TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG"

Transkript

1 TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER

2 Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Marts

3 DRACHMANN ADVOKATER Firmaet kan føres tilbage til ca. 1906, da sagfører V. Hansen grundlagde advokatfirmaet. I 1929 overtog landsretssagfører Engelstoft firmaet og drev dette indtil 1967, fra hvilket tidspunkt landsretssagfører C. Heiberg Sørensen overtog. I 1985 tiltrådte advokat Anders Drachmann firmaet, og blev medejer i Da han i 1995 overtog firmaet, fik det sit nuværende navn. Den 1. januar 1998 blev Morten Hansen-Nord og Jakob Vinding optaget som partnere. Efterfølgende er Søren Hansen d. 1. januar 2007 og Mette Rude Clemmesen d. 1. januar 2008 optaget som partnere. Advokatfirmaet er således det ældste nuværende advokatfirma i Helsingør Advokatfirmaet har siden sin start til dato drevet en efter tiderne moderne og omfattende advokatvirksomhed, der dækker alle branchens hovedområder med tilknyttede specialer. Firmaet yder således rådgivning til private, til små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt til offentlige myndigheder. Gennem tiderne har advokatfirmaet haft forskellige beliggenheder i Helsingør, og som følge af firmaets ekspansive udvikling op gennem 90 erne, var det naturligt for firmaet at flytte til nye lokaler i FIRMAFILOSOFI HOS DRACHMANN ADVOKATER Advokatfirmaets filosofi er at tilbyde en rådgivning på et højt fagligt niveau i overensstemmelse med klienternes behov og i øvrigt prøve at tænke moderne, dynamisk og utraditionelt for at opnå de bedste resultater for vore klienter. Vi lægger vægt på at optræde loyalt, tillidsfuldt og fortroligt i forhold til vore klienter, ligesom vi prioriterer klientens specielle behov højt i forbindelse med den enkelte sag. Advokatfirmaet optræder således som vi med klienten, og vi fastholder vores engagement til sagen er helt afsluttet. Advokatfirmaets sagsbehandling er tilrettelagt således, at der er lagt afgørende vægt på, at klientens sag bliver behandlet effektivt, kompetent og hurtigt. Ved at tilsikre en konstant uddannelse af alle medarbejdere, mener vi, at vi er i stand til at yde både en generel rådgivning men at vi også herved formår at besidde en sådan specialviden, som kan hjælpe vores klient til det bedst mulige resultat i en konkret sag. ARBEJDSOMRÅDER Firmaet anvender den seneste informations- og kommunikationsteknologi, således at hver medarbejder har adgang til såvel internet som intranet samt til alle relevante databaser, herunder direkte opkobling til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (elektronisk registrering af nye selskaber), tingbogen, RKI-databaser m.v. Advokatfirmaet er sig bevidst, at Helsingør i forhold til København udgør en del af provinsen, og derfor er advokatfirmaets arbejdsområder baserede på at kunne betjene privatkunder samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Netop med henblik herpå har advokatfirmaet sikret sig en viden, der er optimal til betjening af disse klienter, og vi har derfor fastholdt traditionelle arbejdsopgaver som retssager, rådgivning indenfor selskabsret og erhvervsret, virksomhedsrådgivning, skatterådgivning, rådgivning indenfor handel med fast ejendom, herunder erhvervsejendomme, generationsskifte, testamenter, ægtepagter, ligesom vi rådgiver indenfor kommunalret og forvaltningsret. Endelig behandler vi konkursboer, ligesom advokatfirmaet har en RKI-autoriseret inkassoafdeling og autorisation som bobestyrer til behandling af dødsboer for det offentlige. 3

4 Indhold Indledning Er det så svært at handle bolig? Hvad er det så, du skal forlange af din rådgiver? Hvilke krav skal jeg stille til rådgivningen Skal jeg købe alene? Skal jeg købe sammen med min ægtefælle? Vi bor sammen uden at være gift hvem skal stå som ejer? Er det den rigtige pris for ejendommen? Hvad skal du i øvrigt være opmærksom på, når du skriver under på købsaftalen? Kan jeg ikke bare bruge fortrydelsesretten? Hvilke regler gælder der i forbindelse med køb af bolig?...12 Hvilke overvejelser bør man gøre sig inden man sælger/ køber? Hvad skal der stå i kontrakten? Berigtigelse af ejendomshandelen skødeskrivningen Tjekliste dokumenter du har brug for Tilbehørsliste hvad følger med?

5 Indledning Allerede når du går i overvejelsen om at købe bolig, er der en række forhold, du skal tænke på blandt andet: Er det første gang du skal købe bolig? Skal du købe bolig alene, sammen med din kæreste, din ægtefælle eller et kollektiv? Hvad har du råd til? Er det den rigtige bolig til den rigtige pris? Hvad står der i købsaftalen? Hvad betyder fortrydelsesretten for mig og er den dyr? Er jeg sikker på, at boligen nu kan anvendes, sådan som jeg havde tænkt mig det? Denne pjece er ikke et leksikon i boligkøb, men du kan blandt andet læse, hvor du får nærmere informationer, samt hvad du i hvert fald bør gøre dig dine tanker om, forinden du køber. Den primære mening med folderen er, at den skal bruges som et arbejdsredskab for dig, men heller ikke mindst fordi vi med folderen vil gøre dig som køber opmærksom på, at du har et klart behov for en uvildig rådgivning, og at det er overordentligt vigtigt, at du har fundet dig en rådgiver, der har den fornødne professionelle indsigt i samtlige forhold vedrørende en ejendomshandel. Det er som regel en positiv og glædelig oplevelse at træffe en beslutning om at købe en ny bolig. Derfor er vort bedste råd, at du forbereder dig grundigt, så vil forløbet også blive betydeligt mere positivt, og du vil spare dig selv for megen tid og mange bekymringer. 5

6 Er det så svært at handle bolig? Har du før købt bolig, og er det nogle år siden, at du sidst købte bolig, vil man naturligt gøre sig den tanke, om det er så svært at købe bolig, og hvilken rolle spiller advokaten i det hele taget i en bolighandel. Er han ikke bare en skødeskriver?! Indtil for 10 år siden var en slutseddel på typisk 4 sider, hvortil der var knyttet nogle yderligere få dokumenter, såsom tingbogsattest og lignende. Siden da er der vedtaget en række love, der alle har haft til formål at sikre bedre forbrugeroplysning i forbindelse med køb af fast ejendom. Dette har medført, at en købsaftale i dag, med tilhørende dokumenter, typisk består af mere end 100 sider, og består typisk af bl.a. omfattende tilstandsrapport, energimærke, flere års referater fra ejerlejlighedsforeninger med tilhørende regnskaber og budgetter samt meget andet. Også indenfor finansieringen af handel med fast ejendom er der sket en rivende udvikling indenfor de sidste år. Der findes ikke længere blot kontantlån og obligationslån, men i dag findes der også en lang række forskellige lånetyper herunder rentetilpasningslån, såsom flexlån F1, F3, F5, P33, PT20 og en lang række andre lån med mere eller mindre opfindsomme navne. En ejendomshandel er derfor blevet meget mere kompleks, end den var for blot 10 år tilbage, hvilket alt andet lige medfører et øget behov for, at såvel sælger som køber er repræsenterede ved professionelle rådgivere. De dage, hvor advokaten blot fungerede som skødeskriver, er derfor også talte, idet de fremtidige kunder vil kræve en langt større indsigt hos deres rådgiver på en række forskelligartede områder. Hvad er det så, du skal forlange af din rådgiver? Er din rådgiver erfaren ved køb og salg af fast ejendom? Er din rådgiver fulgt med tiden Har han de fornødne værktøjer i forbindelse med sin rådgivning, bl.a. i forhold til det digitale tinglysningssystem samt med seneste à jour førte lovgivning. Er din rådgiver lokalkendt i det område du vil bo? Rådgivere med lokalkendskab vil typisk være i besiddelse af en række værdifulde oplysninger, herunder karakteren af de forskellige boligområder, og ikke mindst om prisen for din bolig er rigtig. Hvad siger andre om din rådgiver? Hvordan passer din kemi med din rådgiver kan du forstå, hvad han siger, idet ikke mindst kemien er vigtig ved samarbejdet med rådgiveren. 6

7 Hvilke krav skal jeg stille til rådgivningen Da køb af fast ejendom typisk er en af de største investeringer i dit liv, er det vigtigt, at du sikrer dig, at du får en professionel rådgivning, og ikke blot en til at skrive et skøde for dig, og vælg aldrig en rådgiver, der afskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med købet af ejendommen. En dårlig rådgiver er typisk en dyrt købt erfaring, og hvor du ofte ville have været bedst tjent foruden denne rådgivning. Hvis du derimod har fået den rigtige rådgivning, er det vores erfaring, at køber ofte vil stå tilbage med en følelse af at være blevet hjulpet igennem en ejendomshandel og blevet hjulpet på vej til at træffe de rigtige beslutninger, herunder at have købt den rigtige bolig til den rigtige pris og valgt den rigtige finansiering. Det må være rimeligt, at du af din rådgiver kan forlange: at din rådgiver efter få samtaler kan analysere dine behov, at din rådgiver har et grundigt kendskab til ejendommens juridiske forhold, at din rådgiver har et grundigt kendskab til finansieringsmulighederne, herunder rådgiver dig om valg af den for dig rigtige finansiering, at din rådgiver er i besiddelse af fornøden moderne teknologi for en hurtig og effektiv rådgivning, herunder udarbejdelse af køberrådighedsbudgetter, alternative salgsopstillinger, følger med i kursen på Københavns fondsbørs hjemmeside, er à jour med seneste lovgivning og meget andet, at din rådgiver har et godt kendskab til bygningsteknologi, at din rådgiver får et kendskab til den ejendom du agter at købe, at din rådgiver af egen drift giver fornøden rådgivning om øvrige behov i forbindelse med køb af en fast ejendom, herunder behov for at få udarbejdet en eventuel samejekontrakt, testamenter og lignende, hvilket kan være særligt nødvendigt, såfremt køber eksempelvis ikke er gift eller køber har særbørn i sit ægteskab, at du kan få fat på din rådgiver med forholdsvis kort varsel, at din rådgiver er fleksibel også når der skal holdes møde udenfor kontortid, at din rådgiver er fuldstændig uafhængig af andre interesser, således at du sikrer dig, at du får en upartisk rådgivning, der alene varetager dine interesser. Hos DRACHMANN ADVOKATER mener vi, at vi kan opfylde samtlige de krav, som du bør stille til din rådgiver, ligesom vi mener, at den investering du foretager i valg af rigtig rådgiver oftest betaler sig igen flertalligt. Vi prøver også på alle mulige og umulige måder at gøre op med den gamle skrøne om advokater som de rene skødeskrivere, og hvor det reelt er sekretæren, der laver hele arbejdet. På side 17 og frem efter har vi udarbejdet en liste over de forhold, du skal gøre dig dine tanker om, når du skal købe bolig. Der er en række parallelle problemstillinger, du skal være opmærksom på, når du køber bolig, hvilke du kan læse om på de følgende sider. 7

8 Skal jeg købe alene? Hvis du lever alene, skal du naturligvis købe alene, men det kan til tider også være nødvendigt at overveje, om du skal stå som køber, selvom du lever papirløst sammen med en anden eller du måtte være gift. Skal jeg købe sammen med min ægtefælle? I tidligere tider var det almindeligt, at det var manden, der stod som eneejer af boligen. Dette har imidlertid med samfundets udvikling ændret sig, idet det i dag er betydeligt mere almindeligt, at begge ægtefæller står som ejere af boligen. Det er vigtigt, at man gør sig en række overvejelser om, hvorvidt det almindelige nu også er det rigtige. Det typiske argument for, at man ligeså godt kan købe sammen er, at man er gift, og sædvanligvis har fælleseje. Et fælleseje er imidlertid ikke det samme som et sameje, idet der under ægteskabet fortsat hersker to principper, nemlig særråden og særhæften. Det vil sige, at manden hæfter med sin formue overfor sine kreditorer, mens hustruen hæfter med sin formue overfor sine kreditorer. Eksemplet kan være, at hustruen har et fast arbejde med en fast indtægt, mens manden driver en selvstændig, personligt ejet virksomhed. Hvis mandens virksomhed imidlertid ikke går så godt, og det ender med, at han bliver erklæret konkurs, vil der typisk opstå den situation, at mandens gæld vil være af en eksorbitant størrelse. Hvis manden stod som eneejer af huset, vil det betyde, at hans kreditorer/konkursboet vil sælge ejendommen, enten i fri handel eller ved en tvangsauktion. Herved vil ikke bare manden miste sit arbejde, men familien vil miste deres bolig, og dermed deres base. Er ejendommen ejet i lige sameje, vil konkursboet/mandens kreditorer i yderste konsekvens foretage udlæg i mandens andel af friværdien i ejendommen, hvorefter der vil blive stillet krav om, at hustruen skal afkøbe mandens andel af ejendommen, idet ejendommen alternativt vil blive bortsolgt enten i fri handel eller ved tvangsauktion/frivillig auktion. Også her vil familien miste deres bolig, men hustruen vil typisk, såfremt der er friværdi i ejendommen, have midler til at etablere sig i en anden bolig. Det vil dog typisk være vanskeligt at købe en ny bolig, eftersom manden sædvanligvis vil være blevet registreret i RKI, hvorefter hele familien vil få vanskeligt ved at købe ny bolig. Står ejendommen imidlertid alene i hustruens navn, vil mandens kreditorer/konkursboet ikke have mulighed for at få hverken hel eller delvis andel i ejendommens friværdi, og der er herved skabt væsentlig bedre muligheder for, at familien kan beholde sin bolig, uagtet at mandens virksomhed måtte lukke og manden stå tilbage med en stor gæld til en lang række kreditorer. 8

9 Herudover kan der være behov for at overveje, hvorvidt det er nødvendigt, at der oprettes ægtepagt, testamente, hvorledes der skal forholdes med pensioner/begunstigelser ved livsforsikringer m.m. Ovennævnte eksempel illustrerer på glimrende vis, at det er nødvendigt, at man gør sig sine overvejelser over, hvem der skal stå som ejer af ejendommen, også når man er gift. Vi bor sammen uden at være gift hvem skal stå som ejer? Det er ikke længere ualmindeligt, at par bor og lever sammen uden at være gift. Det fungerer som regel godt, indtil den dag, hvor parterne vælger at flytte fra hinanden. Når man er gift, er der en række retsregler, der regulerer parternes indbyrdes forhold, når de skal gøre deres formuer op, ligesom der findes en række regler, der regulerer, hvem der kan overtage familiens bolig m.m. Papirløse er derimod retsløse. For dem gælder der ingen lov for, hvorledes der skal forholdes, såfremt de ophæver samlivet enten ved at de går fra hinanden, eller at den ene af de samlevende måtte afgå ved døden. Står eksempelvis kvinden som eneejer af ejendommen, vil det være hende, der beholder hele friværdien i ejendommen, såfremt denne sælges. Dette uanset om parterne i øvrigt har boet sammen i 10, 20 eller 30 år, og manden i øvrigt har bidraget til den fælles husførelse. Det er muligt, at manden vil kunne forlange en kompensation, men dette er langt fra sikkert, og vil under ingen omstændigheder kunne blive så meget som til halvdelen af friværdien i ejendommen. Var parterne derimod gift, var manden alt andet lige berettiget til halvdelen af friværdien i ejendommen. Afgår kvinden ved døden før manden, og er der i øvrigt ikke oprettet testamente, da vil det være kvindens arvinger, der kommer til at arve ejendommen, hvorimod samleveren står uden retskrav. Har kvinden ingen børn, vil det være kvindens forældre, der står som arvinger. Har kvinden heller ingen forældre, vil det være kvindens søskende, der vil stå som arvinger efter kvinden, og dermed vil de også arve boligen. Manden har herefter ingen anden mulighed end at vælge at flytte fra boligen, uden at få andel af friværdien af denne. Arvingerne er ikke engang forpligtede til at sælge boligen til manden på handelsvilkår. Samleveren vil, som ovenstående illustrerer, være ganske retsløs. Med den nye arvelov, er der dog skabt mulighed for, at ugifte samlevende kan begunstige hinanden, som var de ægtefæller. Dette forudsætter imidlertid oprettelse af et testamente og bemærk, at ugifte samlevende ikke bliver fritaget for arveafgift, som ægtefæller, uanset testamente. Kvinden kunne imidlertid i forbindelse med samlivsophævelsen vælge at udvise en fair behandling overfor den ikke medejende partner, og vælge at betale halvdelen af friværdien af ejendommen til manden, fordi han nu engang har været med til at deltage i den fælles husførelse i de sidste eksempelvis 30 år. Manden risikerer imidlertid også her at blive mødt med krav, idet der ligger en potentiel risiko for, at skatteforvaltningen betragter dispositionen som en gavedisposition, hvorefter manden skal svare en gaveafgift af det beløb, han modtog fra kvinden i forbindelse med parternes samlivsophævelse. 9

10 Det er også vigtigt at gøre sig nogle overvejelser i forbindelse med rentefradragsretten, idet ugifte samlevende ikke, som i ægteskaber, kan fordele rentefradraget efter behov, idet rentefradraget alene fordeles efter den formelle ejerandel. Såfremt parterne vælger at eje ejendommen i et sameje det være sig i lige sameje eller i skævt sameje er det også nødvendigt, at parternes forhold reguleres ved samlivsophævelse, det være sig enten ved uenighed eller den ene af parterne afgår ved døden. Er der ikke indgået nogen forhåndsaftaler, der tager højde for disse situationer, er der kun den mulighed, at ejendommen bliver solgt ved en frivillig auktion via den lokale fogedret. Typisk er det anbefalelsesværdigt, at der udarbejdes en samejekontrakt, der tager stilling til, hvorledes man skal forholde sig i forbindelse med ophævelse af samlivet, herunder hvem der skal have retten til at overtage den andens andel af ejendommen, til hvilken pris ejendommen skal overdrages og meget andet. Er det den rigtige pris for ejendommen? Det er nødvendigt for dig at vide, hvad den nye bolig bør koste. En ting er, at du ikke skal stå med den følelse, at du efterfølgende har erfaret, at du har givet for meget for ejendommen, Det er også vigtigt, at du har givet den rigtige pris for ejendommen, såfremt du efterfølgende mere eller mindre frivilligt skal sælge ejendommen igen. Har du givet den rigtige pris for ejendommen, vil du have begrænset dit tab, hvorimod tabet kan blive væsentligt større, såfremt du har givet for høj en pris for ejendommen. Du skal være opmærksom på, at ejendomsmægleren har pligt til alene at varetage sælgers interesser, og derfor sælge ejendommen til højest mulige pris. Ejendomsmægleren har endda pligt til at sørge for at få den højeste pris, selvom ejendomsmægleren faktisk er af den opfattelse, at prisen reelt er for høj. Det er derfor vigtigt, at du tænker dig om, før du accepterer en pris. Du skal også være opmærksom på, at selvom ejendommens brutto- og nettoydelser kan virke rimelige i forhold til ejendommens pris, kan dette meget vel skyldes, at der i købsaftalen er sat de billigste, men typisk også de mest ufordelagtige lån ind, for derved at minimere nettoprisen mest muligt. Markedet har været meget svingende. Fra at være købers marked fra slutningen af 80 erne og frem til 1995, til at være sælgers marked frem 2007, hvor det igen vendte. Det er derfor vigtigt, at når du skal vurdere prisen, og dermed også være rustet til at indgå i prisforhandlinger med ejendomsmægleren, at du har et grundigt kendskab til, hvad andre lignende boliger sælges for i lokalområdet. Du skal også have et grundigt kendskab til finansieringen samt hvilken type boliger, der handles (idet nogle ejendomme er mere letomsættelige end andre), hvilket vil påvirke prisen, ligesom du skal være opmærksom på, hvor længe ejendommen har været til salg, og om den oven i købet har været til salg hos flere forskellige mæglere. DRACHMANN ADVOKATER har som professionel boligrådgiver en grundig føling med, hvad der sker i markedet. Herved kan vi vurdere, hvorvidt prisen på ejendommen synes at stå i væsentlig misforhold til lokalområdet i øvrigt. Vi er endvidere vant til at se de signaler, der kan være afgørende for, hvorvidt sælger i det hele er villig til at forhandle om prisen. 10

11 Vi mener derfor, at du med fordel skal bruge DRACHMANN ADVOKATER som en sparringspartner i forbindelse med prisforhandlingerne mellem sælger og dennes professionelle rådgiver ejendomsmægleren. Hvad skal du i øvrigt være opmærksom på, når du skriver under på købsaftalen? Købsaftalen er det helt centrale dokument i forbindelse med køb af boligen, og samtlige vilkår for dit køb bør fremgå af købsaftalen. Du skal være særlig opmærksom på, at selvom mundtlige aftaler er ligeså bindende som skriftlige aftaler, kan det være vanskelige at bevise, hvilke aftaler der reelt er indgået, hvilket ofte kan give kim til en tvist, der typisk kan ende op i en retssag. Det er derfor meget vigtigt at sørge for, at samtlige de af sælger og ejendomsmægleren afgivne mundtlige oplysninger, som du finder væsentlige, bliver nedfældet skriftligt i købsaftalen, så der ikke senere kan opstå tvivl om, hvad du har fået oplyst forud for købet, og hvad der i øvrigt måtte være indgået af aftaler. Du skal være særlig opmærksom på, at der i købsaftalen under punkt 18 findes en liste over alle de dokumenter og papirer, som medfølger købsaftalen, og som er en del af aftalegrundlaget. Det er vigtigt, at du nøje gennemgår denne liste, ligesom du nøje skal gennemlæse de dokumenter, der er opremset i denne liste. Opdager du først efterfølgende, at et af de dokumenter, der var nævnt i købsaftalens liste rent faktisk ikke medfulgte, er det for sent for dig at påberåbe dette. Du skal være opmærksom på, at det normalt er sælgers rådgiver, der skriver købsaftalen, hvorfor det også typisk er sælgers interesser, der varetages, når købsaftalen skrives. En ting er at forstå de skrevne ord, men endnu vigtigere er det, at man som køber er opmærksom på de forhold, der ikke er omtalt i købsaftalen. Også her kan en god rådgiver hurtigt vise sig at være sin investering værd. Kan jeg ikke bare bruge fortrydelsesretten? Du har som køber af en bolig en lovbeskyttet fortrydelsesret. Dette medfører, at du har krav på at få en skriftlig information om fortrydelsesret inden du handler, idet du herefter har 6 hverdage (lørdag tæller ikke med som hverdag) til at fortryde købet ved at give meddelelse om dette til enten sælger eller den medvirkende ejendomsmægler. Fortrydelsesretten har imidlertid en pris, idet du senest samtidig med din meddelelse om, at du har fortrudt at købe ejendommen, skal betale 1% af den finansierede købesum. Koster boligen kr ,00, koster det dig altså kr ,00 efterfølgende at fortryde købet. Fortrydelsesretten er en fornuftig ordning, men det skal kun være undtagelsen, at denne fortrydelsesret tages i brug. DRACHMANN ADVOKATER anbefaler dig, at du ikke indgår nogle aftaler eller indgår nogle forhandlinger og i hvert fald ikke skriver under på noget før du har talt med din rådgiver. Har du først skrevet under, selvom det er med forbehold, har sælger nu den psykologiske fordel, at han ved, at du er mere end interesseret i at erhverve ejendommen, hvorfor det kan være meget svært for din rådgiver at forhandle sig til en bedre aftale, end du selv ville have kunnet, herunder have forhandlet sig frem til en bedre pris. 11

12 Hvis du imidlertid føler dig presset til at skrive under, så bør du i hvert fald ikke gøre det uden at forlange et generelt advokatforbehold indføjet i købsaftalen. Et advokatforbehold bør ordret formuleres som følger: Nærværende handel er fra købers side betinget af, at købers advokat kan godkende handelen i sin helhed. Eventuelle indsigelser fra købers advokat, skal være sælger/ sælgers ejendomsmægler i hænde senest 3 hverdage efter at købsaftalen er kommet frem til købers advokat. I modsat fald er købers underskrift bindende. Det er vigtigt, at du formulerer forbeholdet på denne måde. Hvilke regler gælder der i forbindelse med køb af bolig? Der er en lang række forskellige regelsæt, der regulerer køb og salg af fast ejendom, hvorunder bl.a. findes Lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom, Ejendomsmæglerloven, Ejerlejlighedsloven m.m. Du kan læse mere om dette i Boligguiden, der er udgivet af Forbrugerrådet og Advokatrådet i fællesskab, hvor du også kan læse om litteratur, der er relevant for en boligkøber. Du kan også finde vigtige love og andre retsforskrifter på hjemmesiden Endelig kan du finde relevante love på dit lokale bibliotek. 12

13 Hvilke overvejelser bør man gøre sig inden man sælger/ køber? I det følgende har vi forsøgt at give nogle eksempler på, hvad man skal være opmærksom på, når man køber fast ejendom. I forbindelse med ønsket om at købe bolig/skifte bolig: Hvad skal der ske med den nuværende bolig leje/ejer? Er det tid til at sælge din egen bolig? Hvilken ejendomsmægler skal jeg bruge spørg din boligrådgiver herom Er der behov for testamente/samejekontrakt/ægtepagt eller lignende god idé at planlægge på forhånd Hvem skal købe? Privatøkonomi, finansiering i forbindelse med boligskifte Opskrivning i køberkartotek Behovsafdækning Kendskab til det generelle boligmarked, herunder omsætningshastigheder for fast ejendom i lokalområdet, gennemsnitlig kvadratmeterpriser Vurderingen af ejendommens kontantprisniveau Sammenligning med nyligt handlede ejendomme i området Vurdering af boligens indretning og udstyr Kvaliteter - Såvel gode som dårlige forhold ved ejendommen Dækker ejendommen dine behov i henhold til den behovsafdækning du tidligere har udarbejdet Vurdering af det lokale nærmiljø faciliteter, så som indkøbsmuligheder, offentlige transportmidler, institutioner Vil det gå ud over boligen ved et generel prisfald i markedet m.m. Dine egne forventninger til markedet, herunder om det er det rigtige tidspunkt på at sælge på Hvor lang tid du har tænkt dig at blive boende i boligen? 13

14 Hvad skal der stå i kontrakten? Jura i købsaftalen: Vær opmærksom på det, der ikke står i købsaftalen Hvem skal være køber Afdækning af regler om fejl og mangler ved ejendommen, herunder hvad der måtte stå i tilstandsrapporten Tilbehør og stand præciseringer heraf Mundtlige garantier og tilsikringer Tilføjelser/rettelser i aftalen Finansieringsvilkår, herunder lånetype, løbetid og renteprocent Kurssikring Mellemfinansiering og efterfinansiering Tjek, at de i købsaftalen nævnte tilhørende dokumenter også medfølger Hvad skal du ellers være opmærksom på: Forureningsoplysninger Småhusreglementet og andre bygningsreglementers betydning for dit køb Hænger handelen økonomisk sammen Forsikringsvilkår er der mulighed for at tegne forsikring, dækkende udvidet rørskade, svamp- og insektskader og uden forbehold. Oplysninger om ejendomsforsikringer. Er der givet forsikringstilbud. Behov for ejerskifteforsikring. 14

15 Berigtigelse af ejendomshandelen skødeskrivningen I forbindelse med berigtigelse af ejendomshandlen, skal du være opmærksom på følgende: Udarbejdelse af skødet, herunder: ekspedition af underskrifter skødet til ejendomsværdipåtegning skødet til tinglysning annullation af retsanmærkninger eventuel udarbejdelse af sælgerpantebrev samling af ejendommens papirer og fremsendelse Tinglysning: påse, at tinglysningsmæssig ekspedition forløber korrekt sikring af købesummens frigivelse Udarbejdelse af refusionsopgørelse: fremskaffelse af dokumentation til refusionsopgørelsen udarbejdelse af refusionsopgørelse kontrol af poster indhentelse af såvel købers som sælgers godkendelse af refusionsopgørelse sikring af refusionsopgørelsens betaling Gældsovertagelse: foranledige endelig gældsovertagelse afslutning af handelen 15

16 Tjekliste dokumenter du har brug for Købsaftalen er ikke nok. Du har brug for en række yderligere oplysninger for at kunne vurdere, om du skal købe. DRACHMANN ADVOKATER vil sørge for, at de nødvendige oplysninger bliver skaffet frem. I det følgende viser vi som eksempler nogle af de oplysninger, du skal have på bordet ved siden af selve købsaftalen. Det kan ofte være svært at skaffe oplysningerne men erfaringen viser, at dér hvor det er mest besværligt at skaffe oplysninger, er de allermest nødvendige. Ejendomsoplysningsskema Tingbogsattest Matrikelkort Ejerlejlighedskort Pantebrevskopier Servitutter/deklarationer Vedtægter for grundejerforeningen og/eller vandværk/ejerforening m.v. Regnskab og budget for de seneste 3 år for samme Referat af seneste generalforsamling for de seneste 3 år for samme Ejendomsskattebillet Vurderingsattest Energimærkning Bygningstegninger Forsikringspolice BBR-ejermeddelelse Salgsopstilling (ajour ført) Økonomiberegning Terminskvitteringer Tilstandsrapport Tilbud på ejerskifteforsikring 16

17 Tilbehørsliste hvad følger med? Når du gennemgår huset eller ejerlejligheden, så notér på denne liste det forebygger misforståelser. Det er en god idé at give hvert rum et bogstav og notere det på en tegning. Rum A (Stue/værelser) Tæpper Gardiner Gardinstænger Lamper Møbler Rum D (Stue/værelser) Tæpper Gardiner Gardinstænger Lamper Møbler Rum B (Stue/værelser) Tæpper Gardiner Gardinstænger Lamper Møbler Rum E (Stue/værelser) Tæpper Gardiner Gardinstænger Lamper Møbler Rum C (Stue/værelser) Tæpper Gardiner Gardinstænger Lamper Møbler Badeværelse Spejl Lamper Skabe/reoler Gardiner Gardinstænger Badeforhæng 17

18 Gæstetoilet Spejl Lamper Skabe/reoler Gardiner Gardinstænger Badeforhæng Garage/carport/udhus Reoler/skabe Lamper Borde Haveredskaber Brænde Køkken/alrum Køleskab Dybfryser Komfur Ovn Mikrobølgeovn Emhætte Opvaskemaskine Vaskemaskine Renovationsstativ Antenne Postkasse Havemøbler Værktøj Maskiner Grill Blomsterkasser Tørretumbler Lamper Skabe/reoler Gardiner Gardinstænger 18

19 Nordhavnsvej 1 Strandpromenaden Grønnehavevej Allégade Havnegade Trækbanen Kulturhavn Kronborg I. L.Tvedesvej Kronborgvej Kongevejen Stengade Jernbanevej Kronborg Nordhavnsvej 1, 2. sal Postbox 199 DK-3000 Helsingør Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag torsdag kl Fredag kl

20 Vidste du at fælleseje ikke er det samme som sameje, at ejendommens brutto- og nettoydelser ikke nødvendigvis stammer fra de mest fordelagtige lån, at en mundtlig aftale er ligeså bindende som en skriftlig aftale men svær at bevise, at du som køber har en lovbeskyttet fortrydelsesret, men at der er en pris herfor, at du har mulighed for at underskrive en købsaftale med advokatforbehold. Spørg din advokat DRACHMANN ADVOKATER Nordhavnsvej 1, 2., 3000 Helsingør Tlf , Telefax ,

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

INKASSO DRACHMANN ADVOKATER. Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor

INKASSO DRACHMANN ADVOKATER. Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor INKASSO Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af

Læs mere

SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG

SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG DRACHMANN ADVOKATER > Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat.

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Køb eller salg af bolig er måske den største handel i dit liv. Der står mange penge på spil, men du kan få ro i sjælen, hvis du bruger en BOLIGadvokat.

Læs mere

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som Bolighandel Bolighandel Ikke to bolighandler er ens. Der er mange dokumenter og oplysninger, der skal gennemgås, vilkår, der skal diskuteres og aftaler, der skal på plads. INTERLEX Advokater hjælper dig

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1 ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Drachmann - 13999 - Arv og gave v6.indd 1 27/10/13 19.27 Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse

Læs mere

VIRKSOMHEDENS AFTALER

VIRKSOMHEDENS AFTALER VIRKSOMHEDENS AFTALER En påregnelig fremtid DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere KØB AF FAST EJENDOM Information til købere Kære boligkøber Når du skal købe hus eller ejerlejlighed, er du formentlig i gang med at foretage et af dit livs vigtigste investeringer. Der er mange ting at

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Vil du købe bolig? ADVODAN hjælper dig, så du køber det rigtige hjem uden ubehagelige overraskelser

Vil du købe bolig? ADVODAN hjælper dig, så du køber det rigtige hjem uden ubehagelige overraskelser Vil du købe bolig? ADVODAN hjælper dig, så du køber det rigtige hjem uden ubehagelige overraskelser Gør det rigtige køb At købe bolig er ofte den største investering i livet, og faldgruberne er mange.

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Boligkøberguide. Boligen er fundet Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris.

Boligkøberguide. Boligen er fundet Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris. Boligkøberguide 10 gode råd inden du køber bolig: 1. Lav en grundig prisanalyse af boligen sammenholdt med andre lignende boliger. Det gælder både kontantprisen, men også ejerudgifter. 2. Vær sikker på

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning.

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning. NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Dyrlundsvej 12, Postboks 38 4600 Køge Rådgivningsaftale vedr. eget salg af bolig Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail: post@boligassistancen.dk Website:

Læs mere

Rådgivningsaftale salg af bolig

Rådgivningsaftale salg af bolig NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Kærvej 28 2970 Hørsholm Rådgivningsaftale salg af bolig Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail: post@boligassistancen.dk Website: www.boligassistancen.dk

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

IMMATERIELLE RETTIGHEDER IMMATERIELLE RETTIGHEDER Patenter, Brugsmodeller, Varemærker, Designbeskyttelse og Ophavsret DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Vi hjælper dig trygt gennem boligkøbet. Købers Mand

Vi hjælper dig trygt gennem boligkøbet. Købers Mand Vi hjælper dig trygt gennem boligkøbet Købers Mand Nogle ord om denne folder Boligmarkedet har ændret sig de seneste år, såvel økonomisk som rent lovmæssigt. Det, at købe bolig er i dag langt fra det samme

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke. Velkommen hos home Før vi sælger din bolig, vil vi gerne præsentere os Før du sætter din bolig til salg, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi arbejder hos home. Hvem vi samarbejder med, og hvilke fordele

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler.

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler. Franske arveforhold Af Max Ulrich Klinker, advokat, og Bertil Jacobi, advokat Generelt De fleste indehavere af et hus eller en lejlighed i Frankrig i dag er opmærksomme på det fornuftige i at sikre den

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Thorshammer 191, 7500 Holstebro Sagsnr.: R1067 Dato: 04-06-2015 Beskrivelse af andelsboligen: Nyere velholdt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager eller tåle

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Nørretorv 13, st. tv. Tlf. 88 53 55 00 E-mail:

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16.

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birgitte Bøllehuus v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede havde påtaget

Læs mere

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis?

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? - 1 Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål Da der tidligere under Spørg om penge har været bragt spørgsmål og svar om arv, tillader jeg

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvordan vi arbejder hos home, hvilke fordele det giver at sælge og købe via

Læs mere

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Salgsopstilling CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Adresse: Mølleengen2N, 2., 8850 Bjerringbro Sagsnr.: 3565-2015046 Dato: 21-09-2015

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information er ikke en udtømmende opregning af regler og bestemmelser på området for handel med kolonihavehuse og kan derfor ikke

Læs mere

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Salgsopstilling CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Adresse: Gunilshøjvej 193, 8600 Silkeborg Sagsnr.: 3409-2015051 Dato: 02-09-2015

Læs mere

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014 Fast ejendom Det nyeste inden for fast ejendom Ny lov for ejendomsmæglere Ud med overflødig information og ind med overskuelighed Den 20. maj 2014 vedtog Folketinget lovforslaget til den nye ejendomsmæglerlov.

Læs mere

og en god boligrådgiver

og en god boligrådgiver Der er mange ting at tage stilling til, hvis man står over for at skulle købe sin første bolig. Man kan få mange gode råd især om det økonomiske i det lokale pengeinstitut. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel Christian Larsen Christian Larsen Christian Larsen Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Af Christian Larsen

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvilke fordele det giver at sælge og købe via os og hvad du kan forvente

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Din Boligmægler v/lisa Carlsson Bredgade 5 4653 Karise Tlf. 20 84 84 35 Email: lisa@dinboligmaegler.dk www.dinboligmaegler.dk Adresse: Rhitras Vej 20, 4653 Karise Sagsnr.: 151111 Dato:

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Havnegade 8A 9550 Mariager Tlf.: 98 54 20 44 mariager@johnfrandsen.dk Adresse: Havnegade

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Boligsælgerens Guide. Når køberen er fundet. Sådan afsluttes dit boligsalg

Boligsælgerens Guide. Når køberen er fundet. Sådan afsluttes dit boligsalg Boligsælgerens Guide Når køberen er fundet Sådan afsluttes dit boligsalg Indholdsfortegnelse 01 Køberen er fundet! 02 Boligen er solgt - hvad nu? 03 Gode ressourcer 01 Køberen er fundet! Denne e-bog er

Læs mere