Ivar B4n.l$e^Ctt^ efr^*'e^ Byplanlov ^Mty> im / St.E.Rasmussen M A A. P.B. H K a l^ IFHP. N aturf k Lav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ivar B4n.l$e^Ctt^ efr^*'e^ Byplanlov ^Mty> im / St.E.Rasmussen. 4940 M A A. P.B. H 9 4 4 K a l^ IFHP. N aturf k Lav"

Transkript

1 Tilbageblik Edmund Hansen \*M W J. i n i m i i 4920 m r y n i l w /g*>^ sjrskou O Å -C S. ^ ' " * '» I t a n r u n d k Tekn.Skole l* ~ V V S 3 J U X 4934 ^ 4* se«m«k Ivar B4n.l$e^Ctt^ efr^*'e^ Byplanlov ^Mty> im / St.E.Rasmussen M A A. 4940^4 P.B. H K a l^ Ckr.V f wsr VCUielm Lauritzen. RØNNE* J L ^ - ' r*~.qao cc 4947.S laxlts. RudN. ^ Kaufmann, 1 -F^ %» * * 8 U K LPUS IIUØMm. IFHP N aturf k Lav 2 o n e W 4969 k 'i Komwunefilan.U>v» w a /l,o PLANSTYRELSENS KL VA R F^pST \jcc e m a t S6-red.eirttUe^11^Nt*is#n. tøxrpr<* s «DTH 30,4.4984uD-j Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter 5

2 Tilbageblik. Dansk Byplanlaboratoriums Byplanhistoriske Noter, nr. 5. Forfatter: Edmund Hansen Udgivet af Dansk Byplanlaboratorium, København, Copyright. ISSN ^ Trykt i planstyrelsen, København.

3 FORORD Dansk byplanlægning har ikke eksisteret i længere tid, end det tager et grantræ at vokse op og blive stort. Men trods det korte spand af år er der sket umådelig meget fra den første spæde start til i dag, hvor træet står med en stor, tung og ofte uregerlig krone - så meget, at vi næsten har glemt, hvor rødderne befinder sig. "Hæng jer nu ikke for meget i paragrafferne", siger Edmund Hansen i sit tilbageblik på et helt livs virke. "Gå ud og snak med folk i kommunerne og amterne. På med vanten igen! Man skal lære håndværket. Det er det, der giver bonus". Edmund Hansen har aldrig mistet jordforbindelsen, og en hel generation af planlæggere har lært af hans synspunkter: "Planlægning er at tage hensyn til hinanden". Set i en større sammenhæng er der en direkte forbindelse fra Chr. V's Danske Lov til den nyeste lovgivning om borgernes medbestemmelsesret. Edmund Hansen, der er uddannet murer, bygningskonstruktør og arkitekt, blev i 1944 ansat hos (dengang) indenrigsministeriets kommitterede i byplansager og blev selv "kommitteret" i I 1975 udnævntes han til vicedirektør i planstyrelsen, hvorfra han tog sin afsked med pension den 30. april "Tilbageblik" udgives af Byplanhistorisk udvalg under Dansk Byplanlaboratorium som hæfte nr. 5 i publikationsserien "Byplanhistoriske Noter".

4 Det skal understreges, at der i dette tilfælde er tale om en udskrift af et lysbilledforedrag, og at Edmund Hansen i samråd med udvalget har besluttet at fastholde talesproget uden større ændringer. Foredraget vil samtidig være tilgængeligt i Byplanlaboratoriets båndsamling. Formålet med udgivelsen af noterne er at bidrage til belysningen af den danske byplanhistorie i vort århundrede. Noterne kan bestå af notater, erindringer, beskrivelser af specifikke emner eller særlige begivenheder o.lign., men allerhelst nedskrevet af planlæggere eller andre, der selv har fulgt byplanlægningens udvikling på nært hold. Der er således ikke tale om historiske afhandlinger eller forskningsmæssige arbejder. Eventuelle henvendelser vedrørende noterne eller bemærkninger hertil bedes venligst rettet til "Byplanhistorisk udvalg", Peder Skramsgade 2 b, 1054 København K. Det er udvalgets håb, at de "Byplanhistoriske Noter" vil inspirere til, at andre griber pennen, samt at noterne vil kunne udgøre et værdifuldt baggrundsmateriale for eventuel senere forskning - et materiale som det ellers ville være vanskeligt at skaffe til veje. Vibeke Dalgas Formand for Byplanhistorisk udvalg

5 At foretage en egentlig kvalitativ vurdering af 40 års mandagsmøder synes jeg ikke er muligt ved denne lejlighed. Men det vil jeg godt gøre senere, og det er et tilbud til planstyrelsen, hvis I skulle få brug for det. Derfor har jeg for det, jeg vil fortælle nu, som overskrift sat: Tilbageblik. Det kan man jo lægge meget i, og det er sådan set det eneste manuskript, der er, resten styres af lysbilleder, som kommer her på skærmen. Nogle af dem er ret gamle, og de er lidt tynde, så dem går vi bare hurtigt hen over. Men tak for velkomsten, og så begynder vi. Vi skal begynde ved begyndelsen. Jeg er jo fra før 1. verdenskrig, det kan I se på datoen, den 17. april 1914, og ikke nok med det, jeg har deltaget i 1. verdenskrig. Det er der ingen, der tror på. Men det har jeg faktisk: ude på Avedørebatteriet i sikringsstyrken, hvor jeg bistod min far, der var blevet indkaldt. 492Q Men krigen fik jo altså en ende, og i 1918 sluttede den, og i 1920 kom jeg så i skole. Det var også meget bemærkelsesværdigt, for jeg var ikke mere end 5 år, da jeg kom i skole. Det var i noget, der hed "lille-første" på Sundbyøster skole. Og der er noget meget markant ved billedet her: det er en blandet klasse, kan I se. Det var et forsøg, man indførte, ellers var klasserne dengang rene drengeklasser og pigeklasser, men her gjorde man altså et forsøg. Det faldt nu også 5

6 uheldigt ud, så tre år efter måtte man gå o- ver til rene klasser igen! Noget andet bemærkelsesværdigt er - hvis I tæller - at der er 38 børn, det var to mere, end der var borde og bænke til i klassen. Det måtte vi så klare med de forhåndenværende søms princip, men det gik også. Vi havde en kvindelig klasselærer, "lærer-rinde" hed det dengang, og faktisk lykkedes det hende at lære os 38 børn både at læse og skrive og at sætte kommaer, hvad man jo altså ikke kan i dag. Nu er klassekvotienten - og det giver jeg ikke spor for - kommet ned på 24, og man vil have den op på 28 igen. Det kunne sagtens lade sig gøre, I kan bare se, hvordan det gik her med min klasse! Det tredie markante ved det billede skal I også lægge mærke til - jeg har jo altså meget tidligt forstået at anbringe mig i brændpunktet af det hele, i midten af alt, hvad der foregår. Jeg er den allermindste på billedet, og det er sandsynligvis, fordi jeg har været den mindste og den yngste i klassen, at jeg sidder lige midt i. Jeg var altså den yngste, men i løbet af et par år fik vi en endnu yngre ind i klassen, han hed Poul Hartling, og han har jo altså også klaret sig ganske godt. I kender ham allesammen, så I kan se, det var slet ikke dårligt at gå derude på Sundbyøster skole på Amager. Jeg slap ud af skolen og skulle i lære. Det var frygtelig svært i 1930, hvor Wall Streetkrakket var kommet, alt var jo gået i stå, over hele verden praktisk taget, også i 6

7 København, hvor jeg skulle i lære. Men min far havde forbindelse med et af de store murerfirmaer i København, og derfor lykkedes det at få en læreplads. Jeg kom i lære, og jeg lavede svendestykke i Jeg ved ikke, om der er andre faguddannede murersvende til stede? I skal ikke se alt for meget på svendestykket her, for der kan altså godt pilles ved det hist og her: der er to fuger der, som ikke er rigtig fyldte, og det var der en af skuemestrene, som gjorde opmærksom på, så jeg fik ikke bronzemedalje, men det blev altså godkendt, og jeg blev murersvend i 1934 og meldte mig ind i Murersvendeforeningen og Murersvendenes Fagforening af Og det skal I lige bide mærke i. Den kan sammenlignes med Preben Møller Hansens forening i dag. Vi murersvende - ja, jeg siger vi, selv om det var i blev uenige med det, der hed De samvirkende Fagforbund dengang, altså ikke LO, som det hedder nu. Murersvendene strejkede for at få 8 timers arbejdsdag, og arbejdsgiverne iværksatte en lock-out. Murersvendene syntes, at de bar sig noget vattet ad i De samvirkende Fagforbund, så vi meldte os ud og lavede vores egen forening af Det var en stærk forening - de 8 timer blev gennemført - og alt det her med eksklusivaftaler og sådan noget, det vidste vi ikke, det hed, men det fungerede på den måde, at hvis ikke man var medlem af Murersvendenes Fagforening, så var der altså nul arbejde at få inden for Københavns kommunes grænser, og alt gik i stå, hvis man forsøgte at anvende uorganiseret arbejdskraft - bare tænk på detl Tiderne blev i øvrigt lidt bedre midt i 7

8 trediverne, det var begyndt at gå lidt mere fremad. Jeg fik arbejde som svend i sommeren Timelønnen dengang var høj for en murersvend, 97 øre i timen, det kunne man købe 4 bajere for, de kostede 27 øre pr. stk., men det er bare ikke nær så godt, som det er nu, for nu kan en ordentlig murersvend da i hvert fald købe 18 bajere i timen for den timeløn, han har. Øllet er altså blevet meget billigere. Det er der ingen, der tror på, men det er det faktisk. Jeg blev altså murersvend og fik arbejde og fortsatte uddannelsen, gjorde min tekniske skole færdig og blev bygningskonstruktør. Og så meldte jeg mig i 1935, da det var overstået, på Kunstakademiets arkitektskole, hvor jeg blev optaget. Så begyndte jeg at studere til arkitekt, og det skulle jo også betales, så jeg måtte have noget arbejde ind imellem. Det fik jeg også sådan hist og her, jeg var i Næstved, og jeg tegnede skibe på Helsingør skibsværft - jeg ved ikke, om det skib, I ser her, sejler mere, men jeg tror ikke, det gør det. - Et meget, meget flot skib, Svanetia, som var hjemskrevet i Odessa, bygget for russerne, et pragtfuldt passagerskib til langturssejladser og sådan noget. Men jeg tror, det gik ind i krigsflåden og blev brugt til troppetransport i 2. verdenskrig, så det er sikkert blevet torpederet. Desværre - for det var et meget flot skib, vi i 1939 tegnede på det nu nedlagte Helsingør værft. Nå, vi nåede frem til 1940, hvor jeg så skulle have afgang fra Kunstakademiet. Men undervejs havde vi med Steen Eiler Rasmussen som lærer været på et byplanhold, som han igangsatte på Akademiet i 1938, da der var kommet

9 en ny byplanlov i april. Det var min første egentlige kontakt med byplanarbejde, hvor vi foretog nogle forskellige undersøgelser i Holbæk amt - og Holbæk kommer jeg tilbage til mange gange - hvor vi undersøgte nogle småbyer og prøvede at lave noget, som skulle hedde byplaner. Det hele var ikke meget bevendt, og vi kunne næsten ikke aflevere noget, da året var gået, som hovedopgave. Steen Eiler satte dog igennem, at vi fik den godkendt - man skulle jo have sådan en hovedopgave godkendt for at kunne gå videre og få sin afgangsopgave. Det lykkedes, og det var altså min første forbindelse med byplanarbejdet. Vi var en 8-9 stykker på holdet, et par faldt fra. Men en 5-6 af os fortsatte rent faktisk med byplanarbejdet, og det er egentlig ganske bemærkelsesværdigt. Steen Eiler kunne være så ivrig og tale så godt for sin sag - han var formand for Byplanlaboratoriet dengang, havde været med at starte det o.s.v. - så han fik sat fut i os, så vi blev ved at brænde for sagen lige til det allersidste, kan I se, flammen er ikke helt gået ud endnu. Vi blev færdige. Vi skulle aflevere afgangsopgaven den 15. april Det var et skidt tidspunkt, for tyskerne havde besat Danmark den 9. april, så vi fik udsættelse i 14 dage, og det forslog som en skrædder i Helvede, eller hvad det nu hedder, for i de 14 dage kunne vi jo ikke lave noget alligevel. Men færdig blev jeg altså og fik godkendt afgangsopgaven et stykke ind i Og så var det ellers bare om at suge på lappen, for der var intet som helst arbejde at få - troede vi. Men jeg var heldig som sædvanlig, og jeg opretholdt så livet ved bl.a. 9

10 at gå inde i Akademisk Arkitektforening, som det hed dengang, også da i Bredgade nr. 66, hvor jeg hjalp Gøtzsche,den senere stadsarkitekt i Gentofte, med noget, der kaldtes Akademisk Arkitektforenings Byggeudstilling. Og det skal I også lægge mærke til, for det er det, der senere blev til Byggecentrum, og det er altså ikke min skyld, at de har måttet flytte fra deres store hus i Gyldenløvesgade nu. Det var faktisk starten til Byggecentrum, der foregik der i Men det var jo kun nogle timer om dagen, så det forslog ikke rigtig, og så var jeg heldig igen. Ingeniør Malling, som var sekretær på Byplanlaboratoriet, spurgte Steen Eiler, om han ikke kendte en, der kunne hjælpe ham, helst en arkitekt, med at lave en byplan for Korsør, og Steen Eiler kendte jo mig fra Akademiet, så jeg fik jobbet hos Malling, også nogle timer om dagen, og gik så i gang med at lave byplan for Korsør. Vi havde fået et cirkulære i oktober 39, som Ove Larsen fra indenrigsministeriet har sendt ud og underskrevet. Og vi lavede faktisk et dispositionsplanforslag for Korsør - det bedste, der nogensinde er lavet - nej, det passer nu nok ikke, for vi blev da klogere lidt senere. Men altså - det gik udmærket, indtil jeg fik en indkaldelse som soldat. Så - der er han - er han ikke flot! Militæret var jo ellers blevet stoppet, jeg skulle have været ind tidligere, men det var udsat på grund af min uddannelse. Men jeg kom altså ind. Den 1. november 1940 skulle jeg møde i Holbæk ved 2. artilleriafdelings 2. batteri. Det var et motoriseret feltartilleriregiment, jeg lå ved. Bare hold fast ved det også. Så jeg har lært at skyde, oven i købet med 15 cm

11 haubitzer, det ved I ikke, hvad er, tror jeg. De var fra 1887, så de var ikke meget bevendte, men vi fik dem da til at skyde. Det var i Holbæk, jeg skulle møde - der var Holbæk engang til. Jeg var i øvrigt allerede stødt på Holbæk på Akademiet inden Steen Eiler, det var arkitekt, professor Ivar Bentsen, som var en af vores bedste lærere. Ivar Bentsen stammede oppe fra Holbæk-egnen eller Odsherred-egnen, Vallekilde højskole og sådan noget, og han har i Holbæk lavet nogle meget markante bebyggelsesplaner med noget bebyggelse, der for sin tid i begyndelsen af 20'erne var meget, meget fremsynet. I skal tage på besøg til Holbæk, og så skal i gå ud på Bakkekammen og se hans nordskelshuse, der ligger der, noget af det bedste, der er lavet og sådan set en forløber for Bakkehusene i København, som senere kom. Det var altså Holbæk nu i 3. omgang, jeg stødte på. Vi holdt store øvelser med vores kanoner og biler, når vi kunne få dem til at køre - det var noget svært, det var nogle store tunge lastvogne - danske triangelvogne. Er der nogen, der kan huske dem? De var sørme svære at få startet om morgenen, når det var koldt, og det var en af de strenge vintre, hvor det frøs ned til Men det lykkedes altså, og jeg lærte Holbæk amt og Odsherred at kende på en fremragende måde på disse ture, hvor vi kørte rundt med vores køretøjer. Tyskerne havde efterladt Holbæk amt som et for den tyske besættelsesmagt tomt område, det var altså overladt til det danske militær i årene under krigen, indtil tyskerne satte sig på hele militæret senere. Jeg lærte altså 11

12 området ganske godt at kende, og så nærmede tiden for hjemsendelse sig, det var den 1. november Jeg var forlovet på det tidspunkt - det var man dengang, sædvanligvis i en 3 års periode, før man drømte om at ville gifte sig, og det havde min kone og jeg været - og nu må jeg lige sige, at hun kaldes for - eller hedder Lisbeth (der står nu noget andet på hendes dåbsattest). Hun kommer senere her i dag, og for at I kan kende hende, så ser hun altså sådan ud nogenlunde nu. Det gjorde hun ikke i 1941! Vi havde aftalt at gifte os, så snart jeg var hjemsendt, og det regnede vi med nok skulle gå. Min kone havde et job, hun tjente, jeg tror nok, 185 kr. om måneden, det var lidt mindre end 1 krone i timen. Det svarede altså til timelønnen for en murersvend 6-7 år før - og så suppleret op med lidt understøttelse fra Teknisk Landsforbund, som jeg regnede med at skulle have, når jeg blev hjemsendt, så gik det nok. Vi fandt en lejlighed. Man kunne gå rundt og finde lejligheder i 1941 i København uden videre, og vi så på adskillige, men måtte kassere dem, fordi de var for dyre, indtil vi fandt en 1. sals villalejlighed til 65 kr. om måneden. Det skulle nok kunne gå, og det gjorde det altså også, blandt andet også fordi jeg som sædvanlig befandt mig i midten af begivenhederne. I oktober 1941 dukkede Malchow-Møller, som var stadsingeniør i Holbæk, op inde hos Malling, der var hans gamle studiekammerat fra Polyteknisk Læreanstalt. Han skulle bruge en mand til at lave noget byplanarbejde i Holbæk.

13 Han havde fået overtalt sit byråd til, at de skulle gå i gang med sådan noget, det havde han brug for til sine forskellige tekniske overvejelser. Han havde ikke en kæft forstand på byplanarbejde, havde han sagt til sin borgmester - men det havde han nu altså alligevel, men han fremstillede det sådan, så han var nødt til at have noget medhjælp udefra. Det havde han fået lov til og spurgte Malling, om han kunne pege på en, og det kunne Malling da nemt, for den eneste af de ledige byplanarkitekter, han kendte, det var mig, så det gik altså af sig selv, og så fik jeg en henvendelse og mødte op i fuld uniform på Malchow-Møllers kontor på Amtmandsvej i Holbæk og blev ansat til deltidsarbejde for at hjælpe ham med at lave et byplanforslag, i første omgang en dispositionsplan og bagefter byplanvedtægter for mange områder i Holbæk. Og der er Malchow-Møller - sådan så han ud i sine velmagtsdage - og vi gik i gang med arbejdet. Her er en plan over Holbæk, I kan se, der står Edmund Hansen nede i det højre hjørne. Og vi fik lavet planer - det er lidt tyndt det her billede, men måske kan I lige skimte, at det øverste er forslag til dispositionsplan, det nederste kan jeg ikke huske hvad er, men det er også lige meget. Vi gik videre med detaljer, vi lavede bl.a. en byplanvedtægt for den centrale bydel, og hvis I ser nærmere på det, kan I se, at den var faktisk ganske fremsynet for sin tid med stille-gader og alt sådan noget dernede bagved hovedgaden, Ahlgade, som befinder sig i bunden af kortet. Det var et job, som var godt og vel halvtids, 13

14 men til 400 kr. om måneden plus rejsen mellem København og Holbæk betalt udover det. Det var helt flot, og lagt oven i Lisbeths 185 kr. gik det jo strålende. Og det blev endnu bedre, for en dag dukkede K.P.Danø, som var amtsvej inspektør i Holbæk amts vejvæsen - dengang var der noget, der hed Holbæk amt - op ovre hos Malchow og sagde, at han havde fået overtalt sit amtsråd til at få lavet noget byplanarbejde for sognekommunerne ude i amtet. Det havde han brug for - der var bagtanker ved alt sådan noget - til det vejplanarbejde, som han sad med. Han skulle have lavet omkørselsveje og sådan noget rundt omkring de der stationsbyer og andre bydannelser, hvor landevejene krøllede sig igennem, det kunne han ikke holde ud at se på. XI s*. Han fik overtalt sit amtsråd, der havde en udmærket amtmand, han hed Jonquiéres, og det der franske navn, det spiller altså ingen rolle, for han var god nok endda. Og så var der nogle amtsrådsmedlemmer. Om det er gammel Odsherredtradition, det ved jeg ikke, men nu skal I altså høre efter, for alle dem, jeg havde med at gøre, hed enten Søren Sørensen eller Hans Hansen eller Jens Jensen eller Peter Petersen eller Anders Andersen eller sådan noget. Det er muligt, det er en gammel Odsherredtradition, men sådan hed de alle sammen, så det var lidt svært at holde dem ude fra hinanden. Men det gik altså, og jeg kom i gang også i Holbæk amt med at lave planer. Der er en for Svebølle, en lille stationsby, der er en plan for Nyby - den er nok blevet lidt stor, det var en lille fiskerihavn, I kan se, den 14

15 ligger helt oppe i toppen af billedet på nordsiden af Røsnæs, og der troede man, at der skulle til at ske en hel masse, så vi lavede en stor flot dispositionsplan - der er aldrig kommet noget ud af det - befolkningsudviklingen gik temmelig meget i stå bagefter, i hvert fald i det område. Her er vi i Jyderup, der ligger Gammel Jyderup til højre foroven i billedet og Jyderup stationsby forneden, og landevejen krøller sig altså igennem. Den kommer hernedefra i det nederste højre hjørne, løber igennem Gammel Jyderup, krøller ned og krydser banen og går forbi stationen syd om og krydser banen engang til og fortsætter så mod Kalundborg. Det er den gamle landevej, der hed Skovvejen. Det kunne ikke blive ved at gå. Så lavede vi en dispositionsplan, hvor I kan se, at vi midt i har lagt en forlægning af landevejen, så nu krydser den kun banen én gang derovre, og så passerer den imellem de to byer. I øvrigt vil jeg gøre opmærksom på, at allerede dengang tog vi hensyn til støjen, der kunne komme fra sådan en landevej, vi sørgede for, at der lå noget ud mod vejen imellem de to byer, som ikke var så støj følsomt. Vi kørte videre, og her ser I igen omkørselsvejen, en anden del af Skovvejen, syd om en anden af de der byer. Det er Knabstrup, som jeg i øvrigt var stødt på noget tidligere med vores garnisonskommandant i Holbæk. Han var krigsliderlig og hed Lunn. Han havde med Knabstrupperne at gøre, det var heste, nogle meget flotte heste. Og sådan gik det altså derudad med planerne i amtet.

16 Vi begyndte også at lave planer for sommerhuskommuner, og her har I Rørvig. Det var i den glade tid efter krigen, hvor det tog fart med sommerhusudstykning og alt det der. Der var en konditor deroppe - kan nogen huske ham - som slagtede gårde fra en ende af og solgte dem til folk, der gerne ville have sommerhus, efter systemet 10% i udbetaling og resten i byretten. Det kiksede nemlig med de allerfleste af de handeler, han lavede. Ja, sådan gik det, og nu havde jeg altså efterhånden fået 2 halvdagsjobs skrabet sammen, så det gik ganske pænt. Men det blev værre - eller det blev bedre, kan man også sige. For en dag dukkede der så noget nyt op. Det var Vilh. Lauritzen, arkitekt for Daells Varehus og radiohuset og lufthavnen og en slags stadsarkitekt ude i Gladsaxe, hvor han havde bygget rådhus for kommunen. Han samarbejdede med stadsingeniør Henry Larsen, og de skulle også have lavet byplanarbejde i Gladsaxe. Det blev jeg så også via en akademikammerat, der var på tegnestuen hos ham, ansat til, og så gik vi i gang med Gladsaxe fra en ende af. Vi lavede, så godt vi kunne, et oversigtligt dispositionsplanarbejde, og så kørte vi løs med byplanvedtægter for mange områder, store bebyggelsesplaner for etageboliger som herude ved Kildebakke station o.s.v. Detaljer klarede vi også, som I ser her, og det gik stærkt. Nu havde jeg altså 3 halvdagspladser, men det gik stadigvæk, det gik endda meget godt, kan man sige. Timelønnen steg hele tiden, det er klart, så det gik egentlig ganske godt. 16

17 Så nåede vi frem til juni 1944, lige før folkestrejken i København. Datoen for min ansættelse i staten er der ingen, der kan finde frem til. Men faktisk før folkestrejken fik jeg - også via akademikammerater - en stilling hos den kommitterede i byplansager eller rettere sagt: Indenrigsministeriets Kommitterede i Byplansager, Kai Hendriksen, min forgænger i embedet dengang. Han var fremsynet, han havde haft med Byplanlaboratoriet og sådan noget at gøre, og han var klar over, at der kunne meget nemt ske noget, som ville blive helt forfærdeligt at styre, når krigen var slut. Der var opbremset en masse aktiviteter, så man havde ikke fået klaret alle de ting, man skulle, d.v.s. det kunne bryde løs som en eksplosion, når nu krigen var slut. Så han fik fat i Københavns amtsråd - Københavns kommune, tror jeg nok, blev nogenlunde holdt udenfor. Man var allerede dengang klar over, at der var visse særlige problemer med denne store kommune i midten, så dem behøvede man ikke snakke så meget med, så ville det hele jo bare blive stoppet på forhånd. Men han fik i samråd med amtsrådet - der var jo ingen regering på det tidspunkt - startet et udvalg. Det hed "Samordningsudvalget for de fire vest for København liggende forstadskommuner Hvidovre, Rødovre, Glostrup og Brøndbyerne". Det stod der oven i købet på brevpapiret, man skulle have det hele med. De skulle bruge noget mandskab til at foretage undersøgelser af, hvordan det så ud, og overvejelser om, hvordan det kunne tænkes at blive, og en arkitekt var blevet ansat - jeg havde nær sagt desværre - 14 dage før mig, fordi de 14 dage betød noget senere hen, når 17

18 man skulle finde ud af, hvem der skulle med på de spændende ture, f.eks. til kongresser i udlandet og sådan noget. Jørgen Bang fik altså 14 dages større anciennitet end jeg, så det var ham, der tog de første kongresture. Nå, jeg fik mine senere, så det gik jo altså endda. Men vi startede med at rekognoscere disse områder. Der ser I, hvordan det var, en eksplosion fra København i midten af 1800-tallet tv. og frem til 1940 th. Der var jo sket en masse, I kan se det der urban sprawl, som er i fuld gang ud vestpå og nordpå i Københavnsegnen. Vi rekognoscerede ude i disse vest for København liggende forstadskommuner, Hvidovre, Rødovre, Glostrup og Brøndbyerne, på cykel, og det var en fremragende ting, for vi fik 3 øre, tror jeg nok, måske var det 4 øre, pr. km for at køre på cykel. Så hvis man bare kørte tilstrækkelig meget på cykel, kunne man få en ny cykel mindst 1 gang om året. Det var slet ikke så dårligt. Det kontrollerede vi ved at tegne ruterne op på kort, når vi kom hjem, så der var styr på det også dengang. Der var nogle meget spændende mennesker i det her samordningsudvalg. Der var en baneingeniør, han var konservativ, men det skal nu ikke lægges ham til last, for han var meget åben på andre måder. Han hed Godskesen. Og så var der en borgmester ude fra Glostrup, han hed Valdemar Hansen. Vi kaldte ham nu oftest den tavse dansker, for det karakteriserede ham. Valde sad altid meget tavs under møderne og hørte på, hvad alle de andre sagde. Når de allesammen havde sagt en hel masse sludder og vrøvl, så rundede den tavse dansker, Valdemar, af med nogle korte, rammende bemærknin-

19 ger, og så sagde de allesammen: det er i orden, så gør vi det. Se sådan en mand, han er meget værd. Der var en anden person - Hendriksen var jo formand - men der var en sidste person, jeg lige skal nævne, Jørgen Bentzon. Muligvis er der nogen, der er stødt på ham. Han var komponist og højesteretssekretær, vistnok i den rækkefølge - jeg tror, han gjorde mest ud af komponistforetagendet. Han har skrevet en o- pera, der har været opført på Det kongelige Teater, der hed Saturnalia, kender 1 den? Den var spændende, og det var Jørgen Bentzon også. Han førte en stillingskrig - eller det hed måske snarere en opslidningskrig - mod statsmagten ovre i Højesteret. Den gik på, at staten skulle sørge for, at de havde ordentlige embedsdragter på, når Højesteret havde møder, nogle kapper med forskelligt farvede bånd nedad forsiden, og Jørgen Bentzon havde ikke fået skiftet sin kappe ud i adskillige år, så den var meget flosset og grim. Højesteretspræsidenten sagde, at han måtte da skaffe sig en ny kappe. Men det ville han ikke, før han kunne få penge fra staten til at købe sig en ny. Så han blev ved at optræde i den gamle, som blev mere og mere flosset, det var forfærdeligt at se på. Men han holdt ud, og til sidst fik han altså en ny kappe at optræde med. Det var til "Sauer"-sagen, som vi fulgte med stor interesse. Er der nogen, der kan huske den? Nogen af juristerne bør kunne huske den. Det var en meget spændende højesteretssag. Familien Sauer i Ålborg ejede et stort areal midt i byen, som kommunen med en byplanvedtægt udlagde generelt til offentlige formål. Det kunne man ikke, sagde de, det skulle være 19

20 specificeret. Man var godt klar over, at man ikke kunne sætte sig imod, hvis de ville bygge et nyt rådhus, eller hvad det nu kunne være, for så kunne de naturligvis bestemme det med en byplanvedtægt og ekspropriere det. Men Højesteret gav kommunen og måske navnlig dengang boligministeriet ret i, at det kunne man altså gøre. Rud Nielsen kan også huske sagen og kan bekræfte, at Højesteret fastslog, at man uspecificeret i en byplanvedtægt kan udlægge et areal til offentlige formål. Skulle man bruge det til at bygge politigård og rådhus, måtte man naturligvis ekspropriere det. Men det var ikke det, der var spørgsmål om, det var simpelthen at bestemme det generelt i en byplanvedtægt. Og det fik vi ret i dengang. Der skete jo en ret voldsom udvikling i øvrigt bymæssigt set i Danmark, det tog navnlig fart i midten af 60'erne. Det er det første billede, som viser udviklingen frem til 1860, så der kan I se, det er meget beskedent, hvad der var af bymæssige områder - og videre frem til 1921, så var der kommet nogle flere og større klumper, I kan se, Esbjerg er kommet med, og så har vi Odense, Århus og Ålborg som de større tunge bymæssige områder. Det, vi foretog os i dette første samordningsudvalg, var i realiteten forberedelser til den senere byreguleringslov fra 1949, som jo. altså så i blev til zoneloven. Nå, krigsafslutningen kom, og vi skulle til at have det fredeligt, mente vi. Og den 5. maj gik så nogenlunde, Lisbeth og jeg slap da hjem tidligt om morgenen med en linie 8 fra Christianshavn, hvor vi havde måttet 20

21 overnatte efter de spontane befrielsesfester den 4. maj i den centrale del af byen. For det var ikke til at komme ud på Amager, der lå hipoer på Christianshavns vold og skød på alle dem, der ville ud på Amager eller ind til byen. Men vi lå på gulvet i en linie 8 sporvogn og kørte ud på Amager med nogle frihedskæmpere som vognstyrere og forsvarere og nåede altså hjem den 5. maj om morgenen til friske rundstykker, som bageren fornuftigvis havde sat i gang, da han jo også skulle fejre befrielsen. Det gik altså meget godt, indtil vi den maj hørte, at nu havde russerne sørme smidt bomber ovre på Bornholm i Rønne og Neksø. Og det var jo helt imod vores forventninger, men vist i og for sig ikke imod russernes, så man kunne ikke bebrejde russerne noget, har I også set bagefter. For på Jalta aftalte man en deling af interesserne i Europa, og det var meget klart ned igennem Europa mellem Øst og Vest, og så forlængede man altså - uden rigtig at tænke over det - denne linie mod nord, og det vil sige, at den kom til at gå vest for Bornholm, så pludselig var Bornholm altså blevet russisk interesseområde. De sendte en rekognosceringsmaskine over den 6. maj for at se, hvordan der så ud på Bornholm, og der var en anden krigsliderlig kommandant, han hed oven i købet von Kamptz. Han var tysker og kommanderede over en snes tusinde tyskere, der var på Bornholm på det tidspunkt, og han gav sig til at skyde på disse russiske ubevæbnede rekognosceringsmaskiner, hvad de naturligvis blev sure over, så de fløj hjem til Kolberg nede på sydsiden af Østersøen og sladrede, og så sendte rus- 21

22 serne en bombemaskine op og smed et par bomber i Rønne havn, hvoraf den ene røg ned igennem kommandobroen og eksploderede nede i maskinrummet på det helt nye, fine Bornholmer skib, der hed Rotna, som lå oplagt ovre i Rønne havn og ikke havde sejlet under krigen det var blevet færdigt i begyndelsen af krigen. Så nu blev det altså ødelagt. Den anden bombe faldt desværre i et hus inde på kajen og dræbte en 6-7 mennesker, tror jeg nok, en havnekaptajn, som boede der med sin familie, og nogle andre. Men det var i øvrigt de eneste ulykker på menneskeliv, som skete på Bornholm i de dage. Så smed de flyveblade ned og sagde, at nu måtte man overgive sig, for ellers ville de næste morgen kl. 8 bombe Rønne og Neksø. Og von Kamptz ville ikke overgive sig trods ihærdige forsøg fra borgmesteren og amtmanden, von Stemann. Han ville ikke. Og så traf man den beslutning at evakuere Rønne og Neksø. Det gjor de man i løbet af nogle nattetimer, og næste morgen, heldigvis allerede ved 6-tiden, var byerne tømt for mennesker. For allerede kl.7 og ikke kl. 8, som russerne havde sagt, kom de og smed bomber i de to byer. Forklaringen er den, at de kom et stykke længere østfra, og der var en tidsforskel på en time, det havde man altså i farten ikke rigtig været klar over, så i stedet for kl. 8, så røg bomberne kl. 7 i centrale dele af Rønne og Neksø. Det var Bornholmerne naturligvis af mange grunde kede af. Den allervæsentligste grund var måske, at de følte, at de var nu helt afskåret fra Danmark, at de sådan set var opgivet, og Danmark ikke mere ville have med Bornholm at gøre. Sådan følte de det derovre, og der var nogle uheldige ting

Bidrag til Naturfredningens historie

Bidrag til Naturfredningens historie 13«J ^.*1 Priv. 35 Wr Bidrag til Naturfredningens historie C. Blixencrone-Møller ju aøiuiu ic sko & r W W E fiel Jægersborg Hv^n id vrv'u n ri h a r lo tle n lu n d 6 km Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

RØDOVRE TRÆK AF KOMMUNENS BYPLANHISTORIE. Dansk B yplanlaboratorium B yplanhistoriske noter 18

RØDOVRE TRÆK AF KOMMUNENS BYPLANHISTORIE. Dansk B yplanlaboratorium B yplanhistoriske noter 18 RØDOVRE TRÆK AF KOMMUNENS BYPLANHISTORIE. Dansk B yplanlaboratorium B yplanhistoriske noter 18 F O R O R D Det er godt, at Niels Fosdal - gennem næsten 40 år ansat og virksom 1 Rødovre, en af Københavnsegnens

Læs mere

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning Arbejdererindring, J.nr. 03/011/01 Mit navn er KN Hvornår er du født? 23.10.1912. Hvor henne? I Horsens. Hvad lavede dine forældre? Min far var snedker. Hvor henne? Også her i byen, han blev selvstændig

Læs mere

De store vækstår. fra ca. 1960 og videre frem Seminar, juni 1988. Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske Noter l 6

De store vækstår. fra ca. 1960 og videre frem Seminar, juni 1988. Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske Noter l 6 De store vækstår fra ca. 1960 og videre frem Seminar, juni 1988 Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske Noter l 6 In dho ld: Forord. Edmund Hansen... 3 Byvæksten og den voksende planlægningsaktivitet.

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Palle P. DR-TV Århus - "Den første tid i Århus"

Palle P. DR-TV Århus - Den første tid i Århus Palle P. DR-TV Århus - "Den første tid i Århus" Først lidt om hvordan jeg selv blev scenograf her i DR i 1963. Jeg havde som udgangspunkt beskæftiget mig som arkitekt med mange grene af faget fra sygehuse

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

KØBENHAVNS SKITSE TIL EN GENERALPLAN 1954. -holder planlægningen 50 år efter?

KØBENHAVNS SKITSE TIL EN GENERALPLAN 1954. -holder planlægningen 50 år efter? KØBENHAVNS SKITSE TIL EN GENERALPLAN 1954 -holder planlægningen 50 år efter? KØBENHAVNS SKITSE TIL EN GENERALPLAN 1954 -holder planlægningen 50 år efter? 20. Seminar September 2004 Dansk Byplanlaboratorium

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

Appendix D Interview af Jørgen Olsen

Appendix D Interview af Jørgen Olsen Appendix D Interview af Jørgen Olsen 5 (0 min 0 sec) R: Jeg har også lige... det kan være vi skal gå igennem de sidste ting her. Eeeh ja. Vi skal lige for en sikkerheds skyld, må vi bruge dit navn i J:

Læs mere

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt.

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt. Arbejdererindring J.nr. 03/031/01 - Kvinde Mit navn er IJ, IJs mand HJ kommer med enkelte kommentarer Hvornår er du født? i 1913 Hvorhenne? Her i Horsens. Jeg har levet al min tid i Horsens. Hvad lavede

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Gr. 5 - Ensomhed - Bilagsoversigt

Gr. 5 - Ensomhed - Bilagsoversigt Gr. 5 - Ensomhed - Bilagsoversigt I dette dokument følger bilag til rapporten: Interviewguide Billeder anvendt til kreativ metode Nyhedsoverskrifter anvendt til minireception 4 transskriberede interviews

Læs mere

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Matematik - Åh nej Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Indledning Spørgeguide Testopgaver 16 samtaler og test Materialet er udarbejdet i forbindelse med et

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Bilag 2 Transskriberede interviews

Bilag 2 Transskriberede interviews Transskriberede Interviews Erhvervsperson 1... (s. 2) Erhvervsperson 2...(s. 17) Byplanlæggeren fra Herlev kommune...(s. 33) 5 Beboer 1...(s. 48) Beboer 2...(s. 61) Beboer 3...(s. 84) 10 15 20 25 1 Erhvervsperson

Læs mere

VÆRLØSE. - en komm byplanhistorie 1944-74. Max Siegumfeldt. Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter II

VÆRLØSE. - en komm byplanhistorie 1944-74. Max Siegumfeldt. Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter II VÆRLØSE - en komm byplanhistorie 1944-74 Max Siegumfeldt Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter II STADSBYGGNAD TUMftA SOMiOkAN LUND VÆRLØSE - en komm byplanhistorie 1944-74 Max Siegumfeldt Dansk

Læs mere

Inger Thornholm. MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den

Inger Thornholm. MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den Inger Thornholm MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den side 2 Valby, 18/8-1976. Kære Gunhild Din moder bad mig skrive, hvad jeg ved om min familie så langt tilbage, jeg kan huske. Meget af det, jeg her

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

satire Net-Bog-Klubben (autografisk manuskript)

satire Net-Bog-Klubben (autografisk manuskript) Knud Pedersen 1968 PEDERSENS BIBELSHISTORIE satire Net-Bog-Klubben (autografisk manuskript) Knud Pedersen 1968 PEDERSENS BIBELSHISTORIE satire Net-Bog-Klubben (autografisk manuskript) ISBN: 87-90733-00-2

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

John Schou. Operation Felix. Copyright 2012 by John Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781476148632

John Schou. Operation Felix. Copyright 2012 by John Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781476148632 John Schou Operation Felix Copyright 2012 by John Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781476148632 This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be resold or

Læs mere