Hindholm Privatskole 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hindholm Privatskole 2011/12"

Transkript

1 Hindholm Privatskole 2011/12

2 Hindholm Privatskole Postadresse: Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg Skolens kontor: Tlf Fax: Hjemmeside: Lærerværelse: Tlf SFO: Tlf Bestyrelsesformand: Lars Frederik Henningsen Tlf Tilsynsførende: Poul Schelde Hansen Tlf Skoleleder: Mogens Olesen Tlf

3 Vinterhold på Hindholm Højskole omkring år 1900 foran bygning A Hindholm Privatskole blev oprettet som højskole i 1852 af Dorothea og Anders Stephansen. Det var en skole for voksne bonde- og husmandssønner fra Sorø og Præstø Amt. Fra 1916 til 1975 var skolen realskole med kostafdeling. I dag er Hind- Sommerhold omkring år 1900 foran bygning B holm Privatskole en fuldt udbygget fri grundskole, der tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 10. klasse. Der er én klasse på hvert klassetrin, og der er maks. 24 elever i hver klasse. Eleverne vil efter 9. og 10. klasse kunne aflægge Folkeskolens Afgangsprøve og Folkeskolens 10.- klasse-prøve. Skolen er en selvejende institution med en forældrevalgt bestyrelse. Skolens indtægter kommer fra statstilskud og forældrebetaling. 3

4 Bestyrelsens beretning Tiden flyver af sted, og endnu et skoleår afsluttes inden for et par måneder. Historisk set vil man om nogle år nok ikke synes, at dette skoleår skiller sig ret meget ud i forhold til så mange andre skoleår. Og sådan er det jo med tiden: nuet fylder næsten altid mere end hukommelsen umiddelbart tillader. Bestyrelsen kom hurtigt i gang og konstituerede sig som året før med Hanne Jensen som næstformand og undertegnede som formand. Vi nedsatte som tidligere år et økonomiudvalg, som mødes med skolens ledelse med jævne mellemrum. Dette udvalgs opgave består hovedsagligt i budgetopfølgning. Jeg vil gerne takke mine bestyrelseskollegaer for et godt og solidt stykke bestyrelsesarbejde. Bestyrelsens sammensætning gør, at emner bliver belyst fra mange vinkler. Tak for indsatsen. Bestyrelsen besluttede sidste år, at vi måtte justere klassestørrelsen samt skolepengene, da skolens tilskud blev beskåret. En ting er at træffe beslutninger, en helt anden ting er at implementere og udføre beslutninger i det daglige. Jeg vil derfor gerne på bestyrelsens vegne, takke skolens personale, TAP, SFO, lærerkollegiet og ledelse for at gennemføre ændringerne på en måde, hvor man næsten ikke har mærket, at vi faktisk har implementeret ret store ændringer. I har virkelig trukket i arbejdstøjet og arbejdet målrettet og konstruktivt til gavn for Hindholm Privatskole. Tak. Der hersker ingen tvivl om, at det at drive en skole som vores vil blive udfordret i fremtiden på flere måder. Lad mig blot nævne det faktum, at vores skoleform fylder mere og mere i den offentlige debat og sjældent på en positiv måde. Vores skoleform er under pres fra omverdenen, en verden der tilsyneladende ikke helt har undersøgt fakta. Sandheden er, at vi som skoleform løfter den samme byrde som de offentlige skoler. Vi skal huske at fortælle dette til dem vi møder, vi skal kæmpe for vores frie skoleform med plads til alle. Det er vigtigt, at Hindholm Privatskole er godt rustet til fremtidens udfordringer, og det er på den baggrund, at bestyrelsen har igangsat arbejdet med et visionsoplæg, der bærer arbejdstitlen "Hindholm 2022". Man ryster ikke bare en vision ud af ærmet. Visionsarbejde er et længerevarende arbejde, hvor man skal sikre sig, at man når ud i 4

5 alle kroge samt sørge for at alle får taleret. Arbejdet blev fløjtet i gang med, at bestyrelsen inviterede forældrekredsen til en aften, hvor man kunne påbegynde visionsarbejdet. Cirka 25 forældrekredsmedlemmer havde valgt at bruge en aften på at diskutere Hindholm nu og i fremtiden. Der blev arbejdet indgående i grupper, og resultatet fra denne aften vil nu blive skrevet sammen med de input, som blev fremsendt via ForældreIntra fra de, der var forhindret i at deltage på selve aftenen. Tak til alle for opbakningen. Dernæst har kl. arbejdet med visionerne, og sidst men ikke mindst skal skolens personale også komme med deres syn på Hindholm Bestyrelsen vil derefter bruge resten af bestyrelsesåret og den første halvdel af det næste til at udarbejde den endelige vision, som så skal følges op med målsætninger og handlingsplaner. Alt i alt betyder det, at bestyrelsen vil fremlægge et visionsoplæg inden jul Hindholm Privatskole er en levende størrelse, som på trods af en høj alder er mere end sprællevende. Som tidligere nævnt er det alles pligt at sikre, at der også er en skole på stedet i mange år frem. Det er derfor nødvendigt, at vi alle yder en indsats i forhold til de muligheder vi har. Uden en stærk forældreopbakning vil en skole som Hindholm Privatskole hurtigt miste sin overlevelsesevne. Jeg vil derfor gerne her benytte lejligheden til at takke alle de forældre, som gør en særlig indsats for stedet. Det er forældrekredsen, der vælger hvilken tilsynsform, vi skal have her på stedet. At have en stærk model for tilsyn er selvfølgelig vigtigt, og derfor anbefaler bestyrelsen, at Hindholm Privatskole påbegynder selvevaluering. Danmarks Pri- 5

6 vatskoleforenings selvevalueringsmodel sikrer, at en skoles evaluering kan give skolens forældrekreds og bestyrelse samt Kvalitets- og tilsynsstyrelsen mulighed for at vurdere, om skolen lever op til de centrale krav i friskolelovens 9 a, stk. 1. Vores nuværende tilsynsførende vil foretage opgaven endnu et skoleår, men den nye lovgivning giver ikke mulighed for, at vores nuværende tilsynsførende kan fortsætte. Hvis vi går i gang nu, kan vi være klar til skoleåret 2013/14 med en del af selvevalueringsarbejdet. Sidste år igangsatte vi førskoleordningen i vores SFO. Ordningen er nu velimplementeret og har vist sig som en rigtig god indslusningsmodel for de kommende elever. SFO en er en integreret og velfungerende del af vores skole. Tak for Jeres indsats, også i de skæve timer. Man kan måske påstå, at det ene skoleår ligner det andet, men hvis man dykker lidt dybere, vil man hurtigt finde ud af, at det gør de ikke. Ikke kun lovgivning, men også omverdenen omkring Hindholm ændrer sig hurtigere og hurtigere fra år til år. Det er derfor vigtigt, at have en ledelse, der kan holde en konstant kurs. Jeg vil derfor på bestyrelsens vegne takke skolens ledelse for jeres måde at takle alle de udfordringer på, som I møder. Det er ikke altid en let plads, I udfylder, men jeg vil på hele bestyrelsens vegne sige jer tak for endnu et ledelsesår med mange udfordringer. P.b.v. Lars Frederik Henningsen 6

7 7

8 Er småt altid godt? Vi har engang haft en 10. klasse med én elev! Han blev undervist sammen med 9. klasse i alle fag, men fik dog udfordringer, der matchede 10. klasses krav. Han fik en glimrende 10. klasse - eksamen. Vi har for mange år siden (i 80 erne) haft klasser på 8 10 elever. Jeg var engang dansk- engelsk- og klasselærer for en 10. klasse med 5 elever. Klassen blev ikke undervist sammen med andre klasser. Det var fantastisk hyggeligt, ganske overskueligt og måske en anelse kedeligt for de 5 + mig. Det var for småt, og småt er ikke altid godt. Hverken fagligt eller socialt var de meget små klasser nogen gevinst, og økonomisk var de en katastrofe. Skolen var da også på et tidspunkt tæt på lukning. Da var der i alt 110 elever på skolen altså i gennemsnit 10 elever i hver klasse. På Hindholm Privatskole er klassekvotienten øget i løbet af årene. Fra 16 til 18 til 20 og nu 24. Hver gang antallet af elever øges, er der reaktioner fra nogle forældre, og det er forståeligt. En af grundene til at vælge en privatskole kan være, at klassekvotienten er mindre. Eller at man i hvert fald undgår de meget store klasser, som indimellem forekommer i folkeskolen. I forbindelse med udvidelsen til 24 elever i børnehaveklassen til 6. klasse blev skolepengene sat op, så det har været en skrap cocktail for forældrene. Men der har samtidig været en forståelse for, at det var nødvendige skridt at tage. Tak for det. Og hvordan er det så gået? Joh tak stort set fint. De fleste nye elever faldt hurtigt til. I et par klasser skulle man lige finde sine ben igen. Lærerne måtte i deres planlægning og undervisning tage højde for de flere elever, og der måtte justeres her og der. Men fuldstændig uproblematisk har det dog ikke været. Mange af vores klasselokaler er lige i det mindste til 24 elever. Det gælder også nogle af faglokalerne. Den optimale klassestørrelse Hvilken klassestørrelse er den optimale, når det handler om indlæringseffekt? Forskningen peger ikke på noget entydigt svar. Den gængse opfattelse er, at elever i en klasse er det optimale. Men i bladet Folkeskolen fra den 27. februar 2012 omtales et forsøg der viser, at hvis man reducerer fra 25 til 20 elever i en klasse, så vil indlæringseffekten stige med 10 % (og den fremtidige løn stige med 3,4 % - hvordan man så end har regnet det ud!). 8

9 Klassekvotient og HP 2022 Analysearbejdet vedr. plan 2022 er ikke gået i gang endnu, men en løselig gennemgang af inputs viser, at eleverne generelt ikke ser 24 i klassen som noget større problem rent undervisningsmæssigt, men måske nok pladsmæssigt. Nogle forældre og ansatte ser gerne, at vi kommer tilbage til 20 elever i klasserne. Det gør jeg også! Men med de nuværende tilskudsstørrelser er det desværre ikke realistisk. Det hele handler om økonomi. Dyrt at drive skole Det er blevet meget dyrere at drive skole. Der er i dag mange flere krav til skolerne end tidligere, og samtidig reduceres statens tilskud til de private skoler. Når vi så samtidig vil forbedre skolens undervisningstilbud, så er det nødvendigt med en effektiv drift af skolen og flere indtægter. Og det er her de 4 ekstra elever i hver klasse kommer ind i billedet. Her kommer lige et par regnestykker, der desværre viser, at det er op ad bakke at komme tilbage til 20 elever i klasserne: Hver elev udløser pr. år i snit godt kr. i statstilskud og ca kr. i skolepenge i alt ca kr. Hvis vi nu forestiller os, at vi vil tilbage til 20 elever i alle klasser, så ville vi mangle indtægter fra 44 elever. 44 x kr. er lige godt og vel 2,5 mil. kr. Da vi hvert år budgetterer med et ganske beskedent overskud, så skal vi altså hente 2,5 mil. kr. på en eller anden måde. Vi kunne spare på diverse områder som fx lejrture og undervisningsmaterialer, men det vil ikke rigtigt batte noget. Den absolut tungeste udgiftspost er lønninger. Men opsiger vi 7 lærere, så er den hjemme! Så er der 8 lærere tilbage til 11 klasser. Det er et problem, som dog kan løses ved at sammenlægge to klasser, men så er vi vist tilbage ved start igen. Hva så? Vi må indstille os på, at der er 24 elever i vores klasser en rum tid endnu. Undervisningsmæssigt fungerer det også fint. Lokalemæssigt må vi optimere indretningen for på den måde at skaffe mere plads. En anden mulighed er naturligvis, at vi satser på fjernundervisning, og undervisningslokalet derved ligger i Cyberspace. Der skulle være plads nok. Måske bliver det en del af HP Mogens Olesen skoleleder 9

10 Børnehaveklassen Hele vejen rundt i børnehaveklassen. Her i børnehaveklassen er der så mange faglige mål, vi skal nå, så nogle kan måske tro, at det hele handler om dansk, matematik, naturfag og så videre. Det gør det en stor del af tiden, men det er vigtigt at huske på, at små børn ikke kan lære noget, såfremt det sociale ikke er på plads. Vi bruger rigtig meget tid på det faglige i børnehaveklassen. Allerede første skoledag starter vi med vokalerne. Vi laver en sætning på tavlen, hvor vi taler om ord, stavelser, bogstaver og hvordan en sætning bliver til. Børnene trækker på skift et af de 120 mest brugt ord og laver en sætning hvori ordet indgår. Nogle har brug for hjælp, andre klarer det fint selv. I løbet af et par dage eller tre, har alle børn styr på, hvad der danner et ord, og hvad der danner en sætning. Vi skriver i et hæfte dagligt, hvor der er linjer i, så børnene får en fornemmelse af, hvad det vil sige at skrive på en lige linie i en bog. I starten af skoleåret skriver de sætningen af fra tavlen i deres bog, og sætter kryds under alle vokaler. Det bruges der en hel lektion på, for i starten er det ikke alle der kan vokalerne. Nogle er selvfølgelig færdige før andre, og de får så ekstra opgaver. Efter juletid hvor vi er færdige med alle vokalerne, og hvor alle børn har styr på det at skrive, begynder vi dagen med en sætning fra deres dagligdag. 10

11 Det kan være, at én har været i biografen, én har holdt fødselsdag og så videre. Det enkelte barn skriver så deres sætning med børnestavning i deres bog. Man skal stadig krydse vokalerne af, og huske at lave mellemrum. Alle skriver dagen og datoen samt deres sætning med børnestavning. Alt dette kan kun lade sig gøre, fordi børnene er fortrolige med lydene på bogstaverne. Fra skoleårets start og til skoleårets slutning, sker der en enorm udvikling. Fra ikke at kunne læse og se hvad der er blevet skrevet, kan de fleste nu præsentere en sætning, og ALLE kan læse. I matematik bliver alle præsenteret for tallene fra 0-20, og når børnehaveklassen afsluttes, kender de fleste børn de tal. Arbejdet foregår ved at vi tæller og skriver. Vi er ude i skolegården, og der tæller vi alle de forskellige former. Alle børnene har et ark med alle tallene på, og i løbet af skoleåret bliver de fortrolige med tallene. Sidst på året er alle børn i stand til at udføre små regnestykker på egen hånd. I vores emnetimer sammen med 1. og 2. klasse, arbejder vi meget med de kreative fag. Vi maler til musik, vi kommunikerer via teknologi, vi arbejder med vand og mange andre kreative ting. De fleste børn synes det er en god måde at være sammen på. De store hjælper de små, og de små får et indblik i, hvordan man kan bruge de forskellige redskaber, vi arbejder med. Vi har emne 4 timer ugentligt, hvor børnene er fordelt i de forskellige klasser. Hvor er så alt det sociale henne? Her i indskolingen lægger vi meget vægt på at lære børnene ordentlig kommunikation. Hver gang børnene har et problem med en kammerat, får de lov at gå ind i et andet rum for at tale sammen alene. I starten er der nogle der ønsker en voksen med. Det bestemmer børnene. De fleste børn lærer ret hurtigt selv at løse deres konflikter, netop fordi de lærer, at man skal tale sammen hvis der opstår en konflikt, og ikke blive ved at være uvenner. Selvfølgelig sker det, at konflikten er så omfattende, at børnene har brug for hjælp til at få løst problemet. Desuden slutter vi dagen af med at tale om hvordan dagen er gået. Har det været en god dag? Hvad har gjort dagen god? Har det været en dårlig dag? Hvad har gjort det til en dårlig dag? Alt i alt er den sociale læring i spil hele dagen her i skolen. Det er en integreret del af arbejdet med børnene her i indskolingen. Ulla Mai Komi 11

12 1. klasse For ikke så forfærdelig mange år siden var det noget helt særligt at starte i 1. klasse. Så begyndte man for alvor at gå i skole. Sådan er det ikke mere. Det er stadigvæk en stor begivenhed, den dag man har første skoledag i 1. klasse. Forskellen er bare, at mange grundlæggende færdigheder har man allerede arbejdet med året forinden. Det gælder bl.a. bogstavindlæring, skrivning i form af børnestavning, læsning og talarbejde. Derfor møder vi nu i 1. klasse en flok børn, der allerede har en forbløffende masse færdigheder i både dansk og matematik. Sådan har det også været med dette års 1.klasse. Det er en fornøjelse at arbejde videre med en klasse i dansk, hvor mange af børnene allerede er i fuld gang med at læse små letlæsningsbøger på egen hånd, og hvor børnestavningen ikke er mere børnestavning, end at den kan tydes af en voksen læser. 12 Skoledagen og den faglige indlæring fungerer kun godt, hvis børnene også har det godt med hinanden. Det er derfor også en del af indlæringen at arbejde med de sociale færdigheder.

13 I 1. klasse fortsatte vi således med at have legegrupper i et frikvarter hver dag. Børnene kom på den måde til at lege med alle fra klassen i løbet af en periode. Senere fortsatte vi med at have klasseleg i et frikvarter hver dag. Her leger hele klassen sammen om den samme leg. Det er ikke altid gået gnidningsfrit med fælleslegene, men det har til gengæld givet anledning til nogle gode samtaler om socialt samvær. Disse samtaler har fundet sted i bl.a. klassens time og vil forhåbentlig på sigt være medvirkende til at opnå en forståelse og anerkendelse af de forskelligheder, der er imellem mennesker. Anders Birch Mark og Emil skriver om matematik: I matematik har vi det sjovt. Vi laver mange ting. Vi tæller og laver opgaver i den gule bog. Nogle gange er vi ude, så laver vi sommermatematik. I sommermatematik kan man måle ting og kaste en ting ned i kasser med nummer på. Men nogen gange er vi også inde. Vi ved hvad 3+3 er. Det er 6. Vi ved også hvad er. Det er 200. Vi laver også i talbog og i mønsterbog. Martin skriver om børnestavning: Det er sjovt at arbejde i timerne, når vi har børnestavning og hvis vi kommer til at skrive forkert bliver det ikke lavet om. Vi har skrevet om blishønsene. Laura skriver om dansk: I deledansk skriver vi om hvad der er i skolen af sjove ting og om hvad vi laver i de forskellige ferier. I læsning læser vi om Ida, Emil, Jan, Lone, Jonas, Ib, og Hugo. Det er nogle sjove historier der er i bogen. Der er syv afsnit i bogen. I emne er det rigtig sjovt. 13

14 2. klasse Vi har haft et godt år med gode arbejdstimer. Klassen er blevet dygtig til at læse og skrive. Alle slutter året med at skrive deres egen bog om et dyr. Børnene har fået nogle faste overskrifter, de skal bruge til bogen. Der bliver så arbejdet med egne ideer og ideer fra læsebogen eller små fagbøger. I løbet af året har vi arbejdet efter trinmålene til 2. klasse, de kan deles op i 4 grupper: 1) det talte sprog 2) det skrevne sprog - læse 3) det skrevne sprog - skrive 4) sprog, litteratur og kommunikation. Vi har hele tiden arbejdet med læsningen som det vigtigste element. Her læste vi en læsebog sammen, hvor børnene arbejder i bordgrupper med 4 elever, med læsemakker (2 elever) eller vi læser højt for hele klassen. Læsemakkerne arbejder fast sammen hele året og læser højt for hinanden. Man sidder rundt omkring i klassen på små tæpper eller siddepuder og skiftes til højtlæsningen. Bordgrupperne skiftes ud hver 8. uge, når vi alligevel skifter pladser i klassen. I bordgrupperne læser man også højt for hinanden, men da man her er 4 elever kræver det større opmærksomhed at følge med. Denne opmærksomhed styrker læsekorrekthed og koncentrationen. Når vi læser for hele klassen, er den enkelte elev med til at vælge sin lille del af teksten. Vi læser højt i minutter om dagen. 14

15 Gennem hele året har eleverne lånt bøger til stillelæsning hjemme og i skolen. Klassen har haft 2 perioder med 4 uger, hvor der var intensiv læsning med stillelæsning. Hver bog skulle skrives op med titel, forfatter og det læste antal sider. Dette foregik på computeren i skoleintra, hvor alle eleverne havde hver sin læsekontrakt. Herefter fulgte et arbejde med at vælge 2 gange 5 bøger ud til boganmeldelse. Det blev nogle rigtig fine anmeldelser, disse blev skrevet i hånden. Vi har lånt en del bøger til fællesoplæsning. Alle i klassen har den samme bog og vi samtaler om indholdet og får lært lidt om ny og gammel litteratur. Vi læste også uddrag af en tegneseriebog: Ulven er løs af Peter Madsen. Her er nogle fantastiske tegninger fra den nordiske mytologi. Disse tegninger var en stor inspiration til selv at producere tegninger til opgaverne om nordisk mytologi. Arbejdet med emnerne "Kommunikation" og "Vand" har været i samarbejde med 1. klasse og 0. klasse. Vi har lavet teater sammen, været en tur på vandværket, ude at fiske i den lille sø på skole m.m. Vi kan godt lide at emnearbejdet tager udgangspunkt i konkrete ting fra børnenes hverdag eller livet omkring os. Det er lykkedes udmærket, og vi har også haft øvelser og opgaver i klassen med papir og blyant. Her arbejder børnene også sammen på tværs af klasserne. Vi har i år organiseret arbejdet i faste grupper som lærerne lavede og også ladet eleverne vælge samarbejdspartnere indenfor disse grupper. Det fungerer godt, det er dejligt at se store og små samarbejde og på en naturlig måde hjælpe hinanden. Vi har faste makkerpar mellem 0. klasse og 2. klasse, der hjælper hinanden. Hele klassen leger sammen i 10-frikvarteret 2-4 gange om ugen, det er arrangeret af klassen og klasselæreren i fællesskab. Det giver en god fælles ånd i en klasse, at man kan lege sammen hele klassen. Marianne Jessen 15

16 Amanda og Emma: I frikvartererne spiller vi ost og vi leger godt sammen. Vi hygger os, og Sofie og os går og snakker. Cecilie: Jeg kan lide at have en hjælper. Hun er sød og pæn. Julius og Christian: I idræt leger vi en masse sjove lege. En af dem er "Heksemor". Der skal være 4 huse, og i hvert hus står der én. Så skal man sige: "Heksen med det lange fæle hår ved da ej hvad klokken slå 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11,12 og så er heksemoderen i gang med at fange de andre. Dagmar og Sofie: I SFO har vi 3 computere og 4 ipads, men det er næsten kun drengene, der spiller. Men til gengæld har pigerne Barbie og "Letels Petshop". Vi har også en café. I cafeen får vi grøntsager og toastbrød med ost og skinke. Om fredagen får vi kage. Jonathan, Lasse R. og Markus: Klasseleg er sjovt - nogen gange altså! Hvis Marianne ikke spolerer det. Nogen gange springer Marianne det over, det synes vi er dårligt. 16

17 17

18 3. klasse Året i 3.kl er gået hurtigt, og for Tove og mig er det gået endnu stærkere. Vi overtog klassen efter Anne-Kathrine, da hun gik på barsel i marts. Alligevel har vi haft en masse spændende og sjove oplevelser sammen med jer. Til årsskriftet 2012 har vi sammen besluttet at vælge 2 højdepunkter fra skoleåret ud. Det ene er produktionen af poesibøger, og det andet er klassens tur til Møns Klint. Janni Andersen Freja-Bella skriver I 3.kl har vi lavet vores egne poesibøger og lært om poesi. Når man skal lave poesi, skal man have en poesibog, hvor andre kan skrive i. Hvis en fra klassen spørger: Vil du skrive i min poesibog, må man ikke sige nej, men kun ja. Så byttes der poesibøger, og man skriver nu rim eller en remse i hinandens bøger. Det skal være et rim eller en remse. Man kan skrive krydsrim eller parrim, eller en remse som denne: Roser er røde, violer er blå. Jordbær er søde, og du er ligeså. 18

19 Man skal slutte af med at skrive til minde om. Så om mange år kan man mindes den, som skrev til en. Når man har fået sin poesibog, kan man pynte den med tegninger, klistermærker eller glansbilleder. På første side skriver man: Kære venner og veninder. Hjælp mig her med at samle minder. Kom fra syd og kom fra nord. Kom og skriv et venligt ord. Det var hvad vi har lært om at skrive poesi og lave poesibøger. Tirsdag den 8. maj skulle 3.klasse til Møns klint. Vi blev samlet foran Toves hus for at blive fordelt i bilerne. Da vi kom til Møns klint, måtte vi lege på en legeplads, som skulle forestille havbunden, som den så ud for 70 millioner år siden. Så kom naturvejlederen Inge, og viste os nogle fossiler og fortalte om dannelsen af Møns klint. Bagefter skulle vi ned på stranden for at finde vores egne fossiler. På vej derned så vi et bøgetræ, hvis rødder hang ud over en skrænt. Da vi var næsten nede viste Inge os en kilde, hvor vandet var så rent, at vi kunne drikke det. Inge satte sig på stranden, så vi kunne komme hen til hende med de fossiler, vi fandt, så fortalte hun, hvilket fossil det var. Da vi kom op igen, skulle vi se en film om vand- dinosaurus inde på Geocenteret. Det var en 3D film med masser af spænding. Da vi havde set filmen, gik vi rundt og så på udstillingen, der var blandt andet udstillet en masse fossiler, der var blevet fundet af andre på Møns klint. Så skulle der spises madpakker og købes is. Det var en god og lærerig tur, hvor alle både børn og forældre var glade og trætte, da turen gik hjem igen. Skrevet af Astrid 3.kl. 19

20 4. klasse Når man som klasselærer skal skrive om klassen og dens oplevelser i det forgangne skoleår, sidder man ofte og er helt blank. Det er bestemt ikke fordi, der ikke er sket noget, men nok nærmere fordi der er sket så meget og hvad skal man lige vælge at skrive om. Noget, der har fyldt rigtigt meget i klassen i år, er forøgelsen af elevtallet med 20 %. Klassen har hele skoleåret arbejdet med at omdefinere sig selv. Hvem er jeg, og hvem er jeg i forhold til de andre? Selvom Mie, Amalie, Nikolai og Claudia forholdsvis hurtigt faldt til i klassen, blev de sociale rammer omstruktureret, samtidig med at klassen i år kastede kappen af sig som de små. Vi har haft mange konflikter og en del uro. Forældrenes opbakning vedr. uro i klassen gjorde, at vi ret hurtigt fik et godt arbejdsmiljø i klassen igen. Vi har talt meget om konflikthåndtering i klassens time (og i matematiktimer) at tage udgangspunkt i sig selv og sine egne følelser. Jeg mener, at mange elever har rykket sig rigtigt meget på dette område i år. Konflikterne er knap så mange og bliver løst hurtigt. I år var det blevet klassens tur til at trække i hvide og blå dragter som luciaoptog. Vi havde øvet sangen til hudløshed i musiktimerne og forældrene havde syet og repareret dragter. Tove havde også syet nogle ekstra dragter. Da dagen oprandt, sad nerverne uden på tøjet, og sceneskrækken meldte sig for mange, men det gik fint i gymnastiksalen og rundt på skolen, hvor der blev sunget og delt pebernødder ud. 20

21 Vi havde indkøbt blokfløjter og øvet os meget i 3. klasse, så da jeg udskød blokfløjte-indslaget til koncerten, var flere elever lidt skuffede og så havde jeg jo også brudt traditionen. Men klasser og elever er jo forskellige og passer nødvendigvis ikke ind i de vanlige rammer. Min ambition var, at klassen skulle kunne spille noget mere avanceret og efter noder. Til koncerten i år kunne vi spille den traditionelle C-jam blues og et flerstemmigt stykke Regndråberne. Eleverne havde arbejdet rigtigt hårdt på at blive gode til at spille en kombination af hukommelse og nodelæsning, og det gik da også rigtigt fint til opførelsen. Årets lejrskole gik til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. I tre dage skulle klassen leve sig ind i, hvordan man levede og arbejdede på landet i '- erne. Der blev bagt, kærnet smør, vasket tøj i hånden, slået reb, sanket brænde, syet, støbt tinsoldater og meget mere. Vejret var som vanligt med os, så det blev på alle måder en rigtig god tur. I år sagde vi farvel til Johan, som valgte at gå på Borup Ris Skolen. Nicklas kom ud for et livstruende uheld i påsken, men heldigvis blev han reddet. Han var på hospitalet i lang tid og er nu kommet sig så meget, at han i skrivende stund kommer tilbage til klassen, for at se hvor meget han kan klare at være med til. Vi skal sige farvel til Alex, som skal på Borup Ris Skolen. Selvfølgelig skal jeg her til sidst også skrive noget om det faglige. Klassen arbejder rigtig godt, og det kan her fremhæves, at de har lavet et rigtigt godt og flot tegneserieforløb i dansk med Lotte og har komponeret nogle fine sange i musik. Som noget nyt skar jeg og Lotte meget ned på lektierne, ja i matematik findes de faktisk ikke mere. Vi har fokus på, at der bliver arbejdet koncentreret i timerne i stedet. Det er lidt grænseoverskridende for os som lærere at skulle arbejde meget procesorienteret, og sikkert også for forældrene, men der er en så god arbejdsmoral i klassen, at det er gået fint. Jesper Parlo 21

22 5. klasse Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I skrivende stund er der præcis 19 skoledage tilbage af skoleåret 2011/2012. Alle ser frem til at synge sommerferiesangen ved flagstangen, når teltlejren er pakket ned for i år. Tilbage vil derefter blot være minderne om et forrygende 5. skoleår, samt spændingen og forventningen om, hvad det 6. må bringe. Der er sket MANGE ting for 5. klasse i år, og af de større begivenheder kan nævnes: Nye elever: Der er sammenlagt 5 nye elever i 5. klasse i år. Julie, Niels og Rozanna begyndte lige efter sommerferien, og Daniel og Thomas er kommet til i løbet af den sidste måned. Det kan være en stor mundfuld for en klasse at rumme så mange nye på relativt kort tid, men det er gået over alt forventning. Klassen har taget rigtig godt i mod de nye, ligesom de nye har haft en vilje og lyst til at være Hindholmere. 22

23 Første år i elevrådet: Klassen skulle for første gang vælge repræsentanter, som skulle deltage i møder i skolens elevråd. Julie og Jonas blev valgt, og begge har taget ansvar for det ærefulde valg. De har arbejdet meget seriøst og deltaget aktivt i diskussioner samt i diverse praktisk planlægning i forbindelse med Elevrådets Caféaften. Caféaftenen blev afholdt i maj og var en stor succes. Ca. 90 børn og unge kom og havde en fantastisk hyggelig aften med pizza, fodbold, computerspil, musik, hyggesnak mm. SSP- arrangement: I november havde klassen besøg af en konsulent fra SSP, Bjørn Mazur. Han lavede et forløb med klassen, som hed: Det er sejt at sige nej. Forløbet handlede bl.a. om flertalsmisforståelser. Eleverne skulle tage stilling til mange relevante ting i forhold til sig selv, deres valg (og fravalg) samt deres samspil med andre. Jeg tror, alle blev lidt klogere den dag. Om aftenen var der møde for forældrene, hvor Bjørn præsenterede de samme emner som for børnene, blot set ud fra et voksenperspektiv. Både børne- og voksendelen var et godt og tankevækkende arrangement. Tur til Experimentarium: Torsdag d. 2. februar var klassen på en en-dagstur til Experimentarium i København. Alle fik prøvet en masse sjove ting og eksperimenteret med mange forskellige og interessante forsøg. Flere nød også det spændende og lærerige show om CO2. Det var en både hyggelig og lærerig tur. Dåserydderen: Klassen deltog i en konkurrence i N/T, hvor de var så heldige at vinde 1. præmien på 2000 kr. Derfor drager klassen snart på tur igen, da vi bruger pengene på en tur til Danmarks Akvarium, som var et stort ønske fra flertallet af klassen. Læseaftale: I klassen har vi haft stor fokus på læsning. Klassen bliver derfor (næsten) hver dag noteret for, hvor meget de har læst siden den forrige dag. Det er blevet til rigtig meget. Så meget, at vi opgav at regne det ud i sidetal. Men sammenlagt havde klassen i midten af maj læst 477 bøger. Tallet kommer helt sikkert på den gode side af 500, inden vi når sommerferien. Sådan 5. kl.! Ibis og Læseraketten: Klassen har igen i år arbejdet med Læseraketten, som handler om børn og den ofte manglende skolegang i fattige lande. I år gik turen til Liberia. Klassen har solgt lodsedler, hvor pengene skal gå til at få så mange som muligt af verdens børn i skole. Klassen solgte lodsedler for 3480 kr. Dette udløser et besøg af Hjem-is bilen og is til hele klassen! Hvornår ved vi endnu ikke. 23

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Ugebrev 48 Indskolingen 2014

Ugebrev 48 Indskolingen 2014 Ugebrev 48 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre i indskolingen. Hermed et par praktiske oplysninger: Den 12. december går alle piger i indskolingen luciaoptog til morgensang. Mere info følger.

Læs mere

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien.

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien. UGEBREVET DATO: 13. februar 2015 NR.: 23. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Friske

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Ugebrev 17 Indskolingen 2015

Ugebrev 17 Indskolingen 2015 Ugebrev 17 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolings forældre Allerførst en stor ros til jeres børn for den opmærksomhed og interesse de viste onsdag morgen i forbindelse med fortællingen fra vores

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Målsætning for Gul gruppe menneskeligt/socialt

Målsætning for Gul gruppe menneskeligt/socialt Jeg synes, at Gul Gruppe er en meget åben gruppe. Man har ikke altid lige de samme holdninger, men man skal da i hvert fald ikke være bange for at sige det, man så føler. Emma P (elev i 6. klasse). Målsætning

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Studietur til Berlin 6.-10. oktober 2013

Studietur til Berlin 6.-10. oktober 2013 Studietur til Berlin 6.-10. oktober 2013 Antal deltagere Afrejse Ankomst Berlin 15 kursister, 2 lærere (Jens og Steffen) og Mathilda. Søndag 06.10.13 kl. 07:55 med bus fra Nykøbing F. Station. Søndag 06.10.13

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. - 1 -

C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. - 1 - la Cour Posten Nr. 2/2014 Juni 2014 C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. Inden længe synger vi feriesangen under flagstangen, og så spredes vi for alle

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

http://www.vestermarie.skoleintra.dk VESTNYT

http://www.vestermarie.skoleintra.dk VESTNYT VESTNYT http://www.vestermarie.skoleintra.dk Hans Rømer Skolen Afdeling Vestermarie Oktober 2014 Indhold:... Kalender... 3 Nyt fra ledelsen... 4 5 Skolernes motionsdag... 6 Billeder fra Ironkid... 7 9

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Spørgsmål eleverne i 5. klasse skulle tænke over og besvare om skolereformen:

Spørgsmål eleverne i 5. klasse skulle tænke over og besvare om skolereformen: Skolereform Elevernes tanker om skolereformen 5. klasse har talt med deres klasselærer om Skolereformen. De skulle fortælle, hvad de vidste, hvad de havde hørt, hvad de troede, og hvad de havde af ønsker

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

UGEBREVET DATO: 3. 2014 NR.:

UGEBREVET DATO: 3. 2014 NR.: UGEBREVET DATO: 3. oktober 2014 NR.: 7. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Dagen

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 Juleferie Så blev det lige pludselig juleferie igen efter en meget hyggelig og god december måned på friskolen. Vi har som sædvanligt været i kirke her til morgen, så vi

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Februar 2015. Så er vi klar med den 2. udgave af skoleavisen Solsiderne skrevet af eleverne på Solhverv Privatskole.

Februar 2015. Så er vi klar med den 2. udgave af skoleavisen Solsiderne skrevet af eleverne på Solhverv Privatskole. Så er vi klar med den 2. udgave af skoleavisen Solsiderne skrevet af eleverne på Solhverv Privatskole. Siden sidst har vi haft en masse dejlige arrangementer på skolen, og sidst i november og hele december

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere