vokse, udvikle sig eller er miljøet mindre studievenligt for visse typer? Die Zeit er heller ikke uden betydning. I dag er Vejleder- og lærerdialoger er selvfølgelig der en voldsom konkurrence om vigtige i forhold til ønsket om et succesrigt de unges opmærksomhed fra de forløb på hf, men det er bare sjældent tilstrækkeligt. sociale mediers side. En problematik, som følger med helt ind i Lige så afgørende er det sociale rum, som den enkelte elev bliver en del af, nemlig fællesskabet. klasseværelset. Det er vores erfaring, at velfungerende klasser er karakteriseret ved en fælles holdning og en fælles dialog i forhold til undervisningen. Gode klasser skabes også ved at sammensætte ud fra forskellighed i alder og øvrig baggrund. På Frederiksberg hf-kursus går eleverne i en specifik klasse, f.eks. 2.C. Disse elever har alle fællesfag sammen. For den knap så hf-kyndige læser kan det oplyses, at fællesfagene i 2.hf er dansk, engelsk og kulturfagspakken (samfundsfag, historie og religion). Den specifikke studiekompetence erhverves i valgfagene, f.eks. mat B, men den generelle studiekompetence udfolder sig i fællesfagene, hvor dygtige elever udvikler sig i dialog med dygtige lærere med fællesskabet som ramme. 7

10 8 Samspillet mellem dialoger og fællesskab Hvad er skolens holdning til den digitale dannelse, behøves udgør det værdiskabende samarbejde, som der en lærer, kan der ikke bare de unge udvikler sig omkring. Dialogens udgangspunkt er det sted, hvor den enkelte elev befinder sig, løsning? interageres med en smart it- og det kan i en hf-klasse ofte være præget af betydelige forskelle på grund af uddannelsesbaggrund, Lad mig give et eksempel. Når en nyuddannet lærer har afsluttet pædagogikum (fået erfaring og alder. Vi tager eleverne, hvor de er, og bevis på at kunne undervise), fører dem frem mod det samme faglige mål. lader jeg ham/hende passe sig selv ½ års tid. Så retter jeg henvendelse til den nyansatte og anmoder om en aftale, hvor jeg kan observere undervisning. Jeg vil ikke se på gruppearbejde eller film. Når undervisningen er afsluttet, sendes læreren ud af klassen, og jeg har en samtale med samtlige klassens elever. I år har jeg bl.a. besøgt undervisning i.hf i engelsk med særlig henblik på IT. Jeg spørger til, hvad de synes om læreren og undervisningen. Det er ganske ærlige og åbenhjertige synspunkter, som jeg får. De danner efterfølgende grundlag for en mus-samtale med læreren. Konklusionen på IT-timen blev, at IT var godt når det understøttede lærerens undervisning. Det var godt, fordi han også skrev på tavlen, og også lavede andre ting. IT kan aldrig stå alene, og det er udelukket, at IT kan erstatte en lærer. På det 2-årige hfkursus er undervisning fortsat en social proces, som ikke lader sig digitalisere. Jeg er ikke maskinstormer, men ved af erfaring hvad der får elever til at rykke i deres udviklingsproces. Det er dialogen i fællesskabet, den kvalitative samtale, hvor synspunkter brydes, ræsonnementer brydes om, og fordomme brydes ned. Samspillet mellem dialoger og fællesskab udgør det værdiskabende samarbejde, som de unge udvikler sig omkring. Dialogens

11 Socioøkonomisk reference Karakterer pr. uddannelse, fag, evalueringsform og niveau, Frederiksberg Hf-Kursus, 204 Fag Niveau Evalueringsform Eksamenskarakter Socioøkonomisk reference 2 Forskel *=signifikant 3 Dansk Mundtlig A 6,7 6,7 0,0 Skriftlig A 6,0 5,5 0,5* Matematik Mundtlig B 7,3 5,7,6* C 5,5 5,7-0,2 Skriftlig B 5,6 4,9 0,7 C 6,9 5,5,4* Engelsk Mundtlig B 7,7 7,4 0,3 Skriftlig B 6,3 5,9 0,4 Kultur- og samfundsfaggruppe Mundtlig 7,3 6,8 0,5 Naturvidenskabelig faggruppe Mundtlig 6,0 6,0 0,0 Eksamensresultat (inkl. bonus A) 6,9 6,5 0,4*. Gennemsnitskarakterer baseret på elever med registreret afgangskarakter for 9. klasse. Kan afvige fra gennemsnitskarakterer baseret på alle elever. 2. Et modelberegnet tal der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for institutionens faktisk opnåede eksamensresultat. 3. Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference. Hvis skolens karakter er statistisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference, er forskellen markeret med en (*). Frederiksberg hf-kursus løfter på eksamensgennemsnit, skriftlig dansk, mundtlig matematik (B) og skriftlig matematik (C). udgangspunkt er det sted, hvor den enkelte elev befinder sig, og det kan i en hf-klasse ofte være præget af betydelige forskelle på grund af uddannelsesbaggrund, erfaring og alder. Vi tager eleverne, hvor de er, og fører dem frem mod det samme faglige mål. Hf-uddannelsen er almen og ikke erhvervsspecifik. Jeg tror, det 9

12 0 er en stor styrke, som gør uddannelsen fleksibel og anvendelig i mange erhvervs- og uddannelsesmæssige sammenhænge. Mange af vores elever søger i stigende grad de korte uddannelser på erhvervsakademierne. Og den udvikling kan man kun glæde sig over. På den anden side har Frederiksberg hf-kursus siden 990 haft en klar universitetsprofil, hvor en større andel af eleverne end i resten af landet optages på de lange videregående uddannelser. Hvad er bedst? Kort eller lang? Det må den enkelte elev selv afgøre. Bare de videreuddannes og kommer i beskæftigelse til gavn for sig selv og det danske samfund. Mange undersøgelser har vist, at elever fra Frederiksberg hf-kursus dimitterer med en rigtig god prognose for uddannelse og beskæftigelse. Undervisningsministeriet har udviklet et nyt system, som viser noget om den enkelte skoles løfteevne. Materialet stilles til rådighed for skolerne som en del af det nyudviklede datawarehouse. Stor tak for det. Det er en anderledes måde at forholde sig til begrebet social arv. Der beregnes på baggrund af socioøkonomiske referencer/forældrestatus/karakterer fra grundskolen et forventet karaktergennemsnit. Herefter præsenteres de faktisk opnåede karakterer. Konstateres der en forskel mellem det forventede resultat og det faktisk opnåede, testes der om denne forskel er statistisk signifikant og ikke bare udtryk for en tilfældighed. Frederiksberg hf-kursus løfter på eksamensgennemsnit, skriftlig dansk, mundtlig matematik (B) og skriftlig matematik (C). Ganske pæne tal (Se tabellen). Hf-årgang 205 forlader nu skolen og skal ud i det omgivende samfund og finde beskæftigelse og videreuddannelse. Jeg er sikker på, at også I har både det personlige drive og de faglige forudsætninger for at kunne udfordre fremtidens globale arbejdsmarked med succes.

13 Friluftstur

14 2

15 Translokationstale 205 Kære medstuderende, forældre, lærere og ledere I dag dimitterer vi elever fra årgang 205 på Danmarks første og ældste hf-kursus. I 48 år har denne bygning dannet rammen om unge menneskers gymnasiale uddannelse, ligesom den har gjort det for vores. Jeg håber at I er omgivet af de mennesker som betyder allermest for jer i dag. For denne dag markerer ikke blot afslutningen på vores hf-uddannelse, men også starten på vores fremtid. Jeg står foran jer i dag for traditionen tro at holde en kort tale. Jeg vil benytte lejligheden til at fortælle lidt om de erfaringer som jeg og mine medstuderende tager med os herfra. I løbet af de sidste to skoleår har vi lært om alt lige fra nervesystemet i biologi til atomers opbygning og reaktioner med hinanden i kemi og argumenterede artikler i dansk. For bare at nævne et lille udpluk. Vores fantastiske og engagerede lærere har lært os rigtig meget, på rigtig kort tid. Jeg vil på vegne af hele min årgang gerne sige tak til jer allesammen. Der har været større og mindre udfordringer for os elever undervejs, det er helt sikkert. Men det er jo først når man bliver stillet over for en udfordring at man lærer hvordan man skal tackle den. Med andre ord: Når vinden blæser, er det nyttigt at vide om man skal bygge et læhegn eller om man skal sætte sejl. Apropos det med at vælge sine kampe, så har vi i elevrådet haft vores at vælge imellem. Da vi erfarede at vores stole og borde har stået her siden skolen i sin tid åbnede, besluttede vi os for at sætte nyt møblement på vores dagsorden. Det er jeg glad for AF LÆRKE KLINDT JUREK, 2.T 3

16 4 at vi gjorde. Det har krævet to års forhandlinger, men det skulle vise sig at lykkes os på falderebet. I fremtiden kan elever og lærere på FHF glæde sig over at vi til trods for gamle rammer, har tidssvarende inventar. Efter to skoleår, en masse undervisningstimer, og hvad der føles som en million afleveringer, er vores ophold på Frederiksberg hf-kursus nået til vejs ende. Jeg håber at I alle har fået det ud af jeres tid på hf som I ville. Venskaber og relationer er opstået os alle imellem, og for min klasses vedkommende ved jeg at de fortsætter efter denne dag. Vi har haft et rigtig godt fællesskab i vores klasse, og vi har været gode til at rumme hinandens forskelligheder. Vi har oplevet hvad det vil sige at være helt forskellige individer med vilje og holdninger i øst og vest, og alligevel har vi formået at have så god en klassekultur at vi allesammen har kunnet indgå i fællesskabet. Det mener jeg at vi godt kan være stolte af. Uanset hvad fremtiden bringer for hver enkelt af os, om man tager et sabbatår og rejser eller arbejder, eller om man skal videre på den næste uddannelse efter sommerferien, så ønsker jeg jer al held og lykke med det. Til sidst vil jeg bare sige husk at nyde dagen, den er jo vores. Rigtigt stort tillykke med jeres huer og hav nu en fantastisk god vogntur!

17 Paris 5

18 6 Paris

19 Hf-studenter årgang 2007 og årgang 203 fra Frederiksberg hf-kursus hvilke uddannelser vælger de? AF LARS KLEWE INSTITUT FOR UDDAN- NELSE OG PÆDAGOGIK, AARHUS UNIVERSITET Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har på foranledning af Frederiksberg hf-kursus foretaget en undersøgelse af, hvad den uddannelsesmæssige status er for hfstudenterne årgang 2007 fra Frederiksberg hf-kursus i efteråret 203. Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af oplysninger om hf-studenterne, som er leveret af Danmarks Statistik. Oplysningerne vedrører hf-studenternes igangværende uddannelser i efteråret 203 samt hf-studenternes højeste fuldførte uddannelse i efteråret 203. Tilsvarende er det for hf-studenterne årgang 203 undersøgt, hvilke uddannelser hf-studenterne er i gang med kort efter dimissionen i 203 og et år senere i efteråret 204. Tallene for hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus sammenlignes for både årgang 2007 og årgang 203 med tallene for hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet. Danmarks Statistik har leveret alle oplysninger på 4-cifret niveau. Årgang Hf-studenternes højeste fuldførte uddannelse i efteråret 203 I 203 har hf-studenterne årgang 2007 haft godt 6 år til at gen- 7

20 årgangen er den første årgang, som er dimitteret fra hf efter indførelsen af hf-reformen i nemføre en uddannelse. Man skal her være opmærksom på, at mange hf-studenter ikke påbegynder en uddannelse umiddelbart efter dimissionen. Mange går først i gang med en uddannelse efter -2-3 år efter dimissionen eller senere. I det følgende kan man imidlertid se, hvor mange af hf-studenterne årgang 2007, der er i gang med eller har fuldført en uddannelse i efteråret 203. Først præsenteres resultaterne vedrørende, hvilke uddannelser hf-studenterne har fuldført i efteråret 203 og derefter resultaterne vedrørende hf-studenternes igangværende uddannelser i efteråret 203. Tabel viser, hvor mange af hf-studenterne der har gennemført en videregående uddannelse 6 år efter dimissionen i % af hf-studenterne fra henholdsvis Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet har ikke gennemført en uddannelse ud over deres gymnasiale uddannelse. Der kan dog være undtagelser, idet nogle af hf-studenterne godt kan have gennemført en erhvervsuddannelse efter dimissionen i En erhvervsuddannelse rangerer over en gymnasial uddannelse, når Danmarks Statistik vælger den højest fuldførte uddannelse. Det betyder, at erhvervsuddannelsen kan være gennemført både før og efter dimissionen i Det fremgår videre af tabel, hvor mange af hf-studenterne årgang 2007, der har gennemført en videregående uddannelse i 203. Det gælder henholdsvis 44% og 45% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet. Kun få hf-studenter har gennemført en kort videregående uddannelse, mens langt de fleste af de hf-studenter, der har fuldført en videregående uddannelse, har gennemført en mellemlang videregående uddannelse eller en akademisk uddannelse. Der er dog her en temmelig markant forskel på hf-studen-

21 Frederiksberg hf Resten af landet Gymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 3 2 Ikke fuldført en videregående uddannelse Fuldført en videregående uddannelse: Kort videregående uddannelse Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil Medier og kommunikation Teknisk Fødevarer, bio- og laboratorieteknik Ovenstående/ andre uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Sundhedsfaglige uddannelser Pædagogiske uddannelser Fødevarer, bio- og laboratorieteknik Tekniske uddannelser Politi og forsvar mv. Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil Kunstnerisk uddannelse Ovenstående/ andre uddannelser Bacheloruddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser Humanistiske og teologiske uddannelser Tekniske uddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Sundhedsuddannelser Kunstneriske uddannelser Ovenstående/andre uddannelser Lange videregående uddannelser Samfundsvidenskab Humanistiske og teologiske uddannelser Tekniske uddannelser Pædagogiske uddannelser Ovenstående/andre uddannelser I alt i procent n Tabel Årgang Hf-studenterne højeste fuldførte uddannelse pr. 30. september 203 fordelt på hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenter fra hf-kurserne i resten af landet. Tallene er angivet i procent. terne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet. Der er procentvis klart færre af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus, der har gennemført en mellemlang videregående uddannelse (7%) sammenlignet med hf-studenterne fra resten af landet (29%). Forskellen er statistisk signi- 9

22 20 2 Chi-kvadrat test for kontingenstabeller. fikant (p = 0.002) 2. Hf-studenterne fra såvel Frederiksberg hfkursus som hf-kurserne i resten af landet har især gennemført mellemlange pædagogiske uddannelser eller sundhedsuddannelser. Ser man på, hvor mange der har gennemført en akademisk uddannelse, så er der procentvis langt flere af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus, der har gennemført en akademisk uddannelse (23%) sammenlignet med hf-studenterne fra resten af landet (9%). Forskellen er stærkt signifikant (p = 0.000). Hfstudenterne fra Frederiksberg hf-kursus har især gennemført samfundsvidenskabelige uddannelser samt humanistiske/teologiske uddannelser. Hvilke uddannelser er Hf-studenterne årgang 2007 i gang med i efteråret 203? Tabel 2 påviser, hvor mange af hf-studenterne fra årgang 2007, der var i gang med en uddannelse godt seks år efter dimissionen i 203. Procentvis flere af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus (49%) er i 203 i gang med en uddannelse sammenlignet med hf-studenterne fra resten af landet (40%). Forskellen er statistisk signifikant (p = 0.03). Det ses først og fremmest, at meget få af hf-studenterne er i gang med en erhvervsuddannelse eller en kort videregående uddannelse i 202. Langt de fleste af de hf-studenter, der er i gang med en uddannelse på dette tidspunkt, er enten i gang med en mellemlang videregående uddannelse eller en akademisk uddannelse. Flest af både hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hfstudenterne fra resten af landet er i gang med mellemlange pædagogiske uddannelser eller mellemlange sundhedsuddannelser.

23 Frederiksberg hf Resten af landet Ikke under uddannelse 5 60 Under uddannelse Erhvervsfaglige grundforløb Erhvervsfaglige uddannelser 5 Korte videregående uddannelser 2 2 Mellemlange videregående uddannelser Pædagogiske uddannelser Sundhedsfaglige uddannelser Samfundsfaglig, Økonomisk-merkantil Tekniske uddannelser Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik Medier og kommunikation Andre uddannelser Bacheloruddannelse Humanistiske og teologiske uddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Kunstneriske uddannelser Andre uddannelser Lange videregående uddannelser Samfundsvidenskab Humanistiske og teologiske uddannelser Tekniske uddannelser Pædagogiske uddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Sundhedsvidenskab Kunstneriske uddannelser Ovenstående/andre uddannelser Ph.D (samfundsvidenskab) 0 I alt i procent n Tabel 2 Igangværende uddannelser pr. oktober 203 blandt hf-studenterne årgang 2007 delt op på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet. Tallene er angivet i procent. Hvis man dernæst ser på, hvor mange af hf-studenterne årgang 2007, der i 203 er i gang med en akademisk uddannelse (enten en bacheloruddannelse eller en lang videregående uddannelse), så er der en markant forskel på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet. Mens 29% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus på dette tidspunkt er 2

24 i gang med en akademisk uddannelse, så gælder det kun 4% af hf-studenterne fra resten af landet. Denne forskel er stærkt signifikant (p=0.000). De foretrukne akademiske uddannelser blandt hf-studenterne er de samfundsvidenskabelige uddannelser og de humanistiske uddannelser. Hvor mange af hf-studenterne årgang 2007 har i 203 enten gennemført en uddannelse eller er i gang med denne uddannelse? Hvis man ser på den uddannelsesmæssig status for hf-studenterne årgang 2007 i 203 altså seks år efter dimensionen ser status med hensyn til de videregående uddannelser således ud: 6% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf og 8% af hf-studenterne fra resten af landet er i efteråret 203 i gang med eller har gennemført en kort videregående uddannelse 34% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf og 47% af hf-studenterne fra resten af landet er i efteråret 203 i gang med eller har gennemført en mellemlang videregående uddannelse 27% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf og 4% af hf-studenterne fra resten af landet er i efteråret 203 i gang med eller har gennemført en bacheloruddannelse 24% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf og 0% af hf-studenterne fra resten af landet er i efteråret 203 i gang med eller har gennemført en lang videregående uddannelse/ph.d uddannelse. 22 Man skal være opmærksom på, at man ikke kan lægge ovenstående procenttal sammen, idet en hf-student, der for eksempel er i gang med en lang videregående uddannelse, også kan indgå som en person, der har gennemført en bacheloruddannelse. Der

25 kan også være hf-studenter, der har gennemført en kort videregående uddannelse, som i 203 er i gang med for eksempel en mellemlang videregående uddannelse. Det ændrer imidlertid ikke ved, at der for eksempel er 25% af hf-studenterne årgang 2007 fra Frederiksberg hf-kursus, der seks år efter dimissionen er i gang med eller har gennemført en lang videregående uddannelse; altså procentvis markant flere end det ses for hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet, hvor procenttallet kun er 0%. Tilbøjeligheden til at søge mod akademiske uddannelser blandt hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus viser sig også ved, at 9% af hf-studenterne ud over de 24% i 203 er i gang med en bacheloruddannelse. Hvilke uddannelser vælger hf-studenterne årgang 203? Tabel 3 påviser, hvor mange af hf-studenterne fra årgang 203, der var i gang med en uddannelse umiddelbart efter dimissionen og godt et år senere i efteråret 204. Der er ikke forskel på, hvor mange af hf-studenterne fra henholdsvis Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet, der i efteråret 204 er under uddannelse. Det drejer sig om henholdsvis 57% og 54% af hf-studenterne. Det ses videre, at de foretrukne uddannelser blandt de hf-studenter fra såvel Frederiksberg hf som de 2-årige hf-kurser i resten af landet, der er under uddannelse på de forskellige tidspunkter, helt klart er de mellemlange videregående uddannelser og bacheloruddannelserne. I efteråret 204 er 46% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og 35% hf-studenterne i resten af landet i gang med enten en mellemlang videregående uddannelse eller en bacheloruddannelse. Denne forskel er statistisk signifikant (p = 0.00). 23

26 Tabel Andel af hf-studenter, der var i gang med en uddannelse i efteråret 203 og godt et år efter i efteråret 204 fordelt på hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenter fra resten af landet. Tallene er angivet i procent. Frederiksberg hf Efteråret 203 Efteråret 204 Resten af landet Efteråret 203 Efteråret 204 Ikke under uddannelse Under uddannelse: Fag på indgang til erhvervsuddannelse Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil Tekniske uddannelser Medier og kommunikation Fødevarer, bio- og laboratorieteknik Andre uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Pædagogiske uddannelser Tekniske uddannelser Sundhedsfaglige uddannelser Samfundsfaglig, Økonomisk Merkantil Fødevarer, bio- og laboratorieteknik Medier og kommunikation Andre uddannelser Bacheloruddannelser Humanistiske og teologiske uddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser Tekniske uddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Jordbrug, natur og miljø Ovenstående/ andre uddannelser I alt i procent n Den store forskel på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet er dog, at der er færre af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus, der i efteråret 204 er i gang med en mellemlang videregående uddannelse (4%) sammenlignet med hf-studenterne fra resten af landet (25%). Denne forskel er lige netop statistisk signifikant (p = 0.048). Der er omvendt markant flere af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus, der på dette tidspunkt er i gang med en bachelorud-

27 dannelse (27%), når man sammenligner med hf-studenterne fra resten af landet, hvor det kun drejer sig om 0%. Denne forskel er stærkt signifikant (p =0.000). Forskellen på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus sammenlignet med hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet, hvad angår valget af henholdsvis mellemlange videregående uddannelser og bacheloruddannelser, er veldokumenteret i en lang række undersøgelser, som er gennemført siden 990 erne 3. En undersøgelse fra 2007 viste endvidere, at 23% af hf-studenterne årgang 990 fra Frederiksberg hf-kursus femten år senere i 2005 havde fuldført en lang videregående uddannelse. Til sammenligning gjaldt det samme kun 0% af hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet. 4 Tidligere undersøgelser af årgangene 2006, 2007, 2008, 2009, 200, 20 har ligeledes vist, at markant flere af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus end af hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet vælger bacheloruddannelser/lange videregående uddannelser. 5 Resultaterne fra denne og de mange andre undersøgelser viser således, at Frederiksberg hf-kursus i hvert fald i de sidste godt 20 år har været vejen til en akademisk uddannelse for mange af dets hf-studenter og i betydeligt højere grad end det ses blandt hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet. Årgang 203 bryder ikke dette mønster. Undersøgelserne af uddannelsesvalgene blandt hf-studenterne årgang 2007 fra Frederiksberg hf-kursus viser også, at ændringerne i forbindelse med hf-reformen fra 2005 ikke har ændret på, at hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus i meget høj grad og i højere grad end i resten af landet vælger den akademiske vej. 3 Allerup, P., Klewe, L. og Skov, P. (999). Elever fra Frederiksberg HF en undersøgelse af 93 årgangen. Danmarks Pædagogiske Institut., Allerup, P., Klewe, L. og Skov, P. (2000). Elever fra Frederiksberg HF en undersøgelse af 95 årgangen. Danmarks Pædagogiske Institut og Klewe, L. (200). Elever på Frederiksberg HF dimittender, afbrydere og ikke-mødte fra årgang Klewe, L. (2007). Højere forberedelseseksamen i 40 år hvordan er det gået hf-eleverne? Danmarks Pædagogiske Universitet og Frederiksberg hf-kursus. 5 Klewe, L. fire notater udarbejdet til Frederiksberg hf-kursus i 2009, 200, 20,

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

start direkte. på universiteterne. efter to år på frederiksberg hf-kursus. hold fast. i din drøm1

start direkte. på universiteterne. efter to år på frederiksberg hf-kursus. hold fast. i din drøm1 2018-2019 start direkte på universiteterne efter to år på frederiksberg hf-kursus hold fast i din drøm1 Velkommen til frederiksberg HF-kursus Kære ansøger... 3 Vores hf-elever har forskellig baggrund...

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2016 Lars Erik Petersen 15-11-2016 1 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 3 Rekrutteringsgrundlag for STX... 4 Udviklingen i skolernes elevtal...

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF.

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF. Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

HF på. Fjerritslev Gymnasium. Faglighed. Fællesskab. Fremtid. - fagpakker og frie fagvalg. - faste klassekammerater og farverige venskaber

HF på. Fjerritslev Gymnasium. Faglighed. Fællesskab. Fremtid. - fagpakker og frie fagvalg. - faste klassekammerater og farverige venskaber HF på Fjerritslev Gymnasium Faglighed - fagpakker og frie fagvalg Fællesskab - faste klassekammerater og farverige venskaber Fremtid - find vej i din egen fortælling Fjerritslev Gymnasium Skovbrynet 9

Læs mere

Kære ansøgere til ungdomsuddannelserne

Kære ansøgere til ungdomsuddannelserne HF Tør du? Forside- og bagsidefoto: Kamilla Böyesen Portrætter: Franz Henriksen Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Kære ansøgere til ungdomsuddannelserne Valg af uddannelse og skole handler om at

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Nytænkning af toårigt hf

Nytænkning af toårigt hf 18. januar 2016 Nytænkning af toårigt hf Hf-uddannelsens betydning i det danske uddannelsessystem kan ikke understreges stærkt nok. Efter Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningens opfattelse

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Mit barnebarn stammer

Mit barnebarn stammer Mit barnebarn stammer 2 Mit barnebarn stammer Denne pjece henvender sig specielt til bedsteforældre til børn der stammer. Sammen med barnets forældre, og andre nære voksne i barnet hverdag, er I nogle

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere