Hindholm Privatskole 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hindholm Privatskole 2011/12"

Transkript

1 Hindholm Privatskole 2011/12

2 Hindholm Privatskole Postadresse: Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg Skolens kontor: Tlf Fax: Hjemmeside: Lærerværelse: Tlf SFO: Tlf Bestyrelsesformand: Lars Frederik Henningsen Tlf Tilsynsførende: Poul Schelde Hansen Tlf Skoleleder: Mogens Olesen Tlf

3 Vinterhold på Hindholm Højskole omkring år 1900 foran bygning A Hindholm Privatskole blev oprettet som højskole i 1852 af Dorothea og Anders Stephansen. Det var en skole for voksne bonde- og husmandssønner fra Sorø og Præstø Amt. Fra 1916 til 1975 var skolen realskole med kostafdeling. I dag er Hind- Sommerhold omkring år 1900 foran bygning B holm Privatskole en fuldt udbygget fri grundskole, der tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 10. klasse. Der er én klasse på hvert klassetrin, og der er maks. 24 elever i hver klasse. Eleverne vil efter 9. og 10. klasse kunne aflægge Folkeskolens Afgangsprøve og Folkeskolens 10.- klasse-prøve. Skolen er en selvejende institution med en forældrevalgt bestyrelse. Skolens indtægter kommer fra statstilskud og forældrebetaling. 3

4 Bestyrelsens beretning Tiden flyver af sted, og endnu et skoleår afsluttes inden for et par måneder. Historisk set vil man om nogle år nok ikke synes, at dette skoleår skiller sig ret meget ud i forhold til så mange andre skoleår. Og sådan er det jo med tiden: nuet fylder næsten altid mere end hukommelsen umiddelbart tillader. Bestyrelsen kom hurtigt i gang og konstituerede sig som året før med Hanne Jensen som næstformand og undertegnede som formand. Vi nedsatte som tidligere år et økonomiudvalg, som mødes med skolens ledelse med jævne mellemrum. Dette udvalgs opgave består hovedsagligt i budgetopfølgning. Jeg vil gerne takke mine bestyrelseskollegaer for et godt og solidt stykke bestyrelsesarbejde. Bestyrelsens sammensætning gør, at emner bliver belyst fra mange vinkler. Tak for indsatsen. Bestyrelsen besluttede sidste år, at vi måtte justere klassestørrelsen samt skolepengene, da skolens tilskud blev beskåret. En ting er at træffe beslutninger, en helt anden ting er at implementere og udføre beslutninger i det daglige. Jeg vil derfor gerne på bestyrelsens vegne, takke skolens personale, TAP, SFO, lærerkollegiet og ledelse for at gennemføre ændringerne på en måde, hvor man næsten ikke har mærket, at vi faktisk har implementeret ret store ændringer. I har virkelig trukket i arbejdstøjet og arbejdet målrettet og konstruktivt til gavn for Hindholm Privatskole. Tak. Der hersker ingen tvivl om, at det at drive en skole som vores vil blive udfordret i fremtiden på flere måder. Lad mig blot nævne det faktum, at vores skoleform fylder mere og mere i den offentlige debat og sjældent på en positiv måde. Vores skoleform er under pres fra omverdenen, en verden der tilsyneladende ikke helt har undersøgt fakta. Sandheden er, at vi som skoleform løfter den samme byrde som de offentlige skoler. Vi skal huske at fortælle dette til dem vi møder, vi skal kæmpe for vores frie skoleform med plads til alle. Det er vigtigt, at Hindholm Privatskole er godt rustet til fremtidens udfordringer, og det er på den baggrund, at bestyrelsen har igangsat arbejdet med et visionsoplæg, der bærer arbejdstitlen "Hindholm 2022". Man ryster ikke bare en vision ud af ærmet. Visionsarbejde er et længerevarende arbejde, hvor man skal sikre sig, at man når ud i 4

5 alle kroge samt sørge for at alle får taleret. Arbejdet blev fløjtet i gang med, at bestyrelsen inviterede forældrekredsen til en aften, hvor man kunne påbegynde visionsarbejdet. Cirka 25 forældrekredsmedlemmer havde valgt at bruge en aften på at diskutere Hindholm nu og i fremtiden. Der blev arbejdet indgående i grupper, og resultatet fra denne aften vil nu blive skrevet sammen med de input, som blev fremsendt via ForældreIntra fra de, der var forhindret i at deltage på selve aftenen. Tak til alle for opbakningen. Dernæst har kl. arbejdet med visionerne, og sidst men ikke mindst skal skolens personale også komme med deres syn på Hindholm Bestyrelsen vil derefter bruge resten af bestyrelsesåret og den første halvdel af det næste til at udarbejde den endelige vision, som så skal følges op med målsætninger og handlingsplaner. Alt i alt betyder det, at bestyrelsen vil fremlægge et visionsoplæg inden jul Hindholm Privatskole er en levende størrelse, som på trods af en høj alder er mere end sprællevende. Som tidligere nævnt er det alles pligt at sikre, at der også er en skole på stedet i mange år frem. Det er derfor nødvendigt, at vi alle yder en indsats i forhold til de muligheder vi har. Uden en stærk forældreopbakning vil en skole som Hindholm Privatskole hurtigt miste sin overlevelsesevne. Jeg vil derfor gerne her benytte lejligheden til at takke alle de forældre, som gør en særlig indsats for stedet. Det er forældrekredsen, der vælger hvilken tilsynsform, vi skal have her på stedet. At have en stærk model for tilsyn er selvfølgelig vigtigt, og derfor anbefaler bestyrelsen, at Hindholm Privatskole påbegynder selvevaluering. Danmarks Pri- 5

6 vatskoleforenings selvevalueringsmodel sikrer, at en skoles evaluering kan give skolens forældrekreds og bestyrelse samt Kvalitets- og tilsynsstyrelsen mulighed for at vurdere, om skolen lever op til de centrale krav i friskolelovens 9 a, stk. 1. Vores nuværende tilsynsførende vil foretage opgaven endnu et skoleår, men den nye lovgivning giver ikke mulighed for, at vores nuværende tilsynsførende kan fortsætte. Hvis vi går i gang nu, kan vi være klar til skoleåret 2013/14 med en del af selvevalueringsarbejdet. Sidste år igangsatte vi førskoleordningen i vores SFO. Ordningen er nu velimplementeret og har vist sig som en rigtig god indslusningsmodel for de kommende elever. SFO en er en integreret og velfungerende del af vores skole. Tak for Jeres indsats, også i de skæve timer. Man kan måske påstå, at det ene skoleår ligner det andet, men hvis man dykker lidt dybere, vil man hurtigt finde ud af, at det gør de ikke. Ikke kun lovgivning, men også omverdenen omkring Hindholm ændrer sig hurtigere og hurtigere fra år til år. Det er derfor vigtigt, at have en ledelse, der kan holde en konstant kurs. Jeg vil derfor på bestyrelsens vegne takke skolens ledelse for jeres måde at takle alle de udfordringer på, som I møder. Det er ikke altid en let plads, I udfylder, men jeg vil på hele bestyrelsens vegne sige jer tak for endnu et ledelsesår med mange udfordringer. P.b.v. Lars Frederik Henningsen 6

7 7

8 Er småt altid godt? Vi har engang haft en 10. klasse med én elev! Han blev undervist sammen med 9. klasse i alle fag, men fik dog udfordringer, der matchede 10. klasses krav. Han fik en glimrende 10. klasse - eksamen. Vi har for mange år siden (i 80 erne) haft klasser på 8 10 elever. Jeg var engang dansk- engelsk- og klasselærer for en 10. klasse med 5 elever. Klassen blev ikke undervist sammen med andre klasser. Det var fantastisk hyggeligt, ganske overskueligt og måske en anelse kedeligt for de 5 + mig. Det var for småt, og småt er ikke altid godt. Hverken fagligt eller socialt var de meget små klasser nogen gevinst, og økonomisk var de en katastrofe. Skolen var da også på et tidspunkt tæt på lukning. Da var der i alt 110 elever på skolen altså i gennemsnit 10 elever i hver klasse. På Hindholm Privatskole er klassekvotienten øget i løbet af årene. Fra 16 til 18 til 20 og nu 24. Hver gang antallet af elever øges, er der reaktioner fra nogle forældre, og det er forståeligt. En af grundene til at vælge en privatskole kan være, at klassekvotienten er mindre. Eller at man i hvert fald undgår de meget store klasser, som indimellem forekommer i folkeskolen. I forbindelse med udvidelsen til 24 elever i børnehaveklassen til 6. klasse blev skolepengene sat op, så det har været en skrap cocktail for forældrene. Men der har samtidig været en forståelse for, at det var nødvendige skridt at tage. Tak for det. Og hvordan er det så gået? Joh tak stort set fint. De fleste nye elever faldt hurtigt til. I et par klasser skulle man lige finde sine ben igen. Lærerne måtte i deres planlægning og undervisning tage højde for de flere elever, og der måtte justeres her og der. Men fuldstændig uproblematisk har det dog ikke været. Mange af vores klasselokaler er lige i det mindste til 24 elever. Det gælder også nogle af faglokalerne. Den optimale klassestørrelse Hvilken klassestørrelse er den optimale, når det handler om indlæringseffekt? Forskningen peger ikke på noget entydigt svar. Den gængse opfattelse er, at elever i en klasse er det optimale. Men i bladet Folkeskolen fra den 27. februar 2012 omtales et forsøg der viser, at hvis man reducerer fra 25 til 20 elever i en klasse, så vil indlæringseffekten stige med 10 % (og den fremtidige løn stige med 3,4 % - hvordan man så end har regnet det ud!). 8

9 Klassekvotient og HP 2022 Analysearbejdet vedr. plan 2022 er ikke gået i gang endnu, men en løselig gennemgang af inputs viser, at eleverne generelt ikke ser 24 i klassen som noget større problem rent undervisningsmæssigt, men måske nok pladsmæssigt. Nogle forældre og ansatte ser gerne, at vi kommer tilbage til 20 elever i klasserne. Det gør jeg også! Men med de nuværende tilskudsstørrelser er det desværre ikke realistisk. Det hele handler om økonomi. Dyrt at drive skole Det er blevet meget dyrere at drive skole. Der er i dag mange flere krav til skolerne end tidligere, og samtidig reduceres statens tilskud til de private skoler. Når vi så samtidig vil forbedre skolens undervisningstilbud, så er det nødvendigt med en effektiv drift af skolen og flere indtægter. Og det er her de 4 ekstra elever i hver klasse kommer ind i billedet. Her kommer lige et par regnestykker, der desværre viser, at det er op ad bakke at komme tilbage til 20 elever i klasserne: Hver elev udløser pr. år i snit godt kr. i statstilskud og ca kr. i skolepenge i alt ca kr. Hvis vi nu forestiller os, at vi vil tilbage til 20 elever i alle klasser, så ville vi mangle indtægter fra 44 elever. 44 x kr. er lige godt og vel 2,5 mil. kr. Da vi hvert år budgetterer med et ganske beskedent overskud, så skal vi altså hente 2,5 mil. kr. på en eller anden måde. Vi kunne spare på diverse områder som fx lejrture og undervisningsmaterialer, men det vil ikke rigtigt batte noget. Den absolut tungeste udgiftspost er lønninger. Men opsiger vi 7 lærere, så er den hjemme! Så er der 8 lærere tilbage til 11 klasser. Det er et problem, som dog kan løses ved at sammenlægge to klasser, men så er vi vist tilbage ved start igen. Hva så? Vi må indstille os på, at der er 24 elever i vores klasser en rum tid endnu. Undervisningsmæssigt fungerer det også fint. Lokalemæssigt må vi optimere indretningen for på den måde at skaffe mere plads. En anden mulighed er naturligvis, at vi satser på fjernundervisning, og undervisningslokalet derved ligger i Cyberspace. Der skulle være plads nok. Måske bliver det en del af HP Mogens Olesen skoleleder 9

10 Børnehaveklassen Hele vejen rundt i børnehaveklassen. Her i børnehaveklassen er der så mange faglige mål, vi skal nå, så nogle kan måske tro, at det hele handler om dansk, matematik, naturfag og så videre. Det gør det en stor del af tiden, men det er vigtigt at huske på, at små børn ikke kan lære noget, såfremt det sociale ikke er på plads. Vi bruger rigtig meget tid på det faglige i børnehaveklassen. Allerede første skoledag starter vi med vokalerne. Vi laver en sætning på tavlen, hvor vi taler om ord, stavelser, bogstaver og hvordan en sætning bliver til. Børnene trækker på skift et af de 120 mest brugt ord og laver en sætning hvori ordet indgår. Nogle har brug for hjælp, andre klarer det fint selv. I løbet af et par dage eller tre, har alle børn styr på, hvad der danner et ord, og hvad der danner en sætning. Vi skriver i et hæfte dagligt, hvor der er linjer i, så børnene får en fornemmelse af, hvad det vil sige at skrive på en lige linie i en bog. I starten af skoleåret skriver de sætningen af fra tavlen i deres bog, og sætter kryds under alle vokaler. Det bruges der en hel lektion på, for i starten er det ikke alle der kan vokalerne. Nogle er selvfølgelig færdige før andre, og de får så ekstra opgaver. Efter juletid hvor vi er færdige med alle vokalerne, og hvor alle børn har styr på det at skrive, begynder vi dagen med en sætning fra deres dagligdag. 10

11 Det kan være, at én har været i biografen, én har holdt fødselsdag og så videre. Det enkelte barn skriver så deres sætning med børnestavning i deres bog. Man skal stadig krydse vokalerne af, og huske at lave mellemrum. Alle skriver dagen og datoen samt deres sætning med børnestavning. Alt dette kan kun lade sig gøre, fordi børnene er fortrolige med lydene på bogstaverne. Fra skoleårets start og til skoleårets slutning, sker der en enorm udvikling. Fra ikke at kunne læse og se hvad der er blevet skrevet, kan de fleste nu præsentere en sætning, og ALLE kan læse. I matematik bliver alle præsenteret for tallene fra 0-20, og når børnehaveklassen afsluttes, kender de fleste børn de tal. Arbejdet foregår ved at vi tæller og skriver. Vi er ude i skolegården, og der tæller vi alle de forskellige former. Alle børnene har et ark med alle tallene på, og i løbet af skoleåret bliver de fortrolige med tallene. Sidst på året er alle børn i stand til at udføre små regnestykker på egen hånd. I vores emnetimer sammen med 1. og 2. klasse, arbejder vi meget med de kreative fag. Vi maler til musik, vi kommunikerer via teknologi, vi arbejder med vand og mange andre kreative ting. De fleste børn synes det er en god måde at være sammen på. De store hjælper de små, og de små får et indblik i, hvordan man kan bruge de forskellige redskaber, vi arbejder med. Vi har emne 4 timer ugentligt, hvor børnene er fordelt i de forskellige klasser. Hvor er så alt det sociale henne? Her i indskolingen lægger vi meget vægt på at lære børnene ordentlig kommunikation. Hver gang børnene har et problem med en kammerat, får de lov at gå ind i et andet rum for at tale sammen alene. I starten er der nogle der ønsker en voksen med. Det bestemmer børnene. De fleste børn lærer ret hurtigt selv at løse deres konflikter, netop fordi de lærer, at man skal tale sammen hvis der opstår en konflikt, og ikke blive ved at være uvenner. Selvfølgelig sker det, at konflikten er så omfattende, at børnene har brug for hjælp til at få løst problemet. Desuden slutter vi dagen af med at tale om hvordan dagen er gået. Har det været en god dag? Hvad har gjort dagen god? Har det været en dårlig dag? Hvad har gjort det til en dårlig dag? Alt i alt er den sociale læring i spil hele dagen her i skolen. Det er en integreret del af arbejdet med børnene her i indskolingen. Ulla Mai Komi 11

12 1. klasse For ikke så forfærdelig mange år siden var det noget helt særligt at starte i 1. klasse. Så begyndte man for alvor at gå i skole. Sådan er det ikke mere. Det er stadigvæk en stor begivenhed, den dag man har første skoledag i 1. klasse. Forskellen er bare, at mange grundlæggende færdigheder har man allerede arbejdet med året forinden. Det gælder bl.a. bogstavindlæring, skrivning i form af børnestavning, læsning og talarbejde. Derfor møder vi nu i 1. klasse en flok børn, der allerede har en forbløffende masse færdigheder i både dansk og matematik. Sådan har det også været med dette års 1.klasse. Det er en fornøjelse at arbejde videre med en klasse i dansk, hvor mange af børnene allerede er i fuld gang med at læse små letlæsningsbøger på egen hånd, og hvor børnestavningen ikke er mere børnestavning, end at den kan tydes af en voksen læser. 12 Skoledagen og den faglige indlæring fungerer kun godt, hvis børnene også har det godt med hinanden. Det er derfor også en del af indlæringen at arbejde med de sociale færdigheder.

13 I 1. klasse fortsatte vi således med at have legegrupper i et frikvarter hver dag. Børnene kom på den måde til at lege med alle fra klassen i løbet af en periode. Senere fortsatte vi med at have klasseleg i et frikvarter hver dag. Her leger hele klassen sammen om den samme leg. Det er ikke altid gået gnidningsfrit med fælleslegene, men det har til gengæld givet anledning til nogle gode samtaler om socialt samvær. Disse samtaler har fundet sted i bl.a. klassens time og vil forhåbentlig på sigt være medvirkende til at opnå en forståelse og anerkendelse af de forskelligheder, der er imellem mennesker. Anders Birch Mark og Emil skriver om matematik: I matematik har vi det sjovt. Vi laver mange ting. Vi tæller og laver opgaver i den gule bog. Nogle gange er vi ude, så laver vi sommermatematik. I sommermatematik kan man måle ting og kaste en ting ned i kasser med nummer på. Men nogen gange er vi også inde. Vi ved hvad 3+3 er. Det er 6. Vi ved også hvad er. Det er 200. Vi laver også i talbog og i mønsterbog. Martin skriver om børnestavning: Det er sjovt at arbejde i timerne, når vi har børnestavning og hvis vi kommer til at skrive forkert bliver det ikke lavet om. Vi har skrevet om blishønsene. Laura skriver om dansk: I deledansk skriver vi om hvad der er i skolen af sjove ting og om hvad vi laver i de forskellige ferier. I læsning læser vi om Ida, Emil, Jan, Lone, Jonas, Ib, og Hugo. Det er nogle sjove historier der er i bogen. Der er syv afsnit i bogen. I emne er det rigtig sjovt. 13

14 2. klasse Vi har haft et godt år med gode arbejdstimer. Klassen er blevet dygtig til at læse og skrive. Alle slutter året med at skrive deres egen bog om et dyr. Børnene har fået nogle faste overskrifter, de skal bruge til bogen. Der bliver så arbejdet med egne ideer og ideer fra læsebogen eller små fagbøger. I løbet af året har vi arbejdet efter trinmålene til 2. klasse, de kan deles op i 4 grupper: 1) det talte sprog 2) det skrevne sprog - læse 3) det skrevne sprog - skrive 4) sprog, litteratur og kommunikation. Vi har hele tiden arbejdet med læsningen som det vigtigste element. Her læste vi en læsebog sammen, hvor børnene arbejder i bordgrupper med 4 elever, med læsemakker (2 elever) eller vi læser højt for hele klassen. Læsemakkerne arbejder fast sammen hele året og læser højt for hinanden. Man sidder rundt omkring i klassen på små tæpper eller siddepuder og skiftes til højtlæsningen. Bordgrupperne skiftes ud hver 8. uge, når vi alligevel skifter pladser i klassen. I bordgrupperne læser man også højt for hinanden, men da man her er 4 elever kræver det større opmærksomhed at følge med. Denne opmærksomhed styrker læsekorrekthed og koncentrationen. Når vi læser for hele klassen, er den enkelte elev med til at vælge sin lille del af teksten. Vi læser højt i minutter om dagen. 14

15 Gennem hele året har eleverne lånt bøger til stillelæsning hjemme og i skolen. Klassen har haft 2 perioder med 4 uger, hvor der var intensiv læsning med stillelæsning. Hver bog skulle skrives op med titel, forfatter og det læste antal sider. Dette foregik på computeren i skoleintra, hvor alle eleverne havde hver sin læsekontrakt. Herefter fulgte et arbejde med at vælge 2 gange 5 bøger ud til boganmeldelse. Det blev nogle rigtig fine anmeldelser, disse blev skrevet i hånden. Vi har lånt en del bøger til fællesoplæsning. Alle i klassen har den samme bog og vi samtaler om indholdet og får lært lidt om ny og gammel litteratur. Vi læste også uddrag af en tegneseriebog: Ulven er løs af Peter Madsen. Her er nogle fantastiske tegninger fra den nordiske mytologi. Disse tegninger var en stor inspiration til selv at producere tegninger til opgaverne om nordisk mytologi. Arbejdet med emnerne "Kommunikation" og "Vand" har været i samarbejde med 1. klasse og 0. klasse. Vi har lavet teater sammen, været en tur på vandværket, ude at fiske i den lille sø på skole m.m. Vi kan godt lide at emnearbejdet tager udgangspunkt i konkrete ting fra børnenes hverdag eller livet omkring os. Det er lykkedes udmærket, og vi har også haft øvelser og opgaver i klassen med papir og blyant. Her arbejder børnene også sammen på tværs af klasserne. Vi har i år organiseret arbejdet i faste grupper som lærerne lavede og også ladet eleverne vælge samarbejdspartnere indenfor disse grupper. Det fungerer godt, det er dejligt at se store og små samarbejde og på en naturlig måde hjælpe hinanden. Vi har faste makkerpar mellem 0. klasse og 2. klasse, der hjælper hinanden. Hele klassen leger sammen i 10-frikvarteret 2-4 gange om ugen, det er arrangeret af klassen og klasselæreren i fællesskab. Det giver en god fælles ånd i en klasse, at man kan lege sammen hele klassen. Marianne Jessen 15

16 Amanda og Emma: I frikvartererne spiller vi ost og vi leger godt sammen. Vi hygger os, og Sofie og os går og snakker. Cecilie: Jeg kan lide at have en hjælper. Hun er sød og pæn. Julius og Christian: I idræt leger vi en masse sjove lege. En af dem er "Heksemor". Der skal være 4 huse, og i hvert hus står der én. Så skal man sige: "Heksen med det lange fæle hår ved da ej hvad klokken slå 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11,12 og så er heksemoderen i gang med at fange de andre. Dagmar og Sofie: I SFO har vi 3 computere og 4 ipads, men det er næsten kun drengene, der spiller. Men til gengæld har pigerne Barbie og "Letels Petshop". Vi har også en café. I cafeen får vi grøntsager og toastbrød med ost og skinke. Om fredagen får vi kage. Jonathan, Lasse R. og Markus: Klasseleg er sjovt - nogen gange altså! Hvis Marianne ikke spolerer det. Nogen gange springer Marianne det over, det synes vi er dårligt. 16

17 17

18 3. klasse Året i 3.kl er gået hurtigt, og for Tove og mig er det gået endnu stærkere. Vi overtog klassen efter Anne-Kathrine, da hun gik på barsel i marts. Alligevel har vi haft en masse spændende og sjove oplevelser sammen med jer. Til årsskriftet 2012 har vi sammen besluttet at vælge 2 højdepunkter fra skoleåret ud. Det ene er produktionen af poesibøger, og det andet er klassens tur til Møns Klint. Janni Andersen Freja-Bella skriver I 3.kl har vi lavet vores egne poesibøger og lært om poesi. Når man skal lave poesi, skal man have en poesibog, hvor andre kan skrive i. Hvis en fra klassen spørger: Vil du skrive i min poesibog, må man ikke sige nej, men kun ja. Så byttes der poesibøger, og man skriver nu rim eller en remse i hinandens bøger. Det skal være et rim eller en remse. Man kan skrive krydsrim eller parrim, eller en remse som denne: Roser er røde, violer er blå. Jordbær er søde, og du er ligeså. 18

19 Man skal slutte af med at skrive til minde om. Så om mange år kan man mindes den, som skrev til en. Når man har fået sin poesibog, kan man pynte den med tegninger, klistermærker eller glansbilleder. På første side skriver man: Kære venner og veninder. Hjælp mig her med at samle minder. Kom fra syd og kom fra nord. Kom og skriv et venligt ord. Det var hvad vi har lært om at skrive poesi og lave poesibøger. Tirsdag den 8. maj skulle 3.klasse til Møns klint. Vi blev samlet foran Toves hus for at blive fordelt i bilerne. Da vi kom til Møns klint, måtte vi lege på en legeplads, som skulle forestille havbunden, som den så ud for 70 millioner år siden. Så kom naturvejlederen Inge, og viste os nogle fossiler og fortalte om dannelsen af Møns klint. Bagefter skulle vi ned på stranden for at finde vores egne fossiler. På vej derned så vi et bøgetræ, hvis rødder hang ud over en skrænt. Da vi var næsten nede viste Inge os en kilde, hvor vandet var så rent, at vi kunne drikke det. Inge satte sig på stranden, så vi kunne komme hen til hende med de fossiler, vi fandt, så fortalte hun, hvilket fossil det var. Da vi kom op igen, skulle vi se en film om vand- dinosaurus inde på Geocenteret. Det var en 3D film med masser af spænding. Da vi havde set filmen, gik vi rundt og så på udstillingen, der var blandt andet udstillet en masse fossiler, der var blevet fundet af andre på Møns klint. Så skulle der spises madpakker og købes is. Det var en god og lærerig tur, hvor alle både børn og forældre var glade og trætte, da turen gik hjem igen. Skrevet af Astrid 3.kl. 19

20 4. klasse Når man som klasselærer skal skrive om klassen og dens oplevelser i det forgangne skoleår, sidder man ofte og er helt blank. Det er bestemt ikke fordi, der ikke er sket noget, men nok nærmere fordi der er sket så meget og hvad skal man lige vælge at skrive om. Noget, der har fyldt rigtigt meget i klassen i år, er forøgelsen af elevtallet med 20 %. Klassen har hele skoleåret arbejdet med at omdefinere sig selv. Hvem er jeg, og hvem er jeg i forhold til de andre? Selvom Mie, Amalie, Nikolai og Claudia forholdsvis hurtigt faldt til i klassen, blev de sociale rammer omstruktureret, samtidig med at klassen i år kastede kappen af sig som de små. Vi har haft mange konflikter og en del uro. Forældrenes opbakning vedr. uro i klassen gjorde, at vi ret hurtigt fik et godt arbejdsmiljø i klassen igen. Vi har talt meget om konflikthåndtering i klassens time (og i matematiktimer) at tage udgangspunkt i sig selv og sine egne følelser. Jeg mener, at mange elever har rykket sig rigtigt meget på dette område i år. Konflikterne er knap så mange og bliver løst hurtigt. I år var det blevet klassens tur til at trække i hvide og blå dragter som luciaoptog. Vi havde øvet sangen til hudløshed i musiktimerne og forældrene havde syet og repareret dragter. Tove havde også syet nogle ekstra dragter. Da dagen oprandt, sad nerverne uden på tøjet, og sceneskrækken meldte sig for mange, men det gik fint i gymnastiksalen og rundt på skolen, hvor der blev sunget og delt pebernødder ud. 20

21 Vi havde indkøbt blokfløjter og øvet os meget i 3. klasse, så da jeg udskød blokfløjte-indslaget til koncerten, var flere elever lidt skuffede og så havde jeg jo også brudt traditionen. Men klasser og elever er jo forskellige og passer nødvendigvis ikke ind i de vanlige rammer. Min ambition var, at klassen skulle kunne spille noget mere avanceret og efter noder. Til koncerten i år kunne vi spille den traditionelle C-jam blues og et flerstemmigt stykke Regndråberne. Eleverne havde arbejdet rigtigt hårdt på at blive gode til at spille en kombination af hukommelse og nodelæsning, og det gik da også rigtigt fint til opførelsen. Årets lejrskole gik til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. I tre dage skulle klassen leve sig ind i, hvordan man levede og arbejdede på landet i '- erne. Der blev bagt, kærnet smør, vasket tøj i hånden, slået reb, sanket brænde, syet, støbt tinsoldater og meget mere. Vejret var som vanligt med os, så det blev på alle måder en rigtig god tur. I år sagde vi farvel til Johan, som valgte at gå på Borup Ris Skolen. Nicklas kom ud for et livstruende uheld i påsken, men heldigvis blev han reddet. Han var på hospitalet i lang tid og er nu kommet sig så meget, at han i skrivende stund kommer tilbage til klassen, for at se hvor meget han kan klare at være med til. Vi skal sige farvel til Alex, som skal på Borup Ris Skolen. Selvfølgelig skal jeg her til sidst også skrive noget om det faglige. Klassen arbejder rigtig godt, og det kan her fremhæves, at de har lavet et rigtigt godt og flot tegneserieforløb i dansk med Lotte og har komponeret nogle fine sange i musik. Som noget nyt skar jeg og Lotte meget ned på lektierne, ja i matematik findes de faktisk ikke mere. Vi har fokus på, at der bliver arbejdet koncentreret i timerne i stedet. Det er lidt grænseoverskridende for os som lærere at skulle arbejde meget procesorienteret, og sikkert også for forældrene, men der er en så god arbejdsmoral i klassen, at det er gået fint. Jesper Parlo 21

22 5. klasse Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I skrivende stund er der præcis 19 skoledage tilbage af skoleåret 2011/2012. Alle ser frem til at synge sommerferiesangen ved flagstangen, når teltlejren er pakket ned for i år. Tilbage vil derefter blot være minderne om et forrygende 5. skoleår, samt spændingen og forventningen om, hvad det 6. må bringe. Der er sket MANGE ting for 5. klasse i år, og af de større begivenheder kan nævnes: Nye elever: Der er sammenlagt 5 nye elever i 5. klasse i år. Julie, Niels og Rozanna begyndte lige efter sommerferien, og Daniel og Thomas er kommet til i løbet af den sidste måned. Det kan være en stor mundfuld for en klasse at rumme så mange nye på relativt kort tid, men det er gået over alt forventning. Klassen har taget rigtig godt i mod de nye, ligesom de nye har haft en vilje og lyst til at være Hindholmere. 22

23 Første år i elevrådet: Klassen skulle for første gang vælge repræsentanter, som skulle deltage i møder i skolens elevråd. Julie og Jonas blev valgt, og begge har taget ansvar for det ærefulde valg. De har arbejdet meget seriøst og deltaget aktivt i diskussioner samt i diverse praktisk planlægning i forbindelse med Elevrådets Caféaften. Caféaftenen blev afholdt i maj og var en stor succes. Ca. 90 børn og unge kom og havde en fantastisk hyggelig aften med pizza, fodbold, computerspil, musik, hyggesnak mm. SSP- arrangement: I november havde klassen besøg af en konsulent fra SSP, Bjørn Mazur. Han lavede et forløb med klassen, som hed: Det er sejt at sige nej. Forløbet handlede bl.a. om flertalsmisforståelser. Eleverne skulle tage stilling til mange relevante ting i forhold til sig selv, deres valg (og fravalg) samt deres samspil med andre. Jeg tror, alle blev lidt klogere den dag. Om aftenen var der møde for forældrene, hvor Bjørn præsenterede de samme emner som for børnene, blot set ud fra et voksenperspektiv. Både børne- og voksendelen var et godt og tankevækkende arrangement. Tur til Experimentarium: Torsdag d. 2. februar var klassen på en en-dagstur til Experimentarium i København. Alle fik prøvet en masse sjove ting og eksperimenteret med mange forskellige og interessante forsøg. Flere nød også det spændende og lærerige show om CO2. Det var en både hyggelig og lærerig tur. Dåserydderen: Klassen deltog i en konkurrence i N/T, hvor de var så heldige at vinde 1. præmien på 2000 kr. Derfor drager klassen snart på tur igen, da vi bruger pengene på en tur til Danmarks Akvarium, som var et stort ønske fra flertallet af klassen. Læseaftale: I klassen har vi haft stor fokus på læsning. Klassen bliver derfor (næsten) hver dag noteret for, hvor meget de har læst siden den forrige dag. Det er blevet til rigtig meget. Så meget, at vi opgav at regne det ud i sidetal. Men sammenlagt havde klassen i midten af maj læst 477 bøger. Tallet kommer helt sikkert på den gode side af 500, inden vi når sommerferien. Sådan 5. kl.! Ibis og Læseraketten: Klassen har igen i år arbejdet med Læseraketten, som handler om børn og den ofte manglende skolegang i fattige lande. I år gik turen til Liberia. Klassen har solgt lodsedler, hvor pengene skal gå til at få så mange som muligt af verdens børn i skole. Klassen solgte lodsedler for 3480 kr. Dette udløser et besøg af Hjem-is bilen og is til hele klassen! Hvornår ved vi endnu ikke. 23

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift 2012-2013 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk Redaktion: Preben Larsen Eva

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 2009/2010 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 12 46 71 66 12 20 74 (Fax) 63 11 26 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk

Læs mere

Giersin - 2010 giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift 2009-2010

Giersin - 2010 giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift 2009-2010 giersings REALSKOLE Årsskrift 2009-2010 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole - om skolen................... 6 Bedre læring og trivsel for alle!...................

Læs mere

N G. Årsskrift 2006-2007

N G. Årsskrift 2006-2007 G IE R SI N G Årsskrift 2006-2007 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole............................. 6 Skolebestyrelsesformand Eva Holtved om året der

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk

Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk Nr. 1-2006/2007 Oktober 2006 Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk 30. årgang Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4

Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4 Årgang 2004 / Nr. 1 Skoleblad igen - jubii ANS SKOLE - OKTOBER 2004 Skolenyt Så sandt som skrevet. Vi har gang i Skolenyt igen. Efter en pause på mere end et år, er det besluttet, at der skal være økonomi

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Årsskrift for skoleåret 2006/7

Årsskrift for skoleåret 2006/7 Årsskrift for skoleåret 2006/7-1 - Billeder sakset fra Intranettet og årets Nyt fra Billums - 2 - Skolelederen har ordet Nu sidder I så med skolens årsskrift og kan se tilbage på nogle af højdepunkterne

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær. Nr. 1 // januar 2014

Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær. Nr. 1 // januar 2014 Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær Nr. 1 // januar 2014 Dette nummer Leder 03/ Leder 04/ Ipad 08/ Danselinjen 14/ Hus D-E-F 16/ Brobygning 18/ Evaluering projektugen 19/ OSO

Læs mere

D I A L O G. Årsskrift 2008

D I A L O G. Årsskrift 2008 O Årsskrift 2008 Kære forældre og elever... Himlen er blå, og solen skinner på børnene, der leger i skolegården - skoleåret 2007 / 2008 er ved at være slut og sommerferien vinker forude. Sidste skoledag

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Lys over legepladsen Nr. 85 juni 2012

Lys over legepladsen Nr. 85 juni 2012 Lys over legepladsen Nr. 85 juni 2012 Nr. 85 Juni 2012 Kløverbladet Indhold s. 3: Nyt fra Skolelederen s. 4-7: Forskolen s. 8: 1. klasse s. 9: 2. klasse s. 10 12: SFO s. 13-17: 3. klasse s. 18-20: 4. klasse

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Årsberetning fra skolelederen Personale Administration

Årsberetning fra skolelederen Personale Administration Årsberetning fra skolelederen v. Mette Lisbjerg Personale I dette skoleår oplevede vi, at en medarbejder gik på pension. Det var Niels Ishøj Christensen vores pedel, der i februar trak sig tilbage til

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

Eksamenstid! Nr. 89 juni 2014

Eksamenstid! Nr. 89 juni 2014 Eksamenstid! Nr. 89 juni 2014 Nr. 89 Juni 2014 Kløverbladet Indhold s. 3-4: Nyt fra Skolelederen s. 5-8: Forskolen s. 9-13: 1. klasse s. 14-19 2. klasse s. 20-22 Næste skoleår s. 23-27: 3. klasse s. 28-31:

Læs mere