Hindholm Privatskole 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hindholm Privatskole 2011/12"

Transkript

1 Hindholm Privatskole 2011/12

2 Hindholm Privatskole Postadresse: Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg Skolens kontor: Tlf Fax: Hjemmeside: Lærerværelse: Tlf SFO: Tlf Bestyrelsesformand: Lars Frederik Henningsen Tlf Tilsynsførende: Poul Schelde Hansen Tlf Skoleleder: Mogens Olesen Tlf

3 Vinterhold på Hindholm Højskole omkring år 1900 foran bygning A Hindholm Privatskole blev oprettet som højskole i 1852 af Dorothea og Anders Stephansen. Det var en skole for voksne bonde- og husmandssønner fra Sorø og Præstø Amt. Fra 1916 til 1975 var skolen realskole med kostafdeling. I dag er Hind- Sommerhold omkring år 1900 foran bygning B holm Privatskole en fuldt udbygget fri grundskole, der tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 10. klasse. Der er én klasse på hvert klassetrin, og der er maks. 24 elever i hver klasse. Eleverne vil efter 9. og 10. klasse kunne aflægge Folkeskolens Afgangsprøve og Folkeskolens 10.- klasse-prøve. Skolen er en selvejende institution med en forældrevalgt bestyrelse. Skolens indtægter kommer fra statstilskud og forældrebetaling. 3

4 Bestyrelsens beretning Tiden flyver af sted, og endnu et skoleår afsluttes inden for et par måneder. Historisk set vil man om nogle år nok ikke synes, at dette skoleår skiller sig ret meget ud i forhold til så mange andre skoleår. Og sådan er det jo med tiden: nuet fylder næsten altid mere end hukommelsen umiddelbart tillader. Bestyrelsen kom hurtigt i gang og konstituerede sig som året før med Hanne Jensen som næstformand og undertegnede som formand. Vi nedsatte som tidligere år et økonomiudvalg, som mødes med skolens ledelse med jævne mellemrum. Dette udvalgs opgave består hovedsagligt i budgetopfølgning. Jeg vil gerne takke mine bestyrelseskollegaer for et godt og solidt stykke bestyrelsesarbejde. Bestyrelsens sammensætning gør, at emner bliver belyst fra mange vinkler. Tak for indsatsen. Bestyrelsen besluttede sidste år, at vi måtte justere klassestørrelsen samt skolepengene, da skolens tilskud blev beskåret. En ting er at træffe beslutninger, en helt anden ting er at implementere og udføre beslutninger i det daglige. Jeg vil derfor gerne på bestyrelsens vegne, takke skolens personale, TAP, SFO, lærerkollegiet og ledelse for at gennemføre ændringerne på en måde, hvor man næsten ikke har mærket, at vi faktisk har implementeret ret store ændringer. I har virkelig trukket i arbejdstøjet og arbejdet målrettet og konstruktivt til gavn for Hindholm Privatskole. Tak. Der hersker ingen tvivl om, at det at drive en skole som vores vil blive udfordret i fremtiden på flere måder. Lad mig blot nævne det faktum, at vores skoleform fylder mere og mere i den offentlige debat og sjældent på en positiv måde. Vores skoleform er under pres fra omverdenen, en verden der tilsyneladende ikke helt har undersøgt fakta. Sandheden er, at vi som skoleform løfter den samme byrde som de offentlige skoler. Vi skal huske at fortælle dette til dem vi møder, vi skal kæmpe for vores frie skoleform med plads til alle. Det er vigtigt, at Hindholm Privatskole er godt rustet til fremtidens udfordringer, og det er på den baggrund, at bestyrelsen har igangsat arbejdet med et visionsoplæg, der bærer arbejdstitlen "Hindholm 2022". Man ryster ikke bare en vision ud af ærmet. Visionsarbejde er et længerevarende arbejde, hvor man skal sikre sig, at man når ud i 4

5 alle kroge samt sørge for at alle får taleret. Arbejdet blev fløjtet i gang med, at bestyrelsen inviterede forældrekredsen til en aften, hvor man kunne påbegynde visionsarbejdet. Cirka 25 forældrekredsmedlemmer havde valgt at bruge en aften på at diskutere Hindholm nu og i fremtiden. Der blev arbejdet indgående i grupper, og resultatet fra denne aften vil nu blive skrevet sammen med de input, som blev fremsendt via ForældreIntra fra de, der var forhindret i at deltage på selve aftenen. Tak til alle for opbakningen. Dernæst har kl. arbejdet med visionerne, og sidst men ikke mindst skal skolens personale også komme med deres syn på Hindholm Bestyrelsen vil derefter bruge resten af bestyrelsesåret og den første halvdel af det næste til at udarbejde den endelige vision, som så skal følges op med målsætninger og handlingsplaner. Alt i alt betyder det, at bestyrelsen vil fremlægge et visionsoplæg inden jul Hindholm Privatskole er en levende størrelse, som på trods af en høj alder er mere end sprællevende. Som tidligere nævnt er det alles pligt at sikre, at der også er en skole på stedet i mange år frem. Det er derfor nødvendigt, at vi alle yder en indsats i forhold til de muligheder vi har. Uden en stærk forældreopbakning vil en skole som Hindholm Privatskole hurtigt miste sin overlevelsesevne. Jeg vil derfor gerne her benytte lejligheden til at takke alle de forældre, som gør en særlig indsats for stedet. Det er forældrekredsen, der vælger hvilken tilsynsform, vi skal have her på stedet. At have en stærk model for tilsyn er selvfølgelig vigtigt, og derfor anbefaler bestyrelsen, at Hindholm Privatskole påbegynder selvevaluering. Danmarks Pri- 5

6 vatskoleforenings selvevalueringsmodel sikrer, at en skoles evaluering kan give skolens forældrekreds og bestyrelse samt Kvalitets- og tilsynsstyrelsen mulighed for at vurdere, om skolen lever op til de centrale krav i friskolelovens 9 a, stk. 1. Vores nuværende tilsynsførende vil foretage opgaven endnu et skoleår, men den nye lovgivning giver ikke mulighed for, at vores nuværende tilsynsførende kan fortsætte. Hvis vi går i gang nu, kan vi være klar til skoleåret 2013/14 med en del af selvevalueringsarbejdet. Sidste år igangsatte vi førskoleordningen i vores SFO. Ordningen er nu velimplementeret og har vist sig som en rigtig god indslusningsmodel for de kommende elever. SFO en er en integreret og velfungerende del af vores skole. Tak for Jeres indsats, også i de skæve timer. Man kan måske påstå, at det ene skoleår ligner det andet, men hvis man dykker lidt dybere, vil man hurtigt finde ud af, at det gør de ikke. Ikke kun lovgivning, men også omverdenen omkring Hindholm ændrer sig hurtigere og hurtigere fra år til år. Det er derfor vigtigt, at have en ledelse, der kan holde en konstant kurs. Jeg vil derfor på bestyrelsens vegne takke skolens ledelse for jeres måde at takle alle de udfordringer på, som I møder. Det er ikke altid en let plads, I udfylder, men jeg vil på hele bestyrelsens vegne sige jer tak for endnu et ledelsesår med mange udfordringer. P.b.v. Lars Frederik Henningsen 6

7 7

8 Er småt altid godt? Vi har engang haft en 10. klasse med én elev! Han blev undervist sammen med 9. klasse i alle fag, men fik dog udfordringer, der matchede 10. klasses krav. Han fik en glimrende 10. klasse - eksamen. Vi har for mange år siden (i 80 erne) haft klasser på 8 10 elever. Jeg var engang dansk- engelsk- og klasselærer for en 10. klasse med 5 elever. Klassen blev ikke undervist sammen med andre klasser. Det var fantastisk hyggeligt, ganske overskueligt og måske en anelse kedeligt for de 5 + mig. Det var for småt, og småt er ikke altid godt. Hverken fagligt eller socialt var de meget små klasser nogen gevinst, og økonomisk var de en katastrofe. Skolen var da også på et tidspunkt tæt på lukning. Da var der i alt 110 elever på skolen altså i gennemsnit 10 elever i hver klasse. På Hindholm Privatskole er klassekvotienten øget i løbet af årene. Fra 16 til 18 til 20 og nu 24. Hver gang antallet af elever øges, er der reaktioner fra nogle forældre, og det er forståeligt. En af grundene til at vælge en privatskole kan være, at klassekvotienten er mindre. Eller at man i hvert fald undgår de meget store klasser, som indimellem forekommer i folkeskolen. I forbindelse med udvidelsen til 24 elever i børnehaveklassen til 6. klasse blev skolepengene sat op, så det har været en skrap cocktail for forældrene. Men der har samtidig været en forståelse for, at det var nødvendige skridt at tage. Tak for det. Og hvordan er det så gået? Joh tak stort set fint. De fleste nye elever faldt hurtigt til. I et par klasser skulle man lige finde sine ben igen. Lærerne måtte i deres planlægning og undervisning tage højde for de flere elever, og der måtte justeres her og der. Men fuldstændig uproblematisk har det dog ikke været. Mange af vores klasselokaler er lige i det mindste til 24 elever. Det gælder også nogle af faglokalerne. Den optimale klassestørrelse Hvilken klassestørrelse er den optimale, når det handler om indlæringseffekt? Forskningen peger ikke på noget entydigt svar. Den gængse opfattelse er, at elever i en klasse er det optimale. Men i bladet Folkeskolen fra den 27. februar 2012 omtales et forsøg der viser, at hvis man reducerer fra 25 til 20 elever i en klasse, så vil indlæringseffekten stige med 10 % (og den fremtidige løn stige med 3,4 % - hvordan man så end har regnet det ud!). 8

9 Klassekvotient og HP 2022 Analysearbejdet vedr. plan 2022 er ikke gået i gang endnu, men en løselig gennemgang af inputs viser, at eleverne generelt ikke ser 24 i klassen som noget større problem rent undervisningsmæssigt, men måske nok pladsmæssigt. Nogle forældre og ansatte ser gerne, at vi kommer tilbage til 20 elever i klasserne. Det gør jeg også! Men med de nuværende tilskudsstørrelser er det desværre ikke realistisk. Det hele handler om økonomi. Dyrt at drive skole Det er blevet meget dyrere at drive skole. Der er i dag mange flere krav til skolerne end tidligere, og samtidig reduceres statens tilskud til de private skoler. Når vi så samtidig vil forbedre skolens undervisningstilbud, så er det nødvendigt med en effektiv drift af skolen og flere indtægter. Og det er her de 4 ekstra elever i hver klasse kommer ind i billedet. Her kommer lige et par regnestykker, der desværre viser, at det er op ad bakke at komme tilbage til 20 elever i klasserne: Hver elev udløser pr. år i snit godt kr. i statstilskud og ca kr. i skolepenge i alt ca kr. Hvis vi nu forestiller os, at vi vil tilbage til 20 elever i alle klasser, så ville vi mangle indtægter fra 44 elever. 44 x kr. er lige godt og vel 2,5 mil. kr. Da vi hvert år budgetterer med et ganske beskedent overskud, så skal vi altså hente 2,5 mil. kr. på en eller anden måde. Vi kunne spare på diverse områder som fx lejrture og undervisningsmaterialer, men det vil ikke rigtigt batte noget. Den absolut tungeste udgiftspost er lønninger. Men opsiger vi 7 lærere, så er den hjemme! Så er der 8 lærere tilbage til 11 klasser. Det er et problem, som dog kan løses ved at sammenlægge to klasser, men så er vi vist tilbage ved start igen. Hva så? Vi må indstille os på, at der er 24 elever i vores klasser en rum tid endnu. Undervisningsmæssigt fungerer det også fint. Lokalemæssigt må vi optimere indretningen for på den måde at skaffe mere plads. En anden mulighed er naturligvis, at vi satser på fjernundervisning, og undervisningslokalet derved ligger i Cyberspace. Der skulle være plads nok. Måske bliver det en del af HP Mogens Olesen skoleleder 9

10 Børnehaveklassen Hele vejen rundt i børnehaveklassen. Her i børnehaveklassen er der så mange faglige mål, vi skal nå, så nogle kan måske tro, at det hele handler om dansk, matematik, naturfag og så videre. Det gør det en stor del af tiden, men det er vigtigt at huske på, at små børn ikke kan lære noget, såfremt det sociale ikke er på plads. Vi bruger rigtig meget tid på det faglige i børnehaveklassen. Allerede første skoledag starter vi med vokalerne. Vi laver en sætning på tavlen, hvor vi taler om ord, stavelser, bogstaver og hvordan en sætning bliver til. Børnene trækker på skift et af de 120 mest brugt ord og laver en sætning hvori ordet indgår. Nogle har brug for hjælp, andre klarer det fint selv. I løbet af et par dage eller tre, har alle børn styr på, hvad der danner et ord, og hvad der danner en sætning. Vi skriver i et hæfte dagligt, hvor der er linjer i, så børnene får en fornemmelse af, hvad det vil sige at skrive på en lige linie i en bog. I starten af skoleåret skriver de sætningen af fra tavlen i deres bog, og sætter kryds under alle vokaler. Det bruges der en hel lektion på, for i starten er det ikke alle der kan vokalerne. Nogle er selvfølgelig færdige før andre, og de får så ekstra opgaver. Efter juletid hvor vi er færdige med alle vokalerne, og hvor alle børn har styr på det at skrive, begynder vi dagen med en sætning fra deres dagligdag. 10

11 Det kan være, at én har været i biografen, én har holdt fødselsdag og så videre. Det enkelte barn skriver så deres sætning med børnestavning i deres bog. Man skal stadig krydse vokalerne af, og huske at lave mellemrum. Alle skriver dagen og datoen samt deres sætning med børnestavning. Alt dette kan kun lade sig gøre, fordi børnene er fortrolige med lydene på bogstaverne. Fra skoleårets start og til skoleårets slutning, sker der en enorm udvikling. Fra ikke at kunne læse og se hvad der er blevet skrevet, kan de fleste nu præsentere en sætning, og ALLE kan læse. I matematik bliver alle præsenteret for tallene fra 0-20, og når børnehaveklassen afsluttes, kender de fleste børn de tal. Arbejdet foregår ved at vi tæller og skriver. Vi er ude i skolegården, og der tæller vi alle de forskellige former. Alle børnene har et ark med alle tallene på, og i løbet af skoleåret bliver de fortrolige med tallene. Sidst på året er alle børn i stand til at udføre små regnestykker på egen hånd. I vores emnetimer sammen med 1. og 2. klasse, arbejder vi meget med de kreative fag. Vi maler til musik, vi kommunikerer via teknologi, vi arbejder med vand og mange andre kreative ting. De fleste børn synes det er en god måde at være sammen på. De store hjælper de små, og de små får et indblik i, hvordan man kan bruge de forskellige redskaber, vi arbejder med. Vi har emne 4 timer ugentligt, hvor børnene er fordelt i de forskellige klasser. Hvor er så alt det sociale henne? Her i indskolingen lægger vi meget vægt på at lære børnene ordentlig kommunikation. Hver gang børnene har et problem med en kammerat, får de lov at gå ind i et andet rum for at tale sammen alene. I starten er der nogle der ønsker en voksen med. Det bestemmer børnene. De fleste børn lærer ret hurtigt selv at løse deres konflikter, netop fordi de lærer, at man skal tale sammen hvis der opstår en konflikt, og ikke blive ved at være uvenner. Selvfølgelig sker det, at konflikten er så omfattende, at børnene har brug for hjælp til at få løst problemet. Desuden slutter vi dagen af med at tale om hvordan dagen er gået. Har det været en god dag? Hvad har gjort dagen god? Har det været en dårlig dag? Hvad har gjort det til en dårlig dag? Alt i alt er den sociale læring i spil hele dagen her i skolen. Det er en integreret del af arbejdet med børnene her i indskolingen. Ulla Mai Komi 11

12 1. klasse For ikke så forfærdelig mange år siden var det noget helt særligt at starte i 1. klasse. Så begyndte man for alvor at gå i skole. Sådan er det ikke mere. Det er stadigvæk en stor begivenhed, den dag man har første skoledag i 1. klasse. Forskellen er bare, at mange grundlæggende færdigheder har man allerede arbejdet med året forinden. Det gælder bl.a. bogstavindlæring, skrivning i form af børnestavning, læsning og talarbejde. Derfor møder vi nu i 1. klasse en flok børn, der allerede har en forbløffende masse færdigheder i både dansk og matematik. Sådan har det også været med dette års 1.klasse. Det er en fornøjelse at arbejde videre med en klasse i dansk, hvor mange af børnene allerede er i fuld gang med at læse små letlæsningsbøger på egen hånd, og hvor børnestavningen ikke er mere børnestavning, end at den kan tydes af en voksen læser. 12 Skoledagen og den faglige indlæring fungerer kun godt, hvis børnene også har det godt med hinanden. Det er derfor også en del af indlæringen at arbejde med de sociale færdigheder.

13 I 1. klasse fortsatte vi således med at have legegrupper i et frikvarter hver dag. Børnene kom på den måde til at lege med alle fra klassen i løbet af en periode. Senere fortsatte vi med at have klasseleg i et frikvarter hver dag. Her leger hele klassen sammen om den samme leg. Det er ikke altid gået gnidningsfrit med fælleslegene, men det har til gengæld givet anledning til nogle gode samtaler om socialt samvær. Disse samtaler har fundet sted i bl.a. klassens time og vil forhåbentlig på sigt være medvirkende til at opnå en forståelse og anerkendelse af de forskelligheder, der er imellem mennesker. Anders Birch Mark og Emil skriver om matematik: I matematik har vi det sjovt. Vi laver mange ting. Vi tæller og laver opgaver i den gule bog. Nogle gange er vi ude, så laver vi sommermatematik. I sommermatematik kan man måle ting og kaste en ting ned i kasser med nummer på. Men nogen gange er vi også inde. Vi ved hvad 3+3 er. Det er 6. Vi ved også hvad er. Det er 200. Vi laver også i talbog og i mønsterbog. Martin skriver om børnestavning: Det er sjovt at arbejde i timerne, når vi har børnestavning og hvis vi kommer til at skrive forkert bliver det ikke lavet om. Vi har skrevet om blishønsene. Laura skriver om dansk: I deledansk skriver vi om hvad der er i skolen af sjove ting og om hvad vi laver i de forskellige ferier. I læsning læser vi om Ida, Emil, Jan, Lone, Jonas, Ib, og Hugo. Det er nogle sjove historier der er i bogen. Der er syv afsnit i bogen. I emne er det rigtig sjovt. 13

14 2. klasse Vi har haft et godt år med gode arbejdstimer. Klassen er blevet dygtig til at læse og skrive. Alle slutter året med at skrive deres egen bog om et dyr. Børnene har fået nogle faste overskrifter, de skal bruge til bogen. Der bliver så arbejdet med egne ideer og ideer fra læsebogen eller små fagbøger. I løbet af året har vi arbejdet efter trinmålene til 2. klasse, de kan deles op i 4 grupper: 1) det talte sprog 2) det skrevne sprog - læse 3) det skrevne sprog - skrive 4) sprog, litteratur og kommunikation. Vi har hele tiden arbejdet med læsningen som det vigtigste element. Her læste vi en læsebog sammen, hvor børnene arbejder i bordgrupper med 4 elever, med læsemakker (2 elever) eller vi læser højt for hele klassen. Læsemakkerne arbejder fast sammen hele året og læser højt for hinanden. Man sidder rundt omkring i klassen på små tæpper eller siddepuder og skiftes til højtlæsningen. Bordgrupperne skiftes ud hver 8. uge, når vi alligevel skifter pladser i klassen. I bordgrupperne læser man også højt for hinanden, men da man her er 4 elever kræver det større opmærksomhed at følge med. Denne opmærksomhed styrker læsekorrekthed og koncentrationen. Når vi læser for hele klassen, er den enkelte elev med til at vælge sin lille del af teksten. Vi læser højt i minutter om dagen. 14

15 Gennem hele året har eleverne lånt bøger til stillelæsning hjemme og i skolen. Klassen har haft 2 perioder med 4 uger, hvor der var intensiv læsning med stillelæsning. Hver bog skulle skrives op med titel, forfatter og det læste antal sider. Dette foregik på computeren i skoleintra, hvor alle eleverne havde hver sin læsekontrakt. Herefter fulgte et arbejde med at vælge 2 gange 5 bøger ud til boganmeldelse. Det blev nogle rigtig fine anmeldelser, disse blev skrevet i hånden. Vi har lånt en del bøger til fællesoplæsning. Alle i klassen har den samme bog og vi samtaler om indholdet og får lært lidt om ny og gammel litteratur. Vi læste også uddrag af en tegneseriebog: Ulven er løs af Peter Madsen. Her er nogle fantastiske tegninger fra den nordiske mytologi. Disse tegninger var en stor inspiration til selv at producere tegninger til opgaverne om nordisk mytologi. Arbejdet med emnerne "Kommunikation" og "Vand" har været i samarbejde med 1. klasse og 0. klasse. Vi har lavet teater sammen, været en tur på vandværket, ude at fiske i den lille sø på skole m.m. Vi kan godt lide at emnearbejdet tager udgangspunkt i konkrete ting fra børnenes hverdag eller livet omkring os. Det er lykkedes udmærket, og vi har også haft øvelser og opgaver i klassen med papir og blyant. Her arbejder børnene også sammen på tværs af klasserne. Vi har i år organiseret arbejdet i faste grupper som lærerne lavede og også ladet eleverne vælge samarbejdspartnere indenfor disse grupper. Det fungerer godt, det er dejligt at se store og små samarbejde og på en naturlig måde hjælpe hinanden. Vi har faste makkerpar mellem 0. klasse og 2. klasse, der hjælper hinanden. Hele klassen leger sammen i 10-frikvarteret 2-4 gange om ugen, det er arrangeret af klassen og klasselæreren i fællesskab. Det giver en god fælles ånd i en klasse, at man kan lege sammen hele klassen. Marianne Jessen 15

16 Amanda og Emma: I frikvartererne spiller vi ost og vi leger godt sammen. Vi hygger os, og Sofie og os går og snakker. Cecilie: Jeg kan lide at have en hjælper. Hun er sød og pæn. Julius og Christian: I idræt leger vi en masse sjove lege. En af dem er "Heksemor". Der skal være 4 huse, og i hvert hus står der én. Så skal man sige: "Heksen med det lange fæle hår ved da ej hvad klokken slå 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11,12 og så er heksemoderen i gang med at fange de andre. Dagmar og Sofie: I SFO har vi 3 computere og 4 ipads, men det er næsten kun drengene, der spiller. Men til gengæld har pigerne Barbie og "Letels Petshop". Vi har også en café. I cafeen får vi grøntsager og toastbrød med ost og skinke. Om fredagen får vi kage. Jonathan, Lasse R. og Markus: Klasseleg er sjovt - nogen gange altså! Hvis Marianne ikke spolerer det. Nogen gange springer Marianne det over, det synes vi er dårligt. 16

17 17

18 3. klasse Året i 3.kl er gået hurtigt, og for Tove og mig er det gået endnu stærkere. Vi overtog klassen efter Anne-Kathrine, da hun gik på barsel i marts. Alligevel har vi haft en masse spændende og sjove oplevelser sammen med jer. Til årsskriftet 2012 har vi sammen besluttet at vælge 2 højdepunkter fra skoleåret ud. Det ene er produktionen af poesibøger, og det andet er klassens tur til Møns Klint. Janni Andersen Freja-Bella skriver I 3.kl har vi lavet vores egne poesibøger og lært om poesi. Når man skal lave poesi, skal man have en poesibog, hvor andre kan skrive i. Hvis en fra klassen spørger: Vil du skrive i min poesibog, må man ikke sige nej, men kun ja. Så byttes der poesibøger, og man skriver nu rim eller en remse i hinandens bøger. Det skal være et rim eller en remse. Man kan skrive krydsrim eller parrim, eller en remse som denne: Roser er røde, violer er blå. Jordbær er søde, og du er ligeså. 18

19 Man skal slutte af med at skrive til minde om. Så om mange år kan man mindes den, som skrev til en. Når man har fået sin poesibog, kan man pynte den med tegninger, klistermærker eller glansbilleder. På første side skriver man: Kære venner og veninder. Hjælp mig her med at samle minder. Kom fra syd og kom fra nord. Kom og skriv et venligt ord. Det var hvad vi har lært om at skrive poesi og lave poesibøger. Tirsdag den 8. maj skulle 3.klasse til Møns klint. Vi blev samlet foran Toves hus for at blive fordelt i bilerne. Da vi kom til Møns klint, måtte vi lege på en legeplads, som skulle forestille havbunden, som den så ud for 70 millioner år siden. Så kom naturvejlederen Inge, og viste os nogle fossiler og fortalte om dannelsen af Møns klint. Bagefter skulle vi ned på stranden for at finde vores egne fossiler. På vej derned så vi et bøgetræ, hvis rødder hang ud over en skrænt. Da vi var næsten nede viste Inge os en kilde, hvor vandet var så rent, at vi kunne drikke det. Inge satte sig på stranden, så vi kunne komme hen til hende med de fossiler, vi fandt, så fortalte hun, hvilket fossil det var. Da vi kom op igen, skulle vi se en film om vand- dinosaurus inde på Geocenteret. Det var en 3D film med masser af spænding. Da vi havde set filmen, gik vi rundt og så på udstillingen, der var blandt andet udstillet en masse fossiler, der var blevet fundet af andre på Møns klint. Så skulle der spises madpakker og købes is. Det var en god og lærerig tur, hvor alle både børn og forældre var glade og trætte, da turen gik hjem igen. Skrevet af Astrid 3.kl. 19

20 4. klasse Når man som klasselærer skal skrive om klassen og dens oplevelser i det forgangne skoleår, sidder man ofte og er helt blank. Det er bestemt ikke fordi, der ikke er sket noget, men nok nærmere fordi der er sket så meget og hvad skal man lige vælge at skrive om. Noget, der har fyldt rigtigt meget i klassen i år, er forøgelsen af elevtallet med 20 %. Klassen har hele skoleåret arbejdet med at omdefinere sig selv. Hvem er jeg, og hvem er jeg i forhold til de andre? Selvom Mie, Amalie, Nikolai og Claudia forholdsvis hurtigt faldt til i klassen, blev de sociale rammer omstruktureret, samtidig med at klassen i år kastede kappen af sig som de små. Vi har haft mange konflikter og en del uro. Forældrenes opbakning vedr. uro i klassen gjorde, at vi ret hurtigt fik et godt arbejdsmiljø i klassen igen. Vi har talt meget om konflikthåndtering i klassens time (og i matematiktimer) at tage udgangspunkt i sig selv og sine egne følelser. Jeg mener, at mange elever har rykket sig rigtigt meget på dette område i år. Konflikterne er knap så mange og bliver løst hurtigt. I år var det blevet klassens tur til at trække i hvide og blå dragter som luciaoptog. Vi havde øvet sangen til hudløshed i musiktimerne og forældrene havde syet og repareret dragter. Tove havde også syet nogle ekstra dragter. Da dagen oprandt, sad nerverne uden på tøjet, og sceneskrækken meldte sig for mange, men det gik fint i gymnastiksalen og rundt på skolen, hvor der blev sunget og delt pebernødder ud. 20

21 Vi havde indkøbt blokfløjter og øvet os meget i 3. klasse, så da jeg udskød blokfløjte-indslaget til koncerten, var flere elever lidt skuffede og så havde jeg jo også brudt traditionen. Men klasser og elever er jo forskellige og passer nødvendigvis ikke ind i de vanlige rammer. Min ambition var, at klassen skulle kunne spille noget mere avanceret og efter noder. Til koncerten i år kunne vi spille den traditionelle C-jam blues og et flerstemmigt stykke Regndråberne. Eleverne havde arbejdet rigtigt hårdt på at blive gode til at spille en kombination af hukommelse og nodelæsning, og det gik da også rigtigt fint til opførelsen. Årets lejrskole gik til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. I tre dage skulle klassen leve sig ind i, hvordan man levede og arbejdede på landet i '- erne. Der blev bagt, kærnet smør, vasket tøj i hånden, slået reb, sanket brænde, syet, støbt tinsoldater og meget mere. Vejret var som vanligt med os, så det blev på alle måder en rigtig god tur. I år sagde vi farvel til Johan, som valgte at gå på Borup Ris Skolen. Nicklas kom ud for et livstruende uheld i påsken, men heldigvis blev han reddet. Han var på hospitalet i lang tid og er nu kommet sig så meget, at han i skrivende stund kommer tilbage til klassen, for at se hvor meget han kan klare at være med til. Vi skal sige farvel til Alex, som skal på Borup Ris Skolen. Selvfølgelig skal jeg her til sidst også skrive noget om det faglige. Klassen arbejder rigtig godt, og det kan her fremhæves, at de har lavet et rigtigt godt og flot tegneserieforløb i dansk med Lotte og har komponeret nogle fine sange i musik. Som noget nyt skar jeg og Lotte meget ned på lektierne, ja i matematik findes de faktisk ikke mere. Vi har fokus på, at der bliver arbejdet koncentreret i timerne i stedet. Det er lidt grænseoverskridende for os som lærere at skulle arbejde meget procesorienteret, og sikkert også for forældrene, men der er en så god arbejdsmoral i klassen, at det er gået fint. Jesper Parlo 21

22 5. klasse Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I skrivende stund er der præcis 19 skoledage tilbage af skoleåret 2011/2012. Alle ser frem til at synge sommerferiesangen ved flagstangen, når teltlejren er pakket ned for i år. Tilbage vil derefter blot være minderne om et forrygende 5. skoleår, samt spændingen og forventningen om, hvad det 6. må bringe. Der er sket MANGE ting for 5. klasse i år, og af de større begivenheder kan nævnes: Nye elever: Der er sammenlagt 5 nye elever i 5. klasse i år. Julie, Niels og Rozanna begyndte lige efter sommerferien, og Daniel og Thomas er kommet til i løbet af den sidste måned. Det kan være en stor mundfuld for en klasse at rumme så mange nye på relativt kort tid, men det er gået over alt forventning. Klassen har taget rigtig godt i mod de nye, ligesom de nye har haft en vilje og lyst til at være Hindholmere. 22

23 Første år i elevrådet: Klassen skulle for første gang vælge repræsentanter, som skulle deltage i møder i skolens elevråd. Julie og Jonas blev valgt, og begge har taget ansvar for det ærefulde valg. De har arbejdet meget seriøst og deltaget aktivt i diskussioner samt i diverse praktisk planlægning i forbindelse med Elevrådets Caféaften. Caféaftenen blev afholdt i maj og var en stor succes. Ca. 90 børn og unge kom og havde en fantastisk hyggelig aften med pizza, fodbold, computerspil, musik, hyggesnak mm. SSP- arrangement: I november havde klassen besøg af en konsulent fra SSP, Bjørn Mazur. Han lavede et forløb med klassen, som hed: Det er sejt at sige nej. Forløbet handlede bl.a. om flertalsmisforståelser. Eleverne skulle tage stilling til mange relevante ting i forhold til sig selv, deres valg (og fravalg) samt deres samspil med andre. Jeg tror, alle blev lidt klogere den dag. Om aftenen var der møde for forældrene, hvor Bjørn præsenterede de samme emner som for børnene, blot set ud fra et voksenperspektiv. Både børne- og voksendelen var et godt og tankevækkende arrangement. Tur til Experimentarium: Torsdag d. 2. februar var klassen på en en-dagstur til Experimentarium i København. Alle fik prøvet en masse sjove ting og eksperimenteret med mange forskellige og interessante forsøg. Flere nød også det spændende og lærerige show om CO2. Det var en både hyggelig og lærerig tur. Dåserydderen: Klassen deltog i en konkurrence i N/T, hvor de var så heldige at vinde 1. præmien på 2000 kr. Derfor drager klassen snart på tur igen, da vi bruger pengene på en tur til Danmarks Akvarium, som var et stort ønske fra flertallet af klassen. Læseaftale: I klassen har vi haft stor fokus på læsning. Klassen bliver derfor (næsten) hver dag noteret for, hvor meget de har læst siden den forrige dag. Det er blevet til rigtig meget. Så meget, at vi opgav at regne det ud i sidetal. Men sammenlagt havde klassen i midten af maj læst 477 bøger. Tallet kommer helt sikkert på den gode side af 500, inden vi når sommerferien. Sådan 5. kl.! Ibis og Læseraketten: Klassen har igen i år arbejdet med Læseraketten, som handler om børn og den ofte manglende skolegang i fattige lande. I år gik turen til Liberia. Klassen har solgt lodsedler, hvor pengene skal gå til at få så mange som muligt af verdens børn i skole. Klassen solgte lodsedler for 3480 kr. Dette udløser et besøg af Hjem-is bilen og is til hele klassen! Hvornår ved vi endnu ikke. 23

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Ugebrev 10 Indskolingen 2015

Ugebrev 10 Indskolingen 2015 Ugebrev 10 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære forældre i indskolingen I denne uge i punktform! Læringsfestival: På tirsdag skal en del af skolens lærere på læringsfestival. I den forbindelse er der specielle

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Ugebrev 26 Indskolingen 2015

Ugebrev 26 Indskolingen 2015 Ugebrev 26 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Her kommer så dette skoleårs sidste ugebrev inden ferien: I den kommende uge er der hjemgruppeuge, dette betyder, at alle møder fra 8

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

Vind. oplevelse. en cykel! Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en. Nr. 28 juni 2013

Vind. oplevelse. en cykel! Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en. Nr. 28 juni 2013 Nr. 28 juni 2013 Vind en cykel! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en kæmpe oplevelse Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Kære omdeler Sommeren er lige om hjørnet, og vi håber, du får en fantastisk ferie.

Læs mere

UGEBREV nr. 38 uge 24

UGEBREV nr. 38 uge 24 UGEBREV nr. 38 uge 24 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Ny elev Vi har fået en ny elev i Blå Gruppe. Vi siger velkommen til Rasmus og familie, og vi håber I bliver rigtig glade for vores skole. Adresse

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

UGEBREV nr. 02 uge 34

UGEBREV nr. 02 uge 34 UGEBREV nr. 02 uge 34 Kære børn og forældre Så er vi igennem den anden uge i det nye skoleår i dejligt vejr og en rar stemning på friskolen. Mon ikke vi også lærer en masse, når nu de andre betingelser

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Børnenyt 2. Årgang. Bladnr: 3

Børnenyt 2. Årgang. Bladnr: 3 Børnenyt 2. Årgang. Bladnr: 3 Kære Forældre. Velkommen til Ruffeløre det lille samfund med møntenheden rufler. Her styres efter demokratiske principper, med den lovgivne, udøvende og dømmende magt. Arbejderne

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. marts 2015 Fredagsbrev nr. 816 Næste uge: 28.marts 02.april 05.april Konfirmation i Korskirken Påskeferie Skole igen Lærermøde Forældrerådsmøde Skov.bh.haven 5.kl.forældre

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV SÆSON AVISEN 2012 VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV Artikler Jonas stopper Jonas stopper i morgen Og på mandag kommer Martin Jensen herover Og er fast hver dag. Mad uger Der er mad uger

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af:

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af: Uge 4 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460. Aktuelt Torsdag aften havde vi inviteret

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

NYT. Herskindskolen. Maj 2008

NYT. Herskindskolen. Maj 2008 NYT Herskindskolen Maj Glemt tøj Herskindskolen ligger inde med massevis af glemt tøj. Så vi har besluttet at få ryddet op i det!! Uge 19 ( 5.-9. maj ) vil tøjet blive lagt frem i Teatersalen (den gamle

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere