HF Vinkler Frederiksberg HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HF Vinkler 2015. Frederiksberg HF"

Transkript

1 HF Vinkler 205 Frederiksberg HF

2 Ud i det blå Hf Vinkler har hvert år et tema. I år er det»dialoger og fællesskab«. Fællesskabet kan synliggøres og styrkes med billeder: emblemer, logoer og bomærker. Man kan også bruge sprog: slogans og mottoer. Farver kan også anvendes, hvis de symbolske værdier, de signalerer, passer til de værdier, fællesskabet bygger på. Omslaget er blåt, fordi hf er blåt. Læser man om blå i farvelæren, får man at vide, at blå ofte bruges til at symbolisere himmerige, sandhed, evighed, troskab, fred, loyalitet, kyskhed, klogskab og eftertænksomhed, autoritet og spiritualitet. I sandhed himmelstræbende begreber, der er værd at have for øje, når det handler om uddannelse. Hf betyder højere forberedelseseksamen, så der er god grund til at rette blikket mod den blå himmel og tænke uddannelse som et fælles projekt med dialog som en fundamental forudsætning. Undervisning er en dynamisk proces, hvor læreren»puster«til eleven, tiden bliver en faktor for udviklingen. Dette er på omslaget visualiseret ved den måde, den blå farve bevæger sig på. Bevægelsen er resultat af en japansk dekorationsteknik, suminagashi, der betyder»spildt blæk«. Farven dryppes på en vandoverflade som ringe, der spreder sig. Et let pust får mønsteret til at ændre sig. Farven hentes op ved hjælp af et stykke sugende papir, der forsigtigt lægges ned på vandoverfladen. Billedet af bevægelsen, pustet, øjeblikket fastholdes. En hf uddannelse tager to år, men består af en lang række betydningsfulde øjeblikke, hvor andre har»pustet«til en. Mønsteret er et billede på udvikling som en flydende strøm, at være sammen med respekt for forskellighed, at lade sig bevæge, at bevæge sig i samme retning uden at blive ensrettet, at værdsætte øjeblikket, at opleve dynamikken i samtalen, i samværet. Fortsættes på indersiden af bagsiden

3 Hf Vinkler 205 Frederiksberg hf

4 Indhold 2 Redaktion: Finn Bønsdorff Kim Ingholt-Gaarde Omslag: Peter Bro Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag:.000 eksemplarer Sønderjyllands Allé Frederiksberg Telefon Finn Bønsdorff: Forord 5 Finn Bønsdorf : Dialoger og fællesskab, et værdiskabende samarbejde 3 Lærke Klindt Jurek: Translokationstale Lars Klewe: Hf-studenter årgang 2007 og årgang 203 fra Frederiksberg hf-kursus hvilke uddannelser vælger de? 27 Kim Ingholt-Gaarde: Mangfoldighed kan føre til et bredt sammenhold 3 Sarah Hammer Pedersen: Kære København 35 Søren V. Prang: At spise en del af Tyskland 4 Ida Winther Larsen og Cecilia Deela: Med 2.T i Barcelona 43 Signe Søgard Groth: Hvem er jeg, og hvad vil jeg? 49 Rasmus Skovgaard Jørgensen: Det lille fællesskab i den store metropol 53 Nadja Lynge Jensen: Fire værelser, et fællesskab og en»lugt«der ikke kan vaskes af 59 Anne Dorte Fridberg og Christopher Hegner: Fællesskab trods religiøse forskelle 63 Hans Kargaard: Dage i Madrid 7 Anne Winding Top: At blive et med den lidt for lille og hårde stol på tavernaen 75 Marianne Leth Weile: Manden, der reddede verden 8 Anne Kragh Andersen: Samarbejde imellem Frederiksberg hf-kursus og Sundhedscenteret resulterer i sundhedsevents og kurser til eleverne 85 Lars Nielsen: Rygestopkursus på Frederiksberg hf-kursus 87 Kjeld Arne Hansen: Skal sociale medier integreres i under visningen for at please de digitale indfødte? 93 Finn Bønsdorff: Nyt tag på skole bygningen, et samarbejdsprojekt i Ejerforeningen 96 Bestyrelsen på Frederiksberg hf-kursus 97 Personalet 0 Afgangsklasserne

5 Forord Kære læsere, I 205 er det 20. gang, at elever og lærere har samarbejdet om udarbejdelse af HF-Vinkler. Der er ikke tale om en egentlig årsberetning, hvor der gøres status over hvilke mål, der blev sat, og i hvilken grad de blev opnået. HF- Vinkler er snarere karakteriseret ved en mosaik, der skildrer nogle af skoleårets mange facetter. I 205 har vi valgt at sætte fokus på temaet dialoger og fællesskab. Dygtige elever, der går i skole, går i en klasse og udvikler sig i dialog med dygtige lærere. HF-Vinkler 205 indeholder også interessant talmateriale. Hvilke uddannelser vælger skolens elever efterfølgende? Hvad kan der forventes af hf-eleverne i forhold til deres sociale og uddannelsesmæssige baggrund? Sker der et løft på Frederiksberg hf-kursus? Stor tak til alle, der har bidraget til HF-Vinkler 205. Endelig skal der lyde en varm tak til årets hf ere for samarbejdet i to år. I ønskes alle god vind fremover. Finn Bønsdorff Rektor 3

6 4 Havnen i Chania

7 Dialoger og fællesskab, et værdiskabende samarbejde»den eneste mønt, hvormed alt udveksles, er erkendelsen«. (Platon: Faidon). AF FINN BØNSDORFF, rektor Begrebet dialog kommer fra det græske dialogos, som betyder en samtale mellem to, og dialoger spiller en meget central rolle, både i det danske uddannelsessystem og ikke mindst på Frederiksberg hf-kursus. Når den enkelte ansøger retter henvendelse til kursus, tilbydes en samtale med en vejleder. Hvilke uddannelsesmæssige mål har eleven, er der et klart defineret mål for videreuddannelse eller er ønsket en ungdomsuddannelse uden noget på forhånd defineret sigte? En afklarende samtale har også konsekvenser for de valgfag, som den enkelte kursist skal vælge. Vi tilbyder et valg mellem design, musik eller billedkunst i gruppen praktisk-musiske fag. Der skal vælges én af de tre muligheder. Andre valg har konsekvenser for en efterfølgende videreuddannelse. Ønskes optagelse på medicinstudiet skal man være opmærksom på de specifikke krav, som er formuleret af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der kræves matematik på A- niveau og kemi og fysik på B-niveau. Hos os indebærer dette, at ansøgeren skal vælge mat A og fysik C fra skolestart. I 2.hf fortsættes med mat A i kombination med valgfagene fysik og kemi på B-niveau. Det er muligt, at digitaliseringen for visse unge kan overflødiggøre en samtale, men det er nu vores erfaring, at 5

8 en bevidsthed om konsekvenser ved valg og ikke-valg bidrager til afklaring hos de unge. I forbindelse med hf-reformen 2005 præciseredes adgangskravene til de lange videregående uddannelser. Skal der læses humaniora på universiteterne, og adgangspapiret er en hf-uddannelse, så er der to mulige veje, som kan vælges. Et fortsættersprog på B-niveau. På Frederiksberg hf-kursus indebærer det valg af fortsættertysk på C-niveau, eller fortsætterfransk, ligeledes på C- niveau. Disse valg skal foretages inden skolestart i.hf, da der løftes fra C- til B-niveau i 2.hf. En anden mulighed er begyndersprog på A-niveau. Spansk A over et toårigt forløb er også adgangsgivende. Adgangskravene fra 2005 har haft afgørende betydning for de valgfag, som eleverne har valgt. I 205 er skolens største valgfagsblok matematik på B-niveau. Alle samfundsvidenskabelige uddannelser forudsætter dette B-niveau. Man kan så spørge: Hvilke aktuelle udgangspunkter har årets ansøgere?»jeg gik på gymnasium, men blev nødt til at droppe ud pga. flytning + jeg savnede diversitet / modenhed i mine klassekammerater.jeg har gennemført grundforløbet som tjener på Hotel-og Restaurantskolen. Jeg er elev på Krogs fiskerestaurant og jeg bryder mig ikke om det, så jeg stopper sidst i april. Derfor søger jeg en HF.Startede. år på HF på Gymnasium, stoppede grundet mangel på trivsel.«6

9 »Jeg går lige nu på Jeg er en socialt stærk og skoleglad pige, men selve miljøet på gymnasiet er ikke mig. Så nu håber jeg på, at blive optaget på hf til august.«elevbemærkninger fra ansøgere til Frederiksberg hf-kursus 205. Vejleder- og lærerdialoger er selvfølgelig vigtige i forhold til ønsket om et succesrigt forløb på hf, men det er bare sjældent tilstrækkeligt. Lige så afgørende er det sociale rum, som den enkelte elev bliver en del af, nemlig fællesskabet. Er det et sted, man kan vokse, udvikle sig eller er miljøet mindre studievenligt for visse typer? Die Zeit er heller ikke uden betydning. I dag er Vejleder- og lærerdialoger er selvfølgelig der en voldsom konkurrence om vigtige i forhold til ønsket om et succesrigt de unges opmærksomhed fra de forløb på hf, men det er bare sjældent tilstrækkeligt. sociale mediers side. En problematik, som følger med helt ind i Lige så afgørende er det sociale rum, som den enkelte elev bliver en del af, nemlig fællesskabet. klasseværelset. Det er vores erfaring, at velfungerende klasser er karakteriseret ved en fælles holdning og en fælles dialog i forhold til undervisningen. Gode klasser skabes også ved at sammensætte ud fra forskellighed i alder og øvrig baggrund. På Frederiksberg hf-kursus går eleverne i en specifik klasse, f.eks. 2.C. Disse elever har alle fællesfag sammen. For den knap så hf-kyndige læser kan det oplyses, at fællesfagene i 2.hf er dansk, engelsk og kulturfagspakken (samfundsfag, historie og religion). Den specifikke studiekompetence erhverves i valgfagene, f.eks. mat B, men den generelle studiekompetence udfolder sig i fællesfagene, hvor dygtige elever udvikler sig i dialog med dygtige lærere med fællesskabet som ramme. 7

10 8 Samspillet mellem dialoger og fællesskab Hvad er skolens holdning til den digitale dannelse, behøves udgør det værdiskabende samarbejde, som der en lærer, kan der ikke bare de unge udvikler sig omkring. Dialogens udgangspunkt er det sted, hvor den enkelte elev befinder sig, løsning? interageres med en smart it- og det kan i en hf-klasse ofte være præget af betydelige forskelle på grund af uddannelsesbaggrund, Lad mig give et eksempel. Når en nyuddannet lærer har afsluttet pædagogikum (fået erfaring og alder. Vi tager eleverne, hvor de er, og bevis på at kunne undervise), fører dem frem mod det samme faglige mål. lader jeg ham/hende passe sig selv ½ års tid. Så retter jeg henvendelse til den nyansatte og anmoder om en aftale, hvor jeg kan observere undervisning. Jeg vil ikke se på gruppearbejde eller film. Når undervisningen er afsluttet, sendes læreren ud af klassen, og jeg har en samtale med samtlige klassens elever. I år har jeg bl.a. besøgt undervisning i.hf i engelsk med særlig henblik på IT. Jeg spørger til, hvad de synes om læreren og undervisningen. Det er ganske ærlige og åbenhjertige synspunkter, som jeg får. De danner efterfølgende grundlag for en mus-samtale med læreren. Konklusionen på IT-timen blev, at IT var godt når det understøttede lærerens undervisning. Det var godt, fordi han også skrev på tavlen, og også lavede andre ting. IT kan aldrig stå alene, og det er udelukket, at IT kan erstatte en lærer. På det 2-årige hfkursus er undervisning fortsat en social proces, som ikke lader sig digitalisere. Jeg er ikke maskinstormer, men ved af erfaring hvad der får elever til at rykke i deres udviklingsproces. Det er dialogen i fællesskabet, den kvalitative samtale, hvor synspunkter brydes, ræsonnementer brydes om, og fordomme brydes ned. Samspillet mellem dialoger og fællesskab udgør det værdiskabende samarbejde, som de unge udvikler sig omkring. Dialogens

11 Socioøkonomisk reference Karakterer pr. uddannelse, fag, evalueringsform og niveau, Frederiksberg Hf-Kursus, 204 Fag Niveau Evalueringsform Eksamenskarakter Socioøkonomisk reference 2 Forskel *=signifikant 3 Dansk Mundtlig A 6,7 6,7 0,0 Skriftlig A 6,0 5,5 0,5* Matematik Mundtlig B 7,3 5,7,6* C 5,5 5,7-0,2 Skriftlig B 5,6 4,9 0,7 C 6,9 5,5,4* Engelsk Mundtlig B 7,7 7,4 0,3 Skriftlig B 6,3 5,9 0,4 Kultur- og samfundsfaggruppe Mundtlig 7,3 6,8 0,5 Naturvidenskabelig faggruppe Mundtlig 6,0 6,0 0,0 Eksamensresultat (inkl. bonus A) 6,9 6,5 0,4*. Gennemsnitskarakterer baseret på elever med registreret afgangskarakter for 9. klasse. Kan afvige fra gennemsnitskarakterer baseret på alle elever. 2. Et modelberegnet tal der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for institutionens faktisk opnåede eksamensresultat. 3. Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference. Hvis skolens karakter er statistisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference, er forskellen markeret med en (*). Frederiksberg hf-kursus løfter på eksamensgennemsnit, skriftlig dansk, mundtlig matematik (B) og skriftlig matematik (C). udgangspunkt er det sted, hvor den enkelte elev befinder sig, og det kan i en hf-klasse ofte være præget af betydelige forskelle på grund af uddannelsesbaggrund, erfaring og alder. Vi tager eleverne, hvor de er, og fører dem frem mod det samme faglige mål. Hf-uddannelsen er almen og ikke erhvervsspecifik. Jeg tror, det 9

12 0 er en stor styrke, som gør uddannelsen fleksibel og anvendelig i mange erhvervs- og uddannelsesmæssige sammenhænge. Mange af vores elever søger i stigende grad de korte uddannelser på erhvervsakademierne. Og den udvikling kan man kun glæde sig over. På den anden side har Frederiksberg hf-kursus siden 990 haft en klar universitetsprofil, hvor en større andel af eleverne end i resten af landet optages på de lange videregående uddannelser. Hvad er bedst? Kort eller lang? Det må den enkelte elev selv afgøre. Bare de videreuddannes og kommer i beskæftigelse til gavn for sig selv og det danske samfund. Mange undersøgelser har vist, at elever fra Frederiksberg hf-kursus dimitterer med en rigtig god prognose for uddannelse og beskæftigelse. Undervisningsministeriet har udviklet et nyt system, som viser noget om den enkelte skoles løfteevne. Materialet stilles til rådighed for skolerne som en del af det nyudviklede datawarehouse. Stor tak for det. Det er en anderledes måde at forholde sig til begrebet social arv. Der beregnes på baggrund af socioøkonomiske referencer/forældrestatus/karakterer fra grundskolen et forventet karaktergennemsnit. Herefter præsenteres de faktisk opnåede karakterer. Konstateres der en forskel mellem det forventede resultat og det faktisk opnåede, testes der om denne forskel er statistisk signifikant og ikke bare udtryk for en tilfældighed. Frederiksberg hf-kursus løfter på eksamensgennemsnit, skriftlig dansk, mundtlig matematik (B) og skriftlig matematik (C). Ganske pæne tal (Se tabellen). Hf-årgang 205 forlader nu skolen og skal ud i det omgivende samfund og finde beskæftigelse og videreuddannelse. Jeg er sikker på, at også I har både det personlige drive og de faglige forudsætninger for at kunne udfordre fremtidens globale arbejdsmarked med succes.

13 Friluftstur

14 2

15 Translokationstale 205 Kære medstuderende, forældre, lærere og ledere I dag dimitterer vi elever fra årgang 205 på Danmarks første og ældste hf-kursus. I 48 år har denne bygning dannet rammen om unge menneskers gymnasiale uddannelse, ligesom den har gjort det for vores. Jeg håber at I er omgivet af de mennesker som betyder allermest for jer i dag. For denne dag markerer ikke blot afslutningen på vores hf-uddannelse, men også starten på vores fremtid. Jeg står foran jer i dag for traditionen tro at holde en kort tale. Jeg vil benytte lejligheden til at fortælle lidt om de erfaringer som jeg og mine medstuderende tager med os herfra. I løbet af de sidste to skoleår har vi lært om alt lige fra nervesystemet i biologi til atomers opbygning og reaktioner med hinanden i kemi og argumenterede artikler i dansk. For bare at nævne et lille udpluk. Vores fantastiske og engagerede lærere har lært os rigtig meget, på rigtig kort tid. Jeg vil på vegne af hele min årgang gerne sige tak til jer allesammen. Der har været større og mindre udfordringer for os elever undervejs, det er helt sikkert. Men det er jo først når man bliver stillet over for en udfordring at man lærer hvordan man skal tackle den. Med andre ord: Når vinden blæser, er det nyttigt at vide om man skal bygge et læhegn eller om man skal sætte sejl. Apropos det med at vælge sine kampe, så har vi i elevrådet haft vores at vælge imellem. Da vi erfarede at vores stole og borde har stået her siden skolen i sin tid åbnede, besluttede vi os for at sætte nyt møblement på vores dagsorden. Det er jeg glad for AF LÆRKE KLINDT JUREK, 2.T 3

16 4 at vi gjorde. Det har krævet to års forhandlinger, men det skulle vise sig at lykkes os på falderebet. I fremtiden kan elever og lærere på FHF glæde sig over at vi til trods for gamle rammer, har tidssvarende inventar. Efter to skoleår, en masse undervisningstimer, og hvad der føles som en million afleveringer, er vores ophold på Frederiksberg hf-kursus nået til vejs ende. Jeg håber at I alle har fået det ud af jeres tid på hf som I ville. Venskaber og relationer er opstået os alle imellem, og for min klasses vedkommende ved jeg at de fortsætter efter denne dag. Vi har haft et rigtig godt fællesskab i vores klasse, og vi har været gode til at rumme hinandens forskelligheder. Vi har oplevet hvad det vil sige at være helt forskellige individer med vilje og holdninger i øst og vest, og alligevel har vi formået at have så god en klassekultur at vi allesammen har kunnet indgå i fællesskabet. Det mener jeg at vi godt kan være stolte af. Uanset hvad fremtiden bringer for hver enkelt af os, om man tager et sabbatår og rejser eller arbejder, eller om man skal videre på den næste uddannelse efter sommerferien, så ønsker jeg jer al held og lykke med det. Til sidst vil jeg bare sige husk at nyde dagen, den er jo vores. Rigtigt stort tillykke med jeres huer og hav nu en fantastisk god vogntur!

17 Paris 5

18 6 Paris

19 Hf-studenter årgang 2007 og årgang 203 fra Frederiksberg hf-kursus hvilke uddannelser vælger de? AF LARS KLEWE INSTITUT FOR UDDAN- NELSE OG PÆDAGOGIK, AARHUS UNIVERSITET Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har på foranledning af Frederiksberg hf-kursus foretaget en undersøgelse af, hvad den uddannelsesmæssige status er for hfstudenterne årgang 2007 fra Frederiksberg hf-kursus i efteråret 203. Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af oplysninger om hf-studenterne, som er leveret af Danmarks Statistik. Oplysningerne vedrører hf-studenternes igangværende uddannelser i efteråret 203 samt hf-studenternes højeste fuldførte uddannelse i efteråret 203. Tilsvarende er det for hf-studenterne årgang 203 undersøgt, hvilke uddannelser hf-studenterne er i gang med kort efter dimissionen i 203 og et år senere i efteråret 204. Tallene for hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus sammenlignes for både årgang 2007 og årgang 203 med tallene for hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet. Danmarks Statistik har leveret alle oplysninger på 4-cifret niveau. Årgang Hf-studenternes højeste fuldførte uddannelse i efteråret 203 I 203 har hf-studenterne årgang 2007 haft godt 6 år til at gen- 7

20 årgangen er den første årgang, som er dimitteret fra hf efter indførelsen af hf-reformen i nemføre en uddannelse. Man skal her være opmærksom på, at mange hf-studenter ikke påbegynder en uddannelse umiddelbart efter dimissionen. Mange går først i gang med en uddannelse efter -2-3 år efter dimissionen eller senere. I det følgende kan man imidlertid se, hvor mange af hf-studenterne årgang 2007, der er i gang med eller har fuldført en uddannelse i efteråret 203. Først præsenteres resultaterne vedrørende, hvilke uddannelser hf-studenterne har fuldført i efteråret 203 og derefter resultaterne vedrørende hf-studenternes igangværende uddannelser i efteråret 203. Tabel viser, hvor mange af hf-studenterne der har gennemført en videregående uddannelse 6 år efter dimissionen i % af hf-studenterne fra henholdsvis Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet har ikke gennemført en uddannelse ud over deres gymnasiale uddannelse. Der kan dog være undtagelser, idet nogle af hf-studenterne godt kan have gennemført en erhvervsuddannelse efter dimissionen i En erhvervsuddannelse rangerer over en gymnasial uddannelse, når Danmarks Statistik vælger den højest fuldførte uddannelse. Det betyder, at erhvervsuddannelsen kan være gennemført både før og efter dimissionen i Det fremgår videre af tabel, hvor mange af hf-studenterne årgang 2007, der har gennemført en videregående uddannelse i 203. Det gælder henholdsvis 44% og 45% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet. Kun få hf-studenter har gennemført en kort videregående uddannelse, mens langt de fleste af de hf-studenter, der har fuldført en videregående uddannelse, har gennemført en mellemlang videregående uddannelse eller en akademisk uddannelse. Der er dog her en temmelig markant forskel på hf-studen-

21 Frederiksberg hf Resten af landet Gymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 3 2 Ikke fuldført en videregående uddannelse Fuldført en videregående uddannelse: Kort videregående uddannelse Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil Medier og kommunikation Teknisk Fødevarer, bio- og laboratorieteknik Ovenstående/ andre uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Sundhedsfaglige uddannelser Pædagogiske uddannelser Fødevarer, bio- og laboratorieteknik Tekniske uddannelser Politi og forsvar mv. Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil Kunstnerisk uddannelse Ovenstående/ andre uddannelser Bacheloruddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser Humanistiske og teologiske uddannelser Tekniske uddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Sundhedsuddannelser Kunstneriske uddannelser Ovenstående/andre uddannelser Lange videregående uddannelser Samfundsvidenskab Humanistiske og teologiske uddannelser Tekniske uddannelser Pædagogiske uddannelser Ovenstående/andre uddannelser I alt i procent n Tabel Årgang Hf-studenterne højeste fuldførte uddannelse pr. 30. september 203 fordelt på hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenter fra hf-kurserne i resten af landet. Tallene er angivet i procent. terne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet. Der er procentvis klart færre af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus, der har gennemført en mellemlang videregående uddannelse (7%) sammenlignet med hf-studenterne fra resten af landet (29%). Forskellen er statistisk signi- 9

22 20 2 Chi-kvadrat test for kontingenstabeller. fikant (p = 0.002) 2. Hf-studenterne fra såvel Frederiksberg hfkursus som hf-kurserne i resten af landet har især gennemført mellemlange pædagogiske uddannelser eller sundhedsuddannelser. Ser man på, hvor mange der har gennemført en akademisk uddannelse, så er der procentvis langt flere af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus, der har gennemført en akademisk uddannelse (23%) sammenlignet med hf-studenterne fra resten af landet (9%). Forskellen er stærkt signifikant (p = 0.000). Hfstudenterne fra Frederiksberg hf-kursus har især gennemført samfundsvidenskabelige uddannelser samt humanistiske/teologiske uddannelser. Hvilke uddannelser er Hf-studenterne årgang 2007 i gang med i efteråret 203? Tabel 2 påviser, hvor mange af hf-studenterne fra årgang 2007, der var i gang med en uddannelse godt seks år efter dimissionen i 203. Procentvis flere af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus (49%) er i 203 i gang med en uddannelse sammenlignet med hf-studenterne fra resten af landet (40%). Forskellen er statistisk signifikant (p = 0.03). Det ses først og fremmest, at meget få af hf-studenterne er i gang med en erhvervsuddannelse eller en kort videregående uddannelse i 202. Langt de fleste af de hf-studenter, der er i gang med en uddannelse på dette tidspunkt, er enten i gang med en mellemlang videregående uddannelse eller en akademisk uddannelse. Flest af både hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hfstudenterne fra resten af landet er i gang med mellemlange pædagogiske uddannelser eller mellemlange sundhedsuddannelser.

23 Frederiksberg hf Resten af landet Ikke under uddannelse 5 60 Under uddannelse Erhvervsfaglige grundforløb Erhvervsfaglige uddannelser 5 Korte videregående uddannelser 2 2 Mellemlange videregående uddannelser Pædagogiske uddannelser Sundhedsfaglige uddannelser Samfundsfaglig, Økonomisk-merkantil Tekniske uddannelser Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik Medier og kommunikation Andre uddannelser Bacheloruddannelse Humanistiske og teologiske uddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Kunstneriske uddannelser Andre uddannelser Lange videregående uddannelser Samfundsvidenskab Humanistiske og teologiske uddannelser Tekniske uddannelser Pædagogiske uddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Sundhedsvidenskab Kunstneriske uddannelser Ovenstående/andre uddannelser Ph.D (samfundsvidenskab) 0 I alt i procent n Tabel 2 Igangværende uddannelser pr. oktober 203 blandt hf-studenterne årgang 2007 delt op på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet. Tallene er angivet i procent. Hvis man dernæst ser på, hvor mange af hf-studenterne årgang 2007, der i 203 er i gang med en akademisk uddannelse (enten en bacheloruddannelse eller en lang videregående uddannelse), så er der en markant forskel på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet. Mens 29% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus på dette tidspunkt er 2

24 i gang med en akademisk uddannelse, så gælder det kun 4% af hf-studenterne fra resten af landet. Denne forskel er stærkt signifikant (p=0.000). De foretrukne akademiske uddannelser blandt hf-studenterne er de samfundsvidenskabelige uddannelser og de humanistiske uddannelser. Hvor mange af hf-studenterne årgang 2007 har i 203 enten gennemført en uddannelse eller er i gang med denne uddannelse? Hvis man ser på den uddannelsesmæssig status for hf-studenterne årgang 2007 i 203 altså seks år efter dimensionen ser status med hensyn til de videregående uddannelser således ud: 6% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf og 8% af hf-studenterne fra resten af landet er i efteråret 203 i gang med eller har gennemført en kort videregående uddannelse 34% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf og 47% af hf-studenterne fra resten af landet er i efteråret 203 i gang med eller har gennemført en mellemlang videregående uddannelse 27% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf og 4% af hf-studenterne fra resten af landet er i efteråret 203 i gang med eller har gennemført en bacheloruddannelse 24% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf og 0% af hf-studenterne fra resten af landet er i efteråret 203 i gang med eller har gennemført en lang videregående uddannelse/ph.d uddannelse. 22 Man skal være opmærksom på, at man ikke kan lægge ovenstående procenttal sammen, idet en hf-student, der for eksempel er i gang med en lang videregående uddannelse, også kan indgå som en person, der har gennemført en bacheloruddannelse. Der

25 kan også være hf-studenter, der har gennemført en kort videregående uddannelse, som i 203 er i gang med for eksempel en mellemlang videregående uddannelse. Det ændrer imidlertid ikke ved, at der for eksempel er 25% af hf-studenterne årgang 2007 fra Frederiksberg hf-kursus, der seks år efter dimissionen er i gang med eller har gennemført en lang videregående uddannelse; altså procentvis markant flere end det ses for hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet, hvor procenttallet kun er 0%. Tilbøjeligheden til at søge mod akademiske uddannelser blandt hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus viser sig også ved, at 9% af hf-studenterne ud over de 24% i 203 er i gang med en bacheloruddannelse. Hvilke uddannelser vælger hf-studenterne årgang 203? Tabel 3 påviser, hvor mange af hf-studenterne fra årgang 203, der var i gang med en uddannelse umiddelbart efter dimissionen og godt et år senere i efteråret 204. Der er ikke forskel på, hvor mange af hf-studenterne fra henholdsvis Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet, der i efteråret 204 er under uddannelse. Det drejer sig om henholdsvis 57% og 54% af hf-studenterne. Det ses videre, at de foretrukne uddannelser blandt de hf-studenter fra såvel Frederiksberg hf som de 2-årige hf-kurser i resten af landet, der er under uddannelse på de forskellige tidspunkter, helt klart er de mellemlange videregående uddannelser og bacheloruddannelserne. I efteråret 204 er 46% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og 35% hf-studenterne i resten af landet i gang med enten en mellemlang videregående uddannelse eller en bacheloruddannelse. Denne forskel er statistisk signifikant (p = 0.00). 23

26 Tabel Andel af hf-studenter, der var i gang med en uddannelse i efteråret 203 og godt et år efter i efteråret 204 fordelt på hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenter fra resten af landet. Tallene er angivet i procent. Frederiksberg hf Efteråret 203 Efteråret 204 Resten af landet Efteråret 203 Efteråret 204 Ikke under uddannelse Under uddannelse: Fag på indgang til erhvervsuddannelse Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil Tekniske uddannelser Medier og kommunikation Fødevarer, bio- og laboratorieteknik Andre uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Pædagogiske uddannelser Tekniske uddannelser Sundhedsfaglige uddannelser Samfundsfaglig, Økonomisk Merkantil Fødevarer, bio- og laboratorieteknik Medier og kommunikation Andre uddannelser Bacheloruddannelser Humanistiske og teologiske uddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser Tekniske uddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Jordbrug, natur og miljø Ovenstående/ andre uddannelser I alt i procent n Den store forskel på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet er dog, at der er færre af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus, der i efteråret 204 er i gang med en mellemlang videregående uddannelse (4%) sammenlignet med hf-studenterne fra resten af landet (25%). Denne forskel er lige netop statistisk signifikant (p = 0.048). Der er omvendt markant flere af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus, der på dette tidspunkt er i gang med en bachelorud-

27 dannelse (27%), når man sammenligner med hf-studenterne fra resten af landet, hvor det kun drejer sig om 0%. Denne forskel er stærkt signifikant (p =0.000). Forskellen på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus sammenlignet med hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet, hvad angår valget af henholdsvis mellemlange videregående uddannelser og bacheloruddannelser, er veldokumenteret i en lang række undersøgelser, som er gennemført siden 990 erne 3. En undersøgelse fra 2007 viste endvidere, at 23% af hf-studenterne årgang 990 fra Frederiksberg hf-kursus femten år senere i 2005 havde fuldført en lang videregående uddannelse. Til sammenligning gjaldt det samme kun 0% af hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet. 4 Tidligere undersøgelser af årgangene 2006, 2007, 2008, 2009, 200, 20 har ligeledes vist, at markant flere af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus end af hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet vælger bacheloruddannelser/lange videregående uddannelser. 5 Resultaterne fra denne og de mange andre undersøgelser viser således, at Frederiksberg hf-kursus i hvert fald i de sidste godt 20 år har været vejen til en akademisk uddannelse for mange af dets hf-studenter og i betydeligt højere grad end det ses blandt hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet. Årgang 203 bryder ikke dette mønster. Undersøgelserne af uddannelsesvalgene blandt hf-studenterne årgang 2007 fra Frederiksberg hf-kursus viser også, at ændringerne i forbindelse med hf-reformen fra 2005 ikke har ændret på, at hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus i meget høj grad og i højere grad end i resten af landet vælger den akademiske vej. 3 Allerup, P., Klewe, L. og Skov, P. (999). Elever fra Frederiksberg HF en undersøgelse af 93 årgangen. Danmarks Pædagogiske Institut., Allerup, P., Klewe, L. og Skov, P. (2000). Elever fra Frederiksberg HF en undersøgelse af 95 årgangen. Danmarks Pædagogiske Institut og Klewe, L. (200). Elever på Frederiksberg HF dimittender, afbrydere og ikke-mødte fra årgang Klewe, L. (2007). Højere forberedelseseksamen i 40 år hvordan er det gået hf-eleverne? Danmarks Pædagogiske Universitet og Frederiksberg hf-kursus. 5 Klewe, L. fire notater udarbejdet til Frederiksberg hf-kursus i 2009, 200, 20,

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Højere forberedelseseksamen i 40 år hvordan er det gået hf-eleverne?

Højere forberedelseseksamen i 40 år hvordan er det gået hf-eleverne? Højere forberedelseseksamen i år hvordan er det gået hf-eleverne? Lars Klewe Danmarks Pædagogiske Universitet og Frederiksberg hf-kursus Indholdsfortegnelse Forord... Indledning... Udtræk af oplysninger

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere