Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering"

Transkript

1 Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser, idet det er menighedsrådet, der har kompetencen til at indgå aftale om individuelle ansættelsesforhold. Til hjælp for menighedsrådets indgåelse af aftaler om individuelle ansættelsesforhold har provstiet udarbejdet dette lønblad. Lønbladet er vejledende og kan indgå som inspiration for menighedsrådets individuelle forhandling med kirkefunktionærer, der er ansat af menighedsrådene med et timetal, der er mindre end 8 timer om ugen. Lønbladet vedrører timesatser og løn for organister, kirkemusikere og kirkesangere. Efterfølgende behandles honorar til menighedsrådenes regnskabsførere samt honorarer til menighedsrådenes folkevalgte. 1) Timesatser og løn til organister, kirkemusikere og kirkesangere der er ansat af menighedsrådene med et timetal under otte timer om ugen. Herunder følger de vejledende timesatser for henholdsvis gudstjeneste, kirkelig handling, gentaget tjeneste m.m. Organister: Pr. gudstjeneste og kirkelig handling 5 6 timer. Øvrige tjenester, f.eks. 3 4 timer. plejehjemsgudstjenester. Pr. gentaget tjeneste 1 1½ 3 timer. Kirkesangere: Pr. gudstjeneste og kirkelig handling 4 timer. Øvrige tjenester, f.eks. 2 3 timer. plejehjemsgudstjenester. Pr. gentaget tjeneste 1 1½ 2 timer. I forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og kor og øvrige tjenester for menighedsrådene fastsætter menighedsrådet arbejdsopgaven og kan efterfølgende i dialog med organist, kirkemusiker eller kirkesanger fastsætte det forventede timeforbrug. Efterfølgende aftaler menighedsrådet og organist, kirkemusiker eller kirkesanger løn og øvrige ansættelsesvilkår. Lønnen for organist, kirkemusiker eller kirkesanger aftales i intervallet 134,57 196,74 kr. pr. time. De vejledende satser er som følger: 138,02 143,06 150,12 Følgende kan give menighedsrådet anledning til en højere aflønning af organist, kirkemusiker eller kirkesanger: f.eks. uddannelsesniveau, særlige musiske kompetencer, solostykker ved 1 Ved en gentaget tjeneste forstås en tjeneste samme dag, ved samme præst og med det samme salmevalg. Såfremt den ansatte har tjeneste for flere menighedsråd, er en samarbejdsaftale mellem flere menighedsråd påkrævet.

2 gudstjeneste, medvirken af kor ved gudstjenester eller kirkelige handlinger, faglig fleksibilitet, rekrutteringsvanskeligheder, m.m.. Bemærk, listen er ikke udtømmende. Lønbladsudvalget anbefaler menighedsrådene: a. At organisten, kirkemusikeren eller kirkesangeren skriftligt orienteres om den aftalte løn, timeantal og øvrige ansættelsesvilkår. (Se den digitale arbejdsplads for ansættelsesbevis). b. At organisten, kirkemusikeren eller kirkesangeren orienteres om, at medarbejdere ikke har krav på kørselsgodtgørelse mellem hjem og arbejde men udelukkende for kørsel mellem arbejdssteder. c. At menighedsrådet placerer en timeseddel i kirken, som organisten, kirkemusikeren eller kirkesangeren kan udfylde og aflevere til kasserer. Provst eller personalekonsulent er behjælpelige med udarbejdelsen af en skabelon til timeseddel. d. At der foreligger en menighedsrådsbeslutning om hvordan nærværende vejledende lønblad anvendes i sognet. Lønbladsudvalget opfordrer endvidere menighedsrådene til at indgå samarbejder på tværs af sognegrænser så både organister og kirkemusikere er forpligtet til at vikariere i andre sogne ved sygdom, friweekender, ferie eller andet fravær. Forpligtigelsen ved andre sogne indregnes i stillingen. For yderligere information om samarbejder på tværs af sognegrænser kontakt da provst eller personalekonsulent i dit provsti. 2) Regnskabsfører Regnskabsfører defineres som personen, der udarbejder og fører regnskabet for menighedsrådet, uanset om personen er medlem af menighedsrådet eller ej. Løn til regnskabsfører beregnes og indføres efter pointberegningsmodellen beskrevet i bilag 2 senest ved nyansættelse. Pointsatsen er kr. 703,64. Pointsatsen er fastsat som 20 % af skalatrin 39 for tjenestemandsansatte kordegne, divideret med 100. Udgifter til ekstern bogføring/ regnskabsafslutning modregnes i regnskabsførerens løn. Den valgte kasserer honoreres med kr skattefrit til dækning af telefonudgifter mv., såfremt denne udfører reelt arbejde, f.eks. attesterer bilag, viderebringer disse mv. 3) Menighedsrådsformænd, kirkeværger og kontaktpersoner: Der kan udbetales kr som godtgørelse for udgifter til dækning af telefon og kr til administrative omkostninger såsom porto mv. Beløbene er skattefrie. Såfremt den samme person varetager flere poster, må der alene ske afregning af kr og kr én gang. Modtages der flere honorarer, bliver samtlige honorarer og godtgørelser beskattet. Der ydes ikke godtgørelse/honorar til andre poster i menighedsrådet. Ekstraordinær aftale om honorering: Hvis der i menighedsrådet er enighed om det, kan hvervet som formand/kirkeværge/ kontaktperson honoreres med et årligt beløb på 50 % af honoraret til regnskabsføreren til deling jf. pointsystemet. Beløbet fordeles imellem de tre poster efter arbejds- og udgiftsbyrde, der kan være forskellig fra sogn til sogn. Såfremt beløbet overstiger kr , skal det beskattes og skal godkendes af provstiudvalget.

3 Spørgsmål til honorarer for regnskabsførere, kasserer formænd, kirkeværger og kontaktperson rettes til provstiet. Dette vejledende lønblad er gældende fra Venlig hilsen Takstudvalget for Viborg Stift. Provst Knud Erik Schultz Nissen, Lemvig Provsti Provst Betty Grønne Arenfeldt, Skive Provsti Provst Jørn Knudstrup Olesen, Viborg Østre Provsti

4 Bilag: 1. Højere aflønning end fixpunktet for organister og kirkesangere 2. Beregningstabel for regnskabsførere Bilag 1: Højere aflønning end fixpunktet for organister og kirkesangere Hvis menighedsrådet skal aflønne højere end fixpunktet, skal det ske på baggrund af en vurdering af opgaver og hvorvidt medarbejderens kompetencer er relevante i forhold til opgaverne. Personalekonsulenterne hjælper gerne med vurdering og lønforhandling. Højere aflønning end fixpunktet kirkesanger kan gives ved: Højere uddannelsesniveau end kirkesanger Synger ofte solostykker til gudstjenester Faglig fleksibilitet Højere aflønning end fixpunktet organister kan gives ved: Gudstjenesterne er altid med deltagelse af kor og koret har selvstændige opførelser Laver egne kompositioner til brug ved gudstjenester, kirkelige handlinger Kan bruge flere instrumenter Bilag 2: Beregningstabel for regnskabsførere. Den benyttede pointgivning fremgår af følgende tabeller: I. Befolkningstal Indtil indb. 2 point indb. 3 point indb. 4 point indb. 5 point indb. 6 point indb. 7 point indb. 8 point indb. 9 point og derover 10 Oint II. Lønudbetalinger m. v. Lønudbetaling gennem bank/fløs For hver ansat 1 point III. Ligningsbeløb (budget for det kommende år) Indtil kr. 2 point kr. 3 point kr. 4 point kr. 5 point kr. 6 point kr. 7 point kr. 8 point kr. 9 point Over kr. 10 point IV. Nummererede bilag Indtil 100 bilag 4 point bilag 5 point bilag 6 point bilag 7 point bilag 8 point Derefter 1 point for hver påbegyndt 25 bilag indtil bilag derefter:

5 bilag 41 point bilag 42 point og fremdeles 1 point for hver påbegyndt 50 bilag

Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2

Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2 Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Vedtægt Rybjerg kirkegård Sag: Vedtægt

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm

Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm Kontaktperson Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm Hvad er formalia omkring kontaktpersonen? Lov om Menighedsråd. Lov om Menighedsråd nr. 146/24/02/2012 Vælges af menighedsrådets

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Indledning...1 1. Definitioner...2 2. Fastsættelse af ansættelsesbrøken...3 2.1. Fastsættelse af ansættelsesbrøken ved brug af vejledningen på it-skrivebordet...4

Læs mere

Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet

Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Fyens Stift 2013 1 Inspirationskatalog Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Et af de gennemgående temaer i det kirkelige

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Aftale om arbejdsforhold for ingeniører og andre akademikere ansat på FORCE Technology

Aftale om arbejdsforhold for ingeniører og andre akademikere ansat på FORCE Technology Aftale om arbejdsforhold for ingeniører og andre akademikere ansat på FORCE Technology Indholdsfortegnelse 1: Dækningsområde... 2 2: Lønforhold... 2 3: Arbejdstid... 3 4: Flextid... 4 5: Overtid... 4 6:

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet. Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege

Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet. Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege a. Mødeadministration a1. Forplejning Før mødet blev der serveret

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere